Praktický průvodce termografie pro topenáře. Jak zvýšit tržby a snížit náklady použitím termokamer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praktický průvodce termografie pro topenáře. Jak zvýšit tržby a snížit náklady použitím termokamer."

Transkript

1 Praktický průvodce termografie pro topenáře. Jak zvýšit tržby a snížit náklady použitím termokamer. 1

2 Úvod. V průmyslu jsou termosnímky již několik let nanejvýš cennou pomůckou při rozeznávání závad a anomálií. Na základě technologického pokroku u termokamer a jejich stále dostupnějších cen se nyní tato fascinující technologie stává zajímavou také pro topenáře. Termokamery od firmy Testo jsou velmi cenné diagnostické nástroje pro techniky, pohybující se v oblasti topenářství. Tento materiál představuje některé z nejdůležitějších oblastí použití a ukazuje, jak můžete pomocí termokamer ušetřit náklady při každodenní práci a jak můžete svoji nabídku služeb rozšířit o další lukrativní servisní činnosti. 2

3 Obsah: Lokalizace topného potrubí a nalezení míst úniků 4 Analýza rozmístění potrubí a test funkčnosti u podlahového topení 14 Kontrola radiátorů před a po proplachování 16 Nalezení odtahu spalin z kotle, umístěného pod omítkou 19 Technická data termokamery 20 Výhody investice 24 3

4 Termografie Lokalizace topného potrubí a nalezení míst úniků. Instalatéři jsou často voláni, aby nalezli a opravili netěsná místa v rozvodech teplé vody. Pokud se potenciální místa úniku nacházejí pod obklady nebo pod betonovou podlahou, je hledání netěsných míst spojeno s mimořádnou časovou náročností a pracností, protože se často musí odstranit velké kusy podlahy, aby se zpřístupnila netěsná místa, která leží pod ní. Pomocí termokamery lze netěsná místa najít prakticky okamžitě, aniž by musel být obytný prostor zákazníka zbytečně poškozen. Příklad 1 Pro vyhledání místa úniku u topného potrubí musí být nejdříve nalezeno jeho rozmístění. Prověřovaná plocha a tím potřebný čas k hledání úniku jsou takto značně omezeny, protože se technik musí při své práci soustředit na oblasti přicházející v úvahu. S termokamerami firmy Testo se dá rozmístění potrubí nalézt naprosto rychle a pohodlně. Na vedlejším obrázku je rozmístění topného potrubí zřetelně vidět, protože trubky jsou na termosnímku barevně vyznačeny. 4

5 Příklad 2 Jakmile je rozmístění potrubí pomocí vytvořeného termosnímku zřetelné, je možné začít s hledáním netěsného místa. Vedlejší obrázek ukazuje teplotní analýzu vydlážděné chodby mezi obývacím pokojem a kuchyní. Majitel domu si stěžuje na eventuální únik vody pod vydlážděnou podlahou. Na termosnímku lze rozpoznat teplotní profil topného potrubí nacházejícího se pod podlahou chodby. Na jednom místě je výrazně rozpoznatelná koncentrace zvýšené teploty. Tento horký bod připouští možný únik topné vody z centrálního otopného systému. Netěsná místa se dají zpravidla rozpoznat z nerovnoměrného tvaru horkého bodu. S pomocí těchto termosnímků se dají vypátrat možná problémová místa otopného potrubí a následná prohlídka prokázala, že se na tomto místě skutečně nacházelo netěsné místo. 5

6 Termografie Příklad 3 Obrázky 1 3 pocházejí z bourání podlahy, která byla provedena s cílem potvrdit podezření úniku topné vody. Na obrázcích je vidět podlahu kuchyně, která byla rozbita, aby bylo prověřeno otopné potrubí a nalezeno netěsné místo. Snaha byla v tomto případě opět marná. Více než tři dny byla podlaha rozebírána a bylo pátráno podél celého potrubí po netěsných místech a nakonec bylo stanoveno, že tato metoda k cíli nevede. Náklady stoupaly do nekonečna: více než tři dny vynaložené práce včetně nákladů na materiál a práci, aby se podlaha po vypátrání a utěsnění trhliny opět upravila a uvedla do původního stavu. 1 2 Otázka zní: jaká jiná, méně časově náročná metoda existuje, která navíc ideálně nezpůsobí naprosto žádné škody? 3 Termokamera je naprosto nedestruktivní diagnostický nástroj a proto se ideálně hodí k lokalizaci poškození, ucpání nebo netěsností. V tomto příkladu klasické metody selhaly a Testo bylo požádáno, aby prokázalo netěsnost pomocí termokamery. S přístrojem z řady testo 875 bylo možné snímat průběh potrubí v celé oblasti. Během krátké doby byl nalezen horký bod, který se po několika okamžicích zvětšoval - jasný důkaz pro možný únik (obr. 4-5). Nakonec mohl technik postižený úsek potrubí odkrýt a netěsné místo bylo konečně nalezeno (viz obr. 6). 6

7 4 Udržujete-li krok s nejnovější úrovní techniky, získáváte rozhodující výhodu oproti konkurentům, kteří ještě stále setrvávají na staromódních a překonaných metodách. V tomto popisovaném případě byla použita termokamera testo 875 v konfiguraci 160 x 120 pixelů a s teplotním rozlišením < 80 mk ideální pro použití v topenářské technice. 5 6 Únik byl s úspěchem nalezen rychle a bezdotykově. V porovnání s ostatními vyzkoušenými metodami nezpůsobila termografie pro obyvatele domu téměř žádnou zátěž a byla spojena se značně nižšími náklady. Tento příklad má ukázat, že investice do technologie, jakou je třeba termokamera, z dlouhodobého pohledu práci usnadňuje, šetří čas a peníze a hájí Váš profesionální respekt. 7

8 Termografie Příklad 4 V dalším případě měl zákazník topenářské firmy problém se svým otopným zařízením. Musela se stále doplňovat topná voda, což poukazovalo na to, že pravděpodobně voda v systému na některém místě uniká. Po zapnutí topení bylo rozmístění vedení topného potrubí prověřeno pomocí termokamery testo 875 za účelem nalezení netěsných míst. Téměř okamžitě byl odhalen horký bod v oblasti dveří mezi chodbou a obývacím pokojem - důkaz toho, že se pravděpodobně na tomto místě nachází netěsnost. Horký bod byl označen pomocí malířské pásky, aby se dalo místo později najít, kdyby se musel v podlaze provést revizní otvor. Ukázalo se, že na tomto místě skutečně dochází k úniku. Horký bod identifikoval únik v otopném systému Microbore, u něhož bylo topné potrubí umístěno cca mm pod betonovou vrstvou a pod silnou vrstvou koberce s odpovídajícím pryžovým obložením. Díky termokameře testo 875 bylo pro topenářskou firmu možné rozmístění potrubí rychle a snadno rozpoznat a vyhledat únik. Topenář proto mohl při hledání netěsných míst výrazně ušetřit čas a peníze. Zákazník měl rovněž užitek ze značné úspory na nákladech a menšího rozsahu nepříjemností. Potenciál termokamery testo 875 s rozlišením 160 x 120 pixelů se projevuje v plném rozsahu a v kvalitě snímků, které přístroje v tomto segmentu zaznamenávají. Navíc jsou pomocí analyzačního softwaru od firmy Testo (IRSoft) vytvářeny kvalitní analytické zprávy. Z technického pohledu nabízí tato lehká a inteligentní série termokamer 3,5-palcový displej s výměnným širokoúhlým objektivem a teleobjekti- 8

9 klimatizační a ventilační techniky. Důležitými aspekty nastavení termokamery byly u tohoto speciálního projektu nastavitelná teplotní stupnice a automatické rozpoznání horkých a studených bodů. Teplotní profil byl pomocí teplotního řezu zachycen pro znázornění teplotních rozdílů. Kromě toho zobrazuje teplotu označených bodů. Pro pozdější kontrolu jsou vytvořené snímky automaticky opatřeny datem a časem. vem a kapacitou paměti až cca snímků na SD kartě. Nejdůležitější charakteristikou kamery je senzor se 160 x 120 pixely a teplotní citlivost < 0,08 C případně < 0,05 C: ideální pro malé teplotní rozdíly a kvalitativně vysoce hodnotné termosnímky. Termokamery série testo 875 se dají použít pro analýzu průběhu topného potrubí a k vyhledávání netěsných míst. Jsou nepostradatelným diagnostickým nástrojem v oblasti vytápění, 9

10 Termografie Příklad 5 Teorie vzniku teplotních rozdílů V tomto příkladu také docházelo k neustálému poklesu tlaku vody v topné soustavě. Kvůli neustálému dopouštění vody se tak předpokládalo, že ze soustavy musí voda unikat. Při úniku vody z podlahového vytápění dochází vlivem nasákavosti okolního materiálu ke změně jeho tepelné vodivosti. Voda obsažená v anhydritovém nebo betonovém potěru způsobuje lokální zvýšení tepelné vodivosti. Taktéž při úniku vody z rozvodů vytápění dochází ke zvýšení tepelné vodivosti tepelných izolací trubek a přilehlého materiálu. Zvýšená tepelná vodivost v místě úniku vody je důvodem, proč se tyto oblasti rychleji a více zahřívají v porovnání s oblastmi bez úniku. Termokamera snadno a okamžitě zviditelní takovéto zvýšení teploty na svém displeji. Termokamery testo 875 dokáží detekovat tepelné rozdíly již od 0,08 C. S termokamerou testo tak snadno, rychle a přesně naleznete místo s předpokládaným únikem. Použití termokamery je jednoduché, ale nemusí být vždy postačující. Ke zvýšení povrchové teploty také dochází v případě špatně provedené tepelné izolace na teplovodních rozvodech, nebo pokud se v kritickém místě rozvod přibližuje k povrchu konstrukce. Aby nedošlo k omylům a zvýšila se pravděpodobnost správného nalezení místa poruchy, doporučujeme ověřit vlhkost místa se zvýšenou teplotou pomocí vlhkoměru testo 616. Vlhkoměr testo 616 umožňuje měřit nedestrukční metodou vlhkost stavebních materiálů až do hloubky 5 cm. Tato hloubka je za běžných poměrů dostačující pro rozvod pod omítkou i pro topné hady podlahového vytápění. Snadno tak umožní ověření, zda v místě předpokládaného úniku detekovaného termokamerou je také zvýšená vlhkost. Uvedený diagram ukazuje, jak se mění rozložení teplot a vlhkostí na místě, kde dochází k úniku otopné vody 10

11 Na uvedeném schématu je uvedeno, že povrchová teplota vykazuje stejnou poruchu, jako v předchozím případě, ale tepelná anomálie je způsobená tím, že v části rozvodu chybí tepelná izolace. Měřením vlhkosti je zjištěno, že v místě s nejvyšší teplotou je současně nejnižší vlhkost. To přináší jistotu, že z rozvodu voda pravděpodobně neuniká. Pokud se jedná o zvýšení teploty způsobené únikem vody, je zvýšená vlhkost jednoznačným důkazem. Zvýšení vlhkosti může být i trojnásobné v porovnání s ostatními částmi rozvodů. Pro získání korektních údajů je vždy dobré provádět více měření a jejich následné porovnání v rámci jedné místnosti, prostoru. Souběžné měření vlhkosti a zvýšené teploty umožňuje s velkou jistotou určit místo, kde uniká voda z otopných okruhů. Stejně dobře jako pro podlahové vytápění, funguje tato metoda také pro tepelně zaizolované rozvody. Pokud je to při hledání poruchy možné, je vhodné před měřením co nejvíce zvýšit teplotu otopné vody, aby se zvýraznily teplotní rozdíly. Ke stejné tepelné anomálii dojde, pokud se trubky přiblíží blíže povrchu, nebo pokud je v podlaze například křížení dvou trubek a jedna z nich musí být vyvedena o trochu výše blíže k povrchu podlahy. 11

12 Termografie Příklad 6 Praktický postup při hledání poškozených rozvodů Praktický postup nalezení místa poruchy je dokumentován na konkrétním příkladu. Důvodem k hledání místa úniku otopné vody byl rychlý pokles tlaku v otopné soustavě i přes zvýšenou četnost dopouštění otopné vody. Při hledání poruchy byla využita nejprve termokamera testo 875. Na vyobrazeném termogramu části podlahy v kotelně je zřetelně vidět místo se zvýšenou teplotou. Aby se odstranila nejistota vyplývající z možnosti, že zvýšená teplota je způsobena jen vadnou nebo chybějící tepelnou izolací, bylo provedeno i měření vlhkosti vlhkoměrem testo 616. Při prvním ohledání bylo termokamerou nalezeno místo se zvýšenou teplotou oproti zbylé části podlahy. Vlhkost podlahového betonu v místě nejvyšších teplot byla až 11 %, zatímco ve zbytku místnosti byla naměřena vlhkost betonu okolo 3,5 %. Po rozbourání podlahy v kotelně a odkrytí ocelového potrubí bylo zjištěno, že jedna z trubek je silně zkorodovaná. Bylo velmi překvapivé, že druhá trubka byla téměř neporušená. Vlhkoměrem testo 616 bylo zjištěno, že v místě 12 nejvyšší teploty je také nejvyšší vlhkost.

13 Po rozbourání podlahy bylo ověřeno, že se skutečně docházelo v tomto místě k úniku otopné vody. Technici s dlouholetou praxí při hledání poškozených míst rozvodů vědí, že to není práce jednoduchá a často se toto místo nepodaří najít hned na poprvé. Při hledání se musí rozebírat stavební konstrukce v okolí místa předpokládané poruchy a tato práce zvyšuje riziko, že se nechtěně naruší i dosud funkční část rozvodu. Zejména u podlahového vytápění, kde jsou topní hadi zality betonovou směsí, je toto riziko velmi vysoké. Použití profesionálních měřicích přístrojů testo riziko omylů i následných škod výrazně omezuje. Navíc u zákazníků zvyšuje image technika, řemeslníka, a tento pozitivně působící psychologický prvek může být rozhodující pro získání dobré pověsti a budoucí zakázky. Vlhkoměr testo 616 nedestruktivní měření vlhkosti do hloubky až 5 cm nastavení konkrétních stavebních materiálů a dřeva rozsah měření stavebních materiálů 0-20 % 13

14 Termografie Analýza rozmístění potrubí a test funkčnosti u podlahového topení. Dnes se zákazníci stále více rozhodují pro podlahové topení, jako ideální řešení pro spolehlivé a rovnoměrné vytápění. Jak se ale můžete ujistit, že existující podlahové topení pracuje efektivně a zda je nový systém nainstalován řádně? Věříme pouze tomu, co vidíme: když nemůžeme něco vidět pouhým okem, ani nevěříme, že to existuje. Takové podlahové vytápění je také neviditelné - termokamera však může okamžitě zprostředkovat jasné obrazové znázornění stavu podlahového vytápění. Kromě toho podá informaci o povrchové teplotě podlahy, což je rovněž důležitý indikátor efektivity otopného systému. Obrázky na pravé straně ukazují, že podlahové topení nepracuje efektivně. Je zřetelně poznat, kde topení podlahu vyhřívá a kde ne. Na termosnímku se toto znázorňuje rozložením teploty a profilovým teplotním diagramem. Teplotní nález podává informaci o teplotách otopných smyček a zvýrazňuje teplotní rozdíly podlahy. 14

15 Kromě toho lze pomocí termokamery obrazově znázornit stav přípojek topného média a zpátečky. Větší kolísání teplot vratného média poukazuje na eventuelní závadu v systému. Měřené objekty Místo měření 1 Místo měření 2 Místo měření 3 Tepl. C 30,5 40,2 22,2 15

16 Termografie Kontrola radiátorů před a po proplachování. Vysokotlaké propláchnutí topného systému je jenom jedna z četných služeb, které topenáři nabízejí. Se stoupajícími náklady se šetření energiemi stává nutným a mělo by být v zájmu všech potenciálních zákazníků, když si pomocí služby nechají předvést a dokázat, že vysokotlaký proplach šetří čas a peníze. Jak se ovšem dá na potřebu takové služby nejlépe poukázat a jak lze nejlépe demonstrovat zlepšení výkonu? Na to odpoví termokamery. Tato studie ukazuje, jak umí instalatéři-topenáři během co nejkratší doby stav nebo výkon topného tělesa zkontrolovat, aby vyhledali závady nebo anomálie a jejich příčiny. Instalatérovi nakonec umožní profesionální software IRSoft vytvořit velmi jednoduše zprávu a snímky na kterých může zákazníkovi ukázat, co je problémem a že je potřeba provést nápravná opatření. Někteří instalatéři používají také alternativní metody šetření, jako třeba pouhý dotek radiátoru rukou pro nahmatání studených oblastí, nebo použití infračerveného teploměru s laserovým označením místa měření jedním nebo dvěma body. Takto však lze zkoumat pouze malé oblasti radiátoru a nikoliv celkovou situaci. Tyto metody již nestačí a nenabízejí zákazníkovi takovou jistotu, jakou si zpravidla přeje. Bez odpovídajícího vybavení, jakým je například termokamera, se nedá provádět detailní analýza. 1. Analýza stavu a závady Termokamera byla použita instalatéremtopenářem k diagnostice problémů s radiátory v obytném komplexu. Po jeho příjezdu byl spuštěn kotel a otopný systém se vyhřál. Termokamerou byly pořízeny jak termosnímky tak také digitální snímky Měřené objekty Místo měření 1 Místo měření 2 Tepl. C 22,2 54,3 Emisivita 0,95 0,95 Odraž.teplota C 20,00 20,00 16

17 jednotlivých radiátorů v domě, aby byl zkontrolován jejich aktuální stav. Pomocí těchto snímků mohl instalatér zřetelně rozpoznat teplotní rozdíly na všech radiátorech. Tlačítka rychlé volby a uživatelské funkce kamery umožnily nasnímání a uložení všech snímků během několika minut. V krátkosti na to bylo možné vytvořit příslušnou zprávu využitím softwaru IRSoft, který je součástí dodávky termokamery. Ukázalo se, že výkon radiátorů se nachází daleko pod jmenovitou hodnotou. Z prvních snímků bylo vyvozeno, že radiátory vykazují velké plochy nízké teploty (na termosnímku znázorněné modrou barvou), což bylo znamení silného znečištění a nahromadění kalů v systému. V nejstudenější oblasti radiátoru byla naměřena teplota pouhých 22 C - oproti průměrné teplotě ostatních oblastí, která byla 55 C. Snímky mohly objasnit, jak neefektivně radiátory pracují, a že velké množství energie vychází v procesu topení nazmar. Diagram teplotního profilu ukazuje drastické teplotní rozdíly u radiátorů. Nakonec byly tyto informace prezentovány zákazníkovi. Vlastní výhody termosnímků jsou v tom že může zákazník problém pomocí snímků vidět a porozumět mu. Důležitější však je, že byl přesvědčen o tom, že se musí systém podrobit vysokotlakému propláchnutí, aby opět přinášel plný výkon. To zvyšuje efektivitu topení a šetří zákazníkovi peníze. 2. Vyhodnocení výsledků měření Instalatér kontroluje pomocí temokamery během procesu vysokotlakého proplachování u jednotlivých radiátorů, zda bylo skutečně propláchnutím docíleno požadovaných výsledků. Po ukončení procesu proplachování bylo termokamerou zkontrolováno, zda všechny nečistoty a nahromaděné kaly byly odstraněny a zda systém dosahuje požadovaného topného výkonu. Měřené objekty Místo měření 1 Tepl. C 58,2 Emisivita 0,95 Odraž.teplota C 20,00 17

18 Termografie Snímky ukazují, že vysokotlakým propláchnutím chladná místa, takzvané studené body, byly odstraněny a teploty jsou nyní rovnoměrně rozloženy ve všech radiátorech. To názorně dokazuje, že se výkon radiátoru vysokotlakým propláchnutím může zlepšit a systém se tím zefektivní. a následná jistota, kterou tím zákazník získá, svědčí o vysokém stupni profesionality. Výsledky názorně ukazují, že instalatéři-topenáři mají použitím termokamery výhodu oproti konkurentům a mohou svým zákazníkům nabídnout přidanou hodnotu. Termokamerou může být znázorněn stav radiátorů před, během a po vysokotlakém propláchnutí, takže je docílené zlepšení jednoznačně vidět. Tato pokročilá metoda analýzy Měřené objekty Místo měření 1 Místo měření 2 Tepl. C 55,5 54,7 Emisivita 0,95 0,95 Odraž.teplota C 20,00 20,00 Měřené objekty Místo měření 1 Místo měření 2 Tepl. C 56,2 57,6 Emisivita 0,95 0,95 Odraž.teplota C 20,00 20,00 18

19 Nalezení odtahu spalin z kotle nacházejícího se pod omítkou. Dalším příkladem toho, jak se dá termografie aplikovat na individuální a lokálně specifická použití, je případ z Velké Británie. Když není kotel instalován přímo na vnitřní zeď, probíhá odvod spalin často dutinami ve stropech nebo zdech. V takových případech může být při údržbě obtížné nebo naprosto nemožné zjistit, zda bylo odkouření řádně nainstalováno nebo zda je ještě funkční a bez závad. Z tohoto důvodu britské úřady pro ochranu zdraví a bezpečnost vydaly technický předpis, který stanovuje, že budovy, u nichž nejsou odvody spalin viditelné a jsou vedeny dutinami v konstrukci domu, musí být vybaveny inspekčními klapkami. Vlastníci nemovitostí museli do 31. prosince 2012 zajistit instalaci těchto inspekčních otvorů. Od 1. ledna 2013 musí všichni plynoinstalatéři vlastníky nemovitostí upozornit na to, že systém podle platných předpisů představuje nebezpečí a po souhlasu majitele přeruší přívod plynu ke kotli, aby nebylo možné jeho další užívání. dutinou nad stropem bytu. Když je potvrzeno, kudy skrytý odtah spalin vede, je možné vyznačit umístění pro inspekční klapky a vyříznout otvory pro instalaci těchto klapek. Bez termokamery by nebylo možné vizuálně určit přesnou polohu skrytého vedení. Jak nyní zjistit, kudy skrytý odtah spalin v dutině vede? Termokamery od firmy Testo Vám podají přesnou informaci. Na horním termosnímku je poloha skrytého odkouření jednoznačně zřetelná: vede 19

20 Termografie Technická data termokamery. Pro výběr termokamery, která se hodí pro různé aplikace v topenářství, musí být zohledněno více kritérií: rozlišení detektoru / počet pixelů teplotní citlivost integrovaný digitální fotoaparát zorné pole funkce kamery: přizpůsobení stupnice manuálním nastavením teplotní úrovně a teplotního rozsahu software jednoduchá obsluha podpora výrobku Všechny tyto parametry jsou pro rozhodování velmi důležité. U aplikací jako například při identifikaci rozmístění otopného potrubí nebo při hledání netěsností jde často o dost malé rozdíly teplot; proto má rozhodující význam výběr vhodné termokamery, která má vysokou teplotní citlivost. 20

21 Rozlišení detektoru/počet pixelů Rozlišení detektoru respektive počet pixelů určuje kvalitu obrazu. Je přitom třeba vzít na vědomí, že rozlišení a kvalita termosnímku musí být dostatečně vysoká, aby byly všechny potřebné detaily jasně rozeznatelné. Čím je rozlišení detektoru vyšší, tím jsou detaily lépe zobrazovány. Minimální rozlišení pro aplikace tohoto druhu je 160 x 120 pixelů ( pixelů). Teplotní citlivost Vysoká teplotní citlivost je nutným předpokladem pro termokamery, které mají být používány v topenářství. Často totiž mají být rozeznávány nepatrné teplotní rozdíly, třeba pro lokalizaci topného potrubí a jeho netěsností. Pojem teplotní citlivost se vztahuje na velikost teplotních rozdílů, které umí kamera rozeznat. Čím lepší je teplotní citlivost, tím menší jsou teplotní rozdíly, které dokáže termokamera rozeznat a vizuálně znázornit. Teplotní citlivost je zpravidla udávána ve C nebo mk. Termokamery pro použití v topenářství, obzvláště pro lokalizace potrubí a netěsností v podlaze, musí nabízet minimální citlivost 0,1 C (100 mk), ideální by bylo 0,08 C (80 mk) nebo méně. Zobrazení snímku Pro termokamery je nezbytný velký displej. Pouze tak se dají problémy rychle a zřetelně rozpoznat. Čím je displej větší, tím více detailů se dá na měřeném objektu rozeznat. Pro získání dostatečného přehledu je ideální displej s rozměrem 3,5 palce. Můžete tak provést potřebná opatření a bezprostředně zahájit řešení problému. Zorné pole Pro mnoho aplikací týkajících se vytápění, klimatizace a ventilace je široké zorné polé nezbytné. Při lokalizaci topného potrubí nebo kontrole podlahového vytápění musí být často pozorovány a prověřovány velké podlahové plochy. A celkový pohled na radiátory nebo úsek stropu je možný pouze s širokým zorným polem. Často chybí místo, aby se dalo kousek odstoupit, takže větší části objektu je možné snímat pouze pomocí velkého zorného pole. Termokamery ze série testo 875 jsou standardně vybaveny objektivem s úhlem 32 a nabízejí velký výřez obrazu. Čím menší je zorné pole, o to do větší vzdálenosti od objektu se musíte postavit, a čím více jste od objektu vzdáleni, tím méně detailů je možné rozeznat. 21

22 Termografie Funkce kamery: přizpůsobení stupnice manuálním nastavením teplotní úrovně a teplotního rozsahu Jednou z nejdůležitějších funkcí termokamery je manuální přizpůsobení stupnice. Pro získání optimálního kontrastu termosnímku musí být nastavena teplotní úroveň (level) a teplotní rozsah (span). Mohou tak být zdůrazněny i malé teplotní rozdíly. Je-li kamera používána pouze v automatickém módu, nebudou oblasti s nepatrnými teplotními rozdíly snímány nebo nebudou rozdíly z důvodu příliš nízkého kontrastu viditelné. Při lokalizaci topného potrubí a úniků, kontrole podlahového vytápění nebo vyhledávání skrytého odtahu spalin se často musí stupnice minimalizovat. Tím lze rozpoznat i při těchto aplikacích závažné minimální teplotní rozdíly. Jednoduchá obsluha Bezpečná obsluha kamery musí být jednoduchá. Důležitá je intuitivní obsluha, uživatelské pohodlí a flexibilita zajištěná vhodností pro různé aplikace. Podpora výrobku Při nákupu termokamery musí být zvolena taková kamera, která bude odpovídat Vašim přáním a požadavkům. Proto potřebujete spolehlivého prodejce, který Vám pomůže při výběru na základě své technické kompetentnosti a svých odborných znalostí. Software Software umožňuje optimalizaci a analýzu snímků a zaručuje, že mohou být na snímcích nálezy jednoznačně znázorněny a referovány. Software se musí snadno a intuitivně obsluhovat, musí mít jasnou strukturu a uživatelské pohodlí na vysokém stupni. Kromě toho musí pomáhat vytvářet zprávy rychle a jednoduše. 22

23 Termokamera testo 875 Termokamery ze série testo 875 jsou ideálním diagnostickým nástrojem pro aplikace v oblasti vytápění, klimatizace a ventilace. Rozlišení detektoru: 160 x 120 pixelů Teplotní citlivost: testo 875i < 0,05 C (50 mk); testo < 0,08 C (80 mk) Velký 3,5-palcový displej s vysokým rozlišením obrazu Výměnný širokoúhlý objektiv (32 ) a teleobjektiv (volitelně) Integrovaný digitální fotoaparát (testo 875i) Přizpůsobení stupnice manuálním nastavením teplotní úrovně a rozsahu Automatické rozpoznání horkých a studených bodů Ukládání až snímků na SD kartu Výkonný software s obsáhlou funkcí vytváření zpráv Dva roky záruky Na základě jednoduché obsluhy a profesionálních snímků je kamera ze série testo 875 ideálním řešením pro instalatéry-topenáře, kteří se rozhodli pro využívání termosnímků. 23

24 Termografie Výhody investice. I když zprvu nákup termokamery znamená větší investici, existuje mnoho argumentů a důkazů, že se tato investice brzy zaplatí: Pomocí termosnímků lze podstatně rychleji lokalizovat místa úniků nebo závady u podlahového vytápění nebo topného potrubí. Po této lokalizaci vznikají jak pro Vás, tak také pro zákazníka výrazně nižší náklady a škody, poněvadž se bourací práce omezí na absolutní minimum. Když používáte technologii termosnímků pro zvýšení Vaší efektivnosti, získáte čas pro návštěvu dalších zákazníků. 24

25 25

26 Termografie Termokamery od firmy Testo. testo 870 Velikost detektoru 160 x 120 pixelů Technologie SuperResolution 320 x 240 pixelů Teplotní citlivost < 100 mk Objektiv 34 bez nutnosti zaostření Automatické rozpoznání horkých a studených bodů Integrovaný digitální fotoaparát testo 875i Velikost detektoru 160 x 120 pixelů Technologie SuperResolution 320 x 240 pixelů Teplotní citlivost < 50 mk Velké zorné pole díky objektivu s úhlem 32 Automatické rozpoznání horkých a studených bodů Integrovaný digitální fotoaparát s osvětlovacími LED diodami 26

27 testo 876 Velikost detektoru 160 x 120 pixelů Technologie SuperResolution 320 x 240 pixelů Teplotní citlivost < 80 mk Flexibilní otočný displej Velké zorné pole díky objektivu s úhlem 32 Automatické rozpoznání horkých a studených bodů Integrovaný digitální fotoaparát testo 882 Velikost detektoru 320 x 240 pixelů Technologie SuperResolution 640 x 480 pixelů Teplotní citlivost < 50 mk Velké zorné pole díky objektivu s úhlem 32 Automatické rozpoznání horkých a studených bodů Integrovaný digitální fotoaparát s osvětlovacími LED diodami Další informace: 27

28 Dopad na náš průběh obchodování byl značný, zvláště při návštěvách zákazníků a u času potřebného k prováděným pracím. Nyní můžeme za určitou dobu obsloužit více zákazníků. Máme zhruba kmenových zákazníků a používání termokamery Testo má definitivně pozitivní vliv na vnímání naší společnosti jako dobře vybavené a moderní firmy, u které se důvěřuje, že za platbu přináší přiměřený výkon. Takový přístroj také zvyšuje důvěru u pojišťoven, vodoinstalatérů a stavebních firem. Proto se termokamera Testo stala nenahraditelnou součástí našeho firemního vybavení a objevuje se v našich propagačních materiálech a na našich internetových stránkách. Rolfe s Heating Limited (UK) Změny, i technického charakteru, jsou vyhrazeny. Testo Limited Testo, s.r.o. Jinonická 80, Praha 5 tel fax

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

Snímkování termovizní kamerou

Snímkování termovizní kamerou AB Solartrip,s.r.o. Na Plavisku 1235 755 01 Vsetín www.solarniobchod.cz mobil 777 642 777, e-mail: r.ostarek@volny.cz AKCE: Termovizní diagnostika vnitřní prostory rodinného domu č. p. 197 Ústí u Vsetína

Více

Termokamery pro termografii budov 7,5 C

Termokamery pro termografii budov 7,5 C Budoucnost zavazuje Termokamery pro termografii budov 7,5 C 5,0 2,5 0,0-2,5 Více vidět. Větší flexibilita. Větší jistota. -4,9 C Více vidět větší flexibilita větší jistota Termokamery Testo pro každodenní

Více

Termografie budov s termokamerami firmy Testo

Termografie budov s termokamerami firmy Testo We measure it. Termografie budov s termokamerami firmy Testo testo 875 testo 882 testo 881 testo 885 testo 890 testo 876 Stavební termografie Bezdotykově jednoduše více vidět Termokamery testo odhalí rychle

Více

Termokamera pro nejvyšší nároky

Termokamera pro nejvyšší nároky Termokamera pro nejvyšší nároky testo 890 Nejvyšší kvalita obrazu Srdcem termokamery je detektor. Zde Testo klade důraz na nejvyšší kvalitu. S termokamerou testo 890 dosáhnete pomocí detektoru s 640 x

Více

Termokamera. We measure it. testo 890 termografie pro nejvyšší nároky. www.termokamera.com. Velikost detektoru 640 x 480 pixelů

Termokamera. We measure it. testo 890 termografie pro nejvyšší nároky. www.termokamera.com. Velikost detektoru 640 x 480 pixelů We measure it. Termokamera testo 890 termografie pro nejvyšší nároky Velikost detektoru 640 x 480 pixelů Technologie SuperResolution 1280 x 960 pixelů Teplotní citlivost < 40 mk Flexibilita díky otočné

Více

Precizní termokamera s vynikajícími vlastnostmi

Precizní termokamera s vynikajícími vlastnostmi Precizní termokamera s vynikajícími vlastnostmi testo 885 Výhody testo 885 Velikost detektoru 320 x 240 pixelů Se 76 800 měřícími teplotními body jsou měřené objekty detekovány s vynikající kvalitou obrazu

Více

Termografie budov. S termokamerami firmy Testo jednoduše více vidět.

Termografie budov. S termokamerami firmy Testo jednoduše více vidět. Termografie budov. S termokamerami firmy Testo jednoduše více vidět. Termografie budov Bezdotykově jednoduše více vidět. Termokamery testo odhalí rychle a spolehlivě odchylky a závady na pláštích budov

Více

Termokamera. We measure it. testo 885 profesionální, všestranná a precizní termografie. www.termokamera.com. Velikost detektoru 320 x 240 pixelů

Termokamera. We measure it. testo 885 profesionální, všestranná a precizní termografie. www.termokamera.com. Velikost detektoru 320 x 240 pixelů We measure it. Termokamera testo 885 profesionální, všestranná a precizní termografie Velikost detektoru 320 x 240 pixelů Technologie SuperResolution 640 x 480 pixelů Teplotní citlivost < 30 mk Flexibilita

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 8 8 Copyright U k á z k

Více

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU I. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) které se konalo dne 30. září 2013 od 12:30 hodin v místnosti H108

Více

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz,

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz, Tyto kamery třetí generace mají vysoce citlivý IR detektor a ergonomický tvar. Jsou cenově dostupné, jednoduše se ovládají, poskytují vysoce kvalitní snímky a umožňují přesné měření teplot. Mají integrovanou

Více

Průmyslová termografie.

Průmyslová termografie. Průmyslová termografie. S termokamerami firmy Testo jednoduše více vidět. Průmyslová termografie Bezdotykově jednoduše více vidět. Termokamery odhalí rychle a spolehlivě odchylky, slabá místa a závady

Více

Energetický management na Vašem objektu

Energetický management na Vašem objektu Energetický management na Vašem objektu Úkolem Energetického managementu je dosažení optimalizace provozu budov a areálu s dosažením co nejnižších nákladů na energie v souladu s platným energetickým zákonem

Více

Infračervený teploměr

Infračervený teploměr Infračervený teploměr testo 835 Rychlý a přesný infračervený teploměr pro řemeslo a průmysl Bezpečné a přesné měření až do oblasti vysokých teplot. 4-bodový laser zobrazuje přesně oblast měření a eliminuje

Více

Infračervený teploměr

Infračervený teploměr Infračervený teploměr testo 835 Rychlý a přesný infračervený teploměr pro řemeslo a průmysl Bezpečné a přesné měření až do oblasti vysokých teplot. 4-bodový laser zobrazuje přesně oblast měření a eliminuje

Více

Mistr v měření tlaku vody a plynu. testo 324. Pro všechna měření tlaků a úniků.

Mistr v měření tlaku vody a plynu. testo 324. Pro všechna měření tlaků a úniků. Mistr v měření tlaku vody a plynu. testo 324. Pro všechna měření tlaků a úniků. www.testo.cz/324 Pro všechna měření plynovodů a vodovodů. V průběhu užívání se mohou stát plynovodní a vodovodní systémy

Více

Ruční bezdotykový teploměr Více jistoty při měření díky dvoubodovému laseru

Ruční bezdotykový teploměr Více jistoty při měření díky dvoubodovému laseru testo 830-T4 Ruční bezdotykový teploměr Více jistoty při měření díky dvoubodovému laseru testo 830-T4 ruční bezdotykový teploměr Teploměr testo 830-T4 je profesionálním řešením pro bezdotykové měření teploty

Více

Více vidět pomocí termokamer testo 875 a testo 881

Více vidět pomocí termokamer testo 875 a testo 881 Budoucnost zavazuje Více vidět pomocí termokamer testo 875 a testo 881 Novinka Pro profesionální průmyslovou termografii Více informací na: www.testo.cz/termokamera testo 875 a testo 881 pro profesionální

Více

Více vidět pomocí termokamer testo 875 a testo 881

Více vidět pomocí termokamer testo 875 a testo 881 Budoucnost zavazuje Více vidět pomocí termokamer testo 875 a testo 881 Novinka Pro profesionální termografii budov Více informací na: www.testo.cz/termokamera testo 875 a testo 881 pro profesionální termografii

Více

Více vidět pomocí termokamery testo 880

Více vidět pomocí termokamery testo 880 Budoucnost zavazuje Více vidět pomocí termokamery testo 880 Novinka VÍCE VIDÍ... Infračervené záření není lidským okem viditelné, přesto všechny předměty, které mají teplotu vyšší než absolutní nula, která

Více

OS425-LS Série. Uživatelský manuál

OS425-LS Série. Uživatelský manuál OS425-LS Série Uživatelský manuál OS425-LS ( s bílou blikající LED diodou ) Instrukce pro obsluhu teploměru OS425-LS je bezdotykový infračervený teploměr s matematickým módem pro infračervené funkce. snímání

Více

Budoucnost zavazuje. testo 845

Budoucnost zavazuje. testo 845 Budoucnost zavazuje testo 845 Infra-teploměr s označením snímané plochy Přepínání optiky pro velkou a malou vzdálenost pro optimalizaci velikosti snímané plochy. Současně je možné měřit i vlhkost. 2006

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Vaillant roční prohlídka

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Vaillant roční prohlídka Vaillant roční prohlídka Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Celková kontrola výrobku dle doporučení výrobce Originální náhradní díly Vaillant Prováděno vyškolenými servisními

Více

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily 2 Bystar L velký, přesný a autonomní Vzhledem k velikosti pracovní oblasti překračují univerzálně

Více

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle VUW atmotec pro VUW turbotec pro Nová generace kotlů AtmoGUARD - vylepšený systém dvou spalinových senzorů zajišťuje bezpečný provoz komínové verze atmotec. Optimalizované umístění

Více

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Protože myslí dopředu. Nová generace kotlů nové funkční prvky AtmoGUARD Vvylepšený

Více

www.bosch-professional.cz

www.bosch-professional.cz Opravdu Bosch! Aby vrtání nebylo sázka do loterie Bosch D-tect 150 a 150 SV Professional pro spolehlivou lokalizaci kovů, elektrického vedení, dřeva a plastových trubek. Modré elektrické nářadí: pro řemeslo

Více

Detektory úniku plynu

Detektory úniku plynu Detektory úniku plynu Pro rychlý přehled testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo gas detector testo 316-Ex CH 4 C 3 H 2 Kontrola úniku plynu Stále znovu dochází díky netěsným plynovým potrubím k ničivým

Více

Více vidět pomocí termokamer testo 875 a testo 881

Více vidět pomocí termokamer testo 875 a testo 881 Budoucnost zavazuje Více vidět pomocí termokamer testo 875 a testo 881 Novinka: ještě lepší NETD překrývání obrázků TwinPix Pro profesionální průmyslovou termografii Více informací na: www.testo.cz/termokamera

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více

Více vidět pomocí termokamery testo 880

Více vidět pomocí termokamery testo 880 Budoucnost zavazuje Více vidět pomocí termokamery testo 880 Nyní: s automatickou detekcí nejchladnějšího a nejteplejšího bodu (Hot-Cold-Spot) a s novým profesionálním softwarem VÍCE VIDÍ... Lidské oko

Více

Budoucnost zavazuje. Měření, analýza a dokumentace digitálním servisním přístrojem testo 570.

Budoucnost zavazuje. Měření, analýza a dokumentace digitálním servisním přístrojem testo 570. Budoucnost zavazuje Měření, analýza a dokumentace digitálním servisním přístrojem testo 570. 1. Současný výpočet přehřátí a podchlazení. 2. Měření tlaku, teploty, proudu a vakua jedním přístrojem. 3. Záznam

Více

Termokamery pro průmyslovou termografii 65,0 C

Termokamery pro průmyslovou termografii 65,0 C Budoucnost zavazuje Termokamery pro průmyslovou termografii 65,0 C 55,0 45,0 35,0 25,0 Více vidět. Větší flexibilita. Větší jistota. 15,0 C Více vidět větší flexibilita větší jistota Termokamery Testo

Více

Zpráva z termovizního měření Rodinný dům v lokalitě, Ostrava Vítkovice

Zpráva z termovizního měření Rodinný dům v lokalitě, Ostrava Vítkovice - Ložiska s. r. o. Zpráva z termovizního měření Rodinný dům v lokalitě, Ostrava Vítkovice Objednatel: ISOTRA a.s. Bílovická 2411/1 746 01 Opava Zhotovitel: KOMA Ložiska, s.r.o. Ruská 514 / 41 706 02 Ostrava

Více

Digitální měření sazového čísla skutečné měření

Digitální měření sazového čísla skutečné měření Budoucnost zavazuje testo 308 Digitální měření sazového čísla skutečné měření Sazové číslo TÜV tested 1. BImSchV TÜV podle RgG 269 Elektronický měřič sazového čísla testo 308 Již desítky let praktikované

Více

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech 12/2012 TOT přebírá rozvody od NBTH 34 předávacích stanic, 2 100

Více

Každá kapka je drahá NOVINKA. Nový tester fritovacího oleje testo 270: zajišťuje kvalitu a šetří Vaše náklady. Budoucnost zavazuje

Každá kapka je drahá NOVINKA. Nový tester fritovacího oleje testo 270: zajišťuje kvalitu a šetří Vaše náklady. Budoucnost zavazuje Budoucnost zavazuje Každá kapka je drahá Nový tester fritovacího oleje testo 270: zajišťuje kvalitu a šetří Vaše náklady NOVINKA Nyní ještě robustnější díky nerozbitnému senzoru Měření kvality fritovacího

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ LOPATEK ROTAČNÍHO STROJE "FROTOR"

TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ LOPATEK ROTAČNÍHO STROJE FROTOR TERMOMECHANIKA TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ LOPATEK ROTAČNÍHO STROJE "FROTOR" Autoři: Ing. Pavel Litoš Ing. Jiří Tesař Číslo projektu: Číslo zprávy: Odpovědný pracovník

Více

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli Technologie 4k ultra HD Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli 2 Technologie 4K ultra HD Uvidíte každičký detail, a to kdekoli Zabrat velkou oblast a zároveň umožnit identifikaci

Více

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Malenovicích k 1.1.2005 TOT přebírá rozvody od Tepla Zlín 74 předávacích

Více

Více vidět pomocí termokamery testo 880

Více vidět pomocí termokamery testo 880 Budoucnost zavazuje Více vidět pomocí termokamery testo 880 Nyní: s automatickou detekcí teplého a studeného bodu (Hot-Cold-Spot) a s novým profesionálním softwarem VÍCE VIDÍ... Lidské oko nemůže infračervené

Více

Maximálně dobré klima! Minimální spotřeba energie!

Maximálně dobré klima! Minimální spotřeba energie! Budoucnost zavazuje Maximálně dobré klima! Minimální spotřeba energie! Měřící přístroje Testo a Vaše klima budov je pod kontrolou. OPTIMÁLNÍ KLIMA BUDOV Váš tým pro optimální klima budov! Vždy, kdykoliv

Více

NOVINKA! Wallscanner D-tect 150 SV Professional Lokalizuje objekty v každém stavebním materiálu, i ve vlhkém betonu

NOVINKA! Wallscanner D-tect 150 SV Professional Lokalizuje objekty v každém stavebním materiálu, i ve vlhkém betonu NOVINKA! Wallscanner D-tect 150 SV Lokalizuje objekty v každém stavebním materiálu, i ve vlhkém betonu Specialista na lokalizaci v obtížných podmínkách se třemi provozními režimy pro beton. NOVINKA: spolehlivá

Více

HARVIA XENIO COMBI. Řídící jednotka

HARVIA XENIO COMBI. Řídící jednotka HARVIA XENIO COMBI Řídící jednotka 1 Tyto pokyny k montáži a použití jsou určeny jak pro majitele nebo osobu zodpovědnou za provoz sauny, topných těles a řídicích jednotek, tak pro elektrotechnika zodpovědného

Více

Více vidět pomocí termokamery testo 880

Více vidět pomocí termokamery testo 880 Budoucnost zavazuje Více vidět pomocí termokamery testo 880 Nyní: s automatickou detekcí teplého a studeného bodu (Hot-Cold-Spot) a s novým profesionálním softwarem 4 Termografie ve stavebnictví Podlahové

Více

Nastavení teploty 1/2 1/2 3/4 3/4 1 1 30-48 C 40-60 C 30-48 C 40-60 C 30-48 C 40-60 C. - uzávěr: - pružina: - těsnící prvky: - nástavec série 522:

Nastavení teploty 1/2 1/2 3/4 3/4 1 1 30-48 C 40-60 C 30-48 C 40-60 C 30-48 C 40-60 C. - uzávěr: - pružina: - těsnící prvky: - nástavec série 522: CALEFFI www.caleffi.com Nastavitelné termostatické směšovací ventily pro ohřívače vody se zásobníkem 58806.04 CZ Copyright 008 Caleffi Funkce Série 50-5 Směšovací ventily série 50 a 5 se používají v systémech,

Více

ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ E-ITN 10.7

ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ E-ITN 10.7 ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ E-ITN 10.7 Popis: Přístroj E-ITN 10.7 je elektronický indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění místností pracující se dvěma snímači teploty. Jeden snímač snímá

Více

Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu.

Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu. Kondenzační sušičky MDX 400-84000 Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu. Kondenzační sušičky MDX Uživatelské benefity Jednoduchá instalace - lehký a kompaktní design

Více

Vyšší úcinnost, více komfortu, méne nákladu: Nová rádiová regulace Uponor s dynamickým rízením spotreby energie (DEM)

Vyšší úcinnost, více komfortu, méne nákladu: Nová rádiová regulace Uponor s dynamickým rízením spotreby energie (DEM) INDOOR CLIMATE SOLUTIONS RÁDIOVÁ REGULACE S DEM FUNKCÍ Vyšší úcinnost, více komfortu, méne nákladu: Nová rádiová regulace Uponor s dynamickým rízením spotreby energie (DEM) Úcinný a pritom jednoduchý zpusob

Více

Vizuální IR teploměry Fluke VT04 a VT02

Vizuální IR teploměry Fluke VT04 a VT02 Vizuální IR teploměry Fluke VT04 a VT02 Technické údaje Detekují problémy okamžitě! Vizuální IR teploměry Fluke spojují pohodlí bodového teploměru s vizuálními výhodami infrakamery, čímž dávají vzniknout

Více

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání OXYGEN KČ 2014.CZ TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání Jaga Oxygen není tradiční systém ventilace, ale energeticky účinný ventilační systém. Oxygen Hybrid řešení jsou připravena pro použití

Více

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště Řada BlueLine Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem, ideální pro nastavení kondenzačních kotlů Měření: základ O 2, CO /

Více

Hladký odtok. Řešení pro sprchy v úrovni podlahy.

Hladký odtok. Řešení pro sprchy v úrovni podlahy. Hladký odtok. Řešení pro sprchy v úrovni podlahy. Sprchy v úrovni podlahy zažívají boom. Stále více zákazníků si přeje mít sprchový kout, který otevřeně a plynule navazuje na interiér koupelny. Menší překážky

Více

Anhydritový potěr s podlahovým topením. Elektrické nízkoteplotní vytápění

Anhydritový potěr s podlahovým topením. Elektrické nízkoteplotní vytápění Anhydritový potěr s podlahovým topením Elektrické nízkoteplotní vytápění ANHYLEVEL a se řadí mezi nejefektivnější podlahové topné systémy současnosti. Využití nanotechnologie karbonu pro elektrické topné

Více

Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 2002 2004

Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 2002 2004 Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 22 24 Tato zpráva obsahuje analýzu provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 22 24, která byla uvedena do provozu v roce 2 a

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více

1 Teplo pro Brno. 2 Specifikace zákazníků

1 Teplo pro Brno. 2 Specifikace zákazníků Teplo 1 Teplo pro Brno 2 Specifikace zákazníků 3 Poskytované služby 4 Výhody dálkového tepla 5 Výroba tepelné energie 6 Rozvod tepelné energie 7 Provozovaná tepelná zařízení 8 Technická specifikace odběru

Více

Zjištění tepelných mostů novostavby RD - dřevostavba

Zjištění tepelných mostů novostavby RD - dřevostavba Zjištění tepelných mostů novostavby RD dřevostavba Firma Stanislav Ondroušek Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz Přístroj

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Úlohou automatického ultrazvukového zkoušení je zejména nahradit rentgenové zkoušení, protože je rychlejší, bezpečnější a podává lepší informace o velikosti

Více

Chytrý telefon. Chytré sondy. Chytré řešení.

Chytrý telefon. Chytré sondy. Chytré řešení. Chytrý telefon. Chytré sondy. Chytré řešení. Chytré sondy Testo: kompaktní měřicí přístroje v profesionální kvalitě Testo, optimalizované pro chytré telefony. Chytré sondy pro teplotu, vlhkost, proudění

Více

Energetický monitor. Pomoc pro optimální údržbu a seřizování otopných soustav založená na konkrétních naměřených hodnotách

Energetický monitor. Pomoc pro optimální údržbu a seřizování otopných soustav založená na konkrétních naměřených hodnotách Energetický monitor Pomoc pro optimální údržbu a seřizování otopných soustav založená na konkrétních naměřených hodnotách Zlepšení energetické účinnosti otopných soustav... Nejen nákup nemovitosti, ale

Více

Inteligentní elektroinstalace systém ABB i-bus EIB

Inteligentní elektroinstalace systém ABB i-bus EIB Inteligentní elektroinstalace systém ABB i-bus EIB Klasické systémy elektroinstalace jsou v posledních letech stále častěji nahrazovány elektroinstalacemi v takzvaném inteligentním provedení, a to zejména

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé užitkové vody se v současné době stává stále důležitější. Nejen stoupající

Více

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Bezdrátové pohodlí od Danfossu Od složitého k jednoduchému Bezdrátový řídící systém podlahového vytápění Danfoss CF2 nabízí optimální spolehlivost

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

Několika kliknutími k diagnostice topení. testo 320. Vysoce efektivní analyzátor spalin.

Několika kliknutími k diagnostice topení. testo 320. Vysoce efektivní analyzátor spalin. Několika kliknutími k diagnostice topení. testo 320. Vysoce efektivní analyzátor spalin. testo 320 Efektivní měření pouze s jedním přístrojem. Přístroj testo 320 je Váš spolehlivý partner pro efektivní

Více

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou Jednosměrné měřicí soupravy: Tyto měřící soupravy měří pouze v jednom směru. Pro měření v druhém směru je nutné přemístění. Výhodou těchto souprav je nízká cena. Schéma zapojení těchto měřicích soustav

Více

Kontrola vytápění High-Tech měření

Kontrola vytápění High-Tech měření Budoucnost zavazuje testo 330 testo 330 LL Kontrola vytápění High-Tech měření Nejvyšší přesnost měření komínové ztráty/teploty/proudění Höchste Genauigkeit durch Nullpunkt-Abgleich im Sekundentakt Vysvětlení,

Více

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Energetické vzdělávání prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Kontrola klimatizačních systémů Podnikat v energetických odvětvích na území ČR lze na základě zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění

Více

Profesionální měřicí technika v kapesním formátu

Profesionální měřicí technika v kapesním formátu Budoucnost zavazuje Profesionální měřicí technika v kapesním formátu Měřicí přístroje pro vytápění, klimatizaci a ventilaci Pocket Line Testo, jako vedoucí výrobce přenosné měřicí techniky, přináší na

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle VC 126, 186, 246/3 VCW 236/3 Závěsné kondenzační kotle Technické údaje Označení 1 Vstup topné vody (zpátečka) R ¾ / 22 2 Přívod studené vody R ¾ / R½ 3 Připojení plynu 1 svěrné šroubení / R ¾ 4 Výstup

Více

ZPRÁVA Z TERMOGRAFICKÉHO MĚŘENÍ

ZPRÁVA Z TERMOGRAFICKÉHO MĚŘENÍ ZPRÁVA Z TERMOGRAFICKÉHO MĚŘENÍ TM09139 Měřená zařízení: Vybrané části rodinného domu v Blansku Objednatel: Yvetta Hlaváčová Popis práce: Mimořádné termovizní měření Datum měření: 15.12. 09 Nebylo měřeno:

Více

Termodiagnostika pro úsporu nákladů v průmyslových provozech

Termodiagnostika pro úsporu nákladů v průmyslových provozech Termodiagnostika pro úsporu nákladů v průmyslových provozech SpektraVision s.r.o. Štěpán Svoboda Vidíme svět v celém spektru Zaměření společnosti Analyzátory kvality elektrické energie Zásahové termokamery

Více

Základní analýza energetického monitoru

Základní analýza energetického monitoru 1 Vážený pane Zákazníku, příloha obsahuje automaticky vygenerovanou základní analýzu zkoumané otopné soustavy provedenou měřící soupravou Energetický monitor Testo v kombinaci s manuálním sběrem dat. Součástí

Více

Nadstavbové online služby

Nadstavbové online služby Nadstavbové online služby Šetří energii i Váš čas Filip Dubský, MBA Strakonice 22.10.2015 Nadstavbové online systémy - přehled Úspora času a energie - Rádiové denní hodnoty odečetů - Monitoring přístrojů

Více

Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream. Efektivní řešení zítřka

Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream. Efektivní řešení zítřka Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream Efektivní řešení zítřka Moderní kondenzační technika se vyznačuje efektivním využíváním energie: díky zvýšenému odvádění tepla ze spalin

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

Vitopend 111-W. Nejvyšší komfort přípravy teplé. vody v rozměrech nástěnného kotle

Vitopend 111-W. Nejvyšší komfort přípravy teplé. vody v rozměrech nástěnného kotle Vitopend 111-W Závěsný plynový kotel s integrovaným nerezovým zásobníkem teplé vody, typ WHSB, s modulovaným atmosférickým hořákem pro provoz závislý a nezávislý na vzduchu v místnosti. Rozsah tepelného

Více

Vaše budoucnost. Program výměny baterií. Synergy. Získejte nové zákazníky, zvyšte svůj zisk a zabezpečte svoje podnikání podle vývoje trhu

Vaše budoucnost. Program výměny baterií. Synergy. Získejte nové zákazníky, zvyšte svůj zisk a zabezpečte svoje podnikání podle vývoje trhu Vaše budoucnost Získejte nové zákazníky, zvyšte svůj zisk a zabezpečte svoje podnikání podle vývoje trhu Program výměny baterií Synergy Program výměny baterií Ulehčení výměny baterií pro naše partnery

Více

Detektor dřeva/kovu/ac napětí 3 v 1 s laserovou vodováhou AX-903. Návod k obsluze

Detektor dřeva/kovu/ac napětí 3 v 1 s laserovou vodováhou AX-903. Návod k obsluze Detektor dřeva/kovu/ac napětí 3 v 1 s laserovou vodováhou AX-903 Návod k obsluze Funkce a vlastnosti Vyhledávání dřeva, kovu a kabelů pod napětím Možnost detekce dřeva, kovu a kabelů pod napětím do hloubky

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 2

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 2 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 2 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1205_soustavy_vytápění_2_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

Závěsné kotle pro vytápění. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec exclusiv VUW turbotec exclusiv

Závěsné kotle pro vytápění. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec exclusiv VUW turbotec exclusiv Závěsné kotle pro vytápění Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU atmotec exclusiv VU turbotec exclusiv VUW atmotec exclusiv VUW turbotec exclusiv Protože myslí dopředu. Dokonalost

Více

Příl.2 VZOR Zpráva o jednorázové kontrole kotlů s návrhy na opatření

Příl.2 VZOR Zpráva o jednorázové kontrole kotlů s návrhy na opatření Příl.2 VZOR Zpráva o jednorázové kontrole kotlů s návrhy na opatření Identifikace systému vytápění Vlastník nebo provozovatel Adresa Celková podlahová plocha Vytápěná podlahová plocha Stáří budovy Nadmořská

Více

Profi měřicí technika v kapesním formátu

Profi měřicí technika v kapesním formátu Budoucnost zavazuje Profi měřicí technika v kapesním formátu Měřicí přístroje pro vytápění, klimatizaci a ventilaci Pocket Line Testo, jako vedoucí výrobce přenosné měřicí techniky, přináší na trh měřicí

Více

High-tec v závěsných kotlích. VU atmotec exclusiv VU turbotec exclusiv VUW atmotec exclusiv VUW turbotec exclusiv

High-tec v závěsných kotlích. VU atmotec exclusiv VU turbotec exclusiv VUW atmotec exclusiv VUW turbotec exclusiv High-tec v závěsných kotlích VU atmotec exclusiv VU turbotec exclusiv VUW atmotec exclusiv VUW turbotec exclusiv Dokonalost udávající směr v hospodárnosti, kvalitě Komfortní a přesto jednoduché ovládání

Více

GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÍ VÝHODY A PRODEJNÍ ARGUMENTY

GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÍ VÝHODY A PRODEJNÍ ARGUMENTY GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÍ VÝHODY A PRODEJNÍ ARGUMENTY Skvělé argumenty k prodeji Když doporučujete čerpadla Grundfos MAGNA3 svým zákazníkům, ujistěte se, že vědí, co všechno jim může nabídnout! Následující

Více

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor Jeho specialitou je dlouhodobé nasazení: jednoplynový detektor Dräger Pac 5500 bez omezení životnosti je ideálním řešením pro rychlý a přesný osobní monitoring a detekci

Více

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více

30 radiátorů z jednoho centrálního místa. Jednoduše inteligentnější vytápění. smartheating.danfoss.cz. Regulace vytápění Danfoss Link

30 radiátorů z jednoho centrálního místa. Jednoduše inteligentnější vytápění. smartheating.danfoss.cz. Regulace vytápění Danfoss Link Regulace vytápění Danfoss Link Jednoduše inteligentnější vytápění Nikdy nebylo snazší umožnit vašim zákazníkům, aby si vychutnali vrcholně integrované vytápění. V rámci systému Danfoss Link byl každý jednotlivý

Více

Tradiční zdroj tepla. Kotle na tuhá paliva

Tradiční zdroj tepla. Kotle na tuhá paliva Tradiční zdroj tepla Kotle na tuhá paliva PLYNOVÉ KOTLE ELEKTROKOTLE TUHÁ PALIVA KONDENZAČNÍ KOTLE Tradiční kotle na tuhá paliva jsou spolehlivým zdrojem tepla. Oblíbený ocelový kotel se stal ikonou českého

Více

Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle

Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle vyhl.148/2007 Sb. a vyhl.78/2013 Sb. Na prvním obrázku vidíte

Více

TEPELNÉ ČERPADLO GR9FI 65 EMX venkovní jednotka

TEPELNÉ ČERPADLO GR9FI 65 EMX venkovní jednotka 300 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GR9FI 65 EMX venkovní jednotka STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST - EXTERIÉR: Nejvhodnější umístění venkovní jednotky tepelného čerpadla Vám doporučí naši technici při předinstalační prohlídce.

Více

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv Stacionární kotle VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmovit Stacionární litinové kotle, ekvitermní regulace, zásobníkové ohřívače a další příslušenství nabízí mnoho způsobů komplexního řešení topných systémů

Více

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA APLIKACE ZEMĚ - VODA Vytápění a teplá užitková voda pro novostavby a jako náhrada za původní Geotermální energie představuje bezplatný zdroj energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Přináší mimořádné

Více

AX-7520. Návod k obsluze. UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C.

AX-7520. Návod k obsluze. UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C. AX-7520 UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C Nastavitelná emisivita Teplotní alarm Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace...3 2. Bezpečnostní

Více