Praktický průvodce termografie pro topenáře. Jak zvýšit tržby a snížit náklady použitím termokamer.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praktický průvodce termografie pro topenáře. Jak zvýšit tržby a snížit náklady použitím termokamer."

Transkript

1 Praktický průvodce termografie pro topenáře. Jak zvýšit tržby a snížit náklady použitím termokamer. 1

2 Úvod. V průmyslu jsou termosnímky již několik let nanejvýš cennou pomůckou při rozeznávání závad a anomálií. Na základě technologického pokroku u termokamer a jejich stále dostupnějších cen se nyní tato fascinující technologie stává zajímavou také pro topenáře. Termokamery od firmy Testo jsou velmi cenné diagnostické nástroje pro techniky, pohybující se v oblasti topenářství. Tento materiál představuje některé z nejdůležitějších oblastí použití a ukazuje, jak můžete pomocí termokamer ušetřit náklady při každodenní práci a jak můžete svoji nabídku služeb rozšířit o další lukrativní servisní činnosti. 2

3 Obsah: Lokalizace topného potrubí a nalezení míst úniků 4 Analýza rozmístění potrubí a test funkčnosti u podlahového topení 14 Kontrola radiátorů před a po proplachování 16 Nalezení odtahu spalin z kotle, umístěného pod omítkou 19 Technická data termokamery 20 Výhody investice 24 3

4 Termografie Lokalizace topného potrubí a nalezení míst úniků. Instalatéři jsou často voláni, aby nalezli a opravili netěsná místa v rozvodech teplé vody. Pokud se potenciální místa úniku nacházejí pod obklady nebo pod betonovou podlahou, je hledání netěsných míst spojeno s mimořádnou časovou náročností a pracností, protože se často musí odstranit velké kusy podlahy, aby se zpřístupnila netěsná místa, která leží pod ní. Pomocí termokamery lze netěsná místa najít prakticky okamžitě, aniž by musel být obytný prostor zákazníka zbytečně poškozen. Příklad 1 Pro vyhledání místa úniku u topného potrubí musí být nejdříve nalezeno jeho rozmístění. Prověřovaná plocha a tím potřebný čas k hledání úniku jsou takto značně omezeny, protože se technik musí při své práci soustředit na oblasti přicházející v úvahu. S termokamerami firmy Testo se dá rozmístění potrubí nalézt naprosto rychle a pohodlně. Na vedlejším obrázku je rozmístění topného potrubí zřetelně vidět, protože trubky jsou na termosnímku barevně vyznačeny. 4

5 Příklad 2 Jakmile je rozmístění potrubí pomocí vytvořeného termosnímku zřetelné, je možné začít s hledáním netěsného místa. Vedlejší obrázek ukazuje teplotní analýzu vydlážděné chodby mezi obývacím pokojem a kuchyní. Majitel domu si stěžuje na eventuální únik vody pod vydlážděnou podlahou. Na termosnímku lze rozpoznat teplotní profil topného potrubí nacházejícího se pod podlahou chodby. Na jednom místě je výrazně rozpoznatelná koncentrace zvýšené teploty. Tento horký bod připouští možný únik topné vody z centrálního otopného systému. Netěsná místa se dají zpravidla rozpoznat z nerovnoměrného tvaru horkého bodu. S pomocí těchto termosnímků se dají vypátrat možná problémová místa otopného potrubí a následná prohlídka prokázala, že se na tomto místě skutečně nacházelo netěsné místo. 5

6 Termografie Příklad 3 Obrázky 1 3 pocházejí z bourání podlahy, která byla provedena s cílem potvrdit podezření úniku topné vody. Na obrázcích je vidět podlahu kuchyně, která byla rozbita, aby bylo prověřeno otopné potrubí a nalezeno netěsné místo. Snaha byla v tomto případě opět marná. Více než tři dny byla podlaha rozebírána a bylo pátráno podél celého potrubí po netěsných místech a nakonec bylo stanoveno, že tato metoda k cíli nevede. Náklady stoupaly do nekonečna: více než tři dny vynaložené práce včetně nákladů na materiál a práci, aby se podlaha po vypátrání a utěsnění trhliny opět upravila a uvedla do původního stavu. 1 2 Otázka zní: jaká jiná, méně časově náročná metoda existuje, která navíc ideálně nezpůsobí naprosto žádné škody? 3 Termokamera je naprosto nedestruktivní diagnostický nástroj a proto se ideálně hodí k lokalizaci poškození, ucpání nebo netěsností. V tomto příkladu klasické metody selhaly a Testo bylo požádáno, aby prokázalo netěsnost pomocí termokamery. S přístrojem z řady testo 875 bylo možné snímat průběh potrubí v celé oblasti. Během krátké doby byl nalezen horký bod, který se po několika okamžicích zvětšoval - jasný důkaz pro možný únik (obr. 4-5). Nakonec mohl technik postižený úsek potrubí odkrýt a netěsné místo bylo konečně nalezeno (viz obr. 6). 6

7 4 Udržujete-li krok s nejnovější úrovní techniky, získáváte rozhodující výhodu oproti konkurentům, kteří ještě stále setrvávají na staromódních a překonaných metodách. V tomto popisovaném případě byla použita termokamera testo 875 v konfiguraci 160 x 120 pixelů a s teplotním rozlišením < 80 mk ideální pro použití v topenářské technice. 5 6 Únik byl s úspěchem nalezen rychle a bezdotykově. V porovnání s ostatními vyzkoušenými metodami nezpůsobila termografie pro obyvatele domu téměř žádnou zátěž a byla spojena se značně nižšími náklady. Tento příklad má ukázat, že investice do technologie, jakou je třeba termokamera, z dlouhodobého pohledu práci usnadňuje, šetří čas a peníze a hájí Váš profesionální respekt. 7

8 Termografie Příklad 4 V dalším případě měl zákazník topenářské firmy problém se svým otopným zařízením. Musela se stále doplňovat topná voda, což poukazovalo na to, že pravděpodobně voda v systému na některém místě uniká. Po zapnutí topení bylo rozmístění vedení topného potrubí prověřeno pomocí termokamery testo 875 za účelem nalezení netěsných míst. Téměř okamžitě byl odhalen horký bod v oblasti dveří mezi chodbou a obývacím pokojem - důkaz toho, že se pravděpodobně na tomto místě nachází netěsnost. Horký bod byl označen pomocí malířské pásky, aby se dalo místo později najít, kdyby se musel v podlaze provést revizní otvor. Ukázalo se, že na tomto místě skutečně dochází k úniku. Horký bod identifikoval únik v otopném systému Microbore, u něhož bylo topné potrubí umístěno cca mm pod betonovou vrstvou a pod silnou vrstvou koberce s odpovídajícím pryžovým obložením. Díky termokameře testo 875 bylo pro topenářskou firmu možné rozmístění potrubí rychle a snadno rozpoznat a vyhledat únik. Topenář proto mohl při hledání netěsných míst výrazně ušetřit čas a peníze. Zákazník měl rovněž užitek ze značné úspory na nákladech a menšího rozsahu nepříjemností. Potenciál termokamery testo 875 s rozlišením 160 x 120 pixelů se projevuje v plném rozsahu a v kvalitě snímků, které přístroje v tomto segmentu zaznamenávají. Navíc jsou pomocí analyzačního softwaru od firmy Testo (IRSoft) vytvářeny kvalitní analytické zprávy. Z technického pohledu nabízí tato lehká a inteligentní série termokamer 3,5-palcový displej s výměnným širokoúhlým objektivem a teleobjekti- 8

9 klimatizační a ventilační techniky. Důležitými aspekty nastavení termokamery byly u tohoto speciálního projektu nastavitelná teplotní stupnice a automatické rozpoznání horkých a studených bodů. Teplotní profil byl pomocí teplotního řezu zachycen pro znázornění teplotních rozdílů. Kromě toho zobrazuje teplotu označených bodů. Pro pozdější kontrolu jsou vytvořené snímky automaticky opatřeny datem a časem. vem a kapacitou paměti až cca snímků na SD kartě. Nejdůležitější charakteristikou kamery je senzor se 160 x 120 pixely a teplotní citlivost < 0,08 C případně < 0,05 C: ideální pro malé teplotní rozdíly a kvalitativně vysoce hodnotné termosnímky. Termokamery série testo 875 se dají použít pro analýzu průběhu topného potrubí a k vyhledávání netěsných míst. Jsou nepostradatelným diagnostickým nástrojem v oblasti vytápění, 9

10 Termografie Příklad 5 Teorie vzniku teplotních rozdílů V tomto příkladu také docházelo k neustálému poklesu tlaku vody v topné soustavě. Kvůli neustálému dopouštění vody se tak předpokládalo, že ze soustavy musí voda unikat. Při úniku vody z podlahového vytápění dochází vlivem nasákavosti okolního materiálu ke změně jeho tepelné vodivosti. Voda obsažená v anhydritovém nebo betonovém potěru způsobuje lokální zvýšení tepelné vodivosti. Taktéž při úniku vody z rozvodů vytápění dochází ke zvýšení tepelné vodivosti tepelných izolací trubek a přilehlého materiálu. Zvýšená tepelná vodivost v místě úniku vody je důvodem, proč se tyto oblasti rychleji a více zahřívají v porovnání s oblastmi bez úniku. Termokamera snadno a okamžitě zviditelní takovéto zvýšení teploty na svém displeji. Termokamery testo 875 dokáží detekovat tepelné rozdíly již od 0,08 C. S termokamerou testo tak snadno, rychle a přesně naleznete místo s předpokládaným únikem. Použití termokamery je jednoduché, ale nemusí být vždy postačující. Ke zvýšení povrchové teploty také dochází v případě špatně provedené tepelné izolace na teplovodních rozvodech, nebo pokud se v kritickém místě rozvod přibližuje k povrchu konstrukce. Aby nedošlo k omylům a zvýšila se pravděpodobnost správného nalezení místa poruchy, doporučujeme ověřit vlhkost místa se zvýšenou teplotou pomocí vlhkoměru testo 616. Vlhkoměr testo 616 umožňuje měřit nedestrukční metodou vlhkost stavebních materiálů až do hloubky 5 cm. Tato hloubka je za běžných poměrů dostačující pro rozvod pod omítkou i pro topné hady podlahového vytápění. Snadno tak umožní ověření, zda v místě předpokládaného úniku detekovaného termokamerou je také zvýšená vlhkost. Uvedený diagram ukazuje, jak se mění rozložení teplot a vlhkostí na místě, kde dochází k úniku otopné vody 10

11 Na uvedeném schématu je uvedeno, že povrchová teplota vykazuje stejnou poruchu, jako v předchozím případě, ale tepelná anomálie je způsobená tím, že v části rozvodu chybí tepelná izolace. Měřením vlhkosti je zjištěno, že v místě s nejvyšší teplotou je současně nejnižší vlhkost. To přináší jistotu, že z rozvodu voda pravděpodobně neuniká. Pokud se jedná o zvýšení teploty způsobené únikem vody, je zvýšená vlhkost jednoznačným důkazem. Zvýšení vlhkosti může být i trojnásobné v porovnání s ostatními částmi rozvodů. Pro získání korektních údajů je vždy dobré provádět více měření a jejich následné porovnání v rámci jedné místnosti, prostoru. Souběžné měření vlhkosti a zvýšené teploty umožňuje s velkou jistotou určit místo, kde uniká voda z otopných okruhů. Stejně dobře jako pro podlahové vytápění, funguje tato metoda také pro tepelně zaizolované rozvody. Pokud je to při hledání poruchy možné, je vhodné před měřením co nejvíce zvýšit teplotu otopné vody, aby se zvýraznily teplotní rozdíly. Ke stejné tepelné anomálii dojde, pokud se trubky přiblíží blíže povrchu, nebo pokud je v podlaze například křížení dvou trubek a jedna z nich musí být vyvedena o trochu výše blíže k povrchu podlahy. 11

12 Termografie Příklad 6 Praktický postup při hledání poškozených rozvodů Praktický postup nalezení místa poruchy je dokumentován na konkrétním příkladu. Důvodem k hledání místa úniku otopné vody byl rychlý pokles tlaku v otopné soustavě i přes zvýšenou četnost dopouštění otopné vody. Při hledání poruchy byla využita nejprve termokamera testo 875. Na vyobrazeném termogramu části podlahy v kotelně je zřetelně vidět místo se zvýšenou teplotou. Aby se odstranila nejistota vyplývající z možnosti, že zvýšená teplota je způsobena jen vadnou nebo chybějící tepelnou izolací, bylo provedeno i měření vlhkosti vlhkoměrem testo 616. Při prvním ohledání bylo termokamerou nalezeno místo se zvýšenou teplotou oproti zbylé části podlahy. Vlhkost podlahového betonu v místě nejvyšších teplot byla až 11 %, zatímco ve zbytku místnosti byla naměřena vlhkost betonu okolo 3,5 %. Po rozbourání podlahy v kotelně a odkrytí ocelového potrubí bylo zjištěno, že jedna z trubek je silně zkorodovaná. Bylo velmi překvapivé, že druhá trubka byla téměř neporušená. Vlhkoměrem testo 616 bylo zjištěno, že v místě 12 nejvyšší teploty je také nejvyšší vlhkost.

13 Po rozbourání podlahy bylo ověřeno, že se skutečně docházelo v tomto místě k úniku otopné vody. Technici s dlouholetou praxí při hledání poškozených míst rozvodů vědí, že to není práce jednoduchá a často se toto místo nepodaří najít hned na poprvé. Při hledání se musí rozebírat stavební konstrukce v okolí místa předpokládané poruchy a tato práce zvyšuje riziko, že se nechtěně naruší i dosud funkční část rozvodu. Zejména u podlahového vytápění, kde jsou topní hadi zality betonovou směsí, je toto riziko velmi vysoké. Použití profesionálních měřicích přístrojů testo riziko omylů i následných škod výrazně omezuje. Navíc u zákazníků zvyšuje image technika, řemeslníka, a tento pozitivně působící psychologický prvek může být rozhodující pro získání dobré pověsti a budoucí zakázky. Vlhkoměr testo 616 nedestruktivní měření vlhkosti do hloubky až 5 cm nastavení konkrétních stavebních materiálů a dřeva rozsah měření stavebních materiálů 0-20 % 13

14 Termografie Analýza rozmístění potrubí a test funkčnosti u podlahového topení. Dnes se zákazníci stále více rozhodují pro podlahové topení, jako ideální řešení pro spolehlivé a rovnoměrné vytápění. Jak se ale můžete ujistit, že existující podlahové topení pracuje efektivně a zda je nový systém nainstalován řádně? Věříme pouze tomu, co vidíme: když nemůžeme něco vidět pouhým okem, ani nevěříme, že to existuje. Takové podlahové vytápění je také neviditelné - termokamera však může okamžitě zprostředkovat jasné obrazové znázornění stavu podlahového vytápění. Kromě toho podá informaci o povrchové teplotě podlahy, což je rovněž důležitý indikátor efektivity otopného systému. Obrázky na pravé straně ukazují, že podlahové topení nepracuje efektivně. Je zřetelně poznat, kde topení podlahu vyhřívá a kde ne. Na termosnímku se toto znázorňuje rozložením teploty a profilovým teplotním diagramem. Teplotní nález podává informaci o teplotách otopných smyček a zvýrazňuje teplotní rozdíly podlahy. 14

15 Kromě toho lze pomocí termokamery obrazově znázornit stav přípojek topného média a zpátečky. Větší kolísání teplot vratného média poukazuje na eventuelní závadu v systému. Měřené objekty Místo měření 1 Místo měření 2 Místo měření 3 Tepl. C 30,5 40,2 22,2 15

16 Termografie Kontrola radiátorů před a po proplachování. Vysokotlaké propláchnutí topného systému je jenom jedna z četných služeb, které topenáři nabízejí. Se stoupajícími náklady se šetření energiemi stává nutným a mělo by být v zájmu všech potenciálních zákazníků, když si pomocí služby nechají předvést a dokázat, že vysokotlaký proplach šetří čas a peníze. Jak se ovšem dá na potřebu takové služby nejlépe poukázat a jak lze nejlépe demonstrovat zlepšení výkonu? Na to odpoví termokamery. Tato studie ukazuje, jak umí instalatéři-topenáři během co nejkratší doby stav nebo výkon topného tělesa zkontrolovat, aby vyhledali závady nebo anomálie a jejich příčiny. Instalatérovi nakonec umožní profesionální software IRSoft vytvořit velmi jednoduše zprávu a snímky na kterých může zákazníkovi ukázat, co je problémem a že je potřeba provést nápravná opatření. Někteří instalatéři používají také alternativní metody šetření, jako třeba pouhý dotek radiátoru rukou pro nahmatání studených oblastí, nebo použití infračerveného teploměru s laserovým označením místa měření jedním nebo dvěma body. Takto však lze zkoumat pouze malé oblasti radiátoru a nikoliv celkovou situaci. Tyto metody již nestačí a nenabízejí zákazníkovi takovou jistotu, jakou si zpravidla přeje. Bez odpovídajícího vybavení, jakým je například termokamera, se nedá provádět detailní analýza. 1. Analýza stavu a závady Termokamera byla použita instalatéremtopenářem k diagnostice problémů s radiátory v obytném komplexu. Po jeho příjezdu byl spuštěn kotel a otopný systém se vyhřál. Termokamerou byly pořízeny jak termosnímky tak také digitální snímky Měřené objekty Místo měření 1 Místo měření 2 Tepl. C 22,2 54,3 Emisivita 0,95 0,95 Odraž.teplota C 20,00 20,00 16

17 jednotlivých radiátorů v domě, aby byl zkontrolován jejich aktuální stav. Pomocí těchto snímků mohl instalatér zřetelně rozpoznat teplotní rozdíly na všech radiátorech. Tlačítka rychlé volby a uživatelské funkce kamery umožnily nasnímání a uložení všech snímků během několika minut. V krátkosti na to bylo možné vytvořit příslušnou zprávu využitím softwaru IRSoft, který je součástí dodávky termokamery. Ukázalo se, že výkon radiátorů se nachází daleko pod jmenovitou hodnotou. Z prvních snímků bylo vyvozeno, že radiátory vykazují velké plochy nízké teploty (na termosnímku znázorněné modrou barvou), což bylo znamení silného znečištění a nahromadění kalů v systému. V nejstudenější oblasti radiátoru byla naměřena teplota pouhých 22 C - oproti průměrné teplotě ostatních oblastí, která byla 55 C. Snímky mohly objasnit, jak neefektivně radiátory pracují, a že velké množství energie vychází v procesu topení nazmar. Diagram teplotního profilu ukazuje drastické teplotní rozdíly u radiátorů. Nakonec byly tyto informace prezentovány zákazníkovi. Vlastní výhody termosnímků jsou v tom že může zákazník problém pomocí snímků vidět a porozumět mu. Důležitější však je, že byl přesvědčen o tom, že se musí systém podrobit vysokotlakému propláchnutí, aby opět přinášel plný výkon. To zvyšuje efektivitu topení a šetří zákazníkovi peníze. 2. Vyhodnocení výsledků měření Instalatér kontroluje pomocí temokamery během procesu vysokotlakého proplachování u jednotlivých radiátorů, zda bylo skutečně propláchnutím docíleno požadovaných výsledků. Po ukončení procesu proplachování bylo termokamerou zkontrolováno, zda všechny nečistoty a nahromaděné kaly byly odstraněny a zda systém dosahuje požadovaného topného výkonu. Měřené objekty Místo měření 1 Tepl. C 58,2 Emisivita 0,95 Odraž.teplota C 20,00 17

18 Termografie Snímky ukazují, že vysokotlakým propláchnutím chladná místa, takzvané studené body, byly odstraněny a teploty jsou nyní rovnoměrně rozloženy ve všech radiátorech. To názorně dokazuje, že se výkon radiátoru vysokotlakým propláchnutím může zlepšit a systém se tím zefektivní. a následná jistota, kterou tím zákazník získá, svědčí o vysokém stupni profesionality. Výsledky názorně ukazují, že instalatéři-topenáři mají použitím termokamery výhodu oproti konkurentům a mohou svým zákazníkům nabídnout přidanou hodnotu. Termokamerou může být znázorněn stav radiátorů před, během a po vysokotlakém propláchnutí, takže je docílené zlepšení jednoznačně vidět. Tato pokročilá metoda analýzy Měřené objekty Místo měření 1 Místo měření 2 Tepl. C 55,5 54,7 Emisivita 0,95 0,95 Odraž.teplota C 20,00 20,00 Měřené objekty Místo měření 1 Místo měření 2 Tepl. C 56,2 57,6 Emisivita 0,95 0,95 Odraž.teplota C 20,00 20,00 18

19 Nalezení odtahu spalin z kotle nacházejícího se pod omítkou. Dalším příkladem toho, jak se dá termografie aplikovat na individuální a lokálně specifická použití, je případ z Velké Británie. Když není kotel instalován přímo na vnitřní zeď, probíhá odvod spalin často dutinami ve stropech nebo zdech. V takových případech může být při údržbě obtížné nebo naprosto nemožné zjistit, zda bylo odkouření řádně nainstalováno nebo zda je ještě funkční a bez závad. Z tohoto důvodu britské úřady pro ochranu zdraví a bezpečnost vydaly technický předpis, který stanovuje, že budovy, u nichž nejsou odvody spalin viditelné a jsou vedeny dutinami v konstrukci domu, musí být vybaveny inspekčními klapkami. Vlastníci nemovitostí museli do 31. prosince 2012 zajistit instalaci těchto inspekčních otvorů. Od 1. ledna 2013 musí všichni plynoinstalatéři vlastníky nemovitostí upozornit na to, že systém podle platných předpisů představuje nebezpečí a po souhlasu majitele přeruší přívod plynu ke kotli, aby nebylo možné jeho další užívání. dutinou nad stropem bytu. Když je potvrzeno, kudy skrytý odtah spalin vede, je možné vyznačit umístění pro inspekční klapky a vyříznout otvory pro instalaci těchto klapek. Bez termokamery by nebylo možné vizuálně určit přesnou polohu skrytého vedení. Jak nyní zjistit, kudy skrytý odtah spalin v dutině vede? Termokamery od firmy Testo Vám podají přesnou informaci. Na horním termosnímku je poloha skrytého odkouření jednoznačně zřetelná: vede 19

20 Termografie Technická data termokamery. Pro výběr termokamery, která se hodí pro různé aplikace v topenářství, musí být zohledněno více kritérií: rozlišení detektoru / počet pixelů teplotní citlivost integrovaný digitální fotoaparát zorné pole funkce kamery: přizpůsobení stupnice manuálním nastavením teplotní úrovně a teplotního rozsahu software jednoduchá obsluha podpora výrobku Všechny tyto parametry jsou pro rozhodování velmi důležité. U aplikací jako například při identifikaci rozmístění otopného potrubí nebo při hledání netěsností jde často o dost malé rozdíly teplot; proto má rozhodující význam výběr vhodné termokamery, která má vysokou teplotní citlivost. 20

21 Rozlišení detektoru/počet pixelů Rozlišení detektoru respektive počet pixelů určuje kvalitu obrazu. Je přitom třeba vzít na vědomí, že rozlišení a kvalita termosnímku musí být dostatečně vysoká, aby byly všechny potřebné detaily jasně rozeznatelné. Čím je rozlišení detektoru vyšší, tím jsou detaily lépe zobrazovány. Minimální rozlišení pro aplikace tohoto druhu je 160 x 120 pixelů ( pixelů). Teplotní citlivost Vysoká teplotní citlivost je nutným předpokladem pro termokamery, které mají být používány v topenářství. Často totiž mají být rozeznávány nepatrné teplotní rozdíly, třeba pro lokalizaci topného potrubí a jeho netěsností. Pojem teplotní citlivost se vztahuje na velikost teplotních rozdílů, které umí kamera rozeznat. Čím lepší je teplotní citlivost, tím menší jsou teplotní rozdíly, které dokáže termokamera rozeznat a vizuálně znázornit. Teplotní citlivost je zpravidla udávána ve C nebo mk. Termokamery pro použití v topenářství, obzvláště pro lokalizace potrubí a netěsností v podlaze, musí nabízet minimální citlivost 0,1 C (100 mk), ideální by bylo 0,08 C (80 mk) nebo méně. Zobrazení snímku Pro termokamery je nezbytný velký displej. Pouze tak se dají problémy rychle a zřetelně rozpoznat. Čím je displej větší, tím více detailů se dá na měřeném objektu rozeznat. Pro získání dostatečného přehledu je ideální displej s rozměrem 3,5 palce. Můžete tak provést potřebná opatření a bezprostředně zahájit řešení problému. Zorné pole Pro mnoho aplikací týkajících se vytápění, klimatizace a ventilace je široké zorné polé nezbytné. Při lokalizaci topného potrubí nebo kontrole podlahového vytápění musí být často pozorovány a prověřovány velké podlahové plochy. A celkový pohled na radiátory nebo úsek stropu je možný pouze s širokým zorným polem. Často chybí místo, aby se dalo kousek odstoupit, takže větší části objektu je možné snímat pouze pomocí velkého zorného pole. Termokamery ze série testo 875 jsou standardně vybaveny objektivem s úhlem 32 a nabízejí velký výřez obrazu. Čím menší je zorné pole, o to do větší vzdálenosti od objektu se musíte postavit, a čím více jste od objektu vzdáleni, tím méně detailů je možné rozeznat. 21

22 Termografie Funkce kamery: přizpůsobení stupnice manuálním nastavením teplotní úrovně a teplotního rozsahu Jednou z nejdůležitějších funkcí termokamery je manuální přizpůsobení stupnice. Pro získání optimálního kontrastu termosnímku musí být nastavena teplotní úroveň (level) a teplotní rozsah (span). Mohou tak být zdůrazněny i malé teplotní rozdíly. Je-li kamera používána pouze v automatickém módu, nebudou oblasti s nepatrnými teplotními rozdíly snímány nebo nebudou rozdíly z důvodu příliš nízkého kontrastu viditelné. Při lokalizaci topného potrubí a úniků, kontrole podlahového vytápění nebo vyhledávání skrytého odtahu spalin se často musí stupnice minimalizovat. Tím lze rozpoznat i při těchto aplikacích závažné minimální teplotní rozdíly. Jednoduchá obsluha Bezpečná obsluha kamery musí být jednoduchá. Důležitá je intuitivní obsluha, uživatelské pohodlí a flexibilita zajištěná vhodností pro různé aplikace. Podpora výrobku Při nákupu termokamery musí být zvolena taková kamera, která bude odpovídat Vašim přáním a požadavkům. Proto potřebujete spolehlivého prodejce, který Vám pomůže při výběru na základě své technické kompetentnosti a svých odborných znalostí. Software Software umožňuje optimalizaci a analýzu snímků a zaručuje, že mohou být na snímcích nálezy jednoznačně znázorněny a referovány. Software se musí snadno a intuitivně obsluhovat, musí mít jasnou strukturu a uživatelské pohodlí na vysokém stupni. Kromě toho musí pomáhat vytvářet zprávy rychle a jednoduše. 22

23 Termokamera testo 875 Termokamery ze série testo 875 jsou ideálním diagnostickým nástrojem pro aplikace v oblasti vytápění, klimatizace a ventilace. Rozlišení detektoru: 160 x 120 pixelů Teplotní citlivost: testo 875i < 0,05 C (50 mk); testo < 0,08 C (80 mk) Velký 3,5-palcový displej s vysokým rozlišením obrazu Výměnný širokoúhlý objektiv (32 ) a teleobjektiv (volitelně) Integrovaný digitální fotoaparát (testo 875i) Přizpůsobení stupnice manuálním nastavením teplotní úrovně a rozsahu Automatické rozpoznání horkých a studených bodů Ukládání až snímků na SD kartu Výkonný software s obsáhlou funkcí vytváření zpráv Dva roky záruky Na základě jednoduché obsluhy a profesionálních snímků je kamera ze série testo 875 ideálním řešením pro instalatéry-topenáře, kteří se rozhodli pro využívání termosnímků. 23

24 Termografie Výhody investice. I když zprvu nákup termokamery znamená větší investici, existuje mnoho argumentů a důkazů, že se tato investice brzy zaplatí: Pomocí termosnímků lze podstatně rychleji lokalizovat místa úniků nebo závady u podlahového vytápění nebo topného potrubí. Po této lokalizaci vznikají jak pro Vás, tak také pro zákazníka výrazně nižší náklady a škody, poněvadž se bourací práce omezí na absolutní minimum. Když používáte technologii termosnímků pro zvýšení Vaší efektivnosti, získáte čas pro návštěvu dalších zákazníků. 24

25 25

26 Termografie Termokamery od firmy Testo. testo 870 Velikost detektoru 160 x 120 pixelů Technologie SuperResolution 320 x 240 pixelů Teplotní citlivost < 100 mk Objektiv 34 bez nutnosti zaostření Automatické rozpoznání horkých a studených bodů Integrovaný digitální fotoaparát testo 875i Velikost detektoru 160 x 120 pixelů Technologie SuperResolution 320 x 240 pixelů Teplotní citlivost < 50 mk Velké zorné pole díky objektivu s úhlem 32 Automatické rozpoznání horkých a studených bodů Integrovaný digitální fotoaparát s osvětlovacími LED diodami 26

27 testo 876 Velikost detektoru 160 x 120 pixelů Technologie SuperResolution 320 x 240 pixelů Teplotní citlivost < 80 mk Flexibilní otočný displej Velké zorné pole díky objektivu s úhlem 32 Automatické rozpoznání horkých a studených bodů Integrovaný digitální fotoaparát testo 882 Velikost detektoru 320 x 240 pixelů Technologie SuperResolution 640 x 480 pixelů Teplotní citlivost < 50 mk Velké zorné pole díky objektivu s úhlem 32 Automatické rozpoznání horkých a studených bodů Integrovaný digitální fotoaparát s osvětlovacími LED diodami Další informace: 27

28 Dopad na náš průběh obchodování byl značný, zvláště při návštěvách zákazníků a u času potřebného k prováděným pracím. Nyní můžeme za určitou dobu obsloužit více zákazníků. Máme zhruba kmenových zákazníků a používání termokamery Testo má definitivně pozitivní vliv na vnímání naší společnosti jako dobře vybavené a moderní firmy, u které se důvěřuje, že za platbu přináší přiměřený výkon. Takový přístroj také zvyšuje důvěru u pojišťoven, vodoinstalatérů a stavebních firem. Proto se termokamera Testo stala nenahraditelnou součástí našeho firemního vybavení a objevuje se v našich propagačních materiálech a na našich internetových stránkách. Rolfe s Heating Limited (UK) Změny, i technického charakteru, jsou vyhrazeny. Testo Limited Testo, s.r.o. Jinonická 80, Praha 5 tel fax

VYUŽITÍ TERMOGRAFIE V OBLASTI STAVEBNICTVÍ A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

VYUŽITÍ TERMOGRAFIE V OBLASTI STAVEBNICTVÍ A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VYUŽITÍ TERMOGRAFIE V OBLASTI STAVEBNICTVÍ A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Informační příručka o použití termografie při kontrole budov, solárních panelů a větrných elektráren. Obsah 1. Termokamera a princip

Více

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Využití termografie v průmyslu Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Obsah page 1. Termokamera a princip jejich funkce 6 2. Jaké je využití termografie? 8 3. Využití termokamer v průmyslu

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

Více vidět pomocí termokamer testo 875 a testo 881

Více vidět pomocí termokamer testo 875 a testo 881 Budoucnost zavazuje Více vidět pomocí termokamer testo 875 a testo 881 Novinka Pro profesionální průmyslovou termografii Více informací na: www.testo.cz/termokamera testo 875 a testo 881 pro profesionální

Více

Více vidět pomocí termokamery testo 880

Více vidět pomocí termokamery testo 880 Budoucnost zavazuje Více vidět pomocí termokamery testo 880 Nyní: s automatickou detekcí nejchladnějšího a nejteplejšího bodu (Hot-Cold-Spot) a s novým profesionálním softwarem VÍCE VIDÍ... Lidské oko

Více

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Intelligent Energy Europe REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Název Návod pro komplexní regenerace Autor Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Česká republika Tato publikace byla zhotovena

Více

Tepelná čerpadla. Rady, tipy, informace. Rady, tipy, informace

Tepelná čerpadla. Rady, tipy, informace. Rady, tipy, informace Tepelná čerpadla Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Obsah Tepelná čerpadla 1 Co je tepelné čerpadlo? 2 Je pro náš dům tepelné čerpadlo vhodným řešením? 3 Instalace tepelného čerpadla v rámci rekonstrukce

Více

Rady, tipy, informace tipy, informace

Rady, tipy, informace tipy, informace Pasivní dům Pasivní domy Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Obsah Co je pasivní dům? 2 Tepelné ztráty a zisky 3 Pozemek 4 Projekt 6 Jaký dům zvolit? 7 Interiér 9 Materiály pro stavbu 11 Lehké

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora.

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora Marek Velička Ostrava 2013 Recenzent: prof. Ing. Miroslav Příhoda,

Více

NIBE Země-voda NOVÁ GENERACE TEPELNÝCH ČERPADEL. NIBE země voda 1

NIBE Země-voda NOVÁ GENERACE TEPELNÝCH ČERPADEL. NIBE země voda 1 NIBE Země-voda NOVÁ GENERACE TEPELNÝCH ČERPADEL NIBE země voda 1 NIBE země voda 2 + SLUNEČNÍ TEPLO ULOŽENÉ V ZEMI OBROVSKÝ ZDROJ ENERGIE, KTERÝ UŽ JEN ČEKÁ NA VYUŽITÍ Podívejte se z okna. Co vidíte? Ulici?

Více

Podlahové topení Technická specifikace 10-98

Podlahové topení Technická specifikace 10-98 Podlahové topení Technická specifikace 10-98 PE-Xa/PAM ü b S ZWÜRZBURG e r w a c ht JISTOTA SE ZÁRUKOU JISTOTA SE ZÁRUKOU Podlahové Topení Pohoda 2 Úspora energie 2 Oblasti použití 2 Značka kvality RAL

Více

22 Hledání normy pro bezdrátové spojení 34 Infračervené kamery 52 Počítač je základ ISSN 1803-4535 HVLS

22 Hledání normy pro bezdrátové spojení 34 Infračervené kamery 52 Počítač je základ ISSN 1803-4535 HVLS 22 Hledání normy pro bezdrátové spojení 34 Infračervené kamery 52 Počítač je základ ISSN 1803-4535 www.udrzbapodniku.cz Účinné chlazení pomocí HVLS Efektivní využívání Efektivní využívání energie i produktivity

Více

Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení. verze 2013

Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení. verze 2013 Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení verze 2013 Obsah 1. Představení společnosti Alfa Laval 2. Kontakty 3. Teorie přenosu tepla 4. Aplikace systémů vytápění 5. Aplikace přípravy teplé vody 6.

Více

NIBE Země-voda NOVÁ GENERACE TEPELNÝCH ČERPADEL. NIBE země voda 1

NIBE Země-voda NOVÁ GENERACE TEPELNÝCH ČERPADEL. NIBE země voda 1 NIBE Země-voda NOVÁ GENERACE TEPELNÝCH ČERPADEL NIBE země voda 1 NIBE země voda 2 + SLUNEČNÍ TEPLO ULOŽENÉ V ZEMI OBROVSKÝ ZDROJ ENERGIE, KTERÝ UŽ JEN ČEKÁ NA VYUŽITÍ Podívejte se z okna. Co vidíte? Ulici?

Více

ENERGIE ZE ZEMĚ, VZDUCHU A SLUNCE ZDARMA

ENERGIE ZE ZEMĚ, VZDUCHU A SLUNCE ZDARMA OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYTÁPĚNÍ ENERGIE ZE ZEMĚ, VZDUCHU A SLUNCE ZDARMA VYDÁNÍ 09 2007» TEPELNÁ ČERPADLA» VENTILACE» SOLÁR» DATA, FAKTA, PŘÍSLUŠENSTVÍ OBSAH Kvalita není náhoda 03 Máme

Více

Projekční a montážní podklady. Systémy stěnového a stropního vytápění/chlazení

Projekční a montážní podklady. Systémy stěnového a stropního vytápění/chlazení Projekční a montážní podklady Systémy stěnového a stropního vytápění/chlazení 02/2014 Systémy vytápění a rozvodů vody pro různá použití Rodinný dům, byt podlahové vytápění 1. 2. 3, TAC, KB 12 stěnové a

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 1/2010. TruLaser 1030: jednoduše výhodný stroj

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 1/2010. TruLaser 1030: jednoduše výhodný stroj Číslo 1/2010 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz TruLaser 1030: jednoduše výhodný stroj 1 Nízká pořizovací hodnota a provozní náklady 2 Velmi jednoduchá

Více

Cooling Matters Danfoss News for the Refrigeration & Air Conditioning Industry

Cooling Matters Danfoss News for the Refrigeration & Air Conditioning Industry Cooling Matters Danfoss News for the Refrigeration & Air Conditioning Industry Novinky - Díly do potrubí pro CO 2, nová průhledítka SGP Produkty - Kompresory VZH s regulací otáček Aplikace - ICF flexline

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 1 2014 Doporučujeme: Repasovaný vodoměr se nevyplatí! Změna vyhlášky na rozúčtování tepla se nekoná Průkaz energetické

Více

Moderní domovní instalace

Moderní domovní instalace TIME-Moderní domovní instalace Název vzdělávacího programu Moderní domovní instalace Určeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Kolektiv autorů Vladimír Maršálek

Více

Osvětlení. Rady, tipy, informace

Osvětlení. Rady, tipy, informace Osvětlení Obsah Legislativa 2 Základní parametry světelných zdrojů 3 Typy světelných zdrojů 6 Klasické žárovky 6 Halogenové žárovky 7 Kompaktní zářivky 8 Lineární zářivky 9 LED osvětlení 9 Mýty o úsporných

Více

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Tepelné izolace Ing. Roman Šubrt sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných

Více

Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice

Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval:, o.p.s.

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 3 2014 Doporučujeme: Spravedlivé měření vody s písemnou garancí vrácení peněz NanoMad úpravna vody bez chemie

Více

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ Vytápění, ohřev vody a chlazení Účinná energetická řešení pro rezidenční a komerční prostory 2 3 Vy a

Více

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební práce ve studijním programu 36 07 V NÍZKONÁKLADOVÝ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Nákup jako součást výrobního procesu Purchase as a part of production process Tomáš Kurka Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

OBSLUHA A INSTALACE CENTRÁLNÍ VENTILACE S REKUPERACÍ TEPLA» LWZ 403 SOL

OBSLUHA A INSTALACE CENTRÁLNÍ VENTILACE S REKUPERACÍ TEPLA» LWZ 403 SOL OBSLUHA A INSTALACE CENTRÁLNÍ VENTILACE S REKUPERACÍ TEPLA» LWZ 0 i» LWZ 0 SOL» LWZ 0 SOL OBSLUHA CENTRÁLNÍ VENTILACE S REKUPERACÍ TEPLA OBSLUHA Obecné pokyny. Vysvětlivky symbolů Bezpečnost. Použití v

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více