Software602 Form Designer. Verze 4. Příručka uživatele. Vytvořeno dne: Aktualizováno: Verze: Software602, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Software602 Form Designer. Verze 4. Příručka uživatele. Vytvořeno dne: 18.5.2011. Aktualizováno: 18.5.2011. Verze: 4. 2011 Software602, a.s."

Transkript

1 Form Filler Form Designer Verze 4 Příručka uživatele Vytvořeno dne: Aktualizováno: Verze: , a.s.

2 Obsah Uživatelské rozhraní aplikace Pracovní panely Datová struktura Formulářové prvky Atributy Datové profily Panel Nápověda formuláře Ladící konzole Chybová konzole Knihovna komponent Typy komponent Přidání komponenty do knihovny Vložení komponenty z knihovny Úpravy komponent v knihovně Export a import knihovny Základní kroky návrhu formuláře Nový formulář Nový prázdný formulář Nový ze šablony Nový převodem z vytvořeného formuláře Nastavení pro nový formulář Uložení formuláře Náhled na formulář v aplikaci Form Filler Finalizace a publikace formuláře Finalizace formuláře Publikace formuláře Ukázka rychlého návrhu formuláře Analýza předlohy Vzhled formuláře Návrh pomocí Průvodce novým formulářem Vytvoření formulářové mřížky Vytvoření nadpisu formuláře Vložení obrázku Úprava konečného vzhledu tabulky Vytvoření tabulky se základními informacemi

3 4.3 Vytvoření datového modelu Vytvoření datového modelu Vytvoření datové instance Vytvoření datových vazeb Vložení formulářového prvku Textové pole Vložení formulářového prvku Pole pro vkládání data Vytvoření rozbalovacího seznamu Vytvoření opakovacích sekcí Vytvoření datového profilu a nastavení jeho vlastností Dokončení a publikace formuláře Rychlé kroky (HOWTO) Opakovací řádek v tabulce Nastavení stránky a okrajů Vložení čísla stránky Soudržnost bloku nebo tabulky Zalomení stránky Výška řádku tabulky Šířka sloupců tabulky Nastavení jazyka pro celý formulář Oddíl s přepínáním dle vyplněné datové hodnoty ve formulářovém poli Oddíl s přepínáním po události Záložky ve formuláři Skrytí hodnoty NaN v polích s výpočty Podmíněný rozbalovací seznam Filtrovaný rozbalovací seznam Objekt ve formuláři, který se nebude tisknout Zobrazení počátečních či koncových nul u číselného pole Skrytá nula v polích pro výpočet Kontrola závislého množství číselného formulářového pole (např. objednáno a vyskladněno) Porovnávání kalendářních dat Formátování tlačítka Číslování položek opakovací sekce Zamezení skrytí vyplněné přepínací sekce Zaokrouhlování u výpočtů Editační, resp. dlouhá pole Formulář s možností hromadné korespondence FO Nahrazení tabulátorů při převodu klasických dokumentů (např. DOC) do formátu XSL74 3

4 5.27 Propojení obrázku a hyperlinku obrázek, který po kliknutí myši otevře URL odkaz Automatické vkládání pevných mezer za předložky a spojky pro jejich odsazení na nový řádek Pole pro vkládání velké oddělené přílohy Element (řádek v tabulce, blok), který bude měnit barvu pozadí Další rady, tipy a triky pro návrh formulářů Zabezpečení formuláře Omezený režim formuláře TRIAL Grafická podoba formuláře Stránkování a formátování formuláře Sekvence stránek Šablony stránek Záhlaví a zápatí formuláře Měrné jednotky Textový a tabulkový režim Formátovací objekty Grafické vlastnosti formátovacích objektů Bloky fo:block Tabulka fo:table Buňky Inline Vlastnosti a formátování textu Vložení zvláštních formátovacích prvků Tvrdá mezera Výplň Zalomení stránky Nezalomitelný objekt Odkaz na stránku Symboly a speciální znaky Hypertextový odkaz Obrázky ve formuláři Vložení obrázku ze souboru Velikost a úpravy obrázků Vložení obrázku jako odkazu Datový model formuláře Datová instance Jmenný prostor Atributy a elementy Opakovací sekce

5 8.2 Datové vazby Tvorba vazeb Vlastnosti vazeb Sestavování výrazu Platnost hodnoty Výpočet hodnoty Relevance položky ve výstupních datech Nepočítat když Pouze pro čtení Propojení vazeb s formulářovými prvky Napojení opakovací sekce Odeslání dat Metody odeslání Vytváření profilů Vlastnosti profilů Knihovna profilů XSLT v 602XML Rozšířený výpočet a kontrola Exportní a importní transformace Transformace dataextract Transformace dataload Transformace datacheck Vybavení formuláře Formulářové prvky Vkládání formulářových prvků Společné vlastnosti formulářových prvků Textové pole Číselné pole Zaškrtávací pole Přepínač Seznam Pole pro vkládání data Pole pro vkládání času Pole pro vkládání přílohy Pole s výstupní hodnotou Čárový kód, 2D čárový kód D čárový kód (kompletní data) Rich-textové pole

6 Pole pro kreslení Buňkové pole Tlačítka ve formuláři Popis akcí, výrazů a parametrů tlačítek ve formuláři Formulářová tlačítka Pečeť pro podepisování Uživatelská tlačítka Pole pro číslování stránek Kontrola pravopisu Nápověda formuláře Vytvoření nové nápovědy Práce s nápovědou Aktualizace formuláře Identifikace formuláře Aktualizace pomocí konfiguračního souboru (*.ini) Aktualizace přes datum změny formuláře Nedefinovaná metoda aktualizace Oddíl s přepínáním Přepnutí podle hodnoty v datech Přepnutí po události Oddíl s opakováním Nastavení zobrazení oddílu s opakováním Záložky Křížový odkaz Čárový kód, 2D čárový kód Hromadná korespondence Konfigurace formuláře pro jeho vyplňování Formulář parametry Formulář vlastnosti pro zobrazení a tisk Nastavení pro MailMerge plugin Konfigurace nástrojové lišty Zpřístupnění a zakázání akcí Prostředí aplikace Form Filler Právní upozornění Licenční smlouva Copyright

7 1 Aplikace Form Designer je určena pro vytváření a úpravy hotových formulářů ve WYSIWYG prostředí. Umožňuje připojení datového zdroje se strukturou XML dat či nástroje pro přímý návrh datové struktury, komfortní formátování formuláře, vkládání formulářových prvků a opakovacích sekcí, připojování číselníků a volbu jejich vlastností i vkládání XSL transformací. Návrhář rovněž nastavuje zabezpečení formuláře a určuje pravidla pro podání vyplněného formuláře pomocí aplikace Form Filler. 2 Uživatelské rozhraní aplikace Uživatelské rozhraní aplikace Form Designer je tvořeno několika základními částmi. Záleží na požadavcích uživatele Form Designer, jaké části budou aktivovány a jakým způsobem budou zobrazeny. Jednotlivé části aktivujete příkazy v nabídce Zobrazit. Obr. 1 Přehled uživatelského rozhraní aplikace Form Designer Blíže o pracovních panelech v kapitole Pracovní panely. 7

8 Více informací o nástrojích Ladící konzole a Chybová konzole naleznete v kapitole Ladící konzole a Chybová konzole. O vytváření a použití záložek se dozvíte více v kapitole Záložky. 2.1 Pracovní panely Pracovní panely lze umístit do levé či pravé části aplikace. Pracovní panel zobrazuje vždy jednu ze sekcí, mezi kterými je možné přecházet pomocí šipek v záhlaví panelu, klávesovými zkratkami, či přímým přechodem na zvolenou sekci výběrem z rozbalovacího seznamu. Těmito částmi jsou Datová struktura, Formulářové prvky, Atributy, Datové profily a Nápověda formuláře. Použití každého typu pracovního panelu v aplikaci Form Designer usnadňuje editaci formuláře pro daný typ práce. Zobrazení pracovního panelu se zapíná a vypíná z nabídky Zobrazit výběrem položky ze seznamu Pracovní panel, případně stiskem klávesové zkratky Ctrl + K Datová struktura Pracovní panel Datová struktura slouží pro vytvoření datového modelu formuláře a práci s ním. Aktivujete jej pomocí nabídky Zobrazit -> Pracovní panel -> Datová struktura nebo klávesovou zkratkou Alt + 1. Horní polovina panelu zobrazuje vazby na datovou větu (datové vazby) a spodní část zobrazuje samotné položky datové věty (datová věta). Pod těmito sekcemi je umístěn řádek, který zobrazuje aktuální pozici datové vazby nebo položky v datové větě výrazem XPath. Do tohoto pole lze také uvést XPath výraz konkrétní položky a potvrzením klávesou Enter se na tuto položku přenést. Obr. 2 Pracovní panel Datová struktura 8

9 Datová věta Pro vytvoření nebo úpravy datové věty slouží sekce pracovního panelu Datová struktura. Datovou větu lze vytvářet dvěma způsoby, a to načtením datové věty ze souboru XML nebo jejím ručním vytvořením. Také pro práci v této části panelu využijte příkazů z nabídky pod pravým tlačítkem myši. Tyto akce jsou platné pro každý element, na kterém je aktuálně umístěn kurzor. Je-li vybrán kořenový element d:root, lze provést import datové věty příkazem Načíst instanci ze souboru z nabídky pod pravým tlačítkem myši. Kromě načtení lze vytvořenou datovou instanci naopak uložit do souboru XML, a to pomocí jednoho z příkazů ve skupině Uložit do souboru. Na výběr je buďto Uložit datovou větu, v tom případě se uloží kompletní názvy elementů, případně je k dispozici volba Uložit datovou větu bez prefixů NS Vložené elementy lze pomocí příkazů z nabídky pravého tlačítka myši mazat (příkazem Odstranit) nebo jim přiřazovat výchozí hodnoty (příkaz Zadat výchozí hodnotu ). Klávesou Enter nad vybranou nově vytvořenou datovou položkou otevřete dialog Nová datová vazba. Klávesa Enter nad vybranou položkou, pro kterou byla již datová vazba vytvořena, otevře dialog Vlastnosti datové vazby. Kombinací kláves Ctrl + Enter, případně příkazem Vyhledat datovou vazbu můžete v seznamu datových vazeb vyhledat datovou vazbu odpovídající vybrané datové položce v horní části panelu. Bližší informace k vytváření datové věty naleznete v kapitole Datová instance a v kapitole Ukázka rychlého návrhu Vytvoření datové instance Datové vazby Pro každý formulářový prvek ve formuláři musí existovat datová vazba, která zajistí napojení jeho vyplněné datové hodnoty na položku datové věty. Pro vytvoření datových vazeb je nutné mít navrženou datovou větu. Jsou-li datové vazby již vytvořeny, kliknutím na každou z nich se aktualizuje pozice na odpovídající položku v datové větě ve spodní části panelu. Také v této části pracovního panelu Datová struktura využijte příkazů z nabídky pravého tlačítka myši. K vytváření datových vazeb slouží příkaz Vytvořit datovou vazbu z nabídky pravého tlačítka myši nad daným elementem (položkou datové věty). Také lze použít klávesovou zkratku Shift + Ctrl + N. Tím otevřete dialog Nová datová vazba, ve kterém se vazby vytváří napojením na položky datové věty (více o tomto dialogu viz následující kapitola Dialog Nová datová vazba). Klávesou Enter nad již existující datovou vazbou otevřete dialog Vlastnosti datové vazby. Kombinací kláves Ctrl + Enter dojde k vyhledání položky (objektu) odpovídající datové vazbě na formulářové ploše. Více informací o vytváření datových vazeb viz kapitola Datové vazby a Ukázka rychlého návrhu Vytvoření datových vazeb Dialog Nová datová vazba Po vytvoření položek datové instance lze příkazem Vytvořit novou datovou vazbu (pomocí tlačítka z lišty pracovního panelu Datová struktura nebo pomocí příkazu 9

10 z nabídky pod pravým tlačítkem myši) otevřít dialog Nová datová vazba, který slouží pro přidání jedné datové vazby pro vybranou položku. Obr. 3 Dialog Nová datová vazba V tomto dialogu lze vybrat Název rodičovské datové vazby a určit název nové datové vazby pro vybranou položku. Tlačítkem Více >>> a <<< Méně lze rozšířit dialog o další volby vytvořené nové datové vazby. Zaškrtnutím pole Přidat předponu k názvu vazby zajistíte pojmenování vazby pomocí předpony (výchozí předpona je prefix ), která se zobrazí v poli pro název vazby a bude připojena v uvedeném znění k názvu každé datové vazby. Zaškrtnutím pole Vytvářet v názvu vazeb indexy úrovní zajistíte pojmenování vazby pomocí připojení indexu pro danou úroveň vazby (1, 1.1, 1.1.1, apod.). Zaškrtnutím pole Úplný vazební výraz tj. včetně pozic v kontextu elementů zajistíte vložení čísel indexů odpovídajících kontextu elementu datové položky, pro niž je datová vazba vytvářena, do názvu této vazby Rozšířený dialog Nová datová vazba Pomocí tlačítka Vytvořit datovou vazbu z lišty panelu Datová struktura nebo klávesovou zkratku Shift + Ctrl + N otevřete rozšířený dialog pro vytvoření více datových vazeb dle struktury navržené v datové instanci. Rozšířený dialog Nová datová vazba slouží k výběru položek z datové věty, které si přejete navázat do datové struktury. Lze vybírat více položek najednou (při stisknuté klávese Ctrl můžete kurzorem myši přidávat konkrétní položky do výběru či je naopak ubírat) nebo použijte hromadného blokového výběru pomocí klávesy Shift. Po vybrání požadovaných vazeb je přidáte do seznamu vazeb tlačítkem Přidat. Zaškrtnutím pole Přidat předponu k názvu vazby zajistíte pojmenování vazby pomocí předpony (výchozí předpona je prefix ), která se zobrazí v poli pro název vazby a bude připojena v uvedeném znění k názvu každé datové vazby. Zaškrtnutím pole Vytvářet v názvu vazeb indexy úrovní zajistíte pojmenování vazby pomocí připojeného indexu pro danou úroveň vazby (1, 1.1, 1.1.1, apod.). Zaškrtnutím pole Úplný vazební výraz tj. včetně pozic v kontextu elementů zajistíte vložení čísel indexů odpovídajících kontextu elementů datové položky, pro něž jsou datové vazby vytvářeny, do názvů těchto vazeb. 10

11 Obr. 4 Dialog pro vytváření datových vazeb Pravidla pro vytváření datových vazeb naleznete v kapitole Datové vazby.více informací o vytváření datových vazeb viz kapitola Ukázka rychlého návrhu Vytvoření datových vazeb Formulářové prvky V tomto panelu jsou zobrazeny všechny formulářové prvky, popř. skupiny formulářových prvků, které byly vytvořeny v průběhu návrhu formuláře. Rovněž jsou zde v přehledné struktuře zobrazeny oddíly s přepínáním i opakovací sekce, které jsou obsaženy ve formuláři. Každý prvek je reprezentován příslušným obrázkem. Pokud je u některého prvku připojen znak otazníku ---?, není tento prvek navázán na datovou vazbu a do tohoto prvku vyplněná hodnota (v Form Filler) se neuloží do výstupních dat. Proto je pro takový prvek nutné vytvořit datovou vazbu dodatečně. Panel Formulářové prvky se zobrazí klávesovou zkratkou Alt + 2 nebo výběrem příkazu Pracovní panel z nabídky Zobrazit. 11

12 Obr. 5 Pracovní panel Formulářové prvky Pole v horní liště panelu Formulářové prvky slouží pro vyhledání prvku ve struktuře podle jeho názvu. Klávesou Enter otevřete dialog pro nastavení vlastností vybraného formulářového prvku. Volbou Přejít na prvek ve formuláři (Ctrl + Enter) v nabídce pravého tlačítka myši přejdete na právě vybraný prvek v prostředí formulářové plochy, popř. zde dojde k označení vybrané formulářové skupiny. Další volbou v nabídce pravého tlačítka myši můžete přejít do editačního dialogu a konkrétní prvek upravit (např. Upravit textové pole) Atributy Panel slouží ke vkládání či úpravě atributů elementů, které tvoří strukturu formuláře. Zobrazuje připojené atributy aktuálně vybraného elementu. Panel Atributy se zapíná klávesovou zkratkou Alt + 3 nebo výběrem příkazu Pracovní panel z nabídky Zobrazit. 12

13 Obr. 6 Pracovní panel Atributy Aktuální pozice V horní části, pod položkou Aktuální pozice, se nachází rozbalovací seznam, pomocí kterého lze přestoupit na elementy vyšší úrovně. Umístíte-li tedy kurzor do buňky tabulky na ploše formuláře, aktuální pozice v atributovém panelu bude fo:table-cell a v přidruženém seznamu půjde vybrat všechny elementy na vyšší úrovni (např. fo:table-row, fo:table-body atd.) Hodnoty atributů V této části panelu se nachází seznam všech doposud připojených atributů k právě vybranému elementu. V prvním sloupci je zobrazeno jméno atributu a v druhém sloupci je definována jeho hodnota. V dolní části panelu je seznam všech podporovaných atributů pro aktuální element. Tento seznam lze využít pro výběr konkrétního atributu a jeho hodnoty. Výběrem atributu a zadáním jeho hodnoty se atribut fyzicky do elementu vloží a zároveň se zobrazí v horní části atributového panelu Sady atributů K uplatnění stejné skupiny atributů na více elementů slouží nástroj Sady atributů. Pomocí tohoto nástroje lze vytvářet šablony, které obsahují konkrétní atributy a jejich hodnoty. Takto vytvořené a uložené sady lze poté aplikovat na další elementy a tím ušetřit čas při úpravě většího množství objektů se stejnými vlastnostmi. Nástroj otevřete pomocí volby Sady atributů v kontextové nabídce nad panelem atributů či přímo nad formulářem. Stejnou funkci má i klávesová zkratka Ctrl + M. 13

14 Obr. 7 Nástroj Sady atributů Pro využití těchto sad je nejprve nutné definovat atributy, které chcete zahrnout do vytvářené sady. Učiníte tak standardním nastavením atributových vlastností na vybraný element v pracovním panelu Atributy. Poté otevřete dialog Sady atributů příkazem v nabídce pod pravým tlačítkem myši v části Hodnoty atributů. Zde, poklepáním na tlačítko Přidat sadu, právě vytvořenou sadu atributů uložíte pod zvoleným názvem do seznamu šablon. Příkazy v nabídce pravého tlačítka myši nebo tlačítky v dialogu (Odstranit sadu a Odstranit atribut) můžete sady atributů upravovat. Vytvořené sady lze ukládat do zvláštních souborů (příkazem Uložit) pro jejich snadné pozdější použití, resp. jejich importem do seznamu šablon příkazem Ze souboru. Požadovanou sadu atributových vlastností připojíte do seznamu atributů aktuálního elementu tlačítkem Použít v dialogu Sady atributů Datové profily Pracovní panel Datové profily je určen k vytváření, popř. odebírání profilů, které uživatelům umožňují práci s vyplněnými daty, nebo ke změně vlastností profilů již vytvořených. Některé z vlastností jsou platné pro všechny typy profilů, ale pro každý lze také určit vlastnosti specifické. Dialog pro vložení nového profilu otevřeme ikonou Přidat v horní části panelu. Zde také odeberete vložený profil, a to tlačítkem Odebrat. 14

15 Obr. 8 Pracovní panel Odesílací profily Přidání datového profilu Pro přidání nového profilu pro odesílání dat klepněte na tlačítko Přidat v pracovním panelu Datové profily. V dialogu Vytvoření datového profilu vyberte vhodný způsob odeslání či jiného zpracování vyplněných dat pro daný formulář. V sekci Jméno profilu lze nový profil pojmenovat vlastním názvem. Obr. 9 Dialog pro přidání profilu odesílání dat 15

16 Další informace k možnostem odesílání vyplněných dat a k jednotlivým profilům naleznete v kapitole Odeslání dat a následujících kapitolách. Příklad vytvoření datového profilu je blíže popsán v kapitole Vytvoření datového profilu a jeho vlastností Panel Nápověda formuláře Tento panel slouží k návrhu kontextové nápovědy formuláře. Není-li nápověda k formuláři vytvořena, zobrazí se tlačítko Vytvořit nápovědu. Kliknutím na toto tlačítko přejdete k vytváření kontextové nápovědy pro aktuální formulář. Pracovní panel pro návrh nápovědy k formuláři se otevírá, případně zavírá klávesovou zkratkou Alt + 5. Podrobnější informace k vytváření formulářové nápovědy viz kapitola Nápověda formuláře. 2.2 Ladící konzole Ladící konzole zobrazuje výstup akcí, které probíhají v jádru aplikace Form Designer. V kontextové nabídce nad ladicí konzolí můžete v sekci Výstupy do okna zvolit, zda Vypisovat vše či Vypisovat pouze chyby. Dále zde najdete funkce pro prohledáváním výstupu a další manipulace s obsahem okna. Počínaje verzí 2.5 umožňuje ladicí konzole také logovat výstupy do souboru. Dialog zobrazíte volbou Logovací soubor z kontextové nabídky. V něm lze nastavit úroveň logovaných informací (Logovat chyby, Logovat varování, Logovat informační zprávy) a dále nastavit možnost zvláštního logování výstupů z XSLT transformací. Zároveň je možno při každém otevření formuláře logovací soubor vymazat. Obr. 10 Dialog Logování do souboru 2.3 Chybová konzole Chybová konzole zobrazuje seznam chyb a varování nalezených ve formuláři při vyvolané kontrole (Ctrl + F8), nebo při každé publikaci formuláře. Tuto kontrolu je možné zobrazit 16

17 z nabídky Zobrazit Chybová konzole. Konzoli je možné dokovat do stran pracovního prostoru Form Designer. Obr. 11 Chybová konzole a obsah kontextového menu chyby 2.4 Knihovna komponent Při práci s větším množstvím souvisejících formulářů se některé jejich charakteristiky (datové profily, viditelné části formuláře, atributy prvků, nastavení apod.) začnou opakovat a bylo by zbytečné je vytvářet pokaždé znovu. Knihovna komponent je nástroj, který umožňuje dříve vytvořené prvky znovu využívat: ukládat, spravovat, přenášet a poté opět uplatnit tam, kde je třeba. Knihovnu je možné exportovat do souboru a následně z něj opět importovat, což lze využít nejen k jejímu zálohování, ale i pro sdílení vytvořených komponent mezi spolupracovníky při práci na větším projektu, k zachování firemního stylu napříč všemi používanými formuláři a podobně. Následující kapitoly budou práci s knihovnou komponent ilustrovat na příkladu datových profilů, ale obdobně lze zacházet i s ostatními typy komponent Typy komponent Knihovna komponent může obsahovat následující typy komponent: Vizuální část formuláře do knihovny se vloží celý prvek, umístěný na ploše formuláře, tedy například vstupní pole, přepínač či seznam, ale i tabulka či blok. U těchto položek lze v knihovně přepínat mezi zobrazením vzhledu a výpisem XML struktury. Atributy pro uložení vyberte prvek umístěný na ploše formuláře. Do knihovny se ale nevloží celý, jen jeho atributy. Číselník kterýkoli z číselníků vložených do formuláře (přístupné jsou z dialogu Nástroje -> Nastavení formuláře, záložka Číselníky). Při ukládání lze 17

18 rozhodnout, zda se kromě samotného číselníku má do knihovny vložit i transformace, na kterou se číselník odkazuje Datové profily jeden nebo více datových profilů vložených do formuláře (přístupné jsou z panelu Datové profily). Pokud jich při přidávání do knihovny bude označeno více, uloží se pod společným jménem jako jediný záznam. Při ukládání lze rozhodnout, zda kromě profilů do knihovny vložit i transformace, na které se profily odkazují. Nastavení formuláře souhrn parametrů formuláře (přístupných z dialogu Nástroje -> Nastavení formuláře, záložka Vlastnosti). Do knihovny se pod společným jménem uloží všechny parametry, jejichž nastavení bylo změněno. XSD XML schema s uživatelskými datovými typy (přístupné z dialogu Nástroje -> Nastavení formuláře, záložka XML schema). Výraz vzorec nějakého výpočtu, například ve vlastnostech datové vazby. Tlačítka pro vkládání do knihovny a načtení z knihovny jsou umístěna v dialogu Výraz nad polem, do kterého lze výraz vložit. Přidání komponenty do knihovny Funkce pro práci s knihovnou jsou obvykle umístěny v kontextové nabídce příslušné komponenty tedy například nad konkrétním prvkem na ploše formuláře je přístup do knihovny atributů a knihovny vizuálních částí formuláře; nad panelem Datové profily najdete funkce pro knihovnu datových profilů a v konfiguračním dialogu jsou umístěna tlačítka ovládající knihovnu formulářových parametrů. Volba Přidat <komponentu> do knihovny zobrazí dialog, ve kterém můžete upravit Název komponenty, pod kterým bude záznam uložen v knihovně, a případně doplnit i komentář. Obr. 12 Přidání komponenty do knihovny zde konkrétně datového profilu Vložení komponenty z knihovny Volba Vložit <komponentu> z knihovny zobrazí obsah knihovny pro daný typ komponent. V levé části dialogového okna se zobrazuje seznam uložených komponent (například profilů), v pravé pak podrobnější informace o vybraném záznamu. K vložení komponenty do formuláře stačí ji označit v seznamu a potvrdit tlačítkem OK. 18

19 Obr. 13 Knihovna datových profilů Úpravy komponent v knihovně Knihovna uložených komponent je přístupná dvěma způsoby. Jednou z možností je opět využít dialog pro vkládání komponent do knihovny. V něm jsou k dispozici vždy pouze komponenty daného typu. Jednotnou správu všech uložených komponent pak zajišťuje dialog Administrace knihovny komponent, dostupný stejnojmennou volbou z nabídky Nástroje. Jednotlivé typy komponent jsou v seznamu rozlišeny ikonou u názvu i textovým popisem ve sloupci Typ. Kromě prohlížení jejich vlastností je v obou dialozích možné jednotlivé komponenty přejmenovávat a případně vymazat. Tyto volby jsou k dispozici v kontextové nabídce nad názvem dané komponenty v seznamu. Také lze využít klávesových zkratek: pomocí F2 zobrazíte dialog pro změnu názvu a komentáře označené položky, zatímco klávesa Del slouží k jejímu vymazání. 19

20 Obr. 14 Knihovna datových profilů Vizuální části formuláře lze v knihovně zobrazit dvěma způsoby: buďto jejich XML strukturu, nebo výsledný vzhled. Kontextové menu nad těmito položkami knihovny proto obsahuje navíc volby Zobrazit náhled a Zobrazit XML tvar, sloužící pro přepínání mezi oběma variantami zobrazení. Tyto volby jsou k dispozici jak v dialogu pro vkládání vizuálních částí komentáře, tak i v administraci celé knihovny. 20

21 Obr. 15 Knihovna vizuálních částí formuláře zobrazení XML tvaru Obr. 16 Knihovna vizuálních částí formuláře zobrazení náhledu 21

22 Obr. 17 Dialog Administrace knihovny komponent Export a import knihovny Dialog pro administraci knihovny komponent (Nástroje -> Administrace knihovny komponent) nabízí možnost celý obsah knihovny exportovat do souboru, případně opět ze souboru importovat do knihovny. K tomu slouží tlačítka Exportovat knihovnu a Importovat knihovnu umístěná na spodním okraji dialogového okna. Tímto způsobem je možné uložené komponenty zálohovat, přenést na jiný počítač či sdílet se spolupracovníky. 3 Základní kroky návrhu formuláře Při vytváření nového formuláře založeného na datovém modelu je dobré vědět, že datový model je zcela oddělen od samotného grafického layoutu formuláře. Datovou instanci nového formuláře je možné, máte-li ji k dispozici, načíst ze souboru, nebo ji při návrhu vytvořit nově. Jednotlivé formulářové prvky layoutu se na datové instance napojí pomocí datových vazeb. Návrh nového formuláře v Form Designer se dá rozdělit do následujících bodů: 1. nastavení základních parametrů stránky, 2. tvorba layoutu formuláře, 3. vytváření datové instance datové věty, 4. vložení a nastavení datových vazeb, 5. vkládání formulářových prvků, 6. nastavení datových profilů. 22

23 Postup návrhu formuláře může vyhovovat každému trochu jinak. Výše uvedené body, resp. pořadí jednotlivých kapitol tohoto dokumentu, tedy neudávají přesné pořadí kroků, které musí uživatel při návrhu dodržet. Nezáleží například na tom, zda datovou instanci chcete vytvořit před návrhem layoutu, po návrhu nebo zda ji vytváříte průběžně. 3.1 Nový formulář Nový formulář je možné vytvořit několika způsoby: Průvodce novým formulářem vám může pomoci nastavit základní vlastnosti formuláře. Pokud pracujete na více podobných formulářích, můžete využít možnosti vyjít při návrhu z připravené šablony nebo již hotového formuláře. Také je možné začít zcela prázdným formulářem a potřebné nastavení vkládat v pořadí, jaké vám nejlépe vyhovuje. Nový prázdný formulář Pro vytvoření nového formuláře můžete využít Průvodce novým formulářem, který otevřete z nabídky Soubor -> Navrhnout nový formulář, klávesovou zkratkou Ctrl + N nebo tlačítkem na liště. Formulář lze vytvořit několika způsoby: Nový prázdný formulář průvodce nastavením vlastností základních vlastností prázdného formuláře. Nový ze šablony vytvoření formuláře úpravou zvolené existující šablony. Nový převodem z vytvořeného formuláře vytvoření nového formuláře zkopírováním zvolených datových zdrojů ze vzorového formuláře (číselníky, transformace ). FO dokument vytvoření pouze textového FO souboru, který je vhodný například pro tvorbu nápovědy k formulářům. 23

24 Obr. 18 Průvodce novým formulářem výběr způsobu vytvoření Po vybrání požadované položky pokračujte tlačítkem Další Nastavení velikosti stránky V kroku Velikost stránky definujete výšku a šířku stránky formuláře. Chcete-li, ponechte implicitní rozměry stránky volbou Výchozí nastavení nebo je nastavte na požadované hodnoty (volba Vlastní rozměry stránky), například podle vzoru formuláře, který chcete vytvořit. Tlačítko Nastavení otevře dialog Vzhled stránky, ve kterém je možné nastavit podrobné vlastnosti stránky. Více o tomto dialogu viz kapitola Stránkování formuláře. Dále je možné zvolit implicitní nastavení orientace stránek ve formuláři (Na výšku a Na šířku). Výsledný počet stran ve formuláři omezen není. 24

25 Obr. 19 Průvodce novým formulářem nastavení velikosti stránky Okraje stránky Pokračujte v průvodci položkou Okraje stránky, kde se uvádí velikost všech okrajů stránky a určuje se záhlaví a zápatí formuláře. Pokud je v prostředí Form Designer zapnuto zobrazení okrajů (nabídka Zobrazit -> Okraje stránky). Zvolené nastavení je možno změnit i později podrobnější popis najdete v kapitole Nastavení stránky a okrajů. Poznámka: Pro bezchybný tisk na inkoustových tiskárnách je vhodné určit minimální rozměr horního a spodního okraje. Horní okraj v těchto případech nastavte minimálně na 0,5 cm a spodní okraj alespoň na rozměr 1,5 cm. 25

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 1 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál Software602, 2003 Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 Obsah 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál...1 Obsah...2 Instalace 602PC

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele 6 Příručka uživatele Aktualizováno: 20.1.2015 Obsah 6...1 1. Charakteristika programu...6 1.1. Používané zkratky... 6 1.2.... 6 1.3. Formuláře pro... 6 1.4. Koloběh formulářů... 7 2. Prostředí u...8 2.1.

Více

602Office Průvodce uživatele. Průvodce uživatele

602Office Průvodce uživatele. Průvodce uživatele Průvodce uživatele 1 2 Obsah Začínáme...19 602Office...20 Balík užitečných programů!...20 Instalace 602Office...20 Začínáme krok za krokem...21 Uživatelské rozhraní...23 Pracovní okno...23 Záhlaví okna...23

Více

602Office Příručka uživatele. Základy práce

602Office Příručka uživatele. Základy práce Základy práce v 602Office 1 2 Obsah Hlavní vlastnosti OpenOffice.org 1.1... 14 WRITER (textový procesor)... 15 CALC (tabulkový kalkulátor)... 15 IMPRESS (prezentace) a DRAW (grafika)...16 602SQL (relační

Více

Microsoft. Word 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Word 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Word 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým

Více

balíku Microsoft Office Professional.

balíku Microsoft Office Professional. Databáze - MS Access 1. Databáze, systémy pro úchovu dat 1.1 Seznámení s databází Velmi užitečnou skupinou programů pro práci s informacemi jsou databázové systémy, které pomáhají přehledně udržovat informace

Více

www.povi.cz Úkoly Program manuál

www.povi.cz Úkoly Program manuál www.povi.cz Úkoly Program manuál Program Úkoly manuál PoVI, s.r.o. 2005 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvod... 3 2.1. Účel programu Úkoly... 3 3. Vysvětlivky, značení, terminologie... 4 3.1. Používaná označení...

Více

ICT Manuál k základům PC dovedností

ICT Manuál k základům PC dovedností ICT Manuál k základům PC dovedností Lektor: Rostislav Tůma Bauerova vila, Libodřice 12. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově, podpořeného

Více

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová Mgr. Silvie Bečvářová Obsah 1 Úvod... 6 2 Spuštění Excelu... 6 3 Pracovní prostředí... 6 4 Soubor uložení, otevření... 7 4.1 Uložení souboru... 7 4.2 Otevření souboru... 7 5 Základní dovednosti... 9 5.1

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Postupy a doporučení pro práci redaktorů Verze manuálu: 1.0 QCM, s. r. o., září 2009 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

MRP K/S základ systému

MRP K/S základ systému MRP - Soubor účetních agend MRP K/S základ systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP K/S základ

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Postupy a doporučení pro práci redaktorů Verze manuálu: 1.0 QCM, s. r. o., únor 2010 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

Print2PDF 5.0 Server Edition UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Print2PDF 5.0 Server Edition UŽIVATELSKÝ MANUÁL Print2PDF 5.0 Server Edition UŽIVATELSKÝ MANUÁL Print2PDF Server Edition - Uživatelský manuál 2 z 39 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 3 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 INSTALACE... 4 Věci, které je dobré vědět před instalací...

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz PŘÍRUČKA UŽIVATELE REPORT Designer Editor tiskových sestav 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word.

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word. 1 Textové editory Textový editor je vlastně program, který udělá z počítače psací stroj. Nebude to ale psací stroj jen tak obyčejný. Můžete pomocí něj nejen napsat a vytisknout dopisy, pozvánky, objednávky

Více

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft PowerPoint 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft Word 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:...

Více

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o.

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o. Informační systém pro vyšší odborné školy Příručka uživatele Podrobný popis Computer Aided Technologies s.r.o. Tato příručka je součástí dokumentace k Informačnámu systému pro vyšší odborné školy Žádná

Více