Práce s informacemi je parametrem kvality zdravotní péče

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Práce s informacemi je parametrem kvality zdravotní péče"

Transkript

1 Práce s informacemi je parametrem kvality zdravotní péče Již toho bylo napsáno hodně o zdravotní péči, její dostupnosti a kvalitě, a snad ještě více o její ceně, nákladech, nedostatku financí a nesprávném hospodaření s nimi. Zdravotnictví prostě je a bude tématem, které zajímá skoro každého, kterému snad každý rozumí a které se bezpochyby každého dotýká. Zdravotnictví se velmi změnilo, jak po stránce vědeckého poznání, tak po stránce vzdělání zdravotnických pracovníků, dostupných technologií při vyšetřování, léčbě, prevenci či rehabilitaci. Hodně se změnila i organizace zdravotní péče, která reaguje na vše již zmíněné. Zdravotnictví se posouvá od akutních a infekčních nemocí k chronickým civilizačním chorobám, péče se přesunuje z akutních lůžek na jedné straně do péče ambulantní a na druhé straně do péče chronické, dlouhodobé. Akutní lůžková péče se stále více specializuje a centralizuje, vytváří se komplexní specializované týmy a úzce zaměřená excelentní pracoviště. Na léčbě jednoho pacienta se namísto jednoho či dvou lékařů podílejí celé široké týmy odborníků. Pacient je předáván mezi pracovišti, laboratorní vyšetření jsou prováděna často v jiném městě či jiné zemi, nad rentgenovými snímky diskutují odborníci z různých zařízení současně. I občané cestují více než kdy dříve, pohybují se za prací, za studiem či za zábavou a na své cestě světem občas potřebují zdravotní péči a vyhledávají ji tam, kde právě jsou (evropská legislativa jim v tom pomáhá). Všechny tyto změny vedou k extrémní potřebě práce s informacemi. Během poskytování zdravotní péče vzniká ohromné a stále narůstající množství informací. Zkusme se zamyslet nad tím, kolik informací měl při svém rozhodování venkovský lékař, který před padesáti lety léčil zápal plic našich dědečků, a kolik informací mají lékaři ve stejné situaci dnes. Tyto informace jsou mimořádně cenné z několika důvodů: při získávání informací byly vynaloženy velké náklady, a to jak finanční, tak personální ani peněz, ani odborníků není nadbytek, a tak se s nimi nesmí plýtvat, získávání informací je spojeno minimálně s nepohodlím, většinou však s jistým rizikem pro pacienta musí někde být, strpět opakované svlékání, ohmatávání a proklepávání, ale často se podrobit invazivnímu zákroku, odběru krve či jiné tkáně, zasouvání přístrojů do tělních otvorů či nebezpečnému ozařování, využití informací při rozhodování může podstatně ovlivnit rychlost a správnost rozhodnutí, a tím kvalitu poskytnuté péče, ale i její cenu správné rozhodnutí omezuje chyby i plýtvání. Nevídaný pokrok v oblasti informačních a komunikačních technologií nabízí mnohá řešení právě pro práci s informacemi. Většina oborů lidské činnosti již tyto možnosti využívá. Zdravotnictví zůstává jedním z těch oborů, kde, paradoxně, jsou často ty nejcennější informace zpracovávány postaru, s využitím papíru a propisovačky. Velké množství informací sice vznikne v elektronické podobě, v počítači či přístroji, jsou kdesi uloženy v informačním systému, ale až příliš často v podobě, která neumožňuje jejich sdílení a předávání. Jiné informace jsou uloženy v podobě elektronické, ve formátu, který umožňuje jejich sdílení, v prostředí, které sdílení podporuje, a přesto ani tyto informace nejsou využívány při dalším rozhodování. Všechny popsané situace vedou k tomu, že ve chvíli rozhodnutí o další péči, o dalším osudu pacienta nejsou využity informace, které někde existují. Výsledkem je snížená kvalita péče, pacient zbytečně umírá nebo zcela zbytečně není léčen správně, musí zbytečně podstoupit řadu vyšetření, zbytečně užívá léky, zbytečně navštěvuje lékaře či je hospitalizován. Zcela zbytečně plýtváme cenným časem nedostatkových specialistů a penězi. Jak dlouho si ještě budeme moci dovolit toto nehorázné plýtvání? Jak dlouho nám ještě budou naši pacienti tento šlendrián tolerovat? MUDr. Milan Cabrnoch, ODS, poslanec Evropského parlamentu, předseda Českého národního fóra pro ehealth Vydává nakladatelství Sdělovací technika spol. s r. o., Uhříněveská 40, Praha Sdělovací technika spol. s r. o., 2010

2 Pražská ehealth výzva rok poté Tisková zpráva Českého národního fóra pro ehealth bilancující po deseti měsících stav plnění Pražské ehealth výzvy z února České národní fórum pro ehealth uspořádalo na konci roku 2009 mezi svými členy anketu hodnotící úroveň realizace jednotlivých bodů tzv. Pražské ehealth výzvy, přijaté v souvislosti s konáním ministerské konference v rámci českého předsednictví EU v Praze. Úroveň realizace jednotlivých bodů výzvy byla hodnocena barvami jako na semaforu. Červená neděje se nic, nebyly podniknuty žádné kroky k plnění. Žlutá je patrná aktivita a výzva se připravuje k plnění. Zele ná výzva je naplňována. Členové fóra ehealth hodnotili plnění bodů výzvy ze strany ministerstva zdravotnictví a subjektů nezávislých na ministerstvu. Pražská ehealth výzva byla přijata 5. února 2009 zástupci MZ ČR, státních i nestátních organizací, odborných i profesních asociací a komor. Signatáři výzvu přijali s ohledem na známé skutečnosti a zkušenosti jednoznačně prokazující podpůrnou roli nástrojů ehealth při péči o zdraví, která umožňuje poskytovat dostupnější a kvalitnější zdravotní péči. Úplný text výzvy je k dispozici na Body vyzývající k legislativním změnám, zajištění interoperability v CZ i EU, zavedení spolehlivé elektronické identifikace, k implementaci příslušných standardů a norem spolu s podporou telemedicíny v oblasti domácí péče za využití finančních prostředků na politiku soudržnosti byly hodnoceny shodně. Na semaforu u ministerstva zdravotnictví zatím svítí červená. Nestátní subjekty jsou připraveny body začít plnit, ale jak vyplývá z komentářů k hodnocení, bez legislativní podpory se z těchto osmi bodů snad podaří implementovat příslušné normy kvality a nezbytnou míru interoperability v rámci EU. Jediným bodem, kde se hodnocení aktivity shodovalo na žluté jak pro MZ ČR, tak pro nezávislé subjekty, byla výzva k postupu od tvorby plánů k praktické implementaci nástrojů ehealth do zdravotnictví. Poslední tři body Pražské ehealth výzvy, apelující na posílení role pacienta prostřednictvím nástrojů ehealth, přechod k elektronickému zdravotnictví a epreskripci, jsou nestátním sektorem naplňovány a rovněž ze strany ministerstva zdravotnictví je patrná aktivita a připravenost výzvě dostát. Při hodnocení členů ehealth fóra znělo často opakované přání, aby v roce 2010 došlo k posunu nejlépe od červené k zelené v prosazení potřebných změn legislativy a v přípravě čerpání finančních prostředků na politiku soudržnosti alokovaných do roku 2013 na implementaci nástrojů ehealth do praxe českého zdravotnictví. České národní fórum bude proto i nadále prostřednictvím svých akti - vit i aktivit svých členů rozšiřovat a zvyšovat obecné povědomí o ehealth, podporovat rozvoj ehealth a facilitovat komunikaci v oblasti ehealth. Nejaktuálnější aktivitou fóra naplňující tyto cíle byla organizace semináře na téma Certifikace kvality zdravotních informačních systémů. Seminář byl uspořádán 11. ledna 2010 již pod hlavičkou Národ - ní ho ProRec Centra, jehož statut byl ČNF udělen valnou hromadou nadnárodní organizace EuroRec, která se konala v listopadu Se - minář a následná diskuse poukázaly na tyto tři hlavní otázky týkající se tématu: 1. K čemu bude vytvářená certifikace v konečné podobě sloužit? 2. Je přístup prostřednictvím EuroRec a jeho kritérií správný i pro ČR? 3. Je ČR z hlediska interoperability připravena na přijetí evropského standardu kvality? Diskuse vedla k závěru, že je správné vést vývoj ZIS směrem k certifikované kvalitě, a tím i k větší důvěryhodnosti a akceptovatelnosti nástrojů ehealth napříč lékařskou komunitou. Je také správné účastnit se evropských aktivit, které pravděpodobně v budoucnu mohou vyústit v závazná doporučení či direktivy Evropské komise směrem k členským státům. Nedostatečná interoperabilita ČR v některých oblastech ehealth zůstává handicapem, na jehož odstranění budou členové fóra ehealth aktivně pracovat jak se svými zákazníky, tak s obchodními partnery. České Národní forum pro ehealth Nakladatelství Sdělovací technika Vás i v letošním roce zve na tradiční odborné konference ehealth Days 23. února 2010 Kongresové centrum IKEM, Praha 19. a 20. října 2010 Business centrum, Výstaviště BVV, Brno Konference ehealth Days monitorují již více jak pět let počátky, průběh i budoucí trendy zapojení informačních a komunikačních technologií do českého zdravotnictví. Každá konference pružně reaguje na vývoj legislativy, společensko-ekonomické faktory, novinky v oblasti IT a v neposlední řadě inovace v oboru telemedicíny a ehealth jako celku. Tématické zaměření konferencí bývá směřováno tak, aby kopírovalo aktuální situaci ze všech segmentů systému zdravotní péče. Posluchačům, především z řad zdravotnického managementu, je nabízena vysoce odborná platforma přednášejících a tradičně i podnětné panelové diskuze, kde je prostor pro cennou výměnu zkušeností z oboru. Informace o možnostech partnerství na konferencích získáte na tel.: , Informace o programu a podmínkách účasti získáte na nebo si je můžete vyžádat na adrese

3 Od papíru k moderní nemocnici Asi to všichni znáte. Počítače vtrhly do zdravotnictví jako velká voda. Nyní již u většiny lékařů narazíte alespoň na standardní desktop PC, v němž mají svoji kartotéku a kam poctivě zadávají vaši diagnózu. Podobně je tomu i v nemocnicích, kde dominují klasické desktopy na recepcích i v ordinacích. Nebo také počítačové stanice na velkých a těžkých vozících, které se přemisťují za pacientem. Ale nyní přicházejí nové možnosti, jak změnit obraz nemocnic a jejich vybavení IT. Bude tomu tak díky novým produktům ONYX skupiny produktů Bressner, které jsou kompatibilní s EN a jsou dokonale připraveny pro mnoho lékařských a technologických aplikací. Jde o kompletní sortiment počítačové techniky, která je navržena přímo pro provoz v nemocničních zařízeních. Do této skupiny patří tenký klient, panelové PC, diagnostické LCD obrazovky a servery s pasivním chlazením. Za - řízení splňují požadavky DICOM, nabízí kontrastní poměr 550:1 a jas 300 nitů, tedy mnohem více než běžné optické ploché obrazovky. Jsou vybaveny procesory Core 2 Duo dostupnými ve všech modelech, a poskytují tak nutný výpočetní výkon pro všechny aplikace potřebné ve zdravotnictví. Moderní vybavení do nemocnic musí byt menší, lehčí, odolnější a výkonnější než standardní hardware do kanceláře. Za předpoklad dodržení těchto zásad vyvinula společnost Bressner Technology několik nových systémů pro každodenní užívání v profesionálním lékařském prostředí. Tim Gee, konzultant lékařského připojení v Port lan du ve státě Oregon, poukazuje na kombinaci rychlosti procesoru a použitelnosti mobilního zařízení, které moderní systémy nabízejí. Pokud jsou baterie dostateč ně výkonné, aby zdravotní personál nemusel za sebou neustále vláčet pojízdné vozíky, mohou být tyto systémy použity i pro správu léků nebo k nočnímu monitoringu. Integrace dosavadních či nových aplikací PACS systém obrazové archivace a komunikace, systém PACS (z angl. Picture Archiving and Communications Systems) jsou samozřejmostí a podporují především hladký průběh diagnostiky lékaře, než aby bylo nutné nastavování a čekání na výsledky. Systémy přirozeně podporují praktikujícího lékaře, aby bylo nastoleno harmonické prostředí techniky, technologií a vědy. Pokud by sestry a lékaři mohli používat mobilní laptopy či tabletová PC, které lze pomocí bezdrátové sítě připojit k serverům nemocnice, jejich práce by se podstatně zkvalitnila. Tento požadavek byl vyslyšen a vlastně převeden do systémů od Bressner Technology. V nemocnicích nyní přecházejí z papírové formy zápisu na elektronický záznam. Veškerá dokumentace pacientů je přepisována do elektronické podoby. Momentálně jsme v hybridním světě, říká pan Bressner. Mobilní zařízení fungují velmi dobře v takovém prostředí, kde se z mobilních zařízení odesílají dokumenty do centrálního počítače. Jsou přístupné všem uživatelům ve všech odděleních nemocnice. Tak je tomu i u ostatních firem, které vytvářejí pro síťové administrátory a manažery záznamy. Spíše než vyplňování papírových formulářů, je pro pacienty příjemnější zadat veškeré údaje na Tablet PC. Sestry upřednostňují plnou velikost klávesnice a displeje, zatímco lékaři preferují něco, co může vklouznout do kapsy kabátu, jako jsou PDA nebo tzv. chytré telefony. Spolehlivost je pro nás na prvním místě. Protože chápeme nezbytnost vysoké spolehlivosti, ostatně i z důvodu vysokých nákladů na údržbu, splňují všechna zařízení ochranu IP65, jsou tedy chráněna proti vniknutí prachu a tekutin. Přestože je plastové pouzdro lehké, je vysoce odolné proti poškrábání, korozi a chemickým vlivům. Volitelně je k dispozici dotykový displej, který je odolný proti dezinfekčním a čisticím prostředkům. Stejnou odolnost mají i periferní zařízení, jako je myš nebo klávesnice. Jestliže není k dispozici dotykové ovládání prostřednictvím monitoru, je nejjednodušší přidat k sou časnému systému klávesnici, která je odolná proti vlhkosti a dezinfekci a myš ve stejném provedení. Nebo klávesnici v kombinaci s touchpadem. Každá nemocnice dnes tak může za použití těchto komponent znatelně vylepšit kvalitu poskytované péče svým klientům a zvýšit efektivitu práce zdravotnického personálu. U malých přenosných zařízení je výhodou malá spotřeba energie. Naše přenosné zařízeni spotřebuje jen 5 W výkonu, v porovnání s 75 W typického přenosného počítače nebo 300 W u výkonného stolního osobního počítače. Dalším relativně novým faktorem ohledně hardwaru je čistota. Jako nemocniční zařízeni nesmí šířit žádnou infekci. Všechny naše výrobky jsou opa - třeny lehce čistitelným povrchem, který lze bez poškození dezinfikovat. Ve zdravotnictví musí všechny přístroje podléhat dezinfekci. Starší systémy nají s dezinfekcí značné problémy, protože ventilátory bakterie nejen ukládají uvnitř počítačů a přístrojů, ale také je poté šíří dál, což představuje velké riziko pro pacienty. Naše nové produkty toto nebezpečí šíření bakterií a infekcí úplně odstranily. Nemocnice modernizací získá své IT infrastruktury hned dvakrát. Při náhradě pevných počítačů mobilními pracovními jednotkami lze také poskytovat nové služby pacientům, např. surfování po internetu nebo posílání ů rodině a přátelům. Tenký klient s pasivním chlazením je dostupný v rozměrech 17", 19" a 21,6" (16,7 milionu barev) a je použitelný u lůžka nebo k vedení záznamů o pacientech v kancelářích lékařů či laboratořích. Design bez ventilátorů zajišťuje tichý chod a větší bezpečnost proti selhání. Počítače jsou vybaveny bezdrátovým internetem, mají dva integrované reproduktory, dva porty USB, jeden RS-232 a jeden port RS-232/422/485, všechny sériové porty jsou odizolovány. Ve výbavě nových PC panelů jsou grafické urychlovače pro vyšší grafický výkon a lepší zobrazení exponovaných oblastí. Terminály jsou k dispozici v 17" nebo 19" verzi, s až 8 GB RAM. Díky slotu PCI Express jsou snadno rozšiřitelné. Jejich využití se doporučuje především v diagnos - tice, radiologii a v aplikacích PACS. Každé zařízení obsahuje porty USB a COM, jeden paralelní port a dvě izolovaná rozhraní GigE. Jako alter - nativa ke klávesnici jsou k dispozici modely s dotykovým ovládáním. Bressner Technology je společnost zabývající se implementací IT a telekomunikačních systémů. Byla založena v roce 1999 v Gröbenzellu nedaleko Mnichova a její česká pobočka v Praze; byla zřízena pro obsluhu států ENEA v roce Firma poskytuje řešení šité na míru zákazníkovi od prvního návrhu, přes implementaci a zaškolení personálu až po servisní služby. Bressner Technology s.r.o. Tusarova 57, Praha 7 Czech Republic Tel.:

4 e-zdravotnictví a ochrana osobních údajů Ambiciózních cílů strategie tzv. e-zdravotnictví nelze dosáhnout bez vyřešení problémů souvisejících s vedením zdravotnické dokumentace pacienta v elektronické formě. Systém elektronických zdravotních záznamů je základní součástí a páteří elektronického zdravotnic - tví v moderní společnosti. Ele ktro - nické zdravotní záznamy (Elec - tronic Health Record, EHR) jsou předpokladem pro dosažení vyšší kvality zpracování a také ochrany zdravotních informací. Elektro - nická zdravotní dokumentace zdravotnickému personálu snadněji zpřístupňuje potřebné informace o pacientovi, bez ohledu na místo uložení dokumentace, může být sdílena různými poskytovateli zdravotní péče, lze ji snadněji aktualizovat a rovněž se díky ní značně prodlužuje doba reálné použitelnosti dokumentace. Přínos a výhody elektronických zdravotních záznamů se většinou posuzují pohledem ryze medicínským, kvalita příslušných informačních systémů je posuzována podle rozsahu poskytovaných funkcí, úspory finančních prostředků, usnadnění administrativy, uživatelského komfortu apod. Poměrně málo pozornosti je věnováno možným rizikům narušení soukromí pacientů, vznikajícím při každém zpracování osobních informací elektronickými prostředky. Systémy elektronického zdravotnictví vyžadují nejen lékařsky vzdělané pracovníky, ale také pracovníky dobře obeznámené s riziky informačních a komunikačních systémů ohledně soukromí pacientů. Systémy elektronických zdravotních záznamů mají na jedné straně potenciál zlepšení kvality poskytované péče a řízení zdravotnictví, na druhé straně však vytvářejí zcela nová rizika z hlediska ochrany osobních údajů pacientů. Nesporné výhody elektronické dokumentace jsou současně jejími riziky. Snadné předávání informací, uchovávání dat na elektronických nosičích, rychlost zpracování, vytváření nové kvality informací a mnoho dalších předností současně zvyšují riziko přístupu neoprávněných osob k informacím a nežádoucích zpracování a zneužití zdravotních údajů. Základní právo jedinců na ochranu osobních údajů, které se jich týkají, je založeno článkem 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a článkem 8 Listiny základních práv EU. Přesnější zásady a pravidla jsou stanoveny ve směrnici 95/46/ES (směrnice o ochraně osobních údajů), ve směrnici 2002/58/ES (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) a v právních předpisech jednotlivých členských států EU, kterými se tyto směrnice provádějí. U nás je tímto předpisem zejména zákon o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.). Směrnice a národní legislativa členských států definují údaje týkající se zdraví jedince a údaje, které se zdravím přímo nebo nepřímo souvisejí, jako tzv. zvláštní osobní údaje nebo jako údaje citlivé. Jejich zpracování a ochrana jsou přísněji regulovány. V zásadě lze říci, že jakékoliv informace zaznamenané ve zdravotnické dokumentaci pacienta je nutné považovat za údaje citlivé a použít na jejich zpracování přísnější kritéria. Ve smyslu směrnice EU mohou být citlivé osobní údaje zpracovávány buď se souhlasem dotčené osoby (subjektu údajů) nebo stanoví-li tak zvláštní právní předpis. Povinnost vést zdravotnickou dokumentaci je uložena zákonem o péči o zdraví lidu (č. 20/1966 Sb., v platném znění), avšak tato právní norma nedostatečně upravuje práva a povinnosti v oblasti elektronických zdravotních záznamů. Zpra - cování dokumentace v elektronické formě v podstatě kopíruje praxi při vedení papírové dokumentace. Dokonce je zákonem dána povinnost vždy vést papírovou zdravotnickou dokumentaci, přestože zdravotnické zařízení zpracovává údaje elektronicky. Nejen česká legislativa, ale také legislativa některých členských států nedostatečně upravuje režim práce s elektronickými zdravotními záznamy. Jisté problémy s ochranou osobních údajů v souvislosti s e-zdravotnictvím vznikají ve zdravotnických systémech jednotlivých členských států, a to z důvodu různorodosti systémů a právních podmínek, které vznikly mnoha rozdíly v transpozici směrnic. Rozdílné právní režimy tak výrazně omezují využití elektronické zdravotní dokumentace při poskytování přeshraniční zdravotní péče. Proto např. pilotní projekt pro řešení přenosu informací mezi členskými státy epsos (European Patients Smart Open Services) bude předávat zdravotní údaje mezi lékaři v různých státech pouze na základě souhlasu pacienta. Režim souhlasu je v tomto případě velmi nepraktický a složitý a nebude jej zřejmě možné použít při rutinním předávání informací v přeshraniční zdravotní péči. Výhod elektronických zdravotních záznamů lze tedy dosáhnout pouze za předpokladu, že záznamy budou adekvátně chráněny proti zneužití. V opačném případě hrozí zdravotnickým zařízením soudní spory s pacienty, popř. vysoké finanční sankce. K bezpečnosti zdravotních informací pacienta možná přispěje povinnost zdravotnických zařízení oznámit úřadům a také pacientům, budou-li jejich zdravotní záznamy napadeny neoprávněnou osobu a bude-li hrozit zneužití zdravotních informací. Taková povinnost sice dosud v EU stanovena není, ale je zákonem uložena v USA a znamená, že příslušná instituce musí během 60 dnů od kompromitace zdravotních údajů sdělit tuto událost dotčeným pacientům a také ministerstvu zdravotnictví, popř. také sdělovacím prostředkům. Od této povinnosti se očekává, že zdravotnická zařízení budou věnovat podstatně větší pozornost ochraně zdravotních informací, používání kryptovacích algoritmů při uchovávání a přenosu informací a také při bezpečné likvidaci dat, jestliže je oprávněná. Zdravotní informace budou považovány za zabezpečené pouze tehdy, když k jejich ochraně budou využity metody uvedené v doporučení vydaném ministerstvem zdravotnictví USA. Součástí bezpečnostních opatření chránících elektronickou zdravotní dokumentaci musí být nepochybně také systém vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti rizik vyplývajících z použití výpočetní a telekomunikační techniky při zpracování a využívání zdravotních informací. Nelze předpokládat, že ochranu a bezpečnost citlivých zdravotních údajů zajistí propracovaný software, systémy certifikací kvality, technická bezpečnostní opatření (např. kryptování), aniž by uživatel zdravotnického softwaru, tj. zdravotnický pracovník, nebyl sám důkladně seznámen a proškolen ohledně ochrany osobních údajů a soukromí pacienta. V této oblasti má co dohánět nejen Česká republika, ale i mnoho dalších unijních států. Na nedávném semináři pořádaném Českým národním fórem pro ehealth byl použit příměr, že certifikování zdravotnického softwaru poskytne uživatelům obdobnou službu jako certifikáty a značky kvality při výběru automobilu. Což je zřejmě pravda, avšak s tím dodatkem, že uživatel softwaru by měl vlastnit řidičský průkaz k jeho ovládání, aby jeho používáním nezpůsobil újmu ani sobě, ani pacientům. Přijatelnost systémů s mimořádným rizikem pro soukromí jedinců, jakými nepochybně jsou systémy elektronické zdravotní dokumentace, závisí na zárukách vysoké úrovně zabezpečení údajů v rámci celého provozu systému. Pacientům i zdravotníkům musí být dány záruky, že k elektronickým záznamům se v podstatě nemůže dostat neoprávněná osoba a že jejich dostupnost pro oprávněné odborníky je téměř neomezená, tak aby systém poskytl deklarované výhody pro pacienta. V těchto systémech je nutné věnovat pozornost nejen technické kvalitě, ale také kontrolním mechanismům pro hodnocení dodržování a efektivity bezpečnostních opatření. RNDr. Karel Neuwirt, Komisař Rady Evropy pro ochranu dat a konzultant

5 Jak ušetřit na serverovně či datacentru Vyvážené pořizovací a provozní náklady I když má zákazník silně omezený rozpočet na výstavbu serverovny či datového centra, nemusí skončit u ošizeného řešení, které si úspory vezme zpět i s úroky v nákladech na provoz a na nutné dovybavování. Jen je třeba plánovat infrastrukturu serverovny se znalostí všech návazností a procesů. Někdy je možné do koncepce zahrnout špičkové technologie, ale některé prvky pořizovat a osazovat postupně, až po dosažení odpovídající úrovně výkonu ICT. Podobné je to při rozšiřování dosavadní serverovny. Někdy bude vhodnější existující systém chlazení a napájení posílit, jindy doplnit oddělený sektor pro stojany s nejvyšší hustotou. To vše prozradí odborná analýza aktuální situace a plánů provozovatele. Obdobně je tomu tak se zabezpečením ICT techniky a dat. I infrastruktura menší serverovny může již od začátku podporovat nebo umožňovat snadné budoucí doplnění řešení vysoké dostupnosti či COOL POOL zdvojená podlaha + studená ulička (až 15 kw/rack) ACTIVE FLOOR zdvojená podlaha + aktivní prvky (až 15 kw/rack) Aktivní podlahový systém UNIFLAIR se studenou uličkou (až 30 kw/rack) Různé způsoby chlazení nejen pro větší datacentra Požadavky na informační technologie (IT) obecně stále rostou. Ovšem zdravotnictví prochází vývojem, který na informační technologie klade požadavky násobně vyšší objem digitalizovaných dat, jejich důvěrnost, odpovídající právní normy, požadavky na nepřerušený chod to vše vyžaduje špičkovou techniku i technologie a rovněž špičkové non-it zázemí. Tam, kde speciální prostory pro informační a komunikační technologie (ICT) dosud nemají, jsou často zvětšujícím se objemem vybavení, záručními podmínkami výrobců a vlastními požadavky tlačeni ke stavbě patřičně vybaveného zázemí. Organizace, které své serverovny vybavily před delší dobou, stále častěji narážejí na jejich limity. Zastaralé systémy napájení a chlazení vyžadují vysoké provozní náklady a mají omezené schopnosti podpory moderní IT infrastruktury s vyšší hustotou. S růstem výkonu se i přehřívají. V tomto článku se stručně podíváme na zázemí pro servery, která běžně zahrnují stojany a rozváděče (racky), napájení a záložní zdroje, vnější a vnitřní klimatizační jednotky, hasicí, zabezpečovací a monitorovací systém. Vzhledem k rozsahu se zaměříme především na hlavní celky, na postřehy k celkové koncepci a cesty k úsporám bez obětování funkčnosti a flexibility. Největší problémy jsou s chlazením Servery se stejně jako jiné IT komponenty stále zmenšují, ale jejich příkon (a tedy i produkce ztrátového tepla) spíše roste, než aby klesal. To vede ke značně větším požadavkům na chlazení. Přehřívání ovlivňuje výkon a životnost každého přístroje. Běžnou kancelářskou klimatizací (tzv. splity) lze chladit pár klasických PC serverů a síťovou infrastrukturu. Ale moderní výkonné servery, navíc přehledně uspořádané do stojanů, si žádají víc. Správně navržený systém chlazení zajišťuje distribuci chladného vzduchu ke všem zařízením, a to v objemu, který odpovídá jejich aktuálním potřebám. Podle uspořádání serverovny a dalších kritérií se volí buď klasické chlazení přes zdvojenou podlahu, nebo přímé chlazení jednotlivých racků, popř. kombinace obého s uzavřením prostoru uličky mezi racky (systém teplé a studené uličky). Z hlediska spolehlivosti a efektivity provozu je důležitá rovněž správná volba systému chlazení, a to včetně redundance vnitřních i venkovních jednotek. Je výhodné investovat do systému chlazení, který využívá volné chlazení (tzv. free-cooling), které v chladnějších měsících může ušetřit značnou část energie, a tím i provozních nákladů. zvýšené ochrany citlivých dat. K dispozici jsou např. i velmi dostupné datové sejfy, které dovolí splnit mnoho vyhlášek a norem za zlomek ceny složitějších řešení. Přínos zkušeného konzultanta Často se setkáváme s tím, že se integrátoři či dodavatelé ICT snaží prosazovat jedno či dvě řešení které znají z dřívějška. Jestliže však chceme vytvořit dlouhodobě efektivní infrastrukturu serverovny, je třeba zohlednit současné požadavky a rovněž koncipovat systém s ohledem na vlastně nevyhnutelné budoucí rozšiřování. Je třeba sledovat návaznost systémů jak koncepce chlazení ovlivní cenu systému zálohovaného napájení (startovací proudy, celkový příkon, způsob redundance), jak se projeví v celkových provozních nákladech. S vyjasněním vlastních představ, skutečných potřeb a souvislostí různých variant řešení vám může pomoci právě zkušený konzultant. Společnost COMPLETE CZ má letité zkušenosti s vypracováváním návrhu infrastruktury serveroven a datových center, zvláště v oblasti chlazení ICT. Díky těmto zkušenostem a spolupráci s mnoha světovými výrobci dokáže navrhovat řešení, která přesně odpovídají potřebám a možnostem zákazníka, požadavkům moderní techniky IT a jsou připravena na budoucnost ať již bude výsledná podoba ehealth jakákoliv. Ing. Vladimír Houška, COMPLETE CZ tel.:

6 Centrální úložiště léků praxe a pohled lékáren Naši každodenní práci s pacientem v lékárnách si dnes již nelze představit bez počítačů. Dovolím si tvrdit, že u nás neexistuje veřejná lékárna bez počítače na táře. Proces elektronizace lékáren se vyvíjel a počítač se pro nás postupně stal nepostradatelným pomocníkem. S nadsázkou lze konstatovat, že např. ceny léků v rámci mimořádně komplikovaného systému jejich tvorby by v současné době bez počítače v lékárně vůbec nebylo možné stanovit. Zkuste si jenom představit, jak by vypadal výdej léčiv v lékárně, kdy v jednom okamžiku je třeba pacientovi mimo odbornou informaci k podávanému léku ještě navíc spočítat doplatek, regulační poplatek, odpočet z ceny léku pro zdravotní pojišťovnu, započitatelný doplatek do pacientova ročního limitu a výpočet DPH pro státní pokladnu(!). V naší činnosti z pohledu centrální evidence léčiv je nutné rozlišovat tři oblasti, kterých se týká elektronizace. Tou první je výdej léčiva podle elektronického receptu, který lékárník obdrží z Centrálního úložiště elektronických receptů. Dále jde o povinné hlášení na SÚKL o výdeji léčiv na listinný recept. A třetí, neméně důležitou oblastí z pohledu každodenní práce s pacientem je centrální elektronický systém evidence výdeje léčiva s omezením na lékárníka. Na základě zkušeností z praxe je možné říci, že systém centrální evidence léčiv s obsahem PSE, kdy jsme zcela snadno mohli ověřit informaci o počtu prodaných balení léčivého přípravku konkrétnímu pacientovi za předem stanovené období, byl stoprocentně funkční. Eliminovaly se případy nákupů léčiv k jiným než léčebným účelům. Co se týče povinného hlášení o vydaných léčivech z listinných rece - ptů se systémem validace neboli ověření informací v centrální databázi na SÚKL o správnosti šarže, doby použitelnosti a kódů léčiva, se tak velmi zpřesnila informace o léčivech vydaných našim pacientům. To ještě výrazněji posílilo jejich bezpečnost a ochranu. Zatím nejméně praktických zkušeností máme s vydáváním elektronických receptů. Z pohledu naší každodenní praxe bychom velmi přivítali posun i v této oblasti směrem k praktickému zavedení elektronického předepisování receptů lékaři. Od takového kroku si slibujeme úsporu při administrativních operacích spojených s manipulací s listin - ným dokumentem nejen u lékaře. Následně očekáváme zcela výrazný pokles chyb v evidenci pacientů a evidenci kódu zdravotnického zařízení, tzv. IČZ, při plně funkční elektronické fakturaci léčiv zdravotním pojišťovnám. Za zmínku stojí také skutečnost, že podle našich odhadů by lékárna v budoucnu ušetřila minimálně jednu pracovní sílu převádějící listinné dokumenty do elektronické podoby. Centralizace informací je směr, který má jednoznačný význam nejen pro lékárny. Při pohledu na budoucnost práce lékárníka s pacientem klademe důraz na centralizaci podávaných informací, a to úplných informací o léčbě pacienta např. s návazným vyhodnocováním možných lékových interakcí či konzultací o možnostech kombinací léčiv s doplňkovým sortimentem. Taková kombinace přístupu lékárníka do centrální evidence informací o léčbě pacienta s možností přímé konzultace s pacientem posílí zdravotnický charakter naší profese. Z hlediska tolik mediálně diskutované ochrany proti zneužití takovýchto centralizovaných databází musíme trvat na důkladném zabezpečení, a to na všech úrovních organizačních, technických i legislativních. Propojením centrálních databází s našimi informačními databázemi o spotřebě léčiv pacienty vznikne efektivní systém, který bude pacientovi garantovat zvýšení bezpečnosti při léčbě např. odhalením případných lékových interakcí potravinovými doplňky. Lokální databáze toto zcela jistě neumožňují, právě pro svou informační omezenost. Osobně jsem udělal zkušenost s fungujícími centrálními elektronickými systémy v Dánsku a Izraeli. I v těchto zemích přinášejí prospěch pacientům a velmi usnadňují práci lékařům. Centralizace a následné sdílení informací např. o rentgenových snímcích pacientů zde výrazně zefektivňují náklady zdravotních pojišťoven a pacienty nezatěžují opakovaným vyšetřením. Propojené zdravotnické systémy přesahují rámec jednotlivých zdravotnických zařízení, jejich pacientů a nemocí. To je budoucnost. Pouze propojené a centrální systémy nejen povedou ke snížení nákladů v oblasti výdajů na léčiva ze zdravotního pojištění, ale především zlepší péči o jednotlivce i celé komunity. Vzhledem k událostem z minulého roku doufám, že odpovědní činitelé naleznou v co možná nejkratší době takové legislativní řešení, která umožní vznik systémů centrální databáze léků také v naší zemi. Bezpochyby to přinese prospěch nám všem, pacientům, lékařům i lékárníkům. Mgr. Marek Hampel, předseda představenstva GML ehealth na konferenci ISSS Hradec Králové Ve dnech dubna 2010 se v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové uskuteční již třináctý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě. Tato rozsáhlá akce patří již léta k největším událostem svého druhu v celém regionu střední a jihovýchodní Evropy a podle všech předpokladů se zde opět zaregistruje zhruba dva a půl tisíce účastníků, proběhne přes 250 přednášek a prezentací a ve výstavní části se představí více než stovka dodavatelů služeb a technologií pro veřejnou správu. Jedním ze samostatných odborných bloků věnovaných oblastem, které s informatizací veřejné správy úzce souvisejí, bude i programový blok ehealth, věnovaný problematice nasazování ICT technologií ve zdravotnictví. Na jeho obsahu tradičně spolupracuje občanské sdružení České národní fórum pro ehealth, Ministerstvo zdravotnictví ČR i řada dalších odborníků. Podrobnější informace o konferenci včetně předběžného programu a možností registrace jsou k dispozici na

7 Integrace nemocničních informačních systémů Mnoho odborníků na IT vnímá jako hlavní problém ve zdravotnictví propojování jednotlivých systémů na národní nebo regionální úrovni a sdílení či předávání zdravotnické dokumentace mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními, např. výměnu snímků počítačové tomografie (CT) mezi nemocnicí a ambulantním specialistou nebo předávání receptů mezi praktickým lékařem a lékárnou. Využívání těchto Schéma integrace při použití centrální aplikace (současná situace ve zdravotnictví) sdílených informací při péči o pacienta nepochybně přispívá ke zlepšení kontinuity péče a má své kvalitativní i ekonomické přínosy. Jaká je však situace v samotných zdravotnických zařízeních? Vždyť právě předávání pacienta (a související dokumentace) mezi jednotlivými organizačními jednotkami bylo identifikováno Svě tovou zdravotnickou organizací (WHO) jako jeden z nejčastějších zdrojů pochybení při poskytování péče, která jsou rovněž spojena s nemalými vícenáklady. Propojování informačních systémů uvnitř zdravotnických zařízení, kde je situace technicky a právně značně jednodušší než v případě výměny informací mezi jednotlivými nemocnicemi, však dnes naráží na nemalá úskalí, která jsou do jisté míry také překážkou integrace těchto systémů na národní či regionální úrovni. Jde především o zastaralost technologické koncepce, na níž jsou aktuálně používané systémy v nemocnicích založeny. Tato koncepce se odvíjí od skutečnosti, že v devadesátých letech minulého století byl prvním informačním systémem v nemocnici obvykle software pro vyúčtování zdravotním pojišťovnám. S postupným rozvojem informačních technologií tento program na sebe nabaloval další a další funkce, zejména v rovině evidence zdravotnické (resp. lékařské ) dokumentace. Přestože se v průběhu času změnily technologie (barevné grafické prostředí namísto černobílých textových terminálů), koncepce těchto aplikací dostupných v České republice je bohužel stále stejná jde o monolitickou aplikaci snažící se řešit veškeré informační potřeby nemocnice metodou one size fits all. V důsledku toho je propojení s ostatními systémy velmi obtížné, jestliže je vůbec možné. Je zřejmé, že tento princip je neudržitelný, neboť nemocnice používají na různých odděleních několik specializovaných softwarových aplikací pro specializované agendy (systémy ekonomické, personální a docházkové, objednávací, stravovací, expertní klinické systémy různé pro jednotlivé obory, evidenci nežádoucích události, parametrické ošetřovatelské dokumentace a další), a nelze očekávat, že každá z nich se bude umět přímo propojit s každou jinou aplikací od kteréhokoliv výrobce. Jednotný a rychlý přístup ke všem informacím o daném pacientovi, které již existují v různých systémech nemocnice, je tudíž v podstatě nerealizovatelný. Řešení tohoto informačního bludiště je z koncepčního hlediska přitom poměrně snadné. Je ověřeno v informačních systémech firem v mnoha jiných odvětvích poskytujících služby svým klientům, pro které je rychlý přístup ke všem informacím o jejich klientech klíčovou konkurenční výhodou. Jde o koncepci zvanou služebně orientovaná architektura (Service Oriented Architecture, zkráceně SOA). Slovo služba je zde myšleno ve významu informační služby, kterou poskytuje jedna aplikace druhé. Celý systém je tak rozdělen na snadno udržovatelné a nezávisle vyměnitelné funkční celky, ale zároveň jsou na pozadí tyto jednotlivé části propojeny mezi sebou. Například stravovací systém může poskytovat klinickému systému pomocí svých služeb seznam diet či přídavků a možnost objednat stravu pro pacienta s individuální úpravou jídelníčku. Pro klinického pracovníka, který pracuje pouze s klinickým systémem, není důležité, že danou funkci ( službu ) poskytuje stravovací systém nemocniční kuchyně, protože jeho klinický informační systém komunikuje s tímto systémem automaticky za dodržení standardních pravidel prostřednictvím tzv. integrační vrstvy či platformy. Tento přístup často usnad ňuje řešení i mnoha aktuálních výkonnostních problémů, které jsou i snáze identifikovatelné. Samostatné funkční celky lze také snadno modernizovat, včetně podstatně snadnější možnosti změnit jejich dodavatele. Schéma integrace založené na principech SOA Nejdůležitější při budování konceptu SOA není ani tak výběr integrační platformy, kterých je k dispozici velký počet, ale výběr zkušeného partnera, který zajistí její implementaci. Ten musí nejenom dokonale ovládat danou integrační platformu, ale také zajistit začlenění současných aplikací nemocnice, bez ohledu na zručnost jejich výrobců, a být nápomocen oddělení IT nemocnice při plánování dalšího rozvoje, který je nutné koncepci SOA podřídit. MUDr. Zdeněk Hřib, Senior Business Consultant, tel.:

8 Priority VZP v oblasti ehealth Při příležitosti akce nazvané e-health Day na podzim minulého roku jsem prezentoval vizi Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) jako subjektu přátelského ke všem partnerům, přičemž přátelství, resp. skutečné partnerství by mělo fungovat na základě sdílení informací. Pojišťovna by s poskytovateli sdílela všechny informace o obsahu smluvního vztahu i jeho naplňování a zároveň by smluvnímu partnerovi dávala najevo, jak on si stojí mezi obdobnými smluvními partnery v oboru či segmentu péče. Hradila by péči na základě účtů vycházejících ze zdravotního záznamu konkrétního pojištěnce nejlépe on-line, tzn. že by elektronický zdravotní záznam prošel revizí a následně účtárnou k proplacení. S plátci by zase sdílela celou agendu plateb pojistného, aby plátce i pojišťovna měli jasno v zaplacení pojistného za každého pojištěnce. S pojištěnci by sdílela informace o poskytování a úhradě hrazené zdravotní péče, včetně informací o dostupnosti a kvalitě péče. K tomu, aby pojišťovna byla schopna tuto vizi naplnit, je nutné, aby k tomu byl uzpůsoben její vlastní informační systém. To však nestačí. Musí pracovat v prostředí a za podmínek, které kvalitní komunikaci se všemi partnery umožní. Proto VZP formulovala tyto první vlastní požadavky nebo priority v oblasti e-health: 1. Sama chce vydat elektronické identifikátory pro všechny pojištěnce v průběhu asi pěti let a velmi by uvítala, kdyby to byl stát, kdo by zajistil elektronické identifikátory pro zdravotnické profesioná - ly nositele zdravotních výkonů. Při počtu přesahujícím šest milionů pojištěnců by nebyl pro VZP problém rovněž vydat elektronické identifikátory pro profesionály ze smluvních zdravotnických zařízení, ale přece jen VZP je pouze jednou ze zdravotních pojišťoven, nemusí mít a nemá smlouvu se všemi poskytovateli. A měl-li by systém identifikace být univerzální v rámci ČR a zapojení do projektů EU, bylo by vhodnější, kdyby se mu věnovala Česká republika jako celek. Kromě toho elektronický identifikátor by měl komunikovat s národními registry, které jsou v případě registrace zdravotnických profesionálů věcí státu a národních profesních komor zřízených zákonem. Stát přitom dává najevo, že se hodlá správy všech registrů ujmout v rámci e-governement, resp. Smart Administration, jak se oblasti projektů elektronizace veřejné správy učeně nazývají. 2. Pojišťovna v budoucnosti chce hradit zdravotní péči na základě skutečně vykázaných výkonů. Nejkorektnějším a nejobjektivnějším prostředkem je zdravotní záznam pacienta. Proto má pojišťovna zájem, aby vznikl univerzální elektronický zdravotní záznam pacienta, ve kterém budou od jeho vzniku zaznamenány všechny informace o zdravotní péči, včetně data zanesení záznamu a identifikace osob, údaje zaznamenaly. Právě každá poskytnutá služba, tedy změna záznamu, by byla ihned předmětem revize a podnětem pro účtárnu. Proplácení péče by se tak jako v obdobných systémech mohlo stát věcí 48 hodin. Elektronický záznam musí být standardizovaný a jeho derivátem by mohly být neschopenka, předpis léku či zdravotního prostředku nebo návrh na lázeňský poukaz či žádanky vyšetření. Existence elektronického záznamu je podmíněna legislativní úpravou, která zavede pravidla pro jeho použití a pro přístup jednotlivých oprávněných osob k částem záznamu podle vůle subjektu zdravotního záznamu (pojištěnce, pacienta) a podle odbornosti zdravotnického pracovníka. 3. Samozřejmě on-line proplácení péče je pro poskytovatele věc zajímavá, ale poskytovatel by určitě uvítal, kdyby mohl zdravotní záznam nejen spoluvytvářet, ale ze zdravotních záznamů provedených jinými zdravotnickými pracovníky čerpat informace o předchozí anamnéze pacienta a o aktuální péči poskytované mu kdekoliv a kýmkoliv včetně medikace. To je zájmem i pojišťovny, která chce pacienta i pokladnu ušetřit duplicit a zvýšit bezpečí pacienta na základě dostatku sdílených informací mezi poskytovateli péče. Lze se tak vystříhat zakázaných či nedoporučených kombinací léčiv, zohlednit kontraindikace apod. Proto třetím požadavkem pojišťovny je interoperabilita ve využití zdravotních záznamů a zajištění dostatečně bezpečné a kapacitní komunikační základny mezi různými informačními systémy jednotlivých poskytovatelů na celém území republiky s perspektivou propojení i mimo ČR podle evropských standardů a pravidel. Tato standardizace a integrace přirozeně nesourodého prostředí daného v České republice pluralitou systémů veřejné správy, zdravotních pojišťoven i poskytovatelů na velmi otevřeném trhu produktů zdravotnické informatiky se stane procesně nejdůležitějším stavebním kamenem systému e-health v ČR a podmínkou pro kvalitativní posun, co se týče zvýšení kvality péče a její bezpečnosti na celonárodní úrovni a současně efektivnější alokace disponibilních finančních prostředků pro efektivně poskytovanou zdravotní péči. Dále bude nástrojem ke zlepšení zdravotní péče pro českého pacienta sama o sobě, bez ohledu na to, zda reformy zdravotnictví proběhnou či ne a s jakým programem reforem přijdou jednotlivé politické strany. Fungující sys - tém e-health, primárně sloužící pacientům a jejich lékařům, pojištěncům a jejich pojišťovnám, se může paradoxně stát iniciátorem rozumných reformních kroků, vzdálit české zdravotnictví iluzím a přivést nás všechny k realitě. RNDr. Jiří Schlanger, člen správní rady VZP ČR jmenovaný vládou NECHYBÍ VÁM V KNIHOVNĚ? Karel Lewit Manipulační léčba v myoskeletální medicíně 5. zcela přepracované vydání klasické monografie je koncipováno jako moderní učebnice terapie funkčních poruch pohybové soustavy 412 tiskových stran formátu B5 v brožované vazbě obsahuje kromě přehledně členěných kapitol na 400 vyobrazení (kresby, rentgenové snímky a zejména nové barevné fotografie), bohatý věcný rejstřík a rozsáhlou kapitolu odborné literatury Kniha navazuje na 4. české vydání z roku 1996 a je podstatně modernizována. Zejména je přepracována část věnovaná zřetězení funkčních poruch na podkladě vývojové kineziologie a pojmu programování. Nový je text o funkční technice a counterstrain jako význačných osteopatických technikách, dále je pojednána exterocepční stimulace především pomocí hlazení podle Hermachové. Publikace je doplněna o terapii jizev, měkké techniky a relaxační svalové techniky, zejména za důsledného použití reciproční inhibice, která v dřívějších vydáních chyběla. Rovněž byla doplněna klinická část. Vydalo nakladatelství Sdělovací technika spol. s r. o. ve spolupráci s Českou lékařskou společností JEP v roce ISBN Cena výtisku 1038,- Kč, cena KST 883,- Kč Objednávku můžete zaslat na adresu nakladatelství Sdělovací technika nebo na

9 Služby Business Intelligence ve zdravotnictví Tematika konference kopíruje dvě v současnosti aktuální problematiky, se kterými se české zdravotnictví potýká. Jsou jimi úspora v nákladech na zdravotní péči a na provoz zdravotnických zařízení z důvodu ekonomické krize, tlak na zvýšení bezpečnosti pacienta a nutnost přesunout pacienta do centra systému zdravotní péče. Na základě uvedeného zadání se lze zamyslet nad tím, jak se tyto oblasti mohou vzájemně ovlivňovat. Podívejme se na tuto problematiku z pohledu ICZ jako partnera pro oblast komplexních řešení a poradenských služeb v oblasti Business Intelligence. Jestliže se budeme zabývat tématem úspory nákladů na zdravotní péči, lze vyslovit tezi, že jde o záležitost, které je dlouhodobě věnována pozornost, a zdravotnická zařízení mají více či méně zkušeností se způsoby efektivního řízení organizace. Analýza výkonnosti Analýza nákladovosti Efektivita Pro hodnocení způsobů poskytování péče nemocnice používají několik analýz nákladovosti, jejichž cílem je zjistit, jakým způsobem nemocnice využívá zdroje, které má k dispozici. Základním krokem pro tyto analýzy je přiřadit náklady tam, kde vznikají, a produkci tam, kde je zdravotní FINANCE Kterých finančních cílů musíme dosáhnout, abychom úspěšně realizovali naší strategii? KVALITA Jakým způsobem zvyšovat kvalitu péče, abychom úspěšně realizovali naši strategii? péče poskytována, a pak podle hesla když měřím, tak řídím sledovat klíčové ukazatele. S využitím analytických nástrojů management získává validní informace na pod - poru řízení a rozhodování. Důležitost těchto informací roste se zvyšující se modifikací úhradové vyhlášky. Pro hodnocení způsobů financování péče nemocnice běžně používají několik analýz výkonnosti, jejichž cílem je zjistit, zda produkce nemocnic odpovídá zdrojům, které mají k dispozici, a zda je všechna tato produkce obsahem platných smluvních ujednání s plátci zdravotní péče. Způsoby financování péče mohou být hodnoceny v rámci analýz správnosti a úplnosti vykazování poskytnuté zdravotní péče, analýz produkce ne mocnice s návrhem úpravy smluvních vztahů mezi nemocnicí a pojišťovnou či s ná - vrhy nových způsobů financování péče. Spojením zmíněných pohledů dostávají nemocnice prostřednictvím své produkce informace o své efektivitě. Cílem analýz efektivity péče je navrhnout takové kroky, které nemocnici povedou k optimalizaci příjmů a výdajů. Na základě výsledků plynoucích z analýz je třeba určit oblasti, kterým je nutné dále věnovat pozornost při zvyšování efektivity péče; tím se rozumí maximalizace příjmů a minimalizace nákladů. Uvedené oblasti lze definovat v rámci auditů řízení, procesů, klinického auditu a dalších. K tomuto lze opět využít několik souvisejících prověřených nástrojů a metodik. Jestliže se budeme zabývat tématem přesunutí pacienta do centra systému zdravotní péče, je možné se dostat až ke kvalitě poskytované péče, která na sebe váže velký potenciál v řízení péče o pacienta, jež ale může mít zásadní vliv na ostatní již zmíněné prvky. Kvalita ve zdravotnickém zařízení může být vnímána a sledována z různých úhlů pohledu. Základním rozdělením je subjektivní a objektivní pohled na kvalitu jak jsou pacienti spokojeni s průběhem své léčby a jak léčebný proces proběhl podle stanovených kritérií a norem. Při subjektivním sledování kvality jsou využívány metody získávání údajů od pacientů formou vyplňování dotazníků s jejich následným vyhodnocováním. Objektivní sledování kvality je obtížné. Pro dokonalé měření kvality musí být celý léčebný proces podrobně sledován, ohodnocen ve sledovaných dimenzích kvality a porovnán s přesně stanovenými kritérii. Zde se dostáváme k definici standardů, které jsou určeny k tomu, aby bylo možné při léčbě používat ověřené a standardní postupy, které mohou pomoci při rozhodování. Implementace měření kvality péče je náročná. Kvalitu jako takovou lze v některých případech dobře zjišťovat měřením odchylky od stanoveného standardu. To se může do budoucna stát důležitým nástrojem v posuzování kvality poskytnuté péče. Jednou z možností, jak se k uvedenému postupu přiblížit, je využít rozsáhlé množství pořizovaných a vykazovaných údajů, s jejichž zpracováním máme zkušenosti v rámci tvorby analýz na podporu řízení zdravotní péče. S těmito údaji a jejich klasifikací je možné uskutečňovat základní sledování splnění standardů léčebných postupů. Do budoucna je třeba se zabývat tím, jak budou probíhat procesy implementace standardů kvality péče do zavedených struktur, jaký PACIENT ZDROJE Jakým způsobem musíme řídit zdroje, abychom úspěšně realizovali naši strategii? PROCESY Které procesy musíme definovat, abychom úspěšně realizovali naši strategii? to bude mít vliv na dostupné zdroje a na smluvní vztahy a jak se vše ve finále projeví na spokojenosti pacienta. Je tedy na místě zvolit správnou strategii. Ing. Lenka Dezortová, Team Leader, ICZ a.s. Další informace naleznete na Kontaktní osoba: Ing. Lenka Dezortová, Healthcare, ICZ a. s. tel.: (+420) ICZ a. s. Na hřebenech II 1718/10, Praha 4, tel.: , fax: ,

10 Diskrétní informace Diskrétní informační a naváděcí systém, to je Dinasys. Tento unikátní systém nabízí stejnojmenná společnost DINASYS, s. r. o., která vznikla v červnu Projekt byl vypracován před dvěma lety ve společnosti B-support, s. r. o., jež systém technicky zabezpečuje a zajišťuje jeho servis. Jde o dva na sobě nezávislé systémy, které v případě, že jsou instalovány společně, tvoří diskrétní informační a naváděcí systém pro zrakově handicapované občany. Systémy však mohou být instalovány Obr. 1 Sluchátko i samostatně. Informační systém, který mimo jiné má i různé jazykové verze, lze obecně využít v různých oblastech, nejen pro zrakově handicapované spoluobčany. V případě naváděcího systému jde pouze o využití osobami zrakově handicapovanými. Diskrétní informační systém Systém funguje na velmi jednoduchém principu přenosu informací pomocí vodivostních vlastností lidské kůže. Systém je pro zdraví naprosto nezávadný a neprodukuje škodlivý elektromagnetický smog, kterým jsme denně obklopováni z různých přístrojů. Informační systém má dva komponenty: přijímač (upra - vené sluchátko viz obr. 1) a vysílač ve dvou verzích sta - tické a dynamické. První verzí je statický vysílač (obr. 2), který poskytuje informaci o maximální délce 3 min. Uživatel se prstem nebo jinou částí těla dotýká patřičné plošky a upraveným sluchátkem přijímá informace, které jsou v systému nahrány. Tyto informace dostává po celou dobu doteku; jestliže se uživatel přestane dané plošky dotýkat, skončí i přenos informací. Druhou verzí je dynamický vysílač umožňující pohyb v informaci pomocí jednoduchého menu. Je dodáván v malém notebooku s upravenou vlastní klávesnicí nebo s externí klávesnicí, které dovolují pouze pohyb nahoru, dolů a funkci enter. Informace v dynamickém systému je časově neomezená. Statický vysílač lze napájet několika způsoby: z elektrické sítě, bateriemi a solárními články. Nyní se pracuje i na dalších alternativách napájení. Ke sluchátku je dodávána standardní nabíječka, obdobná jako pro mobilní telefon. Sluchátko vydrží několikatýdenní provoz bez nabíjení. Diskrétní naváděcí systém V tomto případě byl opět zvolen jednoduchý princip. Byla upravena orientační hůl (obr. 3), do které je ve špičce nainstalován snímač signálu a v rukojeti hole je vibrační motorek. Do země (v interiérech do podlahy) jsou zasazeny (nalepeny) malé permanentní magnety. Snímač ve špičce hole reaguje na magnet a rozvibruje motorek v rukojeti orientační hole. Krátká vibrace znamená, že je uživatel na správné trase. Když orientační hůl ohlásí vibraci dlouhou, nachází se uživatel u cíle vysílače. Dinasys Systém lze využít v různých prostorách interiérech i exteriérech. Může sloužit jako komplexní informační a naváděcí systém nebo může být použit pouze jako samostatný diskrétní informační systém. Systém lze designově upravovat podle potřeb jednotlivých provozovatelů. Obr. 2 Informační statický vysílač verze napájená z elektrické sítě bateriově napájená verze Obr. 3 Upravená orientační hůl Pro více informací nebo při zájmu o osobní prezentaci systému kon taktujte paní Ing. Martinu Turpin na telefonním čísle nebo u: Více informací lze nalézt i na stránkách

11 Ochrana citlivých dat a systémů Bez ohledu na konkrétní podobu informačních systémů musí každá organizace zacházející s osobními daty řešit jejich zákonem požadovanou ochranu. To znamená ochranu logickou (na softwarové úrovni) i fyzickou (zabezpečení zařízení, kde jsou uložena živá i zálohovaná data). Pro zdravotnická zařízení je důležitá rovněž možnost rychlé obnovy činnosti systémů po výpadku či nehodě. Obě oblasti spolu úzce souvisejí a my se v tomto článku podíváme na několik variant jejich řešení. Pokud stačí před nenechavci a nepříznivými vlivy ochránit data, resp. u větších organizací jejich zálohu, bude zajímavým řešením datový sejf. Díky fyzické odolnosti je zajištěna maximální preventivní och rana, kterou běžná zálohovací disková pole nemohou nabídnout. Jde o mnohem bezpečnější a jednodušší variantu, než je např. pravidelné odnášení médií do bankovního trezoru. Vyššího stupně ochrany a zkrácení doby obnovy lze dosáhnout pomocí zabezpečených stojanů, racků či celých místností, tzv. bezpečných datových komor. V obou případech se jedná o prostor ohraničený pancéřovými stěnami, který chrání klíčové části infrastruktury kritické IT segmenty, či dokonce celé datacentrum. Normy a zákony Oblast ochrany, obnovy po havárii a nepřerušené činnosti (Disaster Recovery a Business Continuity) řeší normy bezpečnosti informací řady ISO a ISO či zahraniční BS a NFPA Pro některé organizace mohou být závazné také zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, vyhláška č. 258/2004 Sb. či vy hláš ka č. 123/2007 Sb. Právě technologie datového sejfu dovoluje efektivní řízení nepřerušené činnosti organizace i pro menší organizace, kde norma požaduje vytváření, testování a udržování transparentních plánů kontinuity. Z hlediska nejdůležitější normy v oblasti bezpečnosti informací v ČR (ISO 27000) pomáhá zařízení splnit požadavky v oblasti řízení komunikací a řízení provozu. Citlivé technologie chrání AST Společnost COMPLETE CZ na náš trh dodává celý sortiment pancéřových sejfů, racků a datových komor značky AST odolných proti požáru, vodě, narušitelům či elektromagnetickým výbojům. Nej - menší variantou je datový sejf AST Smart Data Safe (podrobněji dále). Střední va riantou je 19" pancéřový rack AST Smart Bunker výšky 23U nebo 46U, příp. dva či tři spojené dohromady je to vlastně trezor umožňující plně modulární osazení techniky ICT. Největší variantou je celá místnost, datová komora AST Smart Shelter. Unikátní datový sejf AST Smart Data Safe stojí řádově méně než jiná řešení bezpečného uložení živých a zálohovaných dat Pancéřové racky AST Smart Bunker mají uvnitř naprosto standardní rozměry a pro snadnou instalaci odnímatelné přední i zadní dveře. V určitých případech mohou pojmout celou serverovnu, takže uživatel nemusí budovat speciální prostory a může citlivé technologie ICT umístit téměř kamkoliv. Vstupní systém pancéřového racku může zahrnovat biometrickou autentifikaci, uvnitř lze umístit chlazení, záložní zdroj i samozhášecí systém vše, co najdete v pořádném datacentru. Datové komory a zabezpečené racky ochrání tech - niku, dle verze, před ohněm trvajícím 90 či 120 minut (EN 13501), vodou a prachem (IP65, IP66), elektro - ma gnetickým zářením (EMI/RCI 22dB) a narušiteli (dveře třídy WK2 až WK4). Zabezpečený rack AST Smart Bunker chrání data i techniku; v určitých případech nahradí serverovnu Citlivá data si zaslouží sejf Datový sejf AST Smart Data Safe je síťové zařízení pro ukládání dat zabudované do bezpečnostní trezorové skříně, kterou nelze snadno otevřít či odnést. V případě, že zařízení detekuje hrozbu, dojde k jeho hermetickému uzavření a řízenému vypnutí. Uvnitř AST Smart Data Safu je diskové úložiště typu NAS nebo SAN. RAID diskové pole obsahuje pět tzv. hotswap disků SATA II; s doporučenou ochranou RAID 5 je v současné době možné docílit 8 TB užitného diskového prostoru. K managementu zařízení se používá webový prohlížeč či protokoly SMB, NFS, CIFS, NAT, DHCP, AFP-AppleTalk a FTP. Důležitou vlastností z hlediska ochrany dat je zasílání varovných zpráv v podobě SMS nebo elektronickou poštou. Kromě zabezpečení před krádeží umožňuje AST Smart Data Safe podstatně zkrátit dobu obnovy služeb IT v případě výskytu nejpravděpodobnějších rizik, jako je po žár v serverovně s následnou aktivací samozhášecího sys tému (SHZ), krátké zatopení serverovny, poškození zařízení v serverovně fyzickou cestou a nedodržení provozních podmínek předepsaných pro zařízení. Co na to odborníci? Podle názoru analytické společnosti Con venio Consulting se AST Smart Data Safe jeví jako velice vhodné úložiště pro zálohování dat v systému Disk to Disk to Tape v segmentu SMB, kde je zvláště zajímavá kombinace vysokého stupně zabezpečení dat proti jejich zničení v kombinaci s jejich rych lou dostupností, danou technologií ukládání dat na disky a standardním NAS. Jako průlomové řešení byl AST Smart Data Safe označen z hlediska aplikací s požadavkem na co nejvyšší ochranu dat, bez možnosti záložního výpočetního střediska. Více viz analýza CC a , ke stažení na Bc. Marek Dědič, COMPLETE CZ tel.:

12 4D svět pro lepší lékařskou péči s on-line klinickými informacemi Omezení zbytečných a nákladných odborných vyšetření Minimalizace možných chyb a vyšší bezpečnost pro pacienty Online přístup ke kompletním výsledkům předchozích vyšetření a informacím o léčbě Systém v průběhu léčby aktivně upozorňuje lékaře na relevantní informace Bezproblémový kontakt pacienta a lékaře Efektivní práce s dokumentací Kvalitní diagnostika bez duplicit Včasné rozpoznání nežádoucích trendů ve sledované populaci Včasná identifi kace a podchycení zdravotních problémů skupin populace Bezpečný přístup a ochrana dat pacientů Zefektivnění a zkrácení léčby Komplexní řešení nabízí více pohledů podle druhu péče Rychle dostupná data umožňují ošetřit více pacientů v kratší době 3D svět je efektní. Ale 4D svět je efektivní! Čím lépe se v něm budete orientovat, tím víc z něj můžete vytěžit. Zdravotnictví je klíčovou odbornou kompetencí Ness Technologies, kterou globálně rozvíjíme už více než 15 let. Máme unikátní znalosti z různých prostředí a modelů zdravotnických systémů, jsme ověřeným partnerem pro státní správu a máme zkušenosti s řízením velkých vývojových projektů. Náš tým více než 700 odborníků Ness Technologies v ČR má globální know-how silné společnosti i zkušenosti z lokálního trhu. Máme ve zvyku dívat se na věci jinak, hledat nová, efektivnější řešení pro naše zákazníky.

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712. www.ehealthforum.cz

České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712. www.ehealthforum.cz TEZE ROZVOJE ehealth V ČESKÉ REPUBLICE ABSTRAKT České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712 www.ehealthforum.cz Abstrakt, strana 2 (celkem 5) Motto:

Více

Elektronická zdravotnická dokumentace 7.ledna 2008 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotnická dokumentace 7.ledna 2008 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotnická dokumentace 7.ledna 2008 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část 67a Zpracováním

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth IS VZP ČR jako základ podpory ehealth Ing. Vladan Novotný Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR IS VZP ČR Informační systém VZP ČR podporuje činnosti, ke kterým byla VZP ČR zřízena Výběr pojistného od plátců

Více

prostředek naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů, plátců a veřejné správy, prostředek informační rovnováhy a aktivní účasti občanů,

prostředek naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů, plátců a veřejné správy, prostředek informační rovnováhy a aktivní účasti občanů, prostředek naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů, plátců a veřejné správy, prostředek informační rovnováhy a aktivní účasti občanů, podpora dostupnosti a kvality péče zdravotní a sociální, bezpečnost

Více

Předpoklady a stav prací. Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2.

Předpoklady a stav prací. Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2. Předpoklady a stav prací Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2. 2015 1 AGENDA Předpoklady k naplnění Národní strategie ehealth Aktuální

Více

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Ing. Svatopluk Beneš SMS spol. s r.o. NIS Vysoké Tatry 2007 Trendy: Integrace zdravotní péče Současné nemocniční systémy již nejsou dostačujícím řešením ve velkých

Více

IZIP Elektronická zdravotní knížka

IZIP Elektronická zdravotní knížka IZIP Elektronická zdravotní knížka Emergentní dataset v Elektronické Zdravotní Knížce - Mobilní data pro život KTTP a IZIP MUDr. Pavel Trnka, Mgr. Lukáš Bil Systém IZIP Elektronická Zdravotní Knížka Systém

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov ehealth z pohledu krajů Proč ehealth? ehealth není jen elektronické zdravotnictví vnímáme ho jako komplexní využívání

Více

ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha

ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha Elektronické zdravotnictví Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví Účel: Vytvoření

Více

Konsolidace nemocničních informačních systémů v prostředí cloud infrastruktury

Konsolidace nemocničních informačních systémů v prostředí cloud infrastruktury 18. října 2011 ehealth Days Konsolidace nemocničních informačních systémů v prostředí cloud infrastruktury Petr Siblík Rostoucí nároky na ICT Správa a bezpečnost IT Komplexnost IT Mobilita pacientů Požadavky

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

Předávání informací ve zdravotnictví

Předávání informací ve zdravotnictví Internet ve státní správě a samosprávě Předávání informací ve zdravotnictví MUDr. Tomáš Mládek Člen správní rady ČNFeH Výkonný ředitel IZIP Hradec Králové, 7. dubna 2008 Jak dochází k předávání informací

Více

e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health

e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health PharmDr. Lubomír Chudoba, 03.12.2007 1 e preskripce = nutná součást e Health e preskripce samotná : zabezpečené předepsání a výdej léku na Rp (eliminace

Více

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví Jan Dienstbier, Radek Fiala Konference ISSS 2008, Hradec Králové, 7.-8. dubna 2008 Agenda 1. Úvod 2. Co nabízíme 3. Představení vybraných aplikací 4. Přínosy

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví David Doležal Jan Chroust Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access je nabídnout lékařům nejmodernější informační technologie, které zefektivní

Více

Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR. Propojujeme zdravotnictví

Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR. Propojujeme zdravotnictví Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR CGM s téměř 385.000 zákazníky ve 34 zemích světa Klíčové ukazatele 2011 Zákazníci cca 385,000 Obrat 397 M EBITDA 73 M Zaměstnanci ca. 3,500 Cíle Nejlepší

Více

E-health pohled SÚKL a reálné zapojení

E-health pohled SÚKL a reálné zapojení E-health pohled SÚKL a reálné zapojení Martin Beneš Státní ústav pro kontrolu léčiv SÚKL a e-health Za stávajícího stavu se SÚKL na e-health podílí zejména elektronickou preskripcí ereceptem Nepřímo pak

Více

Informace. v ceně života

Informace. v ceně života Informace STAPRO s.r.o. Pernštýnské nám. 51 530 02 Pardubice v ceně života www.stapro.cz STAPRO s. r. o. Významný dodavatel a poskytovatel: - informačních systémů - zdravotnické techniky - služeb v oblasti

Více

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace 2. Konference o.s. Lékaři pro reformu Standardizace odborné v České republice Mgr. Petr Panýr Brno, Kongresové centrum v areálu Výstaviště 25.4.2009 Dnešní stav v oblasti standardizace Existence množství

Více

ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU

ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU PACS = BEZFILMOVÝ PROVOZ PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATING SYSTEM SYSTÉM PRO ARCHIVACI A DISTRIBUCI OBRAZOVÝCH DAT DICOM (Digital

Více

Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení

Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení Ing. Eva Chmelová Agenda Představení skupiny nemocnic Projekt vývoje

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access a obchodního partnera vasepcambulance.czje nabídnout lékařům nejmodernější informační technologieaodbornoupomoc,

Více

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví v České republice 17. září 2014 Malostranský palác, Praha Konference ICT ve zdravotnictví Ing. Martin Zeman Oddělení poradců a strategií

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Zdravotní výbor Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů Farmakoekonomie, racionální předepisování a mezisektorová komunikace

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ

KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ ŘEŠENÍ UKLÁDÁNÍ V TC KRAJE KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ Roman Zemánek, Michal Opatřil 26.9.2012 www.i.cz 1 Východiska Technologická centra krajů ( Výzva 08 ) Hostovaná spisová služba KDS, KDR, KDÚ, KDJ,

Více

MANAŽERSKÝ REPORTING PRO

MANAŽERSKÝ REPORTING PRO MANAŽERSKÝ REPORTING PRO NEMOCNICE Listopad, 2011 Ing. Pavel Číž, SIKS a.s. ÚVOD OBSAH PREZENTACE Manažerský informační systém do menších nemocnic Řešení, které podporuje management jednotlivých nemocnic

Více

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Ing. Svetlana Drábková konzultant pro oblast zdravotnictví email: drabkova@datasys.cz Základní fakta o společnosti DATASYS Společnost

Více

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří FONS, 20.9.2010, Pardubice Bc. Pavel Jezdinský www.medila.cz medila@medila.cz Obsah Co potřebujeme řídit Řízení laboratoří MIS? Řízení

Více

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace Projekt Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 1 Cíle projektu: zásadní

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Jak navrhnout integrační platformu pro interoperabilní EHR?

Jak navrhnout integrační platformu pro interoperabilní EHR? Jak navrhnout integrační platformu pro interoperabilní EHR? Zdravotnická dokumentace a elektronický zdravotní záznam 11. 10. 2012 Lékařský dům Daniel Krsička 1 Agenda Aktuální cíle a požadavky na elektronické

Více

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění Ing. Radek Papp vedoucí projektu O registrech obecně Registry mají sloužit lidem, nikoliv lidé registrům Registry jsou databáze a souhrny údajů Sbírat

Více

www.galenis.cz Elektronická zdravotní dokumentace pacienta a proč Galenis?

www.galenis.cz Elektronická zdravotní dokumentace pacienta a proč Galenis? www.galenis.cz Elektronická zdravotní dokumentace pacienta a proč Galenis? Některé aspekty a otazníky kolem budování ehealth v ČR a některé odpovědi, které s budováním ehealth a elektronickou zdravotní

Více

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalita v ošetřovatelské péči Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalitní péče? Jak se společnost dokáže postarat o seniory a osoby se zdravotním postižením,

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace

PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace Jiří Potůček 1,2,3, Radek Fiala 1,3, Pavel Smrčka 1,2,3, Karel Hána 1,2,3, Jan Mužík 1,2,3, Jan Kašpar 1,2,3 1 CleverTech s.r.o. U Hřiště 149 Světice,

Více

TELEMEDICÍNA. z řec. tele na dálku z lat. mederi léčení => medicína lékařství

TELEMEDICÍNA. z řec. tele na dálku z lat. mederi léčení => medicína lékařství TELEMEDICÍNA TELEMEDICÍNA z řec. tele na dálku z lat. mederi léčení => medicína lékařství výraz poprvé použit v 70. letech 20. stol. (Thomas Birde): jedná se o takový způsob poskytování zdravotní péče,

Více

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat í mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat Ing. Petr Slaba, Telefónica O2 Business Solutions Ing. Radek Fiala, CleverTech 2 Jak O2 chápe fenomén ehealth Hlavní oblasti ehealth

Více

Elektronická preskripce současný stav a možnosti vývoje

Elektronická preskripce současný stav a možnosti vývoje Elektronická preskripce současný stav a možnosti vývoje Martin Beneš Státní ústav pro kontrolu léčiv NERV Financování zdravotnictví 19. 7. 2011 erecept - současný stav erecept je plně funkčním řešením

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

NÁRODNÍ PLÁN. ehealth je zásadním předpokladem pro udržitelnost. Motto: a rozvoj českého zdravotnictví

NÁRODNÍ PLÁN. ehealth je zásadním předpokladem pro udržitelnost. Motto: a rozvoj českého zdravotnictví NÁRODNÍ PLÁN ROZVOJE ehealth Motto: ehealth je zásadním předpokladem pro udržitelnost a rozvoj českého zdravotnictví České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha

Více

poskytovatele zdravotnických služeb Fares SHIMA Ministerstvo zdravotnictví Ředitel odboru informatiky

poskytovatele zdravotnických služeb Fares SHIMA Ministerstvo zdravotnictví Ředitel odboru informatiky Elektronická identifikace pojištěnce a poskytovatele zdravotnických služeb Fares SHIMA Ministerstvo zdravotnictví Ředitel odboru informatiky Mezirezortní koordinační výbor pro podporu zavedení ehealth

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Nemocniční informační systém SAP IS-H & i.s.h.med. Připraveno pro české zdravotnictví! 25. Března 2010

Nemocniční informační systém SAP IS-H & i.s.h.med. Připraveno pro české zdravotnictví! 25. Března 2010 Nemocniční informační systém SAP IS-H & i.s.h.med Připraveno pro české zdravotnictví! 25. Března 2010 České zdravotnictví mezinárodní srovnání v rámci OECD +37% akutních lůžek vůči průměru OECD Využití

Více

ehealth Day 2011 Pomůže elektronizace najít úspory? - elektronizace - náklady systému zdravotní péče - úsporová očekávání - výsledky

ehealth Day 2011 Pomůže elektronizace najít úspory? - elektronizace - náklady systému zdravotní péče - úsporová očekávání - výsledky [ 1 ] ehealth Day 2011 Pomůže elektronizace najít úspory? - elektronizace - náklady systému zdravotní péče - úsporová očekávání - výsledky PharmDr. Martin Beneš [ 2 ] ELEKTRONIZACE Elektronizace [ 3 ]

Více

Živé ehealth projekty ICZ

Živé ehealth projekty ICZ Živé ehealth projekty ICZ Michal Opatřil, ICZ a. s. ICT ve zdravotnictví 2011, 22. 9. Praha Michal Opatřil ICZ a.s. 2011 www.i.cz 1 Živé ehealth... Co pro nás znamenají živé ehealth projekty: Regionální

Více

ehealth na Vysočině MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 4.11.2010 Jiří Běhounek

ehealth na Vysočině MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 4.11.2010 Jiří Běhounek ehealth na Vysočině MUDr. hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví Národní strategie Národní strategie ehealth Vnímáme současný stav v ČR jako velkou absenci reálných ehealth

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy

Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy Zlepšete bezpečnost a komunikaci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích IP vnitřní a venkovní video interkomy a IP paging systémy HIP video interkomy a IP paging systémy společnosti 2N umožní zvýšit

Více

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče ing. Petr Nosek, MZČR INMED, 22.11.2012 Řešení kontrol a přehledů péče ze strany plátce, poskytovatele a pacienta. Co je nejefektivnější?

Více

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva Výroba monitoring energií a zvyšování efektivity výroby Jan Grossmann Schéma Měření spotřeby energií Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny

Více

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc.

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc. Fyzická bezpečnost, organizační opatření RNDr. Igor Čermák, CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Igor Čermák, 2011 Informační bezpečnost,

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Regionální klinický informační systém IKIS

Regionální klinický informační systém IKIS Regionální klinický informační systém IKIS Ing. Eva Chmelová a kol. 15.5.2013 Obsah Kdo jsme? Jaké jsou informační potřeby řetězce ZZ Stav nabídky zdravotnické informatiky Cesta k rozhodnutí o vlastním

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

ICT technologie jako základ efektivní lékové politiky

ICT technologie jako základ efektivní lékové politiky ICT technologie jako základ efektivní lékové politiky Michal Opatřil, ICZ a. s. www.i.cz 1 The answer to the ultimate question of life, the universe, and everything ICT technologie jako základ efektivní

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

Návrh osnovy nové Vyhlášky o vedení zdravotnické dokumentace zaměřené na elektronickou formu

Návrh osnovy nové Vyhlášky o vedení zdravotnické dokumentace zaměřené na elektronickou formu Návrh osnovy nové Vyhlášky o vedení zdravotnické dokumentace zaměřené na elektronickou formu MUDr. Pavel Kubů Ing. Jiří Čížek Kulatý stůl ČNFeH a ICT Unie, 7.3. 2012, Praha Legislativní záměr vyhlášky

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

ehealth ISSS 2008 Hradec Králové 7. dubna 2008 MUDr. Milan Cabrnoch

ehealth ISSS 2008 Hradec Králové 7. dubna 2008 MUDr. Milan Cabrnoch ehealth nová kvalita v péči p i o zdraví ISSS 2008 Hradec Králové 7. dubna 2008 MUDr. Milan Cabrnoch Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší porodnost, vyšší věk rodičů vědecko technický pokrok

Více

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Základní sdělení Jakákoli reforma VS se v současném světě nemůže

Více

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky DOKUMENT WHITE PAPER Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky Prosinec 2012 Shrnutí Středně velké podniky se snaží dosáhnout úspěchu v silně konkurenčním prostředí. Být úspěšný

Více

Elektronické služby VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Elektronické služby VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Elektronické služby VZP ČR Ing. Radek Papp vedoucí projektu Klienti VZP ČR v číslech Obsluha velkého množství klientů vyžaduje moderní a kvalitní nástroje Počet obyvatel ČR (březen 2007) 10 306 700 Počet

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Zdravotní registry, NZIS a konsolidace resortních dat Fares SHIMA Ministerstvo zdravotnictví Ředitel odboru informatiky Mezirezortní koordinační výbor pro podporu zavedení ehealth v České republice Ministerstvo

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové ICT plán školy Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové Ulice: Komenského 234, PSČ, Místo: 50003 Hradec Králové Tel: 495 075 111 Fax: 495 513 485 Web::

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech META 2007 Praha, 8. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 HCC-07.2

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 HCC-07.2 KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 sestra-pacient KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 sestra-pacient Nabízí vysoce komfortní a přehledně uspořádané grafické uživatelské prostředí, spojené s jednoduchou obsluhou a ovládáním

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

erecept mýty, fakta a jak dál

erecept mýty, fakta a jak dál erecept mýty, fakta a jak dál Kdo je Martin Beneš? 2. provozovatel lokální e-preskripce 2005 spoluřešitel výzkumného projektu e-preskripce (MŠMT č. 2C06022) 2006-2009 ved. prac.skupiny e-preksripce Mezires.komise

Více

Elektronizace českého zdravotnictví v letech 2014-2020

Elektronizace českého zdravotnictví v letech 2014-2020 Elektronizace českého zdravotnictví v letech 2014-2020 Elektronizace českého zdravotnictví v letech 2014-2020 Postupy a plány elektronizace Aktuální stav jednotlivých projektů Registry dat Elektronická

Více

EVROPSKÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMAČNÍ A CLEARINGOVÉ CENTRUM NECHTĚNÉ DÍTĚ NEBO BUDOUCNOST?

EVROPSKÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMAČNÍ A CLEARINGOVÉ CENTRUM NECHTĚNÉ DÍTĚ NEBO BUDOUCNOST? EVROPSKÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMAČNÍ A CLEARINGOVÉ CENTRUM NECHTĚNÉ DÍTĚ NEBO BUDOUCNOST? Jiří Kofránek, Jozef Kubinyi Anotace Autoři popisují návrh projektu na vytvoření evropského informačního a clearingového

Více

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE ROLE INFORMATIKA NA ÚŘADĚ 23. 5. 2013 Tipsport Arena VIP sál Liberec Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz Motto Informatik na úřadě

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

ehealth na Vysočině Regionální rezervační systém kraje Vysočin

ehealth na Vysočině Regionální rezervační systém kraje Vysočin ehealth na Vysočině Regionální rezervační systém kraje Vysočin MUDr. hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví Národní strategie Národní strategie ehealth Vnímáme současný stav

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Průkaz pojištěnce VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Průkaz pojištěnce VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Průkaz pojištěnce VZP ČR Ing. Radek Papp vedoucí projektu Identifikace ve zdravotnictví Otázkami identifikace ve zdravotnictví se VZP ČR zabývá od svého založení V roce 1992 papírový průkaz pojištěnce

Více

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout)

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout) Registrační list zdravotního výkonu, na základě kterého je na Ministerstvu zdravotnictví výkon zadáván do databáze Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, která je podkladem k vydání příslušné

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více