PODZIM 2009 / ZIMA 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODZIM 2009 / ZIMA 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu"

Transkript

1 PODZIM 2009 / ZIMA 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu

2 4 5 Realizace Galerie Fénix v Praze plná tvarovek Liapor 6 9 Reportáž Centrum v Národním parku v Alpách - Monolit v bílém LIAPOR moderní firma 21. století Společnost Lias Vintířov, lehký 14 Co Vás zajímá? EKOGRIT - ekologický zimní posyp stavební materiál k.s. působící na stavebním trhu pod obchodní značkou Liapor, se na rekonstrukci Sokolovské ulice v Karlových Varech podílela dodávkami zámkové 16 Stavba Toužim, správní budova Lesy České republiky Liapor obdržel cenu poroty v soutěži Nejlepší výrobce stavebnin betonové dlažby. Celkem bylo dodáno cca m 2 dlažby PROMENÁDA, výšky 60 mm ve žlutém a oranžovém provedení určené 17 Novinky na chodníky. Protihlukové stěny Liadur s technologií TX ACTIVE Novinky O programu Zelená úsporám u rekonstrukcí i novostaveb 10 13, Téma Lias Vintířov podporuje vrcholové sportovce Tiráž: Šéfredaktor: Petr Gardner, Redakční rada: Ing. Rudolf Borýsek, Ing. Pavel Bursík, Jan Štefánik, Ing. Kateřina Viktorová, Ing. Michala Hubertová, Ph.D. Adresa redakce: LiaporNews, Lias Vintířov, LSM, k.s., Vintířov, tel , fax , elektronická adresa: Adresa šéfredaktora: Petr Gardner, Zahradní 311, Loket, tel elektronická adresa: (texty), (foto) Grafická úprava, předtisková příprava: Pro Lias Vintířov, LSM, k.s. vydává Mgr. Petr Zahradníček, Gardner production Registrace: MK ČR E Liaportrét vychází čtvrtletně. Bílý monolit z liaporbetonu přímo v srdci německých Alp 6 9 Výroba stavebních hmot byla ve Vintířově zahájena v roce 1964, v roce 1992 vznikla společnost Lias Vintířov a stala se součástí evropské skupiny výrobců lehkého keramického kameniva pod značkou Liapor. Od vzniku nové firmy se provoz podstatně technologicky změnil. Do zastaralého provozu bylo investováno přes 800 miliónů korun, což umožnilo produkovat v diametrálně nové kvalitě pod značkou Liapor. Významné podpory se dočkal také firemní výzkum a vývoj. Výrobní program společnosti je velice široký. Podnik se zabývá především výrobou a distribucí keramického expandovaného kameniva Liapor, vibrolisovaného zboží - především kompletního termoakustického zdicího systému, zámkových dlažeb a zahradní architektury, prefabrikace a transportbetonu. Mezi nejzajímavější reference poslední doby patří takové stavby, jako například stadion Slavie Praha v Edenu, multifunkční hala - KV Aréna v Karlových Varech, dodávky m 3 keramického kameniva na průtah rychlostní silnice R6 mezi Karlovými Vary a Chebem a bytové objekty a protihlukové stěny po celé ČR. Současný Lias Vintířov je konsolidovaná firma s moderní technologií a progresivní obchodní politikou, která dosáhla významného místa na trhu v rámci ČR a celé Evropy. Nový robot v hale Lias Vintířov se činí 19 Více informací na 2

3 Galerie Fénix v Praze 9 je plná tvarovek Liapor Historie stavby nákupní Galerie Fénix na Vysočanské v Praze 9 je poměrně složitá, neboť se v průběhu času měnil nejen investor, ale také pojetí budovy. Jasné je dnes jedno. V roce 2005 převzala nedostavěný komplex akciová společnost Best Properties South, která zadala firmě PSJ pokračování ve stavbě. Zásadně se však změnila koncepce objektu. Zmiňovaný obrat dal vzniknout víceúčelové budově, ve které většinu tvoří čtyřhvězdičkový hotel s kongresovým provozem, a zbytek patří nákupní galerii o kapacitě 12 tisíc m 2. Obchodní centrum se nachází ve dvou podlažích, zatímco ve třetím je obvyklé Food court. Integrace solitérního objektu do staré zástavby nebyla složitá. V podstatě navazuje pouze na novostavbu křídla Vysočanské radnice. Z hlediska vnějších specifických vlivů lze spíše zmínit fakt, že celý komplex je postaven na rušné městské křižovatce. Tato skutečnost se stala určující pro architektonické ztvárnění včetně pojetí interiéru. V hotelu je uplatněno tematizované chápání prostoru, který kromě toho, že splňuje funkční požadavky, vypráví jednoduchými výrazovými prostředky příběh. Libreto hotelu, popisující jeho nosnou tematickou a výtvarnou linii, bylo vyjádřeno jednoduchým mottem cesty se protnou v místě setkání. Tak charakterizoval myšlenku díla architekt I. Hačkajlo. Mimořádná pozornost byla vzhledem k vysokému standardu hotelu i umístění na rušné křižovatce věnována akustickým charakteristikám stavby. Zvuková izolace částí obvodového pláště hotelových pokojů přivrácených k ulicím Sokolovská a Freyova (severní fasáda celku A a východní fasády celku C) má vážené stavební neprůzvučnosti R w = 43 db. Ostatní fasády mají hodnotu vážené neprůzvučnosti R w = 38 db s výjimkou západní fasády celku C, kde je dostatečná hodnota R w = 33 db. Obvodový plášť hotelových pokojů přivrácených do obou atrií má hodnotu zvukové izolace R w = 30 db. Ve spolupráci s investorem, který měl pochopitelně hlavní slovo, byly pečlivě vybírány použité materiály. Primárním kritériem se staly zejména protipožární, technické, akustické a kvalitativní charakteristiky materiálů spolu s vysokými požadavky na odolnost, zejména v souvislosti se zmíněnou specifikací stavby a požadavkům na odhlučnění. Ve výběru dodavatelů hrálo kromě obchodních podmínek roli také hledisko zkušenosti. Konstrukční systém spodní stavby a společenské části tvoří monolitický skelet, lůžkové části hotelu jsou řešeny ve stěnovém monolitickém systému. Základní modul nosné konstrukce je mm. Obvodové stěny v podzemí tl. 300 mm jsou monolitické, stejně jako ztužující stěny a schodišťová a výtahová jádra. Stropy skeletových podlaží tvoří železobetonová monolitická stropní deska kombinovaná s plochými hlavicemi jednotného půdorysného rozměru 3,4 x 3,4 m. Strop nad hospodářským dvorem je tvořen trámy na rozpětí 24,0 + 12,0 m, které jsou v rozteči 4,05 m. Schodiště mají prefabrikovaná ramena, která jsou uložena na monolitické podesty a mezipodesty na ozub. Uložení ramen je důsledně akusticky řešeno. Kongresový sál je zastropen ocelovou příhradovinou. Takto zastřešený prostor má půdorysné rozměry 32 x 40 m a světlou výšku po podhled 8 m. Stropy NP tvoří železobetonová monolitická stropní deska tl. 175 mm. Objekt má tři základní typy fasád. Střecha konferenčního sálu je řešena jako zelená. Pro veškeré vnitřní zdivo, to znamená příčky a vyzdívky obvodového pláště, byly vybrány tvárnice Liapor. Důvodem jejich použití byly zejména vynikající vlastnosti z pohledu vzduchové neprůzvučnosti při co nejmenší tloušťce zdiva. Přestože vzduchová neprůzvučnost závisí z velké části na plošné hmotnosti stěny, svůj význam má i struktura použitého materiálu, tvárnice Liapor se vyrábějí z lehkého betonu. Nezanedbatelné jsou i tepelně izolační vlastnosti použitých tvarovek z Liaporu. Pro přehled můžeme zmínit jednotlivé produkty zdicích materiálů. Staly se jimi tvarovky Liatherm 365 (4 MPa), Liapor M 240 (6 a 12 MPa), Liapor M 300 (6 MPa), ze kterých byly vytvořeny všechny obvodové stěny a vnitřní nosné zdivo. V případě vnitřních příček byly použity materiály Liapor M 115 a Liapor M 175. Své uplatnění našly v projektu Galerie Fenix i okenní a dveřní překlady Liapor, které vynikají zejména svojí lehkostí. Z pochopitelných důvodů přesně zapadají do stavebního systému tvarovek. V rámci zatěžkávacích zkoušek skeletu budovy bylo v případě použitých materiálů Liapor dosaženo velmi překvapivých výsledků. Galerie Fénix, stejně jako Clarion Congress Hotel Prague, patří mezi nejvýznamnější v moderní výstavbě devátého pražského obvodu. Investor: Best Properties South, a. s. Projektant: Sdružení ATREA - DELTAPLAN - HEXAPLAN Architekt: Ing. D. Mrkos CSc. HEXAPLAN International Hlavní inženýr projektu: ATREA Ing. I. Hačkajlo, DELTAPLAN Ing. P. Štěpán Dodavatel - zhotovitel: PSJ holding, a. s., Jihlava Termíny: březen 2005 duben 2008 Náklady: cca 2,5 miliardy 4

4 Nápadné, zvláštní, neobyčejné, ale ne vtíravé takové je nové centrum pro návštěvníky přírodního parku ve Švýcarském Zernezu v kantonu Gräubunden, které se stalo jeho novým moderním symbolem. Stavba, jíž monolitická realizace propůjčila bezešvý puristický vzhled, je moderní dominantou okolí. Celková fasáda i vnitřní interiéry jsou vy tvořeny ze světlého lehkého pohledového Liaporbetonu. Švýcarský národní park v Zernezu (kanton Gräubunden) je největší a nejstarší chráněnou krajinnou oblastí ve Švýcarsku. Jeho alpská krajina je dlouhodobě ochraňována před vlivy člověka a dopadů jeho působení na její vývoj. Zároveň je národní park stanovištěm a pracovištěm pro vědecké výzkumy místní flory a fauny. Park tedy zároveň plní i kulturněvzdělávací funkci a jeho široká nabídka informací pak pomáhá návštěvníkům prohloubit jejich porozumění přírodě. Tomuto úkolu se plně věnuje centrum pro návštěvníky parku, které okamžitě upoutá atraktivním architektonickým provedením a přitáhne jejich pozornost. Návrh budovy k tomuto účelu vytvořil architekt Valerio Olgiati, který zvítězil se svým puristickým návrhem ve veřejné soutěži. Pohledový beton znovu nabývá významu Stavební objekt se skládá ze dvou dominant, dvou do sebe zapadajících kostek. Výstupky od sebe jemně opticky oddělují jednotlivá podlaží. Zvláště nápadná jsou symetricky umístěná širokoformátová panoramatická okna v každém podlaží, která se vždy nacházejí přesně ve středu jednotlivých ploch zdí. Strukturované a barevně odsazené proužky, které vykreslují jednotlivá podlaží, kontrastují s trhlinami které se čitelně vyjímají v pohledových plochách. Nejprve byla vybetonována nároží, pak než bylo pak navázáno středními dílci s okenními otvory. Tento postup zaručil celistvý efekt a nezaměnitelnou individualitu stavby, a zasloužil se o znovuzviditelnění staveb z lehkého pohledového betonu. Vnitřek obou bílých kostek má stejnou prostorovou geometrii. Ve třech podlažích je 6 půdorysně stejných výstavních sálů, kde se konají expozice pro návštěvníky národního parku. Přízemí dominuje přijímací hala, ze které vedou z hlediska perspektivy dvoje zajímavě řešená schodiště. Zrcadlová schodiště vedou do prvního patra ke stálým expozicím. Druhým schodištěm se návštěvníci dostanou k časově omezeným expozicím.okruh pak končí u stejného schodiště kde začínal. Pečlivé plánování a spolehlivý partner Co vlastně činí monodické stavby tak zvláštní, vysvětlil architekt Aldo Duelli z architektonického studia Olgiati: Obzvláště těchto u monolitických staveb je pravidlem, že stopy ruční práce vzniklé při realizaci pak zůstávají viditelné. Celá stavba je z jednoho materiálu, čímž bylo dosaženo čistého vzhledu, budícího dojem prostoty. Zároveň propůjčuje světlý pohledový beton budově cosi aristokratického. Monolitické stavby vyžadují velmi pečlivou přípravu a plánování před zahájením projektu. Prostor pro improvizaci zde není žádný. Aldo Duelli pochválil plynulou spolupráci všech zúčastněných stran během výstavby: Betonárna Sosa Gera SA ze Zernez investovala do nového zařízení na výrobu zde použitých betonů. Místní stavitelé - firmy Foffa und Konrad und Lazzarini AG, připravili opravdu precizní hrubou stavbu, průběh jejíž výstavby byl výborně zkoordinován také logisticky. Tato plodná spolupráce trvala po celou dobu realizace, což od zajájení do slavnostního otevření znamenalo 2 roky usilovné činnosti. Tak jako pečlivé plánování a spolehliví partneři, je i výběr receptury velmi důležitý pro hladký průběh celé výstavby. Liapor Schweiz, dodavatel lehkého keramického kameniva do betonu, vyvinul zkušební testovací řadu betonových směsí specielně pro použití v Zernecu. Monolit v bílém Centrum v Národním parku v Alpách 6

5 Složení lehkých betonů prošlo nejdříve zkouškami v laboratoři, a po výběru vhodné receptury byla použita na testovacím objektu. Bylo jasné, hlavně kvůli tepelné izolaci, že bude počítáno s použitím Liaporu a Liaveru. Jejich použití se vyplatilo a i při obtížném zpracování s bílým cementem se podařilo najít ideální směs, vysvětlil Dipl. Ing. Daniel Meyer z firmy Liapor Schweiz k požadavkům na nalezení optimální receptury. Výborné tepelně izolační vlastnosti Přidávání lehkého keramického kameniva nebo expandovaného granulátu z recyklovaného skla do betonových směsí přináší mnoho výhod. Liapor je odolný proti vlhkosti, teplotám i chemikáliím. Kromě toho dosahuje výborných parametrů při zkouškách pevnosti. Díky porézní povaze keramického kameniva si lehký beton udržuje nízkou objemou hmotnost. Jeho výborné izolační schopnosti se projevují pozitivně na spotřebu energie. V zimě je třeba centrum výtápět pouze v úsporném režimu a v létě je nutné použít klimatizaci opravdu minimálně. Tvůrci projektu jsou také spokojeni se vnějším vzhledem návštěvního centra. Oba materiály jsou absolutně barevně neutrální. Takže můžeme dosáhnout nejen požadovaných tepelněizolačních vlastností, ale také žádané barevnosti., říká Daniel Mayer. Se svou bílou barvou se návštěvní centrum hladce sžilo s tradiční podobou celého centra Národního parku, ke kterému patří sídlo správy v zámku planta - Wildenburg a posluchárna s kapacitou 150 míst v bývalém zámku Stall. Bílá barva zdůrazňuje celistvost budovy a nechává ji vyznít čistě a abstraktně. vysvětluje Aldo Duelli. Světlé tělo stavby sálá stálou přítomností, aniž by budova působila rušivě. Podle počasí a intenzity slunečního svitu jsou dokonce patrné různé barevné odstíny. Nové návštevní centrum se stalo architektonickým klenotem Švýcarského národního parku v Zernezu a citlivě zapadá do malebného horského prostředí Engadin. 8 9

6 Souboj Titánů, aneb pouštní peklo Triatlonista Jan Kubíček absolvoval extrémní závod v marocké poušti s názvem Nissan Titan Desert. V pěti dnech urazil 484 km za 22hodin a skončil na celkovém 18. místě. Vrátil se plný dojmů a netradičních zážitků. Díl první - Řetěz vrže už po hodině jízdy Casablanca - Výjev jako ze známé mayovky. Jen pouští a prérií tentokrát nepluje rozvážný zástup osedlaných velbloudů. Místo nich tu stokilometrové úseky polykají odvážlivci na kolech z celého světa. Jsem mezi nimi. Mám s extrémními závody čerstvou zkušenost. Po australské Tasmánii mě čeká další chuťovka v podobě etapového závodu na biku marockou pouští. Takový Dakar na kolech. Než jsem odlétal, matně jsem hledal v paměti, co se mi vybaví: kebab, marocký hašiš a taky výborní atleti-mílaři. Teď už jsem v Casablance na obhlídce centra, máme osm hodin, než odletíme do Qaurzazate. Využili jsme místního taxíka, starý Mercedes, který měl najeto osmset tisíc kilometrů. Po dálnici chodí lidé, osli, všechno možné. Sice jsou namalované dva pruhy, auta tu ale jezdí vedle sebe hned čtyři:-) Jako všude jsou čtvrti nuzné nebo naopak přepychové. Lidé ošlehaní od sluníčka, v dlouhém oblečení, na první pohled nepřístupní. Ihned jsem okoštoval místní čaj z čerstvé máty, vynikající Pak už jsme nabrali směr poušť. Hodinu letadlem, tři hodiny jízdy mikrobusem přes hory. Všude samá poušť, balvany. Nocovali jsem v haimasu, což je takový stan postavený z tlustých dek a kůlů. Do půlnoci čekám na svojí tašku, kde mám tretry s pedály, lehký adrenalin před závodem. Místo projetí jsem se šel proběhnout. Vzduch je suchý. Ráno v pět budíček, v sedm to vypukne. První etapa 80 km pouští, po vyjetých cestách od džípů. Docela to odsejpá, kolem krásná scenérie hor. Jedinou orientací je pro nás mapa a navigace přes GPS. Já GPS nemám, mapu ztrácím po kolizi ihned na začátku. Pro mě tedy velká motivace udržet se v balíku. Občerstvovačky jsou po čtyřiceti kilometrech, pouze voda, vezu vak s ředěným RedBullem, ionťák v bidonu a v náhradním pytlíku, 4 gely a 2 tyčinky. Od třicátého kilometru začíná tvrdá selekce startovního pole. Vjíždíme do pískových polí, začíná to být cyklokros. Na padesátém nás jede ve předu 16. Terén je fakt hardcore, zlatá Havaj. Můj Epic dostává pěkně zabrat. A já taky, necítím už ruce. V záběru jsem si i zaspurtoval, náhodou jsem chytil dobrý pevný povrch a bylo z toho 5. místo. Matador a ostřílený to borec Honza Kopka si profesorsky dojel pro 22. místo. Po první štaci v česko-polském táboře panovala spokojenost. Nejhorší je však čistění kol. Ve všech komponentech je písek, řetěz vrže už po hodině jízdy. Pouští na kole v padesáti stupních Druhý díl - Poznávám nepoznané Vstáváme o páté, jako každý den. Ve stanu spíme po šesti. Náš tým plus Portugalec Paul. Noci jsoubolestné Pokaždé se mi přitom vybaví slova Emila Zátopka: Každá bolest se později otupí. Do cíle jedeme už spolu. Solidárně. Nakonec je z toho šesté místo. To je paráda. První po čem sahám je pivo. Nejlepší z nápojů. Ze sladkého se mi už zvedá žaludek. Jezdím na housku se sýrem, banány a datle. Po etapě si prostě potřebuju srovnat žaludek a trávení. Únava se začíná hromadit. Je to na mě dlouhé. Volám do Čech trenérovi, že tu začínám poznávat nepoznané. Honza Kopka, ostřílený to závodník, mi začíná radit. Moje vědomosti a zkušenosti tady nestačí. Že mě bolí sedací partie, záda a úpony, to je normální. Příjemné teploty se pohybují okolo osmnácti stupňů. Dobře se spí, tělo řádně regeneruje. Startujeme v sedm hodin. Čeká nás nejdelší etapa. Sto dvacet kilometrů jsem ještě nikdy v životě na biku neujel. Na kole si vezu malý spacák. Budeme spát pod širákem. Sebou mám ještě pantofle, kraťasy a tričko. Na začátku nás čeká obrovská duna. Běh mi celkem jde, na vrcholku jsem byl druhý. Alespoň jsem si stačil nahoře vysypat písek z bot a připojit se k hlavní skupině. V tu dobu v ní jelo dvanáct lidí. A všechno favorité. Projíždíme několika pouštěmi po cestách od aut, občas přejedeme nějakou řeku. Je tu spousta kamenů, to jízdu zrovna moc neulehčuje. Po dvou hodinách už nemám v rukou téměř žádný cit. Nejtěžší jsou přejezdy písečných polí, hlavně ve skupině. Taktika je jet co nejrychleji, s nejtěžším převodem. A udržet se v sedle. Přes zimu jsem často vyrážel na kole, teď jako bych to našel. Výhoda je i lehká váha. Během šesti hodin v sedle přijdou krize. Větší střídá menší. Na každém z nás je, porvat se s nimi. Držím se stále vedoucí skupiny, do cíle zbývá dvacet kilometrů. Začíná se zrychlovat. Etapu zatím jedeme s druhým Honzou. Hodí se to. Pokaždé mi dokáže něco poradit. Občas i prohodíme pár slov. Po čtyřech a půl hodinách najíždíme na zpevněnou silnici. Španělé nám začínají ukazovat, co že to je vlastně cyklistika. Je to pekelné tempo. Visím vzadu jako na gumě, držím se zuby nehty. Tachometr ukazuje pětačtyřicet kilometrů v hodině, na bike to je solidní tempo. Aby toho nebylo náhodou málo, najednou uhýbáme ze silnice do terénu. Na měkký písek. Z balíku je rázem torzo, každý jede sám za své. Já už taky melu z posledního. Cítím, že pomalu tuhnu. Do cíle zbývá ještě deset kilometrů. Jedu sám. Jízdu mi znepříjemňují křeče. Každé šlápnutí mě odmění velkou bolestí ve stehnech. Teplota na slunci šplhá k padesáti stupňům. Dojíždím dalšího ze závodníků. Taky má křeče. Ani jeden z nás nemá u sebe sůl nebo solné tablety. Tělo protestuje, jak může. ubytování tábor Protrápená etapa Díl třetí a čtvrtý Včera se mi jelo celkem dobře, dojel jsem v hlavní skupině na 13. místě. Už to není taková lehkost. Písek se dostane během jízdy všude. Tuhle etapu jsem dojel s totálně rozedřenou sedací partií. Musel jsem do lékařského stanu. I tuna vazelíny už nestačí. Dostávám nějakou speciální hojící mast. Čtvrtá etapa nás zavádí konečně do hor, 30 kilometrů dlouhé stoupaní až do 1700 mnm. Ten terén je šílený, samé kameny a balvany, strmé traverzy, za ten kopec jsem asi stokrát sesednul:-) Při každém šlápnutí se ozývá můj zadek. Prostě si nemůžu sednout, tak jedu 60 km ve stoje. Je to boj, ještě na mě sedá hluboká krize, no někdy to muselo přijít. Tak se kochám okolní přírodou, nádherné masivy. Po třech hodinách spíná v těle nějaký mechanismus, začíná se mi jet dobře. Připojuji se do vláčku závodníků, jsem zpátky v závodě. Dneska 52. místo ztráta přes hodinu. Ze sedmého místa celkově klesám na 19. Výkon špatný, ale cenné dojetí do cíle. K poslední etapě nastupuji s velkým otazníkem, co napáchala etapa včerejší. To že dokončím tohle pouštní peklo bude pro mě úspěch. Prostě dostat se do cíle třeba i během. Na 56km dlouhé trati nás čekají dva vrcholy, cesta je však absolutně bez šutrů. Úplně mě mile překvapilo, že po úvodních km se mi jede skvěle, i když tempo je maximální. Závod graduje, první tři závodníky dělí v pořadí vteřiny. Vůbec nechápu, že včera jsem byl na odpis a dnes tady jedu opět vepředu. Po necelých dvou hodinách jsem v cíli. V celkovém pořadí jsem 18. s dvěmi pátými místy v etapách. Honza Kopka po skvělém závěru skončil 21. Ve svých 47 letech, hluboká poklona. Je to pan závodník a hlavně výborný parťák. Nekonečná studna neuvěřitelných příhod. Jeho hláška: Proč jít na pivo? Protože ho uvařili!, se mi vryla do paměti. Au-revoire Maroko, jako první Češi jsme dokončili tento pouštní závod. Za pět dnů jsme urazili 484 km. Výsledky: 1. Israel Nuantilderez 24,20 km/h 00:00:00 (celkem 19:10:30 h) 18 Jan Kubíček 21,38 km/h ztráta 02:31:23 (celkem21:41:52) 21 Jan Kopka 21,24 km/h ztráta 02:40:17 (celkem 21:50:46) místní doprava Honzové Autor: Jan Kubíček a Pavel Mrhálek (MF Dnes) Autor fotografií: Pawel Urbaniak Jan Kubíček Mistr ČR sprint XTERRA triatlon, Ostrov nad Ohří 1. místo Český pohár XTERRA triatlonu 11. místo Mistrovství Evropy XTERRA, Klopeiner See, Rakousko 18. místo Nissan Titan Desert, extrémní cyklistický závod v poušti Global XTERRA Tour (Světový pohár) 11. místo Gala di Galapro, Sardinie 11. místo Mistrovství Evropy, Kloipeiner See, Rakousko CZECH XTERRA Tour (Český pohár) 1. místo Praha-Žluté lázně 1. místo Praha /Hostivař 1. místo Chodov u K.Var 1. místo Ostrov nad Ohří 1. místo Hradec Králové 2. místo Děčín (Celkově: 1. místo) 10 11

7 foto Galerie BcA. Ondřej Kalmán *1969, Ostrov nad Ohří Institut tvůrčí fotografie Slezská univerzita v Opavě člen Asociace profesionálních fotografů ČR člen Syndikátu novinářů České republiky

8 Uvedení Ekogritu na trh přineslo zákazníkům zcela nové možnosti v oblasti zimní údržby komunikací. Jeho výjimečné vlastnosti ho opravňují k užívání ochranné známky Ekologicky šetrný výrobek. Ekogrit je možné dodat balený po 10, 50 nebo 1000 litrech, případně jako volně ložený materiál. Nutno zdůraznit, že vzhledem k objemové hmotnosti 415 kg/m 3 lze zavážet běžně 50m 3 materiálu. I zde zákazník uspoří nemalé částky za dopravu. Firma Lias Vintířov svým zákazníků v rámci smluvního vztahu garantuje možnost plynulého zásobení. Není tedy nutné vytvářet velké skladovací prostory pro předzásobení. Posypová mechanizace není přetěžována a je i pomaleji amortizována. Ekologický zimní posyp drsný, lehký a vydatný Společnost Lias Vintířov vyrábí a dodává ekologický inertní posypový materiál pod obchodním názvem EKOGRIT již několik sezón. Jako novinka byl výrobek představen v roce Posyp je určen zejména pro správce všech typů komunikací a všem zákazníkům, kteří ekologii chápou jako morální zodpovědnost k životnímu prostředí a snaží se k přírodě chovat šetrně i v zimním období, nebo pro oblasti, kde není z důvodů ochrany přírody povoleno používat chemické posypy. (lázeňské oblasti apod.) Použitím tohoto posypu lze předejít i mnoha problémům. Kromě faktu, že keramický štěrk šetří životní prostředí a je dobře snesitelná stejnou měrou pro člověka, zvířata i rostliny, se chová k ošetřeným plochám daleko šetrněji, než tvrdé posypové prostředky a nezpůsobuje jejich poškození. Pokud ošetřené plochy roztají v poledním slunci, Ekogrit vzlíná a při opětovném mrazu zůstává zachován vysoký součinitel tření a není potřeba jej dosypávat.pokud zima už skončila, nemusí se lehký keramický štěrk nákladně odstraňovat. Na rozdíl od písků a drtí se náklady na čištění sníží až o 60%. Ekogrit neucpává a nevydírá kanalizační systémy. Zametený zbytkový materiál lze nanést na záhony a zelené plochy, kde porezní materiál kypří půdu a zlepšuje provzdušňování kořenových systémů rostlin. Další výhoda spočívá ve skladování: Ekogrit je možné skladovat volně pod širým nebem a nemá sklon k vytváření zmrzlých hrudek v delším časovém období. Menší obaly na 10 nebo 50 litrů jsou zajímavé pro domácnosti nebo domovní správy. Ekogrit je tedy nejšetrnějším posypovým materiálem pro údržbu zimních komunikací,a je prvním z řady nové generace inertních posypových materiálů. Kvalitu kromě značky MŽP ČR Ekologický výrobek č. 31/2002 garantuje firma Lias Vintířov LSM k.s. systémem kontroly jakosti ČSN EN ISO Zákazníci ocení zejména: vysokou účinnost nízkou hmotnost vydatnost (10 l/200m 2 ) ekonomičnost zdravotní nezávadnost recyklovatelnost 14

9 Toužim, správní budova Lesy České Republiky Jedním z objektů, kde je použit zdící materiál Liapor jak na nosné zdivo obvodové a vnitřní, tak i na příčky, je dvoupodlažní správní budova Lesů České republiky Toužim. Lesy České republiky patří v rámci České republiky k největším odběratelům sadebního materiálu od pěstitelů. Z důvodu zajištění garance geneticky vhodného sadebního materiálu je u Lesů České republiky zajišťován sběr semen převážně z vlastních kvalitních zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin. Lesy České republiky byly založeny v roce 1992 Ministerstvem zemědělství České republiky. Hlavní náplní činnosti podniku je obhospodařování více než 1,3 mil. ha lesního majetku ve vlastnictví státu (téměř 86 % rozlohy všech státních lesů) a péče o téměř 20 tisíc km určených vodních toků a bystřin. Podnik sídlí v Hradci Králové a jeho organizační struktura má tři stupně. První stupeň tvoří ředitelství, druhý 13 regionálních pracovišť - krajských ředitelství, pět lesních závodů, jeden semenářský závod a sedm správ toků, třetí stupeň organizační struktury se skládá ze 77 lesních správ, mezi které se řadí správní budova Lesy České republiky Toužim. Obvodové zdivo je zde realizováno z tvarovky Liatherm šíře 425 mm v pevnostní třídě 2 MPa, jejíž tepelně izolační vlastnosti umožňují realizovat objekt bez zateplení. Na vnitřní nosné zdivo byly použity tvarovky Liapor M MPa, vnitřní příčky Liapor M 115 a Liapor PS 70 včetně překladů. Protihlukové stěny LIADUR s technologií TX ACTIVE Jedinečná kombinace ochrany proti hluku a splodinám z automobilového provozu Speciální cement TioCem je založen na chráněné technologii TX Active, která v sobě slučuje běžný cement a speciální nanokrystalickou látku propůjčující výslednému betonu výjimečné vlastnosti. TX Active materiály, tedy i TioCem, se vyznačují schopností fotokatalytického rozkladu nežádoucích látek v kontaktu s aktivním povrchem těchto materiálů. Beton vyrobený z TioCem má nejen samočisticí vlastnosti, ale navíc dokáže rozkládat nebezpečné plynné látky z ovzduší. To vše díky fotokatalýze, procesu vycházejícímu z přirozeného rozkladu některých látek světelným zářením, ovšem urychlenému přítomností fotokatalyzátoru již zmíněné nanokrystalické látky oxidu titaničitého (TiO 2 ). Protihlukové stěny Liadur Vellern, Německo Přínos samočisticího efektu je zřejmý. Povrch betonové konstrukce je díky fotokatalýze odolný proti zarůstání mechem a řasami. Nečistoty organického původu jsou rozkládány na jednodušší sloučeniny a i díky superhydrofilnímu efektu snadno smývány deštěm. Nižší náklady na údržbu a dlouhodobá stabilita původního barevného odstínu jsou ekonomickou i estetickou výhodou technologie TX Active. Mnohem méně patrným, ale o to důležitějším efektem je schopnost snižovat v ovzduší ve svém okolí koncentrace některých plynných látek jejich rozkladem na jiné, zdraví neškodné sloučeniny. Například oxidy dusíku NO a NO 2, souhrnně označované jako NO x, jsou nebezpečné plyny způsobující respirační potíže a při dlouhodobé expozici i chronická onemocnění. Jistá úroveň koncentrace těchto plynů v atmosféře je přirozená, člověk však svou činností velmi výrazně přispívá k jejímu zvyšování. V hustě osídlených oblastech je nejvýznamnějším zdrojem oxidů dusíku automobilová doprava. Například v Praze pochází podle údajů z roku 2006 až 85 % veškerých emisí NOx z mobilních zdrojů znečištění, tedy právě z výfukových plynů automobilů. Podle platné směrnice Rady Evropské Unie 1999/30/ES z 22. dubna 1999 přejaté do české legislativy jsou členské země povinny učinit nutná opatření k tomu, aby nebyly překračovány maximální povolené imisní hodnoty vzdušných polutantů, mj. i oxidů dusíku. Směrnice stanovuje klouzavé limity pro roční a hodinové průměry. V roce 2009 se jedná o 42 µg/m 3, respektive o 210 µg/m 3 NO2. Od 1. ledna 2010 již budou platit konečné hodnoty, tedy 40 µg/m 3 pro roční průměr a 200 µg/m 3 pro hodinový průměr koncentrace NO 2. V roce 2006 došlo k překročení ročního limitu 40 µg/m 3 u 8 z celkem 17 pražských měřicích stanic ČHMÚ. Limit 200 µg/m 3 pro maximální hodinovou koncentraci NO 2 byl jen v ulici Legerova překročen 126 krát. Do skupiny nebezpečných plynů, které jsou rozkládány TX Active materiály, patří i oxidy síry (SO x ), přízemní ozón (O 3 ), těkavé organické látky (VOC, např. benzen) a spousta dalších. Použití TECHNOLOGIE TX ACTIVE v protihlukových stěnách Liadur Spojení technologie TX Active a protihlukových stěn Liadur dává vzniknout velmi efektivnímu a jedinečnému řešení pro boj s nepříznivými dopady automobilové dopravy na životní prostředí a lidské zdraví. Pomocí jediného stavebního prvku můžeme významně omezit jak hlukovou tak imisní zátěž obyvatel v blízkosti rušných pozemních komunikací. V průběhu roku 2008 byla ve spolupráci firem Lias Vintířov, LSM k.s., Liadur a Českomoravský cement vyvinuta receptura pohltivé vrstvy z mezerovitého betonu s kamenivem Liapor s využitím technologie TX Active, která nejen splňuje výše uvedené požadavky na vlastnosti protihlukových stěn, ale navíc výrazně snižuje koncentrace plynných polutantů ve svém okolí. Laboratorní ověření fotoaktivity, tedy schopnosti rozkládat oxidy dusíku, provedené podle technické normy UNI 11247:2007 prokázalo 32,7% snížení koncentrace NOx, což podle metodiky vyhodnocení vyvinuté v HTC odpovídá slovnímu vyjádření velmi vysoká aktivita. TX Active materiály jsou navíc charakteristické i samočisticími schopnostmi. Jejich povrch je oproti běžnému betonu výrazně odolnější proti hromadění pevných nečistot, které rovněž podléhají fotokatalytickému rozkladu. Dvojnásobná environmentální prospěšnost a dlouhodobá estetická kvalita jsou hlavními přednostmi systému Liadur TX Active. Systém protihlukových stěn Liadur Active je v současné době jediný systém tohoto druhu v České republice. Ing. Michala Hubertová, Ph.D. Lias Vintířov, Lehký stavební materiál k.s. Ing. Ondřej Matějka Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost

LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu

LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu 4 5 Realizace Nový bytový dům Sacre Coeur 6-8 Reportáž Bytový dům pro náročné Sacre Cour v Praze 9 Služby Balené zboží a jeho distribuce 10-11 Novinky

Více

LiaporNews speciál: sportovní stavby

LiaporNews speciál: sportovní stavby liapornews 2_2008 Časopis pro architekty projektanty a stavebníky LiaporNews speciál: sportovní stavby Toto číslo Liapornewsu je zaměřeno především na realizaci sportovních staveb. Fotbalový stadion Slavie

Více

JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2010

JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2010 JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2010 obsah str. 4 5 str. 6 9 str. 10 11 str. 14 15 str. 16 17 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 1/2010, ročník 7 vychází 4x ročně, toto číslo vychází 31. 03. 2010 vydavatel: Lafarge

Více

Tisíce bytů. ze zdiva Liapor 3_2006. Z obsahu. Novinky 2. Nejčastější dotazy. První realizace z kalibrovaného zdiva Liapor. Jak správně napojit stěnu

Tisíce bytů. ze zdiva Liapor 3_2006. Z obsahu. Novinky 2. Nejčastější dotazy. První realizace z kalibrovaného zdiva Liapor. Jak správně napojit stěnu liapornews 3_2006 Časopis pro architekty projektanty a stavebníky Obytné komplexy Nová Harfa a Šafránka Tisíce bytů ze zdiva Liapor Relativně zastaralý bytový fond a nízká průměrná užitná plocha bytu na

Více

Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009

Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009 Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009 2 začátek ÚVODEM Vážené čtenářky a čtenáři, tohoto roku

Více

JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2012

JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2012 JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2012 obsah str. 4 5 str. 10 13 str. 14 15 str. 16 17 str. 20 21 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 1/2012. ročník 9 vychází 2x ročně, toto číslo vychází 25. 5. 2012 vydavatel: Lafarge

Více

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27 03/ 2008 JOURNAL L A F A R G E C E M E N T PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13 BETON NA VLNÁCH str. 24 27 obsah aktuality Lafarge aktuálně 1 3 téma Snižování hlukové zátěže pokračuje 4 6 technologie Pohledový

Více

Výstava FOR ARCH Praha 2007

Výstava FOR ARCH Praha 2007 liapornews 3_2007 Časopis pro architekty projektanty a stavebníky Lias Vintířov slaví 15 let své existence! Výstava FOR ARCH Praha 2007 Přijměte naše pozvání na 18. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH

Více

KNAUFSTYL 3/2011. Objektové oddělení Knauf Massivbauplatte vstupuje masivně na trh Novinka: Vidiwall SOLO 3. ročník Knauf Cupu 2011

KNAUFSTYL 3/2011. Objektové oddělení Knauf Massivbauplatte vstupuje masivně na trh Novinka: Vidiwall SOLO 3. ročník Knauf Cupu 2011 KNAUFSTYL 3/2011 Objektové oddělení Knauf Massivbauplatte vstupuje masivně na trh Novinka: Vidiwall SOLO 3. ročník Knauf Cupu 2011 Vážení čtenáři, ÚVODEM opět si dovoluji Vás pozdravit z tohoto místa a

Více

26/2008. Jak nejlépe opravit panelové domy. ročník 11. Naše tipy:

26/2008. Jak nejlépe opravit panelové domy. ročník 11. Naše tipy: Jak nejlépe opravit panelové domy 26/2008 ročník 11 Naše tipy: Financování oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů Produkty banky Wüstenrot Specifickou oblast úvěrové činnosti stavební spořitelny

Více

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT obsah str. 6-9 str. 12 13 str. 14-15 str. 16 17 str. 18-19 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 3/2010, ročník 7 vychází 4x ročně, toto číslo vychází 30. 09. 2010 vydavatel: Lafarge

Více

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K PSMCZ 4+5 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ AREÁL VÝSTAVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH HELUZ FAMILY 50 2in1 broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou izolací

Více

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi.

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi. 2009 MK ČR E 17014 02/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 PSJ ZMĚNILO BRNĚNSKOU KANCELÁŘ A PŘESTĚHOVALO SE DO BUDOVY

Více

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Rezidenční park BAAROVA další stavba v BB Centru Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Milí kolegové, přátelé, nedávno jsem se na

Více

Interiérové barvy FINE a STONE Nepřekonatelné profily Knauf Novinka Gartenbauprogramm Desky Vidiwall a BRIO

Interiérové barvy FINE a STONE Nepřekonatelné profily Knauf Novinka Gartenbauprogramm Desky Vidiwall a BRIO Interiérové barvy FINE a STONE Nepřekonatelné profily Knauf Novinka Gartenbauprogramm Desky Vidiwall a BRIO 1/2010 ÚVODEM Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět oslovil prostřednictvím našeho časopisu,

Více

bulletin problémů. Regulaci klimatu v prostoru zajišťuje

bulletin problémů. Regulaci klimatu v prostoru zajišťuje květen 2010 www.fermacell.cz bulletin Zdravé, bezpečné a kvalitní bydlení s materiály FERMACELL Rostoucí znečištění životního prostředí a hektičtější způsob života společnosti vedou člověka stále více

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

02/12 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR

02/12 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR 2012 MK ČR E 17014 02/12 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů

Více

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi.

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi. 2010 11 12/10 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis MK ČR E 17014 Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

prosincový Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů

prosincový Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů prosincový Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě MK ČR E 17014 speciál Český svaz stavebních inženýrů 201311 12/12 Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních

Více

magazín KM BETA Jak se staví strop Hnízdění Illony Csákové 100letá historie Chytrá stavba výroby vápenopískového zdiva Setkání s Drtiči

magazín KM BETA Jak se staví strop Hnízdění Illony Csákové 100letá historie Chytrá stavba výroby vápenopískového zdiva Setkání s Drtiči 1/2012 firemní časopis KM BETA magazín Chytrá stavba Jak se staví strop Hnízdění Illony Csákové 100letá historie výroby vápenopískového zdiva Relax Setkání s Drtiči Sendwix: Zbavte se tepelných mostů!

Více

PSJ postaví nejvyšší český dům - AZ Tower v Brně

PSJ postaví nejvyšší český dům - AZ Tower v Brně R o č n í k X V. B Ř E Z E N 2 0 1 1 Č í s l o 1 Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ PSJ postaví nejvyšší český dům - AZ Tower v Brně Ústeckému CPI City Center zbývá pouze otevřít

Více

Bytový komplex U Vysílače

Bytový komplex U Vysílače liapornews 4_2004 Časopis pro architekty projektanty a stavebníky Liapor se chystá na stavební veletrh Liapor na BAU 2005 Od 17. do 22. ledna 2005 se bude v Mnichově konat 16. Mezinárodní odborný veletrh

Více

Kvalitní okna a dveře Malé koupelny. Téma: 27/2008. Naše pozvánka: FOR ARCH, Pražský veletržní areál Letňany

Kvalitní okna a dveře Malé koupelny. Téma: 27/2008. Naše pozvánka: FOR ARCH, Pražský veletržní areál Letňany 27/2008 ročník 11 Téma: Kvalitní okna a dveře Malé koupelny Naše pozvánka: FOR ARCH, Pražský veletržní areál Letňany 23. 29. září 2008 Dům a byt, výstaviště Černá louka Ostrava 16. 19. října 2008 SHOP

Více

Headline. Baumit. Baumit Life Challenge 66 Nejkrásnější evropské fasády. Cool odstíny 888 barev na zateplené fasády

Headline. Baumit. Baumit Life Challenge 66 Nejkrásnější evropské fasády. Cool odstíny 888 barev na zateplené fasády 2014 ČASOPIS pro OBCHODní partnery a PŘátele Baumit Baumit Life Challenge 66 Nejkrásnější evropské fasády Headline Cool odstíny 888 barev na zateplené fasády Nanopor Photokat Novinka, která rozzáří dům

Více

magazín pro zákazníky společnosti Henkel divize lepidel jaro 2014 ročník 7

magazín pro zákazníky společnosti Henkel divize lepidel jaro 2014 ročník 7 magazín pro zákazníky společnosti Henkel divize lepidel jaro 2014 ročník 7 Důraz na odolnost a design Současné trendy v zateplování objektů Mistři u tebe doma : Ceresit opět fandí hokeji Pattex chemické

Více

Tisková zpráva. k tiskové konferenci E.ON Energy Globe Award ČR 2011. 28. 6. 2011, Hotel Adria Praha

Tisková zpráva. k tiskové konferenci E.ON Energy Globe Award ČR 2011. 28. 6. 2011, Hotel Adria Praha Tisková zpráva k tiskové konferenci E.ON Energy Globe Award ČR 2011 28. 6. 2011, Hotel Adria Praha Porota již vybrala finálové projekty E.ON Energy Globe Award ČR 2011 V pořadí již třetí ročník soutěže

Více

NANOTECHNOLOGIE TŘETÍHO TISÍCILETÍ str. 8-9

NANOTECHNOLOGIE TŘETÍHO TISÍCILETÍ str. 8-9 02/ JOURNAL 2007 L A F A R G E C E M E N T NANOTECHNOLOGIE TŘETÍHO TISÍCILETÍ str. 8-9 MOST NYMBURK str. 12-13 obsah aktuality Lafarge aktuálně 1-3 téma Energetická účinnost 4-5 materiály Geopolymery 6-7

Více

Příloha časopisu Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů

Příloha časopisu Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Příloha časopisu Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě MK ČR Stavebnictví Český svaz stavebních inženýrů E 17014 201211 12/12 Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis

Více