PODZIM 2009 / ZIMA 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODZIM 2009 / ZIMA 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu"

Transkript

1 PODZIM 2009 / ZIMA 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu

2 4 5 Realizace Galerie Fénix v Praze plná tvarovek Liapor 6 9 Reportáž Centrum v Národním parku v Alpách - Monolit v bílém LIAPOR moderní firma 21. století Společnost Lias Vintířov, lehký 14 Co Vás zajímá? EKOGRIT - ekologický zimní posyp stavební materiál k.s. působící na stavebním trhu pod obchodní značkou Liapor, se na rekonstrukci Sokolovské ulice v Karlových Varech podílela dodávkami zámkové 16 Stavba Toužim, správní budova Lesy České republiky Liapor obdržel cenu poroty v soutěži Nejlepší výrobce stavebnin betonové dlažby. Celkem bylo dodáno cca m 2 dlažby PROMENÁDA, výšky 60 mm ve žlutém a oranžovém provedení určené 17 Novinky na chodníky. Protihlukové stěny Liadur s technologií TX ACTIVE Novinky O programu Zelená úsporám u rekonstrukcí i novostaveb 10 13, Téma Lias Vintířov podporuje vrcholové sportovce Tiráž: Šéfredaktor: Petr Gardner, Redakční rada: Ing. Rudolf Borýsek, Ing. Pavel Bursík, Jan Štefánik, Ing. Kateřina Viktorová, Ing. Michala Hubertová, Ph.D. Adresa redakce: LiaporNews, Lias Vintířov, LSM, k.s., Vintířov, tel , fax , elektronická adresa: Adresa šéfredaktora: Petr Gardner, Zahradní 311, Loket, tel elektronická adresa: (texty), (foto) Grafická úprava, předtisková příprava: Pro Lias Vintířov, LSM, k.s. vydává Mgr. Petr Zahradníček, Gardner production Registrace: MK ČR E Liaportrét vychází čtvrtletně. Bílý monolit z liaporbetonu přímo v srdci německých Alp 6 9 Výroba stavebních hmot byla ve Vintířově zahájena v roce 1964, v roce 1992 vznikla společnost Lias Vintířov a stala se součástí evropské skupiny výrobců lehkého keramického kameniva pod značkou Liapor. Od vzniku nové firmy se provoz podstatně technologicky změnil. Do zastaralého provozu bylo investováno přes 800 miliónů korun, což umožnilo produkovat v diametrálně nové kvalitě pod značkou Liapor. Významné podpory se dočkal také firemní výzkum a vývoj. Výrobní program společnosti je velice široký. Podnik se zabývá především výrobou a distribucí keramického expandovaného kameniva Liapor, vibrolisovaného zboží - především kompletního termoakustického zdicího systému, zámkových dlažeb a zahradní architektury, prefabrikace a transportbetonu. Mezi nejzajímavější reference poslední doby patří takové stavby, jako například stadion Slavie Praha v Edenu, multifunkční hala - KV Aréna v Karlových Varech, dodávky m 3 keramického kameniva na průtah rychlostní silnice R6 mezi Karlovými Vary a Chebem a bytové objekty a protihlukové stěny po celé ČR. Současný Lias Vintířov je konsolidovaná firma s moderní technologií a progresivní obchodní politikou, která dosáhla významného místa na trhu v rámci ČR a celé Evropy. Nový robot v hale Lias Vintířov se činí 19 Více informací na 2

3 Galerie Fénix v Praze 9 je plná tvarovek Liapor Historie stavby nákupní Galerie Fénix na Vysočanské v Praze 9 je poměrně složitá, neboť se v průběhu času měnil nejen investor, ale také pojetí budovy. Jasné je dnes jedno. V roce 2005 převzala nedostavěný komplex akciová společnost Best Properties South, která zadala firmě PSJ pokračování ve stavbě. Zásadně se však změnila koncepce objektu. Zmiňovaný obrat dal vzniknout víceúčelové budově, ve které většinu tvoří čtyřhvězdičkový hotel s kongresovým provozem, a zbytek patří nákupní galerii o kapacitě 12 tisíc m 2. Obchodní centrum se nachází ve dvou podlažích, zatímco ve třetím je obvyklé Food court. Integrace solitérního objektu do staré zástavby nebyla složitá. V podstatě navazuje pouze na novostavbu křídla Vysočanské radnice. Z hlediska vnějších specifických vlivů lze spíše zmínit fakt, že celý komplex je postaven na rušné městské křižovatce. Tato skutečnost se stala určující pro architektonické ztvárnění včetně pojetí interiéru. V hotelu je uplatněno tematizované chápání prostoru, který kromě toho, že splňuje funkční požadavky, vypráví jednoduchými výrazovými prostředky příběh. Libreto hotelu, popisující jeho nosnou tematickou a výtvarnou linii, bylo vyjádřeno jednoduchým mottem cesty se protnou v místě setkání. Tak charakterizoval myšlenku díla architekt I. Hačkajlo. Mimořádná pozornost byla vzhledem k vysokému standardu hotelu i umístění na rušné křižovatce věnována akustickým charakteristikám stavby. Zvuková izolace částí obvodového pláště hotelových pokojů přivrácených k ulicím Sokolovská a Freyova (severní fasáda celku A a východní fasády celku C) má vážené stavební neprůzvučnosti R w = 43 db. Ostatní fasády mají hodnotu vážené neprůzvučnosti R w = 38 db s výjimkou západní fasády celku C, kde je dostatečná hodnota R w = 33 db. Obvodový plášť hotelových pokojů přivrácených do obou atrií má hodnotu zvukové izolace R w = 30 db. Ve spolupráci s investorem, který měl pochopitelně hlavní slovo, byly pečlivě vybírány použité materiály. Primárním kritériem se staly zejména protipožární, technické, akustické a kvalitativní charakteristiky materiálů spolu s vysokými požadavky na odolnost, zejména v souvislosti se zmíněnou specifikací stavby a požadavkům na odhlučnění. Ve výběru dodavatelů hrálo kromě obchodních podmínek roli také hledisko zkušenosti. Konstrukční systém spodní stavby a společenské části tvoří monolitický skelet, lůžkové části hotelu jsou řešeny ve stěnovém monolitickém systému. Základní modul nosné konstrukce je mm. Obvodové stěny v podzemí tl. 300 mm jsou monolitické, stejně jako ztužující stěny a schodišťová a výtahová jádra. Stropy skeletových podlaží tvoří železobetonová monolitická stropní deska kombinovaná s plochými hlavicemi jednotného půdorysného rozměru 3,4 x 3,4 m. Strop nad hospodářským dvorem je tvořen trámy na rozpětí 24,0 + 12,0 m, které jsou v rozteči 4,05 m. Schodiště mají prefabrikovaná ramena, která jsou uložena na monolitické podesty a mezipodesty na ozub. Uložení ramen je důsledně akusticky řešeno. Kongresový sál je zastropen ocelovou příhradovinou. Takto zastřešený prostor má půdorysné rozměry 32 x 40 m a světlou výšku po podhled 8 m. Stropy NP tvoří železobetonová monolitická stropní deska tl. 175 mm. Objekt má tři základní typy fasád. Střecha konferenčního sálu je řešena jako zelená. Pro veškeré vnitřní zdivo, to znamená příčky a vyzdívky obvodového pláště, byly vybrány tvárnice Liapor. Důvodem jejich použití byly zejména vynikající vlastnosti z pohledu vzduchové neprůzvučnosti při co nejmenší tloušťce zdiva. Přestože vzduchová neprůzvučnost závisí z velké části na plošné hmotnosti stěny, svůj význam má i struktura použitého materiálu, tvárnice Liapor se vyrábějí z lehkého betonu. Nezanedbatelné jsou i tepelně izolační vlastnosti použitých tvarovek z Liaporu. Pro přehled můžeme zmínit jednotlivé produkty zdicích materiálů. Staly se jimi tvarovky Liatherm 365 (4 MPa), Liapor M 240 (6 a 12 MPa), Liapor M 300 (6 MPa), ze kterých byly vytvořeny všechny obvodové stěny a vnitřní nosné zdivo. V případě vnitřních příček byly použity materiály Liapor M 115 a Liapor M 175. Své uplatnění našly v projektu Galerie Fenix i okenní a dveřní překlady Liapor, které vynikají zejména svojí lehkostí. Z pochopitelných důvodů přesně zapadají do stavebního systému tvarovek. V rámci zatěžkávacích zkoušek skeletu budovy bylo v případě použitých materiálů Liapor dosaženo velmi překvapivých výsledků. Galerie Fénix, stejně jako Clarion Congress Hotel Prague, patří mezi nejvýznamnější v moderní výstavbě devátého pražského obvodu. Investor: Best Properties South, a. s. Projektant: Sdružení ATREA - DELTAPLAN - HEXAPLAN Architekt: Ing. D. Mrkos CSc. HEXAPLAN International Hlavní inženýr projektu: ATREA Ing. I. Hačkajlo, DELTAPLAN Ing. P. Štěpán Dodavatel - zhotovitel: PSJ holding, a. s., Jihlava Termíny: březen 2005 duben 2008 Náklady: cca 2,5 miliardy 4

4 Nápadné, zvláštní, neobyčejné, ale ne vtíravé takové je nové centrum pro návštěvníky přírodního parku ve Švýcarském Zernezu v kantonu Gräubunden, které se stalo jeho novým moderním symbolem. Stavba, jíž monolitická realizace propůjčila bezešvý puristický vzhled, je moderní dominantou okolí. Celková fasáda i vnitřní interiéry jsou vy tvořeny ze světlého lehkého pohledového Liaporbetonu. Švýcarský národní park v Zernezu (kanton Gräubunden) je největší a nejstarší chráněnou krajinnou oblastí ve Švýcarsku. Jeho alpská krajina je dlouhodobě ochraňována před vlivy člověka a dopadů jeho působení na její vývoj. Zároveň je národní park stanovištěm a pracovištěm pro vědecké výzkumy místní flory a fauny. Park tedy zároveň plní i kulturněvzdělávací funkci a jeho široká nabídka informací pak pomáhá návštěvníkům prohloubit jejich porozumění přírodě. Tomuto úkolu se plně věnuje centrum pro návštěvníky parku, které okamžitě upoutá atraktivním architektonickým provedením a přitáhne jejich pozornost. Návrh budovy k tomuto účelu vytvořil architekt Valerio Olgiati, který zvítězil se svým puristickým návrhem ve veřejné soutěži. Pohledový beton znovu nabývá významu Stavební objekt se skládá ze dvou dominant, dvou do sebe zapadajících kostek. Výstupky od sebe jemně opticky oddělují jednotlivá podlaží. Zvláště nápadná jsou symetricky umístěná širokoformátová panoramatická okna v každém podlaží, která se vždy nacházejí přesně ve středu jednotlivých ploch zdí. Strukturované a barevně odsazené proužky, které vykreslují jednotlivá podlaží, kontrastují s trhlinami které se čitelně vyjímají v pohledových plochách. Nejprve byla vybetonována nároží, pak než bylo pak navázáno středními dílci s okenními otvory. Tento postup zaručil celistvý efekt a nezaměnitelnou individualitu stavby, a zasloužil se o znovuzviditelnění staveb z lehkého pohledového betonu. Vnitřek obou bílých kostek má stejnou prostorovou geometrii. Ve třech podlažích je 6 půdorysně stejných výstavních sálů, kde se konají expozice pro návštěvníky národního parku. Přízemí dominuje přijímací hala, ze které vedou z hlediska perspektivy dvoje zajímavě řešená schodiště. Zrcadlová schodiště vedou do prvního patra ke stálým expozicím. Druhým schodištěm se návštěvníci dostanou k časově omezeným expozicím.okruh pak končí u stejného schodiště kde začínal. Pečlivé plánování a spolehlivý partner Co vlastně činí monodické stavby tak zvláštní, vysvětlil architekt Aldo Duelli z architektonického studia Olgiati: Obzvláště těchto u monolitických staveb je pravidlem, že stopy ruční práce vzniklé při realizaci pak zůstávají viditelné. Celá stavba je z jednoho materiálu, čímž bylo dosaženo čistého vzhledu, budícího dojem prostoty. Zároveň propůjčuje světlý pohledový beton budově cosi aristokratického. Monolitické stavby vyžadují velmi pečlivou přípravu a plánování před zahájením projektu. Prostor pro improvizaci zde není žádný. Aldo Duelli pochválil plynulou spolupráci všech zúčastněných stran během výstavby: Betonárna Sosa Gera SA ze Zernez investovala do nového zařízení na výrobu zde použitých betonů. Místní stavitelé - firmy Foffa und Konrad und Lazzarini AG, připravili opravdu precizní hrubou stavbu, průběh jejíž výstavby byl výborně zkoordinován také logisticky. Tato plodná spolupráce trvala po celou dobu realizace, což od zajájení do slavnostního otevření znamenalo 2 roky usilovné činnosti. Tak jako pečlivé plánování a spolehliví partneři, je i výběr receptury velmi důležitý pro hladký průběh celé výstavby. Liapor Schweiz, dodavatel lehkého keramického kameniva do betonu, vyvinul zkušební testovací řadu betonových směsí specielně pro použití v Zernecu. Monolit v bílém Centrum v Národním parku v Alpách 6

5 Složení lehkých betonů prošlo nejdříve zkouškami v laboratoři, a po výběru vhodné receptury byla použita na testovacím objektu. Bylo jasné, hlavně kvůli tepelné izolaci, že bude počítáno s použitím Liaporu a Liaveru. Jejich použití se vyplatilo a i při obtížném zpracování s bílým cementem se podařilo najít ideální směs, vysvětlil Dipl. Ing. Daniel Meyer z firmy Liapor Schweiz k požadavkům na nalezení optimální receptury. Výborné tepelně izolační vlastnosti Přidávání lehkého keramického kameniva nebo expandovaného granulátu z recyklovaného skla do betonových směsí přináší mnoho výhod. Liapor je odolný proti vlhkosti, teplotám i chemikáliím. Kromě toho dosahuje výborných parametrů při zkouškách pevnosti. Díky porézní povaze keramického kameniva si lehký beton udržuje nízkou objemou hmotnost. Jeho výborné izolační schopnosti se projevují pozitivně na spotřebu energie. V zimě je třeba centrum výtápět pouze v úsporném režimu a v létě je nutné použít klimatizaci opravdu minimálně. Tvůrci projektu jsou také spokojeni se vnějším vzhledem návštěvního centra. Oba materiály jsou absolutně barevně neutrální. Takže můžeme dosáhnout nejen požadovaných tepelněizolačních vlastností, ale také žádané barevnosti., říká Daniel Mayer. Se svou bílou barvou se návštěvní centrum hladce sžilo s tradiční podobou celého centra Národního parku, ke kterému patří sídlo správy v zámku planta - Wildenburg a posluchárna s kapacitou 150 míst v bývalém zámku Stall. Bílá barva zdůrazňuje celistvost budovy a nechává ji vyznít čistě a abstraktně. vysvětluje Aldo Duelli. Světlé tělo stavby sálá stálou přítomností, aniž by budova působila rušivě. Podle počasí a intenzity slunečního svitu jsou dokonce patrné různé barevné odstíny. Nové návštevní centrum se stalo architektonickým klenotem Švýcarského národního parku v Zernezu a citlivě zapadá do malebného horského prostředí Engadin. 8 9

6 Souboj Titánů, aneb pouštní peklo Triatlonista Jan Kubíček absolvoval extrémní závod v marocké poušti s názvem Nissan Titan Desert. V pěti dnech urazil 484 km za 22hodin a skončil na celkovém 18. místě. Vrátil se plný dojmů a netradičních zážitků. Díl první - Řetěz vrže už po hodině jízdy Casablanca - Výjev jako ze známé mayovky. Jen pouští a prérií tentokrát nepluje rozvážný zástup osedlaných velbloudů. Místo nich tu stokilometrové úseky polykají odvážlivci na kolech z celého světa. Jsem mezi nimi. Mám s extrémními závody čerstvou zkušenost. Po australské Tasmánii mě čeká další chuťovka v podobě etapového závodu na biku marockou pouští. Takový Dakar na kolech. Než jsem odlétal, matně jsem hledal v paměti, co se mi vybaví: kebab, marocký hašiš a taky výborní atleti-mílaři. Teď už jsem v Casablance na obhlídce centra, máme osm hodin, než odletíme do Qaurzazate. Využili jsme místního taxíka, starý Mercedes, který měl najeto osmset tisíc kilometrů. Po dálnici chodí lidé, osli, všechno možné. Sice jsou namalované dva pruhy, auta tu ale jezdí vedle sebe hned čtyři:-) Jako všude jsou čtvrti nuzné nebo naopak přepychové. Lidé ošlehaní od sluníčka, v dlouhém oblečení, na první pohled nepřístupní. Ihned jsem okoštoval místní čaj z čerstvé máty, vynikající Pak už jsme nabrali směr poušť. Hodinu letadlem, tři hodiny jízdy mikrobusem přes hory. Všude samá poušť, balvany. Nocovali jsem v haimasu, což je takový stan postavený z tlustých dek a kůlů. Do půlnoci čekám na svojí tašku, kde mám tretry s pedály, lehký adrenalin před závodem. Místo projetí jsem se šel proběhnout. Vzduch je suchý. Ráno v pět budíček, v sedm to vypukne. První etapa 80 km pouští, po vyjetých cestách od džípů. Docela to odsejpá, kolem krásná scenérie hor. Jedinou orientací je pro nás mapa a navigace přes GPS. Já GPS nemám, mapu ztrácím po kolizi ihned na začátku. Pro mě tedy velká motivace udržet se v balíku. Občerstvovačky jsou po čtyřiceti kilometrech, pouze voda, vezu vak s ředěným RedBullem, ionťák v bidonu a v náhradním pytlíku, 4 gely a 2 tyčinky. Od třicátého kilometru začíná tvrdá selekce startovního pole. Vjíždíme do pískových polí, začíná to být cyklokros. Na padesátém nás jede ve předu 16. Terén je fakt hardcore, zlatá Havaj. Můj Epic dostává pěkně zabrat. A já taky, necítím už ruce. V záběru jsem si i zaspurtoval, náhodou jsem chytil dobrý pevný povrch a bylo z toho 5. místo. Matador a ostřílený to borec Honza Kopka si profesorsky dojel pro 22. místo. Po první štaci v česko-polském táboře panovala spokojenost. Nejhorší je však čistění kol. Ve všech komponentech je písek, řetěz vrže už po hodině jízdy. Pouští na kole v padesáti stupních Druhý díl - Poznávám nepoznané Vstáváme o páté, jako každý den. Ve stanu spíme po šesti. Náš tým plus Portugalec Paul. Noci jsoubolestné Pokaždé se mi přitom vybaví slova Emila Zátopka: Každá bolest se později otupí. Do cíle jedeme už spolu. Solidárně. Nakonec je z toho šesté místo. To je paráda. První po čem sahám je pivo. Nejlepší z nápojů. Ze sladkého se mi už zvedá žaludek. Jezdím na housku se sýrem, banány a datle. Po etapě si prostě potřebuju srovnat žaludek a trávení. Únava se začíná hromadit. Je to na mě dlouhé. Volám do Čech trenérovi, že tu začínám poznávat nepoznané. Honza Kopka, ostřílený to závodník, mi začíná radit. Moje vědomosti a zkušenosti tady nestačí. Že mě bolí sedací partie, záda a úpony, to je normální. Příjemné teploty se pohybují okolo osmnácti stupňů. Dobře se spí, tělo řádně regeneruje. Startujeme v sedm hodin. Čeká nás nejdelší etapa. Sto dvacet kilometrů jsem ještě nikdy v životě na biku neujel. Na kole si vezu malý spacák. Budeme spát pod širákem. Sebou mám ještě pantofle, kraťasy a tričko. Na začátku nás čeká obrovská duna. Běh mi celkem jde, na vrcholku jsem byl druhý. Alespoň jsem si stačil nahoře vysypat písek z bot a připojit se k hlavní skupině. V tu dobu v ní jelo dvanáct lidí. A všechno favorité. Projíždíme několika pouštěmi po cestách od aut, občas přejedeme nějakou řeku. Je tu spousta kamenů, to jízdu zrovna moc neulehčuje. Po dvou hodinách už nemám v rukou téměř žádný cit. Nejtěžší jsou přejezdy písečných polí, hlavně ve skupině. Taktika je jet co nejrychleji, s nejtěžším převodem. A udržet se v sedle. Přes zimu jsem často vyrážel na kole, teď jako bych to našel. Výhoda je i lehká váha. Během šesti hodin v sedle přijdou krize. Větší střídá menší. Na každém z nás je, porvat se s nimi. Držím se stále vedoucí skupiny, do cíle zbývá dvacet kilometrů. Začíná se zrychlovat. Etapu zatím jedeme s druhým Honzou. Hodí se to. Pokaždé mi dokáže něco poradit. Občas i prohodíme pár slov. Po čtyřech a půl hodinách najíždíme na zpevněnou silnici. Španělé nám začínají ukazovat, co že to je vlastně cyklistika. Je to pekelné tempo. Visím vzadu jako na gumě, držím se zuby nehty. Tachometr ukazuje pětačtyřicet kilometrů v hodině, na bike to je solidní tempo. Aby toho nebylo náhodou málo, najednou uhýbáme ze silnice do terénu. Na měkký písek. Z balíku je rázem torzo, každý jede sám za své. Já už taky melu z posledního. Cítím, že pomalu tuhnu. Do cíle zbývá ještě deset kilometrů. Jedu sám. Jízdu mi znepříjemňují křeče. Každé šlápnutí mě odmění velkou bolestí ve stehnech. Teplota na slunci šplhá k padesáti stupňům. Dojíždím dalšího ze závodníků. Taky má křeče. Ani jeden z nás nemá u sebe sůl nebo solné tablety. Tělo protestuje, jak může. ubytování tábor Protrápená etapa Díl třetí a čtvrtý Včera se mi jelo celkem dobře, dojel jsem v hlavní skupině na 13. místě. Už to není taková lehkost. Písek se dostane během jízdy všude. Tuhle etapu jsem dojel s totálně rozedřenou sedací partií. Musel jsem do lékařského stanu. I tuna vazelíny už nestačí. Dostávám nějakou speciální hojící mast. Čtvrtá etapa nás zavádí konečně do hor, 30 kilometrů dlouhé stoupaní až do 1700 mnm. Ten terén je šílený, samé kameny a balvany, strmé traverzy, za ten kopec jsem asi stokrát sesednul:-) Při každém šlápnutí se ozývá můj zadek. Prostě si nemůžu sednout, tak jedu 60 km ve stoje. Je to boj, ještě na mě sedá hluboká krize, no někdy to muselo přijít. Tak se kochám okolní přírodou, nádherné masivy. Po třech hodinách spíná v těle nějaký mechanismus, začíná se mi jet dobře. Připojuji se do vláčku závodníků, jsem zpátky v závodě. Dneska 52. místo ztráta přes hodinu. Ze sedmého místa celkově klesám na 19. Výkon špatný, ale cenné dojetí do cíle. K poslední etapě nastupuji s velkým otazníkem, co napáchala etapa včerejší. To že dokončím tohle pouštní peklo bude pro mě úspěch. Prostě dostat se do cíle třeba i během. Na 56km dlouhé trati nás čekají dva vrcholy, cesta je však absolutně bez šutrů. Úplně mě mile překvapilo, že po úvodních km se mi jede skvěle, i když tempo je maximální. Závod graduje, první tři závodníky dělí v pořadí vteřiny. Vůbec nechápu, že včera jsem byl na odpis a dnes tady jedu opět vepředu. Po necelých dvou hodinách jsem v cíli. V celkovém pořadí jsem 18. s dvěmi pátými místy v etapách. Honza Kopka po skvělém závěru skončil 21. Ve svých 47 letech, hluboká poklona. Je to pan závodník a hlavně výborný parťák. Nekonečná studna neuvěřitelných příhod. Jeho hláška: Proč jít na pivo? Protože ho uvařili!, se mi vryla do paměti. Au-revoire Maroko, jako první Češi jsme dokončili tento pouštní závod. Za pět dnů jsme urazili 484 km. Výsledky: 1. Israel Nuantilderez 24,20 km/h 00:00:00 (celkem 19:10:30 h) 18 Jan Kubíček 21,38 km/h ztráta 02:31:23 (celkem21:41:52) 21 Jan Kopka 21,24 km/h ztráta 02:40:17 (celkem 21:50:46) místní doprava Honzové Autor: Jan Kubíček a Pavel Mrhálek (MF Dnes) Autor fotografií: Pawel Urbaniak Jan Kubíček Mistr ČR sprint XTERRA triatlon, Ostrov nad Ohří 1. místo Český pohár XTERRA triatlonu 11. místo Mistrovství Evropy XTERRA, Klopeiner See, Rakousko 18. místo Nissan Titan Desert, extrémní cyklistický závod v poušti Global XTERRA Tour (Světový pohár) 11. místo Gala di Galapro, Sardinie 11. místo Mistrovství Evropy, Kloipeiner See, Rakousko CZECH XTERRA Tour (Český pohár) 1. místo Praha-Žluté lázně 1. místo Praha /Hostivař 1. místo Chodov u K.Var 1. místo Ostrov nad Ohří 1. místo Hradec Králové 2. místo Děčín (Celkově: 1. místo) 10 11

7 foto Galerie BcA. Ondřej Kalmán *1969, Ostrov nad Ohří Institut tvůrčí fotografie Slezská univerzita v Opavě člen Asociace profesionálních fotografů ČR člen Syndikátu novinářů České republiky

8 Uvedení Ekogritu na trh přineslo zákazníkům zcela nové možnosti v oblasti zimní údržby komunikací. Jeho výjimečné vlastnosti ho opravňují k užívání ochranné známky Ekologicky šetrný výrobek. Ekogrit je možné dodat balený po 10, 50 nebo 1000 litrech, případně jako volně ložený materiál. Nutno zdůraznit, že vzhledem k objemové hmotnosti 415 kg/m 3 lze zavážet běžně 50m 3 materiálu. I zde zákazník uspoří nemalé částky za dopravu. Firma Lias Vintířov svým zákazníků v rámci smluvního vztahu garantuje možnost plynulého zásobení. Není tedy nutné vytvářet velké skladovací prostory pro předzásobení. Posypová mechanizace není přetěžována a je i pomaleji amortizována. Ekologický zimní posyp drsný, lehký a vydatný Společnost Lias Vintířov vyrábí a dodává ekologický inertní posypový materiál pod obchodním názvem EKOGRIT již několik sezón. Jako novinka byl výrobek představen v roce Posyp je určen zejména pro správce všech typů komunikací a všem zákazníkům, kteří ekologii chápou jako morální zodpovědnost k životnímu prostředí a snaží se k přírodě chovat šetrně i v zimním období, nebo pro oblasti, kde není z důvodů ochrany přírody povoleno používat chemické posypy. (lázeňské oblasti apod.) Použitím tohoto posypu lze předejít i mnoha problémům. Kromě faktu, že keramický štěrk šetří životní prostředí a je dobře snesitelná stejnou měrou pro člověka, zvířata i rostliny, se chová k ošetřeným plochám daleko šetrněji, než tvrdé posypové prostředky a nezpůsobuje jejich poškození. Pokud ošetřené plochy roztají v poledním slunci, Ekogrit vzlíná a při opětovném mrazu zůstává zachován vysoký součinitel tření a není potřeba jej dosypávat.pokud zima už skončila, nemusí se lehký keramický štěrk nákladně odstraňovat. Na rozdíl od písků a drtí se náklady na čištění sníží až o 60%. Ekogrit neucpává a nevydírá kanalizační systémy. Zametený zbytkový materiál lze nanést na záhony a zelené plochy, kde porezní materiál kypří půdu a zlepšuje provzdušňování kořenových systémů rostlin. Další výhoda spočívá ve skladování: Ekogrit je možné skladovat volně pod širým nebem a nemá sklon k vytváření zmrzlých hrudek v delším časovém období. Menší obaly na 10 nebo 50 litrů jsou zajímavé pro domácnosti nebo domovní správy. Ekogrit je tedy nejšetrnějším posypovým materiálem pro údržbu zimních komunikací,a je prvním z řady nové generace inertních posypových materiálů. Kvalitu kromě značky MŽP ČR Ekologický výrobek č. 31/2002 garantuje firma Lias Vintířov LSM k.s. systémem kontroly jakosti ČSN EN ISO Zákazníci ocení zejména: vysokou účinnost nízkou hmotnost vydatnost (10 l/200m 2 ) ekonomičnost zdravotní nezávadnost recyklovatelnost 14

9 Toužim, správní budova Lesy České Republiky Jedním z objektů, kde je použit zdící materiál Liapor jak na nosné zdivo obvodové a vnitřní, tak i na příčky, je dvoupodlažní správní budova Lesů České republiky Toužim. Lesy České republiky patří v rámci České republiky k největším odběratelům sadebního materiálu od pěstitelů. Z důvodu zajištění garance geneticky vhodného sadebního materiálu je u Lesů České republiky zajišťován sběr semen převážně z vlastních kvalitních zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin. Lesy České republiky byly založeny v roce 1992 Ministerstvem zemědělství České republiky. Hlavní náplní činnosti podniku je obhospodařování více než 1,3 mil. ha lesního majetku ve vlastnictví státu (téměř 86 % rozlohy všech státních lesů) a péče o téměř 20 tisíc km určených vodních toků a bystřin. Podnik sídlí v Hradci Králové a jeho organizační struktura má tři stupně. První stupeň tvoří ředitelství, druhý 13 regionálních pracovišť - krajských ředitelství, pět lesních závodů, jeden semenářský závod a sedm správ toků, třetí stupeň organizační struktury se skládá ze 77 lesních správ, mezi které se řadí správní budova Lesy České republiky Toužim. Obvodové zdivo je zde realizováno z tvarovky Liatherm šíře 425 mm v pevnostní třídě 2 MPa, jejíž tepelně izolační vlastnosti umožňují realizovat objekt bez zateplení. Na vnitřní nosné zdivo byly použity tvarovky Liapor M MPa, vnitřní příčky Liapor M 115 a Liapor PS 70 včetně překladů. Protihlukové stěny LIADUR s technologií TX ACTIVE Jedinečná kombinace ochrany proti hluku a splodinám z automobilového provozu Speciální cement TioCem je založen na chráněné technologii TX Active, která v sobě slučuje běžný cement a speciální nanokrystalickou látku propůjčující výslednému betonu výjimečné vlastnosti. TX Active materiály, tedy i TioCem, se vyznačují schopností fotokatalytického rozkladu nežádoucích látek v kontaktu s aktivním povrchem těchto materiálů. Beton vyrobený z TioCem má nejen samočisticí vlastnosti, ale navíc dokáže rozkládat nebezpečné plynné látky z ovzduší. To vše díky fotokatalýze, procesu vycházejícímu z přirozeného rozkladu některých látek světelným zářením, ovšem urychlenému přítomností fotokatalyzátoru již zmíněné nanokrystalické látky oxidu titaničitého (TiO 2 ). Protihlukové stěny Liadur Vellern, Německo Přínos samočisticího efektu je zřejmý. Povrch betonové konstrukce je díky fotokatalýze odolný proti zarůstání mechem a řasami. Nečistoty organického původu jsou rozkládány na jednodušší sloučeniny a i díky superhydrofilnímu efektu snadno smývány deštěm. Nižší náklady na údržbu a dlouhodobá stabilita původního barevného odstínu jsou ekonomickou i estetickou výhodou technologie TX Active. Mnohem méně patrným, ale o to důležitějším efektem je schopnost snižovat v ovzduší ve svém okolí koncentrace některých plynných látek jejich rozkladem na jiné, zdraví neškodné sloučeniny. Například oxidy dusíku NO a NO 2, souhrnně označované jako NO x, jsou nebezpečné plyny způsobující respirační potíže a při dlouhodobé expozici i chronická onemocnění. Jistá úroveň koncentrace těchto plynů v atmosféře je přirozená, člověk však svou činností velmi výrazně přispívá k jejímu zvyšování. V hustě osídlených oblastech je nejvýznamnějším zdrojem oxidů dusíku automobilová doprava. Například v Praze pochází podle údajů z roku 2006 až 85 % veškerých emisí NOx z mobilních zdrojů znečištění, tedy právě z výfukových plynů automobilů. Podle platné směrnice Rady Evropské Unie 1999/30/ES z 22. dubna 1999 přejaté do české legislativy jsou členské země povinny učinit nutná opatření k tomu, aby nebyly překračovány maximální povolené imisní hodnoty vzdušných polutantů, mj. i oxidů dusíku. Směrnice stanovuje klouzavé limity pro roční a hodinové průměry. V roce 2009 se jedná o 42 µg/m 3, respektive o 210 µg/m 3 NO2. Od 1. ledna 2010 již budou platit konečné hodnoty, tedy 40 µg/m 3 pro roční průměr a 200 µg/m 3 pro hodinový průměr koncentrace NO 2. V roce 2006 došlo k překročení ročního limitu 40 µg/m 3 u 8 z celkem 17 pražských měřicích stanic ČHMÚ. Limit 200 µg/m 3 pro maximální hodinovou koncentraci NO 2 byl jen v ulici Legerova překročen 126 krát. Do skupiny nebezpečných plynů, které jsou rozkládány TX Active materiály, patří i oxidy síry (SO x ), přízemní ozón (O 3 ), těkavé organické látky (VOC, např. benzen) a spousta dalších. Použití TECHNOLOGIE TX ACTIVE v protihlukových stěnách Liadur Spojení technologie TX Active a protihlukových stěn Liadur dává vzniknout velmi efektivnímu a jedinečnému řešení pro boj s nepříznivými dopady automobilové dopravy na životní prostředí a lidské zdraví. Pomocí jediného stavebního prvku můžeme významně omezit jak hlukovou tak imisní zátěž obyvatel v blízkosti rušných pozemních komunikací. V průběhu roku 2008 byla ve spolupráci firem Lias Vintířov, LSM k.s., Liadur a Českomoravský cement vyvinuta receptura pohltivé vrstvy z mezerovitého betonu s kamenivem Liapor s využitím technologie TX Active, která nejen splňuje výše uvedené požadavky na vlastnosti protihlukových stěn, ale navíc výrazně snižuje koncentrace plynných polutantů ve svém okolí. Laboratorní ověření fotoaktivity, tedy schopnosti rozkládat oxidy dusíku, provedené podle technické normy UNI 11247:2007 prokázalo 32,7% snížení koncentrace NOx, což podle metodiky vyhodnocení vyvinuté v HTC odpovídá slovnímu vyjádření velmi vysoká aktivita. TX Active materiály jsou navíc charakteristické i samočisticími schopnostmi. Jejich povrch je oproti běžnému betonu výrazně odolnější proti hromadění pevných nečistot, které rovněž podléhají fotokatalytickému rozkladu. Dvojnásobná environmentální prospěšnost a dlouhodobá estetická kvalita jsou hlavními přednostmi systému Liadur TX Active. Systém protihlukových stěn Liadur Active je v současné době jediný systém tohoto druhu v České republice. Ing. Michala Hubertová, Ph.D. Lias Vintířov, Lehký stavební materiál k.s. Ing. Ondřej Matějka Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Systém KS-QUADRO = každý 10. byt navíc zdarma! 3.5.2008 Bytový dům stavěný klasickou zděnou technologií Bytový dům stavěný z vápenopískových bloků

Více

SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY

SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY Zákl SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY Základní varianty dodávky: Hrubá stavba Dům k dokončení se základovou deskou (nejžádanější varianta) Dům na klíč (pouze ve vybraných regionech) Základy Dům zakládáme

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

CENÍK 2016 Platnost od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017

CENÍK 2016 Platnost od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 www.techtrading.cz www.liapor.cz CENÍK 0 Platnost od 1. 4. 0 do 31. 3. 0 Změny po dobu platnosti vyhrazeny. KERAMICKÉ KAMENIVO Dodávky Liaporu se měří podle objemu v m 3 nebo litrech vztažených na volně

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

ČESKÁ VÝROBA NĚMECKÁ KONTROLA EVROPSKÁ KVALITA. Řešení skutečně pro každého. Program. conomy. Akce. www.deed.cz

ČESKÁ VÝROBA NĚMECKÁ KONTROLA EVROPSKÁ KVALITA. Řešení skutečně pro každého. Program. conomy. Akce. www.deed.cz ČESKÁ VÝROBA NĚMECKÁ KONTROLA EVROPSKÁ KVALITA Řešení skutečně pro každého Program Akce D.E.E.D. Dobře promyšlené varianty nízkoenergetických domů Ekonomicky výhodné vybavení v základní nabídce Ekologicky

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Asting CZ, Pasivní domy s.r.o.

Asting CZ, Pasivní domy s.r.o. Asting CZ, Pasivní domy s.r.o. Prezentace firmy ASTING CZ Ekonomické hodnocení EPS ztracených bednění pro výstavbu pasivních domů Přednáší: Ing. Vladimír Nepivoda O SPOLEČNOSTI Představení společnosti

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY

Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY KVALITA JE CESTA K NEJLEPŠÍM VÝSLEDKŮM Ytong přináší bezproblémové řešení Investoři, architekti, stavební firmy nebo developeři.

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY Vážení klienti, nabízíme Vám NÍZKOENERGETICKÉ DOMY NÍZKOENERGETICKÉ DOMY Velmi výhodné nízkoenergetické domy, dostavby, přístavby vše podle dodaného návrhu, který přepracujeme na nízkoenergetický dům Vypracování

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Rodinné domy Bungalov Line Pohodlí a nevšední zážitky

Rodinné domy Bungalov Line Pohodlí a nevšední zážitky Rodinné domy Bungalov Line Pohodlí a nevšední zážitky Bydlení v souladu s okolím Stále častěji se setkáváme s lidmi toužícími po intenzivnějším kontaktu se zahradou. Rodinné domy Bungalov Line společnosti

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

JEDNODUCHÝ/CENOVĚ VÝHODNÝ

JEDNODUCHÝ/CENOVĚ VÝHODNÝ GDS síťový systém JEDNODUCHÝ/CENOVĚ VÝHODNÝ Czech EFEKTIVNÍ A FUNKČNÍ OCHRANA PROTI HLUKU Na základě úspěšného systému panelů PLANTA byl nový protihlukový panel PLANTA ALUFERA přizpůsoben požadavkům evropských

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Novostavba BD v Rajhradě

Novostavba BD v Rajhradě PASIVNÍ BYTOVÝ DŮM V RAJHRADĚ SOUČÁST BYTOVÉHO KOMPLEXU KLÁŠTERNÍ DVŮR Bytový dům tvořený dvěma bloky B1 a B2 s 52 resp. 51 byty. Investor: Fine Line, s. r. o. Autor projektu: Architektonická a stavební

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

ZDICÍ PRVKY OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ A STŘÍŠKY, ZDICÍ BLOK HISTORY, BETONOVÁ CIHLA, ŠTÍPANÝ KÁMEN, TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

ZDICÍ PRVKY OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ A STŘÍŠKY, ZDICÍ BLOK HISTORY, BETONOVÁ CIHLA, ŠTÍPANÝ KÁMEN, TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ ZDICÍ PRVKY OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ A STŘÍŠKY, ZDICÍ BLOK HISTORY, BETONOVÁ CIHLA, ŠTÍPANÝ KÁMEN, TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ r e a l i t o u j e k v a l i t a! Okrasné tvárnice štípané a stříšky šedá

Více

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 Asociace dodavatelů montovaných domů CENTRUM VZOROVÝCH DOMŮ EDEN 3000 BRNO - VÝSTAVIŠTĚ 603 00 BRNO 1 Výzkumný

Více

Stavební stěnové díly

Stavební stěnové díly Stavební stěnové díly 3 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební firma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

Stavební kameny pro Vaše nápady

Stavební kameny pro Vaše nápady Stavební kameny pro Vaše nápady Další informace Nové stavění nové myšlení Stále více lidí chce stavět a bydlet jinak. Chtějí dobré, solidní domy s vysokou kvalitou bydlení a rozumnými pořizovacími a udržovacími

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

Nová generace minerální vlny

Nová generace minerální vlny Nová generace minerální vlny Uživatelsky příjemná, bílá, tepelná, akustická a protipožární minerální izolace PureOne nová generace minerální vlny URSA, Váš partner přispívající k ochraně životního prostředí

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

TZB II Architektura a stavitelství

TZB II Architektura a stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB II Architektura a stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

Představení. Qbiss One 1 je cenově výhodné řešení vaší fasády a ideální alternativa provětrávaných

Představení. Qbiss One 1 je cenově výhodné řešení vaší fasády a ideální alternativa provětrávaných Představení Qbiss One 1 je cenově výhodné řešení vaší fasády a ideální alternativa provětrávaných fasád. Je kombinací absolutní funkčnosti a moderního designu a stává se tak přirozenou volbou pro všechny

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Pasivní rodinný dům v praxi Ing. Tomáš Moučka, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Stavba na

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

SCREENOVÉ. chrání vaše soukromí.

SCREENOVÉ. chrání vaše soukromí. SCREENOVÉ rolety chrání vaše soukromí. SCREENOVÉ ROLETY chrání vaše soukromí. Pořiďte si vysoce účinnou, estetickou a moderní stínicí techniku screenové rolety ISOTRA. Zajistíte si příjemnou teplotu v

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

ZDICÍ PRVKY. Dokonalé řešení Vašeho prostoru

ZDICÍ PRVKY. Dokonalé řešení Vašeho prostoru ZDICÍ PRVKY Dokonalé řešení Vašeho prostoru Štípaný kámen šedý Štípaný kámen hnědý Štípaný kámen okrový Štípaný kámen červený info@betonbroz.cz www.betonbroz.cz Cihla BROŽ History karamelová Cihla BROŽ

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009 876 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha m 2 ] [celková plocha 32 m 2 ] s přístřeškem 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč malá, vhodné na malé a úzké parcely rozdělená denní a noční část přízemí je tvořené velkoprostorem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, RUPRECHTICE LIBEREC, DŮM Č. 2 PARC. Č. 671/1, K. Ú. RUPRECHTICE Účel: Adresa objektu: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl.

Více

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.

Více

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod.

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod. 1 Akustika 1.1 Úvod VÝBORNÉ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI Vnitřní pohoda při bydlení a při práci, bez vnějšího hluku, nebo bez hluku ze sousedních domů nebo místností se dnes již stává standardem. Proto je však

Více

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA vyrobeno technologií GREEN LAMBDA Společnost Synthos S.A. vznikla spojením společnosti Firma Chemiczna Dwory S.A. a Kaučuk a.s. Současný název firmy SYNTHOS (zaveden v roce 2007) tvoří spojení dvou slov

Více

NOVINKA. Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii. Podkrovní prvky FERMACELL P+D. Profi-tip FERMACELL:

NOVINKA. Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii. Podkrovní prvky FERMACELL P+D. Profi-tip FERMACELL: Profi-tip FERMACELL: Podkrovní prvky FERMACELL P+D Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii Nový podkrovní prvek FERMACELL P+D splňuje požadavky na součinitel prostupu tepla stropu pod nevytápěnou půdou

Více

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství I. Svislé nosné konstrukce Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. NOSNÉ STĚNY Kamenné stěny Mechanicko - fyzikálnívlastnosti: -pevnost v tlaku až 110MPa, -odolnost proti vlhku, -inertní vůči

Více

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co patří mezi stavební materiály? pojiva, malty betonové a železobetonové výrobky cihlářské

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Označení a číslo Název normy normy

Označení a číslo Název normy normy S účinností od 26. 8. 2009 nabyla platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde bylo použito systému normových hodnot. Proto, jako pracovní pomůcka, byl zpracován seznam

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Střešní konstrukce Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského

Více

BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY

BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY Platí od 1. března 2014 Člen BRAAS MONIER BUILDING GROUP BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY BRAMAC Ochrana moderní surovinou Betonové střešní tašky Bramac jsou vyráběny z vysoce kvalitních surovin:

Více

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 Rádi bychom Vás pozvali v rámci 9. ročníku Mezinárodního dne pasivních domů na prohlídku pasivních a nízkoenergetických domů, které byly

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

ENERGY FUTURE ENERGETICKÁ EFEKTIVITA STAVEB A SANACÍ

ENERGY FUTURE ENERGETICKÁ EFEKTIVITA STAVEB A SANACÍ CECH PRO ZATEPLOVÁNÍ BUDOV ČR ING. PAVEL SVOBODA, ČLEN SKUPINY EXPERTŮ CZB ENERGY FUTURE ENERGETICKÁ EFEKTIVITA STAVEB A SANACÍ DO S A DON TS PŘI ZATEPLOVÁNÍ Jihlava 19.10.2010 VRÁMCI PROJEKTU ENERGY-FUTURE

Více

Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov. Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov

Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov. Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov Fórum českého stavebnictví 2008 Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov Úvod do problematiky bytová výstavba a zateplení

Více

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA vyrobeno technologií GREEN LAMBDA Společnost Synthos S.A. vznikla spojením společnosti Firma Chemiczna Dwory S.A. a Kaučuk a.s. Současny název firmy SYNTHOS (zaveden v roce 2007) tvoří spojeni dvou slov

Více

Energetická efektivita budov ČNOPK 5-2014 Zateplení budov, tepelné izolace, stavební koncepce

Energetická efektivita budov ČNOPK 5-2014 Zateplení budov, tepelné izolace, stavební koncepce Energetická efektivita budov ČNOPK 5-2014 Zateplení budov, tepelné izolace, stavební koncepce Ing. Jiří Šála, CSc. tel. +420 224 257 066 mobil +420 602 657 212 e-mail: salamodi@volny.cz Přehled budov podle

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Přitažlivost řešení bungalovu

Přitažlivost řešení bungalovu HAAS FERTIGBAU, S.R.O.: BASIC LINE 116 Přitažlivost řešení bungalovu TYP: Basic Line 116 POČET MÍSTNOSTÍ: 3+1 ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 138,3 m 2 PODLAHOVÁ PLOCHA: 116,0 m 2 VHODNÝ POČET OSOB: 3-4 OBESTAVĚNÝ PROSTOR:

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

ZDICÍ PRVKY OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ A STŘÍŠKY, ZDICÍ BLOK, VYMÝVANÝ PLOTOVÝ SYSTÉM, ŠTÍPANÝ KÁMEN, TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

ZDICÍ PRVKY OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ A STŘÍŠKY, ZDICÍ BLOK, VYMÝVANÝ PLOTOVÝ SYSTÉM, ŠTÍPANÝ KÁMEN, TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ ZDICÍ PRVKY OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ A STŘÍŠKY, ZDICÍ BLOK, VYMÝVANÝ PLOTOVÝ SYSTÉM, ŠTÍPANÝ KÁMEN, TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ r e a l i t o u j e k v a l i t a! Okrasné tvárnice štípané a stříšky šedá

Více

ATELIER NÁŠ DŮM IRD DIVIŠ. Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva

ATELIER NÁŠ DŮM IRD DIVIŠ. Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva IRD - DIVIŠ Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva IRD DIVIŠ 2.1 - Technická zpráva OBSAH: 1. Konstrukční řešení 2. Technologický postup provádění spár prefabrikované stropní konstrukce z dílců

Více

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8 Bytový dům X-LOFT I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8 Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN X-LOFT I.fáze II.fáze III.fáze X-LOFT I.fáze dokončená (3700 m 2 ) II. a III. fáze ve výstavbě (5800

Více

BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE. 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA

BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE. 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV THERMAL ENVIRONMENT FIRE GUARANTEE 40-LET SPOLEHLIVÁ IZOLACE 20% ZLEPŠENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH VLASTNOSTÍ Vydejte se na cestu s IPN-QuadCore: ipn-quadcore.cz NOVÁ ÚROVEŇ POŽÁRNÍCH

Více

6.1 DVEŘNÍ KOVÁNÍ Premium, Plus, Pure

6.1 DVEŘNÍ KOVÁNÍ Premium, Plus, Pure 6.1 DVEŘNÍ KOVÁNÍ Premium, Plus, Pure 6.2 KOVÁNÍ DORMA PREMIUM Popis a parametry objektové kování pro nejvyšší zatížení s 10ti letou garancí od výrobce klasifikace kvalitativní třída 4 dle EN 1906 pro

Více

Stavební systémy MEDMAX a MAXPLUS

Stavební systémy MEDMAX a MAXPLUS Stavební systémy MEDMAX a MAXPLUS 1. Nízkoenergetický systém stavby MEDMAX MEDMAX je moderní, ekologickou a cenově dostupnou stavební technologií výstavby s maximální tepelnou ochranou budov v souvislosti

Více

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zakázka číslo: 200-02040-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Královická 688 250 0 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zpracováno v období: březen 200 Obsah.VŠEOBECNĚ...3..Předmět...3.2.Úkol...3.3.Objednatel...3.4.Zpracovatel...3.5.Vypracoval...3.6.Kontroloval...3.7.Zpracováno

Více

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systém pro předsazenou montáž oken První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systémové řešení s budoucností Nulové energetické ztráty Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém. Kvůli změnám

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ZÁSADY NÁVRHU principy pro skladbu

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Střechy materiály střešních krytin betonová střešní krytina.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Střechy materiály střešních krytin betonová střešní krytina. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_8_MY_3.03 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Stavba : Stavební úpravy bytového domu na ulici Dubková č.p. 1541

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_ZF_POS_18 Beton a jeho vlastnosti Střední průmyslová škola a Vyšší odborná

Více

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY oceněná KVALITA heluz KOMPLEXNÍ SYSTÉM Nová generace stavebního systému Společnost HELUZ cihlářský průmysl

Více