Vítězslav Nezval ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítězslav Nezval (1900-1958)"

Transkript

1 Vítězslav Nezval ( ) Vítězslav Nezval byl český básník, spisovatel, překladatel, spoluzakladatel poetismu, přední osobnost českého surrealismu a národní umělec. Nezval je vůdčím představitelem poetismu a českého surrealismu

2 Pravým básníkem je ten, kdo mění zlo lidství v dobrodiní krásy; kdo mění meč zla lidství v dobrodiní poezie. Život Vítězslav Nezval vyrůstal v rodině venkovského učitele v Biskoupkách na Moravě. Po základní škole vystudoval gymnázium v Třebíči, které dokončil v roce Po jednom semestru, který strávil na právnické fakultě v Brně, přestoupil Nezval na pražskou fakultu filozofickou. Tu ale nedostudoval. Poté pracoval například jako tajemník redakce Masarykova slovníku naučného či dramaturg Osvobozeného divadla. Roku 1922 vstupuje do Devětsilu a stává se jednou z jeho vůdčích osobností. V rámci Devětsilu se významně podílel na vzniku poetismu. Za základní dílo poetismu je považováno právě jeho dílo Pantomima (1924). Po tom, co v roce 1934 přerůstá poetismus v surrealismus, mění se i Nezvalova tvorba do jeho básní se dostávají surrealistické prvky. Pod vlivem zážitků ze svých cest do zahraničí a setkání se světovými surrealisty založil v roce 1938 Surrealistickou skupinu, která se ovšem později rozpadá. Po druhé světové válce je Nezval aktivním členem KSČ. Jeho tvorba této doby je nazývána jako budovatelská a nekvalitní. Nezval zemřel v důsledku spály a srdečního infarktu. Pohřben je na pražském Vyšehradském hřbitově. O jeho smrti vypovídají slova Jaroslava Seiferta: Vítězslav Nezval zemřel předčasně, nebyl ještě stár. Ale umíral lehce. Tak lehce, jako lehce psal své verše. Nikdo netušil, že jeho nemoc je smrtelná

3 Myslili jen na chřipku. Pojednou v náručí své ženy sklonil hlavu a v tom okamžiku ztratila tato země jednoho ze svých velkých básníků. Hrob Vítězslava Nezvala na Vyšehradském hřbitově

4 Poetismus Umělecký směr, který vznikl v Československu a je typicky českým avantgardním literárním směrem. Typickými znaky poetismu jsou každodennost, všednost, popis obyčejných věcí kolem nás. Jedná se o styl hravý, bezprostřední a radostný. Důraz je kladen na emotivní prožitek jedince. Báseň existuje jen proto, aby byla básní, nic víc. Z vět mizí interpunkce, experimentuje se se slovy, poezie má přinášet radost a nepřímo radí jak žít. Typickým místem poetistické básně jsou lunaparky, cirkusy, lidové zábavy a exotická místa. Surrealismus Evropský umělecký směr a životní styl, který klade důraz na podvědomí a usiluje o bezprostřední zaznamenání myšlenek v podobě tzv. automatického textu autor zapisuje své myšlenky na papír aniž by je kontroloval. Proto mohou taková díla často působit na čtenáře nesrozumitelně. Básně se většinou ani nerýmují, často jsou nelogické a nonsensové. Typickými motivy básní jsou sny, podvědomí a sexualita. Pojem surrealismus poprvé použil Guillaume Apollinaire. U nás existovala Surrealistická skupina v letech právě díky Vítězslavu Nezvalovi. Poetismus a surrealismus se projevují i v umění výtvarném, které u nás v obou případech zastupuje například Jindřich Štýrský a Toyen

5 Toyen: Čtenářka,

6 Literární dílo Vítězslava Nezvala Tvorba Vítězslava Nezvala je velmi rozsáhlá, zaměříme se tedy na důležitá a stěžejní díla jeho tvorby. Báseň, která předznamenává jeho poetistickou tvorbu je Podivuhodný kouzelník (1922), ve které ústřední postava kouzelníka učí člověka pochopit krásu světa. Již zde se objevují prvky snovosti, exotiky a cestování. První významnou sbírkou poetismu je Pantomima (1924), která je složena z kaligramů, manifestů poetismu (Papoušek na motocyklu) a slavného cyklu Abeceda, ve kterém Nezval představuje své asociace z tvarů písmen. Ukázka z cyklu Abeceda

7 Hravost předchozích sbírek se mění se sbírkou Básně noci (1930), která obsahuje báseň Edison. Nezvalova tvorba najednou jakoby zvážní, oslavuje práci a schopného člověka (srovnejte s proletářskou poezií). Na pomezí poetismu a surrealismu se Nezvalova poetika ocitá v díle Sbohem a šáteček (1934). Plně se surrealismus rozvíjí ve sbírkách Žena v množném čísle (1936), Praha s prsty deště (1936) a Absolutní hrobař (1937). Surrealismus ale postupně začal Nezvala svazovat. Rád se proměňoval, ale surrealismus mu to neumožňoval. Měl rád krásu, ale surrealismus hlásal, že poezie nemá být krásná. Proto se postupně začal vymaňovat ze surrealistické skupiny a anonymně vydává 52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida (1936). Připomeňme si i jedno z největších Nezvalových děl, Manon Lescaut (1940), které je adaptací románu Abbé Prévosta: Manon je můj osud. Manon je můj Manon je dítě. Manon je plavovláska. osud. Manon je první a poslední má láska. Manon je všecko, co neznal jsem dosud. Manon, ach Manon, Manon z Arrasu! Manon je první a poslední můj hřích, Manon je moje umřít pro krásu. nepoznat Manon, nemiloval bych. Manon je motýl. Manon je včela. Manon je růže, hozená do kostela. Manon je všecko, co neztratí nikdy svůj pel. Manon je rozum, který mi uletěl! - 7 -

8 Přečtěte krátké ukázky z Nezvalova cyklu Abeceda a na základě znaků, které v nich najdete, zařaďte dílo k určitému směru a vysvětlete proč tomu tak je. Poté si vyberte dvě písmena z abecedy, pokuste se je umělecky ztvárnit podle Nezvalova modelu a podělte se o ně se spolužáky. Abeceda B druhé písmenko dětského slabikáře a obrázek prsu milenčina ( ) N Od hlavy až k patě milenec k milé je láskou přitažen Láska je vratká však jak spojovací linka hlásky N (...) Za domácí úkol si v učebnici přečtete strany a vypracujete následující úkoly: 1. Vysvětlete, proč je Edison nazýván polytematickou básní. 2. Charakterizujte rým a verš básně. 3. Uveďte konkrétní příklady anafor a metafor. 4. Vyhledejte refrén básně a vysvětlete jeho proměnu

9 5. Na základě znaků díla určete, ke kterému směru se báseň řadí a proč. 6. Jaký impuls vedl Nezvala k napsání této básně a proč ho tolik okouzlila noční Praha? Přečtěte si ukázku básně Píseň písní, kde Nezval surrealisticky ztvárnil ženu. Máte pocit, že spolu jednotlivé obrazy souvisí? Působí na vás výsledný obraz ženy jako reálný nebo spíše imaginární až nonsensový? Proč? Veďte diskuzi se spolužáky. Píseň písní (Žena v množném čísle) (...) Tvé nohy jsou utkáním dvou blýskavic Dvou zdlouhavých řek Dvou spleenů Tvé nohy jak vírníci Jak výbuchy magnesia Jak zimní noci Jak dlouhé rovnice Tvé nohy jak opilá vinobraní Jak tanec přístavu Tvé nohy jak válka Tvůj klín je plamen pájky Let motýla lodní šroub Tvé boky jsou kavalkáda Tvé boky jsou Geislerovy trubice Tvé boky jsou sama lenost Hluk vřetene stín violy Tvé čelo je jiskra Tvé zuby jsou lis Tvé uši jsou zbloudilé otazníky Tvůj krk je vodopád Jsi jako den přecházející v noc noc přecházející v den den přecházející v přelud - 9 -

10 Vyzkoušejte si tvorbu automatického textu v praxi. Během dvou minut pište myšlenky, které vás napadají k tématu, které vám vybere učitel. Poté si některé ukázky přečtěte. Pokuste se o interpretaci následujícího textu ze sbírky Absolutní hrobař. Co ve vás ukázka vyvolává a o čem si myslíte, že Nezval píše? Bizarní městečko 25 Rytíř V azbestovém brnění Skloněn Nad nízký dubový špalek Štípá dříví A hází je Do studny Ze které stoupá Čpavý Krátkými plamínky zbarvený Namodralý dým

11 Podívejte se jak text interpretuje literární teoretik Jan Mukařovský: ( ) Rytíř v azbestovém brnění je, jak naznačuje adjektivum, patrně hasič; tomu nasvědčuje i zmínka o plamenech a dýmu; je však současně i kýmsi, kdo štípe dříví a hází je do otvoru studny-ohniště, tedy topičem. Hádanka je dvojsmyslná a její rozluštění zní buď hasič, buď topič ; splynutí těchto dvou protikladných skutečností umožnila snad sekerka, kterou je hasič vyzbrojen. ( ) Připojíte se k němu, nebo máte jiné vysvětlení?

12 - 12 -

LITERATURA V 1. POLOVINĚ 20. STOLETÍ PROLETÁŘSKÁ POEZIE A POETISMUS

LITERATURA V 1. POLOVINĚ 20. STOLETÍ PROLETÁŘSKÁ POEZIE A POETISMUS LITERATURA V 1. POLOVINĚ 20. STOLETÍ PROLETÁŘSKÁ POEZIE A POETISMUS Úvod: po 1. sv. v. revoluční postoj umělců 2 proudy: proletářská poezie a avantgarda (postupovaly společně, později se diferencovaly)

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap18

Více

Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický

Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický Almanach Ruch Název připomíná národní vlastenecký ruch v souvislosti

Více

Příklady moderních literárních směrů a tvůrčích skupin využívajících princip hry

Příklady moderních literárních směrů a tvůrčích skupin využívajících princip hry Příklady moderních literárních směrů a tvůrčích skupin využívajících princip hry Poetismus A1 Zdroje poetismu; A2 Definice a hlavní představitelé poetismu; B2a Vítězslav Nezval: Pantomima: Abeceda; B2b

Více

Řešení. Přijímací zkouška z české literatury Varianta A

Řešení. Přijímací zkouška z české literatury Varianta A Řešení Přijímací zkouška z české literatury Varianta A 1a/ Uveďte název literárního díla, k němuž se vztahuje následující charakteristika. Přesto, že nebylo zamýšleno jako dílo krásné literatury a navzdory

Více

Jiří Wolker. Život: (1900 Prostějov 1924Prostějov)

Jiří Wolker. Život: (1900 Prostějov 1924Prostějov) Jiří Wolker (1900 Prostějov 1924Prostějov) Jiří Wolker byl český básník. Jeden z nejnadanějších představitelů proletářského umění a zároveň člen literární skupiny Devětsilu, která zpočátku proklamuje proletářské

Více

aneb procházka po dějinách české a světové literatury

aneb procházka po dějinách české a světové literatury Mgr. Milan Šimek aneb procházka po dějinách české a světové literatury 1 Předmluva Dvojdílná brožura Literární notes si neklade za cíl být akademickou publikací dějin světové a české literatury. Jedná

Více

Česká literatura po roce 1945

Česká literatura po roce 1945 Česká literatura po roce 1945 A) LITERATURA V LETECH 1945-1968 Charakteristika období aneb Co následovalo po únoru roku 1948 Již v úvodu je třeba připomenout, že z hlediska literárního není pro naše písemnictví

Více

Česká poválečná kultura

Česká poválečná kultura Česká poválečná kultura 1. Rozdělení české poválečné literatury Česká poválečná literatura se nedělí na umělecké směry nebo skupiny, protože nejsilnějším kritériem vývoje literatury je politika Komunistické

Více

b ř e z n a Verše měsíce

b ř e z n a Verše měsíce V únorovém čísle Literky se se čtenáři rozloučila dosavadní redaktorka, která odešla za lepším, a tak starost o březnové číslo připadla tomu, který je sice trvale uveden v tiráži, ale dosud se projevoval

Více

Noty s věnováním Voskovce, Wericha a Ježka daroval Slávek sestře Vlastě k Ježíšku 1932. Literární archiv Památníku národního písemnictví

Noty s věnováním Voskovce, Wericha a Ježka daroval Slávek sestře Vlastě k Ježíšku 1932. Literární archiv Památníku národního písemnictví opis otce synovi z dob lávkových pražských studií: odina Milý lávku, alešice 28. října 1926 byl jsem dnes mile překvapen, když k nám přišel kominář Jaša a první jeho slova byla: řijel náš ldřich z rna

Více

Čítanka 9 Slovníček autorů

Čítanka 9 Slovníček autorů A Joseph Alexander ALTSHELER /džouzif eligzándr óltšelr/ (29. 4. 1862 Three Springs, Kentucky, USA 5. 6. 1919 New York, USA) Americký novinář a prozaik, jeden z nejpopulárnějších autorů dobrodružné literatury

Více

Dějiny českého divadla 2 Česká divadelní avantgarda (vybrané kapitoly)

Dějiny českého divadla 2 Česká divadelní avantgarda (vybrané kapitoly) Dějiny českého divadla 2 Česká divadelní avantgarda (vybrané kapitoly) Studijní text pro kombinované studium H S OLOMOUC 2013 Oponenti: Mgr. Veronika Valentová, Ph.D. doc. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta PETRA PODZEMNÁ. III. ročník prezenční studium. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta PETRA PODZEMNÁ. III. ročník prezenční studium. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury PETRA PODZEMNÁ III. ročník prezenční studium Obor: Český jazyk Výchova ke zdraví VARIACE MOTIVŮ V DÍLE BOHUMILA HRABALA

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav české literatury a knihovnictví Český jazyk a literatura Mgr. Pavla Ondrušková POHLEDY DO ŽÁNRU TATÍNKOVSKÝCH POHÁDEK Magisterská diplomová práce Vedoucí

Více

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Českého jazyka a literatury Studijní program: 2. stupeň Kombinace: Český jazyk francouzský jazyk BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS

Více

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války)

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Literatura pro 2. ročník gymnázia (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba: Petr Bezruč: Slezské písně - alespoň

Více

Základy teorie divadla

Základy teorie divadla Základy teorie divadla Studijní text pro kombinované studium Andrea Hanáčková OLOMOUC 2013 Oponenti: doc. PhDr. Jiří Štefanides MgA. David Drozd, Ph.D. PhDr. Eva Klimentová, Ph.D. Zkvalitnění systému kombinované

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Martina Homolková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Martina Homolková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Martina Homolková Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Beatnické básnířky Martina Homolková Bakalářská práce 2008 Tímto bych chtěla

Více

Z e-mailu Kamily Randákové. Poslání Kritických listů

Z e-mailu Kamily Randákové. Poslání Kritických listů Poslání Kritických listů Kritické listy podporují otevřené společenství vzdělavatelů, kteří metodami aktivního učení dosahují všestranných a trvalých výsledků ve vzdělávání žáků, rozvíjejí u nich zvídavost

Více

Máchovský rodokmen české poezie

Máchovský rodokmen české poezie Máchovský rodokmen české poezie (studijní materiály k předmětu) Božena Plánská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. Obsah Sylabus

Více

Bakalářská práce. Tři zastavení nad dílem Františka Hrubína (Srpnová neděle, Romance pro křídlovku, Zlatá reneta) Západočeská univerzita v Plzni

Bakalářská práce. Tři zastavení nad dílem Františka Hrubína (Srpnová neděle, Romance pro křídlovku, Zlatá reneta) Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra českého jazyka a literatury Bakalářská práce Tři zastavení nad dílem Františka Hrubína (Srpnová neděle, Romance pro křídlovku, Zlatá reneta) Plzeň,

Více

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

ČASOPIS KRITIKA. LIST SKUPINY KULTURNÍCH PRACOVNÍKŮ.

ČASOPIS KRITIKA. LIST SKUPINY KULTURNÍCH PRACOVNÍKŮ. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV BOHEMISTIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE ČASOPIS KRITIKA. LIST SKUPINY KULTURNÍCH PRACOVNÍKŮ. Vedoucí práce: Mgr. Veronika Véberová, Ph. D. Autor

Více

Novalis a jeho Hymny k poctě noci

Novalis a jeho Hymny k poctě noci Jan Dostal Novalis a jeho Hymny k poctě noci Anthroposofická studie I Novalis, to je pevnina, to je neobjevený nebo aspoň ze značné části neprobádaný kus země. Florian Roder, Novalis, Stuttgart 1992 Co

Více

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta Katedra české literatury LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ I SPOLEČENSKÝ FENOMÉN Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Mgr. David Kroča, Ph.D.

Více

[Zadejte text.] GeNeZe. 1. vydání Únor 2011, [Zadejte text.]

[Zadejte text.] GeNeZe. 1. vydání Únor 2011, [Zadejte text.] [Zadejte text.] GeNeZe 1. vydání Únor 2011, [Zadejte text.] GENEZE 2 SLOVO ÚVODEM S nástupem nového roku přichází nový čas. Čas geneze. Rozkvětu. Pohleďme vzhůru do výšin umění. Začněme tedy od začátku,

Více

Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku

Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník XIi /2013 29. 10. 2013 10. 11. 2013 21 Vaše knihkupectví Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku Platné právní předpisy www.uz.cz SVĚTOVÝ

Více

Uskuteční se ve dnech 6. 7. května 2014 na Katedře dějin umění FF UP Olomouc, Univerzitní 3.

Uskuteční se ve dnech 6. 7. května 2014 na Katedře dějin umění FF UP Olomouc, Univerzitní 3. Celostátní studentská vědecká konference Paragone 2014: Soutěž o cenu profesora Milana Tognera Uskuteční se ve dnech 6. 7. května 2014 na Katedře dějin umění FF UP Olomouc, Univerzitní 3. Pořadatelem je

Více

20 2014 30 Kč www.itvar.cz

20 2014 30 Kč www.itvar.cz 20 2014 30 Kč www.itvar.cz ROZHOVOR S Kamilem Bouškou 4 PŘEKLADY Kateřina Rudčenková 8 Frank O Hara Správci přístavu Chtěl jsem mít jistotu, že k tobě dorazím; i když má loď uvízla cestou v několika kotvištích.

Více