Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje"

Transkript

1 Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010

2 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna založená na inovační produkci a službách s vysokou přidanou hodnotou včetně využívání potenciálu cestovního ruchu (PRLK ) Tradiční obory Nově se rozvíjející obory Podpora inovací, kreativity, podnikavosti

3 Okruhy podpory malých a středních podnikatelů ze strany kraje Podpora inovací, rozvoje vědy a výzkumu Spolupráce LK a Podnikatelské rady LK Konzultace projektových záměrů Účast na veletrzích, pořádání tématických soutěží Databáze brownfields, greenfields

4 Proces stanovení priorit podpory inovací Nisa Invest Inovace a Design pracovní skupina NI 8 projektový tým usnesení č. 177/07/RK schválen záměr vypracovat regionální inovační strategii projekt podpořen z ROP (CZ.1.13/4.2.00/ ) 2008 konference - 6 odborných skupin - více jak 60 členů odborných skupin, - projektový tým, koordinační výbor usnesením č. 301/09/ZK schválena Regionální inovační strategie LK

5 Regionální inovační strategie Libereckého kraje Koncepce Regionální inovační strategie LK CÍL = rozvoj prostředí příznivého inovacím, malým a středním podnikatelům, vědě a výzkumu Akční plán RIS LK realizované projekty Informační portál LK pro inovace Pracovní skupina pro rozvoj inovací v LK Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL Membránové inovační centrum Membrain s.r.o.

6 Informační portál Libereckého kraje pro inovace Informace, komunikace Kalendář akcí Financování inovací aktuální výzvy, plán výzev Mezinárodní spolupráce Udržitelná výroba a spotřeba Technologický profil LK

7 Pracovní skupina pro podporu inovací v LK Usnesením č. 353/10/RK zřízena Pracovní skupina pro podporu inovací v LK jako poradní orgán náměstka hejtmana, RNDr. Příkaského Členové: Technická univerzita v Liberci Agentura regionálního rozvoje s.r.o. Krajská hospodářská komora VÚTS a.s. Czechinvest, CzechTrade Podnikatelská rada LK CLUTEX klast technických textilií MemBrain, s.r.o. Úřad práce v Liberci Regioinfo s.r.o. Svaz výrobců bižuterie

8

9

10 Příklady dalších aktivit Libereckého kraje k podpoře malých a středních podnikatelských subjektů

11 Významné aktivity LK v oblasti vzdělávání CENTRUM VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE sít místních center celoživotního vzdělávání střední školy poskytující flexibilní vzdělávací nabídku pro dospělé REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM O UPLATNITELNOSTI ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE informace o žácích středních škol, absolventech, nezaměstnaných analýzy studie data

12 Významné aktivity LK v oblasti vzdělávání PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ kampaň na podporu odborného vzdělávání zvýšení počtu žáků v technických oborech aktivity: roadshow pro výchovné poradce videospoty YES pro řemesla Den pro holky Věda a technika v ulicích STIPENDIJNÍ PROGRAM PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ŠKOL cílená motivační finanční podpora žáků vybraných oborů Strojní mechanik - Nástrojař -Tesař - Zedník - Řezník uzenář -Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla

13 Konzultace k projektovým záměrům Máte projektový záměr? Chcete poradit, zda existuje vhodný program pro spolufinancování Vašeho projektu? na webových stránkách Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů naleznete tzv. formulář projektového záměru, který slouží jako podklad k rychlé a efektivní konzultaci a pomoci zájemcům v základní orientaci v možnostech financování jejich záměrů. po vyplnění formuláře a jeho elektronickém zaslání na ovou adresu: pracovníci odboru posoudí možnosti financování záměru ze Strukturálních fondů či jiných dotačních titulů a následně elektronicky nebo telefonicky zkontaktují zasilatele s odpovědí, ve které nalezne doporučení, do jakého vhodného operačního programu a do jaké osy (oblasti) projekt zapadá vč. kontaktu na správce (administrátora) operačního programu.

14 LK a Podnikatelská rada LK Priority spolupráce Libereckého kraje a Podnikatelské rady LK v období Spolupráce na trhu práce Celoživotní vzdělávání Podpora regionálních investic Podpora rozvoje v oblasti služeb Podpora inovací Podpora exportu Podpora vědy a výzkumu Cestovní ruch Sklářský a bižuterní průmysl Strategický rozvoj regionu

15 Účast na veletrzích, pořádání tématických soutěží Účast LK na veletrzích: Region Tour, Holiday World, ITB Berlín, TS Poznaň veletrhy cestovního ruchu Urbis Invest veletrh investičních příležitostí Pořádání soutěží: Stavba roku LK Výrobek roku LK pod záštitou hejtmana LK - Podnikatel roku LK

16 URBIS INVEST 2010

17 Informační zdroje pro investory Databáze brownfileds Databáze greenfields

18 Databáze brownfields v r bylo v rámci Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields na území Libereckého kraje vytipováno 364 lokalit typu brownfields, následně byla vytvořena databáze, která je propojena s mapovým serverem brownfields a je umístěna na serveru LK a přístupná pro veřejnost z internetových stránek Libereckého kraje: průběžná aktualizace

19 Databáze brownfields

20 Katalog brownfields

21 Brownfields televizní spoty Na konci r bylo natočeno a v r na Genus TV odvysíláno 10 televizních spotů na téma brownfields v Libereckém kraji: 1. díl: Co jsou to brownfields 2. díl: Průmyslová brownfields 3. díl: Dědictví industriální architektury 4. díl: Zrevitalizovaná průmyslová brownfields 5. díl: Předválečná občanská vybavenost 6. díl: Zemědělská brownfields 7. díl: Vojenská brownfields 8. díl: Socialistická kulturní zařízení 9. díl: Obytná brownfields 10. díl: Tradiční venkovská brownfields

22 Databáze greenfields zmapováno 22 největších v LK vytvořena internetová aplikace umístěná na serveru LK a přístupná pro veřejnost z internetových stránek LK: v této databázi lze vyhledávat zóny dle předem zadaných kritérií (např. obec, obec s rozšířenou působností, okres, požadovaná rozloha, požadovaný typ vlastnictví, dopravní dostupnost atd.) u jednotlivých lokalit je uvedena také jejich stručná charakteristika a uživatel zde zároveň nalezne i základní informace o existující infrastruktuře (vodovod, kanalizace, plynovod, el. energie, centrální zásobování teplem, internet)

23 Katalog vydán v r. 2010

24 Projekt Budování kapacit udržitelné výroby a spotřeby Projekt podpořen z Revolvingového fondu MŽ ČR Trvání projektu: Celkový rozpočet projektu: Kč Příspěvek z Revolvingového fondu MŽP ČR: Kč Náplň projektu: Vzdělávací program k hodnocení možností inovací udržitelné výroby a spotřeby Vstupní hodnocení možností inovací udržitelné výroby a spotřeby Zřízení Informačního centra udržitelné výroby a spotřeby Osvěta, propagace nástrojů udržitelné výroby a spotřeby Cílové skupiny: MSP, organizace veřejného sektoru, pedagogičtí a výzkumní pracovníci

25 Nástroje udržitelné výroby a spotřeby SMYSL: výběr nástrojů vedoucích ke zvyšování hodnoty podniku s efekty pro společnost a pro životní prostředí Společenská odpovědnost EMAS systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí ISO - Integrovaný systém řízení Čistší produkce Environmentální manažerské účenictví Systém energetického řízení monitoring a targeting Nejlepší dostupné techniky (BAT) a benchmarking Ekoznačení a vlastní environmentální tvrzení Posuzování životního cyklu Design pro udržitelný život

26 Děkuji za pozornost Ivana Ptáčková Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část 2011 Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Mgr. David Rucki a

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Znění pro konzultaci Stav: 27.06.2014 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Předmluva V novém období

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 29.4.2015 Dvůr Králové nad Labem SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR a 15. července 2014

Více

Výchozí stav PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST A SLUŽBY. Zaměstnanost

Výchozí stav PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST A SLUŽBY. Zaměstnanost PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST A SLUŽBY Vedoucí: Členové: Mgr. Karel Zrůbek starosta města Ing. Miloslav Chlan podnikatel Jaroslava Škudrnová vedoucí ÚP Marie Šolcová vedoucí Živnostenského odboru MěÚ Výchozí

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE Kronach Kulmbach Hof Oberfranken Wunsiedel i.fichtelgebirge Sokolov Karlovy Vary Karlovarský kraj Cheb Bayreuth Tirschenreuth Neustadt a.d.waldnaab Amberg-Sulzbach Schwandorf Oberpfalz Tachov Cham Domažlice

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie)

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy III. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) ZPRACOVANÁ KE DNI 26. 11. 2014 se zapracovanými

Více