1. Jakými prostředky Čapek vyvolává u čtenáře humorný účinek?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Jakými prostředky Čapek vyvolává u čtenáře humorný účinek?"

Transkript

1 A) Všestranný jazykový rozbor Šéf, šéfredaktor, náš starý neboli dědek, je hlavou redakce. Tato hlava je většinou ukryta ve svém pokoji, kde koná porady, přijímá návštěvy a raporty a někdy také píše; v nepravidelných časových obdobích však vyráží ze svého úkrytu a burácí, že v novinách není kterási zpráva nebo že tam nějaký vrták něco popletl nebo tak. V tu chvíli se veškeré tvorstvo v redakci chvěje jako zvěř v džungli, ve které se rozléhá královský řev tygra; i klapky psacích strojů našlapují tišeji než jindy a sluha méně řinčí talíři a sklenicemi, ve kterých roznáší večeře. (K. Čapek: Jak se dělají noviny) I. Rozbor komunikační situace a výstavby textu 1. Jakými prostředky Čapek vyvolává u čtenáře humorný účinek? II. Rozbor syntaktický 1. Jakým typem věty tato ukázka začíná? Určete podmětovou a přísudkovou část. 2. Proč je podmětová a přísudková část oddělena čárkou? 3. Jak syntakticky určíte část textu od Tato hlava.. až ke středníku? III. Rozbor lexikální a slovotvorný 1. Vyhledejte přejatá slova (9) a vysvětlete jejich význam. 2. Jaký význam má v úryvku slovo starý? 3. Jak je utvořeno slovo tvorstvo a ke které významové skupině patří? IV. Rozbor slovnědruhový a tvaroslovný 1. Vyhledejte v textu příslovce a určete jejich druhy. 2. Vyhledejte v textu pod. jm. pomnožné. 3. Vyhledejte v textu pod. jm. patřící ke vzoru předseda. V. Rozbor zvukové stránky VI. Rozbor stylistický 1. Které ze čtyř pojmenování profese novináře je oficiální? Jaké slohové zabarvení mají zbývající tři pojmenování? 2. Vyhledejte několik míst v textu, kde autor užívá humorný způsob vyjádření. B) Doplňte čárky: Popularita má i stinné stránky jenže být veřejně činný bez zájmu veřejnosti a sdělovacích prostředků by byl paradox a absurdita a tak se herec sám stará o to aby se mu nejednou nestalo že po něm jak se říká neštěkne ani pes.

2 C) Opravte slovosled Čím větší je sazenice, tím masivnější je její stavba, aby se neprohýbala pod větší tíhou sazby. Rychlost usazování ze tří světových oceánů je podle něho největší v Atlantském oceánu pro jeho menší rozlohu. D) Přiřaďte slova k těmto obecně českým výrazům: bejvák kamrlík šlofík pakárna tutovej šmejd fest zahejbat E) Uvedené dvojice užijte ve větách tak, aby byl patrný významový rozdíl: řeč x řeči prach x prachy láska x lásky F) Doplňte slovesa vyjadřující co kdo dělá (př.: žába kuňká) vrabec., kůň.., husa., osel., krocan.., opice. G) Utvořte přirovnání ((př.: spát jako dudek) řvát jako, sedět jako, třást se jako, točit se jako. H) Doplňte chybějící číselné výrazy (př.: Pro jedno kvítí slunce nesvítí.) Všichni pracovali o.. Seber si svých.. švestek a zmiz. Mám chutí se jít vykoupat. Pro. ran do hlavy, kde se tady bereš? Skoro nic nejedl, ale pil za.. Říká se, že nic umořilo osla. Nosil klobouk na facky. Nemá všech. pohromadě.

3 LITERATURA 1. K staroslověnskému písemnictví patří a) Kosmova kronika b) Svatý Václave, vévodo České země c) Proglas 2. Autorem díla De orthographia Bohemica (O českém pravopisu) je a) Jan Hus b) Tomáš Štítný ze Štítného c) Petr Chelčický 3. Které dílo se stalo vzorem spisovné češtiny pro první generaci národního obrození? a) Sieť viery pravé b ) Bible kralická c) Listové do nebe 4. Které dílo patří k národnímu humanismu? a) Mastičkář b) O církvi c) O práviech, súdech i dskách země české knihy devatery 5. J. A. Komenský nenapsal a) Svět v obrazech b) Labyrint světa a Ráj srdce c) Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště českého 6. Kdo je pokládán za zakladatele slavistiky? a) J. Dobrovský b) P. J. Šafařík c) B. Balbín 7. Kdo je autorem pětidílného česko-německého slovníku? a) J. Jungmann b) J. Dobrovský c) V. M. Kramerius 8. Autorem prózy Marinka je a) K. H. Mácha b) J. Linda c) K. Sabina 9. Kdo z následujících autorů byl básníkem, prozaikem, novinářem i kritikem? a) F. L. Čelakovský b) K. Sabina c) K. Havlíček Borovský 10. Ke generaci Lumírovců patřil a) J. Vrchlický b) V. Hálek c) Sv. Čech 11. Kdo je autorem básnické sbírky Písně kosmické? a) J. Neruda b) J. V. Sládek c) J. Vrchlický 12. J. Neruda nenapsal a) Žerty hravé a dravé b) Arabesky c) Jan Maria Plojhar 13. Tvůrkyní českého románu je a) B. Němcová b) K. Světlá c) T. Nováková 14. Alois Jirásek nenapsal román a) Kladivo na čarodějnice b) Mezi proudy c) F. L. Věk 15. Významným představitelem generace buřičů je a) A. Sova b) P. Bezruč c) F. Gellner 16. Impresionismus v české poezii reprezentuje dílo a) V. Dyka b) A. Sovy c) F. Šrámka

4 17. Který umělecký proud vznikl před 1.sv. válkou nebo během ní? a) vitalismus b) civilismus c) poetismus 18. K. Čapek je autorem románu a) R.U.R. b) Ze života hmyzu c) Válka s mloky 19. Která Nezvalova sbírka patří k surrealistické tvorbě? a) Edison b) Pantomima c) Žena v množném čísle 20. Zakladatelem moderní české poezie pro děti je a) J. V. Sládek b) K. V. Rais c) F. Hrubín 21. Označte řádek, na němž všechna jména označují básníky tzv. meziválečné avantgardy: a) S. K. Neumann J. Hora V. Nezval K. Biebl b) J. Seifert V. Nezval J. Wolker K. Biebl c) F. Halas V. Holan J. Kainar V. Závada 22. Označte řádek, na němž všechna jména označují autory tzv. baladické prózy : a) K. Čapek E. Bass J. Majerová I. Olbracht b) M. Pujmanová J. Čapek J. Mahen V. Řezáč c) V. Vančura K. Čapek J. Glazarová I. Olbracht 23. Označte řádek, na němž všechna jména označují autory, kteří psali také pohádky: a) K.Čapek K. Toman J. Wolker B. Němcová b) K. J. Erben K. Poláček V. Vančura F. Hrubín c) J. Čapek J. Drda J. Werich A. Lustig 24. Označte řádek, na němž všechna jména označují osobnosti avantgardního diivadla: a) J. Voskovec J. Werich F. Langer F. Šubrt b) J. Kvapil K. H. Hilar J. Čapek E. F. Burian c) J. Voskovec J. Frejka J. Honzl E. F. Burian 25. Seřaďte následující jména kritiků chronologicky: a) J. Mukařovský b) B. Václavek c) O. Hostinský d) K. Havlíček Borovský e) A. Novák f) K. Teige g) F. X. Šalda h) K. Sabina

5 26. Spojte řádky, které k sobě významově patří. Přiřaďte písmena k číslům: a) epigram 1. žalozpěv b) sonet 2. sdružování představ c) pověst 3. hudebně-dramatický žánr d) metafora 4. zvukomalba e) elegie 5. žákovská poezie ve středověku f) antiteze 6. znělka, žánr lyrické poezie g) onomatopoie 7. vyprávění o životě svatých h) oxymorón 8. lyricko-epická báseň s dramatickým dějem i) kaligram 9. přenášení pojmenování na základě vnější podobnosti j) pranostika 10. krátká satirická báseň k) legenda 11. přísloví vyjadřující zkušenost s počasím l) vagantská poezie 12. přirovnání protikladem m) balada 13. spojení slov, jejichž významy se vzájemně vylučují n) melodram 14. druh vizuální básně o) asociace 15. žánr lidové slovesnosti

Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2009/2010. Český jazyk

Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2009/2010. Český jazyk Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2009/2010 Český jazyk Předmětová komise českého jazyka a literatury pro přípravu zkušebního katalogu: Marie Sohr, prof., NIU Jednota, Daruvar vedoucí Kvjeta

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK ROČNÍK: PRVNÍ/KVINTA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy JAZYK Žák vysvětlí základní jazykovědné a stylistické termíny, užívá je v praxi rozliší podoby a útvary

Více

ČESKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ČESKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ČESKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět Český jazyk a literatura má na 2. stupni časovou dotaci 5 hodin týdně v 6. a 9. ročníku, 4 hodiny týdně v 7. a 8. ročníku. Dělí

Více

5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk

5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk 5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nástavbové studium denní studium (4 6 hodin celkem v 1.a 2. ročníku) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro střední odborné školy (celkem 10 14 hodin v 1. 4. ročníku) a pro čtyřleté studijní obory středních odborných

Více

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu ČESKÝ JAZYK 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 4 hodinách týdně.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Český jazyk a literatura Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 132 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV U Č E B N Í O S N O V Y 2. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny

Více

aneb procházka po dějinách české a světové literatury

aneb procházka po dějinách české a světové literatury Mgr. Milan Šimek aneb procházka po dějinách české a světové literatury 1 Předmluva Dvojdílná brožura Literární notes si neklade za cíl být akademickou publikací dějin světové a české literatury. Jedná

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Uplatnění absolventa

Více

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 19 7. UČEBNÍ OSNOVY Učební osnova předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Kód a název oboru: 82-41-M/02 Užitá fotografie a média Celkový počet hodin za vzdělávání: 328 hodin Platnost učební osnovy: od 1.září

Více

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 19 7. UČEBNÍ OSNOVY Učební osnova předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Kód a název oboru: 82-41-M/05 Grafický design Celkový počet hodin za vzdělávání: 328 hodin Platnost učební osnovy: od 1.září 2009 počínaje

Více

ÚVOD DO LITERÁRNÍ TEORIE...2. Literatura...2. Dělení literatury...3. Význam a funkce umělecké literatury...3. Členění umělecké literatury...

ÚVOD DO LITERÁRNÍ TEORIE...2. Literatura...2. Dělení literatury...3. Význam a funkce umělecké literatury...3. Členění umělecké literatury... OBSAH ÚVOD DO LITERÁRNÍ TEORIE... Literatura... Dělení literatury...3 Význam a funkce umělecké literatury...3 Členění umělecké literatury...3 Téma literárního díla...6 Funkce /význam/ literatury...6 Struktura

Více

1. NEJSTARŠÍ LITERATURA, STAROVĚK

1. NEJSTARŠÍ LITERATURA, STAROVĚK 1. NEJSTARŠÍ LITERATURA, STAROVĚK Epos o Gilgamešovi - nejstarší kniha klínové písmo 3000 př. n. l. epos - vyprávění o významných činech člověka, veršované, rozsáhlé Mezopotámie - Akkadové, Asyřané, Sumerové

Více

Na prvním stupni se český jazyk v prvním a druhém ročníku vyučuje 8 hodin týdně, ve třetím ročníku 7 hodin týdně a ve 4. a 5. ročníku 6 hodin týdně.

Na prvním stupni se český jazyk v prvním a druhém ročníku vyučuje 8 hodin týdně, ve třetím ročníku 7 hodin týdně a ve 4. a 5. ročníku 6 hodin týdně. ČESKÝ JAZYK A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Český jazyk na prvním stupni v sobě spojuje složku jazykovou, komunikačně-slohovou a literární (čtení a psaní) a směřuje k ovládnutí základních

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Gymnázium PORG Libeň Předmět Český jazyk a literatura je na PORGu Libeň vyučován osm let a je završen povinnou maturitní zkouškou. Předmět zahrnuje tři disciplíny jazyk, stylistiku

Více

Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický

Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický Almanach Ruch Název připomíná národní vlastenecký ruch v souvislosti

Více

Test ze znalostí české literatury a českého jazyka Přijímací zkouška na obor Česká literatura

Test ze znalostí české literatury a českého jazyka Přijímací zkouška na obor Česká literatura 1. Rukopis královedvorský je podle všeho a) staročeská památka b) staroslověnský soubor legend a b c d c) vysoce zdařilý literární podvrh z 1. pol. 19. stol. d) nejapný pokus o imitaci lidové poezie 2.

Více

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura - obsah

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura - obsah Vzdělávací obor Český jazyk a literatura - obsah 1. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČTYŘLETÝ CYKLUS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČTYŘLETÝ CYKLUS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČTYŘLETÝ CYKLUS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura RVP G. Je povinným

Více

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Českého jazyka a literatury Studijní program: 2. stupeň Kombinace: Český jazyk francouzský jazyk BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 4.1.1. Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu český jazyk a literatura je naplňování

Více

Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení. Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89)

Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení. Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89) Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89) Májovci, ruchovci, lumírovci PS str. 77 Rakouská monarchie 1815-1848 01

Více

Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí

Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí 68 43 M/01 Veřejnosprávní činnost motto: Co vím a umím, mi nikdo nevezme. Je to moje největší

Více