Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Školní časopis prosinec 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Školní časopis prosinec 2010"

Transkript

1 Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Školní časopis prosinec 2010 Nápad vydávat školní časopis padl na školním parlamentu. V minulém školním roce parlament hodnotil nástěnky, tento rok budeme vydávat časopis o všem, co se stalo ve škole a co se školou souvisí. Budeme rádi, kdyţ nám budete do časopisu přispívat svými nápady a radami, o čem byste si chtěli v časopisu přečíst. Ještě raději budeme, kdyţ nám budete dodávat Vaše příspěvky uţ hotové, nejlépe em

2 Obsah časopisu: O školních krouţcích, tentokrát o keramice a aerobiku Vtipy Dojmy a postřehy našich ţáků, například z exkurzí 6. a 8. třídy Anketa s bývalými ţáky školy O zájezdu naší školy na Slovensko, informace o Svinné O školních akcích, tentokrát o diskotéce Stromy nejen v okolí školy Soutěţ o nejlepší název časopisu Školní krouţky Jak jistě víte, ve škole máme spoustu zájmových krouţků: florbal, stolní tenis, keramika atd. V kaţdém čísle se proto dozvíte o nějakém zájmovém krouţku. Dozvíte se něco od ţáků navštěvujících krouţek, ale i od vyučujících jednotlivých krouţků. Keramický krouţek Co se nám vybaví pod slovem keramika? Různé hrníčky, vázy, květináče, bytové a dekorační doplňky.krouţek keramiky vede naše šikovná paní učitelka Pavla Dřevojánková jednou za 14 dní ve středu od 13:30 do 15:00.Za krouţek se platí 500Kč na celý školní rok. Máme dva způsoby výroby:na hrnčířském kruhu a pracování ručně. Většinou si ţáci vybírají ruční práci, protoţe na hrnčířském kruhu je to přece o něco těţší. Nejprve si promyslíme, co budeme vyrábět, nebo paní učitelka má pro nás něco přichystaného. Pak si vezmeme hlíny, podle vlastního výrobku ji můţeme různě válet, tvarovat Kdyţ Str. 2

3 máme výrobek vypracovaný a zahlazený, tak ho odloţíme a pokud nebudeme nic dalšího vyrábět, tak si po sobě uklidíme a můţeme jít domů. Paní učitelka dá výrobky do pece, kde budou asi 12 hodin. Prvních 6 hodin se budou péct (vypalovat) a dalších 6 hodin budou chladnout. Na další schůzce si případně výrobek můţeme natřít, nebo nechat si ho přírodní. Výrobky, které jsou natřené, tak se dávají znovu do pece. Kdyţ přijdeme na další schůzku krouţku, můţeme si vzít výrobky uţ domů. Čím se výrobky vůbec barví? Barví se glazurou. Glazura je prášek, který kdyţ smícháte s vodou, tak vám vznikne barva. Pavlína Tanečková, 6. třída Aerobik Aerobik je kondiční cvičení při hudbě, zaměřené na rozvoj oběhové soustavy, na zvýšení úrovně vytrvalosti a výkonnosti. Příznivě o vlivňuje funkci a strukturu pohybového ústrojí a pozitivně působí na nervovou soustavu. Aerobik vznikl v USA a rychle se rozšířil do celého světa. V širším slova smyslu se někdy slovem aerobik označují i některé jiné formy aerobního cvičení, např. spinning. Sportovní podoba aerobiku se nazývá sportovní aerobik. Náš krouţek aerobiku ve škole se schází kaţdé pondělí v 17:30, naše cvičitelka se jmenuje Silvie Procházková. BUDEME RÁDY, KDYŢ PŘÍJDETE!! Lucie Roubalová, 8.třída Str. 3

4 Vtipy Je jasné, ţe v kaţdém časopise i v tom školním nemůţou chybět fórky, vtipy atd. Tak tu v kaţdém čísle budete mít slušnou porci nesprostých, nenásilných, ale hlavně humorných vtipů. Profesor zkouší ze zoologie: "Co je to za ptáka?" a ukáţe ze zakrytého tvora jen nohy. "Nevím," odpovídá student. "Tak je to za pět, jak se jmenujete?" konstatuje profesor. Student si vyhrne nohavice: "Můţete také hádat!" Před písemkou: "Doufám, ţe nikoho neuvidím opisovat." Z prostřední řady se ozve: "Taky doufáme." Petr Kovář, 9. tř. Pepiček se ptá maminky : Táta mi říkal, ţe pocházíme z opice, je to pravda? Nevím, Pepíčku, já všechny příbuzné z tatínkovy strany neznám! Mami, to uţ je ta opice??? Vyzvídá chlapec u vstupu do ZOO. Ne, ještě ne, teprve jsme u pokladny. Lidka Dobešová, 6.tř. Jednou přijde paní učitelka do třídy a vidí, jak se ţáci perou. Paní učitelka reaguje a říká: Dnes si napíšeme test z dějepisu. Vyvolá Pepíčka a ptá se ho, co se dělo za druhé světové války? Pepíček :,,Nevím. Paní učitelka: Kdo vedl druhou světovou válku? Pepíček :,,Nevím.,,Pepíčku, jak dlouhý je vesmír? Str. 4

5 Pepíček:,,Nevím. Doma: Tati, co se dělo ve druhé světové válce? Tatínek: Padaly granáty a bomby. Tati, kdo vedl druhou světovou válku? Adolf Hitler, Pepíčku. Tati.. Co zas? Jak dlouhý je vesmír? To zatím není vědecky prokázáno. Druhý den ve škole. Pepíček potká paní učitelku na chodbě. Paní učitelka se ho ptá: Jak bylo doma? Padaly granáty a bomby. Kdo je tvůj otec, Pepíčku? Adolf Hitler, paní učitelko! Máš vůbec nějaký mozek? To zatím není vědecky prokázáno Tomáš Roubal, 6. třída Dojmy a postřehy našich ţáků Přestoupila jsem na jablůneckou školu Šok. Neznámé tváře, spousta lidí, hluk a chaos. Takto na mě působily první chvíle na škole, které jsem ještě donedávna říkávala škola vysoká. Uběhly dva měsíce a všechno vidím jinak. Teď uţ vím, jak na to. Najednou mám pocit, ţe všechno má svůj řád. Konec konců, jak jsem se jablůnecké školy bála, chodím do ní celkem ráda Poznala jsem nové ţáky, učíme se nové předměty a zajímavosti, více pracujeme samostatně. Doufám, ţe moje radost nepomine a ţe mne neodradí ani hluční spoluţáci, ani náročnost některých předmětů, ba ani horkost obědů, které mi tolik chutnají. Terezia Fujašová, 6.ročník Str. 5

6 Ţáci 6. třídy o exkurzi do firmy Dřevovýroba Kotrla Dne 19. listopadu jsme navštívili firmu Dřevovýroba pana Kotrly v Jablůnce, kde jsme viděli na vlastní oči, jak se opracovává dřevo. Vyrábějí tam všechno pro včelaře, šuplíčky do včelích úlů, včelařské rámky, úly, ale i násady a dřevěné brikety. Majitel firmy nám vysvětlil a osobně předvedl, co se dělá se dřevem a při jaké teplotě se dřevo suší. Byli jsme v sušičce dřeva sotva deset sekund a uţ nám bylo horko. Pak jsme šli do další budovy. Tam uţ byli pracovníci, kteří nám ukazovali stroje, se kterými pracují. Například takové, co dělaly z obyčejných tyčí násady do smetáků. Byla tam dlouhá hoblovka, u které nám pan Kotrla říkal, ţe tam nemáme strkat prsty. Na konci exkurze nám dali zhotovené palice (násady na smeták) a ještě brikety a pak jsme šli zpátky do školy. Byla to velmi příjemná prohlídka a většina z nás něco takového ještě nikdy neviděla. Dojmy osmáků z exkurze v místní koţeluţně KUMO Str. 6

7 Zaujalo mě: - jak se zpracovává kůţe a ceny kůţe - ţe vyrobená kůţe musí být na mm přesně tlustá - výroba řemenů a pásků - ţe název KUMO vznikl z KŮţe + MOrava - spolumajitel firmy pan Vaněk, co nás provázel (zajímavý člověk) - ţe to tam tak nesmrdí, jak jsem očekávala - ţe jsou tam milí lidé Moh/a bych pracovat v koţeluţně? - ne, protoţe neumím pracovat rukama - ne, protoţe to tam nevoní a chtěl bych práci kvalifikovanější - ano, protoţe bych nemusel mít střední školu - ne, protoţe bych si musela představovat, kolik zvířat umřelo kvůli věcem, které potřebujeme Celkové hodnocení exkurze ţáky 8. třídy: - pohybovalo se mezi známkami 1 2, celkově se exkurze líbila, byla hodnocena jako zajímavá a poučná Anketa s bývalými ţáky naší školy Zeptaly jsme se bývalých ţáků Základní školy Jablůnka, jak se jim líbí na středních školách, s čím jsou spokojeni a co jim naopak chybí. Některým se líbí více na střední škole s novými spoluţáky, většina by se ale chtěla vrátit zpět na základní školu. Jméno Co se jim líbí na SŠ Co jim schází ze ZŠ Marie Vybavení školy, automat Jídelna, dobré obědy Petr Noví kamarádi Pan učitel Vaněk Adéla Všechno Spoluţáci, kolektiv Diana Některé předměty Skoro všechno Petr Spoluţáci Všechno Vojta Spoluţáci Celá budova Kamila Kheilová, Jana Orságová, Petra Křesťanová, 9.třída Str. 7

8 Setkání ţáků partnerských škol ZŠ Svinná a ZŠ Jablůnka Na základě dohody vedení ZŠ Svinná a ZŠ Jablůnka se uskuteční v květnu 2011 autobusový zájezd našich ţáků a učitelů na Slovensko. Rád bych vás seznámil s předpokládaným programem tohoto prvního setkání ţáků partnerských škol. Po příjezdu by měli zástupci tříd ze školního parlamentu navštívit své vrstevníky ve třídách a dohodnout se především na způsobu komunikace, např. prostřednictvím ů. Ti, kteří si budou chtít dopisovat, předají své ové adresy svým zástupcům z parlamentu a ti je předají zájemcům o dopisování ve Svinné. Potom by byla zahájena soutěţní část setkání. V krásné sportovní hale proběhnou zápasy ve florbalu, kopané a vybíjené, případně v dalších sportech např. ve stolním tenisu. Současně budou porovnávat druţstva škol své znalosti o škole a obci partnerské strany. Další zajímavá soutěţ se bude týkat našich jazyků, češtiny a slovenštiny. Jedno druţstvo bude zadávat zajímavá slova ze svého jazyka a druhé určovat, o jaká slova jde. V případě nejasností bude druţstvo připraveno znázornit význam slova pantomimou. V rámci setkání bude vyhodnocen 2. ročník výtvarné soutěţe Paleta Huga Grose, jejíhoţ prvního ročníku na téma naše příroda a okolí jsme se v minulém školním roce zúčastnili. Na jaké téma budeme malovat a kreslit, se včas dozvíme. Kdo z ţáků a v které disciplíně nás bude na Slovensku reprezentovat, se dozvíte do odchodu na vánoční prázdniny. To proto, abyste si mohli do května pořídit cestovní pasy. Str. 8

9 Za rok by se měla situace obrátit a slovenští ţáci a učitelé by měli přijet na jednodenní setkání zase k nám. Věřím, ţe plánovaná návštěva Svinné bude akcí, na kterou budou její účastníci dlouho vzpomínat a ţe se ţákům našich škol podaří najít na druhé straně hranic kamarády. Mgr. Luděk Drlík, ředitel školy Několik základních informací o Svinné Obec Svinná se nachází na západním Slovensku asi 100 km od nás v příhraničním Trenčínském kraji (18 km od města Trenčín a 9 km od města Bánovce nad Bebravou). Vznikla na staré obchodní cestě spojující Bánovskou kotlinu s Pováţím. Nachází se na severní straně Nitranské tabule v nadmořské výšce asi 270 m n. m. v mírném podnebním pásmu. Starostkou obce, která má v současné době asi 1600 obyvatel, je Ing. Anna Sýkorová. Škola ve Svinné Dnešní budova školy ve Svinné byla dostavěna v roce Na vesnické poměry nebývale velká sportovní hala byla dokončena v roce Součástí školy je také mateřská škola, její současná budova byla otevřena v roce V současné době probíhá rekonstrukce školní budovy. Školu navštěvuje 210 ţáků ZŠ a 50 ţáků MŠ. Dojíţdějí ţáci z okolních obcí Neporadza, Horany, Tisovce, Malá a Velká Hradná. ZŠ a MŠ kola má 32 zaměstnanců, z toho 23 pedagogů. Současnou Str. 9

10 ředitelkou školy je PaedDr. Ingrid Ondrušková, zástupkyní ředitelky Mgr. Boţena Chudíková. Školní diskotéka Jak uţ jste jistě zaregistrovali, v pátek se uskutečnila diskotéka. DJ byl jiţ známý Petr Vlach. Byla spousta srandy, hudby i,,svítících provázků, na které se tolik lidí těšilo. Za celou 9. třídu děkujeme za velkou účast a doufáme, ţe se vám bude líbit i příští diskotéka. Petr Kovář, 9.třída V pátek byla diskotéka ve škole. Od začátku tam moc lidí nebylo a skoro nikdo nechtěl tancovat. Ale jak uţ byla tma a nebylo skoro na nikoho vidět, tak začali tancovat. Bylo to dobré, měli i dobré osvětlení a výzdobu. Hráli jsme různé hry a byla to zábava, ale sem tam i nuda. Písničky pouštěli dobré. Nebylo to zas tak špatné, mně osobně se tato diskotéka líbila. Dominika Zemánková, 6. třída Dřezovce Plány na to, ţe kolem Jablůnky povede silnice obchvat, jsou připraveny. A protoţe cestě stojí v cestě hřiště, musí se hřiště přesunout. Vhodná se jeví lokalita poblíţ nádraţí. Její jediná nevýhoda spočívá v tom, ţe na ní rostou Str. 10

11 vzácné a krásné stromy dřezovce. Abychom zachovali (byť na jiném místě) tyto unikátní listnáče (pocházejí z Ameriky - Indiáni poţívali pupeny a kůru proti kašli a neštovicím), nasbírali jsme v 7. třídě během pracovního vyučování plný pytel lusků. Jak to bude s výsevem (na jaře) budeme včas informovat. Ing. Petr Zvardoň Stromy - výstava na panelech ve školní jídelně Nezisková organizace Arnika, usilující o lepší ţivotní prostředí, nám zapůjčila 11 nástěnných tabulí na téma stromy. Z mnoţství informací vyberu alespoň pár, kterými bych vás rád pozval ke shlédnutí této zajímavé výstavy. Věděli jste ţe: - stromy byly s oblibou vysazovány na hranicích pozemků, neboť strom je pevně vrostlý do země a není moţné ho přemístit ani ukrást - na českém území je jedním z nejstarších stromů tis červený ve Vilémovicích, jehoţ stáří se odhaduje na aţ let. - vzrostlý strom vyrobí denně tisíc litrů kyslíku, potřebného pro naše dýchání - hektar stromového porostu odebere z atmosféry ročně 33 tun prachu a plynů - jediný velký strom ochlazuje v parném létě vzduch výkonem srovnatelným jako má 100 domácích ledniček - na Zemi zmizí ročně km 2, coţ je území srovnatelné s rozlohou Anglie Str. 11

12 - v přípisu z roku 1752 je uloţena povinnost sázet stromy u nových císařských silnic. Nejvíce alejí vzniklo za vlády Marie Terezie a Josefa II., kdy se začaly vysazovat také ovocné aleje. Měly chránit pochodující vojska před sluncem a před spatřením, a zásobovat je ovocem - úřad pro lesy v americkém státě Kalifornie spočítal, ţe vzrostlý strom ţijící 50 let poskytne lidem sluţby v přepočtené finanční hodnotě 7 aţ 8 milionů korun a to zcela zdarma Mgr. Ivan Šošolík Soutěţ o nejlepší název školního časopisu Školní parlament vyhlašuje anketu o nejzajímavější název pro náš školní časopis. Názvy, které myslíte, ţe by mohly být dobré, házejte do schránky důvěry spolu se svým jménem do pátku O názvu časopisu rozhodne Ţákovská rada do vydání příštího čísla. Kdy to bude? Aţ budeme mít zase od Vás dost příspěvků, takţe pilně pište, kreslete, vymýšlejte! Vaše příspěvky do časopisu předávejte zástupcům své třídy ve školním parlamentu a ti je předají členům ţákovské rady. Děkujeme Vám předem!!! Na autora nejlepšího názvu čeká lákavá odměna obří čokoláda Studentská pečeť! Do časopisu přispěli: Petr Kovář, Lucie Roubalová, Pavlína Tanečková, Tomáš Roubal, Kamila Kheilová, Jana Orságová, Petra Křesťanová, Tereza Fujašová, Lidka Dobešová, Dominika Zemánková, ţáci 6. a 8. třídy, Luděk Drlík, Petr Zvardoň, Ivan Šošolík Příspěvky uspořádali Petr Kovář a Tomáš Roubal za pomoci Ivana Šošolíka. Str. 12

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

ZPRÁVY Z RADNICE - 2 -

ZPRÁVY Z RADNICE - 2 - ZPRÁVY Z RADNICE Tak jsme konečně po mnoha letech bez dluhů. Ano, městys Velký Újezd jiţ nic nesplácí. Podařilo se přesvědčit Ministerstvo financí, aby znovu otevřelo problém úhrady penále (ve výši cca

Více

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406 PÁTOVINY Březen, duben Č. 2 /2015 Z OBSAHU ČÍSLA JAK NÁS VIDÍ NA NÁVŠTĚVĚ NAIVNÍHO DIVADLA JIRKA V PAPÍROVÉM SVĚTĚ PERNŠTEJNI NA TRŮNU V DENÍKU ČLENOVÉ REDAKCE PÁTOVIN, KTERÉ VYCHÁZEJÍ V RÁMCI VOLITELNÉHO

Více

Ratenické Staročeské Vánoce

Ratenické Staročeské Vánoce 3/2011 Ratenické Staročeské Vánoce Na ty letošní bude se díky perfektní organizaci mnohých Rateňáků vzpomínat dlouho. A ti, kteří se dosud nepřipojili, povzbuzujeme ke spolupráci příští rok. Cyklostezka

Více

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim / zima 2012 Foto: lucie Hašková Téma: Škola Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem Během několika měsíců vyrostla na

Více

ČÍSLO 4 /2010. Sloţení nového zastupitelstva městyse

ČÍSLO 4 /2010. Sloţení nového zastupitelstva městyse Zprav daj ČÍSLO 4 /2010 Zdarma Z radnice Komunitní škola Pro motoristy Ze školy Z organizací Vánoční čas Přejeme všem občanům příjemné, pohodové prožití svátků vánočních, v kruhu blízkých a přátel a mnoho

Více

Uvítali bychom, kdybyste posílali náměty pro obě tyto rubriky. Pokračujeme v rubrice Mezi námi. Tentokrát vás seznámíme s úspěšnou vzpěračkou.

Uvítali bychom, kdybyste posílali náměty pro obě tyto rubriky. Pokračujeme v rubrice Mezi námi. Tentokrát vás seznámíme s úspěšnou vzpěračkou. Vážení čtenáři, s příchodem zimy otevíráte již čtvrté číslo Občasníku. Ve škole se rychle rozkoukali žáci prvních ročníků (mnozí si už připadají jako staří mazáci), čtvrťáci (někteří) začínají podléhat

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho.

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho. Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2013/14 Konečně nebo bohužel? KONEC! Organizace školního roku 2013/14 Začátek školního vyučování pondělí 2. září 2013 Podzimní prázdniny úterý

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010 PRESLOVÁCI V INDONÉSII Leonardo 8 22 23 MENŠINY MEZI NÁMI Florbal 37 2 Obsah: Dobrý den v adventním čase!... 3 FINANCOVÁNÍ MATURITNÍCH PROJEKTŮ...

Více

ROČNÍK XXXVI ČÍSLO 134 ŘÍJEN 2011 CENA 5,- Kč

ROČNÍK XXXVI ČÍSLO 134 ŘÍJEN 2011 CENA 5,- Kč ROČNÍK XXXVI ČÍSLO 134 ŘÍJEN 2011 CENA 5,- Kč 1 Slovo starosty 2 Babí léto s teplými slunečnými dny je nenávratně pryč a do naší obce přišel podzim. Uplynul jiţ téměř rok od posledních komunálních voleb,

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 20 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010. Název: Kapacita: telefon e-mail

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 20 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010. Název: Kapacita: telefon e-mail ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace ZPRAVODAJ ZŠ č. 20 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010 Název: Kapacita: telefon e-mail Základní škola 750 ţáků ZŠ Komenského 4 516 446 381 zsadamov@adamov.cz:

Více

DĚTSKÝ DEN LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY JIŽ BRZY. Realitní kancelář KONTAKT- servis KLUB JUNIOR. JUDr. Jan Šimáček & JUDr. Jana Šimáčková

DĚTSKÝ DEN LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY JIŽ BRZY. Realitní kancelář KONTAKT- servis KLUB JUNIOR. JUDr. Jan Šimáček & JUDr. Jana Šimáčková 5 LIBUŠ a PÍSNICE 2 0 0 8 LIBUŠSKO-PÍSNICKÝ JARMARK 17. KVĚTNA 2008 SBÍRKA BRÝLÍ PRO AFRICKÉ DĚTI ODPALOVÁNÍ ZÁBAVNÉ PYROTECHNIKY DVAADVACET CENTIMETRŮ NĚŽNOSTÍ ATD. PŘÍLOHA: TŘETÍ HOSPODA VÝSADNÍ Ulice

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 22. 10. 2007 * ročník V * školní rok 2007/2008 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 11. 11. 2008 * ročník VI * školní rok 2008/2009 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš

ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 vyšlo 27. 11. 2014 www.tisnov.cz Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš Udělování čestných občanství a ceny města Tišnova 28. 10. 2014 Foto: Michal Beneš Vernisáž

Více

Evropský den jazyků. Návštěva z Francie a Itálie. Cesta do pravěku. Rozhovor s paní učitelkou Zatloukalovou. Holky versus kluci.

Evropský den jazyků. Návštěva z Francie a Itálie. Cesta do pravěku. Rozhovor s paní učitelkou Zatloukalovou. Holky versus kluci. Evropský den jazyků Návštěva z Francie a Itálie Cesta do pravěku Rozhovor s paní učitelkou Zatloukalovou Holky versus kluci Mikulášský kvíz Představujeme stálé redaktory www.zsms.streliceubrna.cz skolnirevue@centrum.cz

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

Z P R AV O D A J. č. 1/2014. Předjaří na Spáleném mlýně na Bobravě První písemná zmínka o Spáleném mlýně je z roku 1378

Z P R AV O D A J. č. 1/2014. Předjaří na Spáleném mlýně na Bobravě První písemná zmínka o Spáleném mlýně je z roku 1378 OŘECHOVSKÝ Z P R AV O D A J č. 1/2014 Předjaří na Spáleném mlýně na Bobravě První písemná zmínka o Spáleném mlýně je z roku 1378 Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, dostáváte do rukou letošní první

Více

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce Anglie na vlastní oči Žáci hráli žákům Exkurze do Osvětimi Holky versus kluci Rozhovor s panem zástupcem Benešem Moji přátelé z pólů www.zsms.streliceubrna.cz

Více

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou:

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou: VIP Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl podporou: Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství

Více

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Z obsahu:: ~ Parllament školly a jeho zástupcii v redakčníí radě ~ rozhovor se starostou našeho města ~ rozhovor s učiitellem Valleriie Lažo a zumba

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem ŠKOLÁK ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Číslo 3 Ročník sedmý 2014 Školní rok 2013/14 Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem Lidé spolu komunikují už odpradávna. Jako jediní ze zvířat jsme si ale vytvořili

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ Z Mateřské školy Vlčnov Velikonoční dílničky v MŠ Jaro uţ se nám ukázalo v celé své kráse, sluníčko

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Číslo 1/2010 Datum vydání: 12. 2. 2010 P i o n ý r s k é c e n t r u m Č e s k ý K r u m l o v

Číslo 1/2010 Datum vydání: 12. 2. 2010 P i o n ý r s k é c e n t r u m Č e s k ý K r u m l o v Zpravodaj Číslo 1/2010 Datum vydání: 12. 2. 2010 P i o n ý r s k é c e n t r u m Č e s k ý K r u m l o v Budu více cvičit a sportovat. Ode dneška začnu šetřit. Od teď se již nebudu přecpávat. To jsou jen

Více

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010 Zpravodaj Obce Vysočany Prosinec 2010 Obsah VOLBY 2010 5 ZASTUPITELSTVO OBCE PRO OBDOBÍ 2010-2014 5 RADA OBCE 5 FINANČNÍ VÝBOR 5 KONTROLNÍ VÝBOR 5 OBECNÍ ÚŘAD 5 KONTAKTNÍ ÚDAJE 5 NOVÉ EMAILOVÉ ADRESY 5

Více