Mílí přátelé, bratři a sestry,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mílí přátelé, bratři a sestry,"

Transkript

1

2 Mílí přátelé, bratři a sestry, vítáme vás v novém roce Je to pouze několik málo dní, co jsme se loučili se starým rokem. Na některých místech v našem městě se toto loučení se starým rokem a vítání roku nového připomínalo válečnou vřavu. Ještě hodinu a půl po půlnoci byla na těchto místech oblaka kouře a vzduch bylštiplavý od dělobuchů, různých petard a světlic. O pár hodin později byly náměstí a ulice uklizené a nic nepřipomínalo bojovnou noc. Byl další běžný den. Mnozí z těch, kteří se bouřlivě loučili se starým rokem, si následky tohoto loučení přenesli do roku nového. Tak je to se vším. Silvestr ne-silvestr, nový rok nenový rok, život jde dál a dál. A tak jako někteří měli první den v novém roce kocovinu jako následek loučení se starým rokem, tak i my se budeme setkávat s následky našeho jednání v roce předchozím. Přelom starého a nového roku není žádnou pomyslnou čárou, která by oddělila naše předchozí jednání od toho, jak se chystáme jednat v novém roce. Pokud jsem zaséval lásku, budu sklízet lásku, pokud jsem zaséval soud, budu sklízet soud, pokud jsem zaséval neodpuštění Asi si teď říkáte, no to vůbec není povzbudivé poselství do nového roku. Máme však str.2 i dobrou zprávu. Existuje způsob, jak věci minulé zastavit a začít úplně, úplně nově. Je to místo před Bohem, před Ježíšem. Bůh nás oslovuje: Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země. (Bible, Izajáš 1,18-19) Když se námořníci plavili po moři a neměli dnešní navigace, museli pravidelně kontrolovat, zda udržují správný směr. Pokud by to nedělali, určitě by dopluli jinam, než měli namířeno. Místo v Americe by skončili třeba v Africe, nebo by se vrátili tam, odkud vypluli. Minuli by cíl. I minimální odchylka na začátku znamená obrovský rozdíl na konci. Proto se musí směr pravidelně kontrolovat. Znám člověka, který při střelbě nikdy netrefil cíl, ale vždy se utěšoval: Dnes to bylo jen o vlásek vedle. Je jedno, jestli minu cíl o vlásek nebo o metr. Výsledkem je to, že jsem minul. Netrefit cíl může pro křesťana znamenat přijít o odměnu v nebi, v tom horším případě minout se s Božím královstvím. Přejeme sobě i vám a modlíme se za to, abychom letos kráčeli dál a dál ve správném směru vstříc Božímu království.

3 A nezapomeňme, že Bůh to chce s námi probírat každý den. S láskou Kristovou OBSAH: Úvodník Co se nevešlo do prosincového zpravodaje Praha 3 Štědrý večer Josef a Stáňa Knoflíčkovi str.2-3 str.3-5 str.6 CO SE NEVEŠLO DO PROSINCOVÉHO ZPRAVODAJE Z PRAHY 3 Ani letos nechyběl tradiční vánoční jarmark, který se tentokrát konal ve čtvrtek dne Díky velké obětavosti paní Alenky Matuchové byly všechny dárky v předstihu krásně zabaleny a připraveny k prodeji. Na jarmark zavítali nejen naši klienti a přátelé, ale též lidé z blízkého okolí. Zakoupenými dárečky potěšili sebe či své blízké a současně podpořili činnost Armády spásy. Děkujeme. Příběh o třech stromech str.7-8 Olej a lis na olej str.9 Co se nevešlo do prosincového zpravodaje Praha 5 str Leden 2012 str.12 V adventním čase zavítalo Radostné stáří - tak jako každoročně - mezi obyvatele Domovů pro seniory ve Chvalech, Jenštejně a v Krabčicích. Společně jsme sdíleli radostnou vánoční zvěst, zpívali koledy a zamýšleli se nad poselstvím z Božího slova. Naše poděkování směřuje k manželům Klementovým za jejich mimořádnou podporu v této službě. str. 3

4 Koledy a četli z Lukášova evangelia. Čas prožitý s těmito radostnými mladými lidmi nás všechny povzbudil a potěšil a těšíme se na další spolupráci. Ve čtvrtek jsme navštívili děti ze třídy 3.B v Ostrovní ulici. Přátelství s těmito dětmi trvá již více než rok a máme z něho velkou radost. Děti pro nás připravily chutné pohoštění, nacvičily koledy, scénku o Spejblovi a Hurvínkovi a nechyběly ani vlastnoručně vyrobené dárečky. Přišla nás Ve středu mezi nás již tradičně zavítali studenti z Mezinárodní křesťanské školy v Praze pod vedením školní poradkyně - paní Lori Gregory. Připravili si pro nás vyprávění o tom, jak se slaví Vánoce v zemích, ze kterých studenti pocházejí, hráli jsme hry, za kytarového doprovodu zpívali str.4 také pozdravit paní ředitelka Jana Nováková. Jsme vděčni za ochotu ke spolupráci a vstřícnost, se kterou jsme se u paní ředitelky i paní učitelky 3.B, paní Báry Masopustové, setkali.

5 V úterý dne 20. prosince se konalo slavnostní předvánoční setkání Radostného stáří. Všichni jsme byli moc rádi, že mezi nás opět zavítaly paní Hatajová a paní Bůžková, které v poslední době byly nemocné a nemohly mezi nás chodit. Zpívali jsme koledy, přednášeli vánoční básně a povídky a radovali se z milého obecenství. Na závěr setkání jsme přivítali i milou návštěvu, paní majorku Ruth Stannettovou. Potěšila nás vánočním vyprávěním ve výborné češtině a vánočními osobičkami s biblickými citáty. Děkujeme. Ve čtvrtek dne se konalo slavnostní předvánoční setkání pro klienty komunitního centra. Radostné stáří předneslo své vánoční pásmo a Božím slovem nás potěšila a povzbudila paní kapitánka Stáňa Knoflíčková. Také jsme společně popřáli manželům Novotným všechno dobré do jejich další životní etapy - odcházejí bydlet do Domu s pečovatelskou službou v Roháčově ulici. Nebudou to k nám mít příliš daleko, a tak se těšíme, že se s nimi zase v příštím roce uvidíme. V sobotu se v modlitebně Církve bratrské v Horních Počernicích konalo vzpomínkové shromáždění na paní Květu Blechovou, kterou si Pán povolal do nebeského domova. Život paní Květy byl již od malička úzce spojen s Armádou spásy. Na přání rodiny paní Květy přišlo Radostné stáří zazpívat její oblíbenou píseň "Všechno, co mám, je Pane Tvé" a hymnu Armády spásy, kterou složil její zakladatel William Booth, "Ó, spasení věčné". Klavírního doprovodu a slova se za Armádu spásy ujala paní majorka Ruth Stannettová. Jsme vděčni za dobrý příklad, který nám paní Květa svým životem dala a vyprošujeme potěšení od Pána pro zarmoucenou rodinu. str. 5

6 ŠTEDRÝ VEČER Vzpomínka a poděkování Radostné chvíle prožili o minulém Štědrém večeru osamělí senioři a příznivci Armády spásy v Komunitním centru v Praze 3. Této slavnosti se zúčastnilo dvaatřicet lidí. U bohatě prostřených stolů s krásnou vánoční výzdobou panovala pohoda a spokojenost. Po přivítání jsme vyslechli Boží slovo, sami jsme se mohli připojit svými svědectvími a recitacemi. Zpívaly se koledy. Celý večer obohatilo vystoupení osmileté Miriam Adamcové zpěvem a její sestry dvanáctileté Ráchel Adamcové vlastní skladbou na klavír. Za tak zdařilý večer a všechny prožitky s ním spojené vyslovujeme vřelý dík všem, kteří ho s Boží pomocí a láskou k bližnímu připravili, a tak zažehli plamen v mnoha srdcích. Přejeme všem příznivý nový rok, dobré zdraví a Boží požehnání. Magdalena Hatajová str. 6

7 Příběh o třech stromech V lese na kopci rostly tři stromy. Probíraly spolu svoje očekávání a sny a ten první řekl: Doufám, že ze mne jednou bude klenotnice. Budou do mě dávat zlato, stříbro a vzácné kameny. Budu ozdobený důmyslnými řezbami a každý uvidí tu krásu. Potom promluvil druhý strom: Jednou ze mě bude mocná loď. Králové a královny se na mně budou plavit po moři do všech koutů světa. Kvůli síle mého trupu se na mně každý bude cítit bezpečně. Třetí strom pak řekl: Chci vyrůst v ten největší a nejpřímější strom v lese. Lidé mě uvidí na vrcholu kopce, vzhlédnou do mých větví a uvidí nebe, vzpomenou si na Boha a řeknou si, jak jsem mu blízko. Budu tím největším stromem všech dob a lidé si mě budou navždy pamatovat. Po několika letech modliteb za to, aby se jejich sny staly skutečností, přišla do lesa skupina dřevorubců kácet stromy. Když jeden z nich přišel k prvnímu stromu, řekl: Tento strom se zdá být silný. Myslím, že jeho dřevo výhodně prodám tesaři a začal strom kácet. Strom byl šťastný, protože věděl, že z něj tesař vyrobí klenotnici. Když se dostal ke druhému stromu, řekl dřevorubec: Tento strom je silný, měli by ho koupit v loděnici. Druhý strom byl šťastný, protože věděl, že je na dobré cestě stát se mocnou lodí. Když přišli dřevorubci ke třetímu stromu strom se vyděsil, protože věděl, že když ho porazí, jeho sny se nenaplní. Jeden z dřevorubců řekl: Nepotřebuji svůj strom na nic zvláštního, vezmu si tento, a porazil ho. Když první strom dorazil k tesaři, udělali z něj jesle pro zvířata. Dali je do stodoly a naplnili slámou. A to vůbec nebylo to, co si první strom představoval a za co se modlil. Druhý strom vydlabali a udělali z něj malou rybářskou loďku. Jeho sny o tom, že se z něj stane mocná zaoceánská loď, na které se budou plavit králové, se rozplynuly. Třetí strom rozřezali na velké kusy a uložili ho na tmavém místě. Léta plynula a stromy už na své sny zapomněly. Jednou ale přišel do stodoly muž se ženou. Žena porodila a dítě položila na slámu do jeslí, které byly vyrobeny z prvního stromu. Muž by si byl přál vyrobit pro dítě postýlku, ale jesle mu musely stačit. Strom cítil, jak je ta událost důležitá, věděl, že v sobě choval ten největší poklad všech dob. Po několika letech nastoupila skupina mužů do rybářské loďky, která byla vyrobena z druhého stromu. Jeden z mužů byl unavený a usnul. Jak se plavil, přišla veliká bouře a strom si pomyslel, že loďka z něj vyrobená nebude dostatečně pevná, aby bezpečně str. 7

8 muže udržela. Muži probudili spícího, ten se postavil a řekl: Utiš se! a bouře ustala. V tu chvíli strom věděl, že se na něm plavil Král králů. Konečně někdo přišel pro třetí strom. Lidé se posmívali muži, který ho nesl ulicemi. Když se zastavili, muže na tom dřevě ukřižovali a kříž vztyčili na vrcholu kopce a muž tam zemřel. Přišla neděle a strom si uvědomil, že byl dost silný na to, aby mohl stát na vrcholu kopce, a že byl tak blízko Bohu, jak jen to je možné, protože ten člověk, kterého na něm ukřižovali, byl Ježíš. Z tohoto příběhu plyne ponaučení: když se zdá, že věci nejdou tak, jak jste si představovali, vězte, že Bůh má s vámi nějaký plán. Pokud mu budete důvěřovat, dá vám velké dary. Každý z těch stromů dostal to, co chtěl, ale ne tak, jak si to představoval. Vždycky nevíme, jaké plány s námi Bůh má. Víme jen, že jeho cesty nejsou naše cesty, ale také víme, že jeho cesty jsou vždy nejlepší. (Podle vyprávění komisaře Hanse van Vlieta v Basileji přeložil František Pekárek) str.8

9 Olej a lis na olej Asher Intrater Název Getsemane je hebrejsky Gat Shmanim, což znamená lis na olej. Je to místo, kam přinášejí olivy, drtí je, oddělují slupky a pecky. Výsledkem je čistý olivový olej. Olej je biblický symbol pomazání Duchem svatým. Je jen málo pochybností o tom, že si Ježíš záměrně zvolil místo s tímto názvem. Všichni tento olej chceme, chceme pomazání, moc Ducha svatého. Olej pomazání přináší ochranu, zajištění, prospěch (Žalm 23,5), moudrost a autoritu převládnutí (1 Samuel 16,13), radost (Žalm 45,8; Židům 1,9), uzdravení a vysvobození (Marek 6,13, Jakub 5,14), světlo a zjevení (Exodus 25,6; 1.Jan 2,27, Zjevení 3,18), schopnost kázat a prorokovat (Izajáš 61,1), důvěrnost při uctívání (Píseň písní 1,3; Matouš 25,3; Marek 14,3) a ještě mnohem více. Mezi olejem a lisem je dynamický vztah. Jsou to protiklady, které se navzájem vyvažují. V Gat Shmanim přijal Ježíš kříž. Přiměl svoji vůli, aby se podřídila (Matouš 26,39). Je to místo, kde panuje temnota, úzkost a tíha (Matouš 26,37). Je to místo sebezapření (Matouš 16,24), místo zdrcení, poslušnosti až k smrti, místo zkoušky, projití ponížením a utrpením, místo přímluv až do krve, potu a slz. Olej nás jistě přitahuje víc než lis na olej. Ale bez lisu není olej. Olej vychází z lisu na olej. Neexistuje jiný způsob, jak vyprodukovat pravý olej. Na druhou stranu je smyslem lisu olej získat. Poslušně trpět bez získání tohoto oleje není podle Božího srdce. Lis je kvůli oleji, olej vychází z lisu. Asher Intrater je starší vedoucí mesiánského sboru v Izraeli. Jeho vhledu si cení nejen ve Svaté zemi ale i mimo ni. Je také osobním přítelem pastora Frangipana. Naše služba je zaměřena na Izrael i na mnoho výborných vedoucích izraelské vynořující se církve. Více informací o Asherově službě najdete na (přeložila Jiřina Michalová) str. 9

10 CO SE NEVEŠLO DO PROSINCOVÉHO ZPRAVODAJE Z PRAHY 5 Co je nového v KC v Praze 5 Podzim se s námi rozloučil posledním spadaným listím a přišla zima, která přinesla chladnější počasí. Prosinec je měsíc plný shonu a příprav na vánoční svátky. Pečení cukroví, hledání dárků, úklid a výzdoba bytu - to se nevyhnulo ani nám v Praze 5. V minulém čísle časopisu jsme psali, o probíhající rekonstrukci suterénu, kde bude místo pro službu rodinám, mládeži a maminkám s dětmi. S radostí vám můžeme oznámit, že suterén byl úplně dokončen. Je tam vymalováno koberce jsou položeny. Teď už nás čekají jen některé kosmetické úpravy. Děkuji Bohu, že jsme to stihli dokončit ještě do Vánoc. A tak můžeme začít naplno službu pro maminky s dětmi. Nyní máme příjemné a útulné místo, kde se budou moci všichni scházet. Jeden z našich seniorů pan Pavel oslavil krásných 90 let. Oslava byla moc krásná. Zúčastnilo se jí mnoho našich seniorů. Samozřejmě nechyběl ani dort a dobrá nálada. Novinek je trochu více : Byl instalován sedačkový schodišťový výtah, pro zdravotně postižené lidi. Fotoaparátem jsme zachytili zkoušku osobou nejpovolanější - majorkou Ruth Stanettovou: str. 10 Po oslavě narozenin jsme se připravovali na vánoční besídku, do které byli zapojeni jak pracovníci KC, tak děti. Vánoční besídka se konala v úterý 20..prosince v odpoledních hodinách.

11 Společně jsme zpívali a děti nám zahrály scénku. Pavlína se svým synem Jirkou nám hráli na housle a Dášenka na flétnu. Já, Jožo, Jirka, Dáša, Ivana a kapitán jme zahráli pantomimu. Svou návštěvou nás potěšila majorka Ruth Stanettová. Během besídky jsme si užili spoustu legrace, byl to příjemně strávený čas. str. 11

12 KŘESŤANSKÝ SBOR ARMÁDY SPÁSY Jsme organizované společenství křesťanů, kteří zde našli svůj duchovní domov a Armádu spásy považují za svou církev. Jakou jsme církví: OTEVŘENOU jsme tady pro každého RODINNOU s přátelskou atmosférou ZACHRAŇIUJÍCÍ pomáháme těm, kteří pomoc potřebují Srdečně vás zveme mezi nás. Bohoslužby: NEDĚLE 8:30 hod. Azylový dům B. Bureše, Tusarova 60, Praha 7 NEDĚLE 10:00 hod. Komunitní centrum AS Biskupcova 36, Praha 3 NEDĚLE 16:00 hod. Sbor Armády spásy Lidická 18a, Praha 5 (prosím, zvoňte) MMOŘÁDNÉ AKCE 26. ledna 9:00-11:00 hod. přednáška o lesnictví a myslivosti s praktickými ukázkami. KC Biskupcova 36,Praha ledna 7:00-8:00 hod. sborové modlitby Lidická 18, Praha ledna 18:00 20:00 hod. společné chvály a uctívání Modlitba: Pane Ježíši, lituji všech špatných věcí, které jsem kdy udělal(a) a prosím tě za odpuštění. Děkuji ti, že jsi za mne zemřel na kříži, abys mne osvobodil od mých hříchů. Přijď do mého života a naplň mne svým Duchem svatým a zůstaň se mnou po celý život. Děkuji ti, Pane Ježíši. Amen Skupinky: ÚTERÝ 13:00 hod. Biskupcova 38, Praha 3 ÚTERÝ 17:00 hod. Azylový dům B. Bureše Tusarova 60, Praha 7 STŘEDA 14:00 hod. Sbor Armády spásy Lidická 18a, Praha 5 vedoucí sboru kpt. Josef a Stanislava Knoflíčkovi adresa sboru Lidická 18, Praha 5, Telefon do sboru:

KŘESŤANSKÝ SBOR ARMÁDY SPÁSY

KŘESŤANSKÝ SBOR ARMÁDY SPÁSY ARMÁDA SPÁSY PRAHA KŘESŤANSKÝ SBOR ARMÁDY SPÁSY Jsme organizované společenství křesťanů, kteří zde našli svůj duchovní domov a Armádu spásy považují za svou církev. Jakou jsme církví: OTEVŘENOU jsme tady

Více

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který

Více

Každý má. právo. slyšet ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA

Každý má. právo. slyšet ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA cc Každý má právo slyšet ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA KŘESŤANSKÝ SBOR ARMÁDY SPÁSY jsme organizované společenství křesťanů, kteří zde našli svůj duchovní domov a Armádu spásy považují za svou církev. Jakou

Více

ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA

ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA KŘESŤANSKÝ SBOR ARMÁDY SPÁSY Jsme organizované společenství křesťanů, kteří zde našli svůj duchovní domov a Armádu spásy považují za svou církev. Jakou jsme církví: OTEVŘENOU jsme

Více

Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.14, číslo 1/2011 náklad/číslo: 22 Kč

Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.14, číslo 1/2011 náklad/číslo: 22 Kč Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.14, číslo 1/2011 náklad/číslo: 22 Kč ÚVODNÍK DO NOVÉHO ROKU ZAMRZLÉ FOTOGRAFIE ON JE ZDROJEM VNITŘNÍHO ŠTĚSTÍ POBYT MLÁDEŽÍ V HRÁDKU PROSINCOVÁ FOTOGALERIE

Více

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 10, číslo 9/2007 Sbor Církve bratrské v Havířově Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 9/ 2008 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 ÚVODNÍK CÍTÍM SE ŠPATNĚ Byla mi dána veškerá pravomoc... Jděte a čiňte učedníky ze všech národů... učte je zachovávat všechno, co jsem vám

Více

Vánoční dopis od bratra Antonína, který se minulý rok dožil požehnaných 91 let. Kázání 1. ledna 2015 ve Slaném

Vánoční dopis od bratra Antonína, který se minulý rok dožil požehnaných 91 let. Kázání 1. ledna 2015 ve Slaném před námi. Dej, ať je s Tvou pomocí překonáme. Prosíme, ať si uvědomujeme, že jsi nám stále nablízku, a ať žijeme s vědomím, že Ty jsi živý a milující Bůh. Prosíme o požehnání do tohoto roku. Amen. Phanuel

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 102 Advent 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 102 Advent 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 102 Advent 2013 Z obsahu Zprávy z farnosti Co se událo Pro děti Knižní okénko Adventní zamyšlení

Více

fchodoviny Zamyšlení JP / 4 KCMT / 5 Charita / 6 Setkání / 7 KSK / 10 Dobrovolníci / 13 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2013

fchodoviny Zamyšlení JP / 4 KCMT / 5 Charita / 6 Setkání / 7 KSK / 10 Dobrovolníci / 13 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2013 fchodoviny PRAHA 12 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno

Více

Program bohoslužeb o velikonočních svátcích ve farním a klášterním kostele

Program bohoslužeb o velikonočních svátcích ve farním a klášterním kostele Farní listy Velikonoce 2015 Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. Jan 11,25 Milí farníci, Úvodník vstupujeme do posvátného času Svatého týdne a Velikonoc. Možná nás napadne

Více

Farní občasník. Dar všech darů. Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích. Z obsahu čísla. Číslo 7, ročník XXI Neděle 12.

Farní občasník. Dar všech darů. Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích. Z obsahu čísla. Číslo 7, ročník XXI Neděle 12. Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 7, ročník XXI Neděle 12. prosince 2010 Z obsahu čísla Vánoce v naší farnosti Vánoce v otrokovické Charitě sv. Anežky Adresát: Josef Janota

Více

Neboť Bůh tak miloval svět...

Neboť Bůh tak miloval svět... Neboť Bůh tak miloval svět... Bible je sbírka duchovních pravd. Tyto pravdy jsou podobné majáku, který svítí v temnotách a dává lodím správný směr a jistotu, že se vyhnou nebezpečím číhajícím na moři.

Více

Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012

Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012 Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012 Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakub 5,16b Rok 2012 byl dalším rokem Boží lásky, který nám náš Pán přidal k životu. Pro některé sestry to byl

Více

praha 5 1/14 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 POUČENÍ DO NOVÉHO ROKU

praha 5 1/14 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 POUČENÍ DO NOVÉHO ROKU 1/14 praha 5 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 POUČENÍ DO NOVÉHO ROKU Ztupí-li se sekera a nenaostří-li se znovu, je nutno víc napnout síly. Užitečná a prospěšná je moudrost. (Kaz 10,10) Je známo,

Více

Říkám však: Choďte Duchem a nevykonáte žádost těla. Vždyť žádost těla je proti Duchu a žádost Ducha proti tělu; ty věci jsou ve vzájemném rozporu,

Říkám však: Choďte Duchem a nevykonáte žádost těla. Vždyť žádost těla je proti Duchu a žádost Ducha proti tělu; ty věci jsou ve vzájemném rozporu, Říkám však: Choďte Duchem a nevykonáte žádost těla. Vždyť žádost těla je proti Duchu a žádost Ducha proti tělu; ty věci jsou ve vzájemném rozporu, abyste nečinili, co byste chtěli. Jestliže jste však vedeni

Více

5 / 2013 Společenství. Společenství 5/13. Dušičkové. Vložíme-li se Bohu zcela do rukou, můžeme důvěřovat, že z nás něco udělá. sv.

5 / 2013 Společenství. Společenství 5/13. Dušičkové. Vložíme-li se Bohu zcela do rukou, můžeme důvěřovat, že z nás něco udělá. sv. Společenství 5/13 Dušičkové Vložíme-li se Bohu zcela do rukou, můžeme důvěřovat, že z nás něco udělá. sv. Edita Steinová OBSAH: OPRAVA KOSTELA SV. ANNY.3 DUCHOVNÍ OBNOVY VE FARNOSTI.3 ROZHOVOR S P. OLDŘICHEM

Více

FARNÍ LIST KAPLICKA č.1-2/15 LEDEN - ÚNOR 2015

FARNÍ LIST KAPLICKA č.1-2/15 LEDEN - ÚNOR 2015 FARNÍ LIST KAPLICKA č.1-2/15 Měsíčník těchto farností římskokatolické církve: Kaplice Malonty Omlenice Blansko Dolní Dvořiště Rožmitál na Šumavě Cetviny Bratři a sestry, zdravím Vás na počátku nového roku

Více

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 9, číslo 1/2006 Sbor Církve bratrské v Havířově Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Iz 56:1 Verše na rok

Více

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově noviny leden 2015 farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově roč ník XVII Milí přátelé spolufarníci! Přejeme a vyprošujeme vám s Regalátem na přímluvu Panny Marie a naší patronky sv. Anežky, zakoušení Boží

Více

OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO 7

OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO 7 72012 OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO 7 OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO

Více

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 ÚVODNÍ SLOVO OTCE JANA Milí farníci, prožíváme postní období naplněné ztišením,

Více

JE PŘED NÁMI ADVENT. Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. prosince Léta Páně 2010 PROSINEC. pro mě snad nejhezčí období církevního

JE PŘED NÁMI ADVENT. Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. prosince Léta Páně 2010 PROSINEC. pro mě snad nejhezčí období církevního Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. prosince Léta Páně 2010 12 PROSINEC JE PŘED NÁMI ADVENT pro mě snad nejhezčí období církevního roku. Ta touha po Vykupiteli, vyjádřená v tolika

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98. Cestující misionář. AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson. Dětský kvíz. Novinka - hra 3 v 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98. Cestující misionář. AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson. Dětský kvíz. Novinka - hra 3 v 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98 Cestující misionář AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson Dětský kvíz Novinka - hra 3 v 1 Adventní zamyšlení V adventu vzhlížíme ke Světlu, které je mocnější, než všechna

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 Čtení: Mt 8, 1-13; Ř 12, 16-21; Ž 67, 2 POMOC NEPATRNÝM Král odpoví a řekne jim: Amen, pravím

Více

,A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu.

,A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu. Roč. 7, číslo 10/2004 Adventní a vánoční program Svědectví Pavla Navrátila Sborový den Reportáž z cesty na Ukrajinu 2003 Obrat k lepšímu?,a ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 5 / 2011 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 Ú V O D N Í K Víra, nebo skutky? Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Jakub

Více

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship )

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship ) únor 2014 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve 185 zemích světa. Svým působením je největší dětskou misijní organizací

Více