INTERKULTURNÍ DÍLNA ZEMĚ A NÁRODY BÝVALÉHO SOVĚTSKÉHO SVAZU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTERKULTURNÍ DÍLNA ZEMĚ A NÁRODY BÝVALÉHO SOVĚTSKÉHO SVAZU"

Transkript

1 STRANA 1 Úvod 1 Sovětský svaz vznikl v prosinci 1922 po vítězství bolševiků na většině území bývalého carského Ruska, mezi ustavující republiky nové federace patřily Ruská a Zakavkazská sovětská federativní socialistická republika, Ukrajinská a Běloruská sovětská socialistická republika. Později se počet členů SSSR ustálil na patnácti. Dohromady na konci jeho existence zabíraly km 2 Eurasie. Oblasti u Baltského moře dělilo od tichomořského pobřeží 11 časových pásem a více než 10 tisíc kilometrů, v severo-jižním směru byla vzdálenost přibližně poloviční a procházela třemi podnebnými pásmy. Po Číně a Indii byl SSSR nejlidnatějším státem světa s více než čtvrt miliardou obyvatel. Sever a střed země byl převážně rovinatý, úrodné a průmyslové evropské oblasti dělilo od mokřin západní Sibiře na nerosty bohaté pohoří Ural. Přirozenou jižní hranici země vytvářely hory od Karpat, Krymských vrchů, Kavkazu a za Kaspického moře přes pohoří Střední Asie s nejvyššími vrcholy v oblasti Pamíru a Ťan-šanu až po východní Kamčatku. Dvě třetiny z šedesátitisícové hranice tvořilo moře, voda byla důležitým dopravním prostředkem a to i na Sibiři, kterou v jiho-severním směru protéká pět obrovských řek: Ob (5 410 km), Amur (4 416 km), Lena (4 400 km), Irtyš (4 248 km) a Jenisej (4 092 km). Největším sovětským jezerem bylo Kaspické moře, následováno Aralským jezerem a Bajkalem. Díky pestré geologické stavbě měla země velké bohatství nerostů především paliv (Donbas, Pečora, Moskva, Kuzněck, Karagandy, Ural, Tunguzská a Lenská pánev; Volžsko uralská západosibiřská ropná pánev), rud (Krivoj rog, Kursk, Kustanaj, Kola, Altaj, Angara, Ural). Koncem 80. let 20. stol. došlo v souvislosti se snahou o reformu nefunkčního ekonomického systému Sovětského svazu k nárůstu nacionalistických proudů, které začaly otevřeně usilovat o vystoupení ze společného státu. Jednání o nové svazové smlouvě skončilo v roce 1991 pokusem o puč. Po jeho potlačení se Sovětský svaz rozpadl a byl nahrazen méně pevným, převážně ekonomicky zaměřeným Společenstvím nezávislých států. Obnovené pobaltské státy členství v jakékoliv postsovětské organizaci okamžitě odmítly svými ústavami. V důsledku změn, které rozpad tak velkého státu logicky přinesl, došlo k sérii národnostních nepokojů, na Kavkaze, v Arménii a Ázerbájdžánu dokonce ke krvavým občanským válkám. Znepokojivá byla také hospodářská i politická situace. Řada obyvatel našla východisko ze složitého postavení v odchodu do Evropy v České republice tvořili od roku 1993 Ukrajinci a Rusové dvě nejpočetnější skupiny žadatelů o azyl. Seznam svazových republik 1. Ruská sovětská federativní socialistická republika (RSFSR) (dnešní Rusko) Moskva 2. Ukrajinská sovětská socialistická republika (USSR) (dnešní Ukrajina) Kyjev 3. Běloruská SSR (dnešní Bělorusko) Minsk 4. Uzbecká SSR (dnešní Uzbekistán) Taškent 5. Kazašská SSR (dnešní Kazachstán) Astana 6. Gruzínská SSR (dnešní Gruzie) Tbilisi 7. Ázerbájdžánská SSR (dnešní Ázerbájdžán) Baku 8. Litevská SSR (dnešní Litva) Vilnius 9. Moldavská SSR (dnešní Moldavsko ) Kišiněv 10. Lotyšská SSR (dnešní Lotyšsko) Riga 11. Kyrgyzská SSR (dnešní Kyrgyzstán) Biškek 12. Tádžická SSR (dnešní Tádžikistán) Dušanbe 13. Arménská SSR (dnešní Arménie) Jerevan 14. Turkmenská SSR (dnešní Turkmenistán) Ašgabat 15. Estonská SSR (dnešní Estonsko) Tallin 1 Autorka textu: Daniela Kolenovská

2 STRANA 2 Aktivita 1 Kdo tam patří? Cíl: Ujasnit si geografické ohraničení zemí bývalého SSSR, jeho velikost. Doba trvání: 20 minut Pomůcky: nástěnná mapa, tabule, křídy nebo velký papír a fixy Popis aktivity: 1. Napište na tabuli otázku: Jaké země a národy patřily do bývalého SSSR? Zapisují vše, co žáci řeknou. Nekomentujte. 2. Aktivita začíná zahřívacím kolem, kdy si žáci vylosují kartu určité barvy, na které bude napsáno slovo charakterizující určitou zemi. Žáci se rozdělí do čtyř skupin podle barev; každá barva představuje skupinu zemí s kulturní či historickou spojitostí: Pobaltské země: Litva, Lotyšsko, Estonsko, Zakavkazské země: Arménie, Ázerbajdžán, Gruzie, země střední Asie: Kyrgyzstán, Uzbekistán, Kazachstán, Tádžikistán a Turkmenistán, Východoslovanské země: Bělorusko, Ukrajina, Rusko, Moldávie 3. Lektor či učitel sdělí žákům jen pár nejdůležitějších informací o každém státě. Například, že v Kazachstánu pěstují pšenici a mají kosmodrom. Úkolem žáků je projít ve skupince slova napsaná na lístečcích a prodiskutovat, kterému státu slovo náleží. 4. Dále každá skupina dostane jednu složku s kartami všech patnácti postsovětských zemí. Na kartě je vždy zobrazena vlajka státu, erb a první sloka hymny. Skupina má za úkol vybrat erb, vlajku těch států, které patří do jeho skupiny zemí (např. pobaltské) a správně přiřadit k jednomu ze států, kterému patří. 5. Pak svou volbu musí zdůvodnit. Pokud budou pozorní, pomohou jim informace, které jim sdělí učitel ve zkratce o každém státě. Tak například, že v Uzbekistánu pěstují bavlnu (bavlník je ve znaku Uzbekistánu) atp. Aktivita 2 Jakými jazyky se tam mluví? Cíl: Upozornit na jazykovou pestrost regionu. Podobnost nebo naopak odlišnost jednotlivých jazyků. Používání azbuky a latinky. Doba trvání: 15 minut Pomůcky: CD s nahrávkami dětských písniček v různých jazycích, texty hymen Popis aktivity: 1. Učitel nebo lektor se nejprve zeptá všech žáků, jakými jazyky se v zemích bývalého SSSR hovořilo. Vysvětlí, že dorozumívacím a úředním jazykem všech zemí náležejících k Sovětskému svazu byla ruština, ale přesto používala a používá každá země svůj vlastní jazyk. Lektor usměrňuje odpovědi, odpovídá. 2. Potom dětí mohou zkusit přečíst pár slok hymny. Lze povídat o tom, jakými jazyky se tam mluví, podobnost a odlišnost jazyků. 3. Na závěr aktivity je možné pustit nahrávky dětských písní v různých jazycích a děti mohou zkusit je zařadit do skupiny zemí či pokusit se určit přímo zemi. Aktivita 3 Co máme společného? Čím se lišíme? Cíl: Uvědomit si, co máme společného. Odlišnosti života na vesnici a ve městě, dříve x dnes. Doba trvání: 45 minut Pomůcky: tabulka pro každého, pomůcky pro pantomimu, dobové fotografie, obrázky národních krojů atd. Popis aktivity: Jak se žije 1. Rozdejte žákům prázdné tabulky. 2. Žáci nadále pracují v 5 6 skupinkách.

3 STRANA 3 Doplň následující tabulku: Jsi průměrný třináctiletý Jste průměrný třináctiletý český běloruský chlapec nebo dívka. chlapec nebo dívka. Ve skupině se dohodněte, aby byly odpovědi reprezentativní za vás všechny. Jak vypadáš? Kolik členů má vaše domácnost? Kolik pokojů má byt, ve kterém bydlíš? Do jaké chodíš školy? V kolik hodin začíná škola? Jak dlouhá je povinná školní docházka? Jak chodíš oblečený do školy? Jsi věřící? Pokud ano, jaké náboženství vyznáváš? Jak dlouho máš letní prázdniny? Kam jezdíš na prázdniny? Pozn.: Po této části může následovat vyprávění o životě dětí v zemích bývalého SSSR dříve a nyní. Je možné využít i zdroje přímo ze třídního kolektivu (např. pokud je žákem Rus apod., lze požádat i rodiče ).

4 STRANA 4 Aktivity s pantomimou 1. Dětí si vylosují kartičky s aktivitou za života dětí v Kazachstánu. Osedlat koně Rozdělat oheň Utkat koberec Podojit krávu Vyprat prádlo ve škopku Vykopat záhon a zasadit Ostříhat ovci Pást ovce Upříst vlnu Pást husy Stlouct máslo 2. Jedna skupina bude předvádět a ostatní musí hádat. Pozn. Při této aktivitě lze využít i dobové fotografie, a to nejen pocházející z území bývalého SSSR, ale připojit i z českých zemí. Lze se bavit o tom, jak se kdysi žilo, že spoustu denních činností museli lidé provádět v různých částech světa Některé z nich přetrvávají dodnes. Při práci s fotografiemi neodhalujte jejich původ hned zpočátku. Nechte žáky hádat a ptejte se, z čeho usuzují. Poté teprve sdělte, odkud foto (či obrázek) pochází a z jaké doby. Aktivita 4 Národní ornamenty Popis aktivity: Rozdejte dětem obrázky s ornamenty a zeptejte se jich, co jim připomínají a ke kterému státu by mohly patřit. U této aktivity se dá vyprávět o tom, jak důležitou roli hrály ornamenty a vzory v životě lidí. Některé vzory směli mít na oblečení pouze bohatí lidé, také z ornamentu na šatech se dalo vyčíst, ze kterého kraje, rodu člověk pochází, kolik mu je let, jestli je bohatý nebo chudý, má děti nebo nemá atp. Podobně jako u předchozí aktivity lze napojit na naše území (tradice krojů na Moravě, Valašsku a jenom provést určitou paralelu). Pozn.: Pokud máte příležitost předvést nějaké kroje, je možné; žáci si je mohou osahat, vyzkoušet. Lze využít i fotografií nebo obrázků. Aktivita 5 Bělorusko, země politického pronásledování Cíl: Prostřednictvím metody hraní rolí se vžít do situace obyvatel země, kde jsou porušována lidská práva. Porozumět obavám, obtížnosti rozhodování. Uvědomit si, čím si prošli lidé, které možná potkávám ve škole nebo na ulici. Doba trvání: 30 minut Pomůcky: kopie příběhů Popis aktivity: Kostra příběhu: V Bělorusku jsou potlačována lidská práva. Proto probíhá jedna protistátní demonstrace za druhou. Příběh tří rodin: Manželé, kteří jsou aktivní v boji proti režimu A. Lukašenka. Za to jim hrozí vězení. Chtějí proto emigrovat. Roli mámy a táty budou hrát děti, ale lektor jim bude pomáhat a děti, syn a dcera, kteří nechtějí emigrovat a mají k tomu své důvody: nechtějí opustit rodinu babičku, tetu, dědečka, své přátele, paní učitelku, pejska atp. Manželé, kteří jsou aktivní v boji proti režimu A. Lukašenka. Emigrovat nechtějí, zůstávají v zemi, protože věří, že jen tak mohou proti režimu efektivně bojovat. A konfrontují se se svými dětmi, které naopak mají strach a chtějí se odstěhovat. Například protože mají kamaráda, který emigroval a moc se mu v nové zemi líbí; část rodiny emigrovala a chtějí za nimi atp. Rodiče, kteří bydlí v domě na hlavním náměstí, kde se většina demonstrací odehrává. S režimem nesouhlasí, ale demonstrací se neúčastní, protože se bojí následků, které by jim to přineslo. Dětí se za rodiče stydí a konfrontují je. Rodiče říkají své důvody a dětí své.

5 STRANA 5 Argumentujte, přesvědčujte. Necháte se přesvědčit? Proč? Pozn.: K aktivitě užívejte reálné příběhy. A to takové, po jejichž poslechu či přečtení, si budou žáci schopni situaci představit. Pokud nebudou chtít hrát role, lze nahradit diskusí (co si myslí, jak by se cítili oni atd.). Mnoho postsovětských zemí funguje na totalitním či diktátorském základu, je vhodné to zmínit a bavit se o tom, co pro děti znamená demokracie Autorka metodiky: Anargul Kadrnochová (2008)

INTERKULTURNÍ DÍLNA VIETNAM (KONCIPOVÁNO V KULTURNĚ STANDARDNÍM PŘÍSTUPU)

INTERKULTURNÍ DÍLNA VIETNAM (KONCIPOVÁNO V KULTURNĚ STANDARDNÍM PŘÍSTUPU) STRANA 1 INTERKULTURNÍ DÍLNA VIETNAM (KONCIPOVÁNO V KULTURNĚ STANDARDNÍM PŘÍSTUPU) Úvod 1 Vietnamská socialistická republika (Vietnam) leží na poloostrově jihovýchodní Asie. Vietnam sousedí s Čínou, Laosem

Více

Úvod do tématu. z Rozvojových cílů tisíciletí, schválených valným shromážděním OSN v roce 2000 (cíl 8: Vytvořit globální partnerství

Úvod do tématu. z Rozvojových cílů tisíciletí, schválených valným shromážděním OSN v roce 2000 (cíl 8: Vytvořit globální partnerství 3. HRANICE Úvod do tématu HRANICE Co jsou to hranice? V současnosti (listopad 2011) existuje na světě 196 nezávislých uznaných států. 193 z těchto zemí jsou členy OSN a většina z nich je od sebe navzájem

Více

hranice pøedsudky lhostejnost

hranice pøedsudky lhostejnost PØES ročník II / číslo 4 hranice pøedsudky lhostejnost cena 10 Kč Budu si s vámi dělat, co budu chtít! aneb Jak se žije žadatelům o azyl v ČR. Představujeme: Bělorusko Nezapomeňme na Banda Aceh Právní

Více

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN ZAČNĚME TŘEBA TAKHLE Organizace spojených národů byla založena ve víře, že dialog může zvítězit nad neporozuměním, že rozmanitost je všeobecně pozitivní a že sdílený osud všech lidí vzájemně mnohem více

Více

S MULTIKULTURNÍ TEMATIKOU

S MULTIKULTURNÍ TEMATIKOU S MULTIKULTURNÍ TEMATIKOU W O R K SH O P S MULTIKULTURNÍ TEMATIKOU Y obsah úvod................................................................ 3 Proč lidská práva?.......................................................

Více

3. Uprchlíci a migranti. projekt Varianty, Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s., 2002

3. Uprchlíci a migranti. projekt Varianty, Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s., 2002 3. Uprchlíci a migranti 233 Obsah 235 CÍLE 236 ÚVOD 237 UPRCHLICKÝ TÁBOR VEDLE NAŠEHO MĚSTA? 239 UPRCHLÍCI A MY 241 KOLIK JE U NÁS AZYLANTŮ? 244 AZYLOVÁ ZAŘÍZENÍ 245 ŽADATELÉ O AZYL 247 VYSOKÝ KOMISARIÁT

Více

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Hořká chuť čokolády Kakao a dětská prá ce Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Svět v nákupním košíku Záměrem dílen globálního rozvojového vzdělávání Svět v nákupním košíku

Více

JAKÁ JE ŠKOLA U mě DOMA

JAKÁ JE ŠKOLA U mě DOMA JAKÁ JE ŠKOLA U mě DOMA JAKÁ JE ŠKOLA U mě DOMA Ilustroval Vojtěch Šeda úvod Milé čtenářky, pedagožky a žákyně, milí čtenáři, pedagogové a žáci, v ruce držíte (již!) druhou publikaci sdružení META, tentokráte

Více

S Vámi k nám. Jak se žije cizincům

S Vámi k nám. Jak se žije cizincům S Vámi k nám Jak se žije cizincům S Vámi k nám Jak se žije cizincům OBSAH 1. Základní informace o občanském sdružení SOZE................................... 6 2. O projektu S vámi k nám.......................................................

Více

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la místo setkávání

Více

metodika multikulturní výchovy

metodika multikulturní výchovy metodika multikulturní výchovy V dnešním světě se potkáváme a budeme potkávat s růzností v mnoha variacích. Každý člověk je jiný, i kdyby vyrůstal ve stejném prostředí jako my. Toho druhého nezměníme,

Více

Příčiny a dopady pracovní migrace v Uzbekistánu. Andrea Štolfová

Příčiny a dopady pracovní migrace v Uzbekistánu. Andrea Štolfová Příčiny a dopady pracovní migrace v Uzbekistánu Andrea Štolfová Abstract This paper is focusing on work migration of the Uzbek inhabitants, for who is migration the only possible solution for their unsatisfactory

Více

Vzdělávací systémy v zemích původu dětí-cizinců. Úvod

Vzdělávací systémy v zemích původu dětí-cizinců. Úvod Vzdělávací systémy v zemích původu dětí-cizinců Úvod Během dvou a půl let trvání projektu Středisek pro integraci menšin nasbírali naši pracovníci během své práce s učiteli a dětmi mnoho cenných zkušeností.

Více

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA SLAVISTIKY

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA SLAVISTIKY FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA SLAVISTIKY PROJEKTY ČESKÝCH HUMANITÁRNÍCH ORGANIZACÍ NA UKRAJINĚ PROJECTS OF CZECH HUMANITARIAN ORGANIZATIONS IN UKRAINE (bakalářská diplomová

Více

Multikulturní výchova v mateřské škole

Multikulturní výchova v mateřské škole Multikulturní výchova v mateřské škole Materiál byl vytvořen pro seminář Jablonec a Liberec 2010 v rámci projektu Příprava na multikulturní výchovu pro učitele a učitelky v MŠ s pomocí internetových zdrojů

Více

Část 2. 49 praktických aktivit a metod pro výchovu k lidským právům

Část 2. 49 praktických aktivit a metod pro výchovu k lidským právům Část 2 49 praktických aktivit a metod pro výchovu k lidským právům Přehled aktivit Úroveň Obecná lidská práva Bezpečnost Děti Demokracie Diskr. a xenofobie Globalizace Chudoba Média Mír a násilí Občanství

Více

la ngonpo Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství českých a ladackých škol

la ngonpo Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství českých a ladackých škol la ngonpo Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství českých a ladackých škol Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství českých a

Více

Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky SŠ

Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky SŠ Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky SŠ Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky SŠ Autoři: Petr Čáp, Filip Hotový a kol. autorů ARPOK, o. p. s., Olomouc 2014 Obsah Poděkování

Více

MIGRACE Z VIETNAMU DO ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU PROBLEMATIKY OBCHODU S LIDMI A VYKOŘISŤOVÁNÍ. Eva Pechová

MIGRACE Z VIETNAMU DO ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU PROBLEMATIKY OBCHODU S LIDMI A VYKOŘISŤOVÁNÍ. Eva Pechová MIGRACE Z VIETNAMU DO ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU PROBLEMATIKY OBCHODU S LIDMI A VYKOŘISŤOVÁNÍ Eva Pechová La Strada Česká republika, o. p. s., 2007 Projekt byl financován z dotačního programu Ministerstva

Více

Příběh Nelu a Gabi. Nelu. Gabi ANYANA - DĚTI A SVĚT

Příběh Nelu a Gabi. Nelu. Gabi ANYANA - DĚTI A SVĚT Příběh Nelu a Gabi Nelu Jmenuji se Nelu Žavgurean a jsem z Moldavska. Bydlím ve vesnici jménem Sadaclia jihovýchodně od hlavního města Kišiněva. Je mi sedm let a brzy půjdu do školy. Moje maminka Galea

Více

Integrace žáků cizinců do systému vzdělávání České republiky

Integrace žáků cizinců do systému vzdělávání České republiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Bakalářská práce Integrace žáků cizinců do systému vzdělávání České republiky Vypracoval: Milan Mojžíš,

Více

Metodická příručka k učebnici

Metodická příručka k učebnici Metodická příručka k učebnici Výchova k občanství. učebnice pro 5. 9. ročník Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Milé kolegyně, milí kolegové, rádi

Více

S vietnamskými dětmi na českých školách. Multikulturní inspirace H&H

S vietnamskými dětmi na českých školách. Multikulturní inspirace H&H 1 S vietnamskými dětmi na českých školách Multikulturní inspirace H&H 2 S vietnamskými dětmi na českých školách Jan Černík, Ján Ičo, Jiří Kocourek, Petr Komers, Šárka Martínková, Kateřina Nováková, Eva

Více

Informace pro učitele >>Vietnam Vietnamská socialistická republika

Informace pro učitele >>Vietnam Vietnamská socialistická republika Vietnamská socialistická republika 1. Vietnamci a Vietnam: tradiční, ale neznámí příchozí a spoluobčané z neznámé země... 2 2. Geografie základní údaje... 3 Názvy... 3 Poloha... 3 Podnebí... 3 Počet obyvatel...

Více

Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky 1. stupně ZŠ

Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky 1. stupně ZŠ Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky 1. stupně ZŠ Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky 1. stupně ZŠ Marcela Fiedorová, Kateřina Štěpničková a kol. autorů ARPOK, o. p. s, Olomouc

Více

VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová

VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová VY_12_INOVACE_VL.4.B.01 VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová 1. Jak se jmenuje náměstí v Kolíně? a) Husovo b) Karlovo c) Sokolovo 2. Co

Více

Zkušenosti o jiných kulturách na Czechkid I.

Zkušenosti o jiných kulturách na Czechkid I. Zkušenosti o jiných kulturách na Czechkid I. Mgr. Jiří Kocourek, aplikovaná sociologie, Praha Dr. Dana Moree, FHS UK, Praha Dominantní průové téma Vztah k dalším průovým tématům Ročník Časový rámec Multikulturní

Více

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy

Více

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva Úvod Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systému a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou alternativou EVVO - Výchova

Více