se zprávami z Jaroměřic a Chornic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "se zprávami z Jaroměřic a Chornic"

Transkript

1 se zprávami z Jaroměřic a Chornic LEDEN/2010 Vážení spoluobčané, Slovo starosty města než jsme se stačili pořádně rozhlédnout, tak nám na okno zaklepal Nový rok. Rok 2009 byl z hlediska rozvoje města zase o něco úspěšnější, než rok předchozí. Je to zejména díky tomu, že jsme se zapojili do systému možnosti čerpání dotací z Evropské Unie a po roční přípravné práci jsme získali 25 mil. korun na revitalizaci Palackého náměstí. Tato akce by stavebně měla začít v dubnu. V současné době probíhá výběr dodavatele. Zadávací dokumentaci si převzalo 39 firem. Co se nám podařilo realizovat z investičních a neinvestičních akcí je uvedeno na následujících stránkách. Zabrousili jsme téměř do všech sfér veřejného života. Je ovšem zarážející, že se stále musíme vracet k neodborně provedené práci bývalého vedení města. Ať to jsou propadající se komunikace, plesnivé byty, neopravené chodníky nebo podmáčené domy. Uplynuly pouze tři roky od posledních komunálních voleb, ale občan jakoby zapomíná, v jakém stavu jsme město přebírali. To co uchvátilo celý svět neminulo ani Jevíčko. V podobě nenaplňování daňové predikce na nás dolehla krize. Rozpočet pro rok 2009 jsme sestavovali v době, kdy se hypoteční úvěry za velkou louží běžně poskytovali. Musím však říci, že díky zdravému hospodaření v letech 2007 a 2008 jsme nemuseli omezovat naplánované investice a tak jsme mohli podpořit místní firmy v politice zaměstnanosti. Nastavili jsme měsíční kontrolní mecha- nismus u jednotlivých daní a porovnávali jsme daňovou výtěžnost s rokem K jsme byli o 5,4 mil. v mínusu, což činní -16,7 % příjmů. Na rok 2010 jsme schvalovali rozpočet na posledním zastupitelstvu s vizí spoření nákladů. Jsou města, která v rámci úspor sahají například do personálních sfér. V této problematice se nám již od roku 2006 podařilo snížit počet zaměstnanců úřadu o 3, a jde to. Další ekonomická změna, která se našeho města dotkla, bylo to, že jsme se stali plátci DPH. Po mravenčí práci zejména ekonomického odboru již dostáváme finanční prostředky zpět. Jsou to finanční operace, které se týkají lesů, ubytovny ale zejména výstavby vodovodů a kanalizací. V oblasti sociální politiky jsme začali realizovat systém veřejné služby. Pokud je někdo vyřazen z evidence Úřadu práce a dostává se na sociální podporu, může si po odpracování 30 hodin pro město zvýšit svou sociální podporu až o 1.500,- Kč. Přestože je v našem městě téměř 12% nezaměstnanost, využívá tuto možnost cca 10 občanů. Jejich práce je však plnohodnotná a přispívají k péči o město. V oblasti kultury jsme neustrnuli po předloňských oslavách. Celý rok se něco dělo. Akce ZUŠ - zejména nová přehlídka Malohanácký harmonikář, Hasiči - zastavení olympijského ohně, Cyklisté - celovíkendová akce s kulturním a soutěžním programem, Rodinné centrum Palouček se svou náplní, Mateřská škola, Základní škola, sportovní kluby a spousta dalších. Chtěl bych poděkovat všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k chodu našeho města a i těm, kteří naše město reprezentují na poli sportovním, kulturním i vzdělávacím. Poděkování patří i firmám, se kterými jsme v průběhu roku spolupracovali a vytvářeli nové užitné hodnoty Jevíčka. Do nového roku přeje hodně úspěchů Ing. Roman Müller, starosta FOTOAKTUALITY Mikulášskýkarnevalproděti VánočníkoncertZUŠ vkostele VánočníMLS209 Vybírámezobsahu: str. Zprávy z radnice Zprávy z Jaroměřic Zprávy z Chornic Pozvánka na koncerty Přehled akcí Historické čtení

2 Jevíčský zpravodaj 1/2010 Blahopřání Jevíčští hasiči přejí občanům Jevíčka a okolních obcí do Nového roku 2010 mnoho zdraví, štěstí a pohody. Zároveň děkují všem, kteří svojí přízní podpořili činnost hasičů a věříme, že tomu tak bude i v roce 2010, kdy náš sbor slaví 140. výročí založení sboru. Ladislav Műller, starosta sboru. ZPRÁVY Z RADNICE Měsíčník Města Jevíčka strana 2 Přehled hlavních investičních akcí a oprav v roce 2009 Změna telefonního čísla Stomatologická ordinace MUDr. Marie Letfusové, Palackého nám. 20, Jevíčko oznamuje změnu telefonního čísla od Nové telefonní číslo je Vzpomínka Dne jsme si připomněli nedožité 100. narozeniny naší maminky, paní Anny Továrkové. Působila řadu let jako učitelka a ředitelka Mateřské školy v Jevíčku. Věříme, že mnoho jejich bývalých školáčků rádo zavzpomíná s námi. Vlasta Purketová a František Továrek s rodinami Společenská rubrika prosinec 2009 Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci prosinci oslavili životní jubileum: František Werner Růžena Haikerová Josef Václavek Helena Kochová Sbor pro občanské záležitosti blahopřeje rodičům narozených dětí Ondřej Pospíšil Barbora Koutná Z našich řad odešli Jan Smékal 1. Neinvestiční akce Palackého nám. zpracování PD pro stavební řízení na revitalizaci náměstí ,- Kč, inženýrská činnost ,- Kč DPS Kobližná č.p. 125 úprava bytové jednotky 2.NP ,- Kč, úprava kanceláře a kuchyně ,- Kč, úprava bytové jednotky 2.NP ,- Kč Základní škola dodávka 3 ks interaktivních tabulí, ,- Kč, z toho dotace MFČR ,- Kč ul. K. Čapka č.p.782 přístřešek nad vchodem BD ,- Kč ul. Svitavská vybudování nové autobusové zastávky ,- Kč ul. Brněnská vybudování nové autobusové zastávky ,- Kč ul. Svitavská kabeláže pro veřejné osvětlení ,- Kč ul. Okružní II veřejné osvětlení ,- Kč Zadní Arnoštov vybudování nové autobusové zastávky ,- Kč ul. Pod Zahradami zpracování PD pro stavební řízení opravu komunikace a ZTV ,- Kč w w w. j e v i c k o. c z Město Jevíčko zpracování PD pro stavební řízení intenzifikace ČOV ,- Kč Město Jevíčko zpracování studie odtokových poměrů Žlibeckého potoka (protipovodňové opatření) ,- Kč ul. Okružní II zpracování PD pro stavbu 4 byt. jednotek dům čp ,- Kč ul. Nerudova zpracování studie pro stavbu řadových RD ,- Kč CELKEM ,- 2. Realizace regenerace kulturních památek MPZ Jevíčko 2009 Zámek čp. 451 výměna oken, oprava omítek sálu, malba chodeb a sálu ,- Kč, z toho dotace MK ČR ,- Kč Klášter čp. 167 oprava vnějších a vnitřních omítek, výměna dlažby v chodbě, izolace zdiva, nátěr fasády ,- Kč z toho dotace MK ČR ,- Kč Hradby úsek E oprava hradeb za domy čp. 315, 771, ,- Kč z toho dotace MK ČR ,- Kč

3 M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 3 Z P R Á V Y Z R A D N I C E J e v í č s k ý z p r a v o d a j 1 / kašna na Palac. nám. restaurování střední části ,- Kč, z toho dotace MK ČR ,- Kč, podíl města 615,- Kč kostel NPM restaurování ostění vstupu ŘMK církev ,- Kč, z toho dotace MK ČR ,- Kč-, podíl církev 150,- Kč zvonice Zadní Arnoštov oprava tesařských konstrukcí klempířských prvků a krytiny ,- Kč, z toho dotace MK ČR ,- Kč Klášter čp. 167 oprava oplechování komínů, podbití střechy kolem komínů, instalace lávek u komínů, dodávka a montáž říms, šambrán ,- Kč CELKEM ,- 3. Neinvestiční akce ul. Nappova rekonstr. vodovodu, kanalizace, chodníků a komunikace ,- Kč, výměna veřejného osvětlení ,- Kč Mateřská škola oprava topení a rozvodů vody ,- Kč, oprava soc. zařízení (WC a umývárny) ,- Kč, výměna koberců ve třídách ,- Kč, oprava izolace budovy MŠ ,- Kč, oprava dlažby vstupy do MŠ ,- Kč, ul. Okružní II oprava chodníků ,- Kč ul. Kostelní oprava chodníku u kostela ,- Kč ul. K.H.Borovského oprava kanalizace a chodníku u hasičské zbrojnice ,- Kč ul. M.Mikuláše oprava místní komunikace ,- Kč ul. Zadní oprava místní komunikace ,- Kč ul. K.Čapka oprava místní komunikace ,- Kč Zadní Arnoštov oprava místní komunikace ,- Kč CELKEM ,- Celkové náklady za bod 1., 2., 3. v Kč ,- Klášter oprava fasády Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka a Zastupitelstva města Jevíčka Usnesení ze 75. schůze Rady města Jevíčka konané dne 30. listopadu /75 Rada schvaluje žádost o pokácení 1 ks túje a 7 ks jabloní na pozemku p. č. 518/30 zahrada v k. ú. Jevíčkopředměstí, 2/75 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu č. p. 167 na Komenského náměstí do žadatelce dle zápisu, 3/75 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu č. p. 449 na ul. M. Mikuláše do žadateli dle zápisu, 4/75 Rada schvaluje odměnu ředitelce MŠ Jevíčko, ve výši dle přílohy zápisu, 5/75 Rada neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14 na ul. K. Čapka 783 v Jevíčku, žadatelce dle zápisu, 6/75 Rada pověřuje IT ve spolupráci s vedoucí PBH provedením místního šetření a zaujetí stanoviska k odstranění vznikajících plísní v bytě domu č. p. 56 na ulici Soudní, 7/75 Rada schvaluje bezplatný pronájem tělocvičny ZŠ Jevíčko na den , kde se uskuteční v době od 9:00 do 14:00 hod. přeložený Mikulášský turnaj žáků ve florbalu, 8/75 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v budově č. p. 560 na ul. Barvířská do žadateli dle zápisu, 9/75 Rada schvaluje zabudování 1 ks ukládací schránky na pozemku p. č. 5330/1 trvalý travní porost v k. ú. Jevíčkopředměstí pro potřeby České pošty, 10/75 Rada schvaluje pronájem kinosálu městského kina, pro svitavský ochotnický spolek ZAKLEP k uvedení divadelního představení České vánoce, které se uskuteční dne v 19:30 hodin, 11/75 Rada schvaluje Zadávací dokumentaci a oznámení o zakázce pro podlimitní veřejnou zakázku na akci Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku zadávanou jako otevřené řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 12/75 Rada schvaluje komisi pro otevírání obálek na akci Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku ve složení: - Ing. Roman Müller, starosta města - Ing. Antonín Staněk, místostarosta - Ing. Andrej Kašický, pověřen organzací VŘ Termín pro otevírání obálek: ve 13:00 hodin Místo: sál Zámečku, ul. U Zámečku č. p. 451, Jevíčko, 13/75 Rada schvaluje komisi pro posouzení kvalifikace a hodnotící komisi na akci Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku ve složení: - Ing. Ivo Junek (Náhradník: Ing. Marie Zezulová) - Ing. Vlastimil Kolář (Ing. Jiří Valčík) - Ing. Roman Müller (Ing. Antonín Staněk) - RNDr. Dag Hrubý (Mgr. Miloslav Parolek) - Dalibor Šebek (Dušan Pávek, dipl. um.) - Ing. Andrej Kašický (Stanislav Dokoupil), 14/75 Rada ruší bod usnesení RM č. 18/12 ze dne , 15/75 Rada schvaluje pronájem městské chaty ve Smolenském údolí pro táborové pobyty takto: 40 Kč/dospělý na den - 25 Kč/dítě/den - 20 Kč/stan/den - 70 Kč (100 Kč)chata/den - 50 Kč/dřevo/den, 16/75 Rada schvaluje plán práce RM a ZM na rok 2010, 17/75 Rada pověřuje Ing. Mlčochovou inventarizací reklamních poutačů umístěných ve městě (sloupy VO, budovy města a veřejné prostranství) termín do , 18/75 Rada schvaluje cenovou nabídku Ing. Víta Komárka za vypracování projektové dokumentace a rozpočtů pro anketní dotazník 2010 na akci Oprava střechy sýpky a výměna krytiny v částce Kč, 19/75 Rada schvaluje cenovou nabídku Ing. Víta Komárka za vypracování projektové dokumentace a rozpočtů pro anketní dotazník 2010 na akci Oprava vnějších omítek, izolace zdiva bývalého kláštera č. p. 167 na západní straně od ul. Okružní I. v částce Kč, 20/75 Rada schvaluje provedení regulace plynové kotelny M. Mikuláše 551, 552 Jevíčko, firmou Josef Bidmon, K. Čapka 605, Jevíčko za částku Kč bez DPH, 21/75 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12 na ul. Pivovarská 812 v Jevíčku s nájemníkem dle zápisu do , 22/75 Rada schvaluje výměnu kuchyňské linky v bytě č. 4 na ul. M. Mikuláše 551, Jevíčko žadatelce dle zápisu, 23/75 Rada schvaluje osazení dvou vchodových dveří na DPS Svitavská 838, Jevíčko automatickým vrátným firmou Jiří Popelka ELPO, Okružní IV 716, Jevíčko za částku Kč vč. DPH. Usnesení ze 40. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne /1 Zastupitelstvo s c h v a l u j e : a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Miroslav Šafář, RNDr. Dag Hrubý, Marta Pocsaiová, b) ověřovatele zápisu: MUDr. Helena Blažková, Ing. Pavel Vykydal, c) program zasedání, d) návrh rozpočtu na rok 2010, e) smlouvu směnnou mezi Městem Jevíčko a Janem Dobešem, Na Úvoze 522, Velké Opatovice o směně nově zaměřeného pozemku p. č. 3059/5 (211 m2) trvalý travní porost v k. ú. Jevíčko-předměstí, za nově zaměřený

4 J e v í č s k ý z p r a v o d a j 1 / Z P R Á V Y Z R A D N I C E, P O L I C E J N Í Z P R Á V Y M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 4 pozemek p. č. 3059/4 (59 m2) trvalý travní porost v k. ú. Jevíčko-předměstí + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč, f) předávací protokol kterým předávající - Město Jevíčko, předává přejímajícímu - ZŠ Jevíčko 3 ks interaktivních tabulí v hodnotě Kč do jejich evidence, g) dodatek č. 1, ke SOD č. 4/2009/JE uzavřenou mezi Městem Jevíčko a firmou Akvamont spol. s r. o., Hlavní 426/4, Svitavy na akci Oprava komunikace a chodníků ul. Nappova, Jevíčko a Výměna kanalizace ul. Nerudova a Nappova Jevíčko, h) cenovou nabídku a SOD na akci Nové veřejné osvětlení ul. Mackerleho, Jevíčko, montáž sloupů, svítidel, rozvaděčů a spojek, firmou Jiří Popelka ELPO, Okružní IV. 716, Jevíčko, za částku ,98 Kč vč. DPH, i) cenovou nabídku a SOD na dodávku a montáže pilířů pro plynové přípojky na ul. Pod Zahradami v Jevíčku firmou Josef Bidmon, K. Čapka 605, Jevíčko za částku Kč vč. DPH, j) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a Ing. Karlem Kunderou, Osík na výkon činnosti koordinátora BOZP v průběhu stavby Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku za částku Kč vč. DPH, k) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a Ing. Janem Králem, Svitavy na výkon technického dozoru při stavbě revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku za částku Kč vč. DPH, l) dodatek č. 1 o ukončení smlouvy č mezi Městem Jevíčko a firmou DOSON, spol. s r.o., Stéblová 66, Opatovice nad Labem, o poskytování bezpečnostních služeb pultu centralizované ochrany z , m) smlouvu mezi Městem Jevíčko a firmou DOSONAP, s. r. o., Stéblová 66, Opatovice nad Labem, o poskytování bezpečnostních služeb pultu centralizované ochrany, n) rozpočet sociálního fondu města Jevíčko na rok 2010 ve výši Kč, o) dodatek č. 1 ke smlouvě mezi Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod se sídlem Pražská 320/8, Hradec Králové a Městem Jevíčko o poskytnutí dotace č. PU/0717/S v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období na projekt s názvem Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku. 40/2 Zastupitelstvo b e r e n a v ě d o m í : a) plán práce Rady města a Zastupitelstva města na rok 2010, b) odstoupení Ing. Richarda Bendy od záměru koupě pozemků Na Rybníku, c) nabídku Petra Zikmunda na koupi pozemků Na Rybníku za částku 200 Kč/ m2, d) informaci starosty o vypracované studii odtokových poměrů Žlíbeckého potoka, kterou zpracovala firma Agroprojekce Litomyšl, e) informaci starosty o digitalizaci map lesních pozemků, f) žádost Policie ČR ÚOKFK SKPV, expozitury Brno o poskytnutí informací ve věci šetřené pod č. j.: OKFK- 3720/ČJ , g) dopis Kabelové televize CZ s. r. o. Ing. Wacníka, ve věci příspěvku na nákup nové technologie. Policejní zprávy Pracovní úraz Vážně zraněný muž Služba kriminální policie a vyšetřování prošetřuje okolnosti vážného pracovního úrazu, jenž se stal v pátek 27. listopadu na Moravskotřebovsku. Na devětapadesátiletého muže, který se pohyboval před stohem navršené slámy, spadl jeden z balíků o hmotnosti zhruba 250 kilogramů. Zraněný muž utrpěl vážná poranění hrudníku a byl letecky transportován do jedné z brněnských nemocnic. Případ je na samotném počátku a jeho okolnosti jsou předmětem dalšího šetření Havaroval a utekl Hledá se řidič V obci Chornice na silnici II. třídy č. 366 dne 29. listopadu kolem 2:45 havaroval neznámý řidič mimo komunikaci, kde přerazil sloup elektrického vedení. Poškození sloupu způsobil pravděpodobně vůz Nissan, jehož řidič od nehody ujel a poté opustil vozidlo. Hmotné škody jsou odhadnuty na 60 tisíc korun. Policisté po neznámém řidiči zahájili pátrání s dosud negativním výsledkem. Případ je i nadále v šetření Pět vloupání Podezřelý dopaden Dne 2. prosince 2009 policisté z Moravské Třebové ve zkráceném přípravném řízení obvinili 33letého muže z Prahy. Ten je podezřelý z pěti případů vloupání do jedné z restaurací na Jevíčsku. Scénář jeho vloupání byl vždy stejný. Pro vniknutí do objektu využil otevřeného okna u toalet. Pak mu v cestě do prostor restaurace stály jen dveře. Ty však lehce překonal. Uvnitř si pak počínal jako doma. Ve výčepu si vybral pár lahví alkoholu, usedl za stůl a popíjel. Pak se ještě jednou obsloužil, a to když z polic odcizil několik krabiček cigaret. Ty si již vzal na cestu domů. Podobně postupoval i při dalších čtyřech návštěvách. Na svoji obhajobu u výslechu před policisty uvedl, že neměl peníze na alkohol a cigarety. Podotkl rovněž, že svého jednání velice lituje. Škody, které od září do prosince majiteli restaurace způsobil, převyšují částku 6 tisíc korun. I tento případ, stejně jako ty předchozí, policisté řešili ve zkráceném přípravném řízení. Znamená to tedy, že podezřelý bude záhy stát u soudu. Za svá protiprávní jednání bude spravedlivě potrestán Vážná nehoda Náraz do zadní části vozu má vážné následky V sobotu 5. prosince 2009 krátce před polednem na silnici III. třídy č u obce Jevíčko pravděpodobně 50letá žena ze zadu narazila do vozidla Ford, které zastavovalo z důvodu vyvolaném silničním provozem. Žena při nehodě utrpěla vážná poranění, která si vyžádala převoz do Úrazové nemocnice v Brně. Alkohol byl u obou účastníků vyloučen. Případ a okolnosti nehody jsou předmětem dalšího šetření. Hmotné škody jsou odhadnuty na 28 tisíc korun Neplaťte kapsářům vánoční dárky Pár dobře míněných rad Dříve, než se vydáte na vánoční nákupy, měli byste si uvědomit, že kapsáři číhají naprosto všude. Pohybují se totiž v místech, kde je větší výskyt lidí a těmi jsou právě nákupní střediska, tržnice, restaurace a různé kulturní akce. Právě zde totiž čekají na svoji příležitost, tedy na Vaši nepozornost. O tom, že jste byli okradeni mnohdy nikdo z Vás netuší, jelikož zloději jsou velmi obratní a rychlí. Během pár vteřin nepozorovaně zmizí v davu nebo předají odcizenou kořist svému komplici a tváří se jakoby se nic nestalo. Krádež mají předem pečlivě nacvičenou a chovají se velmi profesionálně. O chybějících dokladech či peněžence se dozvíte často až mnohem později a na zcela jiném místě, než ke krádeži došlo. O pachateli a jeho popisu nemá okradený obvykle ani potuchy. A jak tomu nejlépe předejít? - finance si rozdělte na více bezpečných míst; - z peněženky či pouzdra na peníze vyndejte osobní doklady a dejte si je na jiné bezpečné místo; - zvolte vhodnou kabelu, která má několik způsobů uzavření, - příruční zavazadlo opakovaně pohledem kontrolujte; - cestujete-li do supermarketu prostředkem MHD, nevybírejte si hotovost předem, ale využijte bankomatů přímo v obchodech; - můžete-li nákupy hradit platební kartou, nenoste u sebe příliš vysokou hotovost; - požádá-li Vás někdo o rozměnění bankovek na drobné či o vysvětlení trasy v mapě, buďte obezřetní, může se jednat o léčku, která pouze odláká Vaši pozornost; - kabely a tašky neponechávejte v nákupních vozících, ale mějte je stále při sobě; - již zaplacené zboží v nákupních košících nenechávejte bez dozoru; - pokud kapsáře v obchodě či dopravním prostředku uvidíte, upozorněte na to ostrahu, prodavače či řidiče; - neodkládejte zavazadla, oděvy ani nákup do vozidla, pokud se od něj ještě vzdalujete, pamatujte, že auto není trezor! Pokud se Vám nepříjemné setkání s kapsářem nevyhne, ohlaste krádež financí i dokladů policii. Zamezíte tím dalším nepříjemnostem se zneužitím dokladů. nprap. Anna Štegnerová, tisková mluvčí PČR ÚO Svitavy

5 M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 5 J A R O M Ě Ř I C E J e v í č s k ý z p r a v o d a j 1 / Obec Jaroměřice Setkání s knězem Františkem Líznou se uskutečnilo 9. prosince 2009 v výstavní síni CŽP. František Lízna se narodil v Jevíčku v roce 1941, dále vyrůstal ve Velkých Opatovicích. Po studiích za své politické názory nesměl vykonávat kněžské povolání a byl čtyřikrát vězněn. Ve věznicích navázal mnohá přátelství a utvrdil se v poslání pomáhat slabším, což činí na faře ve Vyšehorkách dodnes. Program akcí v Jaroměřicích na měsíc leden 2010, pořádaných ve spolupráci CŽP, SPOZ, OK a ZŠ 8.1. pátek Klub patchworku setkání členek kurzu i nových klub. CŽP zájemkyň o tuto techniku, hodin, předávání zkušeností, příprava na únorovou výstavu 9.1. sobota Jak se kamarádit s počítačem poč.uč.zš kurz s Mgr. Irenou Štaffovou, hodin, možnost účasti i nových zájemců, poplatek 80,- Kč 10.1.neděle Kurz paličkování s lektorkou ing. Ivou Vanžurovou výst.síň CŽP hodin 14.1.čtvrtek Beseda s básníkem a malířem Adolfem Dudkem, výst.síň CŽP autorem veselých říkadel a obrázků pro děti, začátek ve hodin 18.1.pondělí Tvořivé odpoledne Keramika pro děti i dospělé výst.síň CŽP s učitelem SUPŠT V.Opatovice, panem Brtnickým začátek v hodin, poplatek 20,- Kč 23.1.sobota Kurz patchworku s lektorkou Renatou Edlmanovou výst.síň CŽP 9.00 hodin 28.1.čtvrtek Přednáška s astroložkou Alenou Málkovou Co nám přinese rok 2010? výst.síň CŽP hodin, vstupné dobrovolné 30.1.sobota 5. BABSKÉ BÁL s humornými vstupy dramat. kroužku U Trojanů Vjechétek, hodin, vstupné 40,- Kč, bohatá tombola PŘIPRAVUJEME: 5.2.pátek Beseda se spisovatelem PhDr. Old. Koudelkou výst.síň CŽP Nad novými knihami h., možnost koupi autorových knih, autogramiáda 6.2.sobota Jak se kamarádit s počítačem poč.uč.zš kurz s Mgr. Irenou Štaffovou, hodin, možnost účasti i nových zájemců, poplatek 80,- Kč 7.2.neděle Kurz paličkování s lektorkou ing. Ivou Vanžurovou výst.síň CŽP hodin Setkání v Jaroměřicích se stalo příjemným poznáním po letech s mnohými spolužáky a spoluvrstevníky z celého regionu. I hosty, kteří viděli pana kněze Líznu poprvé, zaujalo bezprostřední vyprávění o životě politického vězně, o problémech kněze, který poskytuje na faře azyl mnohým sociálně slabším lidem. Podstatnou část vyprávění věnoval svým poutím, z jejichž denních zápisků jsou sestaveny a vydány 2 knihy. První z nich Musím jít dál se stala impulsem k pozvání autora do jaroměřické knihovny. Popis vytrvalé pouti do španělské Compostely upoutal k četbě nejednoho čtenáře. V období let prošel km do poutních míst jako je již zmíněné Santiago de Compostela, ale i Chersonés, Siera, Řím, Sv.Hostýn. Šedesát hostů besedy poslouchalo tak soustředěně, že nikdo nesledoval rychle plynoucí čas. Jaroměřické pozastavení v adventním čase bylo předpremiérou televizní Třinácté komnaty s knězem Františkem Líznou, která byla odvysílána v pátek Den dětské knihy 1. prosinec se stal již tradicí k oslavě dětské knihy. Letošní rok byl o to významnější, že se slaví 60. výročí od vzniku dětského nakladatelství Albatros. V jaroměřické knihovně si na tuto událost vzpomněli již v Týdnu knihoven v říjnu. Ve středu se děti sešly v CŽP, aby samy prezentovaly své oblíbené knihy. Bez ostychu povídaly i ti nejmenší - o Chaloupce na vršku Robin Matocha, o Hrompacovi a Tancibůrkovi Doubravka Lexmanová, ze starších např. válečnou leteckou literaturu úspěšně představil Martin Grepl, vlastní příběh i s ilustrací předvedla Karin Břehovská. Největší potlesk sklidila děvčata z 8. třídy Klára Vašíčková a Martina Mackerlová s prezentací knihy My děti ze stanice ZOO. V příjemném bezprostředním odpoledni si děti zazpívaly i koledu a vytvořily vánoční ozdoby. Nakonec si odloupaly perníček z perníkové chaloupky, kterou pro ně upekla paní Ludmila Hrbatová. pondělky ordinace CŽP Masáže s fyzioterapeutkou p. Petrou Hanouskovou od hodin, objednání přímo v ordinaci nebo tel.: Cvičení ve výst. síni CŽP Úterky h. cvičení jógy s pí. Marií Pazdírkovou Středy h. tchai chi pro začátečníky s pí. Marií Pazdírkovou Čtvrtky h. tchai chi s pí. Marií Pazdírkovou Kurz orientálního tance s Mgr. A. Vyčítalovou ( ) opět v CŽP Pondělky h pro začátečníky h pro pokročilé Mateřské centrum v klubovně Pondělky hodin Společenská rubrika 1/2010 Blahopřejeme v měsíci lednu jubilantům: Hotařová Albína, Nárožná Markéta Olšan Augustin, Zacharová Olga Vystavěl Karel (pod Kalvárií) Červinek Emil, Podlezlová Ludmila Smékalová Libuše - Nový Dvůr Petrželková Růžena, Přidalová Leontina Langer Vladimír Nový Dvůr Jmenovaným občanům přejeme pevné zdraví a spokojenost do dalších let. Z řad jaroměřických občanů v prosinci odešla paní Hrazdirová Marie (65 let) Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast. V roce 2009 se narodilo 15 dětí, manželství uzavřelo 6 snoubenců, zemřelo 12 občanů Poděkování všem členkám Sboru pro občanské záležitosti za obětavou a dobře vykonanou práci při kulturních a společenských akcích, které byly samostatně nebo spolu s knihovnou, ZŠ a SRPŠS v roce 2009 pořádány. Taktéž patří poděkování dramatickému kroužku VJECHÉTEK, který obveseloval recesí nejen na Babském bále, ale i v okolí. Velice si těchto obětavých žen vážím. Anna Najerová

6 J e v í č s k ý z p r a v o d a j 1 / J A R O M Ě Ř I C E M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 6 Vyznamenání paní Markéty Grulichová Paní Markéta Grulichová byla v Praze dne vyznamenána za dlouholetou činnost v Českém červeném kříži. Je členkou ČČK od roku Má velké zásluhy na rozvoji zdravotnické činnosti na základní škole v místě bydliště. Práci s dětmi se věnuje již řadu let. Od roku 1998 se pravidelně zúčastňuje Oblastního studijního střediska pro děti a mládež jako odborná školitelka. Je také členkou Humanitární jednotky OS ČČK Svitavy. Je odpovědná, obětavá a její aktivní činnost v ČČK je příkladem pro ostatní. 1. adventní neděle v Jaroměřicích Celý program nědělního odpoledne byl v režii ZŠ a SRPŠS. V dolním kostele přivítala jaroměřické obyvatele i hosty p.uč. Glocová. Výstava paní Jarmily Haldové Dalším předvánočním dárkem byla vernisáž a následná týdenní výstava paní Jarmily Haldové. Výtvarnice a řezbářka paní Haldová přijela ze Sedloňova v Orlických horách se svým manželem do Jaroměřic na vernisáž v sobotu Předsevzetí vytvořit soubor dřevořezeb českých panovníků, kteří ovlivnili vývoj českého národa, se jí podařilo v období od roku 1993 do roku Jedinečný řezbářský soubor 101 reliéfů z lipového dřeva začíná knížetem Bořivojem I. a končí Ferdinandem II., pádem habsburské monarchie. Nejen důsledné nastudování historie českých dějin, ale i studium odívání předcházelo ztvárnění panovníků v barevně provedeném dobovém oděvu. Součástí výstavy byly i Betlémy paní Haldové, které propůjčila ze své sbírky. Úvod výstavy patřil opět školnímu sboru. Děti s panem ředitelem Mgr. Frant. Václavkem, paní vych. Soňou Valentovou a hudebním doprovodem Martina Kryštofa a Robina Hádra předvedly soubor nově nastudovaných vánočních písniček, které i zde sklidily zasloužený potlesk. Historický výklad při vernisáži podal s přehledem pan Jan Valíček, který představil paní výtvarnici a krátce, ale výstižně provedl hosty českými dějinami. Připravené malé pohoštění členkami SPOZ doladilo pokračující adventní čas. Dopravu exponátů ze Sedloňova sponzorsky zajistila firma MONARC, bez jejíž nezištné pomoci by výstava nemohla být uskutečněna. Na instalaci výstavy se podíleli pan Vlad.Crha a Mgr. Karel Krombholz, na doaranžování členky SPOZ a zahradnictví pana Chlupa. Nádhernou a neobyčejnou výstavu zhlédli nejen děti z MŠ a žáci ze ZŠ, ale i mnozí dospělí, kteří si našli chvilku v uspěchaném předvánočním období. Poetické pásmo Ježíškova košilka Jana Zahradníčka nastudovala s žáky I. a II. stupně p.uč. Bartošová. Recitace střídaly neoposlouchané vánoční písničky a koledy v podání malých i větších dětí, nastudované paní vychovatelkou Soňou Valentovou. Dětský sbor posílily dospělé hlasy Lenky Hruškové, Soni Valentové a Ivy Vykydalové. Pan ředitel Václavek zhudebnil básně Jana Nerudy, Josefa Kainara, ale i s Jaroměřicemi spolupracujícího malíře a básníka pana Petra Bernarda. Hudební doprovod klávesy - Martin Kryštof, kytary Robin Hádr a p. řed. Fr. Václavek - umocnil sílu a kvalitu sboru. Celý program měl naprosto nový obsah k velkému překvapení nadšeného publika. Vyvrcholením adventního podvečera bylo rozsvícení vánočního stromu před dolním kostelem a především odhalení Betlému ze sena. Pannu Marii, Josefa, Ježíška v jesličkách, kravičku, osla i berana v životních velikostech vytvořila paní vychovatelka Milena Hrouzková. Za pomoci tesaře pana Jiřího Živného s pracovníky OÚ a elektrikáře Jana Lexmana vznikl útulek pro všechny úžasné senné výtvory. Betlém zdobí prostranství před kostelem až do Tří králů. Celek obětavých dětí a dospělých si zaslouží velké poděkování za krásné adventní naladění. Adventní jarmark Již tradičně se v sobotu před první adventní nedělí přeměnilo vánočně vyzdobené Centrum života a podnikání v řemeslný ráj. Do prostor CŽP se sjelo i tentokrát, , velké množství výtvarníků, řemeslníků a prodejců s rozmanitým zbožím. S nabídkou byli hosté spokojeni. Doufejme, že i prodejcům se v Jaroměřicích líbilo. Podařilo se navodit začínající adventní atmosféru, která je vždy na Dvoustovce výborná. Tentokrát se na úspěchu podílelo zimní slunečné počasí a horký punč.

7 M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 7 C H O R N I C E J e v í č s k ý z p r a v o d a j 1 / Obec Chornice Besídka v Chornicích Žáci Základní školy Chornice pořádali dne vánoční besídku. Návštěvníci akce příjemně strávili šedesát minut adventní doby. Byl to program plný překvapení. Nechyběly tradiční české koledy a taneček prvňáčků na klasiku Josepha Haydna. Dramatický kroužek předvedl pantomimu s názvem Ruce z knihy Tělověda od Fr. Nepila. Velký úspěch mělo i loutkové představení s názvem Skřítek Hromdopolice. Mladší herci zahráli pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků. Z jiného soudku se předvedly žákyně osmé třídy. Ty pojaly již zmíněnou pohádku moderním způsobem a sklidily veliký úspěch. Vánočně vyzdobenou tělocvičnou se linula hudba ne z reproduktorů, ale z hudebních nástrojů, na které hrály děti, které navštěvují Základní uměleckou školu v Jevíčku. Nechyběla ani recitace. Návštěvníci jistě ocenili odvahu sedmáků, kteří se vrátili do plenek a předvedli scénku na píseň Maličký krokodýl. Žáci sedmé třídy se spojili s žáky šesté třídy a již ve vestibulu školy vítali návštěvníky jako živý betlém. Základní školu navštívil v době besídky absolvent nejmenované západočeské univerzity, výzkumný pracovník v chemickém průmyslu, profesor Bouchal se svým asistentem Ňoumou. Jejich chemický pokus byl velice vydařený. Mnohaletou tradici má v Chornicích cvičení Sokola. Děti dosáhly už mnoha úspěchů, a proto předvedly malou ochutnávku svého umění. Návštěvníci ocenili účinkující velkým potleskem. Jistě odcházeli vánočně naladěni a jejich zážitky jim mohou připomínat výrobky žáků z vánoční dílny. Za dobrovolný příspěvek si mohl každý domů odnést kus krásné vánoční atmosféry. ZŠ Chornice, Mgr. Ludmila Faltýnková Společenská rubrika Naši jubilanti v měsíci lednu: František Smítal Emil Pokorný Ludmila Polcrová Gratulujeme a přejeme spokojenost a pevné zdraví v dalších letech. Dne pořádala Základní škola a mateřská škola Chornice pro žáky a jejich rodiče zájezd do Mahenova divadla v Brně na představení J. Karafiáta Broučci. Tato činohra se setkala s kladnou odezvou u žáků i rodičů. Je s potěšením, že každoroční zájezd na divadelní představení do Brna se setkává s velkým ohlasem u žáků. Atmosféra divadla a klasické představení Broučků navodilo krásnou předvánoční pohodu každému návštěvníkovi. Mgr. Ludmila Faltýnková

8 J e v í č s k ý z p r a v o d a j 1 / K U L T U R A M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 8 Tříkrálová sbírka 2010 V sobotu již tradičně navštíví naše domovy koledníci Tříkrálové sbírky 2010, kterou pořádá Charita Česká republika. Výtěžek sbírky bude věnován na podporu přímé finanční pomoci sociálně potřebným rodinám v našem regionu. Otevřme tedy nejen své domovy, ale i svá srdce, aby letošní motto letošní Tříkrálové sbírky... když dobré skutky rozkvétají... mohlo být naplněno co možná nejvíce. Tě Za Vaši štědrost předem děkují koledníci Tříkrálové sbírky 2010.

9 M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 9 K U L T U R A J e v í č s k ý z p r a v o d a j 1 / E C Křest kalendářů 2010 k 10. výročí založení Malohanácké muziky pátek 29. až neděle 31. ledna zvěřinové hody v restauraci hotelu Morava

10 J e v í č s k ý z p r a v o d a j 1 / S P O R T, Š K O L A M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 1 0 Stolní tenis V sobotu pořádala Tělovýchovná jednota Jevíčko ve sportovní hale na Žlíbkách 8. ročník Vánočního turnaje v pingpongu. V mládežnické kategorii startovalo 10 chlapců, hrálo se systémem každý s každým. Pořadí: 1. Aleš Vacula, 2. Jan Werner, 3. Patrik Šafář, 4. Patrik Vrbický V kategorii dospělí startovalo celkem 18 účastníků, kteří se rozdělili do 4 skupin, z nichž první dva postoupili do vyřazovacího play-off. Pořadí: 1. Radomil Sedlák, 2. Petr Havlíček, 3. Patrik Šafář, 4. Ladislav Holub Všem účastníkům děkujeme za předvedené výkony. TJ Jevíčko všem přeje šťastný nový rok. Za TJ Jevíčko Radomil Sedlák Přehled akcí ŠK Jevíčko leden 2010 Rovečné A - ŠK Jevíčko B Spartak Adamov B - ŠK Jevíčko A ŠK Jevíčko B - ASK Blansko B ŠK Jevíčko A - Sokol Rudice B v 9.30 v Rovečném v v Adamově v v Hotelu Morava v 9.30 v Hotelu Morava Hasiči z Jevíčka Společenská činnost hasičů z Jevíčka byla ukončena v polovině prosince, kdy byla pro mladé hasiče uspořádána tradiční mikulášská besídka. Na této besídce vedoucí mládeže bratr Jiří Bidmon poděkoval mladým hasičům za jejich dosavadní práci, přítomné rodiče pak seznámil s akcemi, které naši mladí hasiči absolvovali. Po tomto krátkém úvodu pak mladé hasiče navštívil svatý Mikuláš v doprovodu anděla a samozřejmě i čerta. Všem přítomným dětem pak anděl předal dárky. Po předání dárků následovala volná beseda spojená s ukázkou záznamu z historické jízdy. Další akcí pak bylo již tradiční setkání výboru sboru se svými členy seniory nad 60 let společně se zástupci města Jevíčka. Přítomné přivítal člen výboru br. Karel Skácel, a seznámil je s programem tohoto setkání. Starosta města ing. Roman Műller seznámil přítomné s úkoly, které jsou plánovány na rok Po skončení oficiálního setkání si pak přítomni mohli prohlédnout fotografie z činnosti sboru z minulých let. Dále byla rovněž ukázka záznamu z historické jízdy a i záznam o udělení nejvyššího hasičského uznání členu sboru bratru Jiřímu Jenišovi a to titul Zasloužilý Hasič, který mu byl udělen v říjnu 2009 v Přibyslavi. Následovala ukázka ze zásahů naší výjezdové jednotky u různých zásahů. Závěrem pak bratr Josef Bidmon pozval všechny přítomné na nejbližší akce v roce 2010 a to na VVH 16. ledna, tradiční hasičský ples 6. února, COUNTRY večer, 8. května na tradiční soutěž mladých hasičů o pohár Malé Hané a 9. května na mši svatou spojenou s kladením věnců k pomníku padlých. Ladislav Műller, starosta SDH Jevíčko Skládanky na gymnáziu V našem kraji je plno šikovných mladých spisovatelů, a proto si profesorský sbor z Gymnázia v Jevíčku řekl: Proč neporovnat jejich literární síly? Nápad to byl dobrý, a když se k tomu přidala myšlenka doplnit slohovou práci obrázkem, zrodila se regionální soutěž zvaná Skládanky. Proč zrovna Skládanky? Úkol zněl jasně: Poskládejte příběh, ve kterém budou slova - slon, skřítek, slunce, smích a strom. Namalujte obrázek a pošlete nám svůj příběh na gymnázium. Frnk, zadání obletělo několik škol a už se psalo a už se tvořilo. Svoje práce poslalo mnoho žáků pátých a čtvrtých tříd a naše profesory čekaly hodiny čtení, hodnocení a porovnávání. Za několik týdnů, kdy bylo pořadí výherců jasné, se na půdě gymnázia uskutečnilo slavností předávání cen. 17. prosince kolem páté hodiny se začala aula plnit nejen žáky a jejich rodiči, ale mnohdy i jejich prarodiči, pro které byla připravena odpolední káva nebo čaj. Ani nabízené cukroví a chlebíčky nezůstaly dlouho na svých místech. Ovšem všichni ti lidé nepřišli na jídlo, ale přišli se podívat, jak šikovné mají děti. Proto byly veškeré slohové práce i s obrázky vystaveny na odiv. A že bylo co obdivovat! Jakmile odzvonilo pět hodin a aula byla plná nervózně přešlapujících rodičů a dětí, předávání mohlo začít. Nejprve k soutěži pronesl pár slov pan ředitel Dag Hrubý, načež zazpíval studentský sbor píseň, při které lidé zapomněli na nervozitu z vyhlašování a užívali si její poslech. Píseň zároveň posloužila jako kulturní úvod, ve kterém pokračovala Klára Jagošová hrou na housle. Déle jsme neklidné děti napínat nemohli, a proto se slova opět ujal pan ředitel s paní profesorkou Škvařilovou po boku a nastalo vyhlašování. Všechno ale popořadě, první se vyhlásili vítězové čtvrtých tříd. Největší gratulace patří Anežce Nárovcové (ZŠ Vranová Lhota), která si svou prací vybojovala první místo a plyšového slona. Ne menší obdiv patří také Johance Smékalové (ZŠ Velké Opatovice), která se vyšplhala na stříbrnou příčku. Avšak i třetí pozice, na které zakotvily Marika Švancarová (ZŠ Velké Opatovice), Simona Čapková (ZŠ Cetkovice), Veronika Vaculová (ZŠ Velké Opatovice), si zaslouží potlesk. A přesně to dělali rodiče i prarodiče. Tleskali jako o život a tvářili se přitom šťastně. Šťastný výraz měli také výherci, kteří si s sebou odnášeli diplom a nějakou tu sladkost. Netrpělivé žáky pátých tříd ještě trochu napínala Hanka Krajíčková, která nás svou hrou, tentokrát na klavír, vzala do pohádky z mechu a kapradí. Jakmile dozněly poslední tóny klavíru, pokračovalo se ve vyhlašování. Nejprve se vyhlásilo třetí místo, na kterém se umístilo více žáků. Ceny třetího místa si odnesli Simona Ertlová, Tomáš Elfmark a Adéla Vrobelová (ZŠ Městečko Trnávka). Ceny, o něco bohatší, za druhou pozici si zasloužila a odnesla Eliška Dokoupilová. A naprostým vítězem v této kategorii se stala Pavla Stropková (ZŠ Vranová Lhota), která si kromě sladkostí a diplomu odnesla i velkého plyšového slona. Následoval burácivý potlesk patřící vítězům. V případě, že jste se neumístili, nemuseli jste být zoufalí, jelikož od nás neodchází nikdo s prázdnou, i za účast se rozdávaly sladkosti a památeční diplomy. Skládanky zajisté nebyla poslední soutěž vyhlášená Gymnáziem Jevíčko, z tohoto důvodu piště dál a příště můžete být úspěšnější. Proto všem přeji mnoho zdaru při psaní dalších slohových prací. Jitka Křečková, 4.S

11 M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 11 RŮZNÉ Tvořivé Vánoce na Gymnáziu v Jevíčku Lákavá vůně vánočního punče, tóny štědrovečerních koled, chuť medových perníčků a šikovní studenti - to vše čekalo v pondělí 21. prosince 2009 na všechny, kteří neváhali a přišli na již tradiční Vánoční hrátky jevíčského gymnázia. Nikdo z příchozích jistě nezabloudil. Stačilo jít přímo za nosem. Po zdolání náročných schodů do druhého patra návštěvníky uvítal sympatický mladík s bezedným hrncem po rumu vonícím punčem. Recepturu nám student prozradit nechtěl, ale ujistil nás, že nápoj neobsahuje ani kapku alkoholu. Kdo chtěl k punči něco zakousnout či potěšit své blízké vlastnoručně nazdobeným perníčkem, měl jedinečnou možnost vybrat si z rozličných tvarů. Od stromečků přes ovečky až po speciální perník pro pana tělocvikáře ve tvaru hokejky. S pusou zamazanou sladkým sněhem a příjemně naplněným bříškem šlo všem vyrábění vánočních ozdob z drátků a korálek pěkně od ruky. Kdo měl pocit, že by si s drátky nerozuměl, mohl si zkusit vytvořit ozdobný zvoneček ze třpytivých nitek. Jelikož se počítalo s tím, že budou mít návštěvníci plné ruce povedených výtvorů, byly tu pro ně k dispozici šikovné pomocnice, které ochotně předvedly, jak si složit dárkovou tašku. Dětské tváře se nejvíce rozzářily při pohledu na rozkošné medvídky z ořechových skořápek. S velkým nadšením a fantazií se vrhaly do jejich výroby. Návštěvníci, jež si z bohaté nabídky stále ještě nevybrali, nemuseli věšet hlavu. Určitě je zaujala možnost ozdobit si svícínek barvičkami na sklo. Pánové mohli své slečny obdarovat netradičním módním doplňkem vlastnoručně vyrobenými náušnicemi. Každý, s taškou plnou dárečků pro své nejmilejší, jen velice nerad opouštěl tuto pohodovou vánoční atmosféru. Lucie Pilařová, Markéta Neubauerová, Lucie Bílá studentky Gymnázia Jevíčko Jevíčský zpravodaj 1/2010 Výstava bude otevřena: pondělí 9 11 a 12:30 17; úterý, středa 9 11 a 12:30 16; čtvrtek 9 11 a 12:30 17; pátek 9 11 a 12:30 16; sobota, neděle ledna v 18:00 sál zámeček Cestopisná přednáška Renaty Lorišové a Slávky Chrpové. Kapverdské ostrovy Dvě cyklocestovatelky Renáta Lorišová a Slávka Chrpová se vydaly prozkoumat čokoládové ostrovy Cabo Verde. Provedou Vás čtyřmi nejlidnatějšími z devíti osídlených ostrovů, které na mapě najdete jako malinké tečky v Atlantiku asi 450 km západně od senegalského pobřeží. Název souostroví (Zelený mys) slibuje bujnou vegetaci, ale realita prozrazuje suchem sužované hornaté kousky země. Z vyprahlého Sao Vicente se přesuneme do návětrné zelené části ostrova Santo Antao a odkryjeme krásy banánových údolí a borovicových lesů na hřebenech hor. Přeletíme na sopečný ostrov Fogo a náročným stoupáním se dostaneme až na jeho vrchol ve výšce 2829m. Cestu zakončíme na největším, nejlidnatějším a také nejafričtějším ostrově Santiago. Seznámíme Vás s veselou a optimistickou mentalitou Kapverďanů, nakoukneme do jejich zvyků a způsobu života. Nenechejte si ujít poutavé vyprávění o dobrodružstvích, která děvčata na ostrovech zažila. Jistě Vás nakazí africkou nemocí : touhou poznat kouzlo této ostrovní sahary na vlastní pěst. Městská knihovna Jevíčko akce v lednu Leden: na Tři krále zima stále. nám to ale nevadí, půjdeme se zahřát do knihovny 7. ledna - Vernisáž výstavy řezbářky a výtvarnice Jarmily Haldové 18:00 za přítomnosti autorky skvostných dřevořezeb z české historie slavnostně zahájíme výstavu 8. ledna až 15. ledna - Výstava Jarmily Haldové řezbářky a výtvarnice Výstavu 101 reliéfních dřevořezeb si nenechte ujít. Autorka o své práci: K záměru vytvořit galerii postav českých panovníků a panovnic mě vedlo několik podnětů. Obdiv k obrazům králů a knížat v sálech hradů a zámků a přání vytvořit podobnou galerii pro sebe. Zaujetí pro vývoj oděvů a jejich krása v různých epochách evropské historie a možnost jejich využití v nejvrcholnější podobě na knížecích a královských postavách. Také celoživotní zájem o historii, které jsou panovníci významnou, mnohdy rozhodující součástí. w w w. j e v i c k o. c z

12 J e v í č s k ý z p r a v o d a j 1 / P R O G R A M Y M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 1 2 Program akcí města Jevíčka na měsíc leden :30 Zataženo občas trakaře, Kino Astra, vstupné 69,- Kč :30 Cvičení pro rodiče s dětmi 1,5 3 roky, RC Palouček :30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko :00 Cvičení pro rodiče s dětmi od 6 měsíců do 1,5 roku, RC Palouček :15 Flétna pro pokročilé, RC Palouček :00 Flétna pro začátečníky, RC Palouček :30 Cvičení pro rodiče s dětmi 3-6 let, RC Palouček :00 Vernisáž výstavy Jarmily Haldové, sál Zámečku, MěK Jevíčko :00 Otevření výstavy řezbářky a výtvarnice Jarmily Haldové, sál Zámečku, MěK Jevíčko :00 X. ples ZŠ, hotel Morava, SRPS při ZŠ Jevíčko :00 Tříkrálová sbírka, město Jevíčko, KNPM Jevíčko :30 Můj život v ruinách, Kino Astra, vstupné 69,- Kč :00 Tříkrálový koncert Etien Bandu, sál kina Astra, ZUŠ Jevíčko :00 Region florbal cup, dorost a junioři, TJ Sokol Jevíčko :15 Angličtina pro začátečníky, RC Palouček :00 Angličtina pro pokročilé, RC Palouček :30 Cvičení pro rodiče s dětmi 1,5 3 roky, RC Palouček :30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko :00 Koncert žáků Ivany Svojanovské, sál Zámečku, ZUŠ Jevíčko :00 Cvičení pro rodiče s dětmi od 6 měsíců do 1,5 roku, RC Palouček :15 Flétna pro pokročilé, RC Palouček :00 Flétna pro začátečníky, RC Palouček :30 Cvičení pro rodiče s dětmi 3-6 let, RC Palouček :00 Koncert žáků Jitky Nedomanské, sál Zámečku, ZUŠ Jevíčko :00 Výroční valná hromada, Dům hasičů, SDH Jevíčko :30 Vánoční koleda, Kino Astra, vstupné 69,- Kč :00 Region florbal cup, dorost a junioři, TJ Sokol Jevíčko :15 Angličtina pro začátečníky, RC Palouček :00 Angličtina pro pokročilé, RC Palouček :30 Cvičení pro rodiče s dětmi 1,5 3 roky, RC Palouček :30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko :00 Koncert žáků ZUŠ Jevíčko, sál Zámečku :00 Cvičení pro rodiče s dětmi od 6 měsíců 1,5 roku, RC Palouček :15 Flétna pro pokročilé, RC Palouček :00 Flétna pro začátečníky, RC Palouček :30 Cvičení pro rodiče s dětmi 3-6 let, RC Palouček :00 Cestopisná přednáška R.Lorišové a S. Chrpové Kapverdské ostrovy, sál Zámečku MěK Jevíčko :30 Zemský ráj to napohled, Kino Astra, vstupné 69,- Kč :15 Angličtina pro začátečníky, RC Palouček :00 Angličtina pro pokročilé, RC Palouček :30 Cvičení pro rodiče s dětmi 1,5 3 roky, RC Palouček :30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko :00 Cvičení pro rodiče s dětmi od 6 měsíců do 1,5 roku, RC Palouček :15 Flétna pro pokročilé, RC Palouček :00 Flétna pro začátečníky, RC Palouček :30 Cvičení pro rodiče s dětmi 3-6 let, RC Palouček :00 Bodovací turnaj všech kategorií ve stolním tenise, TV ZŠ, TJ Pinec Jevíčko : , Kino Astra, vstupné 69,- Kč :00 Koncert Malohanácké muziky ZUŠ Jevíčko a ZUŠ Velké Opatovice, Hotel Morava Program kina Astra Jevíčko leden sobota v 17:30 hod. Americký širokoúhlý film v českém znění: ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE Připravte si talíře. Neuvěřitelné dobrodružství s velkolepými... porcemi. Film inspirovaný oblíbenou dětskou knížkou přivádí diváky do města, kde z nebe místo deště padá jídlo. Příčinou všeho je snaživý vynálezce Flint Lockwood, který má spoustu dalších kouzelných zařízení, která přinesou mnoho neuvěřitelných překvapení, která vás určitě pobaví a rozesmějí. Vstupné: 69 Kč, 90 minut, Mládeži přístupný sobota v 17:30 hod. Koprodukční film USA a Španělska: MŮJ ŽIVOT V RUINÁCH...aneb moje velké řecké léto. Romantická komedie o americké učitelce historie, která se rozhodne vydat do Řecka, země svých předků, aby zde našla pravé kouzlo života, neboli,,kefi, jak tomu Řekové říkají. Během prodloužené návštěvy země začne Georgia pracovat jako profesionální turistická průvodkyně, což ji přinese spoustu humorných zážitků i překvapení. Hrají: Nia Vardalosová, Richard Dreyfus, Rachel Dratchová, María Adánezová a jiní. Vstupné: 69 Kč, 95 minut, Mládeži přístupný sobota v 17:30 hod. Americký širokoúhlý film v českém znění: VÁNOČNÍ KOLEDA Pohádkový rodinný film. Jde o nejlepší příběh o cestování časem, jaký kdy vznikl. Uvidíte Ebenezera Vydřigroše, spoustu duchů Vánoc minulých, současných a budoucích, Vydřigrošovu fantastickou pouť za pravdou, která má napravit jeho roky zlé vůle dříve, než bude pozdě. Přijďte se podívat na překvapivý konec této fantastické pohádky. Vstupné: 69 Kč, 96 minut, Mládeži přístupný sobota v 17:30 hod. Český širokoúhlý film: ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED Mrazivá komedie režisérky Ireny Pavláskové o tom, jak se dalo žít v 70. letech a zároveň se nenechat zmrazit. Hrají: Vilma Cibulková, Miroslav Etzler, Tereza Voříšková, Ondřej Vetchý, Jiří Dvořák, Barbora Seidlová, Jan Hartl a jiní. Vstupné: 69 Kč, 119 minut, Mládeži přístupný sobota v 17:30 hod. Koprodukční širokoúhlý film USA a Kanady: Varovali nás... Co kdyby se skutečně blížil konec světa? Chtěli byste to vědět? Co byste dělali? Ve skutečnosti jednoznačná odpověď neexistuje. Před mnoha staletími nám po sobě Mayové zanechali svůj kalendář s jasným datem, kdy svět končí a popisem toho, co se odehraje. V roce 2012 zjistíme pravdu --- varováni jsme byli. Vstupné: 69 Kč, 158 minut, Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný Příplatek 1 Kč ke vstupnému na rozvoj české kinematografie. Změna programu vyhrazena.

13 M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 1 3 H I S T O R I E J e v í č s k ý z p r a v o d a j 1 / Vzpomínka na Františka Továrka Dne 11. ledna 2010 uplyne 20 let ode dne, kdy v Moravské Třebové ve věku nedožitých 75 let zemřel pan František Továrek. Do paměti mnoha občanů Jevíčka se zapsal z řady důvodů. Jedním z největších jistě byla jeho dobrovolná práce s dětmi a mládeží, především pořádání dětských táborů. Jak na něho vzpomínají v jeho rodišti, to se můžeme dočíst v Historii skautu v Konici. V kapitolce Historie skautingu v Konici se píše: Počátky skautingu v Konici se datují květnem Období je potom zahaleno tajemstvím. Nedochovala se totiž z té doby kronika. Víme jenom, že František Továrek v roce 1931 se vůdcem oddílu stal František Továrek. Prázdniny let 1934 a 1935 byly zasvěceny putovním táborům. V prvním roce se koničtí skauti vypravili na devět dnů do Moravského krasu, v příštím roce se uskutečnil puťák po Českomoravské vysočině. Koncem roku 1935 končí jedno z nejplodnějších období v činnosti oddílu František Továrek dostudoval učitelský ústav a byl přeložen na Podkarpatskou Rus. Koncem července 1945 se konal ještě běžný tábor ve Smolenském údolí na chatě skautů z Jevíčka, které vedl někdejší konický vedoucí František Továrek. I v Jevíčku pracoval v Junáku. Když byl ale Junák zakázán a byla vytvořena jednotná Pionýrská organizace ČSM, stal se pionýrským vedoucím a v roce 1968 prohlásil v tisku, že skauting už není aktuální. Naštěstí neměl pravdu. I přesto musíme být Františku Továrkovi vděčni za zpracování pověstí z Konicka, ale zejména za několik povídek, ve kterých vzpomíná na svá skautská léta v Konici. Pro nakladatelství Profil kdysi napsal: Když mi bylo deset let, strávil jsem se svým o osm let starším bratrem svoji první noc ve volné přírodě. Nebylo to nic slavného. Na smrkových větvích pod koňskou přikrývkou jsem klepal kosu, jak říkají současní táborníci. Ale to ráno! Právě začínal květen, vycházelo slunce, všude se třpytila rosa a krásnější ptačí koncert než tehdy jsem od té doby neslyšel. Poznal jsem jak to poznal slavný zálesák a spisovatel E. T. Seton trýzeň žízně. O deset let později jsem ji pak ještě daleko více poznal v Karpatech, které tak učarovaly J. Tomečkovi, že v něm probudily spisovatele. Seton se však nespokojil pouhým poznáním... On hloubil studnu, kde by jiní mohli pít a tou studnou byly jeho knihy. Domnívám se, že knihy každého spisovatele jsou tím hloubením studny. Někomu se ji podařilo vyhloubit více a někomu méně o tom rozhodují čtenáři. Obr. Chata ve Smolenském údolí u Jevíčka Mnohé zkušenosti, které František Továrek získal v mládí mezi konickými skauty, uplatňoval v pozdějších letech s velkým úspěchem v práci s dětmi jevíčskými. Poznámka: Převzato bez úprav a bez ověřování faktů (Š. B.). Štěpán Blažek Obr. František Továrek kresba v kronice Františku Továrkovi je v Historii skautu v Konici věnován i následující medailonek Patřil k zakládající generaci konických skautů a oddíl nějakou dobu i vedl. Později se stal učitelem a nastoupil na Podkarpatskou Rus. Po jejím obsazení Maďary se vrátil na Moravu a v roce 1939 nastoupil na Měšťanské škole v Jevíčku. Zde učil až do odchodu do důchodu v roce Jevíčské hospůdky a restaurace dříve V malém Jevíčku bylo dříve kolem dvaceti hostinců. Většina z nich byla označena ověnčeným hroznem dva z nich můžete vidět ještě v Městském muzeu. Začneme-li s jejich procházkou v Kostelní ulici byla první /1/ tzv. Pelzlova (dnešní Sport). Koncesi dostal majitel domu František Ohrner již Nájemníci Pelzlovi byli slušní Němci, v jejich hospodě se scházívali Němci z Arnoštova a Derflíka, ale také Jevičané, nabízeli plzeňské a jevíčské pivo, víno, likéry a jídlo. Dřevěná dlažba v průjezdu pamatuje začátky hospody, je nezničitelná. Pokračujeme-li naší procházkou k náměstí byl další výčep v tradičním železářském obchodě U Worlů /2, dnešní Komárek/. Skvěle vedený český obchod byl navštěvován hlavně řemeslníky z celého okolí, kteří zde ochutnávali různé lihoviny, víno a kupovali různé průmyslové zboží. V místě dnešní Komerční banky byla kavárna /3/ pana Šponera, s výbornou kávou a čajem, s kulečníkem na kterém jsme často hrávali. Další restaurací byl dnešní Vesmír, původně zájezdní hostinec Anny Pospíšilové, /4/, později Jarošův a Kozelků. Koncese od Měl široký vjezd a prostorný dvůr, kde stávali povozy s koňmi, kteří přijeli do města hlavně o jarmarcích nebo týdenních trzích. Jevíčko bylo obchodním středem, kde

14 J e v í č s k ý z p r a v o d a j 1 / H I S T O R I E M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 1 4 se scházívali kupující a prodávající od Štěpánova po Křenov, od Boskovic po Mor. Třebovou, až po Studenou Loučku a Grunu. Prodával a nakupoval se různý dobytek, jako selata, telata, koně, husy a kačeny, králíci atd., dále máslo /milostivé paní ochutnávaly jeho kvalitu prstem/, ovoce, sádlo, lesní plody, výborné biskupické třešně. Jevíčské hospody sloužily k odpočinku a občerstvení. Koně a povozy hlídal ve zmíněném zájezdním hostinci podomek Židáček, jménem Spiegel. Chudý jak kostelní myš seděl na lavici hned při vstupu do lokálu, laskavá paní Kozelková ho živila i ubytovala, samozřejmě zadarmo, šaty měl stále stejné, ubohé. Úsměvné, ale i tragické bylo jeho povzdechnutí v březnu 1942, když odcházel s transportem do koncentráku: Nyní mi soukmenovci nosí a dávají vše, když to již nepotřebuji, škoda, že tak nečinili dříve, když jsem neměl nic. Další hostinec byl v Křivánkově ulici, původně Anna Sequensová /5/ později Terčová, koncese od Čepovalo se pivo, víno, likéry, ale i podávalo jídlo. Na začátku druhé světové války se zde i tančilo, mistři z autostrády atd., což bylo zakázané a velmi nebezpečné. Hotel Panský dům (dnes Morava, dříve Záložna, Stalingrad) Pod jaroměřickou branou byla stará, dřevěná hospůdka /6/, tzv. Chaloupka. Původně ji postavila na zlost jevíčským právovárečným občanům (bylo jich 67) jaroměřická vrchnost, konkrétně Frant. Michal Šubíř jako boudu pro polní hlídače a brzo ji změnila na hospodu. /1716/ Chaloupka stála jen 10 kroků od městské hranice a Šubíř tak porušil jevíčské právo mílové. (iuris miliare, udělené Přemyslem Otakarem II., aby na míli kolem na všechny strany žádný krčmu stavěti, ani pivo vařiti, šenkovati a prodávati a ani žádné řemeslo provozovati nesměl. Nic nepomohly protesty Jevičanů, chaloupka šenkovala dále až do roku 1947, kdy byla zbořena a na jejím místě postavena nová, pěkná hospoda. Chaloupka s mansardovou střechou (obr. č.1) měla ručně kovaný vývěsný štít se znaky šlechty ze Salmu a Neuburku, ke kterému přibyl další prastarý štít s medvídkem držícím v tlapkách pohár pěnivého piva. (proto U medvěda, Bärenhäusel ). Dále u nádraží byl hostinec pana Valenty /7/ a na hřišti Sportovního klubu se v letních měsících prodávalo pivo, víno, likéry a často opékalo maso (rožňová), ryby a raci. /8/ Pokračujeme-li procházkou na východní straně náměstí narážíme na tzv. filiálku pana Rovnera /9/, která mimo hostinec měla prodejnu uzenářských výrobků skvělé kvality, vyráběných v Jaroměřicích, např. šunku, dodávanou i do Olomouce, Brna a Vídně. Rovnej byl předsedou Záložny, Silničního výboru atd. Vedle byl hostinec Peregrina Kasparidese, koncese z , pivo, víno, likéry a dovolené hry. /10/ Často ho navštěvoval bratr Eduard Kasparides ( ), vynikající malíř, který renovoval velmi úspěšně fresku Jana Kryštofa Handkeho v křenovském kostele Kázání Jana Křtitele. Po druhé světové válce obsadila Kasparidesův hostinec skupina pochybných partyzánů v čele tzv. majorem vyvíjela zde neblahou činnost, dokud je neusměrnila ruská polní policie. Na jižní straně náměstí byl hostinec p. Emanuela Sedláčka (dnes Svoboda), koncese z , pivo, víno, likéry, jídlo a dovolené hry. Byl to klidný podnik, hlavně pro staré pány. Později byl nájemcem p. Křivohlávek, který sedával v lokále a kouřil dlouhou dýmku. Tyto dýmky se vyráběly ručně z olšových nebo břízových pařezů, čím tvrdší bylo dřevo, tím kvalitnější byla fajfka. K. seděl trpělivý, skromný a čekal až poslední host dopije pivo. /11/ Na rohu (dnes textil Martin) byl hotel Machorek. Koncesi měl Frant. Machorek od , nabízel ubytování, jídla, pivo, víno, teplé nápoje, dovolené hry. Určitý čas provozoval i letní šenkování piva, vína aj. v zahradě u zámečku. /12+13/ Byl velmi podnikavý, u hostů oblíben, dovedl hosty pobavit a jeho podnikání mělo vždy dobrou úroveň. Vedle byl hotel Panský dům (dnes Morava, dříve Záložna, Stalingrad). Původně patřil vrchnosti, která záviděla zisky právovarečným měšťanům, kteří šenkovali pivo doma vařené jeden po druhém, podle toho jak byli na řadě. Proto vrchnost koupila v roce 1594 právovarečný dům od Straky Šťastného (pozdější Panský dům), dále druhý rynkovní dům koupila od Jiřího Venkule, jeho várku a vinný šenk převedla roku 1603 rovněž na Panský dům a začala šenkovat pivo a víno bez ohledu na pořádku. Pozdější nejznámější nájemci Panského domu byli Karel Kraus, Štipáček (výborný proutkař), Jakubec, Vlachý, Frant. Machorek, Rich. Foret, Rychlý. /14/ V Brněnské ulici byla pěkná, prostorná restaurace Pařízkova. Licenci měla od , pro pivo, víno, likéry, teplé nápoje a jídlo. Vynikala vzornou čistotou, když paní Pařízková neměla dnešní chemikálie, její sklenice byly plné lesku a byla radost se z nich napít. /15/ Naproti (Brněnská 87) byl hostinec pana Nikla. Koncese od , zde bavily hosty i děvčata. /16/ V Třebovské ulici stál na rohu Židovské hostinec Englů /17/, dnes zbouraný. Vedle již na bráně (předměstí 13) byla hospoda Aloisie Spieglové, vdovy po Salomonu Spieglovi, koncese z Její půvabná dcera se provdala do Vídně za majitele velkého obchodního domu Gebrüder Haber na Mariahilferstrasse. Druhou světovou válku prožili v Argentině. Při cestách do Vídně jsem ji navštěvoval až do doby, kdy její rodina vyměnila přepychovou a pohodlnou Vídeň za tvrdý a nebezpečný Izrael. Jistě zaslouží obdiv! /18/ Od jara do podzimu byla otevřena také restaurace ve Žlíbkách. /19/ Pěkná, dřevěná budova s dobrým jídlem a pitím, s kuželnou a gramofonovou hudbou a tancem v pavilonu. Když jsme kolem dvaadvacáté hodiny odcházeli domů, byly na náměstí ještě otevřeny cukrárny. Obzvláště Hájkova (dnešní Jagošovo) vynikala skvělými zákusky z nejkvalitnějších surovin, plné oříšků, másla a jiných dobrot. Pan Hájek, než přišel do Jevíčka, pracoval několik roků jako cukrář v Casablance v Maroku. U biskupské silnice stále ještě střelnice, předměstí č. 200, nájemce Jan Markes, koncese z Konaly se zde taneční zábavy, hojně navštívené, páni ostrostřelci stříleli do terčů a hráli kuželky, mládež se bavila na houpačkách a kolotočích. /20/. Podnikavý Matěj Beran koupil palírnu od Jul. Beera (dnešní sběrný dvůr). Frant. Beran rozšířil palírnu o výrobu jemných likérů, slivovice, sodovek a ovocných šťáv. /21/ Vedle výrobny byla restaurace, hojně navštěvovaná. Nesmím také zapomenout sodovkárnu Frant. Aubrechta, která zásobovala likéry a výbornými sodovkami celé okolí. /22/ To všechno patřilo k atmosféře našeho městečka, Jevíčka, které dokázalo, že zde společně a ve shodě žili Češi, Němci a do roku 1942 i Židé. V neděli se chodilo ve svátečních šatech po velkém jedinečném náměstí a navštěvovaly se restaurace a cukrárny pokud byly peníze a lidé se bavili a respektovali. Ing. Jan Suchomel Pověstná Chaloupka postavená Františkem Michalem Šubířem, pánem na Jaroměřicích. Dne byla již přeměněna v krčmu, která konkurovala jevíčským šenkům. Rodiště maminky autora. Reprodukce obrazu akad. malíře Makovičky z roku 1948.

15 M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 1 5 H I S T O R I E J e v í č s k ý z p r a v o d a j 1 / H i s t o r i c k é č t e n í n a p o k r a č o v á n í H i s t o r i c k é č t e n í n a p o k r a č o v á n í JEVÍČSKÝ KODEX (Ortloff:) Dit ist eyn buch dez rechten in wichbilde in Sachsisszer art, also is dy von Meydeburgk gerbuchen unde dy von Halle unde dy ore volbort do nemen, unde dy von Lipczik zcu Halle, dornoch vel stete in der marggreveschaft zcu Missen ore volbort nemen dez rechten. Nu haben dy von Maydeburg (!) František Čáda Míšenská kniha v jevíčském znění pak končí na fol. 148a slovy unde mus dem adir iczlichen seinen erben dorumme antworten a písařským explicitem (H) i hat daz buch ein ende, Got uns seine genode sende až po So bleibe wir alle Gotis kint amen s datem Feria II. ante s. Barbare Virginis annorum Domini etc. LXXXIº (3. prosince 1481), což je patrně rok, kdy kodex byl založen. Text právní knihy Míšenské byl nepochybně vepsán do kodexu jako pomůcka při soudu a při správě městské a stejné zaměření má i další oddíl kodexu na ff. 148b-203b, který je česky nadepsán Nálezkové orteluov. Titul dosvědčuje, že písař v Jevíčku byl české národnosti a jestliže místo obvyklého termínu v zemském právu moravského nález volil deminutivum nálezek, psal nářečím lidovým a nálezek v Jevíčku nemá proti Čechám význam hanlivý. Pod názvem ortely se setkáváme často s podobnými sbírkami na Moravě i mimo právo zemské, v němž máme doloženy velmi početné sbírky půhonů a nálezů moravských. V Jevíčku se dochovalo 112 ortelů z 1. pol. XV.stol., většinou nedatovaných a jen 3 jsou datovány rokem Z nich je 105 německých, dále 7 latinských, připsaných později až kolem roku Patnáct ortelů je výslovně označeno jako olomoucké, ale již Prasek správně rozpoznal, že i ostatní pocházejí z Olomouce. Studium tohoto oddílu se věnoval Prasek a část nálezů zužitkoval ve svém nikoliv šťastně uspořádaném téměř regestovém vydání olomouckých nálezů. Ale Prasek měl patrně v úmyslu vydat všechny jevíčské nálezy spolu s českým textem Míšenské knihy, jenže k vydání nedošlo pro autorovu churavost posledních let jeho života. Pro celkové hodnocení kodexu nesporně zapadá do jeho praktického rázu i sbírka nálezů olomouckých. i pro filologickou stránku překladu porovnejme si incipit jevíčského textu se zněním podle Lassbergova vydání: (Jevíčko:) (K) tož manská práva umieti chce, ty poslúchajte těchto knih učení. Tepruv máme znamenati, že sú králové ustavili sedm vojenských štietuov. Král nosí prvý, duchovnie kniežata třetí (!), svuobodní páni čtvrtý (atd.) (Lassberg:) Swer lehenrecht kunnen welle, der volge diz buches lere. Aller erst suln wir merken, daz die kunnige hant gesetzet siben herschilde. Der furet der kunig den ersten, phaffenfursten den anderen, die leigenfursten den dritten, die vrienherren den vierden (etc.) Již z ukázky je zřejmé, že překlad zlomku knihy lenního práva ze Švábského zrcadla má některé nedostatky, které však byly mnohde zaviněny při opisování, takže chyby přecházely z předlohy do opisu. Nemáme dosud sepsánu většinu takovýchto překladů v našich rukopisných sbírkách městských práv a proto prozatím není možno jevíčský text zařadit podle příbuznosti. Podobně můžeme posoudit další část překladu z knihy zemského práva téhož Švábského zrcadla na fol. 208b 209b. Jde o 13 článků podle rozdělení v Lassbergově vydání, původem z velmi starého, leckdy až franckého honebního práva. Z oddílu, který je psán bez rubrik, uveďme v porovnání s německým originálem nejprve počátky několika článků o ochraně honících psů, které jsou zajímavé terminologicky: (Jevíčko:) Ktož psa, jemuž sledník dějí, ukradne neb zabie Ktož ukradne neb zabie psa, jemuž ohař dějí. Ktož vyzelcze (!) zabie nebo ukradne. (Lassberg:) (X 333) Der einen leithunt stilt oder ze tode sleht. (334) Swer einen hunt stilt oder sleht, der ein triphunt heizzet. (335) Der einen spurhunt stilt oder sleht. Podobná ustanovení jsou v českém překladu zachována v jevíčském kodexu ze Švábského zrcadla také o ochraně ptáků, kterých se užívalo k lovu a kteří proto byli zvlášť oceňováni, takže bylo třeba pro ně právní ochrany, jako na příklad: (344) Swer einen habech stilt oder ze tode sleht, der den krenech vahet.. (345) Swer sperwer oder eine sprinzen oder ander vogel, die man uf der hant phliget ze- tragene, swer die sleht oder stilet. Ktož jestřába ukradne nebo zabie, ještě divokú hus uhanie... Ktož krahujec nebo šprynslík nebo jiné ptáče, kterýž na ruce nosie, zabie nebo ukradne Jestliže se předchozí dva oddíly vztahovaly na právo řečené magdeburské a pokud jde o jevíčský kodex, nepochybně na právo olomoucké, následující oddíly jsou vzaty z novějšího práva tzv. Švábského. Oba oddíly v kodexu podány v českém překladu a proto někdy byly v literatuře o Jevíčku mylně považovány za původní české právní poučky. První z nich na ff. 204a 208b, tak zv. Manská práva, je český překlad z lenního práva ve Švábském zrcadle (Schwabenspiegelu) a to podle vydání Lassbergova dvaceti čtyř článků. České texty Manských práv nalézáme v domácích rukopisech častěji, takže překlad v jevíčském kodexu není ojedinělý, ačkoliv pro Moravu je vzácnější než pro Čechy. Pro tuto zajímavost Písař dělal chyby v přepisu, protože nerozuměl jednotlivým termínům ( vyzelcze místo vyžle, pes obrový místo bobrový) nebo už chyby v jeho předloze, ale i tak má překlad význam po stránce jazykové. Ani tento překlad ze Švábského zrcadla není ojedinělý v našich rukopisech, ale protože se vyskytuje jen vzácně, je jeho dochování v Jevíčku zajímavé tím spíš, že šlo nepochybně o ustanovení, která v druhé polovině 15. století již většinou neplatila nebo jichž nebylo možno užít, protože se způsoby lovu změnily. Jestliže písař, který si jistě byl vědom, této částečné obsoletnosti uvedené části ze Švábského zrcadla přece zařadil, přikládal jim přes všechnu zvláštnost ještě tehdy důležitost. Jestliže v jevíčském kodexu jsou zařazeny v čele prameny dvou původem německých, ale často v našich zemích soupeřících právních skupin, saské a švábské, tím více překvapí, že pět následujících oddílů je vzato z práva zemského a to dokonce z práva zemského českého, nikoliv moravského. Pokračování v příštím čísle

16 J e v í č s k ý z p r a v o d a j 1 / R Ů Z N É, I N Z E R C E M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 1 6 Hledáme v našem městě a okolí mužské a ženské hlasy do pěveckého sboru v Jevíčku. Předpokladem je nejenom radost ze zpívání, ale i ochota se jednou týdně pravidelně scházet v pěveckém kolektivu při zkouškách a potom na koncertech. Repertoár je různorodý, zpíváme co se nám líbí: lidovky, jazz, duchovní skladby atd... Hudební a pěvecké zkušenosti vítány. Zkoušky probíhají každé úterý v hodin na ZUŠ Jevíčko. Informace na tel. číslech: Martin Kouřil dipl.um Luděk Klimeš - sbormistr Nabídka pronájmu volného bytu Město Velké Opatovice nabízí k pronájmu byt kk (120m ) k okamžitému nastěhování v objektu zámku ve Velkých Opatovicích. Byt má samostatné vytápění - ÚT - plyn. Měsíční nájemné (bez provozních nákladů) je 3.200,- Kč. Bližší informace podá vedoucí Správy majetku města Ing. V. Kouřil na tel. č Přijmemeschopnézaměstnancenaservisamontáže klimatizačnítechniky. Předpoklady:vyučenvelektronebostrojnímoboru,ř.p.skupinyB (řízeníservisníhovozidla),samostatnost,zodpovědnost. Prácevětšinouzákazníků -regionmorava. (kvalifikace,praxe,ostatnídovednosti)nebovolejte PRONÁJEM PRONÁJEM Město Jevíčko pronajme 1 reklamní plochu na hodinách umístěných na Palackého náměstí. Cena je 750 Kč včetně DPH/měsíc. Město Jevíčko pronajme billboard umístěný napravo od komunikace při výjezdu z Jevíčka do Velkých Opatovic. Cena je Kč včetně DPH/měsíc. Jevíčský zpravodaj leden Vydavatel: Město Jevíčko, Palackého náměstí 1, Jevíčko, IČ Vychází 1x měsíčně, poslední den v aktuálním měsíci. Náklad ks. Registrováno MK ČR pod číslem E Redakce neodpovídá za obsah zveřejněných příspěvků, které jsou přetištěny v plném znění tak, jak byly dodány. Grafická úprava a tisk: Luboš Crha - tiskárna, Moravská Třebová. Distribuce zdarma.

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Kunštátské informace březen 2006

Kunštátské informace březen 2006 Kunštátské informace březen 2006 Informace ze zasedání RM (vybrané části) RM 6. 2. 2006 RM projednala: rozhodnutí ministra ŽP o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ve výši 3,437.000 Kč na akci Regenerace

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné jednání Rady města, konané dne 7.1.2015 Kancelář starosty 1. (69) Návrh na vyřazení nedokončených investic města Červený Kostelec Jiří

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 13. listopadu 2015 v 18:00hod. v budově OÚ

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 13. listopadu 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Obec Dobšín Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 13. listopadu 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Přítomni: Jaroslav Černý, Lenka Bočková, Jiří Čech, Václav Červinka, Filip Hájek, Jaroslav

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Zápis č. 14/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 23. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 14/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 23. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 14/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 23. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Mgr. Josef

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

Usnesení z 96. zasedání ze dne 6. 8. 2014

Usnesení z 96. zasedání ze dne 6. 8. 2014 Usnesení z 96. zasedání ze dne 6. 8. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1747/96/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 19. ročník duben 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 Usnesením č. 14/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2013. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Kronika obce Sytno 2012

Kronika obce Sytno 2012 Kronika obce Sytno 2012 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1 Významná životní výročí 85 let Zdvořanová Marie (č.p.55 ) 75 let Bouzková Vlasta (č.p.55 ) 70 let Hanzalová Jaroslava (č.p.30),palmová Anna

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Z Á P I S č. 22/2015

Z Á P I S č. 22/2015 Z Á P I S č. 22/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 19. 8. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Jiří

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

USNESENÍ č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

OBČASNÍK. OBECNÍHO ÚŘADU RÁJEC č. 1/2015

OBČASNÍK. OBECNÍHO ÚŘADU RÁJEC č. 1/2015 OBČASNÍK OBECNÍHO ÚŘADU RÁJEC č. 1/2015 Vážení občané, po delší odmlce se Vám opět dostává do rukou letošní první a poslední číslo Občasníku plné zajímavých informací. Toto číslo shrnuje dění v obci od

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více