Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, Skuteč SRPEN 2007 CENA 5,- Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč SRPEN 2007 CENA 5,- Kč"

Transkript

1 Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, Skuteč SRPEN 2007 CENA 5,- Kč Léto JOSEF KREČMER Žáby se čápům smály z rákosí na počest léta uzavíral se cvrčků festival. Potom než usnul, zopakoval své rondo kopretinám pták. Mučení. Bláznivá extáze. Smyslů matení. Vroucně si přáli uchovat a nepokazit nic z té chvilky chvil, co přijde pak, až splynutí zchladí se v rosné trávě. KRÁTCE Schody u kostela v Lažanech Schody z lažanského hřbitova ústí prakticky do silnice a z tohoto důvodu jsou značně nebezpečné. Protože podél zdi je vybudován i chodníček, bylo rozhodnuto o zrušení schodů. Jejich likvidaci provedou ještě v tomto roce zaměstnanci odboru výstavby města. Příprava nových expozic v muzeu Poté, co byl jako jedna z priorit rozvoje cestovního ruchu v regionu schválen projekt Městské muzeum Skuteč tradice obuvnictví a těžby kamene, byla zahájena intenzívní přípravná jednání vedoucí k úspěšnému vytvoření nových muzejních expozic. Zástupci města spolu s vedoucí muzea navštěvují organizace s podobným zaměřením, navazují kontakty s odborníky a připravují projekt do podoby potřebné k realizaci. Plánovaná rekonstrukce radnice Rada města koncem června schválila smlouvu s Ing. arch. Davidem Krausem na zhotovení projektové dokumentace plánované rekonstrukce budovy Městského úřadu ve Skutči. Po prázdninách by měla být předložena architektonická studie, předání dokumentace pro stavební povolení je podle smlouvy datováno ke Rekonstrukci objektu, který byl slavnostně uveden v užívání dne , uvítají nejen zaměstnanci, ale především občané a klienti úřadu. Ti ocení především pohodlí plánovaného výtahu. Na webových stránkách města: ještě stále můžete odpovídat na otázku, které místo upřednostňujete ke koupání a odpočinku u vody. Prostředí zatopených lomů si stále drží mírný náskok. Město v dotační politice nespí Po úspěšných letech v získávání dotačních peněz z českých ministerstev se město již v druhé polovině loňského roku začalo připravovat na získávání dotací ze strukturálních fondů Evropské unie. V těchto letních měsících roční přípravy finišují a město se chce a bude ucházet o dotační prostředky ve většině operačních programů hned v prvních výzvách, které by měly být vyhlašovány od října letošního roku. Z regionálního operačního programu budeme žádat na rekonstrukci a dovybavení areálu letního koupaliště (viz. článek na str. 2) a rozšíření expozic našeho muzea o stálou expozici kamenictví a obuvnictví. Z programu životního prostředí bychom rádi získali prostředky na záležitosti, které se týkají dalšího rozvoje Městských vodovodů a kanalizací, s.r.o. Skuteč. Z tohoto programu se také pokusíme získat prostředky na realizaci sběrného dvora. V případě, že se nám nepodaří dosáhnout na finance z národních fondů, požádáme o dotaci z evropských peněz i v případě výstavby multifunkční sportovní haly. V rámci rozhodnutí zastupitelstva města o transformaci stávajícího penzionu na Domov pro seniory jsme podali žádost o potřebné finanční prostředky na Ministerstvo práce a sociálních věcí ohledně nutnosti provedení stavebních úprav a zajištění potřebného vybavení v celkové výši cca 10 mil. Kč. Díky tomu, že naše žádost o dotaci ve výši 5 mil. Kč byla vyřízena kladně, zahájíme v tomto měsíci práce na III. etapě regenerace sídliště. V roce 2008 budou na sídlišti realizovány navíc také investice z našeho podílu (z rozpočtu města), který činí další 2 mil. Kč. Tím bude regenerace celého sídliště ve výši 20 mil. Kč u konce. Samozřejmě se budeme snažit realizovat i menší akce, které jsou naplánovány v rámci schválené strategie rozvoje města. Jedním z programů je i program rozvoje lidských zdrojů, v němž předpokládáme především angažovanost našich škol a zájmových organizací O tom, jak se městu bude dařit v získávání dotačních prostředků z EU, Vás budeme aktuálně informovat. Radek Zeman, tajemník Slavnostní průvod domácího i hostujících sborů dobrovolných hasičů proběhl na Štěpánově v rámci oslav 125. výročí založení SDH. Více v článku na str. 3. Foto Vl. Joska ČTĚTE V TOMTO ČÍSLE Investiční akce str. 2 Plánované zatraktivnění koupaliště str. 2 Rekonstrukce velkého sálu KD str. 3 Závěr školního roku str. 5 Program Skutečského posvícení str. 6 Kurzy angličtiny str. 6 Turistická hra v srpnu začíná! str. 8 Den otevřených památek ČTĚTE PŘÍŠTĚ: Provozovatelé občerstvení na koupališti Vás spolu s Městskými sportovišti, s.r.o. zvou na doprovodné a zábavné akce v areálu: MM reality skákací hrad a další doprovodný program Diskotéka dětská hodin pro dospělé hodin Kalendáře plné přírody Fauna a flóra Skutečska se stala námětem dalšího z řady skutečských stolních kalendářů, jehož podobu Vám dnes představujeme. Nad fotografiemi Ing. Jana Ptáčka a Vladimíra Nevole budete mnohokrát překvapeni, kolik krásných rostlin a živočichů unikne našemu všednímu pohledu. Každá stránka tak pro Vás bude příležitostí na okamžik se zamyslet nad tím, jakou krásu příroda kolem nás ukrývá a jak málo obdivu a úcty ji někdy věnujeme. V prodeji by se kalendáře měly objevit již v září. Doufáme, že Vás i Vaše známé či příbuzné potěší, případně doplní sbírku již vydaných. O tom, kdy a kde přesně budou k dispozici Vás budeme informovat příště. CITÁT NA TENTO MĚSÍC Přátelství jednoho moudrého je lepší než přátelství všech nerozumných. Demokritos z Abdér Další nové pohlednice Svých vlastních pohlednic se zcela zaslouženě dočkalo také Městské muzeum ve Skutči. Kromě otištěného pohledu, na němž nahlížíme do interiéru rodného domu hudebního skladatele Václava Jana Tomáška, si můžete v muzeu zakoupit také pohlednici městského muzea s fotografiemi expozic i památníku Vítězslava Nováka. Doufáme, že se budou líbit nejen turistům a sběratelům.

2 STRANA 2 SKUTEČSKÉ NOVINY KOUPALIŠTĚ - jedna z priorit Jak čtenáři Skutečských novin vědí, letos je naše koupaliště v provozu již jedenáctou sezónu. Nedbalost stavební firmy, povětrnostní vlivy a v neposlední řadě morální zastarání nás nutí přemýšlet o rekonstrukci a zatraktivnění tohoto letního areálu. Pro rekonstrukci a zatraktivnění letního koupaliště byla z řady studií vybrána varianta, (viz obrázek), která se sestává z následujících dílčích stavebních kroků. Modernizace samotného bazénového tělesa (to, v čem se koupeme) stávající bazénové těleso bude zachováno a sanováno zhruba ze ¾, tj. dojezd tobogánů a polovina plavecké části. V nově vzniknuvší rekreační části zůstanou zachovány pouze ty partie, které budou sloužit Informace z odboru výstavby V současné době probíhají ve Skutči následující investiční akce: 1. Dokončení II.etapy regenerace sídliště u Botany. Bylo osazeno nové veřejné osvětlení,vybudovány nové bezbariérové chodníky a provedeny sadové úpravy. Součástí této etapy je také vybudování bezbariérových přechodů a laviček u prodejny v ulici Sládkova. Hodnota předmětné investiční akce činí cca 6 miliónů korun. Po dokončení této etapy bude následovat III.etapa regenerace, ve které dojde k rekonstrukci stávajících a vytvoření nových dětských hřišť a k dalším sadovým úpravám. 2. Generální rekonstrukce Smetanovy ulice. Byl vyrovnán a sfrézován povrch komunikace, vytvořeny dvě nové kanalizační vpusti a položen nový živičný povrch komunikace. Součástí rekonstrukce bylo také vyčištění a prohloubení příkopů podél silnice. Hodnota akce činí cca Kč. 3. Rekonstrukce břehů a hráze rybníka ve Zbožnově. Byl vyrovnán terén břehů rybníka a dojde k zadláždění břehů rybníka kamenem. Opravena NAPSALI O NÁS Skutečští postaví halu i bez dotací, peníze půjdou i na další projekty Starosta Pavel Novotný hovořil při Dni s Deníkem také o údržbě a opravách ostatních sportovišť Opravená část Smetanovy ulice bude hráz rybníka a stavidlo. Jde o akci v investiční hodnotě cca Kč. V prázdninovém období probíhá údržba skutečských škol. V základní umělecké škole,speciální škole a ZŠ ve Žďárci proběhne rekonstrukce sociálního zařízení. V červnu byl opraven a zvýšen plot a částečně vyklizen dvůr na Čertovině. Zajistili jsme odvoz odpadu a starých pneumatik, které byly do areálu odloženy. V současné době se odpad a staré pneumatiky začínají objevovat u plotu jako černá skládka. Důrazně žádáme občany, aby odpad a pneumatiky neukládali u plotu na Čertovině a k uložení využili sběrné suroviny. V této souvislosti monitorujeme možnost instalace kamerového systému. Děkujeme. Odbor výstavby MěÚ Skuteč jako ztracené bednění pro nové betonové konstrukce. Do bazénu budou instalovány nové atrakce masážní lůžka a lavice a divoká řeka. Vše bude napojeno na stávající úpravnu vody. Komplexní, zásadní přestavba dětského bazénu stávající bazén pro děti bude nahrazen novým, dvouúrovňovým dětským bazénem s integrovanou nerezovou skluzavkou a kaskádou. Do bazénu budou instalovány atrakce (vodní hřib) s technologických zařízením, jež bude umístěno ve stávající strojovně velkého bazénu. Výstavba nového objektu občerstvení, která nahradí současné stavební buňky u vstupu na koupaliště budou přístupné jak pro návštěvníky koupaliště, tak pro turisty mimo koupaliště, což je podmínka, abychom mohli žádat o finanční prostředky z fondů EU. Rekonstrukce sociálního zázemí - vestavba sociálního zařízení pro turisty vně koupaliště do stávající budovy, což je zase nutná podmínka, abychom mohli žádat o finanční prostředky z fondů EU. Výstavba stánku občerstvení a místnosti skladu - formou přístavby stávající strojovny. Zde budeme mít možnost kromě občerstvení, jež bude stavebně odděleno od skladu, ukládat chemikálie nutné pro provoz koupaliště, sekačky apod. Rekonstrukce bazénové technologie stávající způsob filtrace vody se nebude měnit, přibudou instalace měření průtoku recirkulované vody, dojde k výměně nevyhovujícího trubního vedení pro tobogány a rekonstrukci dávkování plynného chloru. Instalace solárního ohřevu bazénové vody pro možnost prodloužení sezóny a zvýšení teploty vody nainstalujeme provozně a investičně nenáročné zařízení, které zajistí ohřev bazénové vody. Naším řešením jsou solární absorbery. Ty jsou na rozdíl od slunečních kolektorů levné, lze je napouštět přímo bazénovou vodou, což zajistí nejvyšší tepelnou účinnost a mají nejlepší relaci cena/účinnost. Při osazení všech střech na koupališti, by solární absorbery zajistily tepelný výkon 450 kw. Pak by teplota vody (spolu s tepelným výkonem z přímého osvitu vodní hladiny) dosahovala úrovně cca 25 C během dvou až tří dnů. Ptáte se, co za to? Výše popsané, nově vzniknuvší Centrum aktivní dovolené Skuteč nebude stát více než 20 mil. Kč. Ptáte se, kde na to vezmeme? V rámci podpory turismu v projektu, který podporuje Evropská unie požádá město o dotaci na tento projekt. Podmínkou získání dotace je přiblížení koupaliště turistům, tzn. zatraktivnění poskytovaných služeb, vytvoření přidané hodnoty nejenom pro koupající se návštěvníky, ale i pro turisty, kteří přicházejí do Skutče nejenom se vykoupat. Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení celé akce byla schválena Radou Města a následně podepsána. Firmou, která bude zpracovávat projektovou dokumentaci je EVČ, spol. s r. o. z Pardubic. Věřím, že se nám podaří finanční prostředky na tuto rozsáhlou rekonstrukci získat a že celá akce bude realizována. Ing. Jan Krupka Na koupališti je nám příjemně také díky možnosti se občerstvit. Podaří-li se získat peníze z EU, měly by v areálu vyrůst nové objekty občerstvení, které by své služby poskytovaly jak návštěvníkům koupaliště tak i turistům mimo něj. Skuteč/ Pokud by Skutečští neuspěli s žádostí o dotace na stavbu sportovní haly ani po předložení pozměněného projektu bez ubytovny, není podle starosty Pavla Novotného nic ztraceného. Je jasné, že když nezůstanou náklady jenom na našich bedrech, můžeme být při výstavbě haly podstatně velkorysejší. Uvažujeme o objektu za přibližně 120 milionů korun, uvedl starosta. S halou ale počítáme, i kdybychom na ni nedostali nic. Pak by ale vyrostla stavba skromnější, město na ni může dát maximálně 70 milionů. O takovou investici je město schopné se postarat samo a pokrýt ji vlastními prostředky, vysvětluje Novotný. Obyvatele Skutče i z okolí však zajímají i další připravované opravy a investiční akce, které se týkají městských sportovišť. Spoustu peněz si například vyžádá vybudování nové kanalizace v objektu fotbalové tribuny. Tuhle stavbu nebudeme odkládat, s její realizací počítáme ještě v letošním roce, vysvětluje Novotný. Skutečským se podařilo zajistit i dotaci u Pardubického kraje na stavbu, která si vyžádá celkové náklady asi 600 tisíc korun. Úprava plovárny Počítáme ale i s podstatnou modernizací našeho koupaliště. Tam bychom chtěli instalovat nové prvky, aby areál odpovídal současným trendům a požadavkům. Je to nutné. Jedině tak neztratí koupaliště svoji dosavadní atraktivitu. Vždyť naše koupaliště je po léta velmi populární, využívají jej často nejen občané Skutče, ale i lidé z širokého okolí, dodává Novotný. Marek Nečina, Chrudimský deník Digitalizace územního plánu Rada města schválila smlouvu se společností Regio, projektový ateliér s.r.o., Hradec Králové, jejímž předmětem je digitální zpracování územního plánu Skutče změny 7, včetně technické pomoci. Ing. arch. Jany Šejvlové jsme se za Vás zeptali: Jak by se dal stručně charakterizovat pojem územní plán a k čemu slouží? Rozhoduje-li se o území, je územní plán (dále jen ÚP) jedním z nejdůležitějších dokumentů. Samosprávě dává prostředky pro usměrňování rozvoje území, stavebním úřadům a dotčeným orgánům zákonný rámec pro povolování staveb a občanům vodítko pro realizaci vlastních záměrů. Územní plán má umožnit optimální rozvoj řešeného území (hospodářský, sociálně demografický apod.) za současné ochrany a rozvoje historických, přírodních, kulturních a dalších hodnot území. Jaké výhody přináší digitalizace ÚP? Především digitální zpracování usnadní zpřístupnění ÚP široké veřejnosti prostřednictvím internetových stránek. Zpracováním dle pravidel metodiky MINIS (metodika digitálního zpracování územních Prarodiče vyprávějí Radčice ve vzpomínkách Tentokrát jsme si povídali s pamětnicí, která celý život prožila v Radčicích. Dozvěděli jsme se hodně a to nejzajímavější Vám přinášíme. Doupnicemi vedla kdysi k Pokřikovu cesta. Na jedné stráňce poblíž cesty ležely velké kameny a kolem nich jsme jako děti běhaly. U těch kamenů byly velké jámy do země, dost jsme se jich báli. Moje maminka mi vypravovala, že její bratr, když ještě chodil do školy tady ve Skutči, vydal se jednou kamarády do těch děr. Od jejich učitele, který byl hodně zapálený pro všechny záhady, věděli, že se mají vzít svíčky a pochodovat v těch štolách, dokud bude hořet plamen. Kluci se prý tehdy dostali tak daleko, že už nemohli ani jít a museli se plazit a když jim zhasly svíčky, nezbylo jim, než se vrátit. Vykládalo se, že v Doupnicích kdysi žil loupežník Doupník. Taky se říkalo, že jedna cesta vedla na Ranu a druhá na Rychmburk na zámek. V Pokřikově, tam kde se říká Na Šádovci prý kdysi stála tvrz a tam Doupník schovával své poklady. O založení Radčic se vykládá, že v tom domku, co má dneska popisné číslo 1, sídlil nejaký šlechtic jménem Radek a podle toho potom taky Radčice. Ale druhá pověst mluví o tom, že tady bylo hodně raků a tak se to tu jmenovalo Račice. Račice byly nejdřív, ale když přišli na to, že jsou pojmenovány podle Radka, přidalo se do názvu ještě D, ale já sama pamatuji pouze Radčice. (dokončení na str 4.) plánů Pardubického kraje), to znamená za použití standardních pojmenování jevů, barevnosti a symbolů, dojde ke zjednodušení orientace laické veřejnosti v dokumentacích územních plánů. Digitalizovaný územní plán lze následně propojit s různými databázemi, které umožní např. výběr skupiny určitých jevů, propojení s katastrem nemovitostí apod., což při odpovídajícím počítačovém vybavení usnadní práci úředníkům a umožní zkvalitnění komunikace s veřejností. V jakém stadiu je nyní územní plán Skutče? Územní plán je v současnosti v počátečním stadiu získávání a vyhodnocování informací o území. Na základě výsledků průzkumů a rozborů bude zpracováno zadání územního plánu, ve kterém budou stanoveny priority rozvoje území, řešení problémů a disproporcí v území. V následně stanovené koncepci územního plánu, který bude odpovídat současným podmínkám a potřebám rozvoje území, může dojít ke změnám funkčního využití některých ploch, které však nelze v této fázi specifikovat. Za odpovědi poděkovala Lenka Balounová MOUDRO ZAJÍMAVOSTI Lidé se v průměru bojí více pavouků než smrti. Coca Cola měla původně zelenou barvu. Člověk v izolovaném prostoru zemře na otravu oxidem uhličitým, nikoli na nedostatek kyslíku. Průměrná doba usínání je sedm minut. Matka Adolfa Hitlera vážně uvažovala o potratu, ale její doktor jí to rozmluvil. První kabinka na záchodě je nejčistější a nejméně používaná. Nejmenší noční klub je londýnský Miniscule of Sound jde o jednu místnost 2,4 x 1,2 m, která pojme pouze 14 lidí včetně DJe. Největší sněhová vločka měla Z MAILU šířku 38 cm a tloušťku 20 cm. Nejvíce prachu v bytě jsou zbytky odumřelé pokožky. Ženy mrkají téměř dvakrát tak často jako muži. Beethoven si vždy předtím, než začal skládat, lil na hlavu ledovou vodu. Běžný obyvatel vyspělé země sní (většinou nevědomky) více než tři kilogramy hmyzu ročně. Každou sekundu zemřou dva lidé a narodí se pět dětí. Podvyživených je 1,2 miliardy lidí stejně jako obézních. Většina rtěnek obsahuje rybí šupiny. MacDonald prodal dvanáctkrát více hamburgerů, než je lidí na světě.

3 SKUTEČSKÉ NOVINY STRANA 3 SDH ŠTĚPÁNOV SLAVIL 125. VÝROČÍ Založení hasičského sboru v roce 1882 bylo velmi významným počinem občanů Štěpánova a zároveň počátkem bohatého spolkového dění v obci. První záznam o účasti u požáru je zaznamenán , kdy sbor úspěšně zasahoval ve Skutíčku. V roce 1901 došlo ke změně výboru a sbor rozšiřuje své původní poslání na ochranu při všech živelných pohromách, koná i službu první pomoci. V těchto letech byla kulturní činnost minimální. První světová válka přerušila slibný rozvoj hasičského sboru, neboť většina členů byla povolána do vojenské služby. Naopak 20. léta znamenala v hasičství technický převrat. V roce 1932 bylo založeno žákovské družstvo ve věku roků. Roku 1939 byla hasičská činnost následkem válečných událostí podstatně ochromena. Rok 1955 přinesl pro sbor potřebné oživení způsobené účastí soutěžního družstva na krajském kole v Ohrazenicích, v dalších letech i na krajském kole v Heřmanově Městci. V roce 1962 získali členové soutěžního družstva odznak Vzorný požárník III. Stupně. 1. května 1964 se začalo s výstavbou požární zbrojnice. V roce 1969 zřídil sbor v prostorách zahrady na okraji obce letní parket, který slouží dodnes. Zařazení do skupiny pomocných výjezdových jednotek C2 se sbor dočkal v r a o dva roky později převzal do užívání požární automobil Avia a 30 DVS. Roku 1991 se uskutečnilo nové uspořádání sborů českého hasičstva s názvem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Nejstarší člen sboru Josef Janko byl v r oceněn nejvyšším vyznamenáním, odznakem sv. Floriana. Roku 1997 obsadilo soutěžní družstvo můžu v II. Lize okresu Chrudim v požárním sportu 3. místo. Tohoto roku také sbor obdržel od ústředí Sdružení Čech, Moravy a Slezska Medaili za mimořádné zásluhy. Rok 1998 přinesl družstvu mužů vítězství v dalším ročníku II. Ligy okresu. O rok později bylo vybudováno hřiště, které v obci chybělo. To se také stalo základnou pro pořádání ligových soutěží v požárním sportu a turnajů v malé kopané, které jsou pořádány jako memoriály místních rodáků Miloslava Kunharta a Františka Kroulíka. V červenci roku 2002 oslavil sbor 120. výročí založení. Hlavním bodem programu bylo předání čestného praporu našemu sboru od ústředí hasičských orgánů jako výraz uznání dlouhodobé záslužné práce. Také bratru Jaroslavu Kropáčkovi bylo uděleno nejvyšší hasičské vyznamenání Zasloužilý hasič. V roce 2003 přihlásil sbor do okresní ligy druhé soutěžní družstvo mužů a pod hlavičkou sboru začal působit i hokejový tým. Nejvýznamnější úspěch našeho sboru přinesl rok 2004, kdy tým dorostenců postoupil z krajského kola v Otradově na mistrovství republiky v Praze a obsadil 10. místo. Na podzim téhož roku byly založeny 2 kolektivy mladých hasičů, sbor se tak stal jedním v okrese možná i kraji, kdo má zastoupení ve všech kategoriích, což vypovídá o zapálení místních občanů pro požární sport. V současné době má náš sbor 93 členů, z toho 52 můžu, 25 žen a 16 dětí. Letošní rok byl především zaměřen na přípravu oslav 125. výročí založení sboru, kterých se účastnili i členové ze spřátelených sborů Horního a Trhového Štěpánova. Nakonec je třeba vzdát poděkování a hold zakládajícím i současným členům sboru a všem, kteří nezištně pracovali a svým upřímným úsilím prospěli nejen ušlechtilé hasičské myšlence, ale i celé obci a nám všem. Ivan Vtípil, SDH Štěpánov Foto: Vladimír Joska Pohled na štěpánovskou náves z výsuvného žebříku (30m) HZS Pardubice P. Jaroslav Aksler vysvětil 30 let nevyužívaný zvonek, nově umístěný na budově hasičské zbrojnice. Omluva štěpánovským Při přepisu pozvánky na oslavy založení SDH Štěpánov nám program v počítači zasáhl nežádoucím způsobem při úpravě textu a změnil jméno pořádané soutěže v požárním sportu. Při následných korekturách jsme tuto chybu již přehlédli, za což se zejména štěpánovským omlouváme. Dne v obci proběhl Memoriál Miloslava Kunharta (nikoli Linharta, jak bylo uvedeno na pozvánce v červencovém čísle). Děkujeme za pochopení. Lenka Balounová Zhoř - sraz rodáků 2007 Za hojné účasti lidí se sobotního odpoledne uskutečnil II. sraz rodáků obce Zhoř. Započal v dobré náladě procházkou z dolní části obce od řeky Krounky za doprovodu lidové muziky. Hudebníci se vezli na kočáře taženém párem koní. U kulturního domu přednesl projev starosta Skutče Pavel Novotný. Divákům v sále rozdávali úsměvy herci divadelního spolku Heyduk z Předhradí při scénce ze hry Limonádový Joe a písničkovém pásmu zakončeném parodií na Cestáře (o silnici ve Zhoři). Velkému zájmu se těšily výstavy obrazů Zhoře chataře Jaroslava Korečka, historických dokumentů, neméně pak výstava poetických fotografií krajiny, Krounky aj. od I. Danielkové spojená s prodejem pohlednic Zhoře. Počasí přálo, a tak se hojně besedovalo venku při příjemném posezení u muziky, různorodých lahodných Co nabídne D - kino? První informace o digitálních kinech jsme Vám přinesli již minule. Víte tedy, že tato technologická novinka, kterou mnozí označují za revoluci v kinoprůmyslu dorazila po letech fungování ve světě také do České republiky. D kina (jak jsou zkráceně nazývána) v Čechách budou plně kompatibilní se světovým digitálním průmyslem. A co konkrétního Vám díky instalaci digitálního kina ve Skutči budeme moci nabídnout? Technologie datové projekce přináší nové možnosti, a to především nepřebernou škálu dokumentárních, výukových a výchovných pořadů pro děti I. stupně pohádky, dopravní výchovu a předškolácké pořady pro děti MŠ fyzika, matematika, zeměpis, dějepis, sex. výchova, pořady s protidrogovou tematikou a desítky dalších témat pro žáky II. stupně představení pro starší obyvatele a důchodce, včetně filmů pro pamětníky akční filmy, premiéry, novinky, silné celovečerní tituly, cestopisy, dokumenty, hudební i české filmy možnost využití i pro další projekty prezentace, školení, volební kampaně, odborné semináře, schůze, karaoke show, soutěže, sport apod. možnost promítat i jiné programy než filmy (fotografie, amatérské filmové nahrávky, prezentace, místní reklama) Digitální kino by mělo být uvedeno do provozu současně se znovuotevřením kompletně rekonstruovaného kulturního domu na konci října tohoto roku. S programovou nabídkou Vás včas seznámíme. Stará sokolovna dům čp. 525 v Rubešově ulici byl zakoupen v roce 1894 Sokolem pro výstavbu sokolovny za korun. Sokolovna byla otevřena v roce 1896 a poprvé přestavována (rozšířena v r. 1935). Zastavěná plocha před adaptací činila 777 m2 a po adaptaci m2 (1963). Klub byl kromě kina využíván ke schůzím a školením, plesům, výstavám, hudebním produkcím, kroužkům: divadelnímu, loutkovému, fotografi ckému, výtvarnému, pěveckému a hudebnímu souboru Rubeš, estrádnímu souboru Kvítko, tanečnímu a hudebnímu kroužku. (informace z městského muzea) moků a voňavých jídel. Jiní dali přednost projížďce kočárem. Od 16. hodiny sloužil P. Jaroslav Axler mši v kapličce P. M. Pomocné. Večer proběhla zábava se skupinou Quatro nejen pro místní, ale i pro chataře a přespolní. Dík patří všem účinkujícím, organizátorům, též i místním občanům, kteří svou pílí přispěli k příjemnému vzhledu obce úklidem u svých domů. Ivana Danielková II. sraz rodáků ve Zhoři Dne 7. července odpoledne jsem měl možnost na vlastní oči vidět atmosféru srazu rodáků ve Zhoři. Živě debatující hloučky všech věkových kategorií, hezká muzika v podání harmonikářů a hráče na pilu, příjemná projížďka kočárem, výstava fotografií a kulturní program to vše vytvořilo nádhernou kulisu pro místní, rodáky i další návštěvníky. Je potřeba poděkovat hrstce nadšenců, kteří dokázali v poměrně skromných podmínkách připravit a zajistit takovouto hezkou akci. Pavel Bezděk, místostarosta Kulturní dům po otevření Soudě podle fotografie, která nám bez příkras ukazuje současný stav, v němž se velký sál a přilehlé Průvod s kočárem taženým koňmi Ve velkém sále, jak se říká, nezůstal kámen na kameni. Pryč je strop, balkon, obložení stěn, vše se bude dělat nové. Stavebními úpravami projde také prostor pod jevištěm, který bude v budoucnu sloužit k přechodnému uskladnění sedadel, stolů a židlí. prostory zadního traktu objektu nacházely v červenci, ani se nechce věřit tomu, že již za tři měsíce usedneme do pohodlných polstrovaných sedadel na nějakém z koncertů, divadelním či filmovém představení. To je však věcí zhotovitelské firmy, která svým závazkům jistě dostojí. Na nás, pořadatelích, je připravit pro Vás zajímavý a atraktivní program. Čím provoz KD po měsících rekonstrukce zahájíme, to zatím ponechme jako překvapení. Včas se přihlásíme také s programem digitálního kina, které by mělo promítat od začátku listopadu. Kromě tanečních (které se rozběhnou ve dvou kurzech) se na programu KD do konce roku 2007 objeví: Podzimní koncert PS Rubeš u příležitosti 145. výročí jeho vzniku, Přehlídka dechovek spojená s výročním koncertem Šeucouské muziky, vánoční koncert Orchestru Václava Hybše s Naďou Urbánkovou a dalšími sólisty, představení divadla Mrak pro děti z MŠ a prvních ročníků ZŠ, vánoční výstava Speciální základní školy v malém sále, mikulášská nadílka, vánoční besídka ZŠ Smetanova a vánoční koncert PS Rubeš a dětských sborů.

4 STRANA 4 SKUTEČSKÉ NOVINY U S N E S E N Í Z 15. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne na MěÚ ve Skutči Rada města bere na vědomí: 01/015 Žádost slečny Michaely Hejzlarové, Skuteč 868 a pana Luboše Kropáčka, Leštinka 21 ohledně kupní smlouvy na koupi pozemků č. 1707/15 a 1707/44 k.ú. Skuteč, obec Skuteč a s touto žádostí souhlasí. Rada města schvaluje: 02/015 Odměnu řediteli SeniorCentra podle přílohy. 03/015 Schválení platového výměru řediteli SeniorCentra dle přílohy. 04/015 Smlouvu o dílo s firmou Regio, projektový ateliér, s.r.o. na zpracování územního plánu města Skuteč dle přílohy. 05/015 Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v požární ochraně pro rok 2007 dle přílohy. 06/015 Dohodu mezi Městem Skuteč a panem Vodičkou, Radčice 23 dle přílohy. 07/015 Smlouvu o obstarání věci dle přílohy mezi Městem Skuteč a MěVak Skuteč s.r.o.. 08/015 Zadání zpracování žádostí v rámci dotačních titulů Evropské unie firmám dle přílohy. 09/015 Čerpání rozpočtu města za období I. V./ /015 Smlouvy o dílo v rámci projektu Od maštalí do podhradí aneb soutěžte s rytíři Toulovcem a Tasem se zhotoviteli Pavel Vítek, Josefa Ressla 2279, Pardubice, IČO: Předmětem smlouvy je zhotovení propagačních materiálů v hodnotě ,- Kč 1. INTEGRAČNÍ CENTRUM o. s., Dlouhá 2598, Česká Lípa, IČO: Předmětem smlouvy je zhotovení webových stránek turistické hry v hodnotě ,- Kč Truhlářství ELBA, Zvěřinova 936, Skuteč, IČO: Předmětem smlouvy je zhotovení 21 ks informačních tabulí a kola štěstí v hodnotě ,- Kč 11/015 Smlouvu s Ing. arch. Davidem Krausem na projektovou dokumentaci rekonstrukce MěÚ dle přílohy. 12/015 Smlouvu o dílo na zhotovení skutečských kalendářů na r s firmou Reklama a tisk, s.r.o. Chrudim dle přílohy. 13/015 V souladu s platnými předpisy ve školství vyplacení pololetních odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městem Skuteč ze mzdových prostředků škol dle předloženého návrhu. 14/015 Odpis nedobytných pohledávek dle příloh. 15/015 Přidělení bytu č. 48 o velikosti 2+1 ve Skutči 929, ul. Družstevní paní Aleně Zindulkové, Skuteč č.p. 918 na dobu určitou dvou let. 16/015 Přidělení bytu 1+1 č. 44 na dobu určitou jednoho roku v domě Skuteč 918, ul. Družstevní, manželům Lence a Josefu Nerudovým, Skuteč č.p /015 Pronájem nebytového prostoru v domě č.p. 224 ve Skutči dle vzájemně dohodnutých podmínek na dobu určitou od do pro Lektorské oddělení, Národní galerie Praha, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7. 18/015 Změnu výměry pronajatých pozemků v nájemní smlouvě mezi ZD Zderaz a Městem Skuteč ze dne dle přílohy. Ostatní podmínky zůstávají nezměněny. 19/015 Povolení stavebních úprav v domě B. Němcové 349 ve Skutči (zdravotní středisko). MUDr. Michaela Kovářová, B. Němcové 349, Skuteč dle přílohy. Rada města doporučuje ZM schválit 20/015 Prodej pozemkových parcel č. 568/21 a 568/22 o celkové výměře 48 m 2 v k.ú. Zbožnov, obec Skuteč, panu Jaroslavu Rojarovi, Zbožnov 49, Skuteč za cenu 150,-/m 2 + náklady spojené s prodejem. 21/015 Prodej části pozemkové parcely č. 2162/1 k.ú. Skuteč o celkové výměře cca 40 m 2 manželům Bártovým, Skuteč 32 za cenu 300,-/m 2 + náklady spojené s prodejem. 22/015 Odpis nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku dle příloh. U S N E S E N Í ZE 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne na MěÚ ve Skutči Rada města bere na vědomí: 01/016 Podání žádosti o dotaci na MF ČR na výstavbu sportovní haly 02/016 Žádost o ukončení nájemního poměru z bytu č. 26 o velikosti 2+1 manželů Vtípilových, Skuteč čp. 933, ul. B. Němcové k /016 Výpověď z části poz.p.č. 1094/1 k.ú. Skuteč o výměře 49 m 2 od pana Kopeckého, Skuteč 916 dle podmínek nájemní smlouvy ze dne Rada města schvaluje: 04/016 Smlouvu o dílo s firmou Regio, projektový atelier, s.r.o. Hradec Králové na změny č. 7 ÚP. 05/016 Úvěrovou smlouvu č. 1794/07/ LCD s ČS, a. s.. 07/016 Smlouvu se společností EVČ s.r.o. na vypracování dokumentace pro stavební povolení na modernizaci koupaliště. 08/016 Prominutí části poplatku ze psa ve výši 100,- Kč pro rok 2007 dle přílohy. 09/016 Navýšení poplatku ze psa dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 o místních poplatcích a za svoz komunálního odpadu dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů o 50 % pro poplatníky, kteří neuhradili poplatek do l /016 Žádost pana Ladislava Štěpána, Skuteč 773 o pronájem bytu č. 33 v domě 928 Skuteč v Družstevní ul. na dobu jednoho roku paní Petře Vaškovské, Skuteč /016 Podmínky k pronájmu nájemního bytu č. 26 o velikosti 2+1 v domě čp. 933 Skuteč, ul. B. Němcové. 12/016 Prodloužení nájemního poměru k bytu č. 2 paní Ing. Romaně Pacetti, Skuteč čp. 926 do a nájem je podmíněn setrváním v pracovním poměru u ZŠ Smetanova Skuteč. 13/016 Přidělení bytu č. 23 o velikosti 1+1 ve Skutči 916, ul. Družstevní Ivetě Novotné, Kameničky čp. 80 do po dobu pracovního poměru v ZUŠ V. Nováka, Skuteč. Rada města neschvaluje: 14/016 Prodloužení nájemního poměru k bytu č. 9 v domě čp. 317 Skuteč panu Jiřímu Kvasničkovi Rada města doporučuje ZM schválit: 15/016 Prodej části pozemkové parcely č. 2474/2 k.ú. Skuteč o celkové výměře 133 m 2 manželům Filipiovým, Skuteč 636 za cenu 200,- Kč/m 2 + náklady spojené. Prarodiče vyprávějí (pokračování ze str. 2) Vím, že tady byla kdysi ohromná povodeň.v kronice, která tady dřív určitě byla, se prý o ní psalo. Tam, kde dnes stojí kaple, byla prý dříve dřevěná kaplička. Velká voda ji prý tehdy s sebou vzala a jak odplouvala, slyšeli lidé hlas zvonku na zvoničce, který se pořád vzdaloval, jak kaplička odplouvala. A potom se tady postavila tahle kaplička. Jedna z dochovaných rodinných fotografií Pamatuji se, když tady v Radčicích, kousek od dnešního železničního přejezdu, byla ještě pazderka. V ní byly dvě místnosti, jako malá holka jsem tam běhala, protože oni měli spoustu dětí. Bylo to bydlení pro ty nejchudší, třeba i pro tři rodiny najednou. Na jaře, když už bylo teplo a hezky, sebral pan Cimburek, říkalo se mu česenek, kočárek a děti a jeli do světa. Celé léto byli pryč a žebrali. Na zimu se vždycky vrátili zpátky sem. Přes zimu chodili po pořádku. To znamená, že šli od baráku k baráku a povinností sedláků bylo jim dát jídlo. Obec měla prostě takovou povinnost. Odmalička si pamatuji, že zde v Radčicích chodily maškary. Dneska už nechodí například Židi s ježovkami - to je taková tyč a na konci kůže z ježka. Tou se píchá do lidí. Dneska už se sráží kobyla před novou hospodou, ale kdysi se to dělalo ještě před hospodou Na Bajkale. Bajkal vlastnil pan Cimburek. Bojoval v první světové válce jako legionář v Rusku u Bajkalu a když se vrátil z vojny, postavil tady barák a říkal tomu Na Bajkale. I po válce to bylo vyhlášené místo, které navštěvovali i lidé z dalekého okolí. Pořádaly se tam zábavy a neustále se tam tančilo. Když tu byli na konci války Rusové, také tam byla sláva a tancovalo se. Dostala jsem sólo a měla jsem někoho vyzvat k tanci - já byla mladá a vzala jsem kamaráda. Ten jejich kapitán se tak rozzlobil, že jsem nevyzvala nějakého Rusáka a okamžitě všichni Rusové museli odejít z Radčic. Bydleli tehdy tady v Hesinách, měli nádherný stanový tábor, tak hezky parkově to měli udělané. Z války si pamatuji, že ještě těsně před SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI NA MĚSTSKÉM ÚŘADU UZAVŘELI MANŽELSTVÍ: Lukáš Hojsak a Jana Žáková Jiří Švadlenka a Martina Marková Kamil Blaha a Stanislava Siváková Diana Oláhová a Petr Sivák Tomáš Pešta a Věra Bilá 70 let Miloslav Zelenka, Osady Ležáků František Doležal, Žďárec 75 let Vlasta Slavíková, Smetanova Zdeňka Hejzlarová, ČSA Anna Flídrová, Havlíčkova Zdeněk Jelínek, Mírová 80 let Vlasta Filipi, Lešany Vlasta Zemanová, V.Nováka 85let Anna Kubíčková, Radčice Josef Sokol, ČSA Božena Pokorná, V.Nováka 91 let Anna Tichá, Smetanova ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI: 94 let Anna Kyselová, Smetanova Diamantovou svatbu 60 let společného života oslavili dne 5. července manželé Josef a Miroslava Palečkovi z Přibylova. S přáním pevného zdraví do dalších společných let jim za městský úřad poblahopřál starosta města Pavel Novotný a matrikářka Petra Šlemrová. jejím vypuknutím, když se ve Žďárci rozšiřovalo nádraží, dělala se i dráha na Krounu a tady u Radčic se musela udělat prokopávka do skály. Byla sem nahnána spousta lidí tady z okolí a všechno se to kopalo ručně. Hodně se na to spěchalo a pořád se říkalo, že se to musí do devětatřicátého stihnout. Velký zmatek tehdy okolo toho byl. Když už jsem mluvila o Hesinách, ještě řeknu, že můj dědeček byl panským hajným právě tam a sloužil, tuším knížeti Thurn Taxisovi, a moje tetička dělala na hradě kuchařku. Bylo prý o ně dobře postaráno. Tetička mohla bydlet na hradě a dědeček v hájence v Hesinách. Prý to nebylo špatné a hradní páni byli hodní. Pamětnici z Radčic, která si nepřála být jmenována za povídání poděkoval Petr Sedlák. Rozpis pohotovostních služeb stomatologů POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY JSOU OD 9 DO 13 HODIN Srpen 4.8. Sobota MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova Neděle MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova Sobota MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova Neděle MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova Sobota MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova Neděle MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova Sobota MUDr. Eva Krejčí Krouna Neděle MUDr. Eva Krejčí Krouna 350 Září 1.9. Sobota MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní Neděle MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní Sobota MUDr. Jan Konývka Hlinsko Poličská 444 ETA 9.9. Neděle MUDr. Jan Konývka Hlinsko Poličská 444 ETA Sobota MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká Neděle MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká Sobota MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova Neděle MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova Státní svátek MUDr. Helena Seyčková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko Sobota MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova Neděle MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova 64

5 SKUTEČSKÉ NOVINY STRANA 5 KONEC ŠKOLNÍHO ROKU V MŠ OSADY LEŽÁKŮ Jaro bylo v plném proudu a naše školka se od března nezastavila. Jedna akce střídala druhou. Od vynesení morény jsme si do školky přinesly opravdu tu pravou náladu pro pobyt v přírodě. Naše školka se připravuje na svůj nový školní vzdělávací program zaměřený na ekologii. Nenásilnou formou se snažíme děti vést k vnímání přírody zcela přirozeně a na základě prožitku. Je škoda, že nelze do novin umístit všechny fotografie, které vystihují námětové hry našich dětí v lese, na louce a na jiných místech v přírodě. Další akcí byl výlet do Perníkové chaloupky u Kunětické Hory (viz foto). Děti si mohly posedět s dvanácti měsíčky u jejich ohně, v pekle zpytovat svoje hříchy a od Ježíška se podívat přímo z nebeského okna dolů na svět a při té příležitosti zjistit, jak vlastně zajišťuje již v průběhu roku dárečky pro děti na vánoce. No a samozřejmě paní Ježibaba, majitelka Perníkovky, jak děti její sídlo nazývají. Ta děti nejvíce upoutala. I přes její hrozivý vzhled se děti nedaly odradit od návštěvy v její chatrči. Cesta nebyla lehká. Dostat se až do její kuchyně bylo opravdu jen pro statečné a silné povahy. Naše děti to zvládly všechny!! Čekala je odměna v podobě perníků a dokonce jim baba prozradila, jak se takové perníky vyrábí. Obrovské nadšení u dětí vyvolal minivýlet do nedalekého Čachnova vlakem. Mnozí ve vláčku nejezdí často, tak si umíte představit to nadšení a nevšední zážitek. Mezi naše akce patřil tradičně Den dětí a s ním spojené soutěže s putováním po celém světě jako opravdoví námořníci. Zastavili jsme se v Africe u černoušků, v Austrálii u klokanů atd. (viz foto) Následovalo také velké rozloučení s našimi předškoláky. Ale dostat se až k šerpování opět nebylo jen tak. Předškoláckou maturitu museli splnit všichni nastávající školáci. Pak mohlo dojít k již zmíněnému šerpování na velké zahradní slavnosti, kterou nám pomohl připravit Honza Lušovský Kreslící učitel, který se svým kamarádem nabídl dětem spoustu soutěží, zábavy a her. Touto cestou děkujeme též sponzorům a rodičům, bez kterých bychom tuto akci nemohli z finančních důvodů uskutečnit. Ukončení docházky završilo přespávání školáku v mateřské škole bez rodičů. V noci po celé budově školy řádilo pravé strašidlo a přihlásil se i Fantomas s plněním svých úkolů při noční hře a stezce odvahy. Všichni dožili rána a tím se definitivně úspěšně ukončil školní rok v mateřské škole Osady Ležáků. Naše škola má své internetové stránky (www.materskeskolky.cz), tak Vás na ně srdečně zveme. A ne jen na ně, ale i k nám do naší malé, ale podnikavé školičky. Krásné prázdniny a plno sluníčka Vám přeje kolektiv MŠ Osady Ležáků. Pozor! Král už přichází Knihovnické pasování podruhé! Pátek 29. červen! Nejenom den loučení se školou, ale od loňského roku také den pasování druháčků za Rytíře Řádu čtenářského. Rytířské pasování je zvláštní obřad, kterého se kromě svátečně naladěných budoucích rytířů účastní jen samé významné osobnosti ředitelé, starostové, třídní učitelé, králové a panoši. A mohou se na tu slávu přijít podívat i rodiče. Však zde také jejich děti Rytíři Řádu čtenářského obdrží i závěrečné vysvědčení ze základní školy. A nejenom vysvědčení, samozřejmě. A jak to všechno probíhá? Za zvuků fanfár nejprve přichází starosta Skutče Pavel Novotný a vítá přítomné. Za chvíli ale znějí fanfáry znovu a už je zde sám pan král Písmenkové říše i se svým panošem a klade dětem záludné otázky. Děti ale prokazují své čtenářské znalosti a přesvědčují krále, že si titul Rytíře Řádu čtenářského opravdu zaslouží. A tak nastává čas pro slavnostní akt pasování Každý žák přistupuje před krále, slibuje věrnost Řádu čtenářskému a panoš stvrzuje tento slib poklepáním meče na rameno klečícího rytíře. Rytíř poodejde stranou a zde z rukou paní ředitelky skutečské knihovny Hany Jožákové přijímá Čestný průkaz rytíře. Ten ho opravňuje k bezplatnému vstupu do Městské knihovny ve Skutči do konce roku Nechybí ani malý sladký dárek poukázka na zmrzlinu politou čokoládou z cukrárny U Pražanů. Posledním zlatým hřebem dopoledne je předávání vysvědčení z rukou třídní učitelky. Letos jsme pasovali 2x. Nejprve hned ráno po osmé hodině druháky paní učitelky Marcely Kubíčkové ze ZŠ Komenského a později, po deváté, žáky obou druhých tříd ZŠ pod křídlem učitelek Soni Čápové a Šárky Burešové. Jsou prázdniny a do naší knihovny se pomalu scházejí noví rytíři čtenáři. Máme radost, že se akce na podporu čtenářství povedla. Věříme, že se děti chytily drápkem a postupně poznávají, že knihy jsou na světě pro ně, pro jejich zábavu i poučení. A kniha bez čtenáře, to je jako svět bez sluníčka. Za MěK Skuteč Zdenka Škrochová A na závěr poděkování: Děkujeme divadelnímu spolku Jaroslav v Luži, panu Milanu Zlesákovi a jeho věrnému druhu panoši za jejich ochotu a vstřícnost. Ať vzkvétá jejich a také naše Písmenková říše! Projektové dny - Zahradní slavnost Král s královnou navštívili Základní školu Komenského Na Základní škole Komenského ve Skutči proběhlo na konci června netradiční předání vysvědčení a ukončení školního roku. Na zahradě školy bylo připraveno překvapení - malá zahradní slavnost, během níž byly všechny děti pasovány na žáky vyšších ročníků a deváťáci na absolventy školy. Po slavnostních fanfárách se ozvalo rázné poklepání holí a hřmotný hlas vyzval všechny přítomné, aby povstali. Pak přišli mezi děti, na nádvoří hradu, král s královnou. Děti předvedly pukrle, které se dopředu naučily a postupně předstupovaly před Jejich veličenstva. Chlapci byli šerpováni modrými a děvčata růžovými stuhami. Všem byly také propůjčeny řády vyšších ročníků, kterými se budou moci pyšnit od září Hladký průběh celé ceremonie měl na starosti Miroslav Beránek, bývalý žák školy. Každý rok jsme jen přišli, dostali vysvědčení a šli domů. Letos to bylo o moc hezčí, zajímavější a hlavně slavnostnější, řekl nám Marek Lněnička z deváté třídy. Součástí zahradní slavnosti byla živá i reprodukovaná hudba, parket ozdobený fáborky a nafukovacími balonky a také občerstvení. Všechny děti dostaly od svých třídních učitelů barevné žetonky a u zmrzlinového stánku si za ně mohly zdarma vyzvednout nanuky. I počasí se umoudřilo a bylo teplé a slunečné. Ředitel školy Jiří Navrátil se společně se svojí zástupkyní Ivanou Novákovou dokonale vžili do role. Další peníze pro speciální školu Základní speciální škola zaznamenala další úspěch. V závěru června se jí podařilo získat grant z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na projekt pod názvem Žijeme spolu: víme, kdo jsme a co chceme ve výši ,- Kč na období červenec prosinec Cílem tohoto projektu je zlepšení procesu integrace sociálně znevýhodněných žáků do hlavního proudu výchovně vzdělávacího procesu. Zaměřuje se na rozvíjení doprovodných aktivit školy podporujících výše uvedenou skupinu žáků při překonávání obtíží v průběhu školní docházky. Dále na podporu poradenských služeb rodinám těchto žáků v rámci jejich následného profesního uplatnění. Dle informací MŠMT bude projekt, po vyhodnocení jeho úspěšnosti, pokračovat v roce 2008 a škola bude mít nárok na získání další finanční dotace. Slavnostní hudba, šaty zapůjčené ze Svatební agentury Diana ve Skutči a Východočeského divadla v Pardubicích ještě umocnily slavnostní atmosféru. Netradiční závěr roku zaujal i některé kolemjdoucí, kteří se po chvilkovém pokukování za plotem, přišli podívat až na zahradu. Jsem ráda, že jsme se i přes počáteční obavy nakonec rozhodli celou akci Ve dnech 8., 11. a 12. května proběhly na Základní speciální škole ve Skutči projektové dny pořádané v rámci projektu Jedeme dál. Žáci společně s učiteli za pomoci nově zakoupeného nářadí upravovali školní pozemek (hrabali, stříhali živý plot, chystali dříví atd.), společně připravovali pokrmy a zdobili školu i její zahradu. Vyvrcholením těchto projektových dnů, při nichž si žáci vyzkoušeli práci, se kterou se budou běžně v životě setkávat, byla zahradní slavnost. Na tu byli pozváni i rodiče. Společné posezení, sportovní a herní aktivity se všem velmi líbily. Nechyběl oheň a buřty. Někteří žáci poté přespali ve škole. Na akci se podílelo také Odborné učiliště a praktická škola Chroustovice. Atmosféru projektových dnů i zahradní slavnosti dokumentují otištěné fotografie. Projektový den učitelé i žáci společně na školních pozemcích. A po práci zábava zahradní slavnost. uspořádat, že se vydařila a hlavně, že se dětem líbila. Jelikož se jednalo o premiéru, byli jsme zpočátku nervózní, ale už se těším až budeme vymýšlet něco podobného pro příští rok, sdělila nám své dojmy královna slavnosti - paní zástupkyně Ivana Nováková. za ZŠ Komenského ceremoniář slavnosti Miroslav Beránek

6 STRANA 6 SKUTEČSKÉ NOVINY Právo útrpné, výběrčí daní a kramářské písně NÁVŠTĚVNÍCI POSVÍCENSKÉHO JARMARKU UVIDÍ METODY VÝSLECHU A MUČENÍ, NA NÁMĚSTÍ VYROSTE I ŠIBENICE Posvícenský jarmark slibuje tentokrát jedinečnou podívanou. V podání Skupiny historické dělostřelby a šermu Společenství svobodných pánů z Jihlavy návštěvníci shlédnou komponovaný pořad s názvem Právo útrpné TORTURA. Půjde o ukázky s výkladem a praktickými ukázkami různých stupňů útrpného výslechu a následnými tresty odsouzenců. Mráz po zádech přeběhne přihlížejícím např. při nasazení palečnice, španělské boty, natahování na skřipec, pálení žhavým železem, zbičování odsouzence, vyříznutí jazyka, vsazení do klády nebo dokonce při oběšení! Program doplní dobové kramářské písně, náměstím budou obcházet výběrčí daní s bubeníkem a katem. Máte-li tedy pro strach uděláno a současně jste zvědaví, čemu všemu museli naši předkové čelit, těšíme se na Vaši návštěvu v sobotu 18. srpna od 9 hodin na Palackého náměstí ve Skutči. Slyšte, slyšte, slyšte na vědomost se dává, že o SKUTEČSKÉM POSVÍCENÍ uvidíte, co jste dosud neviděli a uslyšíte, co jste dosud neslyšeli!!! Sobota 18. srpna od 9 hodin POSVÍCENSKÝ JARMARK s předvedením práva útrpného přímo na Palackého náměstí, dále stánky, pouťové atrakce a kramářské písně. Fotbal: 15 hodin - elévové, 17 hodin - muži (mistrovské utkání) Sobota 18 srpna od 20 hodin Koncert v Městském muzeu Skuteč Odpoledne s dechovkou Kulturní dům prochází druhou etapou generální rekonstrukce. Proto nedělení koncert dechovky proběhne, stejně jako loni, ve sportovním areálu v centru města. Nabízí se Vám tak opět možnost spojit zážitek kulturní se zážitkem sportovním. Po plánovaných fotbalových utkáních je pro návštěvníky posvícenského nedělního odpoledne od 16 hodin připraven cca dvouhodinový koncert dechové kapely TURNOVANKA. Dnešní podoba Turnovanky malý dechový orchestr se 16 členy, vznikl z původně velkého dechového orchestru. V repertoáru mají své nezastupitelné místo tradiční rytmy jako polka, valčík, tango, ale na koncertech můžete uslyšet i řadu tanečních rytmů z repertoáru Turnovského big bandu či další swingové skladby. I přes nedostatek mladých hudebníků se daří soubor příjemně omlazovat a zachovávat i nadále jeho více jak osmdesátiletou tradici. Přijďte si posedět v příjemné atmosféře oblíbených melodií a prožijte příjemné odpoledne a podvečer se svými blízkými. Občerstvení bude zajištěno. Vstupné na koncert je zdarma! Město Skuteč ve spolupráci s Ing.Jindrou Sodomkovou pořádá Jazykové kurzy angličtiny 2007/2008 Kurzy budou v případě dostatečného zájmu uchazečů probíhat v období od září 2007 do června 2008 pravděpodobně v pátek v podvečerních hodinách. Lekce jak pro začátečníky, tak pro pokročilé budou vedeny dle středoškolských učebnic pro jazykové školy. Předběžná cena kurzovného --- cca 1500,- Kč Přihlášky podávejte do konce srpna 2007 na odboru kultury a školství MěÚ Skuteč. Telefon: Město Skuteč Vás v rámci Skutečského posvícení zve na tradiční KONCERT V KOSTELE Nanebevzetí Panny Marie Petr Hostinský varhany Jiří Houdek trubka NEDĚLE od 16 hodin Městské muzeum ve Skutči Vás zve v sobotu ve 20 hodin na tradiční posvícenský koncert - Literárně pěvecký večer s názvem ZÁHUDBÍ aneb Sladké snění připravili absolventi brněnské konzervatoře pod vedením prof. PhDr. Miloše Schnierera. V pořadu zazní písně ze známých operet a muzikálů, které budou doprovázeny pohledem do zákulisí života a tvorby jejich skladatelů. Soutěž Za pověstmi Chrudimska Hlinecka Cestujete v létě rádi? Pak pro vás máme báječný tip na letní výlety po turistické oblasti Chrudimsko Hlinecko. Pětilístek, což je volné sdružení informačních center této oblasti (konkrétně Chrudim, Slatiňany, Hlinsko, Nasavrky, Třemošnice + nově přidružené Heřmanův Městec a Seč), pro vás připravil letní soutěž. Přijďte se podívat do míst, kde se kdysi odehrávaly zajímavé příběhy a děly podivné věci, kde se minulost a současnost potkávají, kde možná ještě dnes najdete kousek kouzla starých příběhů Nová soutěž vás těmito místy provede. Jediná investice do této soutěže je zakoupení Putovní knížky za 20 Kč v některém ze sedmi informačních center. Pak už záleží na vás, jakou formu cestování zvolíte. Ceny pro vítěze jsou velmi lákavé a hodnotné. Jejich seznam je k nahlédnutí v informačních centrech. Pravidla soutěže naleznete na letáčcích v informačních centrech a na www. chrudim-city.cz. Lucie Urválková, Informační centrum Chrudim Neděle 19. srpna Odpoledne ve sportovním areálu - fotbalové utkání ve 13 hodin - stará garda a od 16 hodin tamtéž koncert TURNOVANKY VSTUPNÉ NA KULTURNÍ AKCE ZDARMA Po oba dny zve Aeroklub Skuteč na vyhlídkové lety pro veřejnost, ukázky letového provozu i techniky, ukázky leteckých modelářů. Občerstvení po celou dobu zajištěno. Zaleťte se podívat právě nad svou rodnou vesnici. Na snímku Žďárec u Skutče. TJ SOKOL RADČICE pořádá ve sportovím areálu Doupnice 31. ročník turnaje veteránů Memoriál Břetislav Cimburka v sobotu Začátek turnaje: v 9 hodin kategorie: veteráni muži, ženy, superveteráni nad 50 let. Celorepublikový, dobře obsazený turnaj. Bohaté občerstvení po celý den, večer příjemné posezení s tancem a hudbou MAT 4.Vstup zdarma. TJ SOKOL RADČICE a ČKHV Chrudim pořádá 25. srpna 2007 od 9 hodin Soutěž historických vozidel s výstavou a jízdou zručnosti ve sportovním areálu Doupnice v Radčicích. Kategorie: AUTO, MOTO, UŽITKOVÁ, KOLO. Bohaté občerstvení po celý den, večer příjemné posezení s tancem a hudbou. Vstupné dobrovolné! Další informace, kontakt a přihlášky na Václav Sodomka starosta TJ

7 SKUTEČSKÉ NOVINY STRANA 7 OČNÍ STŘEDISKO Optika - Olivová - Skuteč VÁM NABÍZÍ: AKCE SRPEN CENOVÁ BOMBA Je pro Vás připravena speciální akce: k brýlovým čočkám s AR obruba za korunu Skuteč, Sládkova 849 tel Účetní Správa bytových služby domů Odhady cen Zpracování ve strojírenství daňových přiznání AUDIT, Palackého náměstí 369, Skuteč tel.: Chcete obdarovat své bližní netradičním dárkem? Darujte jim vyhlídkový let AEROKLUB SKUTEČ provádí vyhlídkové lety každý víkend. Inf. na tel. č.: p. Kučera Telefonní seznam zam. MěÚ Skuteč SEKRETARIÁT pevná linka služ. mobil NOVOTNÝ Pavel starosta BEZDĚK Pavel místostarosta ZEMAN Radek tajemník MALINSKÁ Hana - asistentka (ústředna) MATRIKA ŠLEMROVÁ Petra EKONOMICKÝ ODBOR HRUBEŠOVÁ Zdena Ing. BROKLOVÁ Hana ŠTĚPÁNKOVÁ Jana SODOMKOVÁ Božena SKUTEČ TEL: VYHLEDÁME PRO VÁS NEJLEPŠÍ ZÁJEZDY LAST MINUTE NA ČESKÉM TRHU OBJEDNÁVÁNÍ ZÁJEZDŮ INTERNETOVÝCH SPOLEČNOSTÍ INVIA, ZÁJEZDY CZ, NET TRAVEL A DALŠÍCH PŘÍMO U CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ PORADÍME VÁM S VÝBĚREM OBLÍBENÝCH LETOVISEK ZA NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY 170 PARTNERSKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ SKUTEČ, PAL. NÁM. Po-Pá , Knižní novinky ze skutečské knihovny Naučná literatura pro děti Kýrová, Alena: Keramika pro malé i větší umělce - Ája a její skřítci přináší nové náměty pro práci s hlínou. Na čtyřicet nápadů v podrobných popisech krok za krokem a s doprovodnými fotografiemi. Penny, Susan: Malování na sklo - Kniha je určena spíše starším dětem, ale zaujme jistě i rodiče. Pomocí této knihy projdete všemi základními technikami malování na sklo, naučíte se barvy míchat i nanášet. Penny, Susa: Potisky - Tričko, ubrus, polštář nebo závěsy ve vašem pokoji mohou být přesně podle vašich představ. Tereščuk, Andrej Vasiljevič: Panovníci Ruska - Moderní a bohatě ilustrovaná publikace z edice Odkaz vás populární formou seznámí s historicky doloženými panovníky Ruska od kyjevských knížat, vládnoucích v 9. století, až po současného prezidenta Vladimíra Putina. Naučná literatura pro dospělé Kalina, Kamil: Drogové závislosti 1. a 2. - Rozsáhlá monografie vychází z modelu zneužívání návykových látek a shrnuje soudobé poznatky z oblasti drog a drogové závislosti. Antier, Edwige: Dítě toho druhého - Publikace poradí jak žít s dítětem nového partnera. Šťáhlavský, David: Německo mezi řády - Reportáže redaktora Československého rozhlasu - Radiožurnálu z míst, která navštívil - Berlín, Braniborsko, Meklenbursko, Přední Pomořansko a Sasko. Od stejného autora máme i knihu repertáží z Pobaltí: Výpravy opačným směrem. Krumlovská, Olga: Orientální horoskopy - Autorka se v publikaci zabývá prastarou astrologií indickou, která je poněkud odlišná od známější astrologie čínské. Fousek, Josef: Na cestách s anděly - Sbírka vyprávění, vzpomínek a příběhů českého písničkáře o putování životem a světem. Tento autor napsal i jiné laskavé knihy: Buďme k sobě vlídní, Pojďte se smát, Fouskovy fejetony. Můžete si je u nás vypůjčit. Asma, Stephen T.: Bohové pijí whisky - Při tomto pozoruhodném putování po Kambodži a jihovýchodní Asii odkrývá neúnavný cestovatel a věčný student Stephen T. Asma základní pohledy na buddhismus způsobem, který by už snad ani nemohl být zábavnější a stejně tak i provokativnější. Vondruška, Vlastimil: Intimní historie - Kniha sleduje, jak se přirozené lidské úkony postupně stávaly společenským tabu a jak se rodil ostych a stud. Kosatík, Pavel: Ústně více (šestatřicátníci) - V první polovině padesátých let se z přátelství dvou tehdy začínajících básníků Jiřího Paukerta-Kuběny a Václava Havla zrodila literární skupina Šestatřicátníků (nazvaná podle letopočtu narození většiny členů). Skupina sdružovala mladé muže a ženy, kteří věřili ve vlastní literární talent a zároveň neměli v úmyslu zadat si svým psaním s panujícím režimem. Faktograficky bohatá kniha je příběhem mládí, příběhem tvorby a uceleným obrazem jedné významné a dosud nepříliš známé výseče našeho kulturního života v rozmezí padesáti poválečných let. To je jen malá ochutnávka našeho MENU, které vám nabízí Městská knihovna ve Skutči. Další informace o novinkách hledejte na webu městské knihovny ve Skutči www. knihovna-skutec.cz v ON-LINE katalogu v sekci Knižní novinky Za MěK Z.Š. NEBANKOVNÍ PŮJČKY od 6000 do Kč,- bez nahlédnutí do bank.registrů vyřízení zdarma TEL: Jednota divadelních ochotníků Jaroslav a Město Luže s fin. podporou Pardubického kraje dovolují si Vás pozvat na KOŠUMBERSKÉ LÉTO 2007 Program srpen: ve NEBE NA ZEMI lidová komedie v podání Ořechovského divadla Ořechov ve CECHY KRÁSNÉ, CECHY MÉ komedie div. Souboru Černí šviháci ve h. - LETNÍ COUNTRY VEČER country kapela Bolaso Luže v h. - Košumberský hudební festival DEN MĚSTA LUŽE slavnost první u příležitosti vrácení města. Program na plakátech v h. Koncert PS KANTILÉNA NEOMEZENÝ BEZDRÁTOVÝ INTERNET ve Skutči a okolí rychlost od 512 kbps, paušalní poplatky 300,- Kč s DPH Prověření realizovatelnosti ZDARMA. V případě přechodu od jiného poskytovatele až 2 měsíce provozu zdarma Informace Jiří Ligr tel LÉTO S TAJENKAMI Od 9. července do 31. srpna 2007 každý týden letecký zájezd k moři pro dvě osoby za vyluštění tajenky. Každý týden vyluštěte tajenku podle nápověd ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a Pardubickém, Chrudimském, Svitavském a Orlickém deníku. Pravidla a podrobnosti na Vydává Město Skuteč MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE KUDRNA Jaroslav CHMELÍKOVÁ Jiřina KAMENICKÁ Stan., fakturantka v případě poruch volejte SOCIÁLNÍ ODBOR KYSELOVÁ ANNA KUBÁTOVÁ Marie VEVERKOVÁ Jitka ODBOR KULTURY A ŠKOLSTVÍ BALOUNOVÁ Lenka SEDLÁK Petr MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ Ing. KRUPKA Jan CHMELÍKOVÁ Zuzana ODBOR VÝSTAVBY Ing. ŠOLTYS Martin KOPECKÝ Tomáš ZELENKOVÁ Irena BOUŠKOVÁ Marta STAVEBNÍ ÚŘAD KOPŘIVOVÁ Iveta TVAROHA Aleš MĚSTSKÁ POLICIE STUNA Jiří, pprap KOUBA Pavel, nstržm FAX: GSM brána: Poděkování Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem Aloisem Slováčkem ze Skutče. Dále děkujeme za květinové dary, písemné i ústní projevy soustrasti a panu Cemperovi za důstojné vypravení pohřbu. Poděkování patří také muzikantům a p. Škrochové za smuteční řeč. manželka a děti s rodinami Děkujeme touto cestou všem, kteří se přišli v pátek rozloučit s panem Čestmírem Štorkem, zároveň tímto děkujeme i PIETĚ paní Dany Bakešové za vzorné služby. manželka se synem. Děkujeme učitelskému sboru MŠ Osady Ležáků za kvalitní práci, vstřícný přístup a příjemné prostředí, které pro spokojenost dětí a jejich rodičů během celého roku vytvářel. Manželé Vtípilovi a syn Matěj. Řádková inzerce KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, pohledy a obálky, celé sbírky, větší množství i pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti, nejvyšší možné ceny. Informace na tel.: ORIENTÁLNÍ TANEC pro ženy a dívky každého věku a postavy. Kurz bude zahájen ve čtvrtek 6. září v hodin v ZUŠ ve Skutči. Bližší informace a přihlášky na tel.: nebo na ové adrese: Sháním dům nebo chalupu k trvalému bydlení a k rekreaci. Tel. č Koupím byt 2+1 ve Skutči Tel: Hledám spolehlivého muže či ženu, kteří by byli ochotni ráno pomoci při vstávání z lůžka. Jedná se asi o 17 dní v srpnu nepravidelně jdoucích za sebou. Nabízím dobrou finanční odměnu. Tel.: Povoleno referátem kultura OkÚ v Chrudimi pod registrační značkou MK ČR E Za obsah novin zodpovídá Rada Města Skutče, šéfredaktorka - Lenka Balounová. Příjem příspěvků vč. inzerce: MěÚ ve Skutči, paní Lenka Balounová, ved. odboru kultury, tel.: , Uzávěrka došlých příspěvků je vždy 12. v měsíci. Grafická úprava a tisk: Ofsetová tiskárna UNIPRINT s.r.o., Zbuzany 1584, Rychnov nad Kněžnou, tel.: , fax:

8 STRANA 8 SKUTEČSKÉ NOVINY MĚSTO SKUTEČ INICIÁTOREM ORIGINÁLNÍHO TURISTICKÉHO PROJEKTU Proč Toulovec a Tas? Město Skuteč, Sdružení obcí Toulovcovy Maštale, Obec Předhradí a Zámek Nové Hrady pro Vás připravily nezvyklou turistickou hru. Jejími patrony se staly dvě dávné historické postavy spojené se středověkými dějinami tohoto kraje. Vavřinec Toulovec byl podle pověstí rytíř, který si své živobytí zajišťoval loupeživými výjezdy z rodné Proseče do moravských krajů, kde přepadával sídla jiných šlechticů. Ke svým poddaným se ale prý choval mile a vlídně. Rytíř Tas z Mrdic a Rychmburka je postava zahalená tajemstvím a zašlými časy dávného středověku. Jediné co o něm dnes víme je, že se zasloužil o založení hradu Rychmburk, kam se na svých cestách můžete také podívat. Pojďte se s námi toulat krajinou, kudy se kdysi proháněli na koních právě tito dva rytíři. Objevte s námi krásu dvou malých městeček a malebných vesnic na úpatí Vysočiny. Rozhlédněte se do dálky z výšky rozhleden, pokochejte se honosnou nádherou zámku, jemuž se přezdívá Malý Schönbrun, užijte si klid a ticho zapadlých koutů zatopených lomů a průzračných skalních jezírek, popusťte uzdu fantazii a zadívejte se na roztodivné tvary pískovcových útvarů. Prohlédněte si důstojný mohutný hrad Rychmburk i skalní pískovcová obydlí. Zastavte se cestou u starobylých kostelů a kapliček a seznamte se s historií regionu v muzejních expozicích. Osvěžení po celodenním výletě najdete v hospůdkách a restauracích stejně jako na letním koupališti. Skutečnost o nejnižším počtu návštěvníků a turistů, kteří se přijíždějí rekreovat nebo trávit dovolenou v Pardubickém kraji, je chronicky známá. V rámci celé České republiky si moc dobře nestojíme. Přitom se mnou jistě budete za jedno v tom, že náš region má turistům co nabídnout. Mezi jinými subjekty se také Město Skuteč rozhodlo situaci v oblasti cestovního ruchu zvrátit ve svůj prospěch. Světlo světa tak spatřila myšlenka zorganizovat originální turistickou hru. Aby její význam přesáhl hranice Skutče, podařilo se navázat spolupráci se Sdružením Toulovcovy Maštale, zámkem Nové Hrady a OÚ v Předhradí. Projekt získal konkrétní obrysy a práce na jeho přípravách se zúročila v podobě získané dotace od Evropské unie. Výsledkem je zábavná a atraktivní turistická hra s názvem Od maštalí do podhradí aneb soutěžte s rytíři Toulovcem a Tasem. Na této stránce Vám ji podrobně představujeme a otiskujeme všechny důležité informace, které potřebujete, abyste se do soutěže mohli zapojit nebo ji doporučit svým přátelům a známým. Doufáme, že se nám podařilo vzbudit Váš zájem i soutěživého ducha, který v každém z nás dřímá. Odměnou Vám bude nejen výhra, kterou si budete moci vytočit v závěru hry na kole štěstí, ale také příjemné chvíle aktivního volna v našem kraji a řada nových zajímavých informací. Zapojte se do soutěže! Pravidla hry spolu s herními plány si můžete vyzvednout ve všech okolních informačních centrech a na vybraných stanovištích. Jejich seznam otiskujeme a také jej naleznete na Vaším úkolem bude navštívit co největší počet soutěžních stanovišť, která jsou označena informačními tabulemi. Na některých si můžete přečíst i pověst vážící se k danému místu (viz. níže) Z herního plánu vyčtete otázku, na níž lze nalézt odpověď pouze na daném místě. Odpověď (pokud možno správnou) doplníte do herního plánu a můžete pokračovat k dalšímu stanovišti. Navštívíteli minimálně 15 míst, můžete s herním plánem přijít do IC v Proseči, kde Vaše odpovědi zkontrolují a budou-li správné, dočkáte se i odměny. Výhru si vylosujete na kole štěstí. Nikdo neodejde s prázdnou. Vyplníte-li při losování také kontaktní údaje, postoupíte do hlavního slosování, které proběhne na konci letní turistické sezóny. Vyplnit herní plán a vylosovat si výhru lze i prostřednictvím internetu na Pověst o ukradené mrtvole Hradní pán Berka, který nechal zazdít svoji dceru do stěn nedalekého hradu Rychmburk, byl po své smrti pochován až v Olomouci, což se lažanským ani hradnímu vrchnímu příliš nelíbilo. Rozhodli se proto, že si svého hradního pána pohřbí v Lažanech. Byli vybráni bratři Moučkové, aby se vypravili do Olomouce a tělo mrtvého Berky přivezli zpět. V Olomouci žil skutečský rodák, který strážil hřbitov, kde starý Berka odpočíval. U něho se bratři Moučkové ubytovali a několik dní zde pobyli. Posledního večera opili hřbitovního strážce, sebrali mu klíče a vnikli do Berkovy krypty. Šlechticovo tělo naložili na vůz a dali se na úprk ke Skutči. Po cestě měli na několika místech připraveny čerstvé koně, takže jim četa husarů, která je pronásledovala, jen těžko stačila. Bratři Moučkové se tak stihli včas vrátit do bezpečí vysokých a pevných zdí rychmburského hradu a nebohý Berka byl uložen v hradní kapli. Později byly jeho ostatky přeneseny do lažanského kostela a v novém hrobě jeho tělo došlo konečně věčného klidu. Pravidla hry Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba. Každý účastník může odevzdat pouze 1 vyplněný herní plán za 1 kalendářní rok. Soutěžící navštěvuje v libovolném pořadí jednotlivá stanoviště hry a na nich zodpovídá otázky uvedené na herním plánu. Odpovědi vyplňuje do herního plánu. Pokud účastník správně vyplní alespoň 75% odpovědí (tj. 15 otázek z 20) má nárok na odměnu vytočenou na kole štěstí v IC v Proseči nebo prostřednictvím internetu na Správně vyplněné herní plány odevzdané v každém roce do budou zařazeny do slosování o hlavní ceny, pokud účastník vyplní kontaktní údaje. S herním plánem je spojena sleva na vstupné ve výši 20% z ceny na každém dalším navštíveném stanovišti i na jiných místech v blízkém okolí ( jejich seznam naleznete na pouze na prvním stanovišti, kde si turista vyzvedne herní plán, nemůže být sleva uplatněna. Další pořadatelé: OBEC PŘEDHRADÍ ZÁMEK NOVÉ HRADY 1. Prosečské Muzeum dýmek 2. Planetární stezka v Proseči 3. Pískovcové obydlí ve Zderazi 4. Toulovcovy Maštale 5. Kostel svatého Bartoloměje v Mladočově 6. Kostel Boží lásky v Budislavi 7. Toulovcova rozhledna 8. Rozhledna Borůvka 9. Rozhledna Terezka 10. Pasíčka ČSOP 11. Městské muzeum a rodný SOUTĚŽNÍ STANOVIŠTĚ dům Václava Jana Tomáška ve Skutči 12. Letní koupaliště ve Skutči 13. Kaple svaté Anny 14. Kostel svatého Václava v Lažanech 15. Andrusivův lom u Skutče 16. Přírodní rezervace Malhošť 17. Hrad Rychmburk 18. Panská zahrada 19. Šilinkův důl 20. Zámek Nové Hrady

Město Hlinsko. Výpis z Usnesení

Město Hlinsko. Výpis z Usnesení Město Hlinsko Výpis z Usnesení Z 12. řádné schůze Rady města Hlinska konane dne 26. cervna 2013 Rada města Hlinska usnesením Č.: 95/2013 b e r e na vědomí:. žádosti manželu Hlinsko, a manželu Hlinsko,

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

U S N E S E N Í. ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

U S N E S E N Í. ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 18.3.2002 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Město Hlinsko. Výpis z Usnesení

Město Hlinsko. Výpis z Usnesení Cy Město Hlinsko Výpis z Usnesení z w. řádné schůze Rady města Hlinska, konane dne ii. cervna 2014 Rada města Hlinska usnesením č.: 70/2014 bere na vědomí: I. žádost Ski klubu Hlinsko, občanské sdružení,

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Rady města Žatce konané dne 26.9.2016 Usnesení č. 299 /16-323 /16 299/16 Schválení programu 300/16 Kontrola usnesení 301/16 Odměna ředitelky PO Kamarád LORM 302/16 Informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období 2014 2018 konaného dne 18.02.2015 ve výstavní síni MÚ Krupka Přítomno:20 Nepřítomno: 1 Z toho omluveno: 1 Zasedání zastupitelstva města

Více

Město Hlinsko. 1. složení slibu člena Zastupitelstva města Hlinska Mgr. Josefem Remešem;

Město Hlinsko. 1. složení slibu člena Zastupitelstva města Hlinska Mgr. Josefem Remešem; Město Hlinsko Výpis z usnesení z ii. řádného zasedání Zastupitelstva města Hlinska konaného dne iz. prosince 2012 Zastupitelstvo města Hlinska usnesením Č.: ZM/71 bere na vědomí: 1. složení slibu člena

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 29. dubna 2014 od 8.00.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Duchcov Přítomno: 6 Nepřítomno: 0

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./ fax: +420 325643312, č. bankovního účtu: 152777556/ 0600 Zpráva o činnosti v roce 2012 Vypracovala: Mgr.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014

U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014 U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014 A. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 30.09.2013; 23.10.2013; 28.11.2013; 16.12.2013 a 29.01.2014.

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Město Přibyslav. Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne

Město Přibyslav. Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne Město Přibyslav Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 14. 12. 2016 74/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zasedání dne 14. 12. 2016. Termín: 14. 12. 2016 Zajistí:

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Vážení spoluobčané, poslední měsíc roku 2013 se blíží do své poloviny a my můžeme pomalu hodnotit, jaký ten rok s třináctkou

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016

Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016 Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016 Přítomni: Milan Janďourek, Markéta Franzová, Renata Kopecká, Petr Vašák, Alena Krejčí, Vladislav Dibelka Omluveni: Ivana Joklová, Jana

Více

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 8/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

7. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané v 15:30 hod. na OÚ ve Slatinicích.

7. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané v 15:30 hod. na OÚ ve Slatinicích. 7. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané 28. 5. 2015 v 15:30 hod. na OÚ ve Slatinicích. Přítomni: Bc. Ondřej Mikmek, Mgr. Zdeňka Ševčíková, Lubomír Vymazal Stanislav Havlíček, Jana Stachová Program: 1. Rozpočtové

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Město Hlinsko. Výpis z Usnesení z 9. řádné schůze Rady města Hlinska, konané dne 12. května 2010

Město Hlinsko. Výpis z Usnesení z 9. řádné schůze Rady města Hlinska, konané dne 12. května 2010 Ť Město Hlinsko Výpis z Usnesení z 9. řádné schůze Rady města Hlinska, konané dne 12. května 2010 Rada města Hlinska Usnesením Č.: 55/2010 bere navědomí: 1. Sdělení společnosti PZP MERLIN s. r. o., Hlinsko,

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: 23.04.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dne 23.04.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. KC Kaskáda 05.11. Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A I. ukládá 1025 Ředitelce KC Kaskáda

Více

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 04. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesní hospodářství b) Bytový fond obce c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 025/2006 d) ZŠ a MŠ

Více