KLABOTÁČI, KLABAČI, HRKAČI...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLABOTÁČI, KLABAČI, HRKAČI..."

Transkript

1 1/2010 KLABOTÁČI, KLABAČI, HRKAČI... CZECH POINT ORDINACE V SOKOLOVNĚ NEJLEPŠÍ ZÁŽITEK - VÝHRA NAD SPARTOU

2 úvodník 2 TRADICE odkaz otců, dědů... Klabotáči, klabači, hrkači... a tak dále. Každý jim možná říkáme trochu jinak, ale rok co rok je můžeme v předvečer velikonočních svátků potkat. Asi všichni víme, proč se tak děje a dělo. Na Zelený čtvrtek zvony z kostelů odlétají do Říma a je třeba je nějak nahradit, aby zůstal pro obyvatele jakýs-takýs přehled o čase. A tak mladí hoši, moha používat zvony a zvonky, začali vyrážet do vsí a měst se všelikými stroji a mechanismy. Nejdůležitějším aspektem bylo, aby byli slyšet - jinými slovy, aby to dělalo co jvětší rámus. Tolik historie... Díky za to, že se ve Hvozdné tento starobylý zvyk v celkem čisté podobě zachoval. Pravdou je, že ti naši hvozdenští klabotáči se asi těžko mohou rovnat se svými kolegy například z Horňácka, kteří vyrážejí do obcí v krásných krojích. Nebo třeba s ogarama z Valach. Ti zase na křižovatkách a jiných důležitých místech zpívají různé, většinou zbožné popěvky. Také jejich seskupení má jasnou podobu a ní náhoda, kdo a jak jde v čele, bo naopak na konci průvodu. Ale všichni mají jedno společné. Opakují to, co vidí u svých starších sourozenců, kamarádů, otců, strýců, dědů, pradědů, prapra... A tomu se, vážení, říká TRADICE. Ano, mí starší bratři taky chodili a bylo samozřejmé, že půjdu také. Pamatuji si všechny své kapitány. Juru Vyorala, jeho bráchu Martina, a pak dlouholetého Jaryna Šebestového a skončil jsem, myslím, pod Alešem Dominikem. A stále to pokračuje bez přerušení - Tomáš Daněk, Mirek Válek a nyní Radek Holeňák a Filip Řihák. Krásné,? Je třeba podotknout, že jsem žádný velký uctívač tradic (alespoň si to o sobě myslím), ale na výše jmenovanou dám dopustit. Kdo z Vás, milí rodiče, zažil někdy návrat své ratolesti z klabotání? Velká únava, rozpálené tváře, ale v očích jiskřičky čehosi pojmenovaného a uchopitelného. Že by to bylo (i když uvědomované) napojení právě k té TRADICI? Kdo ví? Je jasné, že děti to vidí daleko prozaičtěji a ministranti mezi sebou pravidelně uzavírají sázky, kdo večer při slavnostní a dlouhé Velikonoční vigilii nakoc tak zvaně vytuh. Chce se mi teď napsat: Posílejte své děti či vnuky na pomoc této tradici!. Je ale jasné, že právě takhle to zřejmě jde. Mělo by to vyjít Hoši vyrážejí poctivě na šestou ranní z člověka tak nějak samo... Ale věřím tomu, že i z takového mála si naši potomci budují vztah ke své rodné hroudě, byť třeba jen maličký... A navíc (jak píšu nahoře) máme tento zvyk ve Hvozdné zatím docela zkažený, což lze říct o spoustě ostatních tzv. zvyků. Hoši vyrážejí poctivě na šestou ranní, potom ve dvanáct a nakoc na klekání. V některých okolních obcích se to smrsklo už jen na sobotní vybírání, což je smutné. Velmi zajímavým a příjemným oživením bylo také zapojení dívek. Dříve sice věc slýchaná - ale! pokrok se zřejmě dá zastavit (jak říká klasik). A proto na Bílou sobotu otevírejte svoje dveře a věřte, že skrze tyto klabotáče k Vám možná promlouvají i Vaši otcové a dědové, protože nit se zatím ještě přetrhla... Ale jak dlouho vydrží? Jaromír Javora, klabotáč pamětník

3 Již jednou jsme informovali na našich stránkách magazínu o zavedení a provozování kontaktního místa Czech POINT v naší obci. Jen pro informaci uvádím základní informace o projektu, který byl spuštěn v roce Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál boli Czech POINT je projekt, který žadateli umožní na jediném místě, během několika minut, zařídit to, co by jinak trvalo i několik hodin. Evidenci a rozličné registry totiž zajišťují různé úřady a ty vždy sídlí na stejném místě. O některé výpisy ale můžete požádat dokonce i z domova, prostřednictvím intertu. Stačí využít e-shopu. Výpisy, ověření podpisu i ohlášení živnosti za pár minut - Czech POINT ovšem toho umí mnohem víc. Na kontaktních místech získáte především výpisy z veřejných, ale i veřejných evidencí. Na speciální úřad tak musíte chodit pro výpis z katastru movitostí, rejstříku trestů, obchodního či živnostenského rejstříku, registru bodového hodnocení řidiče či seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Kontaktní místa rovněž převádějí písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, ale také přijímají i tzv. podání podle živnostenského zákona. Pod tímto názvem se skrývá ohlášení živnosti, ohlášení údajů a změn údajů vedených v živnostenském rejstříku a žádost o udělení koncese či změnu rozhodnutí o udělení koncese. V současné době je na Obecním úřadě ve Hvozdné možné žádat o výpisy z katastru movitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, rejstříku trestů... až po výpisy z bodového konta řidičů a ustále tato databáze přibývá a rozšiřuje se. Czech POINT je vám k dispozici vždy v úřední hodiny, tj. v pondělí a ve středu od a hodin. Czech POINT ní určen k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušné databáze. Výpisy jsou zpoplatněny (viz. tabulka), počet stran lze ovlivnit. Druh výpisu 1. strana Každá další str. Katastr movitostí 100,- Kč 50,- Kč Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč Rejstřík trestů 50,- Kč PÁR MINUT místo hodin Pro vystavení výpisu z katastru movitostí je nutné, aby žadatel znal parcelní číslo, číslo popisné bo číslo listu vlastnictví, u výpisů z obchodního bo živnostenského rejstříku IČO organizace a u výpisu z rejstříku trestů je nutné předložit platný občanský průkaz bo cestovní pas (cizincům se výpis z RT vydává), popřípadě plnou moc, jejíž formulář je k dispozici na OÚ. V měsíci 08/2009 bylo provedeno rozšíření a úprava našeho pracoviště s tím, že v rámci získané dotace byl proveden Nová technika bude mít vliv na zkvalitnění služeb upgrade tohoto pracoviště, kde byla pořízena nová technika, což bude mít vliv na kvalitu poskytovaných služeb na našem kontaktním místě na OÚ obce Hvozdná. Cena uvedeného upgrade pracoviště je okolo 60 tis. Kč, na což byla obci poskytnuta dotace z prostředků EU a to dle výzvy č. 2 Integrovaného operačního programu (OIP) na CzechPoint. Pokud potřebujete jakékoli informace, prosím obracejte se na pracovnici administrativy obce tel , která vám podá přesné instrukce, co je možné získat v rámci provozování kontaktního místa Czech POINT v naší obci. Další možný zdroj informací je na intertu na adrese kde jsou uvedeny ucelené informace pro zájemce o tuto službu. Ivona Hustá, administrativa OÚ obec 3

4 4obec ROZPOČET OBCE na rok 2010 PŘÍJMY Daňové příjmy a poplatky, dotace Nedaňové příjmy VÝDAJE Kč a) služby (KT, voda, hrobová místa, kanalizace) Kč b) pronájem majetku (pozemky, rybník, sokolovna, obchod, pohostinství, les, DPS, hasičská zbrojnice, bývalá knihovna...) c) ostatní příjmy (třídění odpadů, Eurotel, T-Mobil, úroky aj.) CELKEM PŘÍJMY CELKEM PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ Výstavba nového vedení NN a KT Kč Kč Kč Provozní výdaje FINANCOVÁNÍ Úvěr na Sběrný dvůr Kč Zapojení zůstatku z minulých let Splátka úvěru na víceúčelovou budovu Splátka úvěru na rozšíření vodovodu Vrácení půjčky křižovatka u Sběrného dvora Investiční výdaje Kč Kč Kč Kč CELKEM FINANCOVÁNÍ Kč Kč Výstavba kanalizace v severozápadní části obce Výdaje celkem Lesní hospodářství a deratizace obce Kč Kč Silnice a místní komunikace, chodníky, doprava Kč Kč Kč Vodovod Kč Kč Kč Kanalizace Kč Kč Kč Suché poldry - Kč Kč Kč Rybník Kč Kč Škola Kč Kč Kč Kultura (knihovna, kronika, sbor pro obč. záležitosti) Kč Kč Sdělovací prostředky (KT, rozhlas, obecní noviny) Kč Kč Kč Nebytové prostory (sokolovna, obchod, hasičárna..) Kč Kč Dotace (spolky a sdružení, KD, TJ, KDO, SDH) na činnost Kč Kč Veřejné osvětlení Kč Kč Hřbitov Kč Kč Kč Údržba majetku, nákup pozemků, služby bank Kč Kč Kč Likvidace odpadů Kč Kč Kč Vzhled obce a veřejná zeleň Kč Kč Kč Bezpečnost a veřejný pořádek Kč Kč Dům s pečovatelskou službou Kč Kč Územní samospráva a státní správa Kč Kč Kč CELKEM VÝDAJE Kč Kč Kč

5 Na posledním zasedání zastupitelstva obce v loňském roce jsme se mimo jiné věnovali technicko-hospodářskému provozu obce, kde jsme usoudili, že této oblasti musí být věnována důsledná péče i v návaznosti na stávající novou legislativu (zejména s vazbou na platné zákony - zákon o obcích, stavební, vodní zákon, zákon o VaK, o místních komunikacích ) Funkci technika obce vykonává Ing. Miloš Drašar Je nutno se této oblasti věnovat soustavně a systematicky a ní možno, aby se o vše staral pouze jediný člověk v obci starosta. Jen pro informaci majetek obce v popisovaných sítích a objektech dosahuje téměř 200 mil. Kč a vkládané prostředky na opravy a údržbu jsou rok od roku větší a větší (např. v r se pohybovaly ve výši 3,7 mil. Kč, což bylo cca 28% loňského rozpočtu obce) a je nutno je systematicky plánovat. Původně toto všechno bylo úkolem starosty. Starosta se musí dále starat především o zákom stanovené úkoly k samosprávě a státní správě což vyplývá ze zákona o obcích viz z.č.128/2000 Sb až 108 jednat s občany a řešit jejich požadavky vzsené na obec i úřad, vést denní agendu. Dále musí plnit hlavně jemu svěřené povinnosti mimo jiné: odpovídá za hospodaření obce, finanční přezkoumání hospodaření, koordinuje chod úřadu a personalistiky, koordinuje součinnost zastupitelstva obce, rady obce, výborů a komisí, zajišťuje dotační politiku, zabezpečuje zásadní projekty obce, podílí se na nich v projekční i dotační přípravě, organizuje výběrová řízení, dohlíží na plnění přijatého volebního programu Plánu obnovy venkova a v poslední řadě reprezentuje obec navek včetně jejího zapojení do vnějších vztahů v rámci uzavřených smluv. Zastupitelstvo obce po zvážení všech alter- TECHNIK OBCE se stará o majetek nativ přijalo ussení o vytvoření nového pracovního místa a následně příjmu nového pracovníka na obec technika obce, který by řešil tyto majetkové a majetkoprávní záležitosti obce a schválil jeho hlavní pracovní povinnosti. Mezi ně mimo jiné spadá především: zajišťování provozuschopnosti, oprav a údržby obecního majetku všeho druhu (budov, komunikací, všech inženýrských sítí v majetku obce, technických a technologických zařízení atd.) a plánování jejich rozvoje. Dále dle schváleného rozpočtu obce dbát na hospodárné využívání prostředků na údržbu obecního majetku a schválené investice do něho. Dále dle skutečných nároků zajišťuje podklady pro finanční výbor jejich návrh pro rozpočet obce z hlediska plánovaných oprav obecního majetku. Podléhá vedení starostovi obce a spolupracuje s ním na projektech obce, které se vážou k rozvoji či údržbě obecního majetku a na ostatních dle požadavků starosty. V poslední řadě je to i komunikace s občany ve věci jejich požadavků k majetku obce, různá povolení vážící se k výstavbě až po zpracování návrhů stanovisek obce k investiční výstavbě v katastrálním území Hvozdná. Funkce technika obce ní funkcí volenou! Technik obce se bude podílet na kontinuitě technicko-hospodářského provozu obce jen během volebního období obecních zastupitelstev, ale také v období výměny zastupitelstva, rady a starosty obce. Na technika obce bylo vypsáno výběrové řízení a jeho vítězem se stal náš občan - pan Ing. Miloš Drašar, který má dlouholetou praxi v investiční výstavbě i realizaci staveb. Se zavedením této funkce skončila svou činnost v obci Komise výstavby, která zde pracovala historicky pěknou řádku let. Závěrem si dovolím konstatovat či spíše prognostikovat, že toto rozhodnutí zastupitelstva obce se historicky ukáže jako prozřetelné a zajistí obci dobrou správu a údržbu nabudovaného majetku. Miroslav Válek, starosta obce obec 5

6 6obec ODPADY po novu Většina z vás si jistě všimla, že probíhají dokončovací práce na novém sběrném dvoru (dále SD) Hvozdná, jehož výstavba byla umožněna díky získání finančních dotací. Celkově uznatelné náklady díla jsou 2,194 mil. Kč, z toho je příspěvek fondu Evropské unie 1,864 mil. Kč, příspěvek SFŽP ČR / státního rozpočtu 0,110 mil. Kč a příspěvek obce Hvozdná 0,220 mil. Kč. SD se nachází v ulici Záhumení I nad novou hasičskou zbrojnicí a je umístěn, díky velkému pochopení majitelů pozemků, formou desetiletého pronájmu, na pozemcích firem RM-GAS, s. r. o. a družstva ZOD Delta Štípa. Vznikl tak poměrně malý, ale moderně vybavený sběrný dvůr, který bude plně vyhovovat potřebám naší obce. Jeho výstavba začala v loňském roce, v současné době už probíhají drobné dokončovací práce na elektronickém zařízení, jako jsou kamerový a zabezpečovací systém. Pokud jde o vlastní otevření areálu SD pro veřejnost, předpokládáme, že v měsíci březnu požádáme stavební úřad o kolaudaci stavby a v měsíci dubnu, jpozději v květnu, by tak mohl být SD Hvozdná uveden do běžného provozu. Zařízení SD slouží jako sběrné místo obce ke sběru odpadů kategorie ostatní a bezpečný odpad (kód S7) dle přílohy č. 24 k Vyhlášce MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Projektovaná kapacita SD je maximálně 75 tun přijatých odpadů za rok. V SD budou přijímány odpady od občanů obce Hvozdná a od vlastníků objektů určených k rekreaci, kteří jsou zapojeni do systému odpadového hospodářství obce, a dále dle dohody s obcí Ostrata také od jejích občanů. Zařízení SD ní určeno právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání. Zařízení SD je ve vlastnictví obce Hvozdná, která také bude zajišťovat jeho provoz. Do zařízení SD lze přijímat pouze odpady, které jsou vyjmenovány v Příloze č. 1 Provozního řádu sběrného dvoru, který bude k nahlédnutí u obsluhy SD bo na obecním úřadě a bude také umístěn na intertových stránkách obce. Do SD bude možné odevzdávat celou škálu odpadů, které dosud mohly být od občanů odebírány pouze dvakrát ročně formou mobilního sběru bezpečných odpadů, který zabezpečovaly TS Zlín, přičemž tento mobilní sběr bude i nadále zachován a předpokládá se zachování zpětného odběru elektrozařízení, jako jsou televizory, ledničky, rádia, mikrovlnné trouby, dále barev, atd. Nejběžnější odpady, které budou do SD přijímány. Patří sem např. papírové či lepenkové obaly, plastové, kovové a skleněné obaly, pumatiky, textilní odpady, zářivky, použitá léčiva, baterie a akumulátory, plasty, dřevo, kovy, objemný skladný komunální odpad atd. U vyjetých motorových olejů předpokládáme, že se v SD budou přijímat a že bude zachován stávající stav - mobilní sběr TS Zlín. Stavební a demoliční odpady budou přijímány jen drobného rozsahu (likvidaci těchto odpadů ve větším rozsahu si budou občané stavebníci zajišťovat sami na své náklady prostřednictvím firem k tomu určených). Provozní doba bude zabezpečena jako u stávajícího to je 3x týdně, přesně bude vyvěšena u vstupu do SD, taktéž bude vyhlášena místním rozhlasem a bude zveřejněna na infokanále kabelové TV a intertových stránkách obce. Stávající sběrný dvůr bude zrušen a jeho místo bude zpětně upraveno jako odpočinková zelená plocha patřící ke stávající srubové chatce v majetku obce, která stojí v sousedství dvora. Na části původní plochy sběrného dvora bude vybudován nový vtokový objekt pro kanalizaci, boť toto území je záplavovou oblastí, kdy větší přívalové deště způsobovaly ucpávání stávajícího vtokového objektu různými předměty a vyvolávaly tak v místě malou povodeň. Ing. Miloš Drašar, technik obce

7 Obec Hvozdná od loňského roku pracovala na úpravě prostor pro lékaře po upozornění MUDr. Škubala (praktický lékař ze Želechovic a zároveň lékař, který poskytoval své služby ve zdejších prostorách), že jsou z legislativního hlediska vyhovující a on zde bude REKOLAUDACE ordinace lékaře obec Nové zařízení v ordinaci lékaře muset ukončit ordinační hodiny pro klienty ze Hvozdné. Po operativním projednání stavu se Stavebním úřadem Slušovice a Krajskou hygienickou stanicí jsme od poloviny loňského roku usilovně pracovali na tom, abychom co jdříve dokázali tyto prostory upravit. Jednalo se o změnu užívání stavby, což je v praktickém pojetí téměř rekolaudace užívaných prostor stávající Sokolovny na nové prostory lékařské ambulance ordinaci lékaře. Nejprve jsme museli zpracovat odpovídající projektovou dokumentaci se všemi vyjádřeními a stanovisky a následně provést stavební úpravy (oprava WC, podlah, vybourání příčky, vnitřní úpravy vodovodu i vytápění, vymalování, z části nový nábytek v ordinaci apod.). Do dšního d se tyto náklady vyšplhaly na více jak 130 tis. Kč a dílo se podařilo včetně příslušné změny užívání stavby. Rádi jsme uvedené finance investovali s vidinou, že se pro nás zlepší a možná i rozšíří služby v tomto segmentu. Bohužel naše iniciativa byla po zásluze odměněna. Při jednání, které jsme vedli s MUDr. Škubalem na radě obce i při jednání lékaře s klubem důchodců, se podařilo najít společnou řeč a naše nová ordinace lékaře bude dále sloužit jen pro potřeby dětské lékařky MUDr. Divilové a MUDr. Škubal zde mít své ordinační hodiny bude. Je to škoda a naše obec by si jistě zasluhovala mít k dispozici minimálně uvedenou lékařskou ambulanci s praktickým lékařem na několik hodin týdně, ale strohá ekono- mika této služby se k nám tentokrát postavila doslova macešsky. Při letmém pohledu do našich sousedních vesnic zjistíme, že tento trend postihuje i je a jsme v tomto sami, ale to je jen malá náplast na náš problém. Snad zde mohu vyslovit optimistický závěr, že se nám snad jednou v těchto prostorách opět podaří zajistit či obnovit i služby praktického lékaře. Miroslav Válek, starosta obce KABELOVÁ TV a nová nabídka Hodně polemik a diskusí vyvolaly v minulém roce na radách obce i na zastupitelstvu obce informace z dění kolem kabelových televizí obecně, přechodu televize na digitální vysílání a též i osud naší KT Hvozdná. Požadavky občanů se týkaly zkvalitnění signálu a úpravy programové nabídky - možnost volby rozšíření stávající nabídky TV kanálů na jedné straně a možnost snížení poplatků za kabelovou televizi na straně druhé. Zde si dovolím jen malou ekonomickou vsuvku - provozní poplatek, který platíme fy SATTURN činí za rok na 1 zásuvku 1006,80 Kč. Obec v současné době vybírá od občanů roční poplatek ve výši 720 Kč a doplácí tak na jednu zásuvku 286,80 Kč ročně. Zásuvku KT má 269 domácností a obec jen na poplatcích na KT doplácí více jak 77 tis. Kč za rok. K tomu musíme přičíst náklady na údržbu a investice KT, které v loňském roce činily 381 tis. Kč. O tomto dění i osudu KT jste byli již v minulosti informováni i na stránkách našeho magazínu bo na pravidelném jednání zastupitelstva obce, na které byli pozváni zástupci SATTURN Holešov spol. s.r.o. - provozovatele služeb poskytovaných prostřednictvím KT Hvozdná a tito předsli možná řešení i výhledy do jbližší budoucnosti. Rada obce i zastupitelstvo obce 7

8 8obec po projednání této problematiky na posledním zasedání (č. 1/2010 ze d ) schvalilo na základě ussení (č. 5. 2/1/2010) dvě varianty programové nabídky KT Hvozdná a s tím spojené změny výše ceny za KT: I. varianta - redukovaná verze - základní nabídka: 50,- Kč / měsíc / zásuvka (600,- Kč ročně ): ČT1, ČT2, ČT 4 Sport, ČT 24, Nova TV, Prima TV, Prima COOL,TV Barrandov, Nova Cima, TV Noe Cz, FM 2 - rozhlasové pásmo VKV, Infokanál obce Cz. II. varianta - rozšířená verze - rozšířená nabídka: 140,- Kč / měsíc / zásuvka (1.680,- Kč ročně): základní nabídka + Eurosport Cz, Disy Chanl Cz, Markíza Sk, Óčko Cz, STV 1 Sk, STV 2 Sk, TV Noe Cz, Hallmark chanl Cz, Nova sport Cz, Animal Plat Cz, Discovery Chanl Cz. Rada obce na svém zasedání navrhla postup v následujících krocích: 1. Zajištění informovanosti občanů o navrženém řešení v tisku, v KT. 2. Modernizace hlavní přijímací stanice (HPS) Hvozdná včetně instalace stanice Grundig (úprava programové skladby pro možnost filtrování) a rozšíření HPS o programy TV Barrandov, Prima Cool, Nova Cima, Nova Sport, Discovery Chanl a Animal plat (modernizace - nákladově cca 262 tis. Kč) 3. Realizace akce květen červen výběr poplatků dle výběru programového balíčku I. bo II. varianty; při výběru poplatků budou podepsány nové smlouvy (dodatek) dle výběru programového balíčku. 4. V červenci 2010 provedení filtrace programů dle uzavřené smlouvy (dodatku). Vážení účastníci KT Hvozdná, těmito výše uvedenými kroky chceme přispět ke zkvalitnění provozu KT a dát vám na výběr jakou cestou se dále vydáte. Zda se spokojíte s I. variantou programové nabídky bo sáhte ke II. variantě a rozšíříte si možnost příjmu kanálů dle uvedené nabídky. V prvním případě budete šetřit oproti stávajícím poplatkům ovšem za cenu omezení počtu kanálů, v druhém případě sice zaplatíte více, ale za více kanálů a to atraktivních kanálů. Závěrem lze dodat, že stávající vysílání bude zachováno až do konce 06/2010 a potom již dle uzavřených dodatků smluv budou v obci provedeny filtrace programů. Informace Obec Hvozdná a Satturn Holešov VÝZKUM v naší obci Během dubna až června proběh ve vybraných českých domácnostech pilotní šetření k mezinárodnímu výzkumu dospělých, který je zaměřen na zjišťování dovedností, jež lidé uplatňují v každodenním životě (čtení, vyhledávání údajů, využívání počítačů a technologií), na jejich pracovní zkušenosti a vzdělávání. Naše obec byla vybrána náhodným výběrem, aby se tohoto výzkumu zúčastnila. Výzkum budou provádět vyškolení tazatelé společnosti SC&C v domácnostech bo na jiných místech, na nichž se s dotazovanými domluví, např. v knihovnách. Tazatelé budou mít průkazku se jmém a fotografií a budou vybaveni materiály k výzkumu a pověřením. Rozhovor zabere přibližně dvě hodiny a jeho dokončení bude odměněno částkou 500 Kč. Informace poskytnuté v rámci výzkumu budou naprosto důvěrné, boť zpracovatel je vázán zákom o ochraně osobních údajů. Výběr občanů, kteří budou požádáni o účast ve výzkumu, probíhá zcela náhodně. Je velmi důležité, aby se výzkumu zúčastnilo co jvíce občanů, kteří budou osloveni, boť každý oslovený zastupuje tisíce dalších dospělých po celé České republice a podle mezinárodních pravidel výzkumu lze vybrané občany nahrazovat jinými. Proto prosíme všechny oslovené, aby účast ve výzkumu odmítali a pomohli se nám dozvědět více o znalostech a dovednostech občanů ČR, aby bylo možné získané informace porovnat s informacemi dalších zúčastněných zemí a využít je jako podklad pro rozhodování v oblasti vzdělávací a sociální politiky. Na mezinárodní úrovni je výzkum řízen Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). V naší republice jej na základě pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy provádí Ústav pro informace ve vzdělávání ve spolupráci se společností SC&C. Výzkum je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Další informace o výzkumu jsou uvedeny na stránce

9 D se uskutečnila pracovní schůzka se všemi obyvateli Domu s pečovatelskou službou Vyhlídka ve Hvozdné. Za obec se schůzky zúčastnil starosta a místostarostka. Účelem tohoto setkání byla vzájemná informovanost o problémech a řešeních sociální služby v naší obci a projednání návrhů obce i obyvatel DPS pro spokojenější život na DPS. Setkání se zúčastnilo všech 9 obyvatel. Starosta i místostarostka informovali o změnách v systému řešení pečovatelské služby v obci. Od zajišťuje terénní pečovatelskou službu ve Hvozdné DOTEK o.p.s. Vizovice na podkladě podepsané smlouvy. Podpisem této smlouvy je zajištěna pečovatelská služba ve Hvozdné komplexně, to znamená, jen zajištění a rozvážka obědů, ale i další služby podle zákona o sociálních službách 108/ 2006 Sb. Žádosti o jakoukoliv pečovatelskou službu jsou organizovány přes obec a příslušné smlouvy jsou podepsány s jednotlivými ucha- MILÉ SETKÁNÍ na Vyhlídce zeči přímo s DOTEKEM Vizovice. Obec přispívá ze svého rozpočtu na zajištění této služby finanční částkou ,- Kč. Uvolněný byt na DPS, který sloužil pro potřeby pečovatelské služby, provozované naší obcí, nabídl starosta obyvatelům DPS jako klubovou místnost. Tato nabídka se setkala s kladnou odezvou a proto Rada obce Hvozdná v současné době zvažuje a řeší, co dál s tímto bytem. Tento byt č. 1- byl řešen jako pokoj pro pečovatelky a má tudíž jen střešní okno, což vidíme jako problém při rozhodnutí, že bude k dispozici jako 10. byt pro další zájemce. Všem nájemcům bylo oznámeno, že se v současné době připravují podklady pro navýšení - valorizaci výše nájmů bytů v DPS. Součástí setkání bylo také projednání připomík a požadavků obyvatel DPS. Všechny námitky a upozornění na řešení konkrétních oprav budou předány technikovi obce, který prověří a zajistí možná řešení. Na závěr setkání starosta poděkoval všem obyvatelům, kteří se dle svých možností starají o výzdobu společných prostor a okolí DPS a také o prostranství před kapličkou a výzdobu a úklid samotné kapličky. Karla Vrlová, místostarostka obec beseda ZELENÁ ÚSPORÁM a následně beseda NA VYSOKÉM KOLE EVROPOU od 18 hodin Nová hasičská zbrojnice Hvozdná Zváni jsou všichni zájemci o informace spojené s možností čerpání dotace na zateplení domů v rámci dotace Zelená úsporám a dále příznivci cyklosportu. Vstup zdarma. Občerstvení zajištěno. Srdečně zve obec Hvozdná, firma Kolomazník Group spol. s r.o. a Josef Zimovčák. Josef Zimovčák, mimo jiné cyklistické akce, se stal hrdinou jsledovanějšího cyklistického závodu roku Tour de France a jako první člověk na světě zdolal 3584 km dlouhou trať na vysokém kole. 9

10 obec 10 v novém hávu Jistě si někteří z Vás všimli, že od nového roku má naše obec nové webové stránky. Ti, kteří intertovou prezentaci obce sledovali i dříve, nám jistě dají za pravdu, že její stav byl Po měsíci usilovné práce, litrech kávy... poměrně utěšený. Na stránkách sice byly všechny potřebné informace, ovšem orientace v nich a jejich grafické zpracování odpovídaly současným standardům. Na podzim loňského roku jsme proto byli osloveni pam starostou Válkem, abychom připravili návrh a řešení nové prezentace. Po měsíci usilovné práce, litrech kávy a bezesných nocích se obec Hvozdná kočně dočkala a v pondělí 4. ledna 2010 byla (bohužel nikoliv slavnostně) spuštěna nová intertová prezentace. tradiční beseda NOVINKY V PŘEDPISECH O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH v hod. OSTRATA - multifunkční budova Zváni jsou všichni řidiči, kteří absolvují odborná školení v dané věci. Vstup zdarma. Občerstvení zajištěno. Srdečně zve obec Hvozdná, obec Ostrata a Autoškola Jiří Dočkal - Ostrata V současné době na ní najdete rychlý přístup k infokanálu, aktualitám, všem potřebným tiskopisům, k informacím jen z obecního úřadu, ale také z historie a současnosti samotné obce, jejích organizací a spolků. Cílem nové webové prezentace bylo jen zpřehlednění struktury, ale také použití jnovějších technologií, které zajišťují jak bezpečnost běžící prezentace proti útokům z intertu, tak gerování tzv. validního kódu pro intertové prohlížeče a také možnost správy obsahu pracovníky obce, která zajistí jeho aktuálnost. Pokud máte pocit, že na stránkách něco chybí, máte-li co uveřejnit, případně máte-li tip na novou rubriku či anketu, je tohle apel právě na Vás. Všechny své podněty můžete směřovat na adresu Totéž platí také pro jednotlivé spolky: máte- -li nějaké aktuální informace z dění ve vaší organizaci, fotografie apod., pochlubte se s nimi i ostatním. Práce na stránkách budou probíhat i nadále v průběhu celého roku. Přibudou fotografie do jednotlivých článků, stejně tak fotogalerii, která je prozatím pouze importovaná z předchozí verze strák, čeká přepracování. Naším cílem je zatraktivnit také výtvarnou stránku a stránky přesunout na vlastní server. Věříme, že všechny již proběhnuté i plánované změny přispějí k tomu, že se na stránky budete rádi vracet, že se pro Vás stanou plnohodnotným informačním zdrojem a ulehčí vám komunikaci s obecním úřadem. Marek Herman & Radomír Bušo, autoři nové podoby

11 Jubilejní X. ročník Hvozdenského měšce plného pohádek se kvapem blíží! V minulém roce oslavili hvozdenští ochotníci sto let od založení svého souboru. Letos je čeká další malé jubileum - deset let od okamžiku, kdy se poprvé otevřela opona před diváky nově vzniklé krajské přehlídky dětských divadelních souborů a souborů hrajících pro děti - Hvozdenský měšec plný pohádek. Od té doby nám soubory nabídly více jak sedmdesát pohádkových inscenací, pořadatelé připravili bezpočet doprovodných akcí a diváci tleskali zhruba tisícovce herců, ať již dospělých, bo těch jmladších. Dětská porota vyhlásila desetkrát jlepší inscenaci přehlídky, několikrát na jvyšší stupeň dosáhl i domácí soubor (naposled vloni s pohádkou Sedmimílové boty, ab Hledá se ženich, značka: Čert). PILNĚ SE ZKOUŠÍ dvě nové pohádky soutěžními představeními můžete přispět i vy. Stačí se obrátit na předsedu KDO Jindřicha Bednaříka a svojí pomocí pomůžete k hladkému průběhu této náročné akce, divadlo Zkoušení je v plném proudu... Ani letos pochávají domácí ochotníci nic náhodě a s chutí se pustili do zkoušení hd dvou pohádek - Ferda Mravec, na námět Ondřeje Sekory, ve které se představí 35 nově začínajících herců ve věku 6-14 let. Ti starší se pak vydovádí v pohádce Miroslava Plešáka Jak rozesmát princeznu. Obě pohádky budou postrádat pěkné písničky a hvozdenští ochotníci tak budou mít hd dvě želízka v ohni. Velký program přehlídky včetně všech doprovodných akcí nalezte v samostatné příloze Hvozdenských novin, která vyjde před začátkem květnové soutěže. Ani letošní přehlídka se obejde bez přispění sponzorů, ať již firem, bo jednotlivců. Svým finančním darem, bo patronátem nad jednotlivými Sedmimílové boty - vítězné představení r která se stala významnou pro všechny, kteří se divadlem pro dětského diváka ve svém volném čase zabývají, i stovek nadšených diváků, kteří plní sál při každém soutěžním představení. I letos je spolupořadatelem Obecní úřad Hvozdná a starosta obce předá v den zahájení klíč od obce pohádkovému králi Michalovi Juříkovi, který bude vládnout v obci od 14. do 23. května Jak to asi dopad, kdo rozesmějě princeznu? Všechny soubory se do Hvozdné těší, protože tady panuje přátelská atmosféra. Nechte si ujít příležitost navštívit pohádková představení a dát tak najevo, že kus dítěte zůstal v každém z nás. Dušan Sitek 11

12 valašský názor 12 NOVÉ MUZEUM - valašská Hvozdná Malé místní valašské muzeum Hvozdná, ab Zachovat ještě to, co zbylo. Obecní zastupitelstvo ve spolupráci s občanským sdružením Valašský názor, má v úmyslu vybudovat místní muzeum, malé prostorem o to větší významem. Pro výstavní expozici bude použit prostor ve sklepení obecního úřadu vedle provozovny kadeřnictví. Záměrem této expozice je zachovat historii a představit místní předměty dokumentující Vhodný exponát do nového muzea život našich předků na vesnici (ve Hvozdné) v průběhu roku. Expozice řazená podle ročních období s ukázkou vykopávek z okolí obce, s připomenutím významných rodáků a s paly o spolupráci s partrským městem bude vybudována v průběhu tohoto roku. Jednotlivé části expozice. JARO Důraz na vymezení prostoru, ohrady, ploty, oplocení, vrata atd. Zaměření na Velikonoce - lidové obyčeje a pěstování domácího zvířectva, koza, ovce, kráva, slepice, koně, králíci a předměty spojující se s touto činností. LÉTO Zaměřeno na sklizeň obilí, hospodářské a zemědělské práce, sušení sena. Dominantou vůz, vozík, doplněný sem, sušáky, ostrévkami a nástroji používanými v zemědělství - hrábě, cepy, vidle, kosy, plachty atd. PODZIM Záměr přiblížit podzimní práce na Valašsku. Sběr ovoce, kopání brambor, ukládání potravin, příprava kvasu a ošetření půdy. Základem bude pluh, sudy, koše, žebře. Strašák doplněný o pytel brambor, motyku a další předměty dokumentující podzimí práce v minulosti. ZIMA Zimní část expozice bude z venku přesunuta do chalupy, ke stolu s vánočním stromkem s typickými ozdobami. Budou zde formy na pečení vánočních pochoutek a připomenuty práce spojené s touto dobou - draní peří, pálení slivovice. Na zdi svaté obrázky, fotografie, vedle zabijačka, dřevěné nádoby, cky. Vše doplněno o předměty představující historická řemesla prováděná v zimě v domácnosti. Toto je jen malý nástin, o co v záměru Malého místního valašského muzea ve Hvozdné půjde. A velká prosba všem, v jejichž domácnostech se ještě nějaké předměty z historie našich předků a prapředků nacházejí. Prosíme, zachovejme pro nás současné a pro ty budoucí obyvatele i návštěvníky naší milované Hvozdné, co ještě zbylo a společně vytvořme rok, jak vypadal v dobách našich babiček. Vyhledejte, prosím, na půdách, po stodolách a sušírnách předměty hodící se do naší expozice a věřte, že se tam hodí vše, co nalezte. Doste tyto předměty na obecní úřad v pracovní době a bo dary předem konzultujte na tel Předem děkujeme a slibujeme, že budete u svých darovaných pokladů uvedeni jako dárci. Těšíme se na spolupráci a přejeme příjemné zážitky při objevování historie. OFK POCTA HVOZDNÉ Obec Hvozdná a Občanské sdružení Valašský názor vyhlašují pro děti od 5 do 11 let a pro širokou dospělou veřejnost výtvarnou soutěž NAMALUJ NAKRESLI NAŠI HVOZDNOU. Téma: POCTA HVOZDNÉ. Namaluj co si myslíš, že je pro naši obec významné, zajímavé, důležité bo pěkné a opakovatelné. Technika - kresba, malba, grafika, formát - maximálně A2, kategorie - 5 až 11 let, 11 až 99 let - zde je možná i fotografie. Své práce s popisem a podpisem odevzdávejte do 30. června 2010 v základní škole bo na obecním úřadě ve Hvozdné. Více na

13 Vážení čtenáři magazínu Hvozdná! Pro březnové číslo jsme požádali o rozhovor poslankyni Michaelu Šojdrovou. Michaela Šojdrová je známá zejména svým působením ve školství, ale také návrhem na udržení mateřské dovolené bo návrhem na zrušení poplatků za novorozence, který znamenal celkově citlivější přístup k pacientům při stanovení poplatků. Co považujete za jvětší úspěch vašeho působení v politice? Tyto čtyři roky volebního období byly mimořádně náročné stabilitou vlády a začátkem finanční krize, která nyní vrcholí. Proto za úspěch považuji například to, že se rozjíždí financování programů z evropských fondů, které nám vytvoří přece jen určitý finanční zdroj na rozvojové projekty, například na dostavbu silnic a železnic, cyklostezek, na vzdělávání učitelů a vybavení škol, na zateplování budov apod. Největší radost mám ze zavedení etické výchovy jako samostatného předmětu pro žáky základních škol. Od schválení reformy v roce 2004 jsem přesvědčovala ministry školství o potřebě většího důrazu na výchovu žáků. Teprve od ledna 2010 se do osnov škol tento potřebný předmět dostává. Nyní chystáme využití evropských fondů na rozšíření tohoto předmětu do škol, na proškolení učitelů, kteří budou schopni tento náročný předmět učit. V našem kraji jsem hrdá na to, jaký pokrok udělala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Ds má přes osm tisíc studentů a získává si dobrou pověst mezi vysokými školami u nás i v zahraničí. Za svůj osobní úspěch považuji to, že se mi po mnoha letech v politice rozpadla moje vlastní rodina. Vaše iniciativa směřuje ale i do zdravotnictví. Je i v této oblasti nějaký krok, který ze svého pohledu považujete za úspěšný? Za úspěšný krok považuji také to, že jsme zabránili přijetí tzv. Julínkovy reformy ve zdravotnictví, která by omezila rozsah a kvalitu zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění. Zabránili jsme privatizaci fakultních mocnic a zdravotních pojišťoven. Za úspěch PODPORA RODIN je dobrá investice považuji další zadlužování mocnic v našem kraji a také sloučení několika pojišťoven. Proto například navrhujeme, aby existovala síť veřejných zdravotnických zařízení, tedy v podstatě našich okresních mocnic, která by každému z nás garantovala rychlé a kvalitní ošetření či dlouhodobou péči. Chceme zrušit placení za položku na receptu a zavést stejný doplatek za stejný lék v každé lékárně. Chceme tím zabránit kalé konkurenci velkých řetězců, které si vytváří monopol, aby pak mohly diktovat a zvyšovat ceny. Co naopak považujete za úspěch a co chcete změnit? Ve školství považuji za úspěch ustálé odkládání státních maturit, které se tím prodražují. Přitom jsou zbytné pro udržení kvality našeho středoškolského studia. Nemám ani radost z toho, když slyším, že jsou města a obce v našem kraji, které mají dostatek míst ve školkách a musí dětí odmítat. Je dobře, že se rodí více dětí, ale chyba je, že obce mají dostatek prostředků na rozšíření kapacit, možná někde chybí i zájem. Tady by měl stát pomoci, a proto navrhujeme využití evropských fondů i na rozšíření kapacit škol mateřských a základních. Každá strana nabízí nějaký recept na ekonomickou krizi, co nabízí KDU-ČSL? My říkáme, že tím jlepším protikrizovým opatřením je podpora rodin. Samotná rodina nám pomáhá zvládnout všechny krize, tedy i tu ekonomickou. Samozřejmě, musí to být rodina, kde si lidé věří a pomáhají. KDU-ČSL chce, aby všechna opatření byla zaměřena na podporu rodin s dětmi. Proto chceme nyní udržet výši finančního příspěvku na mateřské dovolené, proto chceme odstranit diskriminaci rodin s dětmi formou vysokých daňových slev a jistotou výše důchodu pro rodiče se dvěma a více dětmi. Společnost, která si váží rodiny, má budoucnost. Při volbách do Poslacké sněmovny v květnu se můžete i vy rozhodnout pro podporu rodin. Hlas pro KDU-ČSL je hlasem pro rodinu. Zaslal OV KDU - ČSL inzerce 13

14 farnost Když se řek MINISTRANT Slovo ministrant pochází z latinského slova ministrare = sloužit. Hlavní povinností ministranta je jen pomáhat knězi u oltáře, ale také dávat dobrý příklad svému okolí. Ministrant by měl být čestný, spravedlivý, ukázněný jak v kostele, tak i doma a ve škole. Stát se ministrantem ale ní tak jednoduché. Zájemce by měl být věřící člověk a měl by se účastnit mší svatých během týd. 14 Ministrantem od útlého věku Nejprve v civilním oblečení sleduje, co vše musí ministrant zvládat a učí se chovat před lidmi v kostele. Až kněz uzná, že je připraven, slavnostně ho obleče do ministrantského obleku. Poté ho ostatní ministranti podáním ruky přivítají mezi sebe. V naší hvozdenské farnosti je celkem čtrnáct ministrantů a z toho dva pocházejí z Ostraty. Nejdéle ministrujícími a také jstaršími ministranty jsou Tomáš Daněk, Miroslav Válek a Michal Šenkyřík. Nemladší z nás je David Dominik, ale platí, že jmladší ministruje jkratší dobu. A co je na ministrování jtěžší? Mohl bych napsat jak obtížné je rozložit kalich na oltáři, bo správně používat kadidelnici, ale podle Hvozdenští ministranti skoro v plné sestavě mě je jtěžší ovládat sám sebe. Udržet pozornost, navzájem se rozptylovat a hlavně uvědomit si, že vše, co dělám, vidí většina lidí v kostele, ní vůbec jednoduché. Ti mladší a dříve i my starší jsou zvyklí se rozesmívat, dělat na sebe obličeje, bo se hlasitě bavit. A proto jim musíme jít příkladem a postupně je tohoto zlozvyku zbavit. Ale ministrování jsou jen povinnosti a zásady, ale i zábava a možnost ponaučení. Čím dál častěji jsou pro nás konány nějaké akce. Na ministrantská setkání, florbalové turnaje a fotbalová utkání jezdíme i několikrát do roka. Minulý rok jsme zavítali i na Slovensko. Já sám ministruji už deset let. Mým vzorem byl od malička bratrac Mirek, který již ministrantem byl. A proto jsem se jím chtěl stát i já co jdříve. Podařilo se mně to už v pěti letech. Nastoupil jsem v době působení p. Norberta Nawratha a od té doby se ve Hvozdné vystřídali další tři kněží. Chtěl bych, aby štafetu po mně převzal můj mladší bráška František a doufám, že pro něj budu vzorem já. Radek Holeňák Kříž je Kristovým vyzdvižením, vyvýšením, oslavením. Kříž je vrchol Ježíšova života, poslání, celého jeho díla. Přimknutí se ke zdroji naší spásy a načerpání sil k překonávání křížů vlastního života s posílenou vírou v moc Zmrtvýchvstalého přeje a vyprošuje P. František Sedláček, farář

15 Představujeme vám v rubrice mladých Martinu Marcoňovou (23 let), která se od dětství věnuje pro ženu typickému sportu - fotbalu. V současné době je fotbalistkou 1. FC Slovácko ženy. Co Tě přivedlo k tomuto pro dívku celkem tradičnímu sportu? Od dětství jsem s bráchou chodila na hřiště hrávat s kluky fotbal. V té době taťka pomáhal trénovat žáky, tak jsem trénovala s nimi a zahrála si i pár zápasů. Když jsem se dozvěděla, že se v Otrokovicích hraje 1. liga žen, šla jsem ve 13 letech na svůj první trénink. V té době se ještě hrála dorostecká soutěž, tak jsem začala hrát za rezervní tým DFC Compex Otrokovice. Během dvou let jsem se propracovala do hlavního týmu. V Otrokovicích jsme hrály do roku 2006, potom si nás pod svá křídla vzalo 1. FC Slovácko. Jak probíhá Tvůj všední den? Když jsem ještě chodila na střední školu, tak můj den vypadal tak, že jsem přišla ze školy a jela na trénink bo jsem šla na místní hřiště. Změna přišla, když jsem začala chodit na vysokou školu. Týden vypadá tak, že střídám školu, brigádu, 3x týdně tréninky a o víkendu zápasy. Máš čas i na jiné koníčky sportovní? Ten čas se najde, i když je ho málo. Největší sportovní koníček je můj přítel. NEJLEPŠÍ ZÁŽITEK - výhra nad Spartou na venkovní zápasy. Byl někdy okamžik, kdy jsi uvažovala, že kopané cháš? Od té doby, co jsme přešli z Otrokovic pod Slovácko, tak někdy ano. Slovácko nám hodně věcí naslibovalo, ale splnilo jen velice málo. Nároky jsou na nás stále větší, ale v podstatě hrajeme fotbal pro radost (hodně lidí si myslí, že za zápasy dostáváme peníze, jak by se na 1. ligu slušelo, ale ní tomu tak, finanční ohodnocení mají v české lize jen fotbalistky Sparty a Slávie), a to si někteří uvědomují. Navíc dojíždění do Starého Města na tréninky a zápasy zabírá daleko víc času. galerie mladých Jaký úspěch je pro Tebe jcennější? Z osobního pohledu určitě ten, že jsem se dostala do reprezentace. Především v reprezentaci do 19 let jsem zažila krásné časy. Mezi další úspěchy a zapomenutelné zážitky patří vítězství na mezinárodním turnaji v Itálii v roce Nejemocionálnější zážitek bylo vítězství nad Spartou v prosinci minulého roku, kdy jsme otočili výsledek z 1:3 na 4:3. A co podpora okolí? Bez té by to šlo. I když se mamce ze začátku moc líbilo, že holka hraje fotbal, časem si zvykla. Tímto děkuji za podporu mé rodině, že mi vycházeli vstříc a pomáhali mi. Nevadilo jim například, že musí vstávat ve 4 ráno, aby mě zavezli na sraz, když jsme vyjížděli Co plánuješ do budoucnosti? Bude mi 23 a na všechno se dívám jinak, ž když mi bylo 18. Pro holku, která hraje fotbal je tento sport koníček, který ji baví a věnuje mu spoustu času. Přináší jí zážitky, úspěchy, ale jde se mu na prvoligové úrovni věnovat dlouhodobě, jak je to v mužské soutěži. S věkem přichází i jiné radosti a starosti, proto chci v budoucnu dodělat školu, najít si práci a věnovat se osobnímu životu. 15

16 sport JARO termínová listina JARO kolo 19.kolo 20.kolo 21.kolo 22.kolo 23.kolo 24.kolo KOSTE- LEC BYLNICE TEČO- VICE 25.kolo JAROSLA- VICE 26.kolo 15.kolo 16.kolo 17.kolo TLUMA- ČOV DOLNÍ LHOTA DOMA VENKU muži - OP žáci - OS sk. B muži - OP žáci - OS sk. B VŠEMINA LUŽKO- VICE ZÁDVE- ŘICE JASENNÁ LUKOV ÚJEZD ŠTÍPA LUDKOVICE NAPAJEDLA B KAŠAVA SEHRADICE so PROVODOV VESELÁ TRNAVA Náhradní termíny (OFS): v hod., v hod., v hod so CYKLOTURISTIKA - ohlédnutí Jako každoročně na koc cyklistické sezóny proběhla Hvozdenská stovečka i když tentokrát měla kolem 115 km. Více ž padesátka nadšenců ze Hvozdné a blízkého okolí se vydala dle mapy na perfektně organizovaný závod, na kterém každý soutěží sám se sebou. Poděkování organizátorům za perfektní sobotu a jen opět za rok na viděnou. Petr Maštalíř 16

17 Narodili se Filip Bednařík * Mikuláš Márton * Simon Šošolík * Matěj Sedláček * Vzpomínáme Marie Krejčí , 92 let Jindřich Šošolík , 79 let Antonín Březík , 76 let Blanka Hefková , 77 let Františka Hlaváčová , 79 let BŘEZEN VELIKONOČNÍ JARMARK zve Kulturní komise OÚ Hvozdná Hvozdná nová hasičská zbrojnice SVÁTOST SMÍŘENÍ a křížová cesta Hvozdná kostel Všech svatých, od h DUBEN ZLENÝ ČTVRTEK mše svatá Hvozdná kostel Všech svatých, hod VELKÝ PÁTEK velkopáteční obřady, pašieje Hvozdná kostel Všech svatých, hodin BÍLÁ SOBOTA velikonoční vigillie Hvozdná kostel Všech svatých, h VELIKONOČNÍ NEDĚLE mše svatá, svěcení pokrmů, Hvozdná kostel Všech svatých, 7.30 h VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ mše sv. Hvozdná kostel Všech svatých, 7.30 h BESEDA ZELENÁ ÚSPORÁM (fa Kolomazník Group) a následně BESEDA NA VYSOKÉM KOLE EVROPOU (Josef Zimovčák) Hvozdná nová hasičská zbrojnice, hodin, vstup zdarma, občerstvení BESEDA NOVINKY V PŘEDPISECH O PROVOZU na pozemních komunikacích Ostrata multifunkční budova, hodin Významná životní jubilea Ludmila Julinová oslavila 80 let, * Věra Gorčíková oslavila 70 let, * Vlasta Kutrová oslavila 75 let, * Jan Raška oslavil 70 let, * Anna Hlaváčová oslavila 95 let, * Zdeňka Holeňáková oslavila 75 let, * Jana Langerová oslavila 70 let, * Ludvík Machalíček oslavil 75 let, * VYCHÁZKA S DĚTMI NA JURÉ Hvozdná Sdružení rodičů, bude upřesněno KVĚTEN PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ mše sv. Hvozdná kostel Všech svatých, 8.30 h XX. HVOZDENSKÝ SALON Pocta Hvozdné Valašský názor stará hasičská zbrojnice, vernisáž v hodin X. HVOZDENSKÝ MĚŠEC PLNÝ POHÁDEK X. ročník divadelního festivalu KDO Hvozdná, vyjde speciální program POSEZENÍ POD MÁJEM ČSZ NOC KOSTELŮ prohlídky kostela ve Štípě včetně varhan a věže, h prohlídky kostela ve Hvozdné, h VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR Hvozdná společenská místnost nové hasičské zbrojnice, bude upřesněno v kabelové televizi a intertových stránkách obce ČERVEN SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA mše svatá pod širým bem a průvod ke kostelu Hvozdná před budovou divadla, 7.30 h POUŤ NA VELEDHRAD pouť děkanátu Vizovice Velehrad, od h DĚTSKÝ DEN zve Kulturní komise OÚ Hvozdná, bude upřesněno UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2009/2010 S DISKOTÉKOU zve Sdružení rodičů, bude upřesněno OTEVŘENÍ VÝSTAVNÍCH MÍST NNVG zve Valašský názor Žlutava a hotel Lázně Kostelec, bude upřesněno společenská kronika pozvánky 17

18 jak to vidím já 18 Několik vět... šance jara 2010 Před dvaceti léty jsme stáli u zrodu sametové revoluce, podporovali jsme studenty, protože jsme chtěli reálnou změnu k lepšímu pro většinu národa a jen hrstku vybraných. O co jsme tehdy aktivně usilovali, toho jsme dosáhli. Skončila vláda komunistů nad naší zemí. Za 20 let mnozí z nás svým umem, pílí a inteligencí dosáhli profesních úspěchů a blahobytu, o kterém se nám za komunismu ani snilo. Budování soukromého úspěchu jsme vykoupili tím, že jsme až příliš ochotně odevzdali osud věcí veřejných do chtivých a chamtivých rukou. Napříč zemí se rozrostl bezprecedentní systém korupce na komunální, krajské i centrální úrovni. Vstupenkou na lukrativní posty státních a polostátních podniků a organizací s miliardovými rozpočty je legitimace bo spřízněnost s velkou politickou stranou. Nepozastavujeme se nad tím, že v zemi, kde je pracovní síla 3x levnější ž v západní Evropě, je kilometr dálnice 2x dražší. Nepozastavujeme se nad tím, že narozeniny primátora či státního úředníka rozhodujícího o miliardách stojí jeho oficiální roční plat. Nepozastavujeme se nad tím, že miliardové veřejné zakázky získá ministrova firma s momentálně známým vlastníkem - akciemi na doručitele. Nepozastavujeme se nad tím, že výroba tramvajenky s čipem stojí v Praze 10x více ž v Londýně bo v Paříži. Nepozastavujeme se nad tím, že naši ústavní činitelé dodržují (porušují) Ústavu ČR. Nepozastavujeme se nad tím, že na právnické fakultě se protiprávně udělují akademické a doktorské tituly. V naší zemi lze ds ustát jakýkoli skandál, za několik dnů ho překryje ten další. I když je to ds méně okaté, media vědí, o čem psát víc, o čem méně, o čem nic. Zatímco v dobách komunismu jsme museli překonávat strach, nyní je překážkou lenost. Nadáváme na kvalitu a ceny, ale jsme líní změnit obchod, banku bo telefonního operátora. Jsme líní se informovat, vytvářet si, prosazovat a bránit svůj názor. Místo přísunu a zpracování informací si vymýváme mozky stupidními seriály. Místo zpráv a názorů čteme v bulváru o celebritách, kdo komu zahýbá a s kým. Svou lenost pak omlouváme filozofií, že jsou stejně všichni stejní případně tihle budou ještě horší. Za zájem a lhostejnost k osudu věcí veřejných zaplatíme vysokou cenu. Korupce prodražuje většinu investic financovaných z daní i z obrovského deficitu. Ukrajuje šance našich dětí, na nichž v soukromí tak usilovně pracujeme. Zadlužuje zemi, která bude jednou jejich. Svým nic děláním vedeme zemi ke státnímu bankrotu. Dvě jvětší strany si rozparcelovaly tuto zemi s tím, že stejně budeme muset volit jednu z nich bez ohledu na to, jak přezíravě se k nám budou chovat. Monopol jedné strany v naší zemi nahradila střídavá vláda dvou stran, které se vždycky nějak dohodnou (i opoziční smlouvou). Vedení velkých stran sází na to, že se budeme bát zahodit náš hlas podporou malých, nových či exotických a že nám zbude ž zvolit jejich oranžovou či modrou košili bližší ž toho druhého kabát. Kolikrát jsme už slyšeli, že ní koho volit. Mnozí volit chtějí a půjdou. Kolikrát jsme svou volbu s pocitem studu, nikoli hrdosti, zdůvodňovali menším zlem. Není snad právě takovýto vynucený hlas z rozumu ten vyhozený? Jakou cenu má vůbec náš hlas, když ho dáváme se skřípěním zubů? Nikdo z nás si dělá iluze, že všechny malé politické strany budou lepší a čestnější ž ty velké. Moc korumpuje, ale absolutní moc korumpuje absolutně. Šance jara 2010 spočívá ve změně, v tom, že promícháme již zdánlivě rozdané karty a dáme průchod naší spokojenosti ve volbách. Možná jste se někdy ptali svých rodičů a prarodičů: A proč jste s tím tehdy něco udělali? Připravujme si teď odpověď pro naše děti a vnoučata. Mgr. Jan Szotkowski (redakčně kráceno)

19 ROK 2010 je rokem volebním Vážení občané, rok 2010 je opět rokem volebním. Čekají nás dvoje volby první volby do Poslacké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dch 28. a , a následně dle předpokladu asi v listopadu pak půjdeme podruhé k urnám a budeme volit své zástupce do zastupitelstva obce. Při těch prvních naše hlasy rozhodnou, kdo v této zemi bude vládnout další čtyři roky, doslova která politická strana zvítězí - ta pak bude určovat, kdo bude její koaliční partr a s kým bude vládnout a tvořit tak nové zákonné normy. Po zkušenostech z minula tomu tak být musí, ale rádi bychom tomu takhle přáli a také si to snad i navolili. U těch druhých voleb rozhodme, kdo nás bude zastupovat ve vedení obce a v jejím zastupitelstvu. Asi jsem sám, kdo si myslí, že je opravdu zásadně důležité, kdo nám bude vládnout a také jak. Proto se vzdávejme tak lehce svého volebního práva, přijďme k volbám a uvědomme si, že i náš hlas rozhoduje, vždyť rozhodujeme jen za sebe, ale i za svoje potomky. Stačí se rozhlédnout po světě a vidíme, že demokracie je velmi křehký pojem a musíme o něj usilovat za každou cenu, a tak prosím už nyní, kdy již jednotlivé politické strany nominují své zástupce i lídry, abychom se zajímali o jejich volební programy, ale také o to, zda tu již byli a jak se osvědčili - a na to je třeba vskutku zapomínat Nejít k volbám by byl velký prohřešek jen proti demokracii, o které tak rádi polemizujeme a mluvíme, ale i vůči nám samým. Kdy jindy a kde jinde můžeme svobodně vyjádřit svůj názor ž právě při volbách. Vzhledem k tomu, že náš obecní časopis vychází jen čtvrtletně a další číslo vyjde až po parlamentních volbách, dovolím si Vás - vážení občané, již ds pozvat k volbám. Přijměte prosím má slova vážně, ať všichni svojí účastí dokážeme jen sobě, ale i okolí, že to s tou demokracií myslíme opravdu vážně a chceme se i my podílet svou měrou na tvorbě dnů příštích. Jen pro informaci dále uvádím, že volební místnost ve Hvozdné pro uvedené parlamentní volby 28. a bude společenská místnost v nové hasičské zbrojnici (Hvozdná 325), dále že do mohou jednotlivé strany delegovat 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise. Miroslav Válek, starosta obce VOLBY do Poslacké sněmovny Parlamentu ČR 28. a Společenská místnost nové hasičské zbrojnice ve Hvozdné volby /2010, březen 2010, č. 51, ročník XIII. HVOZDNÁ - magazín ze života obce vydává Obecní úřad Hvozdná, č.p. 210, , tel Redakční rada: František Morbicer, Oldřich F. Krajíček, Miroslav Válek, Mgr. Eva Pekařová, Stanislava Bergerová, Mgr. Alena Hozíková. Výroba: Trinitas, náklad 400 výtisků. Neprošlo jazykovou úpravou. Příjem placené inzerce do na

20

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE SLUŠOVICE Všechny informace najdete také na webových stránkách www.slusovice.eu a ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLUŠOVICE INFORMACE PONDĚLÍ STŘEDA 08:00 08:00 17:00 17:00 Telefon:

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období únor 2014 až duben 2014. Ve druhé

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Schválený Údaje

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3400,00 3 daň z příjmu FO 200,00 4 daň z příjmu FO - zvl. sazba 200,00 5 daň z příjmu právnic. osob 4500,00 6 daň z

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Příjmy: Daně Fyzické osoby ze závislé činnosti. 2.000.000,- Fyzické osoby sam.výd.činné 50.000,- Daň z příjmu fyzických osob 280.000- Daň z příjmu právnických

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ

SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 rozpo čet 2010 návrh 2011 Příjmy SR celkem 586 626 705 700 769 866 923 1026 1064 975 1022

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více