- 0496/RMOb-Mich/1014/81

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 0496/RMOb-Mich/1014/81"

Transkript

1 81. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0460/RMOb-Mich/1014/ /RMOb-Mich/1014/81 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/17

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 0460/RMOb-Mich/1014/81 RMOb/0078/14 Žádost o odkup části pozemku p.č. 506/2 v k.ú. Michálkovice 0461/RMOb-Mich/1014/81 RMOb/0079/14 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ke stavbě Vodovodní přípojka pro zahradní domek k.ú. Michálkovice, ul. Holandská parc č. 415/35" 0462/RMOb-Mich/1014/81 RMOb/0077/14 Víceúčelové hřiště Michálkovice - Provozní řád 0463/RMOb-Mich/1014/81 RMOb/0076/14 Přijetí finančního daru 0464/RMOb-Mich/1014/81 RMOb/0080/14 Žádost o splátkový kalendář - pozemek parc. č. 455/3C 0465/RMOb-Mich/1014/81 RMOb/0081/14 Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení 0466/RMOb-Mich/1014/81 RMOb/0082/14 Smlouva o zprostředkování pořadu 0467/RMOb-Mich/1014/81 RMOb/0083/14 Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 0468/RMOb-Mich/1014/81 RMOb/0084/14 Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení 0469/RMOb-Mich/1014/81 RMOb/0085/14 Smlouva o pořádání kulturní akce 0470/RMOb-Mich/1014/81 RMOb/0086/14 Smlouva o pronájmu pozemku p.č.92/11 a části pozemku p.č. 92/1 0471/RMOb-Mich/1014/81 RMOb/0087/14 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ke stavbě Nadzemní telefonní kabel FLES 3XN 0,6, v rámci stavby DIZP S OV Ostrava Radvanická 802" 0472/RMOb-Mich/1014/81 RMOb/0088/14 Metropolitní síť SMO - souhlas s umístěním stavby 0473/RMOb-Mich/1014/81 RMOb/0058/14 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy 0474/RMOb-Mich/1014/81 RMOb/0090/14 Souhlas se stavbou el. přípojky NN - Grygerek 0475/RMOb-Mich/1014/81 RMOb/0091/14 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy 0476/RMOb-Mich/1014/81 RMOb/0092/14 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy 0477/RMOb-Mich/1014/81 RMOb/0093/14 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy 0478/RMOb-Mich/1014/81 RMOb/0094/14 Výběrové řízení na byt č. 9, Československé armády /RMOb-Mich/1014/81 RMOb/0098/14 Písemná výzva č. 5/2014 Oprava komunikace ul. Charvátova (úsek na parc. č. 149/11 a 149/9) 0480/RMOb-Mich/1014/81 RMOb/0099/14 Písemná výzva č. 4/2014 "Oprava komunikace ul. Mezi Keři" 0481/RMOb-Mich/1014/81 RMOb/0100/14 Písemná výzva č. 3/2014 "Oprava komunikace Československé armády - úsek NKP Důl Michal Radvanická" 0482/RMOb-Mich/1014/81 RMOb/0101/14 Obecně závazná vyhláška 0483/RMOb-Mich/1014/81 RMOb/0102/14 Plnění rozpočtu 0484/RMOb-Mich/1014/81 RMOb/0103/14 Výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava komunikace ul. Ferdinandská - Ferdinandova kolonie úsek č. 1 až 4" Strana 2/17

3 0485/RMOb-Mich/1014/81 RMOb/0104/14 Záměr pronájmu 0486/RMOb-Mich/1014/81 RMOb/0105/14 Záměr pronájmu 0487/RMOb-Mich/1014/81 RMOb/0106/14 Rozpočtové opatření 0488/RMOb-Mich/1014/81 RMOb/0107/14 Zápis ústřední inventarizační komise 0489/RMOb-Mich/1014/81 RMOb/0108/14 Ukončení nájemní smlouvy 0490/RMOb-Mich/1014/81 RMOb/0110/14 Uzavření smlouvy o reklamě 0491/RMOb-Mich/1014/81 RMOb/0111/14 Přijetí finančního daru 0492/RMOb-Mich/1014/81 RMOb/0112/14 Odklad úhrady nájemného v obecním bytě 0493/RMOb-Mich/1014/81 RMOb/0113/14 Smlouva o provádění reklamy 0494/RMOb-Mich/1014/81 RMOb/0114/14 Příkazní smlouva na přípravu projektu "Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu v Ostravě-Michálkovicích včetně výměny zdroje vytápění" 0495/RMOb-Mich/1014/81 RMOb/0115/14 Žádost o dotaci v souladu s podmínkami výzvy LX v rámci operačního programu Životní prostředí 0496/RMOb-Mich/1014/81 RMOb/0117/14 Žádost o navýšení dotace Materiály, které byly odloženy : Materiál RMOb/0089/14 RMOb/0109/14 Název Napojení neveřejné komunikace stavby "Revitalizace vodních ploch v k.ú. Michálkovice" na místní komunikaci. Žádost firmy TeamCity s.r.o. Strana 3/17

4 RMOb/0078/14 Žádost o odkup části pozemku p.č. 506/2 v k.ú. Michálkovice číslo: 0460/RMOb-Mich/1014/81 1) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města Ostravy prodat nemovitost, svěřenou městskému obvodu Michálkovice, a to části pozemku parc. č. 506/2, zahrada, oddělenou geometrickým plánem č /2014 a nově označenou jako pozemek parc. č. 506/7, zahrada o výměře 13 m 2, k.ú. Michálkovice starostu městského obvodu předložením doporučení záměru prodeje nemovitosti dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: RMOb/0079/14 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ke stavbě Vodovodní přípojka pro zahradní domek k.ú. Michálkovice, ul. Holandská parc č. 415/35" číslo: 0461/RMOb-Mich/1014/81 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 79/2014/VB s paní XXXXX XXXXXX, trvale bytem XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX Ostrava, datum narození XXXXXXXXX starostu podpisem smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: RMOb/0077/14 Víceúčelové hřiště Michálkovice - Provozní řád číslo: 0462/RMOb-Mich/1014/81 Provozní řád víceúčelového hřiště vč. příloh v areálu hasičské zbrojnice dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. Vyřizuje: Bc. Pavlína Špačková, T: Strana 4/17

5 RMOb/0076/14 Přijetí finančního daru číslo: 0463/RMOb-Mich/1014/81 přijetí finančního daru na straně městského obvodu se společností SOLARIS CZECH spol. s r.o., IČ se sídlem na adrese Radvanická 802/13, Ostrava-Michálkovice dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. starostu městského obvodu podpisem smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení. Vyřizuje: Bc. Pavlína Špačková, T: RMOb/0080/14 Žádost o splátkový kalendář - pozemek parc. č. 455/3C číslo: 0464/RMOb-Mich/1014/81 splátkový kalendář na neuhrazenou pohledávku za pronájem pozemku parc. č. 455/3C dle smlouvy o pronájmu uzavřenou s panem XXXXXXXXXX XXXXXX, trvale bytem XXXXXXXX XXX XXX XX Ostrava, datum narození XXXXXXXX Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: RMOb/0081/14 Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení číslo: 0465/RMOb-Mich/1014/81 uzavření smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení na straně městského obvodu se společností Universal Music, s.r.o., IČ se sídlem na adrese Velvarská 1652/7, Praha 6 dle přílohy č. 1 a 2 tohoto materiálu. starostu podpisem smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení. Vyřizuje: Bc. Pavlína Špačková, T: RMOb/0082/14 Strana 5/17

6 Smlouva o zprostředkování pořadu číslo: 0466/RMOb-Mich/1014/81 smlouvu o zprostředkování pořadu (vystoupení skupiny HOP TROP) na straně městského obvodu s Agenturou Renda, IČ se sídlem na adrese C. Boudy 2451, Kladno dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. starostu k podpisu smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení. Vyřizuje: Bc. Pavlína Špačková, T: RMOb/0083/14 Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo: 0467/RMOb-Mich/1014/81 přijetí účelově určené dotace ve výši 150 tis. Kč k realizaci projektu MichalFest poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok starostu k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle bodu 1 tohoto usnesení. Vyřizuje: Bc. Pavlína Špačková, T: RMOb/0084/14 Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení číslo: 0468/RMOb-Mich/1014/81 uzavření smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení č. 03/2014 (hudební skupina BUTY) na straně městského obvodu s Richardem Kroczkem - agentura KROK, IČ se sídlem na adrese Staré Hamry 46, Staré Hamry dle přílohy č. 1) tohoto materiálu. starostu podpisem smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení. Vyřizuje: Bc. Pavlína Špačková, T: Strana 6/17

7 RMOb/0085/14 Smlouva o pořádání kulturní akce číslo: 0469/RMOb-Mich/1014/81 smlouvu o pořádání kulturní akce (pronájem areálu Dolu Michal) na straně městského obvodu s Národním památkovým ústavem, IČ se sídlem na adrese Valdštejnské náměstí 3, Praha 1 - Malá Strana ve dnech realizace projektu MichalFest dle přílohy č. 1) tohoto materiálu. starostu podpisem smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení. RMOb/0086/14 Smlouva o pronájmu pozemku p.č.92/11 a části pozemku p.č. 92/1 číslo: 0470/RMOb-Mich/1014/81 1) rozhodla na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu s panem XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX, datum narození XXXXXXXXXX, jejímž předmětem je pronájem pozemku p.č. 92/11, manipulační plocha, ostatní plocha o výměře 1047 m2 a části pozemku p.č. 92/1, manipulační plocha, ostatní plocha o výměře 660 m 2 v k.ú. Michálkovice za cenu 25,-Kč/1m 2 /rok starostu městského obvodu podpisem smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: RMOb/0087/14 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ke stavbě Nadzemní telefonní kabel FLES 3XN 0,6, v rámci stavby DIZP S OV Ostrava Radvanická 802" číslo: 0471/RMOb-Mich/1014/81 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 81/2014/VB se společností SOLARIS CZECH spol. s.r.o., se sídlem Radvanická 802/13, Ostrava, IČ zastoupenou Evou Ručkovou, jednatelko společnosti starostu městského obvodu podpisem dle bodu1) tohoto usnesení Strana 7/17

8 Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: RMOb/0088/14 Metropolitní síť SMO - souhlas s umístěním stavby číslo: 0472/RMOb-Mich/1014/81 1) souhlasí jakožto vlastník dotčených pozemků s umístěním stavby sítě elektronických kmunikací "Trasa MO Michálkovice - bod 15.71" v rámci projektu "Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO" na pozemích p.č. 364/1, 614/11, 614/13, 614/10, 621/1, 617/1 a 57/4 v k.ú. Michálkovice dle předloženné situace (katastrální mapa - list 2.1, 2.2., 2.3) s podmínkou, že stavbou nedojde k narušení asfaltových povrchů vozovek nově opravených komunikací. Vyřizuje: František Mazurek, T: Vedoucí odboru výstavby RMOb/0058/14 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy číslo: 0473/RMOb-Mich/1014/81 1) bere na vědomí žádost XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX na prodloužení nájemní smlouvy. Vyřizuje: Dagmar Škrobánková, T: ) schvaluje nájemní smlouvu č. 9/2014 pro XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX. 3) pověřuje starostu městského obvodu Michálkovice podpisem nájemní smlouvy č. 9/2014 RMOb/0090/14 Souhlas se stavbou el. přípojky NN - Grygerek číslo: 0474/RMOb-Mich/1014/81 1) souhlasí jakožto vlastník sousedního pozemku p.č. 614/19 v k.ú. Michálkovice s vydáním územního souhlasu na stavbu zemní kabelové elektrické přípojky NN na pozemek p.č. 427/10, ul. Petřvaldská. Vyřizuje: František Mazurek, T: Strana 8/17

9 Vedoucí odboru výstavby RMOb/0091/14 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy číslo: 0475/RMOb-Mich/1014/81 1) bere na vědomí žádost XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX na prodloužení nájemní smlouvy. Vyřizuje: Dagmar Škrobánková, T: ) schvaluje nájemní smlouvu č. 10/2014 pro XX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX. 3) pověřuje starostu městského obvodu Michálkovice podpisem nájemní smlouvy č.10/2014. Vyřizuje: Dagmar Škrobánková, T: RMOb/0092/14 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy číslo: 0476/RMOb-Mich/1014/81 1) bere na vědomí žádost XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX na prodloužení nájemní smlouvy. Vyřizuje: Dagmar Škrobánková, T: ) schvaluje nájemní smlouvu č. 11/2014 pro XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX. 3) pověřuje starostu městského obvodu Michálkovice podpisem nájemní smlouvy č.11/2014. Vyřizuje: Dagmar Škrobánková, T: RMOb/0093/14 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy číslo: 0477/RMOb-Mich/1014/81 Strana 9/17

10 1) bere na vědomí žádost XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX na prodloužení nájemní smlouvy. Vyřizuje: Dagmar Škrobánková, T: ) schvaluje nájemní smlouvu č. 12/2014 pro XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX. 3) pověřuje starostu městského obvodu Michálkovice podpisem nájemní smlouvy č.12/2014. Vyřizuje: Dagmar Škrobánková, T: RMOb/0094/14 Výběrové řízení na byt č. 9, Československé armády 104 číslo: 0478/RMOb-Mich/1014/81 1) bere na vědomí žádosti občanů na pronájem bytu č. 9 v bytovém domě na ul. Československé armády 104, Ostrava - Michálkovice. Vyřizuje: Dagmar Škrobánková, T: ) stanovuje přidělení bytu č. 9 v bytovém domě Československé armády 104 p. XXXXXX XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX, datum narození XXXXXXXX 3) schvaluje nájemní smlouvu č. 13/2014 v předloženém znění 4) pověřuje starostu městského obvodu podpisem nájemní smlouvy RMOb/0098/14 Písemná výzva č. 5/2014 Oprava komunikace ul. Charvátova (úsek na parc. č. 149/11 a 149/9) číslo: 0479/RMOb-Mich/1014/81 Strana 10/17

11 písemnou výzvu č. 5/2014 k podání nabídky na prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavbu "Oprava komunikace ul. Charvátova" (úsek na parc. č. 149/11 a 149/9) 2) schvaluje subjekty vybrané k přímému oslovení: 1. Nehlsen Třinec, s.r.o., Jablunkovská 392, Třinec Staré Město 2. STAVEX Ostrava, s.r.o., Opavská 308, Ostrava 3. Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, Ostrava Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: RMOb/0099/14 Písemná výzva č. 4/2014 "Oprava komunikace ul. Mezi Keři" číslo: 0480/RMOb-Mich/1014/81 písemnou výzvu č. 4/2014 k podání nabídky na prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavbu "Oprava komunikace ul. Mezi Keři" 2) schvaluje subjekty vybrané k přímému oslovení: H & K profess s.r.o., Štefánikova 428, Bohumín STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, Ostrava STRABAG a.s., o.z. Ostrava, Polanecká 827, Ostrava Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: RMOb/0100/14 Písemná výzva č. 3/2014 "Oprava komunikace Československé armády - úsek NKP Důl Michal Radvanická" číslo: 0481/RMOb-Mich/1014/81 písemnou výzvu č. 3/2014 k podání nabídky na prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavbu "Oprava komunikace Československé armády - úsek NKP Důl Michal Radvanická" 2) jmenuje Strana 11/17

12 komisi pro vyhodnocení nejvhodnější nabídky ve složení: Ing. Vladimír Kozel Ing. Tomáš Goj Ing. Helena Kollárová 3) schvaluje subjekty vybrané k přímému oslovení: NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, Nový Jičín Moravia Trend, s.r.o., Skotnice 12, Skotnice VIALIT SOBĚSLAV, spol. s.r.o., Rakovecká 512, Albrechtice Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: RMOb/0101/14 Obecně závazná vyhláška číslo: 0482/RMOb-Mich/1014/81 1) se seznámila s návrhem OZV, kterou se zrušuje OZV č.9/2012 a OZV č/5/2013, kterými se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů a nesouhlasí s návrhem OZV 2) se seznámila s návrhem OZV o místním poplatku ze psů a nesouhlasí s návrhem OZV RMOb/0102/14 Plnění rozpočtu číslo: 0483/RMOb-Mich/1014/81 1) bere na vědomí informaci o výsledku hospodaření městského obvodu Michálkovice za období 1-12/2013 2) bere na vědomí informaci o výsledku hospodaření 1-3/2014 RMOb/0103/14 Výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava komunikace ul. Ferdinandská - Ferdinandova kolonie úsek č. 1 až 4" Strana 12/17

13 číslo: 0484/RMOb-Mich/1014/81 1) rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu č. 2/2014 a uzavření smlouvy o dílo na stavbu "Oprava komunikace ul. Ferdinandská - Ferdinandova kolonie úsek č. 1 až 4" se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, se sídlem Jahodová ulice 60, Brno, IČ starostu městského obvodu podpisem smlouvy o dílo dle bodu 1) tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: RMOb/0104/14 Záměr pronájmu číslo: 0485/RMOb-Mich/1014/81 1) souhlasí se záměrem pronájmu nebytových prostor na ul. Radniční 69 dle předloženého návrhu Vyřizuje: Dagmar Škrobánková, T: RMOb/0105/14 Záměr pronájmu číslo: 0486/RMOb-Mich/1014/81 1) souhlasí se záměrem pronájmu nebytových prostor na ul. Československé armády 101 dle předloženého návrhu Vyřizuje: Dagmar Škrobánková, T: RMOb/0106/14 Rozpočtové opatření číslo: 0487/RMOb-Mich/1014/81 rozpočtové opatření, kterým se sníží výdaje na 3613 položka 5139 orj. 162 zvýší výdaje na 3613 položka 5171 orj. 162 o 2.000,- Kč o 2.000,- Kč Strana 13/17

14 RMOb/0107/14 Zápis ústřední inventarizační komise číslo: 0488/RMOb-Mich/1014/81 1) bere na vědomí zápis ústřední inventarizační komise ze dne ) schvaluje vyřazení majetku městského obvodu Michálkovice na základě návrhu ústřední inventarizační komise (příloha č. 3 zápisu ÚIK). 3) rozhodla o jmenování likvidační komise městského obvodu Michálkovice ve složení: předseda: Ing. Vladimír Kozel člen: JUDr. Pavel Božek člen: Ing. Helena Kollárová člen: Dagmar Škrobánková a provedení likvidace do ) ukládá referentu pokladny, podatelny a archivnictví na základě zápisu likvidační komise provést vyřazení majetku z evidence 5) ukládá referentu pokladny, podatelny a archivnictví provést převod majetku dle přílohy č. 5 zápisu ÚIK. 6) ukládá účetní městského obvodu provést na základě zápisu likvidační komise odúčtování vyřazeného majetku městského obvodu RMOb/0108/14 Ukončení nájemní smlouvy číslo: 0489/RMOb-Mich/1014/81 1) souhlasí s ukončením nájemního vztahu na byt č. 4 v bytovém domě na ul. Panská 575/89 je dni ) ukládá Strana 14/17

15 referentu ohlašovny a správy nemovitostí sepsat s paní XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX uznání dluhu s termínem úhrady dlužené částky do tří let. Vyřizuje: Dagmar Škrobánková, T: ) ukládá referentu ohlašovny a správy nemovitostí vypsat výběrové řízení a byt č. 4, v bytovém domě na ul. Panská 575/89. Vyřizuje: Dagmar Škrobánková, RMOb/0110/14 Uzavření smlouvy o reklamě číslo: 0490/RMOb-Mich/1014/81 uzavření smlouvy o provádění reklamy na straně městského obvodu se společností VILIKUS s.r.o., IČ se sídlem Jarní 99, Orlová-Poruba. starostu městského obvodu podpisem smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení. Vyřizuje: Bc. Pavlína Špačková, T: RMOb/0111/14 Přijetí finančního daru číslo: 0491/RMOb-Mich/1014/81 přijetí finančního daru na straně městského obvodu se společností Stavosport s.r.o., IČ se sídlem na adrese Přehradní 233, Fryšták - Dolní Ves dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. starostu městského obvodu podpisem smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení. Vyřizuje: Bc. Pavlína Špačková, T: RMOb/0112/14 Odklad úhrady nájemného v obecním bytě Strana 15/17

16 číslo: 0492/RMOb-Mich/1014/81 1) souhlasí s odkladem úhrady nájemného v roce 2014 za měsíce duben, květen, červen v obecním bytě na ul. Čs. armády 311/104, Ostrava, kde je hlášena k trv. pobytu XXXX XXXXXXXX, nar. XX XX XXXX, t.č. hospitalizovaná v Nemocnici s poliklinikou Karviná Ráj, p.o., pracoviště Orlová. Vyřizuje: Bc. Pavlína Špačková, T: RMOb/0113/14 Smlouva o provádění reklamy číslo: 0493/RMOb-Mich/1014/81 smlouvu o provádění reklamy na straně městského obvodu s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ , Jahodová 60, Brno dle přílohy č. 1) tohoto materiálu. starostu podpisem smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení. Vyřizuje: Bc. Pavlína Špačková, T: RMOb/0114/14 Příkazní smlouva na přípravu projektu "Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu v Ostravě-Michálkovicích včetně výměny zdroje vytápění" číslo: 0494/RMOb-Mich/1014/81 uzavření příkazové smlouvy spočívající v poskytnutí služeb souvisejících s žádostí o dotaci s projektem "Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu v Ostravě - Michálkovicích včetně výměny zdroje vytápění" se společností Energy Benefit Centre a.s., se sídlem Křenova 438/3, Praha 6 - Veleslavín, IČ starostu městského obvodu podpisem smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: RMOb/0115/14 Žádost o dotaci v souladu s podmínkami výzvy LX v rámci operačního programu Životní prostředí číslo: 0495/RMOb-Mich/1014/81 Strana 16/17

17 1) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu Michálkovice rozhodnout o podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí (výzva LX) na projekt "Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu v Ostravě-Michálkovicích včetně výměny zdroje vytápění" Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, T: RMOb/0117/14 Žádost o navýšení dotace číslo: 0496/RMOb-Mich/1014/81 1) neschvaluje navýšení schválené dotace na opravu školního hřiště pro Základní školu Ostrava-Michálkovice Vyřizuje: Bc. Pavlína Špačková, T: Strana 17/17

- 0601/RMOb-Mich/1418/38

- 0601/RMOb-Mich/1418/38 38. schůze rady městského obvodu konané dne 30.05.2016 čís. 0589/RMOb-Mich/1418/38-0601/RMOb-Mich/1418/38 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 13.04.2015 čís. 0132/RMOb-Mich/1418/11-0143/RMOb-Mich/1418/11 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Jiří Kašpárek radní Strana 1/9 Přehled usnesení rady městského

Více

- 0271/RMOb-Mich/1014/67

- 0271/RMOb-Mich/1014/67 67. schůze rady městského obvodu konané dne 26.08.2013 čís. 0249/RMOb-Mich/1014/67-0271/RMOb-Mich/1014/67 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0205/RMOb-Mich/1418/16

- 0205/RMOb-Mich/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2015 čís. 0186/RMOb-Mich/1418/16-0205/RMOb-Mich/1418/16 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0684/RMOb-Mich/1014/94

- 0684/RMOb-Mich/1014/94 94. schůze rady městského obvodu konané dne 27.10.2014 čís. 0673/RMOb-Mich/1014/94-0684/RMOb-Mich/1014/94 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0172/RMOb-Mich/1418/14

- 0172/RMOb-Mich/1418/14 14. schůze rady městského obvodu konané dne 18.05.2015 čís. 0160/RMOb-Mich/1418/14-0172/RMOb-Mich/1418/14 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0196/RMOb-Mich/1014/62

- 0196/RMOb-Mich/1014/62 62. schůze rady městského obvodu konané dne 10.06.2013 čís. 0190/RMOb-Mich/1014/62-0196/RMOb-Mich/1014/62 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/5 Přehled usnesení

Více

- 0310/RMOb-Mich/1418/21

- 0310/RMOb-Mich/1418/21 21. schůze rady městského obvodu konané dne 14.09.2015 čís. 0282/RMOb-Mich/1418/21-0310/RMOb-Mich/1418/21 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/15 Přehled usnesení

Více

- 0395/RMOb-Mich/1418/26

- 0395/RMOb-Mich/1418/26 26. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0379/RMOb-Mich/1418/26-0395/RMOb-Mich/1418/26 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0689/RMOb-Mich/1418/44

- 0689/RMOb-Mich/1418/44 44. schůze rady městského obvodu konané dne 12.09.2016 čís. 0677/RMOb-Mich/1418/44-0689/RMOb-Mich/1418/44 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0598/RMOb-Mich/1014/88

- 0598/RMOb-Mich/1014/88 88. schůze rady městského obvodu konané dne 21.07.2014 čís. 0575/RMOb-Mich/1014/88-0598/RMOb-Mich/1014/88 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení

Více

- 0236/RMOb-Mich/1014/65

- 0236/RMOb-Mich/1014/65 65. schůze rady městského obvodu konané dne 22.07.2013 čís. 0217/RMOb-Mich/1014/65-0236/RMOb-Mich/1014/65 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0327/RMOb-Mich/1014/71

- 0327/RMOb-Mich/1014/71 71. schůze rady městského obvodu konané dne 21.10.2013 čís. 0315/RMOb-Mich/1014/71-0327/RMOb-Mich/1014/71 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0509/RMOb-Mich/1418/32

- 0509/RMOb-Mich/1418/32 32. schůze rady městského obvodu konané dne 29.02.2016 čís. 0488/RMOb-Mich/1418/32-0509/RMOb-Mich/1418/32 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

- 0614/RMOb-Mich/1418/39

- 0614/RMOb-Mich/1418/39 39. schůze rady městského obvodu konané dne 13.06.2016 čís. 0603/RMOb-Mich/1418/39-0614/RMOb-Mich/1418/39 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0377/RMOb-Mich/1014/74

- 0377/RMOb-Mich/1014/74 74. schůze rady městského obvodu konané dne 02.12.2013 čís. 0358/RMOb-Mich/1014/74-0377/RMOb-Mich/1014/74 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0548/RMOb-Mich/1418/34

- 0548/RMOb-Mich/1418/34 34. schůze rady městského obvodu konané dne 04.04.2016 čís. 0525/RMOb-Mich/1418/34-0548/RMOb-Mich/1418/34 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/13 Přehled usnesení

Více

- 0344/RMOb-Mich/1418/23

- 0344/RMOb-Mich/1418/23 23. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2015 čís. 0332/RMOb-Mich/1418/23-0344/RMOb-Mich/1418/23 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0487/RMOb-Mich/1418/31

- 0487/RMOb-Mich/1418/31 31. schůze rady městského obvodu konané dne 15.02.2016 čís. 0475/RMOb-Mich/1418/31-0487/RMOb-Mich/1418/31 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0506/RMOb-Mich/1014/82

- 0506/RMOb-Mich/1014/82 82. schůze rady městského obvodu konané dne 23.04.2014 čís. 0497/RMOb-Mich/1014/82-0506/RMOb-Mich/1014/82 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0538/RMOb-Mich/1014/84

- 0538/RMOb-Mich/1014/84 84. schůze rady městského obvodu konané dne 26.05.2014 čís. 0528/RMOb-Mich/1014/84-0538/RMOb-Mich/1014/84 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0043/RMOb-Mich/1014/48

- 0043/RMOb-Mich/1014/48 48. schůze rady městského obvodu konané dne 19.11.2012 čís. 0029/RMOb-Mich/1014/48-0043/RMOb-Mich/1014/48 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta v z. Ing. Vladimír Kozel

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 10.08.2015 čís. 0249/RMOb-Mich/1418/19-0269/RMOb-Mich/1418/19 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Jiří Kašpárek radní Strana 1/16 Přehled usnesení rady

Více

- 0452/RMOb-Mich/1418/29

- 0452/RMOb-Mich/1418/29 29. schůze rady městského obvodu konané dne 18.01.2016 čís. 0425/RMOb-Mich/1418/29-0452/RMOb-Mich/1418/29 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení

Více

- 0184/RMOb-Mich/1418/15

- 0184/RMOb-Mich/1418/15 15. schůze rady městského obvodu konané dne 25.05.2015 čís. 0173/RMOb-Mich/1418/15-0184/RMOb-Mich/1418/15 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0775/RMOb-Mich/M1418/17

- 0775/RMOb-Mich/M1418/17 17. schůze rady městského obvodu konané dne 22.12.2016 čís. 0768/RMOb-Mich/ - 0775/RMOb-Mich/ Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015 čís. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0176/RMOb-Mich/1014/59

- 0176/RMOb-Mich/1014/59 59. schůze rady městského obvodu konané dne 06.05.2013 čís. 0159/RMOb-Mich/1014/59-0176/RMOb-Mich/1014/59 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0062/RMOb-Mich/1014/49

- 0062/RMOb-Mich/1014/49 49. schůze rady městského obvodu konané dne 03.12.2012 čís. 0045/RMOb-Mich/1014/49-0062/RMOb-Mich/1014/49 Komise pro investice,rozvoj,živ.pr. a spr. majetku Ing. Vladimír Kozel Redakční rada Michálkovického

Více

- 0065/RMOb-Mich/1418/5

- 0065/RMOb-Mich/1418/5 5. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0052/RMOb-Mich/1418/5-0065/RMOb-Mich/1418/5 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/6

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/6 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23.09.2015 čís. 0050/ZMOb-Mich/1418/6-0063/ZMOb-Mich/1418/6 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled

Více

- 0158/RMOb-Mich/1014/58

- 0158/RMOb-Mich/1014/58 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2013 čís. 0147/RMOb-Mich/1014/58-0158/RMOb-Mich/1014/58 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 0424/RMOb-Mich/1014/78

- 0424/RMOb-Mich/1014/78 78. schůze rady městského obvodu konané dne 03.02.2014 čís. 0410/RMOb-Mich/1014/78-0424/RMOb-Mich/1014/78 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

Usnesení 99. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 99. schůze rady městského obvodu konané dne 99. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2014 čís. 2933/RMOb-Vit/1014/99-2949/RMOb-Vit/1014/99 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 čís. 2413/RMOb-Vit/1014/84-2424/RMOb-Vit/1014/84 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.2.2016 čís. 0183/ZMOb-Sle/1418/9-0203/ZMOb-Sle/1418/9 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

- 0354/RMOb-Pro/1418/36

- 0354/RMOb-Pro/1418/36 36. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 0343/RMOb-Pro/1418/36-0354/RMOb-Pro/1418/36 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0295/RMOb-Vit/1418/12-0320/RMOb-Vit/1418/12 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

- 0730/RMOb-Pro/1418/68

- 0730/RMOb-Pro/1418/68 68. schůze rady městského obvodu konané dne 09.10.2017 čís. 0721/RMOb-Pro/1418/68-0730/RMOb-Pro/1418/68 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Pro/1418/13.

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Pro/1418/13. 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 07.09.2016 čís. 92/ZMOb-Pro/1418/13. - 96/ZMOb-Pro/1418/13. Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/5 Přehled

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28.12.2015 čís. 0094/ZMOb-MH/1418/10-0114/ZMOb-MH/1418/10 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17.12.2015 čís. 0122/ZMOb-Vit/1418/7-0141/ZMOb-Vit/1418/7 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.09.2013 čís. 0372/ZMOb-Vit/1014/18-0397/ZMOb-Vit/1014/18 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Rada MČ Brno-Černovice

Rada MČ Brno-Černovice 1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO USNESENÍ 58. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne 16. 11. 2016 od 15.00 hod. na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno (kancelář starosty) Rada

Více

Usnesení 4. schůze rady městského obvodu konané dne 18.12.2014

Usnesení 4. schůze rady městského obvodu konané dne 18.12.2014 4. schůze rady městského obvodu konané dne 18.12.2014 čís. 0058/RMOb-Ple/1418/4-0071/RMOb-Ple/1418/4 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/13 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze

Více

1295/RMObM-Sle/1418/ /RMObM-Sle/1418/32

1295/RMObM-Sle/1418/ /RMObM-Sle/1418/32 32. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 1295/RMObM-Sle/1418/32-1298/RMObM-Sle/1418/32 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení z 1. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č. 1-16)

Usnesení z 1. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č. 1-16) Usnesení z 1. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 1. 2017 (usnesení č. 1-16) USNESENÍ č. 1/01-17 R přidělit byt č. 15 o velikosti 2+1 v pátém podlaží domu čp. 640 v Bechyni na sídl. Na Libuši, jehož

Více

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 47. schůze rady městského obvodu konané dne 06.06.2016 čís. 1222/RMOb-Vit/1418/47-1239/RMOb-Vit/1418/47 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 31. schůze rady městského obvodu konané dne 07.03.2016 čís. 0969/RMOb-MH/1418/31-0999/RMOb-MH/1418/31 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne 73. schůze rady městského obvodu konané dne 10.10.2016 čís. 1153/RMOb-Svi/1418/73-1167/RMOb-Svi/1418/73 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Ţitník místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 346/18/15 schvaluje program 18. schůze rady

Více

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.03.2015 čís. 0036/ZMOb-Vit/M1418/3-0063/ZMOb-Vit/M1418/3 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013 čís. 0313/ZMOb-Vit/1014/16-0340/ZMOb-Vit/1014/16 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5.11.2015

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5.11.2015 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5.11.2015 čís. 0133/ZMOb-Sle/1418/7-0147/ZMOb-Sle/1418/7 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 75. schůze rady městského obvodu konané dne 07.11.2016 čís. 1193/RMOb-Svi/1418/75-1214/RMOb-Svi/1418/75 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení rady

Více

- 0179/RMOb-Pro/1418/16

- 0179/RMOb-Pro/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 22.06.2015 čís. 0168/RMOb-Pro/1418/16-0179/RMOb-Pro/1418/16 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení rady

Více

- 0125/RMOb-Mich/1014/55

- 0125/RMOb-Mich/1014/55 55. schůze rady městského obvodu konané dne 04.03.2013 čís. 0116/RMOb-Mich/1014/55-0125/RMOb-Mich/1014/55 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 25.05.2016 čís. 1935/RMObM-Sle/1418/46-1940/RMObM-Sle/1418/46 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení 86. schůze rady městského obvodu konané dne 03.07.2013

Usnesení 86. schůze rady městského obvodu konané dne 03.07.2013 86. schůze rady městského obvodu konané dne 03.07.2013 čís. 2470/RMOb-Vit/1014/86-2498/RMOb-Vit/1014/86 Petr Dlabal starosta MUDr. Jindřich Prokop místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.12.2016 čís. 0280/ZMOb-Sle/1418/13-0322/ZMOb-Sle/1418/13 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 16. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 23. června (č. 213/16 231/16)

- 1 - U S N E S E N Í. z 16. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 23. června (č. 213/16 231/16) - 1 - U S N E S E N Í z 16. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 23. června 2015 (č. 213/16 231/16) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, Mgr. M. Konečná, Ing. M. Robenek, P. Kukučka

Více

Usnesení 17. schůze rady městského obvodu konané dne 24.06.2015

Usnesení 17. schůze rady městského obvodu konané dne 24.06.2015 17. schůze rady městského obvodu konané dne 24.06.2015 čís. 0279/RMOb-Ple/1418/17-0292/RMOb-Ple/1418/17 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/11 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 23.05.2016 čís. 1157/RMObM-MH/1418/26-1162/RMObM-MH/1418/26 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne 66. schůze rady městského obvodu konané dne 07.11.2012 čís. 1854/RMOb-Vit/1014/66-1866/RMOb-Vit/1014/66 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17.12.2012 čís. 0285/ZMOb-Vit/1014/15-0312/ZMOb-Vit/1014/15 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013. - 0371/ZMOb-Sle/1014/15

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013. - 0371/ZMOb-Sle/1014/15 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013 čís. 0349/ZMOb-Sle/1014/15-0371/ZMOb-Sle/1014/15 Ing. Antonín Maštalíř starosta MUDr. Hana Heráková místostarostka Strana 1/16 Přehled

Více

Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. dubna 2014

Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. dubna 2014 Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. dubna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1893/79/14 1. schvaluje program 79. schůze rady

Více

- 0331/RMOb-Mich/1418/22

- 0331/RMOb-Mich/1418/22 22. schůze rady městského obvodu konané dne 05.10.2015 čís. 0312/RMOb-Mich/1418/22-0331/RMOb-Mich/1418/22 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0309/RMOb-Pro/1418/30

- 0309/RMOb-Pro/1418/30 30. schůze rady městského obvodu konané dne 08.02.2016 čís. 0303/RMOb-Pro/1418/30-0309/RMOb-Pro/1418/30 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 13. (mimořádné) schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2015

Usnesení 13. (mimořádné) schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2015 13. (mimořádné) schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2015 čís. 0321/RMOb-Vit/M1418/13-0326/RMOb-Vit/M1418/13 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 2 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.10.2015 čís. 0075/ZMOb-MH/1418/8-0093/ZMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733)

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733) U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 13. 11. 2012 (Usnesení č. 41/713 41/733) Č. j. ST/2592/2012/51.2 Rada města Štramberka po projednání : Usnesení č. 41/713 Bere na vědomí

Více

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 03.06.2015 čís. 0035/ZMOb-Ple/1418/4-0051/ZMOb-Ple/1418/4 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/11 Přehled usnesení zastupitelstva městského

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

M Ě S T O Š E N O V Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov okres Ostrava město

M Ě S T O Š E N O V Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov okres Ostrava město M Ě S T O Š E N O V Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov okres Ostrava město USNESENÍ okres z 18. Ostrava schůze - rady město města konané dne 08.06.2015 Rada a) bere na vědomí 1. zprávu PČR, obvodní oddělení

Více

U S N E S E N Í. z 77. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 31. března /77 Rada městského obvodu. 1125/77 Rada městského obvodu

U S N E S E N Í. z 77. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 31. března /77 Rada městského obvodu. 1125/77 Rada městského obvodu - 1 - U S N E S E N Í z 77. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 31. března 2014 (č. 1124/77 1141/77) Přítomní členové rady : I. Mikulica, J. Dřevjaný, Ing. K. Gebauer, R. Schmuch Omluveni Hosté

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 21.01.2015

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 21.01.2015 6. schůze rady městského obvodu konané dne 21.01.2015 čís. 0079/RMOb-Ple/1418/6-0095/RMOb-Ple/1418/6 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/15 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze

Více

SOUBOR USNESENÍ z 35. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM

SOUBOR USNESENÍ z 35. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM SOUBOR USNESENÍ z 35. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 21. 9. 2015 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Podmínky výběrového řízení na areál Farská Louka 3. Ukončení nájemní

Více

SOUBOR USNESENÍ ze 40. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM

SOUBOR USNESENÍ ze 40. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM SOUBOR USNESENÍ ze 40. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 29.10.2015 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Rozpočtové opatření č. 13/2015 3. Stav oken v bytovém domě čp. 2,

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2015

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2015 15. schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2015 čís. 0252/RMOb-Ple/1418/15-0268/RMOb-Ple/1418/15 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/13 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

Usnesení 16. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 1. července 2015

Usnesení 16. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 1. července 2015 Usnesení 16. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 1. července 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 310/16/15 schvaluje program 16. schůze rady

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 55. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 26. března (č. 799/55 813/55)

- 1 - U S N E S E N Í. z 55. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 26. března (č. 799/55 813/55) - 1 - U S N E S E N Í z 55. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 26. března 2013 (č. 799/55 813/55) Přítomní členové rady : I. Mikulica, J. Dřevjaný, Ing. R. Pracuch, Ing. K. Gebauer, R. Schmuch

Více

U S N E S E N Í ze 14. řádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 11. června 2014

U S N E S E N Í ze 14. řádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 11. června 2014 U S N E S E N Í ze 14. řádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 11. června 2014 14/417-2014 Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého

Více

M Ě S T O Š E N O V Radniční náměstí 300, Šenov okres Ostrava město

M Ě S T O Š E N O V Radniční náměstí 300, Šenov okres Ostrava město M Ě S T O Š E N O V Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov okres Ostrava město Rada města: Souhrn výsledků 25. schůze rady města konané dne 7. 9. 2015 a) bere na vědomí 1. zprávu komise dopravní 2. zprávu

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2013

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2013 72. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2013 čís. 2048/RMOb-Vit/1014/72-2080/RMOb-Vit/1014/72 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1/23 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Bc. Tomáš Letocha Ing. Vladimír Elšík Radoslav Němeček Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Ing. Zdeněk Škromach Omluveni: Přizvaní hosté: Mgr. Pavel Jurečka Zápis z 34.

Více

Usnesení 94. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1014/94

Usnesení 94. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1014/94 94. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.10.2014 čís. 4972/RMObM-Sle/1014/94-4993/RMObM-Sle/1014/94 Ing. Antonín Maštalíř starosta MUDr. Hana Heráková místostarostka Strana 1/15 Přehled

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 24. 10. 2016 (usnesení č. 280-297) USNESENÍ č. 280/24-16 R I. n e s o u h l a s í s uzavřením nové nájemní smlouvy k bytu č. 4 o velikosti 2+1 s příslušenstvím

Více

Usnesení 24. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25.09.2014. - 0622/ZMOb-Sle/1014/24

Usnesení 24. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25.09.2014. - 0622/ZMOb-Sle/1014/24 24. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25.09.2014 čís. 0592/ZMOb-Sle/1014/24-0622/ZMOb-Sle/1014/24 Ing. Antonín Maštalíř starosta MUDr. Hana Heráková místostarostka Strana 1/15 Přehled

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne 23. 4. 2014 (usnesení č. 103-123) USNESENÍ č. 103/10-14 R I. r o z h o d l a přidělit byt č. 6 o velikosti 1+1 ve třetím podlaží domu čp. xxx v Bechyni

Více

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne 65. schůze rady městského obvodu konané dne 31.10.2012 čís. 1826/RMOb-Vit/1014/65. - 1853/RMOb-Vit/1014/65. Petr Dlabal Starosta městského obvodu Ing. Kamil Bednář MOb_Vit_Z04 Strana 1/18 Přehled usnesení

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více