Popřemýšlejme o pro a proti ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK DUBEN 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 4 (111) ZDARMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popřemýšlejme o pro a proti ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK DUBEN 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 4 (111) ZDARMA"

Transkript

1 ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK DUBEN 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 4 (111) ZDARMA Důlní kolesové rypadlo. Našinec ví, cizinec neví, že je to stroj určený k povrchové těžbě uhlí, dalších nerostných surovin a zeminy. Stroj typický pro průmyslovou krajinu Mostecké pánve. Stroj naděje horníků, pokud budou prolomeny limity těžby. Stroj beznaděje, jestliže prolomeny nebudou. Dva ministři, mihnoucí se okresem v poslední době, hovořili o roku 2015 coby osudovém, v němž by vláda měla rozhodnout. Opravdu rozhodne, když na stole stále ještě nemá zpracovanou strategickou energetickou koncepci státu (včetně surovinové)? Popřemýšlejme o tom u rypadla v Centralu na výstavě Merkur. Foto: Petr PROKEŠ Popřemýšlejme o pro a proti Horníci jsou v očekávání věcí příštích. Nevědí, co s nimi bude. Jejich nejistota narůstá s ubíhajícím časem. Budou či nebudou prolomeny limity těžby? Budeme či nebudeme mít práci? A když nebudeme mít práci, co vlastně budeme dělat v okrese, jenž se stabilně drží na špičce republikového žebříčku míry nezaměstnanosti? Jak uživíme rodiny? Nejčastější otázky honící se myslí havířů. Kdo zná na ně odpovědi? Vláda zatím ne a otázkou je, zda odpovědi bude znát v příštím roce, když na zpracování aktuální strategické koncepce energetické (a surovinové) politiky státu snad ještě nikdo nesáhl. A proč se zabýváme problémy horníků? Ti přece bydlí v domech, jimž Krušnohor poskytuje správu! Havíři jsou družstevníky i vlastníky bytů. Ocitnou-li se na dlažbě, mohou se dostat do nezáviděníhodné sociální situace. Nastane-li, nebudou mít na zaplacení nájmu či příspěvku vlastníka. Nám všem, krušnohorcům, naroste počet neplatičů a celkový objem dluhu. Už dnes dosahuje rekordní částky 60 milionů korun! Ekonomika družstva je sice silná, ne však zázračná. Rekordní dluh zatím utáhne na svých bedrech. Když ale bude dvojnásobný, nepostihne ji zástava srdce? Zkusme o tom popřemýšlet třeba při pivu v hospodě, kde zpravidla znějí ty nejradikálnější názory pro či proti prolomení limitů. PŘEDSTAVENSTVO SBDK STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUŠNOHOR, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1766, MOST

2 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva KO N TA K T N Í S E Z N A M S P R Á V Y S TA V E B N Í H O BY T O V É H O D R U Ž S T V A K R U Š N O H O R Ú EDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁV STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRUŠNOHOR: POND LÍ A ST EDA 8:00-12:00 13:00-17:00 HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ: DISPE INK POND LÍ, ST EDA ÚTERÝ, TVRTEK, PÁTEK Mimo výše uvedenou dobu hlaste havárie dispe inku spole nosti Hasman Výtahy na telefonním ísle nebo Spojovatelka: ová adresa: Oficiální internetové stránky: Telefonické hovory jsou v zájmu zajiš ování kvality poskytovaných služeb nahrávány. (Podrobn jší informace k zaznamenávání hovor je uvedena na stran 4.) P EDSTAVENSTVO DRUŽSTVA (PD) EÚ - EKONOMICKÉ ODD LENÍ (EO) P edseda Vedoucí EO a vedoucí Ú JE ekonomicke.odd.vedouci Laur Roman Ing. Kurková Kate ina Místop edseda Provozní ú tárna pro SVJ provozni.uctarna Ryba František reditel Kordíková Daniela lenové predstavenstvo Kopecká Vlasta Ing. Hokr Roman Kultscherová Miroslava Ing. Koranda Ji í Fakturace fakturace Ing. Pa ourek Ivo Švecová Petra Šev ík Arnošt Kastnerová Stanislava Ing. Vozka Vlastimil Provozní ú tárna provozni.uctarna Pousková Blanka KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA (KK) Pokladna pokladna P edseda predseda.kk Gerthnerová Dana Mertlík Ji í Evidence zálohových plateb topna.sezona lenové kontrolni.komise Andrtová Irena Vajshajtl Stanislav Referentka úv r uvery Mgr. N me ková Zde ka Libecajtová Lucie Ing. Goldbergerová Jana Evidence majetku - inventury evidence.majetku erník Vladimír Šebková Martina Bucha Petr Mzdová a personální kancelá mzdy Petrilová Jana Šáfrová Liliana ÚSEK EDITELE (Ú ) EÚ - ODD LENÍ PRO LENSKÉ ZÁLEŽITOSTI (O Z) editel družstva reditel Vedoucí clenske.zalezitosti.vedouci Ryba František Petrovická Zuzana Vedoucí sekretariátu editele sekretariat.reditele lenská evidence clenska.evidence Domínová Leona Kindermannová Romana Fax Sojková Milena Informace informace Šindelá ová Lenka Varhulíková Anna Adámková Pavlína Podatelna podatelna Evidence nájemného evidence.najemneho Hokrová Monika Kubíková Lenka Sekretá ka sekretariat Reichlová Iveta Karochová Daniela P edpisy nájemného predpisy.najemneho Tiskový mluv í, redakce zpravodaje tiskovy.mluvci Ko átková Alena Mgr. Prokeš Petr Pecková Kate ina Vedoucí evidence pohledávek evidence.pohledavek EKONOMICKÝ ÚSEK (EÚ) Matoliaková Iva Vedoucí hlavni.ekonom Evidence pohledávek evidence.pohledavek Erlitzová Alena Zvárová Mária Sekretariát vedoucí EÚ sekr.ekonom Studentová Iveta Hájková Dagmar Vítková Nikol Fax Nebytové prostory - pojišt ní nebytove.prostory.pojisteni Správce sít sprava.site Pátková Lenka Gerthner Daniel Spole né prostory nebytove.prostory.pojisteni Pobo ka Litvínov pobocka.litvinov Šev íková Alena Fax Vegnerová Hana TECHNICKÝ ÚSEK (TÚ) Blahoutová Eva Vedoucí technicky.usek.vedouci andová Martina Ing. apková Irena Stavební technik ÚSEK INŽENÝRSKÉ INNOSTI (ÚI ) Bertlová Zde ka technik1 Vedoucí inzenyrska.cinnost.vedouci Vlasáková Zuzana technik2 Jánská Hana Vilhelmová Monika technik3 Investi ní referent Vydra Radovan technik4 Renka Adam investicni.referent1 Šebek Zden k technik investicni.referent2 Losos Martin technik6 Zámecký Jan investicni.referent3 Šebková Hedvika technik7 R ži ková Simona investicni.referent4 Požárn bezpe nostní technik - MTZ bezpec.technik Referentka inzenyrska.cinnost.referent P ibyl František Kolmanová Lucie Energetik energetik Ing. Korol Valerij Z d vodu v tší p ehlednosti uvádíme u ových adres na jednotlivá Referentka technicky.usek.referent pracovišt a pracovníky pouze tu ást adresy, která je p ed Rybová Kate ina "zaviná em". Pro správné zadání e-adresy je tedy nutno ješt p idat Dispe ink dispecink ". Hilbertová Lenka ÚŘEDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁVĚ SBDK: PONDĚLÍ A STŘEDA

3 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 3 Co jsme pro vás připravili: Dluhy v družstvu přesáhly šedesát milionů korun str. 5 Něco pro vás: Techem Smart System str. 8 Při zanedbání údržby hrozí zhoršení funkčnosti oken str. 9 Po absolvování akademie dokážou odhalit podvodníky str. 10 Softex slaví 20 let s novou nabídkou! str. 14 Chceme všem ukázat jasné výsledky a mít čistý stůl str. 24 Poradce premiéra přednášel v základní škole str. 27 Na 12letého Františka čeká doživotní smlouva str. 30 KRUŠNOHOR zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě. Vychází měsíčně. Vydává: Stavební bytové družstvo Krušnohor, ul. ČSA 1766, Most. IČ: Řídí redakční rada ve složení: František Ryba (předseda), tel.: , fax: , Roman Laur, Ing. Jiří Koranda, Mgr. Petr Prokeš. Redakce a inzerce: Mgr. Petr Prokeš, tel.: , Rozšiřuje SBD Krušnohor jako vnitrodružstevní tiskovinu. Tisk: Jan Syrový Česká reklamní společnost, Most, tel , fax: , Náklad: výtisků. Dáno do tisku: Vyšlo: Uzávěrka příštího čísla: Nevyžádané textové a ilustrační materiály se nevracejí. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E11597 EDITORIAL Vážení čtenáři! Nestává se každý den, aby poradce předsedy vlády zavítal do základní školy a tam se jal přednášet. V Mostě se to stalo. To jistě něco znamená. Poradce premiéra to před odjezdem zpět do hlavního města vyjevil. Považoval si za čest přednášet odborníkům na dyslexii a další poruchy pronásledující děti školou povinné v zařízení špičkové kvality takovém, jakým je mostecká základní škola nesoucí jméno světově proslulého profesora Zdeňka Matějčka, vynikajícího odborníka na dětskou duši. Odměnou se premiérovu poradci stala nabídka učitelského sboru, že má dveře do školy otevřeny dokořán, pokud bude pokračovat ve výzkumné pedagogické práci v terénu. Pan poradce si během hodinové přednášky totiž postěžoval, že v jiných zařízeních dveře před akademiky zamykají, protože nechápou význam vědecké práce pro praxi v oboru školství. Dvanáctiletý školák František, jenž chodí do jiné školy a dokonce ne v Mostě, otevírá zato své srdce, jak to jde nejvíce. Je vstřícný myšlence, že se stane uměleckou součástí týmu nového muzikálu na ledě, který vzniká v tvůrčí dílně Jindřicha Šimka režiséra obdobných děl Mrazík, Romeo a Julie, Popelka. Sám František má našlápnuto k hvězdné kariéře, protože po tom, co předvedl v kouzelném muzikálu na ledě Popelka, si jej režisér natolik oblíbil, že se mu chystá nabídnout doživotní smlouvu pro působení v lední revui. Zatímco mladík má před sebou nadějnou budoucnost, dříve narození se vizemi už neopájejí, protože vědí, že pád z výšin více bolí. Život je tomu naučil. O svých zkušenostech, prožitých radostech a strastech, ale i pro uplatnění svých koníčků našli nové zázemí. Potěšitelné je, že se na jeho vybudování podílelo také naše družstvo a podnikatel majitel projekční a stavební firmy spolupracující s Krušnohorem. Tím novým zázemím je klub seniorů v panelákové hokejce na okraji mostecké Zahradní čtvrti. Nechť je dříve narozeným v důstojných prostorách přáno prožít krásné chvíle! Chceme všem ukázat jasné výsledky a mít čistý stůl, pravila svolavatelkyně řádné valné hromady Severočechů.cz, aby se pokusila dát do pořádku to, co pokazili odpadlíci z politického hnutí, kteří si před tím svolali vlastní valnou hromadu a zvolili svoje vedení, jež hned stačilo nakydat špínu na skutečné zakladatele Severočechů.cz. Dokonce je bez jejich vědomí vyloučilo z hnutí s odůvodněním, že porušovali stanovy, ačkoliv základní dokument hnutí nikdy neporušili. Kdo si však přímo libuje v porušování stanov, jsou právě ti odpadlíci. Poskytuje jim to takovou slast, jako masáže v piešťanských bahenních lázních. Prostě Kocourkov. Anebo hra dospělých puberťáků, kterou by ani ti opravdoví puberťáci humornější nevymysleli? Petr PROKEŠ

4 4 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Rázné řešení Dívat se na podlahu ve společných prostorách domu již nemohli vlastníci bytů ze SV 225 na litvínovské Tylově ulici čp Vlivem mnohaletého užívání utržila pořádné šrámy na své tváři. Proto se vlastníci rozhodli pro rázné řešení: PVC je nutné vyměnit! Stane se tak v následujících týdnech. Dům k světu Dům je zateplen, okna v bytech jsou vyměněna, takže co ještě zbývá, aby dům vypadal k světu? Vyměnit okna také na chodbách! Odborná firma se zanedlouho ujme této zakázky u vlastníků ve SV 603 (blok 603) v ulici Kapitána Jaroše na mosteckém Výsluní. Vítání jara Únorové a březnové teploty napověděly, že jaro je už tady. Přivítat ho jaksepatří čistými stěnami a svěžími barvami ve společných prostorách se chystají vlastníci bytů ze SV 293 v ulici Boženy Němcové čp v Litvínově. Vymalují stěny. Do práce se pustí během několika dnů. Konec nepořádku Když stavbaři budovali v 50. letech minulého století domy na třídě Budovatelů v Mostě, postupovali podle vizí architektů a projektantů, kteří dávali blokům určitou vzdušnost tím, že do spodních částí staveb naprojektovali hodně průchodů a průjezdů. Dnešní doba ukázala, že je jich opravdu zbytečně moc. Jednak chodců ubylo či nejsou jimi průchody tak moc využívány jako kdysi, ale především neukáznění lidé bordeláři využívají volně přístupných prostor k různým nekalým činnostem, především k vytváření nepořádku hromaděním různých věcí, k fetování a popíjení alkoholu, ale také světě, div se! k vykonávání malé a velké potřeby. Musí nastat konec nepořádku! řekli si vlastníci bytů ve SV 247 (blok 95-96). Průjezd nechají zazdít, čímž se zbaví bordelářů, a slušní chodci budou využívat průjezd, kudy auta stejně moc nejezdí. Kapky bez šance Bude léto slunečné či pod mrakem? Bude suché či mokré? Druhé varianty se docela obávají vlastníci bytů ve SV 611 (blok 511) na mostecké ulici Josefa Suka. Aby dešťovým kapkám nedali šanci, ještě před prázdninami se pustí do sanace střechy. Připravili: (ič, pp) Dejte na frak představenstvu RUBRIKA NAŠICH DRUŽSTEVNÍKŮ A VLASTNÍKŮ BYTŮ Zatímco v popřevratových letech počet obyvatel tří největších měst okresu, v nichž Krušnohor působí, soustavně klesá, naše družstvo zaznamenalo zcela opačný vývoj. Nabobtnalo ze zhruba 7 tisíc družstevních bytů v předpřevratových letech do množství dnešních necelých 22 tisíc bytů patřících družstevníkům a vlastníkům. Kdeže jsou ty doby, kdy Most vykazoval 75 tisíc stálých obyvatel! Dnes je jich (podle aktuálních čísel) pouhých Snad statutárnímu a okresnímu městu ty šestky přinesou štěstí. Statistické pohromy se dočkal i druhý největší Litvínov. Bývaly doby, kdy v něm bydlelo mírně přes 30 tisíc lidí. Současný stav? Počet obyvatel poprvé klesl v moderní historii města pod hranici 25 tisíc! A co Meziboří dříve město mládí (a především učňů)? Nejenže za ta leta zestárlo, ale ze svých 6 tisíc se zmenšilo na stálých bydlících. Co je příčinou negativního vývoje v počtu obyvatel tří největších měst okresu? Není viníkem stavu Krušnohor, který neumí lidem vytvořit vhodné podmínky pro slušné bydlení? Ten, kdo má oči a umí se rozhlížet kolem sebe, dobře vidí, že bytové družstvo je v tom nevinně. Lidé odcházejí z okresu především kvůli nedostatku práce a zhoršující se sociální situaci. Jen si vzpomeňme, kolik slibů jsme si vyslechli od modrých, oranžových či úřednických vlád takzvaných odborníků a kde nic, tu nic! V okolí Mostu vznikly sice dvě průmyslové zóny Triangle a Joseph počet nezaměstnaných však výrazně nepoklesl a čas ukázal, že jednou ze slabin všech předchozích vlád bylo lákání investorů. Získat je pro podnikání v tomto okrese, ale i kraji, se dodnes nedaří z problému se stal těžko rozlousknutelný oříšek. Navíc otazníky kolem prolomení/neprolomení limitů těžby hnědého uhlí navozují v mnoha lidech pocit nejistoty a možná i podporují chuť opustit tento region. Takových občanů rozhodně není málo. Při nedávné návštěvě Mostu prezident Miloš Zeman uvedl, že když nebudou prolomeny limity těžby, analytici soudí, že Krušnohor se snaží. Foto: (pp) se tato situace dotkne 8 tisíc lidí, kteří se stanou nezaměstnanými. Okres je lokalitou se dvěma pohořími Krušnými horami a Českým středohořím. Pohledem z pánevní oblasti obě vytvářejí nádherné přírodní panorama. Proslýchá se dokonce, že když známý cestovatel Humbold, zakladatel stejnojmenné berlínské univerzity, putoval naším krajem, označil České středohoří za nejkrásnější přírodní útvar na světě. Žijeme tedy v hezkém prostředí (byť stále kaženém množstvím polétavého prachu), přesto to nestačí k udržení lidí v okrese. S nádherným přírodním panoramatem je to stejné jako s Krušnohorem. Ten se snaží ostošest, aby neustále zlepšoval podmínky k bydlení a jeho kvalitu udržoval na rozumné finanční výši, přijatelné pro široké vrstvy obyvatelstva. Pokud budou lidé i nadále odcházet, domy se vyprázdní a může se stát, že nakonec i Krušnohor přijde o práci. Starat se o prázdné domy by bylo přece zbytečné. Dnešní vydání rubriky družstevníků a vlastníků bytů by se proto mělo jmenovat příhodněji Dejte na frak vládě, protože představenstvo družstva se opravdu snaží. Na frak nové Sobotkově-Babišově vládě budeme moci dát ale až v okamžiku, kdy i ona prokáže, že je neschopná pro tento region něco udělat. Zatím tedy buďme optimisty a bedlivě sledujme činy členů kabinetu. František RYBA ředitel družstva Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím záznamu telefonních hovorů Stavební bytové družstvo Krušnohor pořizuje záznamy všech příchozích i odchozích hovorů uskutečněných prostřednictvím telefonní ústředny, tzn. hovorů na linkách až , a Důvodem pro pořizování záznamů telefonních hovorů je zajišťování kvality poskytovaných služeb. V případě vaší stížnosti tak vedení družstva získává nástroj pro kontrolu, zda zaměstnanci poskytli služby správně dle informací poskytnutých telefonicky. Dále může zkontrolovat, zda se zaměstnanci při vyřizování záležitostí řídí řízenou dokumentací (dokumenty, směrnice, řády, pravidla aj.). Kromě toho může vedení reagovat i na stížnosti klientů týkající se nevhodného způsobu komunikace. Osobní údaje získané prostřednictvím nahrávání osobních údajů jsou přístupné pouze pro potřeby Stavebního bytového družstva Krušnohor. Zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. provádí Stavební bytové družstvo Krušnohor. Každý subjekt údajů (v tomto případě: každá osoba, jež uskutečnila zaznamenaný telefonický hovor), která zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může podle 21 zákona 101/2000 Sb. požádat o vysvětlení a dále může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. w w w. s b d k r u s n o h o r. c z

5 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 5 Dluhy v družstvu přesáhly šedesát milionů korun V družstvu se konaly pravidelné každoroční porady předsedů samospráv a společenství vlastníků. Zúčastnilo se jich téměř 94 procent předsedů, což je skvělá zpráva. Účastníci porad se ale dozvěděli méně radostnou informaci: Neplatičů je stále více než dost a jejich dluhy rostou. Každý rok stanovuje představenstvo SBDK termín konání dílčích porad předsedů samospráv (SA) a společenství vlastníků (SV). Pro letošní porady byl stanoven termín od 24. února do 10. března od hodin. Porady se konaly po volebních obvodech č. 2 8 v budově správy družstva (sedm termínů pro SA a SV z Mostu) a v aule Scholy Humanitas v Litvínově (volební obvod č. 1a a č. 1b pro SA a SV z Litvínova a Meziboří). 305 PŘEDSEDŮ Na porady bylo pozváno celkem 325 předsedů 87 SA, 6 SA Garáže, 229 SV a 3 SN (sdružení nájemníků). Celkem se zúčastnilo 305 předsedů, tj. 93,84 %. Omluvilo se 10 předsedů SA/ SV (024, 043, 084, 100, 111, 207, 237, 612, 620, 622). Podle volebních obvodů byla účast následující: VO 1a 85,04 %, VO 1b 88,77 %, VO 2 88,29 %, VO 3 95,82 %, VO 4 97,16 %, VO 5 97,07 %, VO 6 96,62 %, VO % a VO 8 95,54 %. MATERIÁLY Předsedové SA a SV obdrželi potřebné materiály pro výroční členské schůze a výroční shromáždění vlastníků. PRÁVNÍ PORADNA Může SV odkoupit byt od vlastníka? Může společenství vlastníků odkoupit ve svém domě byt od vlastníka, který oznámil, že dům opustí, protože se stěhuje pryč? Vlastnictvím bytu by SV mohlo určovat, koho do volného bytu nastěhuje a vyhne se tak problému s nepřizpůsobivými. Z. Š., Most Problematika nabývání nemovitostí společenstvím vlastníků je poměrně složitá a je ji nutno řešit vždy ve vztahu ke konkrétní situaci. Posoudit danou situaci je třeba ve světle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., (nový) občanský zákoník (dále jen NOZ) a nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím. Jedná se zejména o ustanovení 1194 NOZ, 1195 NOZ, 1189 NOZ a také 14 nařízení vlády č. 366/2013 Sb. Obecně je uvedenými předpisy stanoveno, že společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Společenství vlastníků je pak při naplňování svého účelu (tj. zajišťování správy domu a pozemku) způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Podle ustanovení 1195 NOZ pak může společenství vlastníků nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku. Vzhledem k uvedenému je zřejmé, že společenství vlastníků nemůže nabývat nemovitosti bez omezení. Toto omezení nabývání vlastnického práva vylučuje nabytí nemovitostí, s výjimkou nemovitostí sloužících k výkonu správy. Správa domu pak je definována v ustanovení 1189 NOZ jako vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Podrobněji jsou činnosti týkající Příprava na poradu. Pokračování na str. 6 se správy vymezeny v 7 a násl. nařízení vlády č. 366/2013 Sb. Podle předchozí právní úpravy se praxe v návaznosti na judikaturu ustálila na názoru, že nabývání vlastnického práva v souvislosti se správou domu a pozemku možné je a lze předpokládat, že tento názor přetrvá. Nicméně bude třeba vždy posoudit konkrétní situaci, zda nabytí nemovitosti vyhovuje požadavkům zákona. Pokud se týká položeného dotazu, mám za to, že společenství vlastníků nemůže bez dalšího nabýt do vlastnictví libovolnou bytovou jednotku, aniž by toto nabytí souviselo se správou, tj. například by se mělo jednat o bytovou jednotku určenou pro správce domu. Mám za to, že pouze skutečnost, že by společenství vlastníků mohlo určovat, komu byt pronajme, jej k nabytí vlastnictví jednotky neopravňuje. Mgr. Věra VALNÁ advokátka ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Předešli riziku Zrovna v minulém vydání měsíčníku Krušnohor jsme psali o tom, že podceňovat nebezpečí se nevyplácí. Poznámka se týkala rozvodů plynu. Do rodiny těch, kteří si nechali zcela zrekonstruovat plynové rozvody, patří nyní i vlastníci ze SV 629 (blok 98-99) na třídě Budovatelů v Mostě. Protože je známo, že v bývalých městských domech, mezi něž patří také uvedený blok, se předchozí správce údržbou zrovna moc nezabýval, předešli tak vlastníci provedenými pracemi možná riziku vzniku případné havárie. Její následky by mohly být nedozírné, jak ukazují předchozí případy z celého Česka. Plní slib I přestože družstvem vyhlášený desetiletý Program úspor energie skončil v roce 2008, družstvo plní svůj slib, že v něm bude nadále pokračovat byť neoficiálně. Realizace slibu se nyní ujali vlastníci ze SV 198 (blok 304) v mostecké ulici Pionýrů. Ti se prostřednictvím odborné firmy pustili do zateplení domu, aby výrazně snížili tepelné ztráty v objektu i jednotlivých bytech. Napomoci úsporám tepla má i výměna chodbových oken. Ta jsou měněna také ve SV 130 (blok 78) v ulici Antonína Dvořáka v Podžatecké čtvrti. Mají žně Výtahářské firmy mají žně. Zájem o jejich práci je obrovský. Modernizace výtahů je pojmem, který se skloňuje v čím dál větším počtu domů. Nyní se dělníci kupříkladu činí ve SV 101 (blok 200) na rohu mosteckých ulic Josefa Skupy a Žatecké a také u družstevníků v SA 045 (blok 605) v ulici Kapitána Jaroše na Výsluní. Dole i nahoře Nejen po zateplování a modernizaci výtahů je poptávka. Lidé mají zájem také o běžnější práce údržbového charakteru. Například chtějí chodit v domě pohodlně a bezpečně. Takové přání projevili vlastníci bytů SV 137 (blok A3) na Kopistské ulici v litvínovském Janově. Objednali si práce na výměnu dlažby v suterénu, ty právě probíhají. Pozornost opačným směrem k půdě zaměřili vlastníci ve SV 124 (blok 17) v mostecké ulici W. A. Mozarta. Objednali si její zateplení. Práce právě probíhají. Připravili: (ič, pp)

6 6 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Dluhy v družstvu přesáhly šedesát milionů korun, Dokončení ze str. 5 Byly jimi: 1. dopis představenstva družstva ke konání výročních členských schůzí SA (VČS SA) a výročních shromáždění vlastníků SV (VSV SV) jaro vzor pozvánky pro SA a SV (barevně rozlišeno) 3. protokol o konání VČS SA a VSV SV (barevně rozlišeno) 4. dotazník hodnocení správy družstva ISO 5. dotazník hodnocení firem na drobnou údržbu a havarijní činnost ISO 6. zápis z porady předsedů SA/ SV s názvem Porady předsedů výborů SA, DV SV, výborů SN a úředních správců 02 03/2014 O ČEM SE HOVOŘILO V průběhu porad byli předsedové vybaveni dalšími informacemi, které by jim měli napomoci při dotazech členů družstva či vlastníků bytů. Přinášíme přehled o obsahu porad. BLOK ŘEDITELE DRUŽSTVA O novinkách od loňských porad předsedů SA a SV hovořil ředitel družstva František Ryba. Zmínil se mimo jiné také o těchto záležitostech: pomínkování. Tyto stanovy budeme zřejmě schvalovat až na jaře roku K dluhům za rok 2013 Dlužníků je 2 763, dluhy celkem dosáhly výše 60,3 milionu Kč, z toho v SA 8,9 milionu Kč a v SV 51,4 milionu Kč (nájemníci 3,8 milionu, družstevníci 2,2 milionu a vlastníci bytů 45,4 milionu). Probíhá spolupráce se dvěma exekutorskými úřady a agenturou na vymáhání dluhů. K certifikátům ISO 9001 a ISO Obě hodnocení kvality má jen několik málo bytových družstev v Česku. Pro Krušnohor z toho vyplývá nutnost dodržovat všechny termíny a předpisy (vč. SA a SV) a vést v rámci správy družstva monitoring, jehož výsledky v roce 2013 byly následující: osobních návštěv, telefonických hovorů, bylo poskytnuto informací a zaregistrováno podání, bylo schváleno žádostí a povolení, 151 neschváleno (tj. 1,415 %), dopisů bylo 330; Řada nových předsedů se neseznamuje s platnými předpisy a postupy. BLOK PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA K přípravě výročních členských schůzí SA, výročních shromáždění vlastníků SV a shromáždění delegátů 2014 hovořil předseda představenstva Roman Laur. Připomenul: od 4. března do 5. května 2014 se budou konat VČS SA a VSV SV (termín schválilo představenstva SBDK); datum a čas konání VČS SA a VSV SV nahlásí předsedové nejpozději 20 dnů před konáním do informační kanceláře správy družstva (4. patro); do 9. května 2014 předají předsedové zápisy z VČS SA a VSV SV zprávu o činnosti, protokol, prezenční listinu a pozvánku (do informační kanceláře správy družstva); do 12. května 2014 odevzdají předsedové SA a SV návrhy funkcionářských odměna za první pololetí 2014 (do podatelny); u důchodců, kterým budou vypláceny řádné nebo mimořádné funkcionářské odměny v návrzích funkcionářských odměn uvést celé datum (den, měsíc, rok) odchodu do důchodu. Po správě družstva tento údaj vyžaduje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Pokud nebude tento údaj uveden, nelze funkcionářskou odměnu vyplatit; 12. června 2014 od hodin se koná shromáždění delegátů v učebně ve 4. patře budovy správy družstva v Mostě. BLOK TECHNICKÉHO ÚSEKU Informace týkající se technického úseku přednesla Ing. Irena Čapková. Hovořila: o směrnici SO 02/2005 je třeba znát, které opravy se hradí z dlouhodobé zálohy oprav (DZO) a které nikoli; o běžné údržbě upozornit bydlící v domech na to, které požadavky se hlásí na dispečink správy družstva, vady v záruce se hlásí technikovi domu, případně energetikovi družstva, doporučila pro zlepšení komunikace více využívat ovou poštu; o výsledcích hodnocení firem na údržbu za rok 2012, hodnocení provedli předsedové SA a SV na poradách v roce 2013; o revizích závady z revizí je nutné odstranit, mají přednost před ostatními opravami; o výběrových řízeních zadávat je včas, žádost na formuláři musí být podepsána předsedou SA, SV; K legislativě V souvislosti se zahájením účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích Svaz českých a moravských bytových družstev (SČMBD) zpracoval návrhy vzorových stanov družstev, z jejichž znění také vycházela třináctičlenná komise družstva. V prosinci minulého roku mimořádně svolané shromáždění delegátů úpravu stanov družstva schválilo s platností od 1. ledna Svaz českých a moravských bytových družstev připravil první návrhy nových stanov pro SVJ, který začne zmíněná komise zpracovávat a upravený návrh bude rozdán předsedům DV SVJ k při- Podkladových materiálů k jednání dostali předsedové SA a SV více než dost.

7 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 7 dozvěděli se předsedové o technickém stavu domů kontroly jsou prováděny jednou za dva roky (tj. rozdělení SA a SV na lichý nebo sudý rok). BLOK ÚSEKU INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI K problematice úseku inženýrské činnosti pohovořila jeho vedoucí Hana Jánská. Informovala: o zajišťování kompletní přípravy investičních akcí (jsou to akce o finančním objemu nad 1 milion Kč, včetně DPH) organizace výběrových a stavebních řízení, jednání s úřady, výkon technického dozoru a realizace jednotlivých akcí až do dokončení díla a dokončení stavebního řízení; o dotacích v současné době není prakticky možno požádat o využití některého z dotačních titulů. V rámci Integrovaného programu rozvoje města (IPRM) byl spuštěn nový projekt půjček Jessica. Ten se týká opět pouze vyjmenovaných lokalit. Jeho podmínky jsou nastaveny tak, že pro většinu domů je velmi obtížné je splnit; o reklamacích ty k ukončeným akcím se hlásí příslušnému technikovi domu (tedy na technickém úseku, nikoliv na úseku inženýrské činnosti). BLOK EKONOMICKÉHO ÚSEKU Vedoucí ekonomického oddělení Ing. Kateřina Kurková poskytla informace: k systému řízení jakosti a environmentu (ISO) je nutno dodržovat termíny, pravidla, postupy, směrnice, řádně číst a čitelně vyplňovat formuláře, na správě družstva probíhá průběžně školení zaměstnanců, mezi kterými jsou i interní auditoři, ti několikrát do roka provádějí kontrolu, zda jsou dodržovány požadavky norem; k auditu na přelomu května a června tohoto roku proběhne recertifikační audit; k obsahu dokumentů letos nás čeká obsáhlá revize všech dokumentů v souvislosti s přijatou novou legislativou; k rádiovým měřičům kde jsou nainstalovány IRTN a vodoměry se uskutečňují dálkové odečty ke dni 31. prosince daného roku, vodoměry SV a TUV osazené po 1. lednu 2012 mají sjednocenou životnost na dobu pěti let; k vyúčtování zálohových plateb to bude předáno nejpozději do konce dubna, přeplatky budou odeslány v první polovině června; lze také provádět individuální změny zálohových položek v předpisech (zvýšení/snížení); k podpisovým archům je zapotřebí je vracet včas a celé, dodržovat termíny (uvedené na podpisovém archu), mají vliv na žaloby. Vedoucí ekonomického úseku Alena Erlitzová ve svém bloku zdůraznila: k agendě faktur i přes výrazné zlepšení chodit včas a pravidelně podepisovat faktury, provádět kontrolu a přefakturaci nákladů; k nákupům za hotové nejpozději do 15. dne následujícího měsíce si nechat proplatit doklady; k nákupům je možnost využívat bezhotovostní nákupy a nákup nad Kč je nutno schválit na správě družstva technikem domu a referentem pro MTZ Františkem Přibylem; k majetku do Kč není evidován drobný majetek, v prosinci je zákaz nákupu z důvodu inventur; k hospodaření domu SV vyzvednou oproti podpisu a podepíšou přefakturaci z účetnictví družstva do účetnictví SVJ, SA mají údaje o hospodaření uloženy v deskách na správě družstva; k nahlašování osob v bytech včas provádět aktualizaci nahlašování počtu osob, zdůraznit vlastníkům, že oznámení změny se provádí nejpozději do třiceti dnů; k důchodcům od roku 2013 nemohou důchodci uplatnit slevu na dani; k pojištění domu okamžitě hlásit pojistnou událost, při řešení s Policií ČR trvat na předání protokolu o podání vysvětlení nebo o trestním oznámení, popř. jiný úřední záznam (je nutné ho předložit pojišťovně). Roman LAUR předseda představenstva Potřebujete byt? DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (Litvínov-Janov, ul. Kopistská, bl. A3, čp. 227, čb. 20) Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese Dražební jednání bude zahájeno v hodin a ukončeno v hodin Předmětem dražby je nemovitost: byt č. 38 v budově v Litvínově-Janově, čp , o velikosti 0+2, ploše 40,30 m 2, v 8. podlaží domu a podíl na společných částech budovy Výsledná cena dražené nemovitosti se stanoví ve výši Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška č.j. 009EX 4321/08-72 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (Most, ul. Bohuslava Martinů, bl. 502, čp. 1101, čb. 14) Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese Dražební jednání bude zahájeno v hodin a ukončeno v hodin Předmětem dražby je nemovitost: byt č. 14 v budově v Mostě, čp , o velikosti 1+4, ploše 69,38 m 2, v 7. podlaží domu a podíl na společných částech budovy Výsledná cena dražené nemovitosti se stanoví ve výši Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška č.j. 087 Ex 592/09-41, Exekutorský úřad Rakovník JUDr. Hana Šajnerová DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (Most, ul. U Stadionu, bl. 401, čp. 1356, čb. 115) Dražební jednání se koná dne v hodin na adrese Evropská 663/132, Praha 6 Předmětem dražby je nemovitost: byt č. 115 v budově v Mostě čp , o velikosti 1+3, v 1. podlaží bytového domu a podíl na společných částech budovy Výsledná cena dražených nemovitostí činí Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražebním jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška č.j. 067 EX 3704/06, soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (Most, ul. U Stadionu, bl. 401, čp. 1363, čb. 45) Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese Dražební jednání bude zahájeno ve hodin a ukončeno ve hodin Předmětem dražby je nemovitost: byt č. 45 v budově v Mostě, čp , o velikosti 1+1, ploše 26,40 m 2, v 8. podlaží domu a podíl na společných částech budovy Výsledná cena dražené nemovitosti se stanoví ve výši Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška č.j /10-117, Exekutorský úřad Rakovník JUDr. Hana Šajnerová DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (Most, ul. Bohuslava Martinů, bl. 502, čp. 1100, čb. 18) Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese Dražební jednání bude zahájeno ve hodin a ukončeno ve hodin Předmětem dražby je nemovitost: byt č. 18 v budově v Mostě, čp , o velikosti 1+3, ploše 57,13 m 2, v 1. podlaží domu a podíl na společných částech budovy Výsledná cena dražené nemovitosti se stanoví ve výši Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška č.j /10-72, Exekutorský úřad Rakovník JUDr. Hana Šajnerová

8 8 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Něco pro vás: Techem Smart System Chcete mít v ruce užitečný nástroj pro správu své nemovitosti? Tím nástrojem je portálové řešení a online služby poskytované systémem, který se jmenuje Techem Smart System. Již od roku 1996 Techem nabízí a úspěšně provozuje přístroje s rádiovým přenosem dat. Jejich hlavní výhodou vždy byla možnost odečtu bez vstupu do bytu. Dalším nezpochybnitelným plusem je historie odečtených hodnot sloužící k přesnému stanovení meziodečtů, bez nutnosti uplatnění 6 odst. 5 a) a b) vyhlášky č. 372/2001. Sb. V době online služeb je ale nezbytné nabídnout zákazníkům více. Nabídka zní: Techem Smart System. Je to kompletní balík produktů včetně zákaznického portálu. Jsme přesvědčeni, že námi nabízené řešení je vhodným a velmi užitečným nástrojem při zajišťování správy domů. TECHEM PORTÁL Službu Techem Portál je možné využívat nejen s přístroji rádiovými, ale také konvenčními (odpařovací a elektronické ITN bez rádiového přenosu dat, měřiče tepla, vodoměry). Již základní varianta portálu (viz obr. 1) nabízí: možnost být informován o aktualitách nebo nových produktech, nahlížení do online archivu rozúčtování, zobrazení všech konvenčně provedených odečtů a další. INFORMACE Kancelář společnosti Techem (1. patro správy družstva) Československé armády Most Petr Šmídl telefon System (TSS) využívající nejnovějších technologií, díky nimž je Techem připraven na implementaci evropské směrnice o energetické účinnosti EED (viz obr. 3). Systém tvoří datové sběrnice, které přijímají data z rádiových přístrojů a pomocí GPRS přenosu každý den komunikují s výpočetním centrem. Výsledkem je možnost zobrazení online odečtů (viz obr. 2), včetně informací o případných chybových stavech, například: zjištění neoprávněné manipulace s ITN/vodoměrem, chyba přístroje (ITN, vodoměr, měřič tepla), detekce trvalého průtoku vody, detekce zpětného toku vody, detekce magnetického pole (pokus o ovlivnění magnetem). Kompletnost a zejména aktuálnost všech výše uvedených údajů vede nejen k rychlému zjištění nestandardních stavů přístrojů, ale nabízí také možnost sledovat, analyzovat a vyhodnocovat odečtené hodnoty. TSS je připraven pro nový technologický standard Smart Metering (bezdrátový M-Bus, EN ). Lze jej snadno rozšířit o jedinečný systém úspor energie zvaný Adapterm, jenž byl popsán v minulém vydání měsíčníku Krušnohor (str. 6 7). Zákazníci, kteří se rozhodli využít námi nabízená řešení, potvrzují nezpochybnitelný přínos pro vlastníky a správce bytového i nebytového fondu. Petr ŠMÍDL Techem, spol. s r. o. Obr. 3: Systém Techemu odpovídá evropské energetické direktivě. V kombinaci s rádiovými přístroji Techem umožňuje portál zobrazení každodenních hodnot odečtů. Údaje jsou aktualizovány denně jedině tak máte možnost sledovat stav všech přístrojů v opravdu reálném čase. Samozřejmostí je funkce exportu dat ve formátu xls nebo ukládání jednotlivých i celkových rozúčtování ve formátu pdf. Obr. 1: Takto vypadá vstupní stránka do portálu Techemu. Stačí kliknout a jste u potřebných informací. SE SYSTÉMEM JSTE EED-READY Nadstavbou rádiových přístrojů je platforma Techem Smart Obr. 2: Údaje jsou pro uživatele systému srozumitelné a přehledně zpracované.

9 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 9 Pozor! Při zanedbání údržby hrozí zhoršení funkčnosti plastových oken Boom výměny starých dřevěných oken za nová okna plastová začal v roce Výsledkem dnes je skutečnost, že většina bydlících v domech spravovaných Krušnohorem má v bytech nainstalována plastová okna. Vědí si ale rady s jejich údržbou? Přiznám se, že ani já jako předsedkyně domu jsem se tímto problémem v našem společenství vlastníků zrovna moc nezabývala, přestože vím, že se mechanické části oken mají promazávat, sdělila Ing. Irena Čapková, předsedkyně SV 204 (blok 300) v mostecké ulici Zdeňka Fibicha a zároveň vedoucí technického úseku družstva. Neřešila to proto, že v domě nainstalovaná okna jsou bez závad. Od roku 2005, kdy je sem společnost Ela-plast dodala, si nikdo nestěžoval. Slouží výborně, lidé jsou s nimi spokojeni. Za celou dobu jsme měli pouze jednu jedinou reklamaci, zhodnotila Irena Čapková. NUTNÝ SERVIS Uplynulo již devět let od montáže nových oken a předsedkyně domu dospěla závěru, že nastal čas toto téma otevřít na shromáždění vlastníků. Shodli jsme se na tom, že okna bez provádění údržby nemusejí být stoprocentně funkční, informovala nás Irena Čapková a dodala: Když si koupím auto či kterýkoliv jiný výrobek, tak se o něj musím starat, to dá rozum, jinak přestane fungovat. Je třeba proto řešit problém kolem zajištění servisu. To platí i o plastových oknech, dodala. Podle jejího poznatku, získaného přímo na shromáždění vlastníků, jen jedna pětina bydlících promazává systém oken. Tak nízký počet představuje neuspokojivý stav. Proto prostřednictvím správy družstva objednala u dodavatele plastových oken firmy Ela- -plast Litvínov údržbové práce. Na to, jak se prakticky provádějí, jsme se byli podívat na vlastní oči. Stanislav Šelmeci prověřuje funkčnost těsnění a odtokových drážek. Jiří Šulc kontroluje svým ostrým zrakem mechanismus oken. Práce v týmu jde rychle od ruky, chod domácností není výrazně narušen. Blok 300 má 45 bytů a 140 oken. Při práci v přízemí jsme zastihli dvojici servisních pracovníků Ela-plastu. Čistíme odtokové drážky, zkoušíme těsnost, naléhávky, seřizujeme mechanismus, a nakonec systém promažeme a celkově zkontrolujeme, popsali svoji práci parťáci Jiří Šulc a Stanislav Šelmeci. Pochválili obyvatele domu za to, že si servisní práce objednali, protože odborná údržba pomůže výrazně prodloužit životnost oken. Souhlasí s nimi i jejich šéf servisní technik z vedení Ela- -plastu Josef Ložan. Údržba oken by měla být prováděna každým rokem. Realita je však úplně jiná. Až 90 procent bydlících údržbu neprovádí buď vůbec, nebo nedostatečně, okna trpí. Promazání mechanismu oken však není všelékem a mnohdy až teprve odborná prohlídka a seřízení oken od profesionálů vede k odstranění všech za roky nahromaděných neduhů. Důsledkem zanedbané péče o okna je zkracování jejich životnosti, zhoršení funkčnosti a snižování úrovně komfortu jejich ovládání, popsal možné potíže Josef Ložan. Chlapci z Ela-plastu mi to všechno promazali, je to perfektní, jsem s nimi moc spokojená, jsou to velice šikovní kluci. Po letech mi jedno okno špatně těsnilo, seřídili mi ho, udělali mi s ním zázrak, nešetřila chválou obyvatelka domu Štefanie Bělková po návštěvě servismanů Šulce a Šelmeciho. Při údržbových pracích v bloku 300 nenašli servisní pracovníci na oknech žádné výraznější závady. Dávají to do souvislosti s poznatkem, že v domě bydlí slušní lidé s patřičným životním nadhledem, a proto si věci váží, neničí je. Jasné je také to, že před devíti roky byla v domě namontována vysoce kvalitní okna, která hlodání zubu času umějí odolávat. POSTAVIT SE ČELEM Soudím, že bychom se jako družstvo měli k provádění údržby oken postavit čelem, řekla Irena Čapková. Má představu o tom, že by si předsedové SA a SV zařadili do plánu činnosti údržbu plastových oken a nechali si ji na výročních členských schůzích a shromážděních vlastníků bydlícími schválit. Nabízíme i množstevní slevy, takže samosprávy a společenství vlastníků mohou při hromadné objednávce servisu oken výrazně ušetřit, ujistil Josef Ložan. Irena Čapková již prosadila téma údržby plastových oken i do jednání představenstva družstva. Výsledkem se stal vznik metodiky urychlující vyřizování žádosti předsedů domů o zajištění servisu plastových oken a dohoda s firmami provádějícími tento servis na množstevních slevách pro samosprávy a společenství vlastníků, oznámila vedoucí technického úseku družstva. Text a foto: Petr PROKEŠ

10 10 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Po absolvování MAPEI akademie dokážou Říká se, že nejlepší školou života je praxe. Moudřejší tvrdí, že praxe okořeněná teorií je to pravé ořechové. Vyznavači druhého přístupu jsou pracovníci technického úseku a úseku inženýrské činnosti Krušnohoru. Byť ošlehaní praxí se vypravili do Středočeského kraje, aby získali i něco málo teoretických poznatků, které nyní v mostecko-litvínovsko-mezibořských podmínkách přetavují do své každodenní práce. Cílem jejich cesty se stalo školicí středisko společnosti MA- PEI v Říčanech-Jažlovicích. Firma vyrábí stavební a sanační materiály, různé stěrky, hmoty, lepicí materiály a další zboží vyhledávané stavebníky a lidmi technického umu. TEORIE A PRAXE S touto firmou spolupracujeme leta a v rámci rozvíjení dalších dobrých kontaktů jsme byli pozvání na MAPEI akademii, abychom prohloubili znalosti a ověřili naše poznatky z praxe, sdělila vedoucí technického úseku Ing. Irena Čapková. MAPEI akademie není obyčejné školení. Po načerpání potřebných znalostí hned nastupuje praxe. Účastníci se převléknou do pracovního oblečení a jdou pracovat. Po získání základních informací jako jsou charakteristika materiálů, jejich uplatnění v praxi apod., po zhlédnutí ukázek, kdy technici firmy předvádějí, jak co má být rozmíchané, jak se to či ono aplikuje a po upozornění na chyby, jež by aplikací materiálů mohly nastat, či zdůraznění získaných zkušeností se přechází do pracovních kójí, popsala Irena Čapková. V nich se s konkrétním materiálem pracuje a nabyté vědomosti jsou zkoušeny při práci. Není to o tom, že to jenom vidíte, protože vám to někdo ukáže na videoprojekci, ale je to o tom, že si to zkusíte sami, zdůraznila princip MA- PEI akademie Irena Čapková. MONTÉRKY Jako žena starající se o domácnost vysoce vyzdvihla skutečnost, že organizátoři výuky v MAPEI akademii myslí i na takové drobnosti, jako třeba že si účastník školení může zašpinit oblečení nevypratelným materiálem. Raději jej proto vybaví vlastním oblečením firemními montérkami. Školící se muži či ženy se tak plně mohou věnovat výuce a nerozptylují se neustálým hlídáním svého oblečení, aby se na něm někde neušpinili. SOUTĚŽ Vzdělávací akce uskutečňuje firma MAPEI zajímavou a zábavnou formou. Jejich součástí je také soutěž mezi týmy, uvedla Irena Čapková. Krušnohorci vytvořili dvě družstva bílé a modré. Členové týmů byli označeni barevnými páskami připevněnými na zápěstí. Po každém dokončeném pracovním úkonu jde kvalitu odvedeného díla zkontrolovat hodnotitel, přidělí body a na konci vyučovacího dne se provádí vyhodnocení a je vyhlášen vítěz soutěžního klání, popsala Irena Čapková a dodala: Od firmy MAPEI je to super dobrá věc, že pořádá tuto akademii. Není to žádná laciná záležitost. Montérky, spousta spotřebovaného materiálu určeného k procvičování, práce lektorů a praktiků atd. to všechno stojí peníze a firma to platí. Je vidět, že má zájem na kvalitě odvedených prací, je to její priorita. Věří, že poctivá práce se jí vyplatí. SANACE Technici a investičáci Krušnohoru probírali s odborníky v MAPEI akademii problematiku sanací. Seznámili se s různými materiály, proces sanací nastudovali od prvopočátku, od izolací až po konečnou vrstvu a po dlažby. Technický ředitel firmy MAPEI Jiří Zádorožný (uprostřed) hodnotí tloušťku stěrky. Zástupce společnosti MAPEI pro severozápadní Čechy Viktor Vejražka (vpravo) přednáší o stavebních materiálech. Řešili jsme například spárování, takže nám lektoři dali desky, obklady, dlažbu, abychom předvedli, co umíme, informovala Irena Čapková. FASÁDY Na MAPEI akademii byli krušnohorci už potřetí. Minule se náplň školení týkala fasád, zateplení, obkladů, lepení soklů. Samozřejmě že jsme si to také všechno vyzkoušeli. V tom tkví ta ohromná výhoda. Když technici přijdou na stavbu, mohou okamžitě reagovat na to, jak zaměstnanci nějaké firmy, která dělá zakázku pro Krušnohor, pracují. Vědí, jak tato práce má vypadat,

11 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 11 technici a investičáci odhalit nekvalitu Simona Růžičková a Zuzana Vlasáková prokázaly, že jim fyzická práce není cizí. Hedvika Šebková a Radovan Vydra věděli, jak se k práci postavit. Práce s ruční míchačkou byla nedílnou součástí soutěže. Kdo si chtěl připravit potřebný materiál, neměl jinou možnost. protože si ji v praxi v rámci školení pořádaném společností MA- PEI vyzkoušeli, podtrhla Irena Čapková. Akademici upozorňují v rámci školení na různé grify, které zjistili v praxi na různých stavbách, a zdůrazňují školeným, jaké jsou správné přístupy. Naši technici jsou již na takové úrovni, že když při kontrole stavební akce zaměstnanec dodavatelské firmy něco dělá špatně, může ho hned poučit, jak to dělat správně a prakticky mu to předvést, sdělila Irena Čapková. OHLASY MAPEI akademii řekli jako teorii a tam jsme si hned ověřili v praxi, nyní uplatňuji ve své práci. Bylo to pro mě prospěšné. Viděla jsem sanaci lodžií na vlastní oči, vyzkoušela si, jak materiál rychle tvrdne apod., svěřila se Zdeňka Bertlová. MAPEI akademii jsem absolvovala již potřetí. A je to fakt o něčem jiném, když má člověk možnost všechno si ohmatat vlastníma rukama, vyzkoušet materiály a zjistit, jak se chovají. To je úplně jiné školení než to klasické nudné někde u papírů. Spojení teorie s praxí je správné. Vyzkoušeli jsme si sanační práce, lepení dlažby a spárování. Známe technologické postupy a víme, jak je nutné je dodržovat. Jestliže jsou aplikovány správně, je všechno v pořádku, pokud ne, je výsledek špatný. Už se mi stalo, že jsem na stavbě zjistila porušování technologických postupů, prozradila Hedvika Šebková. Oproti klasickým školením pořádaným jen formou prezentace je školení na MAPEI akademii výborné svojí praktičností. Všechny materiály jsem si mohl osahat a vyzkoušet práci s nimi svýma rukama. A ještě k tomu jsme si zasoutěžili a zjistili, jak umíme s materiály pracovat. Nejde o vítězství, ale o to vyzkoušet si, jak s materiálem nakládat a získat potřebné dovednosti. Získané poznatky použiji při dozorové činnosti na stavebních akcích. V terénu vidím, jak si dělníci připravují materiál, jak s ním pracují, jak s ním zacházejí. Dokážu odhalit nekvalitní práci, protože nyní vím, jak se s materiály má pracovat, jak se mají připravovat před použitím, jak mají být dlouhé přestávky při mísení, aby chemie začala působit atd. Po školení absolvovaném na MAPEI akademii mají u mě podvodníci utrum, řekl odhodlaně Martin Losos, zástupce vedoucí technického úseku. Který bude nejlepší? ptali se sami sebe Martin Losos a Zdeněk Šebek, když se rozmýšleli, jaký materiál vybrat pro splnění zadaného pracovního úkolu. Slova své vedoucí potvrzují i přímo technici. Co nám na Text: Petr PROKEŠ Foto: Irena ČAPKOVÁ

12 12 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Domy v Litvínově-Janově výrazně změnily svoji tvář díky výborně připraveným projektům ze strany Krušnohoru, jež umožnily čerpat evropské dotace. Foto: Petr Prokeš

13 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 13 Ve funkci předsedy domu je 15 let JAK JSME ZAČÍNALI (83) Funkci předsedy SV 106 v bloku 229 v ulici Vítězslava Nezvala v Mostě začal vykonávat od 1. ledna Bylo to v hektické době naprostého neklidu mezi bydlícími, kteří viditelně dávali najevo svoji nespokojenost s prací předchozího předsedy a výboru. Dal si za úkol situaci v domě uklidit, vyhrnout si rukávy a pustit se do práce. Tím odvážným novým předsedou byl BOHUMIL PATERA, na první pohled tahoun. NESPOKOJENOST Lidé nebyli spokojeni s prací předchozího předsedy, jenž byl zvolen při založení SV v roce Nelíbilo se jim hospodaření, proto založili kontrolní komisi, aby ta prověřila veškeré doklady. Tříčlenný výbor nebyl na schůzích schopen vysvětlit výdaje, bydlící proto nevěděli, za co se peníze utrácely a nebyly to malé sumy. Dělaly se zbytečné práce. Stály peníze a nebylo to k ničemu, zněla tehdejší kritika. Podezřelé byly i finanční částky určené na drobné výdaje. Spolubydlící mě zvolili, protože mě znali a měli ke mně důvěru. Předtím jsem dlouhou dobu pracoval v občanském výboru. Byl jsem jeho místopředsedou a následně předsedou. V lednu před patnácti roky jsem na přání bydlících započal s výkonem funkce předsedy SV, popsal Bohumil Patera. ZKLIDNĚNÍ Personální změna prospěla. Nastalo zklidnění atmosféry. Vlastníci bytů byli rádi, že funkci začal vykonávat zkušený člověk znalý práce s lidmi; člověk, který se nebál pustit se do díla obnovy. Panelák byl postaven v roce Ve výboru jsme si řekli, že dům musíme dát rychle do pořádku. Byťák se o něj předtím nestaral. Všechno v domě bylo v dezolátním stavu, řekl nový předseda. Tvář bloku 229 dokresluje nejen vkusně řešená fasáda, ale také vzrostlá zeleň. Bydlení u nás je příjemné, říká Bohumil Patera. ZAČALI OD VODY Nejhůř na tom byly rozvody teplé a studené vody. Byly vyměněny. Záhy jsme si museli nechat udělat hydranty. Byly v dezolátním stavu. Město je dokonce nechalo odpojit kvůli potrubí, které bylo samá záplata. Potom došlo na opravu proděravělé střechy. Nebrali jsme si úvěr, všechno šlo z fondu údržby, sdělil Bohumil Patera. Následovala rekonstrukce plynových rozvodů a byla zahájena postupná výměna oken za nová plastová. V bytech se snížila hlučnost a prašnost, výrazně klesly úniky tepla, poznamenal předseda. Litvínovská firma Ela-plast odvedla vysoce kvalitní práci. Plášť domu byl potom zateplen, dostal slušivou fasádu s převládající žlutou barvou. Vlastně máme dnes už všechno hotovo, velká rekonstrukce domu skončila, oznámil s uspokojením předseda. SPŘÁDÁ PLÁNY Po patnácti letech výkonu náročné funkce bývá člověk duševně unaven a chce to zabalit. Bohumil Patera ale takový není. Pravda, není to už žádný mladík, ale plány mladistvě spřádá dál. V roce 2015 navrhne spolubydlícím kompletní výměnu stupaček odpadu. Již nyní se pouští do řešení problémů s chybějící hydroizolací domu, do jehož sklepů vniká po deštích voda a způsobuje v nich nepříjemnosti včetně šíření plísně. Záležitost konzultuje s technickým úsekem Krušnohoru. Jsem spokojený se správou družstva. Kamkoli po kancelářích zajdu, všude se setkávám s velkou ochotou, profesionálním přístupem, vstřícností. I s firmami, jež spolupracují s Krušnohorem, jsem spokojený, pochválil Bohumil Patera. Má radost z toho, že se mu podařilo přesvědčit městskou policii o účelnosti instalace bezpečnostní kamery na střeše domu. Byla sem přemístěna z objektu Hněvína (Šantánu) a monitoruje situaci ve velké části ulice Vítězslava Nezvala, prozradil a dodal: Lidé se hned cítí bezpečněji. Vnitřně ho povzbuzuje skutečnost, že v domě bydlí slušní lidé s životním nadhledem a ti mladší jsou rozumní a mají racionální pohled na svět. Proto nemáme v domě žádný vysloveně velký problém. Žije se nám v něm dobře, uzavřel Bohumil Patera. Text a foto: Petr PROKEŠ HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA

14 14 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Softex slaví 20 let s novou nabídkou! CIS-SBD KRUŠNOHOR A DIGITÁLNÍ TELEVIZE Společnost Softex slaví v tomto roce dvacáté narozeniny. Pro uživatele Centrální informační sítě (CIS) připravuje překvapení v podobě dárku. Jaký bude? Otázka pro ředitele oslavující společnosti MIROSLAVA PRŮŠU. Kvůli ověřovacímu a testovacímu provozu nemohu detailně připravované služby prezentovat. Mohu ale sdělit družstevníkům a vlastníkům bytů v domech ve správě SBD Krušnohor, že se jedná o zcela novou, v naší republice ještě nepoužívanou nabídku služeb digitální televize. Vycházíme z faktu, že uživatel nemá zájem o sto a více programů a ani není schopen takové množství programové nabídky pojmout nebo ji dokonce sledovat. Nechce si kupovat celý tematický balíček kvůli jednomu programu. Uživatel si chce vybrat z programové nabídky pouze to, co ho zajímá a na co se chce dívat. Chcete tím říci, že chystáte něco jako vlastní výběr z nabídky desítek programů? Ano, v podstatě je to tak. Zúžíme výběr tarifů pouze na dva. Jeden bude mít k dispozici patnáct programů, které nám ukládá zákon, a patnáct programů si bude moci uživatel vybrat dle vlastního uvážení z nabídky třiceti dalších programů. Druhý tarif bude obdobný, ale nabídneme třicet pevných programů a třicet programů z výběru dalších šedesáti. Změny ve výběru bude možné provádět každý měsíc a to bez ohledu na cenu. Jaká bude cena pro tento druh nabídky digitální televize? Cena zůstane stejná, jako je u existujících tarifů nazvaných Prcek a Macek. V jednom případě se bude jednat o třicet programů z nabídky čtyřiceti pěti, ve druhém případě to bude šedesát programů z nabídky devadesáti. Ceny zůstanou zachovány, poplatky upravovat nechceme, racionální a stabilní cenová politika je jedním z pilířů a garantů společného projektu Stavebního bytového družstva Krušnohor a Softexu, jímž je CIS. Jak budete reagovat na konkurenční nabídky v oblasti záznamu obrazu, přesněji zpětného přehrávání pořadů? Nabídky pečlivě sledujeme a budeme na ně reagovat, proto brzy nabídneme vyšší time shift až 48 hodin. Půjde tedy o přehrání pořadů až dva dny nazpátek. Rozmlouval: Petr PROKEŠ Poznámka redakce: Další informace o nové nabídce digitální televize přineseme v následujícím čísle Krušnohoru. CIS VE VAŠEM DOMĚ RYCHLÝ INTERNET DIGITÁLNÍ TELEVIZE až 100 Mbit/s až 115 kanálů od 170 Kč/měs. od 99 Kč/měs. INFORMUJTE SE TAKÉ NA TELEFON VOIP A GSM SOFTEX NCP je vaším spolehlivým partnerem téměř 20 let

15 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 15 Dvě mouchy jednou ranou a lidé mají nervy a čas ušetřené, takto se na to jde od lesa Centrální informační síť (CIS) se rozrůstá. Dalším domem, do kterého vstoupí společnost Softex, je blok 327 na mostecké ulici Pionýrů. Zde působící SV 192 na to šlo pěkně od lesa. Aby bydlící nebyli obtěžováni montážními pracemi související s natahováním a instalací kabelů pro Softex extra, rozhodli jsme je spojit s právě probíhající rekonstrukcí elektrických rozvodů. Zabijeme tak dvě mouchy jednou ranou a lidem ušetříme čas a nervy, informoval předseda SV Miloš Porš. Rekonstrukce elektrických rozvodů se provádí v celém domě, tedy na chodbách, v bytech a ve sklepech. Akce vyvrcholí instalací elektronických čidel na chodbách, ta budou při zachycení pohybu osoby u vchodů a na schodištích zapínat světlo. Tímto řešením ušetříme spoustu elektrické energie, zdůvodnil Miloš Porš. Práci na modernizaci elektrického vedení a protahování kabelů Softexu zajišťuje mostecká firma Kabeex, která vyhrála výběrové řízení. Pokud jde o internet, předseda domu připouští, že ne všichni bydlící budou mít o tuto službu zájem. Předpokládá, že dříve narození ne, protože ti obecně mají problém sžít se s moderní technikou, zato mladí po nabídce připojení k internetu a CISu rádi sáhnou. Softex nám předložil tři cenové kalkulace. Jsou od 150 do 700 korun. Ceny zohledňují rychlost stahování dat. Kdo chce mít rychlejší internet, zaplatí pochopitelně více, vysvětlil Miloš Porš. Elektrické vedení stejně jako kabeláž Softexu se zabudovává do zdí. Je to nutnost. Vedení v lištách se nám nevyplatilo, láká zloděje, ti dnes ukradnou opravdu všechno, připomenul trpkou zkušenost předseda domu. Nejtěžší jsou sekací práce, pořádně se při nich potíme, přiznala trojice dělníků z Kabeexu. Z moderních rozvodů elektřiny a nově natažených kabelů internetové společnosti se budou moci Dušana Kubíka z firmy Kabeex jsme zastihli na chodbě při protahování plastové trubky určené pro kabely Softexu. Srdcem internetové sítě domovního vchodu se stane nově instalovaný rozvaděč ve sklepě. Martin Trojovský, rovněž z Kabeexu, kontroloval na chodbě domu dotažení elektrických spojů. Dělník Kabeexu potřetí. Jaroslav Čerňák připravoval pro kolegu prosádrování drátů ke krabičce. Předseda SV 192 Miloš Porš ukazuje, kudy se do jednotlivých bytů dostanou kabely Softexu. vlastníci bytů radovat v polovině května, kdy práce skončí. Potom přijdou malíři a vymalují chodby. Tím uzavřeme hlavní objem investic do objektu. Dům je zateplen, pochlubit se můžeme hezkou fasádou, máme novou střechu, vchodové dveře, vyměnili jsme stará dřevěná okna za nová plastová atd. Do domu jsme celkově investovali deset milionů korun. Vzali jsme si úvěr, splácíme jej v pohodě, informoval Miloš Porš. Na obzoru je ale ještě jedna investiční akce rekonstrukce výtahů. Potom budeme mít barák v šusu, jak se lidově říká, uzavřel předseda. Text a foto: Petr PROKEŠ

16 16 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Na lepší podmínky pro hypotéku nečekejte VYZNEJTE SE VE VAŠICH PENĚZÍCH (10) Zájemci o bydlení budou mít i nadále možnost využít příznivých cen hypotečních úvěrů. Úrokové sazby se pohybují lehce nad třemi procenty a existuje šance, že by mohly ještě poklesnout. Nízké úrokové sazby spolu s příznivými cenami bytů vyústily v růst prodeje nemovitostí. Vhodné podmínky pro hypotéku budou pokračovat i v následujících měsících. Je možné, že úrokové sazby spadnou až na historicky nejnižší úroveň, a to 2,95 %, která byla dosažena v červnu loňského roku? HYPOTÉKY ZA 155 MILIARD Co se hypotečního trhu týče, loňský rok zaznamenal hned několik prvenství. V červnu byla nabízena historicky nejnižší úroveň úrokové sazby (již zmíněná). Druhý rekord nastal v objemu hypoték. V roce 2013 byly uzavřeny hypoteční smlouvy za přibližně 155 miliard korun. Tato hodnota by letos podle expertních odhadů překonána být neměla. ÚROKOVÉ SAZBY NA PODPORU EKONOMIKY Centrální banka drží úrokové sazby na minimu, aby podpořila ekonomiku. Průměrná úroková sazba hypotečního úvěru se za prosinec pohybovala u nových smluv na hodnotě 3,06 %. Občanský zákoník znamenal mnoho změn i pro fungování bank. Ty se proto koncem roku soustředily na úpravy materiálů a metodik, a nevěnovaly tudíž pozornost novým akcím. Příznivá úroková sazba má za následek rostoucí počet prodaných bytů. Oproti roku 2012 prodeje vloni vzrostly o 10 %. Vzhledem k tomu, že úrokové sazby by se nadále měly držet nízkých hodnot, předpokládá se pokračování růstu prodeje nemovitostí, i když půjde o opravdu jen mírný růst. KONKURENCE DRŽÍ SAZBY NÍZKO Úrokové sazby by podle odborníků mohly dokonce ještě o něco málo poklesnout. Na trhu hypotečních úvěrů existuje mezi bankami konkurenční prostředí, které drží sazby nízko. Klesá také průměrná výše hypotéky. Loni si lidé půjčovali v průměru 1,7 milionu korun a využívali nejčastěji hypotéku s pětiletou fixací. Pokud také uvažujete o úvěru na vlastní bydlení nebo o zlevnění stávajícího tzv. refinancováním, máte na to právě teď ty nejlepší podmínky. Sazby hypoték se drží na velice příznivých úrovních. Kdy dojde k jejich růstu, bude záviset především na vývoji ekonomiky v Evropě a na krocích centrálních bank. A JAK NA TO? Jestliže nemáte žádné zkušenosti, je vždycky lepší obrátit se na odborníky. Šetříte čas, podrážky bot a nervy. Není to jednoduché vybrat si z přehršle nabídek, jež finanční trh poskytuje. A každá může obsahovat několik dalších alternativ. KOLIK MŮŽE BANKA PŮJČIT? Jednou ze základních podmínek je nemít nesplacené pohledávky. Než vám banka půjčí, tak si vás dokonale proklepne KDO JE Mgr. JAN MARTÍNEK A JAK HO KONTAKTOVAT Nezávislý finanční konzultant Kancelář: ul. Pionýrů 2806 (VŠFS), Most Tel.: ovbmail.cz Další rady a tipy najdete na ve sdílených bankovních registrech. Neznamená to automaticky, že pokud máte někde záznam o problému se splácením nebo jste v minulosti zaplatili pozdě splátku například za televizor, tak vám banka nepůjčí. Nicméně to může být důvod k větší obezřetnosti z její strany. Nejprve si tedy zjistěte, zda vůbec a kolik vám banky půjčí. JE SLOŽITÉ HYPOTÉKU ZÍSKAT? Vyřizování hypotéky nepatří k oblíbeným záležitostem, a protože se jedná o jedno z nejdůležitějších rozhodnutí ve vašem životě, banky se snaží vyřízení hypotéky co nejvíce usnadnit, například prostřednictvím svých webových stránek. Na nich získáte většinu potřebných informací. Určitě nepřehlédněte ty, které pojednávají o tom, jaké dokumenty budete k vyřízení hypotéky potřebovat. Zpravidla právě tato část zabere nejvíce času. A nedej bože, aby se na něco zapomnělo a stavitel či prodejce čekal za dveřmi na peníze. ČERPÁNÍ PENĚZ DO MĚSÍCE Po doložení všech dokladů, nutných k vyřízení hypotéky, počítejte s tím, že banka posoudí vaši žádost a vypracuje smluvní dokumenty obvykle v rozmezí do jednoho týdne. Ve smlouvě jsou definovány podmínky, které je nutné splnit, než budete hypotéku čerpat (například doložit smlouvu o pojištění nemovitosti). Počítejte tedy s tím, že od první návštěvy banky může k čerpání peněz uplynout třeba i měsíc. Většinou bude záležet na vás a na rychlosti doložení všech podkladů. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o finančním zatížení vaší rodiny mnohdy děláte na několik desítek let dopředu, určitě věnujte plánování tohoto kroku velkou pozornost a všechny postupně vyplňované dokumenty schraňujte na jednom místě. O to důkladněji, pokud se přitom zároveň připravujete na stěhování do nového. Pro laiky není hypotéka jednoduchou finanční disciplínou. Protože není možné obsáhnout snadno všechny její možné alternativy, vyplatí se sebekriticky zhodnotit své schopnosti a raději svěřit tuto práci do rukou odborníka. Bude to pro vás znamenat řadu výhod budete si jisti, že je vše připraveno správně, podle vašich představ, možností a hlavně včas. Mgr. Jan MARTÍNEK nezávislý finanční konzultant

17 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 17 Z nechtěného parkoviště se stalo oblíbené místo na stání, problém tu ale přece jen je To bylo křiku, když se někteří obyvatelé bloků 327 a 330 dozvěděli, že chátrající hřiště u Vysoké školy finanční a správní v Mostě se má proměnit ve velké parkoviště! Dokonce hrozili sepsáním petice, podle nepotvrzených informací snad i podáním občanskoprávních žalob na město. Jeho vedení se ale nenechalo zlomit a vládnoucí Sdružení Mostečané Mostu ve spolupráci s koaličními partnery projekt výstavby velkého parkoviště podpořilo. Parkoviště bylo zprovozněno v září Od místních bydlících dostalo jméno U Naftaře (podle hospody stojící kousek od něj, dnes už uzavřené). Zpočátku bylo prázdné a od lamentujících se komunální politici dozvídali, že investice je názornou ukázkou peněz zbytečně vyhozených z oken. Čas plynul a automobilisté se naučili na parkoviště zajíždět. NA VLASTNÍ OČI A jaká je situace dnes? Na vlastní oči jsme se přesvědčili, že velkokapacitní parkoviště je přes den už tak hodně zaplněné, že svojí plochou přestává stačit a vedení města by pomalu mohlo uvažovat o jeho rozšíření o novou plochu přiléhající těsně k Vysoké škole finanční a správní (VŠFS). Z původně nechtěného parkoviště se stal oblíbenec motoristů a automobilistů. Dřívější odpůrci výstavby dnes mlčí, protože mají kde vůz odstavit. Jsou spokojení. Navíc večer a v noci na svůj vůz či motocykl dobře vidí z oken svých bytů, parkoviště je velmi dobře osvětleno, konstatoval předseda SV 192 Miloš Porš z bloku 327, který má parkoviště přímo pod okny a denně sleduje, co se na něm děje. Vedení města patří poděkování za to, že tehdy neustoupilo tlaku kritiků. Čas ukázal, že postavit parkoviště v tomto místě bylo prozíravé rozhodnutí, o jeho správnosti se může každý občan přesvědčit, okomentoval aktuální situaci Miloš Porš. KOLONY Problém tu ale přece jen je. Vyskytl se časem, když parkoviště začalo využívat více automobilistů. Předseda Porš jeho narůstání sleduje se znepokojením. V dopoledních a časně odpoledních hodinách neukáznění řidiči parkují svá auta v ulici Jaroslava Vrchlického přímo u vjezdu z ulice Pionýrů. Překážejí vozům najíždějícím z ulice Pionýrů na parkoviště a automobilům vyjíždějícím z parkoviště do ulice Pionýrů. Za čtyřicet minut, kdy jsme s předsedou Poršem sledovali dění přímo na místě, došlo kvůli zaparkovaným vozům neukázněnými šoféry třikrát k úplnému zablokování provozu v ulici Pionýrů. Automobily v ní stály v koloně až po křižovatku u tzv. malého magistrátu. Podle mých propočtů projede ulicí Pionýrů za 24 hodin až deset tisíc aut. Mnohé z nich chtějí odbočit do ulice Jaroslava Vrchlického, ale nemohou tak učinit kvůli vozům stojícím u vjezdu do ní. V protisměru totiž jedou řidiči opouštějící velké parkoviště u vysoké školy, popsal soustavně se opakující situaci Miloš Porš. Řešení je podle předsedy jednoduché. Stačilo by v tomto místě nainstalovat značku zákaz zastavení, případně zákaz stání. PODNĚT PRO KOMISI Zcela zaplněné parkoviště u bloku 327 a VŠFS. Provoz v ulici Jaroslava Vrchlického je u vjezdu z ulice Pionýrů ztěžován stojícími vozy. Protože automobily jedoucí v protisměru (od parkoviště u VŠFS) zcela zaberou druhou polovinu vozovky a nevhodně stojící vozy (na snímku) blokují příjezd k parkovišti, dochází k vytváření kolon v ulici Pionýrů. Podnět jsme v redakci Krušnohoru sepsali a předali k vyřízení Jiřímu Vykoukovi, předsedovi dopravní komise, což je poradní orgán Rady města Mostu, jenž se problémy tohoto druhu, zjištěnými na území statutárního města, rovněž zabývá. Jiří Vykouk slíbil, že podnět prošetří a dá vědět, jak s ním bude naloženo (ale do uzávěrky tohoto vydání Krušnohoru jsme se odpovědi nedočkali). ŘEŠENÍ? Dalším řešením by bylo rozšíření vozovky ulice Jaroslava Vrchlického až k výměníkové stanici stojící u boční stěny bloku 327. Považuji to ale za zbytečné a v tomto případě by opravdu šlo o vyhazování peněz oknem. A krom toho by byla zlikvidována vzrostlá zeleň. Takové řešení je špatné, zhodnotil Miloš Porsch. V této souvislosti si předseda opět vzpomněl na odpůrce výstavby parkoviště. Ti byli proti také proto, že prý dojde ke znečišťování prostředí výfukovými plyny a hlukem. Na parkovišti je ale klid a výfukové plyny tam nejsou, protože auta stojí s vypnutými motory. Zato na vjezdu do ulice Jaroslava Vrchlického z ulice Pionýrů je pěkný hluk a ještě k tomu se zde můžete nadýchat zplodin z aut, která zde stojí se zapnutými motory či popojíždějí v koloně, postěžoval si předseda. Dočkali jsme se i překvapení. V době naší návštěvy se uvedeným prostorem prodíral také vůz městské policie. Ačkoli jindy a jinde mostečtí strážníci okamžitě vyvíjejí aktivitu směřující k odtažení špatně zaparkovaných automobilů, v tomto případě zůstaly jejich hlavy chladnými, vůz pokračoval v jízdě. Pomalé sice, ale pokračoval. Strážníci zřejmě jeli plnit důležitější úkoly. Jistě nejsme dopravními odborníky, ale přesto máme pocit, že něco není v pořádku. Neřeší náhodou vyhláška o silničním provozu stání vozidel na hranicích křižovatky? Ulice Pionýrů a Jaroslava Vrchlického se protínají a vytvářejí zde křižovatku dokonce klasickou (do tzv. kříže). Podle toho, co jsme viděli, soudíme, že auta zaparkovaná u vjezdu do ulice Jaroslava Vrchlického z ulice Pionýrů stála již přímo v křižovatce. Text a foto: Petr PROKEŠ

18 18 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Výtěžek z plesu jde na vzdělání dětí Již druhý ročník plesu, jehož hosté během večera přispěli na prospěšnou věc, proběhl na mosteckém Benediktu. Celý výtěžek ze vstupného a tomboly byl totiž věnován na dobročinné účely. Podařilo se vybrat korun. Částku předala ředitelka sportovního a rekreačního centra Benedikt Jitka Sidorová do rukou Mgr. Hany Slapničkové, ředitelky Základní a střední školy Most, ulice Jana Palacha Dar použijeme na nákup speciální tabule, která má široké využití. Dá se na ní psát křídou, funguje jako magnetická a na další část lze připevňovat výukové materiály špendlíky či suchými zipy. Kromě toho koupíme pro našeho tělesně postiženého žáka speciální sedací vak, vysvětlila Hana Slapničková. Jsme rádi, že můžeme přispět hendikepovaným dětem. Chceme, aby se z charity na našem plese na Benediktu stala tradice, doplnila Jitka Sidorová. Plesající si během večera užívali hudbu a zábavu ve společnosti kapel Turbo a Fragment a moderátora Miloše Knora, ale také hezký pocit, že přispěli na dobrou věc. Hlavním partnerem plesu, pořádaného firmou OBEX Most, byla společnost KNAUF, jež působí v oblasti výroby sádrokartonových stavebních systémů a materiálů. Text a foto: Dana SETVÁKOVÁ Extrem Bike Most zve příznivce cyklistiky Letošní závod horských kol se uskuteční v netradičním termínu. Namísto v květnu se pojede až v červnu. Rozhodli o tom organizátoři v rámci právě probíhajících příprav. Přesun termínu je jednou z novinek letošního ročníku. Zázemí a veškeré doprovodné akce budou opět na mosteckém hipodromu, tentokrát ovšem bude k dispozici celý areál, což je další novinka. V případě nevlídného počasí (nešťastná třináctka v pořadí ročníku může přivolat dešťové kapky a vichřici) se všem účastníkům dostane náležitého komfortu, budou kde se mít schovat. Tradiční mostecký závod horských kol se letos pojede věřte nebo ne skutečně již potřinácté (neuvěřitelné jak ten čas letí!). Jak už bývá zvykem, celý program závodů bude připraven tak, aby se poměřování sil mohl zúčastnit každý bez rozdílu věku a sportovních dovedností a zkušeností. EXTREM Hlavní závod, nazvaný Extrem, patří vůbec k nejtěžším maratonům v Česku a je opět zařazen do nejvyšší domácí soutěže Českého poháru MTB. Na startu by neměli chybět nejlepší domácí maratonci, očekáváni jsou také závodníci z Polska a Německa. Trať bude na vrchu Ressl okořeněna několika novými pasážemi, celková délka bude prodloužena na 72 km s úctyhodným převýšením m. To ovšem neznamená, že se na start Extremu nemůže postavit hobík, jenž chce porovnat své síly s profesionálními cyklisty, a pokud mu budou síly docházet, na 45. kilometru může odbočit směrem do cíle a absolvovat tak zkrácenou verzi Extrem Junior. HOBBY Závod Hobby, který se rok od roku těší většímu zájmu, je určen Hana Slapničková a Jitka Sidorová se symbolickým šekem oznamujícím vybranou částku. Ta poslouží k nákupu speciální tabule a sedacího vaku. každému, kdo chce udělat něco pro své tělo. Nenáročná 35km trať vede po zpevněných cestách okolo vodní nádrže Matylda a je ideální pro všechny věkové kategorie. Hobíci se vůbec poprvé v historii mosteckého závodu podívají i na vrch Ressl. Případné obavy z obtížnosti jsou zbytečné, pořadatelé vybrali tu nejmírnější variantu, jak se na kopec dopravit, a navíc ještě z trasy vypustili prudký kamenitý výjezd nad Matyldou. Závod Hobby se může stát vhodným sobotním programem pro rodiny s dětmi i pracovní kolektivy z firem. Navíc zásluhou přítomných televizních štábů a mnoha fotografů bude vše zdokumentováno a každý zájemce dostane možnost objednat si sestřih závodu na DVD. I na této trati vždy panuje nezapomenutelná závodní atmosféra, připraveno je občerstvení a pro vítěze samozřejmě také hodnotné ceny. Na této trati bude navíc probíhat soutěž o nejtěžší tým KOLOS. Tři nejtěžší kolektivy získají tradiční pivní odměny. MINIBIKE A DĚTI Pro nejmenší budou jako vždy přímo v areálu hipodromu připraveny závody Minibike na 6 km a Děti (do 6 let) na 0,5 km. PŘIHLÁŠKY K přihlášce podané a zaplacené do 19. května získá každý účastník kromě zvýhodněného startovného také upomínkové tričko. Tombola, občerstvení (na trase) a oběd (v cíli) jsou samozřejmostí. Přihlášky a bližší informace získáte v prodejně jízdních kol KL Sport Most v nákupním středisku Kostka na konečné u dopravního podniku a samozřejmě také na webových stránkách Organizační tým slibuje, že je na co se těšit! Text a foto: Stanislav PECHO

19 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 19 Omezení prostě neexistuje, jdu na to pěkně Zostra, přiznává Jan Pimper LIDÉ Z GAMA RÁDIA A ALFA TELEVIZE Jsem zvyklý kazit lidem večer, říká s notnou nadsázkou JAN PIMPER, autor jednoho ze speciálních pořadů Gama Rádia, a dodává: Je to tím, že dávám do pořadu to, co ostatní nedávají. Honza není jen tvůrcem rozhlasového pořadu, je také novinářem, básníkem a muzikantem. Prostě je širokospektrální. Honzo, v jakém pořadu kazíš posluchačům večer? Můj pořad se jmenuje Zostra. Ve vysílání běží vždycky ve čtvrtek od osmi večer a trvá dvě hodiny. Repríza je v sobotu v noci od jedenácti hodin. Svojí odpovědí naháníš hrůzu. O čem pořad Zostra vůbec je? Název napovídá, o čem je. Vybírám do něj muziku, kterou ostatní nevysílají nebo nechtějí vysílat, a tak si ji beru do pořadu já dobrovolně a rád. Zostra není pořad vymezený stylově či žánrově. Zařazuji do něj všechno od folku, přes novou vlnu, punk rock, heavy metal, až po nejbrutálnější styly. Brutální styly? Ty ale zrovna moc brutálně nevypadáš Moje brutalita spočívá v tom, že mě zajímá hudba v celém svém žánrovém rozpětí. To rozpětí je obrovsky široké. Proto i vlastní pořad dělám jinak, než je obvyklé. Ne klasickým stylem, že se mluví o kapelách, to mě nebaví, je to nuda. Když si posluchači budou chtít najít informace o konkrétní kapele, tak si je vyhledají. Zdrojů je hodně. K tomu nepotřebují mě. Proto pořad dělám tak, že dávám věci do souvislostí. Vymýšlím témata například se rozhodnu pro zimu. A udělám pořad jenom o ní. Je přitom úplně jedno, zda pouštím kapely, jež mají zimu v názvu, nebo hraju písničky o zimě, nebo vyhledám koncepční hudbu připomínající zimu. Anebo si vybírám osobnosti a nemusejí to být vysloveně zpěváci nebo muzikanti. Mohou to být klidně producenti, leckdy právě oni jsou mnohem zajímavější než kapely. Omezení prostě neexistuje. K něčemu se ale přece jen přiznám. Zostra se vysílá čtyřikrát až pětkrát v měsíci. Nechci soustavně posluchačům kazit dojem z pořadu, a tak vždy jedno vydání v měsíci přece jen jedné kapele věnuji. Aby se neřeklo. Jak si jednotlivá vydání pořadu připravuješ? Zostra je předtočený pořad. Doma si připravím scénář, napíšu si text, vyberu písničky, pak to všechno přinesu ke zvukaři, pořad si namluvím, zvukař to všechno sestříhá. Jak dlouho Zostra vysíláš? V týmu Gama Rádia jsem od jeho založení. Platí to i o pořadu, Zostra se vysílá od počátku existence tohoto rádia. Tobě osobně příprava pořadu něco přináší? Určitě si rozšiřuji obzory, protože když hledám podklady, seznamuji se s mnoha informacemi a často i s novými. Protože mě baví sledovat souvislosti mezi jednotlivými muzikanty a kapelami, tak někdy narazím na věci, které jsem do té doby neznal či o nich neslyšel. Při přípravě třeba narazím na kapelu, o níž možná v Mostě či jinde bude vědět jen pět lidí. A to je právě na té práci to nejkrásnější. Pořád nalézám něco nového. A podělit se o to s posluchači je zajímavé. Jak dlouho jednotlivá vydání pořadu připravuješ? Na začátku víkendu si promyslím téma, zpravidla již v sobotu večer vybírám muziku a podle stopáže jednotlivých skladeb si zároveň připravuju časový prostor pro mé stručné vstupy. Pro mě je nejdůležitější, aby v pořadu bylo co nejvíce muziky. Většinou nahrávám ve středu, aby zvukař měl čas do čtvrteční premiéry pořad sestříhat. Co připravuješ do budoucna? Zájemci o můj pořad se mohou podívat na naše webové stránky kde jsou včas vyvěšovány upoutávky s uvedením jednotlivých témat. Pro zajímavost ale přece jen něco řeknu: Začátkem března jsem dělal pořad o nemocích. Šestého je totiž Světový den jodu. Vůbec nebyl problém vybrat 25 písniček, jež se svým obsahem na nemoci vázaly. Zrovna kapely z rockové scény si v tom tématu vysloveně libují jak obsahem skladeb, tak i svým pojmenováním. Máš ještě vůbec čas psát básničky? Ne básničky, jsou to říkadla. Je důležité, že se rýmují. S Ivanou Bonaventurovou pořád děláme Litvínovskou triolu, což je sešlost amatérských básníků všeho druhu, velikosti a zkušeností. Dokonce jsme vydali almanach, jenž mapuje tvorbu lidí, kteří kdy v rámci Litvínovské trioly vystoupili. Rozmlouval: Petr PROKEŠ Foto: Gama Rádio

20 20 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Tisíc dříve narozených začalo díky družstvu Na zdraví všem a nechť se klubu seniorů daří! Náměstek primátora Luboš Pitín (Sdružení Mostečané Mostu) kolektivním přípitkem se seniory otevřel jejich klub v nových prostorách. Potom si celý klub prohlédl. Ocenil, že je v něm knihovna, místnost pro výuku práce s počítačem, ale i zákoutí s klavírem pro hudební produkci. Klub důchodců přestal existovat názvem i využívanými prostorami. Dříve narození ronit slzy ale nemusejí. Nadále mají kam chodit. Vznikl totiž klub seniorů sídlí pár kroků od původního klubu. Ten nový dostal do vínku větší prostory a ještě k tomu velmi hezky a hlavně prakticky vybavené. Slavnostního otevření klubu seniorů, jehož prostory najdete v podnoží panelákové hokejky v Javorové ulici na okraji mostecké Zahradní čtvrti, se zúčastnilo vedení statutárního města Mostu, SBD Krušnohor, Vršanské uhelné a Vobasu. ČAJOVNA A PRODENA Klub seniorů vznikl rekonstrukcí bývalé čajovny a prodejny kol. Myšlenka na jeho vznik se zrodila ve chvíli, když jsme se dozvěděli, že KL sport tyto prostory opouští. Jejich majitelem je SBD Krušnohor, družstvo je dalo k dispozici městu a provedlo jejich celou rekonstrukci, kterou i zaplatilo. Práce trvaly necelé tři měsíce. Provedla je firma Vobas. Město je tu v pronájmu, klub seniorů je města. Vnitřní vybavení stálo 600 tisíc korun a půl milionu z nich věnovala Vršanská uhelná. Velice jí za to děkujeme. Jsem rád, že se senioři mohli přestěhovat z původního klubu důchodců, kde už bylo těsno, do nových a viditelně větších prostor nového klubu seniorů, informoval nás náměstek primátora Luboš Pitín (Sdružení Mostečané Mostu). NĚCO NEBÝVALÉHO To jsou oni strůjci rekonstrukce prostor. Vpravo sedí Pavel Vomáčka, majitel stavební a projekční společnosti Vobas, jež odvedla dílo za zhruba čtyři miliony korun ve vzorné kvalitě. Stavbyvedoucí Ondřej Havlíček (sedící vlevo) se dokonce dočkal veřejného poděkování za to, že bravurně zvládl nečekané komplikace, které se v průběhu prací překvapivě vyskytly. Vytvořit takový krásný klub pro seniory to je opravdu něco nebývalého. A to dokonce i na celostátní úrovni. Před chvílí jsem za to pochválil primátora Vozku, řekl měsíčníku Krušnohor předseda Krajské rady seniorů Alois Malý. Jsem příjemně překvapen, jak je to tady světlé, přirozeně prosvětlené, velmi příjemné prostředí, neskrýval obdiv primátor Vlastimil Vozka (Sdružení Mostečané Mostu). Největší radost mám ze širokého a pěkného zázemí, je úplně na jiné úrovni, než jsme zvyklí, je to klub skutečně 21. století, svěřila se měsíčníku Krušnohor první náměstkyně primátora Hana Jeníčková (Sdružení Mostečané Mostu). Senioři mají k dispozici úplně nové vybavení klubu, sociální zařízení a dobře zařízenou kuchyňku,

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

Usnesení SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 16. ČERVEN 2011

Usnesení SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 16. ČERVEN 2011 Usnesení SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 16. ČERVEN 2011 Podle bodů schváleného programu a na návrh návrhové komise: A. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SCHVALUJE: 1. Zprávu o hospodaření SBD Krušnohor za rok 2010, samostatnou

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost Vážená paní, vážený pane, děkujeme, že jste oslovili naší společnost při výběru správce Vaší nemovitosti. V následujícím textu si dovolujeme shrnout důležitá fakta, kterých si na naší společnosti vážíme

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011 Společenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 IČ: 27405320 www.naseplickova.over.cz POZVÁNKA na 6.výroční shromáždění Společenství Plickova 571 a 572, které se koná v úterý dne 15. listopadu

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA PAVLIŠOVSKÁ 2283, 2284 a 2285 ZA ROK 2013 1. ÚVOD 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI 3. ORGÁNY DRUŽSTVA 3.1 PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA 3.2 KONTROLNÍ KOMISE 3.3 ČLENSKÁ SCHŮZE 4. ÚDAJE O

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 V Praze dne 25. 3. 2013 Vážení členové Výboru Společenství vlastníků Klausova 2559/11, dovoluji si Vám tímto

Více

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Michal Beránek Sčitatel hlasů:

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Datum: 18. 12. 2012 v 18:15 hodin Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Stránská Markéta Ševčíková Dana Kopeček Jaromír Marek Tomáš Zajíc Roman Nepřítomen:

Více

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014 Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ROK 2014 Zpracováno: Česká Třebová leden - duben 2015 Představenstvo stavebního bytového

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor. U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.svazů 1. Členská schůze bere na vědomí a/ zprávu o činnosti výboru

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Holoubkov 196 Mobil: 724 221 907 338 01 HOLOUBKOV E-mail: m.balda@seznam.cz Zápis ze 2. schůze shromáždění SVJ domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Více

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 2/2014 PROSINEC 2014 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů (Ustanovení vyplývající

Více

Delegáti vytvořili rekord ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7 (102) ZDARMA

Delegáti vytvořili rekord ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7 (102) ZDARMA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7 (102) ZDARMA Záplava červených hlasovacích lístků nad hlavami delegátů znamená vyjádření souhlasu se zněním usnesení nejvyššího

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 7 (114) ZDARMA Dítě posiluje Lídr. Zatím sice nedosahuje popularity Vlastimila Vozky, svého předchůdce na vedoucí pozici

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186, Praha 8 IČ 34398, DIČ CZ34398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 78, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská 86 Sídlo:

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Programy a nástroje podpory SFRB XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. 2. 2015, Praha Bc. Petr Fulín, SFRB Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Datum konání členské schůze: Dne 21. 6. 2013 v hotelu AVION, nám. E. Husserla, Prostějov

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce ZÁPIS Z členské schůze Bytového družstva Stojanova 6, družstvo, se sídlem Brno, Stojanova 370/6, PSČ 602 00, IČO: 27737284, konané dne 16. 5. 2011 v prostorách domu Stojanova 6 1. Zahájení Schůzi zahájil

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Přítomni: p. Milan Slavíček předseda p. Zdeněk Lážek místopředseda pí. Lenka Dúpalová členka výboru

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství pro dům v

Více

NABÍDKA NA SPRÁVU NEMOVITOSTI

NABÍDKA NA SPRÁVU NEMOVITOSTI NABÍDKA NA SPRÁVU NEMOVITOSTI Zadavatel: Správce: Paní Alena Braunerová Parkers s.r.o. Milánská 418 Náměstí Míru 820/9, 120 53 Praha 2 10900, Praha IČ: 26953544 V Praze dne 16.12.2013 MODERNÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 17.5.2012 od 19:00 1) Zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) Informace o činnosti správce

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Hlavní město Praha zastoupené TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost /TCP/ Blanická 28, 120 00 Praha 2, tel: 220 13 111, fax: 22 25 18 14 zapsaná dne 19.2.1990 v odd. B, vl. 43 obchodního rejstříku vedeného

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web

Více

SBD Rybníčky II Družstvo, Talichova 3272/33, Kroměříž

SBD Rybníčky II Družstvo, Talichova 3272/33, Kroměříž Zápis z veřejné schůze představenstva SBD Rybníčky II, konané dne 10.4.2013 Zahájeno: 18,00 hod Ukončeno: 20,30 hod Přítomni: Omluveni: Hosté: Program: Michal Koranda, Hana Večeřová, Bronislav Panzar,

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

PROTOKOL O KONÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK SVJ č.637

PROTOKOL O KONÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK SVJ č.637 PROTOKOL O KONÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK SVJ č.637 Společenství vlastníků jednotek bl. 525 č.p. 3096-3109, ulice Javorová, Most Datum shromáždění: 19. března 2013 Místo konání shromáždění: Velký

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Setkání uživatelů programu SSB2000, Skalský dvůr, 20. 21.9.2012. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o.

Setkání uživatelů programu SSB2000, Skalský dvůr, 20. 21.9.2012. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o. Produkty SSB2000 Moduly programu SSB2000 Samostatné aplikace Technická podpora Vzdělávání Produkty IT služby Vývoj zakázkového software Právní služby Účetní a daňové

Více

120 EX 1001/10-104 U S N E S E N Í

120 EX 1001/10-104 U S N E S E N Í Toto rozhodnutí ze dne 24.09.2012, č.j. 120 EX 1001/10-104, nabylo právní moci dne 12.10.2012. Připojení doložky právní moci provedl JUDr. Dalimil Mika, LL.M., v.r. soudní exekutor, dne 21.11.2012. Číslo

Více

V poklidu a bez kýblů špíny ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 7 (126) ZDARMA

V poklidu a bez kýblů špíny ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 7 (126) ZDARMA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 7 (126) ZDARMA Les hlasovacích lístků v rukách družstevníků prozrazuje, že se v učebně správy družstva dělo něco významného.

Více

Správa nemovitostí a účetní služby

Správa nemovitostí a účetní služby Správa nemovitostí a účetní služby Vítejte ve společnosti Flow Management Společnost Flow Management nabízí v České republice služby v oblasti správy nemovitostí a účetnictví již od roku 1991. Díky našim

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

dražbu nemovité věci.

dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Moravská Ostrava a Přívoz Územní pracoviště v Havířově Myslbekova 1470/2, 736 01 Havířov Podlesí Oddělení vymáhací Číslo jednací: 2081787/14/

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Směrnice č. 3/2002 pro rozúčtování nákladů za spotřebované teplo pro vytápění, za spotřebovanou TUV a za VaS v domech spravovaných

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 od 18 hodin v zasedací místnosti KD Vltava. 1. Zahájení schůze Předseda výboru Ing. Kuncl přivítal 47 přítomných vlastníků bytů. Po seznámení

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 24. října 2012 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

Zpravodaj 1/2014. K 31.1.2013 spravuje naše družstvo 2106 bytových jednotek.z toho 388 družstevních a 1 718 v osobním vlastnictví.

Zpravodaj 1/2014. K 31.1.2013 spravuje naše družstvo 2106 bytových jednotek.z toho 388 družstevních a 1 718 v osobním vlastnictví. Zpravodaj 1/2014 Z pověření představenstva SBD Réna Ivančice vám předložím zprávu o činnosti představenstva a správy družstva za období od 22. května 2013. Za rok 2013 se uskutečnilo 11 řádných jednání

Více

Bytové družstvo Žižkova 2801

Bytové družstvo Žižkova 2801 Bytové družstvo Žižkova 2801 se sídlem Karviná-Hranice, Žižkova 2801/3, PSČ 733 01 IČ: 285 97 036 Zápis v OR vedeném KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 2375 Zápis z jednání členské schůze, konané dne 18.6.2014

Více

Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz. Orientace na portále. Jednoduché používání, stačí vyzkoušet

Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz. Orientace na portále. Jednoduché používání, stačí vyzkoušet Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz Jednoduché používání, stačí vyzkoušet Orientace na portále Oddíly Na horní liště si vyberete, zda požadujete informace pro Podnikatele,

Více

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha PODPORY BYDLENÍ SFRB Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

On-line monitoring nákladů na topení a vodu. Ing. Vladimír Bureš www.ista.cz

On-line monitoring nákladů na topení a vodu. Ing. Vladimír Bureš www.ista.cz On-line monitoring nákladů na topení a vodu Ing. Vladimír Bureš www.ista.cz ista Česká republika s.r.o. dodávky měřičů tepla a vody vlastní produkce adresné rozúčtování nákladů na teplo a vodu pro byty

Více

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Územní pracoviště v Kostelci nad Orlicí Jiráskova 1497 516 01 Rychnov nad Kněžnou ID datové schránky: 5czn6fn E-mail: podatelna2712@fs.mfcr.cz

Více

Vážený pane Vašku, Objasnění problému

Vážený pane Vašku, Objasnění problému Radovan Vašek Odbor obecního majetku Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4 - Krč Vážený pane Vašku, radovan.vasek@praha4.cz na základě naší listopadové schůzky, na níž jsme společně probírali otázku rozdělení

Více

Shromáždění delegátů 20. listopadu 2010. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál č. 1

Shromáždění delegátů 20. listopadu 2010. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál č. 1 Shromáždění delegátů 20. listopadu 2010 Přijatá usnesení Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál č. 1 1. Shromáždění delegátů schvaluje roční účetní závěrku za rok 2009. 2. Shromáždění

Více

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ 2 NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo bylo založeno v roce 1964 za účelem správy a výstavby bytových jednotek v oblasti Brno sever. Po roce 1989 bylo mezi

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6 Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 28. ledna 2015, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod.

Více

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY DOMU

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY DOMU NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY DOMU PRO Společenství vlastníků domu Františka Křížka 461, Praha 7 V Praze dne 13. 6. 2014 připravena společností: CENTRA a.s. Anděl City, Plzeňská 3185/5b 150 00 Praha 5 společnost

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Číslo jednací: 184ED 1/14 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Beranových 130, 199 00 Praha - Letňany, v souladu s ustanovením 76 odst.

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více