Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, Přerov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, 750 02 Přerov"

Transkript

1 Valná hromada KRPŠ ) Přivítání členů výboru KRPŠ, rodičů a učitelů 2) Informace ke školnímu roku 2013/2014 Výroční zpráva Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 je zpracována, bude následně podepsána předsedkyní školské rady a dne bude projednána na provozní poradě. Následně bude umístěna v kanceláři školy a na webových stránkách školy. Investice Učební pomůcky 15 ks dresů pro žáky (na soutěže) 8 850,00 3 tablety ,00 Uč.pomůcky - ŠvP (sponzoři město) 8 581,00 tiskárna 1.st a ŠD (třída Pekařové) ,00 Zařízení pro školní kapelu ,00 Nová Dida ,00 Interaktivní dataprojektor (uč. F a Ch) ,00 ŠD a 1. st: hrací koberce, sedací pytle žíněnka, rytmické nástroje ,00 30 kalkulaček Casio ,00 vybevení šk.kuchyně 7 232,00 Stolní fotbal 2 760,00 Chemie - stupnice tvrdosti 3 010,00 Malá násobilk zásné tabule 5 780,00 Mutabene Piccolo 2 087,00 Švehlík - uč.pomůcky Tv ,00 učebnice a učební texty ,00 AJ - Prodos - interaktivní učebnice 6 060, ,00 nákupy Arboretum - meteostanice, nářadí, kompostér, lavičky, rostliny ,00 EVVO - 3 lavičky + vitrína ,00 4 tabule na pylonech ,00 tabule přenosné ,00 vysoušeče rukou WC - 3ks ,00 dávkovače na mýdlo - žákovská WC 7 482,00 boxy na toaletní papír - žákovská WC 6 782,00

2 učebna F a CH , ,00 opravy oprava bojlerů (příz. u ŠJ + 2.st) ,00 oprava žaluzií ,00 oprava topení (čerpadlo) ,00 oprava sněhové frézy , ,00 Projekty IVOŠ projekt ukončen Comenius - od jsme byli podruhé opět zapojeni do projektu. Partnerskými zeměmi byly: Itálie, Polsko, Rumunsko, Turecko, Kypr. Cílem tohoto projektu bylo rozvíjet porozumění mezi lidmi z evropských zemí, rozvíjet anglický jazyk, získat znalosti o dané zemi a osvojit si základní životní dovednosti. V reálu to znamená pracovat ve škole na stanoveném tématu a výměnné pobyty. Ve školním roce 2013/2014 se v rámci projektu uskutečnily tyto pracovní návštěvy: Rumunsko: (3 učitelé, 3 žákyně) Kypr: (3 učitelé, 2 žáci) Turecko: (3 učitelé) Projekt Comenius byl ukončen EU peníze školám projekt Moderní škola pro život Šablony: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Cílem bude zpracování výukových vzdělávacích materiálů pro výuku anglického jazyka (2 sady, každá obsahuje 36 výukových materiálů, které budou využity při výuce anglického jazyka na 1. stupni. II/4 Roční jazykový kurz pro učitele cizích jazyků v České republice 3 učitelky 1. stupně absolvovaly akreditovaný roční kurz ke zkvalitnění výuky anglického jazyka ve výši 80 vyučovacích hodin. Výstupem je osvědčení o absolvování kurzu v rámci DVPP. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Cílem bylo vybudování moderních digitálních jazykových učeben a zkvalitnění pomůcek v oblasti ICT. V rámci tohoto projektu jsme získali: kompletně vybavené 2 digitální jazykové učebny, 17 notebook, 18 flash, 1 externí disk, kopírku, tiskárnu, 27 počítačů, včetně monitorů a 2 tablety SAMSUNG GALAXY. Do projektu bylo zapojeno 15 učitelů 1. a 2. stupně, celkem bylo vypracováno 900 digitálních učebních materiálů (DUM). Projekt byl ukončen v únoru Projekt Kudy kam orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné zprávy Předkladatelem projektu je Zlínský kraj a partnerem je Olomoucký kraj. Doba realizace projektu je od do Projekt je zaměřen na zvýšení povědomí žáků obou krajů o veřejné správě a orientace v legislativě v souvislosti s řešením konkrétních životních situací (např. finanční gramotnost aj.) Bude vytvořeno a pilotně ověřeno informační webové prostředí.

3 Naše škola byla vybrána pro pilotní ověřování, které proběhne ve fázích: 1. Lektoři z veřejné správy ze Zlínského a Olomouckého kraje provedou přímo ve vybraných školách řízenou diskuzi se žáky o struktuře a činnosti veřejné správy, projekci veřejné správy do vzniklého webového prostředí a instruktáž práce se strukturou a výběrem možných životních situací ve webovém prostředí. 2. V pilotním ověřování bude pokračovat učitel (předmět občanská nauka) Cílem je vytvoření metodiky pro výše uvedenou problematiku. Sportovní projekt OVOV (Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů). Atraktivní pohybový program pro žáky základních škol. Jedná se o zajištění finančních prostředků pro organizátora a zapojené žáky (finanční prostředky na nákup knížek pro záznamy sportovních aktivit a finanční prostředky na pronájem bazénu a další potřebné náklady). Projekt Košík plný rozumu byl pořádán občanským sdružením Freetime za podpory nadačního fondu Albert, Ministerstva zemědělství, Státního zdravotního ústavu a Zdravé pětky. Cílem bylo naučit se orientovat ve světě potravin a osvojit si zásady jejich zdravé konzumace. Projekt Arboretum plné květin. Cílem projektu bylo nejen zvelebení přírodního prostředí školy, ale vybudované arboretum bude sloužit k výuce a výchově žáků. Doba trvání projektu je od Finanční prostředky jsme získali z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Z tohoto projektu byl zveleben zelený prostor u hlavní budovy školy. Je zde jezírko, meteorologická stanice, kompostér, lavičky a květiny. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Probíhalo v následujících oblastech: metodická oblast se zaměřením na jednotlivé předměty oblast prevence sociálně patologických jevů specifické poruchy učení a práce s nadanými žáky environmentální výchova prohloubení znalostí v oblasti PC výchovné poradenství Vybrány a schváleny byly semináře, které přímo souvisí s výukou, případně semináře pro rozvoj osobnosti učitele, dále doporučení MŠMT, vyplývající z testování jako problém k nápravě viz. plán DVPP. Dalším hlediskem pro výběr seminářů byla stránka náročnosti finanční (mimo Přerov cest. příkaz, v době výuky suplování). Zprávy ze seminářů byly předávány na MS I. st. nebo na PK 2. st. Přínos a stručné zhodnocení DVPP probíhá také na metodických sdruženích, předmětových komisích a provozních poradách. Oblast výchovná, poradenství pro rodiče a žáky Ve funkci výchovného poradce působí paní učitelka Mgr. Eva Prinkeová. Ve funkci školního metodika prevence působí nadále paní učitelka Hana Zlámalová. Pravidelně každý měsíc (vždy první úterý v měsíci) nabízela konzultace pro rodiče i žáky vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny Mgr. Marie Plánková. oblast vzdělávání práce s integrovanými žáky na základě individuálního vzdělávacího plánu, na škole působily 2 asistentky pedagoga. V loňském školním roce jsme měli 2 mimořádně

4 nadané žáky ve 3. a 4. ročníku. oblast výchovná je zaměřena na spolupráci třídního učitele, výchovného poradce a školního metodika prevence, škola úzce spolupracovala s odborem péče o děti a mládež ve škole jsme řešili individuálně se žáky, s rodiči, s poradnou, policií z každého jednání je pořízen písemný záznam, škola má schránku důvěry určenou pro žáky oblast volby povolání je zaměřena na profesní orientaci žáků, touto oblastí se zabývá výchovná poradkyně v prosinci proběhla pro rodiče žáků 9. ročníků prezentace středních škol, velký významné pro vycházející žáky jsou testy SCIO s rozborem a srovnáním průměrnými výsledky školy, kraje, republiky. přehled o vycházejících žácích víceletá gymnázia z 5. ročníku: 7 žáků gymnázia 7 žáků umělecké školy 2 žáci SOŠ (studijní obory) 28 žáků SOŠ, SOU (učební obory) 20 žáků Akce školy (výchovné i vzdělávací), prezentace školy účast na soutěžích všeho typu, výrazně dobré výsledky (sportovní, výtvarné, jazykové) účast na olympiádách (matematická, chemická) akce s tématikou EVVO (Den Země, grant z města na projektové dny, ekologická škola 11. místo v Olomouckém kraji, účast metodiků EVVO na akcích Sluňákov, naše škola je v registraci síti škol se zájmem o ekologickou výchovu) školní kapela (vystupování na různých akcích) sportovní kurzy, exkurze, výlety adaptační kurz 6. ročníků v Čekyni pořádání turnajů (fotbalový turnaj O pohár ZŠ Kopaniny, Memoriál L. Jedelského) sobotní Den otevřených dveří akce v oblasti prevence rizikového chování testování (celoplošné) žáků 5. a 9. ročníků slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníků Ostatní informace jsou uvedené a rozpracované ve výroční zprávě. Poděkování členům výboru KRPŠ za organizaci a realizaci společenského večera Akce školy škola v přírodě: Škola v přírodě akce, které se zúčastnili žáci ročníků všech přerovských základních škol. Výběr školy v přírodě proběhl na základě výběrového řízení. Naši žáci trávili pobyt v přírodě ve dnech v hotelu Rusava na Rusavě. Statutární město Přerov přispělo částkou Kč 1 000,- na každého žáka, dále škola dostala od sponzorů věcné předměty a finance na nákup pomůcek pro školu v přírodě. Žáci dopláceli částku Kč 720,-. Klientům pojišťovny VZP, pokud byli registrování v klubu pevného zdraví bude vyplacen příspěvek Kč 720,-. V červnu 2014 jsme pojišťovně VZP předali veškeré podklady, teprve minulý týden nám pojišťovna zaslala podepsané smlouvy a čekáme na zaslání finančního příspěvku na účet školy. Rodiče budou em informováni, aby si peníze vyzvedli. Zatím nevíme, kdy to bude. 3. Informace pro školní rok 2014/15:

5 upozornění na nové webové stránky zájmové útvary nábor se dělá v měsíci září až po zařazení žáků do různých aktivit mimo školu, v říjnu začíná realizace zájmových útvarů, budou pouze volnočasové kroužky, ukončení činnosti je koncem května, vybíráme Kč 50,- na celý školní rok na kroužek ozdravné pobyty školy v přírodě zatím nemáme informace, jestli budou školy v přírodě za přispění města, bude rozhodovat zastupitelstvo, které vzejde z voleb plavecký výcvik 5. ročníky, tj. 40 žáků, finanční úhrada je rozdělena do 2 částí: Výuka Kč 570,-/žáka, tj. celkem ,- (hradí se z ONIVu) a pronájem bazénu Kč 520, /žáka, tj. celkem Kč ,- (hradí se z provozních peněz a příspěvek KRPŠ činí Kč 4 000,-) 4. ročníky, tj. 39 žáků, finanční úhrada za plavecký výcvik je rozdělena do 2 částí: výuka Kč cca 570,-/žáka, tj. celkem Kč ,- (bude hradit škola z tzv. ONIVu) a dále pronájem bazénu Kč cca 520,-/žáka, tj.celkem ,(je hrazeno z provozních peněz, KRPŠ přispívá částkou 3 900,-). účasti na soutěžích, olympiádách máme velké úspěchy ve všech oblastech, budeme se nadále zúčastňovat soutěží, olympiád z různých oblastí škola má 2 mimořádně nadané žáky, kteří v letošním roce získávají do užívání a k rozšíření učiva tablet od do projekt Moderní učitel semináře pro učitele práce s tabletem, který také jim bude zakoupen z evropských peněz (partneři projektu, předkladatel je PdF UP Olomouc) výzva ke sběru papíru, baterií, PETek, zajímavé finanční ceny bufet smlouva je uzavřena do opravy větší opravy nechystáme, zateplení až poslední (z důvodu částečného zateplení) a realizátorem je Statutární město Přerov informace k rodičům snídaně, svačiny /dohlédnout, aby děti ráno snídaly, svačiny je lepší připravovat doma/ účast na třídních schůzkách a konzultacích stížnosti nebudou řešeny telefonicky, ale pouze za účasti učitele, na kterého stížnost směřuje, je nutné vyslechnout i druhou stranu, uvědomte si, že špatná známka není vždy chybou učitele, snažte se i vy vyslechnout druhou stranu, nikdo z pedagogů nemá v úmyslu děti poškozovat od letošního školního roku škola zavádí tzv. individuální výchovné plány (tzv. IVýP) - informace výchovné poradkyně Mgr. Evy Prinkeové Přeji nám všem úspěšný tento školní rok a snažme se všichni navzájem komunikovat. 4. Informace výchovné poradkyně Paní učitelka Eva Prinkeová detailně představila novinku, s níž škola v letošním školním roce přichází: Individuální výchovný program, jehož cílem je odstranit nežádoucí chování u žáků. 5. Informace o hospodaření KRPŠ za školní rok 2013/2014 (podala paní Helena Trojková, pokladník KRPŠ) Přehled pokladny 2013/2014 Počáteční zůstatek 4 352,- Kč Příjmy celkem ,- Kč

6 Výdaje celkem Konečný zůstatek ,- Kč 4 665,- Kč Přehled účtu KRPŠ 2013/2014 Počáteční zůstatek Příjmy celkem ,93 Kč ,- Kč Výdaje: - dotace pokladny KRPŠ 5 000,- Kč - adaptační kurz 5 400,- Kč - lavičky chodba ,- Kč - nábytek družina ,- Kč - koncert 9 032,- Kč - dívčí dresy 8 850,- Kč - doprava lyžař. Kurz ,- Kč - pronájem sálu večírek 7 805,- Kč - nájem bazén 3 900,- Kč - pronájem MD 9. roč ,- Kč - doprava Šumperk 2 037,- Kč - náklady za vedení účtu 1 392, 73 Kč Výdaje celkem ,73 Kč Konečný zůstatek na účtu KRPŠ ke dni činil 6 953,20 Kč. 6. Zpráva Kontrolní a revizní komise o hospodaření za uplynulý školní rok Kontrolní a revizní komise (ve složení Jana Možíšová, Valérie Jemelíková, Tomáš Zmeškal) provedla kontrolu hospodaření KRPŠ, neshledala žádné závady a konstatovala, že výbor KRPŠ hospodařil se svěřenými prostředky účelně a v souladu s platnými předpisy. 7. Informace o plánech KRPŠ pro nadcházející šk. rok 2014/2015 (podala Barbora Punge Puchalská, předsedkyně KRPŠ) - výbor KRPŠ se rozhodl finančně přispět na adaptační kurz žáků 6. tříd, a to částkou 300,- Kč na žáka. Letos se to týká 31 dětí, jde o částku 9 300,- Kč - poskytneme finanční příspěvek žákům z prvního stupně, kteří absolvují plavecký výcvik a to ze 4. a 5. tříd, částkou 100,- Kč na žáka (příspěvek na nájem bazénu) - po loňském úspěchu opět vypíšeme soutěž o dort pro nejlepší třídní kolektiv ve sběru papíru (zvlášť pro 1. a 2. stupeň). Loni byly za získané peníze pořízeny boxy na toaletní papír a tekuté mýdlo na žákovské toalety. - výbor KRPŠ se rozhodl uspořádat pro žáky naší školy a jejich rodiče i sourozence zájezd do Zlínského divadla na představení Cesta do pravěku. Týká se to zejména žáků ročníků, kteří obdrží detailní informace a mohou se hlásit na panu P. Koubovi. Bližší informace budou i na webu školy.

7 - výbor se rozhodl přiblížit svou činnost formou letáčků, které prezentoval na Valné hromadě. Obdrží je i rodiče prvňáčků, aby si mohli udělat lepší představu o našich cílech a aktivitách. Umístíme ho také na web. - došlo ke změně ve složení Školské rady: za paní Janu Výkrutou, jejíž dcera odešla na gymnázium, byl za zákonné zástupce zvolen pan Petr Kouba. - příspěvek KRPŠ zůstává beze změny ve výši 200,- Kč na žáka (za 2 a více dětí 400,-Kč) - společenský večírek KRPŠ se bude konat v pátek 10. dubna 2015 v klubu Teplo. Srdečně všechny zveme. 8. Volba členů Kontrolní a revizní komise Členům Kontrolní a revizní komise (Jana Možíšová, Valérie Jemelíková, Tomáš Zmeškal) vypršelo dvouleté funkční období. Všichni tři se rozhodli v souladu se stanovami KRPŠ ve funkci pokračovat a byli Valnou hromadou znovuzvoleni. Přerov Zpracovala s laskavým použitím materiálů ředitelky školy Mgr. Boženy Přidalové a pokladníka KRPŠ paní Heleny Trojkové: Barbora Punge Puchalská, předsedkyně KRPŠ

8

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 TEXTOVÁ ČÁST Zpracoval: Mgr. Bc. Martin Alinče, ředitel školy Zpracována: dle zákona 561/2004 Sb. a

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Přerov, Svisle 13 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 podle odst. 3 10 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Autoři: Mgr. R. Pytlík, Zpracováno: 9. 10. 2014 Platí pro: Příspěvková organizace Mgr. D. Šubová, Mgr. M. Ott M. Kunová, M. Skybíková Platnost od: 22. 10. 2014 Počet

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V Roztokách 2. 10. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Výroční zpráva je zpracována

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2012/2013 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2013 1.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7 zákona č. 225/2009 Sb. Strakonice 8. října 2012 ředitel školy: Mgr. Josef Mráz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul.

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA AMOSE KOMENSKÉHO, KARLOVA VARY, KOLLÁROVA 19, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE A. Základní údaje o škole, charakteristika školy Předmět

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. č.j.

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. č.j. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 č.j. STTGM 291/2014 Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Identifikátor zařízení: 600 138 534 Zařazena do sítě škol: 21. 3.

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Mgr. Jana Dimunová

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Mgr. Jana Dimunová Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Autor: Mgr. Jana Dimunová V Klášterci nad Ohří 31.7.2012 Mgr. Jana Dimunová ředitelka školy Schválení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/2012 OBSAH : 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/2012 OBSAH : 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole OBSAH : 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany OBSAH:... 2 1. Charakteristika školy... 3 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol)... 3 1.2. Název a adresa zřizovatele... 3 1.3. Poslední zařazení do sítě škol...

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 200/20 [v souladu se zákonem č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky č. 5/2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-130/09-13. Název školy: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Adresa:

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-130/09-13. Název školy: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Adresa: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-130/09-13 Název školy: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Adresa: Vrchlického 22, 787 01 Šumperk Identifikátor: 600 148 441 IČ:

Více