USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2011. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje"

Transkript

1 USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne UR/66/1/2011 Program 66. schůze Rady Olomouckého kraje 1. bere na vědomí upravený program 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Bod programu: 1. UR/66/2/2011 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni ukládá předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje T: ZOK doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje vzít na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni Bod programu: 2.1. UR/66/3/2011 Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje dle důvodové zprávy 2. prodlužuje termíny plnění svých usnesení dle důvodové zprávy 3. vypouští ze sledování své usnesení č. UR/55/52/2010, bod 4 a 5, ze dne , dle důvodové zprávy Bod programu: 2.2. UR/66/4/2011 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje - významný projekt v oblasti dopravy 1. bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu 2. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi Olomouckým krajem a obecně prospěšnou společností Romže, Ptení, Ptenský - 1 -

2 Dvorek č. 100, IČ: , dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3. ukládá podepsat smlouvu dle bodu 2 usnesení O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana Předložil: Mgr. Alois Mačák, MBA, náměstek hejtmana Bod programu: 3.1. UR/66/5/2011 Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje - významné projekty v oblasti sociální 2. schvaluje uzavření smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje na významné projekty Olomouckého kraje dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy mezi Olomouckým krajem a a) NIPI bezbariérovým prostředím, o. p. s., Havlíčkova 4481/44, Jihlava, IČ: b) Evou Kacanu, Peškova 1, Olomouc c) Občanským sdružením Ryzáček, Vyšehorky 16, Líšnice, IČ: d) Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., Okresní organizací Šumperk, Šumavská 13, Šumperk, IČ: e) Vladimírem Marčanem, Balbínova 3/373, Olomouc f) Českým tenisovým svazem vozíčkářů, Kounicova 79, Brno, IČ: ukládá podepsat smlouvy dle bodu 2 usnesení O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana Předložil: Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana Bod programu: 3.3. UR/66/6/2011 Dohoda o spolupráci s MPSV v oblasti péče o ohrožené děti 2. schvaluje Dohodu o společném postupu při ověřování a implementaci Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti pro období a dalších aktivit souvisejících s reformou systému péče o ohrožené děti a rodiny 3. zmocňuje Mgr. Yvonu Kubjátovou k podpisu Dohody o společném postupu při ověřování a implementaci Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti pro období a dalších aktivit souvisejících s reformou systému péče o ohrožené děti a rodiny Předložil: Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana Bod programu:

3 UR/66/7/2011 Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava - oblast školství 2. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt "Modernizace výukových prostor a vybavení Střední školy polygrafické, Olomouc" mezi Olomouckým krajem a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, IČ: , se sídlem Jeremenkova 1211/40b, Olomouc, dle důvodové zprávy 3. ukládá podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace dle bodu 2 usnesení O: Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana, Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana Bod programu: 3.5. UR/66/8/2011 Dodatky ke smlouvám o dílo k projektu Marketingové aktivity Olomouckého kraje 2. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2011/00317/OIEP/DSM mezi Olomouckým krajem a společností QUIX, s.r.o., IČ: , se sídlem Lucemburská 40/1856, Praha 3, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2010/05453/OIEP/DSM mezi Olomouckým krajem a společností m-ark Marketing a reklama s.r.o., IČ: , se sídlem Železniční 469/4, Olomouc, dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy 4. ukládá podepsat Dodatky č. 1 ke Smlouvám o dílo dle bodu 2 a 3 usnesení O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje Bod programu: 3.6. UR/66/9/2011 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci akce Domov Na Zámku, Nezamyslice rekonstrukce kuchyně 2. rozhoduje o výběru dodavatele víceprací na zakázku Domov Na Zámku, Nezamyslice rekonstrukce kuchyně dle důvodové zprávy 3. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne na realizaci akce Domov Na Zámku, Nezamyslice rekonstrukce kuchyně mezi Olomouckým krajem a společností Provádění staveb Olomouc, a.s., se sídlem Olomouc, Hodolany, tř. Kosmonautů 989/8, PSČ 77211, IČ: , dle důvodové zprávy - 3 -

4 4. ukládá podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne dle bodu 3 usnesení O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje Bod programu: 3.7. UR/66/10/2011 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci akce Vlastivědné muzeum Jesenicka inženýrské sítě a fasáda 2. rozhoduje o výběru dodavatele víceprací na zakázku Vlastivědné muzeum Jesenicka inženýrské sítě a fasáda dle důvodové zprávy 3. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne na realizaci akce Vlastivědné muzeum Jesenicka inženýrské sítě a fasáda mezi Olomouckým krajem a společností K +K služby s.r.o., se sídlem Jeseník, Lipovská 119/26, PSČ , IČ: , dle důvodové zprávy 4. ukládá podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne dle bodu 3 usnesení O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje Bod programu: 3.8. UR/66/11/2011 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci akce Středisko sociální prevence Olomouc - Intervenční centrum Olomouc 2. rozhoduje o výběru dodavatele víceprací na zakázku Středisko sociální prevence Olomouc Intervenční centrum Olomouc dle důvodové zprávy 3. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne na realizaci akce Středisko sociální prevence Olomouc Intervenční centrum Olomouc mezi Olomouckým krajem a společností Stavební firma Vymětal s.r.o., se sídlem Litovel, Pavlínka 4/5, PSČ , IČ: , dle důvodové zprávy 4. ukládá podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne dle bodu 3 usnesení O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje Bod programu:

5 UR/66/12/2011 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo a smlouvy mandátní akce Dostavba budovy Slovanského gymnázia Olomouc 2. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne na realizaci akce Dostavba budovy Slovanského gymnázia Olomouc mezi Olomouckým krajem a společností atelier-r, s.r.o., s místem podnikání Uhelná 32/27, Olomouc, PSČ , IČ: , dle důvodové zprávy 3. ukládá podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne dle bodu 2 usnesení O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje Bod programu: UR/66/13/2011 Smlouva o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu Morava a Slezsko TOP výlety na běžkách mezi kraji Jihomoravským, Moravskoslezským, Olomouckým a Zlínským 2. souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci a spolufinancování projektu Morava a Slezsko TOP výlety na běžkách mezi Jihomoravským krajem, Moravskoslezským krajem, Olomouckým krajem a Zlínským krajem dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3. souhlasí s poskytnutím finančních prostředků ve výši Kč Jihomoravskému kraji, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, IČ: dle smlouvy uvedené v Příloze č. 1 důvodové zprávy 4. ukládá předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje T: ZOK doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření smlouvy o spolupráci a spolufinancování projektu Morava a Slezsko TOP výlety na běžkách mezi Jihomoravským krajem, Moravskoslezským krajem, Olomouckým krajem a Zlínským krajem dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 6. doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit poskytnutí finančních prostředků ve výši Kč Jihomoravskému kraji, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, IČ: dle smlouvy uvedené v Příloze č. 1 důvodové zprávy 7. doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje uložit Ing. Martinu Tesaříkovi, hejtmanovi Olomouckého kraje, uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku dle bodu 5 usnesení Bod programu:

6 UR/66/14/2011 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje (Klub českých turistů) 2. souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši Kč KČT - oblast Olomoucký kraj, Dolní nám. 27/38, Olomouc, IČ: souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem a KČT - oblast Olomoucký kraj, Dolní nám. 27/38, Olomouc, IČ: ve znění dle upravené Přílohy č. 1 důvodové zprávy 4. ukládá předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje T: ZOK doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit poskytnutí příspěvku ve výši Kč KČT - oblast Olomoucký kraj, Dolní nám. 27/38, Olomouc, IČ: doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem a KČT - oblast Olomoucký kraj, Dolní nám. 27/38, Olomouc, IČ: ve znění dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 7. doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje uložit Ing. Martinu Tesaříkovi, hejtmanovi Olomouckého kraje, podepsat smlouvu o poskytnutí příspěvku dle bodu 6 usnesení Bod programu: UR/66/15/2011 Dodatek č. 1 ke smlouvě o distribuci krajského periodika Olomoucký kraj 2. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o distribuci krajského periodika Olomoucký kraj č. 2010/00359/KH/DSM mezi Olomouckým krajem a společností Česká distribuční a.s., Na Rovince 879, Ostrava, Hrabová, IČ: ukládá podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o distribuci krajského periodika Olomoucký kraj dle bodu 2 usnesení O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje 4. schvaluje další postup zajištění distribuce měsíčníku Olomoucký kraj dle důvodové zprávy Bod programu:

7 UR/66/16/2011 Rozpočet Olomouckého kraje rozpočtové změny 2. schvaluje rozpočtové změny v upravené Příloze č ukládá předložit zprávu na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana, vedoucí odboru ekonomického T: ZOK doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje vzít na vědomí rozpočtové změny v Příloze č. 1 Předložil: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana Bod programu: 4.1. UR/66/17/2011 Rozpočet Olomouckého kraje účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje 1. bere na vědomí a) důvodovou zprávu b) poskytnutí dotací ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje dle důvodové zprávy 2. ukládá předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana, vedoucí odboru ekonomického T: ZOK doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje vzít na vědomí poskytnutí dotací ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje Předložil: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana Bod programu: 4.2. UR/66/18/2011 Rozpočet Olomouckého kraje plnění rozpočtu k bere na vědomí plnění rozpočtu Olomouckého kraje k dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 důvodové zprávy 3. ukládá předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana, vedoucí odboru ekonomického T: ZOK doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje vzít na vědomí plnění rozpočtu Olomouckého kraje k

8 Předložil: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana Bod programu: 4.3. UR/66/19/2011 Rozpočet Olomouckého kraje příspěvkových organizací závazné ukazatele 2. schvaluje změnu závazných ukazatelů příspěvkových organizací dle důvodové zprávy Předložil: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana Bod programu: 4.4. UR/66/20/2011 Informace o průběhu realizace projektů financovaných z úvěrového rámce Evropské investiční banky 2. ukládá odeslat průběžnou zprávu o realizovaných projektech financovaných z úvěrového rámce Evropské investiční banky k O: vedoucí odboru ekonomického, vedoucí odboru investic a evropských programů T: ihned ; RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana Bod programu: 5. UR/66/21/2011 Vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje předaného k hospodaření zdravotnickým příspěvkovým organizacím 2. schvaluje vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje, Telefonní ústředny HICOM 150 s příslušenstvím, inventární číslo , tří Defibrilátorů LIFEPACK 10, inventárních čísel , a , Defibrilátoru ZOLL M Bif/Basic 4, inventární číslo , Transportního ventilátoru OXYLOG 2000, inventární číslo a Transportního ventilátoru MEDUMAT Standard, inventární číslo , předaného k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci formou fyzické likvidace odbornou firmou, která zabezpečí ekologickou likvidaci, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3. schvaluje vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje Sušičky prádla MIELE T6750, inventární číslo 9159, předaného k hospodaření Odbornému léčebnému ústavu Paseka, příspěvkové organizaci formou fyzické likvidace odbornou firmou, která zabezpečí ekologickou likvidaci, dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy Předložil: MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana Bod programu:

9 UR/66/22/2011 Vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje předaného k hospodaření Střední škole železniční a stavební, Šumperk, Bulharská 8, příspěvkové organizaci 2. schvaluje vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje, souboru movitého majetku (15 ks PC sestav Autocont Office 3000 a 2ks projektorů BenQ DLP), inventární číslo 14, předaného k hospodaření Střední škole železniční a stavební, Šumperk, Bulharská 8, příspěvkové organizaci, formou fyzické likvidace odbornou firmou, která zabezpečí ekologickou likvidaci a dva projektory BenQ DLP zařadí znovu do evidence, pod dvěmi různými inventárními čísly, dle důvodové zprávy Předložil: Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana Bod programu: 7. UR/66/23/2011 Vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje předaného k hospodaření Archeologickému centru Olomouc, příspěvkové organizaci 2. schvaluje vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje, digitálního kopírovací přístroje Langer LD232c inventární číslo 36, předaného k hospodaření Archeologickému centru Olomouc, příspěvkové organizaci, formou fyzické likvidace odbornou firmou, která zabezpečí ekologickou likvidaci, dle důvodové zprávy Předložil: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana Bod programu: 8. UR/66/24/2011 Aktualizace Technických a provozních standardů Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje 2. souhlasí s návrhem aktualizace Technických a provozních standardů Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3. ukládá předložit Radě Olomouckého kraje vzor dodatku o závazku veřejné služby s dopravci a zakomponovat do dodatku povinnost propagace Olomouckého kraje O: Mgr. Alois Mačák, MBA, náměstek hejtmana T: ukládá předložit Zastupitelstvu Olomouckého kraje návrh aktualizace Technických a provozních standardů Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy - 9 -

10 O: Mgr. Alois Mačák, MBA, náměstek hejtmana T: ZOK doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit aktualizované znění Technických a provozních standardů Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy a uložit odboru dopravy a silničního hospodářství schválené standardy předat dopravcům Předložil: Mgr. Alois Mačák, MBA, náměstek hejtmana Bod programu: 9. UR/66/25/2011 Odpis neupotřebitelných zásob Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace 2. schvaluje fyzickou likvidaci neupotřebitelných zásob Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle důvodové zprávy a následný odpis do nákladů organizace Předložil: Mgr. Alois Mačák, MBA, náměstek hejtmana Bod programu: 11. UR/66/26/2011 Změna směrnice ke stanovení úhrad nájemného, náhrad za ztížené užívání a za zřízení věcných břemen v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních komunikací II. a III. tříd ve správě Správy silnic Olomouckého kraje 2. schvaluje směrnici "Postupy a podmínky při uzavírání smluv a stanovení úhrad za zvláštní užívání, připojování pozemních komunikací a zřízení věcných břemen na pozemních komunikacích II. a III. tříd ve správě Správy silnic Olomouckého kraje" dle důvodové zprávy Předložil: Mgr. Alois Mačák, MBA, náměstek hejtmana Bod programu: 12. UR/66/27/2011 Majetkoprávní záležitosti záměry Olomouckého kraje 2. schvaluje záměr Olomouckého kraje: 2.1. odprodat pozemek ve zjednodušené evidenci parcely původ Evidence nemovitostí (EN) parc. č o výměře m2 v k.ú. a obci Kojetín z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši 1 438,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru

11 nemovitostí. Záměr Olomouckého kraje bude zveřejněn i v měsíčníku Olomoucký kraj odprodat budovu č. p. 186, Vřesovice, objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. st. 242 zast. pl. (administrativní budova) a budovu bez č.p./č.e. technická vybavenost (ČOV) na pozemku parc. č. st. 243 zast. pl. (budovy na pozemcích jiného vlastníka) v k.ú. Vřesovice u Prostějova, obec Vřesovice, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Švehlovy střední školy, Prostějov, nám. Spojenců 17. Jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši 5 500,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Záměr Olomouckého kraje bude zveřejněn i v měsíčníku Olomoucký kraj odprodat budovu č. p. 61, Horní Heřmanice, objekt k bydlení na pozemku parc. č. st. 77 zast. pl. o výměře 79 m2, pozemky parc. č. st. 77 zast. pl. o výměře 79 m2, parc. č. 139/14 ost. pl. o výměře 131 m2 a parc. č. 139/15 orná půda o výměře 67 m2, vše v k.ú. Horní Heřmanice u Bernartic, obec Bernartice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Středního odborného učiliště zemědělského, Horní Heřmanice 47. Jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši 6 227,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupní smlouva bude uzavřena současně se smlouvou o zřízení věcného břemene na uložení a provozování vodovodního řadu a kanalizace v předmětných pozemcích. Orientační cena předmětných nemovitostí činí ,- Kč. Záměr Olomouckého kraje bude zveřejněn v měsíčníku Olomoucký kraj bezúplatně převést části pozemku parc. č. 921 ost. pl. o výměře 232 m2, dle geometrického plánu č /2009 ze dne části pozemku parc. č. 921 díly d+e+f o výměře 217 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 885/1 ost. pl. o celkové výměře m2, část pozemku parc. č. 921 díl g o výměře 7 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 885/6 ost. pl. o celkové výměře 933 m2 a část pozemku parc. č. 921 díl h o výměře 8 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 885/7 ost. pl. o celkové výměře 66 m2, vše v k.ú. a obci Březsko, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace do vlastnictví obce Březsko, IČ: , za podmínky, že současně bude realizován bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 885/1 ost. pl o výměře 6 m2, parc. č. 885/6 ost. pl. o výměře 1 m2, parc. č. 885/7 ost. pl. o výměře 25 m2 a parc. č. 885/11 ost. pl. o výměře 17 m2, dle geometrického plánu č /2009 ze dne části pozemků parc. č. 885/1 díl c o výměře 6 m2, parc. č. 885/6 díl a o výměře 1 m2, parc. č. 885/7 díl i o výměře 25 m2 a parc. č. 885/11 díl b o výměře 17 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 921/1 ost. pl. o celkové výměře m2, vše v k.ú. a obci Březsko, vše z vlastnictví obce Březsko, IČ: , do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatně převést části pozemků parc. č. 750/1 ost. pl. o celkové výměře m2 a parc. č. 875 ost. pl. o celkové výměře 241 m2, dle geometrického plánu č /2010 ze dne pozemky parc. č. 750/6 ost. pl. o výměře 43 m2, parc. č. 750/7 ost. pl. o výměře 151 m2, parc. č. 750/8 ost. pl. o výměře 192 m2, parc. č. 750/9 ost. pl. o výměře 279 m2, parc. č. 750/10 ost. pl. o výměře 364 m2, parc. č. 750/11 ost. pl. o výměře 92 m2, parc. č. 750/12 ost. pl. o výměře 188 m2, parc. č. 875/2 ost. pl. o výměře 130 m2 a parc. č. 875/3 ost. pl. o výměře 111 m2, část pozemku parc. č. 751/1 ost. pl. o výměře 623 m2 a část pozemku parc. č. 883 ost. pl. o výměře 28 m2, dle geometrického plánu č /2010 ze dne pozemky parc. č. 751/13 ost. pl. o výměře 623 m2 a parc. č. 883/2 ost. pl

12 o výměře 28 m2, vše v k.ú. Hrabůvka u Hranic, obec Hrabůvka, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Hrabůvka, IČ: Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatně převést část pozemku parc. č. 1012/10 ost. pl. o výměře 150 m2, dle geometrického plánu č /2010 ze dne pozemek parc. č. 1012/36 ost. pl. o výměře 150 m2 v k.ú. Ludéřov, obec Drahanovice a části pozemků parc. č. 781/1 ost. pl. o výměře 8 m2 a parc. č. 798/4 ost. pl. o výměře 277 m2, dle geometrického plánu č /2010 ze dne část pozemku parc. č. 781/1 díl b o výměře 8 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 799/1 ost. pl. o celkové výměře m2 a část pozemku parc. č. 798/4 díl a o výměře 277 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 798/6 ost. pl. o celkové výměře 898 m2, vše v k.ú. a obci Drahanovice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví obce Drahanovice, IČ: Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatně převést ostrůvek pro přecházení na pozemku parc. č. 334/4 ostatní plocha o výměře 15 m2 a přilehlé chodníky na pozemcích parc. č. 139/2 a parc. č. 329/4, vše v k.ú. a obci Obědkovice, vybudované v rámci stavebního objektu SO 108 D1 Ostrůvek pro přecházení v Obědkovicích, který byl vybudován v rámci investiční akce Silnice II/367 Bedihošť-Kojetín, stavební úpravy v km 5,146-23,279, vše z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce Obědkovice, IČ: bezúplatně převést pozemek parc. č. 334/4 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k.ú. a obci Obědkovice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace do vlastnictví obce Obědkovice, IČ: Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatně převést pozemky parc. č. 498 zast. pl. o výměře 177 m2, parc. č. 1893/3 ost. pl. o výměře 354 m2, parc. č. 1894/5 ost. pl. o výměře 154 m2, parc. č. 1894/6 ost. pl. o výměře 23 m2 a parc. č. 1894/7 ost. pl. o výměře 1 m2, vše v k.ú. a obci Vikýřovice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Vikýřovice, IČ: Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí vypůjčit na dobu neurčitou pozemky parc. č. 6900/103 orná půda o výměře 4 m2, parc. č. 6900/285 o trvalý travní porost výměře 1721 m2, parc. č. 6900/423 ostatní plocha o výměře 1014 m2, parc. č. 6900/615 orná půda o výměře 2127 m2, parc. č. 6900/703 ostatní plocha o výměře 1124 m2 a parc č. 6900/907 ostatní plocha o výměře 866 m2, vše v katastrálním území Přerov, společnosti Regionální letiště Přerov a.s., IČ: Náklady spojené s užíváním a péčí o vypůjčené nemovitosti ponese Regionální letiště Přerov a.s. 3. schvaluje uzavření dohody o zrušení darovací smlouvy č. 2010/05421/OMP/OSB, uzavřené dne mezi Olomouckým krajem a obcí Březsko, jejímž předmětem je bezúplatný převod částí pozemku v k.ú. a obci Březsko z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví obce Březsko, IČ: , z důvodu nemožnosti zapsání vlastnického práva do katastru nemovitostí. 4. ukládá zajistit zveřejnění záměru Olomouckého kraje dle bodů návrhu na usnesení

13 O: vedoucí odboru majetkového a právního T: ukládá informovat žadatele (nabyvatele) o přijatém záměru Olomouckého kraje dle bodů návrhu na usnesení O: vedoucí odboru majetkového a právního T: Předložil: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana Bod programu: UR/66/28/2011 Majetkoprávní záležitosti věcná břemena 2. schvaluje 2.1. uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMP/BVB/198/2008/KCH, uzavřené dne mezi Olomouckým krajem jako budoucím povinným a společností UPC Česká republika, a.s. jako budoucím oprávněným na budoucí zřízení věcného břemene k části pozemku v k.ú. a obci Šumperk, a o zrušení všech práv a povinností vyplývajících z této smlouvy z důvodu, že předmětný pozemek nebyl dotčen stavbou Upgrade sítě Šumperk II. etapa 2.2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na (v) části pozemku parc. č. 2373/22 ost. pl. a na (v) budově č.p. 1240, Jeseník, objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 2373/5 zast. pl., vše v k.ú. a obci Jeseník, spočívajícího v právu umístění a provozování kabelové chráničky optického kabelu HDPE na (v) předmětných nemovitostech a v právu vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu dopravními a mechanizačními prostředky na předmětné nemovitosti v souvislosti se zřízením, opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním tohoto zařízení, mezi Olomouckým krajem jako budoucím povinným z věcného břemene a společností Internet Expert s.r.o., IČ: , jako budoucím oprávněným z věcného břemene za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem dle právních předpisů pro oceňování majetku, účinných ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději do 9 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu, jímž bude stavba FTTb Jeseník Optické trasy lokalita Bezručova, Pod Chlumem kolaudována, resp. nejpozději do 9 měsíců po ukončení stavebních prací v případě, že stavba kolaudační souhlas nevyžaduje. Oprávněný z věcného břemene uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene a správní poplatek k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k částem pozemku parc. č. 425/2 ost. pl. v k.ú. Litovel a obci Litovel, spočívajícího v právu umístění a provozování optického kabelu telekomunikačního vedení v předmětném pozemku, v právu vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu dopravními a mechanizačními prostředky na předmětný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, opravami, změnami nebo odstraňováním tohoto zařízení, mezi Olomouckým krajem jako budoucím povinným z věcného břemene a společností BAJA Group s.r.o., IČ: , jako budoucím oprávněným z věcného břemene za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem dle právních předpisů pro oceňování majetku, účinných ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH. Smlouva o zřízení věcného břemene

14 bude uzavřena nejpozději do 1 roku po ukončení stavebních prací. Oprávněný z věcného břemene uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene a správní poplatek k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí. Předložil: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana Bod programu: UR/66/29/2011 Majetkoprávní záležitosti odprodej nemovitého majetku 1. bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu 2. ukládá předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana T: ZOK doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit: 3.1. odprodej budovy č.p. 608, Hranice I Město, bydlení na pozemku parc. č. st. 750 zast. pl., garáže na pozemku parc. č zast. pl., pozemků parc. č. st. 750 zast. pl. o výměře 538 m2, parc. č. st zast. pl. o výměře 19 m2 a parc. č. 97/1 zahrada o výměře 197 m2, vše v k.ú. a obci Hranice, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s venkovními úpravami a porosty, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední zdravotnické školy, Hranice, Studentská 1095, do vlastnictví pana Mgr. Karla Oklešťka za kupní cenu ve výši ,- Kč. Nabyvatel uhradí kupní cenu a veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši 4 900,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí před uzavřením kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena a kupní cena bude uhrazena nejpozději do 4 měsíců od schválení této dispozice Zastupitelstvem Olomouckého kraje odprodej pozemku parc. č. 360/7 ost. pl. o výměře 37 m2 v k.ú. Podolí u Bouzova, obec Bouzov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví pana Miroslava Egermaiera za kupní cenu ve výši 4 500,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, minimálně ve výši 1 800,- Kč, a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí odprodej částí pozemků parc. č. 4717/15 ost. pl. o výměře 5 m2, parc. č. 4717/21 ost. pl. o výměře 155 m2 a parc. č. 6772/1 ost. pl. o výměře 215 m2, dle geometrického plánu č /2011 ze dne pozemek parc. č. 4717/15 díl a o výměře 5 m2, parc. č. 4717/21 díl b o výměře 155 m2 a parc. č. 6772/1 díl c o výměře 215 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 6772/3 zast. pl. o celkové výměře 466 m2, vše v k.ú. a obci Přerov, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek 47 do vlastnictví společnosti Ekoinvest a.s., IČ: , za kupní cenu ve výši ,- Kč, tj. 480,- Kč/m2 za splnění podmínek sjednaných ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 4. doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje nevyhovět žádosti společnosti PROBI Inženýring s.r.o. a společnosti K+J Reality, s.r.o. o odkoupení předmětných nemovitostí v k.ú. a obci Hranice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední zdravotnické školy, Hranice, Studentská 1095, z důvodu jejich prodeje jinému zájemci

USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008 UR/89/1/2008 Program 89. schůze Rady Olomouckého kraje 1. schvaluje upravený program 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26.

Více

USNESENÍ z 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 9. 2014

USNESENÍ z 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 9. 2014 USNESENÍ z 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 9. 2014 UR/47/1/2014 Program 47. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 24. zasedání dne 12.12.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 1109/R24/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 29.

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. září 2005

USNESENÍ z 23. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. září 2005 USNESENÍ z 23. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. září 2005 USNESENÍ 23/920/2005 I. p r o j e d n a l a organizační řád Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje včetně změny organizačního

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

USNESENÍ. z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005

USNESENÍ. z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005 USNESENÍ z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005 USNESENÍ 15/528/2005 1. s předloženým návrhem na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2005 včetně příloh č. 1-3

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

USNESENÍ. z 36. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 31. října 2007

USNESENÍ. z 36. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 31. října 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 36.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

USNESENÍ z 13. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. května 2008

USNESENÍ z 13. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. května 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 13.

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 20. zasedání dne 17.10.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 0892/R20/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 29. října 2008

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 29. října 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 32.

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 35/1.

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 8. zasedání dne 18.04.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 0308/R08/11 zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 14. zasedání dne 07.07.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0543/R14/14 zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více