VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou radou: 29. září 2008

2 1 Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy: Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace Adresa školy: Písečná 76, Odloučené pracoviště: Písečná 138, Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Zápis v obchodním rejstříku: Vedení školy: Vedoucí učitelka MŠ: v odd. Pr, složka 672 u Krajského soudu v Ostravě předmět podnikání: Hostinská činnost Dana Brašíková statutární zástupce školy, jmenovaná na základě usnesení Rady Obce Písečná č. 6 ze dne s účinností od Radmila Jankesová Kontakt: tel.: Základní škola Mateřská škola www:

3 Zřizovatel Název: Obec Písečná, zastoupená starostou Petrem Slovákem IČO: Adresa: Písečná 123, Kontakt: tel: Školská rada Ve své činnosti se řídí podle ustanovení 167, 168 školského zákona a Volebním řádem rady. Předsedkyně: Mgr. Ivana Hundáková zástupce pedagogických pracovníků školy Členové: Eva Hamšíková zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků Ing. Jan Konečný zástupce zřizovatele Součásti školy Mateřská škola: Základní škola: Školní družina: Školní jídelna: plánovaná kapacita 55 dětí plánovaná kapacita 120 žáků plánovaná kapacita 60 žáků plánovaná kapacita 100 jídel

4 Základní údaje o součástech školy Součást Počet Počet Počet ped. Celkový úvazek školy oddělení/tříd dětí/žáků/strávníků prac./pracovníků ped.prac./pracovníků Mateřská ,53 škola 1.stupeň ZŠ ,27 Školní ,25 družina Školní jídelna x ,07 Materiálně-technické podmínky školy Učebny a herny: Odborné pracovny: Odpočinkový areál: Sportovní zařízení: Dílny a pozemky: Žákovský nábytek: Učební pomůcky, hračky: Učebnice, učební texty: Kabinety a pomůcky: Technické vybavení: Investiční rozvoj: plně vyhovující 4 třídy pro výuku ročníku, jedna herna pro ŠD a jedna místnost pro uměleckou dílnu jedna z učeben slouží k výuce na počítačích školní zahrada škola nemá vlastní, žáci cvičí v tělocvičně Kulturního domu vzdáleného asi 1 km a využívá zahradu školy a její okolí k tělovýchovným aktivitám škola nevlastní všechny učebny a herna jsou vybaveny novými žákovskými stolky a židlemi; šatny jsou opatřeny novými skříněmi pro žáky; vybavení je dostatečné, průběžně se obnovuje; do budoucna se počítá s vybavením drahými demonstračními pomůckami, interaktivními tabulemi, data projektorem škola má dostatek učebnic, které jsou jejím vlastnictvím a každý rok si žáci kupují učební texty, které zůstávají jejich vlastnictvím škola má dva kabinety, dostatek učebních pomůcek škola má jednu televizi s videem, čtyři kazetové přehrávače a 9 počítačů, z nichž 7 slouží dětem v počítačové učebně v budoucnu se uvažuje o dovybavení tříd a kabinetů novými úložnými skříněmi a železnými regály na pomůcky

5 2 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Kód podle dřívějších Zařazené ročníky předpisů C/001 Základní škola nebyl přidělen 1.-5.ročník Vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola č.j /96-2 Zařazené ročníky 1. ročník 2.-5.ročník

6 3 Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy Počet fyzických osob celkem 11 Počet učitelů ZŠ 4 Počet učitelů MŠ 3 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet správních zaměstnanců ZŠ 1 Počet správních zaměstnanců MŠ 1 Počet správních zaměstnanců ŠJ 3 Údaje o pedagogických pracovnících pedagogičtí funkce úvazek pedag. praxe vzdělání aprobace pracovníci 1 vedoucí učitelka MŠ 1,0 nad 20 let střední odborné předškolní výchova 1 učitelka MŠ 1,0 nad 10 let střední nemá 1 učitelka MŠ 0,53 nad 10 let střední nemá 1 ředitelka ZŠ 1,0 nad 20 let VŠ 1. stupeň ZŠ 1 učitelka ZŠ 1,0 do 5 let VŠ 1. stupeň ZŠ 1 učitelka ZŠ 1,0 nad 30 let střední odborné předškolní výchova 1 učitelka ZŠ 0,27 do 5 let střední odborné mimoškolní pedagogika 1 vychovatelka ŠD 0,68 nad 5 let střední odborné mimoškolní pedagogika 1 vychovatelka 0,57 do 5 let střední nemá ŠD Komentář: vychovatelka s úvazkem 0,57 studuje odbornou školu

7 Údaje o nepedagogických pracovnících ostatní pracovníci funkce úvazek stupeň vzdělání 1 kuchařka 1,0 SOU 1 vedoucí ŠJ 0,55 střední 1 školnice MŠ 0,75 základní 1 školnice ZŠ 0,9 SOU 1 pracovnice provozu 0,5 SOU

8 4 Zápis k povinné školní docházce a výsledky přijímacího řízení na střední školy Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2008/2009 Počet prvních tříd Počet dětí přijatých Z toho počet Počet odkladů pro do první třídy přijatých po odkladu školní rok 2009/ Výsledky přijímacího řízení Gymnázia zřizovaná krajem z pátého ročníku žádná přihláška

9 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků třída/ročník počet žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo nehodnoceno hodnoceno slovně I./ I./ II./ III./ III./ Celkem Přehled o chování žáků ročník počet žáků Ocenění Ocenění napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ TU ŘŠ Celkem Přehled o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. st. 1. pol , st pol , Celkem - 1. st , Přehled o integrovaných žácích Druh postižení ročník Počet žáků Vývojové poruchy učení 2. 1 Vývojové poruchy učení 3. 2

10 6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Učitelé ZŠ Září - prosinec Zuzana Skřejpková Konkrétní program pro praktické činnosti ve školní družině 1. díl Konkrétní program pro praktické činnosti ve školní družině 2. díl Hravá a zábavná výchova pohybem Zdeňka Horáčková Řeč těla ČJ na 1. stupni v praxi podle ŠVP Speciální výuka sociálních dovedností Renata Šmoldasová Emoční inteligence Trojrozměrné výtvarné práce nové náměty Mgr. Ivana Hundáková Třídní management jak prezentovat svou kvalitní práci na 1. stupni ZŠ Dana Brašíková Funkční studium pro ředitele škol Olomouc listopad, leden, únor Asertivní chování Přerov listopad Leden červen Zdeňka Horáčková Jak vést aktivní rodičovské schůzky Asertivní chování Přerov Řeč těla Mgr.Hundáková Ivana Dyskalkulie Asertivní chování Přerov Efektivní metody výuky Čj Zuzana Skřejpková Asertivní chování Přerov Od Velikonoc k podzimu Konkrétní program pro ŠD 3. díl 3.3. Renata Šmoldasová Hrajeme si se zvuky a tóny Jak a proč učit děti sebehodnocení Šumperk 6.5. Týmová spolupráce jako cesta k pozitivnímu Šumperk 3x5 hodin Asertivní chování Přerov

11 Dana Brašíková BOZP pro vedoucí pracovníky 6.5. Archivní a spisová služba ve školství Novela Zákoníku práce 29.1.

12 7 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1. Údaje o významných mimoškolních aktivitách Název akce pořadatel termín účast zaměstnanců Branný závod Spolupráce se ŠKK 22. září DB + dobrovolně 4. a 5. r. - chata Škola 22. září IH Dopravní soutěž Škola - SR 9. října Vši Beseda s Policií ČR Policie + škola září - červen 2. roční + ZH Pyžamový den Škola 24. října Vši Pomazánková soutěž Škola 24. října Vši Beseda s hasiči 2.,4. a 5.r , ZH,IH + J. Konečný Křovina Celoškolní projekt říjen - červen Vši Beseda s Policií ČR 4. a 5. r. + policie ČR 7. listopadu IH Lacerta Beseda 14. listopadu Vši Dětská Miss Spolupráce se ŠKK 18. listopadu DB, Sportovní akce Škola - SR 26. listopadu Vši Podzim Projekt - zhodnocení 28. listopadu Vši Výstava robotů Škola 28. listopadu ZH Zdobení stromečku Škola + školka 30. listopadu Vši Beseda s ekologem Škola + odborník listopad Vši Zpíváme koledy Školní kolo 18. prosince DB, IH Zpívání na schodech Škola + rodiče 21. prosince Vši Mikulášská nadílka Svaz žen + škola 5. prosince Vši Vánoční besídky Škola + rodiče 21. prosince Vši Cvičení v přírodě Škola 20. prosince Vši Sportovní akce Škola - SR 18. ledna Vši Zápis do I. třídy Škola 12. února Vši Den otevřených dveří Škola 12. února Vši Recitační soutěž Školní kolo 25. února Vši Maškarní bál ŠKK + ZŠ+MŠ 23. února DB Plavecký výcvik Škola únor - duben IH, ZH MDŽ Svaz žen + škola 8.březen DB Pěvecká soutěž Školní kolo 18. března DB, IH Vynášení Morany Škola + školka 19. března Vši Měsíc knihy Škola - projekt 28. a 31. března Vši Sportovní akce Škola 9. dubna Vši Den Země škola 22. dubna Vši Projekt Škola + ZŠ Supíkov. 28. dubna Vši Den čarodějnic Škola 30. dubna Vši Jaro Projekt - zhodnocení 15. dubna Vši Akademie Škola + školka 10. května Vši

13 Sportovní soutěž Škola - SR 14. května Vši Přespolní běh Okresní kolo 13. května IH Dopravní soutěž Okresní kolo 15. května IH Jezdíme s úsměvem Akce s Policií ČR 21. května IH Výchovný koncert ZUŠ + škola 30. května Vši Den dětí Svaz žen + ZŠ+MŠ 31. května DB Soutěž s Policií ČR Jeseník 6. června IH Vernisáž ker. kr. Škola 13. června DB Školní výlet Škola + rodiče 22. června Vši Olympijský den Škola 13. června Vši Cvičení v přírodě Škola 23. června Vši Ukončení školního r. Škola 27. června Vši 7.2 Péče o volný čas žáků název kroužku vedoucí kroužku počet zapsaných dětí Sborový zpěv Dana Brašíková 12 Relaxační Tv Zdeňka Horáčková 12 Matematika hrou Mgr.Ivana Hundáková 24 Angličtina pro nejmenší Renata Šmoldasová 12 (organizuje Duha Jeseník) Keramický kroužek (neorganizuje škola) Dobrovolníci z řad občanů 26 Komentář: všechny kroužky probíhají ve školní budově

14 8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2007/2008 neproběhla žádná inspekční kontrola. Přílohy: č.1 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2007 č.2 Obrazová dokumentace ve folii č.3 Fotoalbum č.4 Kronika školy č.5 CD prezentace školy 2007/2008 č.6 Minimální preventivní program

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 V Ústí nad Labem dne: 4. 8. 2014 Schválena pedagogickou radou dne: 25. 8. 2014 Schválena školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva - školní rok 2011/2012

Výroční zpráva - školní rok 2011/2012 + Základní škola a mateřská škola Pernink, okr. Karlovy Vary Výroční zpráva - školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 47701617 IZO 047701617 Základní

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola a Mateřská škola Stárkov

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola a Mateřská škola Stárkov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Stárkov školní rok 2006/2007 1 Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská škola Stárkov adresa školy Stárkov

Více

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009

Výroční zpráva školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Výroční zpráva školní rok 2008/2009 adresa školy právní forma IČO 75005239 IZO 600066517 identifikátor školy 600066517 vedení školy kontakt Základní škola

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2009/2010 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2010/2011 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Bratčice 69, příspěvková organizace, Okres Brno venkov IČO: 70999384 IZO: 600111202 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Schváleno pedagogickou radou dne 28.8.2013 Schváleno

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Chýně za rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Chýně za rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Chýně, okres Praha západ Školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ adresa školy Za Školou 55,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POZLOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POZLOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace , Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pozlovice,, Výroční zpráva je vypracována v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. a zahrnuje období školního roku 2012/2013 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j.: 85/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program školy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2010/2011

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 IČO: 60152885 e-mail: zsbuky@zsbuky.cz http://www.zsbuky.cz Skype: zsbuky.reditelna TEL./ZÁZN.: +420499873129 TEL./FAX/ZÁZN.: +420499773250

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031 e-mail: zsskalsko@centrum.cz IČO 710 02 693 Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Vypracovala:

Více