Příručka pro zástupce rodičů NŠP. Obsah: Podpora/přílohy Stanovy Rodičovské rady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro zástupce rodičů NŠP. Obsah: Podpora/přílohy Stanovy Rodičovské rady"

Transkript

1 1 Příručka pro zástupce rodičů NŠP Obsah: Podpora/přílohy Stanovy Rodičovské rady

2 2 Podpora zástupců rodičů Německé školy v Praze

3 3 Vážení zástupci rodičů NŠP, srdečně Vám děkujeme za Vaši ochotu aktivně se zapojit v zastupitelstvu rodičů na naší škole! Cílem této příručky je usnadnit Vám nástup do funkce zástupce rodičů. Nám všem leží na srdci konstruktivní, důvěryhodná a nepřetržitá spolupráce rodičů s ostatními školními grémii, která by sloužila dobru našich dětí. Ze zkušenosti víme, že dobrá organizace a silná třídní společenství tomu napomáhají. Doufáme, že touto příručkou také přispějeme. Na úspěšný rok či více let v Rodičovské radě! Diana-Beata Biever-Madsen, Ulrike Demuth, Sonja El-Bahay, Chloé Geitmann, Georgia Schmidt, Rixa von Schönfels a Thomas Volger Pracovní skupina Stanovy Rodičovské rady Úkoly a funkce Co zástupci rodičů představují: Důležité pojítko jak mezi rodiči třídy, tak mezi rodiči a učiteli, které zásadním způsobem přispívá k pozitivnímu rozvoji výměny a společného života na naší škole. Kromě toho nám spolupráce v Rodičovské radě umožňuje podporovat naši školu prostřednictvím pravidelné komunikace, popř. dalšího působení v dobrovolných funkcích. Je dobré volit takové zástupce, z nichž alespoň jeden hovoří jak německy, tak česky, aby mohl komunikovat se všemi rodiči a členy školních grémií (myšlenka setkávání). Co zástupci rodičů nepředstavují: - dozorčí a rozhodovací grémium - přímého prostředníka mezi rodiči a vedením školy / představenstvem - zástupce v případech individuálních záležitostí u učitelů či vedení školy (Důležité: v případech individuálních záležitostí má zodpovědný zástupce rodičů odkázat rodiče žáka na příslušné učitele, předsedy předmětových komisí a koordinátory.) Úkoly zástupců rodičů - kontakt s třídním učitelem

4 4 - podpora třídního učitele při organizaci a realizaci aktivit v rámci třídy za spoluúčasti rodičů - zastupování rodičů třídy v Rodičovské radě, a to nejméně jedním z obou zástupců rodičů 1 - předávání informací 2 třídní seznam s kontakty (viz níže Ochrana osobních údajů) v sekretariátu telefonní rozdělovník vzor v sekretariátu pozvánky (především termíny) protokoly - podpora vztahů mezi rodiči v rámci třídy (se zvláštním zřetelem na nově příchozí rodiny 3 ) - podpora komunikace a spolupráce mezi sekcí A a B (setkávání) - zřízení a správa třídní pokladny Ochrana osobních údajů Máme výbornou zkušenost s třídním seznamem s kontakty / s telefonním rozdělovníkem rodičů/zákonných zástupců třídy za účelem výměny informací. Takový seznam by měl být vytvořen co nejdříve po sestavení nové třídy (seznam žáků v sekretariátu) a poté předán rodičům třídy, třídnímu učiteli a také sekretariátu. Rodiče třídy Každý školní rok se konají nejméně dvě rodičovské schůzky. Tu první, při které jsou voleni zástupci rodičů, svolává třídní učitel; další jsou organizovány zástupci rodičů dle potřeby a po domluvě s třídním učitelem. Detaily se řídí řádem zastupitelstva rodičů. Při plánování a realizaci rodičovské schůzky napomáhá: - včasné plánování termínu ve shodě s třídním učitelem, popř. učiteli (pozvánka na rodičovskou schůzku by měla být odeslána dva týdny před termínem) 1 Zpravidla se jedná o čtyři zasedání ročně. 2 Informace jsou rodičům rozesílány em. Rodiče, kteří nemají ovou adresu, musí zástupcům rodičů navrhnout alternativní způsob komunikace, který nepřinese zbytečné komplikace (např. vyzvedávání protokolů v sekretariátu NŠP anebo komunikace přes jiné rodiče téže třídy, popř. uvedení kontaktu). 3 Např. podpora kmotrovství mezi žáky.

5 5 - program schůze po dohodě s rodiči a učiteli 4 - jmenovky - vedení debaty (program schůze / časové rozpětí) - překlad přítomnými rodiči - seznamovací kolečko (především pak přivítání nových rodičů!) - popř. podklady (seznam adres, rozvrh hodin...) - popř. spolupráce na školních slavnostech a projektech přesahujících třídu 5 Měl by být zhotoven protokol o výsledku (dobrovolný zapisovatel a překlad některého z rodičů). Rodičovská rada Složení: Rodičovská rada NŠP se skládá ze všech zástupců rodičů z MŠ a ze všech zástupců rodičů z tříd ZŠ a gymnázia (sekce A a B), jakož i z jejich zástupců. Během ustavujícího zasedání na začátku školního roku volí svého předsedu. Detaily se řídí řádem zastupitelstva rodičů. Úkoly: Způsoby komunikace/správy Dbáme především na vzájemnou úctu mezi členy Rodičovské rady, na uctivé zacházení s našimi volenými zástupci a s ostatními rodiči. To se ukazuje např. ve smysluplné organizaci našich zasedání a v dodržování stanovených způsobů komunikace a správy. Zástupci rodičů odkazují rodiče dané třídy (ZŠ a gymnázium) na příslušné kompetenční oblasti: Otázky ke třídě třídní učitel Otázky k předmětu příslušný učitel předseda předmětové komise Otázky ke stupni vzdělávání ředitel ZŠ koordinátor středního stupně koordinátor vyššího stupně 4 Možná témata (zaměřená na třídu či školu): obsah učiva, učební cíle, cíle školy, disciplína/pořádek, třídní výlety, oslavy; odezvy Rodičovské rady. 5 Seznam možných úkolů je uveden v jednacím řádu Rodičovské rady.

6 6 Otázky, které nemohou být vyřešeny s výše uvedenými, jsou nasměrovány na vedení školy, popřípadě na jednatelství. Aktuální jmenný seznam je uveden na webové stránce NŠP. Pokud je to možné, snažíme se upozorňovat na významné komunikační a poradenské procesy především pak ve vztahu k rodičům, kteří jsou na škole noví anebo přebírají nové úkoly. K tomu nám slouží již osvědčený nástroj, jehož využití můžeme nadále zlepšovat: - rodičovské schůzky v rámci jedné třídy anebo rodičovské schůzky přesahující jednotlivé třídy, zaměřené na určitá témata (informativní večery) - zasedání Rodičovské rady - projektové skupiny v rámci Rodičovské rady; řídící skupina s podskupinami - konzultační hodiny učitelů - třídní schůzky - každoroční valná hromada s představenstvem - školní akce za spoluúčasti rodičů: školní slavnosti, koncerty, představení, kino, Den otevřených dveří - newsletter vedení školy/správy, představenstva a Rodičovské rady - webová stránka - veřejné protokoly ze zasedání představenstva školy a Rodičovské rady s překladem - ročenka NŠP - kavárna pro rodiče - přímý kontakt přes zástupci rodičů, Rodičovská rada, představenstvo školy - pro žáky gymnázia: žákovská samospráva; učitelé důvěrníci Okamžitě bychom chtěli zlepšit kontinuitu dobrovolné spolupráce na škole tím, že zástupci rodičů budou na konci školního roku tisknout protokoly ze zasedání Rodičovské rady daného roku a písemnou komunikaci s rodiči příslušné třídy a výtisky pak předají nastupujícím zástupcům rodičů pro informaci. Zamýšlíme také krátké osobní uvedení předchozími zástupci rodičů do toho, co rodiče v příslušném ročníku očekává (cca 15 minut v návaznosti na první rodičovskou schůzku). Návrhy na zlepšení Schůze Rodičovské rady, zejména za přítomnosti pozvaných zástupců z jiných grémií, jsou naší šancí na konstruktivní diskuzi o otázkách a problémech, které se vztahují na školu a

7 7 domácnost a leží ve středu všeobecného zájmu. Návrhy na zlepšení z řad rodičů jsou pro školní společenství velmi důležité! Aby však byly konstruktivní, musíme na ně vždy pohlížet v kontextu příslušnosti různých školních grémií, našich školních rodin, ba dokonce ve větším společenském měřítku anebo také v rámci finančních možností. Řešení je pak často mnohem jednodušší anebo těžší, než si představujeme. Je dobré, když můžeme coby zástupci rodičů stále častěji přispívat k vyřešení problémů tím, že o nich diskutujeme společně anebo s příslušnými školními grémii.

8 8 Třídní seznam kontaktů

9 9 Pozvánka na rodičovskou schůzku Vážení rodiče třídy, pan/paní spolu se zástupci rodičů Vás zvou na rodičovskou schůzku třídy v úterý v hodin. Pan chce s námi v příjemném kruhu diskutovat o situaci ve třídě a o učebních cílech, stejně jako o programu až do konce školního roku. S pozdravem, Vážení rodiče, 2. rodičovská schůzka se uskuteční dne v hodin ve třídě, nikoli dne, jak se původně plánovalo. U této příležitosti se představí noví učitelé. Dalšími body programu budou: - zpráva o 1. zasedání Rodičovské rady - plánování společného setkání (pizza, bowling apod.) - příležitost k výměně Doufáme, že se s Vámi setkáme v hojném počtu. S pozdravem Vaši zástupci rodičů Setkání Vážení rodiče třídy, vážený pane! Rádi bychom se s Vámi na konci školního roku ještě jednou setkali za účelem společné třídní aktivity, a to ve čtvrtek v hodin. Doufáme v hojnou účast a očekáváme Vaši odezvu do. S pozdravem Dobrovolníci & třídní pokladna Vážení rodiče třídy, paní mě požádala, abych Vám předal/a následující informaci: 2. třída bude od dalšího týdne pracovat v dílně na projektu. Potřebujeme pomoc rodičů (2 rodiče na den) v následující dny: Středa mezi hod.

10 10 Pátek mezi hod. Vaše reakce prosím směřujte obratem na mě. Kromě toho paní vybírá v následujících dnech do třídní pokladny 5 EUR na dítě u příležitosti Velikonoc, Dne matek a dárků na rozloučení. Termínový kalendář Veškeré termíny školy naleznete v kalendáři uveřejněném na webové stránce. Pokud chcete do kalendáře nějaký termín zanést, např. organizujete rodičovskou schůzku, obraťte se prosím na Důležitá témata pro zástupce rodičů Školka (dvojjazyčné) osvojování si jazyka / sociální chování písemné hodnocení Školka, 3. rok přechod do ZŠ / rozdělení třídy, výroba školního kornoutu, výlet školky ZŠ, 1. třída učitelé; sociální chování, učební morálka; němčina jako cizí jazyk, němčina jako mateřský jazyk & čeština jako cizí jazyk, čeština jako mateřský jazyk, vysvědčení ZŠ, 2. třída domácí úkoly, osvojování si písemného jazyka, třídní výlet, vysvědčení ZŠ, 3. třída třídní výlet, vysvědčení ZŠ, 4. třída příprava na přechod do gymnázia, třídní výlet Gymnázium, 5. třída nová třída, volba 2. cizího jazyka (francouzština/čeština), příprava setkání s novými kmotry ze 6b Gymnázium, 6. třída pobyt setkávání 6a/6b Gymnázium, 7. třída lyžařský kurz v Krkonoších Gymnázium, 8. třída třídní výlet Gymnázium, 9. třída lyžařský kurz, dny drogové prevence Gymnázium, 10. tř. akce zaměřené na volbu dalšího studia a zaměstnání / soutěž Školní bankéř (SchulBanker) Gymnázium, 11. tř. příprava na maturitu, studijní cesta Gymnázium, 12. tř. maturita, plnoletost, příprava maturitního plesu Vytvořeno pracovní skupinou Rodičovské rady Stanovy. Svá přání týkající se změn či doplnění prosím zasílejte na

K tomuto účelu byly sepsány stanovy sdružení, které jsou uvedeny v příloze č. 1.

K tomuto účelu byly sepsány stanovy sdružení, které jsou uvedeny v příloze č. 1. Vznik SRP V roce 1996 vedení Střední odborné školy v Kloboukách u Brna založilo SRPDŠ (Sdružení rodičů, přátel a dětí školy). Toto sdružení mělo vždy předsedu a členy, kteří byli voleni z řad rodičů na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Praha 2010 OBSAH: Úvod Základní pojmy Pět kroků při tvorbě MPP Krok 1.: Charakterizujte Vaší školu Krok 2.: Analyzujte

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 I. Obecná ustanovení Ke studiu na Česko Britské Základní Škole se žák se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva si vybrat školu, kde chce získat základní vzdělání 1.stupně

Více

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ Konsorcium a autoři příručky Konsorcium Generational Change in the Teaching Profession (2AgePro) vzniklo jako řešitelský tým projektu Grundtvig financovaného

Více

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ Školní vzdělávací program - Škola základ života 1 Obsah : 1. Identifikační údaje.. 3 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy..4 2.2

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Z dotazů zaslaných České školní inspekci

Z dotazů zaslaných České školní inspekci Z dotazů zaslaných České školní inspekci a odpovědí na ně Obsah 1 K některým problémům výchovy a vzdělávání žáků... 2 1.1 Patří Vaše dítě k poškolákům?... 2 1.2 Jaká kázeňská opatření lze žákovi uložit?...

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ obsah 2 / 3 / 4 / 9 / 13 / 17 / 22 / 26 / 31 / 34 / 38 / 47 / 53 / 63 / 69 / 73 / 79 / 85 / Více o projektu Autoři příručky Individuální podpora dítěte 1 Jak

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více