Střední odborné učiliště Valašské Klobouky se sídlem: Brumovská Valašské Klobouky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborné učiliště Valašské Klobouky se sídlem: Brumovská 456 766 01 Valašské Klobouky"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Název organizace : Střední odborné učiliště Valašské Klobouky se sídlem: Brumovská Valašské Klobouky Školní rok: 2007/2008 Příspěvková organizace: IČO: IZO: Zřizovatel: Zlínský kraj tř. T. Bati Zlín Datum založení školy: Datum zařazení do sítě škol: , č.j.: 1213/ Jméno ředitele: Statutární zástupce: Celková kapacita SOU: Mgr. Přemysl Jaroš Bc. Josef Zvonek 440 žáků Celková kapacita domova mládeže: 45 lůžek IZO: Ubytováno ve škol. roce 2007/2008: Domov mládeže: 29 žáků ( z toho 5 dívky ) Celková kapacita internátu: 25 lůžek IZO: Ubytováno ve škol. roce 2007/2008 internát: 22 žáků ( z toho 13 dívek) Kontakt na zařízení: Spojovatelka: Ředitel: , Fax.: web: 1

2 Škola sdružuje tyto typy škol a školských zařízení: Typ školy Počet tříd/sku p. Počet žáků Počet žáků na třídu podle stavu k Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet žáků na přepočt.ped.pra c. SOU ,2 18,8 18,2 Odborné učiliště ,1 15,4 5,2 Domov mládeže Internát Typ školského zařízení Školní jídelna 1 obědy + celý den Školní jídelna 2 obědy Počet žáků přihlášených V průměru za rok vařeno Přepočtený počet pracovníků 3, ,625 Provoz školní jídelny 2 na Komenského 712 byl naším SOU provozován do Od byla budova ŠJ 2 a budova internátu Komenského předána Gymnáziu Valašské Klobouky. Rada školy je zřízena od (dle zákona č.561/2004 Sb., 167) Mimoškolní nebo občanská sdružení při škole nejsou zřízena. SOU Valašské Klobouky se v rámci EVVO, MPP, projektů EU, programu mobility Leonardo da Vinci a volno časových aktivit ubytovaných i dojíždějících žáků zaměřuje na propojení těchto aktivit. SOU spolupracuje s ekologickým centrem výchovy Kosenka Valašské Klobouky, pro které zajišťovalo zázemí při Ekologické olympiádě středních škol Zlínského kraje. Velmi dobře funguje spolupráce s družební školou SŽSP Pruské, jak na úrovni setkávání žáků obou učilišť, tak i vzájemných akcích, setkáních celých pedagogických sborů obou spřátelených škol. Vyvrcholením spolupráce je podání společného projektu v rámci přeshraniční spolupráce ČR SR s názvem Moderní diagnostika na SOU Valašské Klobouky. SOU Valašské Klobouky dalo do provozu, v blízkosti budovy Domova mládeže, venkovní zázemí pro všechny aktivity jak žákovské, tak i pro možnost využití samotnými pedagogy a žáky školy. Tento model funguje samozřejmě i v rámci domova mládeže a internátu, kdy mohou tyto aktivity v odpoledních hodinách plně využívat právě ubytovaní žáci. 2

3 Žáci školy ve volném čase využívají 2 klubovny s volným přístupem k internetu, vybavení pro stolní tenis, kulečník, nově byla vybavena posilovna, zejména děvčata pak uvítají místnost s rotopedy. Zhodnocení současného stavu školy, naplňování cílů a priorit za uplynulé období, změna v obsahu vzdělávání ve vazbě na naplněnost schválené kapacity, předpoklady dalšího vývoje školy: SOU naplňuje hlavní záměr stanovený v koncepci se zaměřením na opravárenství, stavebnictví, pečovatelské práce, gastro obory a odpovídající možnosti nástavbového studia. Jsou vytvářeny stále lepší podmínky v hlavní a doplňkové činnosti. Perspektivní je doplnění kvalifikace ve studijním oboru Podnikání L/524. Výuka začala od pro školní rok 2008/2009 ve dvou formách, a to ve dvouletém denním studiu, tříletém dálkovém studiu. Tato forma studia se jeví jako univerzální právě pro získání maturitního studia nejen našich žáků, ale i starších absolventů, kteří již pracují a potřebují si doplnit patřičný stupeň vzdělání. Nadále však bude SOU usilovat o rozšíření výuky, především o čtyřletý maturitní obor v denním studiu. Pro školní rok 2009/2010 s výukou od počínaje 1. ročníkem otevřeme dva nové učební obory : H/001 Montér suchých staveb E/005 Zámečnické práce ve stavebnictví V tomto školním roce jsme vybavily pracoviště v hale odborného výcviku učebními pomůckami. Samotná hala odborného výcviku prošla v roce 2008 rekonstrukcí topení (formou investičního záměru ) a vystavěním přepažující zdi. Tak vznikly dvě části haly, dvě pracoviště odborného výcviku oborů automechanik a opravář zemědělských strojů.velkým přínosem této investice je též oddělení tepelné a zvukové. Přehled vzdělávacích programů Vyučované obory ve školním roce 2007/2008: Automechanik Název oboru: Kód oboru Žáků Ukončilo ZZ Opravář zemědělských strojů Kuchař-číšník pro pohostinství Podnikání Kuchařské práce Zednické práce Šití oděvů Malířské, lakýrnické a natěračské práce Malířské a natěračské práce Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních pečovatelské práce H/ H/ H/ L/ E/ E/ E/ E/ E/ Ukončilo MZ

4 Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání: Pedagogičtí pracovníci absolvovali především celoškolské proškolení k nově vznikajícím školním vzdělávacím programům. Řadu seminářů pro tvorbu evropských projektů. Máme neomezený přístup k internetu pro žáky po celý den, pokračuje dlouholetá spolupráce s Městským muzeem, s ekologickým centrem Kosenka, s pracovníky Městského úřadu Valašské Klobouky živnostenský úřad, Úřad práce, zapojení žáků do programu mobility Leonardo da Vinci, zapojení do regionálních, celorepublikových olympiád. Způsob zabezpečení odborného výcviku, přehled pracovišť: Odborný výcvik je plně zabezpečován jednak v areálu školy (viz. výše, zhodnocení současného stavu školy str. 2 ), jednak na smluvních pracovištích v blízkém okolí. Pedagogickou výuku vedou odborně kvalifikovaní učitelé odborného výcviku. Dva nejmladší kolegové si doplňují potřebné bakalářské vzdělání. Přehled pracovišť: SOU Valašské Klobouky Autoservis Orsák ZD Raková Zádveřice Hotel Alfacentrum ZD Francova Lhota ZD Olšava Sehradice Zd Podhoran Lukov Auto BKP Brumov - Bylnice Restaurace U Kollerů Jídelna Penzion, Valašské Klobouky Zdena Bajzová - Šafrán RRS, a. s. Jeleňovská Stravování Trčka, Brumov Školní jídelna Gymnázia Valašské Klobouky ZD Javorník Štítná nad Vláří Opravárenství Ing. Alois Vodička AG Stema Lidečko Polfin Agro Loučka ZOD Delta Štípa Penzion Valašské Klobouky Motorest Šafrán Pod Hradem Brumov Zeka Lubomír Zezulka 4

5 Domov pro seniory Loučka Autoopravna Vsetín Autoservis Rak Vlachovice Údaje o pracovnících školy: Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 : Interní pracovníci Externí pracovníci počet fyzických osob k datu přepočtené úvazky 39 37, ,203 Požadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2007/2008: v % Požadovaný stupeň vzdělání VŠ 100 % Aprobovanost výuky VS 75 % Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 H obory: - teoretická výuka Funkce Úvazek Vzdělání Aprobace Praxe ZŘTV-1 1 VŠ Čj, D 33 Učitel 1 VŠ Odbor.př. 16 Učitel 1 VŠ Tv-S 16 Učitel 1 VŠ Odbor.př. 26 Učitelka 1 Mgr. Odbor.př. 19 Učitel 1 VŠ Tv, Bv, IKT 24 Učitelka 1 SŠ Neapr. 30 Učitel 1 VŠ OP, Bio, M 23 Učitel 0,381 Bc. Odbor. př odborný výcvik 5

6 Funkce Úvazek SO ÚSO DPS Plná Praxe kvalifik. Vedoucí učitel OV 1 A A A A Bc. 27 Učitel OV 1 A A A A 27 Učitel OV 1 A A A A 36 Učitel OV 1 A A A A Bc. 34 Vedoucí učitel OV 1 A A A A 41 Učitel OV 1 A A A A 37 Učitelka OV 1 A A A A Bc. 20 Učitel OV 1 A A A A 39 Učitel OV 1 A A A A 17 Učitel OV 1 A A N N 9 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 E obory ( OU ): - teoretická výuka Funkce Úvazek Aprobace Praxe Ředitel 1,0 VŠ, spec. ped. OVZP, odb.př. 25 Učitelka 1.0 Bc., ÚSO, DPS, spec. ped. 29 Stat. zást. ředitele 1.0 Bc., ÚSO, spec. ped, DPS 29 Učitelka, vých. poradce 1.0 VŠ, učitelství OVZP, vých. por. 34 Učitelka 1.0 VŠ, DPS, spec.ped.,evvo prac. 33 Učitel 1.0 Bc., ÚSO, spec. ped., DPS 37 ZŘ OV 1,0 Bc., ÚSO, DPS, spec. ped. 30 Učitel OV 1.0 ÚSO, DPS, spec. ped. 29 Učitel OV 1.0 SO 31 Učitel OV 1.0 Bc., DPS, ÚSO, spec. ped. 39 Učitel OV 1.0 ÚSO, DPS, spec. ped. 36 Učitelka OV 1,0 VOŠ, DiS. 8 Učitelka OV 1.0 ÚSO, kurz spec. ped. 29 Učitelka OV 0,86 Bc, DPS, spec. ped. 21 Učitelka OV 1,0 Bc., DPS, ÚSO, spec.ped. 33 Učitelka OV 1.0 Bc., ÚSO, DPS, spec.ped. 35 Vychovatel 1.0 vychovatelství, kurz spec. ped 19 Vychovatelka 1.0 vychovatelství 30 Vychovatelka 1,0 Bc., ÚSO, DPS 5 6

7 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje (věková struktura pracovníků, odchody, celkové hodnocení kvalifikovanosti a aprobovanosti pedagog. pracovníků ): Převážná část výuky je vyučována kvalifikovanými pedagogickými pracovníky. Zůstává i nadále úkol pro získání kvalifikovaného učitele cizích jazyků, přičemž současná vyučující si doplňuje vzdělání. Pedagogický sbor se sestává z 36 pedagogů a 1 vychovatelky na domově mládeže a 2 na internátě. Nepedagogičtí pracovníci v roce 2007/2008Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008: k datu Interní pracovníci Externí pracovníci počet fyzických osob přepočtené úvazky 15 13,98 1 0,06 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2007/2008: Pracovní zařazení Vzdělání Úvazek ŠJ 2 VTEÚ ÚSO 1 Hlavní účetní ÚSO 1 Mzdová účetní ÚSO 1 Poklad., účetní ÚSO 0,3125 Adm. prac., sklad. ÚSO 1 Údržbář SO 1 Uklizečka SO 1,79 Uklizečka ZV 3,25 Ved. ŠJ 1 ÚSO 0,875 0,875 Kuchařka SO 2 1,875 Kuchařka ÚSO 0,73 Bezpečnostní pracovnice ZV 0,72 Provoz školní jídelny 2 na Komenského 712 byl naším SOU provozován do Od byla budova ŠJ 2 a budova internátu Komenského předána Gymnáziu a OA Valašské Klobouky. 7

8 Žáci, kteří nastoupili ke studiu ve školním roce 2008/2009 Název a kód oboru Do učebních oborů (ZZ) Do studijních MZ) Automechanik H/ Opravář zem. strojů H/ Kuchař-číšník pro poh H/ Podnikání L/ Kuchařské práce E/ Šití oděvů E/ Zednické práce E/ Malířské, lakýrnické a natěračské práce Malířské a natěračské práce E/ Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních pečovatelské práce E/ Celkem Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2007/2008: Počet žáků k Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospěl o a neklas. Zanechalo studia, jiné SOU Odborné učiliště

9 Hodnocení ukončení studia : (Maturitní a závěrečné zkoušky) Počet žáků v posledním ročníku Prospělo s vyzn. Prospěl o Neprospěl o Jiné (náhradní termíny apod.) SOU Odborné učiliště Z uplynulých závěrečných zkoušek vybíráme: Určitě potěšila zručnost většiny žáků, kteří vykonávali závěrečné zkoušky. Žáci oboru Kuchař číšník pro pohostinství se opět prezentovali nádhernými tabulemi vylosovanými k různým příležitostem. Obor Automechanik má nový způsob konání praktické zkoušky, která se začíná realizovat dle Rámcových vzdělávacích programů, na jejichž podkladě je vytvořeno pět stanovišť, na kterých každý žák koná stejný úkon, a tak jsou dány možnosti rovných podmínek pro všechny zúčastněné. Hodnocení výsledků výchovného působení : Školní program (strategie) SOU naplňoval ve školním roce 2007/2008 tyto cíle: 1.Vytvoření primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů. 2.Vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností. 3.Posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování. 4. Zajištění individuálních vzdělávacích plánů pro žáky. 5. Rozvoj žáků nadaných (viz.projekty EU schválené, podané ) 6. Zapojení do projektů mobility Leonardo da Vinci, etwinning Výchovné poradenství: péče o integrované žáky ( jaká postižení, jaká je jim věnována péče) Hlavní směr péče o žáka v tomto školním roce byl zaměřen na sledování počtu zameškaných hodin u žáků, zjišťováním příčin absencí a jejich nápravy. Podařilo se v mnoha případech omezit, či plně zastavit ukončení učebního poměru u žáků neúspěšných již na několika předcházejících SOU nebo u žáků z beznadějně problémového rodinného prostředí. Všem žákům je věnována individuální péče. Problémy řeší výchovný poradce, školní metodik prevence spolu s třídními učiteli a učiteli výchov a vedením školy ( návštěvy v rodinách žáků, koordinace s orgány ). Hlubší problematiku řešíme s PPP Zlín,SPC Zlín Duha, Domeček Zlín, Policií ČR, Dětskými domovy, odbory sociální péče, kurátory, 9

10 druhy realizované péče (ambulantní,výjezdy, diagnostika, poradenství ) Zabezpečení poskytování poradenských služeb ve škole provádí výchovný poradce, školní metodik prevence spolu s třídními učiteli a učiteli výchov a vedením školy ( problematiku absencí, nekomunikativnost rodičů se školou řešíme výjezdy do rodin, škol, na odbory sociální péče. Každoročně konáme dny otevřených dveří, prezentaci školy i výrobků žáků pro rodiče i veřejnost. Zákonné zástupce informujeme operativně telefonicky, zveme písemně k řešení problémů do budovy školy dle školního řádu má zákonný zástupce možnost každou středu od 14 do 15 hodin konzultovat výchovné i vzdělávací výsledky svých dětí. Ve školním roce 2007/2008 jsme se opět zapojili do Projektu: Podpora romských žáků středních škol V rámci výchovného poradenství, MPP a EVVO provedeny tyto akce: Kriminalita mládeže a trestná činnost, šikana Beseda s npor. Mitáčkem KHZS Zlín Přednáška Úřad práce ve Zlíně exkurze žáků 3. ročníků Zdravý životní styl a řešení obtížných situací, R-EGO centrum Slavičín Hodnocení chování: Pochvaly 2007/2008 SOU 2007/2008 OU Třídního učitele 13 Ředitele školy Pochvaly třídního učitele za dobrý prospěch a vzorné plnění povinností ve škole a v odborném výcviku. Důtka tř.učitele: SOU 1 OU 3 Důtka ředitele: SOU 1 OU 2 10

11 Podmínečné vyloučení ze studia: 0 žáků za hrubé porušení školního řádu Snížené stupně z chování na konci školního roku 2007/2008 : H obory Počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé 12 6,25 3 neuspokojivé 5 2,60 E obory 2 uspokojivé 5 6,09 3 neuspokojivé 10 12,19 Neomluvené hodiny za školní rok 2007/2008 : H obory Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 123 1,07 2. pololetí 119 0,8 Za školní rok 242 0,9 E obory 1. pololetí 565 6,8 2. pololetí 430 5,2 Za školní rok 995 3,72 Údaje o integrovaných žácích : Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2007/2008 Druh postižení : Ročník Počet žáků SOU OU Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení S kombinací postižení 1., 2., S vývojovými poruchami učení 1., 2., Mentální postižení 1., 2.,

12 Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2007/2008 : Název soutěže, přehlídky Školní kolo Krajské kolo Ústřední kolo Automechanik Junior 2. místo Celostátní přebor oboru Opravář zemědělských strojů - Sušice Celostátní přebory Malířské, lakýrnické a natěr. Práce - Brno 18. místo 3. a 6. místo v jednotlivcích Basketbal - školy regionu 25 Vánoční laťka 20 Vánoční turnaj v odbíjené 53 Vánoční turnaj ve stolním tenisu 15 Vánoční turnaj ve floorbalu 85 Stolní tenis na DM 30 Šachové přebory na DM 6 Přebor ve stolních hrách 30 Sportovní soutěže v rámci družebních setkání ZS ŠP Pruské - Slovensko Soutěž o nejkrásnější vánoční věnec vánoční besídka všichni žáci všichni žáci 40 vánoční koncert na schodech Biologická olympiáda 6 Sportovní soutěže-olympijský den Turnaj učňovské mládeže v malé kopané Klečůvka Turnaj učňovské mládeže v malé kopané Brno-Lomená CUP všichni žáci místo 8 1. místo 12

13 Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků: Exkurze a další akce : Exkurze TECH AGRO Přerov (45 žáků) AUTOTEC Brno (45 žáků) Ekologická exkurze (50 žáků) Návštěva filmových představení 2 x Společný poznávací zájezd SR ČR Praha (30 žáků) Návštěva hvězdárny Valašské Meziříčí(32 žáků) Exkurze Úřad práce Zlín (50 žáků) Naučná stezka Hugolína Gavloviče 50 žáků Exkurze ZD Podhoran Lukov (60 žáků ) Ekofarma Vrbětice (40 žáků ) Letní cyklistický kurz ( 30 žáků ) Návštěvy Městské knihovny ve Valašských Kloboukách Ostatní : Vycházky do přírody za účelem poznávání Návštěva akcí v místním muzeu Beseda o pravidelné hygieně Beseda se zaměstnanci Pedagogicko psychologické poradny ve Valašských Kloboukách (20 žáků) Beseda s pracovníky z Poradenského centra R-EGO Slavičín (30 žáků) Beseda s pracovníky Úřadu práce ve Val. Kloboukách Beseda s tiskovým mluvčím České policie Zlín (50 žáků) Beseda se zástupcem Celního úřadu Zlín (14 žáků) 13

14 Spolupráce při environmentálním programu s ČSOP Kosenka Val. Klobouky Učňovský ples (10. ročník) Prezentace studentů na Mikulášském jarmarku Val. Klobouky Údaje o přijímacím řízení Žáci přihlášení ke studiu pro školní rok 2008/2009: Název a kód oboru Celkem Do učebních oborů (ZZ) Do studijních oborů (MZ) Automechanik H/ Opravář zem. strojů H/ Kuchař - číšník pro pohostinství H/ Podnikání L/ Kuchařské práce E/ Zednické práce E/ Malířské, lakýrnické a natěračské práce Malířské a natěračské práce E/005 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních pečovatelské práce E/ Celkem Odvolací řízení pro školní rok 2007/2008: Počet odvolání celkem: 0 žáků. Provedené kontroly za školní rok 2007/2008: 1 ) Hasičský záchranný sbor zlínského kraje kontrola ) Kontrola BOZP a PO ) Odborná prohlídka požárního zabezpečení a technických prohlídek v organizaci proběhla

15 Základní ekonomické ukazatele za rok 2007 Základní ekonomické údaje jsou v písemném vyhotovení u ředitele SOU a vedoucích úseků k dispozici. Základní údaje za rok 2007 jsou následující: Přímé náklady celkem ,12 tis. Kč - z toho mzdy ,23 tis. Kč Provozní náklady celkem 6 088,08 tis. Kč Celkové náklady činily ,20 tis. Kč Vyhodnocení doplňkové činnosti: SOU provozovala následující činnosti: Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti; opravy silničních vozidel; provozování autoškoly; činnost stanice technické kontroly silničních vozidel kategorií M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4, T, OT1, OT2, OT3, OT4; provozování stanice měření emisí; specializovaný maloobchod; ubytovací služby a hostinskou činnost se ziskem 9 570,08 Kč, ŠJ 2 na Komenského provozovala hostinskou činnost se ztrátou 9 319,54 Kč. Vyhodnocení hospodářského výsledku: Hospodářský výsledek ve výši 8 220,16 Kč (je docílen z hlavní činnosti ve výši 7 969,62 Kč + doplňková činnost ve výši 250,54 Kč ). Do fondu odměn byl schválen příděl ve výši 1,- Kč a do rezervního fondu 8 219,16 Kč. Závěr výroční zprávy: Ve školním roce 2007/2008 se podařilo v přijímacím řízení získat více žáků v denním studiu do prvních ročníků než v letech předcházejících. Je to důležitý předpoklad pro další rozvoj naší školy. Od do nástavbového studia pak bylo přijato celkem 66 žáků do denní a dálkové formy studia. Nadále však bude SOU usilovat o rozšíření výuky především o čtyřletý maturitní obor v denním studiu. SOU Valašské Klobouky se ve školním roce 2007/2008 zaměřilo na přípravu projektů a možnosti čerpání ESF. Vznikly tak projektové záměry našich pedagogů. Bez realizace a dalšího získávání projektů v rámci ESF by nebyl možný další rozvoj SOU Valašské Klobouky. Jsou to tyto projekty: 1. Moderní automobilová diagnostika a systém Bosch ESI(tronic) v rámci teoretické výuky, odborného výcviku a mimoškolní činnosti žáků oboru Automechanik na SOU 2. Využití ICT pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3. Sřední odborné učiliště Valašské Klobouky - Přeshraniční spolupráce dílenské diagnostiky motorových vozidel (projekt investiční) Dále připravujeme projekty: 15

16 Víceúčelové hřiště Střední odborné učiliště Valašské Klobouky (projekt je připraven po stránce stavební) pro rok 2010 projekt Zateplení budov areálu SOU Valašské Klobouky Zhodnocení provedené údržby budov areálu SOU Valašské Klobouky: - položení speciální dlažby v učebnách svařovny (využití i pro doplňkovou činnost v rámci svařování) - celková obměna učebny č.7 (kompletní výměna elektroinstalace, malby, sanitární zázemí) SOU má zpracován plán rozmístění osvětlení v jednotlivých učebnách a chodbách, pracovištích od firmy PHILIPS, odpovídající novým hygienickým normám na osvětlení - v roce 2008 pokračovaly projektové práce pro celkovou rekonstrukci obou pater domova mládeže a internátu (plánováno na rok 2010, jako investiční akce) - v letošním roce byla nutná výměna stupaček pod těmito patry v budově domova mládeže a výměna sociálního zařízení ve 2. patře této budovy z důvodu havarijního stavu - za hlavním přívodem vody do areálu SOU bylo provedeno zkrácení tras vodovodu přes cizí pozemky a snížení ztrát vody pro odběr do jednotlivých objektů areálu - hlavní investiční akce let 2007/2008 Výměna vytápění na hale odborného výcviku. Došlo k výměně velkých otopných těles, napojení 3 samostatných plynových kotlů místo 1 nedostačujícího kotle a výměně rozvodného potrubí - odstranění havarijního stavu v úniku vody z otopných těles. Dalším krokem, bylo zde v hale OV zbudování oddělující příčky mezi pracujícími skupinami žáků odborného výcviku. Pro novou skupinu žáků odborného výcviku jsme v letošním roce přednostně pořídili řadu učebních pomůcek pro obory vzdělání automechaniků a opravářů zemědělských strojů. - SOU Valašské Klobouky získalo bezúplatným převodem v rámci zlínského kraje dva služební automobily: Toyota Hiace 8 místný vůz, pro převoz žáků na soutěže, přepravu na pracoviště odborného výcviku. Tento typ vozidla našemu SOU scházel. Je potřeba poděkovat učitelům odborného výcviku, kteří vůz během letních prázdnin opravili a připravili pro výuky. Škoda Felicia je v pořadí druhým získaným vozidlem nahradí nevyhovující vůz Lada Vaz. Vůz bude zároveň sloužit jako model pro diagnostikování závad učebního oboru automechanik. Doplňková činnost (STK) v oblasti služeb, technických prohlídek nákladních, motorových vozidel, autobusů, speciálních vozidel, traktorů a měření emisí naftových motorů je již několik let na velmi dobré úrovni. V letošním roce jsme pokračovali v částečné výměně krytiny na budově STK. 16

17 Vzhledem k dobré připravenosti žáků se dobře naše SOU Valašské Klobouky prezentovalo v krajských i národních kolech: 10. ročník - krajské kolo soutěže AUTOMECHANIK JUNIOR, které se konalo v prostorách Střední školy v Otrokovicích 2. místo v družstvech 4. ročník celostátní soutěže odborných dovedností oboru Malířské a natěračské práce. Tato soutěž se uskutečnila na OU PrŠ Brno. Z našeho učiliště se této soutěže zúčastnili dva žáci 3. ročníku. Žák František Nykodým se umístil na pěkném 3. místě a spolužák Jan Ambruz na 6. místě Národní kolo soutěže odborných dovedností Opravář zemědělských strojů SUŠICE 2008 Za zlínský kraj se zúčastnily dvě střední školy. Naše SOU reprezentoval žák Pavel Pacík. V silné konkurenci 35 učilišť z celé české republiky náš zástupce získal 18. místo Výsledky výzvy Program Leonardo da Vinci projekty mobility SOU Valašské Klobouky získalo projekt mobility v Jižní Anglii (květen 2009) ve městě Plymouth. Po dobu tří týdnů absolvují vybraní žáci odbornou praxi u učebních oborů automechanik a kuchař číšník. SOU Valašské Klobouky blahopřeje našim žákům za reprezentaci a krásné výsledky v soutěžích a projektech. Zároveň díky patří jejich učitelům odborného výcviku i učitelům teorie, kteří je připravují a věnují svůj čas těmto aktivitám. Ve Valašských Kloboukách Projednáno a schváleno Školskou radou: Mgr. Přemysl Jaroš, ředitel SOU Valašské Klobouky 17

Výroční zpráva o činnosti školy. Střední odborné učiliště Valašské Klobouky se sídlem: Brumovská 456 766 01 Valašské Klobouky. Název organizace :

Výroční zpráva o činnosti školy. Střední odborné učiliště Valašské Klobouky se sídlem: Brumovská 456 766 01 Valašské Klobouky. Název organizace : Výroční zpráva o činnosti školy Název organizace : Střední odborné učiliště Valašské Klobouky se sídlem: Brumovská 456 766 01 Valašské Klobouky Školní rok: 2011/2012 Příspěvková organizace: IČO: 00054771

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Název organizace : Střední odborné učiliště Valašské Klobouky se sídlem: Brumovská 456 766 01 Valašské Klobouky http://host.panoturist.cz/vr/v_klobouky_sou/index.html VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Vzdělávací koncepce SOU Blatná

Vzdělávací koncepce SOU Blatná Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vzdělávací koncepce SOU Blatná 1. Úvod Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 38816 Blatná, ( SOU Blatná ) IČO: 00668079, identifikátor zařízení

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 září 2005 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy. Název školy: Základní škola Josefa Bublíka, Bánov,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola v Sušici, Komenského ul.

Základní škola v Sušici, Komenského ul. Základní škola - obecní Základní škola v Sušici, Komenského ul. Tel 376 523 339 PSČ 342 13 e-mail zs.susice.59@tiscali.cz 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání na škole Střední odborné učiliště Valašské Klobouky zpracoval Mgr. Přemysl Jaroš Ing. Jaroslava

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Koncepce rozvoje školy Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace (2012 2018) 1. Charakteristika školy 1.1 Historie školy 1.2 Studijní a učební obory 1.3 Domov mládeže

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 září 2006 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy. Název školy: Základní škola Josefa Bublíka, Bánov,

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dále pak naplňuje 28 a 168 zákona 561/2004 Sb.

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více