Střední odborné učiliště Valašské Klobouky se sídlem: Brumovská Valašské Klobouky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborné učiliště Valašské Klobouky se sídlem: Brumovská 456 766 01 Valašské Klobouky"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Název organizace : Střední odborné učiliště Valašské Klobouky se sídlem: Brumovská Valašské Klobouky Školní rok: 2007/2008 Příspěvková organizace: IČO: IZO: Zřizovatel: Zlínský kraj tř. T. Bati Zlín Datum založení školy: Datum zařazení do sítě škol: , č.j.: 1213/ Jméno ředitele: Statutární zástupce: Celková kapacita SOU: Mgr. Přemysl Jaroš Bc. Josef Zvonek 440 žáků Celková kapacita domova mládeže: 45 lůžek IZO: Ubytováno ve škol. roce 2007/2008: Domov mládeže: 29 žáků ( z toho 5 dívky ) Celková kapacita internátu: 25 lůžek IZO: Ubytováno ve škol. roce 2007/2008 internát: 22 žáků ( z toho 13 dívek) Kontakt na zařízení: Spojovatelka: Ředitel: , Fax.: web: 1

2 Škola sdružuje tyto typy škol a školských zařízení: Typ školy Počet tříd/sku p. Počet žáků Počet žáků na třídu podle stavu k Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet žáků na přepočt.ped.pra c. SOU ,2 18,8 18,2 Odborné učiliště ,1 15,4 5,2 Domov mládeže Internát Typ školského zařízení Školní jídelna 1 obědy + celý den Školní jídelna 2 obědy Počet žáků přihlášených V průměru za rok vařeno Přepočtený počet pracovníků 3, ,625 Provoz školní jídelny 2 na Komenského 712 byl naším SOU provozován do Od byla budova ŠJ 2 a budova internátu Komenského předána Gymnáziu Valašské Klobouky. Rada školy je zřízena od (dle zákona č.561/2004 Sb., 167) Mimoškolní nebo občanská sdružení při škole nejsou zřízena. SOU Valašské Klobouky se v rámci EVVO, MPP, projektů EU, programu mobility Leonardo da Vinci a volno časových aktivit ubytovaných i dojíždějících žáků zaměřuje na propojení těchto aktivit. SOU spolupracuje s ekologickým centrem výchovy Kosenka Valašské Klobouky, pro které zajišťovalo zázemí při Ekologické olympiádě středních škol Zlínského kraje. Velmi dobře funguje spolupráce s družební školou SŽSP Pruské, jak na úrovni setkávání žáků obou učilišť, tak i vzájemných akcích, setkáních celých pedagogických sborů obou spřátelených škol. Vyvrcholením spolupráce je podání společného projektu v rámci přeshraniční spolupráce ČR SR s názvem Moderní diagnostika na SOU Valašské Klobouky. SOU Valašské Klobouky dalo do provozu, v blízkosti budovy Domova mládeže, venkovní zázemí pro všechny aktivity jak žákovské, tak i pro možnost využití samotnými pedagogy a žáky školy. Tento model funguje samozřejmě i v rámci domova mládeže a internátu, kdy mohou tyto aktivity v odpoledních hodinách plně využívat právě ubytovaní žáci. 2

3 Žáci školy ve volném čase využívají 2 klubovny s volným přístupem k internetu, vybavení pro stolní tenis, kulečník, nově byla vybavena posilovna, zejména děvčata pak uvítají místnost s rotopedy. Zhodnocení současného stavu školy, naplňování cílů a priorit za uplynulé období, změna v obsahu vzdělávání ve vazbě na naplněnost schválené kapacity, předpoklady dalšího vývoje školy: SOU naplňuje hlavní záměr stanovený v koncepci se zaměřením na opravárenství, stavebnictví, pečovatelské práce, gastro obory a odpovídající možnosti nástavbového studia. Jsou vytvářeny stále lepší podmínky v hlavní a doplňkové činnosti. Perspektivní je doplnění kvalifikace ve studijním oboru Podnikání L/524. Výuka začala od pro školní rok 2008/2009 ve dvou formách, a to ve dvouletém denním studiu, tříletém dálkovém studiu. Tato forma studia se jeví jako univerzální právě pro získání maturitního studia nejen našich žáků, ale i starších absolventů, kteří již pracují a potřebují si doplnit patřičný stupeň vzdělání. Nadále však bude SOU usilovat o rozšíření výuky, především o čtyřletý maturitní obor v denním studiu. Pro školní rok 2009/2010 s výukou od počínaje 1. ročníkem otevřeme dva nové učební obory : H/001 Montér suchých staveb E/005 Zámečnické práce ve stavebnictví V tomto školním roce jsme vybavily pracoviště v hale odborného výcviku učebními pomůckami. Samotná hala odborného výcviku prošla v roce 2008 rekonstrukcí topení (formou investičního záměru ) a vystavěním přepažující zdi. Tak vznikly dvě části haly, dvě pracoviště odborného výcviku oborů automechanik a opravář zemědělských strojů.velkým přínosem této investice je též oddělení tepelné a zvukové. Přehled vzdělávacích programů Vyučované obory ve školním roce 2007/2008: Automechanik Název oboru: Kód oboru Žáků Ukončilo ZZ Opravář zemědělských strojů Kuchař-číšník pro pohostinství Podnikání Kuchařské práce Zednické práce Šití oděvů Malířské, lakýrnické a natěračské práce Malířské a natěračské práce Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních pečovatelské práce H/ H/ H/ L/ E/ E/ E/ E/ E/ Ukončilo MZ

4 Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání: Pedagogičtí pracovníci absolvovali především celoškolské proškolení k nově vznikajícím školním vzdělávacím programům. Řadu seminářů pro tvorbu evropských projektů. Máme neomezený přístup k internetu pro žáky po celý den, pokračuje dlouholetá spolupráce s Městským muzeem, s ekologickým centrem Kosenka, s pracovníky Městského úřadu Valašské Klobouky živnostenský úřad, Úřad práce, zapojení žáků do programu mobility Leonardo da Vinci, zapojení do regionálních, celorepublikových olympiád. Způsob zabezpečení odborného výcviku, přehled pracovišť: Odborný výcvik je plně zabezpečován jednak v areálu školy (viz. výše, zhodnocení současného stavu školy str. 2 ), jednak na smluvních pracovištích v blízkém okolí. Pedagogickou výuku vedou odborně kvalifikovaní učitelé odborného výcviku. Dva nejmladší kolegové si doplňují potřebné bakalářské vzdělání. Přehled pracovišť: SOU Valašské Klobouky Autoservis Orsák ZD Raková Zádveřice Hotel Alfacentrum ZD Francova Lhota ZD Olšava Sehradice Zd Podhoran Lukov Auto BKP Brumov - Bylnice Restaurace U Kollerů Jídelna Penzion, Valašské Klobouky Zdena Bajzová - Šafrán RRS, a. s. Jeleňovská Stravování Trčka, Brumov Školní jídelna Gymnázia Valašské Klobouky ZD Javorník Štítná nad Vláří Opravárenství Ing. Alois Vodička AG Stema Lidečko Polfin Agro Loučka ZOD Delta Štípa Penzion Valašské Klobouky Motorest Šafrán Pod Hradem Brumov Zeka Lubomír Zezulka 4

5 Domov pro seniory Loučka Autoopravna Vsetín Autoservis Rak Vlachovice Údaje o pracovnících školy: Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 : Interní pracovníci Externí pracovníci počet fyzických osob k datu přepočtené úvazky 39 37, ,203 Požadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2007/2008: v % Požadovaný stupeň vzdělání VŠ 100 % Aprobovanost výuky VS 75 % Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 H obory: - teoretická výuka Funkce Úvazek Vzdělání Aprobace Praxe ZŘTV-1 1 VŠ Čj, D 33 Učitel 1 VŠ Odbor.př. 16 Učitel 1 VŠ Tv-S 16 Učitel 1 VŠ Odbor.př. 26 Učitelka 1 Mgr. Odbor.př. 19 Učitel 1 VŠ Tv, Bv, IKT 24 Učitelka 1 SŠ Neapr. 30 Učitel 1 VŠ OP, Bio, M 23 Učitel 0,381 Bc. Odbor. př odborný výcvik 5

6 Funkce Úvazek SO ÚSO DPS Plná Praxe kvalifik. Vedoucí učitel OV 1 A A A A Bc. 27 Učitel OV 1 A A A A 27 Učitel OV 1 A A A A 36 Učitel OV 1 A A A A Bc. 34 Vedoucí učitel OV 1 A A A A 41 Učitel OV 1 A A A A 37 Učitelka OV 1 A A A A Bc. 20 Učitel OV 1 A A A A 39 Učitel OV 1 A A A A 17 Učitel OV 1 A A N N 9 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 E obory ( OU ): - teoretická výuka Funkce Úvazek Aprobace Praxe Ředitel 1,0 VŠ, spec. ped. OVZP, odb.př. 25 Učitelka 1.0 Bc., ÚSO, DPS, spec. ped. 29 Stat. zást. ředitele 1.0 Bc., ÚSO, spec. ped, DPS 29 Učitelka, vých. poradce 1.0 VŠ, učitelství OVZP, vých. por. 34 Učitelka 1.0 VŠ, DPS, spec.ped.,evvo prac. 33 Učitel 1.0 Bc., ÚSO, spec. ped., DPS 37 ZŘ OV 1,0 Bc., ÚSO, DPS, spec. ped. 30 Učitel OV 1.0 ÚSO, DPS, spec. ped. 29 Učitel OV 1.0 SO 31 Učitel OV 1.0 Bc., DPS, ÚSO, spec. ped. 39 Učitel OV 1.0 ÚSO, DPS, spec. ped. 36 Učitelka OV 1,0 VOŠ, DiS. 8 Učitelka OV 1.0 ÚSO, kurz spec. ped. 29 Učitelka OV 0,86 Bc, DPS, spec. ped. 21 Učitelka OV 1,0 Bc., DPS, ÚSO, spec.ped. 33 Učitelka OV 1.0 Bc., ÚSO, DPS, spec.ped. 35 Vychovatel 1.0 vychovatelství, kurz spec. ped 19 Vychovatelka 1.0 vychovatelství 30 Vychovatelka 1,0 Bc., ÚSO, DPS 5 6

7 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje (věková struktura pracovníků, odchody, celkové hodnocení kvalifikovanosti a aprobovanosti pedagog. pracovníků ): Převážná část výuky je vyučována kvalifikovanými pedagogickými pracovníky. Zůstává i nadále úkol pro získání kvalifikovaného učitele cizích jazyků, přičemž současná vyučující si doplňuje vzdělání. Pedagogický sbor se sestává z 36 pedagogů a 1 vychovatelky na domově mládeže a 2 na internátě. Nepedagogičtí pracovníci v roce 2007/2008Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008: k datu Interní pracovníci Externí pracovníci počet fyzických osob přepočtené úvazky 15 13,98 1 0,06 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2007/2008: Pracovní zařazení Vzdělání Úvazek ŠJ 2 VTEÚ ÚSO 1 Hlavní účetní ÚSO 1 Mzdová účetní ÚSO 1 Poklad., účetní ÚSO 0,3125 Adm. prac., sklad. ÚSO 1 Údržbář SO 1 Uklizečka SO 1,79 Uklizečka ZV 3,25 Ved. ŠJ 1 ÚSO 0,875 0,875 Kuchařka SO 2 1,875 Kuchařka ÚSO 0,73 Bezpečnostní pracovnice ZV 0,72 Provoz školní jídelny 2 na Komenského 712 byl naším SOU provozován do Od byla budova ŠJ 2 a budova internátu Komenského předána Gymnáziu a OA Valašské Klobouky. 7

8 Žáci, kteří nastoupili ke studiu ve školním roce 2008/2009 Název a kód oboru Do učebních oborů (ZZ) Do studijních MZ) Automechanik H/ Opravář zem. strojů H/ Kuchař-číšník pro poh H/ Podnikání L/ Kuchařské práce E/ Šití oděvů E/ Zednické práce E/ Malířské, lakýrnické a natěračské práce Malířské a natěračské práce E/ Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních pečovatelské práce E/ Celkem Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2007/2008: Počet žáků k Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospěl o a neklas. Zanechalo studia, jiné SOU Odborné učiliště

9 Hodnocení ukončení studia : (Maturitní a závěrečné zkoušky) Počet žáků v posledním ročníku Prospělo s vyzn. Prospěl o Neprospěl o Jiné (náhradní termíny apod.) SOU Odborné učiliště Z uplynulých závěrečných zkoušek vybíráme: Určitě potěšila zručnost většiny žáků, kteří vykonávali závěrečné zkoušky. Žáci oboru Kuchař číšník pro pohostinství se opět prezentovali nádhernými tabulemi vylosovanými k různým příležitostem. Obor Automechanik má nový způsob konání praktické zkoušky, která se začíná realizovat dle Rámcových vzdělávacích programů, na jejichž podkladě je vytvořeno pět stanovišť, na kterých každý žák koná stejný úkon, a tak jsou dány možnosti rovných podmínek pro všechny zúčastněné. Hodnocení výsledků výchovného působení : Školní program (strategie) SOU naplňoval ve školním roce 2007/2008 tyto cíle: 1.Vytvoření primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů. 2.Vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností. 3.Posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování. 4. Zajištění individuálních vzdělávacích plánů pro žáky. 5. Rozvoj žáků nadaných (viz.projekty EU schválené, podané ) 6. Zapojení do projektů mobility Leonardo da Vinci, etwinning Výchovné poradenství: péče o integrované žáky ( jaká postižení, jaká je jim věnována péče) Hlavní směr péče o žáka v tomto školním roce byl zaměřen na sledování počtu zameškaných hodin u žáků, zjišťováním příčin absencí a jejich nápravy. Podařilo se v mnoha případech omezit, či plně zastavit ukončení učebního poměru u žáků neúspěšných již na několika předcházejících SOU nebo u žáků z beznadějně problémového rodinného prostředí. Všem žákům je věnována individuální péče. Problémy řeší výchovný poradce, školní metodik prevence spolu s třídními učiteli a učiteli výchov a vedením školy ( návštěvy v rodinách žáků, koordinace s orgány ). Hlubší problematiku řešíme s PPP Zlín,SPC Zlín Duha, Domeček Zlín, Policií ČR, Dětskými domovy, odbory sociální péče, kurátory, 9

10 druhy realizované péče (ambulantní,výjezdy, diagnostika, poradenství ) Zabezpečení poskytování poradenských služeb ve škole provádí výchovný poradce, školní metodik prevence spolu s třídními učiteli a učiteli výchov a vedením školy ( problematiku absencí, nekomunikativnost rodičů se školou řešíme výjezdy do rodin, škol, na odbory sociální péče. Každoročně konáme dny otevřených dveří, prezentaci školy i výrobků žáků pro rodiče i veřejnost. Zákonné zástupce informujeme operativně telefonicky, zveme písemně k řešení problémů do budovy školy dle školního řádu má zákonný zástupce možnost každou středu od 14 do 15 hodin konzultovat výchovné i vzdělávací výsledky svých dětí. Ve školním roce 2007/2008 jsme se opět zapojili do Projektu: Podpora romských žáků středních škol V rámci výchovného poradenství, MPP a EVVO provedeny tyto akce: Kriminalita mládeže a trestná činnost, šikana Beseda s npor. Mitáčkem KHZS Zlín Přednáška Úřad práce ve Zlíně exkurze žáků 3. ročníků Zdravý životní styl a řešení obtížných situací, R-EGO centrum Slavičín Hodnocení chování: Pochvaly 2007/2008 SOU 2007/2008 OU Třídního učitele 13 Ředitele školy Pochvaly třídního učitele za dobrý prospěch a vzorné plnění povinností ve škole a v odborném výcviku. Důtka tř.učitele: SOU 1 OU 3 Důtka ředitele: SOU 1 OU 2 10

11 Podmínečné vyloučení ze studia: 0 žáků za hrubé porušení školního řádu Snížené stupně z chování na konci školního roku 2007/2008 : H obory Počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé 12 6,25 3 neuspokojivé 5 2,60 E obory 2 uspokojivé 5 6,09 3 neuspokojivé 10 12,19 Neomluvené hodiny za školní rok 2007/2008 : H obory Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 123 1,07 2. pololetí 119 0,8 Za školní rok 242 0,9 E obory 1. pololetí 565 6,8 2. pololetí 430 5,2 Za školní rok 995 3,72 Údaje o integrovaných žácích : Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2007/2008 Druh postižení : Ročník Počet žáků SOU OU Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení S kombinací postižení 1., 2., S vývojovými poruchami učení 1., 2., Mentální postižení 1., 2.,

12 Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2007/2008 : Název soutěže, přehlídky Školní kolo Krajské kolo Ústřední kolo Automechanik Junior 2. místo Celostátní přebor oboru Opravář zemědělských strojů - Sušice Celostátní přebory Malířské, lakýrnické a natěr. Práce - Brno 18. místo 3. a 6. místo v jednotlivcích Basketbal - školy regionu 25 Vánoční laťka 20 Vánoční turnaj v odbíjené 53 Vánoční turnaj ve stolním tenisu 15 Vánoční turnaj ve floorbalu 85 Stolní tenis na DM 30 Šachové přebory na DM 6 Přebor ve stolních hrách 30 Sportovní soutěže v rámci družebních setkání ZS ŠP Pruské - Slovensko Soutěž o nejkrásnější vánoční věnec vánoční besídka všichni žáci všichni žáci 40 vánoční koncert na schodech Biologická olympiáda 6 Sportovní soutěže-olympijský den Turnaj učňovské mládeže v malé kopané Klečůvka Turnaj učňovské mládeže v malé kopané Brno-Lomená CUP všichni žáci místo 8 1. místo 12

13 Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků: Exkurze a další akce : Exkurze TECH AGRO Přerov (45 žáků) AUTOTEC Brno (45 žáků) Ekologická exkurze (50 žáků) Návštěva filmových představení 2 x Společný poznávací zájezd SR ČR Praha (30 žáků) Návštěva hvězdárny Valašské Meziříčí(32 žáků) Exkurze Úřad práce Zlín (50 žáků) Naučná stezka Hugolína Gavloviče 50 žáků Exkurze ZD Podhoran Lukov (60 žáků ) Ekofarma Vrbětice (40 žáků ) Letní cyklistický kurz ( 30 žáků ) Návštěvy Městské knihovny ve Valašských Kloboukách Ostatní : Vycházky do přírody za účelem poznávání Návštěva akcí v místním muzeu Beseda o pravidelné hygieně Beseda se zaměstnanci Pedagogicko psychologické poradny ve Valašských Kloboukách (20 žáků) Beseda s pracovníky z Poradenského centra R-EGO Slavičín (30 žáků) Beseda s pracovníky Úřadu práce ve Val. Kloboukách Beseda s tiskovým mluvčím České policie Zlín (50 žáků) Beseda se zástupcem Celního úřadu Zlín (14 žáků) 13

14 Spolupráce při environmentálním programu s ČSOP Kosenka Val. Klobouky Učňovský ples (10. ročník) Prezentace studentů na Mikulášském jarmarku Val. Klobouky Údaje o přijímacím řízení Žáci přihlášení ke studiu pro školní rok 2008/2009: Název a kód oboru Celkem Do učebních oborů (ZZ) Do studijních oborů (MZ) Automechanik H/ Opravář zem. strojů H/ Kuchař - číšník pro pohostinství H/ Podnikání L/ Kuchařské práce E/ Zednické práce E/ Malířské, lakýrnické a natěračské práce Malířské a natěračské práce E/005 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních pečovatelské práce E/ Celkem Odvolací řízení pro školní rok 2007/2008: Počet odvolání celkem: 0 žáků. Provedené kontroly za školní rok 2007/2008: 1 ) Hasičský záchranný sbor zlínského kraje kontrola ) Kontrola BOZP a PO ) Odborná prohlídka požárního zabezpečení a technických prohlídek v organizaci proběhla

15 Základní ekonomické ukazatele za rok 2007 Základní ekonomické údaje jsou v písemném vyhotovení u ředitele SOU a vedoucích úseků k dispozici. Základní údaje za rok 2007 jsou následující: Přímé náklady celkem ,12 tis. Kč - z toho mzdy ,23 tis. Kč Provozní náklady celkem 6 088,08 tis. Kč Celkové náklady činily ,20 tis. Kč Vyhodnocení doplňkové činnosti: SOU provozovala následující činnosti: Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti; opravy silničních vozidel; provozování autoškoly; činnost stanice technické kontroly silničních vozidel kategorií M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4, T, OT1, OT2, OT3, OT4; provozování stanice měření emisí; specializovaný maloobchod; ubytovací služby a hostinskou činnost se ziskem 9 570,08 Kč, ŠJ 2 na Komenského provozovala hostinskou činnost se ztrátou 9 319,54 Kč. Vyhodnocení hospodářského výsledku: Hospodářský výsledek ve výši 8 220,16 Kč (je docílen z hlavní činnosti ve výši 7 969,62 Kč + doplňková činnost ve výši 250,54 Kč ). Do fondu odměn byl schválen příděl ve výši 1,- Kč a do rezervního fondu 8 219,16 Kč. Závěr výroční zprávy: Ve školním roce 2007/2008 se podařilo v přijímacím řízení získat více žáků v denním studiu do prvních ročníků než v letech předcházejících. Je to důležitý předpoklad pro další rozvoj naší školy. Od do nástavbového studia pak bylo přijato celkem 66 žáků do denní a dálkové formy studia. Nadále však bude SOU usilovat o rozšíření výuky především o čtyřletý maturitní obor v denním studiu. SOU Valašské Klobouky se ve školním roce 2007/2008 zaměřilo na přípravu projektů a možnosti čerpání ESF. Vznikly tak projektové záměry našich pedagogů. Bez realizace a dalšího získávání projektů v rámci ESF by nebyl možný další rozvoj SOU Valašské Klobouky. Jsou to tyto projekty: 1. Moderní automobilová diagnostika a systém Bosch ESI(tronic) v rámci teoretické výuky, odborného výcviku a mimoškolní činnosti žáků oboru Automechanik na SOU 2. Využití ICT pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3. Sřední odborné učiliště Valašské Klobouky - Přeshraniční spolupráce dílenské diagnostiky motorových vozidel (projekt investiční) Dále připravujeme projekty: 15

16 Víceúčelové hřiště Střední odborné učiliště Valašské Klobouky (projekt je připraven po stránce stavební) pro rok 2010 projekt Zateplení budov areálu SOU Valašské Klobouky Zhodnocení provedené údržby budov areálu SOU Valašské Klobouky: - položení speciální dlažby v učebnách svařovny (využití i pro doplňkovou činnost v rámci svařování) - celková obměna učebny č.7 (kompletní výměna elektroinstalace, malby, sanitární zázemí) SOU má zpracován plán rozmístění osvětlení v jednotlivých učebnách a chodbách, pracovištích od firmy PHILIPS, odpovídající novým hygienickým normám na osvětlení - v roce 2008 pokračovaly projektové práce pro celkovou rekonstrukci obou pater domova mládeže a internátu (plánováno na rok 2010, jako investiční akce) - v letošním roce byla nutná výměna stupaček pod těmito patry v budově domova mládeže a výměna sociálního zařízení ve 2. patře této budovy z důvodu havarijního stavu - za hlavním přívodem vody do areálu SOU bylo provedeno zkrácení tras vodovodu přes cizí pozemky a snížení ztrát vody pro odběr do jednotlivých objektů areálu - hlavní investiční akce let 2007/2008 Výměna vytápění na hale odborného výcviku. Došlo k výměně velkých otopných těles, napojení 3 samostatných plynových kotlů místo 1 nedostačujícího kotle a výměně rozvodného potrubí - odstranění havarijního stavu v úniku vody z otopných těles. Dalším krokem, bylo zde v hale OV zbudování oddělující příčky mezi pracujícími skupinami žáků odborného výcviku. Pro novou skupinu žáků odborného výcviku jsme v letošním roce přednostně pořídili řadu učebních pomůcek pro obory vzdělání automechaniků a opravářů zemědělských strojů. - SOU Valašské Klobouky získalo bezúplatným převodem v rámci zlínského kraje dva služební automobily: Toyota Hiace 8 místný vůz, pro převoz žáků na soutěže, přepravu na pracoviště odborného výcviku. Tento typ vozidla našemu SOU scházel. Je potřeba poděkovat učitelům odborného výcviku, kteří vůz během letních prázdnin opravili a připravili pro výuky. Škoda Felicia je v pořadí druhým získaným vozidlem nahradí nevyhovující vůz Lada Vaz. Vůz bude zároveň sloužit jako model pro diagnostikování závad učebního oboru automechanik. Doplňková činnost (STK) v oblasti služeb, technických prohlídek nákladních, motorových vozidel, autobusů, speciálních vozidel, traktorů a měření emisí naftových motorů je již několik let na velmi dobré úrovni. V letošním roce jsme pokračovali v částečné výměně krytiny na budově STK. 16

17 Vzhledem k dobré připravenosti žáků se dobře naše SOU Valašské Klobouky prezentovalo v krajských i národních kolech: 10. ročník - krajské kolo soutěže AUTOMECHANIK JUNIOR, které se konalo v prostorách Střední školy v Otrokovicích 2. místo v družstvech 4. ročník celostátní soutěže odborných dovedností oboru Malířské a natěračské práce. Tato soutěž se uskutečnila na OU PrŠ Brno. Z našeho učiliště se této soutěže zúčastnili dva žáci 3. ročníku. Žák František Nykodým se umístil na pěkném 3. místě a spolužák Jan Ambruz na 6. místě Národní kolo soutěže odborných dovedností Opravář zemědělských strojů SUŠICE 2008 Za zlínský kraj se zúčastnily dvě střední školy. Naše SOU reprezentoval žák Pavel Pacík. V silné konkurenci 35 učilišť z celé české republiky náš zástupce získal 18. místo Výsledky výzvy Program Leonardo da Vinci projekty mobility SOU Valašské Klobouky získalo projekt mobility v Jižní Anglii (květen 2009) ve městě Plymouth. Po dobu tří týdnů absolvují vybraní žáci odbornou praxi u učebních oborů automechanik a kuchař číšník. SOU Valašské Klobouky blahopřeje našim žákům za reprezentaci a krásné výsledky v soutěžích a projektech. Zároveň díky patří jejich učitelům odborného výcviku i učitelům teorie, kteří je připravují a věnují svůj čas těmto aktivitám. Ve Valašských Kloboukách Projednáno a schváleno Školskou radou: Mgr. Přemysl Jaroš, ředitel SOU Valašské Klobouky 17

Výroční zpráva o činnosti školy. Střední odborné učiliště Valašské Klobouky se sídlem: Brumovská 456 766 01 Valašské Klobouky. Název organizace :

Výroční zpráva o činnosti školy. Střední odborné učiliště Valašské Klobouky se sídlem: Brumovská 456 766 01 Valašské Klobouky. Název organizace : Výroční zpráva o činnosti školy Název organizace : Střední odborné učiliště Valašské Klobouky se sídlem: Brumovská 456 766 01 Valašské Klobouky Školní rok: 2011/2012 Příspěvková organizace: IČO: 00054771

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Střední odborné učiliště Valašské Klobouky se sídlem: Brumovská 456 766 01 Valašské Klobouky

Výroční zpráva o činnosti školy. Střední odborné učiliště Valašské Klobouky se sídlem: Brumovská 456 766 01 Valašské Klobouky Výroční zpráva o činnosti školy Název organizace : Střední odborné učiliště Valašské Klobouky se sídlem: Brumovská 456 766 01 Valašské Klobouky Školní rok: 2008/2009 Příspěvková organizace: IČO: 00054771

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI Ing. David Fresar Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 Krátce o škole: hlavní areál budov Učňovská 1, Praha 9 (Jarov) škola teorie a OV stavebních

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNĺ ZPRÁVA za školní rok 2012 2013

VÝROČNĺ ZPRÁVA za školní rok 2012 2013 telefon: 386 322 659 fax: 386 322 318 IČO: 005 82 298 VÝROČNĺ ZPRÁVA za školní rok 2012 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trhové Sviny, Školní 709 Identifikátor zařízení: 600 008 061

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004 / 2005 obsah Charakteristika školy Zhodnocení současného stavu školy Vzdělávací programy školy Způsob zabezpečení odborné praxe Personální a statistické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Název organizace : Střední odborné učiliště Valašské Klobouky se sídlem: Brumovská 456 766 01 Valašské Klobouky http://host.panoturist.cz/vr/v_klobouky_sou/index.html VÝROČNÍ

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění z. 139/1995

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ tel./fax 323 665483-5 e-mail: uciliste@oukunice.cz OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Vážení žáci,

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Velká Bíteš, červen 2007 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Obsah: I. Základní charakteristika školy. 3 II. Organizační schéma. 4 III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plzeňská 330, 364 01 Toužim, tel. 353312190, IČO 00 669 831 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracováno podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění 7 Adresa školy: 364

Více

Littrowa 122 346 01 Horšovský Týn

Littrowa 122 346 01 Horšovský Týn Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 /Gymnázia, VOŠ, SOŠ, OA, Konzervatoř, SJŠ, SOU, OU, PrŠ/ Škola: Název školy, adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 1 Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště. Plavecká škola Valašské Meziříčí Vodní 782, 757 01 Valašské

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více