Střední odborné učiliště Valašské Klobouky se sídlem: Brumovská Valašské Klobouky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborné učiliště Valašské Klobouky se sídlem: Brumovská 456 766 01 Valašské Klobouky"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Název organizace : Střední odborné učiliště Valašské Klobouky se sídlem: Brumovská Valašské Klobouky Školní rok: 2007/2008 Příspěvková organizace: IČO: IZO: Zřizovatel: Zlínský kraj tř. T. Bati Zlín Datum založení školy: Datum zařazení do sítě škol: , č.j.: 1213/ Jméno ředitele: Statutární zástupce: Celková kapacita SOU: Mgr. Přemysl Jaroš Bc. Josef Zvonek 440 žáků Celková kapacita domova mládeže: 45 lůžek IZO: Ubytováno ve škol. roce 2007/2008: Domov mládeže: 29 žáků ( z toho 5 dívky ) Celková kapacita internátu: 25 lůžek IZO: Ubytováno ve škol. roce 2007/2008 internát: 22 žáků ( z toho 13 dívek) Kontakt na zařízení: Spojovatelka: Ředitel: , Fax.: web: 1

2 Škola sdružuje tyto typy škol a školských zařízení: Typ školy Počet tříd/sku p. Počet žáků Počet žáků na třídu podle stavu k Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet žáků na přepočt.ped.pra c. SOU ,2 18,8 18,2 Odborné učiliště ,1 15,4 5,2 Domov mládeže Internát Typ školského zařízení Školní jídelna 1 obědy + celý den Školní jídelna 2 obědy Počet žáků přihlášených V průměru za rok vařeno Přepočtený počet pracovníků 3, ,625 Provoz školní jídelny 2 na Komenského 712 byl naším SOU provozován do Od byla budova ŠJ 2 a budova internátu Komenského předána Gymnáziu Valašské Klobouky. Rada školy je zřízena od (dle zákona č.561/2004 Sb., 167) Mimoškolní nebo občanská sdružení při škole nejsou zřízena. SOU Valašské Klobouky se v rámci EVVO, MPP, projektů EU, programu mobility Leonardo da Vinci a volno časových aktivit ubytovaných i dojíždějících žáků zaměřuje na propojení těchto aktivit. SOU spolupracuje s ekologickým centrem výchovy Kosenka Valašské Klobouky, pro které zajišťovalo zázemí při Ekologické olympiádě středních škol Zlínského kraje. Velmi dobře funguje spolupráce s družební školou SŽSP Pruské, jak na úrovni setkávání žáků obou učilišť, tak i vzájemných akcích, setkáních celých pedagogických sborů obou spřátelených škol. Vyvrcholením spolupráce je podání společného projektu v rámci přeshraniční spolupráce ČR SR s názvem Moderní diagnostika na SOU Valašské Klobouky. SOU Valašské Klobouky dalo do provozu, v blízkosti budovy Domova mládeže, venkovní zázemí pro všechny aktivity jak žákovské, tak i pro možnost využití samotnými pedagogy a žáky školy. Tento model funguje samozřejmě i v rámci domova mládeže a internátu, kdy mohou tyto aktivity v odpoledních hodinách plně využívat právě ubytovaní žáci. 2

3 Žáci školy ve volném čase využívají 2 klubovny s volným přístupem k internetu, vybavení pro stolní tenis, kulečník, nově byla vybavena posilovna, zejména děvčata pak uvítají místnost s rotopedy. Zhodnocení současného stavu školy, naplňování cílů a priorit za uplynulé období, změna v obsahu vzdělávání ve vazbě na naplněnost schválené kapacity, předpoklady dalšího vývoje školy: SOU naplňuje hlavní záměr stanovený v koncepci se zaměřením na opravárenství, stavebnictví, pečovatelské práce, gastro obory a odpovídající možnosti nástavbového studia. Jsou vytvářeny stále lepší podmínky v hlavní a doplňkové činnosti. Perspektivní je doplnění kvalifikace ve studijním oboru Podnikání L/524. Výuka začala od pro školní rok 2008/2009 ve dvou formách, a to ve dvouletém denním studiu, tříletém dálkovém studiu. Tato forma studia se jeví jako univerzální právě pro získání maturitního studia nejen našich žáků, ale i starších absolventů, kteří již pracují a potřebují si doplnit patřičný stupeň vzdělání. Nadále však bude SOU usilovat o rozšíření výuky, především o čtyřletý maturitní obor v denním studiu. Pro školní rok 2009/2010 s výukou od počínaje 1. ročníkem otevřeme dva nové učební obory : H/001 Montér suchých staveb E/005 Zámečnické práce ve stavebnictví V tomto školním roce jsme vybavily pracoviště v hale odborného výcviku učebními pomůckami. Samotná hala odborného výcviku prošla v roce 2008 rekonstrukcí topení (formou investičního záměru ) a vystavěním přepažující zdi. Tak vznikly dvě části haly, dvě pracoviště odborného výcviku oborů automechanik a opravář zemědělských strojů.velkým přínosem této investice je též oddělení tepelné a zvukové. Přehled vzdělávacích programů Vyučované obory ve školním roce 2007/2008: Automechanik Název oboru: Kód oboru Žáků Ukončilo ZZ Opravář zemědělských strojů Kuchař-číšník pro pohostinství Podnikání Kuchařské práce Zednické práce Šití oděvů Malířské, lakýrnické a natěračské práce Malířské a natěračské práce Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních pečovatelské práce H/ H/ H/ L/ E/ E/ E/ E/ E/ Ukončilo MZ

4 Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání: Pedagogičtí pracovníci absolvovali především celoškolské proškolení k nově vznikajícím školním vzdělávacím programům. Řadu seminářů pro tvorbu evropských projektů. Máme neomezený přístup k internetu pro žáky po celý den, pokračuje dlouholetá spolupráce s Městským muzeem, s ekologickým centrem Kosenka, s pracovníky Městského úřadu Valašské Klobouky živnostenský úřad, Úřad práce, zapojení žáků do programu mobility Leonardo da Vinci, zapojení do regionálních, celorepublikových olympiád. Způsob zabezpečení odborného výcviku, přehled pracovišť: Odborný výcvik je plně zabezpečován jednak v areálu školy (viz. výše, zhodnocení současného stavu školy str. 2 ), jednak na smluvních pracovištích v blízkém okolí. Pedagogickou výuku vedou odborně kvalifikovaní učitelé odborného výcviku. Dva nejmladší kolegové si doplňují potřebné bakalářské vzdělání. Přehled pracovišť: SOU Valašské Klobouky Autoservis Orsák ZD Raková Zádveřice Hotel Alfacentrum ZD Francova Lhota ZD Olšava Sehradice Zd Podhoran Lukov Auto BKP Brumov - Bylnice Restaurace U Kollerů Jídelna Penzion, Valašské Klobouky Zdena Bajzová - Šafrán RRS, a. s. Jeleňovská Stravování Trčka, Brumov Školní jídelna Gymnázia Valašské Klobouky ZD Javorník Štítná nad Vláří Opravárenství Ing. Alois Vodička AG Stema Lidečko Polfin Agro Loučka ZOD Delta Štípa Penzion Valašské Klobouky Motorest Šafrán Pod Hradem Brumov Zeka Lubomír Zezulka 4

5 Domov pro seniory Loučka Autoopravna Vsetín Autoservis Rak Vlachovice Údaje o pracovnících školy: Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 : Interní pracovníci Externí pracovníci počet fyzických osob k datu přepočtené úvazky 39 37, ,203 Požadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2007/2008: v % Požadovaný stupeň vzdělání VŠ 100 % Aprobovanost výuky VS 75 % Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 H obory: - teoretická výuka Funkce Úvazek Vzdělání Aprobace Praxe ZŘTV-1 1 VŠ Čj, D 33 Učitel 1 VŠ Odbor.př. 16 Učitel 1 VŠ Tv-S 16 Učitel 1 VŠ Odbor.př. 26 Učitelka 1 Mgr. Odbor.př. 19 Učitel 1 VŠ Tv, Bv, IKT 24 Učitelka 1 SŠ Neapr. 30 Učitel 1 VŠ OP, Bio, M 23 Učitel 0,381 Bc. Odbor. př odborný výcvik 5

6 Funkce Úvazek SO ÚSO DPS Plná Praxe kvalifik. Vedoucí učitel OV 1 A A A A Bc. 27 Učitel OV 1 A A A A 27 Učitel OV 1 A A A A 36 Učitel OV 1 A A A A Bc. 34 Vedoucí učitel OV 1 A A A A 41 Učitel OV 1 A A A A 37 Učitelka OV 1 A A A A Bc. 20 Učitel OV 1 A A A A 39 Učitel OV 1 A A A A 17 Učitel OV 1 A A N N 9 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 E obory ( OU ): - teoretická výuka Funkce Úvazek Aprobace Praxe Ředitel 1,0 VŠ, spec. ped. OVZP, odb.př. 25 Učitelka 1.0 Bc., ÚSO, DPS, spec. ped. 29 Stat. zást. ředitele 1.0 Bc., ÚSO, spec. ped, DPS 29 Učitelka, vých. poradce 1.0 VŠ, učitelství OVZP, vých. por. 34 Učitelka 1.0 VŠ, DPS, spec.ped.,evvo prac. 33 Učitel 1.0 Bc., ÚSO, spec. ped., DPS 37 ZŘ OV 1,0 Bc., ÚSO, DPS, spec. ped. 30 Učitel OV 1.0 ÚSO, DPS, spec. ped. 29 Učitel OV 1.0 SO 31 Učitel OV 1.0 Bc., DPS, ÚSO, spec. ped. 39 Učitel OV 1.0 ÚSO, DPS, spec. ped. 36 Učitelka OV 1,0 VOŠ, DiS. 8 Učitelka OV 1.0 ÚSO, kurz spec. ped. 29 Učitelka OV 0,86 Bc, DPS, spec. ped. 21 Učitelka OV 1,0 Bc., DPS, ÚSO, spec.ped. 33 Učitelka OV 1.0 Bc., ÚSO, DPS, spec.ped. 35 Vychovatel 1.0 vychovatelství, kurz spec. ped 19 Vychovatelka 1.0 vychovatelství 30 Vychovatelka 1,0 Bc., ÚSO, DPS 5 6

7 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje (věková struktura pracovníků, odchody, celkové hodnocení kvalifikovanosti a aprobovanosti pedagog. pracovníků ): Převážná část výuky je vyučována kvalifikovanými pedagogickými pracovníky. Zůstává i nadále úkol pro získání kvalifikovaného učitele cizích jazyků, přičemž současná vyučující si doplňuje vzdělání. Pedagogický sbor se sestává z 36 pedagogů a 1 vychovatelky na domově mládeže a 2 na internátě. Nepedagogičtí pracovníci v roce 2007/2008Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008: k datu Interní pracovníci Externí pracovníci počet fyzických osob přepočtené úvazky 15 13,98 1 0,06 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2007/2008: Pracovní zařazení Vzdělání Úvazek ŠJ 2 VTEÚ ÚSO 1 Hlavní účetní ÚSO 1 Mzdová účetní ÚSO 1 Poklad., účetní ÚSO 0,3125 Adm. prac., sklad. ÚSO 1 Údržbář SO 1 Uklizečka SO 1,79 Uklizečka ZV 3,25 Ved. ŠJ 1 ÚSO 0,875 0,875 Kuchařka SO 2 1,875 Kuchařka ÚSO 0,73 Bezpečnostní pracovnice ZV 0,72 Provoz školní jídelny 2 na Komenského 712 byl naším SOU provozován do Od byla budova ŠJ 2 a budova internátu Komenského předána Gymnáziu a OA Valašské Klobouky. 7

8 Žáci, kteří nastoupili ke studiu ve školním roce 2008/2009 Název a kód oboru Do učebních oborů (ZZ) Do studijních MZ) Automechanik H/ Opravář zem. strojů H/ Kuchař-číšník pro poh H/ Podnikání L/ Kuchařské práce E/ Šití oděvů E/ Zednické práce E/ Malířské, lakýrnické a natěračské práce Malířské a natěračské práce E/ Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních pečovatelské práce E/ Celkem Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2007/2008: Počet žáků k Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospěl o a neklas. Zanechalo studia, jiné SOU Odborné učiliště

9 Hodnocení ukončení studia : (Maturitní a závěrečné zkoušky) Počet žáků v posledním ročníku Prospělo s vyzn. Prospěl o Neprospěl o Jiné (náhradní termíny apod.) SOU Odborné učiliště Z uplynulých závěrečných zkoušek vybíráme: Určitě potěšila zručnost většiny žáků, kteří vykonávali závěrečné zkoušky. Žáci oboru Kuchař číšník pro pohostinství se opět prezentovali nádhernými tabulemi vylosovanými k různým příležitostem. Obor Automechanik má nový způsob konání praktické zkoušky, která se začíná realizovat dle Rámcových vzdělávacích programů, na jejichž podkladě je vytvořeno pět stanovišť, na kterých každý žák koná stejný úkon, a tak jsou dány možnosti rovných podmínek pro všechny zúčastněné. Hodnocení výsledků výchovného působení : Školní program (strategie) SOU naplňoval ve školním roce 2007/2008 tyto cíle: 1.Vytvoření primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů. 2.Vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností. 3.Posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování. 4. Zajištění individuálních vzdělávacích plánů pro žáky. 5. Rozvoj žáků nadaných (viz.projekty EU schválené, podané ) 6. Zapojení do projektů mobility Leonardo da Vinci, etwinning Výchovné poradenství: péče o integrované žáky ( jaká postižení, jaká je jim věnována péče) Hlavní směr péče o žáka v tomto školním roce byl zaměřen na sledování počtu zameškaných hodin u žáků, zjišťováním příčin absencí a jejich nápravy. Podařilo se v mnoha případech omezit, či plně zastavit ukončení učebního poměru u žáků neúspěšných již na několika předcházejících SOU nebo u žáků z beznadějně problémového rodinného prostředí. Všem žákům je věnována individuální péče. Problémy řeší výchovný poradce, školní metodik prevence spolu s třídními učiteli a učiteli výchov a vedením školy ( návštěvy v rodinách žáků, koordinace s orgány ). Hlubší problematiku řešíme s PPP Zlín,SPC Zlín Duha, Domeček Zlín, Policií ČR, Dětskými domovy, odbory sociální péče, kurátory, 9

10 druhy realizované péče (ambulantní,výjezdy, diagnostika, poradenství ) Zabezpečení poskytování poradenských služeb ve škole provádí výchovný poradce, školní metodik prevence spolu s třídními učiteli a učiteli výchov a vedením školy ( problematiku absencí, nekomunikativnost rodičů se školou řešíme výjezdy do rodin, škol, na odbory sociální péče. Každoročně konáme dny otevřených dveří, prezentaci školy i výrobků žáků pro rodiče i veřejnost. Zákonné zástupce informujeme operativně telefonicky, zveme písemně k řešení problémů do budovy školy dle školního řádu má zákonný zástupce možnost každou středu od 14 do 15 hodin konzultovat výchovné i vzdělávací výsledky svých dětí. Ve školním roce 2007/2008 jsme se opět zapojili do Projektu: Podpora romských žáků středních škol V rámci výchovného poradenství, MPP a EVVO provedeny tyto akce: Kriminalita mládeže a trestná činnost, šikana Beseda s npor. Mitáčkem KHZS Zlín Přednáška Úřad práce ve Zlíně exkurze žáků 3. ročníků Zdravý životní styl a řešení obtížných situací, R-EGO centrum Slavičín Hodnocení chování: Pochvaly 2007/2008 SOU 2007/2008 OU Třídního učitele 13 Ředitele školy Pochvaly třídního učitele za dobrý prospěch a vzorné plnění povinností ve škole a v odborném výcviku. Důtka tř.učitele: SOU 1 OU 3 Důtka ředitele: SOU 1 OU 2 10

11 Podmínečné vyloučení ze studia: 0 žáků za hrubé porušení školního řádu Snížené stupně z chování na konci školního roku 2007/2008 : H obory Počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé 12 6,25 3 neuspokojivé 5 2,60 E obory 2 uspokojivé 5 6,09 3 neuspokojivé 10 12,19 Neomluvené hodiny za školní rok 2007/2008 : H obory Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 123 1,07 2. pololetí 119 0,8 Za školní rok 242 0,9 E obory 1. pololetí 565 6,8 2. pololetí 430 5,2 Za školní rok 995 3,72 Údaje o integrovaných žácích : Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2007/2008 Druh postižení : Ročník Počet žáků SOU OU Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení S kombinací postižení 1., 2., S vývojovými poruchami učení 1., 2., Mentální postižení 1., 2.,

12 Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2007/2008 : Název soutěže, přehlídky Školní kolo Krajské kolo Ústřední kolo Automechanik Junior 2. místo Celostátní přebor oboru Opravář zemědělských strojů - Sušice Celostátní přebory Malířské, lakýrnické a natěr. Práce - Brno 18. místo 3. a 6. místo v jednotlivcích Basketbal - školy regionu 25 Vánoční laťka 20 Vánoční turnaj v odbíjené 53 Vánoční turnaj ve stolním tenisu 15 Vánoční turnaj ve floorbalu 85 Stolní tenis na DM 30 Šachové přebory na DM 6 Přebor ve stolních hrách 30 Sportovní soutěže v rámci družebních setkání ZS ŠP Pruské - Slovensko Soutěž o nejkrásnější vánoční věnec vánoční besídka všichni žáci všichni žáci 40 vánoční koncert na schodech Biologická olympiáda 6 Sportovní soutěže-olympijský den Turnaj učňovské mládeže v malé kopané Klečůvka Turnaj učňovské mládeže v malé kopané Brno-Lomená CUP všichni žáci místo 8 1. místo 12

13 Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků: Exkurze a další akce : Exkurze TECH AGRO Přerov (45 žáků) AUTOTEC Brno (45 žáků) Ekologická exkurze (50 žáků) Návštěva filmových představení 2 x Společný poznávací zájezd SR ČR Praha (30 žáků) Návštěva hvězdárny Valašské Meziříčí(32 žáků) Exkurze Úřad práce Zlín (50 žáků) Naučná stezka Hugolína Gavloviče 50 žáků Exkurze ZD Podhoran Lukov (60 žáků ) Ekofarma Vrbětice (40 žáků ) Letní cyklistický kurz ( 30 žáků ) Návštěvy Městské knihovny ve Valašských Kloboukách Ostatní : Vycházky do přírody za účelem poznávání Návštěva akcí v místním muzeu Beseda o pravidelné hygieně Beseda se zaměstnanci Pedagogicko psychologické poradny ve Valašských Kloboukách (20 žáků) Beseda s pracovníky z Poradenského centra R-EGO Slavičín (30 žáků) Beseda s pracovníky Úřadu práce ve Val. Kloboukách Beseda s tiskovým mluvčím České policie Zlín (50 žáků) Beseda se zástupcem Celního úřadu Zlín (14 žáků) 13

14 Spolupráce při environmentálním programu s ČSOP Kosenka Val. Klobouky Učňovský ples (10. ročník) Prezentace studentů na Mikulášském jarmarku Val. Klobouky Údaje o přijímacím řízení Žáci přihlášení ke studiu pro školní rok 2008/2009: Název a kód oboru Celkem Do učebních oborů (ZZ) Do studijních oborů (MZ) Automechanik H/ Opravář zem. strojů H/ Kuchař - číšník pro pohostinství H/ Podnikání L/ Kuchařské práce E/ Zednické práce E/ Malířské, lakýrnické a natěračské práce Malířské a natěračské práce E/005 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních pečovatelské práce E/ Celkem Odvolací řízení pro školní rok 2007/2008: Počet odvolání celkem: 0 žáků. Provedené kontroly za školní rok 2007/2008: 1 ) Hasičský záchranný sbor zlínského kraje kontrola ) Kontrola BOZP a PO ) Odborná prohlídka požárního zabezpečení a technických prohlídek v organizaci proběhla

15 Základní ekonomické ukazatele za rok 2007 Základní ekonomické údaje jsou v písemném vyhotovení u ředitele SOU a vedoucích úseků k dispozici. Základní údaje za rok 2007 jsou následující: Přímé náklady celkem ,12 tis. Kč - z toho mzdy ,23 tis. Kč Provozní náklady celkem 6 088,08 tis. Kč Celkové náklady činily ,20 tis. Kč Vyhodnocení doplňkové činnosti: SOU provozovala následující činnosti: Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti; opravy silničních vozidel; provozování autoškoly; činnost stanice technické kontroly silničních vozidel kategorií M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4, T, OT1, OT2, OT3, OT4; provozování stanice měření emisí; specializovaný maloobchod; ubytovací služby a hostinskou činnost se ziskem 9 570,08 Kč, ŠJ 2 na Komenského provozovala hostinskou činnost se ztrátou 9 319,54 Kč. Vyhodnocení hospodářského výsledku: Hospodářský výsledek ve výši 8 220,16 Kč (je docílen z hlavní činnosti ve výši 7 969,62 Kč + doplňková činnost ve výši 250,54 Kč ). Do fondu odměn byl schválen příděl ve výši 1,- Kč a do rezervního fondu 8 219,16 Kč. Závěr výroční zprávy: Ve školním roce 2007/2008 se podařilo v přijímacím řízení získat více žáků v denním studiu do prvních ročníků než v letech předcházejících. Je to důležitý předpoklad pro další rozvoj naší školy. Od do nástavbového studia pak bylo přijato celkem 66 žáků do denní a dálkové formy studia. Nadále však bude SOU usilovat o rozšíření výuky především o čtyřletý maturitní obor v denním studiu. SOU Valašské Klobouky se ve školním roce 2007/2008 zaměřilo na přípravu projektů a možnosti čerpání ESF. Vznikly tak projektové záměry našich pedagogů. Bez realizace a dalšího získávání projektů v rámci ESF by nebyl možný další rozvoj SOU Valašské Klobouky. Jsou to tyto projekty: 1. Moderní automobilová diagnostika a systém Bosch ESI(tronic) v rámci teoretické výuky, odborného výcviku a mimoškolní činnosti žáků oboru Automechanik na SOU 2. Využití ICT pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3. Sřední odborné učiliště Valašské Klobouky - Přeshraniční spolupráce dílenské diagnostiky motorových vozidel (projekt investiční) Dále připravujeme projekty: 15

16 Víceúčelové hřiště Střední odborné učiliště Valašské Klobouky (projekt je připraven po stránce stavební) pro rok 2010 projekt Zateplení budov areálu SOU Valašské Klobouky Zhodnocení provedené údržby budov areálu SOU Valašské Klobouky: - položení speciální dlažby v učebnách svařovny (využití i pro doplňkovou činnost v rámci svařování) - celková obměna učebny č.7 (kompletní výměna elektroinstalace, malby, sanitární zázemí) SOU má zpracován plán rozmístění osvětlení v jednotlivých učebnách a chodbách, pracovištích od firmy PHILIPS, odpovídající novým hygienickým normám na osvětlení - v roce 2008 pokračovaly projektové práce pro celkovou rekonstrukci obou pater domova mládeže a internátu (plánováno na rok 2010, jako investiční akce) - v letošním roce byla nutná výměna stupaček pod těmito patry v budově domova mládeže a výměna sociálního zařízení ve 2. patře této budovy z důvodu havarijního stavu - za hlavním přívodem vody do areálu SOU bylo provedeno zkrácení tras vodovodu přes cizí pozemky a snížení ztrát vody pro odběr do jednotlivých objektů areálu - hlavní investiční akce let 2007/2008 Výměna vytápění na hale odborného výcviku. Došlo k výměně velkých otopných těles, napojení 3 samostatných plynových kotlů místo 1 nedostačujícího kotle a výměně rozvodného potrubí - odstranění havarijního stavu v úniku vody z otopných těles. Dalším krokem, bylo zde v hale OV zbudování oddělující příčky mezi pracujícími skupinami žáků odborného výcviku. Pro novou skupinu žáků odborného výcviku jsme v letošním roce přednostně pořídili řadu učebních pomůcek pro obory vzdělání automechaniků a opravářů zemědělských strojů. - SOU Valašské Klobouky získalo bezúplatným převodem v rámci zlínského kraje dva služební automobily: Toyota Hiace 8 místný vůz, pro převoz žáků na soutěže, přepravu na pracoviště odborného výcviku. Tento typ vozidla našemu SOU scházel. Je potřeba poděkovat učitelům odborného výcviku, kteří vůz během letních prázdnin opravili a připravili pro výuky. Škoda Felicia je v pořadí druhým získaným vozidlem nahradí nevyhovující vůz Lada Vaz. Vůz bude zároveň sloužit jako model pro diagnostikování závad učebního oboru automechanik. Doplňková činnost (STK) v oblasti služeb, technických prohlídek nákladních, motorových vozidel, autobusů, speciálních vozidel, traktorů a měření emisí naftových motorů je již několik let na velmi dobré úrovni. V letošním roce jsme pokračovali v částečné výměně krytiny na budově STK. 16

17 Vzhledem k dobré připravenosti žáků se dobře naše SOU Valašské Klobouky prezentovalo v krajských i národních kolech: 10. ročník - krajské kolo soutěže AUTOMECHANIK JUNIOR, které se konalo v prostorách Střední školy v Otrokovicích 2. místo v družstvech 4. ročník celostátní soutěže odborných dovedností oboru Malířské a natěračské práce. Tato soutěž se uskutečnila na OU PrŠ Brno. Z našeho učiliště se této soutěže zúčastnili dva žáci 3. ročníku. Žák František Nykodým se umístil na pěkném 3. místě a spolužák Jan Ambruz na 6. místě Národní kolo soutěže odborných dovedností Opravář zemědělských strojů SUŠICE 2008 Za zlínský kraj se zúčastnily dvě střední školy. Naše SOU reprezentoval žák Pavel Pacík. V silné konkurenci 35 učilišť z celé české republiky náš zástupce získal 18. místo Výsledky výzvy Program Leonardo da Vinci projekty mobility SOU Valašské Klobouky získalo projekt mobility v Jižní Anglii (květen 2009) ve městě Plymouth. Po dobu tří týdnů absolvují vybraní žáci odbornou praxi u učebních oborů automechanik a kuchař číšník. SOU Valašské Klobouky blahopřeje našim žákům za reprezentaci a krásné výsledky v soutěžích a projektech. Zároveň díky patří jejich učitelům odborného výcviku i učitelům teorie, kteří je připravují a věnují svůj čas těmto aktivitám. Ve Valašských Kloboukách Projednáno a schváleno Školskou radou: Mgr. Přemysl Jaroš, ředitel SOU Valašské Klobouky 17

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 29) Obsah: strana: 1. Základní údaje o škole charakteristika školy 3 1.1 Název a sídlo školy 3 1.2 Právní forma 3 1.3

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY SO Uza s Dačice za školní rok 2007/2008 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2 2. Sezna m učebních oborů, základní charakteristika a 3-5 organizace výchovně vzděláva cího

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek Vyšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Ing. O l dřich Synek ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 Podklady za

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 č.j. 460/VZ/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ODBORNÉ UČILIŠTĚ KELČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Charakteristika školy Název a sídlo Odborné učiliště Kelč Nám. Osvoboditelů 1 756 43 Kelč Zřizovatel Zlínský kraj Tř. T.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 0 9 / 2 0 10 Strana 1 (celkem 41) I. Výroční zpráva

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Strana 1 (celkem 28)

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Strana 1 (celkem 28) STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Strana 1 (celkem 28) Obsah: strana: 1. Základní údaje o škole charakteristika školy 3 1.1 Název a sídlo školy 3 1.2 Právní forma 3 1.3

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2011 2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 1 2 Výroční zpráva 1. Základní údaje

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 10 / 2 0 11 Strana 1 (celkem 41) Výroční zpráva 1.

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí Zřizovatel : Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11 IČO : 14 802 201 IZO : 107 820 536 Kontakty :

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Ing. Jiří Hubálek ředitel SOŠ a SOU Nymburk V Nymburce dne 30. září 2014 1. Plnění cílů z předchozího období A) Oborová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2012/2013 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor Střední škola,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábřeží Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V Rožnově pod Radhoštěm dne 10. 10. 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 Střední škola, ská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2010/2011 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2002 / 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2002 / 2003 Střední průmyslová škola, Zlín, tř. Tomáše Bati 4187, 762 47 Zlín IČO 00559482, tel.: 577 005 311, fax : 577 005 333, e-mail : reditel@spszl.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2002 / 2003 CHARAKTERISTIKA

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice http://www.zsslusovice.cz 2 Výroční zpráva o činnosti základní školy

Více

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, IČO 708 71 540, identifikátor zařízení: 600 114 473 2. Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více