Climara 50 náplast Estradiolum hemihydricum

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Climara 50 náplast Estradiolum hemihydricum"

Transkript

1 Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls91329/2011 Příbalová informace: informace pro uživatelky Climara 50 náplast Estradiolum hemihydricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Climara a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Climara používat 3. Jak se Climara používá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Climara uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Climara a k čemu se používá Climara zajišťuje hormonální substituční léčbu klimakterických obtíží po vymizení měsíčního krvácení. Climara obsahuje estrogen estradiol, který je identický s přirozeným lidským estradiolem. Estradiol proniká z náplasti přes kůži do krevního řečiště. Během klimakteria dochází k výraznému poklesu tvorby estrogenů ve vaječnících. Přestože tato změna je přirozená, je často příčinou různých obtíží, spojených s postupnou ztrátou hormonů tvořených vaječníky. Ztráta těchto hormonů navíc může u některých žen vést k zeslabení kostí (postmenopauzální osteoporóza). Climara nahrazuje hormon estradiol. Estradiol předchází vzniku příznaků jako jsou návaly horka, pocení, poruchy spánku, nervozita, podrážděnost, závratě, bolesti hlavy stejně tak jako mimovolný odchod moči, poševní suchost a pálení a bolest při sexuálním styku, nebo tyto příznaky zmírňuje. Máte-li dosud dělohu (nebyla vám provedena hysterektomie), lékař vám předepíše k náplasti Climara 50 navíc hormon progestagen. U některých žen je v pozdějším věku větší nebezpečí rozvoje osteoporózy. Climara vám může být předepsána jako prevence osteoporózy. Další vysvětlení vám podá lékař. 1/8

2 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Climara používat Váš lékař provede gynekologické vyšetření, vyšetření prsů a změří vám krevní tlak a případně, pokud je třeba, zajistí další potřebná vyšetření na začátku léčby, tak i v pravidelných intervalech během léčby. Nepužívejte přípravek Climara Přípravek Climara nesmíte používat, týká-li se vás některý z následujících bodů. Je-li tomu tak, upozorněte svého lékaře, který vám poradí dále. - Jestliže jste těhotná nebo kojíte. - Jestliže máte vaginální krvácení, jehož příčina není známá. - Jestliže máte karcinom prsu nebo existuje podezření, že trpíte tímto onemocněním. - Jestliže trpíte zhoubným nádorem, který je ovlivňovaný pohlavními hormony, nebo existuje na tento nádor podezření. - Jestliže máte nebo jste v minulosti měla nádor jater (nezhoubný i zhoubný). - Jestliže máte nebo jste v minulosti měla trombózu (vznik krevní sraženiny) v krevních cévách na nohou (hluboká žilní trombóza) nebo v plicích (plicní embolie). - Jestliže jste v nedávné době měla srdeční příhodu a/nebo mrtvici. - Jestliže jste alergická na některou složku přípravku Climara (viz Co Climara obsahuje). Projeví-li se některý z těchto stavů až v průběhu léčby přípravkem Climara, okamžitě přerušte užívání a poraďte se s lékařem. Upozornění a opatření Než začnete používat přípravek Climara Váš lékař s vámi probere přínos i případné riziko vyplývající z léčby přípravkem Climara. Dvě rozsáhlé klinické studie s konjugovanými koňskými estrogeny (CEE) a medroxyprogesteron acetátem (MPA), hormony používanými jako hormonální substituční terapie, naznačují, že během prvního roku užívání může být mírně zvýšeno riziko srdečního záchvatu (infarktu srdce). Ve velké klinické studii se samotným konjugovaným koňským estrogenem nebylo toto riziko pozorováno. Ve dvou rozsáhlých studiích s těmito hormony bylo riziko mrtvice zvýšeno o 30 40%. Přestože podobné údaje nejsou pro přípravek Climara k dispozici, neměla by být užívána pro prevenci srdečních onemocnění a/nebo mozkové mrtvice. Užíváte-li přípravek hormonální substituční léčby a týká-li se vás některý ze stavů uvedených dále, je třeba, abyste byla velmi pečlivě sledována. Váš lékař vám podá vysvětlení. Proto týkáli se vás některý z následujících bodů, sdělte tuto skutečnost svému lékaři dříve, než začnete používat přípravek Climara. Je u vás zvýšené riziko, že dojde ke vzniku žilní trombózy (krevní sraženiny v žilách). Toto riziko stoupá s věkem a může být dále zvýšeno: - pokud vy nebo kdokoliv z vašich přímých příbuzných měl trombózu v krevních cévách na nohou nebo v plicích, 2

3 - máte-li nadváhu, - máte-li křečové žíly. Pokud již přípravek Climara používáte, upozorněte svého lékaře dostatečně předem na plánovanou hospitalizaci nebo chirurgický výkon. Důvodem je, že riziko hluboké žilní trombózy může být dočasně zvýšeno v důsledku operace, vážného poranění nebo imobilizace (znehybnění). Máte děložní fibroidy. Máte nebo v minulosti jste někdy měla endometriózu (výskyt ložisek děložní sliznice v místech, kde se normálně nevyskytuje). Trpíte onemocněním jater nebo žlučníku. Měla jste žloutenku v těhotenství nebo při užívání pohlavních hormonů v minulosti. Trpíte diabetem (cukrovkou). Máte vysoký krevní tlak (hypertenzi). Máte nádor hypofýzy. Máte nebo jste v minulosti měla chloasma (oblasti kůže se změnou barvy). Je-li tomu tak, nevystavujte se příliš slunečnímu a ultrafialovému záření. Trpíte epilepsií. Máte hmatné uzlíky v prsou nebo trpíte bolestivostí prsou (benigní onemocnění prsou) Trpíte astmatem. Trpíte migrénou. Máte dědičné onemocnění nazývané porfyrie. Trpíte dědičnou hluchotou (otoskleróza). Máte systémový lupus erythematodes (SLE = chronické zánětlivé onemocnění). Máte nebo v minulosti jste někdy měla chorea minor (onemocnění s neobvyklými pohyby). Trpíte otoky částí těla, jako jsou ruce, chodidla, obličej, dýchací cesty, které jsou způsobeny poškozením genu, který kontroluje krevní bílkovinu zvanou C1 inhibitor (dědičný angioedém). Hormon estradiol obsažený v přípravku Climara může vyvolat nebo zhoršit příznaky dědičného angioedému. Na začátku léčby HRT je vám 65 let nebo více, a to proto, že z klinických studií vyplývají určité důkazy, že hormonální léčba může zvýšit riziko závažné ztráty intelektuálních schopností jako je kapacita paměti (demence). Hormonální substituční léčba a rakovina - Karcinom endometria Riziko karcinomu děložní sliznice (karcinomu endometria) stoupá, jsou-li po delší dobu užívány samotné estrogeny. Samotnými estrogeny, jako v případě Climary, nelze léčit ženy, u kterých nebyla provedena hysterektomie (odstranění dělohy). Používáte-li Climaru a nebyla vám odstraněna děloha, budete potřebovat navíc léčbu hormonem progestagenem. Váš lékař vám poskytne vysvětlení. Upozorněte, prosím, svého lékaře, krvácíte-li často a nepravidelně nebo přetrvává-li krvácení během léčby přípravkem Climara. - Karcinom prsu 3

4 V některých studiích se vyskytl karcinom prsu o něco málo častěji u žen, které užívaly několik let hormonální substituční léčbu. Riziko se zvyšuje s délkou užívání léčby. Toto riziko je nižší nebo snad neutrální u přípravků, které obsahují samotný estrogen. Během několika let po ukončení léčby se toto zvýšené riziko vrací k normálním hodnotám. Podobně zvýšené riziko může být zjištěno např. při opožděném nástupu přirozené menopauzy, při požívání alkoholu nebo při obezitě. Hormonální substituční léčba může ovlivnit zobrazení prsní tkáně při mamografickém vyšetření (zvýšit denzitu prsní tkáně při mamografickém vyšetření). To může v některých případech komplikovat zjišťování rakoviny prsu mamografickým vyšetřením. Proto lékař může doporučit k vyšetření i jiné skríningové postupy. - Nádory vaječníků (karcinom ovarií) V jedné studii byla rakovina ovarií hlášena o něco málo častěji u žen, které užívaly estrogen po dobu více jak 10 let. Výzkumy dalších 15 studií zvýšené riziko u žen užívající estrogeny nenalezly. V současnosti vliv substituční terapie na rakovinu vaječníků není znám. - Nádory jater Během léčby nebo po léčbě hormony obsaženými také v náplasti Climara byly vzácně pozorovány nezhoubné a ještě vzácněji zhoubné změny jater. Ojediněle vedly k životu nebezpečnému krvácení do břišní dutiny. Přestože tato situace je velmi nepravděpodobná, je nutné informovat lékaře o neobvyklých pocitech v nadbřišku, které samy rychle nezmizí. Důvody pro okamžité ukončení léčby přípravkem Climara Léčbu musíte okamžitě přerušit a vyhledat lékaře, projeví-li se u vás některý z následujících stavů: první záchvat migrény (typická pulsující bolest hlavy a nevolnost, kterou předcházely poruchy vidění), který jste kdy měla, zhoršení migrény, kterou jste trpěla již dříve, nezvykle časté nebo nezvykle silné bolesti hlavy, náhlé poruchy vidění nebo sluchu, zánět žil (flebitida). Dojde-li během užívání ke vzniku krevní sraženiny nebo je-li podezření na její vznik, používání Climary musí být okamžitě zastaveno a musíte vyhledat lékaře. Varovné signály jsou: - vykašlávání krve, - nezvyklá bolest nebo otok paží nebo nohou, - náhlý pocit dušnosti, - mdloby. Používání Climary musí být také okamžitě ukončeno, jestliže otěhotníte, nebo se u vás rozvine žloutenka. Další informace o zvláštních skupinách populace Děti a dospívající Climara není určena pro léčbu dětí a dospívajících. 4

5 Starší osoby Nejsou žádné údaje, které by naznačovaly potřebu upravit dávkování u starších pacientek. Pacientky s poškozením jater Použití přípravku Climara u pacientek s poškozením jater nebylo zvláštně studováno. Pacientky s poškozením ledvin Použití přípravku Climara nebylo u pacientek s poškozením ledvin zvláštně studováno. Dostupné údaje nenaznačují potřebu upravit dávkování u této skupiny populace. Další léčivé přípravky a přípravek Climara Současně s přípravkem Climara nelze užívat orální kontraceptiva. Je-li třeba, lékař vám doporučí vhodnou antikoncepci. Některé léky mohou bránit správnému účinku hormonální substituční léčby. Týká se to např. léků užívaných pro léčbu epilepsie (např. hydantoinů, barbiturátů, primidonu, karbamazepinu) a tuberkulózy (např. rifampicinu). Upozorněte vždy lékaře, který vám předepisuje substituční léčbu, na přípravky, které již užíváte. Stejně tak sdělte vždy ostatním lékařům i stomatologovi, kteří vám předepisují další léky (případně lékárníkovi vydávajícímu lék), že používáte přípravek Climara. Máte-li jakékoliv pochybnosti o přípravcích, které užíváte, požádejte svého lékaře o vysvětlení. Nadměrné požívání alkoholu během užívání hormonální substituční léčby může ovlivnit její výsledky. Lékař vám podá vysvětlení. Užívání hormonální substituční léčby může ovlivnit výsledky některých laboratorních testů. Oznamte proto vždy lékaři nebo pracovníkům laboratoře, že používáte náplasti Climara. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Těhotenství a kojení Těhotenství Hormonální substituční léčba není určena k léčbě během těhotenství. Rozsáhlé epidemiologické studie se steroidními hormony používanými jako antikoncepce a hormonální substituční terapie neprokázaly zvýšené riziko vrozených vad u dětí matek, které užívaly tyto hormony před otěhotněním, ani teratogenní účinek, pokud je užívaly omylem v časném těhotenství. Kojení Malé množství pohlavních hormonů může být vylučováno do mateřského mléka. Hormonální substituční léčba není určena k užívání během kojení. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Žádné nežádoucí účinky 5

6 3. Jak se Climara používá Pokud v současné době neužíváte jiný přípravek hormonální substituční léčby, můžete zahájit léčbu přípravkem Climara okamžitě. Užíváte-li jiný přípravek hormonální substituční léčby, zahajte používání přípravku Climara následující den po ukončení předchozí léčby, nebo se řiďte pokyny, které vám dá lékař. Máte-li dosud dělohu (nebyla vám provedena hysterektomie), lékař vám předepíše další hormon (progestagen) a vysvětlí vám, jak jej užívat. Způsob použití Náplast se nalepí na čisté suché místo na kůži, nejlépe na trupu nebo na hýždích. Climara nesmí být umístěna na prsou nebo v jejich blízkosti. Pokožka na zvoleném místě nesmí být mastná, poraněná ani podrážděná. Je třeba se vyhnout oblasti pasu, protože těsné oblečení by mohlo náplast strhnout. Vyjměte náplast z obalu. Odstraňte ochrannou vrstvu. Náplast musí být nalepena okamžitě po otevření sáčku a odlepení ochranné vrstvy. Dlaní se pevně přitlačí na kůži a deset sekund tiskne. Je třeba se přesvědčit, že náplast dobře přilnula především po okrajích. Náplast zůstane nalepena po dobu 7 dnů. Pak se odlepí a nahradí jinou náplastí, která se nalepí na jiné místo. Je-li náplast nalepena správně, můžete se koupat či sprchovat bez omezení. Může se však stát, že ve velmi horké koupeli nebo v sauně náplast odpadne. Přestože se náplasti obvykle používají plynule, může vám lékař doporučit cyklickou léčbu. To znamená, že si náplast budete lepit každý týden vždy 3 po sobě následující týdny a pak bude následovat 7 denní interval, kdy nepoužijete žádnou náplast. Tento cyklus se pak bude opakovat. U žen, které mají dělohu, se krvácení obvykle dostaví za 2-3 dny po skončení užívání progestagenu. Věnujte prosím pozornost těmto pokynům, jinak vám léčba nepřinese plný užitek! Jestliže jste zapomněla použít náplast Climara, nebo jste náplast ztratila Pokud se náplast odlepí před uplynutím 7 dnů, lze ji nalepit znovu. Pokud náplast nelze znovu přilepit, můžete použít novou náplast. Je-li použita nová náplast, zůstane nalepena pouze po dobu zbývající do uplynutí 7 dnů. Zapomenete-li si náplast nalepit, nalepte si ji okamžitě, jakmile si opomenutí uvědomíte. Další náplast použijte po obvyklém intervalu 7 dnů. Ztratíte-li náplast nebo zapomenete-li si ji nalepit na více dnů, může se dostavit nepravidelné krvácení. 6

7 Jestliže jste použila více přípravku Climara, než jste měla Předávkování je velmi nepravděpodobné, ale dojde-li k němu, může se dostavit nevolnost a zvracení. Po odstranění náplasti můžete i krvácet z pochvy. Zvláštní léčba není nutná, jste-li však znepokojena, můžete se poradit s lékařem. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i Climara nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Závažné nežádoucí účinky Závažné nežádoucí účinky spojené s používáním Climary a příznaky, které je doprovázejí, jsou popsány v části Upozornění a opatření/ Hormonální substituční léčba a rakovina/ Důvody pro okamžité ukončení léčby). Přečtěte si, prosím, tyto odstavce a je-li třeba, vyhledejte okamžitě lékaře. Další možné nežádoucí účinky Stejně jako všechny léky, i Climara může mít nežádoucí účinky. U některých pacientek může její používání vyvolat podráždění kůže v místě nalepení náplasti. Během několika prvních měsíců léčby můžete zaznamenat poševní krvácení v neočekávaných termínech (krvácení z průniku a špinění), napětí v prsou nebo jejich zvětšení. Tyto příznaky jsou obvykle dočasné a v průběhu léčby vymizí. Pokud ne, vyhledejte lékaře. Možné jsou dále tyto nežádoucí účinky: Zvětšení děložních fibroidů, změny poševní sekrece. Nevolnost, zvracení, bolesti žaludku, nadýmání, cholestatická žloutenka (žloutenka způsobená městnáním žluči). Může se objevit výraznější kožní pigmentace především na obličeji (chloasma), která může přetrvávat. Ojediněle se může vyskytnout alergická kontaktní dermatitida, pozánětlivé svědění a generalizovaný exanthém (rozšířená vyrážka). Bolesti hlavy, migrény, závratě. Změny tělesné váhy, zhoršení dědičného onemocnění nazývaného porfyrie, edémy (otoky kvůli nadměrnému zadržování tekutiny), změny libida, svalové křeče. U žen, které trpí otoky částí těla, jako jsou ruce, chodidla, obličej, dýchací cesty, které jsou způsobeny poškozením genu, který kontroluje krevní bílkovinu zvanou C1 inhibitor (dědičný angioedém), může hormon estradiol obsažený v přípravku Climara vyvolat nebo zhoršit příznaky dědičného angioedému (viz část Upozornění a opatření). Zaznamenáte-li jakýkoliv nežádoucí účinek, který není zmíněn v této příbalové informaci, nebo nejste-li si jistá účinkem tohoto přípravku, informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. 7

8 5. Jak přípravek Climara uchovávat Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Tento přípravek uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Po otevření ochranného sáčku musí být náplast okamžitě nalepena. 6. Obsah balení a další informace Co Climara obsahuje Climara je transdermální systém (náplast), který jako léčivou látku obsahuje estradiol. Léčivé látky: 12,5 cm 2 obsahuje Estradiolum hemihydricum 3,9 mg (odpovídá Estradiolum 3,8 mg) Náplast uvolňuje 50 mikrogramů léčivé látky/den. Pomocné látky: Akrylátový kopolymer, ethyloleát, izopropylmyristát, glycerol monolaurát, polyethylén s nízkou hustotou Jak Climara vypadá a co obsahuje toto balení Osmihranná průsvitná náplast s oválnou účinnou plochou Velikost balení: 4 náplasti v jednom balení Držitel rozhodnutí o registraci Bayer Pharma AG, D Berlín, Německo Výrobce Bayer Weimar GmbH und Co. KG, Weimar, Německo Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE. DERMESTRIL-Septem 25 DERMESTRIL-Septem 50 (Estradiolum) transdermální náplasti

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE. DERMESTRIL-Septem 25 DERMESTRIL-Septem 50 (Estradiolum) transdermální náplasti sp.zn.sukls103803/2013; sukls103804/2013 a sp.zn.sukls91851/2013; sukls91884/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE DERMESTRIL-Septem 25 DERMESTRIL-Septem 50 (Estradiolum) transdermální náplasti

Více

Gravistat 125 Obalené tablety (ethinylestradiolum, levonorgestrelum)

Gravistat 125 Obalené tablety (ethinylestradiolum, levonorgestrelum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELKY Gravistat 125 Obalené tablety (ethinylestradiolum, levonorgestrelum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat

Více

Gynovel 1 mg/0.5 mg tablety

Gynovel 1 mg/0.5 mg tablety Příloha k sp.zn. sukls122941/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE Gynovel 1 mg/0.5 mg tablety estradiolum valeras a norethisteroni acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE OESTROGEL. Estradiolum gel

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE OESTROGEL. Estradiolum gel sp.zn.: sukls125050/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE OESTROGEL Estradiolum gel Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatelku. Estrimax 2 mg potahované tablety Estradiolum

Příbalová informace: informace pro uživatelku. Estrimax 2 mg potahované tablety Estradiolum Příbalová informace: informace pro uživatelku Estrimax 2 mg potahované tablety Estradiolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro

Více

Příloha č. 2 ke sdělení sp. zn. sukls227595/2011. Příbalová informace - Rp Informace pro použití, čtěte pozorně

Příloha č. 2 ke sdělení sp. zn. sukls227595/2011. Příbalová informace - Rp Informace pro použití, čtěte pozorně Příloha č. 2 ke sdělení sp. zn. sukls227595/2011 Příbalová informace - Rp Informace pro použití, čtěte pozorně Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete užívat Femoden. Ponechte

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. RISELLE 25mg implantát (Estradiolum hemihydricum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. RISELLE 25mg implantát (Estradiolum hemihydricum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE RISELLE 25mg implantát (Estradiolum hemihydricum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte si

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Femoston 2/10, 2mg/10mg, potahované tablety estradiolum/dydrogesteronum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Femoston 2/10, 2mg/10mg, potahované tablety estradiolum/dydrogesteronum sp.zn sukls24970/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Femoston 2/10, 2mg/10mg, potahované tablety estradiolum/dydrogesteronum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Femoston mini 0,5 mg/2,5 mg, potahované tablety Léčivé látky: estradiolum/dydrogesteronum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Femoston mini 0,5 mg/2,5 mg, potahované tablety Léčivé látky: estradiolum/dydrogesteronum sp.zn. sukls129950/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Femoston mini 0,5 mg/2,5 mg, potahované tablety Léčivé látky: estradiolum/dydrogesteronum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 2 ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŢ ZAČNETE PŘÍPRAVEK GYNOVEL UŢÍVAT

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 2 ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŢ ZAČNETE PŘÍPRAVEK GYNOVEL UŢÍVAT PŘÍBALOVÁ INFORMACE Gynovel 1 mg/0,5 mg tablety Estradiolum a Norethisteroni acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, neţ začnete tento přípravek uţívat. - Ponechte si příbalovou informaci

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vagifem 25 mikrogramů vaginální tablety. Estradiolum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vagifem 25 mikrogramů vaginální tablety. Estradiolum Příbalová informace: informace pro uživatele Vagifem 25 mikrogramů vaginální tablety Estradiolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ovestin vaginální kuličky (estriolum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ovestin vaginální kuličky (estriolum) Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54121/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ovestin vaginální kuličky (estriolum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

sp.zn.:sukls58628/2014

sp.zn.:sukls58628/2014 sp.zn.:sukls58628/2014 Příbalová informace: Informace pro uživatelku Marvelon tablety desogestrelum/ethinylestradiolum Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC). Jedná

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Sienima 2 mg/0,03 mg potahované tablety. Dienogestum / Ethinylestradiolum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Sienima 2 mg/0,03 mg potahované tablety. Dienogestum / Ethinylestradiolum Sp.zn.sukls69059/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Sienima 2 mg/0,03 mg potahované tablety Dienogestum / Ethinylestradiolum Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální

Více

Příbalová informace: informace pro uživatelku. Werrca 3 mg/0,03 mg potahované tablety drospirenonum a ethinylestradiolum

Příbalová informace: informace pro uživatelku. Werrca 3 mg/0,03 mg potahované tablety drospirenonum a ethinylestradiolum Příbalová informace: informace pro uživatelku Werrca 3 mg/0,03 mg potahované tablety drospirenonum a ethinylestradiolum Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC).

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety Norgestimatum/Ethinylestradiolum

Příbalová informace: informace pro uživatele. MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety Norgestimatum/Ethinylestradiolum Sp.zn.sukls87392/2014 A sp.zn.sukls157055/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele MENYAN 0,25 mg/0,035 mg tablety Norgestimatum/Ethinylestradiolum Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované

Více

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls9943/2012

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls9943/2012 Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls9943/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE HARMONET obalené tablety Ethinylestradiolum, Gestodenum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

Příbalová informace: informace pro uživatelku Evellien 0,075 mg (desogestrelum) Potahované tablety

Příbalová informace: informace pro uživatelku Evellien 0,075 mg (desogestrelum) Potahované tablety sp.zn. sukls55279/2015 Příbalová informace: informace pro uživatelku Evellien 0,075 mg (desogestrelum) Potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. SAYANAJECT 104 mg/0,65 ml injekční suspenze jednodávkový zásobník medroxyprogesteroni acetas

Příbalová informace: Informace pro uživatele. SAYANAJECT 104 mg/0,65 ml injekční suspenze jednodávkový zásobník medroxyprogesteroni acetas Příbalová informace: Informace pro uživatele SAYANAJECT 104 mg/0,65 ml injekční suspenze jednodávkový zásobník medroxyprogesteroni acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Azalia 75 mikrogramů potahované tablety desogestrelum

Azalia 75 mikrogramů potahované tablety desogestrelum Příbalová informace: informace pro uživatelku Azalia 75 mikrogramů potahované tablety desogestrelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

! Lindynette 20 75 /20 mikrogramů obalené tablety Gestodenum/ Ethinylestradiolum

! Lindynette 20 75 /20 mikrogramů obalené tablety Gestodenum/ Ethinylestradiolum Příbalová informace - informace pro uživatelku Lindynette 20 75 /20 mikrogramů obalené tablety Gestodenum/ Ethinylestradiolum Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC).

Více

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls158639/2008 a příloha ke sp. zn. sukls226494/2009 Příbalová informace informace pro uživatele Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

http://www.mirena.cz/

http://www.mirena.cz/ Page 1 of 9 antikoncepce.cz Příbalová informace Informace o přípravcích společnosti Bayer Schering Pharma naleznete také zde: www.antikoncepce.cz www.bayerscheringpharma.cz Prohlášení Léčivá látka Příloha

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele Tamoxifen Ebewe 10 mg Tamoxifen Ebewe 20 mg tablety tamoxifeni citras

Příbalová informace: informace pro uživatele Tamoxifen Ebewe 10 mg Tamoxifen Ebewe 20 mg tablety tamoxifeni citras sp.zn.: sukls16272/2013, sukls16273/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele Tamoxifen Ebewe 10 mg Tamoxifen Ebewe 20 mg tablety tamoxifeni citras Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Likarda 2,5 mg potahované tablety letrozolum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Likarda 2,5 mg potahované tablety letrozolum Příbalová informace: informace pro pacienta Likarda 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Letrozol Apotex 2,5 mg potahované tablety letrozolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Letrozol Apotex 2,5 mg potahované tablety letrozolum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Letrozol Apotex 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

Climen SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Climen SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls88006/2011. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Climen 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna bílá obalená tableta obsahuje Estradioli

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. VELAVEL 0,075 MG potahované tablety. Desogestrelum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. VELAVEL 0,075 MG potahované tablety. Desogestrelum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE VELAVEL 0,075 MG potahované tablety Desogestrelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ANDROGEL POUŽÍVAT

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ANDROGEL POUŽÍVAT Příloha k oznámení o změně registrace sp.zn. sukls66882/2012/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte si příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Trozara 2,5 mg Potahované tablety Letrozolum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Trozara 2,5 mg Potahované tablety Letrozolum Sp.zn. sukls165804/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele Trozara 2,5 mg Potahované tablety Letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více