ETIKA GENETIKY - OBECNĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ETIKA GENETIKY - OBECNĚ"

Transkript

1 ETIKA GENETIKY - OBECNĚ - genvá technika staví na pznatcích bilgie, bichemie a genetiky - je mžné zjistit, izlvat, záměrně vlivňvat, měnit a nvě kmbinvat dědičné vlhy živých bytstí včetně člvěka - genvá manipulace je přemísťvání neb vkládání genů na mlekulární úrvni uvnitř chrmzmů - v širším smyslu zahrnuje i buněčnu manipulaci např. klnvání, kterým nevznikají genetické změny v zemědělství se již dluh pužívá v pdbě štěpvání rstlin byla vyvinuta metda spjvání genů gen se rzlží na úseky mezi něž se přidají segmenty jinéh genu a pak se vše zase spjí - díky spjvání genů byl dsažen kmerční výrby některých důležitých látek: inzulín, růstvý hrmn, interferny pr bj s viry, antigen prti kulhavce a slintavce, - k výrbě těcht živtně důležitých látek je využíván bakterií - tat nvá technika rzšiřuje mc lidstva nad přírdu dsud nepřístupnu blast i zde je však vládání přírdy ulženým panstvím, které je mezené a vyžaduje skládání účtů Bhu - technika by měla pmáhat, aby lidé dsáhli rychleji úplnéh uzdravení, aby se svbdili d vnějších i vnitřních tlaků, aby vedli plnhdntnější živt a přispívali ke zdravějšímu a příjemnějšímu živtnímu prstředí Oblasti využití - A. přírda a živtní prstředí pmcí genvé technlgie lze získávat surviny, vyrábět základní chemické látky izlvat jedvaté kvy z čistírenských kalů dstraňvat rpné kberce na mři, vyvinut bakterie, kterými jsu v přírdě dburávány jedvaté látky - B. rstlinná technlgie ve velmi krátké dbě je mžn vyšlechtit nvé druhy bilí s vyskými výnsy, které jsu dlnější, rstu na chudých půdách, bejdu se bez hnjiv - C. chv zvířat vývj nvých druhů s větším užitkem či lepší chvatelnstí v sučasnsti se pírají buněčné bilgické pstupy, umělu inseminací byl přenášen vybraný dědičný materiál klnvání - vpravení tělvé buňky d vaječných buněk, rzdělení zárdku ve stádiu tevřeném pr větší pčet vývjů a tímt způsbem prdukvání genetických blíženců = umělé vytvření geneticky identických jedinců mžnst pmcí růstvých hrmnů prdukvat větší zvířata mžnst vytvření chimér z dvu rzličných zvířecích druhů - D. výrba léků jsu uplatňvány technlgie umžňující vyrábět levnější a snesitelnější léky - E. člvěk rzhdující blastí využití je genvá terapie genvá terapie u tělvých buněk mžnst léčit dědičné chrby způsbené chyběním jednh genu neb pdmíněné vyšším pčtem genů (prblém s vyšším pčtem zatím nerealizván) v sučasnsti výzkum přensu genů, kdy je defektní gen vyměněn za zdravý při genvém transferu d tělvých buněk se krigvaná vlastnst nepřenáší na ptmky genvá terapie na zárdečných buňkách primárně má být dsažen vyléčení dědičné chrby, ale jde vlastně i vyléčení jeh ptmků na které se chrba dědí 1

2 tím, že je nemc vyléčena u embrya v pčátečním vývjvém stadiu, se již nemc nemá dále dědit mění se tak všechny buňky a změněný stav genů se předává buducím generacím úspěšně prveden u zvířat nebezpečí - s nvými mžnstmi genvé manipulace je spjen až příliš mnh nebezpečí pr přírdu např. vyhubení rstlinných a živčišných druhů, vznik chrbpldných zárdků, které nebude mžn udržet pd kntrlu a které zamří živtní prstředí - ještě větší nebezpečí představují experimenty s embryi a zásahy d přirzenéh plzení, např. klnvání - kvůli takvým nebezpečím není mravně zdůvdnitelné dále rzvádět vědecké úmysly genvé technlgie, zvláště, když vyvlávají nebezpečí vypěstvání nvých lidí - zastánci napak vycházejí z th, že přírda je tevřena pr zdpvědné lidské chvání a pukazují na úspěchy v medicínsk-zdravtní blasti (ptlačvání dědičných chrb a rakviny), na zvýšení zemědělských výnsů, na zlepšení vyživvací situace světa, na ptlačvání zátěže živtníh prstředí a na zajištění pracvních míst Mravní hdncení - musí se vycházet z dvjíh úklu danéh lidem chránit a bhspdařvat zemi (Gn 2,15) a pdmanit si zemi (Gn 1,27) - zachvání a utváření přírdy nám byl přikázán jak mravní úlha - z hlediska těcht úklů nelze říci zásadní "ne" k výzkumu člvěka a země, i když může být lidské panvání nad zemí zneužit, nevylučuje však zdpvědné využití - lidský zásah d přírdy je nejen mravně důvdnitelný, ale také mravně zavazující přírdu je třeba kultivvat - z hlediska zdpvědnsti je třeba hdntit metdy, cíle a předpkládané následky A. metda - genvá technlgie nemůže být všebecně mravně zavrhvána C. cíle - při pěstvání rstlin, chvu zvířat a ve farmaklgii jde zlepšení živtních pdmínek a výrbu hspdářsky a terapeuticky důležitých prduktů genvá technlgie v těcht brech není z hlediska cílů mravně zavrženíhdná - člvěk však nikdy nesmí být bjektem jednání - každý zásah na člvěku musí vždy respektvat jeh tělesnu integritu a sbní identitu - genvá terapie na tělvých buňkách je při zachvání tht respektu mravně přípustná eticky je třeba hdntit jak transplantaci tkáně, je třeba však brát v úvahu rizika, pravděpdbnst úspěchu a suhlas pacienta - prti krekci anmálií již v zárdečné buňce nelze becně nic namítat, ale při sučasném stavu vědmstí je třeba jakýkliv genetický zásah d zárdečné buňky dmítnut - i kdyby byl mžné geneticky krigvat lidské embry, byl by nutné k tmut cíli s lidskými embryi nejprve experimentvat jasné NE - + nelze vylučit napravením jednh defektu způsbení jiných defektů, které by se pak dědily - další prblém vyplývá z nemžnsti přesně definvat zdraví = nepatří k jedineční individualitě člvěka i nedknalst? - rzhdující je práv embrya a jeh ptmků na tělesnu integritu a sbní identitu bjí by byl zásahem d embrya prušen je třeba dmítnut i jakékliv jiné experimenty na embryích, jak pkusy vypěstvání člvěka či asexuální rzmnžvání (klnvání) C. následky - navíc nelze přesně předpvědět dluhdbé následky genvé technlgie - zatím nevíme, zda se genvá technlgie nedrazí negativně na rstlinách a zvířatech a nezpůsbí tak eklgicku nervnváhu 2

3 - může zaniknut bidiverzita rstlin a může se stát, že se budu pěstvat jen eknmicky výhdné druhy zvířat a začne mizet spektrum zvířecích druhů - navíc je třeba vzít v úvahu sunáležitst tvrstva, která přikazuje milsrdenství a netrápení stvření i pečlivu starst a chranu - je třeba vždy zvažvat nepředvídatelné následky - v dnešní dbě, kdy již není dstatečná shda hdntách je třeba genvu technlgii regulvat, aby naknec nebyl dělán vše, c se dá udělat Phled křesťanské etiky - vychází z principu lidské persnality a její důstjnsti, která se pírá pjem lidské přirzensti, jejímž půvdcem je sám Bůh - všechn jednání, které přirzenst desintegruje, není s ní v suladu, či ji narušuje není etické a směřuje prti důstjnsti sby nebť je v rzpru se záměrem Tvůrce - hdnta člvěka nespčívá puze v tm, c dělá a čeh je schpen, spčívá v tm, c Bůh jak první udělal pr něj - i člvěk pstrádající jisté kvality a dle našich měřítek nenrmální či vadný je nsitelem lidské důstjnsti - některé aplikace genvé techniky jsu eticky přijatelné - Jan Pavel II. se kladně staví k terapeuticky zaměřené genvé technlgii, jejímž účelem je zlepšení psych-smatických pdmínek člvěka a nenarušuje integritu jeh sby - eticky právněné aplikace genvé technlgie: je prstředkem k svbzení člvěka d utrpení umžňuje sbě naplnit důstjně její ptenciál umžňuje sbám spluparticipvat spravedlivě na bytí druhých sb ve splečenství musí uchvávat přirzenu bázi naší existence, tj. genetické struktury, které jsu bází identity, svbdy a splečnéh lidství - mrální kritérium jednání je dvzván z pjmu "přirzensti" musí být ve shdě s vnitřní telgií přirzensti, s její celistvstí a integritu - člvěk však není determinván fixní přirzenstí, je třeba připjit aspekt histricity, prtže je schpen sebeutváření, v brazu Bžím je bsažen i tvůrčí mment - TQ člvěk je brazem Bha prt, že brazem se značuje intelektuální schpnst, svbdné rzhdvání a mc sebeurčení - pužíván též "princip ttality" část rganismu může být bětvána ve prspěch celéh rganismu - celkvě je ficiální vyjádření církevních autrit zatím v blasti bietiky velice zdrženlivé a neexistuje úplný knsensus 3

4 GENOVÁ TECHNIKA V HUMÁNNÍ OBLASTI - terapeutické zásahy využívající genvu manipulaci lze v zásadě přijmut, pkud nejsu spjeny s vážnými riziky - genetická medicína získává na významu, prtže stále více dětí s genetickými vadami přežívá - existuje asi 3000 jedngenvých nemcí s dědičnými příčinami - buněčná nebli smatická terapie se snaží dstranit dědičné vady v jistých buňkách v těle (např. vyjmuté a geneticky šetřené buňky kstní dřeně se vrací zpět pacientvi; byl by t i dstranění 21. genu Dwnva syndrmu v buněčné struktuře vyvíjejícíh se embrya) - genvá terapie u zárdečných buněk dstraňující vady na samtných genech vytváří ale dědičné změny řadu dědičných nemcí lze napravit jen takt dědičné by však byly i chybné změny! a v sučasnsti nelze zaručit, že k chybám nedjde - neterapeutické změny lidských genmů (suhrn genů, které člvěka dělají tím, c je) jsu přípustné jen ve velmi mezených případech (např. kdyby člvěk byl změnu dlnější vůči některým nemcem), ale v zásadě nelze rzhdnut jaké změny jsu žáducí a už vůbec není mžné za takvét jednání vzít dpvědnst A. Diagnstika - genetické vady jsu častější, než se becně sudí a mnhdy jsu příčinu ptratů a dětské úmrtnsti - 15% pčetí knčí ptratem a z th je 60% způsben anmáliemi chrmzómů mnhem více ptratů však zůstává utajen pr velmi rané stadium těhtenství - anmálie na chrmzómech má asi 0,5% narzených dětí a 4% mají vrzené defrmace, 40% dětské úmrtnsti je dán geneticku vadu přírda má skln vyřazvat ptmstv s většími dědičnými vadami - v sučasnsti se diagnstikuje genetická vada pmcí amnicentézy rzbr pldvé vdy dhaluje většinu anmálií na chrmzmech, těžké vrzené pruchy a vady nervvé trubice s úspěšnstí 75 99% - amnicentéza je dnes již prakticky bezpečná - ultrazvukvá sngrafie zjišťuje stav a anmálie tělesné stavby - fetskpie přím zviditelňuje pld, ale v 3 5% vede k ptratu musí být závažné důvdy, jak např. terapie vrzených defrmací ještě v dělze - prenatální diagnóza s terapií je mžná jen mezeně 5 10% případů - mnhem častěji služí diagnóza jen jak pdklad pr rzhdnutí ptratu prenatální diagnstika těžce dpruje mravnímu záknu, pčítá-li s mžnstí vyvlat ptrat (KKC) dítě s dědičnu vadu nesmí být usmrcen v dělze, stejně jak nesmí být usmrcen ani p prdu - přikázaná úcta k živtu však nezavazuje k tmu, aby se v případě těžkéh pškzení vynalžily všechny prstředky pr c nejdelší udržení při živtě tht pldu = nelze se vzdát běžné lékařské péče, ale je dvlen se vzdát mimřádných prstředků - diagnstika může též pmci připravit se na buducí těžku situaci - becně může vyvlávat rzdílné reakce rdičů a je třeba, aby jim byla vždy připravena pmc - jednají lidé trpící dědičnu chrbu nezdpvědně, když pldí děti? an, pkud je rizik vyšší než 25% a rdiče nejsu schpni buducí situaci zvládnut - prenatální diagnstika se může týkat i rdičů před pčetím zjišťvání, zda nejsu rdiče nsiteli genetickéh defektu a zjištění pravděpdbnsti, že bude pstižen i dítě - diagnstika by měla být vždy také spjena s pradenstvím, které by měl pmci: vysvětlit pdstatu prblému genetické závady, mžnsti diagnózy, pravděpdbný průběh jejíh vlivu na stav člvěka a mžnstí sučasné terapie vyšetřit, jaký vliv mají na závadu faktry dědičnsti a prstředí a zhdntit rzsah rizika vyvlanéh pruchu 4

5 umžnit pchpení th, c znamenají některé mžné zásahy v případě dědičné vady hledat řešení, které by nejlépe dpvídal hdntvému pstji klienta infrmvat tm, jaké rizik závada skrývá při jejím přensu na další lidi a jaké přizpůsbení vyžaduje B. Terapie - = krigvat pmcí zákrku nějaký defekt, např. zavedení "zdravéh" genu d buňky s defektním genem, neb mdifikvat defektní gen - patří sem i tzv. "genvá chirurgie" v níž se defektní gen dstraní a nahradí nrmálním smatická genvá terapie - její pmcí lze léčit dědičné nemci způsbené chyběním funkce schpnéh genu a t tak, že se d pacientva těla implantuje příslušný chybějící gen - krigvaná vlastnst není dědičná - pprvé 1985 USA genvá terapie pužitá na zárdečné buňky - prcedura se aplikuje na spermii či vajíčk neb na buňky spermie prdukující - zásahem se mění genetická infrmace buňky rganismu a tut genvu strukturu pak dědí všichni ptmci - úspěch má tak význam pr celé ptmstv, stejně tak jak myl či neúspěch genetická úprava zárdečné cesty - není ve vlastním smyslu terapií, ale cíleným zásahem d nrmálníh rganismu se záměrem změnit jeh genvé vybavení a t trvale - u člvěka je tázku, zda by se nevymkla kntrle a vedla k nepředvídaným důsledkům - nepředvídané rizik by mhla například být snaha rdičů vlivnit phlaví dítěte a v důsledku th by se pak mhla změnit přirzená distribuce phlaví na zemi (1:1) - zastánci vycházejí z th, že se genetická knstituce člvěka neustále zhršuje, a tak je nutné její umělé řízení, nemá-li lidstv sknčit katastrfu Etika, restrikce a nrmy rizika - becně lze říci, že jedním z rizik u infrahumánních rganických druhů je nebezpečí, že při změně genetické knstituce budu d prstředí uvedeny nvé rganismy, které mhu způsbvat lidské nemci, aniž by měly přirzené nepřátele - stejně tak by byl mžné hržení stability eksystému - jiné rizik je "genetická erze" znamenající úbytek variability přirzenéh dědičnéh materiálu různých druhů užitkvých rstlin, nebť právě nejvýknnější druhy jsu citlivé na výkyvy prstředí a tím se stávají více hržené - přest je "zelená" genvá technika ve většině případů eticky přijatelná - u zvířat je prblém bdbný - největší etická rizika existují v aplikaci genvé techniky na lidský druh etika - eticky nelze legitimvat utpicku eugeniku (nauka zlepšvání dědičnéh základu a vývje ppulace) ve smyslu stupňvání fyzických, psychických či duševních schpnstí člvěka genvu techniku - prti genetickému plánvání člvěka buducnsti lze pstavit tázku selekce "ptimálníh typu" člvěka + ptíže s vymezením ideální sby a jejích charakteristik - genvá technlgie v extrémních případech může znamenat vytváření chimér (mezidruhvých typů) CIBA sympzium 1962 a 1987 diskutvána tázka vytvření bytsti z pice implantací lidských genů pužitelné pr těžké a nebezpečné práce - etické pvaze genetické manipulace a etických nrmách, které by regulvaly aplikace genvé technlgie neexistuje všebecný knsensus - širké spektrum názrů (naprsté dmítnutí až naprstý liberalismus), neznalst a nepřehlednst všech mžných důsledků pr naši bisféru a pr člvěka je závažným mtivem pr restrikci a trvalu kntrlu - genvá technlgie nesmí vést k vládání člvěka člvěkem 5

6 - genetické experimenty by neměly pškzvat ani hržvat živt, zdraví a integritu sby člvěka - na základě své důstjnsti nemůže být člvěk pužit jak prstředek k jakémukliv cíli a prt je eticky vylučen např. šlechtění a klnvání lidí - navíc vzniká prblém vzniku mnster při genetických manipulacích t přiznali i tvůrci vce Dlly, že před ní mnstra vznikaly zpráva Splicing Life vypracvaná kmisí: snaha analýzu rizik spjených z genvu technlgií vyžádány i stanviska církví zájem na vymezení mrality mají jak vědci tak církve a telgické autrity právněnst "hrát si na pánabha" vytvářením nvých živtních frem jakými standardy se zdpvědně řídit, nejde zneužití vědy? člvěk hledající mc nad světem ji může i nezdpvědně ztratit základní mrální pstj určen především důsledky není mudré zasahvat d evluce, která dispnuje rganismy ptenciálem přežití mžnst vyrvnat se s rychlu změnu klimatu, na kteru je evluce příliš pmalá, rychlu změnu gentypu rstlin jak by vlivnila genvá manipulace vztahy v rdině člvěk má mžnst překrčit svu přirzenst, kd je schpen lidsku přirzenst ve všech aspektech určit? závěr: plánvané technlgie vytváření nvých živtních frem je nesprávná sama v sbě, i když se nenašly žádné etické, sciální či legální bariéry dmítající pkračvat ve výzkumu, varvání před tím, že by člvěk jednu mhl pykat za t, že pdcenil svu nevědmst a mylnst nrmy - již v "Nrimberské kdexu" 1947 vymezeny pravidla pr experimenty na člvěku - další pravidla následvala v pzdějších mezinárdních smluvách Helsinská deklarace: genvá terapie musí být metdu, která má při léčení největší naději na úspěch nesmí existvat nepměr mezi rizikem a čekávaným prspěchem musí předcházet a být uzavřeny výsledky výzkumu na zvířatech pacient musí být předem infrmván a dát dbrvlný suhlas - na genetiku je kladen především pžadavek adekvátníh infrmvání zainteresvaných sb hledně cíle genetickéh zákrku i všech mžných následků, k nimž může vést splnění těcht pdmínek by měl také být pžadván legislativu, prtže prblém genvé technlgie se stává d jisté míry i prblémem plitickým - prblém nastává i s tím, že člvěk chce pznávat a zkumat již pr pznání samtné a každé pznání může být zneužit - lze tedy dpředu určit, které brány pznání by měly zůstat uzavřené? nelze, prtže dpředu nevíme, kam vedu Klnvání - v genetice nephlavní rzmnžvání, prdukce geneticky identických rganismů - specificky prdukce genetických rganismů za intervence člvěka - v přírdě je běžné u některých rstlin (ráks, puškvrec) - genetická identita neznamená úplnu identitu, jen identitu gentypu, fentyp (suhrn všech znaků a vlastnstí jak výsledek interakce gentypu a prstředí) se může lišit nelze tedy získat např. stejné dva lidi - lze klnvat mikrrganismy až člvěka - běžně užívané u pr získávání důležitých látek (inzulin) aplikací lidských genů na bakterie - dva způsby: klnvání dělením - rzdělení buňky ve fázi její diferenciace dva geneticky identičtí jedinci 6

7 přeprgramvání jádra diferencvané buňky nahrazení jádra zárdečné buňky jádrem získaným z buňky rganismu, který chceme klnvat - užitečné důsledky klnvání zvířat: prdukce a zkušení nvých léků výzkum geneticky pdmíněných nemcí (např. rakviny) získávání rgánů a tkání pr xentransplantaci - rizika na všech úrvních rganismů: smazání rzdílů mezi druhy snížení diverzity a zánik druhů zneužití pliticku mcí nemžnst dhadnut nebezpečí důsledků na lidsku ppulaci neexistují zatím splehlivá kritéria pr psuzvání výhd a rizik knkrétních aplikací mžnst prdukce mnster - legislativa většiny států se staví prti klnvání člvěka člvěk má svu persnální hdntu a nesmí být redukván na bjekt, kterým se stává v prcesu klnvání, má práv na specificku identitu - lidské klnvání zamítnut katlickými autritami takvét rzmnžvání ddělené d přirzené sexuality snižuje hdntu a důstjnst člvěka - klnvání je redukce sbních prvků sexuality na "bilgismus" a znamená "instrumentalizaci" ženy na ryzí bilgické funkce - Dnum vitae vyzývá státy k zákazu klnvání člvěka stejně tak se vyslvila i světvá zdravtnická rganizace WHO a UNESCO a Evrpský parlament, pdbně legislativa řady států 7

8 POUŽITÍ GENOVÉ TECHNIKY V ZEMĚDĚLSTVÍ - rané frmy jsu již šlechtění dbytka či křížení druhů bilí - genvá technika v tét blasti nabízí nvé mžnsti a úspru času, lze zlepšit zemědělské výnsy, dlnst prti škůdcům, lze vyvinut bimetdy na chranu živtníh prstředí - umělu cestu získávání hrmnů, které mají důležitu funkci a v těle se vyskytují v malých, případně nedstatečných mnžstvích - některé geny lze tak pzměnit, že v jiném rganismu, např. bakteriích neb buněčných strukturách jsu vysce aktivní a je tak mžn získat pžadvané látky - rizik je v tm, že pzměněné prdukční rganismy (např. bakterie) by mhly mít nepředvídatelný a nepříznivý účinek na vnější prstředí, pkud by se d tht prstředí dstaly nutnst předběžných testvacích prcedur zjišťujících eventuelní nepříznivé účinky před pužíváním - vyskytují se bavy, že v průběhu výzkumu mhly neúmyslně vzniknut patgenní rganismy svlání knference Asilmar 1975 USA 1976 směrnice americkéh Nárdníh ústavu pr zdraví týkající se výzkumu syntetizvaných mlekul DNA, s přibývajícími zkušenstmi zmírňvány, nikliv zrušeny - údajně v prvních dvaceti letech výzkumů nedšl k nehdě 8

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny Nvela zákna investičních pbídkách pzitivní změny Prezident republiky Milš Zeman pdepsal 1. dubna nvelu zákna investičních pbídkách a suvisejících záknů. Změny nabudu účinnsti d 1. května. Návrh pršel ve

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

HACCP Ústav konzervace potravin a technologie masa

HACCP Ústav konzervace potravin a technologie masa Systém kritických bdů HACCP Ústav knzervace ptravin a technlgie masa C je HACCP? HACCP nejsu kritické bdy Zejména preventivní systém!! zdravtní nezávadnst Spíše dlžení uplatnění určitých principů než dknalá

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ MAGNA INTERNATIONAL INC. POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ Nabízení neb přijímání bchdních darů a phštění je čast vhdným způsbem pr bchdní partnery

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Configuration Management

Configuration Management Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Cnfiguratin Management Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka Sftwarvý prces??? Sftwarvý

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014 A3RIP Řízení prjektů 13. seminář 8. 10. 12. 2014 Obsah 1. uknčení prjektu 1a. cíle při uknčení prjektu 1b. pakvaně pužitelné výsledky 1c. archivace dkumentů 2. hdncení prjektu 3. úspěch prjektu 4. time

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

RODINA GENŮ CYP450 A METABOLISMUS LÉKŮ

RODINA GENŮ CYP450 A METABOLISMUS LÉKŮ Dplňující infrmace RODINA GENŮ CYP450 A METABOLISMUS LÉKŮ Cytchrm P450 je rdina genů, která se nachází téměř u všech živých bytstí na zemi. Odhaduje se, že tyt geny, které hrají důležitu rli v metablismu,

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování Buňka ARC Pmc při řešení knfliktů a bji prti btěžvání Jarmila LOOKS a Julien PERRIARD, pracvníci dpvědní za buňku ARC ASCCRE, CZ delegace, 19. května 2011 Vývj situace v Lausanne 1995 : Zalžení Skupiny

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Nvá šance v gastrnmii PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Lektr: Mirslav Šeda Gastrnmická akademie.s. Trcha terie SANITACE / ČIŠTĚNÍ znamená zbavení pvrchu nečistt a mastnty, většinu s pmcí nástrjů

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie Efektivita českéh systému třídění dpadu v kntextu Evrpské unie CETA Centrum eknmických a tržních analýz Executive summary Teretická výchdiska: Nakládání s dpady představuje unikátní labratř regulace. Bez

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Studijní předmět: Základy teorie pravděpodobnosti a matematická statistika Ročník:

Studijní předmět: Základy teorie pravděpodobnosti a matematická statistika Ročník: Studijní předmět: Základy terie pravděpdbnsti a matematická statistika Rčník: 1 Semestr: 1 Způsb uknčení: zkuška Pčet hdin přímé výuky: 2/2 (přednáška/ seminář) Pčet hdin kmbinvané výuky celkem: 8 Antace

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín Schpnst dpuštět neznamená přijímat neb schvalvat ubližvání. (J. Gray) Tent Krizvý prgram prti šikanvání č. 483/PR/2015 ze dne 29. srpna 2015 nabývá účinnsti d 1.

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU?

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? . s. a t k e j r p r d y H c e w S kalu í n á v ň zply a Sušení dklad p í n v Prac 1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? Kal je materiál, který vzniká na všech kmunálních čistírnách dpadních vd, prt je nevyhnutelným

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JVo Brno 16. prosince 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JVo Brno 16. prosince 2014 *UOHSX006JUAT* UOHSX006JUAT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV Brn 16. prsince 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Návrh rámcového postupu a konceptu implementace. standardů taxi. MODRÝ ANDĚl s.r.o., srpen 2015

Návrh rámcového postupu a konceptu implementace. standardů taxi. MODRÝ ANDĚl s.r.o., srpen 2015 Návrh rámcvéh pstupu a knceptu implementace standardů taxi MODRÝ ANDĚl s.r.., srpen 2015 Obsah Prhlášení a mtivace k návrhům standardů 3 Návrh rámcvéh knceptu zavedení standardů 4 Pdrbnější rzpad realizačních

Více

Maintenance. Tomáš Krátký. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Maintenance. Tomáš Krátký. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Maintenance Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka C je údržba? Stav systému Systém je

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Základy rdinné a sexuální výchvy Terasft TS Sexuální výchva pr 5.-6. rčník ZŠ Výuka Obdbí lidskéh živta 24 stran 1. Část I - úvd 2. Věkvé úseky 3. Obdbí nvrzenecké 4. Oběhvá a trávicí sustava 5. Hmtnst

Více

Requirements Engineering

Requirements Engineering Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Requirements Engineering Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka Schematický phled (Sftware

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM

SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM Abstrakt Jan Hrabák V pslední dbě neustále sklňvané stárnutí byvatelstva vyspělých zemí bude mít dle mnhých významný dpad na eknmiku jedntlivých

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

20 let modernizace koridorů a co dál?

20 let modernizace koridorů a co dál? 20 let mdernizace kridrů a c dál? Bc. Marek Bink ředitel dbru strategie Praha, 21. listpadu 2013 začátek mdernizace tranzitních železničních kridrů v rce 1993 p 20 letech máme příležitst k zamyšlení jaké

Více

ARTISTA NEWS No 1. Vše závisí na chlazení

ARTISTA NEWS No 1. Vše závisí na chlazení ARTISTA NEWS N 1. Vše závisí na chlazení Věda sama sbě: také přivelkých rzměrech skla pr fusing dsáhnut během chladicíhprcesujedntnutepltuuvnitř skleněnéplchy Téma chlazení je shledem na spékané skl stále

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Škola kávy COFFEE IN GOOD SPIRITS 2008/9 2. MISTROVSTVÍ BARISTŮ ČR OFICIÁLNÍ PRAVIDLA

Škola kávy COFFEE IN GOOD SPIRITS 2008/9 2. MISTROVSTVÍ BARISTŮ ČR OFICIÁLNÍ PRAVIDLA Škla kávy COFFEE IN GOOD SPIRITS 2008/9 2. MISTROVSTVÍ BARISTŮ ČR OFICIÁLNÍ PRAVIDLA Účast v sutěži Cffee in Gd Spirits 2008 Pr mžnst účasti v sutěži Cffee in Gd Spirits je třeba dručit na krespndenční

Více