Info OUN Olomouc na DUBEN 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Info OUN Olomouc na DUBEN 2006"

Transkript

1 Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 25, Tel: , Fax: , mobil: , , SMS Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Info OUN Olomouc na DUBEN 2006 Policie ČR v okrese Olomouc od 1. března 2006 nabízí možnost neslyšícím občanům kontaktovat Policii ČR v případě potřeby pomocí textových SMS zpráv zasílaných na operační středisko, a to na dva mobilní telefony s telefonními čísly a (místo čísla 158) Je nutno zdůraznit, že tato služba je výhradně určena pro osoby, které nemohou komunikovat běžným způsobem. Do SMS napište stručně: CO? (se stalo= autonehoda, přepadení,krádež apod.) KDE (se stalo= název místa-ulice, na křižovatce 2 ulic, apod.) KDO volá? (příjmení..) Když je ÚRAZ- napište potřebuji sanitku Gratulujeme našim členům OUN- oslavencům v dubnu: Grygarová Veronika 15 let Kancelář OUN je pro Vás otevřena v pracovní dny denně od 8,00 do 18,00 hodin. Prodej baterií do sluchadel je i nadále bez čekání za 18kč/kus. Sada 6 ks 108Kč.

2 Co bylo v březnu 2006? V našich prostorách OUN proběhla přednáška a diskuse pro studenty PdF Olomouc oboru andragogika na téma Sociální služby poskytované OUN Olomouc pro dospělé osoby se SP Setkání s ředitelem Střední školy Olomouc Svatý Kopeček (Střední odborné učiliště pro smyslově postižené) panem PaedDr. Hudkem, který nám sdělil informace o stávajících a nově otevíraných oborech vhodných také pro osoby se sluchovým postižením. Dále jsme rozvinuli diskuzi o možné budoucí spolupráci a pořádání rekvalifikačních kurzů pro osoby se zdravotním postižením v naší organizaci ve spolupráci s jejich školou. Střední škola Olomouc Svatý Kopeček se bude stěhovat do nových prostor na Svatém Kopečku do bývalé školy pro děti s vadami řeči. Letáčky s nabízenými obory a kontaktní údaje jsou pro zájemce k dispozici v naší kanceláři OUN Bc. Daria Zajacová a Bc. Petr Bergmann byli za OUN Olomouc pozváni na jednání u ekonomického náměstka primátora pana Novotného, kde se projednávaly nové skutečnosti o vývoji našeho projektu (= multifunkční vzdělávací centrum pro sluchově postižené osoby) Bc. Daria Zajacová přednášela na zasedání městské části Olomouc - Hodolany o našem projektu. Zástupci městské části Hodolany souhlasí s naším projektem Bc. Daria Zajacová pracovní schůzka Komunitní plánování sociálních služeb v Olomouci Bc. Petr Bergmann účast na zasedání Rady města Olomouce, kde se projednávala naše záležitost Vytvoření multifunkčního centra pro neslyšící v Olomouci Mgr. Panská - vysvětlení pro pracovníky operačního střediska Policie ČR v Olomouci k problematice dorozumívání s neslyšícími osobami v souvislosti s nově vytvořenou službou Tísňové SMS zprávy pro neslyšící v Olomouci Bc.Daria Zajacová pracovní schůzka Komunitní plánování sociálních služeb v Olomouci od do hodin MČR v Alpském lyžování neslyšících na Pradědu Bc.Zajacová, Mgr.Panský pracovní schůzka Komunitní plánování sociálních služeb v Olomouci od do hodin Bc.Zajacová pracovní schůzka na olomouckém magistrátu - Umíme se domluvit kdy, co tam bude, jaký program atd.

3 Bc.Zajacová, Mgr.Panský- pracovní schůzka Komunitní plánování sociálních služeb v Olomouci od do hodin Stěhování skoro všech věcí ze suterénu (sklepa) budovy do sálu OUN prevence proti zatopení sklepa průsakovou vodou a vodou z kanalizace. Jednalo se o blížící se povodeň z důvodu rychlého tání sněhu a deště. Členské příspěvky na rok 2006 Vážení členové, dovolujeme si Vás upozornit, že dle stanov OUN Olomouc je potřeba uhradit členské příspěvky vždy k současnému roku, nejpozději do následujícího roku. Jinak členství v OUN Olomouc zaniká. INFO posíláme jen platícím členům OUN. Kdo nepošle členský příspěvek, bude automaticky vyřazen z databáze členů OUN Olomouc a nebude dostávat aktuální informace. Pro rok 2006 byla Valnou hromadou odsouhlasena výše členských příspěvků: Dospělí: 150,-- Kč Děti, studenti denního studia, důchodci (pobírající plný nebo starobní důchod): 100,-- Kč Dovolujeme si připomenout možné formy úhrady členských příspěvků OUN Olomouc: Osobně v kanceláři OUN denně od pondělí do pátku od 8-18 hod. Poštovní poukázkou na adresu: Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 25, Olomouc Bezhotovostní platbou na č. účtu /0100, variabilní symbol je Vaše RČ. Někteří z Vás asi zapomněli a ještě nezaplatili členské příspěvky, od dubna už neplatící nedostanou INFO 04/06 a další informace i související služby se vztahem ke členství v OUN Olomouc... Oznámení: na žádost dárce informujeme: Kdo má zájem o 1 kovovou postel a 6 matrací zdarma? Vhodné využití na chatu či chalupu.. Informace v kanceláři OUN.

4 Komunitní plánování sociálních služeb v Olomouci Pravidelně každý čtvrtek v měsíci březnu se zástupci OUN Olomouc zúčastňovali schůzek na přípravě 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období Co to je komunitní plánování sociálních služeb? Je to metoda, kterou je možné v jednotlivých městech plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním potřebám a možnostem. Komunitní plánování je proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb. Výsledkem je kompromis přání a možností. Cílem je vytvořit systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané na služby jsou využívány efektivně. Důraz je kladen na partnerství mezi účastníky, to znamená mezi zadavatelem (město Olomouc), poskytovatelem (nestátní neziskové organizace = mezi jinými OUN Olomouc, organizace zřizované městem, krajem, státem) a uživatelem (ten, kterému jsou soc. služby určeny, např. osoby se sluchovým postižením) sociálních služeb. Tím, že se OUN Olomouc zapojila do komunitního plánování jednak jako poskytovatel, a v osobě Mgr. Panského i jako uživatel, získala možnost aktivně se podílet na utváření celkového systému sociálních služeb, možnost prosazovat a hájit zájmy osob se sluchovým postižením. V první polovině měsíce dubna 2006 budou zpracovány cíle a opatření pro 1. komunitní plán soc. služeb (1.KPSS), v další fázi bude 1. KPSS procházet připomínkovým řízením. O dalším pokračování procesu KPSS budeme členy OUN Olomouc informovat jednak na našich společných besedách a přednáškách, jednat prostřednictvím Info OUN. Kromě komunitního plánování ve městě Olomouc se naše organizace také zapojuje do komunitního plánovaní v Olomouckém kraji. Při této příležitosti se zástupci OUN Olomouc zúčastní konference v RCO ve dnech 20. a UMÍME SE DOMLUVIT Dne proběhla na Magistrátu města Olomouce úvodní schůzka k přípravě letošního ročníku multikulturní akce Umíme se domluvit. Termín pořádání akce: místo: jako již tradičně Atletický klub TJ Milo Olomouc. Náplní tohoto ročníku bude již tradičně sport a kultura. O průběhu příprav, programu a podmínkách účasti na sportovních soutěžích budeme členy OUN Olomouc informovat průběžně.

5 UPOZORNĚNÍ!!!! S prodejcem drobného občerstvení panem M.B. byla v OUN s okamžitou platností zrušena smlouva o prodeji - porušení podmínek smlouvy a nezaplacení dlužné částky. Prodej v bufetu bude zajištěn při přednáškách a akcích OUN Bufet v OUN je k pronajmutí!!! Nájemce zaplatí předem pouze 500,-- Kč měsíčně pro OUN Olomouc (na úhradu elektřiny, vody a plynu, jiné poplatky už neplatí!) Veškerý zisk zůstává nájemci!!! Zájemci o pronájem bufetu se mohou hlásit v OUN každý pracovní den od 8 16 hodin. Nájemce případný zisk sám zdaní u příslušného FÚ. U větších akcí o víkendech bude platba dle smlouvy. Akce v OUN Olomouc duben 2006 Plánované stěhování do náhradních prostor do bývalé školy Na Hradě nakonec nebude. Zahájení stavby Multifunkčního vzdělávacího centra nejen pro osoby neslyšící se odkládá vše bude vysvětleno na této přednášce. (viz text níže) V současné době hledáme náhradní prostory pro zajištění činnosti denního stacionáře. V lednu tohoto roku jsme požádali tajemníka MmOl, Bc. Večeře, o schůzku v této věci. Již dohodnutou schůzku však tajemník odvolal a dosud nám ani na písemné urgence neodpověděl, a to už je měsíc duben. Bližší aktuální informace v případě jakékoliv změny budou uveřejňovány na venkovní nástěnce u OUN Olomouc Jungmannova 25.. Čtvrtek od 16,30 v OUN bude beseda na 2 témata: 1. Krizový stav - povodně, havárie - jak se předem připravit a ochránit? Krizový štáb ( databáze neslyšících občanů apod.. ) 2. Multifunkční vzdělávací centrum pro neslyšící

6 Připravované akce-mezinárodní VÝMĚNA MLÁDEŽE-FINSKO V březnovém INFO jsem oznámili, že OUN Olomouc, v rámci své strategie integrace zdr.postižených do tzv.běžné populace, se podílí na EU programu Mládež. Jde o mezinárodní výměnu mládeže NATURE 2006 ve věku let, Youth Piispala Nature, Sports and Youth travelling centre v Kannonkoski" ve dnech ve Finsku. Ve skupině mladých, neslyšících lidí, (podmínkou je zaplacené členství v OUN v letošním roce) jsou: vedoucí Kamil Panský, Karolina Hyklová, Monika Zaoralová, Monika Zelinková, Václav Tancibudek + tlumočnice a překladatelka Romana Mázerová VOLBY 2006 Blíží se další volby a dosud nikdo z politických stran nepamatoval na neslyšící občany. S radostí oznamujeme, že už existuje v české historii první politická strana, která nezapomíná při informování v předvolební kampani ani na občany se sluchovým postižením. Na základě dohody mezi OUN Olomouc a KDU-ČSL budou předvolební mítinky (= veřejná setkání s občany) tlumočeny i pro neslyšící občany. Proto i neslyšící voliči mohou pokládat otázky hned osobně na místě. Všechny uvedené MÍTINKY KDU-ČSL BUDOU pro sluchově postižené občany TLUMOČENY do znakového jazyka! Všichni sluchově postižení zájemci jsou srdečně zváni. Termíny okresních volebních mítinků KDU-ČSL v Olomouckém kraji Přerov, nám. T. G. Masaryka, od 15:00 hodin Prostějov, nám. T. G. Masaryka, od 15:00 hodin Jeseník, Masarykovo náměstí, od 15:00 hodin Šumperk, Sady 1. máje U sovy, od 14:00 hodin Olomouc, Horní náměstí, od 15:00 hodin

7 POVODEŇ V OLOMOUCI Jak naše OUN informovala a pomáhala neslyšícím občanům Olomouce OUN Olomouc byla ve dnech, kdy byla v Olomouci povodeň a hrozilo vylití řeky Moravy ze svého koryta, plně na nohou. sobota Olomouc-Lazce Sobota 00,30 hodin ráno: Paní Zajacová byla kontaktována paní Machovou (vedoucí oddělení služeb seniorům a zdravotně postiženým na Magistrátu města Olomouce) v sobotu v 00,30 hodin ráno pro předání seznamu neslyšících lidí, kteří bydlí v ohrožených částech města Olomouce poblíž řeky Moravy a krizový štáb uvažoval, že v těch místech bude nařízena evakuace. Seznam by potom sloužil policii ČR, která by zajistila případnou evakuaci těchto obyvatel. Sobota 12,00 hodin Petr Bergmann v sobotu informoval formou sms a faxu neslyšící občany o hrozící přívalové vodě a vylití řeky Moravy. Sobota 20,00 hodin Daria Zajacová ve večerních hodinách objíždí neslyšící osoby v blízkosti Moravy a upozorňuje na blížící se možnost vylití řeky Moravy a zjišťuje, zda všichni mají informace a jsou v bezpečí. Předány kontakty na tlumočníky pro případ potřeby do evakuačního centra na Tererově nám. v Olomouci. Neděle 01,00 hodin Sirény města Olomouc hlásily poplach protržení hráze v Horce nad Moravou hlášena evakuace obyvatel z ohrožených čtvrtí podél řeky Moravy. Neslyšící však tyto sirény a hlášení z amplionů neslyšeli, proto jsme osobně nahrazovali hlášení amplionů a sirén Petr Bergmann 1,30 hodin zaslání faxů a sms zpráv neslyšícím občanům v daných lokalitách + ke každému neslyšícímu zajel domů a zvonil a informoval o blížícím se nebezpečí přívalové vlny.

8 Během soboty a neděle kontrola sklepních prostor OUN, zda nejsou zaplaveny spodní vodou, nebo vodou z kanalizace Dariou Zajacovou a Petrem Bergmanem. Pohled na zadní část školy pro SP děti v Olomouci- neděle odpoledne (voda už klesla a ustoupila) Voda klesá pohled na most u restaurace Bristol. Neděle odpoledne , Olomouc-Černovír-zpevnění břehů pytlemi s pískem

9 Co dělat po povodni? 1. Nechte si zkontrolovat stav obydlí: statickou narušenost, obyvatelnost bytu, domu, rozvody energií (plynu, elektrické energie), stav kanalizace a rozvodů vody, pokud neklesne hladina spodní vody, nečerpejte vodu ze sklepů domů. 2. Podle pokynů hygienika: zlikvidujte potraviny, které byly zasaženy vodou, zlikvidujte polní plodiny, které byly zasaženy vodou, zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo, které bylo usmrceno povodní, nahlaste hygienikovi výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat, nepijte vodu z místních zdrojů, pokud hygienik vodu jako pitnou neschválil. 3.Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádejte: (v obcích mohou být zřizována místa humanitární pomoci) finanční pomoc, pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky, potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod, další potřebné prostředky. 4. Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků a zabezpečte: vyčištění studny a odčerpání znečistěné vody, chemické ošetření vody ve studni, laboratorní prověření kvality vody, povolení od hygienika o používání obnoveného zdroje pitné vody. 5. Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod: ohlaste pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami, vyhotovte soupis škod, případně je zdokumentujte (fotografie, znalecký posudek, účty, svědectví), při řešení pojistné události postupujte podle pokynů pojišťovny, odškodnění obdržíte dle smluvních podmínek po uzavření šetření. 6. Pokud možno aktivně se zapojte při likvidaci následků povodní: informace o možnosti zapojit se do obnovovacích prací obdržíte od pracovníků obecního úřadu a dalších pověřených pracovníků, jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, starým a nemocným lidem, dodržujte pokyny územně příslušných správních úřadů, dbejte dodržování hygienických zásad při pracích na území zasaženém povodní a nechte si řádně ošetřit každé otevřené zranění, odstranění škod způsobených povodní lze v řadě případů zvládnout svépomocí, nebezpečí z dlouhodobé práce v externích podmínkách nepodceňujte, odstranění škod způsobených povodní je dlouhodobý proces náročný na materiální, finanční a psychologickou podporu. Vzájemná pomoc a sociální péče o postižené je většinou nezbytná a je vhodné jí co nejvíce využívat.

10 Program nejbližších organizací ČMJN: čt 6. dubna 2006 v 17 hod. HURÁ TELEVIZE Pozvánka na malou oslavu u příležitosti zprovoznění televize v našem stacionáři. (ČT1, ČT2, NOVA, ČT 24 zpravodajství, ČT4 sport) čt 13. dubna od 17 hod. TVOŘIVÁ DÍLNA VELIKONOČNÍ DEKORACE čt 20. dubna od 17 hod. DAŇOVÉ ÚLEVY, VÝHODY OD STÁTU čtvrtek od 17 hod. PĚSTOVÁNÍ POKOJOVÝCH ROSTLIN 22. dubna 2006 VZPOMÍNKOVÝ POCHOD K 1. VÝROČÍ ÚMRTÍ IVANA FIŠERA ( ) Od měsíce dubna bude v UNB zajišťovat tlumočení do znakové řeči paní Drahuše Szymusiková. Pro členy UNB je tato služba tlumočení do znakové řeči poskytována ZDARMA. Spolek neslyšících Opava: velikonoční beseda /šipky, karty / 22.4.Přednáška /Rakovina-jak předcházet, je dědičná?/ OUN Olomouc obdržela žádost o informování nejen sluchově postižených klientů na novou službu: Seznamka pro zdravotně postižené zájemce Odkaz je na: Případný kontakt mailem je: Kontakt přes SMS ( ne přes tlf) je: Pokud někdo nemá PC a internet, tak klidně je možné znění inzerátu napsat klasickou poštou na adresu: Věra Kuncová, Josefa Šímy 780, Jaroměř.

11 OUN Olomouc připravuje jako každý rok v 1.polovině července tradiční LETNÍ DĚTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR pro děti let se sluchovým postižením Místo: Ubytování: Stravování: Doprava: Vedoucí tábora: bude upřesněno, nyní vybíráme nejvhodnější lokalitu V chatkách Plná penze Zajištěna autobusem od OUN Olomouc tam i zpět Mgr. Panská Svatava + 6 zkušených vedoucích + 1 zdravotník Náplň programu sportovního tábora: Cykloturistika (výlety po okolí), pohybové a sportovní hry, soutěže v tábornických znalostech a dovednostech, orientace v přírodě, táboráky, koupání v bazénu, výtvarné činnosti arteterapie. Dále se také zaměřujeme na obohacení slovní zásoby a řečový projev. Po obdržení Vaší předběžné přihlášky podáme bližší informace. Cena pro dítě činí: předpoklad ceny cca ,-Kč a dle upřesnění dotace z MZ Kontakt: Mgr. Svatava Panská fax: , mobil: Nebo přímo OUN Olomouc: tel: , fax: , Předběžná přihláška- odeslat na adresu OUN Olomouc nebo faxem : Jméno a příjmení Datum narození: Adresa Zdr.pojišťovna: Číslo ZTP: Kontakt na Vás :tel., fax., mobil, )

12 Smuteční oznámení V únoru zemřel bývalý člen OUN Olomouc, pan Josef Novák-soukromý neslyšící živnostník (malíř a natěrač) z Ostravy. Dne zemřela naše dlouholetá členka Věra Koppová

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR 1. Úvod. 2. Organizace povodňové ochrany v České republice. 3. MV - generální ředitelství HZS ČR a jeho hlavní úkoly při zajišťování ochrany před povodněmi.

Více

Jak se připravit na povodně

Jak se připravit na povodně Jak se připravit na povodně Povodně jsou jednou z nejčastějších krizových situací u nás. Jak se na ně připravit a co dělat, když voda opadne, Vám poradí Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií

Více

INFO měsíčník OUN Olomouc na duben2007

INFO měsíčník OUN Olomouc na duben2007 Oblastní unie neslyšících Olomouc, Kosmonautů 10, 772 00 Olomouc. Telefon: 585 510 258 mobil: 774 585 225, 777 959 722; SMS: 777 854 328 E-mail: ouneslysicich.ol@iol.cz, oun.olomouc@quick.cz, oun.ol@centrum.cz

Více

volejte zdarma 800 770 660 specialista na prodej a nákup nemovitostí v Bystrci INFORMACE ÚŘADU PRO OBČANY

volejte zdarma 800 770 660 specialista na prodej a nákup nemovitostí v Bystrci INFORMACE ÚŘADU PRO OBČANY 201 Zpravodaj městské části Brno-Kníničky INFORMACE ÚŘADU PRO OBČANY Podmínky pálení rostlinného odpadu na otevřených ohništích Spalování suchých rostlinných zbytků se dle Požárního řádu MČ Brno-Kníničky,

Více

Plán činnosti při nasazení Humanitární jednotky ČČK za mimořádných situací

Plán činnosti při nasazení Humanitární jednotky ČČK za mimořádných situací Plán činnosti při nasazení Humanitární jednotky ČČK za mimořádných situací Název projektu: Červená hranice Česká republika Slovenská republika Číslo projektu: 24410220044 Plán činnosti při nasazení Humanitární

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-CHRLICE. ROČNÍK 15, ČÍSLO 82 Únor 2009

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-CHRLICE. ROČNÍK 15, ČÍSLO 82 Únor 2009 www.chrlice.brno.cz CHRLICKÉ OKO INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-CHRLICE ROČNÍK 15, ČÍSLO 82 Únor 2009 SLOVO STAROSTY Obyvatelé Chrlic, kteří pozorně sledují dění v naší městské části příznivě

Více

Výroční zpráva 2 0 1 0 Oblastní unie neslyšících Olomouc

Výroční zpráva 2 0 1 0 Oblastní unie neslyšících Olomouc Výroční zpráva 2 0 1 0 Oblastní unie neslyšících Olomouc 1 Obsah: 1. Základní identifikační údaje organizace, struktura 3 2. Poslání a cíle OUN Olomouc 4 3. Činnost a program akcí OUN Olomouc v roce 2010

Více

VAŠE CESTY K BEZPEČÍ

VAŠE CESTY K BEZPEČÍ VAŠE CESTY K BEZPEČÍ ANEB CHYTRÉ BLONDÝNKY RADÍ... Informačně vzdělávací projekt Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje a Diecézní charity

Více

Českomoravská jednota neslyšících

Českomoravská jednota neslyšících 2010 Českomoravská jednota Zleva sedí Mgr. Ota Panský předseda Oblastní unie Olomouc (OUN) jana KadlČková předsedkyně Spolku Břeclav (SNB) svatopluk Žamboch předseda Českomoravské jednoty (ČMJN) a Unie

Více

Českomoravská jednota neslyšících

Českomoravská jednota neslyšících 2011 Českomoravská jednota neslyšících Zleva stojí: FRANTIŠKA NOVÁKOVÁ tlumočnice Jihlavské unie neslyšících LEOŠ PRUŠVIC pracovník v sociálních službách Unie neslyšících Brno DUŠAN ŠPRLA místopředseda

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského. Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka. předsedy. předsedy. Českomoravské jednoty neslyšících

Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského. Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka. předsedy. předsedy. Českomoravské jednoty neslyšících 2014 Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského předsedy Českomoravské jednoty neslyšících Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka předsedy Oblastní unie neslyšících Olomouc Vážení čtenáři, Vážení přátelé, je mi velkou

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Ročník: XIX 11. 1. listopadu 2011 Den Sociálních služeb Města Milevska v Domě kultury v Milevsku Ve středu 12. října 2011 se v Domě kultury v Milevsku uskutečnil Den Sociálních

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu ÚNOR 2008 Rozpočet na rok 2008 a letošní velké investiční akce Z obsahu vybíráme: Výběrové řízení referent odd. stavebně správního Stavebního úřadu 2 Letošní

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

Nabídka rekvalifikačních kurzů zdarma! Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava

Nabídka rekvalifikačních kurzů zdarma! Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, opět Vám přinášíme aktuality o činnosti na našich detašovaných pracovištích a pozvánky na připravované akce. Jako vždy v tomto čtvrtletníku naleznete také mnoho aktuálních

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

130. DOPIS ČLENŮM Březen 2010

130. DOPIS ČLENŮM Březen 2010 130. DOPIS ČLENŮM Březen 2010 Sekretariát Ječná 1434/11, 120 00 Praha 2, telefon/fax: 222 250 603, 602 677 653 Úřední hodiny: pondělí 14 18 hodin, středa 9-12 hodin, čtvrtek 9 11 hodin Bankovní spojení:

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje. Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka

Radniční listy. Majetkový odbor informuje. Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 21 KVĚTEN 29.5.2013 Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVEN 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 294 ZDARMA 1. Zprávy z radnice str. 3 10 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10 3. Koncert ke Dni otců str. 12 4. Sportovní zprávy str. 23 5. Inzerce

Více

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008-2012 Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování 4 2. Zpracování

Více

Archivace článků ( Krnovské listy) Dům dětí a mládeže Méďa nabízí stovku zajímavých útvarů Dům dětí a mládeže (DDM) Méďa Krnov je zařízení Moravskoslezského kraje zaměřené na volnočasovou aktivitu dětí

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 16 leden - únor 2003 Ačkoliv lidé nemuseli být při zimní povodni v Ústí nad Labem evakuováni, nevznikl dopravní kolaps, voda nenatekla

Více

MĚSTSKÉ NOVINY TRUTNOVA. ROČNÍK 22 Březen 26. 3. 2014. Čeští i polští podnikatelé fandí obnovitelným zdrojům energie

MĚSTSKÉ NOVINY TRUTNOVA. ROČNÍK 22 Březen 26. 3. 2014. Čeští i polští podnikatelé fandí obnovitelným zdrojům energie Radniční listy MĚSTSKÉ NOVINY TRUTNOVA ROČNÍK 22 Březen 26. 3. 2014 Čeští i polští podnikatelé fandí obnovitelným zdrojům energie Obnovitelné energetické zdroje a úspora energií jsou témata, která trápí

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE září 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Září Na Panny Marie narození, vlaštovek shromáždění V září se

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 2 2011 Slivenecký masopust 2011 V sobotu 26. února jsme se ve Slivenci probudili do mrazivého, ale slunečného dne. Již krátce po poledni se u

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Výroční zpráva 2 0 0 7 Oblastní unie neslyšících Olomouc

Výroční zpráva 2 0 0 7 Oblastní unie neslyšících Olomouc Výroční zpráva 2 0 0 7 Oblastní unie neslyšících Olomouc Ze slavnostního otevření Multifunkčního vzdělávacího centra pro osoby se sluchovým postižením Dne 10.5.2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU

Více