Srdečně zveme do našich řad nové členy!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srdečně zveme do našich řad nové členy!"

Transkript

1 pravidelně aktualizované novinky výsledky z výstav, závodů a soutěží zdravotní výsledky dobrmanů prezentace dobrmanů z našeho klubu pozvánky nejen na klubové akce naše i zahraniční přihláška pro nového člena klubu inzerce štěňátek a mnoho dalšího. Srdečně zveme do našich řad nové členy!

2

3 Zápisy ze schůzí výboru str.3 Informace, novinky, oznámení str.17 Výsledky DKK str.18 Klubové akce sezóny str. 20 Ohlédnutí str.36 Kardiomyopatie str.38 Výsledky výstav str.46 Inzerce str.49 Oprava z čísla 3/2009: Chriss z Padoku majitelky p. Hanky Houdkové již získal titul C.I.E tedy Mezinárodní výstavní šampion (nikoliv C.I.B.- Mezinárodní šampion krásy ). Omlouváme se a ještě jednou gratulujeme k prvenství v ČR. Seznam získaných loňských šampionátů našich dobrmanů(a některé další dokumenty) najdete bohužel až v příštím čísle Zpravodaje. Omlouváme se, ale bohužel notebook s daty doznal po jarní bouřce újmy a ta zapřičinila i mírné opoždění vydání tohoto čísla. Doufali jsme, že se podaří bohužel- příště! Omlouváme se! Na titulní stránce: If Černý trůn * ( Wanja Wandor v. Stevinhage x Judyt Dunaxa ) Šampion ČR, SR, PL, CACIB, R.CACIB, BOB, BOS IPO1, SchH1, ZVV1, T1, ZMT, ZM, BH Bonitace DKČR 6AIIA, svod dorostu 5A RTG 2/2 (CZ 2001) Holter and SONO - Cardio - neg (3/2007) Matka vrhů A, B, C, D v CHS od Sopečné hory Majitel : Iva Haiderová, Odolena Voda Ambra oslavila 10. narozeniny! Gratulujeme!!! 1 1

4 D O B R M A N K L U B Č E S K É R E P U B L I K Y PŘEDSEDA KLUBU MÍSTOPŘEDSEDA MUDr. Renata Bočanová František Dočekal Lesní 224, Petrov Chlomek Mozartova Davle Říčany mob: Tel.: ÚSTŘEDNÍ PORADKYNĚ CHOVU MVDr. Marie Brožová Zámecká Měšice telefon JEDNATEL POKLADNÍK Iva Haiderová Božena Ranglová Revoluční 401 Petra Jilemnického 332, Odolena Voda Čelákovice mob: mobil: HLAVNÍ VÝCVIKÁŘ Zdeněk Saska Předhvozdí Kostelec nad Černými lesy telefon ČLEN VÝBORU Kateřina Michalová KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE: PŘEDSEDA KRK ČLENOVÉ KRK REDAKCE ZPRAVODAJE Václav Sklenář Mgr. Jana Houdková Libuše Lásková V Předpolí 28 telefon: , Borek , Praha Dřísy Jana Hanko telefon mob: telefon ČÍSLO ÚČTU DKČR ČESKÁ SPOŘITELNA : / 0800 UPOZORNĚNÍ Zákonem 77/2004 Sb. na ochranu zvířat proti týrání je v České republice kupírování uší zakázáno. 2

5 Zápis ze schůze výboru DKČR ze dne v Novém Vestci Přítomni: MUDr.Renáta Bočanová, MVDr.Marie Brožová, Iva Haiderová, Kateřina Michalová, Božena Ranglová, František Dočekal, Zdeněk Saska, Václav Sklenář za KRK Kontrola zápisu ze dne TRVÁ Bod 1. Opakovaná urgence: stále někteří členové neposlali kopie knihy krytí či knihy odchovů k rukám ÚPCH MVDr.Brožové. Termín splnění této povinnosti pro kontrolu evidence a placení účelových poplatků za rok 2008 byl do !!!!! Vyzýváme všechny, kteří dosud tak neučinili, k urychlené nápravě. Týká se i majitelů, jejichž psi nekryli!!! Kontrola zápisu ze dne Bod 1. Průběh jednání DKČR a MSDK /viz dále/ Bod 2-7 SPLNĚNO NOVÉ ÚKOLY A KONSTATOVÁNÍ Bod 1. Průběh jednání DKČR a MSDK Dne odeslala R.Bočanová em návrh kvalifikačních kriterií pro společnou reprezentaci obou klubů v r.2010, která byla dojednána výbory obou klubů na společné schůzce ve V.Němčicích. Po dalších dvou ech, které si výbory obou klubů vzájemně odeslaly v průběhu měsíce listopadu, jež podrobněji specifikovaly závody uznávané jako kvalifikační, nastal náhlý zvrat v dosavadních jednáních poté, kdy výbor MSDK prostřednictvím pana předsedy Růžičky em ze dne oznámil, že na myšlenku společné reprezentace v r dále nereflektuje. Otázka reprezentace pro rok 2011 zůstává ze strany MSDK otevřena. Bod 2. Zvací dopis předsednictvu MSDK na členskou schůzi DKČR odešle neprodleně I.Haiderová. Bod 3. Oprava tiskové chyby na pozvánce na členskou schůzi na webu a otištěné ve zpravodaji chybné označení ulice správná adresa je BAR-KUŽELNA Revoluční 410 Šestajovice. Výrazné upozornění /červeně/ na úvodní stránku webu DKČR!! + výzva členům členové, kteří již uhradili členský příspěvek za r 2010, aby vzali platební doklad s sebou na členskou schůzi a předložili jej ke kontrole při prezenci. Termín: neprodleně. Zodpovídá: I.Haiderová Bod 4. Speciální výstava DKČR 2010 doplnění výstavních poplatků soutěže 150Kč, třídy baby, veterání a dorost 300Kč/400Kč při II.uzávěrce, nečlen + 100Kč. Bod 5. Příprava účetní uzávěrky. Zodpovídá: B.Ranglová, F.Dočekal Termín: do Zpracování daňového příznání za rok 2009 a podání na FÚ v Brandýse n./l. Zodpovídá: B.Ranglová. Termín: do Zpráva o hospodaření klubu Zodpovídá: B.Ranglová. Termín: do čl.schůze. 3

6 Bod 6. ČMKJ jako pořadatel MVP Brno žádá uzavřít smlouvu o delegaci zahraničního rozhodčího /DKČR navržena Jolanta Jablonska/. Přeložený návrh smlouvy je pro DKČR z hlediska požadovaného finančního vypořádání zcela neakceptovatelný, bude předložen protinávrh. Zodpovídá:R.Bočanová. Termín: neprodleně. Bod 7. Nákup čtečky čipů pro DKČR průzkum trhu /technické parametry a cenové relace/. Zodpovídá: R.Bočanová,I.Haiderová,K.Michalová. Bod 8. Podmínky pro udělení Klubového šampiona mladých splnil Bred Black Dancer majitelky Renáta Procházkové gratulujeme. Bod 9. Osobní pozvánky na členskou schůzi všem majitelům, jejichž psi získali v r 2009 Klubový šampionát odešle I.Haiderová. Termín: neprodleně. Poháry pro oceněné zajistí K.Michalová a B.Ranglová. Termín: do čl.schůze. Bod 10. Ve zpravodaji I/2010 budou otištěny propozice a přihlášky Klubové výstavy DKČR pořádané v Klánovicích a Speciální výstavy DKČR Zodpovídá: I.Haiderová, K.Michalová. Termín: do Bod 11. Návrh figurantů /kombi vítěz/na KV Klánovice navrženi pp.křeček, Berdych,Kubec. Z navržených figuranta dojedná ZKO Klánovice. Bod 12. Změna termínu konání MR dobrmanů 2010 /vzhledem k souběhu s MR belgických ovčáků/. Návrh S pořádající ZKO Jihlava projedná Z.Saska. Jednání s ČKS: R.Bočanová. Termín: neprodleně. Bod 13: Noví členové: Elsinger Věra, Králová Michaela, Patěk Ladislav, Prokš Pavel, Šolc Štefan Konec schůze hod zapsala: Renáta Bočanová Příští schůze od 9.00 hod. v Šestajovicích (před členskou schůzí) 4

7 Zápis ze schůze výboru DKČR ze dne v Praze 9 Šestajovicích Přítomni: MUDr.Renáta Bočanová, MVDr.Marie Brožová, Iva Haiderová, Kateřina Michalová, Božena Ranglová, František Dočekal, Zdeněk Saska, Václav Sklenář za KRK Kontrola zápisu ze dne TRVÁ Opakovaná urgence: stále někteří členové neposlali kopie knihy krytí či knihy odchovů k rukám ÚPCH MVDr.Brožové. Termín splnění této povinnosti pro kontrolu evidence a placení účelových poplatků za rok 2008 byl do !!!!! Vyzýváme všechny, kteří dosud tak neučinili, k urychlené nápravě. Týká se i majitelů, jejichž psi nekryli!!! Bod 7. Nákup čtečky čipů pro DKČR průzkum trhu /technické parametry a cenové relace/. Zodpovídá: R.Bočanová,I.Haiderová,K.Michalová. Bod 10. Ve zpravodaji I/2010 budou otištěny propozice a přihlášky Klubové výstavy DKČR pořádané v Klánovicích a Speciální výstavy DKČR Zodpovídá: I.Haiderová, K.Michalová. Termín: do Bod 12. Změna termínu konání MR dobrmanů 2010 /vzhledem k souběhu s MR belgických ovčáků/ na ZKO Jihlava souhlasí. Požadavek telefonicky projednán s VK ČKS-souhlasí, posunutí termínu musí ještě potvrdit předsednictvo ČKS na svém příštím zasedání. Ostatní body splněny. NOVÉ ÚKOLY A KONSTATOVÁNÍ Bod 1. Vedoucím reprezentace DKČR na MS 2010 byl jednomyslně schválen výcvikář klubu p.saska Bod 2. Schůzka chovatelských klubů pořádáná ČMKU dne v Praze za DKČR se zúčastní I.Haiderová. Bod 3. Nový člen Pavlína Kohoutová. Konec schůze hod zapsala: Renáta Bočanová Příští schůze od 14,300 hod. v sídle klubu. 5

8 ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHUZE DKČR Praha 9 Šestajovice Začátek: 10,15 účast 32 členů, v průběhu schůze odešli 3 členové Návrh mandátové komise - Jitka Stöhrová, Libuše Lásková a Mgr Jana Čechová byl jednohlasně schválen. Program schůze jednohlasně odsouhlasen. - Zpráva předsedy o činnosti klubu za rok Zpráva jednatelky klubu - Zpráva ústředního poradce chovu - Zpráva pokladníka - Zpráva výcvikáře - Zpráva KRK - Zpráva redakce zpravodaje Diskuse k předneseným zprávám Návrh na zveřejnění jmenného seznamů členů DKČR na webových stránkách klubu většinou odsouhlaseno Pro: 29 Proti: 4 Zdrželo se: 0 Referát MUDr. Rosalie Bennettové o kardiomyopatiích u dobrmanů úvod do problematiky Přestávka 30minut Předání pohárů a diplomů Klubovým šampionům Aktualizace klubových normativ *** 1/ návrh: zachování doživotní chovnosti psů /samců/ i po 9. roce života. Pro: 28 Proti: 0 Zdržel se: 1 /z počtu aktuálně přítomných v sále - platí i pro další hlasování/ ***2/ návrh: psi, kteří neuspěli na základní bonitaci MSDK se následně nemohou zúčastnit prvotní bonitace DKČR. Pro: 29 Proti: 0 Zdrželi se: 4 ***3/ návrh: kandidáti do předsednictva DKČR musí být členy DKČR min.3roky a zároveň chovatelskou činnost musí provozovat pod DKČR Pro: 29 Proti: 0 Zdrželi se: 4 ***4/ návrh: kandidáti do předsednictva DKČR nemohou být osoby blízké podle Občanského zákoníku Z. 40/1964Sb 116 Pro: 29 Proti: 0 Zdrželi se: 3 6

9 Všeobecná diskuse Návrh p.křečka na omezení členství osob ve vícero DK člen DKČR by neměl být zároveň členem jiného DK. Návrh neprojednáván, bude konsultován s právníkem a případně předložen k projednání na příští členské schůzi DKČR. Členská schůze zkonstatovala, že veškeré návrhy našeho klubu směřující k MSDK, týkající se případného sloučení obou klubů jsou ze strany MSDK ignorovány. Návrh z pléna: ukončit vstřícné kroky DKČR vedoucí ke sloučení obou klubů, chovnosti a reprezentace. Pro: 22 Proti: 1 Zdrželo se: 8 Návrh z pléna na doplnění kodexu reprezentanta: reprezentant svým podpisem stvrzuje, že bude-li v budoucnu startovat v reprezentaci jiného DK, nebude pak už nikdy moci startovat v reprezentaci DKČR. Pro: 20 Proti 1 Zdrželo se: 9 Členská schůze zkonstatovala, že chovatelské a bonitační podmínky bude v budoucnu třeba sjednotit s předpisy IDC a toto bude úkol pro příští členskou schůzi DKČR. V Praze dne Zapsala: Libuše Lásková Mandátová a návrhová komise Mgr.Jana Čechová Jitka Stöhrová 7

10 Výroční členská schůze DKČR zpráva předsedy Od poslední členské schůze, která se konala dne v Praze 10, se výbor do dnešního dne sešel celkem 10x. Výbor DKČR v prvním období pracoval ve složení předseda Miroslav Jásek, místopředseda Renáta Bočanová, jednatelka Iva Haiderová, výcvikář Zdeněk Saska, pokladní František Dočekal a Božena Ranglová. Většina z vás ví, že toto období bylo poznamenáno koncepční nejednotností výboru, kdy drtivá většina členů byla hrubě nespokojena s představou předsedy o řízení klubu směřující k tomu, prosadit proti názoru většiny různými manipulacemi a úskoky zájem svůj resp.jeho partnerky p.klvaňové. Ale došlo i hrubým pochybením z jeho strany. Poté co jsi vzal za své, odeslání přihlášek našich reprezentantů na MS 2008 do Judenburgu /viz zápis z VS ze dne bod 3/, se jen náhodou díky výcvikáři klubu, 14 dní po uzávěrce zjistilo, že organizátorovi odeslány nebyly. Stejně tak se stalo s přihláškami našich členů na ZTP v loňském roce, které neodeslal vůbec. Dne na mimořádné výborové schůzi poté, co byla panu Jáskovi ve funkci předsedy vyslovena nedůvěra, rezignoval na další působení ve výboru klubu zcela. Ale o tom jste byli již informováni prostřednictvím webu a klubového zpravodaje. Byl osloven první náhradník, vámi zvolený na členské schůzi v Klánovicích, která byla schůzí volební, a to pí.kateřina Michalová. Nutně tedy muselo dojít i k částečným změnám ve funkcích. Dostala jsem důvěru ostatních, abych činnost výboru řídila. Místopředsedou se stal p.dočekal, od kterého převzala funkci pokladníka pí Ranglová. Po tomto nelehkém období, kdy výborové schůze, stejně jako ostatní komunikace jednotlivých členů výboru s osobou předsedy probíhali v napjaté atmosféře a většina členů, věřte mi, byla již značně vyčerpána, čekal výbor nelehký úkol, zrealizovat Klubovou výstavu a ZTP v Rychety. V té době jsme všichni cítili i zaznamenali značnou skepsi k dosavadní práci výboru, která se manifestovala v počtu přihlášek na KV v době I.uzávěrky. Na první uzávěrku jsme tehdy měli 8 přihlášených psů. Většina významných vystavovatelů z řad našich členů, kteří sledují intenzivně dění nejen ve výstavním kruhu a kolem něj, ale i dění uvnitř klubu, nám tehdy potvrdila, že v průběh akce, která byla dítětem bývalého předsedy a jeho partnerky, mají pramalou důvěru a proto se hlásit nebudou. Někteří z vás vědí o přinejmenším nestandardním pozvání rozhodčího Bechta na naši akci v průběhu Grand Prix o Zlatého dobrmana v Kamenném mlýně , a to těsně před posouzením jejich feny, kterému přihlíželo i několik dalších vystavovatelů z DKČR. Přičemž nutno podotknouti, že výborem byl předběžně navržen na tuto akci jiný rozhodčí, pan Wiblishauser. K nedůvěře samozřejmě přispěla i nominace rozhodčích na výstavy pro rok 2009, kdy podobným způsobem obešel pan Jásek výbor a postavil jej před hotovou věc /viz zápisy z VS 28.4 a /. S vědomím, že náklady na výstavu se budou pohybovat v řádu 50-ti tisíc, jsme hledali východisko, aby akce neskončila dramatickým prodělkem pro klubovou kasu (konečné náklady na výstavu byly vyčísleny na K). Uvědomíte-li si že roční příjem klubu je zhruba 200 tisíc, snad mi dáte za pravdu, že jsou to náklady na jednu akci obrovské. Proto bylo nutno přijmout nepopulární a kontroverzní opatření a to odmítnutí přihlášky dvěma psům, které vystavuje pí.klvaňová z toho jeden pes je v majetku nečlena klubu. Věřte nám, že ani nás netěšilo využití tohoto článku novelizovaného Výstavního řádu ČMKU. Není pravdou, že šlo o zájmy osobní či snad mstu, jak nám bylo někdy podsouváno na virtuální kynologické žumpě, ale čistě o ekonomický zájem klubu. Chápeme jako povinnost řádně hospodařit s financemi klubu, což pro nás představuje zhruba vyrovnaný rozpočet. Tímto bolestivým rozhodnutím, kterým jsme získali zpět důvěru v korektnost celé akce, jsme hájili zájmy klubu, tedy vás. Upřednostnili jsme zájmy ostatních členů, nad zájmem člena, jemuž 8

11 není vlastní ani štipec etiky či sportovního chování vůči ostatním a ba co víc, který porušuje, či se pokouší porušovat a obcházet Výstavní řád. Interpretace tohoto řádu, a sice právo organizátora odmítnout přihlášku vystavovatele na Klubovou výstavu, byla operativně telefonicky konsultována s Výstavní komisí ČMKU /viz zápis z jednání VK ze dne /, která má kluby metodicky vésti /viz Stanovy ČMKU čl body o) a p)/. Tedy výbor z tohoto hlediska necítí žádné pochybení, neboť jsme byli ujištěni, že náš výklad VŘ je správný, Tento právní názor v nás stále přetrvává, i když předsednictvo ČMKU stanovisko Výstavní komise přehodnotilo /viz zápis z jednání předsednictva ČMKU č. 28 ze dne /. Promiňte mi kacířskou myšlenku, ale ani P ČMKU nemá patent na rozum. Tedy by tento rozpor mohla rozhodnout buď Valná hromada ČMKU, či spíše soud. Vzhledem k tomu, že klubu nebyly uděleny žádné sankce, možná i z určitých rozpaků samotného předsednictva, bylo rozhodnuto, že tyto kroky podniknuty nebudou, nýbrž náš zástupce na schůzce klubů pořádané ČMKU dne vystoupí s diskusním příspěvkem, ve kterém poukáže na nejednoznačnost výkladu VŘ ČMKU v současném znění. Přesto, že čl.11 odst.d) VŘ, který definuje právo organizátora výstavy na odmítnutí přihlášek, neukládá tomuto jakoukoli povinnost rozhodnutí odůvodňovat, stejně tak v propozicích výstavy bylo zmíněno právo organizátora na odmítnutí přihlášky, cítila jsem potřebu objasnit celou atmosféru a okolnosti kolem KV v Rychety. Cítila povinnost vůči našim členům, motivaci k našemu rozhodnutí ve své zprávě vyjádřit. Pokud má někdo v sále dojem, že bychom měli ustupovat manipulacím a pletichaření, jistě dostane prostor k vystoupení v diskusi po přečtení všech zpráv. Ale přejděme k příjemnějším věcem. Stejný víkend jako KV se konalo i historicky první ZTP pořádané DKČR. Nastoupilo celkem 8 jedinců, uspěli všichni, 7 jedinců získalo nejlepší povahový kód 1A. Pan rozhodčí velmi kladně hodnotil organizační připravenost této naší premiéry, ale hlavně povahovou úroveň předvedených psů. Vloni, stejně jako každoročně se konalo i MS, tentokrát v německé Apoldě. Naše reprezentace sice jako družstvo příliš neuspěla, podrobnější informace o akci jistě uslyšíte z úst výcvikáře klubu. Nemohu se s Vámi, ale nepodělit o krásný dojem z bodového hodnocení našich psů v královské disciplíně obranách. Rozhodčí členům naší reprezentace zadal 2x95bodů /p.jun, p.mikulecká/ 2x94bodů /p.klvaňová, p.kosař/, 1x88bodů /p.matějek po nevydařeném výkonu figuranta na kontroláku/ 1x86 bodů /p.janáček/. Průměrné hodnocení 92bodů v disciplíně C naše psy řadí v tomto směru ke špičkově připraveným. Dále bylo na podzim uspořádáno klubové mistrovství, o kterém bude jistě také podrobněji hovořit výcvikář, zmíním jen, že účast byla bohužel velmi nízká, stejně jako úroveň výkonů, zejm.v kategorii IPO1. Na závěr sezóny jsme pro vás připravili 2 víkendové výcvikové akce. První z akcí se konala na kynologickém cvičišti v Řepčicicíh u Velkých Popovic, kde jsme z kapacitních důvodů nemohli uspokojit neočekávaně obrovský zájem o výcvikovou akci. Proto jsme v termínu připravili další výcvikový víkend v areálu ZKO Zásmuky, kde byly účastníkům k disposici dvě cvičební plochy. Poměrně nízkou účast dobrmankářů si snad lze vysvětlit vysokým datem v kalendáři a spíše již předvánoční atmosférou. Abychom pokryli náklady, akci jsme otevřeli i pro jiná plemena. Mrzelo by mne, kdyby neúčast těch, na které se při prvním víkendu nedostalo, byla zapřičiněna zahořknutím. Opravdu pro nebývale velký zájem o1.víkendovou akci nebylo možno všechny zájemce uspokojit. Dále dovolte několik vět k jednání s MSDK. Jak jistě mnozí z Vás víte, čistě z iniciativy výboru DKČR se dne ve Velkých Němčicích uskutečnila společná schůze zástupců předsednictev obou klubů - za DKČR ve složení R.Bočanová, F.Dočekal, I.Haiderová, K.Michalová, Z.Saska. Za MSDK se schůzky zúčastil celý výbor mimo 9

12 výcvikářky dr.glisníkové roz.růžičkové. Na tuto schůzku jsme jeli s konkrétní představou, položit základní kameny budoucí spolupráce mezi kluby do dalších let. Za prioritní jsme považovali zlepšit úroveň vzájemné komunikace (vzájemnou informovanost o klub.akcích, výsledcích bonitací, pozvání zástupců druhého klubu na členskou schůzi). Dále projednat možnou součinnost týkající se sjednocení podmínek chovnosti do budoucna. Třetí okruh jednání se týkal společné reprezentace na MS 2010 a do dalších let. Musím se přiznat, že jsem z jednání odcházela naplněná optimismem, ústní jednání tehdy skončilo vzácnou shodou ve všem zmíněných oblastech. Dokonce i článek p.růžičky otištěný v lednovém čísle časopisu Psí sporty nazvaný MR ve výkonu dobrmanů sport i diplomacie dával příslib do budoucna. Pro ty, kteří článek nečetli, cituji závěrem mi dovolte, abych se zmínil ještě o jedné úspěšné akci, která v rámci tohoto mistrovství proběhla. Došlo zde ke schůzce a následnému jednání výborů DKČR a MSDK s cílem hledat cesty vzájemné a jednotné spolupráce v chovu dobrmana v ČR či výběru společné reprezentace ČR dle shodných kritérií. Na této schůzce zazněla celá řada námětů ke společné činnosti. Závěrem této schůzky byly nastíněny oblasti, kde bychom mohli začít a položit základní kameny případného sloučení obou klubů. Teď již bude záležet jen na jednotlivých výborech, jak razantně tyto myšlenky zrealizují a především na tom, zda zvítězí zdravý rozum a láska k plemeni dobrman nad ješitností jednotlivců. Od listopadu 2009 jsem z pověření výboru vedla ovou korespondenci s výborem MSDK zastoupeným výcvikářkou klubu, týkající se kvalifikačních kriterií pro výběr do společné reprezentace pro rok 2010, která se zejména po zveřejnění tohoto článku zdála být zcela reálnou /viz zápis z VS bod 1/ Jak si vysvětlit vojensky ukázkový obrat čelem vzad v podobě vyjádření výboru MSDK ze dne , ve kterém nám bylo prostřednictvím p.růžičky sděleno, že MSDK na myšlenku společné reprezentace v r.2010 nereflektuje. Výhled pro rok 2011 zůstal dle tohoto rozhodnutí výboru MSDK otevřen na jejich členskou schůzi, která se konala uplynulou sobotu. Vzhledem k tomu, že zástupci výboru DKČR nebyli na tuto schůzi pozváni, jak jednání dopadlo, víme jen zprostředkovaně. Z věrohodného zdroje však máme ověřeno, že ani pro rok 2011 a zřejmě ani na další léta, není myšlenka na společnou reprezentaci našeho státu ze stany MSDK žádoucí. Vzhledem k nízkému počtu dobrmanů na trojkové úrovni v ČR, mi toto rozhodnutí připadá kontraproduktivní a sami zvažte, zda vítězí láska k plemeni nad cituji ješitností jednotlivců. I přesto, že nikdo z našeho výboru nebyl na členskou schůzi MSDK pozván, my jsme i ústně daným příslibům dostáli a zástupce výboru druhého klubu pozvali. Vzhledem k tomu, že veškerá naše dosavadní investice skončila do této doby s nulovým výsledkem, návrhům na sjednocení bonitačních podmínek se nebráníme, ale domníváme se, že je otázkou dalšího konstruktivního jednání, ke kterému by, mám za to, za současných okolností měly být učiněny první kroky ze strany MSDK. Na závěr ještě pár chvil pro poděkování, těm bez jejichž štědrosti bychom jen stěží mohli udržet vyrovnanou úroveň hospodaření, aniž bychom museli jít cestou zvyšování příspěvků či škrtů v podstatných výdajích - tedy SPONZORUM v loňském roce na různé akce přispěli I.Haiderová-fi Peugeot, Hasičská vzájemná pojišťovna, Mgr.Houdková, CHS Od dvou lvů, fi Eukanuba, p.dočekal-fi Mastery, p.kipporová-fi Billa, p.aronová, p.hubka. Zvláštní dík patří manželům Okáníkovým, kteří darovali klubu přenosnou inkoustovou tiskárnu, významně pomohli s organizací klubového mistrovství, ale p.okáníková dokázala oslovit i několik firem, aby sponzorovali naši výpravu na MS do Apoldy. Bohužel díky nepříjemnosti, týkající se ústrojové nekázně v průběhu závodu, o které bude hovořit p.saska, jsme o tohoto letitého zprostředkovatele sponzoringu od firem ve stavebnictví zřejmě nadobro přišli. Velká slova díků si zasluhují i manželé Sýkorovi za bezplatné zapůjčení klubové místnosti 10

13 v sídle jejich firmy, stejně jako za jejich ochotu, kdykoliv nezjištně propůjčit ozvučení na klubové akce. Dále cítím potřebu poděkovat všem aktivním členům ZKO Sadská, kteří pro klub uspořádali v loňském roce KV, jarní a podzimní svod a bonitaci. Mimořádné uznání si zaslouží také Libuška Lásková jako redaktorka Klubového zpravodaje za její entusiasmus, bez kterého by zpravodaj mohl asi jen stěží vycházet. Skláním se všem členům výboru kteří, se mnou vypjaté období, o němž jsem hovořila z počátku, přestáli a neztratili ochotu investovat mnoho hodin ze svého volného času pro práci v klubových záležitostech, za kterou mnohdy sklidí jen anonymní kritiku či dokonce osobní zostuzování na diskusních fórech. Na závěr si k zamyšlení vypůjčím několik lidových úsloví - Člověk není tvor neomylný. Nikdo nemá patent na rozum. Není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. Kdo nic nedělá, nic nezkazí, ale buďme k sobě tolerantnější, otevřenější a upřímnější, více komunikujme a neschovávejme se za anonymy! Spojuje nás společná láska ke krásnému plemeni. Děkuji za pozornost V Praze dne Renáta Bočanová 11

14 V roce 2009 se konaly dva svody mladých dobrmanů,oba dva v Sadské.Jarního svodu se zúčastnilo25/ 10, 15 /jedinců.podzimního svodu se zúčastnilo 24/ 14, 10/jedinců.Celkem Bylo v roce 2009 předvedeno 49/ 24, 25/ jedinců.je to velký pokles proti roku 2008/tehdy bylo na svodech předvedeno 77/ 41,36/jedinců.Je to především důsledek toho,že v r.2008 byl zapsán rekordně malý počet štěňat-pouze 44/23,21/jedinců v našem klubu.bylo to 34%jedinců.Z MSDK se našeho svodu účastnilo 34 zapsaných štěňat-tj. 14%.Přitom jen z chovné stanice Halit Paša se našeho svodu zúčastnilo 27% štěňat zapsaných v této stanici. Černé zbarvení=a=32=65%,c=12x=24%,ab=1x=2% a B=4x=8%. V typu 5=42x=86%,6=3x=6% a 4=4x=8%. Nedostatky= M/jemná hlava=4x=8%,x=9x=18%,x=2x=4%,i 4x=8%,U,Z a O/hloub./4x, R/volnější/=1x,W/nahoře/1x,T=3x,Y=2x,O světl. 2x,Q 2x=4x/2xP1 a 2xM3/.,povaha=3x.. Bonitace se v roce 2009 konaly také dvě,obě v Sadské. Jarní bonitace se zúčastnilo 17/5,12/jedinců.Všichni pouze bonitace prvotní,všichni jedinci splnili.podzimní bonitace se zúčastnilo 20/ 8,12/jedinců.Prvotní bonitace se zúčastnilo jedinců19/ 8,11/.Jednomu psovi byla bonitace odložena pro špatnou kondici,jedna fena byla vyřazena pro střelbu a jedna fena nesplnila.celkem prvotní bonitaci splnilo 33/12,21/jedinců. Základní bonitace se zúčastnila a splnila jedna fena,afrika Coldplay- 5 AO II B. Prvotní bonitace-zbarvení-a=25/ 7,18/=76%,C=4/3,1/=12%,B=3/2,1/=9%,AB=1/0,1/=3%. V typu 5=27/9,18/=82%, v typu 6=4/ 3,1/=12%,v typu 4=2/ 0,2/=6%. Nedostatky=M/jemnější hlava/-5/ 0,5/, J=5/2,3/,K=1,0,O=1,1,O/hloub.=1,0, I=2,0, X/hrudní/ =8/1,7/,X=0,1,U=6/O,6/, V=0,2,W=O,1,T=0,2, R=2,0,Z=1,0. Přehled krytí a vrhů DKČR v r Gaston od Dvou lvů / 6, 6/ 11/ 5, 6/ Guta Jumper F Jumper / 7, 6/C 2,1 8/ 6, 2/C 2,1 Egida Jumper- A Svem 1-1 7/ 3, 4/C 0,4 7/ 3, 4/C 0 4 Enna Laguna Nova- I L.N / 6, 5/ 8/ 4, 4/ Cikánka od Sop.Hory- F Sh /22,21/C2,5 34/18,16/C 2, Brando Belníčko Caya Jumper / 6, 4/ 10/ 6, 4/ Dara Rodšvéd F Rodšvéd Fráze Zkanape Chris z Padoku Ichita Gold Mičer 1-1 6/ 3, 3/C 2,0 6/ 3 3/C 2,0 Harisma S.Kreal- E G.Dia

15 Amor Ex.Moravák Frea Calibra Magic Elton Ex.Moravák 1 1 7/ 4, 3/ 4/ 3, 1/ Bessy z Borov.lesů- D zb.ll. Lux Ex. Moravák Britanika Halit Paša Cliff v.beuchower 1 1 9/ 8, 1/C 1,0 8/ 7, 1/C1,0 Hermína Zkanape!A Eb.Q. Hof Urian Miratio / 6, 4/ 7/ 4, 3/ Airin Mor.Ex.Elite B Elydon Pako Daker 1 1 8/ 0, 8/C 0,5 8/ 0, 8/C 0,5 Kelly Černý trůn C Coldplay Bojan v.havelland 1 1 9/ 4, 5/ 7/ 3, 4/ Bora Belníčko G Brynal G. Ascomanis Gitano / 7, 4/C 2,2 10/ 6, 4/C2,1 Bess Ex.Moravák F E.Elite Quint v.edertal 1 1 3/ 3, 0/C2,0 2/ 2,0/C 1,0 Janina Gold Mičer A Jaroja Don Diego v 1 1 9/ 4, 5/C1,1 9/ 4, 5/C 1,1 A Sara Nigre 14 th. Harten Kern Meridian C 14 Mer. 19krytí,5xnezabřez.,14 vrhů, 125/67,58/C=10,13, 105/56,49/C=9,12,19 matek/císař3x=21% % zabř.74%,průměr naroz./vrh=8,9št./4,8-4,1/,průměr zaps./vrh7,5št./4a3,5/,z toho C=20%/ Psů 13 /16,24%/. Přehled krytí a vrhů v MSDK v r Batler de Grande Vinco 7/ 3, 4/ 6/ 2, 4/C 1,4 Fantasia Betelges G H.P. 10/ 5, 5/ 9/ 4, 5/C 2,1 Fantaghiro H.Paša- H 9/ 6, 3/ 9/ 6, 3/C 3, 2 Sonique de Gr.Vin. CH 10/ 2, 8/ 9/ 1, 8/C 0, 3 Izis Gabi Vigo- I H.P. 2/ 1, 1/ 2/ 1, 1/ Indiana B.Gotika- G Gumby 6/ 2, 4/ 6/ 2, 4/C 0, 2 Aerola Gr.Line- J H.P. 10/ 6, 4/ 9/ 5, 4/C 2, 1 Ježibaba H.P.- K H.P. 8/ 5, 3/ 8/ 5, 3/C 2,2 Fantasia Betelges- L H.P. 8/ 6, 2/ 8/ 6, 2/C 2, 1 Cheyenne H.P.- M H.P. 9/ 3 6/? Princezna H.P.- N H.P. 7/ 5, 2/? Jasmína B.Gotika- O H.P. 11/ 6, 5/? Ithaka H.P.- P H.P vrhů 93/46,47/C12,16? 11 fen Elton Ex.Moravák 7/ 5, 2/ 5/ 4, 1/ Kim Černý trůn-a Bl.Daimo. 10/ 5, 5/ 3/ 3, 0/ Scarlett H.P.- A z Pampy /10, 7/ 8/ 7,1/ Energy Ex.Moravák 10/ 6, 4/? Iris Abba-Sonia- M A-S 13

16 Gaston od Dvou lvů 6/ 2, 4/ 4/ 1, 3/C1, 1 Angelina M.Pl.of Frieds-B Z Panství Dobrkačky ----? Ardens Stonerose Kravallo v.schmied- 5/ 2,3/ Dafné Gumby- H Gumby Bauergut 10/ 6, 4/? Daisy Sw.Perla Brzeszcz B Artep Morávia / 8, 7/ Diablo Tahi-Réme 10/ 6, 4/ 10/ 6,4/ Dara D.Cherlin- B Boh.Superb 8/ 5, 3/ 7/ 4, 3/ Kima Daker- CH Mor.Heart /11, 7/ 17/10, 7/ Jagan Gujar of Gudas 8/ 3, 5/C 1,2 6/ 2, 4/C0,2 Jilly Černý trůn- N Č.trůn Boris iz Domu Domeni 2/ 0, 2/ 1/ 0, 1/ Conessa M.Heart- I M.Heart Fedor del Naší 8/ 5, 3/ 2/ 2, 0/ Chakori M.H.- J Mor.Heart Hiddo od Dvou lvů 14/ 8, 6/ 9/ 4, 5/ Carys Two Lions House- A Red River Eria Pro 10/ 7,3/ 10/ 7, 3/ Kaily Kiona z Helf.- C z Helf. Rómeo Tahi-Reme 10/ 7, 3/ 4/ 1, 3/ Zia Zarianna z Helf.- D z Helf. Thor Toskar z Helfštýna 2/ 0,2/ 1/ 0, 1/ Katinka Kar.zHelf.- E z Helf. Oscar Graz z Romaru 6/ 5, 1/ 5/ 4, 1/C1,0 Cinderella Restl.Heart- B First Floor Chester v.d.töpferstadt 5/ 2, 3/ 4/ 1, 3/ Nikita Gr.z Romaru-Q Gr.zRom Urian Miratio 9/ 7, 2/C2,O 8/6,2/C2,0 Cassia Gold.Diamond- K Restless Heart Turbo-Rhodes de Villa 6/ 4, 2/C3,0 Bacardi Alary Aslar- J Al.As. De Channes Usher z Cyklonu Silesia 7/ 3, 4/ 5/ 2,3/C2,1 MonChou H.P. A House of Usher psů 18, krytí? Vrhů 32 vrhů??? 208/111,97/ C? 31matek,Fantasia H.P.2x Průměr naroz/vrh-?,průměr zaps./vrh 6,5št. Celkem 31 otců 313/167,146/ 50 matek 14

17 Finanční prostředky DKČR k : ,50 Kč v hotovosti ,26 Kč v bance Celkem Kč Finanční prostředky DKČR ke dni : Kč v hotovosti ,93 Kč v bance Celkem ,93 Kč Hospodaření za r je ,83 Kč Vzhledem k tomu, že až v r.2009 byly předloženy doklady o platbě na kongresu IDC od p. Jáska, což činilo Kč a též platba za členství v částce Kč, je stav hospodaření poněkud zkreslený. Při kontrole dokladů bylo zjištěno, že p. Jásek dle své žádosti dostal proplacenu polovinu své cesty, protože uvedl, že cestoval se svojí partnerkou / na výstavu/. Ovšem na lodním lístku jsou uvedeny 3 osoby. Takže částka činí v náš neprospěch 57 E, tj ,-Kč. Při klubové výstavě nepřevzal p. Jásek peníze za cestovní výlohy na schůze výboru DKČR v hodnotě 524 Kč. Rozdíl, který vznikl těmito platbami je v konečné částce 844 Kč v neprospěch našeho klubu. Též platby za Zpravodaj a členské příspěvky se prolínají s rokem následujícím. Během roku 2009 došlo k předání pokladny, takže pro úplnost uvádím: Poč.stav k ,76 Kč Příjem ,68 Kč Výdej ,51 Kč Zůstatek ,93 Kč Největším příjmem je platba členských příspěvků, dále platba za ZTP a Klubovou výstavu, platby za krytí a kontrolu vrhů. Dále platby za inzeráty a také příjem od sponzorů. Např. CHS Od Dvou lvů, Mgr. Houdková, manž. Okáníkovi, MUDr. Bočanová a p. Dočekal, který na své náklady zajistil ubytování a program pro rozhodčího s doprovodem na velmi vysoké úrovni. DKČR děkuje manželům Sýkorovým, kteří nám zdarma poskytují celoročně kancelář a zasedací místnost ve své firmě ke schůzím výboru. Největším výdajem klubu je 3x do roka Zpravodaj, dále platby za stránky na internetu, klubové akce, poplatky za členství atd. Velkou položkou byla akce ZTP a KV, náklady byly téměř Kč a celkově akce skončila ve výši Kč pro klub. Předseda KRKu p. Václav Sklenář provedl kontrolu pokladního deníku, dále stop stav pokladny ke dni dle pokladní knihy / r Při kontrole neshledal nedostatky. Božena Ranglová pokladník DKČR 15

18 Vážení členové! 1. Tak jako v roce loňském, tak i letos vydá náš klub 3 klubové zpravodaje. Uzávěrky byly a budou vždy k 15. březnu, červenci a listopadu. Ráda bych vás zhruba seznámila s harmonogramem výroby našeho Zpravodaje. Termín uzávěrky je datum, do kterého redakce sbírá a zpracovává některé dodané materiály (svody, bonitace). Po tomto datu by už nové číslo mělo být zhruba co do obsahu hotové a probíhají následné úpravy potřebné k tisku. Po přibližně 14ti dnech je připravené číslo předáno tiskárně, se kterou je třeba ještě doladit telefonicky případné nepřesnosti a po mojí konečné kontrole je číslo předáno do tisku. Pak, přibližně po týdnu, mi balíky s hotovými Zpravodaji dorazí domů, kde je spočítám, zkontroluji s Dodacím listem, případně vložím přílohy a potřebný počet kusů odvážím ke kompletaci a strojnímu foliování do Postservisu na Prahu 9, kde již v u mají ode mne seznam členů, kterým se Zpravodaj pošle. Po 3-4 dnech už najdete Zpravodaje ve svých poštovních schránkách. Od uzávěrky by to tedy mělo být přibližně za měsíc, kdy si nové číslo prolistujete. 2. Spolupráce s tiskárnou je velmi dobrá, mostecká tiskárna K +B je velmi ochotná a vstřícná a i kvalita výtisků nyní je myslím na velmi dobré úrovni. Jen Vánoční číslo se opět poněkud zdrželo, ale nutno říci, že nám časový harmonogram pro dodání do vašich schránek alespoň mezi svátky ve starém roce nevyšel o jeden den. Náklady na jedno číslo Zpravodaje přijdou klub v průměru na cca 55,-Kč. 3. Znovu zopakuji pravidla pro inzerenty: rezervujte si, nejlépe em, zavčas požadovanou barevnou stranu či strany ( v případě černobílé strany není zpravidla rezervace nutná-pouze v případě požadavku na konkrétní umístění či dodání inzerátu až po uzávěrce), co nejdříve převeďte peníze na číslo účtu našeho klubu, obratem informujte o provedené platbě redakci zpravodaje a přiložte k mailu doklad o zaplacení. Redakce vám potvrdí přijetí inzerátu. Bez zaplacení do data uzávěrky by váš inzerát vyjít neměl. 4. Co se obsahu našeho Zpravodaje týče, je tvořen především materiály, které najdete zároveň už i na webových stránkách klubu. Pro ty z vás, kteří náš web pravidelně navštěvují, je pak Zpravodaj už pouhým shrnutím informací za poslední třetinu roku. Proto se alespoň snažím přepisovat posudky z bonitací, ale to je myslím málo. Četné žádosti o spolupráci s členskou základnou na obsahu Zpravodaje nejsou vyslyšeny a tak se do budoucna budu snažit najít témata, která by mohla členy zajímat. V některém z následujících čísel to bude v souvislosti s úrazy téma Pojištění psa. Po pročítání některých starých čísel jsem se zájmem pročítala články, postřehy a různá pojednání nejen z výstav od paní doktorky Brožové. Některé, která neztrácejí na aktuálnosti a zajímavosti, jsem přepsala a jako Ohlédnutí je naleznete v dalších číslech. Znovu zde požádám o vaše tipy a nápady pro tvorbu Zpravodaje. 5. Na závěr bych ráda poděkovala naší jednatelce Ivance Haiderové za její ochotu a spolupráci na obsahu Zpravodaje, paní Jindře Lefnerové za pečlivé sestavování a Jitce Šestákové za posílání výsledků z výstav nejen pro Zpravodaj, ale i pro klubový web a nemnoha členům za zaslání vtipných fotek jejich dobrmánků. Budu velmi ráda za jakoukoliv vaši další iniciativu při tvorbě nových čísel. Děkuji za pozornost a přeji vám hodně úspěchů v letošním roce a hlavně zdraví. Líba Lásková 16

19 Titulní strana-barevná 1500,-Kč 2., 3. a 4. str.obálky- barevná 1000,-Kč Barevná strana-střed zpravodaje 800,-Kč ½ strany Zpravodaje-čb 300,-Kč 1 strana Zpravodaje- čb 400,-Kč Nečlen platí dvojnásobek Potvrzení o platbě za inzerci posílejte prosím včas před uzávěrkou na redakce: Bez potvrzení platby nebude vaše inzerce zveřejněna. Uzávěrky Zpravodaj č. 2/ Zpravodaj č. 3/ Zpravodaj č. 1/ Změna vyhrazena UPOZORNĚNÍ!!!!! AUTORSKÁ PRÁVA UPOZORNĚNÍ!!!! U převzatých podkladů (týká se to textů i obrázků) musíte mít povolení autora, jinak sebe i nás vystavujete nebezpečí soudního stíhání za nedovolené užití autorského díla. Chovatelské poplatky Krytí psa 150,-Kč (krycí list + kopii o zaplacení poplatku na účet DKČR pošlete do 3 dnů na adresu poradce chovu) Vystavení krycího listu 100,-Kč (žádost + kopii o zaplacení na účet DKČR pošlete včas před háráním ke schválení doporučeně na adresu poradce chovu) Kontrola štěňat 60,-Kč/1 štěně Variabilní symboly pro platby členské příspěvky poplatky za krytí inzerce kontrola vrhu dotace,sponzorské dary krycí list 17 7

20 Redakce prosí majitele psů a fen, kteří se zúčastnili svodu a bonitace: Ke svodu přikládáte často nekvalitní fotografie vytisknuté doma na obyčejný papír. Takové jsou nepoužitelné k dalšímu zpracování. Posílejte prosím foto svých psů ke zveřejnění ve výstavním postoji ( tj. foto z boku a kolmo ke psu, pes hledí před sebe, ideálně na barevně jednotném pozadí- louka, trávník, cesta- ne plot, les (tmavé pozadí) apod.) ve formátu.jpg na Fotografie jsou vždy zveřejněny v následujícím čísle Zpravodaje a je to důležitá prezentace vašeho psa a zdarma. Proto si dejte na výsledku záležet! Budete-li mít zájem, foto upravím (zesvětlení, oříznutí, retuš pozadí) samozřejmě zdarma. Dosud tuto opakovanou výzvu akceptovalo doslova pár majitelů... Webové stránky našeho klubu: Materiály pro prezentaci + inzerci / foto na web... posílejte prosím na naší jednatelky VÝSLEDKY VYŠETŘENÍ DKK/DLK Jmeno psa Chovatelska stanice DKK DKL Majitel Tetovaci. c. Kimberly Gold Mičer *** *** Janichová Jitka, Dobrovského 331, Rychnov Nad 8569 Kněžnou, Happy Queen Alary Aslar 0/0 Vidlařová Markéta, Jiráskova 217, Tovačov, Cheeky Alary Aslar 0/0 Sádlo Pavel, Kácov 71, Kácov, Challange Archibald Bono Bohemia Superb *** *** Vlček Vlastimil, Horská 26, Jenišov, Al-Samir Avašír 0/0 Kovář Jaroslav, Na Celně 995, Mladá Boleslav, Bred Black Dancer 0/2 Procházková Renata, Ing., Chválenická 28, Plzeň, Bordo Black Dancer 0/0 0/0 Deusová Bohumila, Moravská 866, Nová Paka, Alessandra Avašír 0/0 Habrová Pavla, Svobody 1071, Náchod, Caesarion Halit Paša 0/0 0/0 Konečná Jana, Mgr., Rabštejnská 43, Plzeň, Andrey Bono Bohemia Superb 0/0 Zítek Martin, Brněnská 432/26, Liberec, HoneyHooligan Vom Warringhof 0/0 Haiderová Iva, Revoluční 401, Odolena Voda, Anny Rytmus 0/0 Voříšková Marie, Horní Javoří 23, Pecka, *** Nevyzvednuta dobírka (t.č. nepřevzaty výsledky vyšetření) 18 8

Všité přílohy Přihláška na svod mladých a bonitaci HWPS propozice na 1. jarní závod

Všité přílohy Přihláška na svod mladých a bonitaci HWPS propozice na 1. jarní závod 1 2007 OBSAH ZPRAVODAJ Zprávy a oznámení Zpráva předsedkyně výboru klubu... 2 Zpráva o předání agendy jednatele a pokladní klubu... 3 Zpráva hlavní poradkyně chovu... 3 Zpráva o činnosti Revizní komise

Více

Číslo 57 Březen 2010. Klub karelských medvě dích psů a lajek. - 1 - http://sweb.cz/karelajky/

Číslo 57 Březen 2010. Klub karelských medvě dích psů a lajek. - 1 - http://sweb.cz/karelajky/ I n f o r m a č n í z p r a v o d a j Číslo 57 Březen 2010 Klub karelských medvě dích psů a lajek - 1 - http://sweb.cz/karelajky/ OBSAH: OBSAH:... 2 ZÁPIS... 3 OPRAVA KONTAKTŮ NA ČLENY VÝBORU KLUBU :...

Více

VÝMARSKÝ O H A Ř. číslo 1. Zpravodaj Klubu chovatelů výmarských ohařů ČR

VÝMARSKÝ O H A Ř. číslo 1. Zpravodaj Klubu chovatelů výmarských ohařů ČR 2 0 0 8 číslo 1 VÝMARSKÝ O H A Ř Zpravodaj Klubu chovatelů výmarských ohařů ČR 2008 Klub chovatelů výmarských ohařů Výbor KCHVO Předseda MUDr. František Nahodil Staroříšská 295, 588 65 Nová říše telefon

Více

R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ. www.klubhonicu.com

R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ. www.klubhonicu.com R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ www.klubhonicu.com 2007 Funkcionáři : President : Vinklárek Miloš Pod Budíkovem 684 251 64 Mnichovice tel. : 721 665 955, 323 640 976 Výcvikář : Nejedlý Jiří Petrovice

Více

Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci a čestní členové!

Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci a čestní členové! Obsah Úvodní slovo... 2 Klub Výstava a bonitace Praha Kyje, výsledky a hodnocení... 3 Klub... 5 Klub Výstava a bonitace propozice... 9 Výbor klubu... 12 Hlavní poradci chovu... 13 Oblastní poradci chovu...

Více

2.10. 2013 Upozornění na změny ve Výstavním řádu ČMKU

2.10. 2013 Upozornění na změny ve Výstavním řádu ČMKU 2.10. 2013 Upozornění na změny ve Výstavním řádu ČMKU P ČMKU na svém zasedání dne 12.9.2013 provedlo dílčí změny ve Výstavním řádu ČMKU. K uvedeným úpravám došlo ze dvou důvodů. Platí nový Výstavní řád

Více

KV + BOB, KV 2006 Anglický setr Runo-Ratsu Tuliketun. KV + BOB Irský setr O Ceallaigh s You Look At Me. KV + BOB Pointer Kord z Mešinské hájovny

KV + BOB, KV 2006 Anglický setr Runo-Ratsu Tuliketun. KV + BOB Irský setr O Ceallaigh s You Look At Me. KV + BOB Pointer Kord z Mešinské hájovny KV + BOB, KV 2006 Anglický setr Runo-Ratsu Tuliketun KV + BOB Irský setr O Ceallaigh s You Look At Me KV + BOB Pointer Kord z Mešinské hájovny KV + BOB Červenobílý setr Leňa Bojandolí KV + BOB Gordonsetr

Více

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 3. vydání

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 3. vydání VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 3. vydání Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI a platí pro výstavy psů pořádané na území ČR. Upravuje podmínky tak, aby

Více

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY Třídy: Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě). Ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. štěňat:

Více

Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci, čestní členové a příznivci!

Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci, čestní členové a příznivci! Obsah Úvodní slovo... 2 Klub výstava a bonitace propozice... 3 Klub Schůze Výboru a Chovatelského kolegia... 6 Výbor klubu... 8 Hlavní poradci chovu... 9 Oblastní poradci chovu... 9 Klubové poplatky...

Více

BORDERHOLIC BORDER COLLIE CLUB CZECH REPUBLIC

BORDERHOLIC BORDER COLLIE CLUB CZECH REPUBLIC BORDERHOLIC BORDER COLLIE CLUB CZECH REPUBLIC 1/2005 ČÍSLO 18 Pracovní border collie V české kynologii převládá názor, který když to trochu přeženu, označuje za pracovního psa téměř každého, který si

Více

PROPOZICE 3. 5. 2015

PROPOZICE 3. 5. 2015 Klubová výstava a VII. ročník Memoriálu Doc. Viléma Kurze se zadáváním titulů Klubový vítěz, Klubová vítězka PROPOZICE 3. 5. 2015 při MVP Praha na výstavišti Praha-Letňany Uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2015

Více

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI Klub saharských chrtů pořádá dne 13. 9. 2014 na zámku Častolovice klubovou výstavu se zadáváním titulu CAJC, CAC a Klubový vítěz pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI Uzávěrka přihlášek 5.9.2014 ROZHODČÍ: František

Více

POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty.

POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty. POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty. Psovod drží psa buďto pouze za vodítko či obojek nebo může přidržovat

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU SLOVENSKÉHO KOPOVA se zadáním titulů Klubový vítěz

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů:

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE 15. srpna 2015 pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: CAJC, CAC a Klubový vítěz KSCH 2015 uzávěrka přihlášek: 7. srpna

Více

SHIH-TZU KLUB EVROPA

SHIH-TZU KLUB EVROPA SHIH-TZU KLUB EVROPA Obsah : Stanovy Standard SHIH-TZU Zápisní řád Kárný řád STANOVY S H I H - T Z U KLUBU E V R OPA ****************************************************** Chovatelský klub psů tibetského

Více

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz Czech Deerhound Club pořádá dne 5.9.2015 KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz CAJC, CAC ČR Uzávěrka přihlášek: 23.8.2015 Místo konání : Chlumec nad Cidlinou Rozhoduje datum poštovního

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

Speciální výstavu chrtů

Speciální výstavu chrtů Czech Deerhound Club pořádá dne 1.6.2013 Speciální výstavu chrtů se zadáváním titulů Vítěz Speciální výstavy, CAC, CAJC Uzávěrka přihlášek: 1. uzávěrka 15.4.2013 2. uzávěrka 1.5.2013 Místo konání : Náměšť

Více

OBSAH 2 2 3 3 4 4 5-6 7 8-10 11 11 12-15 16-17 18 19-20 21-28 29 30 31 32 33-34 35-36 37-42 43 44 45 46-48 49-50 51 52 53 54-55

OBSAH 2 2 3 3 4 4 5-6 7 8-10 11 11 12-15 16-17 18 19-20 21-28 29 30 31 32 33-34 35-36 37-42 43 44 45 46-48 49-50 51 52 53 54-55 Zpravodaj 2013/2 OBSAH I. KONTAKTY Výbor KCHVO Dozorčí komise Chovatelská rada Webové stránky Oblastní důvěrníci Termíny klubových akcí Pozvánka na členskou schůzi II. ÚVODNÍK PŘEDSEDY KCHVO III. CHOV

Více

Číslo 59 Prosinec 2010

Číslo 59 Prosinec 2010 I n f o r m a č n í z p r a v o d a j Číslo 59 Prosinec 2010 K l u b k a r e l s k ý c h m e d v ě d í c h p s ů a l a j e k - 1 - http://sweb.cz/karelajky/ OBSAH: HISTORIE KLUBU KMP A LAJEK V ČÍSLECH...

Více

Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

Z jednání rady obce a zastupitelstva obce Ročník 13 LEDEN 2004 Cena Kč 5,- Vážení a milí spoluobčané, několik dnů již píšeme letopočet 2004. Závěr každého roku je časem bilancování roku uplynulého a plánování do roku nastávajícího. Stejně jako

Více

http://www.klubhonicu.com

http://www.klubhonicu.com R o č e n k a 2 0 0 9 http://www.klubhonicu.com Obsah ročenky Slovo prezidentky KCHH... 3 Zpráva ekonoma KCHH o hospodaření klubu za rok 2008... 4 Usnesení výroční členské schůze KCHH konané 30.5.2009

Více

OBSAH. Úvodník JUDr. Karel Čermák: O koncepci, antikoncepci, kontraproduktivních tahounech a taky o slovu, jež se stává chlebem 3

OBSAH. Úvodník JUDr. Karel Čermák: O koncepci, antikoncepci, kontraproduktivních tahounech a taky o slovu, jež se stává chlebem 3 Máte-li zájem o některá čísla ročníků 1994 a 1995, můžete si o ně napsat na adresu firmy REGO. Starší čísla budeme rozesílat do vyčerpání zásob podle pořadí objednávek. Milan HORÁK firma REGO P. O. BOX

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

Zápis z členské schůze SBTC CZ konané dne 22. 6. 2013 v Úvalech u Prahy

Zápis z členské schůze SBTC CZ konané dne 22. 6. 2013 v Úvalech u Prahy Zápis z členské schůze SBTC CZ konané dne 22. 6. 2013 v Úvalech u Prahy Účast dle prezenční listiny (55 členů, z toho 1 člen se statutem příznivce, tj. bez voleb. práva. Počet členů během schůze kolísal,

Více

VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012

VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 64/2012 VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012 Podklady pro jednání Uzávěrka textu 24.2. 2012. Text neprošel redakční a jazykovou úpravou. 1 Obsah Pozvánka na valnou hromadu ČHS...3

Více

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB 6 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010 PŘEČTĚTE SI: Dneska my - zítra vy str. 1 Připojte se i vy k petici.... str. 2 Do

Více