Abstrakta přednášek a posterů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Abstrakta přednášek a posterů"

Transkript

1 Sborník 44. celostátního sjezdu biochemických lborntů České společnosti klinické biochemie ČLS JEP BIOLAB Brno, hotel Voroněž Abstrkt přednášek posterů Seřzeno becedně podle příjmení prních utorů, o zřzení bstrktu do sborníku rozhodl ědecký ýbor sjezdu. Z obsh plně odpoídjí utoři příspěků. Editoři sborníku: Petr Kocn Jrosl Vároá Klinick biochemie metbolismus 2/

2 N sjezdu byly prezentoány přednášky pěti odborných sekcích podle uedeného progrmu: Vzděláání zdrotních lborntů odborný grnt: doc. MUDr. Miln Dstych, CSc., MBA 15 let ýuky bklářského oboru Zdrotní lbornt n Zdrotně sociální fkultě Ostrské unierzity Noáčkoá L., Zcká I. Úst klinické biochemie FN Ostr, Zdrotně sociální fkult Ostrské unierzity Akreditoný studijní progrm Zdrotnická bionlytik pro obory Zdrotní lbornt Odborný prconík lbortorních metodách podle zákon č. 96/2004 Sb. Dršt J. Ktedr biochemických ěd, Unierzit Krlo Prze, Frmceutická fkult Hrdci Králoé Čtyři roky zkušeností s ýukou zdrotních lborntů n 2. LF UK Kukčk J., Kotšk K., Klpkoá E., Štern P., Průš R. Úst klinické biochemie ptobiochemie 2. LF UK FN Motol Součsný st ýuky zdrotních lborntů Českých Budějoicích Verner M., Kšproá M. Nemocnice České Budějoice,. s., Centrální lbortoře, Lbortoř klinické chemie Bklářský studijní progrm Zdrotní lbornt n Ktedře lbortorních metod LF MU Brně Dstych M., Beňoská M., Čermákoá Z. Ktedr lbortorních metod LF MU; Oddělení klinické biochemie hemtologie FN Brno Specilizční zděláání zdrotních lborntů podle zákon č. 96/2004 Sb. Hložkoá P. OKB, FN u s. Anny Brně Alkohol drogy odborný grnt: prof. MUDr. Tomáš Zim, DrSc., MBA Alkohol jeho působení n orgnismus Zim T. ÚLBLD 1. LF UK VFN Prh Hodnocení lkoholoého poškození jter Brůh R., Douš M., Petrtýl J., Šestk T., Zim T. IV. interní klinik ÚKB 1. LF UK VFN, Prh Součsná situce oblsti užíání drog ČR eropském kontextu Mrčík V., Chomynoá P. Národní monitorocí středisko pro drogy drogoé záislosti Klinické spekty práce s problemtikou záislostí n náykoých látkách Libr J. Sdružení Podné ruce, o. s. Toxikologická dignostik otr léčiy náykoými látkmi Blíkoá M. Úst soudního lékřstí toxikologie, 1. LF UK VFN, Prh Noé drogy noá nlytik Kukčk J., Průš R. Úst klinické biochemie ptobiochemie, 2. LF UK FN Motol 114 Klinick biochemie metbolismus 2/2008

3 Stnoení lkoholu n nlyzátoru Vi Junior firmy Dde Behring pobočky společnosti Siemens Černíkoá B., Čížkoá-Procházkoá L., Pšeničkoá R., Hkloá L., Hbrdoá V. Úst klinické biochemie dignostiky LF UK FN, Hrdec Králoé Bílkoiny lbortorní klinické prxi odborný grnt: prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc. Lbortorní průkz monoklonálních imunoglobulinů Tichý M. Úst klinické biochemie dignostiky LF UK FN, Hrdec Králoé Anlytik stnoení olných lehkých řetězců séru Vároá J., Friedecký B., Tichý M., Holečkoá M., Ličbinská E. Úst klinické biochemie dignostiky LF UK FN, Hrdec Králoé Kryoglobulinémie její rizik při lbortorní dignostice (kzuistik pcient) Čermákoá Z., Gottwldoá J., Brychtoá Y. Oddělení klinické biochemie hemtologie FN Brno, Interní hemtoonkologická klinik FN Brno Anlýz bílkoin sér moče pomocí kpilární elektroforézy, roční bilnce zkušenosti Lukáškoá J., Břešťn D. Klinlb spol. s r. o. - biochemie, Prh 6, Střešoice Význm čsné dignostiky mnohočetného myelomu Sporoá L., Nekl L., Nekloá J., Lukešoá M. Oddělení Klinické biochemie, Středomorská nemocniční,. s., odštěpný záod Nemocnice Prostějo Monitoroání gmptií problém protilátek Michnoá O., Noáčkoá L. Úst klinické biochemie FN Ostr, Zdrotně sociální fkult Ostrské unierzity Možnosti detekce likorey Vníčkoá H., Gottwldoá J., Brtoňoá A. Oddělení klinické biochemie hemtologie Fkultní nemocnice Brno Způsob ydáání ýsledků koncentrce troponinu T troponinu I lbortoří Šálek T. Oddělení klinické biochemie Krjská nemocnice T. Bti Zlín,. s Klit klinické lbortoři odborný grnt: RNDr. Zdeněk Kubíček Hledání cesty ke zyšoání klity rozumíme šemu? Breinek P. Oddělení klinické biochemie, Fkultní nemocnice u s. Anny Brně Noé přístupy externím hodnocení klity Friedecký B., Krtochíl J. Úst klinické biochemie dignostiky LF UK FN, Hrdec Králoé, SEKK, s. r. o., Prdubice Co má ědět biochemický lbornt o nitřní kontrole klity Blžkoá J., Friedecký B., Holečkoá M., Kkrdoá D., Michjlíkoá M. Úst klinické biochemie dignostiky LF UK FN, Hrdec Králoé Klinick biochemie metbolismus 2/

4 Akreditce zdrotnických lbortoří cest k bezpečnější zdrotnické péči Frkčoá J., Benákoá H. Úst klinické biochemie lbortorní dignostiky, 1. LF UK VFN Prh Prenlytická fáze lbortorního yšetření Bunešoá M., Průš R. ÚKBP 2. LF FN Motol, Prh Systém nitřní kontroly klity n Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo Veškrn Z., Vojtěchoá A. Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo Kontrol klity molekulárně biologických technik Kušnieroá P., Stejskl D. Oddělení lbortorní medicíny, Středomorská nemocniční,. s. o. z. Nemocnice Šternberk Zádění systému kontroly osobních glukometrů Nemocnici Prostějo Nekl L., Procházkoá J., Pěčkoá V., Joukloá M. Oddělení klinické biochemie, Středomorská nmocniční,. s. o. z. Nemocnice Prostějo; Oddělení hemodilýzy, Středomorská nmocniční,. s. - o. z. Nemocnice Prostějo Vri odborný grnt: RNDr. Petr Breinek Encyklopedie lbortorní medicíny pro klinickou prxi weboá erze Jbor A., Zmečník M., Sedlákoá J., OKBH Oblstní nemocnice Kldno,. s. 10 let zkušeností s POCT Coufl P., Breinek P. Oddělení klinické biochemie, FN u sté Anny Brně POCT rychlá klitní péče o pcient Voslář R., Moučkoá Š., Bunešoá M., Zikmundoá K. ÚKBP 2. LF UK FN Motol, Prh Prenlytický systém Modulr Prenlytics Budíkoá H., Beňoská M., Králík J., Číhloá J. OKBH FN Brno, Ktedr lbortorních metod LF MU Brno Kntittiní stnoení hemoglobinu e stolici screening kolorektálních tumorů Kocn P., Vníčkoá Z. Úst klinické biochemie lbortorní dignostiky 1. LF UK VFN Prh Vyšetření potrnsplntčního chimerismu molekulárně biologické lbortoři Hegeroá J., Debnároá L., Jiruchoá Z., Beránek M. Úst klinické biochemie dignostiky LF UK FN, Hrdec Králoé Noorozenecký screening kongenitální drenální hyperplzie Dňkoá I., Peškoá A., Vinohrdská H. OKBH FN Brno, prcoiště dětské medicíny (PDM) Prní zkušenosti s nlýzou spermtu n nlyzátoru SCA Vnčtoá J., Brendloá E., Špirkoá J. Úst klinické biochemie dignostiky LF UK FN, Hrdec Králoé Stnoení topirmátu metodou kpilární plynoé chromtogrfie s hmotnostní detekcí Podstráská J., Mlákoá J., Vníkoá J. Úst klinické biochemie dignostiky LF UK FN, Hrdec Králoé Firemní prezentce Merci 116 Klinick biochemie metbolismus 2/2008

5 Seznm posterů P-1 Kntittiní hodnocení exprese CD64 n neutrofilech u onkologických pcientů s rizikem infekce Bčíkoá L., Bodišoá E., Dubská L. Oddělení lbortorní medicíny, Msryků onkologický úst, Brno P-2 Sronání dou metod stnoení HDL-cholesterolu Bělákoá L., Beránkoá I., Breinek P., Dobroolná H., Vorlická P. OKB, FN u s. Anny Brně P-3 Nádoroá sekrece CgA, serotoninu 5-hydroxyindoloctoé kyseliny Černohousoá L., Šečíkoá I. ÚKBLD 1. LF UK VFN Prh P-4 Nše zkušenosti s prenlytickou příprou n OGTT Dňkoá P., Studýnkoá H. OKB FN u s. Anny Brně P-5 Léčb kostních metstáz monitoring pomocí mrkeru ICTP Dokoupiloá V., Kpustoá M., Jindroá H., Krejčí E., Schneiderk P. OKB Onkologická klinik FN Olomouc P-6 Noční směny nše zdrí Frýboá D., Kolářoá J. ÚKBP 2. LF UK FN Motol, Prh P-7 Poronání metody přímého stnoení etyllkoholu séru s metodou ýpočtu z osmolárního gpu Gjdoá A., Ircingoá L., Ungeroá J., Všinský F. Úst klinické biochemie, Fkultní nemocnice Ostrě P-8 Jiný biologický mteriál biochemické lbortoři zkušenosti z yšetřoání Huteroá D., Sídoá M, Doležloá J. OKB, FN u s. Anny Brně P-9 Externí kontrol klity CMV DNA ČR Hypiusoá V., Šprýchloá J., Rškoá K., Plíškoá L., Bolehoská R., Štěpánoá V. Úst klinické biochemie dignostiky LF UK FN, Hrdec Králoé P-10 Sronání přímého stnoení LDL-cholesterolu s ýpočtem Chludiloá P., Kočárkoá E., Breinek P., Dobroolná H., Vorlická P. OKB, FN u s. Anny Brně P-11 Chromogrnin A jeho yužítí onkologii Jindroá H., Kpustoá M., Dokoupiloá V., Krejčí E., Minřík J., Schneiderk P. OKB Onkologická klinik, FN Olomouc P-12 Sronání stnoení hldiny D-dimerů metodou Tin-Qunt D-dimer metodou Innonce D-dimer Juránkoá L., Šmákloá P., Arioá R, Vlík D., Dubská L. Msryků onkologický úst, Oddělní lbortorní medicíny Klinick biochemie metbolismus 2/

6 P-13 Lbortorní dignostik klsické glktosémie Kopáňkoá I., Husákoá P., Jhnoá H., Chrstin P. Úst dědičných metbolických poruch 1. LF UK VFN Prh P-14 Cysttin C odhdy glomerulární filtrce Králíkoá M., Dořákoá D., Breinek P. Oddělení klinické biochemie, Fkultní nemocnice u s. Anny Brně P-15 Lithium jko stbilizátor náldy Krejcroá O., Hrušoá V. Lékřské lbortoře, s. r. o., Ústní č. 205, pilon 6, Prh 8-Bohnice P-16 Nemocniční chos glukometry Krnáčoá A., Hránek T. Fkultní nemocnice Ostr, Úst klinické biochemie; Zdrotně sociální fkult Ostrské unierzity P-17 Verifikce metody pro stnoení krcinoembryonálního ntigenu n nlyzátoru Architect i2000sr Křenkoá J., Bťkoá A. OKB, FN u s. Anny Brně P-18 Glukometr 3000 noé možnosti stnoení glykémie režimu POCT Ljoš P., Senft V., Rcek J. Úst klinické biochemie hemtologie LF UK FN Plzni P-19 Nše zkušenosti s yšetřoáním biochemických mrkerů screeningu I. trimestru gridity Mcháňoá J., Šáboá M., Dhiflh I., Schneiderk P. Oddělení klinické biochemie Fkultní nemocnice Olomouc; Úst lékřské genetiky fetální medicíny Fkultní nemocnice Lékřské fkulty Unierzity Plckého Olomouci P-20 Sledoání prenlytických chyb e elké lbortoři klinické biochemie Michjlíkoá M., Holečkoá M., Pličk V. Úst klinické biochemie dignostiky LF UK FN, Hrdec Králoé P-21 Stnoení itminů A E séru metodou HPLC s fluorescenční detekcí poronání nlytických systémů Mikundoá P., Ulrychoá M., Vároá J. Úst klinické biochemie dignostiky LF UK FN, Hrdec Králoé P-22 Dignostik likorey metodou izoelektrické fokusce imunofixce kontrolní mteriál Pnák J., Šečíkoá J., Bekárek V. OKB FN Olomouc P-23 Sronání dou nlyzátorů pro nlýzu močoého sedimentu Pechoá M., Růžičkoá V., Kjboá M., Šimečkoá L., Peřinoá J., Schneiderk P. Oddělení klinické biochemie, Fkultní nemocnice Olomouc P-24 Toxicit látek n ybrných buněčných modelech Peňákoá N., Vojtekoá A., Zdřiloá A., Cek B., Vrb J., Ulrichoá J. Úst lékřské chemie biochemie, Lékřská fkult, Unierzit Plckého Olomouci 118 Klinick biochemie metbolismus 2/2008

7 P-25 Prktické zkušenosti s erifikcí poronáním metod HGH, IGF-1, IGF-BP3 Pospíšiloá M., Pnák J., Petroá P., Lukeš J. OKB, FN Olomouc P-26 Hypoklcémie u onkologických pcientů souislost s nedosttkem choleklciferolu? Rmpuloá I., Dubská L., Votoá I., Greploá K., Dušek L., Pilný R., Petrákoá K, Nekuloá M., Vlík D. Msryků onkologický úst Brno, Oddělení lbortorní medicíny, Klinik komplexní onkologické péče, Institut biosttistiky nlýz LF PřF Brno P-27 Mutce polymorfismy genů u pcientů s hypertrofickou krdiomyoptií Řehákoá H., Medoá I., Germnoá A., Pouroá L., Němcoá E., Jáchymoá M., Zim T. Lbortoř molekulární krdiologie Ústu klinické biochemie lbortorní dignostiky, 1. LF UK VFN Prh P-28 Stnoení oligoklonálních IgG pásů likoru séru Sjbeno B., Řezáčoá H., Arglášoá L., Breinek P. Oddělení klinické biochemie, FN u s. Anny Brně P-29 Prenlytická fáze itminu D 3 Sobodoá K., Jirkoská P., Pechoá M., Čepoá J. ÚKBP 2. LF UK FN Motol, Prh P-30 Detekce oligoklonálních pásů IgG izoelektrická fokusce imunofixce Šečíkoá J., Bekárek V. OKB FN Olomouc P-31 Dipeptid prolyl-hydroxyprolin jko mrker osteoresorpce jeho sndné stnoení nehydrolyzoné moči Šger Z., Hušek P., Trojnoská J., Hnzlíkoá D. Úst klinické biochemie, Fkultní nemocnice Ostr P-32 Nše zkušenosti se stnoením homocysteinu metodou ysokoúčinné kplinoé chromtogrfie Tráníčkoá J., Smítloá I. Lipidoá lbortoř ÚKBLD 1. LF UK VFN Prh Klinick biochemie metbolismus 2/

8 ABSTRAKTA Kntittiní hodnocení exprese CD64 n neutrofilech u onkologických pcientů s rizikem infekce Bčíkoá L., Bodišoá E., Dubská L. Oddělení lbortorní medicíny Msryků onkologický úst, Brno Cíl studie: Lbortorní testy použíné k dignostice infekčních septických stů (C-rektiní protein/crp, sedimentce, počet neutrofilů, či posun dole myeloidní řdě) jsou čsto nespecifické předeším n pozdí mligního onemocnění. Zýšená hodnot CD64 (FcyRI) neutrofilech je socioán se septickými sty infekcemi. Z tohoto důodu jsme se rozhodly zést metodu kntittiního hodnocení exprese CD64/neu u pcientů s rizikem infekce sepse (onkologičtí pcienti). Metody: Stnoení CD64 n neutrofilech z nesrážlié kre (EDTA), kntifikce pomocí systému Qunti- BRITE, ýsledek jko průměrný počet molekul n buňku. Test byl ztím proeden n souboru 35 zdrých dárců 40 onkologických pcientů, u kterých bylo proedeno mikrobiologické yšetření (hemokultur, stěr z rány, yšetření moče, ginální ýtěry; pcientů: zdrí, ýtěry z krku, sputum, stolice). Výsledky: Průměrná hodnot exprese e skupině zdrých dárců byl 1478 CD64/b (sd, 262), přičemž udáná hodnot cut-off je 2000 CD64/b. Ve skupině onkologicky nemocných byly průměrné hodnoty 9453 CD64/b u pcientů s prokáznou přítomnosti mikrobů e yšetřoném zorku s 2845 CD64/b u skupiny bez pozitiního mikrobiologického nálezu. Výsledky byly dále koreloány s počtem neutrofilů hldinou C-rektiního proteinu (CRP). Záěr: Prní dt ukzují yšší specificitu stnoení exprese CD64/neu jko ukztele infekce u onkologicky nemocných e sronání s CRP či počtem neutrofilů. toxikologie je princip potrzocí, tzn. potrzení nálezu jinou nezáislou metodou, pokud existuje. Spektrum úhu připdjících nox býá čsoě i lokálně proměnlié systém toxikologických metod je nutné stále ktulizot. V součsnosti se dignostice intoxikcí léčiy náykoými látkmi upltňují některých přípdech metody imunochemické širším rozshu flexibilní metody chromtogrfické. Metody imunochemické býjí komerčně dostupné se změřením n ybrné látky, jejich ýhodou toxikologii je jednoduché proedení rychlá dostupnost ýsledku kutních ážných stech, pokud jsou příslušné metody lbortoři zedeny udržoány. Tyto metody šk nepokrýjí dosttečně spektrum úhu přicházejících nox. Chromtogrfické metody jsou flexibilnější, zchytí širší spektrum nox jejich metbolitů, jsou odborně náročnější, yždují izolční postupy dostupnost ýsledků je pomlejší. Výhodná prxi yužíná je kombince citliých imunochemických metod následných cílených chromtogrfických metod jko konfirmčních. Toxikologickým stndrdem dnešk pro identifikci stop orgnických nox jejich metbolitů biologických tekutinách tkáních je plikce tndemoých metod plynoé či kplinoé chromtogrfie s hmotnostní spektrometrií. Aplikce zmíněných metod je doložen n ybrných kzuistikách z prxe. Toxikologická dignostik otr léčiy náykoými látkmi Blíkoá M. Úst soudního lékřstí toxikologie 1. LF UK VFN, Prh 2 Toxikologická dignostik otry nebýá jednoduchá sérioá záležitost, le yžduje indiiduální přístup s ohledem n okolnosti přípdu nmnestické informce. Příčinou stu pcient může nemusí být intoxikce, níc příznky otr nebýjí specifické. Předem neznámá nox je yhledáán systemtickou toxikologickou nlýzou, tj. logicky řzenými postupy podle postupných dílčích ýsledků. Zákldní princip 120 Klinick biochemie metbolismus 2/2008

9 Sronání dou metod stnoení HDL-cholesterolu Bělákoá L., Beránkoá I., Breinek P., Dobroolná H., Vorlická P. OKB, Fkultní nemocnice u s. Anny Brně Cíl studie: sronání stnoení HDL-cholesterolu souprmi HDL Cholesterol Regent (HDL-C) BLW Dignostics HDL Cholesterol Direct Liquid 240 (HDL CHOL D L 240) Pli Lchem Dignostic. Metody: HDL-cholesterol byl stnoen ) přímým imunoturbidimetrickým stnoením (Pli Lchem Dignostic); b) selektiním stnoením HDL-cholesterolu s yužitím specifického detergentu (BLW Dignostics). Ob metodické postupy byly instloány n biochemický nlyzátor ADVIA 1650 (Siemens). Byl nlyzoán sér 294 pcientů ybrných podle předem zdných kritérií. Pcienti byli rozděleni do 11 skupin podle předem stnoené séroé koncentrce tricylglycerolů (TGL < 1,7 mmol/l, TGL 1,7 4,5 mmol/l, TGL 4,5 14,5 mmol/l, TGL > 14,5 mmol/l) HDL- -cholesterolu (HDL < 1,0 mmol/l, HDL 1,0 1,6 mmol/l, HDL > 1,6 mmol/l). Vybrné soubory dt byly yhodnoceny neprmetrickou regresní nlýzou Pssing Bblok metodou rozdíloého grfu Altmn Blnd. Výsledky: Rozpětí hodnot HDL-cholesterolu stnoených e yšetřoném souboru bylo rozmezí 0,01 3,11 mmol/l s mediánem 1,16 mmol/l. Průměrný rozdíl ýsledků přímého selektiního stnoení HDLcholesterolu získný metodou Altmn Blnd je 0,02 mmol/l (± 1,96 SD = 0,22 mmol/l). Regresní nlýzou Pssing Bblok jsme získli záislost: y = 0,9667 x + 0,0330. Záěr: Obě metody stnoení HDL-cholesterolu séru ykázly dobrou shodu n yšetřoném souboru pcientů roněž použitých kontrolních mteriálech. Co má ědět biochemický lbornt o nitřní kontrole klity Blžkoá J., Friedecký B., Holečkoá M., Kkrdoá D., Michjlíkoá M. Úst klinické biochemie dignostiky LF UK FN Hrdec Králoé V rámci kreditčních procesů se s pojmem nitřní kontroly klity zdrotní lbornti setkájí stále íce. Souisí to zejmén s procesy certifikce kreditce, le tké s elkým rozojem jejich dlšího zděláání studi. Cílem nšeho sdělení je shrnutí pozntků postupů potřebných pro kždodenní prktické proádění nitřní kontroly klity. Konkrétně se budeme zbýt příprou kontrolních mteriálů zorků, čtením zcházením s důležitými grfickými záznmy softwre utomtických nlyzátorů, použíáním lbortorních informčních systémů ke sledoání yhodnocoání dt nitřní kontroly klity. Součástí sdělení budou informce o jednoduchých sttistických principech hodnocení, o zákldní interpretci grfických číselných záznmů o znlosti jednoduchých souislostí interní kontroly klity s poždky hodnocení externí kontroly klity. Nše sdělení ychází z některých předpokládných poždků n klifikoného lbornt součsné moderní klinické lbortoři. Lbornt by měl být schopný bezpečně se orientot e ýsledcích interní kontroly klity. Měl by oládt účinnou rcionální komunikci s ysokoškolským prconíkem poěřeným edením úseku. Níc je nutno zdůrznit, že kreditční procesy yždují po lborntoi schopnost přiměřené komunikce s nitřními i externími uditory. Hledání cesty ke zyšoání klity, rozumíme šemu? Breinek P. Oddělení klinické biochemie Fkultní nemocnice u s. Anny Brně Klitu klinických lbortořích můžeme zjednodušeně požot z tkoou lstnost ýsledku nlýz, kdy ýsledek nlýzy bude prdiý, tj.ýsledek bude stnoen s elkou spráností přesností. Tím splní očekáání poždujícího klinik, nšeho zákzník. Systém kontroly klity zhrnuje nejenom kontrolu nlytické fáze, le tké kontrolu činnosti prenlytické postnlytické fázi. Důležitou součástí zjišťoání klity je systém nitřní kontroly klity (VKK). Z VKK zjišťujeme kontinuálně náhodné systemtické chyby nšich měření, tj. přesnost spránost. Mnoho informcí o VKK lze njít Příručce k nitřní kontrole klity (ČSKB, 2008). Informce o srontelnosti nšich ýsledků měření, náznosti nezáislé objektiní posouzení spránosti ýsledků měření poskytují systémy externího hodnocení klity (EHK). Zedený systém VKK účst lbortoře systému EHK jsou jedním z poinných poždků kreditčních norem (ISO ). Z dt VKK EHK můžeme odhdot tm, kde je to možné, nejistoty nšich měření. Víme, jk jsou definoány poždky n klitu, umíme si je pro nši lbortoř určit? Jké olit klibrční kontrolní mteriály? Jká má být frekence jejich použití? Jké máme prostředky jk detekot chyby? Pomáhjí nám této činnosti ýrobci dodtelé dignostik? Bude referoáno o součsném stu řešení o prděpodobném ýoji této problemtiky. Klinick biochemie metbolismus 2/

10 Hodnocení lkoholoého poškození jter Brůh R., Douš M., Petrtýl J., Šestk T., Zim T. Unierzit Krlo Prze, 1. LF IV. interní klinik ÚKB Chronická konzumce ndměrného množstí lkoholu ede k poškození mnoh orgánů; jedním z nejčstěji postižených orgánů jsou játr. Mortlit n jterní choroby je e yspělých zemích přímo spjt se spotřebou lkoholu. Z bezpečné množstí lkoholu se požuje spotřeb g čistého lkoholu/den u mužů poloiční množstí u žen. Alkoholoé poškození jter se může projeit stetózou, stetoheptitidou, fibrózou jterní cirhózou. Ztímco stetóz je reltině benigní onemocnění, přítomnost jterní cirhózy znmená ýrzné zkrácení žiot. Medián přežití pcient s pokročilou jterní cirhózou je 1 2 roky. Pokročilost jterní cirhózy je dán přítomností komplikcí portální hypertenze s krácením z jícnoých rixů, scitem či jterní encefloptií. Pcienti s lkoholoou jterní cirhózou toří ýznmnou část nemocných indikoných k trnsplntci jter (30 50 %). Zákldní podmínkou úhy o jterní trnsplntci je bstinence. Pokrčující búzus lkoholu se posuzuje n zákldě nmnestických údjů, psychologických yšetření lbortorních prmetrů. Z lbortorních yšetření ukzuje n pokrčující búzus yšší hodnot GGT, zýšený poměr AST/ALT či ětší objem čerených krinek (MCV). U pokročilé jterní cirhózy šk nemjí hodnoty jterních enzymů dosttečnou senzitiitu ni specificitu. Více informcí o ktuálním búzu lkoholu přinese stnoení krboxy-deficientního trnsferinu (% CDT). Při hodnotě CDT ětší než 2,8 % je senzitiit specificit této metody posouzení ktiního búzu lkoholu 79 %, respektie 92 %. Záěr: Zhodnocení ktiního búzu lkoholu u pcientů s jterní cirhózou má ýznm předeším při indikci k jterní trnsplntci. Jednou z nejcitliějších metod posuzujících ktiní příjem lkoholu je stnoení % CDT. Podpořeno grntem IGA MZČR NR Prenlytický systém Modulr Prenlytics Budíkoá H., Beňoská M., Králík J., Číhloá J. OKBH FN Brno; Ktedr lbortorních metod LF MU Brno V lednu 2008 byl n Oddělení klinické biochemie hemtologie e Fkultní nemocnici Brno ninstloán ueden do proozu prenlytický systém Modulr Prenlytics (MPA) od firmy Roche Dignostics. Modulární prenlytický systém MPA se skládá ze dou centrifugčních modulů, z odzátkocího modulu, likotčního modulu modulu, který generuje lepí čároé kódy, zátkocího třídicího modulu. Systém roněž zjišťuje rchici primárních zkumek utomtický trnsport zorků do nlytického nlyzátoru Modulr PPE. V souislosti s instlcí nstly ýznmné změny: odstrnění možnosti potenciální záměny mteriálu, omezení styku s biologickým mteriálem, změně systému odběroých zkumek, příjmu, komunikce, rchice ydáání ýsledku. Dále došlo ke změně čsu odezy, jehož yhodnocení předkládáme. Instlce MPA přináší tké personální změny. Prenlytický systém MPA nejen ušetřil nepopulární monotónní práci personálu, le roněž podpořil zájem o noou přístrojoou techniku změnil nši lbortoř reprezenttiní prcoiště. Prenlytická fáze lbortorního yšetření Bunešoá M., Průš R. ÚKBP 2. LF FN Motole, Prh Cílem sdělení je shrnutí zákldních pozntků prenlytické fáze lbortorní medicíně, které by mělo ptřit mezi zákldní znlostí kompletního ošetřotelského týmu. Lbortorní yšetření se skládá ze tří zákldních fází. Prenlytická fáze shrnuje děje operce probíhjící před lstním yšetřením. Anlytická fáze zhrnuje lstní yšetření, kdy se získáá jeho ýsledek. Postnlytická fáze zhrnuje torbu ýsledkoého protokolu dodání ýsledků n klinická prcoiště i s poskytnutím nutných ysětlujících-interpretčních údjů. Poinností lbortoře je poskytnout ýsledek jeho interpretci tk, by splňoly poždonou klitu. Výsledku o poždoné klitě může být dosženo pouze tehdy, když budou klitní šechny tři uedené fáze, které můžeme nzt ýrzem kompletní proces lbortorního yšetření. Nedosttek klity ede nutně k chybám. Chyby edou k ohrožení zdrí pcientů, čili k riziku zdrotní péče. Nejíc chyb, ž 60 %, zniká prenlytické fázi yšetření. Hlními fktory prenlytické fáze jsou odběr biologického mteriálu, biologické liy, trnsport zorků, skldoání zorků. Část prenlytické fáze probíhá mimo lbortoř. Týká se odběru, trnsportu zčásti i skldoání zorků. Není možné dosáhnout poždoné klity lbortorních ýsledků bez klitní práce nejen lbortoře, le i žádjícího oddělení (mbulnce). Soubor potřebných informcí o prenlytické fázi je společně se seznmem poskytoných lbortorních yšetření, s pridly příjmu odmítnutí zorků s pridly o ydáání ýsledků součástí LABORATORNÍ PŘÍRUČKY. Udržot ktuálnost dostupnost lbortorní příručky ptří mezi zákldní poinnosti mngementu lbortoře. Její znlost je poinností celého zdrotnického týmu. 122 Klinick biochemie metbolismus 2/2008

11 10 let zkušeností s POCT Coufl P., Breinek P. Oddělení klinické biochemie, FN u sté Anny Brně POCT (Point-of-cre-testing) předstuje optimlizci dignostického procesu součsnou integrcí měření, monitoroání fyziologických pozoroání místě péče o nemocného. Zhrnuje použíání techniky u lůžk, mbulnci nebo techniky lstněné pcientem. Mezi POCT neptří měření stelitních lbortořích. Budou diskutoány obecné ýhody neýhody POCT, ýoj POCT nší nemocnici zkušenosti z desetiletého proozu elkých POCT nlyzátorů umístěných n dou prcoištích intenziní medicíny e FN u s. Anny Brně. Uádíme specifikci prních nlyzátorů NOVA SP Ultr H (No Biomedicl), nlyzátoru NOVA Criticl Cre Xpress (No Biomedicl) součsně použíných nlyzátorů GEM Premier 3000 (Instrumenttion Lbortory). Jedná se o plně utomtický přenosný nlyzátor kreních plynů, elektrolytů, metbolitů hemtokritu, který yužíá systém jedné kzety. Přístroj prcuje n těchto nlytických principech: mpérometrie (po 2, glukóz, lktát), potenciometrie (ph, pco 2, N, K, ionizoné C) měření konduktiity (hemtokrit). V nlyzátoru funguje iqm (intelligent Qulity Mngement) se systémem ktiní procesní kontroly, který monitoruje integritu kzety šech procesů ní probíhjících. Automticky proádí potřebné korekce, které dokumentuje. Aktice systému iqm probíhá pomocí klibrčně-lidčních roztoků CVP (Clibrtion Vlidtion Product). iqm delt digrmy, záznmy o korekcích CVP mteriálech jsou k dispozici dtbázi přístroje. Ob přístroje jsou propojeny s lbortoří systémem dálkoé spráy, kdy se chojí jko přidružené počítče intrnetu nemocnice. Ve sronání s půodními přístroji je elkým přínosem jednoduchost nlýzy, což je ýhodou pro obsluhující nelbortorní personál. Usndnění pro lbortoř je tom, že jde o téměř bezúdržboý nlyzátor. Kryoglobulinémie její rizik při lbortorní dignostice (kzuistik pcient) Čermákoá Z., Gottwldoá J., Brychtoá Y. Oddělení klinické biochemie hemtologie FN Brno, Interní hemtoonkologická klinik FN Brno Úod: Kryoglobulinémie je chrkterizoán přítomností ptologického imunoglobulinu kri nemocného. Tto bílkoin reerzibilně precipituje při teplotách nižších než 37 C způsobuje různě zážnou poruchu tkáňoé mikrocirkulce. Kryoglobuliny se ncházejí u celého spektr různých onemocnění. Kzuistik: 75letý muž byl léčen pro ischemickou chorobu srdeční, hypertenzi chronickou lergickou rýmu. Několik let šptně tolerol chldnější odu při plání, cítil prestezie končetin, chldu postupně i tuhnutí křeče. Obtíže se zýrzňoly, přidlo se i noční pocení. Bylo ysloeno podezření n kryoglobulinémii proedeno imunologické yšetření, které šk kryoglobulin neprokázlo. Pcient byl přijt k hospitlizci pro podezření n skuloptii. Objektině měl při přijetí n prstech rukou lehce liidní zbrení. Byl proeden odběr lege rtis n přítomnost kryoproteinu i dlší odběry pcient byly zprcoáány při 37 C. Sérum ykzolo ýrzné kryoprecipitční lstnosti. Byl proeden elektroforéz bílkoin. Sérum bylo před nnesením uchoááno při 37 C. Elektroforéz bílkoin byl izuálně bez ýrznějších typií, pouze n strtu se tořil neptrný precipitát. Pro ýrzné podezření n přítomnost kryoproteinu se proedl elektroforéz bílkoin ještě po inkubci sér s merkptoetnolem. Tepre nyní se n elektroforéze ukzuje typický grdient imunofixcí je potrzen přítomnost migm kpp o koncentrci 20 g/l. U pcient bylo dignostikoáno lymfoprolifertiní onemocnění zhájen terpie. Záěr: Z kzuistiky yplýá důležitost respektoání spráných prenlytických i nlytických zásd. Stnoení lkoholu n nlyzátoru Vi Junior firmy Dde Behring pobočky společnosti Siemens Černíkoá B., Čížkoá-Procházkoá L., Pšeničkoá R., Hkloá L., Hbrdoá V. ÚKBD LF UK FN Hrdec Králoé N nšem prcoišti Ústu klinické biochemie dignostiky Lékřské fkulty Unierzity Krloy Fkultní nemocnice Hrdci Králoé je stnoení hldiny lkoholu séru od říjn 2007 proáděno n nlyzátoru Vi Junior firmy Dde Behring pobočky společnosti Siemens. Toto stnoení slouží pouze pro klinické účely je zjišťoáno nepřetržitě 24 hodin. Výsledky jsou ydáány mmol/l přepočtené n promile. Principem metody je enzymtická rekce ktlyzoná lkoholdehydrogenázou (ADH). Etyllkohol se oxiduje n cetldehyd NAD se redukuje n NADH. Vzrůst bsorbnce při 340 nm je úměrný koncentrci lkoholu e zorku. Než bylo stnoení lkoholu přeedeno n nlyzátor Vi Junior, byl proeden sronácí měření s nlyzátorem AxSYM firmy Abbott byl prokázán sttisticky ýznmná pozitiní korelce mezi nměřenými hodnotmi (R = 0,995; p < 0,001) pomocí progrmu SIGMASTAT 2.0 Person correltion. Záěrem lze konsttot, že ýhodou systému je jednoduché zškolení obsluh, mlé poždky n údržbu. Vi Junior je oznčen znčkou Certificte Europe (CE), odpoídá NV 453/2005 Sb pro IVD. Klinick biochemie metbolismus 2/

12 Nádoroá sekrece CgA, serotoninu 5-hydroxyindoloctoé kyseliny Černohousoá L., Šečíkoá I. ÚKBLD VFN 1. LF UK Prh Nádory s názem krcinoid předstují nejětší skupinu neuroendokrinních nádorů. Buňky krcinoidu pocházejí z podobné tkáně jko orgány, které produkují hormony. Dignostik nádoru ychází z nmnézy podporuje ji zýšený ýdej 5-hydroxyindoloctoé kyseliny (5-HIOK) močí. Dále se použíá průkz kreních hormonů, npř. chromogrninu A (CgA), serotoninu (5-HT), gstrinu, glukgonu dlších. Cílem této studie bylo poront nárůst hldin CgA, 5-HT 5-HIOK u pcientů s krcinoidem poronání se skupinou zdrých dárců. Ve studii jsme hodnotily soubor 30 pcientů s dignostikoným krcinoidem (12 mužů, let, 18 žen, let). Do kontrolního souboru bylo zřzeno 25 dárců kre (15 mužů, ěk let, 10 žen, ěk let). Biologický mteriál byl skldoán při -20 C následně nlyzoán n hldiny CgA (IRMA), 5-HT (RIA) 5-HIOK (fotometricky). V kontrolním souboru se sledoné hldiny CgA, 5-HT 5-HIOK pohyboly referenčních mezích. Sledoné mrkery e skupině pcientů s krcinoidem ykzoly různý nárůst hldin nd horní referenční mez. Hldin CgA byl zýšená u 63 % pcientů (mx. 8,3x), 5-HIOK u 25 % pcientů (mx. 7x) nejméně zýšen byl u serotoninu 12 % (mx. 2x). Dignóz krcinoidů je obtížná, opírá se o nlýzu klinického lbortorního yšetření. Z nší studie je ptrné, že u pcientů s dignostikoným krcinoidem byly nejčstěji zýšené hodnoty chromogrninu A u 63 % pcientů poronání se serotoninem (12 %) 5-HIOK (25 %). CgA ykzuje ysokou citliost, jeho použití je zláště hodné k monitoroání nemocných, čsného záchytu nártu choroby. Noorozenecký screening kongenitální drenální hyperplzie Dňkoá I., Peškoá A., Vinohrdská H. OKBH FN Brno, prcoiště dětské medicíny (PDM) Cílem nšeho sdělení je předstit noě zedený celoplošný lbortorní noorozenecký screening kongenitální drenální hyperplzie (NS CAH). N OKBH FN Brno, PDM proádíme yšetřoání šech tří poinných lbortorních NS České republice. Jsou to NS hyperfenyllninémie/fenylketonurie pro oblst jižní Mory, kongenitální hypotyreózy (CH) kongenitální drenální hyperplzie (CAH) pro oblst celé Mory. Vyšetřoání CAH bylo ČR zedeno průběhu roku CAH je utozomálně recesině dědičná poruch torby steroidních hormonů kůře ndledin, způsobená nejčstěji deficitem enzymu P450c21 (21hydroxylázy). Ndledinoá nedosttečnost se může projeit již noorozeneckém období ohrozit žiot dítěte. NS CAH je zložen n yšetřoání koncentrce 17-hydroxyprogesteronu (17-OHP) suché krení kpce n filtrčním ppíru, to fluoroimunometodou DELFIA. V období od listopdu 2006 do únor 2008 bylo n nšem prcoišti yšetřeno celkem dětí, z toho u 397 bylo nutné proést opkoné yšetření ze suché krení skrny pro mírně zýšenou hodnotu 17-OHP do oblsti tz. šedé zóny. Z uedeného celkoého počtu yšetřených dětí bylo 20 zchyceno jko pozitiních n CAH, u tří pk byl tto dignóz definitině potrzen ještě před klinickými projey onemocnění. Počet námi zchycených potrzených dětí s CAH k celkoému počtu yšetřených e sledoném období odpoídá incidenci si 1 : , což je o něco méně než předpokládná incidence pro nši populci. Tto skutečnost je prděpodobně oliněn krátkým čsoým obdobím, z které bylo možno sttistická dt získt. Včsný záchyt dítěte s CAH pomocí NS může ýznmně přispět k záchrně žiot dítěte či zklitnit jeho průběh. Nše zkušenosti s prenlytickou příprou n OGTT Dňkoá P., Studýnkoá H. OKB Fkultní nemocnice u s. Anny Brně Orální glukózoý tolernční test (OGTT) se použíá podle ktuálního Doporučení ČSKB ČDS z r k potrzení dignózy dibetes mellitus přípdě, že dignóz není jednoznčně potrzen nálezem FPG yšší než 7 mmol/l. Jde jednk o sty s hrniční FPG (IFG), jednk situci s FPG nižší než 5,6 mmol/l, při nichž bylo ysloeno podezření n poruchu tolernce glukózy z předchozích yšetření, nebo jde-li o jedince se zýšeným rizikem zniku dibetes mellitus. OGTT se dále použíá těhotenstí u těhotných se zýšeným rizikem zniku dibetu. Biologickým mteriálem pro OGTT je plzm žilní kre. K dosžení potřebné dignostické spránosti OGTT se požduje podle Doporučení ČSKB ČDS lčnění před odběrem po dobu hodin, předchozí diet s definoným příjmem schridů. Pcienti elmi čsto obtížně dodrží podmínky testu, dochází i ke komplikcím důsledku interkurentních onemocnění pod. Prezentujeme lstní zkušenosti s proáděním OGTT příkldy situcí, kdy je třeb se změřit n dodržení podmínek prenlytické fáze. 124 Klinick biochemie metbolismus 2/2008

13 Bklářský studijní progrm Zdrotní lbornt n Ktedře lbortorních metod LF MU Brně Dstych M., Beňoská M., Čermákoá Z. Ktedr lbortorních metod LF MU; Oddělení klinické biochemie hemtologie FN Brno Zhájení studi kdemickém roce 2005/2006. Cílem studijního progrmu je připrit bsolenty n ysoce klifikonou činnost medicínských lbortorních proozech, zláště oborech: Klinická biochemie, Klinická hemtologie, Imunohemtologie trnsfuzní služb, Lékřská imunologie, Lékřská mikrobiologie, Klinická genetik, Ptologická ntomie. Chrkter činností náplně práce zdrotního lbornt kldou jeho pregrduální příprě důrz n nácik smosttných činností, které bude prxi ykonát rámci přidělených promocí odpoědnosti. Klit prktických znlostí doedností zdrotního lbornt je zcel záislá n zjištění mximálního přístupu studentů do rutinních proozů medicínských lbortorních prcoišť. Tomuto zákldnímu poždku je plně podřízen celá struktur bklářského studi. V sylbech teoretických předmětů je klden důrz n témt tořící zákld pro plikoné nlytické, instrumentální dignostické techniky lbortorních oborů. Grnti zřzených lbortorních oborů jsou edoucí prconíci lbortorních prcoišť fkultních nemocnic. Cičení, demonstrce semináře pro nácik prktických doedností jsou situoány do prostředí rutinních klinických lbortoří fkultních nemocnic. Doutýdenní prxe z profiloých předmětů je situoán do 5. semestru, nikoli do období prázdnin doolených. Nezbytná kždodenní potřeb znlosti nglického jzyk při komunikci s ysoce sofistikonými nlytickými systémy se odráží e ýuce ngličtiny e 4 semestrech s důrzem n technickou, nlytickou počítčoou komunikci sloní zásobu. Kombinoná form studi předpokládá 2 roky prxe jednom z profiloých lbortorních oborů způsobilost k ýkonu zdrotnického poolání bez odborného dohledu podle zákon č. 96/2004 Sb. Produktem této resorpce jsou ětší frgmenty peptidů, jko je ICTP (C-koncoý telopeptid kolgenu typu I). Metody: Stnoením kostního mrkeru ICTP byl monitoroán léčb kostních metstáz u krcinomu prsu. Pro kntittiní stnoení ICTP séru nebo plzmě použíáme kompetitiní test EIA (Orion Dignostic). Do nšeho souboru bylo zřzeno si 100 pcientek s dignózou krcinomu prsu. Byly ybrány pcientky s dignostikoným osteolytickým metsttickým rozseem do kostí ysokou hldinou ICTP, u kterých byl nszen léčb bisfosfonáty. Výsledky záěr: Terpie kostních metstáz je podsttě plitiní jejím cílem je hlně zpomlit progresi onemocnění zlepšit klitu žiot nemocného. Bisfosfonáty jsou léky, které zmezují torbě noých rozšiřoání stájících kostních metstáz. N ybrných přededených kzuistikách je zřetelná progrese onemocnění souislosti s kostními metstázmi účinky terpie lze monitorot už průběhu několik týdnů. Stnoení ICTP se zdá být citliým mrkerem pro čsný záchyt kostních metstáz i pro monitoroání účinnosti terpie. Léčb kostních metstáz monitoroání pomocí mrkeru ICTP Dokoupiloá V., Kpustoá M., Jindroá H., Krejčí E., Schneiderk P. OKB Onkologická klinik FN Olomouc Cíl: Krcinom prsu je nejčstějším nádoroým onemocněním metstázy e skeletu jsou u něj elmi čsté. Kostní metstázy jsou způsobeny zákldní schopností zhoubného nádoru uolňot nádoroé buňky do kreního oběhu. U ptologických stů spojených s lokální kostní degrdcí se n resorpci kolgenu podílí enzym MMP-9 (mtrix metloproteináz 9). Klinick biochemie metbolismus 2/

14 Akreditoný studijní progrm Zdrotnická bionlytik pro obory Zdrotní lbornt Odborný prconík lbortorních metodách podle zákon č. 96/2004 Sb. Dršt J. Ktedr biochemických ěd, Unierzit Krlo Prze, Frmceutická fkult Hrdci Králoé V 90. letech minulého století byl n Frmceutické fkultě UK připren oteřen pětiletý mgisterský studijní progrm Zdrotnická bionlytik. Výuk e studijním progrmu Zdrotnická bionlytik názl n zkušenosti se zdělááním frmceutů yužíá pedgogických prconíků z řd klifikoných frmceutů lékřů stálých prconíků fkulty při součsné úzké spolupráci s Fkultní nemocnicí Hrdci Králoé, jejíž prconíci zjišťují tomto studijním progrmu ýuku některých preklinických klinických disciplín. Od roku 2004 prcují již úspěšní bsolenti tohoto studi lbortořích klinické biochemie, klinické hemtologie, mikrobiologie imunologie. V souislosti se zákonem č. 96/2004 Sb. se záděním strukturoných studijních progrmů byl studijní progrm rozdělen yučoán e tříletém stupni bklářském prezenční i kombinoné formě douletém nzujícím mgisterském stupni (pouze prezenční form studi). Tento studijní progrm získl souhls Ministerst zdrotnictí ČR s ýkonem nelékřského zdrotnického poolání ktegorii Zdrotní lbornt pro bsolenty bklářského stupně prezenčního i kombinoného Odborný prconík lbortorních metodách pro bsolenty nzujícího mgisterského studi i pro bsolenty dosdního souislého pětiletého mgisterského progrmu. Tto práce prezentuje poždky studijní plány obou stupňů studijního progrmů Zdrotnická bionlytik. Tto prezentce byl podpořen z Rozojoého projektu MŠMT 85702/2008. Akreditce zdrotnických lbortoří cest k bezpečnější zdrotnické péči Frkčoá J., Benákoá H. Úst klinické biochemie lbortorní dignostiky 1. LF UK VFN Prh kreditoáno. Získání osědčení ČIA, o. p. s., je pro nás ýznmnou událostí, která nám dáá možnost eřejně doložit ysokou klitu nší práce. Zároeň nás le zzuje poskytot co nejširší služby pro nše klienty n ysoké profesní i technické úroni. Noé přístupy externím hodnocení klity Friedecký B., Krtochíl J. Úst klinické biochemie dignostik LF FN Hrdec Králoé, SEKK, s. r. o., Prdubice Externí hodnocení klity (EHK) je požoáno z stndrdní nástroj systémů řízení klity procesů kreditce certifikce. Jké jsou jeho noé možnosti úkoly? Klsické progrmy EHK se trdičně zbýjí hodnocením nlytických procesů. Modernizcí tohoto hodnocení je bezesporu zádění cíloé nejistoty měření (TMU) jko tolernčního limitu. Hodnot TMU je kntifikcí splnění zmýšleného účelu testu/měření pro dignostiku/terpii. Tento krok umožní úzké propojení progrmů EHK s lidcí erifikcí. Dobře zolené hodnoty TMU níc doolí plikci systému six sigm, tím objektiizci zthů mezi přesností, bis celkoou chybou měření. To přinese ýhodu podobě objektinějšího posouzení zthů mezi nitřní kontrolou klity EHK tké mezi nlytickou ýkonností lbortoře lékřskými poždky. Progrmy EHK se tké stájí cennými zdroji dt pro odhdy nejistot měření, yždoné mezinárodními normmi klity. Dlší rozoj použíání moderní koncepce nejistoty měření by měl ést progrmech EHK k ětšímu rozoji metod hodnocení, použíjících skórocích hodnot, čsto objektinějších názornějších, než je hodnocení diferencí mezi ýsledkem cíloou hodnotou. Máme n mysli zejmén použíání hodnot zet-skóre En. Zcel noým elmi ktuálním problémem se stáá EHK nenlytických fází (prenlytické postnlytické) lbortorních yšetření. Z hodnocení úroně rizik zdrotní péče je jisté, že ětšin chyb lbortorní medicíně má zdroje práě nich. Doposud existující progrmy EHK šk tuto skutečnost berou n ědomí jen elmi málo. Dlším trendem progrmů EHK, hodných npř. pro molekulární biologii, toxikologii pod., jsou postupy, klsifikující kompletně nlytické měření, interpretci ýsledků úroeň dokumentce účstnických lbortoří. Výoj EHK neustáá. Proces kreditce lbortoře lze doést k úspěšnému záěru pouze ědomou spoluprcí motioných prconíků, tím zjistit splnění eškerých poždků dných normmi systému klity. Příspěek rámcoě rozebírá teoretické zákldy norem klity zároeň předkládá nše zkušenosti s příprou nejenom dokumentů, le i celého systému řízení jkosti, sronání poždků norem ISO ISO 15189, neboť oběm normmi je prcoiště Ústu klinické biochemie lbortorní dignostiky 1. LF UK VFN Prze 126 Klinick biochemie metbolismus 2/2008

15 Noční směny nše zdrí Frýboá D., Kolářoá J. ÚKBP 2. LF UK FN Motol, Prh Cílem nší práce je zhodnocení liu prconí činnosti nočních hodinách nepřetržitého proozu n lidské zdrí. Výkonnost čloěk úzce souisí s dodržoáním biofyzikálních rytmů. Spánek ptří mezi zákldní biologické potřeby. Orgnismus odpočíá, fyziologické funkce se zpomlí, rozběhnou se regenerční procesy četně obnoy buněk. WHO (Sětoá zdrotnická orgnizce) IARC (Mezinárodní gentur pro ýzkum rkoiny) potrdil spojitost mezi prcí noci zhoubným bujením. Hormon meltonin je produkoán epifýzou, to pouze noci. Je důležitý jko ntioxidnt pro mozek, zyšuje imunitu, podporuje funkci štítné žlázy. Inhibuje buňky způsobující krcinom prsu neposlední řdě zpomluje stárnutí. Porušoání biologických rytmů nedosttek spánku mohou yolát lehčí nebo i zážné poruchy. Npříkld se jedná o čstější ýskyt srdečních chorob, snížení imunity můžeme se setkt i s dopdem n hormonální reprodukční funkce. Námi nrhoná řešení: Dodržot zákoník práce (přestáky n odpočinek mezi směnmi; žádné peníze z přesčsoou práci neynhrdí čs stráený odpočinkem se sými blízkými). Udržoání fyzické kondice. V průběhu noční směny snížit konzumci sldkých tučných jídel. Noční práce proádět při jiném než bílém sětle (npř. čereném). Poronání metody přímého stnoení etyllkoholu séru s metodou ýpočtu z osmolárního gpu Gjdoá A., Ircingoá L., Ungeroá J., Všinský F. Úst klinické biochemie, Fkultní nemocnice Ostrě Cílem nší práce bylo poronání ýsledků lkoholu stnoeného séru přímou enzymtickou metodou s metodou jeho ýpočtu z osmollity. N osmollitě plzmě se podílejí hlně elektrolyty, glukóz ure. Podle stnoených hodnot těchto nlytů lze ýpočtem odhdnout hodnotu osmollity plzmě (séru). Rozdíl změřené ypočtené osmollity se nzýá osmolální gp, který z normálních podmínek nepřeshuje hodnotu ± 10 mosmol/kg. Etyllkohol zyšuje osmolální gp. Jedno promile lkoholu zýší osmollitu si o 23 mosmol/kg. V přípdě, že není k dispozici přímá metod pro stnoení lkoholu, je možno z osmolálního gpu jeho hodnotu ypočítt. V souboru 126 pcientských sér byly stnoeny příslušné nlyty, tj. lkohol, osmollit, N +, K +, glukóz ure. Ze stnoených prmetrů byl ypočten odhd osmollity, osmolální gp hodnot lkoholu. K poronání ýsledků byly použity sttistické metody regresní nlýzy podle Pssing- -Bblok Deming, dále bylo proedeno yhodnocení pomocí rozdíloého grfu podle Altmn-Blnd. Z ýsledků regresní nlýzy je zřejmé, že rozdíly hodnot stnoeného ypočteného lkoholu jsou sttisticky ýznmné. Rozdíloý grf ukzuje, že diference mezi oběm testonými postupy stnoení jsou ronoměrně rozděleny celém měřicím rozshu kldných záporných diferencí. Neprokázl se tké záislost diferencí n koncentrci. Velikost proporcionální chyby byl cc 10% mezi oběm testonými metodmi. Rozdíly nejsou klinicky ýznmné. Vyšetření potrnsplntčního chimerismu molekulárně biologické lbortoři Hegeroá J., Debnároá L., Jiruchoá Z., Beránek M. ÚKBD FN LF UK Hrdec Králoé Cíl studie: Vyšetřoání potrnsplntčního chimerismu u pcientů po logenní trnsplntci kmenoých buněk. Metody: K yšetření ribility DNA mezi příjemcem dárcem periferních kmenoých buněk lstního potrnsplntčního chimerismu se yužíá těchto metod: ) izolce DNA pomocí fenol-chloroformoé extrkce komerční metodou firmy QIAGEN; b) polymerázoá řetězoá rekce s použitím primerů ymezujících VNTR (ribilní počet tndemoých repetic), Apo B genu, melogeninoém genu, lokusech MCT 118 YNZ-22; c) detekce pomocí elektroforézy n grózoém nebo polykrylmidoém gelu. Výsledky: Ze 114 yšetřených pcientů je 52 pcientů informtiních oblsti VNTR melogeninu, 34 pcientů e VNTR oblsti Apo B genu, 18 pcientů lokusu MCT pcientů lokusu YNZ-22. U tří pcientů nebyl ribilit DNA mezi příjemcem dárcem prokázán. Záěr: Vyšetření informuje o přihojení štěpu, ktiitě štěpu kritickém období 24 měsíců po logenní trnsplntci, dekátnosti nszené léčby nebo indikci k její změně, možném relpsu (ymizení dárcoského chimerismu). Klinick biochemie metbolismus 2/

16 Specilizční zděláání zdrotních lborntů podle zákon č. 96/2004 Sb. Hložkoá P. OKB, Fkultní nemocnice u s. Anny Brně Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získáání uznáání odborné způsobilosti k ýkonu nelékřských zdrotnických poolání, přinesl změny e specilizčním i celožiotním zděláání zdrotních lborntů. Změny e specilizčním zděláání se týkjí předeším stupních podmínek do studi, délky specilizčního zděláání formy jeho orgnizce průběhu. V rámci celožiotního zděláání je definoán poinnost průběžného obnooání, zyšoání, prohluboání doplňoání ědomostí, doedností způsobilosti zdrotnických prconíků jiných odborných prconíků podmínky pro ydáání osědčení k ýkonu zdrotnického poolání bez odborného dohledu četně podmínek, z kterých se koná zkoušk k oěření způsobilosti k ýkonu zdrotnického poolání bez odborného dohledu. V průběhu roku 2007 byl Národním centru ošetřotelstí nelékřských zdrotnických oborů ukončen ýuk rámci pomturitního specilizčního studi podle yhlášky č. 77/1981 Sb. byl kreditoán noý specilizční zdělácí progrm pro zdrotní lbornty pro klinickou biochemii. Informce o jeho struktuře bude obshem tohoto sdělení. Jiný biologický mteriál biochemické lbortoři zkušenosti z yšetřoání Huteroá D., Sídoá M, Doležloá J. OKB, Fkultní nemocnice u s. Anny Brně Externí kontrol klity CMV DNA 2007 ČR Hypiusoá V., Šprýchloá J., Rškoá K., Plíškoá L., Bolehoská R., Štěpánoá V. ÚKBD LF UK FN Hrdec Králoé, ÚKM LF UK FN Hrdec Králoé Molekulárně biologické yšetřoání CMV infekce monitoroání léčby má elký ýznm zejmén u imunokompromitoných pcientů. Ačkoli České republice proádí toto yšetření přibližně 30 lbortoří, zhrničních cyklů EHK (npř. QCMD nebo Instndt) se zúčstňuje pridelně pouze 4 5 lbortoří. V roce 2007 proto Národní referenční lbortoř (NRL) pro cytomegloirus Hrdci Králoé zorgnizol 1. cyklus EHK CMV DNA pro lbortoře ČR, které se zbýjí dignostikou CMV DNA. Kontrolní pnel se skládl ze 6 zorků, 5 pozitiních (koncentrce rozmezí kopií CMV DNA/ml) 1 negtiního. Vzorky byly skldoány při teplotě -20 C rozesílány 20 přihlášeným lbortořím n suchém ledu. Klittiní ýsledky zsllo šech 20 lbortoří 12 lbortoří (60 %) mělo šechny ýsledky spráně, ztrátu 1 bodu (u zorku s elmi nízkou irémií) zznmenly 3 lbortoře, celkem tedy 15 lbortoří (75 %) obstálo s ynikjícími ýsledky. Jedn lbortoř měl 2 chyby, 3 lbortoře měly íce než 2 chyby 1 lbortoř neyhoěl poždkům. Kntittiního hodnocení se zúčstnilo 13 lbortoří, z nich 9 mělo šechny ýsledky spráně kceptotelném rozmezí ± 2 SD, nejčstěji lbortoře chyboly e zorcích s nízkou irémií. Prní ročník EHK CMV DNA ČR prokázl zájem klinických lbortoří účstnit se kontrolních cyklů zároeň ukázl celku dobrou úroeň yšetřoání CMV DNA ČR. V prxi biochemické lbortoře, zejmén e zdrotnických zřízeních lůžkoého typu, tj. nemocničních lbortořích, se yskytují i poždky n yšetření méně obyklého biologického mteriálu npř. sekretů z drénů, punktátu z různých tělních dutin, rozlišení biologických tekutin z drénů po opercích z operčních rn pod. Lékř poždující yšetření elmi čsto obtížně řeší ýběr hodných metod, které lze jiném biologickém mteriálu yšetřit interpretot tk, by ýsledek yšetřocího procesu byl přínosem pro dignostiku léčbu pcientů. Prezentujeme strukturu yšetřoání těchto biologických mteriálů, rozhodocí limity kritéri hodnocení. Uáděná kritéri ýběr prmetrů doolí rozlišit trnsudáty, exsudáty, příměsi moče, pnkretické šťáy, přípdně lymfy, odlišit sekret z nosu od likorey pod. Uedený soubor jednoduchých zákldních yšetření s příslušným hodnocením přípdnou klsifikcí jiného biologického mteriálu ede ke zpřesnění odpoědi n čsto nejsně formuloný klinický dotz. 128 Klinick biochemie metbolismus 2/2008

17 Sronání přímého stnoení LDL-cholesterolu s ýpočtem Chludiloá P., Kočárkoá E., Breinek P., Dobroolná H., Vorlická P. OKB, Fkultní nemocnice u s. Anny Brně Cíl studie: Sronání stnoení LDL-cholesterolu souprou LDL Cholesterol Regent (LDL-C) BLW Dignostics s ýpočtoou metodou podle Friedewld sérech s hldinou TGL < 4,5 mmol/l. Stnoení LDL- -cholesterolu sérech s hldinou TGL 4,5 mmol/l souprou LDL Cholesterol Regent (LDL-C) BLW Dignostics. Metody: LDL-cholesterol byl stnoen: ) selektiním stnoením s yužitím specifických detergentů; b) ýpočtem podle Friedewld. Metod stnoení LDL- -cholesterolu séru souprou BLW Dignostics byl instloán n biochemický nlyzátor ADVIA 1650 (Siemens). Byl nlyzoán sér 294 pcientů ybrných podle předem zdných kritérií. Pcienti byli rozděleni do jedenácti skupin podle stnoené séroé koncentrce tricylglycerolů (TGL < 1,7 mmol/l, TGL 1,7 4,5 mmol/l, TGL 4,5 14,5 mmol/l, TGL > 14,5 mmol/l) HDL cholesterolu (HDL < 1,0 mmol/l, HDL 1,0 1,6 mmol/l, HDL > 1,6 mmol/l). Vybrné soubory dt byly yhodnoceny neprmetrickou regresní nlýzou Pssing Bblok metodou rozdíloého grfu Altmn Blnd. Výsledky: Nejnižší nejyšší hodnoty LDL-cholesterolu získné selektiním stnoením byly 0,85 mmol/l 7,82 mmol/l s mediánem 3,03 mmol/l; ýpočtoou metodou podle Friedewld (použit pouze pro sér s TGL < 4,5 mmol/l) byly 0,79 mmol/l 6,95 mmol/l s mediánem 2,84 mmol/l. Průměrný rozdíl ýsledků ypočteného selektiního stnoení LDL-cholesterolu získný metodou Altmn Blnd je -0,44 mmol/l (± 1,96 SD = 0,51 mmol/l). Regresní nlýzou Pssing Bblok jsme získli záislost: y = 1,1579x 0,0053. Koeficient shody je 0,89 (při 95% interlu spolehliosti 0,87 0,91). Záěr: Ve skupině pcientů s TGL < 4,5 mmol/l ykázly ýsledky LDL-cholesterolu získné přímým stnoením systemtickou odchylku zhledem k ypočteným hodnotám LDL-cholesterolu. Ve skupině pcientů s TGL 4,5 mmol/l je přímé stnoení LDL-cholesterolu přínosem léčbě. dostupné i kpitoly NČLP, Prenlytická fáze Referenční meze. Noinkou přínosem je fulltextoé yhledáání celém objemu dt, které n CD nebylo možné. Autorizoný přístup k dtům n internetu je zjištěn přístupoým jménem heslem. N rok 2008 obdrželi přístup zdrm šichni ktiní užitelé SLP lbortoře zpojené do EHK. Poděkoání z tento způsob relizce weboé erze její zpřístupnění celém rozshu práem ptří ing. Budinoi (SEKK), ing. Zámečníkoi (ktedr KB IPVZ) ing. Smitkoi (Medim). V sedmé erzi byly doplněny noé kpitoly: Fyziologie gstrointestinálního trktu, Klinická biochemie strších osob, Lbortorní testy dignostice lergických stů, Poruchy nitřního prostředí u intoxikcí, Imunologické testy u kutního renálního selhání kpitol Skórocí klsifikční systémy. Aktulizoán byl celá kpitol Dědičné poruchy metbolismu. Poděkoání ptří ing. Vároé utorskému kolektiu, který připril k ydání pořdí již třetí příručku generonou z dt Encyklopedie Vitminy stopoé prky. I ndále zůstáá ktulizce dt, kládání noých pozntků jejich zpřístupnění odborné eřejnosti zásdním společným úkolem jk pro editory prof. Jbor ing. Zámečník, tk pro utorský kolekti. Jsou ítány dodtky z noých nebo Encyklopedii dosud nezprconých oblstí medicíny. Projekt Encyklopedie je oteřený pro spolupráci šem odborníkům. Encyklopedie lbortorní medicíny pro klinickou prxi weboá erze Jbor A., Zmečník M., Sedlákoá J. OKBH Oblstní nemocnice Kldno,. s. Sedmá erze Encyklopedie lbortorní medicíny pro klinickou prxi byl zpřístupněn lednu 2008 n internetu. Weboá podob Encyklopedie je dtoým objemem shodná s Encyklopedií n CD jsou zde Klinick biochemie metbolismus 2/

18 Chromogrnin A jeho yužítí onkologii Jindroá H., Kpustoá M., Dokoupiloá V., Krejčí E., Minřík J., Schneiderk P. OKB Onkologická klinik, FN Olomouc Cíl: Stnoení chromogrninu A (CgA) může sloužit jko cenný dignostický nástroj u jedinců s tumory, jkými jsou npř. feochromocytom krcinoidní tumor, neuroblstom mlobuněčný krcinom plic. Metody: CgA byl prokázán imunochemickými metodmi (ELISA) séru, plzmě i moči nemocných s neuroendokrinními mlignitmi. Chromogrnin A ELISA Kit (DkoCytomtion) je zjednodušený sendičoý test s dojitou protilátkou. Vzorky protilátky proti chromogrninu A konjugoné s peroxidázou inkubují součsně mikrojmkách potžených nti-chromogrninem A. Ve sronání s dosud užínými metodmi ykzuje stnoení CgA nejyšší klinickou senzitiitu. Výsledky záěr: Z sledoné období jsme u 138 pcientů stnoili si 330 yšetření Chromogrninu A. Do hodnocení jsme zřdili pcienty, kteří ykzoli eleci mrkeru CgA. V souboru 51 pcientů byly nejíce zstoupeny dignózy krcinomů měkkých tkání (13), krcinomů průdušek (8), krcinomů močoého měchýře ledin (6), krcinomů bez známé loklizce (3) krcinomů přeshující léze tráicím trktu, endometriu, oriu prsu (21). Využití CgA séru, plzmě i moči je u nemocných s neuroendokrinními mlignitmi u krcinoidů při referenční hodnotě 35 U/l, specificit 96,5% senzitiit 97%. Senzitiit průkzu nártu choroby pro krcinoidy se pohybuje kolem %. Produkce CgA může hrát ýznmnou roli tké u krcinomů prostty neregujících n hormonální léčbu. Stnoením CgA je možno predikot rezistenci k hormonální terpii. U pcientů s mlobuněčným krcinomem plic je 92,9% specificit 87% senzitiit, když jsou referenční hodnoty 61 U/l (záěry z práce MOÚ Brno). Senzitiit průkzu nártu choroby pro krcinoidy se pohybuje kolem %. CgA je ýznmný prmetr pro yužití onkologii. lbortorní prmetry, jkými jsou opkotelnost linerit testu. Metody: Sronání jsme proedli n souboru 474 zorků. Opkotelnost testu Innonce D-dimer byl proeden měřením 77 zorků duplikátech. U 20 pcientů/dárců se 3 11 konsekutiními odběry byl sledoán změn hldin D-dimerů čse oběm testy. Výsledky: Medián stnoení metodou Tin-Qunt D-dimer byl 1,46 FEU mg/l 2,37 FEU mg/l testem Innonce D-dimer s hodnotou spolehliosti korelce n celém souboru R 2 = 0,88. U metody Innonce D-dimer jsme oěřili lineritu (do 13 FEU mg/l) tké opkotelnost měření. Dynmik koncentrce D-dimerů čse byl nlogická při stnoení oběm metodmi, přičemž u 18 z 20 dárců byly hodnoty stnoení Innonce D-dimer testem yšší než metodou Tin-Qunt D-dimer e šech opkoných měřeních. U 2 ze 20 dárců tomu bylo nopk, přičemž minimálně u 1 z těchto přípdů byl lepší korelce mezi klinickým stem hodnotmi stnoenými Innonce D-dimer testem. Záěr: Metod Innonce D-dimer je hodná pro stnoení hldin D-dimerů z hledisk monitoroání trombotických stů; náznosti n metodu Tin-Qunt D-dimer s hodnotou cut-off 0,8 FEU mg/l. Sronání stnoení hldiny D-dimerů metodou Tin-Qunt D-dimer metodou Innonce D-dimer Juránkoá L., Šmákloá P., Arioá R., Vlík D., Dubská L. Msryků onkologický úst, Oddělení lbortorní medicíny, Brno Cíl: Stnoení hldiny D-dimerů plzmě je ukztelem trombotických stů. Vyšetření se proádí pro yloučení hluboké žilní trombózy, plicní embolie, diseminoné intrskulární kogulce dlších trombotických stů. Testoli jsme náznost korelci testu Tin- Qunt D-dimer metody Innonce D-dimer dlší 130 Klinick biochemie metbolismus 2/2008

19 Kntittiní stnoení hemoglobinu e stolici screening kolorektálních tumorů Kocn P., Vníčkoá Z. Úst klinické biochemie lbortorní dignostiky 1. LF UK VFN, Prh Screening kolorektálních nádorů je rutinně proáděn již mnoho let detekcí okultního krácení e stolici. Doporučeným testem je předeším gujkoý test Hemoccult, který byl pro screening optimlizoán tk, by ýsledek testu téměř eliminol možnost flešné pozitiity. Specificit testu je tedy elmi ysoká, z cenu elmi nízké senzitiity. Zásdní změnu nbízí posledních letech použití utomtických nlyzátorů stnoujících kntittině množstí lidského hemoglobinu e stolici. Anlyticky se jedná o ltexoou imunochemickou glutinční rekci s mnohnásobným monoklonálním ntigenem k proteinu lidského hemoglobinu, npř. typu A0. Automtické nlyzátory OC-Sensor Mikro jponské firmy Eiken kombinují kntittiní nlýzu s kntittiním odběrem zorku stolice unikátních odběroých kzetách pro nemocné. Zkušenosti s plikcí těchto nlyzátorů pro screening KR CA publikoli minulých letech studie z Itálie, kde je rozmístěno 150 nlyzátorů OC-Sensor, studie z prcoiště prof. Rozen z Tel Aiu, které demonstrují téměř neuěřitelnou specificitu kntittiního stnoení hemoglobinu souboru 1000 kolonoskoponých pcientů. Hodnoty hemoglobinu (95% rozsh průměrných hodnot) při normálním kolonoskopickém nálezu jsou µg/l, u nepokročilých denomů 44 ž 115 µg/l, pokročilých denomů µg/l u krcinomů µg/l. V České republice byl utomtický nlyzátor OC-Sensor Mikro instloán lednu 2008 Ústřední ojenské nemocnici, Thomyeroě nemocnici Všeobecné fkultní nemocnici Prze. V tomto sdělení přinášíme nše prní zkušenosti s kntittiním stnoením hemoglobinu e stolici pomocí utomtického nlyzátoru. elerningoý edukční text je zeřejněn n ýukoém portálu 1. LF UK: lediny. Glktóz je metbolizoán n glktitol, který způsobuje poškození oční čočky. U děčt může dojít k poškození ječníků. Prní příznky se objeují již během 1. týdne žiot. Glktóz je součástí lktózy, cukru mteřském mléce, proto musí být nemoc čs dignostikoán. Bez čsné dignózy ede onemocnění čsto ž ke smrti jedince. Terpií je diet s yloučením lktózy. Metody: Pro dignostiku yužíáme tyto metody: 1. redukující látky moči; 2. TLC cukrů moči; 3. TLC glktózy G1P kri; 4. glktitol moči; 5. ktiit GPUT erytrocytech; 6. molekulárně genetická nlýz genu pro GPUT. Pro dignostiku n úroni metbolitů jsou nejdůležitější stnoení glktitolu moči glktózy G1P kri. Dignóz se potrzuje y-šetřením ktiity GPUT erytrocytech molekulárně genetickou nlýzou genu pro GPUT. Záěr: Klsickou glktosémii můžeme nyní zchytit pouze rámci selektiního screeningu dědičných metbolických poruch. To probíhá ž u pcient s rozojem klinických biochemických příznků. N nšem prcoišti probíhá pilotní studie noorozeneckého screeningu, který umožňuje určit dignózu ještě před rozojem prních příznků. Tto práce byl podpořen projektem VZ MZ ČR. Lbortorní dignostik klsické glktosémie Kopáňkoá I., Husákoá P., Jhnoá H., Chrstin P. Úst dědičných metbolických poruch 1. LF UK VFN, Prh Klsická glktosémie je dědičná poruch metbolismu glktózy způsobená deficitem glktózo-1-fosfáturidyltrnsferázy (GPUT). Incidence klsické glktosémie je 1 : Onemocnění má utozomálně recesiní dědičnost. V důsledku deficitu ktiity GPUT dochází k hromdění glktózy glktózo-1-fosfátu (G1P) orgnismu. G1P působí toxicky n játr, mozek Klinick biochemie metbolismus 2/

20 Cysttin C odhdy glomerulární filtrce Králíkoá M., Dořákoá D., Breinek P. Oddělení klinické biochemie Fkultní nemocnice u s. Anny Brně Úod: Stnoení cysttinu C séru nebo plzmě je požoáno edle stnoení kretininu z přijtelný prmetr k ýpočtu odhdu glomerulární filtrce. Cysttin C je inhibitor proteáz, jeho nízká molekuloá hmotnost (13 kd) umožňuje olnou filtrci glomerulární membránou rebsorpci buňkmi proximálního tubulu ledin. Endogenní torb cysttinu C u dospělých osob je konstntní, není oliněn elikostí sloé hmoty, přítomností zánětu, horečkou, le může být oliněn funkcí štítné žlázy léčbou kortikoidy. Cíl studie: Verifikot stnoení cysttinu C pokusit se o sronání tz. z cysttinu C ypočítného odhdu glomerulární filtrce s kretininoou clernce odhdy glomerulární filtrce podle Cocroft-Gult zjednodušeného zorce MDRD. Metody: Protilátky proti cysttinu C (kt. č. LX002), rekční pufr 9 (kt. č. S2361), klibrátor (kt. č. X0974) kontrolní set (kt. č. X0973) byly od firmy Dko- Cytomtion. Ke stnoení cysttinu byl použit nlytický systém Immge (Beckmn Coulter) podle plikčního listu: princip PENIA (nekompetitiní, částicemi zesílená nefelometrická imunonlýz), 10 µl zorku bylo smícháno s 33 µl protilátky 195 µl pufru, klibrce n šesti hldinách dojmo. Kretinin stnoen regenciemi firmy BLW Dignostics, nlytický systém ADVIA 1650, princip Jffého rekce. Ke sttistickému yhodnocení byl použit Excel (Microsoft Corportion) MedClc ( , MedClc Softwre). Reprodukotelnost byl 3,9 % (1,14 mg/l) 2,9 % (4,50 mg/l). Záěr: Konsttujeme, že stnoení cysttinu C není obtížné, z ekonomického pohledu tké z ještě neukončené mezinárodní hrmonizce tohoto yšetření si soje místo rejstříku lbortorních metod tepre hledá. Kliniky je toto yšetření požoáno z doplňující, které ztím e sých doporučeních nemjí. terpeutická šíře indiiduální rozdíly eliminci nutí kontrolot pridelně hldinu lithi séru. Při nízké koncentrci lithi je léčb neúčinná, nproti tomu ysoká koncentrce lithi nd 1,5 mmol/l může yolát u pcientů zrcení, sloou ochblost křeče s epileptiformními projey ž do stu kómtu. Co je to mánie: mánie ptří do skupiny fektiních poruch, jde o ptologickou změnu náldy, nepřiměřeně zýšenou. Je součástí bipolární fektiní poruchy, dříe nzýné mniodepresiní poruch. Antimnické léky, spolu s psychoterpií, způsobí stbilizci náldy zbrání dlší epizodě. Stnoení lithi z kreního sér se nší lbortoři proádí n plmenoém fotometru od firmy Eppendorf. Může se stnoot tké jiném biologickém mteriálu, jko moči nebo mozkomíšním moku, le zde se použíá tomická bsorpce. Noé trendy lbortorních yšetřocích metodách nás nutí sledot popř. i yzkoušet jiné metody než doposud užíné. V tomto přípdě to je fotometrická metod od firmy ABBOTT pro stnoení lithi n utonlyzátoru Architect CI Záěr: I když podáání lithi se prktikuje již desítky let, je stále účinné, finnčně dostupné n psychitrii stále použíné. Lithium jko stbilizátor náldy Krejcroá O., Hrušoá V. Lékřské lbortoře, s. r. o., pilon 6, Prh 8-Bohnice Cílem této přednášky je seznámit odbornou eřejnost se stnoením hldiny lithi séru biochemické lbortoři. Lithium ptří do ntimnických frmk, má psychitrii nezstupitelné místo jeho úkolem je stbilizot pcienty při léčbě bipolární fektiní poruchy. Lithium se podáá e formě uhličitnu litného, neáže se n žádnou plzmtickou bílkoinu. Eliminuje se předeším močí. Lithium nemusí být ždy dobře snášeno pcienty, jde o indiiduální citliost, může se dostit nuze, sloý třes, slbý průjem. Mlá 132 Klinick biochemie metbolismus 2/2008

Výzkum e-learningu - experti

Výzkum e-learningu - experti Výzkum e-lerningu - experti ýzkumná zprá Doc. PhDr. Petr Sk, CSc. Mgr. Krolín Skoá Grnt MPSV ČR Vli computerizce n edukční procesy n osobnost čloěk informční společnosti Prh 2006 . Témtické ymezení ýzkumu

Více

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce 2/ PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU Kždý, kdo nštíí nše Plckého náměstí, to nemusíte být jenom y, kteří zde žijete, le i turisté, cítí, že to není ono. Jedn sfltoá záplt střídá druhou m tm je

Více

Háječek se bude také soutěžit

Háječek se bude také soutěžit Lp Ir SoT so ipn Ae D c 2 0 1 21 n Čč Í ís sl lo o 1 12 n Rr Oo Čč Nn Íí K k 98 n Dd O o Pp Oo Šš Tt Oo V Nn Íí Cc H h Ss Cc Hh Rr Áá Nn Ee K k zz dd A rr mm A noviny Č E S KO B U D Ě J OV I C K É R A

Více

6/2014. Z obsahu: Citát měsíce STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY ZDRAVÉ MĚSTO POČÁTKY I LETOS SÁZELO ALEJ

6/2014. Z obsahu: Citát měsíce STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY ZDRAVÉ MĚSTO POČÁTKY I LETOS SÁZELO ALEJ 6/2014 STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY Práce n rekonstrukci porchu Plckého náměstí nejsou do dnešního dne tj. 28.5.2014 zhájeny z důodu neodsouhlsení průběhu ýběroého řízení prconíky Regionální

Více

Získávání licencí k uvádění zahraničních muzikálů v České republice

Získávání licencí k uvádění zahraničních muzikálů v České republice JA N Á Č K O VA A K A D E M I E M Ú Z I C K Ý C H U M Ě N Í V BRNĚ D i d e l n í f k u l t A t e l i é r d i d e l n í h o m n ž e r s t í j e i š t n í technologie S t u d i j n í o b o r d i d e l n

Více

ČÁST 2 Hlavy A, B a C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA

ČÁST 2 Hlavy A, B a C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA ČÁST 2 Hlvy A, B C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA KAPITOLA 1 VŠEOBECNĚ - KONCEPCE ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K LÉTÁNÍ, LETECKO LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ, KONCEPCE HODNOCENÍ

Více

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

44. CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ BIOLAB POD ZÁŠTITOU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO A LÉKAŘSKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY PROGRAM

44. CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ BIOLAB POD ZÁŠTITOU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO A LÉKAŘSKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY PROGRAM 44. CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ 2008 POD ZÁŠTITOU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO A LÉKAŘSKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY HOTEL VORONĚŽ BRNO 1. 3. ČERVNA 2008 PROGRAM GENERÁLNÍ SPONZOR HLAVNÍ SPONZOR

Více

GIS v památkové péči Historická geografie Začínáme s ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri a ENVI

GIS v památkové péči Historická geografie Začínáme s ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri a ENVI GIS v pmátkové péči Historická geogrfie Zčínáme s ArcGIS Online informce pro uživtele softwre Esri ENVI 2 20 13 Nskočte do ArcGIS Online S progrmem Jumpstrt pro ArcGIS Online se sndno rychle stnete správcem

Více

Cor et Vasa. Available online at www.sciencedirect.com. journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa

Cor et Vasa. Available online at www.sciencedirect.com. journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa or et Vs ville online t www.sciencedirect.com journl homepge: www.elsevier.com/locte/crvs Doporučení pro Guidelines Souhrn Doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi/evropské krdiologické společnosti

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divdelní fkult Ateliér divdelního mnžerství jevištní technologie Divdelní mnžerství Vývoz živého kulturního bohtství Bklářská práce Autor práce: Alexndr Ann Pátková

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, 2013 2011 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pvel Doležl ředitel Zlté koruny Vážené dámy, vážení pánové, devátý loni oslvil ročník Zltá soutěže korun opět deset potvrdil, let že letošním Zltá korun ročníkem má tk n českém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráa II. SAMOSTATNÁ TECHNICKÁ PŘÍLOHA erze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákoa 292/9

Více

SBORNÍK ISSN 1213-8363 ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ

SBORNÍK ISSN 1213-8363 ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ SBORNÍK B I O L A B 2 0 0 3 ISSN 1213-8363 ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ Seřazeno abecedně podle příjmení prvních autorů Texty abstrakt neprošly jazykovou ani redakční úpravou Za obsah plně odpovídají

Více

Klimaktérium. Téma mesiaca. Baktérie. Vitamíny nutnost, alebo biznis? Sluch a jeho detoxikácia. Bulletin informacnej a celostnej medicíny

Klimaktérium. Téma mesiaca. Baktérie. Vitamíny nutnost, alebo biznis? Sluch a jeho detoxikácia. Bulletin informacnej a celostnej medicíny 6/2012 november december Bulletin informcnej celostnej medicíny Sluch jeho detoxikáci Vitmíny nutnost, lebo biznis? Bktérie Tém mesic Klimktérium úvodník klendář kcí obsh PŘEDNÁŠKY PRO TERAPEUTY Vitminy

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line.

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line. Podmínky s 1.SčV jsou již nstveny Po několik měsících po nesčetných jednáních můžeme zkonsttovt, že podmínky dlší spolupráce měst s vodárenskou společností 1.SčV ohledně provozu městských vodovodů knlizcí

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

STANOVENÍ HYDROXYLOVÝCH A NITROXIDOVÝCH RADIKÁLŮ U DEPRESE A HYPERLIPIDÉMIE ELEKTRONOVOU PARAMAGNETICKOU REZONANCÍ

STANOVENÍ HYDROXYLOVÝCH A NITROXIDOVÝCH RADIKÁLŮ U DEPRESE A HYPERLIPIDÉMIE ELEKTRONOVOU PARAMAGNETICKOU REZONANCÍ STANVENÍ HYDRXYLVÝCH A NITRXIDVÝCH RADIKÁLŮ U DEPRESE A HYPERLIPIDÉMIE ELEKTRNVU PARAMAGNETICKU REZNANCÍ MIRSLAV ZEMAN, PAVEL STPKA c, MAREK VECKA, ALEŠ ŽÁK, ALEXANDRA PÍSAŘÍKVÁ, RMAN JIRÁK b, BARBRA STAŇKVÁ,

Více

Abstrakta přednášek a posterů

Abstrakta přednášek a posterů Sborník X. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie ČLS JEP s mezinárodní účastí 25. 27. září 2011 Plzeň Abstrakta přednášek a posterů Seřazeno podle programu, o zařazení abstraktu do sborníku

Více

UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s.

UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s. zprvodj pro klienty společnosti EKO-KOM,.. s. s. 12/2010 SLOVO editoril ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ Vážení klienti, Kromě možnosti třídění odpdů n místě motivčních soutěží budou mít návštěvníci možnost

Více

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101 Doporučení České společnosti klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP) České onkologické společnosti (ČOS ČLS JEP) České společnosti nukleární medicíny (ČSNM ČLS JEP) - sekce imunoanalytických metod k využití

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne

Více

Příprava žáků k přijímacím zkouškám z matematiky na střední školu. Preparing students for entrance exams in mathematics at high school

Příprava žáků k přijímacím zkouškám z matematiky na střední školu. Preparing students for entrance exams in mathematics at high school Technická univerzit v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚHUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Ktedr: Studijní progrm: Studijní obor: Ktedr mtemtiky didktiky mtemtiky N750 Učitelství pro zákldní školy Učitelství fyziky pro.

Více

Děti ZDARMA. DOPRAVA autokarem letadlem lodí autem. Zájezdy kombinované Zájezdy pro skupiny Zájezdy na míru Fakultativní výlety Dětské výlety

Děti ZDARMA. DOPRAVA autokarem letadlem lodí autem. Zájezdy kombinované Zájezdy pro skupiny Zájezdy na míru Fakultativní výlety Dětské výlety DOPRAVA utokrem letdlem lodí utem Zájezdy kombinoné Zájezdy pro skupiny Zájezdy n míru Fkulttiní ýlety Dětské ýlety y n letenky y n jízdenky y pro děti y pro seniory y pro pedgogy y pro stálé zákzníky

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Endokrinologický ústav

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Endokrinologický ústav VÝROČNÍ ZPRÁVA Endokrinologický ústav 2013 Endokrinologický ústav OBSAH: Slovo úvodem... 2 Organizační schéma... 5 Klinická oddělení... 6 Laboratorní komplement (LK-EÚ)... 8 Lidské zdroje... 15 Hospodářská

Více