HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR. Nemáme změnit svět, ale sebe a své okolí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR. Nemáme změnit svět, ale sebe a své okolí"

Transkript

1 HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR 2 3 Zprávy 4 7 Centrum naděje a pomoci 7 Miminka na školách Umělý potrat 9 Povídka Martina Petišky 10 Nesoudíme. Pomáháme 11 Z vašich dopisů 12 Z poradny Aqua vitae 13 Akce pro život Poslání mužů 3 / 2014 / Informační oběžník Hnutí Pro život ČR / září 2014 Nemáme změnit svět, ale sebe a své okolí Kultura života rodina, děti, naděje budoucnost, svoboda, láska. Ale i námaha, kultivace rozumu, úsilí o vnitřní řád, oběť, práce, boje s vlastním sobectvím a pohodlím a na věčnosti odměna. Každý jsme ve svém nitru roztržen mezi sobectvím a láskou a záleží jen na nás, kterou cestou se vydáme. Naopak kultura smrti a nenávisti nabízí rychlou rozkoš, pohodlí, nezodpovědnost, svévoli. Nedílnou její součástí je ale také vyprahlost, bolest, utrpení, zloba a na věčnosti samota. Můžeme naříkat, kam se svět žene, když s hrdostí dává na odiv perverze a Desatero je vysmíváno. Ale k ničemu to není. Můžeme být plni hořkosti vůči Bohu, že nedává dost prostředků změnit současný stav kolem nás, zvláště když si uvědomujeme desítky a desítky denně zabíjených dětí v naší zemi prostřednictvím potratů, abortivní antikoncepce a během procesu umělého oplození. Je to ale konec konců jen pýcha, která se staví nad moudrost Stvořitele a přehlíží to, co máme za dary. Každý máme jiné možnosti. Poslanec nebo soudce jich má víc, maminka u dětí méně. Naší povinností ale není změnit svět. Naší povinností je využít na sto procent situace a dary, které jsme dostali, a zbytek nechat na Bohu. Proto pomáháme matkám, sledujeme zákony, píšeme, prosíme, navrhujeme, vysvětlujeme atd., i když je to zdánlivě beznadějné. Proto jsme také vděčni za každou pomoc. Proto se modlíme za politiky, gynekology, biskupy a všechny, kteří mají ve společnosti vliv. S čím jsme si jisti, že kultura života nakonec zvítězí. Čekáte-li nečekaně dítě volejte prolife.cz Informační stránky Hnutí Pro život ČR nesoudimepomahame.cz projekt pomoci ženám nuceným k potratům Radim Ucháč linkapomoci.cz celorepubliková poradna pro ženy v tísni modlitbyzanejmensi.cz modlitby za obnovu kultury života Foto: expertbeacon.com indd :06:19

2 Zprávy Hnutí Pro život připomínkuje návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění Hnutí Pro život ČR zaslalo připomínku k návrhu zákona o veřejném zdravotním pojištění připravený Ministerstvem zdravotnictví. Připomínka požaduje zajištění kvalitní lékařské péče pro neplodné páry směřující k léčbě příčin neplodnosti, místo aby byly odesílány k podstoupení umělého oplození. Umělé oplození vede k destrukci mnoha desítek tisíc lidských embryí a má vážné psychické, sociální i zdravotní rizika pro páry, které jej podstupují. Hnutí Pro život ČR v připomínce uvádí, že umělé oplodnění v současné době podstupují ženy, u kterých není vyloučeno, že otěhotní přirozeným způsobem, neboť se nevynakládá odpovídajícího úsilí k nalezení příčin neplodnosti a k početí konvenčními prostředky. Tím dochází k plýtvání prostředky z veřejného pojištění, zbytečnému vystavování žen zdravotním rizikům a k vytváření lidských embryí se všemi závažnými právními a etickými důsledky, které z toho plynou. prolife.cz Státní ústav pro kontrolu léčiv žalován kvůli potratové tabletě Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v souvislosti s distribucí potratových tablet schválil edukační materiál pro lékaře i pacientky, z něhož v rozporu se zákonem vyplývá, že usmrcení nenarozeného dítěte může proběhnout mimo zdravotnické zařízení a to se všemi zdravotními i psychickými důsledky pro matku. Proto byla na SÚKL podána žaloba a návrh na zrušení opatření obecné povahy. Gynekologové, kteří by provedli chemický potrat podle edukačního materiálu, by se tak vystavili jednak postihu podle trestního zákona ( 160 TZ) a zároveň i riziku žalob v případě jakýchkoliv zdravotních komplikací. Schválené potratové tablety jsou určeny k usmrcení nenarozeného dítěte během prvního trimestru těhotenství. Žena je po jejich požití odeslána mimo zdravotní zařízení a k vypuzení mrtvého dítěte může podle výrobce dojít během několika následujících dní, což je v rozporu s českou legislativou. Hnutí Pro život ČR spolupracovalo na podání žaloby, protože schválený chemický potrat je dalším přímým útokem na život nenarozených dětí, posiluje trend nezodpovědného přístupu mužů a vede ke zneužívání žen, které jsou po potratech nuceny vyhledávat psychologickou pomoc. Hnutí Pro život ČR apeluje na představitele státu, aby v případě nečekaných těhotenství nabízeli ženám a rodinám pravou pomoc a ne pouze sváděli k usmrcení jejich dítěte. prolife.cz Iniciativa Jeden z nás se domáhá spravedlnosti před evropským soudem Iniciativa Jeden z nás napadla květnové sdělení Evropské komise u Soudního dvora Evropské unie. Stížnost dopodrobna rozebírá sdělení Komise a dochází k závěru, že je nedostatečné a tudíž porušuje závazky Komise. Soud se bude muset také zabývat otázkou, zda Nařízení EU 211/2011, které je právním podkladem pro evropské iniciativy občanů, dává Komisi právo poskytnout nedostatečnou odpověď nevítaným občanským iniciativám. Očekává se i odpověď na otázku, zda iniciativy občanů jsou nástrojem tzv. participativní demokracie. Pokud soud vyhoví požadavkům iniciativy Jeden z nás, znamenalo by to ukončení monopolu na straně Komise. Soud však může dojít k závěru, že Komise má v těchto záležitostech téměř neomezenou pravomoc a že tedy své odmítnutí příp. nemusí odůvodnit vůbec. Ve hře je i odmítnutí stížnosti z nějakého formálního důvodu. V obou případech by se tento mechanismus participativní demokracie, navržený samotnou EU v roce 2011 na základě Lisabonské smlouvy, stal prázdným slibem. Součástí iniciativy Jeden z nás byl legislativní návrh, který žádal Komisi, aby v souladu s kompetencí EU podpořila ochranu lidského života od početí. Návrh zahrnoval požadavek ukončení veřejného financování aktivit, které ničí nebo zamýšlejí zničit lidská embrya zejména v oblastech výzkumu, rozvojové pomoci a veřejného zdraví. Nejen zástupci iniciativy Jeden z nás, ale téměř dva miliony petentů nyní čekají na odpověď, k čemu je vlastně evropská občanská iniciativa dobrá. A Soudní dvůr EU musí reagovat. turtlebayandbeyond.org Polsko: nebezpečný precedent zneuznání výhrady svědomí Uznávaný polský porodník prof. Bogdan Chazan byl odvolán z postu ředitele nemocnice Sv. Rodiny ve Varšavě primátorkou polského hlavního města Hannou Gronkiewicz-Wal- Foto: fertilitycenter.am Foto: VWAmFot Foto: nltimes.nl září 2014 / strana 2 Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti indd :06:23

3 Zprávy tzovou. Svůj krok zdůvodnila tím, že prof. Chazan porušil polskou potratovou legislativu, když odmítl provést potrat a ženu neodeslal do alternativního zdravotnického zařízení. Levicové a feministické skupiny rozpoutaly proti prof. Chazanovi kampaň za jeho odvolání poté, co jako lékař odmítl provést potrat dítěte s rozsáhlými vrozenými chorobami. Prof. Chazan matku vyrozuměl o vážnosti situace a jí i dítěti nabídl širokou škálu odborné pomoci a osobní doprovázení. Dítě, počaté v procesu in-vitro (kde se riziko vrozených vývojových vad výrazně zvyšuje), se narodilo 30. června, ale 9. července večer zemřelo. Pro-life skupiny v Polsku hodnotí odvolání ředitele nemocnice Sv. Rodiny jako porušení svobody svědomí a neodůvodněnou osobní odvetu. Vyzvali širokou veřejnost k protestu a vyslali také požadavek na změnu zákona, který by měl chránit svobodu svědomí lékařů. Dr. Chazan dostal také pokutu ve výši 70 tisíc zlotých (cca Kč) za porušení zákona. Když se ho novináři ptali, zda je pokuta pro něj vysoká, řekl, že cena lidského života je nevyčíslitelná. res.claritatis.cz Hnutí Pro život ČR nesouhlasí s oslavou homosexuality Prague Pride Hnutí Pro život ČR nesouhlasí s konáním festivalu Prague Pride, který má za cíl propagaci neplodného homosexuálního životního stylu. Touha po společenském uznání vede homosexuální komunitu k požadovaní nezasloužených privilegií, která náleží rodině. Pouze rodina může zajistit budoucnost české společnosti. Udílení privilegií, která mají prostřednictvím zákonů postavit homosexuální styl soužití na roveň manželství, vede k celospolečenské devastaci postavení rolí otce, matky a rodiny. Homosexuální agenda je využita k ideologickému útoku na základy společnosti. Zvláště alarmující je požadavek homosexuální lobby na adopci dětí. Dítě má právo a potřebuje ke svému vývoji stabilní prostředí zajišťované celoživotním svazkem otce a matky, nikoliv aby bylo obětováno homosexuální lobby. Hnutí Pro život ČR proto prosí představitele státu, aby nezneužívali veřejnou moc k budování utopické společnosti, ale měli na zřeteli dobro rodin, které jediné mohou zastavit vymírání české společnosti. Hnutí Pro život ČR podpořilo Pochod pro rodinu organizovaný Mladými křesťanskými demokraty (MKD). Předseda MKD Petr Jurčík upřesnil: Cílem této akce je poukázat na současný stav v naší společnosti, kdy zájmy tradiční rodiny nejsou dostatečně hájeny a to i v kontextu rozličných snah o uzákonění adopcí homosexuálními páry. prolife.cz Irsko: Důsledek přijatého potratového zákona Nedávno byl v Irsku poprvé použit sebevražedný dodatek loni schváleného potratového zákona. Mladá žena nepocházející z EU byla ve své zemi znásilněna. Přicestovala do Irska, kde jí v azylovém centru doporučili potrat v Anglii. Nebyla však schopná zaplatit poplatek a skončila u lékaře, kterému řekla, že má sebevražedné úmysly, aby mohla podstoupit potrat. Imigrantce nebyla nabídnuta žádná psychologická péče. Porodník v nemocnici konstatoval, že dítě je již životaschopné a nabídl předčasný porod dítěte neboť i tak lze vyložit irským zákonem definované ukončení těhotenství v případě hrozby sebevraždou. Žena to nejprve odmítla a započala hladovku, soud však nařídil její výživu proti její vůli. Nakonec souhlasila s porodem dítěte, chlapce, císařským řezem ve 25. týdnu. Nyní čelí ještě větším traumatům a její dítě je na neurčitou dobu na jednotce intenzivní péče. Irští pro-life aktivisté na tyto velmi neetické postupy upozorňovali. Opakovaně varovali, že nový potratový zákon může zapříčinit umělé vyvolání porodu extrémně nedonošeného dítěte bez lékařského opodstatnění. Irský parlament loni schválil, že ukončení těhotenství označuje lékařský zákrok, během něhož nebo v jehož důsledku je ukončen život nenarozeného dítěte s poznámkou pod čarou, že pokud je dítě životaschopné a život matky ohrožen a nejlepším postupem je předčasné vyvolání porodu nebo císařský řez. Po porodu má zdravotnický personál zajistit potřebnou péči o novorozence podle klinických směrnic a nejlepší praxe. Někteří legislativci počítali s tím, že hlasují pro potrat, jiní naopak počítali s tím, že život dítěte bude zachráněn. Irští pro-life aktivisté žádají, aby kvůli zásadním legislativním vadám byl potratový zákon co nejdříve zrušen. V tomto případě byla zranitelná a rozrušená žena místo pomoci nucena projít zbytečným utrpením a bezmocné dítě v inkubátoru bojuje o život. Irský potratový zákon nepomáhá zachraňovat životy žen ani jejich dětí. prolife.ie BABY HOPE: prof. Bogdan Chazan FORCIBLY DELIVERED, ALONE, AND LEFT STRUGGLING FOR HIS LIFE IN INTENSIVE CARE. THIS IS THE RESULT OF FINE GAEL S ABORTION ACT. leták irské pro-life organizace vysvětlující okolnosti případu The Content is being used for illustrative purposes only and any person depicted in the Content is a model. Foto: thelifeinstitute.net Foto: simplicityphotography.com Foto: wiadomosci.wp.pl Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti. září 2014 / strana indd :06:31

4 Foto: 2x cenap.cz Centrum naděje a pomoci manželé Jaroslav a Ludmila Lázničkovi Hřivny se nezakopávají... V březnu 2014 si Centrum naděje a pomoci (CENAP) připomnělo 20 let od svého založení. 20 let práce v oblasti ochrany života od početí po přirozenou smrt, 20 let práce pro rodiny. Z malé poradny přirozeného plánování rodičovství se za tu dobu vyvinula organizace působící v rámci nejen České republiky. Zakladatelka CENAP MUDr. Ludmila Lázničková, gynekoložka a vedoucí organizace, má za sebou celou škálu přednášek, a to i v zahraničí, nejen v rámci Evropy, ale i v USA. Paní doktorko, Vy jste nejprve promovala jako dětská lékařka. Přesto působíte jako gynekoložka, co Vás vedlo ke změně oboru? Ludmila: Od roku 1991 jsem se věnovala propagaci a poradenství v oblasti symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství, označované zkratkou STM PPR. Je to nejen vysoce spolehlivá metoda, pokud se manželé potřebují vyhýbat početí dítěte, ale má významný diagnostický potenciál. Ze záznamů můžeme vyčíst příčiny různých gynekologických problémů, i jak je řešit. V 90. letech v celé České republice nebyl jediný gynekolog, který by dokázal září 2014 / strana indd 4 respektovat to, co říká cyklus ženy v rámci symptotermální metody. Naopak jsme se setkávali s tím, že lékař, místo aby problém smysluplně řešil, předepsal hormonální antikoncepci údajně léčebně. Jaroslav: Ještě v době před manželstvím jsme byli v kontaktu s P. Ladislavem Kubíčkem. Tento kněz, původně lékař, gynekolog, nás provázel nejen začátkem manželství. Když v roce 1991 manželka absolvovala při třech malých dětech kurz PPR, otci Ladislavovi se svěřila, že jsme v PPR objevili pro naše manželství něco, co nás posunulo v našem vztahu jednoznačně dál. A otec Ladislav ve svém dopise Lídě poznamenal: Však jsem se za vás již dlouho modlil. Něco v tom Brně dělejte. Ten titul nemáš zbytečně. Hřivny se nezakopávají. Ludmila: Stále si vybavuji, jak jsem ten dopis zasunula opravdu hodně hluboko do šuplíku. Říkala jsem si, že na šíření PPR nemám, že jsem jen maminka na mateřské, a až půjdu do práce, budu pracovat jako dětská lékařka. Navíc v podmínkách České republiky pracovat jako gynekolog v souladu s morálním učením katolické církve bylo vždy velice náročné, a to trvá dodnes. Jenže mezitím jsme občas něco Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti :06:37

5 Centrum naděje a pomoci Foto: 2x cenap.cz o PPR řekli nejprve to bylo mezi známými v rámci modlitebního společenství manželů a podobně. Postupně se na nás začali obracet lidé se svými problémy, které se týkaly praktikování PPR z různých aspektů. Uvědomovala jsem si, že při vysvětlování PPR jde o zdraví, a ve svém důsledku i o život. Že to nemůže být nějaké amatérské pokecání si, ale že je opravdu nutné, aby poradenství fungovalo v rámci určité instituce. V tom mne tehdy podporoval i již manželem zmiňovaný otec Ladislav Kubíček, a tak postupně v Brně vznikla Pracovní skupina PPR, později se tato organizace přejmenovala na CENAP Centrum naděje a pomoci. Určitým vzorem pro mne byla právě Arbeitsgruppe NFP z Německa, jejich profesionalita, spolupráce s univerzitami a ženskými klinikami. V rámci Arbeitsgruppe NFP byla rozvinutá spolupráce nejen mezi lékaři, ale i psychology a pedagogy v rámci manželé Lázničkovi během mezinárodní konference v Římě (papežský palác) Sama jsem tímto byla překvapená. Ukázalo se, že s podporou potravinových doplňků a se správným načasováním nasazení léků do dvou let otěhotnělo a porodilo 80 % klientek. rozsáhlého týmu. Takto byla postupně vypracována špičková metoda STM PPR, nyní označovaná jako sensiplan. I s podporou dalších kněží jsem měla možnost zúčastnit se zahraničních seminářů, stáží a konferencí, seznámit se s různými metodami PPR, které jsou vyučovány v Evropě i na americkém kontinentě. Díky těmto zkušenostem jsem postupně objevovala celý význam PPR. Uvědomovala jsem si nedocenitelný význam orientace v záznamu v cyklu v gynekologii. S psychickou podporou profesora Freundla z ženské kliniky z Düsseldorfu a otce Ladislava pak byl již krůček k rozhodnutí pro změnu odbornosti. Dnes jsem moc ráda. Práce mne baví, gynekologie a především práce s těhotnými představuje krásnou, smysluplnou práci. Jaroslav: Pracovat na gynekologii v souladu s morálním učením katolické církve není vůbec jednoduché. Za celou dobu do atestace, co manželka pracovala v nemocnici, nejen že neprováděla potraty, ale podařilo se jí několik žen podpořit, aby své rozhodnutí jít na potrat změnily. Podařilo se jí podpořit několik nastávajících maminek, aby nepodstoupily sterilizaci, několika lidem již tehdy poradila tak, že nakonec došlo k úspěšným otěhotněním bez umělého oplodnění. To vše se ovšem nesetkávalo s příliš velikým nadšením ostatního personálu v nemocnici. Ani nyní, kdy pracuje samostatně v ambulanci, situace vůbec není jednoduchá. Je to práce proti proudu. To, co pojišťovny štědře hradí, manželka nedoporučuje nebo rozmlouvá. Nepředepisuje hormonální antikoncepci ani se nepodílí na umělém oplodnění, snaží se podpořit své pacientky k přijetí každého dítěte, tedy nejen že neodesílá na žádné potraty, ani nedoporučuje vyšetřování na vývojové vady na začátku těhotenství tedy hodně času věnuje aktivitám, které nejsou pojišťovnami ani jinak zaplacené. Ludmila: I když je to další finanční zátěž, tak pro provoz gynekologické ambulance vidím jako důležité, že ambulance je úzce provázána s našimi poradnami CENAP. Důležitá je poradna přirozeného plánování rodičovství, poradna při řešení neplodnosti, radíme při obtížích s kojením, a od začátku činnosti organizace máme tzv. Poradnu pro ženy dívky. Je to poradna, kde se snažíme pomáhat k přijetí každého dítěte. Hledáme řešení při obtížích v souvislostech s rodičovstvím, když se objeví různé sociální či vztahové problémy. Jsou to velice citlivé otázky, na které v gynekologické ambulanci již opravdu není čas a prostor. V poradně je možné si v klidu sednout a problém rozebrat z více stran. Poradenství poskytujeme nejen osobní formou, ale i telefonicky či y. Součástí prostor Centra naděje a pomoci je kromě poradny i další místnost pro přednášky. V říjnu zde bude probíhat akreditovaný seminář NAPROHELP, úspěšná cesta k dítěti. Proč vlastně NAPROHELP? Otázkám řešení neplodnosti jsme se v oběžníku Hnutí Vždy je potřebné si zachovat vzájemnou úctu jednoho k druhému a také k počatému dítěti. Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti. září 2014 / strana indd :06:40

6 Centrum naděje a pomoci...něco v tom Brně dělejte. Ten titul nemáš zbytečně. Hřivny se nezakopávají. pro život věnovali již v roce 2011, tehdy tento termín ještě nebyl používaný. Ludmila: Ano, je to pravda. Ale i tehdy, tak jako dlouhé roky před tím, se hovořilo při řešení neplodnosti o významu orientace v záznamu menstruačního cyklu, o významu STM PPR. Já jsem také vždy hovořila o společné plodnosti páru, o významu potravinových doplňků pro zlepšení reprodukčního zdraví obou. Jenže často jsem se setkávala s námitkou typu Manželka se měří už dva roky, a stejně neotěhotněla, Užívám ten a ten potravinový doplněk, a stejně jsem neotěhotněla, Podstoupili jsme určitá vyšetření a žena stejně neotěhotněla. Snažila jsem se vysvětlovat, že přístup k řešení nechtěné neplodnosti musí být komplexní. Nestačí jen se měřit, jen polykat potravinové doplňky, jen podstupovat vyšetření navíc často naprosto zbytečně, a už vůbec ne jen polykat léky, které navíc často zdraví spíše poškozovaly. Je nutné umět ze záznamu STM PPR vyčíst, co dělat dál a jakou léčbu správně nasadit, jaká další vyšetření podstoupit. Absolvovala jsem též semináře ohledně naprotechnologie, ale jako gynekoložka jsem se nedokázala ztotožnit s tím, že bych předepisovala tolik škodlivou stimulaci ovulace, stejně jako nesouhlasím s podrobným rozebíráním hlenového příznaku, když řada žen, které mají potíže s otěhotněním, má veliké problémy s popisem hlenového příznaku. Uvědomovala jsem si, že v řešení nechtěné neplodnosti člověk musí přistupovat s pokorou, že to, co můžeme nabídnout, je pomoc, ne technologie. Navíc v rámci NA- PROHELP vždy mluvíme i o možnostech osvojení dítěte domnívám se, že plodnost manželské lásky nespočívá jen v tom, že se podaří porodit vlastní dítě, ale v tom, že dítě plně přijímáme. Ve svých výstupech píšete, že úspěšnost NAPROHELP je 80 %. Ludmila: Ano. Je to tak. Sama jsem tímto byla překvapená, když jsem si prošla záznamy těch, kdo se na nás obrátili. Ukázalo se, že s podporou potravinových doplňků a se správným načasováním nasazení léků podle STM PPR sensiplan do dvou let otěhotnělo a porodilo 80 % klientek. Pak je zde další aspekt. Ve své ambulanci mám řadu žen, které v době, kdy si přály, otěhotněly naprosto bez problémů. Nelze je tedy počítat jako tzv. neplodné. Když ale za mnou kdysi do ambulance přišly, užívaly tzv. léčebně hormonální antikoncepci pro nepravidelnosti cyklů nebo bolestivou menstruaci. Protože u nás se antikoncepce nepředepisuje ani léčebně, hormonální antikoncepce byla vysazena, zaléčily se příčiny tehdejších potíží. Díky orientaci v záznamu pomocí symptotermální metody tyto ženy jednoznačně vědí, jak jejich vaječníky fungují, a i když třeba mají cykly padesát dnů dlouhé, mají je vlastně zdravé. Tyto ženy, pokud by dále pokračovaly s tzv. léčebným užíváním antikoncepce, by byly jednoznačně adeptky na zařazení do kategorie neplodných. Proto také ve svých materiálech varuji před užíváním hormonální antikoncepce. Vždy můžeme situaci, kdy je hormonální antikoncepce nabízena jako tzv. lék, řešit jinak. Samozřejmě vůbec není důvod si ničit zdraví užíváním hormonální antikoncepce z toho důvodu, aby nedošlo k otěhotnění. Pokud se praktikuje symptotermální metoda sensiplan, mají manželé vysoce spolehlivou metodu. Jaroslav: Aby byla zajištěna spolehlivost metody PPR, vidíme jako důležité, aby manželé využívali možnost konzultovat svoje záznamy. Díky internetu je možné během jednoho dne nejen záznam do CENAP zaslat, ale i obdržet zpět vyhodnocení. Možná to chce určitou pokoru, ale tato zpětná vazba přináší manželům jistotu a klid. Vědí, že jsou v neplodném období. Jistě je možné hodně se naučit jen na základě zaslaných knížek. Více pomůže absolvování kurzu PPR, ale Centrum naděje a pomoci pořádáwakreditovaný vzdělávacíwseminář NAPROHELP úspěšná cesta k vlastnímu dítěti Odbornýwjednodenníwseminářw jewurčenwprowvšechnysw kteříwsewproblematicew řešeníwneplodnostiwvěnují3 SeminářwsewkonáwvwBrněw nawuliciwvodníw13sw vwcentruwnadějewawpomociw 4prvníwposchodí93 vwsobotuw183103w2014w odw9:00wdow17:00whod3 Vícewinformacíwnaleznetewnawwww3cenap3czw 4akreditovanéwvzdělávání9 Foto: cenap.cz září 2014 / strana 6 Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti indd :06:43

7 Miminka na školách... Pak se zkoumají zárodky, jak se vyvíjejí, a zdravotník rozhoduje, který zárodek bude zaveden do dělohy, který bude zmražen, a který zlikvidován jako neperspektivní. Foto: cenap.cz nejlepší je pro začátek kontrola vlastních záznamů odborníky. Ludmila: Kontrola záznamů STM je důležitá také při NAPROHELP. Většina žen, kterým se nedaří otěhotnět, má problém s nedostatečnou hladinou určitých hormonů, které snadno můžeme doplnit ve formě léků. Musí být ale nasazeny správně. Tedy opravdu až po ovulaci, v souladu se skutečným průběhem cyklu. Ne podle nějakého výpočtu postaveného na mýtu, že cyklus musí trvat 28 dnů a ovulace musí probíhat 14. den cyklu. Přece to, že žena má 16. či 18. den cyklu, ještě vůbec nemusí znamenat, že je po ovulaci. Naopak, více než 20 % žen mívá ovulaci výrazně později, až po 23. dni cyklu. Celá naše praxe stojí na vědomí, že každá žena má svoje individuální cykly a každý cyklus má svůj vlastní obraz. Právě respektování tohoto základního principu přináší vysokou úspěšnost jak v řešení nechtěné neplodnosti, tak naopak při zajištění spolehlivé metody vyhnutí se početí. V rámci NAPROHELP je tedy cyklus sledován pomocí symptotermální metody. Jak je tomu v případě umělého oplodnění? Tam se také sleduje ovulace. Ludmila: Ano, na základě ultrazvukových vyšetření se sleduje, jak rostou folikuly. Ve folikulu, česky měchýřku, se připravuje vajíčko k ovulaci. Případně se ještě odebírá krev a měří se hladiny hormonů. Pokud se neprokáže, že by u ženy do 14. dne probíhala ovulace, žena dostává léky na tzv. stimulaci ovulace. Tento lék působí hodně negativně na děložní sliznici, která je méně přátelská počatému zárodku. Především pak způsobí to, že se v cyklu začne vyvíjet více folikulů. V běžném přirozeném cyklu se vyvíjí k ovulaci jen jeden folikul. Nikdo z nás není schopný ovlivnit, který folikul, a tedy které vajíčko, se bude vyvíjet. Proto i kdyby po stimulaci lékař vybral jen jedno vajíčko, již i to je eticky špatně. Kdo dal člověku právo, aby rozhodl, že bude oplodněno právě toto vajíčko, a ne to jiné, které se vyvíjelo v jiném folikulu? Většinou se odebere z více folikulů více vajíček, ta se oplodní často také po předchozím cíleném výběru z milionů spermií těmi nejlepšími zase tedy proběhne eticky sporný výběr. Pak se zkoumají zárodky, jak se vyvíjejí, a zdravotník rozhoduje, který zárodek bude zaveden do dělohy, který bude zmražen, a který zlikvidován jako neperspektivní. Pokud uznáváme, že lidský život začíná početím, dosaďte si za slovo zárodek slovo člověk. Tedy, který člověk bude zaveden, zmražen Po předchozí stimulaci sliznice v děloze nebývá příliš přátelská k počatému dítěti. I to je další z důvodů, proč se tak často dítě v děloze dál nevyvíjí a proč je těhotenství po umělém oplodnění výrazně více ohroženo možností spontánního potratu, odumřením dítěte v děloze. Samozřejmě, pokud se do dělohy zavede více zárodků, je zde pravděpodobnost vícečetného těhotenství se všemi dalšími důsledky. Nesouhlasím ani s předepisováním léků na stimulaci ovulace bez umělého oplodnění. Příliš mnoho žen zbytečně trpí vedlejšími účinky v důsledku aplikace těchto léků tzv. hyperstimulačním syndromem. Stejně jako se v naší ambulanci nepředepisuje antikoncepce, nepředepisuje se ani stimulace. Mám zkušenost, že po odhalení příčin, proč dosud k ovulaci nedochází, při správné léčbě, k ovulacím a následně k početím dochází. V rámci přirozeného cyklu, bez asistence lékaře, a v kráse manželského objetí. Jaroslav: Domníváme se, že vždy je potřebné si zachovat vzájemnou úctu jednoho k druhému a také k počatému dítěti. Dítě bychom měli vnímat jako dar. S tím souvisí i otázky testů v těhotenství, které žena nemusí podstupovat. To je další bolest dnešní doby, se kterou se u nás v CE- NAPu setkáváme. Těch bolestí je celá řada, ale spolu s týmem dalších spolupracovníků bychom chtěli dávat lidem naději, že pro ně existuje řešení, které je zdravé, morálně nezávadné, ekologické, v bio-kvalitě, pro věřící v souladu se záměrem Stvořitele. Děkujeme za rozhovor a přejeme, aby se celému týmu CENAP v jejich práci dařilo, nejen při práci s jednotlivými klienty, pacientkami, ale i v rámci pořádání odborných seminářů. Nejbližší bude v sobotu 18. října Přihlásit se je možné na webu v sekci akreditované semináře. Miminka na školách... Věnuji se prevenci rizikového chování v oblasti sexuality. Na školách realizuji programy na téma integrace zdravé sexuality do vztahů. Jsem členem Aliance výchovy ke vztahům i realizátorkou rozvojových programů etické výchovy, kde je tato oblast jedním z aplikačních témat. Programy zahrnují druhý stupeň základních škol. Do deváté třídy jsou programy realizovány odděleně pro chlapce a dívky. Malé modely miminek vyráběné Hnutím Pro život ČR jsem potkala na jedné z konferencí prevence a získala několik kusů jako dárek. Využila jsem je na následné besedě s žáky (chlapci) jako dárek, odměnu v soutěži. Někteří model dostali, jiní prohlédli, pochovali. Mladí a děti jihnou, když drží v ruce model miminka. Vyprávíme si o tom, jak tluče srdce, umí sevřít ručičku v pěst, cítí a jeho otisky prstů se již podobají těm v dospělosti. O potratech s dětmi a mladými nemluvím. Nemusím. Ta otázka vzejde od někoho z nich: A pokud jde ta maminka na potrat? Zcela vážně jim vysvětlím možnosti, velmi citlivě i způsoby ukončení života. Ti, kteří soudí a hájí právo dítěte na život, nejsem já, ale oni. Chtějí, aby dítě mělo právo žít, a myslí si, že matka by je měla mít ráda už nyní, i když je ještě nezná a nevidí. Se staršími, pokud chtějí, mohu hovořit i o důsledcích umělého ukončení těhotenství na ženu, i v oblasti psychických důsledků. Hovoříme o tom, že je třeba nesoudit a podpořit. Využívám příběhů z vlastní praxe matky, ale i toho, kdo doprovázel lidi v obdobných těžkých situacích. Ing. Marie Nováková, Praha Za poslední dva roky se dostalo na české školy mnoho set modelů miminek ve 12. týdnu těhotenství. Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti. září 2014 / strana indd :06:46

8 Umělý potrat Umělý potrat a zabití nemluvněte... Foto: The Life Issues Institute Každé dítě je bez výjimky neopakovatelným dobrem. Od okamžiku, kdy je ženské vajíčko oplozeno, začíná nový život, který není ani životem otce, ani matky, ale životem nového živého člověka, který se vyvíjí sám pro sebe a sám řídí svůj vývoj. Nikdo by se nestal člověkem, kdyby jím nebyl už v tomto okamžiku. Proto umělý potrat a zabití nemluvněte vždy byly a jsou i dnes hanebnými zločiny. Řešení nečekaného početí Snad kromě výjimek neexistuje žena, která by na potrat šla svobodně. Prakticky vždy jej podstupuje ze strachu z partnera, rodičů, zaměstnavatele, budoucnosti, z obavy o své zdraví, a to navíc v době, kdy je vlivem hormonálních změn psychicky nesmírně zranitelná. Sama se rozhodni Od základní školy je všem dívkám a chlapcům vtloukáno do hlav, že potrat je výsostná doména ženy. Muž do toho nemá co mluvit. Jen a pouze samotná žena se musí rozhodnout sama. Ženy tak už často předem rezignují, aby se o své obavy podělily, a mají pocit, že to, že jsou při rozhodování osamoceny, je normální. Podobně muži si netroufají říci jasné slovo povzbudit, podržet, pomoci. Samota ale vytváří pokřivenou a nelítostnou situaci. Žena nebyla stvořena k tomu, aby otěhotněla sama, aby žila sama, aby dítě vychovávala sama. Chybí-li při rozhodování podpora muže, je žena již předem vmanipulována do kruté situace, ve které musí sebrat všechny síly, aby byla naděje, že ji ustojí a najde sílu bojovat za dítě. Postoj otce dítěte je zpravidla zcela klíčový. Potrat začarovaný kruh násilí Umělý potrat je vždy krutým činem, při kterém je zabíjeno dítě, hluboce zraňována matka a zneužíván lékař. Přitom lékař a matka jsou na tom paradoxně mnohem hůře než ono nevinné a bezbranné dítě. Pro každého je nakonec mnohem horší být útočníkem než obětí, být mučitelem než obětí. Zestárnout a i zemřít s vědomím neodpuštěné viny nesmírně bolí. Umělý potrat: je zabitím nevinné lidské bytosti tedy vraždou; bere dítěti i to poslední, co má život a možnost ho rozvinout podle vlastních představ a i přes obtíže, které mu někdy rodiče svým sobectvím postavili do cesty; je zdrojem zotročení žen je pošlapána přirozenost žen, kvůli absenci ochranných zákonů je žena vydána napospas vydírání a vůli partnera; zraňuje matku pro ni je často až heroické dítěti život nenechat vzít přes tvrdé odmítání a nucení ze strany partnera, rodičů, zaměstnavatele, školy, atd.; je příčinou zdravotních problémů hlavně rakoviny prsu a neplodnosti; zraňuje lékaře stát je nutí do role nájemného vraha a ten, aby se z toho ne- Kvůli absenci ochranných zákonů je žena vydána napospas vydírání a vůli partnera. září 2014 / strana 8 Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti indd :06:53

9 Povídka Martina Petišky zhroutil, přesvědčuje sebe, že matkám pomáhá; vede ke vzrůstu násilí ve společnosti učí každého vyřešit problém násilím na bezbranném; v případě znásilnění dělá z oběti (ženy) agresora (vůči dítěti, které čeká) a roztáčí tak dál spirálu násilí; ničí soucit s nemocnými jsou vyhledáváni a usmrcováni ještě před narozením; vychází ze sobectví a nezodpovědnosti. Strach a materialismus Přímou příčinou potratů je sobectví a současný konzumní styl života. U kořenů této mentality je materialismus, jejímž ovocem je nespočet mrtvých, týraných, mučených, a který zplodil i nacismus a komunismus. Z materialismu a sociálního darwinismu plyne i dělení lidských bytostí na méně a více lidské základ všeho rasismu. Jako méně lidské jsou dnes zabíjeny lidské bytosti před narozením a připravuje se eutanazie, protože nemocní mají nižší kvalitu života a tím i lidskost. V některých zemích jsou dnes legální i vraždy nemluvňat. Nejen pro věřící Život každé lidské bytosti je nutno absolutně respektovat již od chvíle početí, poněvadž člověk je na zemi jediným tvorem, kterého Bůh chtěl pro něj samého, a nehmotná duše každého člověka je bezprostředně stvořena Bohem. Celým svým bytím v sobě nosí obraz Stvořitele. Lidský život je posvátný, protože již od svého počátku je výrazem Božího stvořitelského díla a má stále zvláštní vztah ke Stvořiteli, jenž je jeho jediným cílem. Jen Bůh je Pánem života od jeho počátku až do konce. Nikdo si za žádných okolností nemůže osobovat právo přímo zničit nevinnou lidskou bytost. (Donum Vitae. O respektování rodícího se lidského života a o důstojnosti plození) Existuje řešení Umělý potrat nezachraňuje životy žen, ani není nezbytný. Nejsme zlí, že bychom jitřili svědomí žen a ty stejně neměly jiné řešení. Ronald Reagan říkal, že neexistují snadné odpovědi, ale jednoduché odpovědi. Musíme mít odvahu udělat to, o čem víme, že je správné. A každá žena, která se obrátí na Linku pomoci poradny Aqua vitae, se dočká pomocné ruky, aby svoji situaci mohla vyřešit a z dítěte se jednou radovat. Radim Ucháč Čekáte-li nečekaně dítě volejte Tuhle panenku jim dáme... Jsme z malé vesničky, kam ještě jaksi nepronikla osvěta. Tak děti se diví, litují, bojí... Maminko, tuhle panenku jim dáme. Komu? Dívám se překvapeně na dceru, nese ke mně svou nejoblíbenější panenku. Komu ji chceš dát? Těm dětičkám. Dětičkám? Těm, co se nemohly narodit. Chápu... osvěta přece jenom dolehla už i do naší vesnice. Potraty... někde se někdo o tomhle bavil a děti to zaslechly a teď si asi o tom spolu povídaly. Snažím si představit, jak by asi bylo mně v pěti letech, kdybych se poprvé dozvěděla, že některé maminky se rozhodnou, že se dítě nenarodí. Pro děti jsou takové věci asi dost nepředstavitelné. Můžu jim dát tu panenku? Ne. Proč ne? Ne. Děti jsou ještě prodechnuté rájem. Když se dítě náhodou dozví o tom, že jsou na světě potraty, bývá to pro ně nepředstavitelné. Váhám... Já jim ji dám ráda. Mlčím. Ony třeba nemají panenky. Ony... ony nepotřebují panenky. Ony je dostávají od svých maminek? Mlčím. Děti nechápou smrt. Ještě jsou prodechnuté rájem, ze kterého přišly. A v ráji není smrt... Ony je... nedostávají od maminek, ale... Dcera přeruší moje rozpaky. Ale jejich maminky je mají rády? Mlčím. Uvažuji, co bych měla říct. Pro takový věk a takové téma jaksi nemám správných slov. Ale ano, maminky je mají rády, říkám. Dcera si oddychne. Moc rády? Mlčím. A pak se rozhodnu. Moc. Dcera spokojeně chová svoji nejmilejší panenku. To je dobře, že je mají maminky rády. Usměje se. Chodí je pusinkovat, viď? povídka Martina Petišky Foto: Flickr, nope327 Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti. září 2014 / strana indd :06:58

10 Nesoudíme. Pomáháme Stačí jen soucit a všímavost Těhotná žena, která je často nemilovaná a bez prostředků, není obvykle pánem situace. Volba, kterou jí okolí automaticky nabízí, je umělé ukončení těhotenství nyní dostupné i chemickou cestou. Lze pochopit, že se ženě v této situaci může jevit umělý potrat jako jediná možnost Projektem Nesoudíme. Pomáháme (http:// nesoudimepomahame.cz) se snažíme upozornit společnost, že v naší zemi jsou ženy nucené k umělým potratům, a to nejen přímým nátlakem a ekonomickou situací, ale zejména lhostejností, absencí pomoci, neodpovědností otců, překrucováním pravdy a bagatelizací. Pokoušíme se otevřít téma potratů jako celek. Vycházíme z předpokladu, že edukací společnosti je možné změnit smýšlení obyvatel i mainstreamový postoj. Nečekaně těhotné nejsou jen mladé dívky Mnoho lidí se domnívá, že nečekaně těhotné ženy jsou zejména velmi mladé dívky z neutěšených rodinných poměrů. Není to pravda, protože nečekaně těhotné bývají nejčastěji ženy žijící v manželstvích nebo pevných svazcích a pro umělý potrat se rozhodují při druhém, třetím, anebo čtvrtém těhotenství. Několik let jsme přemýšleli, jak bychom mohli nečekaně těhotným maminkám pomoci, aby se nemusely rozhodovat pod nátlakem. Před několika lety přišli vedoucí poradny Aqua vitae Zdeňka Rybová a prezident Hnutí Pro život ČR Radim Ucháč s nápadem, který určitý čas dozrával. V roce 2013 tak vznikl unikátní preventivní projekt Nesoudíme. Pomáháme pro nečekaně těhotné ženy, které se cítí nuceny otcem dítěte, rodiči, nebo nejrůznějšími okolnostmi k umělému potratu. Po celé České republice máme dobrovolnické rodiny, které budoucí mamince nabízí pomoc, jak se trefně říká, tady a teď. Pomáhat můžeme všichni Hledáme zcela běžné, normálně fungující rodiny. Ve smyslu normální je obsaženo i to, že v každém manželství vznikají neshody, lidé se hádají a usmiřují, mají různé názory, hledají kompromisy... Taková rodina pak má zázemí, zkušenosti a kapacitu pomáhat. Ví, že je potřeba hledat východisko a ne momenty, které situaci naopak zhoršují. Pod nátlakem, ve stresu a v nedostatku času udělá člověk často špatná a bohužel mnohdy nezvratná rozhodnutí, jejichž důsledky jej pak provází do konce života. Maminky nejvíce ocení osobní provázení, denní přímý kontakt, snahu komunikovat o problémech a pak je společně i řešit. Pro jiné ženy je přechodně nesmírně důležitá materiální, hmotná nebo i finanční výpomoc. Existuje mnoho situací, v nichž se těhotná žena ocitá. Pomoci může úplně každý podle svých aktuálních možností. Může se jednat o adopci maminky, nabídnutí Mnoho lidí se domnívá, že nečekaně těhotné ženy jsou zejména velmi mladé dívky z neutěšených rodinných poměrů. Není to pravda. Pomoci může úplně každý podle svých aktuálních možností. např. již zmiňované emoční podpory, výbavičky, občasné pohlídání staršího dítěte, pomoc s péčí o novorozence, krátkodobé ubytování, jídlo, finance... Neméně podstatná je i informovanost o celém projektu ve společnosti. Naše adoptivní rodiny vycházejí z celého názorového a společenského spektra, mají však jedno společné: úctu k životu a ochotu podpořit ty, kdo mají odvahu bojovat za své nenarozené děti. Stačí jen prostá všímavost a citlivost vůči svému okolí, kdy si budeme všímat potřeb našich blízkých (denně se průměrně 62 žen rozhoduje o potratu) a budeme je umět efektivně nasměrovat k pomoci. Ta může být osobní i zprostředkovaná, tzn. např. můžeme sdělit bezplatné telefonní číslo, na které je možné zavolat i anonymně, v našem případě na Linku pomoci Aqua vitae ( ), anebo vyhledat regionální centra, kupříkladu při charitních zařízeních, která mají zkušenost s poradenstvím. Radka Válková koordinátorka projektu nesoudimepomahame.cz Foto: Flickr, grizabel září 2014 / strana 10 Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti indd :07:01

11 kampan-poradna.indd :03:44 Z vašich dopisů Jsem manželovi neskonale vděčná Díky za práci, kterou děláte. Díky vašim propagačním materiálům, výchově v katolické rodině a podpoře manžela jsem před půl rokem přivedla na svět zdravého chlapečka. Narodila jsem se v rodině praktikujících katolíků. V období puberty mi maminka neustále připomínala důležitost předmanželské čistoty. S touto myšlenkou jsem souhlasila a pohrdavě pohlížela na páry žijící před manželstvím sexuálním životem. Ženy, které se rozhodly jít na potrat, jsem odsuzovala a tvrdila, že já bych své dítě zabít nemohla. V 18 letech jsem se ve spolču seznámila s Vojtou, do kterého jsem se zamilovala, a o pár měsíců později jsme spolu začali chodit. Pomáhal mi se všemi starostmi a neustále mě podporoval. Oba jsme se rozhodli pro předmanželskou čistotu a sex až po svatbě. Po pár měsících jsme ale boj s fyzickou přitažlivostí prohráli a já jsem otěhotněla. Bylo mi 19, právě jsem odmaturovala a byla jsem přijata na vysokou školu. Všichni moji příbuzní a přátelé počítali s tím, že ze mě bude za pět let paní magistra. Když jsem zjistila, že jsem těhotná, neustále jsem plakala a bála se všeho, co přijde. Nedokázala jsem si představit, že bych nešla studovat a měla dítě. Nejvíce za všeho jsem se bála reakce mých rodičů. Dokonce jsem začala uvažovat o potratu. A právě v tomto okamžiku zasáhl Duch svatý. Vojta se zachoval jako správný chlap. Nesnažil se zodpovědnost hodit na mě a potrat okamžitě odmítl. Vojta mě požádal o ruku a oznámili jsme, že čekáme miminko. Maminka byla ze mě velice zklamaná a trvalo jí dlouho, než se s tím vyrovnala. Těhotenství bylo komplikované, ale nakonec jsme si vymodlili zdravého chlapečka. Nedávno měl Honzíček půl roku a je veselé a spokojené dítě. Neustále děkujeme Bohu, že jsme se stali rodiči. Kdyby mě tenkrát Vojta nepodpořil, nikdy bych se nesmířila s tím, že jsem zabila svoje dítě. Velice si za to manžela vážím a jsem mu neskonale vděčná. Klára Nabídka materiálů K004 K003 L004 L002 M001 Ach, ten Sokrates... dialog Sokrata s gynekologem, filosofem a psychologem o umělých potratech Když rozkvete rumiště životopis Nancy Hamiltonové, postiženého děvčátka, jehož život byl obohacením pro celou společnost Nesoudíme. Pomáháme leták s nabídkou pomoci ženám nuceným k umělému potratu Aqua vitae informace o poradně pro ženy provozující zelenou linku dostupnou zdarma z celé ČR Model dítěte ve 12. týdnu těhotenství Počet Foto: Flickr, marco monetti M002 F001 F003 Adresa: Ručičky počatého dítěte v 10. týdnu po početí ze starostříbra vhodné k připnutí na oděv. Němý výkřik bývalý ředitel potratové kliniky dr. Bernard Nathanson vysvětluje průběh umělého potratu Svoboda volby dokument ukazující bez jakýchkoliv tabu výkon umělého potratu Nesoudíme. Pomáháme Čekáte nečekaně dítě a cítíte se nucena k umělému potratu? Pomůžeme vám, abyste nemusela jednat pod nátlakem. volejte: necekanetehotna.cz Dobrý den, také jsem loni nechtěně otěhotněla, ale třetí neplánované dítě jsem si nechala a před třemi měsíci je porodila. Máme holčičku. Na potrat jsem nešla také díky vám a obrázkům a videím ze Stop genocidě. Bylo to těžké rozhodnutí, ale nyní vím, že jsem udělala správně. Svoji neplánovanou dceru nadevše miluji. Materiály lze objednat na Vyplněný formulář lze zaslat na adresu Hnutí Pro život ČR, Hlubočepská 85/64, Praha nebo na Markéta R. Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti. září 2014 / strana indd :07:13

12 Z poradny Aqua vitae Pomohli jsme zachránit dva životy V poradně Aqua vitae jsme řešili případ ženy, která chtěla ještě tu noc spáchat sebevraždu. Až později jsme se dozvěděli, že jednou z příčin jejího zoufalství je nečekané těhotenství. Slečna Alena ze severních Čech nám dala v poradně zabrat. Začínala jako klientka s úmyslem sebevraždy. Její první telefonát byl úzkostný, absolutně zmatený a vyplynulo z něj jediné: že to tady prostě hodlá zabalit. Netušili jsme, co je za tím, ani co předcházelo tomuto jejímu rozhodnutí. Věděli jsme jen, že je zraněná a zoufalá. Doufali jsme, že postupně odhalíme kořeny problému a budeme je moct řešit a ukázat tak světlo na konci tunelu. Bylo těžké s ní mluvit, vše směřovalo do finále: plánuji sebevraždu a udělám to. Nevidím jinou cestu. Do rána dožít nehodlám Není snadné pracovat s klientkou, která uvažuje o sebevraždě a jeví velké odhodlání. Snažili jsme se jí během hovoru dát najevo, že její úmysl ukončit svůj život bereme vážně. Zároveň jsme nezastírali, že tento plán nepovažujeme za správný, ani moudrý a že by bylo dobré společnými silami hledat alternativní východisko. S takovou klientkou hrajete o čas a nejinak tomu bylo i zde. Snažili jsme se o to, aby alespoň ten večer svůj plán nerealizovala a vydržela do rána. Pak bychom mohli hledat další formy pomoci. S Alenou to ale v této režii nevyšlo. Nechtěla do rána v žádném případě přežít, chtěla to tady definitivně skončit. Snažili jsme se jí poskytnout vše potřebné, aby své razantní plány odložila. Dostala kvalitní krizovou intervenci: probrali jsme důvody vedoucí k sebevraždě, vše jsme se snažili prohovořit, nakolik nám to míra Aleniny důvěry k nám dovolila. U všech našich klientů nám záleží na tom, abychom jim pomohli stejně tak to bylo v případě Aleny. Ona však stále trvala na svém: do rána dožít nehodlám. Jedinou nadějí bylo osobní setkání Zbývala jediná naděje. Svitlo světélko s nabídkou osobního setkání. Poradnu provozujeme v Praze. Vzpomněli jsme si na spřízněný kontakt v severočeském regionu a ještě kolem půl desáté večer jsme kolegyni-amatérku kontaktovali. Vysvětlili jsme, oč jde a oč teprve půjde. Mladá kolegyně nezastírala obavy z nedostatku kompetence a my je sdíleli s ní, protože nám vždy záleží na maximální profesionalitě v míře poskytnuté pomoci. Šli jsme do vody doslova naslepo. Alenu jsme nakonec s touto mladou paní zkontaktovali a došlo k jejich vzájemnému setkání asi hodinu po skončení prvního telefonátu. Alena jí sdělila, že je krátkou dobu těhotná (což nám na lince neřekla), nikoho nemá, s rodiči se dávno ve zlém rozešla, není s to vztahy obnovit, nic ji netěší a nemá důvod žít. V dětství a dospívání byla opakovaně sexuálně zneužita, krátce Nabízela se jediná možnost akutní pomoci: nocleh někde u lidí, kde by mohla být oněch pár hodin pod důslednou kontrolou, aby neprovedla nějakou hloupost. po svých patnáctých narozeninách okusila drogy a čtyři roky v tom lítala naplno. Teď už má závislost za sebou, ale nechce do svého života přivést dítě, když svůj život sama nenávidí. Nabízela se jediná možnost akutní pomoci: nocleh někde u lidí, aby neprovedla nějakou hloupost. Azylový pobyt absolutně odmítala, sjednané lůžko na psychiatrickém oddělení krizové intervence nejprve přijala, ale pak od domluvy ustoupila. Přes noc nakonec zůstala u přátel; na jejich jméno a bydliště si vzpomněla při dalším telefonátu na naši linku. Přátelé ochotně souhlasili, trochu tušili, že je to s Alenou vážné a naše informace jim tušení potvrdily. Prubířský kámen se šťastným koncem Alena je nyní krátce po porodu. O dítě se stará, pobývá zatím v azylovém domě. Je to šťastný konec, ale mnoho z nás v něj dlouho nemohlo uvěřit. Celé těhotenství jsme Alenu provázeli v rámci krizové intervence, byla pro nás prubířským kamenem hranic vlastních možností při snaze pomoct konkrétnímu člověku a provést jej nesmírně náročnou, akutní životní psychickou krizí. Nebyla prvním klientem v naší poradně s úmyslem sebevraždy, a i když stále pomáháme s otázkou života a smrti v oblasti zápasu o život počatých dětí, stejně se nám klepala ruce i kolena. Nebojíme se to přiznat. Ostatně nejsme v tom výjimeční. Zdeňka Rybová Foto: Flickr, markb září 2014 / strana 12 Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti indd :07:20

13 Akce pro život Zveme na akce pro život Znojmo, 19. září 2014 Zlín, 24. října 2014 Po c h o d z a č í n á v 1 5 h o d i n u Mariánského sloupu na Masarykově náměstí. Po c h o d z a č í n á v 1 6 h o d i n u kostela sv. Filipa a Jakuba. Havířov, 7. října 2014 Pochod začíná v 17 hodin na prostranství vedle Kulturního domu Leoše Janáčka. pro_life_letak_a5.indd :30 Pražský průvod Olomoucký průvod ODVAHU K ŽIVOTU ODVAHA K ŽIVOTU 1. října od do října od hodin Mariánské náměstí Staroměstské nám. Celetná Na Příkopě Můstek Kontakt: Život je vždy dobro a zabití nevinného dítěte nemůže být nikdy řešením problémů. Vždy je lepší zvolit život než smrt. Biskupské náměstí Denisova Horní náměstí třída Svobody Riegrova Horní náměstí Kontakt: Život je vždy dobro a je krásné, když můžeme vidět úsměvy a oči našich dětí, které jsme nechali žít. Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti indd 13 Všechny pochody pro život jsou zveřejňovány na adrese pochodprozivot.cz září 2014 / strana :07:40

14 Poslání a zodpovědnost mužů Poslání a zodpovědnost mužů Přednáška dr. Wandy Póltawské, spolupracovnice Jana Pavla II., v Krakově v listopadu 2013 Přijmout zodpovědnost znamená vytvořit novou koncepci muže. Muže, který se nebude považovat za toho, který si se ženou jen pohrává, ale který zná své tělo. Tělo muže, stejně jako tělo ženy, je posvátné. Připomínám vám Teologii těla Jan Pavla II. V mužském, stejně jako v ženském těle, jsou orgány, které Stvořitel stvořil pro sebe. Lidské tělo je dokonalé z hlediska biologické struktury. Avšak chtěla bych rozlišit orgány, které slouží jen k udržování života a které nevnímáme. Nikdo z nás neví, co dělají zrovna teď játra nebo slinivka břišní. Jsou orgány, které Stvořitel dává pro smyslové poznávání světa, proto máme oči a uši. Jsou orgány, které umožňují činnost u muže zejména kostra a svaly můžete například skákat na lyžích. Muži ale nechápou, že mají orgány, které Stvořitel stvořil pro sebe, pro svou tvůrčí moc, neboť nepovolává nové lidi k životu sám, ale ve spolupráci s otcem a matkou. Muž často nechápe hodnotu a posvátnost svého těla, úkol svého těla, protože pohlavní orgán, který není jen sexuálním nástrojem, je orgánem rozmnožujícím. Sexuálním je celé tělo muže, pata i nos jsou také sexuální, protože mají genetické znaky. Tento pohlavní orgán má být zahrnut úctou, a co víc, právo k užívání tohoto orgánu má výlučně ten, jehož Stvořitel stvořil jako otce, komu dal toto poslání. Boží původ člověka Lidé si neuvědomují, že jsou stvořeni. Jan Pavel II., filosof, jehož antropologii personalismu přednáším lidem šedesát let, shrnul svou filosofickou činnost do jedné věty: Všechny problémy člověka individuální, rodinné i národů řeší dědičná genealogie Boží původ člověka. Nejsi stvořen lidmi. To není pravda. Jsi stvořen Stvořitelem a Stvořitel má na tebe právo. Muž nikdy nesmí jednat tak, aby byl příčinou vzniku života dítěte, které bude zabito skrze ženu. To ona spolkne pilulku, ale je to jeho vina. Člověk povolán společně tvořit Existuje jeden výrok Jana Pavla II. na toto téma disproporce a proporce, a sice: Člověk stvoření je závislý na Stvořiteli. Ale jaká proporce, jaká závislost? Vždyť je to člověk, který se obrátí v prach. A nad ním je všemocný Stvořitel. Není disproporce. Disproporci mění v proporci. Kdo? Bůh, ne člověk. Člověk se nepřibližuje k Bohu, ale Bůh k člověku. V čem? Chce společně s ním tvořit. Rodičovství, to je vrchol Boží lásky k člověku. Tvůrce se dělí o svou stvořitelskou moc. Netvoří nové lidi sám, ale je potřebný On (Bůh), otec a matka. Otec jako zážeh, jiskra, která je nutná, aby vznikl život. Ale kde? No právě. Hovoří o posvátnosti lidského těla, o posvátnosti těla ženy. Rodící orgány ženy nazval svatostánkem života a ženu strážkyní života. A pojmenoval i mužský pohlavní orgán (v polštině nejsou pro takové pojmenování hezká slova, jsou to slova vulgární). Ale on našel způsob, jak ho pojmenovat. Je to místo tvé mužské odpovědnosti. Tvoje zodpovědnost, to je tvůj rozmnožovací orgán. Jak s ním naložíš? Není ti dovoleno s ním nic dělat, dokud to Stvořitel nedovolí. Je tu pro Něho. Bůh stvořil lidské tělo pro sebe, aby dalo materiál, hmotu, neboť člověka stvořil Bůh tělesného a zároveň duchovního. Na kolena před ženou A tak promlouvá Jan Pavel II. k mužům: Na kolena před ženou, na kolena před ženou, neboť v ní se uskutečňuje zázrak vzniku lidského života. Ne v muži. Muž dává svou část, ale kdo spojuje buňky? Lidé nechápou, že to není lidský čin, že to je přímé působení v režii Ducha svatého, Oživitele. Neboť na počátku lidského života jsou potřeba dva biologické faktory, ne jeden. Musí být ještě prostor, který sjednocuje působení muže a ženy, to je jejich působiště. Ty jsi zodpovědný, kde působíš, s kým působíš a proč. Zda je ti dovoleno, nebo ne. Mužské konání je rozhodující pro život dítěte. A muž toto konání realizuje způsobem nezodpovědným. Přísaha před oltářem A proto je vaší odpovědností připomínat takovou koncepci muže, kde muž rozumí a přijímá, že uchová panictví do manželství. Protože jen tehdy mu je dovoleno užít pohlavní orgány pro Boha, skrze Boha, pro Foto: thegreatescapemorzine.co.uk září 2014 / strana 14 Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti indd :07:42

15 modlitby za nejmenší Poslání a zodpovědnost mužů Nikdo nemá nárok na otcovství, pokud nezajistí osud ženy a dítěte. Nejen za dítě, aby ho žena nezabila, ale i za ženu, které nesmí ublížit. lidi, pro stvořené dítě. Pokud vykoná závaznou přísahu před oltářem, že bude věrný a že svou ženu do smrti neopustí. Ale co dělají dnešní muži? Dívky mění jako rukavice. Ale váš první úkol, pánové, je šířit koncepci mužského panictví. Ale kdo o tom mluví? Nikdo tomu nevěří, protože jsou to takoví holobrádci, kteří si hrají se svým orgánem a je jedno, jestli mu je patnáct, dvacet pět, třicet, padesát nebo osmdesát. Krásná láska na celý život Je mnoho mužů, kteří nevědí, že jsou otci. Nikdo nemá nárok na otcovství, pokud nezajistí osud ženy a dítěte, neboť to je oběť, nejen za dítě, aby ho žena nezabila, ale i za ženu, které nesmí ublížit. Ale proč? Proto, abychom zachránili jednu velkou věc, velkou lásku, kterou Jan Pavel II. nazývá krásná láska, krásná, to je výjimečná. On a ona navždy, na celý život. Není větší štěstí než být jedinou ženou milovaného muže. Zodpovědnost muže Nikdo nemá právo na otcovství, dokud nezajistí osud ženy a dítěte. Ale jaké jsou životopisy mužů? Od dívky k dívce. Ženy považují za věc, jako panenku pro zábavu a s dítětem se nepočítá. A proč? Proč dospělý muž, který žije s ženou, nechápe, že on je otcem, a není možné setkání muže a ženy, aby byla potlačena plodnost. On je otcem vždy. Jak nakládá se svým otcovstvím? Přisvojuje si rodičovské chování a nemá k tomu právo. Ale ani v manželství nemá právo libovolně nakládat se svým tělem, konat tělesně jen proto, že má na to chuť. Protože mužské konání je vždy ve vztahu k životu. Muž není nikdy od otcovství osvobozen. Proč na to zapomíná? A proto nesmí nikdy konat tak, aby jeho čin byl příčinou vzniku života dítěte, které bude zabito skrze ženu. To ona spolkne pilulku, ale je to jeho vina, protože to on ji staví do této situace. Žena z nějakých důvodů cítí, že nemůže být matkou, a možná ani nechce. A je lépe, když toto dítě alespoň nezabije. A je problém vědomí, že život dítěte záleží na muži. Všechny děti na celém světě, zejména v Evropě, ale všude na celém světě, jsou zabíjeny proto, že se prokázalo, že jejich otcové jsou nezodpovědní. Ctnost poslušnosti Vy chcete být zodpovědní. Za co? Máte být odpovědni za své jednání a za jednání všech mužů okolo vás. Aby toto téma bylo jasné. Aby se muž nestyděl říci, že nebude konat tělesně, protože věří tomu, že není ten, kdo život dává, ale pouze slouží životu. O sobě Jan Pavel II. prohlásil, že je služebník služebníků Božích. Muž má sloužit životu. Jak? No právě. Ve Varšavě mi jeden kněz říkal: Ten váš papež ukřivdil mužům, protože ženám napsal pět dokumentů a mužům žádný. Ale ne, vážený otče, pro vás je dokument Redemptoris Custos (Ochránce Vykupitele) o svatém Josefovi. Ale vy to nechcete slyšet. Jakým vzorem je svatý Josef? Nic neříká, nic neřídí, je poslušný andělovi i Bohu. A vy všichni chcete řídit, panovat, rozhodovat. On nic, on jenom poslouchal. A tato ctnost poslušnosti je nepopulární, a tak svatý Josef je nepopulární, a proto rodiče jméno Josef nedávají. Stále podepisuji různá věnování pod nejrůznější jména. Nejsou děti, které se jmenují Josef, protože se to otcům nelíbí. Jsou to Darkové, Artuři Sv. Josef má být pro vás vzorem. Nedotýkej se ženy Nedotýkej se ženy, která není tvou manželkou. A jestli je to tvá manželka, nesmíš se jí dotýkat tak, abys jí ubližoval, protože křivda se děje vždy, když je někomu skrze něčí jednání ubližováno. Jan Pavel II. měl však eschatologickou vizi, nejenom zde zachraňovat nenarozené dítě, ale je třeba i péče o samotnou matku proto domy pro osamělé matky. Napsal dopis biskupům a diecézanům, že se Církev postará o každou dívku, aby mohla porodit své dítě, aby se mohla radovat z mateřství. Ano, ihned zachránit dítě, které už je. Avšak viděl i dál, chtěl vytvořit jinou civilizaci. Civilizace lásky Současnou civilizaci, kterou nazval civilizací smrti a nenávisti, chtěl přeměnit v civilizaci lásky a života. Chtěl vychovat pokolení mužů a žen, kterým ani na mysl nepřijde, že je možné zabít dítě, že je možné být nevěrným, smilnit. Věřil v to a mladým lidem říkal: Vy jste moje naděje. Avšak je potřeba, aby muž ovládnul své já, své tělo. A proto chlapcům Modlitby za nejmenší modlitby za nejmensi.cz Vyprosme lékařům obrácení a zastavení potratů ve vašem městě Je naléhavě potřebná velká modlitba za život, která by prostoupila celý svět. Prostřednictvím speciálních iniciativ i v každodenních modlitbách jednotlivců i církevních společenství, v rodinách i v srdcích jednotlivých věřících ať zaznívá k Bohu, tvůrci a milovníku života naléhavá prosba. Jan Pavel II., Evangelium Vitae :30 Praha, kostel sv. Ignáce Každou poslední středu v měsíci je sloužena mše sv. za ochranu lidského života. Poté se vydává růžencový pochod k modlitbě před porodnicí u Apolináře :00 Olomouc, porodnice FN každý poslední čtvrtek v měsíci modlitba růžence za zastavení zla potratů, poté mše svatá u dominikánů :00 poutní místo P. Marie Pomocné u Zlatých Hor každý první pátek v měsíci noční křížová cesta za ochranu nenarozeného života :00 Zlín, porodnice nemocnice každé první úterý v měsíci modlitba růžence :30 Tišnov, kostel sv. Václava každý druhý pátek v měsíci modlitba růženec za ochranu lidského života od početí do přirozené smrti, poté mše sv. a krátká adorace s požehnáním :30 O-Poruba, kaple FN každá druhá sobota v měsíci modlitba za ochranu lidského života od početí do přirozené smrti a poté mše sv :00 Zašová, kostel Navštívení Panny Marie Noční bdění adorace. Ve 22:00 následuje mše sv. za zastavení potratů v naší zemi. Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti. září 2014 / strana indd :07:46

16 Poslání a zodpovědnost mužů říkal: Nauč své tělo být tělem bratra. Na kolena před ženou. Ona tě kojila, ona tě v bolestech porodila. Co z tohoto mladí muži chápou? Jak nakládají muži se svým tělem? Hrají si s ním. A kromě toho si říkají, že mohou změnit, co chtějí, a je neuvěřitelné, co se s mužem stalo. A to pro potěšení, které trvá dokonce ani ne minuty, ale vteřiny. Chápete? Muž riskuje svou věčnost, věčnost ženy a zavrhuje dítě, na které nebere ohled. Svatá má být tvoje rodina, tvá manželka i tvoje děti Nemáš právo dotýkat se ženy, která není tvou manželkou, protože máš 6. přikázání. Nerozumíš? Pokřtění, biřmovaní, svátostně oddaní páchají smrtelné hříchy, které vedou přímo do pekla. Světem vládne nedostatek moudrosti. Svatý otec je taktní. Říká nedostatek moudrosti, a já říkám, že panuje hloupost! Muži nepoužívají rozum, ženy také nepoužívají rozum. Jestli ti rozum napovídá, že jsi stvořením závislým na svém Stvořiteli neznám vás všechny, ale vím o vás s jistotou, že všichni zemřete - a jestli, člověče, víš, že zemřeš, ty, i všichni ostatní, tak tuto jedinou jistou událost zohledni, neboť budeš skládat účty z toho, jak jsi žil. Poněvadž tělo je ti dáno zdarma, duše zdarma, ale nebe je ti dáno jako úkol, musíš si na ně svým životem vydělat, máš Ženy považují za věc, jako panenku pro zábavu, a s dítětem se nepočítá. se stát svatým. A svatá má být tvoje rodina, tvá manželka i tvoje děti. Nemáš právo dotýkat se ženy Nemáš právo dotýkat se ženy, která není tvou manželkou, protože je ti dáno 6. přikázání. Co? Nerozumíš? Pokřtění, biřmovaní a ti, kteří žijí ve svátosti manželství, páchají těžké, smrtelné hříchy, které vedou přímo do pekla. A nemyslí na to, protože v peklo nevěří. Protože paní Póltawská je taková pověrčivá, v peklo věří, a oni ne. Říkají: Já jsem věřící, ale nepraktikující. Říkají: Jsem věřící, ale s vírou to nepřeháním. Anebo mi říkají: Vy se máte dobře, protože jste dostala milost víry, ale já tu milost nemám. Mě Pán Bůh takovým stvořil. Kdo tě stvořil? Pán Bůh ti dal rozum a rozum ti diktuje způsoby chování. Milost je samozřejmě darem. I víra je dar. Ale Jan Pavel II. říkal toto: Víra je milostí. Ale rozum ti říká, odkud ses vzal, a jestli nebudeš chtít, tak neuvěříš. Musíš rozumem začít hledat. Pokud jsi, důkazem existence Stvořitele je jeho tvor. Důkazem existence Stvořitele je stvořený svět. A proto ti tvůj lidský rozum má napovědět, že nejsi jen zvířetem, že nemáš žádné období páření. Žádný muž nepodléhá jen pudovým zákonům přírody, protože má rozum, protože má rozum a vůli. To není svět zvířat, že když je březen, tak všichni kocouři musí Bojovat proti proudu světa Před třemi lety byla vydána moje kniha. Po několika měsících jsem obdržela dopis od jednoho muže, který mi napsal: Přečetl jsem vaši knihu. Je krásná. A po přečtení jsem dospěl k závěru, že všechny problémy rodiny by nevznikaly, pokud bychom my muži přijali zodpovědnost za naše ženy a děti a šli první v řadě. To je shrnutí. První v řadě, to je ten, kdo zajišťuje ty, kteří jdou za ním. To je váš program. Vy první v řadě. Neohlížejte se na nic jiného. Ale v současnosti to znamená jít proti proudu světa. Panictví, čistota, zdrženlivost, věrnost jsou odhazovány, protože nejsou moderní. Vy musíte bojovat proti proudu světa, to je váš úkol. Proti proudu světa. Amen. přeložili Radka a Krzysztof Kliśovi Hnutí Pro život ČR informační oběžník Hnutí Pro život ČR ISSN: Registrace: MK ČR E Kontakt: Hnutí Pro život ČR, Hlubočepská 85/64, Praha, Bankovní spojení: /2010, var. sym.: 5030 Hnutí Pro život ČR je zaměřeno na vzdělávání veřejnosti s cílem obnovovat úctu k lidskému životu od početí do přirozené smrti. Svou činnost vyvíjí výhradně z darů drobných dárců. Dary lze podle 15 odst. 1 zákona 586/1992 Sb. uplatnit pro snížení základu daně indd :07:59

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž Výchova ke zdraví poučení A o lidském těle B C A-Z kviz finále D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Z Ž Trvalé osvojení dítěte se nazývá A adopce správná odpověď náhradní otázka Porucha stravování,

Více

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona zákona o specifických zdravotních službách

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona zákona o specifických zdravotních službách PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období 689 Vládní návrh na vydání zákona zákona o specifických zdravotních službách - 2 - ZÁKON ze dne 2009 o specifických zdravotních službách

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

Stvořen. pro lásku. prolife.cz

Stvořen. pro lásku. prolife.cz Stvořen pro lásku Každý člověk je početím zván do plnosti života, který daleko přesahuje hranice jeho života zde na zemi, protože spočívá v účasti na životě samotného Boha. Každá lidská bytost má zde na

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE Problém dnešní doby http://www.ulekare.cz/clanek/ve-zkumavce-se-da-vypestovat-vajicko-i-spermie-13323 http://www.babyfrance.com/grossesse/fecondation.html Co tě napadne,

Více

Výchova k reprodukčnímu zdraví: INTERRUPCE

Výchova k reprodukčnímu zdraví: INTERRUPCE Výchova k reprodukčnímu zdraví: INTERRUPCE Určeno: studentům víceletého gymnázia Účel: Cíle: poučit je o podmínkách, průběhu a rizicích interrupce Studenti budou seznámeni s danou problematikou Přednáška

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Děti a leukémie. Kódy odpovědí

Děti a leukémie. Kódy odpovědí Děti a leukémie Kódy odpovědí Zadavatel průzkumu: Lucie Malárová Kontakt na zadavatele: L.malarova@seznam.cz Termín sběru dat: 3. 12. 2012-30. 12. 2012 Počet responsí: 114 Průměrná délka vyplňování: 00.03:27

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Zaostřeno na zdraví Žák: uplatňuje zásady zdravého způsobu života předvede kompenzační a relaxační cvičení vhodné k překonání únavy a stresu jedná citlivě a ohleduplně s handicapovanými

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 23. 05. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 23. 05. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 23. 05. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_ZSV Ročník: II. Seminář ze základu společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce.

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. Resuscitační přístroje pro novorozence Nadační fond Děti na dlani pomáhá zlepšit zdravotní

Více

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Nadace sv. Františka z Assisi

Nadace sv. Františka z Assisi Nadace sv. Františka z Assisi Kontaktní adresa: Eliška Krásnohorské 59, 618 00 Brno nadace.svfr@seznam.cz Program primární a sekundární prevence interrupce Nadace sv. Františka z Assisi získala v roce

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Výchova ke zdraví poučení o lidském těle 2

Výchova ke zdraví poučení o lidském těle 2 Výchova ke zdraví poučení o lidském těle 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Onanie se jinak nazývá M masturbace správná odpověď náhradní otázka 2) Hymen znamená

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Poučení o 1 lidském těle 1 4 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Antikoncepce musí být LDV Levná, dostupná, vratná správná

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce Obsah 13 Předmluva k novému vydání 17 Předmluva k prvnímu českému vydání 19 Předmluva k prvnímu vydání Těhotenství První tři měsíce 27 Průvodní znaky těhotenství 33 Léky a potravinové doplňky v raném těhotenství

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Řešíme problematiku domácího a sexuálního násilí. Z á s i n. / Co teď a co dál? / / Potřebujete pomoc a nevíte, kam se obrátit?/

Řešíme problematiku domácího a sexuálního násilí. Z á s i n. / Co teď a co dál? / / Potřebujete pomoc a nevíte, kam se obrátit?/ Řešíme problematiku domácího a sexuálního násilí n Z á s i n l n ě í / Co teď a co dál? / / Potřebujete pomoc a nevíte, kam se obrátit?/ Co je znásilnění Znásilněním se rozumí kromě dokonané soulože také

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

Zdravotní deník pro sledování léčby

Zdravotní deník pro sledování léčby Zdravotní deník pro sledování léčby Péče o muže s rakovinou prostaty Proč bych měl být sledován pravidelně? Lékaři mi nedávno zjistili rakovinu prostaty, se kterou se budu dlouhodobě léčit. Můj lékař zvolil

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Doprovázení umírajících a pozůstalých

Doprovázení umírajících a pozůstalých Doprovázení umírajících a pozůstalých PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. n.spatenkova@gmail.com Ostrava 17. března 2015 Umírání a smrt Život každého člověka jednou skončí i můj, i Váš, nás všech Zdravý selský

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007 poř.č. domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 osob. č.-. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE Písemný dotazník A Hlavní studie 2006 / 2007 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek

Více

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče!

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče! Milí rodiče! Předpokládáme, že jste důkladně zvážili, zda je vaše dítě natolik zralé, aby o něj pečovala jiná osoba. Nyní stojíte před rozhodováním, komu dítě svěříte. Pečující osoba se svým způsobem stane

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

Dobrý den, Dobrý den, doprovod rodiny u vyšetření je u nás zcela běžný, některé maminky si sebou berou i budoucí babičky a dědečky.

Dobrý den, Dobrý den, doprovod rodiny u vyšetření je u nás zcela běžný, některé maminky si sebou berou i budoucí babičky a dědečky. jsem k Vám objednaná na ultrazvukové vyšetření ve 20. týdnu. Chci se zeptat, jestli je možné, aby mě doprovázel manžel s dcerou (11 let). Děkuji Vám za odpověď a přeji pěkný den. doprovod rodiny u vyšetření

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat

Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat Tichá linka CENTRUM ONLIN PRO OSOBY SE SLUCH Tichá linka Tichá linka I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat CENTRUM ONLIN PRO OSOBY SE SLUCH Tichá linka CENTRUM ONLINE KOMUNIKACE PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Dědičnost vázaná na X chromosom

Dědičnost vázaná na X chromosom 12 Dědičnost vázaná na X chromosom EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o genetickém vyšetření (v angličtině). www.eurogentest.org Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi

Více

Filmy: Satanské ovládání mysli

Filmy: Satanské ovládání mysli Filmy: Satanské ovládání mysli Bitva o lidskou duši začíná jako boj o mysl člověka. Myšlenky ovládají jeho emoce a myšlenky s pocity utváří jeho charakter. Pokud jsou myšlenky nečisté, Satan už vyhrál

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete Kde nás najdete Budova noclehárny se nachází ve stejné budově jako denní centrum na ulici Zámecká v těsné blízkosti Mlékáren. Poblíž je Kaufland a vlakové nádraží. Vchází se k nám zelenou branou z vlnitého

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pohlavní buňky a početí Anotace Pracovní listy k opakování a shrnutí učiva o pohlavní soustavě. Žák plní úkoly

Více

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ZPRÁVA ZA ROK 2013 z k r á c e n é v y d á n í v e ř e j n o s t Dotazník hodnocení spokojenosti ze strany zaměstnanců nastavuje

Více

Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt

Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt Familiární hypercholesterolemie (FH) - neprojevuje se fyzicky ani psychicky. Přesto je nejčastější vrozenou poruchou metabolismu na světě. Genetickou mutaci,

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Vše, co jste chtěli vědět o drogách a báli jste se zeptat... www.extc.cz. Mgr. Zuzana Šilhanová Mgr. Jakub Černý

Vše, co jste chtěli vědět o drogách a báli jste se zeptat... www.extc.cz. Mgr. Zuzana Šilhanová Mgr. Jakub Černý Vše, co jste chtěli vědět o drogách a báli jste se zeptat... www.extc.cz Mgr. Zuzana Šilhanová Mgr. Jakub Černý o nás Sdružení Podané ruce, o.s. - Terénní programy Brno Vznik v roce 2001 Současný tým od

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více