Máme Nové redaktorky. Škola. Vendulka Kropáčková. Ema Chvojková. Nikolka Sokolová. Naši milí čtenáři,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Máme Nové redaktorky. Škola. Vendulka Kropáčková. Ema Chvojková. Nikolka Sokolová. Naši milí čtenáři,"

Transkript

1 Škola Naši milí čtenáři, tak nám ten školní rok zase nějak rychle utekl. Pro redakční tým to byl vyloţeně vydařený rok. Máme za sebou exkurze v Chrudimském deníku a v České televizi a Bambiriádu, ze které jsem si odvezli ocenění za naši práci (viz.článek Bambiriáda). Uţ teď máme v hlavě nové nápady do dalšího (jiţ sedmého) ročníku ChrastParku. Ale ještě před tím nás (i Vás) čekají dva měsíce zaslouţeného odpočinku. My si ty prázdniny hodláme opravdu uţít a Vám bychom radili totéţ! Takţe Vám přejeme krásné prázdniny plné sluníčka. A letošním deváťákům přejeme, aby se jim vydařil odlet z rodného hnízda, aby se nevyděsili, aţ jim na nových školách přistřihnou křidélka a aby se jím dobře letělo ţivotem, aţ jim ta křidélka zase dorostou. Vaše redakční rada Máme Nové redaktorky V květnu 2011 se do našeho redakčního týmu přidaly tři malé redaktorky z prvního ročníku. Nikolka Sokolová, Ema Chvojková a Vendulka Kropáčková - všechny jsou velmi šikovné a my jsme rádi, ţe se k nám přidali i nejmladší ţáci naší školy. Vendulka Kropáčková Baví ji: Skákat panáka Psát do písanky Chodit do družiny Top školní předměty: Matematika Čtení ve slabikáři Nikolka Sokolová Baví ji: Skákat panáka Hrát si s kamarádkami Honit se s dětmi ve třídě Top školní předměty: Písanka Matematika Tělocvik Ema Chvojková Baví ji: Hrát vybiku Křížovky a osmisměrky Běhání Top školní předměty: Matematika Tělocvik Pracovní vyučování Marta Lebdušková 6.B 1

2 Vzpomínky na dávné Casy Jak nám asi bude aţ opustíme dveře základní školy? A co střední? Změní ná? Jaké nám zůstanou vzpomínky? Na tohle všechno se teď ptáme těţká odpověď. Bude to velká změna, ale také něco nového. Nejtěţší pro nás bude získat si ten s k v ě l ý k o l e k t i v jako máme tady. Musíme si najít nové lidi, kterým budeme věřit, a to nepůjde snadno. ˇ Lucinka Letáčková, Kateřinka Pospíšilová, Barbuška Pospíšilová (9.A) Vendy Kropáčková, Ema Chvojková (1.B) Vyhráli jsme aneb jak jsme získali postup do kraje Ano je to tak. Dne se hlídky mladých zdravotníků účastnili v Chrudimi v Michalském parku soutěţe hlídek mladých zdravotníků. Odtamtud jsme ale neodjíţděli s prázdnou. Starší druţstvo se umístilo na nádherném prvním místě. Jako odměnu jsme dostali krásné batůţky a růţovou kšiltovku s motýlkem. Mladší druţstvo se také umístilo na krásném druhém místě. I kdyţ nepostupují, mají krásné místo. Mladší druţstvo dostalo také batoh ale jinačí a k tomu modrý kšilt. Starší druţstvo se těší na 9.června aţ pojedou na krajské kolo do Rychnova nad Kněţnou. Doufají, ţe se jim zadaří a třeba i postoupí do republiky (poznámka redakce: postoupili). Klára Dvořáková (7.A) 2

3 ZAJELI JSME, VYHRÁLI JSME Ve čtvrtek se konalo okresní kolo dopravní soutěţe, naši školu reprezentovala 2 druţstva. V mladší kategorii zvítězili a postupují do krajského kola Nikola Zemanová, Kristýna Malečková, Vojtěch Pošvář a Ondřej Pohorský. Náhradníci byli ţáci ze čtvrté třídy: Cimburek a Laub. Ve starší kategorii také zvítězili a téţ postupují do krajského kola Petr Hes, Jan Chadima, Aneţka Doleţalová, Tereza Rabasová a Klára Dvořáková náhradnice, která téţ soutěţ absolvovala a vedla si velmi dobře. Byli vyhlášeni nejlepší cyklisté. Z naší školy to jsou Vojtěch Pošvář, Jan Chadima, Kristýna Malečková a Tereza Rabasová. Soutěţ jsme si uţili a těšíme se na 7.června do Pardubic do krajského kola Klára Dvořáková (7.A) Zpíváme s kytarou Naše paní učitelka I. Celnarová hraje ve škole na kytaru. Hraje hezké písničky o zvířátkách. Třeba o veverce a o zajíčkovi. Ale naše paní učitelka umí hrát i písničky o jiných věcech, třeba písničku Proč? Zpíváme moc rádi. Vendulka Kropáčková, Nikolka Sokolová (1.B) V Okresním kole Klokana 2011 v matematice obsadil Jan Klimeš z 9.A 2. místo! Máme vítěze projektu Krajské hospodářské komory Pardubického kraje - v okresním kole literární soutěţe Volba povolání vítězí Martin Budínský, 9.A, Jak jsem poznal CNC stroje. Okresní kolo Pythagoriády Václav Škorpil se umístil na 6. místě Adriana Švadlenková na místě 18. Na 1. stupni baštíme ovoce a zeleninu v rámci projektu Ovoce do škol. 2 JABLKA červená. 2 MRKVE + 100% JABLEČNÁ ŠŤÁVA. Prostě se máme dobře, závidíte? 3

4 Skleník Fata Morgana Praha Fatu Morganu navštívily třídy 6.A a 6.B ve čtvrtek V osm hodin jsme odjíţděli z Chrasti a jeli jsme 2 a půl hodiny do Prahy. Kdyţ jsme dorazili do Prahy na to správné místo, tak jsme museli jít kousek pěšky. Chviličku jsme čekali, neţ přišli průvodci. První šla 6.A a po chvilce šla na prohlídku 6.B. Neţ jsme vešli do botanické zahrady, dostali jsme od paní učitelky papírové kartičky s čipem, který slouţil k přístupu. Napoprvé nám paní ukazovala rostliny, o kousek dál jsme spatřili na stromě úţasného motýla, který měl roztaţená křídla- zbarvení: černo-ţluté. Cestičkou dolů byla vystavená akvária a v jednom z nich jsme spatřili potápěče, který ho čistil. Byl to úţasný záţitek. Dál jsme pokračovali tunelem, kde jsme hned zareagovali na bílé rybičky. Paní nám pověděla, ţe jsou slepé, ale na první pohled jsme to poznali. V dalším akváriu byly rostliny. Viděla jsem dva druhy orchidejí. Pak jsme vyšli do skleníků, kde bylo hrozné teplo. Cestou jsme viděli plno motýlů, kteří okolo nás proletovali. Dále jsme cítili příjemný chládek a spatřili jsme vodopád. Došli jsme k vitríně, kde bylo plno zakuklených motýlů a dva se začali postupně líhnout. Zůstali jsme stát a potichu jsme je pozorovali. Bylo to moc hezké a stojí to za to se tam podívat. Zkus to s rodiči a uvidíš, ţe se jim to bude také líbit. text: M. Sýkorová (6.B), obrázky: Niki Sokolová a Vendy Kropáčková (1.B) Bomba!!!!!! TŘída 5.B má svůj vlastní Časopis Ahoj milí kamarádi, hlásíme, ţe 5.B má svůj vlastní časopis. Jmenuje se Páťák. Je to časopis, který se věnuje vţdy nějaké filmové postavě. V prvním díle se bude věnovat Šmoulům. Páťák bude vycházet vţdy po měsíci. Najdete tam diskuze a to, co se v naší třídě děje, co se někomu nelíbí a co naopak líbí. A za to vděčíme Kristýně Malečkové a Nikole Zemanové. K. Andrýsová (5.B) 4

5 Hasiči jsou potřeba! Chrast A okolí Vţdy kdyţ přijedeme do Chacholic na trénink, dostaneme za úkol připravit náčiní na běhání, hadice, překáţky atd. Běhají se štafety CTIF, 4x60metrů, velká CTIF devítka, štafeta dvojic a poţární útoky. Hasičský trénink se pohybuje okolo 1 aţ 2 hodin. Vedoucí SDH Chacholice je Lucka Lupoměská. Odchází letos 7 dětí a potřebovali by se najít nějací další dobrovolníci. Jinak nám hrozí zánik. Není to škoda?? David Řezníček (9.A) Volné sdružení modelářů ZajeČice Jsme volné sdruţení l e t e c k ý c h na modelářském letišti u Zaječic. m o d e l á ř ů různých kategorií, scházejících se Je to část nyní velmi málo vyuţívaného zemědělského letiště, které se nám podařilo získat do pronájmu. Letiště má rozměr cca m a je v nadmořské výšce 298m. Jeho směrová orientace je zhruba východ západ. Ke kaţdoroční péči patří jarní válcováním vibračním válcem a hlavně jeho časté sekání. Naše parta čítá cca 30 členů. Hlavní postavou, bez které by neexistoval ani spolek, ani letiště je Milan Hanč. Najdete nás na letišti v Zaječicích směrem na Libanice. Kaţdý kdo má svůj vlastní model, můţe přijít na letiště, je srdečně zván. Jan Ištvánek a Pavel Rohlík (9.A) 5

6 Chrastpark v Litomyšli Procházka Cestou do Portmonea jsme procházeli Klášterní zahradou. Tam jsme viděli obří židli, na kterou vylezli Honza Ţídek a Miloš Janíček, ale pokoušeli se na ni vylézt i Andrea Křiklalová,Veronika Hledíková a Marta Lebdušková. Kdyţ jsme šli o kousek dál, zastavili jsme se u nahých soch, které vytvořil Olbram Zoubek. Pak jsme tedy konečně došli do Portmonea a uviděli jsme tam dřevoryty a knihu Šumava umírající a romantická od Josefa Váchala. Potom jsme se vrátili do výukového střediska na večeři. Po večeři jsme odpochodovali do hotelu DALIBOR, kde jme byli ubytovaní. Poslední den jsme se byli podívat na zámku a tam jsme se dozvěděli mnoho věcí, třeba ţe tam umřela malá holka, která vypadla z okna a ted tam prý straší. Nebo jsme se dozvěděli, ţe po širokých schodech chodili koně. Pak jsme si vzali věci z YMCA a s taškami a baťohy jsme kráčeli sviţným krokem k autobusu a odjeli jsme spokojeně domů. V.Hledíková (5.B) UBYTOVÁNÍ V LITOMYŠLI Po příjezdu do Litomyšle jsme šli do informací vzdělávacího centra YMCA, které se nacházelo u rodného domu Bedřicha Smetany a tam nám řekli, kde se ubytujeme. Vrátili jsme se kus cesty zpět do vzdáleného tříhvězdičkového hotelu Dalibor. Došli jsme k recepční, která nám všem dala klíče od pokojů. Od pokojů nás dělil jenom výtah, a proto jsme vyjeli výtahem do čtvrtého patra. V kaţdém pokoji byly dvě nebo tři postele, televize a WC se sprchou. Poprvé jsme vyzkoušeli, jak hotelový host bydlí i jak ráno vstává na snídani ke švédskému stolu. To jsme si fakt uţili! Jan Ţídek (7.B) 6

7 ChrastPark mezi vojáky Dne se redakce časopisu účastnila Dětského dne na letišti v Chrudimi, kde nám ukázali ukázky výzbroje, výstroje, výsadkového materiálu, vojenských vozidel a spojovací techniky. Perfektní byli vojáci při sebeobraně MUSADO. Kaţdou hodinu jsme pozorovali nad hlavami výsadkáře a také jsme si mohli vyzkoušet cvičné výsadkové zařízení na vlastní kůţi. Vyfotili jsme se i s vojáky při výcviku na horolezecké stěně JAKUB. Někteří z nás si zastříleli i ze vzduchovky. Všem se nám tam moc líbilo a odnesli jsme si spoustu krásných záţitků, na které jen tak nezapomeneme. Klára Dvořáková (7.A) BAMBIRIÁDA Obrovskou radost udělalo mladým redaktorům 2.místo v soutěţi školních časopisů základních škol Pardubického kraje. Poslali jsme časopis do soutěţe a uspěli jsme. Vyhodnocení jsme byli na Bambiriádě v Chrudimi a zaţili jsme příjemný pocit veřejného ocenění. Dozvuky Bambiriády v naší redakci Na Medarda navštívil naši redakci pan R o m a n M á l e k, hlavní organizátor chrudimské Bambiriády. Pohovořil s námi o historii této dětské akce, sponzoringu a vyprávěl o zajímavých osobnostech hudby i divadla, které dětem představil. Ocenil práci našich redaktorů, pohovořil s paní ředitelkou a domluvil se s námi na další spolupráci. 7 Red.

8 Antinobelovy ceny 2010 Věda a technika Stalo se vám někdy, že jste četli nebo slyšeli o nějakém vynálezu a kroutili nad ním hlavou, poněvadž se jednalo o neuvěřitelnou blbinu? Tak právě takové vynálezy mají velkou možnost získat tzv.antinobelovu cenu. Tady jsou příklady letos oceněných projektů: Cena za medicínu: Za objev, že projevy astmatu se mohou léčit jízdou na horské dráze. Oceněni: Simon Rietveld z University of Amsterdam, Nizozemí a Ilja van Beest z Tilburg University, Nizozemí Projekt: Vědci posadili na horskou dráhu 15 zdravých žen a 15 žen s astmatem. Před jízdou trpěly všechny ženy s astmatem dušností způsobenou stresem. Po jízdě byla dušnost ta tam. A důvod? Zřejmě byly natolik šťastné, že jízda skončila, že je dušnost přešla. Cena za fyziku: Za vysvětlení, že v zimě na zledovatělém chodníku lidé uklouznou a padají méně často, když si navlečou ponožky na boty. Oceněni: Lianne Parkin, Sheila Williams a Patricia Priest z the University of Otago, Nový Zéland Projekt: Několik testovaných ve věku 15 až 20 let dostalo úkol sejít zledovatělý sráz. Polovina z nich si na boty navlékla ponožky. Ti, co měli na botách ponožky, padali méně, než ti co měli pouze boty. Z toho plyne, že chcete-li přežít zimu bez ujmy, noste ponožky na botách, ne v botách. Více naleznete na Na vlásku (TANGLEND) recenze Na vlásku je animovaná hudební komedie plná dobrodruţství o dívce, která má kouzelné vlasy. Princezna Locika je unesena z hradu svých rodičů, jako dítě zlou GHOTEL, zamčena v tajné věţi a touţící po dobrodruţství. Nyní je s bujnou fantazií a odhodlá se s pomocí bandity provést velký husarský kousek. Locika a její komplici nacházejí v nebezpečí - dobrodruţství, srdce, humor a vlasy Prozrazení jejího královského původu visí na nitce a její únosce je jim v patách. Tato pohádka se mi moc líbila, byla jsem na ní v kině s rodiči. Doporučila bych tento film zhlédnout. Pejsek ve sněhu: Luci Danielsová Začala jsem číst kníţku Pejsek ve sněhu. Kníţka vypravuje o tom, ţe holčička s klukem chtěli připravit slavnost pro zvířata. Chtěli tam pozvat spoustu zvířátek, třeba kozu, králíky, kočky, psy, křečky a tak dál. Jednou jela maminka holčičky z práce a uslyšela štěkot psa. Vystoupila z auta a porozhlédla se po okolí a uviděla pejska. Ten pejsek byl poraněný, a tak ho vzala domů, protoţe byla zvěrolékařka. A teď je na vás, abyste si kníţku přečetli a dověděli se, jak to všechno dopadne. Vendy Kropáčková (1.B) 8

9 Letní obuv móda Léto je tu a vy si říkáte, jaké boty by se vám hodily k sukni? Proto tu máme pár obrázků, na kterých si určitě najdete to svoje. Co nosíte nejčastěji v létě? To je otázka, ke které bude mít kaţdý svou odpověď. Nejčastěji to jsou baleríny, sandály a nebo boty na podpatku v letních barvách. Toto jsou balerínky společenské, vhodné do města nebo do společnosti. Zdobí je kamínky v letních barvách. Tady máte ukázku toho, ţe ne vţdy kdyţ se řekne slovo balerínky, musí být zrovna jako pro princeznu. Mohou být také sportovní, ale i tak velmi hezké. Jsou na nich obrázky pusinek a jeden knoflík na pásku v přední části boty, coţ se dá zařadit do stylu retro. Boty na podpatku jsou velmi oblíbené u slečen ve věku 15 a výš, ale hlavně u dospělých ţen. Malované boty Ţe je moţné pomalovat tričko, plátěnou tašku nebo cokoliv látkového víme všichni. Pomalovat si tedy můţeme i látkové boty. Našla jsem pro vás na internetu ukázku ručně pomalovaných bot. Jejich autorka pro práci pouţila klasické akrylové barvy, které lze koupit v kaţdém lepším papírnictví. U barev se nevyplácí šetřit, levné akrylové barvy mohou na plátně popraskat. Samozřejmě krom barev a štětce potřebujete boty. Musí být látkové - baleríny, kecky číny. Barva bot je nejlepší bílá nebo jakákoliv světlá. Boty ani nemusí být nové. Můţete si takto vylepšit i své staré okopané kecky, nejprve je ale musíte nechat vyprat (poproste maminku, aby je dala do pračky na 40 C). Také můţete pouţít gumové boty kroksky (crocs) nebo holinky. Nejdůleţitější je ale motiv. Nejprve si ho vyzkoušejte vedle na papír a aţ si budete jistí, ţe to je přesně to ono, vezměte do ruky barvy a pusťte se do práce (klidně předkreslujte tuţkou). Botky můţete také batikovat a následně domalovat. Mrkněte na a posbírejte fantazii. Pokud se vám botky povedou, pošlete nám fotku, rádi ji otiskneme v ChrastParku. Zdroj: Obr.: (ručně malované botky od Vivid) 9 Marta Lebdušková (6.B) a red.

10 Netradiční sporty SPORT Fotbal, hokej, vybíjená, odbíjená, házená tradiční sporty, které všichni znají, moţná je někdy hráli. Sporty, které nezklamou, ale ani nepřekvapí. Existují ale i sporty netradiční (alespoň v českém prostředí). Vybrala jsem pro vás dva. První je vhodnější pro holky, druhý můţe hrát v podstatě kdokoliv, kdo se nebojí běhat, skákat a házet. Cheerleading (Roztleskávání) V Americe je absolutně běţné, ţe má fotbalový tým své roztleskávačky. U nás uţ roztleskává kolem šesti set ţen i muţů. Zakladatelem tradice byl univerzitní student Johnny Campbell, který organizoval na zápasech různé pokřiky. Ve 20. letech minulého století vzaly rozpleskávání do svých rukou (či nohou) dívky. Nejprve se choreografie skládaly z jednoduchých tanečních kroků, postupně se připojovaly různé akrobatické prvky. K roztleskávání neodmyslitelně patří papírové třásně pompony a to jiţ od 30.let. V současnosti jsou sestavy hodně propracované. Aby je roztleskávač/ka zvládl/a, potřebuje dobrou kondičku a musí pilně cvičit. V roztleskávání se stejně jako v kaţdém sportu závodí. Pokud vás téma zajímá, zadejte si do hledáčku na youtube.com roztleskávačky nebo cheerleading a kochejte se. Ringo (hra s kroužky) Pokud vám přilnula k srdci odbíjená (volejbal), pak vás ringo nadchne. Ringo se nehraje s míčem, ale s gumovými krouţky (dají se koupit v hračkářství nebo ve sportu). Pro 4 hráče stačí jeden krouţek, 6a 8 hráčů hraje se 2 krouţky. Hrací plochu tvoří klasické hřiště na volejbal (se sítí). Cílem hry je hodit krouţek tak, aby ho soupeř nechytil. Počátek hry je signalizován písknutím, tlesknutím nebo povelem hra. Rozehrává se ze zadní čáry. Pokud je ve hře víc krouţků, rozehrává se najednou z obou hracích stran. Při kaţdém chycení krouţku získá tým bod. Pokud hráč krouţek pustí nebo chytí chybně (navlékne na ruku, dotkne se krouţkem svého těla nebo těla spoluhráče), pak bod ztrácí. Tým vyhrává ve chvíli, kdy získá 15 bodů. Red. 10

11 Rozhovor s instruktorkou zumby Andreou ( Andy ) Peškovou 1.kolik je ti let? 31let 2.Kdy si začala se zumbou? Od září Jak dlouho trénuješ? 2.roky 4.Baví tě to? Určitě na 100% 5.Jak se ti pracuje s lidmi? Nejlepší jsou lidičky usměvaví a milí. 6.Máš nějaké kamarády ze zumby? Vytvořila jsem si hodně kamarádů. 7.Snaží se lidé, chtějí se zumbu naučit?? Určitě jsou super. 8.Kdy skončíš s trénováním zumby? Až budu čekat miminko. 9.Existuje nějaký zumbaobchod nebo nějaké další info? Můžete se podívat na 10.Podporuje tě v tvé trenérské práci manžel? Určitě podporuje a hlavně fotí na zumba maratonech. text: K.Ištvánková a V.Hledíková (5.B), obrázek: Niki Sokolová (1.B) 11

12 Šikana Ubližuje!!! Rizika kolem nás Šikana, ano to slovo je některým lidem známé, vzdálené a nebo nepříjemně blízké. I já jsem začátky šikany zaţila a nic příjemného to není! A myslím, ţe nebudu jediná, kdo se s touto nepříjemnou zkušeností setkal. Ať uţ u známých, na ulici nebo ve škole (tam nejčastěji). Tyto případy se ve světě dějí denně a denně se děti kvůli šikaně pokoušejí třeba o sebevraţdu. Ptáte se, co je tzv.šikana? Já vám tedy odpovím: šikana je způsob ubliţování druhým. Ti, co tímto způsobem - ať psychicky nebo fyzicky - ubliţují druhým.. se můţou sami cítit ukřivděni, nedoceněni! Není to dobrý způsob, jak dát svému okolí vědět: Já jsem tady!,ale pro ně se tento způsob zdá jediným řešením, jak dosáhnout pozornosti. Toto je jedna ze dvou moţností, proč tzv. útočník takto ubliţuje. Je však ještě moţnost číslo dvě: Útočník může být zkrátka zlý (toto slovo pouţívám velmi nerada, ale v tomto spojení je to velmi výstiţné). Útočníkovi se totiţ můţe zdát poniţování a zesměšňování lidí kolem sebe zábava. A tak oběti nezbývá nic jiného neţ obrana! A jak se mám bránit? (Tato slova se dají u hodně obětí zaslechnout): proto mám pro oběť pár rad, jak to zastavit: Nevšímat si útočníka. Svěřit se dospělé osobě. A než se to vyřeší, zkusit ho ignorovat. Ano, já vím, ignorovat. To nejde! (říká si oběť) a také je velmi těţké uţ zmíněného útočníka ignorovat, ale dokud se problém nevyřeší, nezbývá oběti nic jiného.. snad jen mu párkrát stručně ( a trochu drsnějším jazykem) odpovědět. Marta Lebdušková (6.B) 12

13 Zámek SlatiŇany Dominantou města Slatiňany je původní renesanční zámek, který získal svou současnou novogotickou podobu na přelomu devatenáctého století. Úpravy zhotovil slatiňanský rodák Jan Schmoranz na přání tehdejšího majitele Vincence Karla Auersperga. Později zde bylo vybudováno unikátní muzeum koní. Zajímavé je ovšem také hospodářské zázemí zámku včetně staré zámecké kuchyně, umývárny nebo sto let starého bidetu. V přilehlém anglickém parku můţete spatřit mnoho vzácných dřevin a stádo koně Převalského. V roce 2001 byl zámek vyhlášen národní kulturní památkou. Kateřina Ištvánková (5.B) Konkurz na pozici redaktora do populárního časopisu BRAVO! Marta Lebdušková (třída 6.B) se přihlásila na konkurz na pozici redaktorky do jednoho z nejpopulárnějších časopisů pro děti a mládeţ v ČR BRAVO! odeslala a čeká jen na odpověď profesionálních redaktorů časopisu.ví, ţe zájemců a zájemkyň bude spousta, ale i tak zkouší své štěstí. Drţte jí palce! Redaktorka ChrastParku 13

14 Máme rádi zvířata Č m e l á Č e k Vendy Kropáčková, Ema Chvojková Na růţový bodláček posadil se čmeláček, jmenuje se Čumáček, chytil se mi na háček. Kdopak ho teď sundá? Asi hasič čmelák Brumda. Hodil mu tam lano, čmelák bzučí ano. Čmelák bzučí bzum, bzum, bzum, Aţ se třese celý dům. 14

15 ZVÍŘECÍ ABECEDA - A Aligátor Aligátor je plaz. Patří do řádu krokodýlů a do čeledi aligátorovití. Potrava: prasata, jeleni, domácí zvířata, ovce, kozy, velcí samci si troufají i na velké šelmy jako je panter nebo medvěd nebo na menší aligátory. Je to jeden z nejnebezpečnějších tvorů planety. Rozmnoţují se v mělkých vodách, nejčastěji v dubnu. Samice naklade okolo vajec. Křiklavová Andrea (5.A) ANDULKY Andulka je přátelský papoušek, je dobrý na chov i jako mazlíček. Mají většinou ţlutou, modrou, bílou a zelenou barvu. Mohou mít i jinou barvu, čemuţ se říká tzv. mutace. To znamená, ţe můţe mít ţluto-zenou, světle modrou s bílou a tmavě modrou s černomodrými letkami. Jako mazlíček se nejvíce hodí mládě, které se na vaši přítomnost zvykne daleko lépe a rychleji, neţ dospělí jedinec. Učte ho sedat na prst a mluvit. Do chovu se hodí mladá andulka okolo 9 měsíců, která nenaznačuje ţádné nemoci. Andulky mají rády velký prostor, takţe je dobré chovat je ve velké kleci nebo ve voliéře. Před koupením připravte do klece (voliéry) budku, která je vystlaná hoblinami, pilinami atd. Budka musí mít díru (vchod) v průměru 5-7cm, zvedací strop budky pro kontrolu hnízda (doporučuji se nekoukat kaţdý den, ale tak jednou do týdne, abyste moc nerušili samici). Je lepší mít alespoň dva páry v jedné kleci, protoţe se dá říct, ţe budou soutěţit mezi sebou a budou mít častěji mladé. Krmit můţete prosem a různými směsmi (Zverimex). Andulky mají hodně vajec, ale záleţí, jestli jsou všechna oplozena a jestli z nich samice neodejde a vejce nezaschnou. Některá mláďata se zase nedokáţou z vejce vylíhnout nebo mají nějakou vadu. Tyto vady se neobjevují často a jsou vzácné. Po vylíhnutí bude matka krmit mláďata, zahřívat, dokud se nenaučí starat se sama o sebe. Aţ vylítnou z budky, budou mít uţ peří a rodiče je budou učit létat. Mláďata se od dospělých jedinců poznají tak, ţe nemají ještě vybarvené nozdry nad zobákem. Aţ kdyţ se naučí létat, jsou ideální na prodej. (Nedoporučuji prodávat do Zverimexu, ale na burzách, kde se vám to vyplatí více). budoucí chovatel Jan Ţídek (7.B) 15

16 Moje prázdniny 16

17 17

18 R e c i t a č n í s o u t ě ž třída: 1. místo: Viktorka Machová 1.B 2. místo: Nela Horáková 1.A 3. místo: Vojta Burkoň 4.A třída: 1. místo: Lenka Bobková a Lucie Černá 8.A 2. místo: Jaroslav Dušek 8.A Aneta Kalinová 7.A 3. místo: Aneţka Rohlíková 6.B Soutěţilo 24 ţáků z 1. stupně a 13 ţáků z 2. stupně ZŠ. Porota oceňovala nejvýraznější projev, artikulaci, text a celkový estetický dojem sou- těţícího. Všichni přednášející ţáci si odnesli na památku diplom za účast v soutěţi a vyzkoušeli si pocity umělce na jevišti, i kdyţ jím byla naše tělocvična. Nejlepší recitátoři dostali vítězné diplomy, keramické figurky a medaile. Všem paním učitelkám děkuji za jejich práci, kterou věnovali dětem při nastudování básní a těším se na recitační klání v příštím roce. Moc Lásky Miloš Janíček (7.B) Snění Stále mám sen, je o tobě a o mně. Snad nám to vyjde, toto je pro tebe ode mě. Slova Krásný je ten svět, kdyţ sedíš vedle mě. Chci ti říct pár vět, a taky jednu prosbu mět, miluj mě prosím. Síla Láska to je dar, nakazíš se rychle a léčit se to nedá. Hlavně ať to nebereš na zmar, ale sílu ti to dá. Obrázky Krásné stěny mívají obrázky, ale nejkrásnější jsou ty z lásky. Je na nich cokoliv, ale můţou zobrazovat kohokoliv. Barevná láska Barva lásky bývá červená, láska bývá větvená. Kaţdý má svou barvu, U té své lásky má jiné zbarvení. Píšeme a malujeme 18

19 Hrošíci Kristýna Malečková (5.B) Byli malí hrošíci, Čiperní jak klučíci. Kaţdý den si hráli, Na velryby a pávy. Jednou se to stalo, Ţe jich bylo málo. Malý hrošík Honzík ztratil se, Jeho maminka zhroutila se. Hledali ho celou noc, marně - bylo toho na ně moc. Hledali ho moc ale zase byla noc. Třetí den se objeví, Hle, támhle je. Pod křovím velikým, Chrupal hrošík malinký. Alergická Vlaďka Mokrá Jaro, léto, podzim, zima Furt mě trápí děsná rýma. Kdo to ví? Kdo to zná? Jak je alergie odporná? Na jaře kdyţ všechno kvete nesnáším tě děsný světe Tyhle kvanta pylu spouští moji rýmu. Bez kapesníku ani ránu. Opuchlý jsem hned po ránu. Seno, kytky, léto, zachraňte mě, teto. Na severním pólu já mám tetu Pólu. Moje teta Eskymačka mě div láskou neumačká. Celé léto u ní bývám, s tučňáky znuděně zívám Na podzim se vracím domů, rýma je tu zas a znovu. Přes zimu mě trápí prach, z toho mám největší strac. Jaro, léto, podzim, zima Ach, ta alergická rýma. 19

20 trpaslík DárkovaČ Toto je trpaslík podobný Zoubkové víle. Dává dětem hlavně dárky na Mikuláše a nebo na narozeniny. Tohoto trpaslíka mám nejradši! Ale také píše pohádky a kreslí různé pohádkové postavy. Příště se podíváme na Ohejbače vidliček a lţic. Kateřina Andrýsová (5.B) Okem dívky 1.Holky vţdy zaujme sexy postava.podle některých holek musí mít její partner dokonalou postavu,vypracované břišní svaly a svalnaté ruce. 2.Některé holky zaujmou oči a jejich barva.holkám se dost často líbí kluci s modrýma očima a kdyţ je hezký a má blond vlasy, holky šílí. 3.Aby byl kluk sexy, nestačí jen fyzická krása. Sexy kluk by měl mít smysl pro humor a měl by být milý. Aneţka Rohlíková (6.B) 20

21 DRAČÍ HRAD Část 3. Jak jeden z hrdinů našel žezlo Arkána si vzala plášť neviditelnosti a odešla do dalších dveří. Tam byl temný rytíř z hloubi pekel. Arkána vytáhla dýku a hodila ji po rytíři. Trefila ho rovnou do srdce, a kdyţ padal, vypadl mu z kapsy měšec se 30 zlatými. Sehnula se pro něj a pokračovala dál. Mezitím se tam dostal Parbat s Fistem. Hned v prvních dveřích objevili truhlu s pokladem a rozdělili si ho rovným dílem. Arspel našel vchod jako poslední a hned se vrhl do boje se smrtkou. Ta ho porazila. Argilos mezitím narazil na mlhu, kterou bloudí a nemůţe najít dveře. Mezitím se Arkána dostala k zamčeným dveřím a pouţila kouzelný klíč. Dveře zavrzaly a v místnosti na jejich druhé straně byla hrozná tma. Uprostřed místnosti se Arkána zastavila.,,něco tu není v pořádku, řekla si. A opravdu nebylo, přímo nad ní visel obrovský pavouk velký jako lidská hlava. Skočil jí na krk a snaţil se jí kousnout a vstříknout jed. Arkána se zapotácela dozadu a přimáčkla pavouka na zeď. Obrátila se, vytáhla meč a probodla ho. Pokračovala do dalších dveří a tam stál samotný král hradu Drak. Arkána si pomyslela, jak můţe být těţké Draka porazit, vţdyť zatím porazila všechny bez problému, ale byla to jen domněnka. Vytáhla své dva meče a vyrazila vstříc Drakovi. Ten jen trochu švihl ocasem a přimáčkl ji ke stěně jako ona nedávno přimáčkla pavouka.,,tak a je s tebou konec. Ha, ha, ha, há, řekl Drak.,,To se ještě uvidí, Draku, řekla pomstychtivě Arkána a sekla ho do ocasu. Drak ji pravou nohou přitiskl k podlaze. Kdyţ Arkána padala, upustila oba meče. Snaţila se na ně dosáhnout, ale nedosáhla, protoţe její zranění byla váţná. Drak ji spolknul. Do stejné místnosti, avšak jinými dveřmi, tam vtrhnul Argilos. Dělo se to samé, co u Arkány, ale Argilos se ještě pokusil seknout Draka do tlamy. Drak ho také zabil. A co Parbat a Fist? Prošli téměř celý hrad a našli ţezlo. V tu chvíli všechny příšery a obludy zmizely a Drak se objevil aţ v jiném světě. Parbat a Fist donesli králi ţezlo a ten jim nechal vyplatil 500 zlaťáků. Rozdělili si je na dvě hromádky. Království Barbarů a království Fishn (trpaslíků) uzavřela s p o j e n e c t v í a díky nim si Barbaři a trpaslíci pomáhají. Kdo ví, třeba ještě dodnes.!!!konec!!! 21 Andrea Křiklavová (5.A)

22 křížovka 1. Pozor!!!! Ve vyplňování se objeví i CH to se píše do jednoho okénka!!!!!! Otázky: 1. Je to růţové a chrochtá to 2. Pouţívá se to na praní 3. Je to seskupení rýmů 4. Patří to k počítači a nebo to muţe být i k televizi (vidíte to) 5. 1.tázací zájmeno v řadě 6. Nikdo nebo. 7. Je to třetí číslovka 8. Noc a 9. Máte to na hlavě a můţe to mít jakoukoliv barvu Tajenka: Barbora Bartošová (6.b) 22

23 Díky za krásné dětství Stojí dědeček před úřadem vlády ČR a v ruce drţí transparent, na kterém je napsáno: Děkuji Václavu Klausovi, Miroslavu Kalouskovi, Petru Nečasovi, Radku Johnovi, Alexandru Vondrovi a jim podobným lidem za krásné dětství. Vyleze ven mluvčí vlády a říká : Dědečku, to se pletete. Kdyţ vy jste byl malé dítě, tak oni ještě nebyli na světě Trocha vtipné kaše No právě, proto jsem měl tak krásné dětství a za to jim děkuji. Prázdninové vtipy Mafiánské prázdniny Před domem v sicilské čtvrti se potkají dva mafiáni a jeden nakládá do auta věci na dovolenou. Dáš si chvíli oddech, co? zkonstatuje kolega. Přesně, přisvědčí dovolenkář, jedu k Mrtvému moři! Pepíčkovy prázdniny Paní učitelka první den po prázdninách: "Pepíčku, jestlipak sis přes prázdniny opakoval počty?" "Ano, paní učitelko." "No, tak počítej!" "Sedum, vosum, devět, deset, spodek, svršek, král a eso." Nebeské prázdniny Jednou se bavil Bůh se Svatým Petrem: "Petře, tady je letos taková nuda... Nemáš nějaký nápad?" "Co takhle nějakou dovolenou? Na Saturnu je teď hezky." "Ne, tam nechci. Ta silná gravitace mě docela otravuje." "Tak něco lehčího, třeba Merkur?" "Tam je zas ukrutné horko." "Tak něco mezi... třeba Země?" "Ne, tam ne. Tam se hrozně šíří drby. Před dvěma tisíci let jsem se tam zapomněl s nějakou Ţidovkou a oni si o tom dodneška povídají." 23

24 Redakce školních novin ZŠ Chrast s použitím zdrojů z internetu a knih 2011

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 Obsah: Slovo ředitele školy. Škola v přírodě, cyklistická soutěž, Výlet do Březnice, dopravní hřiště, recitační soutěž

Více

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Redakce se představuje Krčíňoviny poprvé vyšly v roce 2005. Od té doby se začala pravidelně scházet redakce Krčíňovin a prvním úkolem bylo najít

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

KTERÉ VYBRALI REDAKTOŘI POŠKOLÁČKA. VŠICHNI VÍTĚZI JIŽ BYLI NÁLEŽITĚ ODMĚNĚNI.

KTERÉ VYBRALI REDAKTOŘI POŠKOLÁČKA. VŠICHNI VÍTĚZI JIŽ BYLI NÁLEŽITĚ ODMĚNĚNI. VÝTVARNÁ SOUTĚŽ UKÁZKA VÍTĚZNÝCH PRACÍ ZA MĚSÍCE: ŘÍJEN, LISTOPAD a PROSINEC, KTERÉ VYBRALI REDAKTOŘI POŠKOLÁČKA. VŠICHNI VÍTĚZI JIŽ BYLI NÁLEŽITĚ ODMĚNĚNI. -2- Gratulují Vaši redaktoři časopisu Poškoláček

Více

ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015

ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015 ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015 Pár slov na začátek. Právě vychází v tomto roce druhé číslo časopisu Zelené listy. Přichází podzim a začíná se ochlazovat. Na podzim se zvířata připravují k zimnímu spánku,

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Úvodní slovo : - ) Za tým Školáčku Aďa, Aďa a Klárka

Úvodní slovo : - ) Za tým Školáčku Aďa, Aďa a Klárka Úvodní slovo : - ) Ahoj milí noví a i staronoví čtenáři. Doufáme, že se vám bude líbit naše první číslo. Dozvíte se o akcích, které byly od začátku školního roku. Připravili jsme si k článkům i zajímavé

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

Mým nejoblíbenějším fotbalovým týmem je Real Madrid. Mezi oblíbené hráče patří Ronaldo, Őzil, Ramos a Zidan.

Mým nejoblíbenějším fotbalovým týmem je Real Madrid. Mezi oblíbené hráče patří Ronaldo, Őzil, Ramos a Zidan. Kdo jsme? Jmenuji se Jaromír Andrýsek. Mám rád fotbal. Ve škole jsou nejlepší hodiny tělocvik, matematika, anglický a český jazyk. Volný čas využívám tak, že si jdu na hřiště zakopat s kamarády. Jsem hodně

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

ŘEPINY. Vítáme jaro. aneb páťáci v akci. Jaro ~ 1 ~ ročník 2014 číslo 2/2014. Proč by lidé měli uklízet po svých psech?

ŘEPINY. Vítáme jaro. aneb páťáci v akci. Jaro ~ 1 ~ ročník 2014 číslo 2/2014. Proč by lidé měli uklízet po svých psech? ŘEPINY aneb páťáci v akci 5 cena dobrovolná ročník 2014 číslo 2/2014 Vítáme jaro Jaro Napsala:Kačka Kinzlová Všichni naši spolužáci, ti vystřelení ptáci venku stále chodili, na silnici se odřeli. Do knihovny

Více

Jakub. Ondra. Milí čtenáři,

Jakub. Ondra. Milí čtenáři, Milí čtenáři, blíží se konec června a s nimi i Vaše vytoužené a očekávané letní prázdniny. Ještě před tím než se vydáte vstříc dobrodružstvím, přečtěte si poslední číslo Sovího zpravodajství ročník 2015/2016

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové (= téma OSV č. 1) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Dodržujeme základní

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří Projektové noviny II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč Den otevřených dveří 30.11.2005 Základní škola Masarykova 412, Kolín 3 ÚVOD 30.listopadu 2005 se konal Den otevřených dveří. Mohli se přijít podívat

Více

BRUSLENÍ NA MILEVSKÉM STADIONU

BRUSLENÍ NA MILEVSKÉM STADIONU MAŠKARNÍ REJ Jihočeský folklórní soubor Kovářovan ve spolupráci základní školy Kovářov s dětským folklórním souborem Kovářovánek již tradičně uspořádal MAŠKARNÍ REJ. S tombolou letošního jedenáctého reje

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

Ahoj z prázdnin. Letos jsem byl na dovolené s bratrancem a s rodiči v Turecku, kam jsme letěli letadlem z Prahy. Hotel byl velký a měl

Ahoj z prázdnin. Letos jsem byl na dovolené s bratrancem a s rodiči v Turecku, kam jsme letěli letadlem z Prahy. Hotel byl velký a měl Ahoj z prázdnin Jeden z mých nejlepších zážitků z letošních prázdnin byl týdenní pobyt s rodiči a sestrami v Chorvatsku na poloostrově Istria. Tento pobyt u moře byl předem plánovaný a do historického

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Opakování ČJ 2. Ročník 1.

Opakování ČJ 2. Ročník 1. Opakování ČJ 2. Ročník 1. Úkol 1: V každém řádku škrtni slovo, které tam nepatří. Zajíc, liška, jablko, veverka, divočák, srnec, jelen Lev, tygr, opice, žirafa, krokodýl, slepice, velbloud Kráva, tele,

Více

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová Září-říjen 2014 Ahoj všichni,tady je vrabčák Lojza.Je A taky další nový rok,kterým vás budu provádět. Nový školní rok 2014/2015 Školu už všichni dobře známe a známe se i mezi sebou navzájem. Zase nám začnou

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 14

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 14 Obsah: Slovo ředitele školy, hrajeme si s pohádkou, Divadelní představení, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Březen

Více

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 AKADE Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 1 AKADE Šéfredaktor: Lucie Jurečková Obsah Jaro u koní... 3-4 Kutálení sýrů... 5 Zástupce šéfredaktora: Andrea Bartoňová Redakce: Soňa Richterová Kateřina

Více

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková POPELKA Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42 Autor: Mgr. Marta Kvasničková Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět:

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Křížovka. Hádánky. cena 5 Kč

Křížovka. Hádánky. cena 5 Kč Křížovka 1 2 3 4 5 6 7 1. ročník, 4. číslo 1 zvíře, které umí stát ve vodě jedné noze 2 budova, ve které učíme 3 je to na nebi, svítí to a hřeje 4 zvíře, které dělá iá, iá 5 jak řekne psaní jinak 6 ledový

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

Deník,,správnýho psa

Deník,,správnýho psa Deník,,správnýho psa Ne, ne, ne a ještě jednou ne! Neolíznu tě! A nekoukej tak na mě! Opakoval jsem, ale marně. Aneta se na mě pořád koukala svýma smutnýma očima a musím říct, že tohle jí jde fakt dobře.

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

SOPTÍK. Časopis mladých hasičů Rozsochatec č.1/2oo9

SOPTÍK. Časopis mladých hasičů Rozsochatec č.1/2oo9 SOPTÍK Časopis mladých hasičů Rozsochatec č.1/2oo9 Historie dětského hasičského hnutí-pokračování Málokterá zájmová či společenská organizace může vykázat tak dlouhou historii jako hasiči. Jistě je to

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam 9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam dojeli, měli jsme přibližně hodinu volno a potom jsme se vypravili na exkurzi. Byl

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

Já hraji na klávesy - N. Matesová

Já hraji na klávesy - N. Matesová L. Šindlerová Já hraji na klávesy - N. Matesová Na klávesy hraju letos poprvé, ale už umím mnoho písniček, například Maličká su, Když jsem jel do Prahy, Vadí nevadí, Okoř a mnoho dalších písniček. Na klávesy

Více

1. číslo čtvrtletníku

1. číslo čtvrtletníku 1. číslo čtvrtletníku ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 SLOVO NA ÚVOD VZPOMÍNÁME NA PRÁZDNINY Nejoblíbenější věc z celého školního roku skončila. Myslíme tím prázdniny. A my jsme se opět vrátili do svých školních

Více

Drbníček Občasník žákovského parlamentu Ročník: XII. 2015/2016 Číslo: 1

Drbníček Občasník žákovského parlamentu Ročník: XII. 2015/2016 Číslo: 1 Drbníček Občasník žákovského parlamentu Ročník: XII. 2015/2016 Číslo: 1 V tomto čísle najdete: - školní střípky - žákovské práce - informace školního parlamentu Složení žákovského parlamentu Dne 8. října

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

Osmisměrka je křížovka, kterou je možné vyplňovat všemi 8 směry. Úkolem je najít uvedená slova v osmisměrce a ze zbylých písmenek získáš tajenku.

Osmisměrka je křížovka, kterou je možné vyplňovat všemi 8 směry. Úkolem je najít uvedená slova v osmisměrce a ze zbylých písmenek získáš tajenku. PODZIMNÍ DVOJČÍSLÍ REDAKČNÍ RADA Hana Fröhlichová (4.A) Jana Hanzlíková (4.A) Matěj Mach (4.A) David Veltruský (5.A) Boris Velkov (5.A) Vojtěch Košťál (5.A) Tereza Šobková (5.A) Eliška Suldovská (6.A)

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích. Třešňová bublanina

Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích. Třešňová bublanina Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích Toho dne kdy jsme putovali z Tuchlova na Milešovku a zpět, jsme za zvládnutí takové túry dostali odměnu. Mohli jsme místo obvyklého večerního filmu nebo seriálu, naživo

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Pokuste se na chvíli zapomenout na všední starosti a přeneste se s námi do jiného světa

Pokuste se na chvíli zapomenout na všední starosti a přeneste se s námi do jiného světa Pokuste se na chvíli zapomenout na všední starosti a přeneste se s námi do jiného světa Karolínka Zvonková, naše žačka, se s námi podělila o zážitky z cest CITUJI: Nejlepší dovolená mého života Letos v

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede!

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede! Časopis Svorka Škola jede! Ahoj, vítám Vás u prvního vydání časopisu Svorka! Věřte, že tento časopis si zamilujete a vždy tu bude pro Vás. Jakmile dočtete jedno vydání budete dychtit po dalším. Takže,

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

PRÁZDNINY. Čusík Džusík a hezké prázdniny.

PRÁZDNINY. Čusík Džusík a hezké prázdniny. 8.díl díl PRÁZDNINY Taky si někdy říkáte, že jsou prázdniny moc, ale opravdu moc krátké? Pro mě také. Prázdniny máme přece od toho, abychom si odpočinuli, říkají nám všichni. Tak a teď, co je na tom pravdy.

Více

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova, nadpis Tvoření osnovy a nadpisů Ročník 4. Anotace Tento pracovní list

Více

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N strana: 1 E_O-N V pátek 26.9. se šestka zúčastnila akce pořádané společností EON. Anička nám popsala, jak celá akce probíhala. V pátek jsme měli akci EON-trak. Chvíli jsme se učili a pak šli do EON-trucku.

Více

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Většina novinářů má ráda plný stůl (Znáte tu o dr. Raabovi Jenkinsonovi?)

Více

Vaše redakce Ať se ví.

Vaše redakce Ať se ví. Naši milí čtenáři! Tak tu máme jaro a do Vašich rukou se dostává další číslo časopisu Ať se ví. Toto číslo připomíná všechny školní akce, výstavy a soutěže, které v poslední době proběhly. Dále si zde

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

Vtipy. Profesor říká: "Dnes vás pustím o čtvrt hodiny dřív. Odcházejte prosím potichu, ať nevzbudíte nikoho ve vedlejších učebnách.

Vtipy. Profesor říká: Dnes vás pustím o čtvrt hodiny dřív. Odcházejte prosím potichu, ať nevzbudíte nikoho ve vedlejších učebnách. Vtipy Profesor zkouší ze zoologie: "Co je to za ptáka?" a ukáže ze zakrytého tvora jen nohy. "Nevím.", odpovídá student "Tak je to za pět, jak se jmenujete?" konstatuje profesor. Student si vyhrne nohavice:

Více

Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký. ČTRNÁCTIdeník. Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice.

Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký. ČTRNÁCTIdeník. Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice. Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký ČTRNÁCTIdeník Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice. 1 Ptáte se proč a za jakým cílem vznikl tento deník a náš tzv. TRHÁK? Navrácení kulturního

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Hezké počtení, milí čtenáři, vám přeje redakce. Jak jsme si hráli na reportéry.

Hezké počtení, milí čtenáři, vám přeje redakce. Jak jsme si hráli na reportéry. 2. ročník, 3 číslo Hezké počtení, milí čtenáři, vám přeje redakce. Jak jsme si hráli na reportéry. Rozhovor s paní ředitelkou Janou Uherkovou Připravili Viktor Bublík a Jakub Vaněk Co děláte ve volném

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz Katalog forem a metod PDF publikace Upozornění pro uživatele této publikace: Elektronická verze publikace podléhá stejným pravidlům užívání jako tištěná. Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Říjen - 2007 3 speciál

Říjen - 2007 3 speciál Říjen - 2007 3 speciál Co se nám ve Štěpánkovicích líbí nelíbí! Vážení spouobčané, dostává se Vám do rukou mimořádné číslo našeho zpravodaje. Na přípravě tohoto vydání zpravodaje se podíleli především

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík

Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík Věková kategorie 14 18 let 1. MÍSTO Autorka: Kateřina Mazancová (České Budějovice) Název: Babiččin zachránce (Retro hity) 2. MÍSTO Autorka: Tereza

Více

KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE

KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE I.oddělení KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE Témata na červen Na světě je plno dětí Pozor,to se nesmí Máme se jak v pohádce Už jedeme na prázdniny Písničky Opičí kapela Svátek zvířátek Pohybové hry

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška Zůstatek ze šk.roku 2004/2005 0,- Příjmy: příspěvky žáků 4 440,- Sponzoři 2 800,- Zisky z akcí 1 388,- Obecní úřad + příspěvky na karneval 1 856,- 10 484,- výdaje: příspěvek na výlet (66 žáků) 1 650,-

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ČTVERO ROČNÍCH DOB 5.A

ČTVERO ROČNÍCH DOB 5.A ČTVERO ROČNÍCH DOB 5.A ZŠ Komenského nám. 35, Dobříš Dobříš 2012 JARO Když začíná jaro Když roztává sníh a slunce začíná hřát, prach už sedává na saních a sněhulák začíná tát. 3 Začínají kvést sněženky,

Více