Máme Nové redaktorky. Škola. Vendulka Kropáčková. Ema Chvojková. Nikolka Sokolová. Naši milí čtenáři,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Máme Nové redaktorky. Škola. Vendulka Kropáčková. Ema Chvojková. Nikolka Sokolová. Naši milí čtenáři,"

Transkript

1 Škola Naši milí čtenáři, tak nám ten školní rok zase nějak rychle utekl. Pro redakční tým to byl vyloţeně vydařený rok. Máme za sebou exkurze v Chrudimském deníku a v České televizi a Bambiriádu, ze které jsem si odvezli ocenění za naši práci (viz.článek Bambiriáda). Uţ teď máme v hlavě nové nápady do dalšího (jiţ sedmého) ročníku ChrastParku. Ale ještě před tím nás (i Vás) čekají dva měsíce zaslouţeného odpočinku. My si ty prázdniny hodláme opravdu uţít a Vám bychom radili totéţ! Takţe Vám přejeme krásné prázdniny plné sluníčka. A letošním deváťákům přejeme, aby se jim vydařil odlet z rodného hnízda, aby se nevyděsili, aţ jim na nových školách přistřihnou křidélka a aby se jím dobře letělo ţivotem, aţ jim ta křidélka zase dorostou. Vaše redakční rada Máme Nové redaktorky V květnu 2011 se do našeho redakčního týmu přidaly tři malé redaktorky z prvního ročníku. Nikolka Sokolová, Ema Chvojková a Vendulka Kropáčková - všechny jsou velmi šikovné a my jsme rádi, ţe se k nám přidali i nejmladší ţáci naší školy. Vendulka Kropáčková Baví ji: Skákat panáka Psát do písanky Chodit do družiny Top školní předměty: Matematika Čtení ve slabikáři Nikolka Sokolová Baví ji: Skákat panáka Hrát si s kamarádkami Honit se s dětmi ve třídě Top školní předměty: Písanka Matematika Tělocvik Ema Chvojková Baví ji: Hrát vybiku Křížovky a osmisměrky Běhání Top školní předměty: Matematika Tělocvik Pracovní vyučování Marta Lebdušková 6.B 1

2 Vzpomínky na dávné Casy Jak nám asi bude aţ opustíme dveře základní školy? A co střední? Změní ná? Jaké nám zůstanou vzpomínky? Na tohle všechno se teď ptáme těţká odpověď. Bude to velká změna, ale také něco nového. Nejtěţší pro nás bude získat si ten s k v ě l ý k o l e k t i v jako máme tady. Musíme si najít nové lidi, kterým budeme věřit, a to nepůjde snadno. ˇ Lucinka Letáčková, Kateřinka Pospíšilová, Barbuška Pospíšilová (9.A) Vendy Kropáčková, Ema Chvojková (1.B) Vyhráli jsme aneb jak jsme získali postup do kraje Ano je to tak. Dne se hlídky mladých zdravotníků účastnili v Chrudimi v Michalském parku soutěţe hlídek mladých zdravotníků. Odtamtud jsme ale neodjíţděli s prázdnou. Starší druţstvo se umístilo na nádherném prvním místě. Jako odměnu jsme dostali krásné batůţky a růţovou kšiltovku s motýlkem. Mladší druţstvo se také umístilo na krásném druhém místě. I kdyţ nepostupují, mají krásné místo. Mladší druţstvo dostalo také batoh ale jinačí a k tomu modrý kšilt. Starší druţstvo se těší na 9.června aţ pojedou na krajské kolo do Rychnova nad Kněţnou. Doufají, ţe se jim zadaří a třeba i postoupí do republiky (poznámka redakce: postoupili). Klára Dvořáková (7.A) 2

3 ZAJELI JSME, VYHRÁLI JSME Ve čtvrtek se konalo okresní kolo dopravní soutěţe, naši školu reprezentovala 2 druţstva. V mladší kategorii zvítězili a postupují do krajského kola Nikola Zemanová, Kristýna Malečková, Vojtěch Pošvář a Ondřej Pohorský. Náhradníci byli ţáci ze čtvrté třídy: Cimburek a Laub. Ve starší kategorii také zvítězili a téţ postupují do krajského kola Petr Hes, Jan Chadima, Aneţka Doleţalová, Tereza Rabasová a Klára Dvořáková náhradnice, která téţ soutěţ absolvovala a vedla si velmi dobře. Byli vyhlášeni nejlepší cyklisté. Z naší školy to jsou Vojtěch Pošvář, Jan Chadima, Kristýna Malečková a Tereza Rabasová. Soutěţ jsme si uţili a těšíme se na 7.června do Pardubic do krajského kola Klára Dvořáková (7.A) Zpíváme s kytarou Naše paní učitelka I. Celnarová hraje ve škole na kytaru. Hraje hezké písničky o zvířátkách. Třeba o veverce a o zajíčkovi. Ale naše paní učitelka umí hrát i písničky o jiných věcech, třeba písničku Proč? Zpíváme moc rádi. Vendulka Kropáčková, Nikolka Sokolová (1.B) V Okresním kole Klokana 2011 v matematice obsadil Jan Klimeš z 9.A 2. místo! Máme vítěze projektu Krajské hospodářské komory Pardubického kraje - v okresním kole literární soutěţe Volba povolání vítězí Martin Budínský, 9.A, Jak jsem poznal CNC stroje. Okresní kolo Pythagoriády Václav Škorpil se umístil na 6. místě Adriana Švadlenková na místě 18. Na 1. stupni baštíme ovoce a zeleninu v rámci projektu Ovoce do škol. 2 JABLKA červená. 2 MRKVE + 100% JABLEČNÁ ŠŤÁVA. Prostě se máme dobře, závidíte? 3

4 Skleník Fata Morgana Praha Fatu Morganu navštívily třídy 6.A a 6.B ve čtvrtek V osm hodin jsme odjíţděli z Chrasti a jeli jsme 2 a půl hodiny do Prahy. Kdyţ jsme dorazili do Prahy na to správné místo, tak jsme museli jít kousek pěšky. Chviličku jsme čekali, neţ přišli průvodci. První šla 6.A a po chvilce šla na prohlídku 6.B. Neţ jsme vešli do botanické zahrady, dostali jsme od paní učitelky papírové kartičky s čipem, který slouţil k přístupu. Napoprvé nám paní ukazovala rostliny, o kousek dál jsme spatřili na stromě úţasného motýla, který měl roztaţená křídla- zbarvení: černo-ţluté. Cestičkou dolů byla vystavená akvária a v jednom z nich jsme spatřili potápěče, který ho čistil. Byl to úţasný záţitek. Dál jsme pokračovali tunelem, kde jsme hned zareagovali na bílé rybičky. Paní nám pověděla, ţe jsou slepé, ale na první pohled jsme to poznali. V dalším akváriu byly rostliny. Viděla jsem dva druhy orchidejí. Pak jsme vyšli do skleníků, kde bylo hrozné teplo. Cestou jsme viděli plno motýlů, kteří okolo nás proletovali. Dále jsme cítili příjemný chládek a spatřili jsme vodopád. Došli jsme k vitríně, kde bylo plno zakuklených motýlů a dva se začali postupně líhnout. Zůstali jsme stát a potichu jsme je pozorovali. Bylo to moc hezké a stojí to za to se tam podívat. Zkus to s rodiči a uvidíš, ţe se jim to bude také líbit. text: M. Sýkorová (6.B), obrázky: Niki Sokolová a Vendy Kropáčková (1.B) Bomba!!!!!! TŘída 5.B má svůj vlastní Časopis Ahoj milí kamarádi, hlásíme, ţe 5.B má svůj vlastní časopis. Jmenuje se Páťák. Je to časopis, který se věnuje vţdy nějaké filmové postavě. V prvním díle se bude věnovat Šmoulům. Páťák bude vycházet vţdy po měsíci. Najdete tam diskuze a to, co se v naší třídě děje, co se někomu nelíbí a co naopak líbí. A za to vděčíme Kristýně Malečkové a Nikole Zemanové. K. Andrýsová (5.B) 4

5 Hasiči jsou potřeba! Chrast A okolí Vţdy kdyţ přijedeme do Chacholic na trénink, dostaneme za úkol připravit náčiní na běhání, hadice, překáţky atd. Běhají se štafety CTIF, 4x60metrů, velká CTIF devítka, štafeta dvojic a poţární útoky. Hasičský trénink se pohybuje okolo 1 aţ 2 hodin. Vedoucí SDH Chacholice je Lucka Lupoměská. Odchází letos 7 dětí a potřebovali by se najít nějací další dobrovolníci. Jinak nám hrozí zánik. Není to škoda?? David Řezníček (9.A) Volné sdružení modelářů ZajeČice Jsme volné sdruţení l e t e c k ý c h na modelářském letišti u Zaječic. m o d e l á ř ů různých kategorií, scházejících se Je to část nyní velmi málo vyuţívaného zemědělského letiště, které se nám podařilo získat do pronájmu. Letiště má rozměr cca m a je v nadmořské výšce 298m. Jeho směrová orientace je zhruba východ západ. Ke kaţdoroční péči patří jarní válcováním vibračním válcem a hlavně jeho časté sekání. Naše parta čítá cca 30 členů. Hlavní postavou, bez které by neexistoval ani spolek, ani letiště je Milan Hanč. Najdete nás na letišti v Zaječicích směrem na Libanice. Kaţdý kdo má svůj vlastní model, můţe přijít na letiště, je srdečně zván. Jan Ištvánek a Pavel Rohlík (9.A) 5

6 Chrastpark v Litomyšli Procházka Cestou do Portmonea jsme procházeli Klášterní zahradou. Tam jsme viděli obří židli, na kterou vylezli Honza Ţídek a Miloš Janíček, ale pokoušeli se na ni vylézt i Andrea Křiklalová,Veronika Hledíková a Marta Lebdušková. Kdyţ jsme šli o kousek dál, zastavili jsme se u nahých soch, které vytvořil Olbram Zoubek. Pak jsme tedy konečně došli do Portmonea a uviděli jsme tam dřevoryty a knihu Šumava umírající a romantická od Josefa Váchala. Potom jsme se vrátili do výukového střediska na večeři. Po večeři jsme odpochodovali do hotelu DALIBOR, kde jme byli ubytovaní. Poslední den jsme se byli podívat na zámku a tam jsme se dozvěděli mnoho věcí, třeba ţe tam umřela malá holka, která vypadla z okna a ted tam prý straší. Nebo jsme se dozvěděli, ţe po širokých schodech chodili koně. Pak jsme si vzali věci z YMCA a s taškami a baťohy jsme kráčeli sviţným krokem k autobusu a odjeli jsme spokojeně domů. V.Hledíková (5.B) UBYTOVÁNÍ V LITOMYŠLI Po příjezdu do Litomyšle jsme šli do informací vzdělávacího centra YMCA, které se nacházelo u rodného domu Bedřicha Smetany a tam nám řekli, kde se ubytujeme. Vrátili jsme se kus cesty zpět do vzdáleného tříhvězdičkového hotelu Dalibor. Došli jsme k recepční, která nám všem dala klíče od pokojů. Od pokojů nás dělil jenom výtah, a proto jsme vyjeli výtahem do čtvrtého patra. V kaţdém pokoji byly dvě nebo tři postele, televize a WC se sprchou. Poprvé jsme vyzkoušeli, jak hotelový host bydlí i jak ráno vstává na snídani ke švédskému stolu. To jsme si fakt uţili! Jan Ţídek (7.B) 6

7 ChrastPark mezi vojáky Dne se redakce časopisu účastnila Dětského dne na letišti v Chrudimi, kde nám ukázali ukázky výzbroje, výstroje, výsadkového materiálu, vojenských vozidel a spojovací techniky. Perfektní byli vojáci při sebeobraně MUSADO. Kaţdou hodinu jsme pozorovali nad hlavami výsadkáře a také jsme si mohli vyzkoušet cvičné výsadkové zařízení na vlastní kůţi. Vyfotili jsme se i s vojáky při výcviku na horolezecké stěně JAKUB. Někteří z nás si zastříleli i ze vzduchovky. Všem se nám tam moc líbilo a odnesli jsme si spoustu krásných záţitků, na které jen tak nezapomeneme. Klára Dvořáková (7.A) BAMBIRIÁDA Obrovskou radost udělalo mladým redaktorům 2.místo v soutěţi školních časopisů základních škol Pardubického kraje. Poslali jsme časopis do soutěţe a uspěli jsme. Vyhodnocení jsme byli na Bambiriádě v Chrudimi a zaţili jsme příjemný pocit veřejného ocenění. Dozvuky Bambiriády v naší redakci Na Medarda navštívil naši redakci pan R o m a n M á l e k, hlavní organizátor chrudimské Bambiriády. Pohovořil s námi o historii této dětské akce, sponzoringu a vyprávěl o zajímavých osobnostech hudby i divadla, které dětem představil. Ocenil práci našich redaktorů, pohovořil s paní ředitelkou a domluvil se s námi na další spolupráci. 7 Red.

8 Antinobelovy ceny 2010 Věda a technika Stalo se vám někdy, že jste četli nebo slyšeli o nějakém vynálezu a kroutili nad ním hlavou, poněvadž se jednalo o neuvěřitelnou blbinu? Tak právě takové vynálezy mají velkou možnost získat tzv.antinobelovu cenu. Tady jsou příklady letos oceněných projektů: Cena za medicínu: Za objev, že projevy astmatu se mohou léčit jízdou na horské dráze. Oceněni: Simon Rietveld z University of Amsterdam, Nizozemí a Ilja van Beest z Tilburg University, Nizozemí Projekt: Vědci posadili na horskou dráhu 15 zdravých žen a 15 žen s astmatem. Před jízdou trpěly všechny ženy s astmatem dušností způsobenou stresem. Po jízdě byla dušnost ta tam. A důvod? Zřejmě byly natolik šťastné, že jízda skončila, že je dušnost přešla. Cena za fyziku: Za vysvětlení, že v zimě na zledovatělém chodníku lidé uklouznou a padají méně často, když si navlečou ponožky na boty. Oceněni: Lianne Parkin, Sheila Williams a Patricia Priest z the University of Otago, Nový Zéland Projekt: Několik testovaných ve věku 15 až 20 let dostalo úkol sejít zledovatělý sráz. Polovina z nich si na boty navlékla ponožky. Ti, co měli na botách ponožky, padali méně, než ti co měli pouze boty. Z toho plyne, že chcete-li přežít zimu bez ujmy, noste ponožky na botách, ne v botách. Více naleznete na Na vlásku (TANGLEND) recenze Na vlásku je animovaná hudební komedie plná dobrodruţství o dívce, která má kouzelné vlasy. Princezna Locika je unesena z hradu svých rodičů, jako dítě zlou GHOTEL, zamčena v tajné věţi a touţící po dobrodruţství. Nyní je s bujnou fantazií a odhodlá se s pomocí bandity provést velký husarský kousek. Locika a její komplici nacházejí v nebezpečí - dobrodruţství, srdce, humor a vlasy Prozrazení jejího královského původu visí na nitce a její únosce je jim v patách. Tato pohádka se mi moc líbila, byla jsem na ní v kině s rodiči. Doporučila bych tento film zhlédnout. Pejsek ve sněhu: Luci Danielsová Začala jsem číst kníţku Pejsek ve sněhu. Kníţka vypravuje o tom, ţe holčička s klukem chtěli připravit slavnost pro zvířata. Chtěli tam pozvat spoustu zvířátek, třeba kozu, králíky, kočky, psy, křečky a tak dál. Jednou jela maminka holčičky z práce a uslyšela štěkot psa. Vystoupila z auta a porozhlédla se po okolí a uviděla pejska. Ten pejsek byl poraněný, a tak ho vzala domů, protoţe byla zvěrolékařka. A teď je na vás, abyste si kníţku přečetli a dověděli se, jak to všechno dopadne. Vendy Kropáčková (1.B) 8

9 Letní obuv móda Léto je tu a vy si říkáte, jaké boty by se vám hodily k sukni? Proto tu máme pár obrázků, na kterých si určitě najdete to svoje. Co nosíte nejčastěji v létě? To je otázka, ke které bude mít kaţdý svou odpověď. Nejčastěji to jsou baleríny, sandály a nebo boty na podpatku v letních barvách. Toto jsou balerínky společenské, vhodné do města nebo do společnosti. Zdobí je kamínky v letních barvách. Tady máte ukázku toho, ţe ne vţdy kdyţ se řekne slovo balerínky, musí být zrovna jako pro princeznu. Mohou být také sportovní, ale i tak velmi hezké. Jsou na nich obrázky pusinek a jeden knoflík na pásku v přední části boty, coţ se dá zařadit do stylu retro. Boty na podpatku jsou velmi oblíbené u slečen ve věku 15 a výš, ale hlavně u dospělých ţen. Malované boty Ţe je moţné pomalovat tričko, plátěnou tašku nebo cokoliv látkového víme všichni. Pomalovat si tedy můţeme i látkové boty. Našla jsem pro vás na internetu ukázku ručně pomalovaných bot. Jejich autorka pro práci pouţila klasické akrylové barvy, které lze koupit v kaţdém lepším papírnictví. U barev se nevyplácí šetřit, levné akrylové barvy mohou na plátně popraskat. Samozřejmě krom barev a štětce potřebujete boty. Musí být látkové - baleríny, kecky číny. Barva bot je nejlepší bílá nebo jakákoliv světlá. Boty ani nemusí být nové. Můţete si takto vylepšit i své staré okopané kecky, nejprve je ale musíte nechat vyprat (poproste maminku, aby je dala do pračky na 40 C). Také můţete pouţít gumové boty kroksky (crocs) nebo holinky. Nejdůleţitější je ale motiv. Nejprve si ho vyzkoušejte vedle na papír a aţ si budete jistí, ţe to je přesně to ono, vezměte do ruky barvy a pusťte se do práce (klidně předkreslujte tuţkou). Botky můţete také batikovat a následně domalovat. Mrkněte na a posbírejte fantazii. Pokud se vám botky povedou, pošlete nám fotku, rádi ji otiskneme v ChrastParku. Zdroj: Obr.: (ručně malované botky od Vivid) 9 Marta Lebdušková (6.B) a red.

10 Netradiční sporty SPORT Fotbal, hokej, vybíjená, odbíjená, házená tradiční sporty, které všichni znají, moţná je někdy hráli. Sporty, které nezklamou, ale ani nepřekvapí. Existují ale i sporty netradiční (alespoň v českém prostředí). Vybrala jsem pro vás dva. První je vhodnější pro holky, druhý můţe hrát v podstatě kdokoliv, kdo se nebojí běhat, skákat a házet. Cheerleading (Roztleskávání) V Americe je absolutně běţné, ţe má fotbalový tým své roztleskávačky. U nás uţ roztleskává kolem šesti set ţen i muţů. Zakladatelem tradice byl univerzitní student Johnny Campbell, který organizoval na zápasech různé pokřiky. Ve 20. letech minulého století vzaly rozpleskávání do svých rukou (či nohou) dívky. Nejprve se choreografie skládaly z jednoduchých tanečních kroků, postupně se připojovaly různé akrobatické prvky. K roztleskávání neodmyslitelně patří papírové třásně pompony a to jiţ od 30.let. V současnosti jsou sestavy hodně propracované. Aby je roztleskávač/ka zvládl/a, potřebuje dobrou kondičku a musí pilně cvičit. V roztleskávání se stejně jako v kaţdém sportu závodí. Pokud vás téma zajímá, zadejte si do hledáčku na youtube.com roztleskávačky nebo cheerleading a kochejte se. Ringo (hra s kroužky) Pokud vám přilnula k srdci odbíjená (volejbal), pak vás ringo nadchne. Ringo se nehraje s míčem, ale s gumovými krouţky (dají se koupit v hračkářství nebo ve sportu). Pro 4 hráče stačí jeden krouţek, 6a 8 hráčů hraje se 2 krouţky. Hrací plochu tvoří klasické hřiště na volejbal (se sítí). Cílem hry je hodit krouţek tak, aby ho soupeř nechytil. Počátek hry je signalizován písknutím, tlesknutím nebo povelem hra. Rozehrává se ze zadní čáry. Pokud je ve hře víc krouţků, rozehrává se najednou z obou hracích stran. Při kaţdém chycení krouţku získá tým bod. Pokud hráč krouţek pustí nebo chytí chybně (navlékne na ruku, dotkne se krouţkem svého těla nebo těla spoluhráče), pak bod ztrácí. Tým vyhrává ve chvíli, kdy získá 15 bodů. Red. 10

11 Rozhovor s instruktorkou zumby Andreou ( Andy ) Peškovou 1.kolik je ti let? 31let 2.Kdy si začala se zumbou? Od září Jak dlouho trénuješ? 2.roky 4.Baví tě to? Určitě na 100% 5.Jak se ti pracuje s lidmi? Nejlepší jsou lidičky usměvaví a milí. 6.Máš nějaké kamarády ze zumby? Vytvořila jsem si hodně kamarádů. 7.Snaží se lidé, chtějí se zumbu naučit?? Určitě jsou super. 8.Kdy skončíš s trénováním zumby? Až budu čekat miminko. 9.Existuje nějaký zumbaobchod nebo nějaké další info? Můžete se podívat na 10.Podporuje tě v tvé trenérské práci manžel? Určitě podporuje a hlavně fotí na zumba maratonech. text: K.Ištvánková a V.Hledíková (5.B), obrázek: Niki Sokolová (1.B) 11

12 Šikana Ubližuje!!! Rizika kolem nás Šikana, ano to slovo je některým lidem známé, vzdálené a nebo nepříjemně blízké. I já jsem začátky šikany zaţila a nic příjemného to není! A myslím, ţe nebudu jediná, kdo se s touto nepříjemnou zkušeností setkal. Ať uţ u známých, na ulici nebo ve škole (tam nejčastěji). Tyto případy se ve světě dějí denně a denně se děti kvůli šikaně pokoušejí třeba o sebevraţdu. Ptáte se, co je tzv.šikana? Já vám tedy odpovím: šikana je způsob ubliţování druhým. Ti, co tímto způsobem - ať psychicky nebo fyzicky - ubliţují druhým.. se můţou sami cítit ukřivděni, nedoceněni! Není to dobrý způsob, jak dát svému okolí vědět: Já jsem tady!,ale pro ně se tento způsob zdá jediným řešením, jak dosáhnout pozornosti. Toto je jedna ze dvou moţností, proč tzv. útočník takto ubliţuje. Je však ještě moţnost číslo dvě: Útočník může být zkrátka zlý (toto slovo pouţívám velmi nerada, ale v tomto spojení je to velmi výstiţné). Útočníkovi se totiţ můţe zdát poniţování a zesměšňování lidí kolem sebe zábava. A tak oběti nezbývá nic jiného neţ obrana! A jak se mám bránit? (Tato slova se dají u hodně obětí zaslechnout): proto mám pro oběť pár rad, jak to zastavit: Nevšímat si útočníka. Svěřit se dospělé osobě. A než se to vyřeší, zkusit ho ignorovat. Ano, já vím, ignorovat. To nejde! (říká si oběť) a také je velmi těţké uţ zmíněného útočníka ignorovat, ale dokud se problém nevyřeší, nezbývá oběti nic jiného.. snad jen mu párkrát stručně ( a trochu drsnějším jazykem) odpovědět. Marta Lebdušková (6.B) 12

13 Zámek SlatiŇany Dominantou města Slatiňany je původní renesanční zámek, který získal svou současnou novogotickou podobu na přelomu devatenáctého století. Úpravy zhotovil slatiňanský rodák Jan Schmoranz na přání tehdejšího majitele Vincence Karla Auersperga. Později zde bylo vybudováno unikátní muzeum koní. Zajímavé je ovšem také hospodářské zázemí zámku včetně staré zámecké kuchyně, umývárny nebo sto let starého bidetu. V přilehlém anglickém parku můţete spatřit mnoho vzácných dřevin a stádo koně Převalského. V roce 2001 byl zámek vyhlášen národní kulturní památkou. Kateřina Ištvánková (5.B) Konkurz na pozici redaktora do populárního časopisu BRAVO! Marta Lebdušková (třída 6.B) se přihlásila na konkurz na pozici redaktorky do jednoho z nejpopulárnějších časopisů pro děti a mládeţ v ČR BRAVO! odeslala a čeká jen na odpověď profesionálních redaktorů časopisu.ví, ţe zájemců a zájemkyň bude spousta, ale i tak zkouší své štěstí. Drţte jí palce! Redaktorka ChrastParku 13

14 Máme rádi zvířata Č m e l á Č e k Vendy Kropáčková, Ema Chvojková Na růţový bodláček posadil se čmeláček, jmenuje se Čumáček, chytil se mi na háček. Kdopak ho teď sundá? Asi hasič čmelák Brumda. Hodil mu tam lano, čmelák bzučí ano. Čmelák bzučí bzum, bzum, bzum, Aţ se třese celý dům. 14

15 ZVÍŘECÍ ABECEDA - A Aligátor Aligátor je plaz. Patří do řádu krokodýlů a do čeledi aligátorovití. Potrava: prasata, jeleni, domácí zvířata, ovce, kozy, velcí samci si troufají i na velké šelmy jako je panter nebo medvěd nebo na menší aligátory. Je to jeden z nejnebezpečnějších tvorů planety. Rozmnoţují se v mělkých vodách, nejčastěji v dubnu. Samice naklade okolo vajec. Křiklavová Andrea (5.A) ANDULKY Andulka je přátelský papoušek, je dobrý na chov i jako mazlíček. Mají většinou ţlutou, modrou, bílou a zelenou barvu. Mohou mít i jinou barvu, čemuţ se říká tzv. mutace. To znamená, ţe můţe mít ţluto-zenou, světle modrou s bílou a tmavě modrou s černomodrými letkami. Jako mazlíček se nejvíce hodí mládě, které se na vaši přítomnost zvykne daleko lépe a rychleji, neţ dospělí jedinec. Učte ho sedat na prst a mluvit. Do chovu se hodí mladá andulka okolo 9 měsíců, která nenaznačuje ţádné nemoci. Andulky mají rády velký prostor, takţe je dobré chovat je ve velké kleci nebo ve voliéře. Před koupením připravte do klece (voliéry) budku, která je vystlaná hoblinami, pilinami atd. Budka musí mít díru (vchod) v průměru 5-7cm, zvedací strop budky pro kontrolu hnízda (doporučuji se nekoukat kaţdý den, ale tak jednou do týdne, abyste moc nerušili samici). Je lepší mít alespoň dva páry v jedné kleci, protoţe se dá říct, ţe budou soutěţit mezi sebou a budou mít častěji mladé. Krmit můţete prosem a různými směsmi (Zverimex). Andulky mají hodně vajec, ale záleţí, jestli jsou všechna oplozena a jestli z nich samice neodejde a vejce nezaschnou. Některá mláďata se zase nedokáţou z vejce vylíhnout nebo mají nějakou vadu. Tyto vady se neobjevují často a jsou vzácné. Po vylíhnutí bude matka krmit mláďata, zahřívat, dokud se nenaučí starat se sama o sebe. Aţ vylítnou z budky, budou mít uţ peří a rodiče je budou učit létat. Mláďata se od dospělých jedinců poznají tak, ţe nemají ještě vybarvené nozdry nad zobákem. Aţ kdyţ se naučí létat, jsou ideální na prodej. (Nedoporučuji prodávat do Zverimexu, ale na burzách, kde se vám to vyplatí více). budoucí chovatel Jan Ţídek (7.B) 15

16 Moje prázdniny 16

17 17

18 R e c i t a č n í s o u t ě ž třída: 1. místo: Viktorka Machová 1.B 2. místo: Nela Horáková 1.A 3. místo: Vojta Burkoň 4.A třída: 1. místo: Lenka Bobková a Lucie Černá 8.A 2. místo: Jaroslav Dušek 8.A Aneta Kalinová 7.A 3. místo: Aneţka Rohlíková 6.B Soutěţilo 24 ţáků z 1. stupně a 13 ţáků z 2. stupně ZŠ. Porota oceňovala nejvýraznější projev, artikulaci, text a celkový estetický dojem sou- těţícího. Všichni přednášející ţáci si odnesli na památku diplom za účast v soutěţi a vyzkoušeli si pocity umělce na jevišti, i kdyţ jím byla naše tělocvična. Nejlepší recitátoři dostali vítězné diplomy, keramické figurky a medaile. Všem paním učitelkám děkuji za jejich práci, kterou věnovali dětem při nastudování básní a těším se na recitační klání v příštím roce. Moc Lásky Miloš Janíček (7.B) Snění Stále mám sen, je o tobě a o mně. Snad nám to vyjde, toto je pro tebe ode mě. Slova Krásný je ten svět, kdyţ sedíš vedle mě. Chci ti říct pár vět, a taky jednu prosbu mět, miluj mě prosím. Síla Láska to je dar, nakazíš se rychle a léčit se to nedá. Hlavně ať to nebereš na zmar, ale sílu ti to dá. Obrázky Krásné stěny mívají obrázky, ale nejkrásnější jsou ty z lásky. Je na nich cokoliv, ale můţou zobrazovat kohokoliv. Barevná láska Barva lásky bývá červená, láska bývá větvená. Kaţdý má svou barvu, U té své lásky má jiné zbarvení. Píšeme a malujeme 18

19 Hrošíci Kristýna Malečková (5.B) Byli malí hrošíci, Čiperní jak klučíci. Kaţdý den si hráli, Na velryby a pávy. Jednou se to stalo, Ţe jich bylo málo. Malý hrošík Honzík ztratil se, Jeho maminka zhroutila se. Hledali ho celou noc, marně - bylo toho na ně moc. Hledali ho moc ale zase byla noc. Třetí den se objeví, Hle, támhle je. Pod křovím velikým, Chrupal hrošík malinký. Alergická Vlaďka Mokrá Jaro, léto, podzim, zima Furt mě trápí děsná rýma. Kdo to ví? Kdo to zná? Jak je alergie odporná? Na jaře kdyţ všechno kvete nesnáším tě děsný světe Tyhle kvanta pylu spouští moji rýmu. Bez kapesníku ani ránu. Opuchlý jsem hned po ránu. Seno, kytky, léto, zachraňte mě, teto. Na severním pólu já mám tetu Pólu. Moje teta Eskymačka mě div láskou neumačká. Celé léto u ní bývám, s tučňáky znuděně zívám Na podzim se vracím domů, rýma je tu zas a znovu. Přes zimu mě trápí prach, z toho mám největší strac. Jaro, léto, podzim, zima Ach, ta alergická rýma. 19

20 trpaslík DárkovaČ Toto je trpaslík podobný Zoubkové víle. Dává dětem hlavně dárky na Mikuláše a nebo na narozeniny. Tohoto trpaslíka mám nejradši! Ale také píše pohádky a kreslí různé pohádkové postavy. Příště se podíváme na Ohejbače vidliček a lţic. Kateřina Andrýsová (5.B) Okem dívky 1.Holky vţdy zaujme sexy postava.podle některých holek musí mít její partner dokonalou postavu,vypracované břišní svaly a svalnaté ruce. 2.Některé holky zaujmou oči a jejich barva.holkám se dost často líbí kluci s modrýma očima a kdyţ je hezký a má blond vlasy, holky šílí. 3.Aby byl kluk sexy, nestačí jen fyzická krása. Sexy kluk by měl mít smysl pro humor a měl by být milý. Aneţka Rohlíková (6.B) 20

21 DRAČÍ HRAD Část 3. Jak jeden z hrdinů našel žezlo Arkána si vzala plášť neviditelnosti a odešla do dalších dveří. Tam byl temný rytíř z hloubi pekel. Arkána vytáhla dýku a hodila ji po rytíři. Trefila ho rovnou do srdce, a kdyţ padal, vypadl mu z kapsy měšec se 30 zlatými. Sehnula se pro něj a pokračovala dál. Mezitím se tam dostal Parbat s Fistem. Hned v prvních dveřích objevili truhlu s pokladem a rozdělili si ho rovným dílem. Arspel našel vchod jako poslední a hned se vrhl do boje se smrtkou. Ta ho porazila. Argilos mezitím narazil na mlhu, kterou bloudí a nemůţe najít dveře. Mezitím se Arkána dostala k zamčeným dveřím a pouţila kouzelný klíč. Dveře zavrzaly a v místnosti na jejich druhé straně byla hrozná tma. Uprostřed místnosti se Arkána zastavila.,,něco tu není v pořádku, řekla si. A opravdu nebylo, přímo nad ní visel obrovský pavouk velký jako lidská hlava. Skočil jí na krk a snaţil se jí kousnout a vstříknout jed. Arkána se zapotácela dozadu a přimáčkla pavouka na zeď. Obrátila se, vytáhla meč a probodla ho. Pokračovala do dalších dveří a tam stál samotný král hradu Drak. Arkána si pomyslela, jak můţe být těţké Draka porazit, vţdyť zatím porazila všechny bez problému, ale byla to jen domněnka. Vytáhla své dva meče a vyrazila vstříc Drakovi. Ten jen trochu švihl ocasem a přimáčkl ji ke stěně jako ona nedávno přimáčkla pavouka.,,tak a je s tebou konec. Ha, ha, ha, há, řekl Drak.,,To se ještě uvidí, Draku, řekla pomstychtivě Arkána a sekla ho do ocasu. Drak ji pravou nohou přitiskl k podlaze. Kdyţ Arkána padala, upustila oba meče. Snaţila se na ně dosáhnout, ale nedosáhla, protoţe její zranění byla váţná. Drak ji spolknul. Do stejné místnosti, avšak jinými dveřmi, tam vtrhnul Argilos. Dělo se to samé, co u Arkány, ale Argilos se ještě pokusil seknout Draka do tlamy. Drak ho také zabil. A co Parbat a Fist? Prošli téměř celý hrad a našli ţezlo. V tu chvíli všechny příšery a obludy zmizely a Drak se objevil aţ v jiném světě. Parbat a Fist donesli králi ţezlo a ten jim nechal vyplatil 500 zlaťáků. Rozdělili si je na dvě hromádky. Království Barbarů a království Fishn (trpaslíků) uzavřela s p o j e n e c t v í a díky nim si Barbaři a trpaslíci pomáhají. Kdo ví, třeba ještě dodnes.!!!konec!!! 21 Andrea Křiklavová (5.A)

22 křížovka 1. Pozor!!!! Ve vyplňování se objeví i CH to se píše do jednoho okénka!!!!!! Otázky: 1. Je to růţové a chrochtá to 2. Pouţívá se to na praní 3. Je to seskupení rýmů 4. Patří to k počítači a nebo to muţe být i k televizi (vidíte to) 5. 1.tázací zájmeno v řadě 6. Nikdo nebo. 7. Je to třetí číslovka 8. Noc a 9. Máte to na hlavě a můţe to mít jakoukoliv barvu Tajenka: Barbora Bartošová (6.b) 22

23 Díky za krásné dětství Stojí dědeček před úřadem vlády ČR a v ruce drţí transparent, na kterém je napsáno: Děkuji Václavu Klausovi, Miroslavu Kalouskovi, Petru Nečasovi, Radku Johnovi, Alexandru Vondrovi a jim podobným lidem za krásné dětství. Vyleze ven mluvčí vlády a říká : Dědečku, to se pletete. Kdyţ vy jste byl malé dítě, tak oni ještě nebyli na světě Trocha vtipné kaše No právě, proto jsem měl tak krásné dětství a za to jim děkuji. Prázdninové vtipy Mafiánské prázdniny Před domem v sicilské čtvrti se potkají dva mafiáni a jeden nakládá do auta věci na dovolenou. Dáš si chvíli oddech, co? zkonstatuje kolega. Přesně, přisvědčí dovolenkář, jedu k Mrtvému moři! Pepíčkovy prázdniny Paní učitelka první den po prázdninách: "Pepíčku, jestlipak sis přes prázdniny opakoval počty?" "Ano, paní učitelko." "No, tak počítej!" "Sedum, vosum, devět, deset, spodek, svršek, král a eso." Nebeské prázdniny Jednou se bavil Bůh se Svatým Petrem: "Petře, tady je letos taková nuda... Nemáš nějaký nápad?" "Co takhle nějakou dovolenou? Na Saturnu je teď hezky." "Ne, tam nechci. Ta silná gravitace mě docela otravuje." "Tak něco lehčího, třeba Merkur?" "Tam je zas ukrutné horko." "Tak něco mezi... třeba Země?" "Ne, tam ne. Tam se hrozně šíří drby. Před dvěma tisíci let jsem se tam zapomněl s nějakou Ţidovkou a oni si o tom dodneška povídají." 23

24 Redakce školních novin ZŠ Chrast s použitím zdrojů z internetu a knih 2011

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ZŠ SLOVAN slaví 40. výročí ze Slovanu 2013/2014 Třetí číslo k oslavám ZŠ Slovan Pár řádků k zamyšlení..od patnáctileté žákyně naší školy Dětství a dospělost. Co bylo ve škole,

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí Obrázkové Bingo Obsah Toto balení obsahuje 100 obrázkových karet. Karty mají na jedné straně obrázek a na druhé význam obrázku jiné karty. Dále balení obsahuje 36 hracích karet. Na těchto hracích kartách

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den CZ Habermaaß-hra 4638 Moje první hra Můj den Moje první hra Můj den Dvě barevné umísťovací hry pro 1-2 hráče ve věku od 2 let, nebo jedno dítě a dospělého. Autor: Hanna Bachmann Design: Jutta Neundorfer

Více

Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty

Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty 12.1 Struktury Potřebuju menší džíny. Vedle náměstí je obchod. Myslím, že.. Musím si je zkusit. Kde si je můžu zkusit? Podívejte se. Líbí se mi. Sluší ti/vám. Jakou máte

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

NOVINY 4.B VŠEZNÁLKOVY. č.8. Třídy

NOVINY 4.B VŠEZNÁLKOVY. č.8. Třídy VŠEZNÁLKOVY NOVINY č.8 Třídy 4.B Milí čtenáři, toto číslo Všeználkových novin je speciální. Je nejzvláštnější ze všech čísel tohoto roku. A víte proč? Celé je totiž věnováno naší škole, která má letos

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

..září / leden 2015..

..září / leden 2015.. ..září / leden 2015.. IV. ročník, 29. číslo Reportér P.E.S. strana 2 FOTOGALERIE strana 4 Den název otevřených článku dveří + stran strana 8 1 P. E. S. 2014 Každý školní rok začínáme oblíbenou akcí P.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 29

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 29 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 29 Obsah: Slovo ředitele školy, škola očima dětí, výlov rybníka, dětské tvorba, vyhodnocení sběru. Říjen 2010 TOCHOVICE

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ Před mnoha a mnoha lety zde ţila spousta strašidel, strašidýlek, skřítků a dalších nadpřirozených bytostí. Bylo zde jejich království a všichni zde ţili v klidu a míru. Aţ jednoho

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 259 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 25.9.2012 Ročník, pro který je DUM určen 7. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Cyklistické závody. A startujeme!

Cyklistické závody. A startujeme! Cyklistické závody 4. 10. se konal cyklistický závod škol a školek Horní Suché. Účast byla hojná, počasí všem přálo. Závody organizovalo SRPŠ spolu s polskou ZŠ a školkou a taky PZKO. Seřadiště bylo u

Více

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1.

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. KVĚTEN-ČERVEN 2014 Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. stupně vydali do divadla. Představení bylo o paní Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a Fráňu.

Více

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125 Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3465 Autor: Jana Schlemmerová Tematický okruh: Název: VY_12_INOVACE_08_ČJ3_VĚTY

Více

Učíme se pro život. Minifarma Dlouhá Louka...1 Cvičení v přírodě 2...3

Učíme se pro život. Minifarma Dlouhá Louka...1 Cvičení v přírodě 2...3 SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Září 2011 Motto: Učíme se pro život Obsah : Minifarma Dlouhá Louka......1 Cvičení v přírodě.........2 Cvičení v přírodě 2......3

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_13_ČJL_1.01 Tématický celek

Více

Pastelky. Techniky kreslení

Pastelky. Techniky kreslení Pastelky Techniky kreslení Co je to pastelka? Pastelka neboli Pastelová tužka, je zvláštní druh psací potřeby respektive tužky, která umožňuje psát či kreslit barevně. Vyrábí se v celé barevné škále od

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Cílem hry Otázky a odpovědi je pomoci studentům naučit se používat základy jazyka a tím stimulovat konverzaci v angličtině.

Cílem hry Otázky a odpovědi je pomoci studentům naučit se používat základy jazyka a tím stimulovat konverzaci v angličtině. Otázky a odpovědi Obsah balení 1 plakát 1 hrací kostka se zájmenem nebo tázacím příslovcem: kdo, co, jak, kde, kdy a který 66 ilustrovaných karet zobrazujících 66 předmětů z plakátu Cílem hry Otázky a

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová)

Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová) Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová) 1. Diktát Ráno mě vzbudily hrdličky a sluníčko, jak mi svítilo na hlavu. Babička už v posteli nebyla. Asi pekla závin, protože to vonělo

Více

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Offpark je první volnočasové outdoorové centrum na Šumavě, které nabízí celou řadu sportovního a lehce adrenalinového vyţití. Záţitkové aktivity jsou soustředěny

Více

Ještě poslední kraťoučké ohlédnutí za koncem roku minulého, to už jsme v červnu nestihli.

Ještě poslední kraťoučké ohlédnutí za koncem roku minulého, to už jsme v červnu nestihli. Základní škola Ořech a její KFOŠ Prázdniny utekly jako voda. Ještě poslední kraťoučké ohlédnutí za koncem roku minulého, to už jsme v červnu nestihli. Nebudeme se vracet ke všem červnových akcím, byly

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

7. vydání - listopad 2007

7. vydání - listopad 2007 7. vydání - listopad 2007. Ve druhém kole soutěžilo 13 žáků. Čekaly na ně příklady z učiva 6. třídy, násobení, sčítání, zaokrouhlování, slovní úloha a jeden úkol z geometrie. Většina z nich prokázala velmi

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSE LADA ČESKÁ TELEVIZE blahopřání do obálky pohlednice balicí papíry dárkové tašky dárkové krabičky rozety a stuhy omalovánky pexesa vystřihovánky dopisní papíry diplomy lampiony

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková,

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Tvorba počítačové hry. GameJN

Tvorba počítačové hry. GameJN Závěrečná práce studentského projektu Tvorba počítačové hry GameJN Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod..... 3 3. Jednotlivé programy..

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače.

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače. Celá dnešní hodina byla věnována evaluaci kurzu někteří klienti svá hodnocení nadiktovali, někteří je dokázali napsat sami většinou ve wordu, někteří zvládli i sami poslat emailem: Tito klienti svá hodnocení

Více

Obsah: Slovo ředitele školy, krouţky v naší škole, akce v uplynulém měsíci, ţákovská literární tvorba,

Obsah: Slovo ředitele školy, krouţky v naší škole, akce v uplynulém měsíci, ţákovská literární tvorba, ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 2 Obsah: Slovo ředitele školy, krouţky v naší škole, akce v uplynulém měsíci, ţákovská literární tvorba, ÚNOR 2008 1

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí. Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 1.subtest 2.subtest 3.subtest 4.subtest 5.

Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí. Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 1.subtest 2.subtest 3.subtest 4.subtest 5. Příloha č. 3 Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí Chlapec T., 3. třída Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 9 7 5 5 9 35 3 Tab. 2 Výsledky druhého vyšetření chlapce T. 9 8 5 5 9 36

Více

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 16 TÝDENÍK ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ PROSINEC 2007 S šipkovanou se jděte vycpat, pane učiteli, my dneska hrajeme radši šikanovanou! To už je tenhle měsíc třetí poznámka. Tady asi pomůže jedině pořádný výprask. Kde

Více

Náš zpravodaj Květen 2015

Náš zpravodaj Květen 2015 Květen 2015 5. a poslední vydání Poslední úvodní slovo Nastal květen, ten básní proslulý máj a zároveň lásky čas... A my vám s malou lítostí na srdci oznamujeme, že vydání, které si právě pročítáte, je

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

KVĚTEN Jarní měsíc byl ve znamení výjezdů a výletů tříd a také sportovních úspěchů. Naši žáci úspěšně završili projekt Comenius v Polsku. COMENIUS V POLSKU Na začátku května proběhl poslední výměnný pobyt

Více

V říši pohádek. Etapová hra mladší kategorie. Letní dětský tábor v Ostrovci 10 24.8.2002. (děti od 6 do 9 let věku)

V říši pohádek. Etapová hra mladší kategorie. Letní dětský tábor v Ostrovci 10 24.8.2002. (děti od 6 do 9 let věku) Etapová hra mladší kategorie (děti od 6 do 9 let věku) V říši pohádek Letní dětský tábor v Ostrovci 10 24.8.2002 Po povodni tábor přestěhován na Sobenský rybník a poté do Roželova na zámeček MOTTO ETAPOVÉ

Více

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Foto: KAŠPÁREK V ROHLÍKU Milé děti, určitě máte raději sluníčko než déšť, ale jistě víte, že déšť je pro Zemi velmi důležitý. Vodu potřebují nejen lidé, ale i

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č.5

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č.5 VŠEZNÁLKOVY NOVINY č.5 Třídy 5.A Ahoj děti, podařilo se a my jsme po jarních prázdninách zase zpátky s Všeználkovými novinami. Toto číslo bude ještě zimní, ale najdete v něm i něco z jarního období, které

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Základní škola Týnec nad Labem. 5. číslo. Školtýn

Základní škola Týnec nad Labem. 5. číslo. Školtýn Základní škola Týnec nad Labem 5. číslo Školtýn 1 Obsah Akademie 3 Škola v přírodě...3 Omalovánky 4 Výlet 9.B 5 Vtipy 6 Hudební kvíz 7 Vodácký výlet 7. třídy 8 2 Akademie Letos se konala jubilejní, jiţ

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

ŘEPINY 5. aneb páťáci v akci ~ 1 ~ ročník 2013 30.11.2013 číslo 1 NOVINKY VE ŠKOLE. NACVIČUJEME Barbora Jásková PŘEDMĚTY VE ŠKOLE

ŘEPINY 5. aneb páťáci v akci ~ 1 ~ ročník 2013 30.11.2013 číslo 1 NOVINKY VE ŠKOLE. NACVIČUJEME Barbora Jásková PŘEDMĚTY VE ŠKOLE ŘEPINY 5 aneb páťáci v akci ročník 2013 30.11.2013 číslo 1 Vážení čtenáři, dostáváte do rukou první číslo našeho školního časopisu, který pro vás připravuje novinářský kroužek při Základní škole a Mateřské

Více

Dětský čin roku - jubilejní 10. ročník projektu

Dětský čin roku - jubilejní 10. ročník projektu Dětský čin roku - jubilejní 10. ročník projektu (září 2014 ) Andrea Wagnerová - semifinalistka soutěže Když jsem byla loni ve 4. třídě, chodili jsme se třídou těšit seniory. Byli tam i dědečci a babičky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení: Název projektu: Šumavská škola = evropská škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12 /02.0010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

Záškolák1.číslo/ 2011

Záškolák1.číslo/ 2011 Záškolák1.číslo/ 2011 - Zpátky ve škole! - Na co do kina? - Novinky na netu - Deváťáci v Praze - Nová chemie! - Z hodin slohu Slova redakce Uţ je po prázdninách a je tu další číslo Záškoláka. Všichni se

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více