Vážení spoluobčané, Černovice navštívil ministr školství Dobeš. Navštívil MŠ Štolcova a ZŠ Řehořova.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, Černovice navštívil ministr školství Dobeš. Navštívil MŠ Štolcova a ZŠ Řehořova."

Transkript

1 Zpravodaj městské části Brno-Černovice č. 2 / 2011 duben Z obsahu: Představujeme: místostarosta Ladislav Kotík strana 3 Programové prohlášení strana 4 Oldřich Rejnuš osobnost Černovic strana 13 Střípky strana 16 Vážení spoluobčané, v prvním čísle Černovin letošního roku jsem psal o přípravě Programového prohlášení Rady a Zastupitelstva MČ Brno- -Černovice pro období Tento dokument vychází z volebních programů nejen koaličních stran, ale byly zapracovány i některé návrhy opozice. Na březnovém zasedání Zastupitelstva bylo předložené Programové prohlášení schváleno zastupiteli koaličních stran i některými zastupiteli opozice. Za realizaci schváleného dokumentu však ponesou politickou odpovědnost jednoznačně zastupitelé koaličních stran. Jsme přesvědčeni, že zpracované úkoly a cíle pozitivně ovlivní životní prostředí a kvalitativně zlepší život v Černovicích. Předkládáme občanům tento dokument, aby široká veřejnost měla možnost jeho posouzení a kontroly. Jiří Hladík, starosta Černovický malíř a vedutista Oldřich Rejnuš oslavil 85. narozeniny. Při této příležitosti byl oceněn i primátorem města Brna Onderkou. Černovice navštívil ministr školství Dobeš. Navštívil MŠ Štolcova a ZŠ Řehořova. Byli vyhlášení nejlepší sportovci Černovic. Mezi oceněnými byla i moderní gymnastka Aneta Žáčková. Proběhl další ročník soutěže Černovický zpěváček. Vítězem jedné z kategorií se stal i Martin Marhold ze souboru Májíček. z obsahu Úvodník Fotografie z významných událostí 1

2 Z radnice Vážení spoluobčané, ráda bych Vás krátce seznámila s tím, co je nového v oblastech, které mám na starosti. Dne proběhlo výběrové řízení na nového nájemce části areálu Kneslova 1a, Brno. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 7 uchazečů. Výběrová komise byla poměrně zastoupena všemi politickými subjekty působícími na radnici v Černovicích a to jak koalicí, tak i opozicí! Na základě zápisu z toho výběrového řízení Rada MČ Brno Černovice na své 8. schůzi dne schválila novým nájemcem pana Aloise Michálka, se kterým byla sepsána nájemní smlouva s účinností od na dobu neurčitou. Věřím, že vše bude ku prospěchu zejména Vás, občanů. V oblasti bytové politiky jsme zahájili tzv. boj s neplatiči! V Programovém prohlášení Rady a Zastupitelstva MČ Černovice jsme se zavázali, že snížíme dluh o 25 % z celkové dlužné částky, která činí k částku ve výši 3,6 mil. Kč. Na zasedání Rady bude projednávána problematika dlužníků a to razantním a nekompromisním řešením, což je výpovědí z nájmu bytu z důvodu porušení nájemní smlouvy. Tímto vyzývám všechny občany, kteří mají nějaké dluhy vůči naší radnici, aby se spojili s bytovým odborem a zahájili součinnost v úhradě svých dluhů. Žádný poctivý občan se nemusí obávat. Ti, co se dostanou z jakéhokoliv důvodu do finanční tísně, mohou požádat o splátkový kalendář. Je to však vždy na každém z Vás, jak se k danému problému postavíte! V oblasti kultury se připravuje Pouť sv. Floriána včetně koštu slivovic. S těmito akcemi budete podrobně seznámeni v dalších článcích. Krásné jarní dny Vám všem přeje místostarostka Petra Quittová ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ Místní organizace č. 14 Brno-Černovice p o ř á d á t r a d i č n í a k c i Pálení čarodějnic sobota 30. dubna 2011 od 17 hodin Areál zdraví, Kneslova 1a Vstupné dospělí 50 Kč, vstupné děti 20 Kč Vstupenky jsou slosovatelné Ke každé vstupence obdržíte špekáček zdarma K tanci a poslechu hraje DJ Jára Skupa Občerstvení zajišťuje restaurace GARIZON Pro děti soutěž o nejlepší čarodějnickou masku TOP 09 a nezávislí zvou na Farmářské trhy 7. května 2011 od 10 hodin v parku u ZŠ Řehořova Vážení přátelé, MO KDU-ČSL pořádá spolu s Černovickou krojovanou skupinou za podpory ZMČ Brno-Černovice T r a d i č n í P O U Ť s v. F LO R I Á N A NEDĚLE hod. Mše svatá Fáměrovo náměstí celebrovat bude o. Stanislav Drobný hod. koncert dechové hudby Dambořanka nádvoří Restaurace Slunečnice Fáměrovo nám. Srdečně zve výbor MO KDU-ČSL Motto: Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. JUDr. Lubomír Zálešák, člen Klubu přátel dobré slivovice Vás srdečně zve na 1. ročník Černovického koštu slivovice a jiných ovocných destilátů, který se uskuteční pod záštitou starosty Černovic Ing. Jiřího Hladíka, v salonku restaurace Slunečnice na Fáměrově náměstí v neděli 1. května 2011 od 15,00 hodin. Č e r n o v i c k ý k o š t Označené vzorky (druh ovoce, ročník, jméno, příjmení, adresa, telefon) k hodnocení v 0,5litrové láhvi předávejte do pátku paní T. Šikulové na sekretariátě starosty, Bolzanova 1. Každý vystavovatel obdrží zdarma koštovní lístek, do kterého bude zapisovat a hodnotit ochutnané vzorky. Koštovní lístek obdrží i ten, kdo nevystavuje, ale koupí si jej v hodnotě 100 Kč. Vyhodnocení vzorků v kategorii Slivovice a Ostatní ovocné destiláty, předání diplomů a cen bude asi v 18,00 hodin. Občerstvení po celou dobu koštu zajištěno. Za Klub přátel dobré slivovice Černovice JUDr. Lubomír Zálešák, degustátor Jelínkova vizovického koštu slivovice a člen Spolku přátel Jelínkovy slivovice. 2 Z radnice Pozvánky

3 Představujeme Vážení čtenáři Černovin, dovolte mi, abych Vám krátce představil svoji osobu a především oblasti činnosti, které mám na starosti. Pocházím z Vysočiny, ale před několika lety jsem se přistěhoval do Černovic a rozhodl jsem se prostřednictvím strany TOP 09 zapojit do práce pro naši městskou část. Kromě činnosti na radnici, pracuji jako generální sekretář sportovní organizace Orel a mezi mé záliby patří cestování, cizí jazyky, hudba a sport. Pro občany Černovic jsou ovšem mnohem důležitější mé cíle v pozici místostarosty než mé zájmy a tak bych se chtěl věnovat především jim. První oblastí, kterou mám na starosti je oblast informování občanů. Základními pilíři informování občanů jsou zpravodaj Černoviny a webové stránky. Zpravodaj Černoviny je základním prostředkem, jak se lidé v Černovicích mohou dozvědět o dění na radnici i v městské části obecně. Mým cílem je zlepšit grafickou a především obsahovou úroveň Černovin tak, aby nebyly jen pouhým informačním kanálem, ale abyste v něm našli i zajímavé čtení o dění a o osobnostech naší městské části. Webové stránky Černovin potřebují už delší dobu péči a modernizaci, na které postupně pracuji. Cílem je zlepšit jejich grafickou podobu a především nabídnout kvalitnější obsah, ve kterém se návštěvníci webu budou lépe orientovat. Další oblastí mé činnosti jsou veřejné zakázky. To je téma, které je dnes každodenně zmiňováno v médiích a naší snahou je, aby proces přidělování zakázek byl transparentní a aby také městské části přinášel finanční užitek. Již za krátkou dobu, kdy jsme začaly výzvy zveřejňovat, se podařilo u některých zakázek dosáhnout významných úspor v řádu set tisíc korun. Byla schválena novelizace příslušné směrnice a všechny zakázky jsou nyní zveřejňovány na našich webových stránkách. V brzké době chceme kromě výzev začít zveřejňovat i další dokumentaci. Rejstřík mých resortů dále doplňuje oblast územního řízení, které je aktuální právě v této době, kdy vzniká nový Územní plán města Brna, který se dotkne i Černovic, a dále oblast sportu. Sport považuji za ideální prevenci proti patologickým jevům v dnešní společnosti a i proto bude městská část pokračovat v podpoře sportovních klubů i sportovních aktivit na svém území. Práci neuvolněného místostarosty vykonávám vedle svého běžného zaměstnání a tak jsem vám na radnici k dispozici většinou ve středu odpoledne (14:30-17:00), ve čtvrtek dopoledne a kdykoliv po domluvě na telefonu nebo u Ladislav Kotík, místostarosta Mezinárodní návštěva na ZŠ Brno, Řehořova 3, setkání s vedením MČ Brno-Černovice Ve dnech se na naší základní škole konala schůzka učitelů z evropských partnerských škol. Jednalo se o pracovní setkání v rámci projektu Comenius, do něhož je naše škola již řadu let zapojena. Přítomni byli učitelé z Anglie, Polska a Maďarska. Po celou dobu pobytu se mnou zahraniční učitele doprovázely paní učitelky Marholdová a Girtová. První den svého pobytu strávili naši hosté ve škole. Nejprve je slavnostně přivítal ředitel školy Mgr. Josef Binek. Žáci 8. ročníku P. Hlaváček, K. Zámečníková, M. Odehnalová, K. Poláková a O.Zapletal si vzorně připravili výklad v anglickém jazyce a provedli hosty po škole. Následně proběhla jednání o dalším programu a spolupráci pro příští rok. Ve středu byli učitelé přítomni ve výuce angličtiny v 5., 6., 8. a 9. ročníku. Konverzovali s žáky v angličtině a představili jim své země a své školy. Během dopoledne jsme společně navštívili MŠ Štolcova, kde nás vřele přivítala paní ředitelka Hana Palátová Šípková. Návštěva mateřské školy se hostům velmi líbila. V poledních hodinách proběhlo setkání s vedením MČ Brno-Černovice, panem starostou Ing. Jiřím Hladíkem a první místostarostkou Bc. Petrou Quittovou. Toto setkání se uskutečnilo v restauraci Slunečnice na Fáměrově náměstí. Pan starosta seznámil hosty s historií a současností naší městské části a po slavnostním obědě předal společně s paní místostarostkou našim hostům krásné dárky, které pro ně budou vzpomínkou na pobyt v Brně. Středeční odpoledne hosté strávili ve městě, kterým je provedli žáci 8. ročníku. Ti si pro ně připravili výklad o památkách, opět v anglickém jazyce. Hosté navštívili Petrov, Kapucínskou hrobku, Muzeum města Brna a náměstí Svobody. Protože bylo teplé a slunečné počasí, vystoupali jsme na věž kostela na Petrově, odkud se nabízí nádherný výhled do okolí. Všichni byli tímto výletem nadšeni a žáci dostali za svůj výkon i překlad do angličtiny velikou pochvalu od učitelů z Anglie. Ve čtvrtek byla na programu návštěva brněnského pivovaru a slavnostní večeře, při které se povídalo o naší další spolupráci. Prožili jsme s hosty několik pěkných dnů a moc děkujeme všem, kteří přispěli k příjemné atmosféře. Poděkování patří panu řediteli Binkovi, panu starostovi Hladíkovi, paní místostarostce Quittové, paní učitelce Girtové a Marholdové a v neposlední řadě i žákům 8. ročníku, kteří byli skvělými průvodci. Těšíme se na další setkání s partnerskými školami. Chceme touto cestou vést naše žáky ke spolupráci ve sjednocené Evropě. Mgr. Miroslava Žáková, koordinátorka projektu Comenius Představujeme Mezinárodní návště va 3

4 Programové prohlášení rmč a zmč Brno-Černovice pro volební období Životní prostředí, doprava a technické sítě v roce bude realizován projekt Areál volného času při ulici Mírová U pramene sv. Floriana, jehož součástí bude biokoridor, vodní nádrž, dvě hřiště, park s hracími prvky, cyklostezka s odpočívadlem, oplocení, informační tabule upozorňující na sportoviště a možnosti občerstvení v Černovicích dovybavíme parky a dětská hřiště hracími prvky a instalací laviček v protivandalském provedení v oblasti dopravy zajistíme rekonstrukci kruhového objezdu na křižovatce Charbulova, Štolcova, Řehořova, Húskova, včetně rozšíření parkovacích míst při ZŠ Řehořova pro osobní automobily a autobusy pro přepravu žáků. v oblasti dopravy zajistíme analýzu dopravního řešení v MČ Černovice v návaznosti na vybudování nových přechodů. zařízení na měření rychlosti vozidel budeme přemísťovat po území Černovic, aby se zvýšil dohled na dodržování pravidel silničního provozu, a tak zvýšila bezpečnost chodců ve spolupráci s Městskou policií Brno zajistíme dohled na frekventovaných přechodech v době, kdy žáci přichází a odchází ze škol budeme aktivně řešit problematiku hluku dopravy na území MČ zvýšíme počet parkovacích míst v blízkosti sídliště Turgeněvova, při ulicích Kneslova a Olomoucká vytipujeme lokalitu pro vybudování dalšího výběhu pro psy s cvičištěm ve spolupráci s městem Brnem budeme pokračovat v obnově technických sítí, komunikací a parkovacích míst v jednotlivých ulicích MČ (Wainerovo nám., ve st. Černovicích ul. Charbulova, Krausova, Slámova povrch) provedeme opravu chodníků na ulici Kneslova a ve spodním sídlišti, obnovíme povrch komunikace na ulici Cornovova za Psychiatrickou léčebnou po vjezd KHS a za mostem na ulici El. Krásnohorské směrem k ulici Hladíkova zaměříme se na obnovu zeleně dosazováním stromků a vybudujeme nové odpočinkové zóny a malé parčíky s lavičkami a jednoduchými hracími prvky pro děti, zkvalitníme údržbu zelených ploch a čištění komunikací a veřejných ploch se zapojením občanů vykonávajících obecně prospěšné zvýšíme dohled nad dodržováním veřejného pořádku a hygieny při venčení psů ve spolupráci s městskou policií provedeme opatření k regulaci přívalových dešťů v lokalitách za Areálem zdraví a podél ulice Cornovovy pod oblastí Na Kaménkách finančně podpoříme sportovní akce pořádané v MČ podpoříme udržování tradic a veřejného života v Černovicích otevřeme školní sportoviště pro děti za dohledu dospělé osoby po dohodě s řediteli škol Sociální politika, zdravotnictví, bezpečnost občanů podpoříme zaměstnanost v Černovicích vytvářením pracovních míst při obecně prospěšných pracích. Podporu tak budeme směřovat na sociálně potřebné obyvatele formou možnosti zaměstnání podpoříme rozšíření privátního zdravotnického zařízení v Sociálním domě na ulici Charbulově, pro zkvalitnění zdravotní péče pro občany Černovic rozšíříme služby Sociálního domu se zaměřením na společenské aktivity důchodců zvýšíme bezpečnost občanů a ochranu jejich majetku zajistíme častějšími kontrolami hlídek městské policie uspořádáme besedy k osvětě a zvýšení bezpečnosti občanů MČ iniciujeme program Poznej svého policistu v oblasti prevence uspořádáme besedy s žáky ZŠ (oslovování neznámou osobu, stop drogy, pohyb podezřelých osob) zaměříme se na možnost využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU pro vypracování studie výstavba domu pro seniory Bytová výstavba, údržba bytového fondu podpoříme výstavbu bytových domů investory zajistíme zodpovědné hospodaření s bytovými domy ve správě městské části a zpřehledníme systém přidělování obecních bytů zlepšíme vymahatelnost pohledávek na nájemném a službách (stav pohledávek ke dni ), ke konci volebního období tj. rok 2014, snížíme výši stávajících pohledávek o 25 %. U nově uzavíraných smluv o pronájmu nebytových prostor zavedeme kauce posoudíme v průběhu volebního období bytovou koncepci MČ Brno-Černovice a podpoříme pokračování privatizace domů a bytů ve správě MČ Brno-Černovice budeme pokračovat v regeneraci bytového fondu a ve zkvalitňování bydlení v domech svěřených do správy MČ Brno-Černovice zvýšíme kontroly řádného užívání bytů s důrazem na potírání černých pronájmů Školství, kultura a sport ve spolupráci s městem Brnem se budeme spolupodílet na dovybavení budov MŠ a ZŠ a školních hřišť potřebným inventářem budeme nadále finančně podporovat zájmovou činnost v MŠ a ZŠ a účast žáků ze sociálně slabších rodin na školách v přírodě a lyžařských výcvikových kurzech formou dotací budeme podporovat sportovní a volnočasové organizace na základě výběrového řízení pronajmeme Areál zdraví na Kneslově ulici tak, aby nájemce umožnil konání vybraných kulturních akcí, včetně možném přístupu a širšího využití pro děti a mládež (volnočasové aktivity). Budeme dbát o jeho účelné a hospodárné využití Státní správa, samospráva, informovanost občanů, veřejné zakázky budeme pokračovat ve zvyšování odborností a profesionalitě úředníků na úřadě MČ tak, aby podání žádosti a podněty občanů byly vyřizovány včas, korektně a na patřičné úrovni na webových stránkách zveřejníme informace o veřejných zakázkách vyhlášených MČ, usnesení z Rady a Zastupitelstva MČ ve zpravodaji Černoviny zlepšíme obsahovou stránku, grafiku a informovanost občanů, v roce 2012 navýšíme v rozpočtu MČ částku určenou na vydávání Černovin zajistíme prezentaci jednotlivých odborů MČ v Černovinách tak, aby byli občané informováni, v jaké záležitosti se na příslušný odbor a jeho pracovníky mohou obrátit 4 P r o g r a m o v é p r o h l á š e n í

5 Viděno z druhé strany Zaostřeno na programové prohlášení Na 3. zasedání Zastupitelstva MČ Černovice, které se konalo bylo mimo jiné i schváleno Programové prohlášení RMČ a ZMČ Brno-Černovice pro volební období Koaliční seskupení naší městské části vycházelo při sestavování tohoto programového prohlášení z návrhů všech politických subjektů, které byly zvoleny v těchto komunálních volbách. Není možné ani reálné vyhovět všem požadavkům i námětům zařazených ve volebních programech všech politických subjektů. Naši zastupitelé za KSČM navrhované programové prohlášení podpořili jednak z důvodu, že se dostala do tohoto dlouhodobého prog. prohlášení řada věcí, které zastupitelé za KSČM prosazovali. Starosta Ing. Hladík osobně naše návrhy projednával při přípravě tohoto prohlášení s panem Vítkem. A je třeba konstatovat, že hodně věcí navrhovaných zastupiteli za KSČM, byť i třeba v jiné úpravě, jsou shodné s volebním programem této strany. Ale abych jenom nechválil navrhovatele, upozorňuji i na návrhy o kterých jsme si mysleli, že by měly být brány na zřetel a na které se v tomto Programovém prohlášení nedostalo: Životní prostředí zaměřit se na odstranění živelně vyrůstajících a zastaralých stromů, které stíní výhledu z obecních bytů a ostatních domů, podporovat místní zahrádkáře, aby se jejich lokalita nestala záměrem územního či komerčního charakteru v návrzích politiků zastupitelstva města Brna. Služby dbát na uplatnění zákona na ochranu spotřebitele s tím, že bude navázána užší spolupráce s příslušnými organizacemi (ČOI, SZPI a orgány hygienické služby). Sociální oblast zvyšovat pozornost seniorům, kteří jsou osamělí a potřebují pomoc s tím, že jim budou objasněny jejich možnosti v rámci právních předpisů, kde dochází v této době k různým změnám zákonů, vytvářet pomoc mladým rodinám včetně nezaměstnaným, řešit pomocí rady kam se mohou obrátit o pomoc, dbát o to, aby cena obědů v sociálním domě na Charbulově 86 nepřesáhla únosnost pro strávníky a v tomto směru udržovat i základní a mateřské školy. Bytová politika nezvyšovat nájemné v obecních bytech, které je už tak vysoko předražené, nepodporovat bytové nádstavby, kde není přípustná nosnost statika prosazovat dostupnost bydlení pro sociálně slabé občany, kontrolovat korektnost v přidělování bytů s podporou pro černovické občany. Programové prohlášení RMČ a ZMČ je schválené. A nám nezbývá už nic jiného než si přát, aby se tento dlouhodobý plán plnil a na zmíněné naše návrhy, které se nedostaly do tohoto plánu, se staly náměty či různými argumenty v práci našich zastupitelů na jednání komisí a zasedání Zastupitelstva městské části Černovic. V závěru tohoto článku chci poděkovat našim voličům za podporu, kterou projevili v listopadových komunálních volbách. Přeji všem spoluobčanům krásné, slunečné jarní svátky. Jiří Vítek, zastupitel za KSČM Ke schválenému programovému prohlášení Vážení černovičtí spoluobčané, na březnovém zasedání zastupitelstva bylo hlasy koalice a KSČM schváleno Programové prohlášení Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Černovice pro volební období Úvodem je třeba ocenit fakt, že jsem byl v lednu jako předseda opozičního zastupitelského klubu požádán panem starostou o předložení námětů ČSSD do tohoto klíčového programového dokumentu. Na tento vstřícný krok koalice jsem samozřejmě zareagoval a příslušné návrhy, které vycházely z volebního programu ČSSD, za náš klub poslal. Do programového prohlášení navrhla ČSSD zařadit takové konkrétní body, jako např. zkvalitnění zimní údržby chodníků, řešení narušování veřejného pořádku v souvislosti s provozem hřiště na Turgeněvově ulici, podpora černovických dobrovolných hasičů, připojení se k projektu Family point, snaha o vybudování nového sběrného střediska v lokalitě spodního sídliště (náhradou za to zrušené v Blatouchové ulici), zavedení dalšího úředního dne na radnici apod. Ve výsledném programovém prohlášení se však z našich námětů objevilo velmi málo. Tuto skutečnost plně respektujeme a podotýkáme, že programové prohlášení se tak stalo výhradním dílem radniční koalice, která za něj také ponese plnou politickou odpovědnost. Zarážející z našeho pohledu ovšem je, že koalice v programovém prohlášení zcela mlčí k otázce vývoje nájemného v obecních bytech. Jak známo, do roku 2012 mají vlastnící bytových domů možnost jednostranně zvyšovat nájemné. Nájemníky obecních bytů by jistě zajímalo, co radnice v této věci zamýšlí a zda se mají psychicky připravovat na další růst nájemného, které je již nyní jedním z nejvyšších v rámci brněnských městských částí. Necháme se tedy překvapit. Z výše uvedených důvodů jsme se my, sociálnědemokratičtí zastupitelé, při schvalování programového prohlášení zdrželi hlasování. Zároveň deklaruji, že jako konstruktivní opozice jsme připraveni podpořit koalici ve všech krocích, které nebudou v rozporu s naším volebním programem a povedou ku prospěchu Černovic a jejich občanů. Závěrem mi dovolte popřát Vám krásné prožití jarních dní a pozvat Vás na tradiční akci Pálení čarodějnic, kterou bude černovická ČSSD pořádat v sobotu od 17 hodin v Areálu zdraví na Kneslově ulici. Mgr. Pavel Blažík předseda Klubu zastupitelů ČSSD v Zastupitelstvu MČ Brno-Černovice Velikonoční obřady ve farnosti Brno-Komárov: Zelený čtvrtek 18 hod Velký pátek 15 hod. křížová cesta, 18 hod. velkopáteční obřady Vigilie Vzkříšení sobota 20 hod Neděle Velikonoční 8 hod a 9.30 h. Farnost Brno-Komárov zve na Noc kostelů, která se uskuteční v pátek od 18 do 24 hodin v kostele v Komárově a Heršpicích. Viděno z druhé str any Velikonoční obř ady Pozvánk a 5

6 Informace k ŽP: S probouzejícím se jarem se snažíme lokalizovat nejznečištěnější místa a uvádět je do pořádku. Zajisté jste si všimli, že v měsíci březnu proběhl velký jarní úklid Černovic. Chtěla bych touto cestou poděkovat roverskému kmenu RK Renegades z organizace Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko ŘEHOŘE MENDLA Brno, za úklid lokality Zvěřinova nábřeží Svitavy provedení úklidu ve velice nepřístupných podmínkách svahu řeky. Bohužel bych měla na tomto místě zkonstatovat i to, že dnes tato lokalita vypadá tak, jako by se nečistila deset let. Pravděpodobně jde o boj s větrnými mlýny, což mohou potvrdit i nezaměstnaní, kteří pod vedením ODMŽP vyrážejí na stále stejná místa a uklízejí a uklízejí a uklízejí Dále bychom rádi uvedli i dobrovolnou bezplatnou péči o úklid u autobusové zastávky, kterou provádí společnost SIDO s.r.o. na Vinohradské ulici, a firma Půjčovna přívěsů na Olomoucké 13 provádí pravidelný úklid před provozovnou. Děkujeme za to, že Vám není lhostejné, v jakém prostředí působíte. Děkujeme také všem občanům dobrovolně pečujícím o své okolí. I přesto nadále zůstává spousta oblastí, které nás tíží. Čím dál častěji se setkáváme na odboru dopravy, majetku a životního prostředí s následujícími neřestmi: přeplňování kontejnerů na papír nesešlapanými krabicemi, čímž dochází k prodražování svozu odpadu. Nebylo by lepší za tyto peníze pořídit například nové odpadkové koše? nedodržování nočního klidu vyhazováním skleněných lahví do kontejnerů. I když si Vašeho třídění ceníme, přece jenom musíme brát ohled na okolo bydlící spoluobčany. Sklo je vhodné odkládat do kontejnerů mezi 6 a 22 hodinou (dodržovat noční klid) znečišťování parkovacích ploch oleji nebo jinými nebezpečnými látkami z parkujících vozidel mytí vozidel na veřejných prostranstvích saponáty. Rádi bychom upozornili, že se touto činností vystavujete riziku pokuty podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. spalování komunálního odpadu v domácnostech. Pamatujeme si ještě vůni uhlí v zimních měsících? Ta může vyvolat příjemné nostalgické vzpomínky, ale pach tavící se umělé hmoty, myslím, nikoliv. neprodlužování platností vyhrazených parkovací místa pro ZTP. Rozhodnutí se vydávala a vydávají na dobu časově omezenou (1 rok), upozorňujeme tedy tyto občany, ať se dostaví na ODMŽP si povolení prodloužit! Roční doba platnosti se týká i zpoplatněných parkovacích míst. Na dalších místech se v tomto zpravodaji ještě dočtete, kdy a kde bude probíhat blokové čištění komunikací v MČ Černovice, v další tabulce pak i to, kde se ve vašem okolí plánují nové investiční akce. Juráková Marcela, DiS za ODMŽP ÚMČ Brno-Černovice Letní čištění komunikací 2011 I a II cyklus městská část Brno-Černovice Cyklus I Cyklus II Ulice Cornovova, Krausova + parkoviště Olomoucká zástavba, Kneslova sídliště, komunikace k bytovému domu a Areálu zdraví Spáčilova, Bolzanova, Slámova, Kotkova Klíčova, Zvěřinova, Ferrerova, Churého Řehořova, Vít Kaprálové Stinná, Spojka, Přední, Blatouchova-spojky Kovácká-spojky, El. Krásnohorské-celá po Hladíkovu Pahrbek, Smutná, Šestákova, Havraní, Skřivánčí Mírová, Faměrovo náměstí Weinerovo nám., Charbulova v úseku KO Černovická Jiránkova, Štolcova Húskova + 2x k domům + ul. PL o areál ZS, Charbulova od KO po Hladíkovu, kom. ke KD Charbulova Tržní, Olomoucká po hranice MC Turgeněvova + parkoviště, bez soukromé komunikace Hladíkova, Ostravská Černovická Vinohradská po hranice MC Řipská, Průmyslová MČ Čemovice si vyhrazuje právo změn v tomto harmonogramu, termín umístění přenosných dopravních značek je 7 dní před prováděným čištěním. Případné změny, náměty a připomínky na tel.č.: , mobil : p. Juráková. Stížnosti na kvalitu prováděné práce, připomínky k provádějící firmě Odtahy vozidel fa. ČERNÝ, Drážní 9, Brno-Slatina, telefon , mobil p. Pilman Odtahová firma po odtažení vozidla nahlašuje tuto skutečnost na číslo 158 Česká policie. Pravidla pro odtahy vozidel v souvislosti s blokovým čištěním Odtahy vozidel při blokování čištění zajišťuje společnost Brněnské komunikace, a.s. dle zákona č. 13/1997 Sb., 19 odst. 6 na území 23 městských částí města Brna (neodtahuje se v městských částech Medlánky, Útěchov, Ořešín, Jehnice, Ivanovice, Kníničky). V případě, kdy v rámci této činnosti dojde k odtahu vozidla, bude s ohledem na rozsudek Nejvyššího soudu postupováno takto: Provozovatel vozidla, kterému bylo vozidlo odtaženo, bude mít možnost dostavit se k vyzvednutí vozidla na odstavné parkoviště 1 hodinu před skončením doby vymezené pro blokové čištění, zaplatí cenu jednoho odtahu; Nedostaví-li se provozovatel pro vozidlo nebo jinak nekontaktuje odtahovou službu ve výše uvedené době, vozidlo bude následně vráceno na místo odtahu. Společnost bude vymáhat zaplacení odtahu na odtahové parkoviště a ceny za odtah na místo odtahu; 6 I n f o r m ac e k Ž P

7 Separovaný sběr textilu Vážení občané, firma E+B TEXTIL s.r.o., která pod záštitou Magistrátu města Brna provádí již několik let sběr, separaci a další ekologické zpracování použitého textilu, pro Vás připravila ve spolupráci s naší radnicí- odborem dopravy, majetku a životního prostředí, již podruhé separovaný sběr textilu v Černovicích. Pro Vaše pohodlí jsme zorganizovali sběr použitého textilu přímo od Vašich dveří tzv. DOOR". Nepotřebný textil můžete vložit do igelitové tašky (stejné jako vloni), která bude k vyzvednutí na ÚMČ Brno Černovice, II. patro, dveře č. 16, Juráková Marcela, DiS. (vlastní tašky se nebudou vracet) a tu dne (pondělí) v době mezi 17:00 hod až 18:00 hod umístit před své domovní dveře, u oplocených RD před branky domů. Po 18. hodině budou tašky sesbírány a použitý textil odvezen k dalšímu zpracování. Seznam ulic, na kterých sběr textilu proběhne: Mírová, Charbulova (celá), El. Krásnohorské, Stinná, Churého, Řehořova, Jiránkova, Štolcova, Kotkova, Slámova, Spáčilova, Bolzanova, Cornovova, Kneslova, Húskova. Sběr je nyní upraven o další ulice, v případě zájmu se bude opakovat v dalším termínu v brzké době. Tato služba platí pouze v tento den, textil jindy odkládejte do sběrných nádob na ulicích Húskova, Mírová a za prodejnou Albert. Pokud nebydlíte na výše uvedené ulici a máte o sběr textilu přesto zájem, můžete se obrátit na referát životního prostředí, kde Vám bude sděleno náhradní místo odložení textilu. Proč separovaný sběr textilu? Přes 80 % textilního odpadu z domácností je možné dále zužitkovat. Snažme se proto o maximální ekologické využití textilního odpadu! Co můžete nosit (nechávat přede dveřmi)? funkční oblečení ( pomoc lidem v zemích tzv. třetího světa ) textilie z přírodních materiálů např. bavlna, pletenina (určené k dalšímu zpracování na čistící textil, výrobu koberců, jako izolační materiál) Co recyklovat nelze? oděvy znečištěné a poškozené, matrace, koberce, obuv Vážení občané, děkujeme za Vaši účast na snaze maximálně ekologicky využít textilní odpad. Při sběru textilu v MČ Černovice v říjnu 2010 bylo díky Vám shromážděno 429 kg použitého textilu k recyklaci. Firma E+B textil s.r.o. a ODMŽP ÚMČ Brno-Černovice (tel.: M. Juráková, DiS) Nové investiční akce Faměrovo nám. celé BKOM, a.s. Souvislá údržba komunikace Hájecká za žel. tratí BVK, a.s. Dostavba KS E1 Ráječek Hájecká Hladíkova Svitava Tržní BKOM, a.s. SSZ přech. pěší Hladíkova, reko PSZ Húskova celá VZMB, p.o Dosadba stromořadí Charbulova č.or. 131 č.or. 149 BKOM, a.s. Souvislá údržba chodníku Kneslova celá BKOM, a.s. Souvislá údržba vozovky Kneslova č.or. 4 č.or. 20 BKOM, a.s. Souvislá oprava chodníku Kneslova křiž. HÚSKOVA křiž. OLOMOUCKÁ TSB Generální oprava VO Mírová Charbulova ČD SMB Areál volného času při ul. Mírová Mírová celá BKOM, a.s. Souvislá údržba chodníku Olomoucká křiž. SPÁČILOVA křiž. SLÁMOVA TSB Generální oprava VO ul. Olomoucká Olomoucká křiž. Kneslova křiž. Cornovova, obslužná TSB Generální oprava VO Průmyslová celá VZMB, p.o Dosadba stromořadí Těžební celá VZMB, p.o Dosadba stromořadí Turgeněvova č.or. 10 č.or. 26 BKOM, a.s. Souvislá údržba komunikace Wainerovo nám. č.or. 4 č.or. 10 BKOM, a.s. Souvislá údržba komunikace Kneslova křiž. HÚSKOVA křiž. OLOMOUCKÁ TSB Generální oprava VOul. Kneslova Řehořova Mírová Řehořova spojka MČ Černovice oprava účelové komunikace I n f o r m ac e k Ž P 7

8 Škola v pohybu Základní škola Kneslova 28 ZŠ Kneslova má talent Dne proběhlo na naší škole finálové kolo soutěže ZŠ Kneslova má talent. Všichni účinkující, kteří se probojovali přes casting, semifinále až do finále, se všem divákům a současně hodnotitelům moc líbili. Pořadí dopadlo následovně: 1. místo MAGIC GIRLS (Valerie Vejnarová, Simona Slámová) 2. místo ŽUŽU GIRLS (Denisa Nesvadbová, Aneta Žáčková, Linda Penčová) 3. místo Vlastimil Valach, Koch Choi Li Julie, Viktoria Stixová Celá soutěž by se nemohla uskutečnit bez spolupráce a pomoci divadla Slunečnice (v zastoupení paní Šebkové). Velký dík za zapůjčení aparatury a dalších věcí. Poděkování patří i šestičlenné porotě, moderátorům, celému technickému zázemí a paní učitelce Floryčkové, která byla garantem celé akce. S nápadem uskutečnit soutěž přišel Kristián Šebek, žák 6. B třídy. Moje volba moje budoucnost 3 Dne se pro žáky 9. ročníku uskutečnila v rámci projektu Moje volba moje budoucnost beseda o dřevovýrobě. Připravil ji pan Emil Pintě z firmy Magnumparket. Žáci se seznámili s druhy dřevovýroby, způsoby zpracování dřeva, s novými technologiemi a s profesemi, které s dřevovýrobou souvisejí. Výzdoba školy Umělecká dílna se aktivně zapojuje do výzdoby školy, od listopadu visí u dveří ředitelny zdařilé kopie Muchových plakátů. Až půjdete kolem, nezapomeňte se přijít podívat. Uvidíte také zajímavé morany, které mladí umělci zhotovili a zavěsili na stěnu. Házet je do potoka by byla škoda, protože se jim moc povedly. Pythagoriáda Ve středu 2. února 2011 proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriády pro 5., 6., 7. a 8. ročník. Soutěžící měli během 60 minut vyřešit celkem 15 úloh založených převážně na logickém úsudku. Úspěšnými řešiteli se stali Lucie Prokopová z V. třídy a Miroslav Maťaš ze VII. třídy. Oba postoupili do městského kola. I.místo Pro 7. ročník se uskutečnilo městské kolo na ZŠ Merhautova v Brně. Naši školu zde reprezentoval žák Miroslav Maťaš, který podal opravdu excelentní výkon a obsadil úžasné 1. místo. Matematická olympiáda Úspěšnými řešiteli školního kola Matematické olympiády se letos stali Prokopová Lucie z V.třídy, Palupová Eva z VI.A, Maťaš Miroslav ze VII. třídy a Nguyen Hong Co z IX. třídy. Lucie Prokopová a Hong Co Nguyen nás 26. ledna 2011 reprezentovali v městském kole, kde obsadili 15. a 18. místo. Odkazy Byli jsme požádáni o zveřejnění dvou důležitých textů pro rodiče: 1) Ve spolupráci s ředitelkou Nadace Naše dítě Ing. Zuzanou Baudyšovou, dětskou psycholožkou PhDr. Ilonou Špaňhelovou a POLICIÍ ČR vznikl text: ÚNOSY NEBO OHROŽENÍ DĚTÍ NÁSILNÍKEM PREVENCE rodina.cz/ kem-prevence 2) Ve spolupráci s MŠMT ČR již v roce 2009 text: PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY rodina.cz/ tej si-dotazy Labutí jezero V pondělí 14. února 2011 taneční soubor SESKUPENÍČKO navštívil Janáčkovo divadlo baletní představení LABUTÍ JEZERO. Byl to pro ně mimořádný večer. Zajímavá návštěva V úterý jsme navštívili Českou republiku. K její návštěvě, která proběhla v kině Scala, nám stačilo pouhých sedmdesát minut. Společnost Planeta Země 3000 totiž opět vytvořila úžasný multimediální vzdělávací program. Pro příští rok už jsme objednáni na projekci o Číně. Doporučujeme web: me3000.cz. Jsme lidé jedné Země 3 Již před měsícem nás na naší škole navštívil v rámci projektu Jsme lidé jedné Země Hoang. Hoang, jenž žije nyní v Praze a před nedávnem dostudoval Vysokou školu ekonomickou, a narodil se ve Vietnamu. Na naší škole jsou celkem početně zastoupeny děti vietnamského původu (ať už s českou nebo vietnamskou národností). Přednáška tedy začala vyvrácením některých zažitých představ o Vietnamcích v České republice. Hoang nám povykládal o vietnamských kulturních zvycích a obyčejích, přičemž nám ukázal velké množství svých fotografií z cest po Vietnamu. Březen měsíc internetu. Tradiční soutěž ve vyhledávání na internetu, která proběhla na druhém stupni má své vítěze. Odpovědi na otázky, které připravili žáci deváté třídy nejrychleji vyhledali tito žáci: Sedlák Dominik 6.A, Tácha David 6. B, Minařík Jan 7. a Noen 8. třída. V hodinách slohu se někdy žáci stávají spisovateli. Přečtěte si báseň o Jaru od možná nadějné autorky básní Evy. Jaro Jaro přichází a my se těšíme, až se všechno zase rozzáří. Sluníčko nám dá krásné teplo, aby na louce vše jen kvetlo. Rozkvetou krásné kytičky a dětem zčervenají tvářičky. Budeme si všichni hrát a celé jaro se jen usmívat Jaro, jaro, tak pojď k nám, ať už nikdo není sám. Jaro, jaro, pospěš si, čekáme tě na návsi. Vytáhneme všichni kola, budem zvesela volat hola-hola. Nebudem se zimou třást a můžeme si krásně hrát. Podrobnější informace na webových stránkách Vedení školy, pedagogičtí pracovníci a žáci. 8 Z á k l a d n í š ko l a K n e s lo va

9 Škola s úsměvem škola pro všechny Reklama v našem podání Někteří z vás možná navštívili výstavu Dětského muzea MZM Brno Koloniál pana Bajzy, která nám připomíná obchody první republiky, jež známe z knihy nebo filmu Bylo nás pět. A nejspíš proto, že tato výstava obsahuje velký počet dobových reklam, vyhlásili její pořadatelé soutěž Sto let s reklamou. Žáci naší školy se v rámci humanitního semináře rozhodli do této soutěže zapojit s dramatickými scénkami a video - spoty. Nebyla to práce jednoduchá, protože to pro nás bylo zcela něco nového,navíc všichni bojovali se studem přeci jen hrát před neznámým davem je úkol hodný profesionálů. Happening výtvarných, literárních i dramatických prací se konal v Paláci šlechtičen na Kobližné. Sešlo se nás tam asi 80, jedna skupinka z 1. st. ZŠ, my jako zástupci 2. st. ZŠ a tři střední školy. Vystřídaly se všechny typy reklam. Největší zastoupení měly reklamy výtvarné chodící reklamy a módní přehlídka z recyklovaných materiálů. My jsme jako jediní zastupovali hrané reklamy. Možná proto jsme získali největší počet diplomů. Odměnou nám byla také prohlídka výstavy Koloniál pana Bajzy. Celá akce byla pro nás velkou zkušeností - zhlédli jsme spoustu nápadů, které nás motivovaly k tomu, abychom na svých reklamách ještě zapracovali, než proběhne závěrečné kolo soutěže. Doufáme, že nám budete držet pěsti, abychom byli úspěšní Mgr. Marcela Marková Dodgebalový turnaj S přicházejícím jarem byl na naší škole uspořádán první dodgeballový turnaj žáků druhého stupně. Své historické kořeny má dodgeball v USA, kde je v současné době jednou z nejoblíbenějších míčových her tamních univerzit, základních a středních škol. Tato hra je podobná vybíjené, kterou všichni velmi dobře známe. Je však mnohem rychlejší a pro žáky zábavnější. V současné době se díky své popularitě začíná dodgeball hrát po celém světě. Jelikož i naši žáci našli v této hře zálibu, rozhodli jsme se již zmiňovaný dodgeballový turnaj uspořádat. Zúčastnili se jej žáci tříd naší školy. Soutěžilo šest smíšených týmů, kde každý tým představovalo šest hráčů. Názvy družstev byly následující: Tepláci, Kulíšci, Sweet backsides, Sparta, Trenkoví ďáblíci a Band of brothers. Po velkém boji vyhráli k našemu překvapení ti nejmenší a nejmladší žáci 6. A z týmu Sparta. Jmenovitě se o tuto výhru zasloužili: Lukáš Báder, David Konečný, Martin Marhold, Dana Kousalová, Kristýna Šimoničová a Katka Urbanová. Dodgeball se tedy ukázal jako velmi dobrý způsob změření sil žáků ve sportu, a to bez věkového znevýhodnění mladších. Mgr. Helena Marholdová, Mgr. Vilém Nejezchleb Navštívil nás ministr školství Pátek byl pro nás významným dnem. Naši školu totiž navštívil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš. Pan ministr si se zájmem prohlédl budovu školy. Její celkovou rekonstrukci označil za velmi zdařilou, rovněž ocenil kvalitní vybavení školy. Při prohlídce tříd I. stupně pana ministra zaujal systém hodnocení spojený se zařazením daltonských prvků do výuky, dále pak žákovská portfolia, metodické pomůcky pro výuku anglického jazyka i výsledky skupinové práce žáků. Jako nadstandardní označil zapojení školy do pěti mezinárodních projektů, spolupráci s University of Cambridge při mezinárodně uznávané zkoušce YLE, výuku informatiky již od čtvrté třídy, pestrou nabídku kroužků. Pana ministra zaujala činnost žákovského parlamentu, seznámil se i s pravidly chování, která si žáci naší školy sami vytvořili. Návštěva pana ministra proběhla v odpoledních hodinách, proto měl možnost vidět pouze žáky ve fotbalovém kroužku. Potkal se s některými zaměstnanci školy, pozdrav ostatním vyjádřil zápisem do školní kroniky. Velmi nás těší, že se panu ministrovi líbilo nejen prostředí školy, ale i náš program, který žákům nabízíme. Děkuji paní místostarostce Bc. Petře Quittové, která návštěvu pana ministra v naší škole zprostředkovala. Mgr. Josef Binek, ředitel školy Z á k l a d n í š ko l a Ř e h o ř o va Brněnské památky trochu jinak S humanitním seminářem se vydala skupina sedmáků a osmáků za poznáním Brna na Novou radnici. V prostorách Křížové chodby se na jednotlivých panelech nacházely údaje, fotografie a kresby k některým brněnským památkám např. Špilberku, kostelu sv. Jakuba, židovskému hřbitovu Výstavu uspořádala ZŠ Husova za pomoci pracovníků Muzea města Brna. Nejen že jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací, ale na závěr jsme si vyplnili spoustu křížovek a pokusili se správně přiřadit názvy brněnských památek, portálů a studní. Přišli jsme na to, že spousta z nich je pro nás naprosto neznámá, a proto se na ně v nejbližší době společně vydáme. Nejvíce se asi těšíme na otevření brněnského podzemí. Mgr. Marcela Marková Holocaust Šoa Žáci 9. tř. se v březnu vydali do Židovského muzea v Brně. Lektorky muzea měly pro ně připravený velmi zajímavý program ŠOA HOLOCAUST. Žáci nejdříve zhlédli pětiminutový dokument s dobovými záběry o koncentračním táboře Osvětim-Březinka a jeho likvidaci po osvobození. Poté mezi ně zavítal pan Fríd, který je vedoucím židovské obce v Brně, ale hlavně byl vězněn v koncentračním táboře Terezín. Vyprávěl žákům o tom, co předcházelo deportaci židů do Terezína, a pak se zmínil i o otřesných podmínkách, v kterých se v Terezíně žilo. Na konci své návštěvy odpovídal na dotazy. V druhé části programu žáci aktivně pracovali s časovou přímkou, seznámili se se všemi významnými daty, která se týkají života Židů a Romů za II. světové války. Měli možnost vžít se do pocitu Židů a Romů, kteří museli viditelně nosit označení žlutou hvězdou resp. černým trojúhelníkem. Tento program nebyl v žádném případě zábavný. Přesto se žákům líbil a odnesli si mnoho nových poznatků o holocaustu Židů a Romů u nás. Mgr. Helena Marholdová 9

10 Ať žijí Josefové Stalo se Vážení čtenáři Černovin, tak se volalo v sobotu 19. března tohoto roku na prvním Josefském bále v Černovicích. Zde oslavilo asi 15 Josefů se svými rodinami a přáteli svůj svátek. Pamatuji si, že Josefská veselice se konala v 60. letech minulého století v sousedním Komárově byla to velká sláva v sále Národního Domu. Poněvadž jsem se o společenské dění v mém rodišti Komárově vždy zajímal a nejen zde, ale i v Holáskách, Chrlicích, Slatině, Tuřanech, Rebešovicích, Újezdě, Sokolnicích a ostatních přilehlých obcích. Proto jsem potěšen, že i Černovice obnovili tradici Josefského bálu. S tímto nápadem přišla skupina spoluobčanů, domluvili se a toto zorganizovali. 160 hostů bylo mile překvapeno, jak zdařile provázel celým večerem pan Bartůněk z Černovic. Choreograficky vydařeným způsobem nás obohatila taneční skupina La Quadrilla zvláště Francouzská čtverylka byla zajímavá a poutavá. Též Country tanec byl super. P. Bartůněk přímo profesionálně provedl parketem spoustu Fašank, ostatky pochovávání basy Vážení spoluobčané, přátelé, čtenáři Černovin, rád bych Vás touto cestou seznámil se společenským děním v Černovicích. Je to pokračování tradice, která se u nás konala již po jedenácté. Fašank, ostatky jak kde se tomu krajově říká, je ukončení hodového a plesového veselí pochováním basy začíná 40denní půst před Velikonocemi. MS ČČK č. 48 pod vedením předsedkyně Hedviky Königové uspořádala v pátek 4.března Lp 2011 v restauraci Slunečnice tuto akci. Výbor ČČK č. 48 velmi potěšila Dětský maškarní karneval na Sokole Karneval na Sokole Dne se na Sokole uskutečnil již tradiční maškarní karneval pro děti. Chci poděkovat divadlu Slunečnice zastoupené Kristýnou Šebkovou a Laďovi Řezáčovi za hezké vystoupení plné pohádkových písniček. Věřím, že se dětem i jejich rodičům karneval líbil a již nyní se můžeme těšit na příští rok. Petra Quittová, starostka TJ Sokola Brno IV účast jak představitelů oblastní rady ČČK Brno-město, tak také vedení radnice. Pan starosta Ing. Jiří Hladík poděkoval za uchování tradice a paní místostarostka Bc. Petra Quittová vyjádřila radost nad hojnou účastí účinkujících nejen z Černovic ale i z Komína. Byla překvapená, že tato pěkná tradice se koná již 11 let. Během večera děvčata z taneční skupiny obohatila program jak tancem z daleké Indie tak i z Egypta. Představitelé ČČK Brno-město byli potěšeni hojnou účastí jak účinkujících tak hostů. nadšených laických párů z publika. Bylo to milé a velmi vtipné. Mužský Kankán před půlnocí byl velice zajímavý a vtipný v podání La Quadrilly. Celým večerem nás provázela a k tanci a poslechu hrála skupina Hitmakers. Oslavenci Josefové dostali od pořadatelů dárek domácí pálenku přijde jistě k chuti. V tombole, která je vždy hřebem večera, byly zajímavé ceny. Několik jich vylosovala i paní Petra Quittová první místostarostka MČ, která se tohoto bálu zúčastnila. Vážení čtenáři Černovin, chtěl bych touto cestou upřímně poděkovat za krásný večer, který jsme se svou ženou prožili, nejen my ale jistě i všichni ostatní. Vím, co práce a starostí taková akce potřebuje a proto si vážíme těch, kteří toto břímě na sebe vzali, a věřím, že budou v této bohulibé činnosti pokračovat. Tato akce by se mohla stát tradicí a získat popularitu i v sousedních městských částech. Děkujeme ještě jednou pořadatelům manželům Hanákovým, Borkovým, Havránkovým a Renátovým. Jan König, zastupitel MČ Černovice Farmářské trhy v Černovicích V roce 2010 uspořádala TOP 09 spolu s nezávislými první farmářské trhy v Černovicích v parku Řehořova. Na podrobnosti jsme se zeptali organizátorky paní Marie Slavíčkové. Jak jste byla spokojena s posledními farmářskými trhy? Oslovili jsme řadu regionálních výrobců potravin tak, aby byla zajištěna pestrá skupina potravin od mléčných výrobků, masných výrobků, ovoce, cukrovinek a medu. Podzimní atmosféru pěkně doplnily vyřezávané dýně a dušičkové dekorace, v zimě se prodávalo jmelí. Zájem a návštěvnost trhů byly nad očekávání veliké. Výbor MS ČČK č. 48 děkuje za spolupráci při této akci přátelům z Komína, dále pak Černovické krojované skupině, manželům Adamcovým a i všem sponzorům za podporu. Dále pak děkuje personálu restaurace Slunečnice, paní Poulíčkové za výborné koblížky a panu Michalu Koudelovi za pochopení a podporu při této černovické tradici. Basa byla úspěšně pochována a budeme-li živi a zdraví těšíme se na příští rok při tomto setkání. Jan König, zastupitel MČ Černovice, člen kulturní komise a člen MS ČČK č. 48 Budou se trhy opakovat? Našim cílem a snahou bude farmářské trhy opakovat, abychom umožnili občanům Černovic nákup čerstvých, zdravotně nezávadných, ale hlavně ničím nefalšovaných potravin od českých výrobců. Nátlak obchodních řetězců je totiž nutí do výroby méně kvalitních potravin. Čeští výrobci se mnohdy z těchto důvodů do sítě řetězců nedostanou a české výrobky jsou pak vytlačeny výrobky neznámého původu a neznámé kvality. KUPOVAT ČESKÉ POTRAVINY SE VYPLATÍ více než si myslíte! 10 S ta lo s e

11 Oběd s velvyslancem Dne vznikl požár ve vietnamské tržnici v MČ Brno- Černovice na ulici Olomoucké 61. Pan Pham Quoc Thang, velvyslanec Vietnamské socialistické republiky v České republice (na obr. uprostřed s chotí), uspořádal 25. ledna 2011 pracovní oběd, na kterém poděkoval zástupcům HZS, policii a představitelům MČ Černovice a Slatiny za pomoc a součinnost při hašení požáru a likvidaci škod. Ministr školství Josef Dobeš navštívil dne Černovice Pan ministr Josef Dobeš navštívil dne Brno. Návštěvu zahájil besedou s řediteli brněnských základních škol. Setkání se uskutečnilo na půdě MČ Brno-střed za účasti náměstkyně primátora Ing. Jany Bohuňovské, starosty MČ Brno střed Mgr. Libora Šťástky a vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy MmB Mgr. Martinem Jelínkem. Po celou dobu jej provázela i naše místostarostka MČ Brno Černovice Bc. Petra Quittová (VV). Ministr poobědval s představiteli obce (starosta, tajemník) a řediteli našich školských zařízení. Poté byl pozván k prohlídce MŠ Štolcova 21, kde je ředitelkou paní Hana Palátová Šípková a následně zavítal i do ZŠ Řehořova 3, kterou řídí pan Mgr. Josef Binek. Obě školská zařízení pana ministra mile překvapila precizním vybavením a dle jeho slov je zařadil mezi jedny z nejlépe vybavených v rámci republiky. Jeho slova doslova zněla takovou mateřskou školku jsem snad ještě ani neviděl, co se týká vybavení a prostředí. Pan ministr ocenil, jakým způsobem se Městská část Brno Černovice stará o svá školská zařízení. Je to skutečná chlouba a je vidět, že finanční prostředky vynakládané na školská zařízení jsou opravdu velmi dobře investovány. Petra Quittová, místostarostka Černovická míle 2011 Zveme všechny zájemce o běhání na tradiční Černovickou míli, která proběhne tradičně v 9.00 hodin u ZŠ Kneslova Úspěchy biatlonistů Sníh se sice Brnu letošní zimu vyhýbal jak čert kříži, ale přesto jsme se snažili neudělat brněnskému biatlonu ostudu. Čtyři tituly mistrů republiky, jedno absolutní vítězství v Českém poháru, jedno celkově druhé místo v Českém poháru. V soutěžích kolektivů se nejlépe umístilo družstvo žactva, celkově čtvrté místo z 18 klubů. Dorost a dospělí získali shodně 7. místo. Celkový součet 5430 zařadilo náš klub na 5. místo v republice z celkového počtu 28 zúčastněných klubů. A nyní jmenovitě o těch, kteří se na těchto výsledcích podíleli: Tereza Vinklárková mistryně republiky a druhé místo v kategorii žactva na MČR, vítězka Českého poháru. Jen jednou odešla z šesti závodů poražena, shodou okolností v posledním závodě sezóny a MČR. Ondřej Hošek mistr republiky a druhé místo na MČR v kategorii dorostu, druhé místo v Českém poháru. Dvojnásobný vítěz v závodech Českého poháru. Romana Vlčková dvojnásobná mistryně v kategorii veteránek. Martin Šmíd dvojnásobný vítěz závodů Českého poháru v kategorii mužů. Petr Balcar vítěz jednoho závodu Českého poháru v kategorii mužů. Pokud máte zájem náš klub podpořit nebo posílit, rádi se s Vámi setkáme. Kontakty, ale i další informace najdete na Vít Effenberk, předseda klubu Sportovci Černovic 2011 absolutní vítěz: Petr Balcar (KB Střelka) nejlepší oddíl: KB Střelka tenis: Hana Vašourková (TK Černovice) basketbal: Viktor Pruša (SKB Černovice) basketbalový talent: Robert Domasta (SKB Černovice) biatlon: Petr Balcar (KB Střelka) biatlon: Ondřej Hošek (KB Střelka) florbal: Michal Šťasta (Orel) squash: Tereza Unčovská (Slovan) squash: Tereza Zdubová (Slovan) moderní gymnastika: Aneta Žáčková (SK MG) badminton: Ing. Zdeněk Šotner (Spartak) házená: Radek Tauš (SOKOL) kuželky: družstvo dorostu Lenka Kleinová, Petr Kubík, Monika Smutná, Iva Rosendorfová (SOKOL) cvičitelka: Bronislava Jonášová (SOKOL) funkcionářka: Naděžda Hnilicová (SOKOL) zakládající člen: Oldřich Rejnuš (SOKOL) fotbalista: Jan Krištof (FC Pískovna) Oldřich Rejnuš, Petra Quittová, Ladislav Kotík S ta lo s e 11

12 Dětský klub Rolnička Dne jsme otevřely v Sociálním domě na Charbulově 86 dětský klub Rolnička. Děti si pohrály, maminky popovídaly nad šálkem kávy nebo čaje a hned začaly společně plánovat spoustu aktivit pro rodiče s dětmi, které tady v Černovicích chybí. Dětský klub je pro Vás prozatím otevřen každou středu od 10 do 12 hodin. V pondělí bude probíhat výuka angličtiny pro děti, v pátek zase plánujeme pravidelné dopolední hlídání dětí. Jednou měsíčně se sejdeme ve výtvarné či hudební dílně, na konci března také proběhla první burza dětského oblečení a sportovních potřeb. Pokud bude pěkné počasí, můžeme si hrát i venku na zahradě, kde brzy přibude dětský domeček a pískoviště. Přijďte se za námi podívat, všechny děti s rodiči či prarodiči jsou vítány. Jitka Silárszká, Lucie Váňová Postupová přehlídka dětských folklorních souborů z Brna a okolí V kulturním domě Charbulova 3 uspořádalo Sdružení přátel folkloru ve spolupráci se souborem Májek v neděli oblastní kolo postupové přehlídky dětských folklorních souborů, vyhlašované jedenkrát za dva roky Ministerstvem kultury ČR. V letošním roce se přehlídky zúčastnilo celkem 14 dětských souborů, což dohromady představovalo 420 dětí, které se v kulturním domě na Charbulové v neděli představily se svými vystoupeními. V programu se postupně představily soubory: Brněnský Valášek I. a II. Brno, Bystrouška Bílovice nad Svitavou, DFS Púčik Brno, DNS Vrčka Šlapanice, Iskerka I. a II. Brno, Javorníček I. a II. Brno, Křenováček Křenovice, Líšňáček I. a II. Brno, Májíček Brno a Slováček Brno. Pestrý program lidových tanců a písniček probíhal ve dvou blocích. V dopolední i odpolední části se předvedlo vždy sedm skupin, jejichž výkon posuzoval lektorský sbor složený z odborníků na tradiční lidovou kulturu. Po skončení koncertů následovalo hodnocení jednotlivých skupin. Pozitivní informací je, že soubor Májíček, působící v městské části Brno-Černovice, spolu se souborem Brněnský Valášek postoupil do krajského kola postupových přehlídek. Tímto potvrdil svoje postavení z roku 2009, kdy se probojoval až do celostátního kola v Jihlavě. Dětem z Májíčku za jejich výkon děkujeme a blahopřejeme. Milan Zelinka Černovický zpěváček po šestatřicáté Kulturní dům Charbulova 3 ožil v neděli t.r. dětským zpěvem. Probíhal zde již 36. ročník soutěž dětských interpretů lidové písně Černovický zpěváček 2011, kterou založil Adolf Pištělák. V letošním roce se utkala třicítka dětí ve třech věkových kategoriích: V první kategorii děti od předškolního věku do sedmi let se na prvních třech příčkách pomyslné tabulky umístily: 1. Barbora Lošťáková (soubor Bystrouška Bílovice nad Svitavou) 2. Magdalena Sáčková (soubor Brněnský Valášek Brno) 3. Kateřina Křižková (soubor Bystrouška Bílovice nad Svitavou) Ve druhé kategorii děti od osmi let do jedenácti let (základní kolo) 1. Barbora Drtílková (soubor Brněnský Valášek Brno) 2. Kristýna Kovářová (soubor Brněnský Valášek Brno) 3. Pavel Beck (soubor Májíček Brno) V kategorii vítězů děti od osmi let do jedenácti let (o absolutního vítěze kategorie) 1. Pavel Vaněk (Velké Pavlovice) vítěz ročníku Barbora Drtílková (soubor Brněnský Valášek Brno) 1. místo v ročníku Kristýna Kovářová (soubor Brněnský Valášek Brno) 2. místo v ročníku 2011 Ve třetí kategorii děti od dvanácti do patnácti let (základní kolo) 1. Martin Marhold (soubor Májíček Brno) 2. Eliška Podlipná (soubor Bystrouška Bílovice nad Svitavou) V kategorii vítězů děti od dvanácti do patnácti let (o absolutního vítěze kategorie) 1. Martin Marhold (soubor Májíček Brno) 1. místo v ročníku Jana Künstnerová (soubor Slováček Brno) 1. místo v ročníku Eliška Podlipná (soubor Bystrouška Bílovice nad Svitavou) 2. místo v ročníku 2011 Cenu Jindřicha Hovorky získala Barbora Lošťáková (soubor Bystrouška Bílovice nad Svitavou) Soutěž hodnotila odborná porota ve složení: Martina Krigovská učitelka hudby, Kateřina Kovaříková členka BROLN, Václav Kovářík zpěvák, sólista BROLN, Jan König vedoucí Černovické krojované skupiny a Jiří Krpec zpěvák, sólista souboru Májek. Celou soutěž moderovala Petra Polzerová moderátorka Českého rozhlasu Brno. Děti doprovázela cimbálová muzika Ponava s vedoucím Antonínem Jungwirtem Soutěž pořádají Dětský soubor lidových písní a tanců Májíček a soubor lidových písní a tanců Májek ve spolupráci se Sdružením přátel folkloru v Brně. Záštitu nad letošním ročníkem převzal starosta městské části Brno-Černovice Jiří Hladík. Milan Zelinka Klub důchodců Klub důchodců Brno Černovice oznamuje všem občanům Černovic, že se pravidelně schází každý pátek od hodin v sociálním domě na ulici Charbulova 86, Brno. Přijďte se za námi podívat. Děláme přednášky na různá témata, k významným dnům jako je např. den matek se konají kulturní představení dětí z mateřských školek. Rozšiřte naše řady, těšíme se na setkání s Vámi! Kontakt na předsedkyni klubu: Marie Drašerová, tel. č S ta lo s e

13 Oldřich Rejnuš osobnost Černovic Rada městské části Brno-Černovice na své 7. schůzi ve svém usnesení schválila návrh na mimořádné ocenění Mgr. Ing. Oldřichu Rejnušovi za jeho celoživotní propagaci města Brna u příležitosti jeho významného životního jubilea. Tento návrh na mimořádné ocenění byl zaslán vedení Statutárního města Brna. Mgr. Ing. Oldřich Rejnuš se narodil v Brně-Černovicích. Studoval výtvarné obory nejprve na Karlově univerzitě v Praze u profesora Cyrila Boudy, Karla Lidického a Josefa Sejpky, na Masarykově universitě v Brně u prof. Urbana, E. Miléna a V. Makovského. Celý svůj život věnuje malířské tvorbě, ve které zmapoval malebná brněnská zákoutí a historické objekty. V odborných kruzích je ceněn a uznáván jako význačný brněnský vedutista. Uspořádal několik výstav nejen v Brně, ale i v dalších městech naší vlasti. Ve švýcarském Bernu je vstupní hala mezinárodní školy CISAP vyzdobena jeho obrazem 4,10 x 1,20 m panorama Brna, další díla jsou vystavena v různých prostorách Brna (Úrazová nemocnice, FN Bohunice, v hotelích atp.) Dlouhodobě Strážník pro Černovice Vážení občané. Jsem rád, že Vás prostřednictvím Černovin mohu informovat o činnosti Městské policie ve Vaší městské části Brno-Černovice. Městskou část Brno-Černovice spravuje revír městské policie Brno-jih, který sídlí v Komárově na ulici Dornych 114, v jehož územní odpovědnosti je celkem pět městských částí Černovice, Chrlice, Komárov, Tuřany a Slatina. Každý měsíc probíhá pravidelné společné setkání zástupců Městské policie, Policie ČR a místostarostů revíru Brno-jih, do kterého Černovice spadají. Na jednáních vždy postupně řešíme problémy v jednotlivých městských částech. Současně považuji za důležité představit Vám strážníka Městské policie Brno s územní odpovědností za městskou část Černovice. Na strážníka Tomáše Svobodu, se kterým se setkáváte v ulicích Projekt Mobilní informační centrum prevence kriminality slouží k prezentaci rad z oblasti prevence kriminality pro širokou veřejnost. Jedná se o autobus, jehož interiér slouží jako předváděcí místnosti. Na jednotlivých panelech uvnitř autobusu jsou demonstrovány projekty a rady pro občany z oblasti zabezpečování bytů, rekreačních objektů, motorových vozidel či jízdních kol. Veřejnosti jsou zde k dispozici informační letáky, jako například: desatero spolupracuje s informačním měsíčníkem METROPOLITAN, kde v rubrice Brno očima výtvarníka seznamuje veřejnost s historickými stavbami města Brna. Vydává ilustrované stolní a nástěnné kalendáře výhradně s brněnskými motivy. Za jeho dlouholetou činnost pedagogickou, malířskou, osvětovou a celoživotní propagaci města Brna obdržel proti kapsářům, jak oznamovat událost policii, co dělat, když je dítě šikanováno, jak se bezpečně chovat na ulici a další. Mobidik jak je někdy autobus přezdíván se účastní různých významných akcí organizovaných například jednotlivými městskými částmi na území města Brna, pravidelně zajíždí i k obchodním centrům. Účastní se i prezentačních akcí z oblasti bezpečnosti po celé ČR. Černovic, se můžete obracet nejen v případech porušování zákona, přestupků, ale i s dotazy týkajících se problémů spojených s bezpečností ve Vaší městské části. U městské policie je zaměstnán od roku Věřím, že pokud to bude v našich silách a pravomoci, vždy Vám společně vyjdeme vstříc a Vaše problémy budeme řešit operativně, tak jako se snažíme doposud. Kontakty na strážníka Tomáše Svobodu: telefon do zaměstnání: Touto cestou bych Vás rád vyzval k předání Vašich postřehů týkajících se bezpečnosti ve Vaší městské části, a to nejen strážníku Svobodovi, ale i mně prostřednictvím u: nebo na tel.: Z mých dosavadních zkušeností z práce vedoucího revíru jsem přesvědčen, že cestou společné komunikace je možno problémy nejen efektivně řešit, ale především jim předcházet. Jiří Kukleta, vedoucí revíru Jih Mobilní informační centrum prevence kriminality Mobidik bude v Černovicích dne 26. dubna 2011 na ul. Cornovova z rukou primátora Statutárního města Brna Bc. Romana Onderky, Ph. D. mimořádné ocenění Vedení MČ Brno-Černovice přeje Mgr. Ing. Oldřichu Rejnušovi do dalších let pevné zdraví a hodně sil k tvůrčí práci. V příštím čísle Černovin přineseme rozhovor s panem Rejnušem. Jiří Hladík, starosta V rámci prevence kriminality v městské části Brno-Černovice jsme zajistili přistavení a předvedení mobilního poradenského centra MOBIDIK na den od 9.00 hod. na ul. Cornovova (za obchodním centrem ALBERT). Zveme občany Černovic tento den k návštěvě tohoto centra, protože se mohou dozvědět mnoho důležitých informací ke zvýšené ochraně svojí osoby i majetku. Ludvík Kadlec, místostarosta Osobnost Černovic Bezpečnost 13

14 Za blahopřání k významnému životnímu jubileu děkují: Paní Ludmila Auerová, Marie Blahůšková, Albína Dudková, Ing. Ljubomír Kuba, paní Věra Peterková, JUDr. Lenka Pohanková, pan Petr Pohanka, paní Jiřina Rafajová, pan Vladimír Sedmidubský, paní Marie Štouračová, Věra Střížová, Ludmila Šedová, Jiřina Ševčíková, Josefa Veselá, Anna Zitterbartová VETERINÁRNÍ ORDINACE Vyměním OB 3,5+1 na ul. Nádražní č.4 (116 m 2 ) za OB případně i OV 1+1 nebo 2+1 v Černovicích. Tel.: Vyměním OB 1+1 na ul. Klíčova za byt v OV, nebo za byt výhledově určený k privatizaci. Tel.: Vyměním OB 2+1 (72 m 2 ) na ul. Grohova za v Černovicích v lokalitě ul. Přední, Blatouchova, Kovácká, El. Krásnohorské. Tel.: Modelář nehtů, gelové nehty 500 Kč, permanentní prodlužování řas 600 Kč, žehlení vrásek galvanickou žehličkou. Tel.: Černovice Malíř pokojů natěrač Zahradníček Tel.: Hledám zahradu kdekoliv v Brně i okolí ve vlastnictví, možno i s chatou. Finance mám. Tel.: Koupím pozemek v Brně i okolí pokud možno stavební (menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání. Tel.: Koupím garáž kdekoliv v Brně i v horším stavu. Dohoda jistá. Tel.: Koupím rodinný dům v Brně k bydlení (větší i menší i ve špatném stavu, Brno i okraj). Jen solidně, platím hotově, jsem přímý kupec. Tel.: Kdo pronajme garáž na ul. Kneslova. Tel.: Nabízím práci z domu. Informace na tel. čísle , nebo na Oznámení změny veterinární praxe MVDr. S. Hladíka z ulice Ferrerova 9 na ulici Zvěřinova 23, která je vzdálena asi 200 m od původního působiště. Možnost parkování před objektem. Ordinační doba: Pondělí pátek Nově otevřeno i v sobotu 9 11 Těšíme se na Vaši návštěvu v nových prostorách od Kožní ambulance pro dospělé a děti (ordinace přestěhována z polikliniky Viniční) MUDr. Jiřina Procházková Sídliště Brno-Vinohrady, budova radnice Velkopavlovická 25, tel po 9 15, út st 9 15, čt 9 15, pá I n z e r c e

15 I n z e r c e 15

16 Černovické střípky Na křižovatce ulici Ostravská a Černovická došlo v ranních hodinách k nehodě dvou osobních automobilů Ukázky své činnosti předvedli žáci Střední školy potravinářské a služeb na Charbulově ulici Pramen vody přetékající vozovku na konci Vinohradské ulici před železničním viaduktem a silný mráz vytvořili přes vozovku nebezpečnou překážku. Ve večerních hodinách byly překročeny hodnoty polétavého prachu vznikajícího především z provozu vozidel V ranních hodinách došlo na Hladíkově ulici poblíž mostu přes Svitavu k nehodě pěti osobních automobilů Sběratelé kovu, nebo zloději přeřezali nebo poškodili řetězy a zámky u zahrádek podél řeky Svitavy. V seriálu televizní stanice Prima s názvem Prostřeno vystoupila černovická herečka Pavla Vitázková, rozená Ptáčková, žijící v mládí na Kotkově ulici Padělané oblečení, peněženky, kabelky a opasky za více než 5 milionů Kč našli celníci ve vietnamské tržnici na Olomoucké ulici. Šlo o zboží, které bylo v ohněm nepoškozených halách při lednovém požáru. V nově postaveném domě na rohu Olomoucké a Spáčilovy ulice byla otevřena pobočka ČSOB Na Havraní ulici kvetou kočičky. Z důvodu chřipkové epidemie byly zrušeny návštěvy v Psychiatrické léčebně Černovice přišly o expozici letecké historie, která se nacházela na Spáčilově ulici. Výstava byla přestěhována do Zábrdovic ZŠ na Štolcově ulici uspořádala ve spolupráci s Pedagogickou fakultou MU konferenci Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce se žáky s autismem v hlavním vzdělávacím prudu Přestože je stále zima, v závětří na Bolzanově ulici kvete talovín zimní (Eranthis hyemalis) V ranních hodinách 13 C. V Sociálním domě Charbulově 86 se uskutečnila prezentace Územního plánu města Brna. V MŠ na Elišky Krásnohorské 15, Kneslova 7 a Štolcova 21 se uskutečnily zápisy nových žáčků Sokol Brno IV uspořádal pro děti dětský karneval V deseti černovických domácnostech začalo výběrové šetření ČSÚ nazvané Životní podmínky, týkající se bydlení, pracovní aktivity, životní úrovně a životních podmínek. Podobné šetření probíhá v celé EU, v ČR bude provedeno šetření ve více než domácnostech. Dvoučlenná policejní hlídka sledovala provoz na nezvyklém místě u silničního mostu přes Svitavu na Olomoucké ulici ve směru z města V sále SOU Charbulově ulici se uskutečnila schůze ZO ČSZ (zahrádkářů), na níž Ing. J. Hladík sdělil přítomným, že v nejbližších letech se nepočítá s výstavbou v zahrádkářských prostorách a že obcí bude upravena cesta mezi Novými a Starými Černovicemi vedoucí podél železniční trati. Na schůzi byla také diskutovaná přítomnost bezdomovců v některých zahradních chatkách na jižním konci cesty, přičemž bylo poukázáno na skutečnost, že tyto chatky nejsou součástí zahrádkářské kolonie V restauraci Slunečnice uspořádala ZO ČČK (Červeného kříže) již tradiční Pochovávání basy s výbornou hudbou a dobrou zábavou výročí narození černovického rodáka a malíře Oldřich Rejnuše V parku u školy na Řehořově ulici přespával bezdomovec zabalený v igelitu přestože ranní teplota byla 5 C V upomínku na povstání v Tibetu zavlály v oknech dvou domů na Štolcově ulici tibetské vlajky. Pracovníci pošty, kteří se ohlásili s donáškou podkladů pro sčítání lidu se nedostavili Výskyt prvních motýlů rodu perleťovců v zahrádkách Teplotní rekord pro tento den 18,1 C Skupina šesti žáků trávící jarní prázdniny si uspořádala v zahrádkářských chatkách alkoholový mejdan. Zde byli nalezeni městskou policií a při zjištování výše alkoholu u jednoho z nich bylo zjištěno 1,5 promile V sále střední školy na Charbulově ulici se uskutečnil první černovický Josefský bál V 00,20 hod. nastalo astronomické jaro V závětří v předzahrádkách na Bolzanově ulici kvetou skalkové tulipány, narcisy, na několika volných plochách v obci podběl obecný Poblíž chodníku před střední školovou na Charbulově ulici se nachází neuvěřitelné množství odhozených nedopalků, o něco dál v porostu kolem ubytovny stejně neuvěřitelné množství pet lahví, papíru a jiného těžko definovatelného odpadu Rozhodný den pro zpracování sčítání lidu, bytů a domů Změna na letní čas. Uzávěrka příštího vydání Černovin bude 12. května Redakční rada si vyhrazuje právo vybrané příspěvky podle potřeby zkrátit a stylisticky upravit, za věcnou správnost odpovídá autor. Vydavatel není zodpovědný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátů a reklam a za případné jimi způsobené škody. Nevyžádané příspěvky se nevracejí a nejsou archivovány. Zpravodaj MČ Brno-Černovice Náklad výtisků Určeno k bezplatné distribuci Komise pro tisk a informatiku: předseda Ladislav Kotík, členové Mgr. Pavel Blažík, Jiří Vítek, Ing. Marie Navrátilová, Mgr. Miroslav Kubík, zapisovatelka Tamara Šikulová, Příjem příspěvků a inzerce na sekretariátu u paní Šikulové osobně v úřední dny (pondělí a středa na ÚMČ, Bolzanova 1, Brno, tel.: ) Sazba: Jonatán, grafické sdružení, Dvořákova 13, Brno, tel.: , Tisk: Arch-polygrafické práce, spol. s r.o., Charbulova 3a, Brno, tel.: MK ČR E Černovické střípky Tiráž

ČERNOVICKÉ HODY. srpen. Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech 5. 7. září 2014 tradiční

ČERNOVICKÉ HODY. srpen. Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech 5. 7. září 2014 tradiční ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 4/2014 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ srpen Vážení spoluobčané, jsme v druhé polovině srpna, děti si užívají zbytku prázdnin a dospělí se

Více

Tímto krokem se umožnilo občanům vyřizovat

Tímto krokem se umožnilo občanům vyřizovat Zpravodaj městské části Brno-Černovice č. 4 / 2011 srpen Slovo starosty Vážení spoluobčané, doba prázdnin a dovolených se chýlí ke konci a opět nastanou zaběhnuté všední povinnosti pro děti a jejich rodiče.

Více

Černovický ostatke. Černovická krojovaná skupina. v pátek 20. února 2009 od 20 00 do 01 00 hod. v restauraci Slunečnice na Faměrově náměstí

Černovický ostatke. Černovická krojovaná skupina. v pátek 20. února 2009 od 20 00 do 01 00 hod. v restauraci Slunečnice na Faměrově náměstí ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 1 / 29 leden SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, v minulém čísle Černovin jsem slíbil vyhodnocení Programového prohlášení Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Černovice

Více

Černovický OSTATKE. dětský karneval se zábavným programem pro děti. Místní skupina č. 48 Oblastního spolku ČČK Brno-město v Brně-Černovicích pořádá

Černovický OSTATKE. dětský karneval se zábavným programem pro děti. Místní skupina č. 48 Oblastního spolku ČČK Brno-město v Brně-Černovicích pořádá ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 1/2014 únor Místní skupina č. 48 Oblastního spolku ČČK Brno-město v Brně-Černovicích pořádá Černovický OSTATKE V pátek 28. února 2014 od 20.00 do 1.00 hod. v restauraci

Více

Motto: Už máte vypálené? Ano.

Motto: Už máte vypálené? Ano. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 2/2012 duben Černovická knihovna má nové prostory V pondělí 19. března 2012 byla za přítomnosti starosty Černovic Jiřího Hladíka, Libuše Nivnické, ředitelky Knihovny

Více

Černovické hody 2011. Z obsahu:

Černovické hody 2011. Z obsahu: ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 5/2011 listopad Černovické hody 2011 Černovice patří k městským částem, které se snaží udržovat širokou škálu lidových tradic a k těm patří i pravidelně konané

Více

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic.

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 3/2015 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ červen Vážení spoluobčané, jaro je v plném proudu a vy držíte v rukou třetí vydání Černovin v letošním

Více

Páteční dopoledne bylo vyhrazeno zvaní na hody a to stylově pomocí kočáru taženého koňmi.

Páteční dopoledne bylo vyhrazeno zvaní na hody a to stylově pomocí kočáru taženého koňmi. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 5/2013 říjen Vážení spoluobčané, Program byl zahájen již ve čtvrtek 5. září, kdy se v prostorách hostince Slunečnice stavěla máje. Páteční večer patřil taneční

Více

k propršení stropů, ovšem způsobené škody

k propršení stropů, ovšem způsobené škody Zpravoda j městské části Brno-Černovice č. 4 / 2010 srpen Slovo starosty Vážení spoluobčané, doba dovolených a prázdnin vrcholí, děti i dospělí si užívají závěrečnou dekádu srpna, protože prvního září

Více

dětský den v neděli 23. května 2010 od 15.00 hod.

dětský den v neděli 23. května 2010 od 15.00 hod. Zpravoda j městské části Brno-Černovice č. 3 / 2010 květen Slovo starosty Vážení spoluobčané, minulé číslo Černovin jsem končil informací o neumístění černovických dětí ročníku 2007 a starších v mateřských

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ v pátek 23. 1. 2015 od 19.30 hodin. v sále SOU Charbulova 106. Hudba: Šumichrást Malbohár. Kolo štěstí. Divadlo Slunečnice

PLES ZASTUPITELSTVA MČ v pátek 23. 1. 2015 od 19.30 hodin. v sále SOU Charbulova 106. Hudba: Šumichrást Malbohár. Kolo štěstí. Divadlo Slunečnice ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 5/2014 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ prosinec Vážení spoluobčané, je mi velkou ctí, že vás mohu touto cestou poprvé pozdravit a oslovit

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Kontrola veřejných prostranství

Kontrola veřejných prostranství Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 06 2 0 1 4 Na prahu léta Červen je tu a všichni malí i velcí vyhlížíme školní prázdniny a letní dovolené. Ještě před koncem školního

Více

Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech 6. 8. září 2013 tradiční. Vážení spoluobčané,

Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech 6. 8. září 2013 tradiční. Vážení spoluobčané, ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 4/2013 srpen Vážení spoluobčané, doba dovolených a prázdnin se přehoupla do druhé poloviny. Letošní počasí letních měsíců je houpačkové, první letní den občané

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

číslo 5 květen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 5 Co se děje se starým Albertem strana 3 a 4 Informace z radnice strana 6 Politické

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ

PLES ZASTUPITELSTVA MČ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 6/2013 prosinec V pátek 13. prosince 2013 ve 12 hodin bude v Areálu zdraví Kneslova otevřeno mobilní kluziště. Více informací o kluzišti, provozní době a ceníku

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

O SLATINĚ. v červenci letošního roku. Celkový počet bytů zde bude činit 283.

O SLATINĚ. v červenci letošního roku. Celkový počet bytů zde bude činit 283. A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 6 červen 2012 VÝSTAVBA SLATINY POKRAČUJE Na začátku loňského roku jsme na stránkách Aktualit pod tímto názvem zveřejnili rozhovor s vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

ŠIBŘINKY. VIII. setkání heligonkářů v Bosonohách. Slovo starosty. Kulturní kalendář a rok 2014

ŠIBŘINKY. VIII. setkání heligonkářů v Bosonohách. Slovo starosty. Kulturní kalendář a rok 2014 vydává statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 tel.: +420 547 422 710 www.bosonohy.cz XV. ročník, číslo 1, únor 2014 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz Slovo starosty Krásné

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Maškarní bál Z OBSAHU... Veselice sportovců Z dubské kopané... Společenská kronika Inzerce Poděkování Informace finančního arbitra MKZ zve...

Maškarní bál Z OBSAHU... Veselice sportovců Z dubské kopané... Společenská kronika Inzerce Poděkování Informace finančního arbitra MKZ zve... Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec zdarma Maškarní bál Z OBSAHU... Slovo starosty Z jednání RM... MP informuje... Počet obyvatel v roce 2011 Instalace E-BOXu Bilance za rok 2011 Výsledky

Více

O SLATINĚ PLNOHODNOTNÉ ČÁSTI SLATINY. č. 3 březen 2012

O SLATINĚ PLNOHODNOTNÉ ČÁSTI SLATINY. č. 3 březen 2012 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 3 březen 2012 PŘEČTĚTE SI: Strážník pro Slatinu str. 2 Policie varuje seniory str. 3 Fašanku, fašanku str. 5 Když všichni utíkají, oni přicházejí str. 7 Dětský koutek str.

Více

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013 1. Objekt centra služeb na Přemyslově náměstí 2. Projekt Všechny děti jsou naše pokračuje 3. Farmářské trhy ve Slatině 4. Místa pro děti v mateřských školkách 5. Budování nových parkovišť 6. Park Vlnitá

Více

Ďáblický. Jaro je tady...

Ďáblický. Jaro je tady... Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice duben 2011 Jaro je tady... A tak bychom se měli radovat. Ze slunečných dní, toužebně očekávaného tepla, prvních kvetoucích keřů a stromů, nádherně zářících

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu vydává statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 tel.: +420 547 422 710 www.bosonohy.cz XV. ročník, číslo 2, duben 2014 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz Slovo starosty

Více

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách?

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách? medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.EU Volná knihovna na Sýpce STRANA 4 Dětský den Mosty mezi námi STRANA 5 Openscale 2015 soutěž minimaket a old-timerů STRANA

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více