INFO OMMO OMMO HLAS PRO OBČANA! JE ČAS VOLIT ZMĚNU. A POŘÁD JE TO NA NÁS, OBČANECH Obsah:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFO OMMO OMMO HLAS PRO OBČANA! JE ČAS VOLIT ZMĚNU. A POŘÁD JE TO NA NÁS, OBČANECH... 31. 08. 2014. Obsah:"

Transkript

1 Obsah: Tohoto čísla je věnován opět převážně komunálním volbám na podzim letošního roku! Čtěte, prosím! Představujeme názory některých kandidátů OMMO H. Svobodová: Role informací v dnešním světě: globalizace? Ano, i ebola? V. Balín komentuje dění v mostecké nemocnici (zdroj: vlastní) VOLBY DO ZASTUPITELSTEV MĚST A OBCÍ. VOLÍME 10. A OMMO KANDIDUJE V 8 MĚSTECH A OBCÍCH BAKOV N. J., LOM U MOSTU, LOUKA U LITVÍNOVA, MOST, ŠLUKNOV, TŘEBOŇ, ÚJEZD U BRNA, UNIČOV. OMMO HLAS PRO OBČANA! JE ČAS VOLIT ZMĚNU. A POŘÁD JE TO NA NÁS, OBČANECH Nepravidelně pravidelný obšťastník politického hnutí Občané městu, město občanům (OMMO), roč. IV., č. 40, srpen září 2014.

2 Vážení čtenáři, přemýšlím, jak tento text co nejlépe uvést. A tak se budu držet tématu, s nímž se bezpochyby ještě setkáme v průběhu příštích týdnů, tedy VOLBY. Už jsme v předchozím čísle, a především na webu sdělili, že politické hnutí OMMO kandiduje. Nyní se již zcela určitě můžete, pokud jste tak neučinili, seznámit s jeho kandidáty a volebními programy na Průběžně budeme představovat ty z kandidátů, kteří budou ochotni sdělit něco o sobě, o svých zájmech a důvodech, proč kandidují. V tomto čísle se už s některými z nich můžete seznámit, a přečíst si jejich názory také na politiku. Apropós, politiku Chápu, že to slovo řada z Vás přímo nesnáší. Mně osobně se líbí a často o něm přemýšlím. Pravda, asi to některé z Vás udiví čtu si o politice také od těch, kteří o ní pojednávají nejen jako o teorii, ale také v ní nějaký ten čas působili. Jistě mě proto nejen oni již mnohem dávno přesvědčili, že o politice je třeba vědět, resp. se o ní učit, ale zkusit v ní třeba i sem tam něco prosadit. A protože se mj. zabývám také politickou symbolikou a jejím významem, resp. tím, co dělá právě politiku politikou a co jí odlišuje od všech ostatních oblastí našeho života, nepřekvapuje mě, že nemalá část občanů s ní tzv. nechce nic mít. Bohužel, nejen já je zřejmě zklamu, když napíšu, že, i když se o to snaží sebevíc, stejně s ní nakonec hodně společného má. To nechci děsit, dokonce si vymýšlet, jen konstatuji fakt. A považuji za důležité, když mohu napsat - konstatovat fakt, protože to je něco, co sice mohu z nějakých důvodů ignorovat, překročit, zavřít před tím dveře, nečíst noviny, nesledovat internet, TV atd., co mě ale nakonec stejně dožene, půjdu-li do běžného marketu koupit si třeba rohlík anebo na úřad za účelem vyřízení nějaké záležitosti. Pro příklad sáhnu z docela nedávné zkušenosti, kdy mi jedna osoba zadala otázku: jak si myslím, že to všechno u nás v zemi dopadne. Musím napsat, že mi mj. sdělila, že se spíše brání sledovat TV a všechna ta tzv. média 1

3 atd. Chápu, tento přístup dobrovolné a domnělé izolace, či dokonce uvědomělé ignorance, je mi znám. Ono totiž nejde ani tak o ignoranci, protože tu více nebo méně úspěšně předstíráme občas každý. Přitom nikomu z nás se tento způsob myšlení a chování nemůže dařit beze zbytku, resp. předstíráme ji často víc, než jsme si sami ochotni připustit. Za svůj život se mi podařilo x-krát slyšet mj. také slovo ignorant, což není zdaleka totéž co ignorovat. Ignorantem se často můžeme stát, aniž bychom cokoliv museli ignorovat. Prostě jde spíše o takové povrchní označení někoho, o jehož myšlení, chování, zejména ve vztahu k sobě samým si myslíme, že nás ten nebo ta přehlížejí a jejichž sociálněkulturní rozhled je velmi omezený. Obvykle se bláhově přitom pokoušíme o nějakou změnu Pojem ignorovat s sebou však nese aktivní i pasivní hledisko, které na první pohled nemusí být rozpoznatelné a můžeme ho zaměnit s nevědomostí, což ale bývá jen částí projevu uvedeného, spojeného zejména s naším chováním. Ignorujeme, resp. se o to snažíme často vědomě, abychom naopak vyvolali zájem odjinud, nejlépe druhých o sebe. Mnohdy tak vlastně provokujeme zájem o sebe sama. Ale chápu, možná stačilo tohoto intro-diskursu. Politika z pohledu svého významu, i toho, že se nám v ní řada věcí nelíbí, by se právě aspektů ignorování měla zbavovat, resp. měla by se, a je i takto definována, tedy, jde o disciplínu, která se vztahuje. Jedním z vyjádření tohoto vztahu, resp. vztahů jsou i VOLBY. A to jsou i ty komunální, k nimž v říjnu směřujeme a v nichž náš hlas opřený o zákony této země ovlivní fungování řady našich měst a obcí. I to je tedy politika. A tvrdit proto, že nás politika nezajímá, netýká se nás, je nejen nesmysl, bohužel, i naše hloupost, pokud se nutíme k takovýmto názorům. Tou nejbližší zkouškou budou právě podzimní volby do zastupitelstev měst a obcí. Ptáte-li se jak nebo proč? No, protože pokud by Vás politika, v tomto případě ta komunální, opravdu nezajímala, jak asi může vypadat Vaše rozhodování v těchto volbách! Jak a podle čeho se budete tedy rozhodovat, komu dáte svůj hlas? Nebyl by to od Vás přeci jen tak 2

4 trochu hazard s vlastním volebním právem, názory a postoji, pokud byste rezignovali nebo si prostě jen tak řekli - mě politika nezajímá? Mohu Vás ujistit, že i když si mnozí z Vás toto třeba i s jistou dávkou tzv. falešné hrdosti řeknou, politiku přesto budete zajímat právě Vy. A to i v tom v případě, že se projevíte jako pasivní činitel v procesu rozhodování, komu dát svůj hlas. Tedy, že třeba k volbám prostě nepůjdete. Politika totiž má své objektivní i subjektivní faktory. Tzn., jsou věci, které v ní s hrdostí nebo bez ní ovlivníme, ale i ty, které se prostě dějí, protože společnost se řídí zákonitostmi, které jako jednotlivci spoluvytváříme a teprve na úrovni celku nabývají určité systémové podoby. Takže, pokud právě nyní říkáte, že stačilo těch keců, co tu čtete Jo, stačilo. Přesto ale nestačilo a měli bychom všichni velmi pečlivě zvážit, zda přeci jen tu politiku nezkusit tak, aby nám nepřipadala tak špinavá a přeci za ni mít odpovědnost. Třeba tu, danou volbou subjektu, jeho kandidátů, lidí, o nichž si myslíme, že to v ní budou dělat tak, že to bude více odpovídat tomu, co bychom chtěli, aby bylo v naší obci a městě v našem zájmu a dle našich představ. A hlavně si přestaňme iluzorně myslet, že tím vhozením hlasovací lístku to všechno končí. Nikoliv! Chtějme, aby to pokračovalo, abychom o té politice, která se dělá v našem městě a obci věděli, ba co víc ovlivňovali ji co nejvíc. Politické hnutí Občané městu, město občanům (OMMO) Vám nabízí možnost PARTICIPACE, tedy účastnit se na věcech, které se Vašich zájmů a potřeb na úrovni obce a města dnes a denně týkají. Navrhuji proto: zkusme zvážit svou volbu opravdu dobře! /Hana Svobodová/ 3

5 INFO OMMO poznamenává: Občané městu, město občanům /OMMO/ - je koho volit Seznamte se s kandidáty politického hnutí Občané městu, město občanům (OMMO) na Zároveň nahlédněte do volebních programů v místech, kde OMMO vysílá své kandidáty do podzimního volebního klání. Než učiníte závěr o své volbě, zvažte, v čem spočívá Vaše spokojenost nebo nespokojenost s děním ve Vaší obci nebo městě. A zda tedy např. volit změnu v podobě volby kandidátů OMMO s ohledem na to, jak je znáte a jaká je jejich programová nabídka. Možná najdete i některé užitečné důvody, s nimiž budete ochotni spojit svou volbu, svůj hlas právě s kandidáty OMMO. V tomto čísle se Vám představí někteří kandidáti OMMO a sdělí Vám své názory z měst a obcí, v nichž kandidují. Budeme v tomto záměru pokračovat i dále směrem k podzimní komunálním volbám a nabídneme Vám další osobnosti z kandidátek OMMO. Předkládáme také možnost, pokud Vás někteří kandidáti zaujmou natolik, že se jich budete chtít na jejich názory a postoje zeptat podrobněji, využijte kontaktu na adrese Stále můžeme být v kontaktu prostřednictvím informací na webu OMMO Vaše podněty a názory uvítáme, stejně jako se budeme snažit odpovědět na Vaše příp. dotazy. 4

6 N A K T E R É S E H O D L Á P O L I T I C K É H N U T Í O B Č A N É M Ě S T U, M Ě S T O O B Č A N Ů M ( O M M O ) O R I E N T O V A T A O R I E N T U J E V E S V Ý C H P R O G R A M O V Ý C H V Ý C H O D I S C Í C H T A K É P R O K O M U N Á L N Í V O L B Y : P A R T I C I P A T I V N Í Ú Č A S T O B Č A N Ů N A T V O R B Ě K O M U N Á L N Í P O L I T I K Y V Ý Z N A M N Ý P O D Í L O B Č A N Ů P Ř I R O Z H O D O V Á N Í O R O Z P O Č T U M Ě S T A A O B C E ; P O S Í L E N Í J E D N O H O Z O R G A N I Z A Č N Í C H N Á S T R O J Ů T O H O T O R O Z H O D O V Á N Í, U S T A V E N Í O S A D N Í C H V Ý B O R Ů V J E D N O T L I V Ý C H Č Á S T E C H M Ě S T A ; V Ý R A Z N Ý P O D Í L O B Č A N Ů, O B Č A N S K Ý C H I N I C I A T I V N A K O N T R O L E P O L I T I C K É A E K O N O M I C K É Č I N N O S T I V R Á M C I V E D E N Í M Ě S T A A O B C E ( V Ě T Š Í Ú Č A S T O B Č A N Ů V P O R A D N Í C H A I N I C I A T I V N Í C H O R G Á N E C H Z A S T U P I T E L S T V A A R A D Y ) ; N Ě K T E R É A L T E R N A T I V N Í P R V K Y R E A L I Z A C E O B Č A N S K É Ú Č A S T I N A Ž I V O T Ě M Ě S T A A O B C E V P O D O B Ě N A P Ř. T Z V. P E R M A K U L T U R Y Č I L I O B Č A N S K Ý C H A K T I V I T R E S P E K T U J Í C Í C H P Ř Í R O D U A Ž I V O T N Í P R O S T Ř E D Í O B E C N Ě, S A K C E N T E M T R V A L E U D R Ž I T E L N É H O R O Z V O J E, V Č E T N Ě R E G E N E R A C E P Ř Í R O D N Í C H Z D R O J Ů S A M O T N Ý M I O B Č ANY ( P. S. C H O D N Í K Y A P A R K O V A C Í M Í S T A J S O U F A J N, A L E M Á M E T U I D O S T Z A N E D B A N Ý C H P A R K Ů A C H Ř A D N O U C Í Z E L E N Ě, C O Ž J E S T A V S V Ý R A Z N O U P R O G R E S Í ) R O Z U M N Ě J Š Í A O D P O V Ě D N Ě J Š Í I N V E S T O V Á N Í P R O S T Ř E D K Ů M Ě S T A ( N A P Ř. V M O S T Ě Z A M I L. M O H L O B Ý T V Í C E N E Ž J E N O P R A V E N Á S P O R T O V N Í H A L A ), S T O P D A L Š Í M U R O Z P R O D E J I M A J E T K U M Ě S T A T Z V. Z A H U B I Č K U, J A K O N A P Ř. P R O D E J K D R E P R E V R E A L I Z A Č N Í H O D N O T Ě S K O R O M I L. Z A 2 8 M I L. K Č ), B O J S K L I E N T E L I S M E M A U P Ř E D N O S T Ň O V Á N Í M S P Ř Á T E L E N Ý C H S U B J E K T Ů S P O N Z O R U J Í C Í C H Č I N N O S T P O L I T I C K Ý C H S T R A N A H N U T Í S E D Í C Í C H N A M O S T E C K É M M A G I S T R Á T U ) 5

7 V duchu výše sepsaného se budou taktéž odvíjejí programová východiska polit. hnutí OMMO v těch městech a obcích. Neváhejte a kontaktujte nás prostřednictvím našeho webu kde najdete vše potřebné, jak dál postupovat, pokud se chcete s námi na těchto záměrech podílet. Jsme toho názoru, že pouze vhozený hlas občana-voliče do volební schránky už opravdu nestačí. Je načase, aby většina z nás začala do věcí o rozhodování, organizaci a kontrole také účinně, spolu a osobně zasahovat. Bakov nad Jizerou: Lom u Mostu Louka u Litvínova Most Uničov /Volební programy z dalších míst nabídneme v příštím čísle INFO OMMO./ 6

8 Vážení občané, Mgr. Bc. Petra Bartáčková, lídr kandidátky OMMO v Újezdu u Brna dovoluji si Vás oslovit před nadcházejícími komunálními volbami jako lídr kandidátky politického hnutí Občané městu, město občanům v Újezdě u Brna. Už samotný název hnutí, za které jsme se rozhodli kandidovat, hovoří za vše, říká, o čem by měla být komunální politika, jak chceme fungovat my, pokud dostaneme Vaši důvěru. V našem městě je poměrně složitá situace. Již několik let mezi sebou soupeří koalice a opozice. Vzhledem k rozložení sil v zastupitelstvu se nejedná o vyrovnaný boj. Hlasování u nás probíhá tak, jak probíhá, a demokratické principy? O těch většinou nemůže být ani řeč. Mnoho občanů při každých volbách doufá, že konečně vyhraje někdo jiný, že přijde změna. Proto bychom se i my chtěli zapojit, podílet se na chodu města, hlasovat tak, jak si myslíme, že je to pro nás všechny správné, a ne tak, jak nám řekne někdo jiný nebo jak hlasuje většina. Chtěli bychom, aby vše, co se v našem městě děje, bylo pro všechny, ne jenom pro vyvolené. Rádi bychom, aby podpora ze strany města plynula jak seniorům, kteří se bez pomoci druhých neobejdou, tak našim dětem, rodinám, pracujícím, spolkům a sdružením, zkrátka všem. Nemyslíme si, že by současné vedení našeho města dělalo všechno špatně. Je za nimi vidět kus práce. Co v jejich politice ovšem zcela chybí, je rovný přístup ke všem, naslouchání hlasu občanů a respektování názoru druhých. Naši kandidátku jsme se snažili složit tak, aby byly zastoupeny všechny věkové kategorie, od mladých po seniory, a zároveň, aby každý z nás mohl ať už dle své profese, nebo zkušeností, přinést konstruktivní nápady. Na naší kandidátce najdete studenty, právníky, učitele, živnostníky i seniory. Máme zkušenosti s prací na úřadech, ve školách, domovech pro seniory, evropskými dotacemi. Chceme naslouchat Vám všem, chceme naslouchat hlasu občanů, protože právě Váš hlas je pro nás důležitý a inspirativní. Proto Vás chceme touto cestou požádat. Přestaňme si říkat, že se nic nezmění, že zase vyhraje ten či onen, že to stejně nemá cenu. Pojďme všichni 10. a k volbám a pokusme se o změnu. 7

9 Proč kandiduji? Jaroslav Saska, živnostník, kandidát OMMO, Most Ke kandidátce hnutí Občané městu, město občanům (OMMO) jsem se přidal na základě oslovení a komunikace s jeho jednatelem panem Balínem, kterého znám. Proč jsem tak učinil? Je řada důvodů. Uvedu ty, podle mého názoru zásadní, které mě jako občana města Mostu trápí: prostor, podmínky a svoboda podnikání - jako příklad uvedu osobní zkušenost. V našem domě bylo vyhlášeno výběrové řízení na výměnu vstupních dveří. SBD Krušnohor mě na základě požadavku naší správcové oslovil. Při samotném výběrovém řízení vyšlo najevo, že jsem nedodal několik nikoliv zásadních podkladů, i když jsem s firmou byl v rozhodující otázce cenové nabídky velmi vstřícný. Bohužel, i přes následné dodání požadovaných dokumentů jsem při získání zakázky neuspěl. Po takto získaných zkušenostech se ptám: proč několik tzv. zainteresovaných zaměstnanců SBD Krušnohor rozhoduje o výběrovém řízení namísto dotčených samospráv? Vždyť peníze stejně zaplatí právě vlastníci bytů z fondu údržby a oprav. Zřejmě jsem nepochopil vzorec dej = dostaneš. Neprůhledná politika výběrových řízení pro drobné podnikatele, živnostníky je velkým problémem, který trápí jistě většinu slušných a poctivých podnikatelů; mechanismus fungování sociální politiky panující v našem státě a dotýkající se také jednotlivých regionů. I když to je téma tzv. celostátní politiky, ve městě Most je to velmi citlivý problém. Bydlím v místě, kde jsou spousty tzv. nepřizpůsobivých občanů (a vůbec nejde jen o barvu pleti). Jeden z mnoha příkladů. Máme krásně opravený park v tř. Budovatelů. Pro naše starší občany přímo super místo k odpočinku. Ale! Zkuste se projít v parných dnech jen tak procházkou směrem k magistrátu. Katastrofa! Onen opravený park připomíná veřejné koupaliště + sběrný dvůr směsného odpadu + veřejné záchodky. Obyčejný člověk se tudy snad i bojí projít. Proč nehledat možnosti jak vyplácení sociálních dávek propojit na práci pro město a občany nebo tyto prostory řádně zajistit před devastací, a pořádek by zde zajišťovali právě ti tzv. jinak nezaměstnatelní. Je více než zarážející, že se tolik plýtvá s daněmi těch, co poctivě pracují, aniž mohou ovlivnit, jak je s nimi pak naloženo. Mohu se taky např. ptát: kde jsou strážci pořádku, kteří by měli společný majetek chránit a často i bezpečnost nás, občanů? A přitom na finanční zajištění MěP Most jdou desítky miliónů korun. Vybírání pokut od řidičů, za což jsou strážci zřejmě nějak hodnoceni, je jistě důležité, ale jistě by to neměla být jakási doplňující činnost, namísto práce v ulicích, kde je často velmi slabá až žádná. Dovedl bych si např. představit zakomponovat do aktivit tzv. nezaměstnatelných, aby institut veřejně prospěšných prací pro město a na místech, která to opravdu vyžadují, byl zohledněn také s přihlédnutím k vyplácení sociálních dávek. Mohlo by to sloužit ku prospěchu nejen městu, ale i ke kvalitě sociálních a pracovních návyků těchto lidí; aktivity pro naše děti další nemalý problém, který je v našem městě. Máme letní prázdniny. Většina dětí pracujících rodičů je na táboře, u babiček atd. Ale nemalá část dětí a mládeže se poflakuje od ranních hodin po ulicích. Máme tady SVČ. Rád bych viděl větší dotace na práci s mladou generací, na níž bude záviset fungování našeho státu do budoucna. Sám mám dva syny v pubertálním věku. Aktivity pro tyto děti prostě nejsou nebo jsou tak drahé, že si to standardně pracující člověk rozmyslí. Věřím, že jsou spousty dobrovolníků (učitelé, rodiče, atd.), kteří by sami, bez horentního zisku přiložili, jak se říká, ruku k dílu, a 8

10 našim ratolestem se věnovali. Možná by to mělo za následek i pozitivní změny ve vztazích lidí napříč generacemi. I v tomto bych viděl díl programově zaměřených aktivit v Mostě. Pokud jsem si dobře přečetl volební program OMMO v Mostě, za nějž kandiduji, tyto záměry dobře zvažuje např. vytvořením samostatného teenagerského klubu pro tuto věkovou skupinu mládeže. I to ovlivnilo moje rozhodování za tento subjekt v Mostě kandidovat. Medailonek kandidáta a jeho komentář k zásadním bodům volebního programu OMMO pro komunální volby v Mostě Ing. Karel Mayer, Ph. D., kandidát OMMO, Most V Mostě jsem se narodil a celých 37 let zde žiji. Nejprve jsem absolvoval základní školu, abych mohl nastoupit na školu střední a jako rodilý Mostečan jsem nemohl zakotvit jinde než na Střední škole technické ve Velebudicích, kde jsem studoval obor mechanik strojů a zařízení. Po ZVS jsem nastoupil jako vedoucí projekční kanceláře do tehdejšího Chemopetrolu Litvínov, poté jsem působil jako učitel a preventista patologických jevů na základní škole, abych se následně dal na dráhu manažera v oblasti údržby strojního zařízení v průmyslových podnicích. Během profesního života jsem při zaměstnání postupně studoval na VŠB - Ostrava na detašovaném pracovišti v Mostě, Masarykově ústavu vyšších studií v Praze a na technické fakultě při ČZU v Praze, kde, stejně jako na Technické Univerzitě v Liberci, působím jako invited speaker, externí lektor, školitel a oponent absolventských prací. Kromě vlastní profese a přednáškové činnosti na vysokých školách se věnuji osvětě v oblasti průmyslového inženýrství v rámci mezinárodních konferencí a fór. Na Institutu průmyslového inženýrství v Liberci působím jako mentor vzdělávacích programů a auditor výrobních procesů v průmyslových podnicích. Možná si po přečtení mého životaběhu řeknete á, jakýsi studiózo, co ten může vědět o reálném životě města? Neurazím se, protože vzdělání a profesní zdatnost, zejména v chybějících technických oborech, by mělo být pro budoucnost našeho statutárního města Mostu a hlavně jeho občany to pravé ořechové. V komunálních volbách v roce 2014 za hnutí OMMO kandiduji z několika důvodů. Prvním, je možnost něco změnit z pozice nezávislého kandidáta OMMO, nezatíženého stranickými povinnostmi a lobbingem. Druhým důvodem jsou osobnosti OMMO, které osobně znám a jsou mi lidsky blízcí a třetím je smysluplný, velice reálný program OMMO, který nabízí lidem v mém rodném městě. Jako občana, a zejména jako rodiče, mě zajímá otázka kapacit předškolních a školních zařízení, a především kvalita poskytovaných služeb v oblasti vzdělávání dětí a mládeže a jejich volnočasových aktivit. Zde v našem městě je co napravovat. Pro předškolní děti není dostatek volných míst v mateřinkách i jeslích, a matky předškoláků, i kdyby samy chtěly pracovat, nemohou, protože kulhající systém a nečinnost zkostnatělého, investičně jednostranně zaměřeného vedení města a jím ovládaného úřednictva z nich dělá přítěž a sociálně vyloučenou skupinu, která nenachází na trhu práce uplatnění právě díky přítěži v podobě dítěte. Dítěte, které jednou má dle vzoru svých rodičů vytvářet přidanou hodnotu a přispívat do státní kasy daněmi. Kde má brát ovšem onen vzor, když jeho matka nenajde uplatnění a je uvržena do sociální pasti? Tažení na tzv. nepřizpůsobivé nebo spíše rovnou cikány bývají velice laciným zdůvodňováním a hledáním příčin pro svou neschopnost ve státní správě i samosprávě. Zde nemají čisté svědomí ani zaměstnavatelé, kteří nenabízí dostatečné 9

11 příležitosti takto handicapovaným ženám a sociálním skupinám, a co víc, žena vracející se do zaměstnání po mateřské dostává výpověď pro nadbytečnost. Podobné je fungování úřadu práce v oblasti tzv. rekvalifikacích či systematické práce s dlouhodobě nezaměstnanými, přitom prokazuje až příliš alibistických prvků, kdy se většina nabízených a realizovaných projektů jako aktivní nástroj zaměstnanosti jen tváří. Jestli takováto situace má být standardem dnešní společnosti, pak se za takovou společnost, byť jako její nepatrná, skoro nevýznamná součást stydím a udělám vše, abych toto pomohl měnit. Využití potenciálu mladých matek s dětmi v předškolním věku je jednou z mých osobních priorit při naplňování programu OMMO v sociální oblasti. Vážení čtenáři, občané Bc. Zdeněk Drexler, policista, kandidát OMMO, Mostu Mám-li se jako kandidát politického hnutí Občané městu, město občanům (OMMO) představit a říci, co považuji pro sebe i vás za hlavní, pak asi vzhledem k tomu, že jsem aktivně sloužícím policistou a zároveň předsedou Unie bezpečnostních složek pro Policie ČR, je mým hlavním bodem zájmu logicky bezpečnost občanů ve městě a podmínky, za nichž pracují ti, co se o ni mají postarat. Tím, že jsem policistou tzv. z ulice, vím, že občany našeho města trápí spousta problémů v oblasti bezpečnosti. Jistě je také důležité, když se politici zabývají a snaží se vytvářet podmínky pro boj organizovaným zločinem a nejzávažnější finanční kriminalitou a dávají si tímto směrem laděné cíle do svých programů. Trochu komické se mi jeví, že pak v této síti uvízne následně právě nejeden z nich. Dokonce i zde v Mostě s tím máme nepříliš dobré zkušenosti. Ale jak vím, my, občané města Mostu (a samozřejmě i jiných měst) se denně nepotýkáme s milionovými podvody, daňovými úniky, únosy lidí a podobnou problematikou. Nás trápí ta, tzv. banální trestná činnost. Nás trápí právě to vykradené vozidlo, vykradený sklep, ukradené jízdní kolo, "feťáci", vandalové a nepřizpůsobiví spoluobčané. Z uvedených důvodů jsem se rozhodl kandidovat za hnutí Občané městu, město občanům. Už z názvu vyplývá hlavní princip, který je mi sympatický, kdy občan svého města vyvíjí činnost pro své město a m ěsto mu naopak vytváří podmínky ke klidnému a bezpečnému žití. Nikdy nebylo mým cílem se pouštět do nějaké přehnaně aktivní, politické kariéry, ale postupem času jsem si uvědomil, že pokud chce člověk něco vykonat tak, aby to bylo prospěšné většímu okruhu obyvatel, nemůže to konat jako samostatná jednotka, z pohodlí svého obývacího pokoje nebo tzv. kritikou od piva. Pokud bych měl být konkrétnější k některým cílům týkajícím se bezpečnostní problematiky v Mostě, pak by určitě stálo za to zabývat se Městskou policií Most, kdy je třeba hovořit, jak s obyvateli města, tak se samotnými strážníky, kteří mají určité vize, jak posunout jejich každodenní činnost na lepší, vyšší stupeň. Takového policistu, který z nich nedělá jen bezduché "trhače" blokových pokut, kterých musí donést určité množství. Je třeba, aby strážník byl ve "svém" městě, u svých" občanů v úctě, a ne ten, kdo "mi zas dal pokutu". A co je nejdůležitější: strážník Městské policie Most bude vykonávat službu a dohled všude 10

12 stejně, a ne podle toho, kdo byl zrovna zvolen do zastupitelstva!!! Není možné, aby někteří jedinci měli městskou policii jakou svou ochranku! Je třeba se zabývat dále problematikou heren, které jsou kromě svého hlavního účelu - hry a zábavy, také doupětem, kde kvete trestná činnost. Zaregistroval jsem petici, která vyšla vniveč. Máme zde černé, neregistrované herny apod. A cvičení jakési zásahové jednotky jsoucí ne na hraně, ale spíše za hranou zákonného vymezení činnosti městské policie, což asi nebude tím pravým ořechovým pro zkvalitnění její práce. Problémů máme ve svém městě mnoho, a mohl bych o nich psát dlouhou dobu, a to jak z vlastní praxe, tak z názorů obyvatel města Mostu, které slýchávám. Nehodlám před volbami slibovat nic ve smyslu "zvolte mě a určitě se budete mít lépe a bezpečněji!", protože mi to připomíná ono okřídlené - "nikdo Vám nedá to, co já vám slíbím!". Jediné, o co se budu i nadále snažit, je to, abychom společně, my, občané města Mostu, dosáhli toho, abychom se ve svém městě cítili lépe, bezpečněji. Vždyť i ten politik, zastupitel je občanem města, a ne něco víc. Foto vlastní: Most a okolí 11

13 Role informací v dnešním světě: globalizace? Ano, i ebola zřejmě kráčejí ruku v ruce. Když se před nějakým časem v médiích objevily kusé zprávy o šířícím se infekčním onemocnění označovaném jako virus ebola, mj. rozpoznatelný jako krvácivá horečka, na africkém kontinentu, možná jsme si my, v Evropě, toho ani příliš nevšímali. Snad jsme tomu nevěnovali pozornost také proto, že přeci jde o Afriku a ta je od nás, Evropy, tzv. daleko. Co to ale dnes vlastně znamená, když se řekne, že je něco daleko? Je to o tom, čím např. malé dítě myslí např. situaci, když nemůže dosáhnout na oblíbenou hračku, ve své blízkosti přestane zaznamenávat osoby, na něž je fixováno, anebo když jsme rádi, že nás cosi minulo, co pro nás mohlo představovat nějaké riziko, či se nám naopak nedostalo toho, po čemž jsme z nějakých důvodů toužili? To vše může znamenat, když se řekne daleko. Jak moc nebo málo daleko je to či ono, si nemohu dovolit posuzovat, protože jde vždy o konkrétní případy výskytu toho nebo onoho. Ale Co však již nyní můžeme s jistotou říci, že globalizace zasahuje lidské životy natolik, že sotva se můžeme spolehnout na kusé konstatování, že to nebo ono je přeci daleko. Prostě bez odpovídajících, měřitelných hodnot si to dovolit prostě nemůžeme. Přitom pojmy jako možná nebo pravděpodobně jsou verbálně zřejmě těmi nejpravděpodobnějšími významovými označením, kterými se v takových případech můžeme vyjádřit ke zkoumanému jevu na běžné úrovni našeho vnímání a chápání. Ani zdaleka je ale v tak závažných situacích můžeme považovat za vyčerpávající. I proto mě cca před několika měsíci poněkud překvapila zpráva v médiích, že rozšíření eboly v Evropě, tedy i u nás údajně nehrozí 1. Pro upřesnění uvedu, že nepatřím k těm, kteří z jakýchkoli důvodů fandí šíření tzv. poplašných zpráv, příp. propadají něčemu, co se dá nazvat řízenou panikou. Asi jako většina, zaznamenám-li nějakou informaci, analyzuji její význam vztahově, čili do jaké míry se mě také může dotýkat. S onou zprávou o rozšíření viru ebola se mi však tuto informaci vytěsnit ze zorného pole nepodařilo, a to i s ohledem na další vývoj. Dnes, po nějakém čase, kdy už víme, že i v Evropě sledují několik desítek podezření na onemocnění tímto virem, stejně jako to, že je min. jedna oběť v podobě španělského duchovního, musím stále více přemýšlet o tom, proč se ještě skrze (nejlépe) mediální sféru uchylujeme 2 k informacím, které s ohledem na závažnost sdělovaného propadají tzv. vlastní výlučnosti o správnosti a interpretaci, resp. dezinterpretaci, významu toho, co sdělují, chcete-li potenciální pravdivosti plynoucí z daných skutečností. Ebola bez diskuzí představuje závažné riziko, šíří se mezi lidmi a zvířaty, a to tělními tekutinami. Zvážíme-li panující hygienické, sociální a kulturní podmínky v nejčastějších oblastech výskytu, v současnosti v zemích západní Afriky, pak už jen epidemiologický charakter dává tušit potenciální 1 Postupně se informace přeci jen korigují a hlavní hygienik upřesňuje: Zavlečení eboly do Česka je reálné, ale virus by se tady snadno nešířil IN 2 šíří se 12

14 míru dalšího šíření. Co však v celé věci hraje velmi zásadní roli, je migrace nejen místního obyvatelstva, ale i přítomnost turistů a dalších osob z různých zemí světa. Vyloučit tedy kontakty s ohnisky a dalším rozšířením nákazy je téměř nemožné, až nebezpečné. Považuji proto za vcelku lehkovážné tvrdit do veřejného prostoru, že rozšíření tam či jinde - byť jen zatím - nehrozí. Existuje-li totiž pohyb lidí mezi státy, ale i celými kontinenty, navíc technicky usnadněný co do rychlosti a dostupnosti z pohledu vzdálenosti, nelze vyloučit v této souvislosti naprosto nic. Jinými slovy, globální svět s sebou nese i globální charakteristiky, včetně rizik, která můžeme, ale především v mnoha ohledech ani nedokážeme ovlivnit. A s ohledem na uváděné symptomy onemocnění zmíněným virem 2 21 dnů 3 je třeba být o to obezřetnější, neboť Prvotní symptomy jsou neurčité, což ztěžuje včasnou diagnostiku nemoci. 4 A snad jen ještě malou poznámku k celkovému vysvětlení. Role informací byla a je zásadní, je o to zásadnější, ovlivňuje-li životy lidí v těch nejcitlivějších sférách, což je mj. zdraví a jeho ochrana. Je tedy na místě s informacemi tohoto charakteru zacházet nikoliv nahodile, ale velmi uvážlivě, a opírat se přitom o zkušenosti, které mohou být očima jedné země vnímány naprosto nevyváženě vzhledem k těm odjinud. Práce s informacemi je dnes založena na používání nejen moderních informačních technologií a prostředků, přesto je stále tím určujícím činitelem (zřejmě i limitem) člověk a jeho myšlení, rozhodování a jednání. To v podobných případech může ovlivnit životní situaci nejen jeho samotného, ale především mnoha dalších. Vrátím-li se proto k názvu tohoto článku Globalizace? Ano, i ebola. Chcete-li jestli A, B, pak C je správně, tedy informovanost. A to i za cenu, že se na některé aspekty bude hledět nikoliv prizmatem pouhých konzumentů informací všeho druhu, ale z hlediska větší odpovědnosti a zainteresovanosti. To mj. souvisí i s celkovou orientací lidí v problematice dnešního světa, kterou nelze odbýt marginálním hodnocením jak daleko je to nebo ono, poněvadž o to blíž obvykle ten nebo onen problém bývá. Jeho důsledky pak nás o to více zaskočí. H. Svobodová Boj o mosteckou nemocnici na pokračování? Dne přinesl Mostecký deník.cz další díl seriálu o tom, kdo nakonec uchvátí Nemocnici Most a zda zůstane nadále odštěpných závodem, součástí KZ Ústí n. L, a.s., anebo bude pod kuratelou statutárního města Most, resp. jím vytvořené akciové společnosti, která o své místo na slunci (nebo svých otců zakladatelů?) začne bojovat zadlužením ve výši 700 mil. Kč na nutné investice do tohoto zdravotnického zařízení. Je zajímavé, že se jen tak, od boku ze štábu mostecké revoluce ze sídla SBD Krušnohor a i Sdružení Mostečané Mostu na ulici ČSL v Mostě, vypálila částka právě oněch 700 mil. Kč bez nějakého hlubšího rozboru nutných oprav a investičních akcí do budov i zdravotnické techniky a materiálu. O lidi samozřejmě také jde, ale až v druhé či další fázi. Zatím se občané a zdravotnický personál musí spokojit ujišťováním, že by přechodem na město byli všichni 3 CO JE EBOLA?. IN LÉKAŘI BEZ HRANIC [ONLINE]. DOSTUPNÉ: [CIT ] 4 Tamtéž. 13

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Měšický zpravodaj Srpen 2014 Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Mšenské Pokličky Tip na výlet - strana 35 Stavba nové čekárny - stanice Agropodnik Nové čekárny... - strana 7 Stavba dětského

Více

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit!

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ŘÍJEN 2012 Jak volit Letošní krajské volby se uskuteční v pátek a v sobotu 12. a 13. října 2012

Více

Reminiscenční. terapie. Neobvyklá škola. Vojta Švejda hraje rád pro seniory. Přežily se příspěvkovky? Sonda do stavu transformace sociálních služeb

Reminiscenční. terapie. Neobvyklá škola. Vojta Švejda hraje rád pro seniory. Přežily se příspěvkovky? Sonda do stavu transformace sociálních služeb 1 březen 2008 4. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Albert Divadlo, které přijede za vámi Neobvyklá škola 1 14 15 se bojí Vojta Švejda hraje rád pro seniory Reminiscenční

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 editoriál Milí čtenáři, právě držíte v rukou letošní druhé číslo našeho časopisu. Vznikalo na začátku července, v době, o níž se rádo říká, že je léto v plném proudu.

Více

učitelské noviny TÝDENÍK PRO UČITELE A PŘÁTELE ŠKOLY ZALOŽENY ROKU 1883 / ROČNÍK 109 23. 5. 2006 / CENA 27 Kč VOLBY 2006 www.ucitelskenoviny.

učitelské noviny TÝDENÍK PRO UČITELE A PŘÁTELE ŠKOLY ZALOŽENY ROKU 1883 / ROČNÍK 109 23. 5. 2006 / CENA 27 Kč VOLBY 2006 www.ucitelskenoviny. učitelské noviny ZALOŽENY ROKU 1883 / ROČNÍK 109 TÝDENÍK PRO UČITELE A PŘÁTELE ŠKOLY 23. 5. 2006 / CENA 27 Kč VOLBY 2006 www.ucitelskenoviny.cz A B C D E F G H C H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Y

Více

NE elektrárně. Otevřený dopis Vládě. z obsahu čísla:

NE elektrárně. Otevřený dopis Vládě. z obsahu čísla: z obsahu čísla: Žádost občanů za okamžité řešení otázek životního prostředí... str. 1 Otevřený dopis Vládě České republiky... str. 1 Nový územní plán... str. 4 Máme zdravé městské finance?... str. 5 Rozhovor...

Více

Úvod do terénní sociální práce. Úvod Roman Krištof...1. Sociální vyloučení Mgr. Štěpán Moravec...3. Chudoba - globální problém Ing. Karel Novák...

Úvod do terénní sociální práce. Úvod Roman Krištof...1. Sociální vyloučení Mgr. Štěpán Moravec...3. Chudoba - globální problém Ing. Karel Novák... Úvod do terénní sociální práce Úvod Roman Krištof...1 Sociální vyloučení Mgr. Štěpán Moravec...3 Chudoba - globální problém Ing. Karel Novák...7 Sídelní etnická segregace, její rizika a důsledky pro obce

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

jablonecký ŽIVOT ROMŮ V ČESKU čtěte na straně 10 ZÁŘÍ 2012 volební podzim www.jabloneckyzpravodaj.cz Z OBSAHU: Soutěž pro mládež o hodnotné ceny

jablonecký ŽIVOT ROMŮ V ČESKU čtěte na straně 10 ZÁŘÍ 2012 volební podzim www.jabloneckyzpravodaj.cz Z OBSAHU: Soutěž pro mládež o hodnotné ceny www.jabloneckyzpravodaj.cz OBČASNÍK ROČNÍK VI NEPRODEJNÉ jablonecký z p r av o d a j ZÁŘÍ 2012 volební podzim Vážení čtenáři, podzim bude prý příjemný, jak prorokují meteorologové. Především pak bude volební

Více

Fórum nestátních neziskových organizací před vstupem České republiky do Evropské unie

Fórum nestátních neziskových organizací před vstupem České republiky do Evropské unie Fórum nestátních neziskových organizací před vstupem České republiky do Evropské unie Praha, 2. 3. října 2003, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Preambule: Účastníci celostátního shromáždění nestátních

Více

Čas na správnou volbu

Čas na správnou volbu Čas na správnou volbu Komunální volby 2014 SPOLEČNĚ PRO DOBŘICHOVICE sdružení nezávislých kandidátů a TOP 09 a Starostové a nezávislí SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ SPOLEČNĚ PRO DOBŘICHOVICE sdružení

Více

1 / 2 0 1 3 1 /2013. Sociální sítě jsou fenoménem dnešní doby

1 / 2 0 1 3 1 /2013. Sociální sítě jsou fenoménem dnešní doby informační bulletin 1 /2013 Milí čtenáři našeho Bulletinu, dostává se Vám do rukou první číslo Informačního bulletinu Úřadu pro ochranu osobních údajů v roce 2013, kterým se tentokrát obracíme především

Více

Žhavé téma čísla: teplo

Žhavé téma čísla: teplo OBČASNÍK ROČNÍK II NEPRODEJNÉ www.jabloneckyzpravodaj.cz JABLONECKÝ ZPRAVODAJ Žhavé téma čísla: teplo JARO 2008 Přestože je jaro, hlavním tématem je teplo. Vždyť pranostika nám říká: březen, za kamna vlezem,

Více

založeny založe zza 2013 ročník 116 1883 1883 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy

založeny založe zza 2013 ročník 116 1883 1883 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy založeny 1883 46/2013 ročník 116 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy LEADER ŠKOLY BY MOHL MÍT O 20 % VYŠŠÍ PLAT Jiří Kuhn komentuje návrh kariérního systému 4 12 14 20 PREVENCE

Více

www.csobpoj.cz Klaus na setkání s hejtmany chválil existenci i práci krajů

www.csobpoj.cz Klaus na setkání s hejtmany chválil existenci i práci krajů VOLEBNÍ SPECIÁL Exkluzivní rozhovory se všemi hejtmany a vicehejtmany českých a moravských krajů www.csobpoj.cz Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 10 / říjen 2008

Více

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného www.jsmepartners.cz 4/09 Petr Kroupa Lék na frustraci je zažívat úspěchy Budovat si dobré vztahy a udržovat je na co nejlepší úrovni Vyžaduji maximální nasazení v práci a fair play je důležitá podnikatelská

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 3 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE o radě, unii a farizejství a co zdraví? střechy a stříšky situace v české republice střecha zbytečnost, možnost nebo nutnost? střecha na

Více

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Přehled všeho, co na konferenci zaznělo od přednášejících to je smysl následujících

Více

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace 3 září 2012 8. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Financování sociálních služeb: rovný přístup 2 5 Arnošt Goldflam ČESKÝ DIVADELNÍK, SPISOVATEL A PEDAGOG SOLIDARITU

Více

Vytiskla tiskárna Hugo, s.r.o. Pražská 16, 102 21 Praha 10, Česká republika Náklad: 2 000 ks ISBN 978-80-86-961-20-0

Vytiskla tiskárna Hugo, s.r.o. Pražská 16, 102 21 Praha 10, Česká republika Náklad: 2 000 ks ISBN 978-80-86-961-20-0 Transformace: Česká zkušenost. Místní samospráva Vydáno Svazem měst a obcí ČR a společností Člověk v tísni za finanční podpory MZV ČR v rámci projektu transformační spolupráce Podpora samosprávné demokracie

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

Náš Liberec PROTIKORUPČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA LIBERCE ZDARMA ŘÍJEN 2006

Náš Liberec PROTIKORUPČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA LIBERCE ZDARMA ŘÍJEN 2006 Náš Liberec PROTIKORUPČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA LIBERCE ZDARMA ŘÍJEN 2006 Korupce v Liberci skutečnost nebo chiméra? Z OBSAHU Ať se kluci nažerou Co si myslí spisovatel a bývalý novinář Jan Šebelka

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Mnohé se děje kolem reformy veřejné správy, leccos se daří, něco ještě skřípe a jsou činnosti v jejím fungování, které budou na řešení čekat

Mnohé se děje kolem reformy veřejné správy, leccos se daří, něco ještě skřípe a jsou činnosti v jejím fungování, které budou na řešení čekat Vzdělávání úředníků a VŠERS Mnohé se děje kolem reformy veřejné správy, leccos se daří, něco ještě skřípe a jsou činnosti v jejím fungování, které budou na řešení čekat ještě dlouhou dobu, nedojde - li

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný Obsah I. Základní lidská práva a pravidla jednání a chování... 3 1.1. Klasifikace základních lidských práv... 3 1.2. Lidská svoboda... 7 II. Život dítěte po odchodu z dětského domova... 9 2.1 Zajištění

Více

ČÍSLO 1 LÉTO 2013. Zn: Hledáme a nabízíme pohledy z nezvyklých úhlů...

ČÍSLO 1 LÉTO 2013. Zn: Hledáme a nabízíme pohledy z nezvyklých úhlů... ČÍSLO 1 LÉTO 2013 Zn: Hledáme a nabízíme pohledy z nezvyklých úhlů... 2 www.piseckysvet.cz Písecký svět číslo 1 červen 2013 zdarma Evidenční číslo MK ČR E: 211 63 Vydavatel: OS Písecký svět Budějovická

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

Město dětem. Jak města, obce a kraje podporují. či mohou podporovat sdružení. dětí a mládeže

Město dětem. Jak města, obce a kraje podporují. či mohou podporovat sdružení. dětí a mládeže Město dětem Jak města, obce a kraje podporují či mohou podporovat sdružení dětí a mládeže Město dětem Jak města, obce a kraje podporují či mohou podporovat sdružení dětí a mládeže Dětská a mládežnická

Více

Komunitní sociální práce na malé obci

Komunitní sociální práce na malé obci UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Komunitní sociální práce na malé obci Marie Jiroušková Katedra: Sociální práce Vedoucí práce: PaedDr. Marie Vorlová Studijní program:

Více