INFO OMMO OMMO HLAS PRO OBČANA! JE ČAS VOLIT ZMĚNU. A POŘÁD JE TO NA NÁS, OBČANECH Obsah:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFO OMMO OMMO HLAS PRO OBČANA! JE ČAS VOLIT ZMĚNU. A POŘÁD JE TO NA NÁS, OBČANECH... 31. 08. 2014. Obsah:"

Transkript

1 Obsah: Tohoto čísla je věnován opět převážně komunálním volbám na podzim letošního roku! Čtěte, prosím! Představujeme názory některých kandidátů OMMO H. Svobodová: Role informací v dnešním světě: globalizace? Ano, i ebola? V. Balín komentuje dění v mostecké nemocnici (zdroj: vlastní) VOLBY DO ZASTUPITELSTEV MĚST A OBCÍ. VOLÍME 10. A OMMO KANDIDUJE V 8 MĚSTECH A OBCÍCH BAKOV N. J., LOM U MOSTU, LOUKA U LITVÍNOVA, MOST, ŠLUKNOV, TŘEBOŇ, ÚJEZD U BRNA, UNIČOV. OMMO HLAS PRO OBČANA! JE ČAS VOLIT ZMĚNU. A POŘÁD JE TO NA NÁS, OBČANECH Nepravidelně pravidelný obšťastník politického hnutí Občané městu, město občanům (OMMO), roč. IV., č. 40, srpen září 2014.

2 Vážení čtenáři, přemýšlím, jak tento text co nejlépe uvést. A tak se budu držet tématu, s nímž se bezpochyby ještě setkáme v průběhu příštích týdnů, tedy VOLBY. Už jsme v předchozím čísle, a především na webu sdělili, že politické hnutí OMMO kandiduje. Nyní se již zcela určitě můžete, pokud jste tak neučinili, seznámit s jeho kandidáty a volebními programy na Průběžně budeme představovat ty z kandidátů, kteří budou ochotni sdělit něco o sobě, o svých zájmech a důvodech, proč kandidují. V tomto čísle se už s některými z nich můžete seznámit, a přečíst si jejich názory také na politiku. Apropós, politiku Chápu, že to slovo řada z Vás přímo nesnáší. Mně osobně se líbí a často o něm přemýšlím. Pravda, asi to některé z Vás udiví čtu si o politice také od těch, kteří o ní pojednávají nejen jako o teorii, ale také v ní nějaký ten čas působili. Jistě mě proto nejen oni již mnohem dávno přesvědčili, že o politice je třeba vědět, resp. se o ní učit, ale zkusit v ní třeba i sem tam něco prosadit. A protože se mj. zabývám také politickou symbolikou a jejím významem, resp. tím, co dělá právě politiku politikou a co jí odlišuje od všech ostatních oblastí našeho života, nepřekvapuje mě, že nemalá část občanů s ní tzv. nechce nic mít. Bohužel, nejen já je zřejmě zklamu, když napíšu, že, i když se o to snaží sebevíc, stejně s ní nakonec hodně společného má. To nechci děsit, dokonce si vymýšlet, jen konstatuji fakt. A považuji za důležité, když mohu napsat - konstatovat fakt, protože to je něco, co sice mohu z nějakých důvodů ignorovat, překročit, zavřít před tím dveře, nečíst noviny, nesledovat internet, TV atd., co mě ale nakonec stejně dožene, půjdu-li do běžného marketu koupit si třeba rohlík anebo na úřad za účelem vyřízení nějaké záležitosti. Pro příklad sáhnu z docela nedávné zkušenosti, kdy mi jedna osoba zadala otázku: jak si myslím, že to všechno u nás v zemi dopadne. Musím napsat, že mi mj. sdělila, že se spíše brání sledovat TV a všechna ta tzv. média 1

3 atd. Chápu, tento přístup dobrovolné a domnělé izolace, či dokonce uvědomělé ignorance, je mi znám. Ono totiž nejde ani tak o ignoranci, protože tu více nebo méně úspěšně předstíráme občas každý. Přitom nikomu z nás se tento způsob myšlení a chování nemůže dařit beze zbytku, resp. předstíráme ji často víc, než jsme si sami ochotni připustit. Za svůj život se mi podařilo x-krát slyšet mj. také slovo ignorant, což není zdaleka totéž co ignorovat. Ignorantem se často můžeme stát, aniž bychom cokoliv museli ignorovat. Prostě jde spíše o takové povrchní označení někoho, o jehož myšlení, chování, zejména ve vztahu k sobě samým si myslíme, že nás ten nebo ta přehlížejí a jejichž sociálněkulturní rozhled je velmi omezený. Obvykle se bláhově přitom pokoušíme o nějakou změnu Pojem ignorovat s sebou však nese aktivní i pasivní hledisko, které na první pohled nemusí být rozpoznatelné a můžeme ho zaměnit s nevědomostí, což ale bývá jen částí projevu uvedeného, spojeného zejména s naším chováním. Ignorujeme, resp. se o to snažíme často vědomě, abychom naopak vyvolali zájem odjinud, nejlépe druhých o sebe. Mnohdy tak vlastně provokujeme zájem o sebe sama. Ale chápu, možná stačilo tohoto intro-diskursu. Politika z pohledu svého významu, i toho, že se nám v ní řada věcí nelíbí, by se právě aspektů ignorování měla zbavovat, resp. měla by se, a je i takto definována, tedy, jde o disciplínu, která se vztahuje. Jedním z vyjádření tohoto vztahu, resp. vztahů jsou i VOLBY. A to jsou i ty komunální, k nimž v říjnu směřujeme a v nichž náš hlas opřený o zákony této země ovlivní fungování řady našich měst a obcí. I to je tedy politika. A tvrdit proto, že nás politika nezajímá, netýká se nás, je nejen nesmysl, bohužel, i naše hloupost, pokud se nutíme k takovýmto názorům. Tou nejbližší zkouškou budou právě podzimní volby do zastupitelstev měst a obcí. Ptáte-li se jak nebo proč? No, protože pokud by Vás politika, v tomto případě ta komunální, opravdu nezajímala, jak asi může vypadat Vaše rozhodování v těchto volbách! Jak a podle čeho se budete tedy rozhodovat, komu dáte svůj hlas? Nebyl by to od Vás přeci jen tak 2

4 trochu hazard s vlastním volebním právem, názory a postoji, pokud byste rezignovali nebo si prostě jen tak řekli - mě politika nezajímá? Mohu Vás ujistit, že i když si mnozí z Vás toto třeba i s jistou dávkou tzv. falešné hrdosti řeknou, politiku přesto budete zajímat právě Vy. A to i v tom v případě, že se projevíte jako pasivní činitel v procesu rozhodování, komu dát svůj hlas. Tedy, že třeba k volbám prostě nepůjdete. Politika totiž má své objektivní i subjektivní faktory. Tzn., jsou věci, které v ní s hrdostí nebo bez ní ovlivníme, ale i ty, které se prostě dějí, protože společnost se řídí zákonitostmi, které jako jednotlivci spoluvytváříme a teprve na úrovni celku nabývají určité systémové podoby. Takže, pokud právě nyní říkáte, že stačilo těch keců, co tu čtete Jo, stačilo. Přesto ale nestačilo a měli bychom všichni velmi pečlivě zvážit, zda přeci jen tu politiku nezkusit tak, aby nám nepřipadala tak špinavá a přeci za ni mít odpovědnost. Třeba tu, danou volbou subjektu, jeho kandidátů, lidí, o nichž si myslíme, že to v ní budou dělat tak, že to bude více odpovídat tomu, co bychom chtěli, aby bylo v naší obci a městě v našem zájmu a dle našich představ. A hlavně si přestaňme iluzorně myslet, že tím vhozením hlasovací lístku to všechno končí. Nikoliv! Chtějme, aby to pokračovalo, abychom o té politice, která se dělá v našem městě a obci věděli, ba co víc ovlivňovali ji co nejvíc. Politické hnutí Občané městu, město občanům (OMMO) Vám nabízí možnost PARTICIPACE, tedy účastnit se na věcech, které se Vašich zájmů a potřeb na úrovni obce a města dnes a denně týkají. Navrhuji proto: zkusme zvážit svou volbu opravdu dobře! /Hana Svobodová/ 3

5 INFO OMMO poznamenává: Občané městu, město občanům /OMMO/ - je koho volit Seznamte se s kandidáty politického hnutí Občané městu, město občanům (OMMO) na Zároveň nahlédněte do volebních programů v místech, kde OMMO vysílá své kandidáty do podzimního volebního klání. Než učiníte závěr o své volbě, zvažte, v čem spočívá Vaše spokojenost nebo nespokojenost s děním ve Vaší obci nebo městě. A zda tedy např. volit změnu v podobě volby kandidátů OMMO s ohledem na to, jak je znáte a jaká je jejich programová nabídka. Možná najdete i některé užitečné důvody, s nimiž budete ochotni spojit svou volbu, svůj hlas právě s kandidáty OMMO. V tomto čísle se Vám představí někteří kandidáti OMMO a sdělí Vám své názory z měst a obcí, v nichž kandidují. Budeme v tomto záměru pokračovat i dále směrem k podzimní komunálním volbám a nabídneme Vám další osobnosti z kandidátek OMMO. Předkládáme také možnost, pokud Vás někteří kandidáti zaujmou natolik, že se jich budete chtít na jejich názory a postoje zeptat podrobněji, využijte kontaktu na adrese Stále můžeme být v kontaktu prostřednictvím informací na webu OMMO Vaše podněty a názory uvítáme, stejně jako se budeme snažit odpovědět na Vaše příp. dotazy. 4

6 N A K T E R É S E H O D L Á P O L I T I C K É H N U T Í O B Č A N É M Ě S T U, M Ě S T O O B Č A N Ů M ( O M M O ) O R I E N T O V A T A O R I E N T U J E V E S V Ý C H P R O G R A M O V Ý C H V Ý C H O D I S C Í C H T A K É P R O K O M U N Á L N Í V O L B Y : P A R T I C I P A T I V N Í Ú Č A S T O B Č A N Ů N A T V O R B Ě K O M U N Á L N Í P O L I T I K Y V Ý Z N A M N Ý P O D Í L O B Č A N Ů P Ř I R O Z H O D O V Á N Í O R O Z P O Č T U M Ě S T A A O B C E ; P O S Í L E N Í J E D N O H O Z O R G A N I Z A Č N Í C H N Á S T R O J Ů T O H O T O R O Z H O D O V Á N Í, U S T A V E N Í O S A D N Í C H V Ý B O R Ů V J E D N O T L I V Ý C H Č Á S T E C H M Ě S T A ; V Ý R A Z N Ý P O D Í L O B Č A N Ů, O B Č A N S K Ý C H I N I C I A T I V N A K O N T R O L E P O L I T I C K É A E K O N O M I C K É Č I N N O S T I V R Á M C I V E D E N Í M Ě S T A A O B C E ( V Ě T Š Í Ú Č A S T O B Č A N Ů V P O R A D N Í C H A I N I C I A T I V N Í C H O R G Á N E C H Z A S T U P I T E L S T V A A R A D Y ) ; N Ě K T E R É A L T E R N A T I V N Í P R V K Y R E A L I Z A C E O B Č A N S K É Ú Č A S T I N A Ž I V O T Ě M Ě S T A A O B C E V P O D O B Ě N A P Ř. T Z V. P E R M A K U L T U R Y Č I L I O B Č A N S K Ý C H A K T I V I T R E S P E K T U J Í C Í C H P Ř Í R O D U A Ž I V O T N Í P R O S T Ř E D Í O B E C N Ě, S A K C E N T E M T R V A L E U D R Ž I T E L N É H O R O Z V O J E, V Č E T N Ě R E G E N E R A C E P Ř Í R O D N Í C H Z D R O J Ů S A M O T N Ý M I O B Č ANY ( P. S. C H O D N Í K Y A P A R K O V A C Í M Í S T A J S O U F A J N, A L E M Á M E T U I D O S T Z A N E D B A N Ý C H P A R K Ů A C H Ř A D N O U C Í Z E L E N Ě, C O Ž J E S T A V S V Ý R A Z N O U P R O G R E S Í ) R O Z U M N Ě J Š Í A O D P O V Ě D N Ě J Š Í I N V E S T O V Á N Í P R O S T Ř E D K Ů M Ě S T A ( N A P Ř. V M O S T Ě Z A M I L. M O H L O B Ý T V Í C E N E Ž J E N O P R A V E N Á S P O R T O V N Í H A L A ), S T O P D A L Š Í M U R O Z P R O D E J I M A J E T K U M Ě S T A T Z V. Z A H U B I Č K U, J A K O N A P Ř. P R O D E J K D R E P R E V R E A L I Z A Č N Í H O D N O T Ě S K O R O M I L. Z A 2 8 M I L. K Č ), B O J S K L I E N T E L I S M E M A U P Ř E D N O S T Ň O V Á N Í M S P Ř Á T E L E N Ý C H S U B J E K T Ů S P O N Z O R U J Í C Í C H Č I N N O S T P O L I T I C K Ý C H S T R A N A H N U T Í S E D Í C Í C H N A M O S T E C K É M M A G I S T R Á T U ) 5

7 V duchu výše sepsaného se budou taktéž odvíjejí programová východiska polit. hnutí OMMO v těch městech a obcích. Neváhejte a kontaktujte nás prostřednictvím našeho webu kde najdete vše potřebné, jak dál postupovat, pokud se chcete s námi na těchto záměrech podílet. Jsme toho názoru, že pouze vhozený hlas občana-voliče do volební schránky už opravdu nestačí. Je načase, aby většina z nás začala do věcí o rozhodování, organizaci a kontrole také účinně, spolu a osobně zasahovat. Bakov nad Jizerou: Lom u Mostu Louka u Litvínova Most Uničov /Volební programy z dalších míst nabídneme v příštím čísle INFO OMMO./ 6

8 Vážení občané, Mgr. Bc. Petra Bartáčková, lídr kandidátky OMMO v Újezdu u Brna dovoluji si Vás oslovit před nadcházejícími komunálními volbami jako lídr kandidátky politického hnutí Občané městu, město občanům v Újezdě u Brna. Už samotný název hnutí, za které jsme se rozhodli kandidovat, hovoří za vše, říká, o čem by měla být komunální politika, jak chceme fungovat my, pokud dostaneme Vaši důvěru. V našem městě je poměrně složitá situace. Již několik let mezi sebou soupeří koalice a opozice. Vzhledem k rozložení sil v zastupitelstvu se nejedná o vyrovnaný boj. Hlasování u nás probíhá tak, jak probíhá, a demokratické principy? O těch většinou nemůže být ani řeč. Mnoho občanů při každých volbách doufá, že konečně vyhraje někdo jiný, že přijde změna. Proto bychom se i my chtěli zapojit, podílet se na chodu města, hlasovat tak, jak si myslíme, že je to pro nás všechny správné, a ne tak, jak nám řekne někdo jiný nebo jak hlasuje většina. Chtěli bychom, aby vše, co se v našem městě děje, bylo pro všechny, ne jenom pro vyvolené. Rádi bychom, aby podpora ze strany města plynula jak seniorům, kteří se bez pomoci druhých neobejdou, tak našim dětem, rodinám, pracujícím, spolkům a sdružením, zkrátka všem. Nemyslíme si, že by současné vedení našeho města dělalo všechno špatně. Je za nimi vidět kus práce. Co v jejich politice ovšem zcela chybí, je rovný přístup ke všem, naslouchání hlasu občanů a respektování názoru druhých. Naši kandidátku jsme se snažili složit tak, aby byly zastoupeny všechny věkové kategorie, od mladých po seniory, a zároveň, aby každý z nás mohl ať už dle své profese, nebo zkušeností, přinést konstruktivní nápady. Na naší kandidátce najdete studenty, právníky, učitele, živnostníky i seniory. Máme zkušenosti s prací na úřadech, ve školách, domovech pro seniory, evropskými dotacemi. Chceme naslouchat Vám všem, chceme naslouchat hlasu občanů, protože právě Váš hlas je pro nás důležitý a inspirativní. Proto Vás chceme touto cestou požádat. Přestaňme si říkat, že se nic nezmění, že zase vyhraje ten či onen, že to stejně nemá cenu. Pojďme všichni 10. a k volbám a pokusme se o změnu. 7

9 Proč kandiduji? Jaroslav Saska, živnostník, kandidát OMMO, Most Ke kandidátce hnutí Občané městu, město občanům (OMMO) jsem se přidal na základě oslovení a komunikace s jeho jednatelem panem Balínem, kterého znám. Proč jsem tak učinil? Je řada důvodů. Uvedu ty, podle mého názoru zásadní, které mě jako občana města Mostu trápí: prostor, podmínky a svoboda podnikání - jako příklad uvedu osobní zkušenost. V našem domě bylo vyhlášeno výběrové řízení na výměnu vstupních dveří. SBD Krušnohor mě na základě požadavku naší správcové oslovil. Při samotném výběrovém řízení vyšlo najevo, že jsem nedodal několik nikoliv zásadních podkladů, i když jsem s firmou byl v rozhodující otázce cenové nabídky velmi vstřícný. Bohužel, i přes následné dodání požadovaných dokumentů jsem při získání zakázky neuspěl. Po takto získaných zkušenostech se ptám: proč několik tzv. zainteresovaných zaměstnanců SBD Krušnohor rozhoduje o výběrovém řízení namísto dotčených samospráv? Vždyť peníze stejně zaplatí právě vlastníci bytů z fondu údržby a oprav. Zřejmě jsem nepochopil vzorec dej = dostaneš. Neprůhledná politika výběrových řízení pro drobné podnikatele, živnostníky je velkým problémem, který trápí jistě většinu slušných a poctivých podnikatelů; mechanismus fungování sociální politiky panující v našem státě a dotýkající se také jednotlivých regionů. I když to je téma tzv. celostátní politiky, ve městě Most je to velmi citlivý problém. Bydlím v místě, kde jsou spousty tzv. nepřizpůsobivých občanů (a vůbec nejde jen o barvu pleti). Jeden z mnoha příkladů. Máme krásně opravený park v tř. Budovatelů. Pro naše starší občany přímo super místo k odpočinku. Ale! Zkuste se projít v parných dnech jen tak procházkou směrem k magistrátu. Katastrofa! Onen opravený park připomíná veřejné koupaliště + sběrný dvůr směsného odpadu + veřejné záchodky. Obyčejný člověk se tudy snad i bojí projít. Proč nehledat možnosti jak vyplácení sociálních dávek propojit na práci pro město a občany nebo tyto prostory řádně zajistit před devastací, a pořádek by zde zajišťovali právě ti tzv. jinak nezaměstnatelní. Je více než zarážející, že se tolik plýtvá s daněmi těch, co poctivě pracují, aniž mohou ovlivnit, jak je s nimi pak naloženo. Mohu se taky např. ptát: kde jsou strážci pořádku, kteří by měli společný majetek chránit a často i bezpečnost nás, občanů? A přitom na finanční zajištění MěP Most jdou desítky miliónů korun. Vybírání pokut od řidičů, za což jsou strážci zřejmě nějak hodnoceni, je jistě důležité, ale jistě by to neměla být jakási doplňující činnost, namísto práce v ulicích, kde je často velmi slabá až žádná. Dovedl bych si např. představit zakomponovat do aktivit tzv. nezaměstnatelných, aby institut veřejně prospěšných prací pro město a na místech, která to opravdu vyžadují, byl zohledněn také s přihlédnutím k vyplácení sociálních dávek. Mohlo by to sloužit ku prospěchu nejen městu, ale i ke kvalitě sociálních a pracovních návyků těchto lidí; aktivity pro naše děti další nemalý problém, který je v našem městě. Máme letní prázdniny. Většina dětí pracujících rodičů je na táboře, u babiček atd. Ale nemalá část dětí a mládeže se poflakuje od ranních hodin po ulicích. Máme tady SVČ. Rád bych viděl větší dotace na práci s mladou generací, na níž bude záviset fungování našeho státu do budoucna. Sám mám dva syny v pubertálním věku. Aktivity pro tyto děti prostě nejsou nebo jsou tak drahé, že si to standardně pracující člověk rozmyslí. Věřím, že jsou spousty dobrovolníků (učitelé, rodiče, atd.), kteří by sami, bez horentního zisku přiložili, jak se říká, ruku k dílu, a 8

10 našim ratolestem se věnovali. Možná by to mělo za následek i pozitivní změny ve vztazích lidí napříč generacemi. I v tomto bych viděl díl programově zaměřených aktivit v Mostě. Pokud jsem si dobře přečetl volební program OMMO v Mostě, za nějž kandiduji, tyto záměry dobře zvažuje např. vytvořením samostatného teenagerského klubu pro tuto věkovou skupinu mládeže. I to ovlivnilo moje rozhodování za tento subjekt v Mostě kandidovat. Medailonek kandidáta a jeho komentář k zásadním bodům volebního programu OMMO pro komunální volby v Mostě Ing. Karel Mayer, Ph. D., kandidát OMMO, Most V Mostě jsem se narodil a celých 37 let zde žiji. Nejprve jsem absolvoval základní školu, abych mohl nastoupit na školu střední a jako rodilý Mostečan jsem nemohl zakotvit jinde než na Střední škole technické ve Velebudicích, kde jsem studoval obor mechanik strojů a zařízení. Po ZVS jsem nastoupil jako vedoucí projekční kanceláře do tehdejšího Chemopetrolu Litvínov, poté jsem působil jako učitel a preventista patologických jevů na základní škole, abych se následně dal na dráhu manažera v oblasti údržby strojního zařízení v průmyslových podnicích. Během profesního života jsem při zaměstnání postupně studoval na VŠB - Ostrava na detašovaném pracovišti v Mostě, Masarykově ústavu vyšších studií v Praze a na technické fakultě při ČZU v Praze, kde, stejně jako na Technické Univerzitě v Liberci, působím jako invited speaker, externí lektor, školitel a oponent absolventských prací. Kromě vlastní profese a přednáškové činnosti na vysokých školách se věnuji osvětě v oblasti průmyslového inženýrství v rámci mezinárodních konferencí a fór. Na Institutu průmyslového inženýrství v Liberci působím jako mentor vzdělávacích programů a auditor výrobních procesů v průmyslových podnicích. Možná si po přečtení mého životaběhu řeknete á, jakýsi studiózo, co ten může vědět o reálném životě města? Neurazím se, protože vzdělání a profesní zdatnost, zejména v chybějících technických oborech, by mělo být pro budoucnost našeho statutárního města Mostu a hlavně jeho občany to pravé ořechové. V komunálních volbách v roce 2014 za hnutí OMMO kandiduji z několika důvodů. Prvním, je možnost něco změnit z pozice nezávislého kandidáta OMMO, nezatíženého stranickými povinnostmi a lobbingem. Druhým důvodem jsou osobnosti OMMO, které osobně znám a jsou mi lidsky blízcí a třetím je smysluplný, velice reálný program OMMO, který nabízí lidem v mém rodném městě. Jako občana, a zejména jako rodiče, mě zajímá otázka kapacit předškolních a školních zařízení, a především kvalita poskytovaných služeb v oblasti vzdělávání dětí a mládeže a jejich volnočasových aktivit. Zde v našem městě je co napravovat. Pro předškolní děti není dostatek volných míst v mateřinkách i jeslích, a matky předškoláků, i kdyby samy chtěly pracovat, nemohou, protože kulhající systém a nečinnost zkostnatělého, investičně jednostranně zaměřeného vedení města a jím ovládaného úřednictva z nich dělá přítěž a sociálně vyloučenou skupinu, která nenachází na trhu práce uplatnění právě díky přítěži v podobě dítěte. Dítěte, které jednou má dle vzoru svých rodičů vytvářet přidanou hodnotu a přispívat do státní kasy daněmi. Kde má brát ovšem onen vzor, když jeho matka nenajde uplatnění a je uvržena do sociální pasti? Tažení na tzv. nepřizpůsobivé nebo spíše rovnou cikány bývají velice laciným zdůvodňováním a hledáním příčin pro svou neschopnost ve státní správě i samosprávě. Zde nemají čisté svědomí ani zaměstnavatelé, kteří nenabízí dostatečné 9

11 příležitosti takto handicapovaným ženám a sociálním skupinám, a co víc, žena vracející se do zaměstnání po mateřské dostává výpověď pro nadbytečnost. Podobné je fungování úřadu práce v oblasti tzv. rekvalifikacích či systematické práce s dlouhodobě nezaměstnanými, přitom prokazuje až příliš alibistických prvků, kdy se většina nabízených a realizovaných projektů jako aktivní nástroj zaměstnanosti jen tváří. Jestli takováto situace má být standardem dnešní společnosti, pak se za takovou společnost, byť jako její nepatrná, skoro nevýznamná součást stydím a udělám vše, abych toto pomohl měnit. Využití potenciálu mladých matek s dětmi v předškolním věku je jednou z mých osobních priorit při naplňování programu OMMO v sociální oblasti. Vážení čtenáři, občané Bc. Zdeněk Drexler, policista, kandidát OMMO, Mostu Mám-li se jako kandidát politického hnutí Občané městu, město občanům (OMMO) představit a říci, co považuji pro sebe i vás za hlavní, pak asi vzhledem k tomu, že jsem aktivně sloužícím policistou a zároveň předsedou Unie bezpečnostních složek pro Policie ČR, je mým hlavním bodem zájmu logicky bezpečnost občanů ve městě a podmínky, za nichž pracují ti, co se o ni mají postarat. Tím, že jsem policistou tzv. z ulice, vím, že občany našeho města trápí spousta problémů v oblasti bezpečnosti. Jistě je také důležité, když se politici zabývají a snaží se vytvářet podmínky pro boj organizovaným zločinem a nejzávažnější finanční kriminalitou a dávají si tímto směrem laděné cíle do svých programů. Trochu komické se mi jeví, že pak v této síti uvízne následně právě nejeden z nich. Dokonce i zde v Mostě s tím máme nepříliš dobré zkušenosti. Ale jak vím, my, občané města Mostu (a samozřejmě i jiných měst) se denně nepotýkáme s milionovými podvody, daňovými úniky, únosy lidí a podobnou problematikou. Nás trápí ta, tzv. banální trestná činnost. Nás trápí právě to vykradené vozidlo, vykradený sklep, ukradené jízdní kolo, "feťáci", vandalové a nepřizpůsobiví spoluobčané. Z uvedených důvodů jsem se rozhodl kandidovat za hnutí Občané městu, město občanům. Už z názvu vyplývá hlavní princip, který je mi sympatický, kdy občan svého města vyvíjí činnost pro své město a m ěsto mu naopak vytváří podmínky ke klidnému a bezpečnému žití. Nikdy nebylo mým cílem se pouštět do nějaké přehnaně aktivní, politické kariéry, ale postupem času jsem si uvědomil, že pokud chce člověk něco vykonat tak, aby to bylo prospěšné většímu okruhu obyvatel, nemůže to konat jako samostatná jednotka, z pohodlí svého obývacího pokoje nebo tzv. kritikou od piva. Pokud bych měl být konkrétnější k některým cílům týkajícím se bezpečnostní problematiky v Mostě, pak by určitě stálo za to zabývat se Městskou policií Most, kdy je třeba hovořit, jak s obyvateli města, tak se samotnými strážníky, kteří mají určité vize, jak posunout jejich každodenní činnost na lepší, vyšší stupeň. Takového policistu, který z nich nedělá jen bezduché "trhače" blokových pokut, kterých musí donést určité množství. Je třeba, aby strážník byl ve "svém" městě, u svých" občanů v úctě, a ne ten, kdo "mi zas dal pokutu". A co je nejdůležitější: strážník Městské policie Most bude vykonávat službu a dohled všude 10

12 stejně, a ne podle toho, kdo byl zrovna zvolen do zastupitelstva!!! Není možné, aby někteří jedinci měli městskou policii jakou svou ochranku! Je třeba se zabývat dále problematikou heren, které jsou kromě svého hlavního účelu - hry a zábavy, také doupětem, kde kvete trestná činnost. Zaregistroval jsem petici, která vyšla vniveč. Máme zde černé, neregistrované herny apod. A cvičení jakési zásahové jednotky jsoucí ne na hraně, ale spíše za hranou zákonného vymezení činnosti městské policie, což asi nebude tím pravým ořechovým pro zkvalitnění její práce. Problémů máme ve svém městě mnoho, a mohl bych o nich psát dlouhou dobu, a to jak z vlastní praxe, tak z názorů obyvatel města Mostu, které slýchávám. Nehodlám před volbami slibovat nic ve smyslu "zvolte mě a určitě se budete mít lépe a bezpečněji!", protože mi to připomíná ono okřídlené - "nikdo Vám nedá to, co já vám slíbím!". Jediné, o co se budu i nadále snažit, je to, abychom společně, my, občané města Mostu, dosáhli toho, abychom se ve svém městě cítili lépe, bezpečněji. Vždyť i ten politik, zastupitel je občanem města, a ne něco víc. Foto vlastní: Most a okolí 11

13 Role informací v dnešním světě: globalizace? Ano, i ebola zřejmě kráčejí ruku v ruce. Když se před nějakým časem v médiích objevily kusé zprávy o šířícím se infekčním onemocnění označovaném jako virus ebola, mj. rozpoznatelný jako krvácivá horečka, na africkém kontinentu, možná jsme si my, v Evropě, toho ani příliš nevšímali. Snad jsme tomu nevěnovali pozornost také proto, že přeci jde o Afriku a ta je od nás, Evropy, tzv. daleko. Co to ale dnes vlastně znamená, když se řekne, že je něco daleko? Je to o tom, čím např. malé dítě myslí např. situaci, když nemůže dosáhnout na oblíbenou hračku, ve své blízkosti přestane zaznamenávat osoby, na něž je fixováno, anebo když jsme rádi, že nás cosi minulo, co pro nás mohlo představovat nějaké riziko, či se nám naopak nedostalo toho, po čemž jsme z nějakých důvodů toužili? To vše může znamenat, když se řekne daleko. Jak moc nebo málo daleko je to či ono, si nemohu dovolit posuzovat, protože jde vždy o konkrétní případy výskytu toho nebo onoho. Ale Co však již nyní můžeme s jistotou říci, že globalizace zasahuje lidské životy natolik, že sotva se můžeme spolehnout na kusé konstatování, že to nebo ono je přeci daleko. Prostě bez odpovídajících, měřitelných hodnot si to dovolit prostě nemůžeme. Přitom pojmy jako možná nebo pravděpodobně jsou verbálně zřejmě těmi nejpravděpodobnějšími významovými označením, kterými se v takových případech můžeme vyjádřit ke zkoumanému jevu na běžné úrovni našeho vnímání a chápání. Ani zdaleka je ale v tak závažných situacích můžeme považovat za vyčerpávající. I proto mě cca před několika měsíci poněkud překvapila zpráva v médiích, že rozšíření eboly v Evropě, tedy i u nás údajně nehrozí 1. Pro upřesnění uvedu, že nepatřím k těm, kteří z jakýchkoli důvodů fandí šíření tzv. poplašných zpráv, příp. propadají něčemu, co se dá nazvat řízenou panikou. Asi jako většina, zaznamenám-li nějakou informaci, analyzuji její význam vztahově, čili do jaké míry se mě také může dotýkat. S onou zprávou o rozšíření viru ebola se mi však tuto informaci vytěsnit ze zorného pole nepodařilo, a to i s ohledem na další vývoj. Dnes, po nějakém čase, kdy už víme, že i v Evropě sledují několik desítek podezření na onemocnění tímto virem, stejně jako to, že je min. jedna oběť v podobě španělského duchovního, musím stále více přemýšlet o tom, proč se ještě skrze (nejlépe) mediální sféru uchylujeme 2 k informacím, které s ohledem na závažnost sdělovaného propadají tzv. vlastní výlučnosti o správnosti a interpretaci, resp. dezinterpretaci, významu toho, co sdělují, chcete-li potenciální pravdivosti plynoucí z daných skutečností. Ebola bez diskuzí představuje závažné riziko, šíří se mezi lidmi a zvířaty, a to tělními tekutinami. Zvážíme-li panující hygienické, sociální a kulturní podmínky v nejčastějších oblastech výskytu, v současnosti v zemích západní Afriky, pak už jen epidemiologický charakter dává tušit potenciální 1 Postupně se informace přeci jen korigují a hlavní hygienik upřesňuje: Zavlečení eboly do Česka je reálné, ale virus by se tady snadno nešířil IN 2 šíří se 12

14 míru dalšího šíření. Co však v celé věci hraje velmi zásadní roli, je migrace nejen místního obyvatelstva, ale i přítomnost turistů a dalších osob z různých zemí světa. Vyloučit tedy kontakty s ohnisky a dalším rozšířením nákazy je téměř nemožné, až nebezpečné. Považuji proto za vcelku lehkovážné tvrdit do veřejného prostoru, že rozšíření tam či jinde - byť jen zatím - nehrozí. Existuje-li totiž pohyb lidí mezi státy, ale i celými kontinenty, navíc technicky usnadněný co do rychlosti a dostupnosti z pohledu vzdálenosti, nelze vyloučit v této souvislosti naprosto nic. Jinými slovy, globální svět s sebou nese i globální charakteristiky, včetně rizik, která můžeme, ale především v mnoha ohledech ani nedokážeme ovlivnit. A s ohledem na uváděné symptomy onemocnění zmíněným virem 2 21 dnů 3 je třeba být o to obezřetnější, neboť Prvotní symptomy jsou neurčité, což ztěžuje včasnou diagnostiku nemoci. 4 A snad jen ještě malou poznámku k celkovému vysvětlení. Role informací byla a je zásadní, je o to zásadnější, ovlivňuje-li životy lidí v těch nejcitlivějších sférách, což je mj. zdraví a jeho ochrana. Je tedy na místě s informacemi tohoto charakteru zacházet nikoliv nahodile, ale velmi uvážlivě, a opírat se přitom o zkušenosti, které mohou být očima jedné země vnímány naprosto nevyváženě vzhledem k těm odjinud. Práce s informacemi je dnes založena na používání nejen moderních informačních technologií a prostředků, přesto je stále tím určujícím činitelem (zřejmě i limitem) člověk a jeho myšlení, rozhodování a jednání. To v podobných případech může ovlivnit životní situaci nejen jeho samotného, ale především mnoha dalších. Vrátím-li se proto k názvu tohoto článku Globalizace? Ano, i ebola. Chcete-li jestli A, B, pak C je správně, tedy informovanost. A to i za cenu, že se na některé aspekty bude hledět nikoliv prizmatem pouhých konzumentů informací všeho druhu, ale z hlediska větší odpovědnosti a zainteresovanosti. To mj. souvisí i s celkovou orientací lidí v problematice dnešního světa, kterou nelze odbýt marginálním hodnocením jak daleko je to nebo ono, poněvadž o to blíž obvykle ten nebo onen problém bývá. Jeho důsledky pak nás o to více zaskočí. H. Svobodová Boj o mosteckou nemocnici na pokračování? Dne přinesl Mostecký deník.cz další díl seriálu o tom, kdo nakonec uchvátí Nemocnici Most a zda zůstane nadále odštěpných závodem, součástí KZ Ústí n. L, a.s., anebo bude pod kuratelou statutárního města Most, resp. jím vytvořené akciové společnosti, která o své místo na slunci (nebo svých otců zakladatelů?) začne bojovat zadlužením ve výši 700 mil. Kč na nutné investice do tohoto zdravotnického zařízení. Je zajímavé, že se jen tak, od boku ze štábu mostecké revoluce ze sídla SBD Krušnohor a i Sdružení Mostečané Mostu na ulici ČSL v Mostě, vypálila částka právě oněch 700 mil. Kč bez nějakého hlubšího rozboru nutných oprav a investičních akcí do budov i zdravotnické techniky a materiálu. O lidi samozřejmě také jde, ale až v druhé či další fázi. Zatím se občané a zdravotnický personál musí spokojit ujišťováním, že by přechodem na město byli všichni 3 CO JE EBOLA?. IN LÉKAŘI BEZ HRANIC [ONLINE]. DOSTUPNÉ: [CIT ] 4 Tamtéž. 13

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST Nemocnici v Mostě musí řídit město t o j e j e d i n á š a n c e n a z m ě n u Volební program Sdružení Mostečané Mostu 2014 říká: Budeme usilovat o získání nemocnice

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Výzkum byl realizován na katedře sociální práce v letech 2005-2007, byl dotován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

Úvod do Retail Summitu 2012: Zdeněk Juračka, prezident SOCR ČR

Úvod do Retail Summitu 2012: Zdeněk Juračka, prezident SOCR ČR Úvod do Retail Summitu 2012: Zdeněk Juračka, prezident SOCR ČR Vážené dámy, vážení pánové a vidím-li tady televizní kamery, pak rád zdravím i diváky televize ČT 24, dovolte mi, abych z pověření organizátorů

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Názory občanů sídla Mirotice

Názory občanů sídla Mirotice Názory občanů sídla Mirotice II. díi Zpracoval: Atelier M.A.A.T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. březen 2010 Počet dotazovaných osob pro sídlo Mirotice: 98 osob Názory občanů sídla MIROTICE

Více

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat příběh, který určitě není ojedinělý, ale na české poměry

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

1. Je pravda, že po třicítce je matematik odepsaný?

1. Je pravda, že po třicítce je matematik odepsaný? Kapitola 8 1. Je pravda, že po třicítce je matematik odepsaný? Matematika Tento široce rozšířený mýtus je založen na chybné představě o povaze matematického nadání. Lidé si s oblibou představují matematiky

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková Konference DEMOKRACIE JAKO HODNOTA A PROBLÉM Katedra filozofie Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 22. října 2010 Sociální kapitál a legitimita demokracie

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu Q BeLL Dotazník www.bell-project.eu Vážení účastníci kurzů vzdělávání dospělých, Cílem tohoto průzkumu je sběr informací o vzdělávání dospělých. Zajímají nás všeobecné kurzy, tedy takové, které nejsou

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Antonína Panenku. kandidáta hnutí NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 do Senátu. Dejte Antonínu Panenkovi hlas v 1. kole senátních voleb. 19. a 20.

Antonína Panenku. kandidáta hnutí NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 do Senátu. Dejte Antonínu Panenkovi hlas v 1. kole senátních voleb. 19. a 20. VOLTE ČÍSLO 8 Antonína Panenku kandidáta hnutí NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 do Senátu Dejte Antonínu Panenkovi hlas v 1. kole senátních voleb 19. a 20. září 2014 Dovolte mi představit Vám mé oblasti zájmu, pro

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách. Ing. Bc. Milan Svojanovský

Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách. Ing. Bc. Milan Svojanovský Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách Ing. Bc. Milan Svojanovský Centrum pro rodinu a sociální péči o. s. občanské sdružení vzniklo v Ostravě v roce 1993, sociální služby

Více

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Sborník abstraktů z diskusního setkání Consulte, o. s. pořádá pod záštitou místostarosty Města Horní bříza 8. 11. 2012 od 13.00

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření Cílová skupina 1: Hodnotitelé žádostí o projekt 1) V čem byly žádosti silné, kde byly dobře zpracovány? 2) Čím vás žádosti většinou nejspíše "přesvědčily"? 3) Které části

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Žijeme pro Hradiště, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Aspekty týkající se regulace

Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Aspekty týkající se regulace Transatlantické obchodní a investiční partnerství Aspekty týkající se regulace Září 2013 2 Předseda Evropské komise Barroso, předseda Evropské rady Van Rompuy a prezident Obama dali jasně najevo, že snižování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Příloha č. 1

Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Příloha č. 1 Příloha č. 1 Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy Vyhodnocení dotazníkového šetření Pro dotazníkové šetření bylo náhodným výběrem zvoleno 1500 mateřských škol (MŠ) ze všech krajů České republiky,

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

140.187 Str. 1 DOTAZNÍK CESES

140.187 Str. 1 DOTAZNÍK CESES . Str. DOTAZNÍK CESES Rád(a) bych Vám položil(a) několik otázek na téma Vaší budoucnosti a budoucnosti naší země. Nejdříve bych se rád(a) zeptal(a) na Vaši budoucnost.. Zkuste si, prosím, představit, jak

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Dotazník - pro uživatele

Dotazník - pro uživatele Dotazník - pro uživatele Vážení uživatelé, připravili jsme pro Vás dotazník, abychom zjistili, zda plníme Veřejný závazek (poslání organizace, cíle organizace, zásady práce), který jsme si stanovili a

Více

Příprava a realizace dotovaných projektů. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012

Příprava a realizace dotovaných projektů. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012 Příprava a realizace dotovaných projektů Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012 Příprava a realizace dotovaných projektů Dotace, granty, příspěvky Vyhledávání projektových témat Zvyšování hodnoty

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Ústní závěrečná zkouška

Ústní závěrečná zkouška Ústní závěrečná zkouška Témata z Technologie I II III IV V VI VII VIII IX X Vodová ondulace Preparace Střihy a techniky stříhání Odbarvování Melírování Barvení Historie v účesech Holení Pleťová kosmetika

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA

DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA MŇAÚÚÚ! Kocour Brownfield přináší nové příležitosti našim městům a obcím Nezisková organizace IURS-institut pro udržitelný rozvoj sídel o.s. - založena 2001, se zabývá

Více

Studijní materiál SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI

Studijní materiál SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI Rozvoj klíčových kompetencí pedagogů s důrazem na pozitivní přístup k práci i k životu CZ.1.07/1.3.48/02.0044 Studijní materiál ke kurzu SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI Tento projekt je spolufinancován

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 5. 2015 Aktualizace protikorupční strategie statutárního města Liberec Předkládá: Zpracoval: PhDr.

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU Strouhal Martin Student 2.D Martin je na naší škole něco přes rok a půl, přesto toho již stihl hodně. V roce 2014 se stal druhým nejlepším studentem

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

PorCeTa, o.p.s. SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ. nabídka programů prevence rizikového chování KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ:

PorCeTa, o.p.s. SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ. nabídka programů prevence rizikového chování KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ: PorCeTa, o.p.s. nabídka programů prevence rizikového chování SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ 6 KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ: SÍDLO ORGANIZACE: JMÉNO: Mgr. Radka Šimonová NÁZEV: PorCeTa,

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Díky za všechny fantastické reakce a dotazy, které se objevily u prvního videa. Ještě jednou bych vás chtěl vyzvat, abyste se stejně aktivně zapojili také do

Více

Realita všedního dne, nebo sci-fi?

Realita všedního dne, nebo sci-fi? Škodlivý kód a počítačová bezpečnost Roman Bartoš Realita všedního dne, nebo sci-fi? J e 19.53, zapínám počítač a čekám, až budu moci spustit internetový prohlížeč a zaplatit přes internet ty zpropadené

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Policie ČR, OOP Frýdlant. Prezentace na téma užívání drog není trestný čin, ale

Policie ČR, OOP Frýdlant. Prezentace na téma užívání drog není trestný čin, ale Policie ČR, OOP Frýdlant Prezentace na téma užívání drog není trestný čin, ale Každou společnost provází negativní jev, a to kriminalita. Účinná kontrola by měla být jednou ze základních funkcí demokratické

Více

T r e s t n í o z n á m e n í n a n e z n á m é h o p a c h a t e l e. a s p o l u p a c h a t e l e M. D.

T r e s t n í o z n á m e n í n a n e z n á m é h o p a c h a t e l e. a s p o l u p a c h a t e l e M. D. Policie České republiky Brno xxxxxx Poškozený Miroslav Stach xxxxxxx xxxx Brno Pomáhat a chránit opět nic nevyšetřovalo zato verbálně atakovala mou osobu narušená ozbrojená policejní psychopatka, která

Více

Co pálí české sestry?

Co pálí české sestry? Co pálí české sestry? Bc. Nina Müllerová Vedoucí oddělení ošetřovatelství a nelékařských povolání, odbor vzdělávání a vědy MZ ČR Co trápí naše zdravotní sestry a bratry ze všeho nejvíce? S novým zákonem

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 4. Jak nejlépe zvládnout otázky u výběrového řízení Tento osvědčený postup pomáhá uživatelům s přípravou na výběrové řízení, konkrétně na tu část řízení, kdy se jich dotazuje zástupce zaměstnavatele (zpravidla

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci Vážená paní / Vážený pane, na základě zmocnění zadavatele Třinec, sídlem Jablunkovská 160, 739

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE

SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE Strategický plán pro období let 2016 2022 Vážení spoluobčané, jmém zastupitelstva obce se na Vás obracím s prosbou o pomoc. Obec Vojkovice v současnosti připravuje

Více

Česká asociace nákupu a prodeje

Česká asociace nákupu a prodeje Česká asociace nákupu a prodeje Truhlářské 1104/13 11000 Praha 1 IČO: 02120119 Plátce DPH 1 Vize Jedna asociace nákupu a prodeje, jedno místo, jedna pomoc pro firmy, nákupčí, obchodníky, spolky a státní

Více

S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D.

S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D. Převzato z časopisu PARKINSON č. 46 S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D. hovořila Zdislava Freund Už je to deset let, co jsem se strachem poprvé vkročila do extrapyramidové poradny Neurologické kliniky

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

ISO 400 1/250 sekundy f/2,8 ohnisko 70 mm. 82 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům

ISO 400 1/250 sekundy f/2,8 ohnisko 70 mm. 82 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům 4 ISO 400 1/250 sekundy f/2,8 ohnisko 70 mm 82 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům Kreativní zóna DOSTAŇTE SE NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ Kreativní zóna je název, který Canon vybral pro pokročilejší fotografické

Více

Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak?

Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak? Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak? veřejný ochránce práv VOP ombudsman ochránce - 1-1. KDO Kdo se jím může stát? Kdo jím už byl a kdo je jím aktuálně? Jak se může osoba stát ochráncem? Na jak dlouho

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí.

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Position paper Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Východiska současné situace 2 Dlouhodobě se odborníci v oblasti pedagogiky a sociálního začleňování zabývají rolí vzdělávání v řešení sociálního

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a M Š N y m

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Nábor pracovníků 3 typy náboru: Z vnitřních zdrojů Vnější Kombinovaný

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více