Luby a dotace. Říjen 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Luby a dotace. Říjen 2008"

Transkript

1 Říjen 2008 Ročník XV Cena 6, - Kč Luby a dotace Byl jsem požádán, abych informoval občany, jak to vypadá s dotacemi do našeho města. V minulosti obdrželo město dotace na kanalizaci a čističku odpadních vod (dotace 13,4 mil. Kč), plynofikaci města (dotace 16 mil. Kč) a kotelen /dotace 5 mil. Kč), rekonstrukci kancelářské budovy v odbytu na byty (dotace 3,2 mil. Kč) rekonstrukci družiny na byty (dotace 7,7 mil. Kč), opravy lesních cest (dotace 1,8 mil. Kč). V těchto případech se jednalo o státní dotace, ne o dotace z Evropské unie. Vstupem do EU 1. května 2004 byla vyhlášena řada operačních programů pro období let , z nichž nejznámější byly Společný regionální operační program (SROP), OP Infrastruktura, OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, OP Životní prostředí a operační program přeshraniční spolupráce Intereg III.A Česká republika Sasko. Získat z těchto programů něco pro naše město bylo obtížné, protože programy byly určené pro větší nebo menší obce, pro lázeňská města apod. Slýchám časté a oprávněné připomínky občanů, Skalná jede a u nás chcípnul pes. Je to tím, že mohli využívat OP Rozvoj venkova i dalších programů na obnovu vesnice vyhlášených krajem, které se všechny zaměřovaly na obce do 2000 obyvatel. To platí i v současnosti a je to vidět i například v Křižovatkách. Další rozvoj Skalné je odvislý od blízkosti k větším městům a hraničnímu přechodu a také od podnikavosti tamních občanů. U nás když někdo podniká, je trnem v oku ostatním závist, pomluvy. Podařilo se nám tedy v tom období získat dotaci 5 mil. Kč na hřiště za školou z OP přeshraniční spolupráce Intereg IIIA a na hřiště u mateřské školky uloupnout něco z porcovaného medvěda (dotace 1,7 mil. Kč). Jediné dotace z EU pro nás tedy byly pouze hřiště za školou a příspěvky na Hraniční slavnosti. Průtah městem a silnice k hraničnímu přechodu byly financované i z EU, ale to vše bylo záležitostí Karlovarského kraje a ne města Luby. Těšili jsme se tedy na nově vyhlášené programy pro roky , kde nám bylo slibováno, že i na obce naší velikosti dojde a to na to nejdůležitější, infrastrukturu, především místní komunikace. Z řady vyhlášených programů se nás týkají OP Životního prostředí, Regionální operační program NUTS II Severozápad a CÍL 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou. Do OP Životní prostředí byla podaná žádost o dotaci na kanalizaci na Růžovém vrchu, zpracovával ji a podával přímo projektant. V současné době probíhá její vyhodnocení. Nejširším programem a s největším objemem peněz je ROP NUTS II Severozápad týkající se Karlovarského a Severočeského kraje s objemem 745,9 mil EUR, což je téměř 18 miliard korun. Týká se i obcí velikosti obyvatel, pro ty však bylo vyčleněno pouze 34,4 mil. EUR, to je asi 825 mil. Kč, ostatní peníze jsou určeny opět pro větší a velká města. Dobré vyhlídky tedy nemáme, musíme však bojovat. V našem případě se jedná o oblast podpory 2.2. Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury, týkající se především rekonstrukcí veřejných prostranství, sociálních a kulturních zařízení. Zastupitelstvem města bylo rozhodnuto, že se zde budeme ucházet v první fázi především o dotaci na rekonstrukci Revoluční ulice od zrcadla k Družstevní ulici, v další fázi o dotaci na rekonstrukci zdravotního střediska, vybudování parkoviště, oprava opěrné zdi a přístupových cest, ve třetí fázi rekonstrukce centrálního parku, vybudování schodiště mezi školami, rozšíření centrálního parkoviště, úpravy ploch v okolí paneláků pod poštou, parkoviště pod poštou pro zdravotně postižené a oprava vozovky Tovární ulice od zrcadla po F.P.Technik. Byl jsem pověřen zpracováním tzv. projektu a žádosti o dotaci na Revoluční ulici. Podával jsem ji do prvé výzvy, která se poprvé těchto projektů týkala a podával jsem ji jako první již v květnu. Do konce června

2 Lubský zpravodaj říjen 2008 strana 2 se však sešlo 263 žádostí, z toho pro naši oblast podpory 86 žádostí, pro které bylo vyčleněno 92 mil. Kč. Každá žádost musí být minimálně na 5 mil. Kč, naše je na 10 mil. Kč, jsou tam však podané žádosti i na 100 mil. Kč. Kolik z nás asi bude uspokojeno? Výběr žádostí probíhá ve čtyřech fázích. V první se hodnotí přijatelnost zda spadá do daného programu, ve druhé formálnost zda žádost obsahuje povinné náležitosti, ve třetí se provádí bodové ohodnocení podle daných kriterií, čtvrtá je čistě politická tomu dám, tomu nedám. Náš projekt byl vyřazen při bodovém ohodnocení, nedocílil požadovaný počet bodů. Byl jsem pozván na Regionální radu do Karlových Varů, kde mi sdělili jak mohu žádost pozměnit, aby získala dostatečné bodové ohodnocení a zároveň mi doporučili podat ji znovu ve 2. výzvě, která bude vyhlášená v měsíci listopadu. Není tedy vše ztraceno, vyplatí se o dotaci usilovat, má být ve výši 92,5 % uznatelných nákladů na realizaci akce (projektu). Využitím Programu přeshraniční spolupráce CÍL 3 ČR Sasko se zabývají starostové obcí Luby a Erlbach již několik let. Byla zpracovaná studie rozvoje cestovního ruchu, která obsahuje rekonstrukce prostranství (nám. 5. května, náves ve Wernitzgrünu, prostor na hranicích, svatý kopeček), cyklostezky, hypostezky, běžkařské stopy, sjezdovka, zabývá se i zázemím pro turistiku, ubytováním a stravováním. Po dohodě obou stran bylo rozhodnuto, že se začne tím co je pro obě obce nejdůležitější, to je náves ve Wernitzgrünu a nám. 5. května v Lubech. Na tomto projektu a žádosti se začalo pracovat v srpnu se záměrem podat jej do konce roku Hlavními zpracovateli je starosta Erlbachu Klaus Herold, ing. Karel Lukeš a Jan Kreuzinger. Žádost musí být dvojjazyčná a podávat ji chceme na německé straně v Drážďanech, neboť víme, že mají větším objem peněz. Období let je tím, kdy jde do naší republiky nejvíce peněz z EU, další roky už nebudou tak štědré, budou se zaměřovat více na nové přístupové státy jako je Rumunsko apod. Proto je nutné neváhat a snažit se získat co se dá, i když rozdělení peněz pro obce naší velikosti nám příliš nenahrává. Potřebujeme především dát dohromady město, pak se teprve zabývat cyklostezkami a podobně. Dotační programy jsou hodně zaměřeny i na podporu podnikání, jsou však určeny přímo podnikatelům, ne obcím. Týkají se vznikání a rozvoje podniků, vytváření nových pracovních míst, rozšíření ubytování, stravování atd. Ten kdo má zájem o podnikání, jistě si zde vybere to, co je pro něj vhodné. Netýkají se samozřejmě zanikajících a krachujících podniků. Doufám, že i město Luby získá maximum z Evropské unie, ať již přímo, nebo prostřednictvím zdejších podnikatelů. Ing. Karel Lukeš Výtvarná dílna zahájila svou činnost V našem městě rozběhla svou činnost výtvarná dílna, o jejíž náplni bych Vás chtěla informovat. Tak tedy: již po dvakrát jsme se sešly, abychom se naučily některým novým výtvarným technikám. Jistě jste si všimli, že v příčestí minulém používám y, z toho je patrné, že zájem o tento kroužek projevily pouze ženy, což se ostatně dalo předpokládat. Na první schůzce jsme si vyrobily plstěná mýdla, na druhé pěkná zvířátka z plsti a jiné dekorativní předměty. Paní Píchová nás naučila nejen zpracovávat rouno, ale předala nám i teoretické poznatky, takže mohu nyní požít i odbornou terminologii, tedy, že jsme zvládly plstění za mokra a plstění suchou jehlou. Naše lektorka pro nás připravila i výstavku svých výrobků, knih zaměřených na různé výtvarné a pracovní techniky. Přinesla i kolovrat, na kterém si ty odvážnější mohly zkusit i příst. Plánujeme, že bychom se scházely zhruba do začátku měsíce prosince a další schůzky bychom zaměřily na práci s papírem, vlnou, malování na hedvábí, výrobu vánočních přání atd. Pro případné další zájemkyně připomínám, že schůzky budou probíhat vždy v pondělí v budově dolní školy, a to od hodin. Mgr. M. Hrabovská

3 Lubský zpravodaj říjen 2008 strana 3 Zpráva pro vás, kteří jste při tom nebyli Máte rádi písničky z filmů Kdyby tisíc klarinetů, Starci na chmelu nebo Noc na Karlštejně? Ještě si vzpomenete na melodie liverpoolské čtveřice ve filmech Perný den a Pomoc? Líbí se vám muzikály? Nesmrtelná Maria z West Side Story, Jidáš z Jesus Christ Superstar, písně novináře Če, prezidenta Peróna či slavná Neplač má Argentino z Evity? Znáte árie vůdce chudiny z Le Mizérable neboli Bídníků? Cítíte napětí při nejznámějším duetu All I ask of you z Fantoma opery, v českém podání s Evou Urbanovou a Ladislavem Křížkem? Vychutnáváte si krásnou Time to say goodbye v originále s A. Bocellim a C. Dion? Tak tohle všecko a ještě více jste mohli zažít, slyšet a vidět v neděli 14. září odpoledne v kostele sv. Ondřeje. Asi šesti desítkám posluchačů tam zazpívali Josef Štágr a Alexandra Benešová. Pro mě úplně neznámá jména, a tak jsem šel na koncert s vědomím, že uslyším nějaké amatérské okresní přeborníky ve zpěvu. Opak byl pravdou. Josef Štágr je sice inženýrem ekonomie, ale i absolventem Státní konzervatoře v Praze. Dlouhé roky vystupuje v karlínském Hudebním divadle a dalších pražských muzikálových scénách po boku viditelnějších zpěváků naší pop-music, aniž bychom ho blíže znali ze stránek bulváru. Koncertně vystupuje nejen v České republice, ale také v zahraničí. Například v roce 2004 zpíval na galakoncertu v New Yorku při příležitosti narozenin Karla Gotta, jehož byl čestným hostem. Jeho současnou poslední rolí je starosta v americkém muzikálu Carmen, který bude mít na podzim premiéru v karlínském divadle. Zúčastňuje se charitativních akcí pro různé nadace na podporu sociálně slabých dětí a tělesně postižených občanů. Vyučuje zpěv na Státní konzervatoři. Alexandra Benešová je absolventkou Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze, sbormistryní ašských pěveckých sborů, varhanicí, klavíristkou, ředitelkou umělecké agentury a zároveň studentkou Karlovy univerzity v Praze v oborech sbormistrovství a hudební výchova. Je nositelkou titulu Osobnost ašské kultury 2002 a držitelkou řady dalších ocenění. Dlouhodobě spolupracuje s řadou umělců, mimo jiné také s Josefem Štágrem. Takže z předpokládaných amatérů se vyklubali profesionální zpěváci s vyškolenými krásnými hlasy, jejichž sóla či duety byla radost poslouchat. Nahraný hudební doprovod u mixážního pultu obsluhoval místní mladý zvukař Miroslav Nový. Na závěr informace pro vás, kteří si třeba myslíte, že to s chválou přeháním: o hlasových kvalitách Josefa Štágra a Alexandry Benešové se budete moci přesvědčit na vlastní uši na jaře příštího roku, kdy snad opět navštíví Luby. A vy jejich koncert. Jindřich Desort Lubský podzim je za námi Lubský podzim je za námi, a tak si Městský úřad Luby může odškrtnout další akci, kterou pravidelně každý rok pořádá. Přestože jsme se termínem ještě vešli do konce léta, počasí připomínalo spíše zimu. A to ještě můžeme být rádi, že nám alespoň nepršelo. Dospělí ale přesto přišli obhlédnout stánky, posilnit se klobásami, zahřát se svařeným vínem a medovinou. Děti měly pro změnu radost z kolotočů a z cukrovinek, které stánkaři nabízeli. Zpestřením bylo i vystoupení skupiny historického šermu. Bohužel nedorazilo objednané středověké tržiště, které mělo nabídnout ke shlédnutí výrobu mincí, pletení košíků, zdobení perníků atd. Prý zabloudilo cestou do Lubů To se přihodilo jistě již každému řidiči, že někdy bloudil po vlasti české. Ale, že by neuměl ani telefonovat? Tito stánkaři měli k dispozici telefon Bc. Lukeše právě kvůli tomu, kdyby již výše zmiňovaná situace nastala. Bohužel, nestáli jsme jim ani za omluvu. Snad se nám příští rok podaří tuto akci zorganizovat s někým spolehlivějším. Součástí Lubského podzimu byla i krásná výstava fotografií v malém sále MěKS, na kterou přišlo bohužel relativně málo lidí. Spolu s fotografem Albrechtem Wunderlichem z Markneukirchenu ji připravil Jan Kreuzinger. Za to, že měl Lubský podzim zdárný průběh, patří poděkování především panu Martinu Lukešovi a jeho partě chlapů z technických a samozřejmě i paní Toničce Králové. Pan Lukeš se nejen postaral o technické zázemí, ale i o to, že vše šlapalo, tak jak mělo. Dík patří i skupině Drsná žízeň, která i přes nepříznivé počasí přišla zahrát a zazpívat. Takže nakonec ještě jednou chvála všem, kteří se podíleli na tom, že Lubský podzim měl zdárný průběh. Mgr. M. Hrabovská, místostarostka

4 Lubský zpravodaj říjen 2008 strana 4 Autobusy místo vlaku Z důvodu oprav železniční tratě Cheb Luby pojedou v době od 1. do 21. října autobusy místo vlaku. Autobusy budou jezdit podle výlukového jízdního řádu, který je odchylný od jízdního řádu vlaků!!! České dráhy a.s. se omlouvají cestujícím za nepříjemnosti, způsobené výlukou na trati. Tenisový turnaj O PUTOVNÍ POHÁR TO SK LUBY Dne 13. září 2008 se v areálu Sportovního klubu Luby uskutečnil tradiční tenisový turnaj O PUTOVNÍ POHÁR TO SK LUBY. Turnaje se zúčastnilo 12 hráčů, hrálo se na vysoké úrovni a za hezkého počasí. Jako vždy bylo připravené občerstvení a bavili se nejen hráči, ale také návštěvníci. Turnaj vyhrál Stanislav Břinčil, ten se však účastnil pouze jako host - mimo soutěž. Konečné výsledky turnaje pro rok 2008 tedy jsou: 1. Jirka Lafata 2. Václav Uhlík 3. Jaroslav Postolka Všem účastníkům gratulujeme a organizátorům děkujeme. SPONZOŘI: Potraviny Ballo, Restaurace PEKLO, Vinárna PEKLO, Strunal CZ a.s., Autoopravna Molodovec, Autoopravna Josefi. Petr Holiš

5 Lubský zpravodaj říjen 2008 strana 5 Starosta informuje jak jste si jistě všimli, je dodělán chodník od servisu Autorange až ke křižovatce obchodu p.ballo. Protože se mi chodník zdá co se týče délky dlouhý, navrhl jsem a prokonzultoval s p. Martinem Lukešem, aby tato délka byla rozdělena na tři odpočinkové úseky. Vybudovat tři odpočinkové zálivy s lavičkou a košem, kde si mohou starší lidé a maminky s kočárky cestou na zahrádku, do garáží odpočinout dokoupíme ještě jednu sadu vánoční dekorace, osvětlení umístěného na stožárech lamp, aby o vánočních svátcích byl tento úsek hlavního příjezdu do města lépe vyzdoben musím se přiznat, že mi velice mrzí, že byla rozbita jedna výplň autobusové zastávky. Někteří rodiče by měli vysvětlit svým potomkům, že to, co se snažíme vybudovat v našem městě je pro všechny občany, aby se jim v městě lépe a pohodlněji žilo. Jestliže si toto některé děti samy neuvědomují a jejich rodiče jsou k tomu neteční, musí si hlavně rodiče uvědomit, že tento vandalismus musí někdo zaplatit a to jsou právě oni, kterým předložíme fakturu k úhradě. Pro Vaší informaci viník je znám dále Vám chci sdělit, že jsem jednal se zástupci ČD a.s. Správa dopravní cesty Karlovy Vary a bylo mi řečeno, že pro rok 2009 zahrnou do svých investic opravu všech železničních přejezdů ve městě. Při této opravě zároveň provedou nové značení přejezdů. Dále jsem jim připomněl příslib zbourání nádražního skladu, kde se schází problémová mládež a bezdomovci. Sklad bude zbourán. ČD zjišťují kam, budou moci odvážet zbouraný materiál. Tato akce je rovněž odvislá na výši potřebných finančních prostředků byla již odstraněna závada, kterou jsem reklamoval u firmy Kanov Kar.Vary a to oprava obrubníkových spár u nově budovaných chodníků v Chebské ulici (jednosměrka k radnici) žádám všechny občany, aby dodržovali vydanou vyhlášku o konzumaci alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích a dále je chci upozornit, že obaly od těchto nápojů nepatří v žádném případě do záhonů v parku a do potoku Lubinka. Bude-li kdokoliv přistižen, že se takto zbavuje odpadu, lahví a obalů provede vyčištění Lubinky na vlastní náklady. Chci rovněž tyto občany upozornit, že porušováním této vyhlášky nedodržují zákon ČR a tudíž mohou být potrestáni dne jsem měl s p. Františkem Vrbou vedoucím stavebního úřadu jednání s majitelem velmi chátrajícího objektu dvou rodinných domků, vedle rod. domku rodiny Levorů v Masarykově ulici. Tento majitel se již před rokem zavázal, že začne s opravou. Do dnešního dne se nic zásadního na těchto objektech neuskutečnilo. Proto na moji žádost, nechal p. Vrba zpracovat posudek statika na tyto dva domky, jehož verdikt zní - zbourat, nelze zajistit bezpečnost. Dnešní jednání bylo zakončeno tímto verdiktem : pokud vlastník nemovitostí nepředloží v termínu do dokumentaci zpracovanou osobou k oprávnění nutných zabezpečovacích prací spolu se žádostí o povolení těchto prací, vydá stavební úřad příslušné rozhodnutí nařízení odstranění stavby musím Vám také sdělit pro nás všechny nepříznivou zprávu. Jak jistě již víte, předložili jsme žádost o dotaci z EU, ROP NUTS II Severozápad na rekonstrukci místní komunikace ulice Revoluční (kolem pošty). Žádost o tuto dotaci velmi kvalitně zpracoval p. Ing.Lukeš Karel, a přesto jsme neuspěli. Získali jsme málo potřebných bodů. Pan Lukeš na moji žádost navštívil Reginální radu soudržnosti v Karlových Varech, aby zjistil příčiny neúspěchu a možnosti nápravy k následující II. výzvě, která bude vyhlášena v listopadu Výsledek této II. výzvy bychom se měli dozvědět dle předpokladu v lednu Rozpočet na rekonstrukci této ulice s chodníky a místním osvětlením je cca 10 mil. Kč. Humor Paní rodí doma. Je u ní doktor a vypadne proud. Musí zavolat pětiletého synka, aby svítil baterkou. Porod se podaří, doktor plácne mimino po zadečku a syn s očima navrch vyhrkne: "Správně! A druhou přes hubu, neměl tam lízt!!" "Když jsme se před 50-ti lety brali, slíbili jsme si, že se nebudeme hádat, že raději jeden půjde ven. To víte, pane doktore, padesát let na čerstvém vzduchu prospěje." Babička přijde k doktorovi a povídá: "Já když si utírám zadek, tak se mi hýbe pravý zub." Doktor si ji prohlédne a povídá: "Až příště budete jíst španělské ptáčky, sundejte si z nich tu šňůrku!" K lékaři přijde starý muž, že má 75 let, nikdy mu nic nebylo, ale teď ho píchá. "Vy, že máte 75 let? Jak jste se dokázal udržet tak svěží?"

6 Lubský zpravodaj říjen 2008 strana 6 Luby krásné Bydlím v Lubech třetí rok. Každým rokem zaznamenávám změny k lepšímu, Luby vzkvétají. Pěkně upravené prostředí před paneláky, dětská hřiště, parčík, který stále zvelebuje naše pracovitá babička. Pěkně upravený hřbitov i okolí u silnic, náměstíčko, které se rozzářilo spoustou květů, čisto. To vše díky pracovníkům Technických služeb, pod vedením pana Lukeše. Ať jdu kamkoliv, vždy narazím na tyto pracovníky, kteří kosí, prořezávají, vysekávají, asfaltují atd. Jejich zásluhou jsou Luby tak pěkně upravené a čisté. Děkuji jim za to. a naše lesy Opakem krásných Lubů jsou jejich lesy. I když pěkné, rozlehlé, přesto smutné. Lidé sem chodí relaxovat, potěšit se krásou přírody, tichem, nasbírat borůvky a houby. Jiní si zase pletou les se smetištěm. Odhazují zde lahve, plechovky, papíry, kapesníčky, různé obaly i pytle s odpadem. Nejkrásnější nález byly pokálené dětské pleny, kalhotky a džíny asi na roční dítě. A to pěkně na cestě, aby je každý viděl a mohl se pokochat tou krásou. Vztek i smutek, to jsou mé pocity po takovém výletě. Opravdu je tak těžké odnést domů své odpadky? Všichni si přece platíme popelnice, třídíme odpad. Ale v lese nás nikdo nevidí, snad jen naše děti, tak proč ne? Naštěstí je zde několik lidí, kteří tento odpad seberou a odnesou do popelnice. Pro svůj pocit a krásu lesa to za to stojí. Anna Bartošová Pozvání na jarmark Obecní úřad v Erlbachu zve lubské občany na tradiční Erlbachský jarmark. Koná se v sobotu 18. října v centru obce. Těšíme se na Vaší návštěvu. Solárium Martina Program zdravého opalování Moderní klimatizované TURBO solárium z limitované série UWE Silberpfeil. Prodej kvalitní solární kosmetiky. Otvírací doba: PO: ÚT: ST: ČT: PÁ: Slevy na opalovací krémy až 25 % Adresa: Zahradní 245, Luby (dolní náměstí) Lze se objednat i mimo otvírací dobu na telefonu: Spolek péče o krajinu Oberes Vogtland zve na: 10. VOGTLANDSKOU PŘEHLÍDKU JÁDROVÉHO OVOCE v pátek 31. října 2008 od 9.00 do hodin do jablečné stodoly na Riedelhofu (Eubabrunn) Určování ovocných odrůd jen Každý zájemce může s sebou přinést vlastní jablka k přesnému určení Obsah: Nově: hod Stůl sadařů při šípkovém vínu v ateliéru Riedelhofu se specialisty na přírodní a alternativní sadařství Wanata A. Heuler a Martin Lípa z České republiky Nově: Výstava dýní s ca. 80 různými druhy od Heike Weidt Jablečný sklep prohlídka ovocného sklepu s ideálními podmínkami Jablečná výstava odborná výstava více než sta odrůd jablek, která se dále zabývá zakládáním sadů, péčí o ovocné dřeviny a představuje rozličnou odbornou literaturu Jablečný šenk zajímavá ochutnávka původního jablečného štrůdlu dle starého českého receptu, ovocných šťáv lisovaných na místě, jablečných vín a dalších pochoutek Vitamínový bar Svět šťáv! Zde mohou vaše malé i velké děti zkusit výrobu vlastních ovocných šťáv. Výrobce nejchutnější šťávy bude odměněn! Výstava a šenk zůstanou otevřeny denně až do 2. listopadu 2008 od do hodin.

7 Lubský zpravodaj říjen 2008 strana 7 Potřebujete přešít šaty či kalhoty? Opravy a úpravy oděvů, včetně našívání zipů, šití záclon, závěsů a ubrusů můžete domluvit a objednat na telefonním čísle (u pana Aulického) ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA INFORMUJE OSMM připravuje městský informační a orientační systém, který zahrnuje umístit ve městě 4 ks infomap a dále 12 ks orientačních sloupků se směrovkami ulic a místních cílů (pošta, zdravotní středisko, škola apod.). Zabudování informačních map s plánkem obce je již hotovo a nachází se na těchto místech: stanoviště č.1 Malé náměstí u autobusové zastávky, stanoviště č.2 odpočívadlo u hraničního přechodu, stanoviště č.3 u budovy nádraží ČD a stanoviště č.4 u městského úřadu (v budoucnu bude přesunuto na nově zrekonstruované náměstí před úřadem). Vyzývám podnikatele, kteří budou mít zájem, aby na zmiňovaných mapách byly uvedeny jejich vizitky s označením umístění firmy, aby se ozvali na telefonní číslo Cena je stanovena ve výši 1000,- Kč na dobu 5 let. Což je 50 Kč,-/rok/ 1 mapa. Bc. Lukeš Martin odbor správy majetku města Upozornění Kulturní pořad, na kterém budou vyhlášeni nejlepší sportovci našeho města, jenž pořádá Městský úřad v Lubech ve spolupráci s komisí školství, mládeže a tělovýchovy, se přesouvá z na Oficiální část, na níž vyhodnotíme nejlepší sportovce navržené místními organizacemi, a také děti úspěšně reprezentující lubskou základní školu ve vědomostních i sportovních soutěžích, začne v hodin. Ceny bude předávat internacionál Ladislav Vízek. Součástí akce by mělo být vystoupení tanečního dua Veronika a Markéta, které jsou několikanásobnými mistryněmi republiky, mistryněmi Evropy a finalistkami mistrovství světa v moderním tanci. Dále budeme mít možnost spatřit vystoupení karatistů, módní přehlídku plavek a sportovního oblečení. Po skončení oficiální části je naplánován ples, na kterém bude k tanci a poslechu hrát skupina GENT. Součástí bálu bude i tombola. Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji od 10. listopadu u paní Žáčkové. Vstupné na oficiální část pro dospělé činí 50 Kč, na celý program 100 Kč. Děti mají vstup zdarma. Mgr. M. Hrabovská Inzerce Raiffeisen stavební spořitelna nabízí - spoření se státní podporou 15 %, úročení vkladů 2 % - širokou nabídku úvěrů na bydlení - možnost využití úvěru již od uzavření smlouvy Dále nabízíme: - penzijní připojištění ČP a ING - pojištění domácností, nemovitostí, staveb - úrazové a životní pojištění - pojištění odpovědnosti za škodu (vzniklou v zaměstnání nebo v běžném životě) Bližší informace Vám poskytneme na adrese: Kaňkovi, Na Louce 96, Luby tel.: mobil: , Pondělí - pátek: hodin Po dohodě i o víkendech. Martin Šíma Kraslická 658, Luby sdružení podnikatelů Nabízíme Vám: - prodej a servis výpočetní techniky - prodej spotřebního materiálu - instalaci počítačových sítí - správu počítačových sítí - bezdrátové připojení k internetu k vlastní síti - WIFILUBY - tvorbu webových stránek - zakázkový vývoj programů V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na tel: , , nebo na

8 Lubský zpravodaj říjen 2008 strana 8 Bunkr v Lubech Před několika lety mě oslovil jeden místní mladík, že se nedaleko Lubů nachází nějaký bunkr, údajně z války. Nejdříve jsem tomu nevěnoval pozornost, protože jsem věděl, že se zde nic takového nestavělo. Až o pár let později jsem zaslechl něco o bunkrech stavěných po válce. Nedalo mi to a vyrazil jsem k Opatovu. Na místě jsem našel jakýsi podzemní betonový objekt, který byl plný vody a odpadků. Teprve asi před třemi lety jsem se dozvěděl při studiu archivních dokumentů v Praze o co se vlastně jedná. V 60tých letech vznikl na území bývalé ČSSR systém pozorovacích stanovišť, z niž se měly pozorovat účinky případného útoku radiačními a chemickými zbraněmi. Objekty se stavěly na vyvýšených místech s dobrým výhledem na důležité cíle. V případě bunkru na Opatově to byl Cheb. Bunkr byl postaven počátkem 80tých let 65. motostřeleckým plukem z Chebu, jeho typové označení je UŽ-6b a dostal evidenční číslo Bunkr se skládal ze železobetonových rámů a desek jako stavebnice. Díly se předem vyrobily v továrně Prefa. Do objektu se vstupuje po několika schodech asi dva metry pod zem. Zde cestu přehrazují 5mm silné ocelové protitlakové dveře. Hned po té následují další ocelové dveře a před námi se objeví prostor, jenž sloužil k případnému odmoření osob a také jako toaleta. Poté se objekt lomí vpravo a za další dvojicí ocelových dveří se nachází vlastní krytová místnost o rozměrech 6 x 2,5 metru. Objekt měl být vybaven filtroventilační soupravou jenž by zajišťovala čerstvý vzduch pro celý objekt a umožňovala přežití ukrytých osob. Dále zde měly být kamínka, postele a stůl se židlemi. Do bunkru se vešlo 6-8 vojáků s osobními věcmi a zbraněmi. V případě zničení vstupu se dal bunkr opustit nouzovým východem, který byl tvořen šachtou, krytou padacím poklopem. Vedle bunkru měl stát obrněný transportér a elektrocentrála, která by zajišťovala zdroj elektrické energie. Bunkr se měl vybavit až v případě ohrožení státu. V době míru byl uzavřen a jen jednou za rok přijížděli vojáci na kontrolu a údržbu, a to zpravidla v noci. Naštěstí se tento objekt nemusel nikdy využít a dnes je to jen stavba v krajině o níž málokdo ví. Je zajímavé, že až do roku 2006 byl objekt stále veden u armády jako tajný. Na podzim roku 2005 byl objekt armádou zabetonován a zasypán. Tomáš Lenc ml. Vstup do bunkru Model objektu Kam s nebezpečnými odpady? Jak jistě víte již z předchozích let nelze nebezpečný odpad likvidovat stejným způsobem jako ostatní komunální odpad. Z tohoto důvodu proběhne v sobotu 11. října 2008 svoz nebezpečného odpadu. Jedná se především o následující složky: barvy, lepidla a pryskyřice, oleje a tuky, odmašťovací prostředky, domácí fotochemikálie, kyseliny, hydroxidy, léky a akumulátory, zářivky a výbojky, hadry znečištěné olejem, olejové filtry, autobaterie. Pokud je to jen trochu možné, přineste odpady v originálních obalech, usnadní to jejich identifikaci, není to ale podmínkou. Žádám lubské občany, aby využili tuto službu a nevhazovali nebezpečný odpad mezi komunální. Stanoviště: 9.00 parkoviště u Strunal Růžový vrch (u pana Knichala) 9.15 Malé náměstí křižovatka ulic Kraslická a Sokolovská 9.30 křižovatka u věžáku křižovatka u odboru správy majetku města 9.45 u starých paneláků (u FP Techniku) Bc. Lukeš Martin odbor správy majetku města

9 Lubský zpravodaj říjen 2008 strana 9 Podzimní hromádky Odbor správy majetku města stejně jako předchozí roky vyhlašuje podzimní hromádky. Vynášet věci je možno od soboty 11.října do neděle 12.října 2008 na místa dostupná svozovému vozidlu! Jako vždy na hromádky nepatří nebezpečný odpad, kamení, beton, stavební suť a materiál, střešní krytiny, zemina ani kompostovatelný materiál (tráva, listí, větve atd.) Hromádky vytvořené po svozu budou odvezeny na náklady původce. Připomínám, že v momentě kdy fyzická osoba odloží odpady na místě k tomu určeném, stává se vlastníkem těchto odpadů obec (zákon č. 185/ písmene p)). Znamená to, že je zakázáno s tímto odpadem jakkoliv manipulovat (vybírat odložené předměty, rozebírat uložený odpad, případně odvážet pryč). Tento odpad bude vyvážen speciálním vozem firmy ASP služby s.r.o. nebo pracovníky odboru správy majetku města, a to následujícím způsobem. V pondělí v ulicích: Masarykova, H. Luby, Na Nivách, Kostelní, Revoluční, Mlýnská, U Pily, Tovární, Na Louce, Luční, Družstevní, Flusberg, Chebská, Příčná, D. Luby V úterý v ulicích: Kraslická, Nám. 5. května, Sokolovská, Opatov, Potoční, Hřbitovní, Na Výšinách, Průběžná, Růžový Vrch, Spojovací, Zahradní, Západní, P. Bezruče. Svoz velkoobjemového odpadu (hromádky) není určen pro likvidaci odpadu z podnikání!!!!! Některé druhy odpadu, které se vyskytují na hromádkách nekončí přímo na skládce, ale jsou likvidovány jiným způsobem (např. elektroodpad). To znamená, že je nutno tyto věci vysbírat a odvést na sběrné místo. Jedná se o lednice a mrazáky, veškeré malé i velké domácí elektrospotřebiče, televizory, monitory, telekomunikační zařízení apod. Žádám tímto občany, kteří se chystají uvedený druh odpadu zlikvidovat při podzimních hromádkách, aby kontaktovali odbor správy majetku města na tel a my tento odpad sami naložíme a odvezeme (samozřejmě zdarma). Usnadní to práci při hromádkách a také co nejvíce zamezíme nájezdu tzv. hromádkářů, kteří při vybírání kovového odpadu elektrozařízení rozebírají a znehodnocují. Bc. Lukeš Martin odbor správy majetku města D I V A D E L N Í N A B Í D K A Termín : 15. listopad 2008 (sobota) Odjezd : hod. Volno v Praze : hod. Představení : Návrat : hod. Místo : PRAHA (divadlo Na Vinohradech) Představení : FAMÍLIE aneb Dědictví otců zachovej nám Pane Hlavní role : Michal NOVOTNÝ, Ilja RACEK, Jiřina JIRÁSKOVÁ, Petr KOSTKA, Jana HLAVÁČOVÁ, Andrea ELSNEROVÁ a další Cena : od Kč (podle vstupenek) P.S. Přihlásit se můžete u Mgr.Hrabovské na telefonním čísle nejpozději do PÁTKU 10. října (včetně) nebo na Městském úřadě v Lubech. Vstupenky a dopravu do Vinohradského divadla můžete přijít uhradit ve dnech a do oddělení účtárny na městském úřadě v Lubech. Stulák Miroslav, tel , (domů), (zaměstnání)

10 Lubský zpravodaj říjen 2008 strana 10 Vyberte si v knihovně Adair Gilbert: Zavřená kniha. Slepý spisovatel se ocitá plně v moci vraha, který plánoval pomstu celá léta. Thriller plný dramatických zvratů s prvky hororu. Šedivý Zdeněk F.: Uranový gulag. Hrůzami a utrpením koncentračních táborů na Jáchymovsku a v dalších oblastech těžby uranové rudy prošly v 50. letech 20. století desetitisíce politických vězňů. Najdou se jistě čtenáři, kteří nebudou chtít Věřit tomu, co vše dělali lidé lidem. Češi Čechům Abdulin Mansur: Krvavá cesta od Stalingradu. Otevřená zpověď prostého vojáka. Co činí tyto paměti jedinečnými, je to, že Abdulin sloužil v první frontové linii celý jeden rok, zatímco podle statistiky průměrný pěšák Rudé armády přežil na bojišti v první linii pouhých čtrnáct dní, a pak bil zabit, nebo raněn. Vondruška Vlastimil: Dýka s hadem. Děj se odehrává v polovině 13. století za vlády českého krále Přemysla II. Otakara. Správce hradu Bezdězu řeší případ vraždy pána hradu Grabštejn a tajemnou vraždu v johanitské komendě v Dubu. Haughton Brian: Tajemství minulosti. Ztracené civilizace, tajné vědy a starověká mystéria. Vašíček Arnošt: Sedm záhad strážce duší. (Jak to bylo doopravdy) Zapovězená tajemství templářů: Maska smrti. Démoni noci. Hrobka času. Únosy do UFO. Zázraky a zjevení. Světelné bytosti alchymistů. Vašíček Arnošt: Záhady Číny a Tibetu. Nové objevy odhalují skrytá tajemství. Morrel David: Testament. Reuben Bourne je úplně obyčejný spisovatel žijící v obyčejném americkém městě. Otiskne však článek, v němž odhaluje tajnou organizaci fanatiků schopných připravit kohokoliv o život. Jejich cílem se stává nejen Bourne, ale i jeho rodina. Poslední nadějí je útěk. Okolnosti však stojí proti nim. Spruill Steven: Neberte mi duši. Mladá lékařka odhaluje nepříjemnou pravdu o důsledcích jednoho lékařského výzkumu. Vondruška Vlastimil: Prodavači ostatků. Román se odehrává v polovině 14. století. Syn chudého zemana Martin odchází do Paříže na univerzitu, ale brzy se dostane do sporu s inkvizicí. Domů se vrátit nemůže, potlouká se po francouzském venkově ve společnosti obchodníka s falešnými ostatky svatých. Prožije nejen vášnivé milostné vztahy, ale i hrůzy moru, krvavých bitev a musí vzdorovat šílenému fanatismu náboženských sekt. Týden knihoven V pondělí začíná Týden knihoven (končí ). Všichni dlužníci a opozdilci mohou vrátit knihy v tomto týdnu zcela zdarma bez pokuty. Nový čtenáři se mohou přihlásit zdarma. Ve středu bude knihovna otevřena od hod. do hod., knihovnu navštíví několik tříd ZŠ se svými učitelkami, děti se tak účastní již tradičního velkého říjnového čtení. O průběhu této akce se dozvíte více na (koncem měsíce října). Na nové čtenáře i ty zapoměnky se těší knihovnice Vlasta Křenová

11 Lubský zpravodaj říjen 2008 strana 11 Stolní tenis V sobotu 27. září se konal již 11. ročník podzimního turnaje Lubský podzim. Přijelo celkem 44 hráčů z celého Karlovarského kraje. Na turnaji se odehrály tři soutěže. V hlavní soutěži se na prvních třech místech umístili tito hráči: 1. Bufka Filip B. Chodov 2. Kovačič Petr B. Chodov 3. Klepáček Pavel KST Fr. Lázně Čtyřhru vyhlála dvojice Kovačič / Petrák. Soutěž útěchy Karel Gabriel J. Březová Za dva týdny začínají soutěže a první družstvo Lubů, které vloni vyhrálo krajský přebor, v něm bude poprvé v historii lubského stolního tenisu hrát divizi. Za oddíl stolního tenisu Milan Špryňar Zprávy ze zastupitelstva Zastupitelé projednali žádost pana Václava Bubly o prodej pozemku části p.č. 149/1 v kat. území Luby I. Tento pozemek má pan Bubla již nejméně 20let v pronájmu a teď se dozvěděl, že pozemek byl rozdělen a prodán (schválen k prodeji). Zastupitelé uznali pochybení města při prodeji, protože panu Bublovi nebyla řádně vypovězena nájemní smlouva. Pan starosta navrhl, aby bylo revokováno usnesení ze zastupitelstva č. 17/2008 o prodeji p.č. 149/1 (537 m 2 ) panu Houskovi, a aby byl tento pozemek rozdělen na 2 stejné části a ½ p.č. 149/1 (cca270m 2 ) byla prodána panu Houskovi a ½ prodána panu Bublovi.. Zastupitelé tento návrh odsouhlasili (všichni pro). Zastupitelstvo schválilo záměr směnit pozemky p.č. 2885/2 (143 m 2 ) a část p.č. 2885/1 (339 m 2 ), které jsou v majetku města, za část pozemkové parcely č. 233/1 (cca 500 m 2 ), která je v majetku majitele benziny v Lubech. Majitel benzíny obecní pozemky používá ke svému podnikání, město by na získaném pozemku vybudovalo potřebné parkoviště. Ke směně dojde formou převodů na základě kupních smluv, smluvní cena bude u převáděných pozemků za 1 m 2 bude stejná. Pro tento záměr hlasovali všichni zastupitelé. Zastupitelé projednali úpravu nájemného v obecních bytech od podle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a prováděcího předpisu Ministerstva pro místní rozvoj č. 214/2008 Sb., o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m 2 plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m 2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledávání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt. Pro město Luby je maximální přírůstek měsíčního nájemného pro období od do ,0 %, pro byty se sníženou kvalitou je to 41,6 %. Pan starosta navrhl zvýšení nájemného o 10 %, u bytů se sníženou kvalitou také o 10 %. Paní Pavlovská dala protinávrh na zvýšení o 5 % u obou kategorií. Pro návrh paní Pavlovské hlasovali pouze 2 členové ZM. Nakonec zastupitelé schválili zvýšení nájemného pro byty se základní kvalitou o 10 % (5 pro, 2 proti), což představuje zvýšení měsíčního nájemného za 1 m 2 podlahové plochy z 19,33 Kč na 21,26 Kč. U bytů se sníženou kvalitou zastupitelé schválili zvýšení nájemného o 10 %, nájemné za 1 m 2 podlahové plochy v tomto bytě se tak zvedne z 11,67 Kč na 12,83 Kč. Pro úpravu nájemného v uvedené výši hlasovalo 5 přítomných členů ZM, 2 byli proti. Paní Dvořáková seznámila zastupitele s hospodařením města za období leden srpen Uvedla zejména plnění příjmů a výdajů a konstatovala, že hlavní příjmy města, tedy daňové příjmy, jsou plněny uspokojivě a v přiměřené výši ke schválenému ročnímu rozpočtu. Sdílené daně a daň z nemovitosti tvoří za 8 měsíců 69 % z ročního rozpočtu. Příjmy z prodeje nemovitostí jsou překročeny o 200 tis. Kč, dále jsou zvýšené příjmy z lesní činnosti o 230 tis. Kč, příjmy z finančních operací kdy kromě prodeje podílových listů jsou zvýšené příjmy z úroků. Výdaje jsou zatím plněny podle schváleného rozpočtu, dosavadní vývoj plnění rozpočtu lze označit za dobrý, celkové příjmy od počátku roku jsou o tis. Kč vyšší než celkové výdaje (nutno odečíst tis. Kč příjem z prodeje PL). Zastupitelé vzali zprávu o plnění rozpočtu města za leden-srpen 2008 na vědomí. Zastupitelé projednali navržená rozpočtová opatření rozpočtu města na rok Jednalo se o navýšení rozpočtu na straně příjmů o 72 tis. Kč (dotace na vybavení hasičů) a zvýšené výdaje u hasičů představující hlavně havarijní pojištění nové CAS. Dále o zvýšení příjmů o 180 tis. Kč (prodej nemovitostí) a celkové zvýšení výdajů o 180 tis. Kč ( 50 tis. na nebytové hospodářství, 100 tis. bytové hospodářství JUDr. Čonka, 25 tis. Kč na Lubský zpravodaj a 5. tis. Kč příspěvek na sociální zařízení v Dolním Rychnově). Ostatní zvýšené výdaje mohou být prozatím dorovnány formou přesunů v jednotlivých rozpočtových kapitolách. ZM navržená rozpočtová opatření schválilo (všichni pro). ZM schválilo návrh pana starosty, aby nebyl od nájemců požadován příspěvek na instalované nové ventily a poměrové měřiče tepla na radiátorech v pronajatých prostorách v MKS (všichni pro). Mgr Hrabovská podala návrh na úpravu pravidel pro přidělování bytů. Mělo by se jednat o vymezení podmínek pro výměnu bytu o stejné velikosti, aby nadále nebylo možné vyměnit byt za byt stejně velký, ale v lepším technickém stavu po nájemníkovi, který se odstěhuje. Důvody pro výměnu by mohly být pouze ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů. ZM návrh paní Hrabovské neodsouhlasilo (všichni proti), bytová komise je schopná posoudit a rozhodnout o výměně bytů.

12 Lubský zpravodaj říjen 2008 strana 12 Paní místostarostka Mgr. Hrabovská navrhla nové projednání odchytu volně pobíhajících koček u panelových domů v Tovární ulici. Toulavé kočky by se odchytily a nechaly vykastrovat a poté by byly vráceny na stejné místo. Tím by se zamezilo jednak rozmnožování těchto zvířat a jednak tomu, že by toto teritorium obsadily jiné kočky. Tak by mohlo dojít k regulaci koček v této lokalitě. Zastupitelé návrh paní Hrabovské odsouhlasili (všichni pro). Zastupitelé projednali žádost společnosti Profi Pohoda s.r.o. o změnu územního plánu (změna č. 12) parcely č. 2276/1 v katastrálním území Luby I, změnu ÚP na občanskou vybavenost rekreační a školící středisko a do využití ÚP přípustného bydlení venkovského. ZM navrženou změnu č. 12 územního plánu sídelního útvaru Luby odsouhlasilo (6 pro, 1 se zdržel hl.), pořizovatelem bude MěÚ Cheb. Pan starosta seznámil ZM se žádostí ZV Strunal o možnost doplacení daně z převodu nemovitostí, kterou FÚ dodatečně vyměřil za převod ½ objektů MKS, který ZV Strunal převedl na město za vypočtenou daň z převodu nemovitosti. FÚ jako správce daně na základě vzniklých pochybností o správnosti znaleckých posudků o ceně č. 3108/07 a 3111/07 upravil výši ceny převáděných nemovitostí o 152 tis. Kč a žádá o doplatek daně ve výši Kč. ZM odsouhlasilo, aby tuto částku město ZV Strunal doplatilo (všichni pro). Předseda komise školství, mládeže a tělovýchovy pan Holiš seznámil zastupitelstvo s usnesením komise ze schůze konané 4. září Komise schválila přidělení příspěvku Kč pro organizátory fotbalového turnaje z rezervy rozpočtu pro rok 2008 (všichni členové ZM pro). Dále komise neschválila návrh zastupitelstva na změnu pravidel pro rozdělování příspěvků města a navrhuje zachovat stávající pravidla (všichni členové komise pro). Proti tomu protestovala paní Hrabovská, která řekla, že si myslí, že příspěvek na činnost má být rozdělován pouze pro děti. Vznikla k tomu delší diskuse, dále se diskutovalo o nutnosti doplnit komisi a o práci komise. Protože nedošlo k žádnému závěru, budou pravidla pro přidělování příspěvků organizacím znovu projednávána na příštím zasedání ZM. Paní Hrabovská s panem starostou se pokusí domluvit s někým z oddílu kopané, aby byl ochoten pracovat v komisi. Komise navrhla jakýsi scénář pro uspořádání akce Sportovec roku &`talent-hlavička roku, navrhla uspořádat schůzku s paní místostarostkou, kde by se dohodly podrobnosti ohledně pomoci při organizaci akce a termín odevzdání nominací. Pan starosta informoval zastupitelstvo o oznámení Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o nesplnění minimálního bodového ohodnocení projektu a vyřazení z dalšího procesu administrace projektu Rekonstrukce Revoluční ulice Luby u Chebu. Důvody pro vyřazení byly již se zástupci Regionální rady soudržnosti Severozápad konzultovány, město udělá doporučené úpravy a podá žádost o dotaci na stejný projekt ještě ve druhé výzvě (měla by být do konce roku). Tak bude stále ještě dostatek času, aby město v případě neúspěchu opravu Revoluční ulice zrealizovalo v příštím roce z vlastních zdrojů. Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí. Příští veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná v pondělí 27. října od 17 hodin v budově MěÚ, 2. poschodí, místnost č. 13. AUTOOPRAVNA LUIGI - Jaroslav Reňák Kraslice, ul. Palackého, nabízí všem zákazníkům tyto služby: opravy motorů, převodovek, brzd, čepů, výměny rozvodů, spojkových kompletů, seřízení světel, montáž tažného zařízení s platným certifikátem, pneuservis, výměny olejů, výfuků, prodej náhradních dílů, pneumatik - dle zakoupeného množství sleva, kódování autoskel, aj. Provozní doba: PONDĚLÍ - PÁTEK hodin mobil: Lubský zpravodaj: vydává MěÚ Luby, nám. 5. května 164, PSČ , odpovědný redaktor J. Kreuzinger. Registrováno u MK ČR E Tisk: GTS Global Transaction Systém CZ, s.r.o., Plesná, Tovární 40 Redakce neodpovídá za obsah dodaných článků a obsah článků nemusí vyjadřovat názor redakce. Příspěvky v elektronické podobě zasílejte na adresu: Informace o městě Luby na adrese:

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 44. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 5.11. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, J. Zoubek, M. Holasová, Ing. Josef Vašíček, Ing. Jan Vašíček,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Zastupitelstvo městyse schvaluje: Program zasedání zastupitelstva městyse 1.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 29.4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK Přítomni: dle prezenční listiny Jednání valné hromady zahájil předseda Místní akční

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 25.7.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 25.7.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov konaného dne 25.7.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) Přítomni: J.Pružinec, R.Horová, J.Husnajová, M.Dušková, M.Suchopárková, Omluveni : Jaroslav

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Obec Dobšín Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Přítomni: Jaroslav Černý, Lenka Bočková, Jiří Čech, Václav Červinka, Filip Hájek, Jaroslav

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 Přítomni: 8 (zastupitelé p.brtek, p.ledvina, p.linhartová se dostavili po schválení programu) Hosté: 4 Zahájení

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Přítomni: Bc.Šafránek, Ing. Čermáková, S.Holečková, Mgr.Poláčková, J.Frenzl,A.Vokurka, Ing. Zárobský

Přítomni: Bc.Šafránek, Ing. Čermáková, S.Holečková, Mgr.Poláčková, J.Frenzl,A.Vokurka, Ing. Zárobský Zápis OZ konaného 28.1.2012 Přítomni: Bc.Šafránek, Ing. Čermáková, S.Holečková, Mgr.Poláčková, J.Frenzl,A.Vokurka, Ing. Zárobský Program: 1. Informace k vodovodu 2. Schválení Rozpočtového opatření č. 6

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Na základě usnesení 200/2009 ze dne 02.12.2009 ZaM s v ě ř u j e v souladu s ustanovením 100

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 46/2014 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. IV/2015 Ze zasedání obecního zastupitelstva v Plchu, které se konalo 24.srpna 2015

Zápis č. IV/2015 Ze zasedání obecního zastupitelstva v Plchu, které se konalo 24.srpna 2015 Zápis č. IV/2015 Ze zasedání obecního zastupitelstva v Plchu, které se konalo 24.srpna 2015 Datum a místo konání: 24.8.2015 od 19:00, v zasedací místnosti obecního úřadu Plch Přítomni:Půlpán Bohuslav,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Určení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS ze 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 26.9.2012 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis z 10. zasedání ZM Luby konaného dne 31.08.2015 P R O G R A M

Zápis z 10. zasedání ZM Luby konaného dne 31.08.2015 P R O G R A M Zápis z 10. zasedání ZM Luby konaného dne 31.08.2015 Přítomni: pp. Černíková, Hartl, Skála, Šíma, Vrbová, Plzák, Záplata Omluveni: p. Kubeš, Pavlovský P R O G R A M 1. Určení ověřovatelů zápisu; schválení

Více

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Z Á P I S z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Zprávy předsedů komisí a výborů 4) Návrh rozpočtu na rok

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Zápis z 5. zasedání ZM Luby konaného dne 2.03.2015 P R O G R A M

Zápis z 5. zasedání ZM Luby konaného dne 2.03.2015 P R O G R A M Zápis z 5. zasedání ZM Luby konaného dne 2.03.2015 Přítomni: pp. Černíková, Hartl, Kubeš, Pavlovský, Plzák, Skála, Šíma, Vrbová, Omluveni: p. Záplata P R O G R A M 1. Určení ověřovatelů zápisu; schválení

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více