Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola"

Transkript

1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika školy Název školy Základní škola a mateřská škola Osvětimany Adresa školy Osvětimany č. 282, PSČ Právní forma IČO IZO ZŠ Identifikátor školy Vedení školy Příspěvková organizace Ředitel: Mgr. Petr Orlický Zástupkyně ředitele: Mgr. Milena Vaculíková Kontakt tel , mob Mateřská škola: , Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne: Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne: 2. Zřizovatel Název zřizovatele Adresa zřizovatele Kontakt Úřad městyse Osvětimany Osvětimany č. 350, Osvětimany tel

2 3. Školská rada Datum zřízení Počet členů školské rady 9 Kontakt tel Členové školské rady od Jmenovaní zřizovatelem školy Volení pedagogickými pracovníky školy Volení zákonnými zástupci žáků Mgr. Lubomír Berka Otakar Berka Aleš Pfeffer Mgr. Ivana Borčová Mgr. Milena Vaculíková Mgr. Lenka Vavrušová Bc. Marta Brucháčková Petra Hýsková Ing. Eva Náplavová Školskou radu zřizuje zřizovatel, který stanoví počet jejich členů. Funkční období členů školské rady trvá tři roky. Zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává její předseda. O schválení dokumentu rozhodne školská rada do jednoho měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Ředitel školy je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Podněty a oznámení školské rady jsou vedením školy v rámci zákonných mezí akceptovány. Školská rada se vyjadřovala a schvalovala školní řád a výroční zprávu. Zástupci ze strany pedagogů informovali na poradách ostatní členy o činnosti a výsledcích školy. 4. Spolupráce školy s ostatními subjekty a ) Pravidelná spolupráce se starosty obcí ze spádového obvodu školy, do něhož spadají obce Hostějov, Stříbrnice, Újezdec, Medlovice, Vřesovice a Osvětimany. Starostové se účastní slavnostního zahájení školního roku, projednání rozpočtu, vyhlášení nejlepších žáků školy, účastní se slavnostního rozloučení v obřadní síni v Osvětimanech, každá obec obdarovává své žáky věcnými dary. b ) Spolupráce se Sdružením rodičů při ZŠ a MŠ Osvětimany Základní škola poskytuje Sdružení rodičů prostory na pravidelné schůzky. Sdružení rodičů financuje dopravu na různé akce pořádané školou. Vykazuje mnoho aktivit jako např. - vítání prvňáčků při zahájení školního roku, pořádání výtvarných dílniček, oslava Dne dětí, finanční příspěvek na nákup knih do školní knihovny, finanční příspěvek na lyžařský kurz žákům ze 7. třídy. Největší akcí je uspořádání školního plesu, který je každoročně zahájen polonézou žáků devátých tříd, kterou nacvičují v rámci společenské výchovy v kurzu tance pod vedením p. uč. Uřičářové. c ) Spolupráce s vedením městyse Starosta městyse Osvětimany se každoročně účastní slavnostního zahájení školního roku, připravuje slavnostní pasování žáků 9. tříd a rozloučení se žáky posledního ročníku v obřadní síni městyse Osvětimany. Zde se uskutečnila i beseda žáků 9. třídy s panem starostou a 2

3 místostarostou. Každoročně se dostává navíc nejlepším žákům naší školy přijetí u pana starosty. Žáci ZŠ a MŠ pravidelně připravují pro občany městyse tato kulturní vystoupení Vánoční rozjímání, Den matek, vítání občánků, obchůzku na Mikuláše. Výtvarné práce našich žáků zdobí prostory Úřadu městyse Osvětimany. d ) Spolupráce s SVP Help Uherské Hradiště se uskutečňuje dle potřeby školy. e ) Spolupráce s PPP Uherské Hradiště a SPC Zlín Probíhá v rámci integrace žáků ZŠ a práce s tělesně postiženým žákem 9. ročníku. f) Spolupráce se zubní lékařkou Dvakrát ročně se uskutečňují preventivní prohlídky žáků školy a následné ošetření. Výtvarné práce našich žáků zkrášlují prostory čekárny a ambulance. g ) Spolupráce se šachovým oddílem Osvětimany Žáci školy z řad členů šachového oddílu se pravidelně umísťují na předních místech v okresních a krajských soutěžích. Výborná práce šachového kroužku přinesla na turnajích řadu vítězství. h) Spolupráce s DPS Osvětimany. Žáci ZŠ a MŠ pravidelně připravují pro obyvatele Mikulášskou nadílku (pečené perníky, drobné dárečky), poskytují své práce na výzdobu DPS. Obyvatelé spolupracují se školou v rámci sběru druhotných surovin. 11 ) ZŠ a MŠ poskytuje sportovním organizacím okolních obcí k činnosti a tréninkům prostory tělocvičny školy. 5) Vykonávané činnosti školy Kapacita Základní škola IZO : žáků Mateřská škola IZO : dětí Školní družina IZO : žáků Školní klub IZO : Školní jídelna IZO : jídel 6) Charakteristika školy - výkony Ročník Počet tříd (skupin) Počet žáků Počet žáků ve třídě (skupině) I. stupeň ,4 II. stupeň , 5 Školní družina

4 Školní klub Mateřská škola Školní jídelna 122 7) Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Název zvoleného vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Číslo jednací V ročnících Počet žáků ŠVP ZV roč. 128 Nabídka volitelných předmětů: 7. ročník Sportovní výchova Výpočetní technika Německý jazyk 8. ročník: Sportovní výchova Výpočetní technika Německý jazyk 9. ročník Sportovní výchova Výpočetní technika Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky náboženství nepovinný předmět 8) Materiálně-technické vybavení školy Učebny 16 Odborné učebny F a Ch, Př, Vv, školní knihovna, Učebny pro výuku pracovních činností Školní dílna, cvičná kuchyňka, učebna v přírodě Sportovní zařízení 2 tělocvičny, asfaltové hřiště, hřiště na kopanou, házenou, doskočiště Vybavené učebny audiovizuální a výpočetní technikou 1 počítačová učebna s počítači připojenými na internet, 2 interaktivní tabule, dataprojektor Žákovský nábytek vybavení tříd nastavitelným nábytkem 100% kabinetů je vybaveno počítači s připojením Vybavení kabinetů a sborovny na internet, kopírovací stroj ve sborovně a v kanceláři hospodářky Školní družina 1 oddělení, nový nábytek, Tv, DVD, PC Školní klub 1 oddělení, Tv, DVD MŠ Tv, PC, kopírovací stroj, nový areál zahrady 4

5 9) Zařízení školního stravování do Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a žáci zaměstnanci školy a důchodci Ostatní (cizí)) ŠJ úplná Školní jídelna zajišťovala celodenní stravování pro 24 dětí mateřské školy. Počet pracovníků školního stravování do Fyzické osoby 4 Přepočtení na plně zaměstnané 3,2 1 vedoucí školní jídelny - úvazek 0,7 1 hlavní kuchařka - úvazek 0,9 2 pomocné kuchařky - úvazek 2 x 0,8 Počet pracovníků školního stravování po změnách od do Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané 1 vedoucí jídelny - úvazek 0,8 1 hlavní kuchařka - úvazek 1,0 1 pomocná kuchařka - úvazek 1,0 2 uklízečky - úvazek 2 x 0,125 (pomocné kuchařky) 5 3,05 Počet pracovníků školního stravování od Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané 1 vedoucí jídelny - úvazek 0, 8 1 hlavní kuchařka - úvazek 1,0 1 pomocná kuchařka - úvazek 1,0 3 2,8 Vedoucí školní jídelny se zapojila do dvou celorepublikových projektů: Školní mléko a Ovoce do škol. V rámci projektu Školní mléko si všichni žáci měli možnost zakoupit za výhodnou cenu dotované mléčné výrobky dle aktuální nabídky daného měsíce. Díky projektu Ovoce do škol dostávali žáci I. stupně 1x - 2x měsíčně ovocnou, nebo zeleninovou svačinku zcela zdarma. Cílem je vést žáky ke zvyšování spotřeby ovoce a zeleniny a následně rozvíjet u dětí zdravé stravovací návyky. 5

6 Část II. Údaje o pedagogických pracovnících školy 1) Odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků % Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 563/2004 Sb % ; 2) Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Pedagogická praxe Aprobace Vzdělání 1. ředitel 1 19 M, Z VŠ 2. zástupce ředitele ,Čj 2.st. VŠ 3. učitelka VŠ 4. výchovný poradce 1 8 Sociální pedagogika 5. učitel VŠ 6. učitel 1 28 M, Inf. VŠ 7. učitelka 1 24 Učitelství pro ŠMVZP 8. učitelka 0,27 6 studentka VŠ VŠ vychovatelka 0,50 5 studentka VŠ VŠ 9. učitel 1 8 Ov, Rv VŠ 10. učitelka 1 24 Čj, D VŠ 11. učitelka VŠ 12. vychovatelka 0,5 20 ŠD SPgŠ asistent pedagoga VŠ VŠ 0,90 20 ŠD SPgŠ 13. učitelka 1 3 Pp, M VŠ 14. ved.učitelka MŠ 1 29 MŠ SŠ 15. učitelka 1 15 MŠ VŠ 16. učitelka 1 Pp, Z VŠ 6

7 Věkové složení učitelů Věkové rozmezí učitelé muži ženy Do 29 let let let 1 6 Nad 50 let 2 1 Důchodci - - Celkem 4 12 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Název semináře, studia Počet osob Koučink 1 BOZP 2 Školení metodiků prevence v Uh. Hradišti 1 Školení metodiků prevence ve Zlíně beseda s policií 1 Školení UP - UB 1 Školení EVVO Vsetín 1 Závěrečná konference vzdělávání vedoucích pracovníků 2 Minimalizace šikany 4 Terénní a projektová výuka NP Podyjí 1 Školení výchovných poradců 2x 1 Setkání dyslektických asistentů 2x 1 3) Školní družina, školní klub Zařízení Počet oddělení, skupin Počet dětí Počet vychovatelů ŠD ŠK Nepedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ Pracovní zařazení, funkce Úvazek 1 hospodářka 0,9 1 školník, topič 1,0 + 0,3 3 uklizečky 3 x 0,8 1 uklizečka - školnice 0,65 7

8 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků za 2. pololetí 2011/ 2012 Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem za I. st Celkem za II. st. Celkem za školu Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2011/2012 Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků 9. ročník 14 nižší ročník 0 Celkem 14 Školní rok Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 2011/12 4 leté studium 8 leté studium Počet žáků

9 Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2011/2012 Název školy Gymnázium Uherské Hradiště 2 Gymnázium Kyjov 1 Střední zdravotnická škola a VOŠ Brno zubní technik 1 Střední škola Mesit Uh. Hradiště 1 Obchodní akademie, VOŠ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Střední odborná škola Mojmír 2 Přijato 2 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec analýza potravin 1 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec lesní mechanizátor 1 Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uh. Hradiště strojírenství 1 Střední průmyslová škola a OA Uherský Brod 1 Střední odborná škola Kyjov automechanik 1 3. Výchovná opatření za školní rok 2011/2012: NTU napomenutí třídního učitele DTU důtka třídního učitele DŘŠ důtka ředitele školy Třída Počet žáků NTU DTU DŘŠ 2. st. z chování 3. st. z chování Celkem

10 Snížený stupeň z chování za 2. pololetí: Stupeň chování Počet Nejčastější důvody udělení výchovných opatření: za neplnění školních povinností za nedostatečnou přípravu na vyučování za nevhodné chování, krádeže jiné Žákům byly uděleny pochvaly za: dosažení vyznamenání účast na soutěžích příkladné chování úspěchy sportovní a vědomostní pomoc spolužákům a práci pro třídu svědomité plnění svěřených úkolů sběr papíru reprezentaci školy přípravu školních akcí a za veřejná vystoupení Část IV. Rozhodnutí ředitele 1. Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2011/2012 : Zápsaní do 1. třídy 2011 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. tř Zápsaní do 1. třídy 2012 Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. tř

11 Část V. Poradenské služby v základní škole 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) školní metodik prevence výchovný poradce dyslektický asistent asistent pedagoga fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání Výchovný poradce 1 proškolení VŠ Školní metodik prevence 1 proškolení VŠ Dyslektický asistent 1 spec. pedagogika VŠ Asistent pedagoga 1 proškolení SPgŠ. 2. Problematika výchovného poradenství : Výchovná poradkyně Mgr. Jana Brzicová má na starosti všechny oblasti, které jsou spojeny s problematikou výchovného poradenství. Klíčová byla role i během administrativního procesu spojeného s podáváním přihlášek na střední školy. Žáci ve školním roce 2011/2012 dostali možnost podávat dvě přihlášky, a přestože to není naší povinností, dětem i rodičům jsme přihlášky vytiskli a výchovná poradkyně intenzivně pomáhala s vyplňováním těchto přihlášek. Během celého roku využívali žáci i rodiče aktuální informace na nástěnce a na stránkách školy. Školu často navštěvovali zástupci SŠ a SOU, kterým byly umožněny besedy přímo se žáky. Velmi příznivý ohlas mívá beseda na Úřadu práce v Uherském Hradišti. Beseda je zaměřena na volbu profesní orientace žáků devátých ročníků. Upustili jsme od účasti na Burze středních škol, a to především proto, že z blízkého Uherského Hradiště se burza přesunula do Zlína. Žákům jsme umožnili individuální účast na této burze, tuto možnost někteří žáci využili. Dále mají žáci možnost na webových stránkách určených pro volbu povolání vyplňovat testy volby povolání. Test volby povolání je určen žákům základních a středních škol starším 13 let, kteří stojí před rozhodováním o své další studijní a profesní dráze. Test zohledňuje jak schopnosti a vlohy žáka, tak jeho zájmy a představy o budoucím uplatnění. Samozřejmě pracujeme i s žáky nižších ročníků. Na konci školního roku se v 8. ročníku uskutečnily SCIO testy, z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, ve 11

12 kterých naši žáci obstáli velmi dobře v českém jazyce, v obecných studijních předpokladech a průměrně v matematice. Výchovné poradenství obnáší také spolupráci s dyslektickým asistentem při výběru žáků s vývojovými poruchami učení a chování, konzultace s rodiči žáků 9. ročníku a s rodiči rizikových rodin. Dále spolupracuje se školním metodikem prevence při předcházení škodlivých patologických jevů. Novinky ve školním roce 2011/12 pro přijímaní žáků na střední školy Ve školním roce 2011/2012 mohl uchazeč pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat pouze dvě přihlášky. Uchazeči podávali přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou měli zájem. Nepředkládali je prostřednictvím základní školy. Do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí předložili tzv. zápisový lístek. Za přihlášky na střední školy tzv. veřejné školy (tj. školy, jež jsou zřizovány státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí) žáci poplatky neplatili. 3. Individuální integrace Druh postižení Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 1., 2. 2 Tělesné postižení 8. 1 S vývojovými poruchami chování - - S vývojovými poruchami učení 1.,2.,3.,4.,6.,7.,8. 13 Péče o integrované a talentované děti: Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo Dyslektický a logopedický kabinet celkem 16 žáků z 1., 2., 3., 4., 6.,7. a 8. ročníku. Logopedická péče byla poskytována 1 x týdně dvěma žákům, a to jednomu z 1. ročníku a dalšímu žákovi ze 2. ročníku. Při péči o 1 žáka z 1. třídy škola spolupracuje s SPC Zlín, pracoviště v Uherském Hradišti, jehož pracovnice byla 2x na kontrolní návštěvě ve škole. Třídní učitel a logopedická asistentka následně vyplňovali dotazník o žákovi a odesílali ho na další vyšetření do SPC. Logopedická péče se zaměřuje na odstraňování poruch výslovnosti a upevňování správných mluvních návyků. Do dyslektického kroužku chodilo v průběhu školního roku 2011/12 třináct dětí. Všichni byli zařazeni do nápravné péče poté, co padlo podezření na některou vadu učení. Pak byli žáci odesláni na odborné vyšetření do PPP. Na základě vyšetření vydala PPP zprávu a doporučení k integraci a nápravné péči v DK při škole (resp. k přechodnému diagnostickému pobytu). Podle doporučení byl sestaven pro každého integrovaného žáka individuální plán práce ve výuce a v dyslektickém kroužku, který zohledňuje jeho omezení a zahrnuje vhodné metody a postupy, vedoucí k úspěšnému zvládnutí učiva. Integrovaní žáci navštěvovali dyslektický kroužek 1x (v některých případech 2x) týdně většinou v době po vyučování nebo v hodinách českého jazyka, anglického jazyka výchovných předmětů - výtvarné výchovy, pracovních činností a tělesné výchovy. 12

13 V dyslektickém kroužku pracují žáci pod vedením dyslektické asistentky podle pokynů PPP. Oporou a východiskem práce dyslektické asistentky jsou pracovnice PPP, se kterými se v průběhu školního roku několikrát setkává (dle potřeby) buď v naší škole nebo v PPP. Pracovnice PPP též vykonávají kontrolu nad vypracovanými individuálními plány, prací v dyslektickém kroužku a aktuálním stavem integrovaných žáků. Při výuce byly používány nejrůznější kompenzační pomůcky pracovní sešity, dřevěné didaktické pomůcky, PC programy, bzučáky, čtenářské tabulky aj. pomůcky, které jsou uvedeny v individuálním vzdělávacím plánu, pomáhají žákům při nápravě obtíží a motivují je k další práci Asistentka pedagoga pracovala s integrovaným žákem v 8. třídě podle individuálního výchovně vzdělávacího programu, který v maximální míře respektuje postižení dítěte. Tento žák neabsolvoval tělesnou výchovu a pracovní činnosti, z těchto předmětů nebyl klasifikován. Individuální plán v jednotlivých předmětech se týkal celkové úpravy organizace výuky, obsahového rozvržení učiva, formy zadávání domácích úkolů, způsobu hodnocení a klasifikace a pedagogických postupů. 4. Hodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2011/2012 Na naší škole působí jako školní metodik prevence Mgr. Lenka Vavrušová. Úkolem metodika prevence je tvorba minimálního preventivního programu a podílení se na jeho realizaci. Součástí jeho práce je také spolupráce s pracovníky školy (sledování projevů soc.- patologických jevů, jejich řešení, dostupnost odborných informací a materiálů), hodnocení programu v rámci závěrečné zprávy. V tomto školním roce se pedagogové na naší škole zaměřili na zdravé vztahy mezi žáky, na zdravé myšlenky, drogovou problematiku, prevenci šikany, bezpečnost silničního provozu, zamezení drobných krádeží a na péči o okolí školy. V listopadu proběhla odborná beseda pro žáky 9. třídy zaměřená na extremismus a antisemitismus. V prosinci jsme se zapojili do akce zaměřené na boj proti AIDS Červená stužka. Peer aktivisté se zúčastnili workshopu a přednášky v PPP Uherské Hradiště, prováděli za pomoci metodika prevence preventivní programy na 1. stupni. Od ledna do března se žáci 2., 3., 6. a 8. třídy účastnili preventivních besed, které k nám přijeli provést odborníci z Centra pro rodinu Zlín (témata Lidé kolem mě, Moje místo v životě a mezi lidmi, Zdravé myšlenky aj.). V březnu absolvovali žáci 2. a 6. třídy preventivní program realizovaný HZS Uherské Hradiště Hasík. Měsíc duben byl zaměřen na bezpečnost silničního provozu proběhlo školní kolo soutěže v jízdě zručnosti na kole. Mezi další preventivní akce na naší škole patří projekty Mléko do škol, Ovoce do škol, Zdravé zuby. Díky výchovné činnosti třídních učitelů nepřekračuje chování většiny žáků normy. Pokud se objeví nějaké sociálně patologické jevy, snažíme se je ihned řešit a postupovat v zamezení dalších projevů nežádoucího chování. Prostřednictvím anonymních dotazníků víme např. o kouření žáků na 2. stupni, konzumaci alkoholu (po vyučování). V průběhu roku jsme řešili krádeže peněz, mobilních telefonů, čím dál více jsou problémy s vulgární mluvou. V loňském školním roce bylo na naší škole řešeno podezření na šikanu. Po důkladném šetření vyšetřovací komisí (školní metodik prevence, výchovný poradce, zástupce ředitele školy) a ředitelem školy nebyla šikana prokázána. Protože však bylo chování obviněných žáků velmi nevhodné, schválil těmto žákům pedagogický sbor na závěrečné klasifikační poradě udělení důtky třídního učitele a důtky ředitele. Prostřednictvím všech výše jmenovaných preventivních projektů se snažíme minimalizovat soc.- patologické jevy. Naše škola úzce spolupracuje s Pedagogicko- 13

14 psychologickou poradnou v Uherském Hradišti, SPC Zlín, SVP Help Uherské Hradiště, sociálním odborem Městského úřadu Uherské Hradiště a Centrem pro rodinu Zlín. 5. Hodnocení práce ve školní družině Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo školní družinu 30 dětí. Základním prostředkem činnosti školní družiny je hra. Školní družina umožňuje dětem odpočinkové činnosti (aktivní i klidové), přípravu na vyučování, zábavnou formou zde děti získávají potřebné vědomosti a dovednosti, rozšiřují získané poznatky pomocí her a soutěží. I v tomto školním roce se děti z družiny zúčastnily sportovních, dopravních a výtvarných soutěží pořádaných v rámci okrsku školních družin. Na podzim se konala oblíbená drakiáda, v podzimních dnech se ve družině tvořilo z přírodnin. V adventním čase jsme uspořádali vánoční dílničky, ve kterých si děti vyrobily dárečky a vánoční přáníčka pro své blízké. V lednu se konala soutěž v malování s názvem Bude zima, bude mráz, kterou připravila ZŠ Zlechov. Monika Pešková byla úspěšná a obsadila 2. místo. V zimním mrazivém počasí jsme využívali ledovou plochu na školním hřišti. V březnu jsme u nás přivítali okolní školní družiny v literárně-dramatické přehlídce, ve které se naše děti ukázaly s pohádkou Popelka. Do nácviku pohádky se s radostí zapojilo 15 dětí. V dubnu se konal tradiční Den čarodějnic plný čarodějných úkolů a her. V červnu na florbalovém turnaji ve Zlechově vybojovaly naše děti 1. místo a získaly zlatý pohár. 6. Hodnocení práce ve školním klubu Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo školní klub 66 dětí pod vedením Lic. Martiny Kockové. Ranní klub byl určen pro žáky 1. a 2. stupně, odpolední klub pro žáky ze 2. stupně. V rámci klubu se rozvíjí i činnost mnoha kroužků: taneční kroužek pro mladší děti, taneční kroužek pro starší, populární zpěv, dramatický kroužek, angličtina na počítači, angličtina s interaktivní tabulí, francouzština. Školní klub se podle ŠVP snaží nabídkou zájmových kroužků motivovat žáky ke smysluplnému trávení volného času a rozvíjet v nich praktické dovednosti. Mezi nejvýznamnější akce Školního klubu v loňském roce patřily: Halloween, Vánoční rozjímání, Valentýn, Filmový festival pro děti a mládež ve Zlíně a Den matek. 7. Hodnocení práce v mateřské škole Ve školním roce bylo zapsáno do MŠ 24 dětí, z toho 5 děvčat a 19 chlapců. Všechny děti byly přijaty na celodenní provoz. Do 1. třídy odešlo celkem 6 dětí: J. Vašek, V. Struha, T. Pelikán, D. Čevelík, O. Hlaváček a A. Vrtal. U dvou dětí požádali rodiče o odklad povinné školní docházky. Výchovně vzdělávací činnost podle ŠVP byla zaměřena na vytváření co nejpříznivějších podmínek pro osobní, emocionální a fyziologický rozvoj dětí. Naší snahou bylo a je usnadnit co nejvíce dětem přestup z MŠ na ZŠ a podpořit jejich další vzdělávání. Učíme děti odpovědnému chování k sobě, k ostatním lidem, ke svému okolí, zvířátkům a přírodě. Plně využíváme krásné přírody a okolí MŠ, krás regionu, spolupráce s rodiči, se ZŠ, s okolními MŠ a veřejností. Do všech činností nenásilně zapojujeme ekologickou výchovu, učíme děti rozeznávat a třídit odpad, sbírat starý papír, seznamujeme je s nebezpečím některého odpadu. Učíme děti vnímat prostředí kolem sebe, poznávat, co nám i přírodě škodí, hledat způsoby, jak můžeme pomoct. Jednou z nezanedbatelných složek 14

15 každodenní výchovy je rozvoj estetického cítění u dětí, k němuž přispívá i pěkné výchovné prostředí. Máme radost, že se nám v tomto školním roce podařilo estetickou úroveň opět zvednout. Ve třídě byl vyměněn starý nábytek za novou barevnou sestavu skříněk i s kuchyňkou, v šatně jsou nové skříňky na osobní věci dětí. Od nadace "Děti, kultura a sport" jsme za úspěšný projekt získali částku 15 tisíc korun, které byly použity na pořízení pružinových houpaček na zahradě MŠ. Část V. Jiné významné výchovné a vzdělávací aktivity školy 1. Přehled zájmových kroužků ve školním roce 2011/2012 Název kroužku Vyučující Počet žáků 1. Angličtina na počítači - ŠK Lic. Martina Kocková, DiS Dyslektický a logopedický Mgr. Alena Knápková Dramatický kroužek, ŠK Lic. Martina Kocková, DiS Angličtina na interaktivní tabuli, Lic. Martina Kocková, DiS 13 ŠK 5. Francouzština Lic. Martina Kocková, DiS Hra na zobcovou flétnu Mgr. Jaroslav Cvek 8 7. Jazyk český hravě Mgr. Milena Vaculíková Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Jana Brzicová Kroužek regionální historie Mgr. Ivana Myšulková Matematický kroužek Mgr. Soňa Černá Moderní tanec, gymnastika Lic. Martina Kocková, DiS Výtvarný kroužek Mgr. Ivana Borčová Pohybové hry Lic. Martina Kocková, DiS Počítačová grafika RNDr. Ivan Susedík Přírodovědný kroužek Mgr. Soňa Černá Populární zpěv, ŠK Lic. Martina Kocková, DiS Sportovní kroužek Mgr. Lenka Vavrušová Šachový kroužek Lubomír Macků Dopravní a plavecká výchova V rámci dopravní výchovy se uskutečnila výuka na dopravním hřišti v Uherském Hradišti pro žáky 4. třídy ve dvou termínech v listopadu 2011 a červnu V teoretické 15

16 části výuky, která proběhla v listopadu, se žáci seznámili s dopravními předpisy ve specializované učebně, praktická části výuky probíhala v červnu na dopravním hřišti v reálném prostředí křižovatek se světelnou signalizací. V červnu absolvovali žáci závěrečné testy a ti úspěšní obdrželi průkaz cyklisty. V dubnu proběhla na školním hřišti jízda zručnosti za účasti 26 žáků, především z 1. stupně. Dokázali nejen výborné znalosti v oblasti dopravní výchovy, ale předvedli i své praktické schopnosti v jízdě. Cílem dopravní výchovy je připravit děti na samostatný a bezpečný pohyb v dopravním prostředí, zajistit, aby děti byly vybaveny potřebnými znalostmi a návyky, které jsou nutným předpokladem bezpečného pohybu v dopravním prostředí. Plavecký výcvik v rámci tělesné výchovy absolvovali žáci 2. a 3. ročníku v krytém bazénu ve Vřesovicích. Děti byly tradičně rozděleny do tří skupin podle svých plaveckých dovedností. Při výuce v rozsahu 10 lekcí se žáci naučili např. splývat, lovit předměty ve vodě, plavat základními plaveckými styly. Své síly si žáci změřili při závěrečných závodech ve volném stylu. 3. Soutěže a přehlídky ve školním roce 2011/2012 Název soutěže, přehlídky Počty účastníků Školní kolo Okresní (okrskové) kolo Krajské kolo Literární soutěž B. B Buchlovana Olympiáda v českém jazyce 10 1 Olympiáda v anglickém jazyce 8 1 Zeměpisná olympiáda 20 3 Olympiáda z dějepisu 8 - Ústřední kolo Zazpívej slavíčku 24 1 Přebor škol v šachu Matematický klokan 30 9 Turnaj fotbalu Mc Donald Cup tř. 9 Staré Město tř. 10 Buchlovský kopačák Turnaj ve florbalu ŠD tř. 7 Dopravní soutěž - ŠD 4 4 Školní turnaj v kopané 12 - Jízda zručnosti Atletický čtyřboj 3., 4., 5. tř

17 Recitační soutěž 7 2 Tupeský džbánek - 4 Atletická olympiáda v Uh. Hradišti 13 Lit.- dramat. přehlídka ŠD Pedagogické aktivity Letos v říjnu podniklo 8 žáků z naší školy vzdělávací zájezd do Londýna. Vše se vydařilo, jak počasí, skvělá průvodkyně, tak i příjemné rodiny, kde byly děti ubytovány. Pobyt dětí v rodinách je velkým přínosem pro rozvinutí jejich osobnosti. Umožňuje jim nejen seznámit se s jinou kulturou, poznat jiné zvyky, ale i rozvinout svou cizí řeč, osmělit se a získat sebevědomí. K aktivitám, na které se žáci těší, patří projektová činnost. Dominantní roli v nich mají učební aktivity žáků, ve kterých získávají zkušenosti vlastní praktickou činností. Komplexnost činností vyžaduje využití různých dílčích metod výuky a různých forem práce. Projekty mají formu integrovaných témat, praktických problémů ze životní reality nebo praktické činnosti k vytvoření nějakého výrobku. Projektovou činností podporujeme zdravé soutěžení, vzájemnou spolupráci žáků, motivujeme je a vnášíme do každodenního života školy kromě nových poznatků také hru a zábavu. Část VI. Závěr výroční zprávy 1. Mezi závažné problémy patří chování žáků, proto se musíme zaměřit na vytváření a rozvíjení dobrých mezilidských vztahů mezi žáky, žáky a učiteli, školou a rodičovskou veřejností. V letošním školním roce se 4 vyučující zúčastnili školení Minimalizace šikany řed. Mgr. Petr Orlický, zástupkyně ředitele Mgr. Milena Vaculíková, výchovná poradkyně Mgr. Jana Brzicová a vychovatelka ŠD Dana Hurdesová. Ostatní vyučující byli v této problematice proškoleni v době ředitelského volna. Prevencí proti výskytu patologických jevů bude vytvoření tzv. Krizového plánu proti šikaně jako výsledek práce všech pedagogických pracovníků školy. Jeho cílem je vytvořit ve škole bezpečné a spolupracující prostředí a podmínky pro vzdělávání. Zaměřen bude na specifickou primární a sekundární prevenci. Zároveň je třeba doplnit Školní řád o nové dodatky. 2. Projekty realizované v tomto školním roce byly zaměřeny na vytváření vztahu k životnímu prostředí, na posilování vztahu k místnímu regionu a rozvíjení mezilidských vztahů. Realizovaly se v rámci projektových dnů Den jazyků, Den naruby, Energie a její využití, 60. výročí naší školy a Cestička do školy. Ve školním roce 2012/2013 se chceme zaměřit na to, aby byl žák do projektu více vtažen, lépe se s ním identifikoval, přebíral za něj odpovědnost a role učitele aby byla spíše poradní výstup projektu, podmínky pro projekt, 17

18 způsob hodnocení. 3. V oblasti spolupráce s rodiči vidíme mnohé rezervy, ale zároveň pro vzájemnou spolupráci nabízíme velký prostor. Informujeme je o dění ve škole prostřednictvím vstupní informační tabule, webových stránek školy i městyse, také prostřednictvím regionálního tisku, na třídních schůzkách, v žákovské knížce jsou uvedeny důležité kontakty na školu, konzultační hodiny výchovného poradce na informační tabuli a webových stránkách školy. Využívali jsme v co největší míře osobních kontaktů při třídních schůzkách a individuálních pohovorech. Zvali jsme rodiče do vyučovacích hodin a na akce pořádané školou. Ve školním roce 2012/2013 chceme vytvořit nový druh společné aktivity pro žáky a jejich rodiče - např. netradiční olympiáda apod. 4. Ve školním roce 2011/2012 se ve všech ročnících realizovala výuka podle Školního vzdělávacího programu. Snažíme se s užitím nových metod a forem výuky vybavit žáky potřebnými vědomostmi a dovednostmi, které budou uplatnitelné v jejich praktickém životě. Toto např. ve škol. roce 2011/2012 prokazovali žáci 9. ročníku při tzv. Absolventských pracích v závěru školního roku. V testech SCIO žáci 8. ročníku dosáhli lepších výsledků v hodnocení než byl celorepublikový průměr v českém jazyce, dobré výsledky zaznamenali v obecných studijních předpokladech a průměrné v matematice. 5. Ke zlepšení materiální vybavenosti školy přispělo vybudování nové učebny k výuce fyziky a chemie, dále vybavení další učebny 1. stupně interaktivní tabulí. Od září nového školního roku 2012/2013 bude žákům po celkové a finančně nákladné rekonstrukci sloužit nové sociální zařízení v budově základní školy. Žáci se už od září budou vzdělávat v nové učebně jazyků s dotykovou interaktivní tabulí. Je třeba vyzdvihnout výbornou spolupráci s městysem Osvětimany, který se finančně podílel na hlavní investiční akci rekonstrukci sociálního zařízení a podporuje naši školu. Mgr. Petr Orlický Osvětimany ředitel školy 18

19 19

Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2014/2015 Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Osvětim a n y Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2014/2015 Mgr. Petr Orlický ředitel školy 1 Obsah 1 Základní charakteristika

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2012/2013 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více