VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013. Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace zpracoval: Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název: Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Sídlo: Boršice, Podradovany 190 IČO: IZO: Web: Telefon: , Zřizovatel: Obec Boršice právní forma: obec IČO: adresa: Boršice 7 Právní forma školy: příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Tomáš Kozák Datum konkurzu: Datum jmenování: Zástupce ředitele: Mgr. Lenka Daníčková statutární zástupce Jméno pracovníka pro poskytování informací a evidenci stížností: Ing. Jitka Durníková 1

3 SOUČÁSTI ŠKOLY ZAŘAZENÉ DO SÍTĚ: Základní škola Kapacita 320 žáků IZO Mateřská škola Kapacita 74 dětí IZO Školní družina Kapacita 25 žáků IZO Školní jídelna Kapacita 230 jídel IZO Školní klub Kapacita 188 žáků IZO Základní údaje o škole a jejích součástech ZÁKLADNÍ ŠKOLA Počet žáků Počet žáků na třídu/skupinu Počet pracovníků Přepočtený počet ped. pracovníků Celkem , ,11 MATEŘSKÁ ŠKOLA Počet dětí Počet dětí na třídu/skupinu Počet pracovníků Přepočtený počet ped. pracovníků Celkem 90 24,

4 ŠKOLNÍ DRUŽINA Počet skupin Počet žáků Počet dětí na skupinu Přepočtený počet pracovníků Počet žáků na úvazek Celkem ,65 38,46 ŠKOLNÍ JÍDELNA Průměrný počet stravovaných Přepočtený počet pracovníků Žáci a zaměstnanci 226 3,20 ŠKOLSKÁ RADA: Během školního roku 2012/2013 pokračovalo funkční období školské rady, která měla 6 členů a její předsedkyní byla Mgr. Petra Dostálová, členové: Mgr. Oldřich Vařečka, Mgr. Alena Vlčková, Mgr. Pavla Zahrádková, Mgr. Radim Zapletal, Mgr. Jana Brzicová. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Vzdělávání na Základní škole a Mateřské škole Boršice probíhalo podle Školního vzdělávacího programu Škola pro život. Žáci s mentálním postižením byli vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu Škola pro život Škola naděje. 3

5 NABÍDKA VOLITELNÝCH A NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Ročník Název předmětu Počet skupin Počet žáků VII. IX. Seminář z Tv 1 20 VII. IX. Ekologická praktika 1 16 VIII. IX. Seminář z AJ 1 13 VIII. IX. Seminář z M 1 18 VIII. IX. Seminář z ČJ 1 18 NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Název Počet skupin Počet žáků Náboženství 3 35 ZÁJMOVÉ ÚTVARY Název Počet skupin Počet žáků Šachový kroužek 2 17 Turistický kroužek 1 13 Taneční kroužek

6 Pohybové aktivity 1 11 Sborový zpěv 1 10 Ve škole dále probíhá výuka hudebních nástrojů a výtvarného kroužku Slovácké umělecké školy Uherské Hradiště. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 1. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ZŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ped.prac. číslo: kvalifikace zařazení, f-ce úvazek praxe 01 VŠ Čj, D ředitel VŠ 1. st. ZŠ zást. řed VŠ 1. st. ZŠ třídní uč. 1. st VŠ 1. st. ZŠ třídní uč. 1. st VŠ 1. st. ZŠ třídní uč. 1. st VŠ 1. st. ZŠ třídní uč. 1. st VŠ 1. st. ZŠ třídní uč. 1. st SŠ vych. asistentka ped. 0, VŠ Bi, 2. st. ZŠ třídní uč. 2. st VŠ M, Dg třídní uč. 2. st., 1 28 metodik prevence 11 VŠ Př, Zzv asistent ped 0, SŠ vych. vych. ŠD VŠ D, 2. st. ZŠ třídní uč. 2. st. 0, VŠ Aj, teol. třídní uč. 2. st., 1 7 výchovný por. 15 VŠ Čj, Kv učitel 2. st. 0, VŠ Bv, Tv učitel 2. st. 0, PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ped. prac. číslo: kvalifikace zařazení, fce úvazek praxe 01 SŠ uč pro MŠ učitelka MŠ 1 02 SŠ uč pro MŠ učitelka MŠ 1 03 SŠ uč pro MŠ učitelka MŠ 1 04 SŠ uč pro MŠ zást. řed. pro 1 MŠ 05 SŠ uč pro MŠ učitelka MŠ 1 06 SŠ uč pro MŠ učitelka MŠ 1 5

7 3. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 počet fyzických osob přepočtené úvazky učitelé 16 ZŠ + 6 MŠ 13,45 ZŠ + 6 MŠ vychovatelky ŠD 1 0,66 Asistentky pedagoga 2 1,32 celkem 20 18,62 Personální zabezpečení školy je na vyvážené úrovni. Z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách a limitu počtu pracovníků je škola schopna zvládat svěřené úkoly vlastní změnou organizace práce s čerpáním části peněž na úvazky z rozpočtu obce. 4. NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 pořadové číslo zařazení úvazek 01 školník 1 02 hospodářka 1 03 uklízečka MŠ 1 04 kuchařka 1 05 kuchařka 0,5 06 uklízečka ZŠ 1 07 uklízečka ZŠ 1 08 vedoucí ŠJ 0,7 09 uklízečka ZŠ 1 10 kuchařka 1 ANALÝZA LIDSKÝCH ZDROJŮ POMĚR MUŽŮ A ŽEN PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI Můžeme konstatovat, že ve dvacetičlenném pedagogickém sboru tvoří muži jednu pětinu, v poměru učitelů ZŠ jednu třetinu. Jedná se o nadstandardní počet jak v rámci regionu, tak v rámci republiky. VĚKOVÁ STRUKTURA PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI Během školního roku byl stabilizovaný učitelský sbor, vedení školy řešilo pouze náhrady za učitele po dobu nemocenské. Aktuálně mají v pedagogickém sboru zastoupení téměř všechny věkové kategorie. Věkové složení sboru je vyvážené, nechybí mladá ani střední generace. Považujeme za výhodu, že kvůli věkovým důvodům nečeká pedagogický sbor v nejbližších letech žádná zásadní obměna. Udržuje se vysoká kvalifikovanost pedagogického sboru. Všichni pracovníci mají plnou kvalifikovanost pro pozice, které zastávají. Do budoucna by bylo dobré, aby výchovný poradce i metodik prevence absolvoval specializační studium. 6

8 NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 počet fyzických osob přepočtené úvazky interní pracovníci 9 9,2 externí pracovníci 7 0,26 celkem 16 9,46 DALŠÍ ÚDAJE O NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH pořadové číslo pracovní zařazení úvazek stupeň vzdělání 01 školník 1 SOU 02 hospodářka 1 VŠ 03 uklízečka MŠ 1 SOU 04 kuchařka 1 SOU 05 kuchařka 0,5 ÚSO 06 uklízečka ZŠ 1 SOU 07 uklízečka ZŠ 1 ÚSO 08 vedoucí ŠJ 0,7 ÚSO 09 vedoucí kuchařka 1 SOU 10 uklízečka 1 SOU 11 vedoucí kuchařka 1 SOU ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY I. STUPEŇ Zahradníková - školní noviny, časopis 20. a Zahradníková - násobilka a dělení v oboru násobilky Šnajdarová Janíková-zápis do 1. tř. a genetická metoda čtení Janíková- Práce učitele s nestandardním typem žáků Stýskalová, Práce s moderní poezií Stýskalová - Činnostní učení ve výuce čj srpen 2013 II. STUPEŇ Daníčková seminář ředitelů a zástupců SŠPHZ

9 Vlčková, Přikrylová rovnice nejen v matematice Zapletal školení výchovných poradců Daníčková školení /správní řízení v podm. školství/ Vlčková metodik prevence Kozák - vzdělávání manag. škol Kozák - seminář pro ředitele škol Vlčková - efektivní využití internetu v matematice Zetíková - školní noviny, časopis Přikrylová - živá a neživá příroda na interaktivní tabuli Kozák - rozumět dějinám Kozák, Vlčková - aktualizace ŠVP Kozák - vzdělávání manag. škol a školských zařízení KOMENTÁŘ: Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo podle plánu zaměřeno především na 5 oblastí: Vzdělávání vedoucích pracovníků školy v oblasti školského managementu, fondů Vzdělávání výchovného poradce Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti informatiky Prohloubení odbornosti ve specializaci, kterou jednotliví pedagogové vyučují 8

10 V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků musí škola řešit zastupování za školící se pracovníky z důvodu malého počtu pedagogických pracovníků. Ve stejném termínu se může školení účastnit jen jeden pracovník. Škola využívala především nabídku Střední odborné školy Otrokovice, Národního institutu pro další vzdělávání, Vzdělávací agentury KPS Vsetín, agentury Blechová, vzdělávací společnosti Descartes, fy IStyle a reagovala také na další nabídky institucí realizujících akreditované kurzy a semináře. Členové pedagogického sboru absolvovali i akce pořádané jinými školami. a) Téměř všichni účastníci hodnotili výše uvedené akce kladně. b) Účastníci seminářů dokázali se získanými poznatky seznámit své kolegy (ať už v rámci předmětové komise, nebo v rámci speciálních pedagogických porad takzvané příklady dobré praxe). c) Všichni vyučující, kteří projevili zájem o účast na vzdělávací akci, se mohli vybrané akce zúčastnit. Výjimečně někteří pedagogové o DVPP zájem neprojevují. Přes některé potíže při zastupování dokáže naše škola zajistit podmínky pro realizaci DVPP. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ZAPSANÍ A ZAŘAZENÍ ŽÁCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 zapsaní do 1. počet žádostí nastoupili do zapsaní do 1. počet žádostí nastoupili do třídy 2012 o odklad 1. třídy 2011 třídy 2013 o odklad 1. třídy CELKOVÝ PROSPĚCH ŽÁKŮ VE ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 třída počet žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo slovně hodnoceno I II III IV V VI VII VIII IX škola celkem

11 POČTY ŽÁKŮ PŘIJATÝCH KE STUDIU DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Povinnou školní docházku ukončilo 15 žáků devátých tříd a 1 žák osmé třídy (6 dívek, 10 chlapců). Tři žáci naší školy budou od září studovat ve čtyřletém gymnáziu, sedm žáků čeká studium střední odborné školy a šest bude pokračovat v odborném učilišti. Dvě žákyně přechází na víceleté gymnázium. PŘEHLED PŘIJATÝCH ŽÁKŮ (PODLE TYPU ŠKOL) Střední školy s maturitou Gymnázia 3 Střední odborné školy 7 Střední odborná učiliště 6 Osmileté gymnázium 2 STŘEDNÍ ŠKOLY název školy obor počet žáků Gymnázium Uherské Hradiště gymnázium SOŠ a Gymnázium Staré Město gymnázium + stavebnictví 3+1 OA Uherské Hradiště informační technologie 1 SŠPHZ Uherské Hradiště zdravotnický asistent 1 Církevní SOŠ Bojkovice předškolní a mimoškolní pedagogika 1 SŠPHZ Uherské Hradiště strojírenství + hotelnictví a turismus 1+1 SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví lesní mechanizátor + kuchař-číšník Bzenec potravinářská výroba SOU Kyjov zedník 1 SOU Uherský Brod podlahář 1 SŠ MESIT elektrikář + strojírenské práce 1+1 TESTOVÁNÍ SCIO ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ Ve srovnávacím testování 9. tříd dosáhli žáci naší školy ve všech třech oblastech vynikajících výsledků, které je řadí do 1. čtvrtiny nejlepších škol. Při srovnání výsledků testování v posledních letech mají výsledky znalostí žáků nadále stoupající tendenci. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝCHOVNÉHO PŮSOBENÍ Do hodnocení žáků jsou zahrnuta také portfolia, kde si žáci zakládají své práce, měsíční hodnocení, hodnocení projektů, diplomy i jinou důležitou dokumentaci. Do portfolií mohou rodiče kdykoli nahlédnout, hlavně na třídních schůzkách. 10

12 Sebehodnocení žáků probíhá v 1. třídě obrázkovou formou, tzv. smajlíky. Děti se samy rozhodnou, jak určitý úkol zvládly, zda výborně, dobře či téměř vůbec a vymalují svá hodnocení. Sebehodnocení probíhá každý měsíc a je zakládáno do portfolií. Závěrečné červnové hodnocení již bylo slovní, formou vlastního vyjádření žáků. Ve 2. ročníku probíhalo v jednotlivých čtvrtletích pomocí Smajlíkova listu, závěrečné hodnocení probíhalo ústně a přímo v učebnicích, kde byly uvedeny požadované výstupy Žáci si zakládají svoje práce do složek (projekty, kontrolní práce, testy, výstupy skupinových prací). Součástí je sebehodnocení dětí, prováděné měsíčně. V hodnocení je uvedeno probírané učivo v jednotlivých předmětech a sebehodnocení žáka, podepsané rodiči. Práce jsou zakládány do složek významné práce, projekty, řízené čtení, čtení s porozuměním, slohy, kontrolní práce, testy apod. Součástí bylo sebehodnocení za každý měsíc podepsané rodiči. Děti měly vytvořený čtenářský deník podvojný deník. Ten dostaly domů, možno s ním dál pracovat ve čtenářských dílnách apod. Na druhém stupni mají žáci založené složky, do kterých si ukládají své práce. Sebehodnocení probíhá měsíčně formou zápisů do žákovských knížek. V daných předmětech měli žáci možnost hodnotit své výkony po ucelených celcích, v anglickém jazyce a fyzice se žáci hodnotili do zvlášť vedených sešitů vždy po velkém bloku učiva, cca 6x za školní rok. POCHVALY ŽÁKŮ I. STUPEŇ 1. tř. Šárka Kmentová - Pochvala ředitele školy za 3. místo ve výtvarné soutěži Svět očima skutečnosti a fantazie 5. tř. Adéla Brzicová - pochvala za výborné studijní výsledky, práci pro třídu, zapojení do literárních soutěží a veřejná vystoupení s pěveckým sborem Aneta Holomčíková - pochvala za výborné studijní výsledky, práci pro třídu, zapojení do literárních soutěží a veřejná vystoupení s pěveckým sborem Věra Hanáková - pochvala za výborné studijní výsledky, práci pro třídu a reprezentaci školy v matematických, výtvarných a literárních soutěžích 11

13 Martin Šůstek a Josef Swatzina - pochvala za práci šatnáře ve II. pololetí II. STUPEŇ 6. tř. Aneta Bakošová pochvala TU za výborný prospěch Simona Dvouletá - pochvala TU za reprezentaci školy ve zpěvu Lenka Horáková - pochvala TU za reprezentaci školy ve zpěvu Sabina Juříková - pochvala TU za práci pro třídu a reprezentaci školy Michaela Kouřímová - pochvala TU za reprezentaci školy Martina Kuncová - pochvala TU za reprezentaci školy Eva Múčková - pochvala TU za reprezentaci školy 7. tř. Vladěna Durníková pochvala TU za vedení školní kroniky Kateřina Merčáková - pochvala TU za vedení školní kroniky Kateřina Šoustková - pochvala TU za reprezentaci školy a za vedení školní kroniky Alžběta Vávrová pochvala ŘŠ za reprezentaci školy a za vedení školní kroniky 8. tř. Alžběta Dostálová - pochvala ŘŠ za reprezentaci školy a za školní časopis Patrik Hlaváček - pochvala TU za reprezentaci školy Patrik Patka - pochvala TU za reprezentaci školy 9. tř. Ondřej Helia - pochvala ŘŠ za vynikající studijní výsledky Anna Swatzinová - pochvala ŘŠ za vynikající studijní výsledky Jakub Kratochvíl - pochvala TU za reprezentaci školy Tereza Pondělková - pochvala TU za reprezentaci školy Nikola Vandová - pochvala TU za reprezentaci školy 12

14 VÝCHOVNÉ PROBLÉMY I. STUPEŇ. Výchovný problém Počet Způsob řešení lhaní 1 Napomenutí třídního učitele zapomínání 1 Důtka třídního učitele II. STUPEŇ. Výchovný problém Počet Způsob řešení Za úmyslné ublížení spolužákovi 1 chování 2 Za způsobený úraz spolužákovi 1 důtka TU Za neustálé zapomínání domácích úkolů a pomůcek do vyučování a neplnění si svých školních povinností 2 důtka TU Za zapření ŽK 1 důtka TU Za neplnění si školních povinností 1 napomenutí TU Za neustálé zapomínání domácích úkolů a pomůcek do vyučování a neplnění si svých školních povinností 1 důtka ŘŠ Za neomluvenou absenci 2 důtka ŘŠ Za hrubé porušení školního 1 chování 2 13

15 řádu Za úmyslné zničení výrobků spolužačkám 2 napomenutí TU Za nevhodné chování a neomluvené hodiny 1 důtka ŘŠ Za neomluvenou absenci 1 chování 3 Za neomluvenou absenci a vulgární chování k učiteli 1 chování 3 Za neomluvenou absenci a kyberšikanu 1 chování 3 Za neomluvenou absenci 1 chování 2 14

16 ABSENCE ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 třída počet omluvených hodin počet neomluvených průměr na žáka hodin I ,73 II ,66 III ,76 IV ,58 V ,59 VI ,76 VII ,69 VIII ,76 IX ,53 celkem ,02 VÝSLEDKY VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ Výchovné poradenství se ve školním roce 2012/2013 řídilo plánem práce výchovného poradce. Výchovný poradce Mgr. Radim Zapletal se opakovaně zaměřuje zejména na tyto hlavní oblasti: spolupráce s třídními učiteli vycházejících žáků směrování profesní orientace žáků poradenská činnost pro žáky i rodiče kontakt s PPP, SVP HELP vyhodnocování podnětů ze Schránky důvěry registrace záškoláctví. Z nabízených služeb rodiče nejčastěji využívali porady o možnostech umístění vycházejících žáků. Klíčová byla role výchovného poradce i během administrativního procesu spojeného s podáváním přihlášek na střední školy. Žáci letos dostali možnost podávat dvě přihlášky, a přestože to není naší povinností, dětem i rodičům jsme přihlášky vytiskli a výchovný poradce intenzivně pomáhal s vyplňováním těchto přihlášek. Škola také uspořádala pravidelnou besedu pro rodiče žáků devátých ročníků, ve kterých je seznamovala s novinkami v přijímacím řízení. Rodiče tuto možnost výrazně ocenili. Během celého roku využívali žáci i rodiče aktuální informace na nástěnce výchovného poradce stránky školy. Školu často navštěvovali zástupci SŠ a SOU, kterým byly umožněny besedy přímo se žáky. Velmi příznivý ohlas mívá beseda na Úřadu práce v Uherském Hradišti, zprostředkovaná výchovným poradcem. Beseda je zaměřena na volbu profesní orientace žáků devátých ročníků. Upustili jsme od účasti na Burze středních škol, a to především proto, že z blízkého Uherského Hradiště se burza přesunula do Zlína. Žákům jsme umožnili individuální účast na této burze, tuto možnost někteří žáci využili. Výchovný poradce spolu s metodikem prevence sociálně patologických jevů aktivně spolupracoval s vedením školy při 15

17 řešení závažnějších kázeňských přestupků, pomáhal řešit situaci dětí, které se nikoliv vlastní vinou ocitly v různých problémech. I letos navštěvovaly naši školu děti, které z nejrůznějších důvodů prošly odbornými vyšetřeními u různých specialistů. Naše škola pravidelně spolupracuje zejména s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Uherském Hradišti, se Speciálním pedagogickým centrem ve Zlíně a se Střediskem výchovné péče HELP v Uherském Hradišti, důležitá je i spolupráce se sociálním odborem městského úřadu v Uherském Hradišti. Na základě vyšetření žáků ve výše uvedených střediscích se můžeme individuálně věnovat dětem, které potřebují individuální přístup. Kromě zohledňovaných žáků jsme věnovali zvýšenou péči i žákům integrovaným (12 žáků), ať už z důvodu vývojových poruch učení, nebo i znevýhodnění zdravotního a tělesného. Pro pět takových žáků se navíc znovu podařilo od Krajského úřadu ve Zlíně získat dotaci na asistenty pedagoga a zvýšit rozsah hodin, ve kterých je asistent pedagoga přítomen. Žáci tak mají v pro ně nejnáročnějších hodinách osobní asistenci, která jim umožňuje vykonávat práci odpovídající jejich možnostem. VÝSLEDKY PRIMÁRNÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Primární prevence sociálně patologických jevů se odehrávala podle minimálního preventivního plánu, jehož autorkou je Mgr. Alena Vlčková. PEER AKTIVISTÉ: Ve škole pokračují v činnosti PEER aktivisté, 2 žáci 8. třídy se zúčastnili setkání organizovaných SVP HELP. Ve škole pracuje školní parlament. Z každé třídy na II. stupni jej navštěvovali zástupci tříd. ÚDAJE O INTEGROVANÝCH ŽÁCÍCH Druh postižení: Počet: Sluchově postižení 0 Zrakově postižení 0 Mentální postižení 5 Tělesné postižení 0 16

18 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami 12 Celkem: 17 Koncepcí práce s integrovanými žáky byla pověřena třídní učitelka 5. p. r., dyslektické kroužky vedly 2 učitelky 1. stupně. Je vypracován krizový plán školy. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ EVVO (ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVY) Environmentální výchova se odehrávala podle plánu EVVO, jehož autorkou je Ing. Ivana Přikrylová. ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Žáci naší školy se již po několik let pravidelně účastní nejrůznějších soutěží a umisťují se v nich na pěkných místech. Za zmínku stojí např. Dějepisná olympiáda, Olympiáda v jazyce anglickém, Matematický klokan a další. VYBRANÉ AKCE USKUTEČNĚNÉ BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 AKCE I. STUPNĚ SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI Říjen, I. stupeň Výtvarná soutěž - Život se stařečkem a stařenkou Domov pokojného stáří Boršice Říjen, 4. tř. Dopravní hřiště Uh. Hradiště Říjen, I. stupeň Výchovný koncert cimbálová muzika Réva Říjen, 5. tř. exkurze Moravskoslezské drátovny 1. pololetí, 5. tř. Hravě žij zdravě Potravinářská komora ČR, Říjen, , 5. tř. Bezpečně s internetem Beseda s Policií ČR 17

19 Říjen, , 2. tř. Bezpečnost dětí v silničním provozu Beseda s Policií ČR Říjen, , 5. tř. Křížem krážem českým státem Žabka, centrum ekologické výchovy Listopad, , 4. tř. Les Žabka, centrum ekologické výchovy Listopad, , 1. tř. Mraveneček Žabka, centrum ekologické výchovy Listopad, 28. a , tř. Loutkové divadlo O zkrocení zlé kozy Drcany Sokol Listopad, 3. tř. Exkurze Domov důchodců Boršice Listopad, I. stupeň Vánoční jarmark obec Prosinec, I. stupeň Dílničky ve SM, vánoční jarmark Slovácké muzeum Prosinec, 5. tř. Vánoční besídka rodiče Prosinec, 4. tř. Vánoční besídka rodiče Prosinec, 3. tř. Vánoční besídka rodiče Prosinec, 1. tř. Vánoční besídka rodiče Prosinec, I. st. Slyšte, slyšte Leden, 3. tř. Kouzlo papíru Žabka, centrum ekologické výchovy Leden, 3. a 4. tř. Vybíjená 18

20 Leden, únor 4. tř. Knihovna Knihovna Boršice Leden, 1. tř. Projekt Knížka pro prvňáčka Knihovna Boršice Únor, 5. tř. Není odpad jako odpad Žabka Únor, Divadelní cestopis Divadelní společnost Hradec Králové Únor, 1. tř. Knihovna Knihovna Boršice Únor, I. stupeň Veverka Zrzečka, Divadelní cestopis Loutkové divadlo Hr. Králové Únor, 3. tř. exkurze Pekárna Únor, 1. třída Miniškolička ukázková hodina pro budoucí žáky 1. ročníků Mateřská škola v Boršicích Březen, , 5. tř. Knihovna Březen, 3. tř. Knihovna Březen, 5. tř. Výtvarná soutěž Ej, od Buchlova Keramika Tupesy Duben, 1. st. Scénické čtení Slovácké divadlo Duben, 4. tř. Cestou dvou bratří Duben, 5. tř. Poznej a chraň Přírodovědná soutěž, přírodovědné centrum Trnka Duben, 1. tř. Cesta dvou bratří Výtvarná soutěž Velehrad Duben, 1. tř. Pohádka z popelnice přírodovědné centrum Trnka 19

21 Duben, 1. tř. Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře Obecní úřad Boršice a Knihovna Boršice Duben, 5. tř. Z místa na místo Výtvarná soutěž Adra Duben, 1. tř. Týká se to také tebe Výtvarná soutěž DDM Uherský Brod, ZUŠ Uherský Brod a KD Uherský brod Duben, 2. tř. Hasík Duben, 2. a 3. třída Cyklovýlet Stříbrnice Duben, 4. tř. Týká se to také tebe Výtvarná soutěž DDM Květen, 4. tř. Dopravní hřiště Centrum DV Květen, I. stupeň Ukázka dravců Seiferos záchranná stanice Květen, 3. a 5. tř. Týká se to také tebe Literární soutěž DDM Květen, I. stupeň Čtyřlístek ve službách krále Kino Hvězda Uherské Hradiště Květen, 2. tř. Příroda všemi smysly Ekocentrum Žabka Květen, 3. tř. Příroda všemi smysly Ekocentrum Žabka Květen, 5. tř. Den s Lesy ČR Lesy ČR Červen, 1. tř. Kouzelný les Přírodovědné centrum Trnka Červen, 3. tř. 17 Exkurze Archiv Uh. Hradiště Červen, tř. Dvoudenní výlet Ranč Rovná Košíky 20

22 Červen, 5. tř. Dvoudenní výlet Štramberk Červen, 5. tř. Večerní čtení s překvapením, v rámci Celé Česko čte dětem Knihovna Boršice, p. Krpálek Červen, 2. tř. Hasiči, vykopávky Návštěva hasičské stanice v UH a archeologických vykopávek v UH sadech PROJEKTY A AKCE I. STUPNĚ - SAMOSTATNĚ měsíc - třída název projektu Září 3. třída, 18 žáků Ježkův týden Říjen - 2. třída Les Rok 4. třída Cesta na ostrov čtenářů Podzim 4. třída Podzimní vědění Říjen 3. třída, 18 žáků Halloween Listopad - 5. tř. Vesmír Prosinec - 5. tř. Advent, Vánoce Prosinec - 1. tř. Čertovská škola Prosinec - 2. tř. Od Adventu do Vánoc Prosinec - Leden Evropa Leden - 1. tř. Knížka pro prvňáčka čtenářské a výtvarné úkoly 21

23 Leden - 1. tř. Klasické pohádky Únor - 5. tř. Den netradičních účesů k Valentýnu Únor - 4. tř. Lovci mamutů Únor - 1. tř. Indiáni Březen - 5. tř. Jaro přichází Březen - 1. tř. Vše o mě Březen - 3. tř. Velikonoce Březen - 1. tř. Velikonoce Duben - 1. tř. Den Země Duben - 3. tř. Den Země Květen - 5. tř. Zdravé zuby Květen - 3. tř. Noemova archa Červen - 1. tř. Zvířata kolem nás i v ZOO Červen - 2. tř. Po stopách Cyrila a Metoděje I. STUPEŇ - VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, EKOLOGICKÉ PROGRAMY Třídění odpadů - Kovosteel I. stupeň Den Země I. stupeň I. STUPEŇ - OSTATNÍ AKCE (JEDNOTLIVCI, SOUTĚŽE) 22

24 měsíc třída akce pořadatel význ. umístění Únor 3. tř. Tř. kolo Zazpívej slavíčku Horehleďová Únor 3. tř. Tř. kolo v recitaci Horehleďová Únor 4. tř. Tř. kolo v recitaci a Zazpívej, slavíčku Janíková Únor 4. tř. Školní kolo v recitaci Horehleďová Aneta Holomčíková- 3.místo Únor 2. tř. Tř. kolo v recitaci a Zazpívej, slavíčku Zahradníková Únor 5. tř. Tř. kolo Zazpívej, slavíčku Daníčková Únor 5. tř. Tř. kolo v recitaci Daníčková Únor 5. tř. Školní kolo v recitaci Horehleďová M. Kouřímová 1. místo, S. Dvouletá -2. místo Únor 2. tř. Školní kolo v recitaci Horehleďová Aneta Vajdíková- 1. místo Únor 5. tř. Školní kolo Zazpívej, slavíčku Janíková Březen 5. tř. Okrskové kolo v St. Město 23

25 recitaci Březen 4. tř., 1 žák Regionální kolo Zazpívej, slavíčku Klub kultury UH Březen 4. tř., 20 žáků Matematický klokan Březen 2. tř. Matematický klokan - cvrček Sabina Váchová- 1. místo, Zdeněk Horák -2. místo Březen 5. tř. Matematický klokan Březen 3. tř. Matematický klokan Duben tř. Turnaj v sudoku ZŠ UNESCO Září- Červen 4. tř. Literární soutěž Cesta na ostrov čtenářů Janíková Adéla Brzicová, Věra Hanáková, Aneta Holomčíková AKCE II. STUPEŇ - SPOLEČNÉ Mathematicus celoročně Výtvarná soutěž Můj život se seniorem září - říjen Výchovný koncert Cimbálová muzika Réva Turnaj v přehazované účast na turnaji na Velehradě Planetárium Brno naukový zájezd Poznávací zájezd do Vídně

26 Vánoční koncert v kostele Sportovní den lyžování v Osvětimanech Filmové přestavení Hobbit, kino Hvězda Uherské Hradiště Pythagoriáda - školní kolo Divadelní společnost Od renesance po baroko Divadelní představení Jak důležité je ho mít, Slovácké divadlo Uherské Hradiště Lyžařský výcvikový kurz Sudoku-školní kolo Klokan matematická soutěž Den Země Přehlídka dravců - Seiferos Den dětí sportovní den SOUPIS AKCÍ VI. TŘÍDA Projekt: People koláž lidských zájmů a aktivit + anglické texty a popisky, prezentace v anglickém jazyce Výukový program Finanční gramotnost Projekt: Easter prezentace na téma Velikonoce (PowerPoint, Word) + ústní přednes březen 2013 Projekt: Animals koláž oblíbených zvířat, prezentace v anglickém jazyce červen

27 Hasík - beseda a následná návštěva HZS UH Zeměpisná olympiáda Multipolis - projekt společnost Den s Lesy ČR SOUPIS AKCÍ VII. TŘÍDA Projekt: People - koláž lidských zájmů a aktivit + anglické texty a popisky, prezentace v anglickém jazyce (garant Zapletal) Projekt: Easter + prezentace na téma Velikonoce (PowerPoint, Word) + ústní přednes (garant Zapletal) březen 2013 Projekt: Animals koláž oblíbených zvířat, prezentace v anglickém jazyce červen 2013 školní výlet Kamínka, Roštín Beseda o alkoholu s Policií ČR Návštěva střední školy Bzenec - gastronomie, hotelnictví a lesnictví Multipolis - projekt Přemýšlíme o lidech

28 SOUPIS AKCÍ VIII. TŘÍDA Beseda o alkoholu Projekt: My story tvorba anglického komiksu září 2012 Projekt: Tematicko-výkladový slovník tvorba anglického slovníku říjen 2012 Beseda s Policií ČR téma: Trestní zodpovědnost Piškvorky soutěž Drogy nebo aktivita beseda v kině v Uherském Hradišti Výukový program Finanční gramotnost Projekt: My future prezentace v PowerPointu na téma Moje budoucnost + ústní přednes březen 2013 Projekt: My favourite country koláž o oblíbeném státě, prezentace v anglickém jazyce červen 2013 Beseda s policií ČR Návštěva střední školy Bzenec-gastronomie, hotelnictví a lesnictví SOUPIS AKCÍ IX. TŘÍDA Etiketa II. seriál slušného chování celoročně Projekt: My story tvorba anglického komiksu září 2012 Projekt: Tematicko-výkladový slovník - tvorba anglického slovníku říjen 2012 Karierní poradenství úřad práce UH

29 Beseda s policií ČR Divácké násilí Scio testy Zážitkový den s formulí na SŠPHZ Drogy nebo aktivita Projekt: My future prezentace v PowerPointu na téma Moje budoucnost ústní přednes březen 2013 Návštěva střední školy Bzenec-gastronomie, hotelnictví a lesnictví Sportovní odpoledne - bowling

30 VOLBA POVOLÁNÍ: - beseda se žáky k volbě povolání, burza středních škol 9. třída, individuální návštěvy, dny otevřených dveří DVPP: Pravidelné porady výchovných poradců Mgr. Zapletal Setkání školních metodiků prevence Mgr. Vlčková I)VÝSLEDKY PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Školní družina má 1 oddělení, které navštěvují žáci třídy základní školy. K nastoupil do ŠD Tomáš Buchtík (žák 2. třídy) a od nastoupila Sabina Kroupová (žákyně 1. třídy). K ukončil docházku František Košulič (žák 3. třídy), nastoupil Martin Rídl (žák 1. třídy) a od ukončila docházku do ŠD Vendula Železníková, Petr Bederka (žáci 3. třídy) a Vít Gabriel (žák 1. třídy). Ke konci školního roku navštěvovalo školní družinu 26 dětí, z toho 16 chlapců a 10dívek. Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině byla letos stanovena ve výši 100 Kč měsíčně. Ve školním roce 2012/2013 probíhala mimoškolní zájmová činnost podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu Úsměvu bez starostí, z kterého se vypracovávají měsíční plány, na jejichž základě se uskutečňovala nabídka zájmových činností dětí. Jednotlivé činnosti byly zaměřeny na aktuální témata, roční období, svátky a významné dny. Spontánní a rekreační činnosti respektovaly individuální a věkové zvláštnosti žáků školní družiny. Činnosti probíhaly v hernách ŠD, tělocvičně a na školní zahradě. Vytvořili jsme si pravidla chování a vzájemné komunikace ve ŠD. Tato pravidla byla dětmi respektována a během školního roku nebyly žádné výchovné problémy. V měsíci září se uskutečnila zahajovací schůzka vychovatelek z okrskových školních družin ve školní družině při ZŠ v Buchlovicích, kde jsme společně vypracovaly plán akcí na školní rok 2012/2013. V měsíci říjnu jsme se zúčastnili (8 žáků) fotbalového utkání mezi školními družinami v ZŠ v Buchlovicích. Získali jsme 1. místo, odvezli si vítězný pohár a fotbalový míč. V únoru k nám nastoupila Klára Zahrádková (studentka 4. ročníku SPGŠ Kroměříž), aby absolvovala dvoutýdenní pedagogickou praxi. Její přítomnost byla pro nás příjemným zpestřením. 29

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012. Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012. Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace zpracoval: Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace zpracoval: Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více