VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013. Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace zpracoval: Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název: Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Sídlo: Boršice, Podradovany 190 IČO: IZO: Web: Telefon: , Zřizovatel: Obec Boršice právní forma: obec IČO: adresa: Boršice 7 Právní forma školy: příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Tomáš Kozák Datum konkurzu: Datum jmenování: Zástupce ředitele: Mgr. Lenka Daníčková statutární zástupce Jméno pracovníka pro poskytování informací a evidenci stížností: Ing. Jitka Durníková 1

3 SOUČÁSTI ŠKOLY ZAŘAZENÉ DO SÍTĚ: Základní škola Kapacita 320 žáků IZO Mateřská škola Kapacita 74 dětí IZO Školní družina Kapacita 25 žáků IZO Školní jídelna Kapacita 230 jídel IZO Školní klub Kapacita 188 žáků IZO Základní údaje o škole a jejích součástech ZÁKLADNÍ ŠKOLA Počet žáků Počet žáků na třídu/skupinu Počet pracovníků Přepočtený počet ped. pracovníků Celkem , ,11 MATEŘSKÁ ŠKOLA Počet dětí Počet dětí na třídu/skupinu Počet pracovníků Přepočtený počet ped. pracovníků Celkem 90 24,

4 ŠKOLNÍ DRUŽINA Počet skupin Počet žáků Počet dětí na skupinu Přepočtený počet pracovníků Počet žáků na úvazek Celkem ,65 38,46 ŠKOLNÍ JÍDELNA Průměrný počet stravovaných Přepočtený počet pracovníků Žáci a zaměstnanci 226 3,20 ŠKOLSKÁ RADA: Během školního roku 2012/2013 pokračovalo funkční období školské rady, která měla 6 členů a její předsedkyní byla Mgr. Petra Dostálová, členové: Mgr. Oldřich Vařečka, Mgr. Alena Vlčková, Mgr. Pavla Zahrádková, Mgr. Radim Zapletal, Mgr. Jana Brzicová. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Vzdělávání na Základní škole a Mateřské škole Boršice probíhalo podle Školního vzdělávacího programu Škola pro život. Žáci s mentálním postižením byli vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu Škola pro život Škola naděje. 3

5 NABÍDKA VOLITELNÝCH A NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Ročník Název předmětu Počet skupin Počet žáků VII. IX. Seminář z Tv 1 20 VII. IX. Ekologická praktika 1 16 VIII. IX. Seminář z AJ 1 13 VIII. IX. Seminář z M 1 18 VIII. IX. Seminář z ČJ 1 18 NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Název Počet skupin Počet žáků Náboženství 3 35 ZÁJMOVÉ ÚTVARY Název Počet skupin Počet žáků Šachový kroužek 2 17 Turistický kroužek 1 13 Taneční kroužek

6 Pohybové aktivity 1 11 Sborový zpěv 1 10 Ve škole dále probíhá výuka hudebních nástrojů a výtvarného kroužku Slovácké umělecké školy Uherské Hradiště. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 1. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ZŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ped.prac. číslo: kvalifikace zařazení, f-ce úvazek praxe 01 VŠ Čj, D ředitel VŠ 1. st. ZŠ zást. řed VŠ 1. st. ZŠ třídní uč. 1. st VŠ 1. st. ZŠ třídní uč. 1. st VŠ 1. st. ZŠ třídní uč. 1. st VŠ 1. st. ZŠ třídní uč. 1. st VŠ 1. st. ZŠ třídní uč. 1. st SŠ vych. asistentka ped. 0, VŠ Bi, 2. st. ZŠ třídní uč. 2. st VŠ M, Dg třídní uč. 2. st., 1 28 metodik prevence 11 VŠ Př, Zzv asistent ped 0, SŠ vych. vych. ŠD VŠ D, 2. st. ZŠ třídní uč. 2. st. 0, VŠ Aj, teol. třídní uč. 2. st., 1 7 výchovný por. 15 VŠ Čj, Kv učitel 2. st. 0, VŠ Bv, Tv učitel 2. st. 0, PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ped. prac. číslo: kvalifikace zařazení, fce úvazek praxe 01 SŠ uč pro MŠ učitelka MŠ 1 02 SŠ uč pro MŠ učitelka MŠ 1 03 SŠ uč pro MŠ učitelka MŠ 1 04 SŠ uč pro MŠ zást. řed. pro 1 MŠ 05 SŠ uč pro MŠ učitelka MŠ 1 06 SŠ uč pro MŠ učitelka MŠ 1 5

7 3. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 počet fyzických osob přepočtené úvazky učitelé 16 ZŠ + 6 MŠ 13,45 ZŠ + 6 MŠ vychovatelky ŠD 1 0,66 Asistentky pedagoga 2 1,32 celkem 20 18,62 Personální zabezpečení školy je na vyvážené úrovni. Z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách a limitu počtu pracovníků je škola schopna zvládat svěřené úkoly vlastní změnou organizace práce s čerpáním části peněž na úvazky z rozpočtu obce. 4. NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 pořadové číslo zařazení úvazek 01 školník 1 02 hospodářka 1 03 uklízečka MŠ 1 04 kuchařka 1 05 kuchařka 0,5 06 uklízečka ZŠ 1 07 uklízečka ZŠ 1 08 vedoucí ŠJ 0,7 09 uklízečka ZŠ 1 10 kuchařka 1 ANALÝZA LIDSKÝCH ZDROJŮ POMĚR MUŽŮ A ŽEN PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI Můžeme konstatovat, že ve dvacetičlenném pedagogickém sboru tvoří muži jednu pětinu, v poměru učitelů ZŠ jednu třetinu. Jedná se o nadstandardní počet jak v rámci regionu, tak v rámci republiky. VĚKOVÁ STRUKTURA PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI Během školního roku byl stabilizovaný učitelský sbor, vedení školy řešilo pouze náhrady za učitele po dobu nemocenské. Aktuálně mají v pedagogickém sboru zastoupení téměř všechny věkové kategorie. Věkové složení sboru je vyvážené, nechybí mladá ani střední generace. Považujeme za výhodu, že kvůli věkovým důvodům nečeká pedagogický sbor v nejbližších letech žádná zásadní obměna. Udržuje se vysoká kvalifikovanost pedagogického sboru. Všichni pracovníci mají plnou kvalifikovanost pro pozice, které zastávají. Do budoucna by bylo dobré, aby výchovný poradce i metodik prevence absolvoval specializační studium. 6

8 NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 počet fyzických osob přepočtené úvazky interní pracovníci 9 9,2 externí pracovníci 7 0,26 celkem 16 9,46 DALŠÍ ÚDAJE O NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH pořadové číslo pracovní zařazení úvazek stupeň vzdělání 01 školník 1 SOU 02 hospodářka 1 VŠ 03 uklízečka MŠ 1 SOU 04 kuchařka 1 SOU 05 kuchařka 0,5 ÚSO 06 uklízečka ZŠ 1 SOU 07 uklízečka ZŠ 1 ÚSO 08 vedoucí ŠJ 0,7 ÚSO 09 vedoucí kuchařka 1 SOU 10 uklízečka 1 SOU 11 vedoucí kuchařka 1 SOU ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY I. STUPEŇ Zahradníková - školní noviny, časopis 20. a Zahradníková - násobilka a dělení v oboru násobilky Šnajdarová Janíková-zápis do 1. tř. a genetická metoda čtení Janíková- Práce učitele s nestandardním typem žáků Stýskalová, Práce s moderní poezií Stýskalová - Činnostní učení ve výuce čj srpen 2013 II. STUPEŇ Daníčková seminář ředitelů a zástupců SŠPHZ

9 Vlčková, Přikrylová rovnice nejen v matematice Zapletal školení výchovných poradců Daníčková školení /správní řízení v podm. školství/ Vlčková metodik prevence Kozák - vzdělávání manag. škol Kozák - seminář pro ředitele škol Vlčková - efektivní využití internetu v matematice Zetíková - školní noviny, časopis Přikrylová - živá a neživá příroda na interaktivní tabuli Kozák - rozumět dějinám Kozák, Vlčková - aktualizace ŠVP Kozák - vzdělávání manag. škol a školských zařízení KOMENTÁŘ: Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo podle plánu zaměřeno především na 5 oblastí: Vzdělávání vedoucích pracovníků školy v oblasti školského managementu, fondů Vzdělávání výchovného poradce Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti informatiky Prohloubení odbornosti ve specializaci, kterou jednotliví pedagogové vyučují 8

10 V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků musí škola řešit zastupování za školící se pracovníky z důvodu malého počtu pedagogických pracovníků. Ve stejném termínu se může školení účastnit jen jeden pracovník. Škola využívala především nabídku Střední odborné školy Otrokovice, Národního institutu pro další vzdělávání, Vzdělávací agentury KPS Vsetín, agentury Blechová, vzdělávací společnosti Descartes, fy IStyle a reagovala také na další nabídky institucí realizujících akreditované kurzy a semináře. Členové pedagogického sboru absolvovali i akce pořádané jinými školami. a) Téměř všichni účastníci hodnotili výše uvedené akce kladně. b) Účastníci seminářů dokázali se získanými poznatky seznámit své kolegy (ať už v rámci předmětové komise, nebo v rámci speciálních pedagogických porad takzvané příklady dobré praxe). c) Všichni vyučující, kteří projevili zájem o účast na vzdělávací akci, se mohli vybrané akce zúčastnit. Výjimečně někteří pedagogové o DVPP zájem neprojevují. Přes některé potíže při zastupování dokáže naše škola zajistit podmínky pro realizaci DVPP. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ZAPSANÍ A ZAŘAZENÍ ŽÁCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 zapsaní do 1. počet žádostí nastoupili do zapsaní do 1. počet žádostí nastoupili do třídy 2012 o odklad 1. třídy 2011 třídy 2013 o odklad 1. třídy CELKOVÝ PROSPĚCH ŽÁKŮ VE ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 třída počet žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo slovně hodnoceno I II III IV V VI VII VIII IX škola celkem

11 POČTY ŽÁKŮ PŘIJATÝCH KE STUDIU DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Povinnou školní docházku ukončilo 15 žáků devátých tříd a 1 žák osmé třídy (6 dívek, 10 chlapců). Tři žáci naší školy budou od září studovat ve čtyřletém gymnáziu, sedm žáků čeká studium střední odborné školy a šest bude pokračovat v odborném učilišti. Dvě žákyně přechází na víceleté gymnázium. PŘEHLED PŘIJATÝCH ŽÁKŮ (PODLE TYPU ŠKOL) Střední školy s maturitou Gymnázia 3 Střední odborné školy 7 Střední odborná učiliště 6 Osmileté gymnázium 2 STŘEDNÍ ŠKOLY název školy obor počet žáků Gymnázium Uherské Hradiště gymnázium SOŠ a Gymnázium Staré Město gymnázium + stavebnictví 3+1 OA Uherské Hradiště informační technologie 1 SŠPHZ Uherské Hradiště zdravotnický asistent 1 Církevní SOŠ Bojkovice předškolní a mimoškolní pedagogika 1 SŠPHZ Uherské Hradiště strojírenství + hotelnictví a turismus 1+1 SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví lesní mechanizátor + kuchař-číšník Bzenec potravinářská výroba SOU Kyjov zedník 1 SOU Uherský Brod podlahář 1 SŠ MESIT elektrikář + strojírenské práce 1+1 TESTOVÁNÍ SCIO ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ Ve srovnávacím testování 9. tříd dosáhli žáci naší školy ve všech třech oblastech vynikajících výsledků, které je řadí do 1. čtvrtiny nejlepších škol. Při srovnání výsledků testování v posledních letech mají výsledky znalostí žáků nadále stoupající tendenci. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝCHOVNÉHO PŮSOBENÍ Do hodnocení žáků jsou zahrnuta také portfolia, kde si žáci zakládají své práce, měsíční hodnocení, hodnocení projektů, diplomy i jinou důležitou dokumentaci. Do portfolií mohou rodiče kdykoli nahlédnout, hlavně na třídních schůzkách. 10

12 Sebehodnocení žáků probíhá v 1. třídě obrázkovou formou, tzv. smajlíky. Děti se samy rozhodnou, jak určitý úkol zvládly, zda výborně, dobře či téměř vůbec a vymalují svá hodnocení. Sebehodnocení probíhá každý měsíc a je zakládáno do portfolií. Závěrečné červnové hodnocení již bylo slovní, formou vlastního vyjádření žáků. Ve 2. ročníku probíhalo v jednotlivých čtvrtletích pomocí Smajlíkova listu, závěrečné hodnocení probíhalo ústně a přímo v učebnicích, kde byly uvedeny požadované výstupy Žáci si zakládají svoje práce do složek (projekty, kontrolní práce, testy, výstupy skupinových prací). Součástí je sebehodnocení dětí, prováděné měsíčně. V hodnocení je uvedeno probírané učivo v jednotlivých předmětech a sebehodnocení žáka, podepsané rodiči. Práce jsou zakládány do složek významné práce, projekty, řízené čtení, čtení s porozuměním, slohy, kontrolní práce, testy apod. Součástí bylo sebehodnocení za každý měsíc podepsané rodiči. Děti měly vytvořený čtenářský deník podvojný deník. Ten dostaly domů, možno s ním dál pracovat ve čtenářských dílnách apod. Na druhém stupni mají žáci založené složky, do kterých si ukládají své práce. Sebehodnocení probíhá měsíčně formou zápisů do žákovských knížek. V daných předmětech měli žáci možnost hodnotit své výkony po ucelených celcích, v anglickém jazyce a fyzice se žáci hodnotili do zvlášť vedených sešitů vždy po velkém bloku učiva, cca 6x za školní rok. POCHVALY ŽÁKŮ I. STUPEŇ 1. tř. Šárka Kmentová - Pochvala ředitele školy za 3. místo ve výtvarné soutěži Svět očima skutečnosti a fantazie 5. tř. Adéla Brzicová - pochvala za výborné studijní výsledky, práci pro třídu, zapojení do literárních soutěží a veřejná vystoupení s pěveckým sborem Aneta Holomčíková - pochvala za výborné studijní výsledky, práci pro třídu, zapojení do literárních soutěží a veřejná vystoupení s pěveckým sborem Věra Hanáková - pochvala za výborné studijní výsledky, práci pro třídu a reprezentaci školy v matematických, výtvarných a literárních soutěžích 11

13 Martin Šůstek a Josef Swatzina - pochvala za práci šatnáře ve II. pololetí II. STUPEŇ 6. tř. Aneta Bakošová pochvala TU za výborný prospěch Simona Dvouletá - pochvala TU za reprezentaci školy ve zpěvu Lenka Horáková - pochvala TU za reprezentaci školy ve zpěvu Sabina Juříková - pochvala TU za práci pro třídu a reprezentaci školy Michaela Kouřímová - pochvala TU za reprezentaci školy Martina Kuncová - pochvala TU za reprezentaci školy Eva Múčková - pochvala TU za reprezentaci školy 7. tř. Vladěna Durníková pochvala TU za vedení školní kroniky Kateřina Merčáková - pochvala TU za vedení školní kroniky Kateřina Šoustková - pochvala TU za reprezentaci školy a za vedení školní kroniky Alžběta Vávrová pochvala ŘŠ za reprezentaci školy a za vedení školní kroniky 8. tř. Alžběta Dostálová - pochvala ŘŠ za reprezentaci školy a za školní časopis Patrik Hlaváček - pochvala TU za reprezentaci školy Patrik Patka - pochvala TU za reprezentaci školy 9. tř. Ondřej Helia - pochvala ŘŠ za vynikající studijní výsledky Anna Swatzinová - pochvala ŘŠ za vynikající studijní výsledky Jakub Kratochvíl - pochvala TU za reprezentaci školy Tereza Pondělková - pochvala TU za reprezentaci školy Nikola Vandová - pochvala TU za reprezentaci školy 12

14 VÝCHOVNÉ PROBLÉMY I. STUPEŇ. Výchovný problém Počet Způsob řešení lhaní 1 Napomenutí třídního učitele zapomínání 1 Důtka třídního učitele II. STUPEŇ. Výchovný problém Počet Způsob řešení Za úmyslné ublížení spolužákovi 1 chování 2 Za způsobený úraz spolužákovi 1 důtka TU Za neustálé zapomínání domácích úkolů a pomůcek do vyučování a neplnění si svých školních povinností 2 důtka TU Za zapření ŽK 1 důtka TU Za neplnění si školních povinností 1 napomenutí TU Za neustálé zapomínání domácích úkolů a pomůcek do vyučování a neplnění si svých školních povinností 1 důtka ŘŠ Za neomluvenou absenci 2 důtka ŘŠ Za hrubé porušení školního 1 chování 2 13

15 řádu Za úmyslné zničení výrobků spolužačkám 2 napomenutí TU Za nevhodné chování a neomluvené hodiny 1 důtka ŘŠ Za neomluvenou absenci 1 chování 3 Za neomluvenou absenci a vulgární chování k učiteli 1 chování 3 Za neomluvenou absenci a kyberšikanu 1 chování 3 Za neomluvenou absenci 1 chování 2 14

16 ABSENCE ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 třída počet omluvených hodin počet neomluvených průměr na žáka hodin I ,73 II ,66 III ,76 IV ,58 V ,59 VI ,76 VII ,69 VIII ,76 IX ,53 celkem ,02 VÝSLEDKY VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ Výchovné poradenství se ve školním roce 2012/2013 řídilo plánem práce výchovného poradce. Výchovný poradce Mgr. Radim Zapletal se opakovaně zaměřuje zejména na tyto hlavní oblasti: spolupráce s třídními učiteli vycházejících žáků směrování profesní orientace žáků poradenská činnost pro žáky i rodiče kontakt s PPP, SVP HELP vyhodnocování podnětů ze Schránky důvěry registrace záškoláctví. Z nabízených služeb rodiče nejčastěji využívali porady o možnostech umístění vycházejících žáků. Klíčová byla role výchovného poradce i během administrativního procesu spojeného s podáváním přihlášek na střední školy. Žáci letos dostali možnost podávat dvě přihlášky, a přestože to není naší povinností, dětem i rodičům jsme přihlášky vytiskli a výchovný poradce intenzivně pomáhal s vyplňováním těchto přihlášek. Škola také uspořádala pravidelnou besedu pro rodiče žáků devátých ročníků, ve kterých je seznamovala s novinkami v přijímacím řízení. Rodiče tuto možnost výrazně ocenili. Během celého roku využívali žáci i rodiče aktuální informace na nástěnce výchovného poradce stránky školy. Školu často navštěvovali zástupci SŠ a SOU, kterým byly umožněny besedy přímo se žáky. Velmi příznivý ohlas mívá beseda na Úřadu práce v Uherském Hradišti, zprostředkovaná výchovným poradcem. Beseda je zaměřena na volbu profesní orientace žáků devátých ročníků. Upustili jsme od účasti na Burze středních škol, a to především proto, že z blízkého Uherského Hradiště se burza přesunula do Zlína. Žákům jsme umožnili individuální účast na této burze, tuto možnost někteří žáci využili. Výchovný poradce spolu s metodikem prevence sociálně patologických jevů aktivně spolupracoval s vedením školy při 15

17 řešení závažnějších kázeňských přestupků, pomáhal řešit situaci dětí, které se nikoliv vlastní vinou ocitly v různých problémech. I letos navštěvovaly naši školu děti, které z nejrůznějších důvodů prošly odbornými vyšetřeními u různých specialistů. Naše škola pravidelně spolupracuje zejména s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Uherském Hradišti, se Speciálním pedagogickým centrem ve Zlíně a se Střediskem výchovné péče HELP v Uherském Hradišti, důležitá je i spolupráce se sociálním odborem městského úřadu v Uherském Hradišti. Na základě vyšetření žáků ve výše uvedených střediscích se můžeme individuálně věnovat dětem, které potřebují individuální přístup. Kromě zohledňovaných žáků jsme věnovali zvýšenou péči i žákům integrovaným (12 žáků), ať už z důvodu vývojových poruch učení, nebo i znevýhodnění zdravotního a tělesného. Pro pět takových žáků se navíc znovu podařilo od Krajského úřadu ve Zlíně získat dotaci na asistenty pedagoga a zvýšit rozsah hodin, ve kterých je asistent pedagoga přítomen. Žáci tak mají v pro ně nejnáročnějších hodinách osobní asistenci, která jim umožňuje vykonávat práci odpovídající jejich možnostem. VÝSLEDKY PRIMÁRNÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Primární prevence sociálně patologických jevů se odehrávala podle minimálního preventivního plánu, jehož autorkou je Mgr. Alena Vlčková. PEER AKTIVISTÉ: Ve škole pokračují v činnosti PEER aktivisté, 2 žáci 8. třídy se zúčastnili setkání organizovaných SVP HELP. Ve škole pracuje školní parlament. Z každé třídy na II. stupni jej navštěvovali zástupci tříd. ÚDAJE O INTEGROVANÝCH ŽÁCÍCH Druh postižení: Počet: Sluchově postižení 0 Zrakově postižení 0 Mentální postižení 5 Tělesné postižení 0 16

18 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami 12 Celkem: 17 Koncepcí práce s integrovanými žáky byla pověřena třídní učitelka 5. p. r., dyslektické kroužky vedly 2 učitelky 1. stupně. Je vypracován krizový plán školy. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ EVVO (ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVY) Environmentální výchova se odehrávala podle plánu EVVO, jehož autorkou je Ing. Ivana Přikrylová. ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Žáci naší školy se již po několik let pravidelně účastní nejrůznějších soutěží a umisťují se v nich na pěkných místech. Za zmínku stojí např. Dějepisná olympiáda, Olympiáda v jazyce anglickém, Matematický klokan a další. VYBRANÉ AKCE USKUTEČNĚNÉ BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 AKCE I. STUPNĚ SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI Říjen, I. stupeň Výtvarná soutěž - Život se stařečkem a stařenkou Domov pokojného stáří Boršice Říjen, 4. tř. Dopravní hřiště Uh. Hradiště Říjen, I. stupeň Výchovný koncert cimbálová muzika Réva Říjen, 5. tř. exkurze Moravskoslezské drátovny 1. pololetí, 5. tř. Hravě žij zdravě Potravinářská komora ČR, Říjen, , 5. tř. Bezpečně s internetem Beseda s Policií ČR 17

19 Říjen, , 2. tř. Bezpečnost dětí v silničním provozu Beseda s Policií ČR Říjen, , 5. tř. Křížem krážem českým státem Žabka, centrum ekologické výchovy Listopad, , 4. tř. Les Žabka, centrum ekologické výchovy Listopad, , 1. tř. Mraveneček Žabka, centrum ekologické výchovy Listopad, 28. a , tř. Loutkové divadlo O zkrocení zlé kozy Drcany Sokol Listopad, 3. tř. Exkurze Domov důchodců Boršice Listopad, I. stupeň Vánoční jarmark obec Prosinec, I. stupeň Dílničky ve SM, vánoční jarmark Slovácké muzeum Prosinec, 5. tř. Vánoční besídka rodiče Prosinec, 4. tř. Vánoční besídka rodiče Prosinec, 3. tř. Vánoční besídka rodiče Prosinec, 1. tř. Vánoční besídka rodiče Prosinec, I. st. Slyšte, slyšte Leden, 3. tř. Kouzlo papíru Žabka, centrum ekologické výchovy Leden, 3. a 4. tř. Vybíjená 18

20 Leden, únor 4. tř. Knihovna Knihovna Boršice Leden, 1. tř. Projekt Knížka pro prvňáčka Knihovna Boršice Únor, 5. tř. Není odpad jako odpad Žabka Únor, Divadelní cestopis Divadelní společnost Hradec Králové Únor, 1. tř. Knihovna Knihovna Boršice Únor, I. stupeň Veverka Zrzečka, Divadelní cestopis Loutkové divadlo Hr. Králové Únor, 3. tř. exkurze Pekárna Únor, 1. třída Miniškolička ukázková hodina pro budoucí žáky 1. ročníků Mateřská škola v Boršicích Březen, , 5. tř. Knihovna Březen, 3. tř. Knihovna Březen, 5. tř. Výtvarná soutěž Ej, od Buchlova Keramika Tupesy Duben, 1. st. Scénické čtení Slovácké divadlo Duben, 4. tř. Cestou dvou bratří Duben, 5. tř. Poznej a chraň Přírodovědná soutěž, přírodovědné centrum Trnka Duben, 1. tř. Cesta dvou bratří Výtvarná soutěž Velehrad Duben, 1. tř. Pohádka z popelnice přírodovědné centrum Trnka 19

21 Duben, 1. tř. Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře Obecní úřad Boršice a Knihovna Boršice Duben, 5. tř. Z místa na místo Výtvarná soutěž Adra Duben, 1. tř. Týká se to také tebe Výtvarná soutěž DDM Uherský Brod, ZUŠ Uherský Brod a KD Uherský brod Duben, 2. tř. Hasík Duben, 2. a 3. třída Cyklovýlet Stříbrnice Duben, 4. tř. Týká se to také tebe Výtvarná soutěž DDM Květen, 4. tř. Dopravní hřiště Centrum DV Květen, I. stupeň Ukázka dravců Seiferos záchranná stanice Květen, 3. a 5. tř. Týká se to také tebe Literární soutěž DDM Květen, I. stupeň Čtyřlístek ve službách krále Kino Hvězda Uherské Hradiště Květen, 2. tř. Příroda všemi smysly Ekocentrum Žabka Květen, 3. tř. Příroda všemi smysly Ekocentrum Žabka Květen, 5. tř. Den s Lesy ČR Lesy ČR Červen, 1. tř. Kouzelný les Přírodovědné centrum Trnka Červen, 3. tř. 17 Exkurze Archiv Uh. Hradiště Červen, tř. Dvoudenní výlet Ranč Rovná Košíky 20

22 Červen, 5. tř. Dvoudenní výlet Štramberk Červen, 5. tř. Večerní čtení s překvapením, v rámci Celé Česko čte dětem Knihovna Boršice, p. Krpálek Červen, 2. tř. Hasiči, vykopávky Návštěva hasičské stanice v UH a archeologických vykopávek v UH sadech PROJEKTY A AKCE I. STUPNĚ - SAMOSTATNĚ měsíc - třída název projektu Září 3. třída, 18 žáků Ježkův týden Říjen - 2. třída Les Rok 4. třída Cesta na ostrov čtenářů Podzim 4. třída Podzimní vědění Říjen 3. třída, 18 žáků Halloween Listopad - 5. tř. Vesmír Prosinec - 5. tř. Advent, Vánoce Prosinec - 1. tř. Čertovská škola Prosinec - 2. tř. Od Adventu do Vánoc Prosinec - Leden Evropa Leden - 1. tř. Knížka pro prvňáčka čtenářské a výtvarné úkoly 21

23 Leden - 1. tř. Klasické pohádky Únor - 5. tř. Den netradičních účesů k Valentýnu Únor - 4. tř. Lovci mamutů Únor - 1. tř. Indiáni Březen - 5. tř. Jaro přichází Březen - 1. tř. Vše o mě Březen - 3. tř. Velikonoce Březen - 1. tř. Velikonoce Duben - 1. tř. Den Země Duben - 3. tř. Den Země Květen - 5. tř. Zdravé zuby Květen - 3. tř. Noemova archa Červen - 1. tř. Zvířata kolem nás i v ZOO Červen - 2. tř. Po stopách Cyrila a Metoděje I. STUPEŇ - VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, EKOLOGICKÉ PROGRAMY Třídění odpadů - Kovosteel I. stupeň Den Země I. stupeň I. STUPEŇ - OSTATNÍ AKCE (JEDNOTLIVCI, SOUTĚŽE) 22

24 měsíc třída akce pořadatel význ. umístění Únor 3. tř. Tř. kolo Zazpívej slavíčku Horehleďová Únor 3. tř. Tř. kolo v recitaci Horehleďová Únor 4. tř. Tř. kolo v recitaci a Zazpívej, slavíčku Janíková Únor 4. tř. Školní kolo v recitaci Horehleďová Aneta Holomčíková- 3.místo Únor 2. tř. Tř. kolo v recitaci a Zazpívej, slavíčku Zahradníková Únor 5. tř. Tř. kolo Zazpívej, slavíčku Daníčková Únor 5. tř. Tř. kolo v recitaci Daníčková Únor 5. tř. Školní kolo v recitaci Horehleďová M. Kouřímová 1. místo, S. Dvouletá -2. místo Únor 2. tř. Školní kolo v recitaci Horehleďová Aneta Vajdíková- 1. místo Únor 5. tř. Školní kolo Zazpívej, slavíčku Janíková Březen 5. tř. Okrskové kolo v St. Město 23

25 recitaci Březen 4. tř., 1 žák Regionální kolo Zazpívej, slavíčku Klub kultury UH Březen 4. tř., 20 žáků Matematický klokan Březen 2. tř. Matematický klokan - cvrček Sabina Váchová- 1. místo, Zdeněk Horák -2. místo Březen 5. tř. Matematický klokan Březen 3. tř. Matematický klokan Duben tř. Turnaj v sudoku ZŠ UNESCO Září- Červen 4. tř. Literární soutěž Cesta na ostrov čtenářů Janíková Adéla Brzicová, Věra Hanáková, Aneta Holomčíková AKCE II. STUPEŇ - SPOLEČNÉ Mathematicus celoročně Výtvarná soutěž Můj život se seniorem září - říjen Výchovný koncert Cimbálová muzika Réva Turnaj v přehazované účast na turnaji na Velehradě Planetárium Brno naukový zájezd Poznávací zájezd do Vídně

26 Vánoční koncert v kostele Sportovní den lyžování v Osvětimanech Filmové přestavení Hobbit, kino Hvězda Uherské Hradiště Pythagoriáda - školní kolo Divadelní společnost Od renesance po baroko Divadelní představení Jak důležité je ho mít, Slovácké divadlo Uherské Hradiště Lyžařský výcvikový kurz Sudoku-školní kolo Klokan matematická soutěž Den Země Přehlídka dravců - Seiferos Den dětí sportovní den SOUPIS AKCÍ VI. TŘÍDA Projekt: People koláž lidských zájmů a aktivit + anglické texty a popisky, prezentace v anglickém jazyce Výukový program Finanční gramotnost Projekt: Easter prezentace na téma Velikonoce (PowerPoint, Word) + ústní přednes březen 2013 Projekt: Animals koláž oblíbených zvířat, prezentace v anglickém jazyce červen

27 Hasík - beseda a následná návštěva HZS UH Zeměpisná olympiáda Multipolis - projekt společnost Den s Lesy ČR SOUPIS AKCÍ VII. TŘÍDA Projekt: People - koláž lidských zájmů a aktivit + anglické texty a popisky, prezentace v anglickém jazyce (garant Zapletal) Projekt: Easter + prezentace na téma Velikonoce (PowerPoint, Word) + ústní přednes (garant Zapletal) březen 2013 Projekt: Animals koláž oblíbených zvířat, prezentace v anglickém jazyce červen 2013 školní výlet Kamínka, Roštín Beseda o alkoholu s Policií ČR Návštěva střední školy Bzenec - gastronomie, hotelnictví a lesnictví Multipolis - projekt Přemýšlíme o lidech

28 SOUPIS AKCÍ VIII. TŘÍDA Beseda o alkoholu Projekt: My story tvorba anglického komiksu září 2012 Projekt: Tematicko-výkladový slovník tvorba anglického slovníku říjen 2012 Beseda s Policií ČR téma: Trestní zodpovědnost Piškvorky soutěž Drogy nebo aktivita beseda v kině v Uherském Hradišti Výukový program Finanční gramotnost Projekt: My future prezentace v PowerPointu na téma Moje budoucnost + ústní přednes březen 2013 Projekt: My favourite country koláž o oblíbeném státě, prezentace v anglickém jazyce červen 2013 Beseda s policií ČR Návštěva střední školy Bzenec-gastronomie, hotelnictví a lesnictví SOUPIS AKCÍ IX. TŘÍDA Etiketa II. seriál slušného chování celoročně Projekt: My story tvorba anglického komiksu září 2012 Projekt: Tematicko-výkladový slovník - tvorba anglického slovníku říjen 2012 Karierní poradenství úřad práce UH

29 Beseda s policií ČR Divácké násilí Scio testy Zážitkový den s formulí na SŠPHZ Drogy nebo aktivita Projekt: My future prezentace v PowerPointu na téma Moje budoucnost ústní přednes březen 2013 Návštěva střední školy Bzenec-gastronomie, hotelnictví a lesnictví Sportovní odpoledne - bowling

30 VOLBA POVOLÁNÍ: - beseda se žáky k volbě povolání, burza středních škol 9. třída, individuální návštěvy, dny otevřených dveří DVPP: Pravidelné porady výchovných poradců Mgr. Zapletal Setkání školních metodiků prevence Mgr. Vlčková I)VÝSLEDKY PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Školní družina má 1 oddělení, které navštěvují žáci třídy základní školy. K nastoupil do ŠD Tomáš Buchtík (žák 2. třídy) a od nastoupila Sabina Kroupová (žákyně 1. třídy). K ukončil docházku František Košulič (žák 3. třídy), nastoupil Martin Rídl (žák 1. třídy) a od ukončila docházku do ŠD Vendula Železníková, Petr Bederka (žáci 3. třídy) a Vít Gabriel (žák 1. třídy). Ke konci školního roku navštěvovalo školní družinu 26 dětí, z toho 16 chlapců a 10dívek. Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině byla letos stanovena ve výši 100 Kč měsíčně. Ve školním roce 2012/2013 probíhala mimoškolní zájmová činnost podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu Úsměvu bez starostí, z kterého se vypracovávají měsíční plány, na jejichž základě se uskutečňovala nabídka zájmových činností dětí. Jednotlivé činnosti byly zaměřeny na aktuální témata, roční období, svátky a významné dny. Spontánní a rekreační činnosti respektovaly individuální a věkové zvláštnosti žáků školní družiny. Činnosti probíhaly v hernách ŠD, tělocvičně a na školní zahradě. Vytvořili jsme si pravidla chování a vzájemné komunikace ve ŠD. Tato pravidla byla dětmi respektována a během školního roku nebyly žádné výchovné problémy. V měsíci září se uskutečnila zahajovací schůzka vychovatelek z okrskových školních družin ve školní družině při ZŠ v Buchlovicích, kde jsme společně vypracovaly plán akcí na školní rok 2012/2013. V měsíci říjnu jsme se zúčastnili (8 žáků) fotbalového utkání mezi školními družinami v ZŠ v Buchlovicích. Získali jsme 1. místo, odvezli si vítězný pohár a fotbalový míč. V únoru k nám nastoupila Klára Zahrádková (studentka 4. ročníku SPGŠ Kroměříž), aby absolvovala dvoutýdenní pedagogickou praxi. Její přítomnost byla pro nás příjemným zpestřením. 29

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: PaedDr.Mgr. Stanislav Horehleď, ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 zpracovaná podle zákona 561/2004 Sb., par.7, odst. 1, písm. a-h, o základním, středním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 zpracovaná podle zákona 561/2004 Sb., par.7, odst. 1, písm. a-h, o základním, středním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 zpracovaná podle zákona 561/2004 Sb., par.7, odst. 1, písm. a-h, o základním, středním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2011 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila školská rada

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2013 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne 28. 8. 2013 a schválila

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. 445/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. et Ing. Hana Kindlová, ředitelka školy Dílčí zprávu o činnosti MŠ vypracovala: Mgr. Miroslava Krčová Sojovice, září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2014 Výroční zprávu projednala pedagogická rada školy dne 26. 8. 2014 a schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, IČO 708 71 540, identifikátor zařízení: 600 114 473 2. Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více