XIII. ročník Strážnického vinobraní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XIII. ročník Strážnického vinobraní"

Transkript

1 9/2011 1

2 XIII. ročník Strážnického vinobraní HLAVNÍ POŘADATEL A GARANT SLAVNOSTI Město Strážnice PROGRAM A JEHO REALIZACE PhDr. Danuše Adamcová Kulturní dům Strážničan ve Strážnici SPOLUPOŘADATELÉ Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion Strážnicko Národní ústav lidové kultury Strážnice ÚČINKUJÍCÍ, ÚČASTNÍCI PRŮVODU A AKTIVIT NA NÁMĚSTÍ strážnické soubory Danaj, Žerotín a Demižón dětské soubory Danájek, Žerotínek a Demižónek CM Strážničan s prim. V. Pálenským CM Demižón s prim. M. Kláskem CM prim. M. Miltáka, CM Krepina s prim. V. Bučkem dechová hudba Svárovanka ze Strážnice Dům dětí a mládeže Strážnice strážničtí vinaři a zahrádkáři HOSTÉ dechová hudba Vracovjáci z Vracova soubor Petrovjan z Petrova soubor Spinek s CM Růža ze Vnorov mužský sbor z Hroznové Lhoty ženský sbor z Hroznové Lhoty ženský sbor Lipina z Hroznové Lhoty ženský a mužský sbor z Kněždubu ženský sbor Jahoda z Kozojídek se svou CM mužský sbor Malina z Kozojídek mužský sbor z Tvarožné Lhoty s harm. J. Holubíkem CM Jožky Staši z Lipova skupina tanečního humoru Všetečníci z Bratislavy Skupina historického šermu Canimus Surdis hudební skupina Yeště to yde ze Zlína Zpracování logotypu: akad. malíř František Cundrla Fotografie: Jiří Wasserbauer Produkce: KD Strážničan ve Strážnici tel.: , 2 9/2011

3 Městský úřad STRÁŽNICE Pozvánka od strážnické Bílé věže Ačkoli je Strážnice v České republice jen malým městečkem, pro své odedávna mnohými osobnostmi budované renomé se stala značkou, která se neztrácí ani v konkurenci daleko větších a bohatších sídel. Žádaná, navštěvovaná, nejednou v centru dění celé obce kulturní. Vždyť i letní čas na Slovácku otevírají originálně a nenapodobitelně ve skutečnosti Strážnické slavnosti, nikoli datum letního slunovratu, jak ví už každé malé dítě A do babího léta či podzimu vstupujeme u nás už hezkou řádku let půvabnou městskou slavností, Strážnickým vinobraním. Od samého začátku vzbuzuje zaslouženou pozornost návštěvníků, tato starší sestra a inspirátorka obdobných vinařských slavností v okolí, a na nezájem si vskutku stěžovat nemusí. Po celou dobu své existence přitom zůstává svá, na bázi sousedské, každého zve, všem je volně přístupná. Pod symbolickým mottem Strážničané Strážničanům v ní samozřejmě účinkuje a společně se baví celý spřátelený region, stejně jako kterýkoli host. Druhou zářijovou sobotu ožijí slovácké víchy, pódia, atrakce dětí, či různorodé stánky v srdci města již po třinácté. Strážnické kulturní, stejně jako to skutečné astronomické, léto vrcholí, a tak jej spolu naplno oslavme! A při doušcích mladého burčáku už se pomalu začínejme těšit na léto příští, až se zas strážnické brány otvírat budú. Ještě douška: i neděle slibuje mimořádnou zábavu. Při žánru zcela jiném na Strážnických rockových slavnostech se můžete přímo na náměstí zaposlouchat do kapely zvuku mezinárodního, jakou bezesporu je renomovaný Blue Effect Radima Hladíka. A celá řada dalších. Lákavé, že? Srdečně Vás i Vaše přátele zve starostka města Renata Smutná Informace z jednání rady a zastupitelstva města Z důvodu snížení rozsahu zpravodaje Strážničan je uveden tentokrát pouze výpis nejdůležitějších bodů, plné znění na webových stránkách města. Usnesení ze 17. zasedání Rady města Strážnice konané dne Rada města Strážnice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k. ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, Smetanova, přípojka NN, Šantavý na poz. 9/2011 3

4 KN p. č. 2012/4 mezi organizací E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene záměr prodeje pozemku v k.ú. Strážnice na Moravě, v lokalitě Ořechovka z majetku města: p.č. 789/305 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 1 m 2 v k.ú. Strážnice na Moravě (bezprostředně sousedí s poz. p. č. 789/70, přičemž oba pozemky jsou zastavěny stavbou garáže) dle žádosti manž. Jiřího a Sylvy Svrčinových,, Strážnice aby přezkum hospodaření města Strážnice počínaje rokem 2011 prováděla fi rma EURO-Trend Audit, a.s. Praha záměr krátkodobého pronájmu části poz. p. č. 2189/11 o vým. 8 m 2 na jeden rok s tím, že údržba přilehlé plochy o vým. 260 m 2 manž. Berčíkovými bude kompenzací za užívání pronajaté plochy (veřejného prostranství) a ze strany pronajímatele města Strážnice nebude od manž. Berčíkových požadována platba nájemného fi nanční příspěvek na kulturní akci IX. mezinárodní festival na vodě Lučina 2011 ve výši Kč vyhlášení ředitelského volna v ZŠ M. K. Strážnice ve dnech z technických a organizačních důvodů. neschvaluje 8 - v návaznosti na žádost společnosti Vodní doprava s.r.o. ze dne záměr dlouhodobého pronájmu na 15 let s výpovědní lhůtou 5 let částí pozemků v k.ú. Strážnice na Moravě p.č. 1935/1 a p.č. 368 o úhrnné výměře cca 368 m 2 v majetku města Strážnice. 9 - žádost p. Anny Čajkové, ředitelky ŠJ při ZŠ M. K. o navýšení investičního příspěvku o 210 tis. Kč na nákup spotřebičů. doporučuje zastupitelstvu ke schválení 48 - i nadále respektovat usnesení č. 6/2011-2/15 ze 6. zasedání Rady města Strážnice konané dne , kdy rada nedoporučuje ke schválení návrh občana Vavříka Josefa o prominutí úhrady dílčí změny ÚPM, ale doporučuje pouze částečnou slevu ve výši Kč závěrečný účet města Strážnice za rok 2010 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Strážnice za rok 2010 bez výhrad a výsledek hospodářské činnosti za rok 2010 a použití prostředků z hospodářské činnosti na výstavbu investičních akcí Centrum pro nakládání s odpady, Plocha pro úpravu BRO, Optimalizace skládky TKO rozpočtové opatření č. 4/2011 ve výši 474,3 tis. Kč na straně příjmů a výdajů. Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Strážnice konaného dne Zastupitelstvo města schvaluje 55 - za ověřovatele zápisu p.víta Bučka a ing. Karla Sukupa přijetí účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši Kč v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2011 Ministerstva kultury na obnovu památky Židovský hřbitov poskytnutí účelového fi nančního příspěvku ve výši Kč Federaci židovských obcí v ČR MATANA a.s., detašované pracoviště tř. kpt. Jaroše, Brno, na obnovu památky restř. č / Židovský hřbitov p.č. 435 v k.ú. Strážnice na Mor navýšení neinvestičního příspěvku na činnost příspěvkové organizace Mateřská škola Strážnice ve výši Kč navýšení neinvestičního příspěvku na činnost příspěvkové organizaci Kulturní dům 4 9/2011

5 Strážničan ve Strážnici ve výši Kč snížení neinvestičního příspěvku na činnost příspěvkové organizaci Základní škola Strážnice, Školní 283, okr. Hodonín, ve výši Kč rozpočtové opatření č. 4/2011 ve výši 539,3 tis. Kč na straně příjmů a výdajů celoroční hospodaření a závěrečný účet města Strážnice za rok 2010 vč. zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Strážnice za rok 2010 bez výhrad výsledek hospodářské činnosti za rok 2010 a použití prostředků z hospodářské činnosti na výstavbu investičních akcí Centrum pro nakládání s odpady, Plocha pro úpravu BRO, Optimalizace skládky TKO poskytnutí investičního fi nančního příspěvku ve výši tis. Kč TJ Jiskra Strážnice na dostavbu sportovního areálu v letech (v roce 2012 ve výši tis. Kč, v roce 2013 ve výši tis. Kč, v roce 2014 ve výši tis. Kč) poskytnutí slevy ve výši Kč p. Josefu Vavříkovi za zpracovanou změnu č. IV/4 ÚP města Strážnice změnu hranic katastrálního území Strážnice na Mor., s tím, že výsledkem bude, že část k.ú. Strážnice na Mor. bude oddělena a připojena ke k.ú. Radějov u Strážnice a naopak část k.ú. Radějov u Strážnice se oddělí a bude připojena ke k.ú. Strážnice na Mor., obojí ve stejné výměře m záměr prodeje pozemků v k.ú. Strážnice na Mor., z majetku města Strážnice, které tvoří části stavebních parcel určených ke stavbě garáží v prostoru vedle areálu technických služeb v ul. Nádražní dle žádosti vlastníků stavebních parcel: díl č. 1 p.č. 1111/4 o vým. 1 m 2 - Stanislav Kalenda, Strážnice, ; díl č. 2 p.č. 1111/5 o vým. 1 m 2 - Markéta Nováková, Strážnice, ; díl č. 3 p.č. 1111/6 o vým. 1 m 2 - František Baňař, Strážnice, ; díl.č. 4 p.č. 1111/7 o vým. 2 m 2 - Jaroslav Stanislav, Strážnice, ; díl č. 5 p.č. 1111/8 o vým. 2 m 2 - Luděk Mlýnek, Strážnice, ; díl č. 6 p.č. 1111/9 o vým. 3 m 2 - Josef Tomšej, Strážnice, ; díl č. 7 p.č. 1111/10 o vým. 3 m 2 - manželé Luboš a Hana Zahradníkovi, Strážnice, nabídku Stráže přírody CHKO dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Strážnice, Smetanova 1539, okres Hodonín, s účinností od záměr prodeje části pozemku p.č. 2012/4 v k.ú. Strážnice na Mor. fi rmě LORDS a.s. Brno pouze za předpokladu splnění podmínky, a to uzavření dohody o narovnání či jiné dohody, na základě které se smluvní strany spol. fi rmy LORDS, a.s. a město Strážnice dohodnou, že původní závazkový vztah vzniklý na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne končí právními účinky ke dni podpisu této dohody o narovnání s tím, že pronajímatel město Strážnice není povinen vybudovat na pronajatém pozemku páteřní inženýrské sítě tak, jak to předpokládala nájemní smlouva z citovaného dne, a společnost obch. fi rmy LORDS a.s. není povinna vybudovat na své náklady na pozemku, který je předmětem nájmu, 8 rodinných dvojdomků tak, jak to popisuje citovaná smlouva místopředsedou kontrolního výboru p. ing. Jaromíra Kuchyňku místopředsedou fi nančního výboru p. ing. Josefa Čajku jednoznačnou podporu zachování osmiletého gymnázia ve Strážnici jednoznačnou podporu zachování Střední odborné školy oděvů a SOU Strážnice, která je jedinečnou školou v oblasti poskytovaného vzdělání a svými úspěchy si získala respekt a pevné místo mezi státními školami v republice. 9/2011 5

6 75 - jednoznačnou podporu zachování Střední odborné školy strojírenské v ul. J. Skácela ve Strážnici. neschvaluje 8 - návrh občana Josefa Vavříka podle 16 odst. 2 písm. g) zák. o obcích, o prominutí příspěvku občana na úhradu dílčí změny č. IV/4 územního plánu města Strážnice ve výši Kč. 9 - uzavření dohody o stanovení režimu obory Radějov se společností Leoš Novotný, a.s. a s manželi Novotnými. Pozvání na Zastupitelstvo města Strážnice dne 26. září 2011 v hod. v přísálí KD Strážničan ve Strážnici Usnesení z 18. zasedání Rady města Strážnice konaného dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000 Sb. z textu odstraněny Rada města Strážnice schvaluje aby byl přizván v rámci zjištění příčin problémů na bytových domech Ořechovka 1739 a 1740 ke spolupráci znalec v oboru vady stavebních konstrukcí a na základě jeho doporučení postupovat v nápravách vad fi rmu Stavební společnost Kněždub jako nejvýhodnějšího zhotovitele prací na akci Oprava budovy Základní školy Školní, Strážnice podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro mateřskou školu, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Mateřská škola Strážnice, Smetanova 1539, okres Hodonín, příspěvková organizace, která se týká: - zápisu místa, kde se uskutečňuje vzdělávání, na adrese Příční 1365, Strážnice, - zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí ve škole z 205 na 223 v mimořádném termínu s účinností od podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro školní jídelnu-výdejnu, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Mateřská škola Strážnice, Smetanova 1539, okres Hodonín, příspěvková organizace, která se týká: - zápisu místa, kde se uskutečňuje stravování, na adrese Příční 1365, Strážnice, - zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ze 160 na 178 v mimořádném termínu s účinností od záměr krátkodobého pronájmu částí poz. p.č. 2189/11 o vým. 9,8 m 2 a p.č. 2189/12 o vým. 14 m 2, obojí v k.ú. Strážnice na Moravě na jeden rok s tím, že údržba přilehlé plochy o vým. 300 m 2 manž. Kosířovými bude kompenzací za užívání pronajaté plochy (veřejného prostranství) a ze strany pronajímatele města Strážnice nebude od manž. Kosířových požadována platba nájemného v souladu s příslušnými předpisy odměny ředitelům příspěvkových organizací za I. pol podání žádosti o změnu zápisu do rejstříku škol, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, výmaz míst poskytovaného vzdělávání na adresách: - Masarykova 379, Strážnice, , - Skácelova 890, Strážnice , - Školní 283, Strážnice , - Úprkova 1733, Strážnice doporučuje zastupitelstvu ke schválení 51 - záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Strážnice na Moravě, v sousedství RD 6 9/2011

7 č.p a RD č.p v ul. Plickova z majetku města Strážnice: - části p.č. 789/1 o vým cca 30 m 2 u RD č.p (v majetku manž. Žákovských), - části p.č. 789/1 o vým cca 30 m 2 u RD č.p (v majetku manž. Helískových) dle žádosti manž. Žákovských,, Strážnice a manž. Helískových,, Strážnice. Usnesení z 19. zasedání Rady města Strážnice konané dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000 Sb. z textu odstraněny Rada města Strážnice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne na zpracování územního plánu města Strážnice. neschvaluje 10 - žádost MUDr. Gregora o snížení výše fi nančních prostředků na úhradu nákladů spojených s platbou za energie za r Usnesení ze 20. zasedání Rady města Strážnice konané dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000 Sb. z textu odstraněny Rada města Strážnice schvaluje v návaznosti na žádost společnosti ARTESIA, spol. s r.o. ze dne uzavření smlouvy o užívání pozemků a uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu: Strážnice, propojení zásobovacího řadu (VDJ Dražky- Strážnice) na dotčených částech pozemků v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města Strážnice: parc. č. 2045/8, 2038/6, 789/269, 3121, 2011/1, 2012/4 a 789/ poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Strážnice na zakoupení speciálních ergoterapeutických pomůcek pro organizaci město Strážnice způsob odpisování dlouhodobého majetku zjednodušený a zbytkovou hodnotu dlouhodobého majetku ponechat na hranici 5 % z pořizovací ceny (ocenění) Zásady pro vypracování návrhu rozpočtu města Strážnice na rok 2012 včetně harmonogramu prací, jako závazný základní dokument k přípravě rozpočtu na rok poskytnutí fi nančního příspěvku ve výši Kč organizaci Orel, jednota Strážnice na úhradu pronájmu prostor v KD Strážničan během akce Svátek matek prominutí měsíčního nájmu ve výši Kč sdružení podnikatelů M + P Vinárna Strážničan z důvodu oprav kanalizace, která zapříčinila dočasnou nezpůsobilost provozu vinárny poskytnutí fi nančního příspěvku ve výši Kč příspěvkové organizaci Základní škola Strážnice, Školní 283 okres Hodonín na úhradu faktur za uložení odpadu, vystavených městem Strážnice přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce kategorie JPO II na rok 2011 dle smlouvy č. 8411/11/OKH přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK pro rok 2011 dle smlouvy č /11/ORR založení devizového účtu města pro platbu v Eurech potřebného pro využívání dotací z programu přeshraniční spolupráce smlouvu o možnosti provést stavbu na cizím pozemku a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího 9/2011 7

8 věcnému břemeni pro výstavbu plynárenského zařízení na pozemcích města p.č. 806/1, 806/4, 806/5 v rámci akce Technická infrastruktura fi rem ZAPA a Kovosteel, Strážnice seznam předložených firem, jimž bude zaslána výzva k podání cenových nabídek na akci Rekonstrukce terasy kulturního domu, a to: Petr Orel, Strážnice, Stavební společnost Kněždub, MSO Servis Kyjov, s.r.o., VENKOV - Stavební a obchodní spol. s.r.o., Ostrožská Nová Ves, GAPA Hodonín, firma SWIETELSKI Hodonín. Současně rada schvaluje seznam členů komise pro otevírání a hodnocení nabídek na akci Rekonstrukce terasy kulturního domu ve složení mgr. R. Smutná, H. Kosířová, J. Slezák, ing. P. Helísek a ing. K. Sukup přidělení bytu v DPS Strážnice v pořadí: 1) Jan Trojanec, nar. 1949, trvale bytem Petrov č. 407, 2) Zdena Tomešková, nar. 1928, trvale bytem Strážnice, J. Skácela 693, 3) Jindřich Zámečník, nar.1936, trvale bytem Strážnice, Grůska 425, 4) manželé Alžběta Chmelařová, nar a Josef Chmelař, nar. 1941, trvale bytem Hodonín, Pravoslava Veselého pronájem zařízení: panu Vítězslavu Kořínkovi, Na Kamenčí 272, Strážnice - pronájem zařízení - sloupu VO č. 4, v ulici Skalická, umístěného na pozemku p.č. 1206/17 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Strážnice na Moravě, v majetku města Strážnice, fi rmě Melvin CZ s.r.o., Staré Město, Jamnická 16 - pronájem zařízení - sloupů VO: č. 8 v ul. Bzenecká, na pozemku p.č. 1936, č. 3 v ul. Bzenecká, na pozemku p.č. 381, č. 33 v ul. Veselská, na pozemku p.č. 812/1, bez ozn. nám. 17. listopadu, na pozemku p.č , bez ozn. v ul. J. Skácela, na pozemku p.č. 602/7, č. 4 v ul. Skalická, na pozemku p.č. 1206/17, č. 15 v ul. Skalická, na pozemku p.č. 1322/1, č. 24 v ul. Masarykova, na pozemku p.č. 981, č. 30 v ul. Masarykova, na pozemku 187/1, vše ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Strážnice na Moravě, v majetku města Strážnice za cenu 1000,- Kč/1ks/rok dle ceníku dopravy, mechanizace, služeb - odboru technických služeb, schváleného na 7. zasedání RMS dne pronájem plochy - části pozemku p.č. 286 ostatní plocha, ost. komunikace o vým. 34 m 2 v k.ú. Strážnice na Moravě, před objektem baru na náměstí Svobody č.p. 485, Strážnice, v majetku města Strážnice, společnosti DARES-CB, spol. s r.o. Lidická 33, České Budějovice, za stejných podmínek, schválených na 13. zasedání Rady města Strážnice konaném dne s tím, že pronájem bude poskytován na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc, za cenu 60 Kč/m 2 a rok a vlastník posezení zajistí bezpečnost návštěvníků a pořádek pronájem plochy - části pozemku p.č. 2091/1 ostatní plocha, ost. komunikace o vým. 144 m 2 v k.ú. Strážnice na Moravě, v ul. U Vlečky, v majetku města Strážnice, fi rmě Barum Continental, spol. s r.o., závod Strážnice, za cenu Kč/rok, (tj Kč/čtvrtletí) finanční příspěvek ve výši Kč pro Matici svatoantonínskou na vybudování pamětní desky malíři Jožovi Uprkovi na vnější zdi kaple Sv. Antonína na poutním místě v Blatnici pod Sv. Antonínkem od autora akad. malíře Otmara Olivy změnu nájemce letní předzahrádky u restaurace Praha na nám. Svobody ve Strážnici, kterým se od stává nový provozovatel restaurace Praha p. Petr Salčák, Strážnice, fi rmu V-ATELIER Veselí nad Moravou pro zpracování projektu na výstavbu nové komunikace a chodníků v ul. Nová. neschvaluje 11 - poskytnutí fi nančního příspěvku nadaci MORAVSKÉ SLOVÁCKO Veselí nad Moravou na pořádání výstavy malíře 8 9/2011

9 J. Uprky ve Valdštejnské jízdárně v Praze. doporučuje zastupitelstvu ke schválení 52 - prodej pozemku v lokalitě Ořechovka, v k.ú. Strážnice na Moravě, z majetku města p.č. 789/305 o výměře 1 m 2 zastavěná plocha a nádvoří (bezprostředně sousedí s pozemkem p.č. 789/70, přičemž oba pozemky jsou zastavěny stavbou garáže), do majetku manželů Jiřího a Sylvy Svrčinových, Ořechovka č.p. 1400, Strážnice za cenu 100 Kč/m prodej pozemku z majetku města p.č. 2864/34 orná půda o výměře m 2 v k.ú. Strážnice na Moravě, v trati Drahy u Žerotína, fi rmě GUMEX, spol. s r.o. se sídlem Za Drahou 1856, Strážnice za cenu 150 Kč/m odprodej výletní lodi Danaj. Informace z městského úřadu Sociální odbor - Zamysleme se Pravděpodobně se shodneme na tom, že současná doba ekonomické recese nese nežádoucí důsledky, jako je úbytek pracovních míst, změny v sociálním systému směrem k úsporám ve všech kapitolách. Z pohledu sociální pracovnice a její práce na sociálním odboru je vidět rozdíl mezi klienty v hmotné nouzi. Týká se snahy pracovat. Jsou klienti, kteří po práci nijak netouží. Nejsou ochotni pracovat ani 30 hodin měsíčně ve veřejné službě, přestože takto odpracovaná doba by jim přinesla navýšení dávky v hmotné nouzi téměř o 100% ( z existenčního minima Kč 2020,- měsíčně na dávku ve výši Kč 3979,- měsíčně). Za současné legislativní úpravy mohou sami rozhodnout, zda nastoupí, nebo ne, avšak připravuje se novela zákona o zaměstnanosti, která už na výběr nedá každý klient v hmotné nouzi bude povinen pracovat ve veřejné službě, pokud odmítne, nebo bude pracovat špatně a proto bude z veřejné služby vyřazen, bude vyřazen i z evidence uchazečů o zaměstnání úřadu práce, nebude za něj placeno zdravotní pojištění a nebude mít nárok na žádnou dávku v hmotné nouzi. Někteří z našich klientů sice do veřejné služby nastoupili, ale pro jejich velmi, velmi chabé pracovní výsledky jsme se s nimi rozloučili. Ti, kteří ve veřejné službě pracují, pracovat chtějí, díky nim je naše město uklizené. Svůj podíl na tomto uspokojivém stavu věci má i koordinátor veřejné služby. Je smutné, že pracovníkům veřejné služby jejich práci ztrpčují někteří naši občané, kteří jim dávají hanlivé předzdívky. Co si pomyslet o občanské vyzrálosti paní v důchodu, která si neodpustí pronést od stolku cukrárny (pouliční zahrádka cukrárny) poznámku na kolemjdoucí členy veřejné služby ve smyslu vajgláci jdou. Občané tohoto typu si zřejmě neuvědomují, že v pozici klienta hmotné nouze se může ocitnout kdokoli, měli jsme už v evidenci našeho sociálního odboru učitele, lékaře, inženýry. Do sociální sítě může klidně spadnout každý z nás, třeba i člen rodiny takového nálepkujícího občana, někdo z jeho dětí, vnoučat Jak by mu bylo, kdyby je jiní podobným způsobem ponižovali? V podstatě za to, že chtějí pracovat alespoň ve veřejné službě, když zatím jinou možnost nemají? Děti posměváčky napomínáme, jejich učitelé jim vysvětlují, že takové chování není vhodné, ty se teprve učí, jak se dobře chovat. Měly by však vidět především příklad u dospělých, vždyť už dávno kdosi moudrý řekl, že slovo zní, příklad hřmí. Bc. Helena Tomčalová 9/2011 9

10 Sankce za odmítnutí práce ve veřejné službě u uchazečů o zaměstnání V návrhu novely zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, který platí od , předpokládaná účinnost od se navrhuje, aby každý uchazeč o zaměstnání, který je veden v evidenci na úřadu práce déle než dva měsíce, nastoupil na veřejnou službu v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně. Pokud by uchazeč o zaměstnání nabídku veřejně prospěšné práce nepřijal, případně odmítl i nabídku veřejně prospěšných prací, bude vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání pro odmítnutí vhodného zaměstnání. To s sebou nese skutečnost, že takový občan nebude mít pak nárok na žádnou dávku v hmotné nouzi. Za současné právní úpravy není veřejná služba pro občany evidované na ÚP povinná s tím, že dávka v hmotné nouzi se pak sníží na existenční minimum Kč měsíčně. Podle nové právní úpravy by občan neměl nárok ani na dávku v této výši. Dále se chystá v této novele rozšíření překážek o znovuzařazení do evidence na ÚP. Podle stávající právní úpravy se může občan, který nastoupil do zaměstnání zprostředkovaného úřadem práce a po krátké době jej bezdůvodně sám ukončí, nebo je důvodem ukončení práce ze strany zaměstnavatele jeho chování, ihned znovu evidovat jako uchazeč o zaměstnání. V návrhu novely se stanoví, aby fyzická osoba, která bez vážného důvodu ukončí sama nebo na základě dohody zaměstnání, nebo s ní zaměstnavatel z důvodů uvedených v zákoníku práce zaměstnání ukončí, byla taková fyzická osoba znovu zařazena do evidence na ÚP na svoji písemnou žádost až po uplynutí 6 měsíců. Bc. Helena Tomčalová Odbor investic a správy budov Rekonstrukce plynovodu v ulicích Masarykova, Skalická Jak jsme již informovali občany města Strážnice v červnovém zpravodaji a průběžně hlášením v městském rozhlase, v současné době dochází k plánované celkové rekonstrukci stávajícího technicky nevyhovujícího NTL plynovodu včetně potrubí plynových přípojek, a to v ulicích Masarykova a Skalická. Investorem akce je firma JMP Net, s.r.o., Brno, dodavatelem se stala firma GASPRO, spol. s r.o., Kunovice. Akce započala první týden v srpnu, a to v ulici Školní, bude pokračovat po jedné straně ulicí Skalickou směrem ke Skalické bráně (pravá strana ke Skalické bráně), poté se přejde na druhou stranu a dále směrem k Černému orlu. Odtud se opět vrátí na původní stranu a akce bude ukončena znovu v ulici Školní. V průběhu rekonstrukčních prací budou zástupci investora a dodavatele obcházet jednotlivé vlastníky nemovitostí a domlouvat s nimi přesný harmonogram prací. Ukončení rekonstrukce se předpokládá v měsíci říjnu tohoto roku. Přestože tuto akci neprovádí město Strážnice, jsme připraveni být Vám v případě potřeby nápomocni při řešení problémů, případně zajistit účinnou domluvu s investorem. Kaplička u Skalické brány V měsících říjen a listopad roku 2010 došlo k sanaci degradovaných částí kapličky u Skalické brány. Důvodem degradace objektu bylo působení vlhkosti. Proto bylo přijato takové řešení opravy, aby se do budoucna zamezilo působení vlhkosti na kapličku. Toto řešení spočívalo v odkopání obvodu kapličky až po ložnou spáru základů, a to v šíři 300 mm. Ke stávajícím základům byla položena izolační folie delta PT, na dno výkopu se položila drenáž, jejíž vyústění končí ve vsakovací jímce umístěné 10 9/2011

11 cca 3 m od kapličky. Následně došlo k zasypání drenáže kamenivem frakce mm, na to byla položena geotextílie, a to vše pak bylo zahrnuto původní zeminou. Tímto je zajištěn odvod vod od objektu kapličky. Poté po oklepání stávající nesoudržné omítky a vyschnutí zdiva byla na objektu provedena nová sanační omítka, která pak byla natřena barvou. V rámci akce došlo i k renovaci vstupních dveří. Výsledkem je nový vzhled kapličky, který zcela jistě zaujme všechny návštěvníky města Strážnice. Investiční náklady na tuto opravu dosáhly výše 60 tisíc korun včetně DPH. Celá tato částka byla hrazena z dotace poskytnuté Mikroregionem Strážnicko. Oprava kříže na hřbitově Na hřbitov se opět vrátil opravený kamenný kříž poškozený působením přírodních podmínek letos na jaře. Opravu poškození včetně celkové renovace zajistilo město Strážnice v nákladu Kč. Samotnou práci provedl odborný restaurátor kameník Petr Blaha z Vlčnova. Oprava lesní cesty v lese Mandát V lese Mandát došlo fi rmou Strabag a.s. k opravě lesní cesty v délce cca 800 m. Na tuto opravu město Strážnice obdrží na základě Dohody o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova ČR uzavřené mezi poskytovatelem dotace Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) a městem Strážnice jako příjemcem dotace fi nanční dotaci ve výši ,- Kč. Opravená cesta bude využívána nejen k hospodářskému užití městského lesa, ale bude i sloužit pro turisty a návštěvníky obory. Celkové výdaje na tuto akci dosáhly výše 1,7 mil. Kč. Ve školách se o prázdninách nezahálelo ZŠ M K zateplení a výměna oken V průběhu měsíců červenec a srpen došlo na budovách školy k výměně všech stávajících již značně nevyhovujících oken za nová dřevěná a plastová okna. V současnosti jsou zateplovány jednotlivé budovy. Zástupci města, ve spolupráci s památkáři a za velkého přispění paní starostky a ředitele školy, se detailně zabývali barevným pojetím fasády i jejích jednotlivých prvků tak, aby moderní budova co nejméně narušovala charakter památkové zóny. Zateplovací práce budou probíhat až do října tohoto roku. Nová třída MŠ v budově ZŠ MK V areálu ZŠ MK v budově číslo 3 (tzv. škatulka) došlo k přebudování prostor dříve využívaných jako učebna I. stupně na třídu mateřské školy. Dle požadavků hygieny se zde provedla rekonstrukce sociálního zařízení včetně obkladů a rozvodů teplé a studené vody, dále došlo ke kompletním opravám podlah a omítek a nakonec byly všechny prostory vymalovány. Při této akci se zároveň řešil problém odpadů z celé budovy do nevyhovující kanalizační přípojky, která pak musela být nově zhotovena včetně revizní šachty. Finanční náklad celé investice činí cca 200 tisíc korun. Na závěr však lze říci, že tímto došlo k navýšení celkové kapacity umísťování dětí do tříd mateřské školy v našem městě. Základní škola Školní zateplení a výměna oken V prostorách chodeb suterénu a přízemí školy došlo k obnově dlažeb a soklů, následně byla provedena rekonstrukce osvětlení těchto prostor. Finanční náročnost této akce činila 500 tisíc korun. Ing. Petr Helísek 9/

12 Stavební úřad Dne se konala v přísálí KD Strážničan prezentace rozpracovaného Návrhu zadání územního plánu města Strážnice. Prezentaci zahájila paní starostka mgr. Renata Smutná, která přivítala přítomnou veřejnost, členy zastupitelstva a zástupce projektové organizace z fi Arch Design a.s., tj. ing. arch. Markétu Hoskovcovou, Ph.D. a v úvodním slovu nastínila problematiku Návrhu zadání ÚP. Na paní starostku navázala odborným výkladem ing. arch. Hoskovcová, Ph.D. Tato přítomné občany seznámila s provedenými průzkumy a rozbory, které pracovníci fy Arch Design, a.s. provedli na celém katastrálním území města, vysvětlila jednotlivé etapy zpracování ÚP a uvedla, co je hlavním cílem I. etapy zpracování ÚP města Strážnice, tj. Návrhu zadání ÚP Strážnice. V Návrhu zadání je detailně zmapováno celé katastrální území města Strážnice, ověřena funkčnost stávajících ploch vymezených původním ÚP Strážnice (tzn. zda se např. v plochách pro bydlení nacházejí opravdu rodinné domy, v plochách občanského vybavení školy, zdravot. služby, objekty kultury, apod.) a na základě výše uvedeného budou stanoveny hlavní cíle a požadavky na zpracování samotného návrhu řešení. Prezentace byla ukončena diskusí nad zpracovanými mapovými podklady, kde ing. arch. Hoskovcová, Ph.D. a paní starostka odpovídaly na konkrétní dotazy přítomných občanů. Zpracované Zadání ÚP schválené zastupitelstvem města se stane závaznou instrukcí pro zpracování konceptu či přímo návrhu územního plánu Stavební úřad sděluje všem občanům města Strážnice i všem vlastníkům pozemků a staveb nacházejících se na k. ú. Strážnice na Moravě, že v rámci oficiálního veřejného projednání Návrhu zadání ÚP mohou uplatnit své požadavky či podněty k řešení do 30 dnů ode dne zveřejnění Návrhu zadání ÚP. Termín veřejného projednání bude oznámen koncem měsíce září 2011 či začátkem měsíce října 2011 a také bude na internetových stránkách města Strážnice zpřístupněn jednoduchý formulář pro podávání podnětů k Zadání návrhu ÚP. Ing. Romana Okániková K činnosti MS Žerotín Strážnice v honitbě Strážnice Myslivecké sdružení Žerotín Strážnice považuje za nutné reagovat na obsah článku Jak zabránit škodám způsobených zvěří v časopise Strážničan na červenec-srpen 2011, podepsaný p. Tomaštíkem. Článek se nám jeví jako velmi neodborný, který podává zkreslený názor a pohled na myslivost a její význam a naprosto neřeší otázku, jak zabránit škodám způsobovaným zvěří, i když to mělo být jeho náplní. K vysvětlení je nutno se odvolat na Zákon o myslivosti č.449/2001 Sb. V 3, odst. 2 se - zjednodušeně řečeno píše, že držitel nebo nájemce honitby je povinen zajišťovat v honitbě chov zvěře v rozmezí minimálních a normovaných stavů, určených v rozhodnutí státní správy myslivosti při uznání honitby. MS Žerotín Strážnice každoročně podle skutečnosti a zkušenosti z let minulých, ale hlavně podle každoročního jarního sčítání zvěře v termínech daných státní správou myslivosti vypacovává plán lovu zvěře pro daný rok. Takto vypracovaný plán lovu je zasílán na státní správu myslivos- 12 9/2011

13 ti. Plán lovu byl v posledních letech plněn když ne ve všech ukazatelích na 100 %, tak učitě na 99 %. MS Žerotín je si vědomo, že škody okusem zvěří ve vinohradech jsou. Vinohradníci již zapoměli na škody způsobované v dřívějších dobách drobnou zvěří zajícem a zejména divokým králíkem, které jsou v dnešní době již zanedbatelné, když vlivem chorob vymizel králík a stavy zajíce jsou téměř na minimu. Lov spárkaté zvěře - srnčí a daňčí je ve vinohradech velmi problematický s ohledem na bezpečnost střelby. Ve vinicích je pohyb osob od časných ranních hodin až do pozdního večera a to jak vlastníků pozemků, tak i turistů, rekreantů a dalších lidí. Myslíme, že škody zvěří se dají podstatně omezit základní ochranou stromků a dalších porostů. Nově ale vznikají v opuštěných a neobdělávaných vinohradech ideální, klidná stávaniště pro srnčí zvěř, která se zde soustřeďuje a vlastníci okolních pozemků pak na tuto skutečnost doplácí. Domníváme se, že horší škody působí daňčí zvěř, která byla před lety vysazena v Radějovské oboře a také na Skalicku. Strážnická honitba nemá plánovány ani minimální stavy daňčí zvěře pro malou výměru lesních pozemků v honitbě. Myslivecké sdružení nemůže proto plánovat lov daňčí zvěře. Přesto je si vědomo škod vznikajících od této zvěře. Proto každoročně žádáme o mimořádný odlov daňčí zvěře. Tento odlov nám státní správa myslivosti vesměs povoluje. Pro informaci zákonná doba pro lov daňčí zvěře je od do daného roku. V jarním období, kdy daňčí zvěř působí ve vinicích většinu škod, ji není možné lovit. V létě a na podzim je ve vinicích intenzivní pohyb lidí, daňčí zvěř je vytlačována z vinic a stahuje se do lánů kukuřice a slunečnice za potravou. Co se týká Strážnické honitby. Podle Zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. je z vlastníků pozemků vytvořeno Honební společenstvo Strážnice. Jistě ne všichni vlastníci podepsali vstup do honebního společenstva. Jejich pozemky byly dle citovaného zákona do honebního společenstva přičleněny. Honební společenstvo honitbu pronajímá za úplatu Mysliveckému sdružení Žerotín Strážnice. Finanční prostředky získané z nájmu byly v minulých letech poukazovány MěÚ Strážnice jako největšímu vlastníku pozemků v honitbě na zvelebování prostředí v honitbě (údržbu cest, výsadbu stromků u polních cest, údržbu vodotečí apod). Neadresnost použití těchto fi nančních prostředků přinutily Honební společenstvo nájem MěÚ nepředávat. Honební společenstvo hledá konkrétní akci, kterou by těmito fi nancemi podpořilo. Závěrem MS Žerotín chce ubezpečit občany, že se nejedná o přemnožení zvěře. Velké počty srnčí zvěře na zimních stávaništích ( u Bažantnice a dalších lokalitách ) není zvěř jen ze Strážnicka, ale i ze sousedních revírů. Převážná část členů Mysliveckého sdružení jsou také vlastníky vinohradů či pozemků ve vinohradnických lokalitách. I na jejich porostech vznikají škody zvěří jako u ostatních vlastníků, pokud si své porosty nezabezpečí. Myslivecké sdružení ubezpečuje občany - vlastníky pozemků, že dodržuje přísně regule zákona o myslivosti a dělá maximum k omezení škod zvěří zimním přikrmováním zvěře, zvýšeným odlovem ve vinohradních tratích. Uvedený článek ve Strážničanu považujeme však za naprosto neodborný, nekompetentní a štvavý, vyvolávající záměrně negativní emoce mezi občany proti myslivcům a přímo narušující občanské soužití v našem městě Strážnici. Výbor a členové MS Žerotín Strážnice 9/

14 Stavební práce v areálu skládky Strážnice Již byly zahájeny přípravné práce na stavbě Optimalizace skládky TKO, která zvýší kapacitu skládky o více než m 3 ukládaných odpadů s předpokládanou dobou její životnosti na 10 až 12 let. Tyto přípravné práce představují odkop a přesun mnoha m3 zemin tak, aby mohla být započata vlastní stavba. V rámci této stavby, která je plně hrazena z vlastních prostředků města, bude rekultivována I. etapa skládky a připravena II. etapa skládky k ukládání odpadů. Tím, že město bude své nevytříditelné odpady nadále ukládat na vlastní skládce, výrazně ušetří prostředky za odvoz a uložení odpadu do vhodných zařízení v okolí. Vlastní stavbu provádí firma Milan Horáček, Zemní a stavební práce, Rohatec, která byla vyhodnocena jako nejvýhodnější uchazeč při hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce z celkového počtu 9 ks přijatých nabídek do výběrového řízení, a to s cenou díla Kč včetně DPH a dobou záruky 180 měsíců. Předpoklad dokončení této stavby a uvedení do provozu je stanoven na říjen Zároveň byla zahájena i další stavba v areálu, a to Plocha pro úpravu biologicky rozložitelných odpadů. Jedná se o klasickou krechtovou kompostárnu, na které bude ročně zpracováno až t biologicky rozložitelných odpadů od občanů a z údržby města. Na výstavbu kompostárny byla získána dotace z Operačního programu životního prostředí. Poskytnutá finanční dotace je ve výši 90 % z investičních nákladů Kč včetně DPH. I tuto stavbu provádí firma Milan Horáček, Zemní a stavební práce, Rohatec, která byla vyhodnocena jako nejvýhodnější uchazeč při hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce z celkového počtu 5 ks přijatých nabídek do výběrového řízení, a to s cenou díla Kč a dobou záruky 120 měsíců. Předpoklad dokončení této stavby a uvedení do plného provozu (aplikace technologie zpracování BIO odpadu pomocí kalifornských žížal) je stanoven na jaro Stavba Centra pro nakládání s odpady bude započata ke konci roku Budou vybudovány zpevněné plochy pro shromažďování inertního a stavebního materiálu a pro postupné zpracování (drcení a třídění) s následným využitím těchto odpadů. Z důvodu lepší manipulace s odpady bude dále vybudována zastřešená nájezdová rampa, u které budou přistaveny velkoobjemové kontejnery na separované a nebezpečné odpady. Pro zlepšení zázemí pracovníků a obsluhy bude postavena nová provozní budova. Na výstavbu Centra pro nakládání s odpady byla získána dotace z Operačního programu životního prostředí, který spravuje Státní fond životního prostředí České republiky. Poskytnutá dotace je ve výši 90 % z investičních nákladů. Další dotaci ve výši 5 % z investičních nákladů se na předmětnou akci podařilo získat od Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně. Stavbu bude provádět fi rma MSO servis spol. s.r.o. Kyjov, která byla vyhodnocena jako nejvýhodnější uchazeč při hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce z celkového počtu 12 ks přijatých nabídek do výběrového řízení, a to s cenou díla Kč včetně DPH a dobou záruky 120 měsíců. Ing. Jaromír Michálek, odbor ŽP SVOZ ODPADU - ZÁŘÍ PAPÍR - modré pytle PLASTY - žluté pytle 14 9/2011

15 Sociální instituce LIGA VOZÍČKÁŘŮ HODONÍN POŘÁDÁ VZDĚLÁVACÍ KURZY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Od ledna 2011 nabízí pobočka Ligy vozíčkářů v rámci projektu Šance bez bariér pomoc a podporu lidem se zdravotním postižením při hledání a udržení si zaměstnání i v Hodoníně. Mimo individuálních konzultací a poradenství nabízíme také možnost se zúčastnit skupinových aktivit. V nejbližší době jsou naplánovány následující kurzy: proběhne workshop Jak na pracovní pohovor, na kterém si účastníci během dvou dopoledních setkání mohou ujasnit představy o vhodném pracovním uplatnění, vyzkoušet test volby povolání i jeho vyhodnocení, sebeprezentaci i pracovní pohovor nanečisto. Počet zájemců je omezen na max. 8 osob. Místem konání jsou prostory v Centru pro rodinu, Štefánikova 15 v Hodoníně proběhne počítačový kurz S počítačem do práce, kde se účastníci kromě základních počítačových dovedností v programech Word a Excel učí napsat životopis, vyhledávat nabídky práce a reagovat na ně zasláním motivačního dopisu em. Kurz probíhá 2x týdně, vždy v pondělí a ve středu v odpoledních hodinách po dobu 8 týdnů. Max. počet je 8 míst. Kurz probíhá v PC učebně Střediska volného času, B. Martinů 5 v Hodoníně. Díky financování projektu z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR jsou veškeré kurzy, stejně jako ostatní aktivity projektu, zdarma. Účastníci projektu mají navíc nárok na příspěvek na dopravu v případě, že se zároveň účastní i individuálních konzultací. Počet účastníků je omezen, a proto je nutné se do kurzů předem přihlásit u pracovní konzultantky projektu: Bc. Lenka Tůmová, mobil.: , Štefánikova 15, Hodonín, budova Centra pro rodinu. Bližší informace nejen o projektu Šance bez bariér získáte na Domov pro seniory Strážnice ve spolupráci s městem Strážnice si Vás dovoluje pozvat na BENEFIČNÍ KONCERT při příležitosti otevření specializovaného oddělení konaný pod záštitou senátora Zdeňka Škromacha a poslance Poslanecké sněmovny Waltra Bartoše v neděli 4. září 2011 ve hod. v prostorách Domova pro seniory Strážnice Účinkují CM Pavla Múčky a soubor Demižón ze Strážnice, CM Petra Galečky z Lipova 9/

16 Ze školství Základní škola M. Kudeříkové Strážnice Informace k zahájení školního roku 2011/12 Oznamujeme všem žákům a jejich rodičům, že školní rok 2011/2012 bude zahájen na Základní škole M. Kudeříkové ve Strážnici z důvodu probíhajících stavebních prací teprve v pondělí 5. září Žáci prvních tříd se shromáždí ke slavnostnímu zahájení v 8.30 hod. ve velké klubovně nad novou tělocvičnou. Prvňáčci si s sebou do školy přinesou aktovky. Žáci druhých až devátých tříd zahájí školní rok v 8.00 hod. ve svých třídách. Ve školní jídelně bude zahájeno stravování od úterý 6. září. O prázdninách probíhala rekonstrukce školy ředitel Mgr. P. Tomeček Po celou dobu prázdnin probíhala v areálu školy rozsáhlá stavební akce fi nancovaná částečně z dotace z EU a částečně z rozpočtu města Strážnice. Cílem této stavební akce je především vyměnit okna a zateplit fasády na třech budovách školy, a to na budově 1. stupně, budově mimoškolní výuky (kde v tomto školním roce vznikne odloučené pracoviště pro jednu třídu mateřské školy) a na hlavní budově 2. stupně. Ostatní budovy školy (tělocvična a nová budova 2. stupně) jsou již zatepleny. Práce byly naplánovány tak, aby během září a října, kdy mají být dokončeny, mohla probíhat normální školní výuka. Základní škola Školní Strážnice Zahájení školního roku 2011/2012 ředitel Mgr. R. Ljasovský Vedení ZŠ Školní Strážnice oznamuje žákům a rodičům: Slavnostní zahájení školního roku 2011/12 proběhne ve čtvrtek v 8.00 hod. na školním dvoře. Poté se žáci odeberou se svými učiteli do tříd. Purkyňovo gymnázium Strážnice Gymnazisté ve Velké Británii Mgr. Blanka Šálková V předposledním červnovém týdnu se studenti Purkyňova gymnázia zúčastnili studijního vzdělávacího zájezdu 10 Nej z královské Anglie. Jelo se autobusem a Eurotunelem, což je nejdelší podmořský tunel na světě spojující Anglii s Francií. Přestože cesta byla celkem úmorná, nálada byla báječná a dokonce se celý týden vydařilo i počasí. Hned první den byl ve znamení obrovského zážitku, když kolem nás ve svém vínovém Bentley projela ve vzdálenosti asi 4 metrů sama královna Alžběta II. s manželem. 16 9/2011

17 Zážitek to byl o to větší, že kromě naší skupiny směřující k parku Sv. Jakuba a malé skupinky jiných turistů kolem dokola nikdo nebyl a tak měli všichni krásný výhled. Večer se po dnu plném londýnských památek všichni už těšili na své hostitelské rodiny a na to jak si budou procvičovat angličtinu. Celý týden proběhl v duchu objevování památek. Prošli jsme se kolem Stonehenge, v městečku Salisbury jsme navštívili katedrálu s nejvyšší věží v Británii a všichni si báječně užili i návštěvu Imperial War Museum v Duxfordu největšího leteckého muzea v Evropě, kde mimo jiné vznikla první československá letecká peruť v Británii. Krásná byla procházka univerzitním městečkem Cambridge. Poslední den strávený opět v Londýně prohlídkou Toweru a následná plavba lodí po řece Temži do Greenwiche zájezd úspěšně završily. Nás kantory, však více než cokoli jiného, potěšila chvála hostitelských rodin. Po týdnu s našimi studenty nám koordinátorka ubytování v rodinách nadšeně hlásila, jak báječné naše děti jsou a jak snadno se všichni domluvili. To samozřejmě udělalo radost nejen nám, ale i studentům, kterým jsme chválu ještě zatepla přetlumočili :-). A co víc si přát? Abychom se zase někdy sešli na podobné vydařené akci, kde si nejen užijeme, ale i procvičíme, co umíme v tomto případě angličtinu. 9/

18 18 9/2011

19 Fotbal p ípravka, mladší a starší žáci ve spolupráci s TJ Jiskra Strážnice 200,- Hokejbal pro kluky od 10 let 700,- Kalanetika s prvky pilates pro dívky a ženy, cvi itelka Vlasta Du áková 800,- Mažoretky Šmoulinky, Pomn nky, Hubba-Bubba 800,- Miniházená pro d v ata a chlapce ro ník 2002 a mladší; je to kroužek založený na b hu, skoku a hodu. Ur it všichni dob e známe házenou ,- Plastikové modelá ství od 9 let 600,- Sportík Emilek pro p edškoláky a 1. t ída, ved. Karolína Zlámalová 500,- Stolní tenis pro d ti od 6 let, rekrea ní hra stolního tenisu a pro talentované možnost dalšího r stu.ve spolupráci s TJ Jiskrou. 200,- Šachy pro za átníky i pokro ilé 500,- Tenis - za áte níci i pokro ilí zám rem je nau it d ti hrát rekrea ní tenis a pro talentované možnost dalšího r stu; ve spolupráci s TJ Jiskra Strážnice 200,- Vodáci fyzická zdatnost, kolektivní duch pro d ti od 11 let 200,- Zdravé cvi ení pro dosp lé netradi ní cvi ení, posílit ducha a t lo 800,- ODD LENÍ ESTETIKY A SPOLE ENSKÝCH V D Angli tina - hrou Ing. Pavel Sola ík 600,- - za áte níci a pokro ilí Ing. Pavel Sola ík 3 200,- Flétni ka základy hry na flétnu, dechová cvi ení 500,- Francouzština, ruština výuka základ jazyka 800,- Keramika za áte níci, pokro ilí 1 000,- Klokánek pro maminky s d tmi na mate ské dovolené 30,- / sch zka Kytara výuka hry na kytaru pro chlapce a dívky, za áte níky i pokro ilé od 3. t ídy 500,- Mamut p íprava zájemc o výtvarné obory na st ední a vysokou školu 1 000,- Moderní tance výuka nejmodern jších sm r moderního tance 800,- Ornamentika malování strážnických ornament 600,- Paletka r znorodé výtvarné art hobby techniky pro d ti od 8 do 14 let 800,- Pali kování pro d ti a dosp lé 800,- Tlapi ky keramika pro p edškoláky, zlepšení motoriky u d tí 600,- Výtvarní ek základy výtvarných technik: malba, kresba pro d ti od 5 do 10 let 600,- Vyšívání pro d ti od 10 let, základy vyšívání (ubrusy, tašky ), ved. M. Flašarová 500,- Žerotínek mladší folklorní soubor pro d ti od 3 let 500,- Žerotínek starší folklorní soubor 500,- innost všech zájmových kroužk bude zahájena od m síce íjna. Bližší informace ke kroužk m dostanou d ti na za átku škol. roku v našem asopise Ozv ny z Dome ku. 1 zá í íjen. P ihlášky si m žete vyzvednout osobn, nebo stáhnout na našich webových stránkách b hem m síce zá í a zárove bude probíhat zápis do kroužk v etn zaplacení. Možnost úhrady ve dvou splátkách (1. splátka v íjnu a 2. splátka v listopadu). POZOR! NEJLEVN JŠÍ 3. KROUŽEK V RODIN ZDARMA!!! 9/

20 Základní um lecká škola Strážnice P I J Í M Á N O V É Ž Á K Y pro školní rok 2011/2012 Hudební obor: Žáci prvních t íd základních škol jsou za azeni do tzv. p ípravné hudební výchovy ( PHV noti ky), kde se hravým zp sobem u í poznávat noty a zpívají písni ky. Žáci vyšších t íd jsou obvykle za azováni do výuky na zvolený hudební nástroj. Vyu ujeme h e na klavír, akordeon, cimbál, bicí nástroje; h e na smy cové nástroje (housle, viola, violoncello, kontrabas ); h e na dechové nástroje (zobcová flétna, p í ná flétna, klarinet, saxofon, trubka, lesní roh, bask ídlovka, trombon, tuba); h e na kytaru (klasická i elektrická ). Naši žáci mají možnost realizace v cimbálové muzice, dechovce, flétnovém nebo folkovém souboru. V pr b hu studia angažujeme žáky také do r zných komorních seskupení. Tane ní obor: D ti ve v ku 5-7 let jsou za azeny do tzv. p ípravné tane ní výchovy (PTV) a u í se správnému držení t la a proberou základní tane ní kroky. Žáky starší 7 let vyu ujeme modernímu, lidovému i klasickému tanci. D ti v pr b hu studia absolvují také tane ní pr pravu a praxi, kde propracovávají choreografie, nacvi ují na vystoupení a mají zde i prostor pro vlastní tvorbu. I N F O R M A C E A P I J Í M A C Í P O H O V O R V PRACOVNÍ DNY OD DO v dob od 13 do 17 hodin ZUŠ Strážnice Preláta Horného 509, Strážnice telefon editelna; sekretariát /2011

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Napajedel 2. Rozpočtové

Více

Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 Usnesení s termínem č.: 101 taj. (ONI) 28.03. 194 taj. 02.04. 189 taj., MTSB 28.03. 195 taj. 02.04. 225 taj. 28.03.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 Usnesení č. 269/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávající nájemnicí bytu č. 6, ul. Moskevská 115, na dobu určitou do 31.

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Zápis z 84. schůze rady města konané dne 13.11.2013

Zápis z 84. schůze rady města konané dne 13.11.2013 Město Pohořelice Zápis z 84. schůze rady města konané dne 13.11.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Ing. Kudrna, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, tajemník Mgr. Kejík,

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 30. května 2007, v 16. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 8. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 5. května 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti firmy Technis spol. s r. o. Kojetín. 2.

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 13.4.2015 kancelář starosty 1. (1) Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska 2. (2)

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Usnesení R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1

Usnesení R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1 č.j. MCH 4969/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 53. zasedání dne 13. srpna 2008 R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n o

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více