Centrum celoživotního profesního vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum celoživotního profesního vzdělávání"

Transkript

1 V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ú n o r č í s l o 3 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Návštěva ministra Škromacha Centrum může přijímat první studenty Zprávy z Rady města Informace ze středních škol Labutí ohlédnutí Nostalgická jízda vlaku Stacionář Slunečnice Program Domu kultury Program kina Máj Kulturní tipy Sport Centrum celoživotního profesního vzdělávání J. A. Komenského a Středisko celoživotního vzdělávání Slováckých strojíren, a. s., bylo otevřeno. Slavnostního zahájení provozu střediska, které bude sloužit odborným školám a firmám Zlínského kraje, se zúčastnila řada významných hostů. Pozvání přijali představitelé Zlínského kraje a Uherského Brodu, starostové měst a obcí regionu, děkani Strojní fakulty VUT Brno a Technologické fakulty zlínské univerzity, ředitelé středních škol kraje, ředitelé úřadů práce Zlínského kraje, zástupci ministerstva práce a sociálních věcí stejně jako zástupci místních firem a další hosté. Pevně věřím, že toto centrum přinese našemu regionu hodně užitku, protože podporuje spolupráci školy a průmyslového podniku a zároveň zde bude místo pro podporu vzdělanosti veřejnosti, vyjádřil se hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš. Podle jeho dalších slov ukazuje tento projekt, že v Uherském Brodě umíme využít možností financování, které nám dává členství v Evropské unii. Vznik centra byl umožněn také díky prostředkům ze Strukturálních fondů EU, které byly získány hlavně díky řediteli Slováckých strojíren Jiřímu Rosenfeldovi a řediteli SPŠ Rostislavu Šmídovi. Firmy mají často nedostatek kvalitních absolventů s praxí. Díky spolupráci s průmyslovým podnikem se zde studentům nabízí získání potřebných zkušeností využitím mo- dokončení na straně 2

2 dokončení ze strany 1 zovaných učeben a nezbytné zázemí. Právě špičkové vybavení těchto učeben je to, co dělá z nového vzdělávacího centra středisko, které nemá ve Zlínském kraji a možná ani v naší republice obdoby. Především odborníci ocení moderní přístroje a zařízení k výuce programování CNC techniky, automatizace a mechatroniky. Zaujmou také nové laboratoře metrologie, programování a diagnostiky počítačové techniky nebo simulace inteligentních instalací budov. Zájem o vzdělávání v novém středisku je ze strany firem regionu velký. Například během prvních dvou let projektu je zde naplánováno pro Slovácké strojírny, a.s. již 82 vzdělávacích programů, jimiž by mělo projít více než tisíc zaměstnanců. -es- derních strojů podniku pro výuku, řekl o důležitosti vzniku centra náměstek hejtmana Josef Slovák, který má na starosti školství. Radost nad otevřením tohoto centra vyjádřil také starosta Ladislav Kryštof, který podotkl, že Uherský Brod má v oblasti vzdělávání na co navazovat a myšlenky J. A. Komenského jsou zde stále živé. Obě vzniklé instituce sídlí v nově zrekonstruované budově v areálu akciové společnosti Slovácké strojírny. Budou ho využívat ze 60 % Slovácké strojírny, o zbývajících 40 % se podělí Střední průmyslová škola a další firmy. V bezbariérově řešeném objektu se nachází celkem pět speciali- Návštěva ministra Škromacha V pondělí 6. února navštívila naše město delegace v čele s ministrem práce a sociálních věcí a místopředsedou vlády Zdeňkem Škromachem. Hosté navštívili Českou zbrojovku a Zevetu Bojkovice a absolvovali setkání se zástupci místních firem. Na pořad jednání přišla především problematika zaměstnanosti v regionu a perspektivy další výroby. Poté je již čekala beseda se seniory v domě s pečovatelskou službou. Kromě ministra na otázky obyvatel domu odpovídali také starosta Uherského Brodu Ladislav Kryštof, poslanci Parlamentu ČR Josef Smýkal a Antonín Seďa a kandidát do Senátu a předseda Krajské rady zdravotně postižených Jan Uherek. V úvodu ministr Škromach krátce pohovořil o sociální oblasti a připravovaném zákoně o sociálních službách. Slíbil větší přísun peněz do této oblasti stejně jako úpravu zákona o výši životního minima a důchodovou reformu. Ale důchodci chtěli využít příležitosti, že mají mezi sebou ministra, a zahrnuli ho záplavou otázek. Zajímalo je určování výše starobního důchodu, rozdíly mezi výší důchodů v jednotlivých letech, boj proti kouření, možnosti navyšování důchodů i výhledy do budoucna. Podobných besed i setkání s komunálními politiky se účastním vždy rád a názory a připomínky lidí jsou pro mne mnohdy inspirací při rozhodování o úředních věcech, řekl ministr Škromach. Starosta Kryštof připomněl, že lidé se dožívají stále vyššího věku a s touto skutečností je třeba počítat. Podle jeho slov už nyní chybí v našem městě domov důchodců s celodenní péčí. Toto zařízení začneme připravovat v příštím roce. Mělo by stát v prostoru dnešních koupelek, čímž by v tomto prostoru vznikl komplex sociálních zařízení. -es- B-TEL, s. r. o. výpočetní technika mobilní telefony dobíjecí kupony počítačová herna přístup k Internetu U Fortny 1344, Uherský Brod, tel.: , v

3 Denní stacionář Slunečnice Město Uherský Brod a Dům kultury Vás srdečně zvou na IX. reprezentační ples Města Uherský Brod a Domu kultury, který se koná v sobotu 18. února 2006 od hod. ve všech prostorách Domu kultury. Program: Taneční obor ZUŠ Klub společenského tance ze Zlína zatančí standardní tance a Karibic Pod jednou střechou denního stacionáře Slunečnice, který se nachází v nově zrekonstruovaných prostorách bývalých dílen zvláštní školy, fungují v současné době dva projekty Oblastní charity v Uherském Brodě. Je to Domovinka denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené a Terapeutická dílna sv. Justýny denní stacionář pro osoby s kombinovaným postižením. Tyto projekty jsou spolufinancovány evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR a v rámci finanční podpory vybraným projektům z prostředků Evropské Unie. Na financování obou projektů se podílí také město Uherský Brod v rámci dotačního programu a řada sponzorů a drobných dárců. Domovinka slouží především lidem, kteří v důsledku Alzheimerovy nemoci či jiné demence, ale i pro svůj věk, zdravotní postižení nebo sociální situaci nemohou žít zcela samostatně. Ve spolupráci s rodinou chceme umožnit klientům co možná nejdelší setrvání v domácím prostředí, a tak oddálit ústavní pobyt, shrnuje její vedoucí Jarmila Kubáňová. Projekt také zajišťuje na základě dohody s rodinou dopravu klienta, stravování, pomoc při péči o hygienu, prostřednictvím CHOPS Uherský Brod provádí ošetřovatelské služby a pedikúru, reminiscenční terapie s nácvikem soběstačnosti a běžných denních úkonů, procvičování krátkodobé paměti s využitím staropaměti, kondiční cvičení a mnoho dalších aktivizací. Nabízí poskytnutí úlevy pečujícím rodinám či osobám blízkým, podle individuálních schopností klientů také účast na akcích Centra seniorů. Většina těchto aktivit je určena také pro klienty Terapeutické dílny, kteří se navíc ve větší míře než senioři věnují pracovní terapii, muzikoterapii a canisterapii. Provoz v zařízení, které vytvořilo i dvě nová pracovní místa, je v pracovní dny od 7.00 hod hodin. -es- Seznam firem Uherskobrodska w w w. u b. c z R e g i s t r a c e z d a r m a Hrají: Nova Band, taneční skupina z Brna DJ Jerry Strýci cimbálová muzika Připravena je bohatá tombola Ples slavnostně zahájí starosta města a ředitel Domu kultury Předprodej vstupenek je v Galerii DK Panský dům Environmentální vzdělávání má zelenou Poskytnutí dotace pro projekt Zelená pro Zlínský kraj environmentální vzdělávání jako cesta k udržitelnému rozvoji potvrdili svým podpisem hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš a ředitel odboru vnějších vztahů Ministerstva životního prostředí ČR Jakub Kašpar. Vzdělávací projekt uspěl mezi 41 projekty podanými v rámci druhého kola výzvy Operačního programu rozvoje lidských zdrojů na ministerstvo a během dvou let přinese do kraje asi 14 milionů korun do oblasti environmentálního vzdělávání a rozvoje vzdělávacích středisek. Od projektu si slibujeme, že pomůže rozvinout funkční systém vzdělávání v oblasti péče o naši krajinu a život v ní, uvedl hejtman Libor Lukáš. Partnerem projektu podaného Zlínským krajem je pět neziskových organizací a dvě města. Jedním z partnerů je uherskobrodská ZO ČSOP 63/01 Centaurea. Celkem 72% dotace poskytne Evropský sociální fond, 24% státní rozpočet a 4% uhradí Zlínský kraj. w

4 Zpráva z 86. schůze Rady města Uherského Brodu dne mimořádné RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM schvaluje předložené bytové záležitosti. RM doporučuje ZM schválit dostavbu bytových domů v bloku I severozápadním označených pod písmeny A, B, C, D na sídlišti Olšava v Uherském Brodě na pozemcích p. č. 3584/8, 3584/71 v k. ú. Uh. Brod firmou ZFP, s. r. o., Na Řádku 8, Břeclav a zároveň prodej a pronájem těchto pozemků v souladu s podmínkami uvedenými v předloženém záměru. RM schvaluje uzavření dodatku č. 17 k Mandátní smlouvě ze dne mezi městem Uh. Brod a spol. REGIO UB, s. r. o., týkající se úpravy počtu spravovaných bytů z 512 na 510 od RM schvaluje plán schůzí RM a zasedání ZM na první pololetí roku RM schvaluje ceník za reklamu v Brodském zpravodaji dle předloženého návrhu. Zpráva z 87. schůze Rady města Uherského Brodu dne mimořádné RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM doporučuje ZM schválit uzavření Dohody o podmínkách zřízení stavby Silnice II/490 a III/49027: Uherský Brod, okružní křižovatka u Kollera č. 247/05 mezi městem UB a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o., dle předloženého návrhu a pověřit místostarostu Ing. Josefíka podpisem dohody. 1. RM schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství a spolupráci za účelem zajištění realizace projektu Zlínského kraje Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů ve Zlínském kraji mezi městem UB a Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, Zlín, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města Ing. Kryštofa podpisem smlouvy. 2. RM schvaluje navýšení počtu zaměstnanců MěÚ o jedno pracovní místo a stanovuje celkový počet zaměstnanců města zařazených v městském úřadu na 161. RM doporučuje ZM schválit prodloužení platnosti usn. ZM č. 333/Z19/05 ze dne do RM schvaluje předložené majetkové záležitosti. RM schvaluje předložené bytové záležitosti. Zpráva z 27. zasedání Zastupitelstva města Uherského Brodu dne x 1. ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM. 2. ZM bere na vědomí plán schůzí RM a zasedání ZM na 1. pololetí roku ZM schvaluje předložená rozpočtová opatření. ZM schvaluje rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu pro rok 2006 s následujícími pravidly: hospodaření města se řídí objemem příjmů a výdajů rozpočtu platného pro rok 2005, výdaje lze čerpat max. do výše 1/12 celkové roční částky v každém měsíci období rozpočtového provizoria. ZM schvaluje Zřizovací listiny Sboru dobrovolných hasičů Uherský Brod, Uherský Brod Těšov a Uherský Brod Havřice. ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města ze dne mezi městem Uherský Brod a Oblastní charitou Uherský Brod v předloženém znění. 1. ZM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města občanskému sdružení CEPR Uherský Brod zastoupenému Mgr. Rastislavem Jankulou, IČ , ve výši ,- Kč. 2. ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města mezi městem Uherský Brod a o. s. CEPR Uherský Brod v předloženém znění a pověřuje místostarostu p. Zápecu podpisem smlouvy. ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2005 mezi městem Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, zastoupené místostarostou Ing. Pavlem Josefíkem, a TJ Sokol Uherský Brod, Svat. Čecha 1137, Uherský Brod, IČO , zast. Ing. Jiřím Krejčiříkem, starostou, o změně způsobu využití veřejné finanční podpory na rok 2005, a pověřuje místostarostu Ing. Josefíka podpisem dodatku. 1. ZM ukládá místostarostovi Ing. Josefíkovi zajistit vypracování studie rekonstrukce objektu SOU na Mariánském náměstí pro potřeby ZUŠ. 2. ZM, v případě navrácení komplexu budov po bývalém stavebním učilišti na Mariánském náměstí zpět do majetku města, schvaluje jejich následné přidělení (mimo tělocvičnu) pro potřeby ZUŠ v Uh. Brodě. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje výkup pozemků p. č. 1151/1 o vým. 479 m2, p. č. 1202/4 o vým. 533 m2, p. č. 7444/6 o vým. 57 m2 v k. ú. Uh. Brod za cenu úřední (dle ZP). Město Uherský Brod ponese náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy, vkladem vlastnického práva do KN a vyhotovením znaleckého posudku. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje výkup pozemku p. č. 7455/27 o vým. 188 m2 v k. ú. Uh. Brod za cenu úřední (dle ZP). Město Uherský Brod ponese náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy, vkladem vlastnického práva do KN a vyhoto- -vením znaleckého posudku. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání v usnesení č. 469/Z26/05 ze dne neschvaluje snížení kupní ceny z ,- Kč na ,- Kč a - schvaluje následující změnu: text manž. Romaně a Věře Bočkovým id. 1/2 a Dagmar Motyčkové id. 1/2 se ruší a nahrazuje textem manž. Romaně a Věře Bočkovým id. 2/3 a Dagmar Motyčkové id. 1/3. ZM po seznámení se s návrhem RM schvaluje prodej části o vým. 7 m2 (dle GP nová p. č. st. 5271/3) z pozemku p. č. 1753/29 v k. ú. UB p. Petru Borákovi. Kupní cena 800,- Kč/m2. K uzavření kupní smlouvy kupující doloží geometrický plán na oddělení zastavěné části pozemku a uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy a vkladem do KN. Pokud vinou žadatele nedojde k uzavření kupní smlouvy do 1/2 roku od přijetí usnesení v ZM, pozbývá toto platnosti. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje prodej části cca 22 m2 (zastavěná plocha pod garáží), vše z pozemku p. č. 5762/52 v k. ú. UB p. Karlu Mrázkovi. Podmínky: do doby restituce církevních majetků bude uzavřena budoucí kupní smlouva s městem UB i církevní organizací, žadatel doloží k uzavření kupní smlouvy geometrický plán na oddělení zastavěné plochy, znalecký posudek a uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy a vkladem do KN, kupní cena dle znaleckého posudku a Pravidel v době realizace prodeje. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje prodej budovy čp. 86 včetně pozemku p. č. st. 710 o vým. 174 m2 v k. ú. Těšov za cenu smluvní ,- Kč MUDr. Miriam Navrátilové. Žadatelka uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem do KN. Pokud vinou žadatelky nedojde k uzavření kupní smlouvy do 1/2 roku od přijetí usnesení v ZM, pozbývá toto platnosti. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání neschvaluje výkup budovy občanské vybavenosti bez čp. (původní čp. 227) na pozemku p. č. 688 včetně pozemku p. č. 688 v areálu hasičské zbrojnice v Havřicích za navrhovanou kupní cenu ,- Kč. dokončení příště

5 Nostalgická jízda V sobotu 25. února vyjede opět Pod vrcholky Bílých Karpat zvláštní vlak tažený parní lokomotivou. Parní lokomotiva Rosnička z Olomouce, která pojede letos, je zajímavá hned dvěma událostmi. V loňském roce získala její posádka cenu Grand Prix Budapest na mezinárodní soutěži posádek parních lokomotiv a lokomotiva letos slaví své padesátiny, shrnul Martin Šůstal z Krajského centra osobní dopravy a přepravy ČD Zlín. Zvláštní vlak v trase Olomouc Přerov Otrokovice Uherské Hradiště Uherský Brod Bojkovice Slavičín (Hrádek na Vlárské dráze) Bylnice vyjede z výchozí stanice v 8.30 hod. Do Uherského Brodu by měl dorazit dopoledne v hodin, dobere zde vodu a v hodin vyrazí směrem k Újezdci u Luhačovic. Další zastávky v našem regionu budou v Šumicích, Nezdenicích, Záhorovicích, Bojkovicích, Pitíně a Hostětíně. V Bylnici bude lokomotiva otočena na ruční točně. Za příznivých okolností zaveze své cestující až do pohraniční stanice Vlárský průsmyk. Na zpáteční cestě přijede zvláštní vlak do našeho města v hodin, do dočerpání vody do lokomotivy bude odjíždět zpět do Olomouce v hodin. Souprava bude sestavena z patrové jednotky a historických vozů dřeváků. Mezi nimi bude i stylový bufetový vůz pro zajištění úplné pohody zimního výletu. Součástí vlaku bude i další nevšední lokomotiva jedna z olomouckých Bardotek (pojmenovaná podle svého klenutého popředí jménem slavné herečky B.B.). -es- Maryša bratří Mrštíků V minulých dnech obdržela herečka Slováckého divadla v Uh. Hradišti ocenění kritiků Největší z pierotů za herecký výkon ve hře Maryša, kterou napsali bratři Mrštíci. Ani po 112 letech od jejího prvního uvedení hra nezevšedněla. Hrají ji ochotníci a je stálicí i na profesionálních scénách. Ale jak to bylo s Maryšou doopravdy? Letos by se Maryša dožila 139 let (byla narozena v roce 1867), vlastním jménem Maryša Horáková. Jako dvacetiletá dívka na vdávání byla nabídnuta svým otcem Felixi Turkovi (Vávrovi) za manželku. Ten ovdověl a doma mu zůstaly tři malé děti. Když seděl v hospodě s hospodářem Horákem (Lízalem), stěžoval si, že mu doma chybí ženská ruka. Horák na to řekl: Tož si vezmi našu Maryšu. Jenže ta měla svou lásku Šimona Petláka (Francka) a nebyl to vůbec chudobný mládenec. Maryša se sňatku s Turkem bránila. Byl o 15 let starší, hrubé povahy a k tomu měl doma tři malé děti. Ale slovo dané otcem se muselo splnit. Šimon (Francek) rukoval na vojnu, ale ještě se horoucně s Maryšou rozloučil. Později Maryša vzpomínala na svůj svatební den. Tetička Stróhalka mne strojila, sama jsem nebyla teho schopná. Družička se za mne u rodičů odprosila a poprosila o požehnání. Já jsem nevnímala, co se kolem mne děje. Rodiče požehnali a jelo se na voze do kostela. Pořád sem enom plakala. Ženich byl zticha. Po oddavkách jsem se trochu uklidnila. Bohu poručeno. Paní Marie Žáčková, Maryšina dcera, po letech vzpomínala, jak ji pan Mrštík pozval i s maminkou do Klobouk na představení těšanského dramatu. To se dávalo tenkrát poprvé. Přijeli pro nás, maminka byla v kroji. Vedle ní seděl pan Alois Mrštík. Když přišel konec dramatu, jak četníci odváděli Maryšu, říkám mamince: Rozumíte tomu, mami? Ne, co su já nejaká vražednica? Dyť to byl váš tata a měla sem ho nakonec ráda. Na to se už víckrát nebudu hledět a do divadla už nepudu. Takže žádná otrávená káva, žádná nenávist. Ono se také říkalo, že Mrštík měl Maryšu rád. Ta mu tajnou lásku nemohla opětovat, a tak se z toho vyvinulo drama. Ať už je pravda jakákoliv, drama Maryša v nás zůstává takové, jak ho bratři Mrštíci napsali krásné, jímavé a působivé. Ivona Konečná Slovácké strojírny, a. s., Uherský Brod, oslaví letos 55. výročí zahájení výroby. K této příležitosti vedení a.s. společně s Odborovou organizací uspořádají setkání všech zaměstnanců, kteří odešli z a. s. do starobního nebo plného invalidního důchodu. Setkání se uskuteční v Domě kultury Uherský Brod dne od hod. Žádáme zájemce, aby se písemně přihlásili na adrese: ZO OS KOVO Slovácké strojírny, a. s., Nivnická 1763, Uherský Brod, nejpozději do a uvedli své jméno, příjmení a rok odchodu do důchodu. Na později podané přihlášky nebude brán zřetel. Vážení rodiče a přátelé našeho domečku, při příležitosti květnových oslav 40. výročí založení DDM v Uherském Brodě uspořádáme výstavu: BYL JEDNOU JEDEN DOMEČEK. Aby výstava co nejlépe dokumentovala historii a vývoj naší činnosti, prosíme o laskavé zapůjčení jakýchkoliv dokumentů, předmětů a fotografií vážících se k naší mimoškolní zájmové činnosti ve městě. Materiály, které budete ochotni zapůjčit, předejte osobně nebo prostřednictvím vašich dětí do recepce DDM (Přemysla Otakara II. č. 38, tel.: ) nejpozději do 30. dubna Po ukončení výstavy budou zapůjčené exponáty v pořádku vráceny. Soňa Kunčarová, ředitelka DDM y

6 Základní škola Na Výsluní je mezinárodně certifikovanou institucí u International Education Society, London V minulém školním roce naše škola využila nabídky společnosti Internetional Education Society Ltd. (nezávislá společnost se sídlem v Londýně) stát se pilotní školou mezinárodního projektu CERTI- FIKATE IES v daných kritériích, kterými jsou inovace a kvalita výuky, vybavení školy, úspěchy žáků a netradiční akce školy. Mezinárodní IES certifikát mohou žáci absolventi naší školy získat, přičemž tento certifikát ideálně doplňuje vysvědčení vydané školou. Po zpracování požadované rozsáhlé agendy a zaslání k expertize jsme byli v dubnu 2005 seznámeni se stanoviskem expertní komise. Naší škole byl přidělen rating CC, tzn. Instituce s pevným postavením na vzdělávacím trhu. Získání certifikace naší školy má za cíl upoutat pozornost zejména rodičovské veřejnosti, zvýšení kreditu školy na tuzemské i mezinárodní scéně. Z rozhodnutí Krajského úřadu ve Zlíně byla naše škola vybrána mezi ostatními školami na Uherskobrodsku jako škola, která bude v budoucnu zajišťovat přípravu dětí se státní příslušností k jinému členskému státu Evropské unie k začlenění do základního vzdělávání. Znamená to, že pokud k nám přihlásí rodič cizinec své dítě, budeme pro něj poskytovat službu jazykové přípravy dítěte na začlenění do českého prostředí a českého jazyka. K tomuto účelu jsou již nyní vybrány dvě vyučující pro odborné studium a přípravu na tuto náročnou práci. Od září roku 2002 zahájila naše základní škola cestu přípravy nadaných žáků ve specializovaných třídách s rozšířenou výukou cizích jazyků a dnes v souvislosti s vývojem evropské společnosti víme, že tato cesta má své opodstatnění a hlavně budoucnost. Ráda bych proto již nyní nabídla rodičům dětí současných 5. tříd možnost přihlásit je od školního roku k výuce v naší jazykové třídě. Základní informace můžete získat na osobní návštěvou školy i telefonicky. PaedDr. Dagmar Bistrá Střední škola COPt přivítala hejtmana Hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš navštívil na sklonku ledna Českou zbrojovku, a. s., a při této příležitosti se přišel podívat na jedinou komplexní puškařskou školu v České republice. Žáci se pochlubili svými výrobky, které připravují na světovou výstavu IWA v Norimberku. Výrobky školy ho velmi zaujaly a ve svém projevu k vedení školy a k vedení ČZ, a. s., vyzdvihl snahu školy o co nejlepší prezentaci u odborné veřejnosti. Potěšující je i návštěva celého vedení ČZ, a. s., na škole a jejich zájem o velmi úzkou spolupráci se školou. To potvrdil hned v úvodu personální ředitel Ing. Koníček. Akci byl rovněž přítomen předseda Asociace prodejců a výrobců zbraní a střeliva pan Fulín, který zhodnotil vysokou odbornou úroveň školy, a to hlavně ve vztahu k nejlepším puškařským školám EU. Ředitel školy Mgr. Milan Pechal provedl hosty novými prostorami domova mládeže a otevřel novou střelnici pro žáky školy, která však v nejbližší době bude sloužit i pro veřejnost. Hejtmanovi se střelnice rovněž líbila a sám si ji vyzkoušel. Na závěr zdůraznil, že tato škola patří k chloubám Zlínského kraje a popřál jí hodně úspěchů na světové výstavě IWA v Norimberku. COPt z Výrobu valentýnských svíček a dárečků si vyzkoušely děti na Základní škole Mariánské náměstí. Kde na to mají školy brát cestičku k blahodárnému zdroji financí si svým aktivním přístupem vyšlapala SOŠ v Uherském Brodě již před pár lety. Během tří let zrealizovala 3 projekty v rámci SIPVZ (Státní informační politika ve vzdělávání). V pořadí třetí projekt na téma Člověk a životní prostředí byl prezentován jeho tvůrci na ekologickém semináři dne v budově SOŠ. Kromě zúčastněných učitelů přírodovědných předmětů přijali pozvání rovněž Mgr. Radek Maca z MŠMT, Pavel Vrba z Krajského úřadu Zlínského kraje a RNDr. Vlasta Valehrachová z NIDV (Národní institut dalšího vzdělávání) ve Zlíně. Již zkušení autoři projektů PaedDr. Josef Rydlo a Mgr. Libor Švardala se podělili se svými kolegy z jiných škol o know-how nutné k realizaci projektu a k získání potřebné dotace. Svou prezentací rozvojového programu MŠMT Projekty škol pootevřeli dveře pro podobné aktivity i ostatním školám. Velkou motivací pro podávání projektů se stala práce s interaktivní tabulí, kterou škola zakoupila z dotací MŠMT. Účastníci semináře si kromě mnoha podnětů odnesli výukový CD ROM s názorným a graficky velmi zdařilým zpracováním učiva ekologické výchovy. Velkou pomůckou je pro vyučující nepřeberné množství odkazů na funkční webové stránky a případné referáty, což ušetří učitelům zdlouhavé vyhledávání na internetových stránkách. Součástí projektu byl také průzkum trhu v oblasti výukového softwaru a výsledek této činnosti mohou uživatelé taktéž zhodnotit na zmiňovaném CD ROMu. Využitelnost a smysluplnost tohoto výukového programu v praxi již vyzkoušela naše partnerská škola ve Stěžerech u Hradce Králové a na webových stránkách naší školy (www.sos-ub.cz) je tento materiál k dispozici každému z vás. Z rozjetého vlaku prý nelze vystoupit, a tak máme očekávat, že SOŠ nezpomalí nastartované tempo a za rok se s něčím novým opět přihlásí. SOŠ Uherský Brod

7 Dům kultury Uherský Brod Pamětní síň JUDr. Václava hraběte z Kounic stálá expozice Galerie DK Panský dům do út VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ FOTOKROUŽKU DOMU KULTURY foyer Domu kultury do ne VÝSTAVA JAN ČERNÝ A RADIM ČERNÝ OBRAZY Galerie DK Panský dům 10 Kč, 5 Kč V galerii Panský dům vystavují Jan a Radim Černí st pá st pá POZOROVÁNÍ SATURNU Hvězdárna DK středa hod. pátek hod. 10 Kč so IX. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA A DOMU KULTURY Hraje skupina NOVA BAND, DJ JERRY. Program: balet ZUŠ, ukázky Klubu společenského tance při taneční škole Mědílek Zlín. velký sál DK hod. 150 Kč čt PAVEL FAJT Koncertní sólo Drum Trek, které zní jako celá regulérní kapela. S bicími nástroji, perkusemi, elektronikou a hračkami a vlastním hlasem provádí nemožné. malý sál DK hod. 100 Kč pá SPRÁVNÁ STRANA Koncert brodské rapové skupiny. malý sál DK hod. ne FAŠANKOVÁ OBCHŮZKA Tradiční obchůzka městem ve hod. od DK. Pochovávání basy v hod. před DK po KYTICE Už 150 let je Kytice K. J. Erbena pokladem české literatury. Je na každém z nás, aby ten poklad našel. Tvůrci inscenace se o to pokusili. Objevit jej nejen pro sebe, ale i pro mladou generaci. Jejich záměrem bylo, aby jej spatřily nejen jejich oči, ale aby pronikl do jejich srdcí. Hudební inscenace v podání Divadla Špílberg Brno. Hudba: Jan Zrzavý. velký sál DK hod 35 Kč Ř á d k o v á i n z e r c e Hledám práci na odpoledne a na víkendy - ve všední dny od hod. Úklid kanceláří, pomocné práce na stavbách, sečení trávy vašimi nástroji, rytí zahrad, záskok jako řidič - ŘP sk.a,b,c - 4 roky praxe v mezinárodní nákladní dopravě. Prosím nabídněte. Kontakt v odpoledních hodinách Klub Energy Uherský Brod, Městská poliklinika, tř. Partyzánů, 3. patro, dveře 312, přijímá žádosti na školení výuky měření přístrojem Supertronik a na školení výuky reflexních masáží. Informace na tel Prodám kvalitní včelí med různých druhů (pastovaný, květový, lesní, slunečnicový). Tel ve večerních hodinách. Vernisáže výstavy Jana a Radima Černých se zúčastnila téměř stovka milovníků umění nejen z Uherského Brodu, ale i z Uh. Hradiště a ze Slovenska, mezi nimi nechyběl ani starosta Uherského Brodu Ing. Ladislav Kryštof nebo starosta Uh. Hradiště Ing. Libor Karásek. V pátek 3. února 2006 byla v galerii Panský dům otevřena výstava obrazů, kreseb a grafik Jana a Radima Černých z Podolí. Zatímco Jan Černý vystavuje v naší galerii již podruhé, jeho syn Radim v Uherském Brodě debutuje. Jan Černý na jubilejní výstavě (k 55. narozeninám) představuje vedle své tradiční figurální tvorby také krajinomalbu, soubor abstraktních obrazů a grafik. Syn Radim se uvedl uherskobrodské veřejnosti souborem grafik a kreseb se silným emotivním akcentem. Výstava otce a syna Černých zaujme i laickou veřejnost, neboť zejména Černý starší klade ve své, možno říci mistrovské tvorbě, důraz na srozumitelnost křivky a půvabnou barevnost, která v barokních prostorách galerie Panský dům poskytuje nevšední estetický zážitek. JM Comenius byl na soustředění Členové dětského pěveckého sboru Comenius se koncem ledna zúčastnili dvoudenního soustředění, které se stejně jako v loňském roce konalo v Luhačovicích v budově domova mládeže SOŠ Luhačovice. Soustředění bylo rozděleno do tří částí, ve kterých se sbor věnoval náročné přípravě nových skladeb na jarní koncerty a na připravované turné po České republice a v zahraničí. Zkoušky byly dělené a to tak, že I. a II. sopránu se s velkým nasazením věnovala dirigentka sboru Marcela Burešová a o I. a II. alt se se stejnou pečlivostí starala druhá dirigentka Jitka Zábojníková. Nacvičovala se řada nových a náročných skladeb, které budete moci slyšet na jarních koncertech. Po zkouškách následovalo volno na nabrání nových sil a čekala nás příjemná návštěva v jídelně domova mládeže, kde se hodné paní kuchařky staraly o to, abychom byli plni energie na další zkoušení a neměli prázdné žaludky. V. Krejsová TJ Tatran Havřice pořádá SPORTOVNÍ PLES v sobotu 18. února 2006 v hodin ve sportovní hale v Havřicích. K tanci a poslechu hraje V. S. P. Band. Bohatá tombola. Předprodej vstupenek ve sportovní hale v Havřicích každý všední den od 8.00 do hodin. {

8

9 Labutí ohlédnutí Bylo by nošením dříví do lesa stále omílat, že takovouto zimu málokdo pamatuje. Od poloviny listopadu minulého roku se rtuť teploměru nepřehoupla přes nulu. Z počátku jsme nevěděli, kdy skončí sněžení, v lednu a únoru nevíme, kdy skončí třeskuté mrazy. Život běží dál, ať mrzne nebo svítí slunce, dokonce když je obojí. Hromady sněhu neubývají, ale už naštěstí ani nerostou. Zdálo by se, že v takové zimě není nic, co by oko i duši člověka potěšilo. A přece, podělím se s vámi o nevšední zážitky, které vyvracejí výše uvedená podezření, že při takové zimě není nic, co by člověka potěšilo. Pojďte se mnou proti proudu Olšavy, do Těšova, až k železničnímu mostu v Újezdci. Když budete mít štěstí a bude slunečno, objevíte na zamrzlé hladině řeky stovky nadšenců silně rozdílného věku, jak se prohánějí na bruslích nebo hrají hokej na kluzištích od splavu až po zmiňovaný železniční most. Když však počkáte, až se řeka vyprázdní, nebo zvolíte jiný, klidnější den, objevíte na bílé zamrzlé hladině Olšavy nezvyklé hemžení. Jdete blíž, abyste se podíval, kdo nahradil bruslaře, a náhle zkoprníte v úžasu. Je to možné? V Brodě, v lednu a tady? To snad ne! Ale ano, smysly vás neklamou, opravdu jsou to labutě! Kde se tady vzaly? Nakonec to není podstatné. Podstatné je, že jsou tady. Těžce se pohybují po ledě a hledají, co by sezobly. Jdete blíž s rohlíkem, který ztvrdnul kdesi v autě a hážete jej mezi ně. Ale copak, co se jim nezdá? Patrně nejsou ještě zvyklé na tyhle manýry nebo na mě, zamávají křídly a jsou pryč. Škoda. Vracíme se po silnici a ze zájmu či zvědavosti zahýbáme ještě na Šumický most. Co to je tam nedaleko mostu proti proudu? Kus nezamrzlé řeky, jakýsi ovál a v něm divoké kačeny a labutě. Ty labutě, které se v Těšově vznesly, aby o pár stovek metrů dál se ohřály v proudící lednové vodě. Nemohl jsem se na to dívat, jak nemohou, chudinky, po tom ledě Vraždičky ve Slováckém divadle Po veleúspěšném roce, kdy bylo Slovácké divadlo označeno jako druhá nejlepší divadelní scéna v České republice a Liška Bystrouška režiséra Pitínského získala ocenění Nejlepší činohra České republiky, vstupují uherskohradišťští divadelníci do jedenašedesátého roku. A hned v lednu diváky čeká nová komedie. Divadlo vsadilo na osobnost režiséra, jenž zná dobře publikum Slováckého divadla a ví, jaké komedie má rádo. Jde o režiséra Roberta Bellana. Volba oslovit k další režii někdejšího člena hereckého souboru byla správná a diváci zareagovali okamžitě. Stačilo oznámit, že ve Slováckém divadle bude opět režírovat Robert Bellan a diváci se hned ujít, tak jsem vzal sekeru a vysekal jsem jim led, ozvalo se za našimi zády. Já tady bydlím a vidím, že se chystáte je krmit, tak jsem vylezl. Každý den led kontroluji, jak se objeví na prosekané ploše, hned sjednám nápravu. Aby nám ještě ve vodě nepřimrzly. Ta jedna je tak krotká, že se nechá i pohladit, klidně běžte až k ledu, ony přijdou za vámi. Měl pravdu. Vylezly kačeny i labutě, vzaly suchou potravu, otočily se k vodě, rohlík nechaly chvíli rozmočit a pak ho sluply. Jedna z labutí měla ještě šedé peří, ještě, jak by se řeklo, labuťátko nebo labutěnka. No když přiletí příští rok, tak už peří bude bílé Při pohledu na ušlechtilé linie labutí, jejich půvabný pohyb na vodě, neohrabané batolení se na ledě, naráz přestalo být zima, už nebylo minus 12 stupňů, sníh byl třpytivý, led lesklý a slunce laskavé. Prostě pohlazení na duši. V lednu při minus dvanácti. Jan Kment začali o komedii zajímat, potvrzuje Marcela Trčálková z programového oddělení Slováckého divadla. Tentokrát si Bellan vybral komedii Jelese Feiffera Vraždičky. Její děj diváky zavede mezi členy moderní velkoměstské rodiny, kde by všechno fungovalo jak má, kdyby se sebevědomá matka a ušlápnutý otec dokázali smířit s tím, co se kolem nich děje. Syn Kenny se snaží vyrovnat se svou tajenou homosexualitou a dcera Patsy má neustálou potřebu převychovávat své nápadníky. Zápletka se rozjede v okamžiku, kdy chod rodiny začnou narušovat psychopatické telefonáty a střelba v ulicích. Co se děje? Zločiny ve městě se hromadí, poručík místní policie má podezření, že se jedná o rozsáhlé spiknutí Co všechno se ještě přihodí? Vraždičky byly napsány na konci padesátých let v Americe. Je úžasné, jak současná hra to je i na začátku 21. století v Čechách, kde se vlna bezdůvodného násilí přímo či nepřímo dotýká každého z nás. Nikdo si nemůže být jistý, kdy a kde se stane obětí nějakého trestného činu, říká režisér novinky Robert Bellan a pokračuje: Ale aby se nezdálo, že hra řeší jen závažné otázky - také, a to hlavně, vykresluje formou humorné nadsázky vztahy v takové normální rodince. Předobrazy jednotlivých postav najdeme snad v každé typicky české rodině, dodává režisér známý svým citem pro nadsázku a ojedinělým smyslem pro humor. Situační komedie Vraždičky má ambice zařadit se hned za Rychlé šípy, Blbce k večeři a Výstřely na Broadwayi. Všechny tyto inscenace totiž spojuje jméno režiséra Roberta Bellana, jenž se na hradišťskou scénu vrací po dvou letech. Podle nasazení, s jakým s herci pracuje, je vidět, že jde o návrat šťastný. Režisér i tentokrát do Vraždiček obsadil Martina Vrtáčka a Josefa Kubáníka, se kterými pracoval na všech předchozích komediích, a k nim přidal další osvědčená jména Tomáš Šulaj, Jiří Hejcman, Monika Horká, Kamil Pulec, Pavel Hromádka a Irena Vacková. Komedie Vraždičky měla premiéru 21. ledna. -jk- }

10 Lístky z Chrpy V úterý se na Ekocentru Chrpa sešlo 22 lidiček, kteří přišli KRMÍTKOVAT. Pod tímto názvem se skrývala výroba krmítek pro ptáky na přikrmování v zimě. Letos jsme se pustili do přípravy tukových krmných směsí. Roztavený tuk se smíchá se semeny obilovin, slunečnice, máku a podobného zrní a napěchuje se do květináčků, kelímků od jogurtů či skořápek z kokosových ořechů. Mohou se také v této směsi obalovat šišky nebo jehličnaté větvičky. Vše se nechá zatuhnout a vyvěsí na keře a stromy. Pak stačí jen tiše pozorovat tu spoustu hladových zobáčků, které se brzy slétnou na ptačí hostinu. Připravené dobroty ze zrní jsme o pololetních prázdninách vyvěsili na stromy. Nezapomněli jsme ani na hladové zajíce a srny a přidali jablka, kukuřici, mrkev, pár žaludů a kaštanů. Naše krásná procházka za KRMENÍM ZVÍŘÁTEK tak splnila svůj účel, tj. pomoci v této ledové a dlouhé zimě přežít do jara. Zkuste i vy při procházce položit pod keře pár dobrot pro chlupáčky a opeřence. Že nevíte kam? Oni vám zvířátka podle stop a bobků rádi napoví. Jen se běžte rozhlédnout! M. Kadlecová, Ekocentrum Chrpa při DDM Centrum seniorů Út Biblická hodina s otcem Františkem. Začátek v hod v budově Charity. St Zájezd do Slováckého divadla v Uh. Hradišti. Jedná se o hru Maškaráda, psychodrama vášní a platonických vztahů. Cena zájezdu (vstupenka + autobus) 140 Kč. Odjezd z Mariánského nám. od Charity v hod., z vlakového nád. Uh. Brod v hod. Informace a závazné přihlášky nejpozději do v Glorii. Pá Výroba dekoračních předmětů. Budeme vytvářet ikebany, vázání sušených květů. Začátek v 9.00 hod v budově Charity. Út Kavárnička s občerstvením - masopust. Vzájemná ochutnávka masopustních specialit. Začátek v hod v budově Charity. Pá Vzdělávání v katechismu. Vzdělávání povede kaplan Bohumil Kundl. Začátek v hod v budově Charity. Obnova členských příspěvků na rok 2006 (200Kč)! Pod hvězdnou oblohou... Povídání o krásách noční oblohy pro celou rodinu. Novinky a události z astronomie. Co uvidíte na obloze tento měsíc. Všechny zájemce o astronomii zvou členové astronomického kroužku při Domu kultury každou první středu v měsíci malý sál DK od hod. Vstup volný ut Florbaloví žáci 1. AC deklasovali neporažené Otrokovice! Na dalším z turnajů JM florbalové ligy v hale v Morkovicích sehráli starší žáci 1. AC tři utkání. Poučili se z minulých zápasů, kdy obdrželi řadu zbytečných branek a důsledně dodržovali stanovenou taktiku. Výsledkem je pouze jedna inkasovaná branka ve třech zápasech. K tomu přidali i řadu krásných kombinačních akcí a gólů v sítích soupeřů. V prvním utkání porazili Sokol Zlín 8:0 a pak na ně čekal dlouholetý rival Panthers Otrokovice. Tým, který v celé sezoně ještě neprohrál. Hráči 1. AC předvedli nejlepší výkon sezony a koncentrovaným kolektivním výkonem sesadili soupeře z čela tabulky, navíc s drtivým skore 7:0. V posledním zápase domácí Kroměříž - Počenice nastoupila do utkání se snahou obdržet co nejméně branek, což se jí díky neuvěřitelnému neproměňování šancí Broďanů podařilo, a družstvo 1. AC zvítězilo pouze 5:1. Tři výhry a skore 20:1 jsou výrazným krokem do baráže o účast na MČR, předvedená hra dává šance i na vyšší cíle. Turnaj sledoval i trenér JM florbalového výběru, který ihned po prvních dvou zápasech nominoval 4 hráče 1. AC do krajské reprezentace. Na úspěchu se podíleli: brankář Kubáň (0+1), hráči Bršlica (2+2), Trnený (2+4), Olbert (7+0), Chovanec (2+2), Mazánek (0+2), Petlach (1+1), Kolaja (0+2), Táborský (2+0), Man 3+0) a Kroča (1+2). trenér Zdeněk Moštěk středa SETKÁNÍ PAPOUŠKŮ a jejich chovatelů, na Chrpě, info: M. Kadlecová JARNÍ PRÁZDNINY pondělí VALENTÝŇÁK, zábavné hry, soutěže, diskotéka, velký sál DDM Svět, 15-17, poplatek: 15 Kč pondělí MINIKURZ REFLEXNÍ TERAPIE, DDM Svět, vede p. Zábojník, poplatek: 360/500 Kč, info: L. Skočovská úterý VESELÉ BRUSLENÍ, od 10 hod. ZS Olšava UB, L. Milička úterý KERAMICKÉ DÍLNY I., pro začátečníky i pokročilé, výroba květináče, h. v keramické dílně DDM Svět, poplatek: 25 Kč/ permanentka, omezená kapacita dílny: max. 12 osob, info: R. Benešová středa PINEC, od 10 hod. DDM Svět, info: L. Milička středa KERAMICKÉ DÍLNY II., zdobení květináčů, , keramická dílna DDM Svět, poplatek 25 Kč/permanentka, omezená kapacita dílny: max.12 osob, info: R. Benešová čtvrtek TURNAJ VE TWISTERU a POHÁDKOVÉ PÁSMO, od 9.30 DDM Svět, info: J. Jurčíková pátek DANCE PARTY pro děti a mládež, od velký sál Ekocentra Chrpa, hry, soutěže, tombola, poplatek: 15Kč, info: M. Havlová pátek KRÁSY POUTNÍCH MÍST, beseda s promítáním diapozitivů p. V. Laburdy od hod., poplatek: 20 Kč, DDM Svět klubovna č.108, info: J. Jurčíková pátek POSEZENÍ U ČAJE, základy numerologie,19 21 hod. DDM Svět, poplatek 70/100 Kč, info: L. Skočovská sobota KARNEVAL velký sál DDM Svět, hod., hry, tanec, soutěž o nejoriginálnější masku, DJ Tomáš Jantošovič, poplatek: 10 Kč, info: L. Jančářová, J. Kovářová

11 Program kina Máj únor st /30 čt / Kč ELIZABETHTOWN Život Drewa Baylora se obrátí vzhůru nohama, když ho vyhodí z práce, opustí ho přítelkyně a do toho všeho mu zavolá sestra, že jim zemřel otec. Během smutné cesty do rodného města Elizabethtown se seznámí se sympatickou letuškou Claire, která Drewovi dokáže, že štěstí lze nalézt i tehdy, kdy to vůbec nečekáte. Hrají: Orlando Bloom, Kirsten Dunst, Susan Sarandon, Alec Baldwin a další. Režie: Cameron Crowe. USA min. Od 12 let. Titulky. Romantický. čt /00 BIO MÁG zdarma / 30 Kč SILNICE Legendární film Frederica Felliniho vypráví příběh dvojice potulných artistů, líčený s poetickou melancholií jejich bezvýhledného, bídou a strádáním poznamenaného života, s americkým hercem Anthonym Quinnem a Felliniho ženou Giuliettou Masinovou. Film byl oceněn Hlavní cenou na festivalu v Benátkách. Itálie Titulky. pá /30 so /30 ne / Kč NOC S NABROUŠENOU BŘITVOU Děsivý příběh ve stylu dnes již legendárního Texaského masakru motorovou pilou. Marie a Alexie se rozhodnou strávit víkend na vzdálené usedlosti Alexiniích rodičů. Uprostřed noci zastaví u domu dodávka a na dveře zaklepe neznámý muž. Hrají: Cécile de France, Maiwenn, Philippe Nahon, Franck Khalfoun a další. Režie: Alexandre Aja. Francie Titulky. Horror. út /00 BIJÁSEK 25 Kč / 15 Kč ANDĚL PÁNĚ Nová česká filmová pohádka plná hereckých hvězd vypráví o neposlušném andělovi Petronelovi, kterého Bůh za trest pošle na pozemský svět. Jeho úkolem bude najít a napravit jednoho hříšníka a až se mu to podaří, může se Petronel vrátit zpět do nebes. Hrají: Ivan Trojan, Jiří Bartoška, Klára Issová, Oldřich Navrátil ad. Režie: Jiří Strach. ČR min. Přístupný. Rodinný. út /45 CESTY 25 Kč BLÍZKÝ VÝCHOD IZRAEL O svých cestách po Izraeli, který je kolébkou tří různých kultur, tří náboženství a tří druhů písma, bude vyprávět pan Valentin Laburda. Dozvíte se mnoho zajímavostí ze židovského státu na Blízkém východě, o palestinské samosprávě na území Zaslíbené země a vyvoleném národě v islámském prostředí. Svůj výklad bude pan Laburda, který v této oblasti působil jako delegát cestovní kanceláře, doprovázet množstvím zajímavých diapozitivů kulturních památek, synagog, mešit, lidí a okolní krásné přírody. st /00 BIO SENIOR 20 Kč OLIVER TWIST Oscarový režisér Roman Polanski se scénáristou Ronaldem Harwoodem, společně oživují klasický román Charlese Dickense o mladém sirotkovi, který se přimotá k partě kapsářů. Hrají: Ben Kingsley, Barney Clark, Jamie Foreman a další. VB/Francie/ČR min. Rodinný/Drama. st /30 čt / Kč LOVCI DINOSARŮ Cestovní kancelář Time Safari nabízí lákavou atrakci cestování v čase a lov dinosaurů. Po návratu jedné z expedic se začnou dít divné věci. Obří dinosauří mutanti, kteří se z ničeho nic objeví, jsou vážným nebezpečím pro lidskou civilizaci. Je tedy na čase s tím něco udělat... Hrají: Edward Burns, Ben Kingsley ad. Režie: Peter Hyams. Německo/USA min. Od 15 let. Titulky. Akční sci-fi. čt /00 pá 24 16/ Kč HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR Další pokračování veleúspěšné série o kouzelnickém učni. Harry Potter se tentokrát ocitá na Turnaji tří kouzelníků, jedné z nejpozoruhodnějších a nejriskantnějších čarovných soutěží kouzelnického světa, na které se bude snažit získat nesmírně ceněný Pohár tří kouzelníků. Hrají: Daniel Radcliffe, Emma Watson ad. Režie: Mike Newell. USA min. Dobrodružný. út /30 PROJEKT Kč NA VÝCHOD OD RÁJE Adaptace stejnojmenného románu Johna Steinbecka pá /30 ČESKÝ LEV vypráví o životě kalifornského farmáře Adama Traska a jeho dvou synů. V moderním zpracování biblického příběhu Kaina a Abela se autor snaží dobrat podstaty dobra a zla. Z vlastních synů odpovídá jeho představám jen starší Aron, zatím co mladšího Cala považuje za špatného a zlomyslného. Nedovede rozpoznat na jedné straně pokrytectví a na druhé straně sílu pravého citu. USA min Kč ŠTĚSTÍ Dojemný příběh o křehkém vztahu dvou mladých lidí, jenž postupně přeroste v opravdovou lásku. Hrají: Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška, Bolek Polívka, Simona Stašová, Aňa Geislerová, Zuzana Krónerová, Marek Daniel ad. Režie: Bohdan Sláma. ČR min. Přístupný. Tragikomedie. Změna programu vyhrazena. V ceně každé vstupenky je zahrnuta 1 Kč pro Unii filmových distributorů na Rozvoj české kinematografie. Chcete program kina em? Dejte nám vědět. Napište nám, co byste ve svém kině chtěli vidět: PROJEKT 100 V KINĚ MÁJ UHERSKÝ BROD Projekt 100 je putovní přehlídka význačných filmů, které již dnes patří do Zlatého fondu kinematografie. Cílem tohoto projektu, jehož duchovním otcem je Jiří Králík, je představit kvalitní snímky současných i minulých tvůrců co nejširší veřejnosti. Do kin se tak dostanou filmy, které se v běžné distribuci nevyskytují a zejména mladší generace diváků tak má možnost seznámit se s klasickými díly světové i domácí kinematografie. Letošní ročník, v pořadí již 12., se uskuteční ve více než stovce kin po celé ČR. V kině Máj v Uherském Brodě bude probíhat od února do dubna Tématicky bude navazovat letošní Projekt 100 na minulou Letní filmovou školu v Uherském Hradišti, která se nesla v duchu vzpoury, rebelie, revolty a revolucionářství. V přehlídce se objeví 10 filmů a před každým z nich bude uveden krátký animovaný snímek, letos z dílny kanadských tvůrců. Český divák tak bude mít jedinečnou příležitost seznámit se s tím nejlepším, co v uplynulých 35 letech v Kanadě vzniklo, a to zejména díky aktivitě a ochotě ambasády a kanadských filmových společností, které navázaly úzkou spolupráci s organizátory LFŠ a společně připravují rozsáhlou přehlídku kanadské kinematografie. Tradičně bude také uveden v Projektu 100 zástupce domácí tvorby, letos je to film Vojtěcha Jasného Až přijde kocour, který se v kinech neobjevil dlouhých 35 let. Právě absence starších českých snímků v současné distribuci je hlavním důvodem pro pravidelné zařazování do P 100. Z nových filmových děl se v P 100 objeví film brazilského režiséra Motocyklové deníky, hlásící se k odkazu argentinského revolucionáře Ernesta Che Guevary. Právě tento film, který je pojat jako road-movie dvou mladíků (student medicíny Guevara a jeho kamarád, dosud žijící Alberto Granada) po Latinské Americe, otevřel 7. února přehlídku Projekt 100 v kině Máj. Dalším významným filmovým dílem ze současnosti je belgický snímek Dítě bratří Dardennových, který je obžalobou dnešního konzumního světa. Ze starších titulů to bude irský hudební film Commitments, Dvojí život Veroniky od polského režiséra Krzystofa Kieślowskeho, slavný tvůrce Hvězdých válek George Lucas představí svoji temnou sci-fi THX 1138, Jean-Paul Belmondo si zahraje dobrodruha na útěku v U konce s dechem, od režiséra Elii Kazana je to filmová adaptace románu Johna Steinbecka Na východ od ráje a desítku filmů uzavírají revoltující Kdyby... a legendární Křižník Potěmkin. Organizátorům letošního Projektu 100 se opět podařilo vybrat vysoce kvalitní a hodnotná filmová díla a to i přesto, že už se jedná v pořadí o 12. ročník této významné akce. Původním záměrem totiž bylo uvést v deseti ročnících stovku kvalitních světových i domácích filmů a je jenom dobře, že tato přehlídka pokračuje dál a oko diváka se tak může těšit na další a další filmové skvosty. Program Projektu 100 v kině Máj Uherský Brod: 21/ hod. Na východ od ráje 6/ hod. THX / hod. Commitments 21/ hod. U konce s dechem 28/ hod. Kdyby... 4/ hod. Křižník Potěmkin 11/ hod. Dítě 18/ hod. Až přijde kocour uu

12 Broďanky stále lídrem ligy juniorských florbalistek 1. liga juniorských florbalistek pokračovala 7. turnajem ve Slavkově u Brna. Hráčky 1. AC Uh. Brod nastupovaly z pozice lídra tabulky a po dvou zápasech své vedoucí postavení neztratily. 1.AC UB TJ Znojmo 2:1 Brodský tým podruhé zažil trápení s týmem Znojma, který hraje na konci tabulky. Zmatek v organizaci turnaje neumožnil florbalistám AC rozcvičení, které potřebují, a to poznamenalo celý zápas. Nepřesná střelba, špatné zpracování míčku a nejisté kombinace, to byl hlavní znak zápasu. Vítězství 1. AC proto bylo těsným poměrem 2: 1. Povinné body byly zapsány a tým si mohl oddechnout. Nebylo to slavné vítězství, ale body se počítají. Střelba: Hyráková L., Surá. 1.AC UB Bulldogs Brno 5:2 V prvních dvou zápasech Broďanky hráčky Brna jasně přehrávaly. Třetí hladké vítězství je však nečekalo. Brňanky hrály nesmírně obětavě, rychle a takticky. Toto pojetí jim vyneslo vyhranou první třetinu. O přestávce byly Broďankám doplněny taktické pokyny, které vedly k obratu v zápasu. Po dvou třetinách 2:1 pro Brod. V závěru Buldočky odcházely fyzicky a nabídly týmu 1. AC slušný závěrečný výsledek. Střelba: Surá 2x, Hyráková P., Maršovská, Koníčková. Dnes zvítězila vůle nad technikou a herním mistrovstvím. Nehráli jsme pohledný florbal, ale na to se zítra nikdo ptát nebude. Bez ztráty bodu v turnaji zůstáváme v čele soutěže. Jsme v soutěži nováčky a zkušenější družstva jsme zjevně zaskočili. Daří se a pěkný florbal bychom chtěli předvést brodským fanouškům na domácím turnaji. Ten se odehraje v hale Spartaku Uh. Brod, uzavřel hodnocení trenér brodských juniorek Tomáš Králík. Tomáš Králík Strážníci sportovali Strážníci Městské policie se v minulých dnech zúčastnili halového fotbalového turnaje HANAR CUP v Bojkovicích. Musíme vzdát hold družstvu Městské policie Uherský Brod, neboť odehrálo tři utkání bez jediného hráče na střídání, prohrálo jen s vítězem turnaje a tři zápasy neměly vítěze. Jen 87 sekund vaše bojovníky dělilo od 3. místa, když zástupci města Bojkovice vstřelili vyrovnávací branku. Při vyšším počtu hráču byste jistě dosáhli na mety vyšší, řekl Přemysl Prachař z pořádající firmy. O kvalitě týmu MP Uherský Brod svědčilo i to, že porota sestavená ze zástupců všech mužstev vyhodnotila jako nejlepšího hráče našeho Jiřího Kadlčíka. -es- Výborný začátek druhé poloviny III. ligy basketbalistů = tři vítězství Spartak Uherský Brod BCS Husovice 64 : 56 Zaplněná uherskobrodská hala viděla zajímavý a bojovný basketbal, ke kterému přispěla svým výkonem obě družstva i oba rozhodčí utkání. Obavy trenéra Hladila z nekompletní sestavy se nepotvrdily, domácí začali výborně, z dálky se trefoval Jirka Dorazil a domácí vedli až o 10 bodů. Ke konci poločasu však hosté dokázali korigovat, ve třetí čtvrtině pak brodský náskok úplně zlikvidovat. Rozhodlo se v obraně, kterou domácí v posledních 10 minutách výrazně zlepšili a vytěžili z ní několik rychlých protiútoků. K tomu se z dálky chytil Jirka Kratěna a Broďané prokázali i více vůle po vítězství. Trojice hráčů z perimetru M. Kán, J. Dorazil a J. Kratěna odehrála zápas s minimem střídání a potvrdila vynikající fyzickou kondici, pod košem zaslouží absolutorium zkušení Floreš s Mikušovičem. Body Uh. Brodu: J. Kratěna 20, M. Kán 14, J. Dorazil 13, I. Mikušovič 10, J. Floreš 7. Spartak Uherský Brod Tesla Brno 69 : 48 Ospalé nedělní utkání bylo rozhodnuté už v poločase, hostující Tesla Brno působila odevzdaným a nebojovným dojmem. Dobrou obranou a rychlým zakončením trestali domácí ztráty míčů hostí a rychle si vypracovali dvacetibodový náskok, který s přehledem kontrolovali. V dresu domácích podal velmi dobrý výkon zázračně uzdravený Lukáš Kratěna. Body Uh. Brodu: J. Kratěna 18, L. Kratěna a P. Milčák po 12, I. Mikušovič 11, J. Dorazil 8, M. Kán 6, R. Pektor 2. Slávia Kroměříž Spartak Uherský Brod 60 : 73 Na obou stranách hrály zpočátku prim obrany, střelci se nemohli chytit, počet faulů na obou stranách dokonce několik minut převyšoval počet bodů. Po celý zápas vedl hostující favorit, nikdy však o více než o 5 bodů, bodově jej držel především Floreš a místy i druhý zkušený pivot Mikušovič. Rozhodnutí přinesl až závěr, ve kterém hosté dokázali nahradit svého vyfaulovaného kapitána J. Kratěnu, zatímco klíčový domácí střelec Mikšík střídat nemohl a v závěru mu nutně musely chybět síly. Důležité trojky hostů trefoval Mrlík, další body přidal znovu Floreš a Brod se radoval z již 13. výhry v této sezoně ze 14 odehraných utkání ve 3. lize mužů. Body Uh. Brodu: J. Floreš 19, J. Kratěna 18, M. Mrlík a I. Mikušovič po 12. Další utkání čekají uherskobrodské 18. února ve Zlíně a 19. února ve Valašském Meziříčí. -jj- Statistiky Centra pohybových aktivit Delfín roku 2005: Celkový počet návštěvníků: osob V přepočtu na provozní dny je průměrná návštěvnost 710 osob/den Nejvíce o letních prázdninách: osob Vstup na zdravotní pojišťovny: osob Zajímavou statistikou je celkový počet permanentek u veřejnosti: ks, tj. nejhledanější artikl zboží, který využívají především firmy a organizace z různých fondů pro své zaměstnance. Uzávěrka dalšího čísla, které vyjde , je Své příspěvky můžete dávat do redakce, na podatelnu MěÚ, vrátnici DK nebo posílat em na adresu BRODSKÝ ZPRAVODAJ - vydává město Uherský Brod jako čtrnáctideník. Registrační číslo MK ČR E Řídí redakční rada: Stanislav František Zápeca, Markéta Gajdůšková, PhDr. Hana Všetečková, Hana Krajčová, Eduard Pěgřímek, PhDr. Irena Krejsová, Radek Šustek, Soňa Kunčarová. Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Scan, Sazba, Grafická úprava, Web: :-* ForMyD., tel.: Osvit, Tisk: EUROtisk, tel.: uv

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha 10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha Propozice : Pořádající oddíl : HC Slavia Praha Datum konání : 10 12. dubna 2015 Čas : Zahájení a zakončení turnaje dle rozlosování viz.rozpis utkání. Pořadatel

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Otrokovice, 30. 4. 2013 Filip Pastuszek CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ (připravovaný projekt) Projekt Zlínského kraje pro podporu přírodovědného a technického vzdělávání Zdroj:

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001 HC DUKLA JIHLAVA propozice turnaje v ledním hokeji MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník Ročníky nar. 2000 / 2001 Turnaj pořádán ve spolupráci s Krajským svazem ČSLH Legendární trenér Jaroslav Pitner Legendární

Více

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Výkonný výbor regionálního sdružení ČSTV Vsetín Z Á P I S č. 1 ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Schůze byla zahájena v 15.40 hodin. Schůzi zahájil

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

A. Všeobecná ustanovení

A. Všeobecná ustanovení A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel kvalifikace: ONDRÁŠOVKA a.s., FAČR, SKFS Petr Lacina manažer sportovních projektů Telefon: 725 800 114 e-mail: ondrasovkalacina@seznam.cz, ondrasovkalacina@email.cz

Více

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku.

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku. GOALBALL 1. Období leden až červen 2013 pravidelné tréninky každé úterý od 18 do 19 hodin na Základní škole genpor. Františka Peřiny v Praze na tento pronájem nám přispěla Nadace Českého rozhlasu účast

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006 pořádaného OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice 5. ročník: BYŠKOVICE CUP 06.06.2015 Pořadatel : Termín : 6. června 2015 Čas : 09:00 14:15

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

23. 24. 5. 2009. 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji

23. 24. 5. 2009. 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. pořádá ve dnech 23. 24. 5. 2009 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji konaný pod záštitou hejtmana Jihomoravského

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK 17.6.2015 Na Mistrovství Evropy žen v sedmičkovém ragby bylo nominováno 12 reprezentantek: Barbora Bendová (RC JIMI Vyškov) Pavlína Čuprová (RC JIMI Vyškov) Klára

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace:

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace: P R O P O Z I C E národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník Všeobecné a technické informace: 1. Propozice k národnímu finále NK v házené vycházejí z manuálu

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 211 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 42/III./211 schvaluje zprávu o činnosti Rady města Kunovice od

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Přítomni: 13 členů zastupitelstva Omluveni: p. Symerský,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

3. 5. června 2013 Kemp PECKA Královéhradecký kraj

3. 5. června 2013 Kemp PECKA Královéhradecký kraj Preventan Cup 2012/2013 PREVENTAN CUP CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE VYBÍJENÉ Propozice Republikového finále AŠSK ČR Záštitu převzal Ing. Josef Táborský, člen Rady Královéhradeckého kraje 3. 5. června

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE ZÁKLADNÍ INFO Pro pravidelné účastníky nemusíme představovat - jedná se o tradiční florbalové posezónní setkání florbalistů v České Lípě s řadou doprovodných akcí a jedinečnou

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 3. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY. Vzdělávací agentura Kroměříž. a podpora odborného vzdělávání. úterý 10. února, zahájení v 09:00 h.

ORGANIZAČNÍ POKYNY. Vzdělávací agentura Kroměříž. a podpora odborného vzdělávání. úterý 10. února, zahájení v 09:00 h. ORGANIZAČNÍ POKYNY 1. Účastnický poplatek: 900,- Kč, vč. 21% DPH 2. Prosím, abyste přiloženou návratku po vyplnění, naskenovali a odeslali na mailovou adresu: j.herodes@tiscali.cz 3. Poplatek uhraďte na

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/5 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, Mgr. Zdeňka Cibulková, Ing. Petr Máška, MUDr. Jana Kalousová - Jansová, p. Miloslav Václav, PaedDr. Jiřina Ledvinková, JUDr. Jana Zejdová, pí. Irena

Více

Brejk Peru (název země ze které je klub) Liga Mezinárodní poháry

Brejk Peru (název země ze které je klub) Liga Mezinárodní poháry BREJK Zamyslel jsem se jak by šel vylešit levý sloupec, proto ať se zlepší viditelnost reprezentace a mezinárodních pohárů. Pokud si všimnete, tak hlavní změnou je přidání do levého sloupečku centrála

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více