Centrum celoživotního profesního vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum celoživotního profesního vzdělávání"

Transkript

1 V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ú n o r č í s l o 3 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Návštěva ministra Škromacha Centrum může přijímat první studenty Zprávy z Rady města Informace ze středních škol Labutí ohlédnutí Nostalgická jízda vlaku Stacionář Slunečnice Program Domu kultury Program kina Máj Kulturní tipy Sport Centrum celoživotního profesního vzdělávání J. A. Komenského a Středisko celoživotního vzdělávání Slováckých strojíren, a. s., bylo otevřeno. Slavnostního zahájení provozu střediska, které bude sloužit odborným školám a firmám Zlínského kraje, se zúčastnila řada významných hostů. Pozvání přijali představitelé Zlínského kraje a Uherského Brodu, starostové měst a obcí regionu, děkani Strojní fakulty VUT Brno a Technologické fakulty zlínské univerzity, ředitelé středních škol kraje, ředitelé úřadů práce Zlínského kraje, zástupci ministerstva práce a sociálních věcí stejně jako zástupci místních firem a další hosté. Pevně věřím, že toto centrum přinese našemu regionu hodně užitku, protože podporuje spolupráci školy a průmyslového podniku a zároveň zde bude místo pro podporu vzdělanosti veřejnosti, vyjádřil se hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš. Podle jeho dalších slov ukazuje tento projekt, že v Uherském Brodě umíme využít možností financování, které nám dává členství v Evropské unii. Vznik centra byl umožněn také díky prostředkům ze Strukturálních fondů EU, které byly získány hlavně díky řediteli Slováckých strojíren Jiřímu Rosenfeldovi a řediteli SPŠ Rostislavu Šmídovi. Firmy mají často nedostatek kvalitních absolventů s praxí. Díky spolupráci s průmyslovým podnikem se zde studentům nabízí získání potřebných zkušeností využitím mo- dokončení na straně 2

2 dokončení ze strany 1 zovaných učeben a nezbytné zázemí. Právě špičkové vybavení těchto učeben je to, co dělá z nového vzdělávacího centra středisko, které nemá ve Zlínském kraji a možná ani v naší republice obdoby. Především odborníci ocení moderní přístroje a zařízení k výuce programování CNC techniky, automatizace a mechatroniky. Zaujmou také nové laboratoře metrologie, programování a diagnostiky počítačové techniky nebo simulace inteligentních instalací budov. Zájem o vzdělávání v novém středisku je ze strany firem regionu velký. Například během prvních dvou let projektu je zde naplánováno pro Slovácké strojírny, a.s. již 82 vzdělávacích programů, jimiž by mělo projít více než tisíc zaměstnanců. -es- derních strojů podniku pro výuku, řekl o důležitosti vzniku centra náměstek hejtmana Josef Slovák, který má na starosti školství. Radost nad otevřením tohoto centra vyjádřil také starosta Ladislav Kryštof, který podotkl, že Uherský Brod má v oblasti vzdělávání na co navazovat a myšlenky J. A. Komenského jsou zde stále živé. Obě vzniklé instituce sídlí v nově zrekonstruované budově v areálu akciové společnosti Slovácké strojírny. Budou ho využívat ze 60 % Slovácké strojírny, o zbývajících 40 % se podělí Střední průmyslová škola a další firmy. V bezbariérově řešeném objektu se nachází celkem pět speciali- Návštěva ministra Škromacha V pondělí 6. února navštívila naše město delegace v čele s ministrem práce a sociálních věcí a místopředsedou vlády Zdeňkem Škromachem. Hosté navštívili Českou zbrojovku a Zevetu Bojkovice a absolvovali setkání se zástupci místních firem. Na pořad jednání přišla především problematika zaměstnanosti v regionu a perspektivy další výroby. Poté je již čekala beseda se seniory v domě s pečovatelskou službou. Kromě ministra na otázky obyvatel domu odpovídali také starosta Uherského Brodu Ladislav Kryštof, poslanci Parlamentu ČR Josef Smýkal a Antonín Seďa a kandidát do Senátu a předseda Krajské rady zdravotně postižených Jan Uherek. V úvodu ministr Škromach krátce pohovořil o sociální oblasti a připravovaném zákoně o sociálních službách. Slíbil větší přísun peněz do této oblasti stejně jako úpravu zákona o výši životního minima a důchodovou reformu. Ale důchodci chtěli využít příležitosti, že mají mezi sebou ministra, a zahrnuli ho záplavou otázek. Zajímalo je určování výše starobního důchodu, rozdíly mezi výší důchodů v jednotlivých letech, boj proti kouření, možnosti navyšování důchodů i výhledy do budoucna. Podobných besed i setkání s komunálními politiky se účastním vždy rád a názory a připomínky lidí jsou pro mne mnohdy inspirací při rozhodování o úředních věcech, řekl ministr Škromach. Starosta Kryštof připomněl, že lidé se dožívají stále vyššího věku a s touto skutečností je třeba počítat. Podle jeho slov už nyní chybí v našem městě domov důchodců s celodenní péčí. Toto zařízení začneme připravovat v příštím roce. Mělo by stát v prostoru dnešních koupelek, čímž by v tomto prostoru vznikl komplex sociálních zařízení. -es- B-TEL, s. r. o. výpočetní technika mobilní telefony dobíjecí kupony počítačová herna přístup k Internetu U Fortny 1344, Uherský Brod, tel.: , v

3 Denní stacionář Slunečnice Město Uherský Brod a Dům kultury Vás srdečně zvou na IX. reprezentační ples Města Uherský Brod a Domu kultury, který se koná v sobotu 18. února 2006 od hod. ve všech prostorách Domu kultury. Program: Taneční obor ZUŠ Klub společenského tance ze Zlína zatančí standardní tance a Karibic Pod jednou střechou denního stacionáře Slunečnice, který se nachází v nově zrekonstruovaných prostorách bývalých dílen zvláštní školy, fungují v současné době dva projekty Oblastní charity v Uherském Brodě. Je to Domovinka denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené a Terapeutická dílna sv. Justýny denní stacionář pro osoby s kombinovaným postižením. Tyto projekty jsou spolufinancovány evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR a v rámci finanční podpory vybraným projektům z prostředků Evropské Unie. Na financování obou projektů se podílí také město Uherský Brod v rámci dotačního programu a řada sponzorů a drobných dárců. Domovinka slouží především lidem, kteří v důsledku Alzheimerovy nemoci či jiné demence, ale i pro svůj věk, zdravotní postižení nebo sociální situaci nemohou žít zcela samostatně. Ve spolupráci s rodinou chceme umožnit klientům co možná nejdelší setrvání v domácím prostředí, a tak oddálit ústavní pobyt, shrnuje její vedoucí Jarmila Kubáňová. Projekt také zajišťuje na základě dohody s rodinou dopravu klienta, stravování, pomoc při péči o hygienu, prostřednictvím CHOPS Uherský Brod provádí ošetřovatelské služby a pedikúru, reminiscenční terapie s nácvikem soběstačnosti a běžných denních úkonů, procvičování krátkodobé paměti s využitím staropaměti, kondiční cvičení a mnoho dalších aktivizací. Nabízí poskytnutí úlevy pečujícím rodinám či osobám blízkým, podle individuálních schopností klientů také účast na akcích Centra seniorů. Většina těchto aktivit je určena také pro klienty Terapeutické dílny, kteří se navíc ve větší míře než senioři věnují pracovní terapii, muzikoterapii a canisterapii. Provoz v zařízení, které vytvořilo i dvě nová pracovní místa, je v pracovní dny od 7.00 hod hodin. -es- Seznam firem Uherskobrodska w w w. u b. c z R e g i s t r a c e z d a r m a Hrají: Nova Band, taneční skupina z Brna DJ Jerry Strýci cimbálová muzika Připravena je bohatá tombola Ples slavnostně zahájí starosta města a ředitel Domu kultury Předprodej vstupenek je v Galerii DK Panský dům Environmentální vzdělávání má zelenou Poskytnutí dotace pro projekt Zelená pro Zlínský kraj environmentální vzdělávání jako cesta k udržitelnému rozvoji potvrdili svým podpisem hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš a ředitel odboru vnějších vztahů Ministerstva životního prostředí ČR Jakub Kašpar. Vzdělávací projekt uspěl mezi 41 projekty podanými v rámci druhého kola výzvy Operačního programu rozvoje lidských zdrojů na ministerstvo a během dvou let přinese do kraje asi 14 milionů korun do oblasti environmentálního vzdělávání a rozvoje vzdělávacích středisek. Od projektu si slibujeme, že pomůže rozvinout funkční systém vzdělávání v oblasti péče o naši krajinu a život v ní, uvedl hejtman Libor Lukáš. Partnerem projektu podaného Zlínským krajem je pět neziskových organizací a dvě města. Jedním z partnerů je uherskobrodská ZO ČSOP 63/01 Centaurea. Celkem 72% dotace poskytne Evropský sociální fond, 24% státní rozpočet a 4% uhradí Zlínský kraj. w

4 Zpráva z 86. schůze Rady města Uherského Brodu dne mimořádné RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM schvaluje předložené bytové záležitosti. RM doporučuje ZM schválit dostavbu bytových domů v bloku I severozápadním označených pod písmeny A, B, C, D na sídlišti Olšava v Uherském Brodě na pozemcích p. č. 3584/8, 3584/71 v k. ú. Uh. Brod firmou ZFP, s. r. o., Na Řádku 8, Břeclav a zároveň prodej a pronájem těchto pozemků v souladu s podmínkami uvedenými v předloženém záměru. RM schvaluje uzavření dodatku č. 17 k Mandátní smlouvě ze dne mezi městem Uh. Brod a spol. REGIO UB, s. r. o., týkající se úpravy počtu spravovaných bytů z 512 na 510 od RM schvaluje plán schůzí RM a zasedání ZM na první pololetí roku RM schvaluje ceník za reklamu v Brodském zpravodaji dle předloženého návrhu. Zpráva z 87. schůze Rady města Uherského Brodu dne mimořádné RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM doporučuje ZM schválit uzavření Dohody o podmínkách zřízení stavby Silnice II/490 a III/49027: Uherský Brod, okružní křižovatka u Kollera č. 247/05 mezi městem UB a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o., dle předloženého návrhu a pověřit místostarostu Ing. Josefíka podpisem dohody. 1. RM schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství a spolupráci za účelem zajištění realizace projektu Zlínského kraje Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů ve Zlínském kraji mezi městem UB a Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, Zlín, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města Ing. Kryštofa podpisem smlouvy. 2. RM schvaluje navýšení počtu zaměstnanců MěÚ o jedno pracovní místo a stanovuje celkový počet zaměstnanců města zařazených v městském úřadu na 161. RM doporučuje ZM schválit prodloužení platnosti usn. ZM č. 333/Z19/05 ze dne do RM schvaluje předložené majetkové záležitosti. RM schvaluje předložené bytové záležitosti. Zpráva z 27. zasedání Zastupitelstva města Uherského Brodu dne x 1. ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM. 2. ZM bere na vědomí plán schůzí RM a zasedání ZM na 1. pololetí roku ZM schvaluje předložená rozpočtová opatření. ZM schvaluje rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu pro rok 2006 s následujícími pravidly: hospodaření města se řídí objemem příjmů a výdajů rozpočtu platného pro rok 2005, výdaje lze čerpat max. do výše 1/12 celkové roční částky v každém měsíci období rozpočtového provizoria. ZM schvaluje Zřizovací listiny Sboru dobrovolných hasičů Uherský Brod, Uherský Brod Těšov a Uherský Brod Havřice. ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města ze dne mezi městem Uherský Brod a Oblastní charitou Uherský Brod v předloženém znění. 1. ZM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města občanskému sdružení CEPR Uherský Brod zastoupenému Mgr. Rastislavem Jankulou, IČ , ve výši ,- Kč. 2. ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města mezi městem Uherský Brod a o. s. CEPR Uherský Brod v předloženém znění a pověřuje místostarostu p. Zápecu podpisem smlouvy. ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2005 mezi městem Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, zastoupené místostarostou Ing. Pavlem Josefíkem, a TJ Sokol Uherský Brod, Svat. Čecha 1137, Uherský Brod, IČO , zast. Ing. Jiřím Krejčiříkem, starostou, o změně způsobu využití veřejné finanční podpory na rok 2005, a pověřuje místostarostu Ing. Josefíka podpisem dodatku. 1. ZM ukládá místostarostovi Ing. Josefíkovi zajistit vypracování studie rekonstrukce objektu SOU na Mariánském náměstí pro potřeby ZUŠ. 2. ZM, v případě navrácení komplexu budov po bývalém stavebním učilišti na Mariánském náměstí zpět do majetku města, schvaluje jejich následné přidělení (mimo tělocvičnu) pro potřeby ZUŠ v Uh. Brodě. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje výkup pozemků p. č. 1151/1 o vým. 479 m2, p. č. 1202/4 o vým. 533 m2, p. č. 7444/6 o vým. 57 m2 v k. ú. Uh. Brod za cenu úřední (dle ZP). Město Uherský Brod ponese náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy, vkladem vlastnického práva do KN a vyhotovením znaleckého posudku. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje výkup pozemku p. č. 7455/27 o vým. 188 m2 v k. ú. Uh. Brod za cenu úřední (dle ZP). Město Uherský Brod ponese náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy, vkladem vlastnického práva do KN a vyhoto- -vením znaleckého posudku. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání v usnesení č. 469/Z26/05 ze dne neschvaluje snížení kupní ceny z ,- Kč na ,- Kč a - schvaluje následující změnu: text manž. Romaně a Věře Bočkovým id. 1/2 a Dagmar Motyčkové id. 1/2 se ruší a nahrazuje textem manž. Romaně a Věře Bočkovým id. 2/3 a Dagmar Motyčkové id. 1/3. ZM po seznámení se s návrhem RM schvaluje prodej části o vým. 7 m2 (dle GP nová p. č. st. 5271/3) z pozemku p. č. 1753/29 v k. ú. UB p. Petru Borákovi. Kupní cena 800,- Kč/m2. K uzavření kupní smlouvy kupující doloží geometrický plán na oddělení zastavěné části pozemku a uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy a vkladem do KN. Pokud vinou žadatele nedojde k uzavření kupní smlouvy do 1/2 roku od přijetí usnesení v ZM, pozbývá toto platnosti. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje prodej části cca 22 m2 (zastavěná plocha pod garáží), vše z pozemku p. č. 5762/52 v k. ú. UB p. Karlu Mrázkovi. Podmínky: do doby restituce církevních majetků bude uzavřena budoucí kupní smlouva s městem UB i církevní organizací, žadatel doloží k uzavření kupní smlouvy geometrický plán na oddělení zastavěné plochy, znalecký posudek a uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy a vkladem do KN, kupní cena dle znaleckého posudku a Pravidel v době realizace prodeje. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje prodej budovy čp. 86 včetně pozemku p. č. st. 710 o vým. 174 m2 v k. ú. Těšov za cenu smluvní ,- Kč MUDr. Miriam Navrátilové. Žadatelka uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem do KN. Pokud vinou žadatelky nedojde k uzavření kupní smlouvy do 1/2 roku od přijetí usnesení v ZM, pozbývá toto platnosti. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání neschvaluje výkup budovy občanské vybavenosti bez čp. (původní čp. 227) na pozemku p. č. 688 včetně pozemku p. č. 688 v areálu hasičské zbrojnice v Havřicích za navrhovanou kupní cenu ,- Kč. dokončení příště

5 Nostalgická jízda V sobotu 25. února vyjede opět Pod vrcholky Bílých Karpat zvláštní vlak tažený parní lokomotivou. Parní lokomotiva Rosnička z Olomouce, která pojede letos, je zajímavá hned dvěma událostmi. V loňském roce získala její posádka cenu Grand Prix Budapest na mezinárodní soutěži posádek parních lokomotiv a lokomotiva letos slaví své padesátiny, shrnul Martin Šůstal z Krajského centra osobní dopravy a přepravy ČD Zlín. Zvláštní vlak v trase Olomouc Přerov Otrokovice Uherské Hradiště Uherský Brod Bojkovice Slavičín (Hrádek na Vlárské dráze) Bylnice vyjede z výchozí stanice v 8.30 hod. Do Uherského Brodu by měl dorazit dopoledne v hodin, dobere zde vodu a v hodin vyrazí směrem k Újezdci u Luhačovic. Další zastávky v našem regionu budou v Šumicích, Nezdenicích, Záhorovicích, Bojkovicích, Pitíně a Hostětíně. V Bylnici bude lokomotiva otočena na ruční točně. Za příznivých okolností zaveze své cestující až do pohraniční stanice Vlárský průsmyk. Na zpáteční cestě přijede zvláštní vlak do našeho města v hodin, do dočerpání vody do lokomotivy bude odjíždět zpět do Olomouce v hodin. Souprava bude sestavena z patrové jednotky a historických vozů dřeváků. Mezi nimi bude i stylový bufetový vůz pro zajištění úplné pohody zimního výletu. Součástí vlaku bude i další nevšední lokomotiva jedna z olomouckých Bardotek (pojmenovaná podle svého klenutého popředí jménem slavné herečky B.B.). -es- Maryša bratří Mrštíků V minulých dnech obdržela herečka Slováckého divadla v Uh. Hradišti ocenění kritiků Největší z pierotů za herecký výkon ve hře Maryša, kterou napsali bratři Mrštíci. Ani po 112 letech od jejího prvního uvedení hra nezevšedněla. Hrají ji ochotníci a je stálicí i na profesionálních scénách. Ale jak to bylo s Maryšou doopravdy? Letos by se Maryša dožila 139 let (byla narozena v roce 1867), vlastním jménem Maryša Horáková. Jako dvacetiletá dívka na vdávání byla nabídnuta svým otcem Felixi Turkovi (Vávrovi) za manželku. Ten ovdověl a doma mu zůstaly tři malé děti. Když seděl v hospodě s hospodářem Horákem (Lízalem), stěžoval si, že mu doma chybí ženská ruka. Horák na to řekl: Tož si vezmi našu Maryšu. Jenže ta měla svou lásku Šimona Petláka (Francka) a nebyl to vůbec chudobný mládenec. Maryša se sňatku s Turkem bránila. Byl o 15 let starší, hrubé povahy a k tomu měl doma tři malé děti. Ale slovo dané otcem se muselo splnit. Šimon (Francek) rukoval na vojnu, ale ještě se horoucně s Maryšou rozloučil. Později Maryša vzpomínala na svůj svatební den. Tetička Stróhalka mne strojila, sama jsem nebyla teho schopná. Družička se za mne u rodičů odprosila a poprosila o požehnání. Já jsem nevnímala, co se kolem mne děje. Rodiče požehnali a jelo se na voze do kostela. Pořád sem enom plakala. Ženich byl zticha. Po oddavkách jsem se trochu uklidnila. Bohu poručeno. Paní Marie Žáčková, Maryšina dcera, po letech vzpomínala, jak ji pan Mrštík pozval i s maminkou do Klobouk na představení těšanského dramatu. To se dávalo tenkrát poprvé. Přijeli pro nás, maminka byla v kroji. Vedle ní seděl pan Alois Mrštík. Když přišel konec dramatu, jak četníci odváděli Maryšu, říkám mamince: Rozumíte tomu, mami? Ne, co su já nejaká vražednica? Dyť to byl váš tata a měla sem ho nakonec ráda. Na to se už víckrát nebudu hledět a do divadla už nepudu. Takže žádná otrávená káva, žádná nenávist. Ono se také říkalo, že Mrštík měl Maryšu rád. Ta mu tajnou lásku nemohla opětovat, a tak se z toho vyvinulo drama. Ať už je pravda jakákoliv, drama Maryša v nás zůstává takové, jak ho bratři Mrštíci napsali krásné, jímavé a působivé. Ivona Konečná Slovácké strojírny, a. s., Uherský Brod, oslaví letos 55. výročí zahájení výroby. K této příležitosti vedení a.s. společně s Odborovou organizací uspořádají setkání všech zaměstnanců, kteří odešli z a. s. do starobního nebo plného invalidního důchodu. Setkání se uskuteční v Domě kultury Uherský Brod dne od hod. Žádáme zájemce, aby se písemně přihlásili na adrese: ZO OS KOVO Slovácké strojírny, a. s., Nivnická 1763, Uherský Brod, nejpozději do a uvedli své jméno, příjmení a rok odchodu do důchodu. Na později podané přihlášky nebude brán zřetel. Vážení rodiče a přátelé našeho domečku, při příležitosti květnových oslav 40. výročí založení DDM v Uherském Brodě uspořádáme výstavu: BYL JEDNOU JEDEN DOMEČEK. Aby výstava co nejlépe dokumentovala historii a vývoj naší činnosti, prosíme o laskavé zapůjčení jakýchkoliv dokumentů, předmětů a fotografií vážících se k naší mimoškolní zájmové činnosti ve městě. Materiály, které budete ochotni zapůjčit, předejte osobně nebo prostřednictvím vašich dětí do recepce DDM (Přemysla Otakara II. č. 38, tel.: ) nejpozději do 30. dubna Po ukončení výstavy budou zapůjčené exponáty v pořádku vráceny. Soňa Kunčarová, ředitelka DDM y

6 Základní škola Na Výsluní je mezinárodně certifikovanou institucí u International Education Society, London V minulém školním roce naše škola využila nabídky společnosti Internetional Education Society Ltd. (nezávislá společnost se sídlem v Londýně) stát se pilotní školou mezinárodního projektu CERTI- FIKATE IES v daných kritériích, kterými jsou inovace a kvalita výuky, vybavení školy, úspěchy žáků a netradiční akce školy. Mezinárodní IES certifikát mohou žáci absolventi naší školy získat, přičemž tento certifikát ideálně doplňuje vysvědčení vydané školou. Po zpracování požadované rozsáhlé agendy a zaslání k expertize jsme byli v dubnu 2005 seznámeni se stanoviskem expertní komise. Naší škole byl přidělen rating CC, tzn. Instituce s pevným postavením na vzdělávacím trhu. Získání certifikace naší školy má za cíl upoutat pozornost zejména rodičovské veřejnosti, zvýšení kreditu školy na tuzemské i mezinárodní scéně. Z rozhodnutí Krajského úřadu ve Zlíně byla naše škola vybrána mezi ostatními školami na Uherskobrodsku jako škola, která bude v budoucnu zajišťovat přípravu dětí se státní příslušností k jinému členskému státu Evropské unie k začlenění do základního vzdělávání. Znamená to, že pokud k nám přihlásí rodič cizinec své dítě, budeme pro něj poskytovat službu jazykové přípravy dítěte na začlenění do českého prostředí a českého jazyka. K tomuto účelu jsou již nyní vybrány dvě vyučující pro odborné studium a přípravu na tuto náročnou práci. Od září roku 2002 zahájila naše základní škola cestu přípravy nadaných žáků ve specializovaných třídách s rozšířenou výukou cizích jazyků a dnes v souvislosti s vývojem evropské společnosti víme, že tato cesta má své opodstatnění a hlavně budoucnost. Ráda bych proto již nyní nabídla rodičům dětí současných 5. tříd možnost přihlásit je od školního roku k výuce v naší jazykové třídě. Základní informace můžete získat na osobní návštěvou školy i telefonicky. PaedDr. Dagmar Bistrá Střední škola COPt přivítala hejtmana Hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš navštívil na sklonku ledna Českou zbrojovku, a. s., a při této příležitosti se přišel podívat na jedinou komplexní puškařskou školu v České republice. Žáci se pochlubili svými výrobky, které připravují na světovou výstavu IWA v Norimberku. Výrobky školy ho velmi zaujaly a ve svém projevu k vedení školy a k vedení ČZ, a. s., vyzdvihl snahu školy o co nejlepší prezentaci u odborné veřejnosti. Potěšující je i návštěva celého vedení ČZ, a. s., na škole a jejich zájem o velmi úzkou spolupráci se školou. To potvrdil hned v úvodu personální ředitel Ing. Koníček. Akci byl rovněž přítomen předseda Asociace prodejců a výrobců zbraní a střeliva pan Fulín, který zhodnotil vysokou odbornou úroveň školy, a to hlavně ve vztahu k nejlepším puškařským školám EU. Ředitel školy Mgr. Milan Pechal provedl hosty novými prostorami domova mládeže a otevřel novou střelnici pro žáky školy, která však v nejbližší době bude sloužit i pro veřejnost. Hejtmanovi se střelnice rovněž líbila a sám si ji vyzkoušel. Na závěr zdůraznil, že tato škola patří k chloubám Zlínského kraje a popřál jí hodně úspěchů na světové výstavě IWA v Norimberku. COPt z Výrobu valentýnských svíček a dárečků si vyzkoušely děti na Základní škole Mariánské náměstí. Kde na to mají školy brát cestičku k blahodárnému zdroji financí si svým aktivním přístupem vyšlapala SOŠ v Uherském Brodě již před pár lety. Během tří let zrealizovala 3 projekty v rámci SIPVZ (Státní informační politika ve vzdělávání). V pořadí třetí projekt na téma Člověk a životní prostředí byl prezentován jeho tvůrci na ekologickém semináři dne v budově SOŠ. Kromě zúčastněných učitelů přírodovědných předmětů přijali pozvání rovněž Mgr. Radek Maca z MŠMT, Pavel Vrba z Krajského úřadu Zlínského kraje a RNDr. Vlasta Valehrachová z NIDV (Národní institut dalšího vzdělávání) ve Zlíně. Již zkušení autoři projektů PaedDr. Josef Rydlo a Mgr. Libor Švardala se podělili se svými kolegy z jiných škol o know-how nutné k realizaci projektu a k získání potřebné dotace. Svou prezentací rozvojového programu MŠMT Projekty škol pootevřeli dveře pro podobné aktivity i ostatním školám. Velkou motivací pro podávání projektů se stala práce s interaktivní tabulí, kterou škola zakoupila z dotací MŠMT. Účastníci semináře si kromě mnoha podnětů odnesli výukový CD ROM s názorným a graficky velmi zdařilým zpracováním učiva ekologické výchovy. Velkou pomůckou je pro vyučující nepřeberné množství odkazů na funkční webové stránky a případné referáty, což ušetří učitelům zdlouhavé vyhledávání na internetových stránkách. Součástí projektu byl také průzkum trhu v oblasti výukového softwaru a výsledek této činnosti mohou uživatelé taktéž zhodnotit na zmiňovaném CD ROMu. Využitelnost a smysluplnost tohoto výukového programu v praxi již vyzkoušela naše partnerská škola ve Stěžerech u Hradce Králové a na webových stránkách naší školy (www.sos-ub.cz) je tento materiál k dispozici každému z vás. Z rozjetého vlaku prý nelze vystoupit, a tak máme očekávat, že SOŠ nezpomalí nastartované tempo a za rok se s něčím novým opět přihlásí. SOŠ Uherský Brod

7 Dům kultury Uherský Brod Pamětní síň JUDr. Václava hraběte z Kounic stálá expozice Galerie DK Panský dům do út VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ FOTOKROUŽKU DOMU KULTURY foyer Domu kultury do ne VÝSTAVA JAN ČERNÝ A RADIM ČERNÝ OBRAZY Galerie DK Panský dům 10 Kč, 5 Kč V galerii Panský dům vystavují Jan a Radim Černí st pá st pá POZOROVÁNÍ SATURNU Hvězdárna DK středa hod. pátek hod. 10 Kč so IX. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA A DOMU KULTURY Hraje skupina NOVA BAND, DJ JERRY. Program: balet ZUŠ, ukázky Klubu společenského tance při taneční škole Mědílek Zlín. velký sál DK hod. 150 Kč čt PAVEL FAJT Koncertní sólo Drum Trek, které zní jako celá regulérní kapela. S bicími nástroji, perkusemi, elektronikou a hračkami a vlastním hlasem provádí nemožné. malý sál DK hod. 100 Kč pá SPRÁVNÁ STRANA Koncert brodské rapové skupiny. malý sál DK hod. ne FAŠANKOVÁ OBCHŮZKA Tradiční obchůzka městem ve hod. od DK. Pochovávání basy v hod. před DK po KYTICE Už 150 let je Kytice K. J. Erbena pokladem české literatury. Je na každém z nás, aby ten poklad našel. Tvůrci inscenace se o to pokusili. Objevit jej nejen pro sebe, ale i pro mladou generaci. Jejich záměrem bylo, aby jej spatřily nejen jejich oči, ale aby pronikl do jejich srdcí. Hudební inscenace v podání Divadla Špílberg Brno. Hudba: Jan Zrzavý. velký sál DK hod 35 Kč Ř á d k o v á i n z e r c e Hledám práci na odpoledne a na víkendy - ve všední dny od hod. Úklid kanceláří, pomocné práce na stavbách, sečení trávy vašimi nástroji, rytí zahrad, záskok jako řidič - ŘP sk.a,b,c - 4 roky praxe v mezinárodní nákladní dopravě. Prosím nabídněte. Kontakt v odpoledních hodinách Klub Energy Uherský Brod, Městská poliklinika, tř. Partyzánů, 3. patro, dveře 312, přijímá žádosti na školení výuky měření přístrojem Supertronik a na školení výuky reflexních masáží. Informace na tel Prodám kvalitní včelí med různých druhů (pastovaný, květový, lesní, slunečnicový). Tel ve večerních hodinách. Vernisáže výstavy Jana a Radima Černých se zúčastnila téměř stovka milovníků umění nejen z Uherského Brodu, ale i z Uh. Hradiště a ze Slovenska, mezi nimi nechyběl ani starosta Uherského Brodu Ing. Ladislav Kryštof nebo starosta Uh. Hradiště Ing. Libor Karásek. V pátek 3. února 2006 byla v galerii Panský dům otevřena výstava obrazů, kreseb a grafik Jana a Radima Černých z Podolí. Zatímco Jan Černý vystavuje v naší galerii již podruhé, jeho syn Radim v Uherském Brodě debutuje. Jan Černý na jubilejní výstavě (k 55. narozeninám) představuje vedle své tradiční figurální tvorby také krajinomalbu, soubor abstraktních obrazů a grafik. Syn Radim se uvedl uherskobrodské veřejnosti souborem grafik a kreseb se silným emotivním akcentem. Výstava otce a syna Černých zaujme i laickou veřejnost, neboť zejména Černý starší klade ve své, možno říci mistrovské tvorbě, důraz na srozumitelnost křivky a půvabnou barevnost, která v barokních prostorách galerie Panský dům poskytuje nevšední estetický zážitek. JM Comenius byl na soustředění Členové dětského pěveckého sboru Comenius se koncem ledna zúčastnili dvoudenního soustředění, které se stejně jako v loňském roce konalo v Luhačovicích v budově domova mládeže SOŠ Luhačovice. Soustředění bylo rozděleno do tří částí, ve kterých se sbor věnoval náročné přípravě nových skladeb na jarní koncerty a na připravované turné po České republice a v zahraničí. Zkoušky byly dělené a to tak, že I. a II. sopránu se s velkým nasazením věnovala dirigentka sboru Marcela Burešová a o I. a II. alt se se stejnou pečlivostí starala druhá dirigentka Jitka Zábojníková. Nacvičovala se řada nových a náročných skladeb, které budete moci slyšet na jarních koncertech. Po zkouškách následovalo volno na nabrání nových sil a čekala nás příjemná návštěva v jídelně domova mládeže, kde se hodné paní kuchařky staraly o to, abychom byli plni energie na další zkoušení a neměli prázdné žaludky. V. Krejsová TJ Tatran Havřice pořádá SPORTOVNÍ PLES v sobotu 18. února 2006 v hodin ve sportovní hale v Havřicích. K tanci a poslechu hraje V. S. P. Band. Bohatá tombola. Předprodej vstupenek ve sportovní hale v Havřicích každý všední den od 8.00 do hodin. {

8

9 Labutí ohlédnutí Bylo by nošením dříví do lesa stále omílat, že takovouto zimu málokdo pamatuje. Od poloviny listopadu minulého roku se rtuť teploměru nepřehoupla přes nulu. Z počátku jsme nevěděli, kdy skončí sněžení, v lednu a únoru nevíme, kdy skončí třeskuté mrazy. Život běží dál, ať mrzne nebo svítí slunce, dokonce když je obojí. Hromady sněhu neubývají, ale už naštěstí ani nerostou. Zdálo by se, že v takové zimě není nic, co by oko i duši člověka potěšilo. A přece, podělím se s vámi o nevšední zážitky, které vyvracejí výše uvedená podezření, že při takové zimě není nic, co by člověka potěšilo. Pojďte se mnou proti proudu Olšavy, do Těšova, až k železničnímu mostu v Újezdci. Když budete mít štěstí a bude slunečno, objevíte na zamrzlé hladině řeky stovky nadšenců silně rozdílného věku, jak se prohánějí na bruslích nebo hrají hokej na kluzištích od splavu až po zmiňovaný železniční most. Když však počkáte, až se řeka vyprázdní, nebo zvolíte jiný, klidnější den, objevíte na bílé zamrzlé hladině Olšavy nezvyklé hemžení. Jdete blíž, abyste se podíval, kdo nahradil bruslaře, a náhle zkoprníte v úžasu. Je to možné? V Brodě, v lednu a tady? To snad ne! Ale ano, smysly vás neklamou, opravdu jsou to labutě! Kde se tady vzaly? Nakonec to není podstatné. Podstatné je, že jsou tady. Těžce se pohybují po ledě a hledají, co by sezobly. Jdete blíž s rohlíkem, který ztvrdnul kdesi v autě a hážete jej mezi ně. Ale copak, co se jim nezdá? Patrně nejsou ještě zvyklé na tyhle manýry nebo na mě, zamávají křídly a jsou pryč. Škoda. Vracíme se po silnici a ze zájmu či zvědavosti zahýbáme ještě na Šumický most. Co to je tam nedaleko mostu proti proudu? Kus nezamrzlé řeky, jakýsi ovál a v něm divoké kačeny a labutě. Ty labutě, které se v Těšově vznesly, aby o pár stovek metrů dál se ohřály v proudící lednové vodě. Nemohl jsem se na to dívat, jak nemohou, chudinky, po tom ledě Vraždičky ve Slováckém divadle Po veleúspěšném roce, kdy bylo Slovácké divadlo označeno jako druhá nejlepší divadelní scéna v České republice a Liška Bystrouška režiséra Pitínského získala ocenění Nejlepší činohra České republiky, vstupují uherskohradišťští divadelníci do jedenašedesátého roku. A hned v lednu diváky čeká nová komedie. Divadlo vsadilo na osobnost režiséra, jenž zná dobře publikum Slováckého divadla a ví, jaké komedie má rádo. Jde o režiséra Roberta Bellana. Volba oslovit k další režii někdejšího člena hereckého souboru byla správná a diváci zareagovali okamžitě. Stačilo oznámit, že ve Slováckém divadle bude opět režírovat Robert Bellan a diváci se hned ujít, tak jsem vzal sekeru a vysekal jsem jim led, ozvalo se za našimi zády. Já tady bydlím a vidím, že se chystáte je krmit, tak jsem vylezl. Každý den led kontroluji, jak se objeví na prosekané ploše, hned sjednám nápravu. Aby nám ještě ve vodě nepřimrzly. Ta jedna je tak krotká, že se nechá i pohladit, klidně běžte až k ledu, ony přijdou za vámi. Měl pravdu. Vylezly kačeny i labutě, vzaly suchou potravu, otočily se k vodě, rohlík nechaly chvíli rozmočit a pak ho sluply. Jedna z labutí měla ještě šedé peří, ještě, jak by se řeklo, labuťátko nebo labutěnka. No když přiletí příští rok, tak už peří bude bílé Při pohledu na ušlechtilé linie labutí, jejich půvabný pohyb na vodě, neohrabané batolení se na ledě, naráz přestalo být zima, už nebylo minus 12 stupňů, sníh byl třpytivý, led lesklý a slunce laskavé. Prostě pohlazení na duši. V lednu při minus dvanácti. Jan Kment začali o komedii zajímat, potvrzuje Marcela Trčálková z programového oddělení Slováckého divadla. Tentokrát si Bellan vybral komedii Jelese Feiffera Vraždičky. Její děj diváky zavede mezi členy moderní velkoměstské rodiny, kde by všechno fungovalo jak má, kdyby se sebevědomá matka a ušlápnutý otec dokázali smířit s tím, co se kolem nich děje. Syn Kenny se snaží vyrovnat se svou tajenou homosexualitou a dcera Patsy má neustálou potřebu převychovávat své nápadníky. Zápletka se rozjede v okamžiku, kdy chod rodiny začnou narušovat psychopatické telefonáty a střelba v ulicích. Co se děje? Zločiny ve městě se hromadí, poručík místní policie má podezření, že se jedná o rozsáhlé spiknutí Co všechno se ještě přihodí? Vraždičky byly napsány na konci padesátých let v Americe. Je úžasné, jak současná hra to je i na začátku 21. století v Čechách, kde se vlna bezdůvodného násilí přímo či nepřímo dotýká každého z nás. Nikdo si nemůže být jistý, kdy a kde se stane obětí nějakého trestného činu, říká režisér novinky Robert Bellan a pokračuje: Ale aby se nezdálo, že hra řeší jen závažné otázky - také, a to hlavně, vykresluje formou humorné nadsázky vztahy v takové normální rodince. Předobrazy jednotlivých postav najdeme snad v každé typicky české rodině, dodává režisér známý svým citem pro nadsázku a ojedinělým smyslem pro humor. Situační komedie Vraždičky má ambice zařadit se hned za Rychlé šípy, Blbce k večeři a Výstřely na Broadwayi. Všechny tyto inscenace totiž spojuje jméno režiséra Roberta Bellana, jenž se na hradišťskou scénu vrací po dvou letech. Podle nasazení, s jakým s herci pracuje, je vidět, že jde o návrat šťastný. Režisér i tentokrát do Vraždiček obsadil Martina Vrtáčka a Josefa Kubáníka, se kterými pracoval na všech předchozích komediích, a k nim přidal další osvědčená jména Tomáš Šulaj, Jiří Hejcman, Monika Horká, Kamil Pulec, Pavel Hromádka a Irena Vacková. Komedie Vraždičky měla premiéru 21. ledna. -jk- }

10 Lístky z Chrpy V úterý se na Ekocentru Chrpa sešlo 22 lidiček, kteří přišli KRMÍTKOVAT. Pod tímto názvem se skrývala výroba krmítek pro ptáky na přikrmování v zimě. Letos jsme se pustili do přípravy tukových krmných směsí. Roztavený tuk se smíchá se semeny obilovin, slunečnice, máku a podobného zrní a napěchuje se do květináčků, kelímků od jogurtů či skořápek z kokosových ořechů. Mohou se také v této směsi obalovat šišky nebo jehličnaté větvičky. Vše se nechá zatuhnout a vyvěsí na keře a stromy. Pak stačí jen tiše pozorovat tu spoustu hladových zobáčků, které se brzy slétnou na ptačí hostinu. Připravené dobroty ze zrní jsme o pololetních prázdninách vyvěsili na stromy. Nezapomněli jsme ani na hladové zajíce a srny a přidali jablka, kukuřici, mrkev, pár žaludů a kaštanů. Naše krásná procházka za KRMENÍM ZVÍŘÁTEK tak splnila svůj účel, tj. pomoci v této ledové a dlouhé zimě přežít do jara. Zkuste i vy při procházce položit pod keře pár dobrot pro chlupáčky a opeřence. Že nevíte kam? Oni vám zvířátka podle stop a bobků rádi napoví. Jen se běžte rozhlédnout! M. Kadlecová, Ekocentrum Chrpa při DDM Centrum seniorů Út Biblická hodina s otcem Františkem. Začátek v hod v budově Charity. St Zájezd do Slováckého divadla v Uh. Hradišti. Jedná se o hru Maškaráda, psychodrama vášní a platonických vztahů. Cena zájezdu (vstupenka + autobus) 140 Kč. Odjezd z Mariánského nám. od Charity v hod., z vlakového nád. Uh. Brod v hod. Informace a závazné přihlášky nejpozději do v Glorii. Pá Výroba dekoračních předmětů. Budeme vytvářet ikebany, vázání sušených květů. Začátek v 9.00 hod v budově Charity. Út Kavárnička s občerstvením - masopust. Vzájemná ochutnávka masopustních specialit. Začátek v hod v budově Charity. Pá Vzdělávání v katechismu. Vzdělávání povede kaplan Bohumil Kundl. Začátek v hod v budově Charity. Obnova členských příspěvků na rok 2006 (200Kč)! Pod hvězdnou oblohou... Povídání o krásách noční oblohy pro celou rodinu. Novinky a události z astronomie. Co uvidíte na obloze tento měsíc. Všechny zájemce o astronomii zvou členové astronomického kroužku při Domu kultury každou první středu v měsíci malý sál DK od hod. Vstup volný ut Florbaloví žáci 1. AC deklasovali neporažené Otrokovice! Na dalším z turnajů JM florbalové ligy v hale v Morkovicích sehráli starší žáci 1. AC tři utkání. Poučili se z minulých zápasů, kdy obdrželi řadu zbytečných branek a důsledně dodržovali stanovenou taktiku. Výsledkem je pouze jedna inkasovaná branka ve třech zápasech. K tomu přidali i řadu krásných kombinačních akcí a gólů v sítích soupeřů. V prvním utkání porazili Sokol Zlín 8:0 a pak na ně čekal dlouholetý rival Panthers Otrokovice. Tým, který v celé sezoně ještě neprohrál. Hráči 1. AC předvedli nejlepší výkon sezony a koncentrovaným kolektivním výkonem sesadili soupeře z čela tabulky, navíc s drtivým skore 7:0. V posledním zápase domácí Kroměříž - Počenice nastoupila do utkání se snahou obdržet co nejméně branek, což se jí díky neuvěřitelnému neproměňování šancí Broďanů podařilo, a družstvo 1. AC zvítězilo pouze 5:1. Tři výhry a skore 20:1 jsou výrazným krokem do baráže o účast na MČR, předvedená hra dává šance i na vyšší cíle. Turnaj sledoval i trenér JM florbalového výběru, který ihned po prvních dvou zápasech nominoval 4 hráče 1. AC do krajské reprezentace. Na úspěchu se podíleli: brankář Kubáň (0+1), hráči Bršlica (2+2), Trnený (2+4), Olbert (7+0), Chovanec (2+2), Mazánek (0+2), Petlach (1+1), Kolaja (0+2), Táborský (2+0), Man 3+0) a Kroča (1+2). trenér Zdeněk Moštěk středa SETKÁNÍ PAPOUŠKŮ a jejich chovatelů, na Chrpě, info: M. Kadlecová JARNÍ PRÁZDNINY pondělí VALENTÝŇÁK, zábavné hry, soutěže, diskotéka, velký sál DDM Svět, 15-17, poplatek: 15 Kč pondělí MINIKURZ REFLEXNÍ TERAPIE, DDM Svět, vede p. Zábojník, poplatek: 360/500 Kč, info: L. Skočovská úterý VESELÉ BRUSLENÍ, od 10 hod. ZS Olšava UB, L. Milička úterý KERAMICKÉ DÍLNY I., pro začátečníky i pokročilé, výroba květináče, h. v keramické dílně DDM Svět, poplatek: 25 Kč/ permanentka, omezená kapacita dílny: max. 12 osob, info: R. Benešová středa PINEC, od 10 hod. DDM Svět, info: L. Milička středa KERAMICKÉ DÍLNY II., zdobení květináčů, , keramická dílna DDM Svět, poplatek 25 Kč/permanentka, omezená kapacita dílny: max.12 osob, info: R. Benešová čtvrtek TURNAJ VE TWISTERU a POHÁDKOVÉ PÁSMO, od 9.30 DDM Svět, info: J. Jurčíková pátek DANCE PARTY pro děti a mládež, od velký sál Ekocentra Chrpa, hry, soutěže, tombola, poplatek: 15Kč, info: M. Havlová pátek KRÁSY POUTNÍCH MÍST, beseda s promítáním diapozitivů p. V. Laburdy od hod., poplatek: 20 Kč, DDM Svět klubovna č.108, info: J. Jurčíková pátek POSEZENÍ U ČAJE, základy numerologie,19 21 hod. DDM Svět, poplatek 70/100 Kč, info: L. Skočovská sobota KARNEVAL velký sál DDM Svět, hod., hry, tanec, soutěž o nejoriginálnější masku, DJ Tomáš Jantošovič, poplatek: 10 Kč, info: L. Jančářová, J. Kovářová

11 Program kina Máj únor st /30 čt / Kč ELIZABETHTOWN Život Drewa Baylora se obrátí vzhůru nohama, když ho vyhodí z práce, opustí ho přítelkyně a do toho všeho mu zavolá sestra, že jim zemřel otec. Během smutné cesty do rodného města Elizabethtown se seznámí se sympatickou letuškou Claire, která Drewovi dokáže, že štěstí lze nalézt i tehdy, kdy to vůbec nečekáte. Hrají: Orlando Bloom, Kirsten Dunst, Susan Sarandon, Alec Baldwin a další. Režie: Cameron Crowe. USA min. Od 12 let. Titulky. Romantický. čt /00 BIO MÁG zdarma / 30 Kč SILNICE Legendární film Frederica Felliniho vypráví příběh dvojice potulných artistů, líčený s poetickou melancholií jejich bezvýhledného, bídou a strádáním poznamenaného života, s americkým hercem Anthonym Quinnem a Felliniho ženou Giuliettou Masinovou. Film byl oceněn Hlavní cenou na festivalu v Benátkách. Itálie Titulky. pá /30 so /30 ne / Kč NOC S NABROUŠENOU BŘITVOU Děsivý příběh ve stylu dnes již legendárního Texaského masakru motorovou pilou. Marie a Alexie se rozhodnou strávit víkend na vzdálené usedlosti Alexiniích rodičů. Uprostřed noci zastaví u domu dodávka a na dveře zaklepe neznámý muž. Hrají: Cécile de France, Maiwenn, Philippe Nahon, Franck Khalfoun a další. Režie: Alexandre Aja. Francie Titulky. Horror. út /00 BIJÁSEK 25 Kč / 15 Kč ANDĚL PÁNĚ Nová česká filmová pohádka plná hereckých hvězd vypráví o neposlušném andělovi Petronelovi, kterého Bůh za trest pošle na pozemský svět. Jeho úkolem bude najít a napravit jednoho hříšníka a až se mu to podaří, může se Petronel vrátit zpět do nebes. Hrají: Ivan Trojan, Jiří Bartoška, Klára Issová, Oldřich Navrátil ad. Režie: Jiří Strach. ČR min. Přístupný. Rodinný. út /45 CESTY 25 Kč BLÍZKÝ VÝCHOD IZRAEL O svých cestách po Izraeli, který je kolébkou tří různých kultur, tří náboženství a tří druhů písma, bude vyprávět pan Valentin Laburda. Dozvíte se mnoho zajímavostí ze židovského státu na Blízkém východě, o palestinské samosprávě na území Zaslíbené země a vyvoleném národě v islámském prostředí. Svůj výklad bude pan Laburda, který v této oblasti působil jako delegát cestovní kanceláře, doprovázet množstvím zajímavých diapozitivů kulturních památek, synagog, mešit, lidí a okolní krásné přírody. st /00 BIO SENIOR 20 Kč OLIVER TWIST Oscarový režisér Roman Polanski se scénáristou Ronaldem Harwoodem, společně oživují klasický román Charlese Dickense o mladém sirotkovi, který se přimotá k partě kapsářů. Hrají: Ben Kingsley, Barney Clark, Jamie Foreman a další. VB/Francie/ČR min. Rodinný/Drama. st /30 čt / Kč LOVCI DINOSARŮ Cestovní kancelář Time Safari nabízí lákavou atrakci cestování v čase a lov dinosaurů. Po návratu jedné z expedic se začnou dít divné věci. Obří dinosauří mutanti, kteří se z ničeho nic objeví, jsou vážným nebezpečím pro lidskou civilizaci. Je tedy na čase s tím něco udělat... Hrají: Edward Burns, Ben Kingsley ad. Režie: Peter Hyams. Německo/USA min. Od 15 let. Titulky. Akční sci-fi. čt /00 pá 24 16/ Kč HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR Další pokračování veleúspěšné série o kouzelnickém učni. Harry Potter se tentokrát ocitá na Turnaji tří kouzelníků, jedné z nejpozoruhodnějších a nejriskantnějších čarovných soutěží kouzelnického světa, na které se bude snažit získat nesmírně ceněný Pohár tří kouzelníků. Hrají: Daniel Radcliffe, Emma Watson ad. Režie: Mike Newell. USA min. Dobrodružný. út /30 PROJEKT Kč NA VÝCHOD OD RÁJE Adaptace stejnojmenného románu Johna Steinbecka pá /30 ČESKÝ LEV vypráví o životě kalifornského farmáře Adama Traska a jeho dvou synů. V moderním zpracování biblického příběhu Kaina a Abela se autor snaží dobrat podstaty dobra a zla. Z vlastních synů odpovídá jeho představám jen starší Aron, zatím co mladšího Cala považuje za špatného a zlomyslného. Nedovede rozpoznat na jedné straně pokrytectví a na druhé straně sílu pravého citu. USA min Kč ŠTĚSTÍ Dojemný příběh o křehkém vztahu dvou mladých lidí, jenž postupně přeroste v opravdovou lásku. Hrají: Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška, Bolek Polívka, Simona Stašová, Aňa Geislerová, Zuzana Krónerová, Marek Daniel ad. Režie: Bohdan Sláma. ČR min. Přístupný. Tragikomedie. Změna programu vyhrazena. V ceně každé vstupenky je zahrnuta 1 Kč pro Unii filmových distributorů na Rozvoj české kinematografie. Chcete program kina em? Dejte nám vědět. Napište nám, co byste ve svém kině chtěli vidět: PROJEKT 100 V KINĚ MÁJ UHERSKÝ BROD Projekt 100 je putovní přehlídka význačných filmů, které již dnes patří do Zlatého fondu kinematografie. Cílem tohoto projektu, jehož duchovním otcem je Jiří Králík, je představit kvalitní snímky současných i minulých tvůrců co nejširší veřejnosti. Do kin se tak dostanou filmy, které se v běžné distribuci nevyskytují a zejména mladší generace diváků tak má možnost seznámit se s klasickými díly světové i domácí kinematografie. Letošní ročník, v pořadí již 12., se uskuteční ve více než stovce kin po celé ČR. V kině Máj v Uherském Brodě bude probíhat od února do dubna Tématicky bude navazovat letošní Projekt 100 na minulou Letní filmovou školu v Uherském Hradišti, která se nesla v duchu vzpoury, rebelie, revolty a revolucionářství. V přehlídce se objeví 10 filmů a před každým z nich bude uveden krátký animovaný snímek, letos z dílny kanadských tvůrců. Český divák tak bude mít jedinečnou příležitost seznámit se s tím nejlepším, co v uplynulých 35 letech v Kanadě vzniklo, a to zejména díky aktivitě a ochotě ambasády a kanadských filmových společností, které navázaly úzkou spolupráci s organizátory LFŠ a společně připravují rozsáhlou přehlídku kanadské kinematografie. Tradičně bude také uveden v Projektu 100 zástupce domácí tvorby, letos je to film Vojtěcha Jasného Až přijde kocour, který se v kinech neobjevil dlouhých 35 let. Právě absence starších českých snímků v současné distribuci je hlavním důvodem pro pravidelné zařazování do P 100. Z nových filmových děl se v P 100 objeví film brazilského režiséra Motocyklové deníky, hlásící se k odkazu argentinského revolucionáře Ernesta Che Guevary. Právě tento film, který je pojat jako road-movie dvou mladíků (student medicíny Guevara a jeho kamarád, dosud žijící Alberto Granada) po Latinské Americe, otevřel 7. února přehlídku Projekt 100 v kině Máj. Dalším významným filmovým dílem ze současnosti je belgický snímek Dítě bratří Dardennových, který je obžalobou dnešního konzumního světa. Ze starších titulů to bude irský hudební film Commitments, Dvojí život Veroniky od polského režiséra Krzystofa Kieślowskeho, slavný tvůrce Hvězdých válek George Lucas představí svoji temnou sci-fi THX 1138, Jean-Paul Belmondo si zahraje dobrodruha na útěku v U konce s dechem, od režiséra Elii Kazana je to filmová adaptace románu Johna Steinbecka Na východ od ráje a desítku filmů uzavírají revoltující Kdyby... a legendární Křižník Potěmkin. Organizátorům letošního Projektu 100 se opět podařilo vybrat vysoce kvalitní a hodnotná filmová díla a to i přesto, že už se jedná v pořadí o 12. ročník této významné akce. Původním záměrem totiž bylo uvést v deseti ročnících stovku kvalitních světových i domácích filmů a je jenom dobře, že tato přehlídka pokračuje dál a oko diváka se tak může těšit na další a další filmové skvosty. Program Projektu 100 v kině Máj Uherský Brod: 21/ hod. Na východ od ráje 6/ hod. THX / hod. Commitments 21/ hod. U konce s dechem 28/ hod. Kdyby... 4/ hod. Křižník Potěmkin 11/ hod. Dítě 18/ hod. Až přijde kocour uu

12 Broďanky stále lídrem ligy juniorských florbalistek 1. liga juniorských florbalistek pokračovala 7. turnajem ve Slavkově u Brna. Hráčky 1. AC Uh. Brod nastupovaly z pozice lídra tabulky a po dvou zápasech své vedoucí postavení neztratily. 1.AC UB TJ Znojmo 2:1 Brodský tým podruhé zažil trápení s týmem Znojma, který hraje na konci tabulky. Zmatek v organizaci turnaje neumožnil florbalistám AC rozcvičení, které potřebují, a to poznamenalo celý zápas. Nepřesná střelba, špatné zpracování míčku a nejisté kombinace, to byl hlavní znak zápasu. Vítězství 1. AC proto bylo těsným poměrem 2: 1. Povinné body byly zapsány a tým si mohl oddechnout. Nebylo to slavné vítězství, ale body se počítají. Střelba: Hyráková L., Surá. 1.AC UB Bulldogs Brno 5:2 V prvních dvou zápasech Broďanky hráčky Brna jasně přehrávaly. Třetí hladké vítězství je však nečekalo. Brňanky hrály nesmírně obětavě, rychle a takticky. Toto pojetí jim vyneslo vyhranou první třetinu. O přestávce byly Broďankám doplněny taktické pokyny, které vedly k obratu v zápasu. Po dvou třetinách 2:1 pro Brod. V závěru Buldočky odcházely fyzicky a nabídly týmu 1. AC slušný závěrečný výsledek. Střelba: Surá 2x, Hyráková P., Maršovská, Koníčková. Dnes zvítězila vůle nad technikou a herním mistrovstvím. Nehráli jsme pohledný florbal, ale na to se zítra nikdo ptát nebude. Bez ztráty bodu v turnaji zůstáváme v čele soutěže. Jsme v soutěži nováčky a zkušenější družstva jsme zjevně zaskočili. Daří se a pěkný florbal bychom chtěli předvést brodským fanouškům na domácím turnaji. Ten se odehraje v hale Spartaku Uh. Brod, uzavřel hodnocení trenér brodských juniorek Tomáš Králík. Tomáš Králík Strážníci sportovali Strážníci Městské policie se v minulých dnech zúčastnili halového fotbalového turnaje HANAR CUP v Bojkovicích. Musíme vzdát hold družstvu Městské policie Uherský Brod, neboť odehrálo tři utkání bez jediného hráče na střídání, prohrálo jen s vítězem turnaje a tři zápasy neměly vítěze. Jen 87 sekund vaše bojovníky dělilo od 3. místa, když zástupci města Bojkovice vstřelili vyrovnávací branku. Při vyšším počtu hráču byste jistě dosáhli na mety vyšší, řekl Přemysl Prachař z pořádající firmy. O kvalitě týmu MP Uherský Brod svědčilo i to, že porota sestavená ze zástupců všech mužstev vyhodnotila jako nejlepšího hráče našeho Jiřího Kadlčíka. -es- Výborný začátek druhé poloviny III. ligy basketbalistů = tři vítězství Spartak Uherský Brod BCS Husovice 64 : 56 Zaplněná uherskobrodská hala viděla zajímavý a bojovný basketbal, ke kterému přispěla svým výkonem obě družstva i oba rozhodčí utkání. Obavy trenéra Hladila z nekompletní sestavy se nepotvrdily, domácí začali výborně, z dálky se trefoval Jirka Dorazil a domácí vedli až o 10 bodů. Ke konci poločasu však hosté dokázali korigovat, ve třetí čtvrtině pak brodský náskok úplně zlikvidovat. Rozhodlo se v obraně, kterou domácí v posledních 10 minutách výrazně zlepšili a vytěžili z ní několik rychlých protiútoků. K tomu se z dálky chytil Jirka Kratěna a Broďané prokázali i více vůle po vítězství. Trojice hráčů z perimetru M. Kán, J. Dorazil a J. Kratěna odehrála zápas s minimem střídání a potvrdila vynikající fyzickou kondici, pod košem zaslouží absolutorium zkušení Floreš s Mikušovičem. Body Uh. Brodu: J. Kratěna 20, M. Kán 14, J. Dorazil 13, I. Mikušovič 10, J. Floreš 7. Spartak Uherský Brod Tesla Brno 69 : 48 Ospalé nedělní utkání bylo rozhodnuté už v poločase, hostující Tesla Brno působila odevzdaným a nebojovným dojmem. Dobrou obranou a rychlým zakončením trestali domácí ztráty míčů hostí a rychle si vypracovali dvacetibodový náskok, který s přehledem kontrolovali. V dresu domácích podal velmi dobrý výkon zázračně uzdravený Lukáš Kratěna. Body Uh. Brodu: J. Kratěna 18, L. Kratěna a P. Milčák po 12, I. Mikušovič 11, J. Dorazil 8, M. Kán 6, R. Pektor 2. Slávia Kroměříž Spartak Uherský Brod 60 : 73 Na obou stranách hrály zpočátku prim obrany, střelci se nemohli chytit, počet faulů na obou stranách dokonce několik minut převyšoval počet bodů. Po celý zápas vedl hostující favorit, nikdy však o více než o 5 bodů, bodově jej držel především Floreš a místy i druhý zkušený pivot Mikušovič. Rozhodnutí přinesl až závěr, ve kterém hosté dokázali nahradit svého vyfaulovaného kapitána J. Kratěnu, zatímco klíčový domácí střelec Mikšík střídat nemohl a v závěru mu nutně musely chybět síly. Důležité trojky hostů trefoval Mrlík, další body přidal znovu Floreš a Brod se radoval z již 13. výhry v této sezoně ze 14 odehraných utkání ve 3. lize mužů. Body Uh. Brodu: J. Floreš 19, J. Kratěna 18, M. Mrlík a I. Mikušovič po 12. Další utkání čekají uherskobrodské 18. února ve Zlíně a 19. února ve Valašském Meziříčí. -jj- Statistiky Centra pohybových aktivit Delfín roku 2005: Celkový počet návštěvníků: osob V přepočtu na provozní dny je průměrná návštěvnost 710 osob/den Nejvíce o letních prázdninách: osob Vstup na zdravotní pojišťovny: osob Zajímavou statistikou je celkový počet permanentek u veřejnosti: ks, tj. nejhledanější artikl zboží, který využívají především firmy a organizace z různých fondů pro své zaměstnance. Uzávěrka dalšího čísla, které vyjde , je Své příspěvky můžete dávat do redakce, na podatelnu MěÚ, vrátnici DK nebo posílat em na adresu BRODSKÝ ZPRAVODAJ - vydává město Uherský Brod jako čtrnáctideník. Registrační číslo MK ČR E Řídí redakční rada: Stanislav František Zápeca, Markéta Gajdůšková, PhDr. Hana Všetečková, Hana Krajčová, Eduard Pěgřímek, PhDr. Irena Krejsová, Radek Šustek, Soňa Kunčarová. Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Scan, Sazba, Grafická úprava, Web: :-* ForMyD., tel.: Osvit, Tisk: EUROtisk, tel.: uv

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Evropský den bez aut v Uherském Brodě V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Přehled účasti členů ZM na zasedáních. Knihovna informuje

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Evropský den bez aut v Uherském Brodě V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Přehled účasti členů ZM na zasedáních. Knihovna informuje V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d z á ř í 2 0 0 6 č í s l o 1 9 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Evropský den bez aut v Uherském Brodě Přehled účasti členů ZM na

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Návštěva Egypta stojí za to V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k zápisům do základních škol. Chodci v zimě. Projekt Podpora změn

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Návštěva Egypta stojí za to V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k zápisům do základních škol. Chodci v zimě. Projekt Podpora změn V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ú n o r 2 0 0 6 č í s l o 2 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k zápisům do základních škol Návštěva Egypta stojí za to

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín. Setkání Brodů podeváté. Pozvánka do knihovny

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín. Setkání Brodů podeváté. Pozvánka do knihovny V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 5 č í s l o 1 9 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá Setkání

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Parkování v centru města se zlepší V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Obrazový kaleidoskop z víkendových akcí

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Parkování v centru města se zlepší V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Obrazový kaleidoskop z víkendových akcí V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d z á ř í 2 0 0 6 č í s l o 1 8 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Parkování v centru města se zlepší Obrazový kaleidoskop z víkendových

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Nejvíce lidí nás vítalo v Uherském Brodě, řekl prezident Klaus V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Nejvíce lidí nás vítalo v Uherském Brodě, řekl prezident Klaus V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 5 č í s l o 9 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Mimořádná barevná příloha z návštěvy prezidenta ČR v Uherském

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Rušné léto na hvězdárně V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme kandidáty na Cenu města Uherský Brod. Pozvánka na Dny Uherskobrodska

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Rušné léto na hvězdárně V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme kandidáty na Cenu města Uherský Brod. Pozvánka na Dny Uherskobrodska V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d z á ř í 2 0 0 5 č í s l o 1 7 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme kandidáty na Cenu města Uherský Brod Rušné léto na

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 6 č í s l o 1 0 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku Informace k volbám Gymnázium

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům s pečovatelskou službou otevíral ministr Radko Martínek V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Obrazový kaleidoskop Dnů Uherskobrodska

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům s pečovatelskou službou otevíral ministr Radko Martínek V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Obrazový kaleidoskop Dnů Uherskobrodska V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d z á ř í 2 0 0 5 č í s l o 1 8 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Obrazový kaleidoskop Dnů Uherskobrodska Dům s pečovatelskou službou

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Přípravy na otevření dialyzačního střediska vrcholí V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident. Pozor na exekutora

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Přípravy na otevření dialyzačního střediska vrcholí V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident. Pozor na exekutora V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d d u b e n 2 0 0 5 č í s l o 8 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident Přípravy na otevření dialyzačního

Více

Ohlédnutí za letošním fašankem

Ohlédnutí za letošním fašankem V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d b ř e z e n 2 0 0 6 č í s l o 5 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ptačí chřipka Příprava Javořinských slavností v plném proudu Soutěž

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Spolupráce mezi městy Uherský Brod a Naarden bude pokračovat V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme zastupitele města

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Spolupráce mezi městy Uherský Brod a Naarden bude pokračovat V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme zastupitele města V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 7 č í s l o 9 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Spolupráce mezi městy Uherský Brod a Naarden bude pokračovat Představujeme

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Životní prostředí očima dětí V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Obrazové ohlédnutí za Mikulášskými trhy. Svoz odpadu o vánočních svátcích

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Životní prostředí očima dětí V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Obrazové ohlédnutí za Mikulášskými trhy. Svoz odpadu o vánočních svátcích V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c 2 0 0 4 č í s l o 2 4 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Obrazové ohlédnutí za Mikulášskými trhy Životní prostředí

Více

Brodský zpravodaj. Vydává město Uherský Brod květen 2012 číslo 5 zdarma www.ub.cz

Brodský zpravodaj. Vydává město Uherský Brod květen 2012 číslo 5 zdarma www.ub.cz Vydává město Uherský Brod květen 2012 číslo 5 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Po uzávěrce přišla dobrá zpráva, že město obdrželo dotaci na výstavbu II. etapy dopravního terminálu. Autorský večer Marcely

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ VZNIKLA NOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novoroční zdravice starosty města

BRODSKÝ ZPRAVODAJ VZNIKLA NOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novoroční zdravice starosty města V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d l e d e n 2 0 0 5 č í s l o 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novoroční zdravice starosty města VZNIKLA NOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Řidiči pozor uzavírka. Z dění na radnici

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Řidiči pozor uzavírka. Z dění na radnici V y d á v á m ě s t o U h. B r o d č e r v e n e c 2 0 0 6 č í s l o 1 3-1 4 1 0 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy Řidiči pozor

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 9 č í s l o 5 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

Vydává město Uherský Brod prosinec 2011 číslo 12 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Vánoční čas v Uherském Brodě začal Kateřinským jarmarkem

Vydává město Uherský Brod prosinec 2011 číslo 12 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Vánoční čas v Uherském Brodě začal Kateřinským jarmarkem Vydává město Uherský Brod prosinec 2011 číslo 12 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Vánoční čas v Uherském Brodě začal Kateřinským jarmarkem Orchestr Standy Sládka oslavil desáté narozeniny, více str.

Více

Vydává město Uherský Brod leden 2013 číslo 1 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Pour feliciter 2013. Foťte naše město 2012 - Radovan Chvíla

Vydává město Uherský Brod leden 2013 číslo 1 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Pour feliciter 2013. Foťte naše město 2012 - Radovan Chvíla Vydává město Uherský Brod leden 2013 číslo 1 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Pour feliciter 2013 Foťte naše město 2012 - Radovan Chvíla Vzájemnou školou poezie potěšil v Ulitém Kafé výtvarník, divadelník,

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Slavnostní ocenění deváťáků V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem. Oslavy v knihovně. Comenius opět úspěšný

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Slavnostní ocenění deváťáků V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem. Oslavy v knihovně. Comenius opět úspěšný V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n e c 2 0 0 4 č í s l o 1 3 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem Slavnostní ocenění deváťáků

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n 2 0 0 9 č í s l o 6 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LEDEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 1/2014 POUR FELICITER 2014

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LEDEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 1/2014 POUR FELICITER 2014 VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LEDEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 1/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ POUR FELICITER 2014 foto: Petra Chaloupková Foťte naše město 2013 KULTURNÍ FOTOGALERIE Vánoční koncert dětského pěveckého

Více

6/2014 UHERSKOBRODSKÉ NÁDRAŽÍ ZÁSADNĚ ZMĚNÍ SVOJI PODOBU VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ. foto: Elen Sladká

6/2014 UHERSKOBRODSKÉ NÁDRAŽÍ ZÁSADNĚ ZMĚNÍ SVOJI PODOBU VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ. foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 6/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ UHERSKOBRODSKÉ NÁDRAŽÍ ZÁSADNĚ ZMĚNÍ SVOJI PODOBU Druhá etapa výstavby dopravního terminálu byla zahájena. foto: Elen Sladká

Více

Vydává město Uherský Brod červen 2012 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Aquapark Delfín připravil na léto řadu novinek

Vydává město Uherský Brod červen 2012 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Aquapark Delfín připravil na léto řadu novinek Vydává město Uherský Brod červen 2012 číslo 6 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Aquapark Delfín připravil na léto řadu novinek Zpěvačka Petra Janů zavítala v rámci svého letošního turné i do Uherského

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD KVĚTEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 5/2014 MÁJOVÝ PODVEČER. foto: Markéta Švehlíková

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD KVĚTEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 5/2014 MÁJOVÝ PODVEČER. foto: Markéta Švehlíková VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD KVĚTEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 5/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ MÁJOVÝ PODVEČER foto: Markéta Švehlíková KULTURNÍ FOTOGALERIE Chalani z Košic skupina NO NAME dokázali vytvořit neopakovatelnou

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Odborníci na zbraně zahájili další studium. Je Uherský Brod městem sportu? Novinky v CPA Delfín

BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Odborníci na zbraně zahájili další studium. Je Uherský Brod městem sportu? Novinky v CPA Delfín V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 4 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Je Uherský Brod městem sportu? Odborníci na zbraně zahájili další

Více

Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy

Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Radnice - symbol městské samosprávy Nádherný večer v Domě kultury, v němž se snoubil pověstný francouzský šanson zastoupený

Více

Je tomu již padesát let, co Uherský Brod zdobí známé sochařské dílo, které zachycuje podobu významného myslitele. Jana Amose Komenského

Je tomu již padesát let, co Uherský Brod zdobí známé sochařské dílo, které zachycuje podobu významného myslitele. Jana Amose Komenského V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 0 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Speciální příloha Komunální volby 2006 Spolupráce s Naardenem

Více

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty Fíkovy narozeniny... 5. strana POZVÁNKA 21. června Františkánské léto...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více