Základní škola Čimelice Číslo 29/30 Prosinec 2010/Leden 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Čimelice Číslo 29/30 Prosinec 2010/Leden 2011"

Transkript

1 Základní škola Čimelice Číslo 29/30 Prosinec 2010/Leden

2 Úvodem Redakci Školního zpravodaje zaplavily v měsíci listopadu články o sportovních úspěších našich ţáků. Není se co divit, i já sama jsem měla v poslední době pocit, ţe některé sportovně nadané ţáky jsem v hodinách češtiny uţ dlouho nespatřila, ba dokonce ţe tak trochu zapomínám, jak vlastně vypadají. Protoţe však v naší škole myslíme na všestranně rozvinutého ţáka, vydali se mnozí z vás také za kulturou. Pátá třída aţ do hlavního města, kde si prohlédla řadu památek, a její ţáci pak o tom podali zevrubnou zprávu. Šestá třída zase cestovala na lední revue Mrazík do Českých Budějovic a po návratu pořádala v rámci narozeninové oslavy také módní přehlídku. Německou pohádku nacvičili ţáci osmé třídy pod vedením pana ředitele. Do nedalekých Mirotic se vypravila vaše keramická dílka a s nimi paní učitelky M.Vejcharová a I.Jirušová. Z Norska se zase vrátil Jirka Filip, který začal v naší škole vyučovat angličtinu nepochybně k velké radosti některých ţákyň z vyšších ročníků. Vojta Mastný přicestoval z daleké Dubaje a sepsal o tom také zprávu, takţe Lucka Fialová uţ ví, ţe nebyl v Dublinu. No a David Pšeničný se podíval tentokrát alespoň prostřednictvím seriálu Cesta kolem světa za sportem do Brazílie, kde se za 4 roky uskuteční světový šampionát ve fotbale. Na MS moţná časem vyrazí i někteří mladší ţáci z Čimelic, zatím ale trénují alespoň na zimní futsalový turnaj, jak o tom referuje Jan Vašek. Martin Funda přišel s nápadem na novou rubriku a bude pro vás psát hodnocení počítačových her. Do kina zve tentokrát J.Kašparová ml., pochopitelně na 7. díl Harryho Pottera. A abychom při tom všem nezapomněli, ţe se blíţí Vánoce, nechybí ani vánoční anketa, pozvánka na předvánoční turné sborového zpěvu či recepty na cukroví. Tak dobrou chuť, hezký poslech a příjemné čtení! Za redakci Školního zpravodaje Jana Kubátová Obsah: Str. 3-4 = Výlet 5. třídy do Prahy Str. 5 = Lední revue Mrazík, výlet 6. tř. Str. 6 = Tropical Island Str. 7 = Návštěva Dubaje Str. 8 = Memoriál Bedřicha Šupčíka Str = Orion Cup Str. 12 = Přehazovaná Str. 13 = Soutěž ve vybíjené Str = Školská futsalová soutěž Str = Úspěšné florbalistky Str = Další výsledky turnaje o přeborníka ZŠ Čimelice (stol. tenis) Str. 18 = Mladší žáci Čimelice (fotbal) Str. 19 = Cesta kolem světa za sportem (2) - Brazílie Str. 20 = Berdych na turnaji mistrů Str. 21 = Keramický advent Str. 22 = Německá pohádka Str. 23 = Harry Potter 7, část 1. Str. 24 = Cascada Str. 25 = Half life Str. 26 = Osobnost měsíce Str. 27 = Od učitele nejen pro učitele Str = Rozhovor s učitelem Str. 30 = Podzimní narozeninová párty Str. 31 = Recepty na vánoční cukroví Str = vánoční anketa Str. 34 = Vtipy, poznámky v žákovských, hlášky z hodin Str. 35 = Nové příběhy Nočního hlídače a Robinových zbojníků (2) Str. 36 = Předvánoční turné sborového zpěvu 2

3 Výlet do Prahy očima žáků páté třídy Ve škole řekla paní učitelka, ţe pojedem do Prahy dne 19. října. Cesta vlakem byla dobrá, jeli jsme celá třída. Byla to zábava, protoţe s klukama jsme v kupíčku dělali samé blbosti. Vojta pořád fotil, říkali jsme mu paparazzi. Byli jsme zděšení, kdyţ nám pan průvodčí řekl:,,vaše jízdenky prosím. Já a Lucka jsme řekli:,,dobrý den. Dojeli jsme do Prahy ale tam to bylo pěkný. Jako první nás přivítalo Národní muzeum, ale hned po něm jsme byli upřeni na svatého Václava. Ten byl ale velký. Koukali jsme se na jeho sochu. Nad hlavami nám dokonce létal vrtulník. Potom následovalo Stavovské divadlo. Museli jsme se drţet za ruce, abychom se neztratili. Po něm jsme se odebrali k Prašné bráně, ale i ta nebyla k zahození. Všechno jsem si fotografoval, takţe na to nikdy nezapomenu. Na Staroměstském náměstí jsme si něco povídali a přišel k nám cizí pán a chtěl se od nás něco poučit a říkal :,,Vy toho víte víc neţ já. Prý tam bylo popraveno 27 českých pánů,,,hrůza. Odtamtud jsme vyšli na Karlův most. Byla s námi i Majda a ta nám řekla, ţe na mostě se nejvíc krade. Šli jsme přes Karlův most a museli jsme mít batohy na břiše, aby nám je nikdo neukradl. Na tomto místě je čas na malý kvíz, který z prací ţáků páté třídy vyplynul. Na Karlově mostě je místo, kde byl do Vltavy vhozen: a) Jan Ámos Komenský b) Jan Lucemburský c) Jan Nepomucký Karlův most -,,nádhera, také tam byl prý vhozen F. Nepomucký -,,fuj. U kříţe jsme si něco přáli. A jejda, zapomněl jsem na chrám svatého Mikuláše. Byli jsme v chrámu sv. Mikuláše, kde paní učitelka ukecala jednu pani, aby nás tam pustila zadarmo. Byl moc pěkný. Vyšli jsme veliký kopec a tam byly schody. Sotva jsme se tam nahoru všichni doplazili. Byl tam velký rozhled. Kdyţ jsme se najedli, šli jsme na Praţský hrad. Prošli jsme ho skoro celý, ale kolem, ne vevnitř. Všechny štvalo, ţe na hradě nebyl prezident. Kdyţ paní učitelka řekla, ţe půjdeme do KFC, všichni byli šťastný. Jeli jsme metrem. V KFC jsem si dal kuřecí prsíčka. Byli jsme tam asi jednu hodinu. Kdyţ jsme odešli k hlavnímu nádraţí, paní učitelka řekla, ţe můţeme mít rozchod. Kupovali jsme si suvenýry. Já a kamarád jsme jezdili po eskalátorech. Cesta domů byla také nádherná. Ve vlaku se mi moc chtělo na záchod, ale Majda mi řekla, ţe aţ vlak odstartuje. Kdyţ jsme jeli zpátky, tak nás jelo víc. Poslouchali jsme písničky. Pak tam přišla paní učitelka a řekla nám, ať to ztišíme, ţe to řve jako kráva. Vašek dostal od Majdy dvě facky.... 3

4 Do Čimelic jsme přijeli utahaní a tam si nás vyzvedli rodiče. Tento výlet v Praze se mi moc líbil, a kdyţ nám paní učitelka ke všem památkám vţdy něco řekla, hned jsme byli o něco chytřejší. Ráda bych si tento výlet zopakovala. Ze slohových prací ţáků 5. třídy sestavila Marie Filipová 4

5 Lední revue Mrazík a výlet 6. třídy Sešli jsme se na vlakovém nádraţí. Byla zima a všichni jsme byli zmrzlí. Přijel vlak a my jsme nastoupili. Celou cestu jsme hráli hry. Kdyţ jsme dojeli do Českých Budějovic, šli jsme na náměstí. Paní učitelka Vilímová nám řekla, ţe náměstí měří přesně 1 ha (tj. 100x100 m). Byly tam samé krásné budovy. V centru jsme obhlídli obchody a šli jsme do Budvar Arény. Chvíli jsme hledali vstup, paní učitelka nám pak rozdala lístky a mohli jsme vstoupit. Za chvíli uţ upozorňovali, ţe se bude začínat. Zasedli jsme na svá místa a představení začalo. Byly tam různé světelné efekty, krasobruslaři dělali různé piruety, otočky a skoky. Pohádka Mrazík byla trošku upravená (byla tam i Jitřenka), čarodějnici mluvil Martin Dejdar. Všem se představení moc líbilo. Kdyţ jsme se vraceli z revue, šli jsme špatným směrem, a tak jsme se museli zeptat lidí. V centru jsme si koupili, co jsme chtěli, a pokračovali jsme na nádraţí. Nakonec jsme dojeli šťastně domů. Kristýna Račanová 5

6 Výlet do Tropical Islandu Na přelomu října a listopadu se někteří ţáci a ţákyně naší školy rozhodli vyrazit s paní učitelkou Maštalířovou do Tropical Islandu nedaleko Berlína v Německu. Vyjíţděli jsme v pátek před půlnocí a uţ ráno jsme se poprvé namočili ve veliké laguně. Na hodinách právě naskočil čas 04 : 16. Koho z nás by napadlo, ţe se bude koupat tak brzy ráno. Ještě byla vlastně tma a okolo nás spali ostatní návštěvníci na lehátkách. Nevadí. Do laguny zahučeli v ten okamţik všichni. Od nejmladších prvňáčků po nejstarší sedmáky. Zkrátka čimelická parta. A tak jsme se k sobě i celý den chovali. Vyzkoušeli jsme krásné tobogány, vodní proudy, divokou řeku a spoustu dalších vodních vychytávek. Po rozednění jsme navštívili i další části rozlehlé haly, která původně slouţila pro výrobu vzducholodí. Prošli jsme tropickým pralesem, kde jsme viděli ţelvy, ryby, ptáky i ţáby. Pak jsme se brouzdali na kraji umělého moře, vyzkoušeli jsme obří tobogány v areálu vodních atrakcí, hráli jsme si v dětském koutku. Cestou jsme viděli několik stanových městeček, africkou vesnici, etnické restaurace a všudypřítomnou krásnou ţivou přírodu. Okolo našich lehátek pobíhali baţanti a pávi, poletovali motýli. Kupodivu nikdo z nás za celý den neusnul. Všichni jsme si chtěli uţít co nejvíce. A to se povedlo. Obešli jsme všechna bazény a zábavní kouty hned několikrát. Plni dojmů a záţitků jsme v 19 hodin opouštěli areál. Všichni v pořádku a strašlivě unaveni. Coţ se projevilo tím, ţe jsme usnuli okamţitě po výjezdu k domovu. K našim rodičům jsme se vrátili v sobotu před půlnocí. Byl to prostě báječný den! Tereza Maštalířová 6

7 Návštěva Dubaje V listopadu jsem měl díky své tetě a rodičům moţnost navštívit Dubaj. Cesta letadlem z Prahy trvala 5,5 hodiny. Při přistání jsme z letadla viděli svítící noční velkoměsto a na hodinách bylo o tři hodiny více neţ u nás doma. Kdyţ se řekne Dubaj, kaţdý si představí arabský svět, ropu a bohatství. Jsou zde vidět rekordy ve stavění luxusních mrakodrapů v poušti, kde dříve ţili jen domorodí beduíni. Dubaj je krásné město leţící na jihovýchodě Arabského poloostrova a jedno z hlavních měst Spojených arabských emirátů. Bydleli jsme v hotelu na uměle postaveném ostrově ve tvaru palmy. Ranní probuzení bylo milým překvapením. Z hotelového balkónu jsme se kochali krásou Dubaje a výhledem na moře. Denně jsme chodili na pláţ a koupali se v teplém moři a přitom pozorovali nádherný hotel postavený ve tvaru plachetnice - Burj al Arab. Čas rychle utíkal, ale stihli jsme navštívit i místa, na která nikdy nezapomenu. Můj první záţitek byl, kdyţ jsem se dostal na nejvyšší budovu světa - Burj Khalifa. Je 828 metrů vysoká a téměř k vrcholu jsme jeli nejrychlejším výtahem na světě rychlostí 10 m/s. Po krásném záţitku jsme se rozhodli, ţe další den strávíme na poušti projíţďkou písečných dun terénním autem a jízdou na velbloudech v beduínské pouštní vesnici. Sedět na velbloudu znamená vidět svět z docela pěkné výšky. Děsivá a zároveň dobrodruţná výprava skončila dobře a my jsme mohli v klidu povečeřet s beduíny jejich tradiční jídla. K Dubaji také neodmyslitelně patří muslimské mešity, šestiproudové dálnice, ţeny zahalené v černých hávech, uličky s mnoha obchody plnými zlata a šperků, krásných látek a obchodníci, kteří rádi smlouvají o cenách zboţí. Týden uběhl jako voda a my jsme se vraceli domů plní dojmů z jiného světa, který stojí za to vidět, ale nikdy bychom tam nechtěli ţít - chyběla by nám tam totiţ naše krásná krajina plná zeleně. Vojtěch Mastný Burj Khalifa - nejvyšší budova světa 7

8 Memoriál Bedřicha Šupčíka Jiţ poosmé se v mirovické tělocvičně konala počátkem listopadu soutěţ ve šplhu na laně a na tyči jako pocta našemu prvnímu olympijskému vítězi Bedřichu Šupčíkovi. Ţáci naší školy se této soutěţe účastní pravidelně a dosahují i pěkných výsledků. Letos měla naše výprava 18 členů z první aţ deváté třídy. Všichni účastníci šplhali s velkým nasazením. Bylo ho rozhodně zapotřebí, pokud chtěli obstát ve velké konkurenci závodníků z pěti základních škol ( Mirovice, Březnice, Mirotice, Čimelice a Chraštice). Nejlépe z našich si vedli tito závodníci: I. kategorie Kateřina Joujová (3.tř) - 3. místo ve šplhu na tyči II. kategorie Denisa Cígnerová (4.tř) - 2. místo ve šplhu na tyči Magdalena Kulasová (4.tř) - 3. místo ve šplhu na tyči III. kategorie Antonín Huleš (7.tř) - 1. místo ve šplhu na tyči, 2. místo ve šplhu na laně Gabriela Vinklerová (7.tř) - 1. místo ve šplhu na tyči, 2. místo ve šplhu na laně Jan Pěknice (7. tř) - 3. místo ve šplhu na tyči, 3. místo ve šplhu na laně Ve IV. kategorii si nejlépe vedla Lucie Tesková z deváté třídy, která obsadila dvakrát čtvrté místo. Celkově nejúspěšnějšími šplhajícími se stali sedmáci Gabriela Vinklerová a Tonda Huleš. Iva Jirušová 8

9 ORION CUP holky Ve čtvrtek se konalo v Písku OF ve florbale dívek z osmých a devátých tříd. Sešlo se tady celkem 6 druţstev dívek: druţstvo píseckého gymnázia a ZŠ Čimelice, Mirotice, Bernartice, Chyšky a J. Husa z Písku. Děvčata hrála ve dvou skupinách. Naše holky porazily v prvním zápase holky z Mirotic 2 : 1. Autorkou obou branek byla Lucka Tesková z deváté třídy. Před druhým zápasem s gymnáziem jsme byly velmi nervózní. Zatím jsme totiţ tento tým neporazily. Utkání trvalo 15 minut a prvních 14 minut bylo skóre stále 0 : 0. A pak to přišlo! Lucka Tesková dala náš první a vzápětí i druhý gól!!!! Radost našeho týmu byla převeliká. Měly jsme před sebou poslední utkání, ve kterém máme bojovat o první místo! Z druhé skupiny postoupila děvčata z Bernartic. Věděly jsme, ţe to bude těţké, ale věřily jsem si. V tomto zápase dvakrát skórovala Martina Pištěláková (9.tř.), ale na vítězství jsme bohuţel nedosáhly. Do krajského kola tentokrát postupují Bernartice s výsledkem 3 : 2. My jsme získaly velmi pěkné druhé místo a navázaly na úspěšnou loňskou sezónu, kdy jsme se ve velmi obsazeném krajském kole dostaly na 3. místo. Text a foto: Iva Jirušová 9

10 ORION florbal Cup chlapců 2010 V pátek se v Písku v obloukové hale uskutečnilo okresní finále ZŠ v Orion Florbal CUPU chlapců 8. a 9. tříd. Turnaje se zúčastnilo 10 týmů, které byly rozděleny do dvou skupin po pěti. Zápasy se hrály 1x 15 minut. Naše škola vstoupila do turnaje zápasem se ZŠ Protivín. Toto utkání jsme bez problémů vyhráli 3:0, všechny góly vstřelil David Pšeničný. V dalším utkání jsme remízovali se ZŠ Mirotice 0:0. V utkání jsme měli řadu šancí, ale nedokázali jsme je proměnit. Naším třetím soupeřem ve skupině byla ZŠ Tylova Písek. Do tohoto utkání jsme šli s tím, ţe pokud utkání vyhrajeme, tak si v posledním zápase se ZŠ Šobrova Písek zahrajeme o postup do finále. Utkání s Tylovkou jsme začali výborně a uţ ve 2. minutě jsme šli do vedení po gólu Davida Pšeničného. Bohuţel, co se dělo v dalším průběhu zápasu, jsem ještě nezaţil! Kaţdý kontakt našich hráčů se soupeřem byl pískán jako náš faul. Mnoţství trestných úderů v blízkosti naší branky přibývalo. Dokonce nám byl vyloučen hráč za pomalý odchod od místa přestupku. Ale díky vynikajícímu výkonu gólmana Jakuba Vařenky a všech hráčů v poli jsme aţ do 14. minuty drţeli vedení 1:0. Ve 14. minutě jsme inkasovali po rychlém rozehrání trestného úderu vyrovnávací gól. Přesto jsme se nevzdali a pokusili se s výsledkem ještě něco udělat. Po dlouhém výhozu Jakuba Vařenky se dostal do samostatného nájezdu na gólmana náš ostrostřelec David Pšeničný. Udělal gólmanovi kličku a poslal míček do prázdné brány! V tu chvíli v našem týmu vypukla obrovská radost! Jenţe předčasná.. Páni rozhodčí odpískali v momentě, kdy byl míček asi 3 cm před brankovou čarou, konec utkání!! Naše radost se okamţitě změnila ve velké zklamání! K uznání gólu nevedli ani dlouhé protesty našeho týmu u pánů rozhodčích a paní sekretářky turnaje. Tento článek píši s odstupem dvou týdnů a dodnes nechápu, proč bylo utkání řízeno tímhle způsobem. Ţe by pan rozhodčí byl bývalým ţákem školy a chtěl se odměnit škole za získané vzdělání? Nebo ţe je nepřípustné, aby vesnická škola porazila městskou? Či se rozhodčím tento zápas jen nepovedl? Správnou odpověď znají asi jen páni rozhodčí. K poslednímu zápasu se ZŠ Šobrova jsme nastoupili s pocitem křivdy a bez motivace. V utkání dostali příleţitost i náhradníci. Prohráli jsme 1:0 a ihned po zápase jsme vyrazili směr šatny, a pak domov. Závěrečná slova sekretářky celého turnaje, ţe situaci ohledně neuznaného gólu neviděla, ţe ji to mrzí a ţe za rok si to vynahradíme, nebyla moc povzbuzující. Ukradené vítězství nám to nevrátí a deváťáci si za rok uţ nic nevynahradí... 10

11 Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům za odvedené výkony v přípravě na turnaj i na celém turnaji a říci, ţe pro mě jsou morálními vítězi! I kdyţ na výsledkové listině jsme napsáni na místě. Věřím, ţe tento tým zúročí tréninkové úsilí v prosinci při turnaji o pohár starosty Mirovic! Sestava ZŠ Čimelice: Jakub Vařenka, Jan Vašek, Martin Nosek, Martin Jouja, Martin Kaššák, Jan Bystřický, Jan Ziegler, David Pšeničný a Karel Hrabě Okresní finále ZŠ v Orion Florbal CUPU chlapců 6. a 7. tříd se odehrálo ve středu v písecké obloukové hale. Zúčastnilo se ho 8 týmů rozdělených do dvou skupin po čtyřech. Hrací čas byl stejný jako u starší kategorie tedy 1x 15 minut. V prvním zápase ve skupině jsme porazili ZŠ Tylova Písek 4:1 (branky 2 Linhart, Válek, Fořt). Druhý zápas se ZŠ Husova jsme prohráli 4:1. Hlavním důvodem poráţky bylo neproměňování vyloţených šancí útočníky a chyba gólmana při prvním obdrţeném gólu! Jediným střelcem v tomto utkání byl Jakub Linhart. V posledním zápase skupiny jsme porazili ZŠ Milevsko I. 3:2 (branky Gereg, Linhart, Kuchta). Ve skupině jsme obsadili druhé místo a postoupili do boje o 3. místo! Soupeřem nám byl tým ZŠ Bernartice. V utkání jsme měli během prvních 5 minut opět několik vyloţených šancí, ale bohuţel jsme je nedokázali proměnit, za coţ nás soupeř potrestal a vyhrál utkání 2:0. Konečné 4. místo není špatné, ale sami hráči moc dobře vědí, ţe pokud by měli větší úspěšnost proměňování šancí, tak mohli dosáhnout lepšího umístění! Sestava ZŠ Čimelice: Jan Pěknice, Pavel Hadáček, Josef Biskup, Ondřej Bernatík, Antonín Huleš, Josef Gereg, Vladislav Kníţe, Jakub Linhart, Josef Fořt, Lukáš Válek a Jan Kuchta Vláďa Linhart 11

12 Přehazovaná v Chrašticích Ryze dívčí soutěţ v přehazované pro II. stupeň se konala 11. listopadu 2010 v malé tělocvičně v Chrašticích. Děvčata soutěţila ve dvou kategoriích. V kategorii A obsadily dívky z 6. a 7. třídy naší školy třetí místo a odvezly si pohár. Družstvo tvořily: Simona Krajíčková, Anna Kulasová, Marie Pobříslová, Aneta Vacková, Monika Valová, Gabriela Vinklerová, Lucie Vlasáková, Tereza Maštalířová a Kristýna Račanová. text a foto Iva Jirušová 12

13 Soutěž ve vybíjené V měsíci listopadu, přesněji 29. listopadu, proběhla v Chrašticích soutěţ ve vybíjené, které se opět zúčastnily čtyři školy - kromě ZŠ Čimelice také Mirovice, Mirotice a pořádající Chraštice. V tamní tělocvičně jsou poměry stísněné, ale organizátoři to tentokrát zvládli na jedničku. Našemu druţstvu chvilku trvalo, neţ se hráči rozkoukali a přivykli poměrům. V prvním zápase tedy prohráli, ale v následujících dvou zápasech jiţ s převahou zvítězili. Výsledkem je pohár za druhé místo a chuť k trénování vybíjené i po návratu zpět. A kdo ze čtvrťáků a páťáků byl u toho? Můţete je poznat na fotce! Ale kdyby ne... tak pro jistotu: Láďa Jizba a Dan Jizba, Vojta Štěpánek a Kuba Kuchejda, Kuba Klimeš a Dominik Karas, Petr Gottfried a Lukáš Vala, slečny Markéta Chylíková, Lucka Počtová a Klárka Lišková. Text a foto Iva Jirušová 13

14 ŠKOLSKÁ FUTSALOVÁ LIGA Českomoravský fotbalový svaz, Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy a Asociace školních a sportovních klubů organizují pro školní rok 2010/2011 školní futsalovou ligu. Jedná se o premiérový ročník této soutěţe. Soutěţ je určena pro všechny základní školy. Byly vypsány 2 kategorie školská futsalová liga 7 (určena pro ţáky 6. a 7. tříd) a školská futsalová liga 9 (určena pro ţáky 8. a 9. tříd). Přihlášené týmy byly rozlosovány do několika divizí. ZŠ Čimelice byla zařazena do divize B Střední Čechy. Futsal je sport hodně blízký fotbalu, ale má ovšem řadu zvláštností jiných pravidel. Pro představu uvádím pár z nich - hraje se s míčem velikost 4 s menším odskokem, branky mají rozměry 3x2 metry, hrací doba je 2x20 minut, počet hráčů v týmů je 4+1, platí hokejové střídání hráčů, pro veškeré rozehrání platí pravidlo 4 sekund, platí absolutní zákaz skluzů, hraje se na tzv. akumulované fauly atd. Dne se odehrálo první kolo futsalové ligy v obou kategoriích. Hrálo se v Příbrami ve sportovní hale na Březových Horách. ZŠ Čimelice se zde utkala se ZŠ Milín a pořádající ZŠ Příbram - Březové Hory. Z těchto 3 týmů postupovali do dalšího kola první dva. Uţ před prvním utkáním jsme věděli, ţe pro nás bude klíčové utkání s Milínem, jelikoţ za Příbram nastupují kluci, kteří hrají 1. ligu ţáků za FK Příbram! Hned první utkání našich mladších žáků s Příbramí ukázalo, ţe tento soupeř je úplně z jiného světa. V poločase jsme prohrávali 9:1(gól vstřelil Lukáš Válek), nakonec skončilo utkání 19:1! Hráči Příbrami předváděli nádherný kombinační fotbal, rychle střídali a naši hráči jim nemohli konkurovat. Chvílemi si museli připadat jako na kolotoči! S Milínem mladší ţáci uhráli remízu 2:2, kdyţ oba góly vstřelil Ondra Bernatík! Bohuţel nám k postupu remíza nestačila, protoţe Milín prohrál s Příbramí menším brankovým rozdílem (16:1) a díky lepšímu skóre tak obsadili 2. místo. Sestava ZŠ Čimelice: brankář Pavel Hadáček, obrana Ondřej Bernatík, Josef Biskup, útok Jan Kuchta, Lukáš Válek; střídali Jan Pěknice a Marcel Pšenko V kategorii starších žáků jsme první utkání hráli také s Příbramí a vzhledem ke klíčovému zápasu s Milínem a širšímu hráčskému kádru oproti mladší kategorii jsem se rozhodl rozloţit zápasovou zátěţ na více hráčů a pošetřit opory týmu. Asi i z tohoto důvodu svítilo na konci utkání na světelné tabuli hrozivé skóre 28:0 pro Příbram!! Myslím, ţe starší ţáci Čimelic si uţili ještě větší kolotoč neţ jejich mladší kolegové, a myslím, ţe Martinovi Noskovi se bude o vyndávání míčů z branky dlouho zdát!! Na hru Příbrami se byla radost dívat a řada akcí sklízela potlesk i od našich hráčů na střídačce!... 14

15 Zvolená taktika přinesla úspěch v zápase s Milínem jsme brzy vedli 3:0, soupeř ale po našich chybách dokázal do poločasu sníţit na 3:2. V poločase jsme si řekli, ţe zjednodušíme hru a vítězství je naše! A je třeba říci, ţe kluci odmakali druhý poločas na jedničku a celé utkání vyhráli 7:3! Ke konci utkání soupeř neunesl blíţící se poráţku a začal naše hráče provokovat a často faulovat! Musím ale hráče pochválit, ţe se nenechali vyprovokovat a v poklidu utkání dohráli. Střelecky se prosadili 3x David Pšeničný, 2x Kuba Vařenka a 2x Vojta Mastný. Výhrou jsme si zajistili postup do 2. kola této soutěţe. To by se mělo odehrát v průběhu prosince. Sestava ZŠ Čimelice: brankář Martin Nosek, obrana Karel Hrabě, Vojtěch Mastný, útok Jakub Vařenka a David Pšeničný; střídali Jan Vašek, Martin Jouja a Jan Ziegler. Závěrem je třeba říci, ţe pro většinu našich ţáků to byl záţitek, zahrát si proti klukům, kteří hrají nejvyšší ţákovskou soutěţ v Čechách a střetávají se tak se soupeři, jako je Sparta Praha, Slavie Praha, Viktoria Plzeň, Slovan Liberec atd. A moţná se na některé soupeře budou za nějaký čas dívat v televizi v 1. lize, nebo je uvidí v reprezentačním dresu. Na chodbě školy jsme viděli řadu fotografií bývalých ţáků školy; nejznámějším mezi nimi byl asi Tomáš Zápotočný! Vláďa Linhart Úspěšné florbalistky Ve středu 10. listopadu vyrazili společně chlapci a dívky z šestých a sedmých tříd na okresní finále ORION Cupu do Písku. Dívky se na tento turnaj pečlivě připravovaly. Chtěly navázat na loňskou výhru v Písku a krásné druhé místo v Jihočeském kraji, které vybojovaly v lednu 2010 v Sezimově Ústí. Stál před nimi nelehký úkol. Porazit tři soupeře a toho nejtěţšího hned v prvním zápase! Našimi prvními soupeřkami se staly dívky z Protivína, které uţ měly jeden vyhraný zápas za sebou a dost si věřily. Čimelické florbalistky se ale nenechaly zastrašit a nad těţkým soupeřem zvítězily 3 : 0! Úspěšnými střelkyněmi našich gólů se staly Monika Valová, Monika Vicherková a Gabriela Vinklerová. Po tomto prvním vyhraném zápase zavládla v druţstvu velká radost a do dalších zápasů uţ dívky nastupovaly s menší trémou. Ve druhém zápase jsme nad druţstvem z Chyšek vyhrály 2 : 0, kdyţ oba góly vstřelila Monika Valová. Třetí zápas skončil stejným skóre tedy naším vítězstvím 2:0. Autorkami branek se staly Gábina Vinklerová a opět Monika Valová

16 Našim dívkám se tedy podařilo podruhé za sebou vyhrát okresní soutěţ a postoupit do krajského kola! Určitě zaslouţeně, vţdyť poctivě trénují po celý rok a za veliké nasazení při turnajích si zasluhují velkou pochvalu! Budeme jim drţet palce i v krajském kole!!! Iva Jirušová Vítězné družstvo hrálo ve složení: Monika Valová, Anna Kulasová, Simona Krajíčková, Monika Vicherková, Gabriela Vinklerová, Tereza Směšná, Marie Pobříslová, Lucka Vlasáková 16

17 Další výsledky turnaje o přeborníka ZŠ ČIMELICE: Vašek-Nosek 3:4 Fořt-Pěknice 4:0 Kuchta-Gereg 4:0 Válek-Gereg 4:1 Kuchta-Pěknice 4:0 Vašek-Fořt 4:0 Nosek-Pěknice 4:2 Kuchta-Vašek 4:0 Válek-Fořt 4:1 Gereg-Pěknice 4:0 Kuchta-Nosek 4: Huleš-Vala 2:4 Ziegler-Račanová 4:0 Kuchta-Biskup 4:1 Biskup-Ziegler 1:4 Kuchta-Huleš 4:0 Vala-Biskup 4:2 Račanová-Tomášek 4:1 Kuchta-Tomášek 4:0 Jouja-Račanová 4:1 Ziegler-Huleš 4: Linhart-Bystřický 4:0 Vařenka-Tomášek 4:0 Kníţe-Bystřický 2:4 Hadáček-Tomášek 4:1 Vařenka-Kníţe 2:4 Hadáček-Linhart 0:4 Bystřický-Tomášek 4:0 Tomášek-Jouja 1:4 Bystřický-Hadáček 4:0 Vařenka-Jouja 4: Válek-Pěknice 4:0 Hrabě-Fořt 4:3 Hrabě-Válek 4:2 Huleš-Fořt 3:4 Vašek-Válek 4: Huleš-Biskup 4:0 Vala-Kníţe 4:0 Račanová-Gereg 0:4 Vala-Gereg 4:0 Kníţe-Račanová 4:0 Huleš-Račanová 4:0 Huleš-Kníţe 4:0 Vala Račanová 4:0 Gereg-Biskup 4:0 Gereg-Kníţe 4:1 Biskup-Račanová 4: Pištěláková-Pěknice 4:1 Linhart-Pištěláková 4:0 Pěknice-Jouja 4:0 Hrabě-Pištěláková 4:2 Linhart-Pěknice 4:0 Gereg-Jouja 4: Bystřický-Fořt 2:4 Vašek-Vařenka 4:2 Nosek-Vařenka 4:0 Nosek-Bystřický 4:1 Kuchta-Fořt 2:4 Nosek-Valová 3:4 Ziegler-Valová 4:2 Valová-Kuchta 0:4 Ziegler-Vašek 4: Hrabě-Huleš 4:1 Biskup-Pěknice 1:4 Pěknice-Huleš 4:3 Pšeničný-Vašek 4:3 Hrabě-Biskup 4:1 Jouja-Biskup 0:4 Hrabě-Vašek 4: Linhart-Fořt 4:0 Pištěláková-Račanová 4:2 Válek-Valová 3:4 Linhart-Ţahourová 4:0 Ţahourová-Fořt 0:4 Linhart-Račanová 4:0 Válek-Pištěláková 4:0 Ţahourová-Valová 2:4 Fořt-Račanová 4:0 Pištěláková-Fořt 1:4 Válek-Linhart 1:4 Ţahourová-Račanová 4:1 Linhart-Valová 4: Válek-Bystřický 4:3 Vala-Vařenka 4:2 Kníţe-Pšeničný 0:4 Pšeničný-Vařenka 4:0 Vala-Ziegler 4:1 Válek-Vařenka 4:0 Bystřický Vala 1:4 Jouja-Kníţe 0:4 Pšeničný Ziegler 4:2 Válek-Jouja 4:0 Vala-Jouja 4: Biskup-Hadáček 4:0 Hadáček-Pěknice 0:4 Fořt-Hadáček 4:0...

18 Gereg-Nosek 2:4 Huleš-Pištěláková 4:0 Nosek-Pištěláková 4:0 Ziegler-Pištěláková 4:0 Gereg-Ziegler 2:4 Ţahourová Nosek 1:4 Ţahourová Huleš 0:4 Hadáček Nosek 0:4 Jouja-Ţahourová 2:4 Huleš-Hadáček 4:2 Ziegler-Jouja 4:0 Hadáček Gereg 0:4 Ziegler-Tomášek 4:0 Ţahourová Tomášek 4:0 Pištěláková-Tomášek 4: Vašek-Tomášek 4:0 Vařenka-Biskup 4:2 Valová-Hrabě 2:4 Bystřický-Vašek 1:4 Hrabě-Vařenka 4:3 Pšeničný-Tomášek 4:0 Pšeničný-Valová 4:0 Bystřický-Vařenka 1:4 Valová-Tomášek 4:0 Vašek-Biskup 4:1 Valová-Jouja 4:0 Jouja-Vašek 0:4 Vláďa Linhart Mladší žáci se připravují na zimní futsalový turnaj Jiţ mnoho let v naší obci existuje fotbalový klub Čimelice, který má zastoupení nejen v muţských soutěţích, ale i v dětských kategoriích. Dříve malí fotbalisté spíše prohrávali, ale jiţ se ujímají první pozice v okresním kole. Výrazně také pomohl příchod dvou chlapců z Bohemians 1905 (L.Jizba a D. Jizba) a změna trenéra. Chlapci dvakrát týdně trénují pod vedením J.Kuchejdy a K.Šebka. Nyní tréninky navštěvuje asi 13 dětí naší školy. V podzimních měsících se trenéři snaţí připravit chlapce na zimní futsalový turnaj v hale. Letos by chtěli obhájit loňské překvapivé vítězství a navázat tak na dobré výkony. Jan Vašek 18

19 Cesta kolem světa za sportem - 2.díl Brazílie Fotbalové mistrovství světa se po 64 letech vrátí do Brazílie. Jihoamerický stát uspěl se svojí kandidaturou na šampionát v roce 2014, na jehoţ pořádání byl jediným uchazečem. Rozhodl o tom výkonný výbor FIFA na zasedání v Curychu. Potvrzení kandidatury bylo podle všeho jen formalitou, pro Brazílii hrálo mnoho věcí. Finálový turnaj se historicky nejúspěšnější fotbalové zemi světa vyhýbal od roku 1950, vedle absence protikandidátů pro ni navíc hovořila i jednoznačná podpora ostatních jihoamerických států. Kolumbie se šance na pořádání mistrovství světa zřekla v dubnu. Před volbou Brazilci dostali prostor na třicetiminutovou prezentaci své kandidatury. Tu přiletěli osobně podpořit i prezident Luiz Inácio Lula da Silva, trenér národního týmu Carlos Dunga, bývalý kanonýr Romário nebo známý spisovatel Paulo Coelho. Jejich vystoupení ocenil i prezident FIFA Sepp Blatter. "Jsem ohromený brazilskou nabídkou, ţe ani nemohu říct jak. Myslím, ţe tohle je fotbal. Tohle je Brazílie," prohlásil prezident FIFA. Brazilci uspěli během srpnové inspekční cesty FIFA po stadionech, přestoţe Blatter dříve vyjádřil pochybnost nad jejich připraveností. Země zaslíbená fotbalu se můţe pochlubit desítkou ze stovky největších stadionů na světě, rekonstrukcí přednedávnem prošel proslulý chrám Maracaná. Dají se očekávat rekordní divácké návštěvy, protoţe pro brazilské fanoušky je fotbal doslova náboţenstvím. Brazílie se po Mexiku, Itálii, Francii a Německu stala pátou zemí, která uspořádá MS podruhé. Přidělením světového šampionátu 2014 zároveň FIFA ukončila rotační systém, na jehoţ základě se mělo šest kontinentů pravidelně střídat v pořadatelství závěrečného turnaje. Pro příště platí, ţe jeden světadíl můţe pořádat MS po dvanáctileté pauze. Největšími favority jsou nynější mistři Španělé, domácí Brazilci a také Argentinci. Vše proběhne aţ za 4 roky, ale máme se na co těšit Nejznámější brazilský fotbalista Pelé. Připravil David Pšeničný, zdroj: 19

20 Vybrali jsme ze sportu Berdych porazil na Turnaji mistrů Roddicka Český tenista Tomáš Berdych vybojoval první vítězství na Turnaji mistrů, kdyţ v londýnské O2 Areně porazil světovou osmičku Andyho Roddicka 7:5, 6:3. Oba hráči si bez problémů drţeli podání aţ do stavu 5:4. Rodák z Valašského Meziříčí oproti úvodnímu zápasu zlepšil první servis, vyráběl méně chyb a dokázal uspět i při náběhu na síť. Jenţe v kritickém závěru první sady opět přestal trefovat servis a Roddick si vypracoval dva setboly. I díky Američanově chybě a úspěšnému náběhu na síť Berdych oba brejkboly odvrátil a nakonec srovnal na 5:5. "Všechno šlo v utkání o dost lépe neţ v prvním duelu. Po odvrácených setbolech jsem získával sebejistotu a hrál lépe a lépe," usmíval se Berdych, jehoţ zisk první sady viditelně povzbudil. Dokázal soupeře i při jeho servisu dostat do delších výměn, v nichţ měl navrch. Za stavu 2:2 podruhé v utkání vzal Roddickovi servis a rázně tak vykročil za vítězstvím v zápase. Utkání nakonec ukončil při Roddickově podání, kdyţ po necelé hodině a půl proměnil mečbol. Berdych porazil Roddicka potřetí v kariéře a vzájemnou bilanci sníţil na 3:6. Sezonu zakončil Tomáš Berdych šestým místem ve světovém ţebříčku, které si udrţel i po Turnaji mistrů v Londýně. Z vítězství ve finále Turnaje mistrů se nakonec radoval Roger Federer, který zvítězil nad Rafaelem Nadalem. Tomáš Berdych (* 17. září 1985, Valašské Meziříčí) začal hrát tenis v 5 letech, profesionálně působí od r a první výrazný úspěch se dostavil v r. 2004, kdy na Olympijských hrách porazil tehdejší světovou jedničku, Švýcara Rogera Federera. Mezi další výrazné úspěchy patří vítězství v turnaji série ATP Masters v Paříţi v roce 2005, finálová účast v turnaji Sony Ericsson Open v Miami v roce 2010 a semifinále French Open v témţe roce. V r se probojoval do svého prvního grandslamového finále ve Wimbledonu, v němţ nestačil na světovou jedničku Rafaela Nadala. Na mezinárodním ţebříčku ATP v témţe roce dosáhl dosud nejvyššího umístění, kdy byl klasifikován na 6. místě (18. říjen 2010). Hraje pravou rukou, jeho nejoblíbenějším povrchem je tvrdý povrch a silnou zbraní forhend a servis. Jeho trenérem byl 8 let J. Navrátil, se kterým spolupráci na konci roku 2008 ukončil (Navrátil přijal místo šéftrenéra TK Agrofert Prostějov). Od roku 2009 jej trénuje bývalý trenér Radka Štěpánka Tomáš Krupa. Připravil K.Hrabě, zdroj: sport.cz 20

Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011

Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011 Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011 1 Úvodem Odpustím si dlouhé úvody a jednoduše vás přivítám v roce 2011, třebaţe trochu se zpoţděním, protoţe do nového roku se nám tak trochu přelilo

Více

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 35 Červen 2011 1 Úvodem Červnové číslo Školního zpravodaje je posledním číslem v letošním školním roce a pevně doufám, ţe není posledním číslem v roce kalendářním. Pochopitelně

Více

Základní škola Čimelice. Číslo 24/25 - květen, červen

Základní škola Čimelice. Číslo 24/25 - květen, červen Základní škola Čimelice Číslo 24/25 - květen, červen 1 Váţení a milí čtenáři Školního zpravodaje, není to tak dlouho, co jsme Vás vybízeli k přečtení prvního čísla ve školním roce 2009/10, a uţ je tu číslo

Více

Úvodem. Jana Kubátová

Úvodem. Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 33/34 Duben/květen 2011 1 Úvodem Jaro je konečně tady a s ním i další číslo Školního zpravodaje. Jak jste zjistili uţ minule, z úsporných důvodů se budeme muset spokojit s

Více

Základní škola Čimelice. Číslo 26/27 2010/2011

Základní škola Čimelice. Číslo 26/27 2010/2011 Základní škola Čimelice Číslo 26/27 2010/2011 ZÁŘÍ, ŘÍJEN 2010 1 Úvodem: Drţíte v ruce první číslo zpravodaje pro školní rok 2010/2011. Chvilku nám trvalo, neţ jsme se tyhle letopočty vůbec naučili psát,

Více

Obsah čísla: Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150 Datum vydání: 16. prosince 2009

Obsah čísla: Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150 Datum vydání: 16. prosince 2009 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Rozhovor + anketa Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Vánoční a silvestrovské tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150

Více

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1-

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1- ŠKOLÁK Číslo 4 ročník třetí ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Uvnitř tohoto vydání: Str. Jak cestují osmáci.. 2-3 Devítka se loučí 4-8 Prázdniny utečou jak voda 9 Smutnění 10 Rozhovor s panem učitelem

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Obsah IX/01. Úvodník 3

Obsah IX/01. Úvodník 3 Obsah Úvodník 3 Ze života školy a parlamentu 4 Exkurze, výlety, školní akce 8 Projekty 17 Soutěže 21 Studenti a věda 22 Sport 24 Filmy, seriály, fandom 27 Příspěvky studentů 29 2 IX/01 Úvodník Abych se

Více

SBÍRÁŠ, SBÍRÁM, SBÍRÁME

SBÍRÁŠ, SBÍRÁM, SBÍRÁME ročník 7/ číslo 1 (13) Základní škola Mokrá únor 2014 strana 1 Opět vás zdravíme, neuvěřitelně po třinácté. Co k tomu dodat? Že by dneska stručně? Tady to máte rovnou horké z tiskárny, tak lehce pofoukat

Více

Základní škola Čimelice Číslo 44 březen, duben 2013

Základní škola Čimelice Číslo 44 březen, duben 2013 Základní škola Čimelice Číslo 44 březen, duben 2013 1 Úvodem Je pondělí 8. dubna a dnes, kdy píšu tohle úvodem, to vypadá, že konečně přišlo jaro. Zítra i pozítří to nejspíš bude zase vypadat úplně jinak,

Více

SLAVNÍ PACIENTI A JEJICH NEDUHY (ČASOPIS ÚL) (SP. ODPOVĚĎ: B) LEUKEMIE) nikdo SBĚRAČ PAPÍRU: SBĚRAČ BYLIN: SPORTOVEC 1. 4. TŘÍDA:

SLAVNÍ PACIENTI A JEJICH NEDUHY (ČASOPIS ÚL) (SP. ODPOVĚĎ: B) LEUKEMIE) nikdo SBĚRAČ PAPÍRU: SBĚRAČ BYLIN: SPORTOVEC 1. 4. TŘÍDA: 22. 06. 2010 LÁNSKÝ VÍCEBOJ (4.-8. ROČNÍK, SOUTĚŢ DRUŢSTEV), 0. ROČNÍK, 8 30 22. 06. 2010 PEDAGOGICKÁ RADA 22. 06. 2010 DEN REKORDŮ, 8 00 23. 06. 2010 POSLEDNÍ DEN VYUČOVÁNÍ PODLE ROZVRHU 24.-25. 06. 2010

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Školní ples. Lyžařské kurzy. Zápis prvňáčků. Valentýnská diskotéka. Perličky z naší školičky. Adopce na dálku

Školní ples. Lyžařské kurzy. Zápis prvňáčků. Valentýnská diskotéka. Perličky z naší školičky. Adopce na dálku Školní ples Lyžařské kurzy Zápis prvňáčků Valentýnská diskotéka Perličky z naší školičky Adopce na dálku NEPŘEHLÉDNĚTE! Rozhovor s hercem Martinem Havelkou! www.zsms.streliceubrna.cz skolnirevue@centrum.cz

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

Sabina Stloukalová, 7. B

Sabina Stloukalová, 7. B Sabina Stloukalová, 7. B Úvodník Ahoj všichni, cítíte tu vánoční atmosféru? Já teda pořádně, hodně to na mě padlo. Nazdobené a nasvícené ulice, vánoční slevy, natěšené děti, prostě všechno, co k adventnímu

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Záleží ti na něm? 2 Lercháč časopis se skrytým talentem

ÚVODNÍ SLOVO. Záleží ti na něm? 2 Lercháč časopis se skrytým talentem 5/2008 ročník II. Záleží ti na něm? ÚVODNÍ SLOVO Nikoho nemám, nikdo mě nemá rád, cítím se sám, jsem sám. Snad každý z nás během svého života dospěje na čas do jakéhosi tragického bodu, kdy se vše zdá

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010 PRESLOVÁCI V INDONÉSII Leonardo 8 22 23 MENŠINY MEZI NÁMI Florbal 37 2 Obsah: Dobrý den v adventním čase!... 3 FINANCOVÁNÍ MATURITNÍCH PROJEKTŮ...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 20 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010. Název: Kapacita: telefon e-mail

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 20 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010. Název: Kapacita: telefon e-mail ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace ZPRAVODAJ ZŠ č. 20 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010 Název: Kapacita: telefon e-mail Základní škola 750 ţáků ZŠ Komenského 4 516 446 381 zsadamov@adamov.cz:

Více

Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč. Nejzajímavější články. Jiří Černý v Divadélku pod schody

Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč. Nejzajímavější články. Jiří Černý v Divadélku pod schody Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč GAG-BEN Základní škola Třebíč, Benešova ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Kultura Buchty a loutky zavítaly opět k nám Loutkové divadlo Buchty a loutky je

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více

Stadion na. Vše o kempech

Stadion na. Vše o kempech Trenér Koller RADŠI BYCH BYL V KŮŽI HONZY! Květen 2014 / ZDARMA Vše o kempech Mládež a turnajích Co bude téma s Uhříněvsí!? Stadion na Historie Strahově Koho nehřeje fotbal, toho zahřejeme my Bezpečné

Více

tvrtletník č.5/2015 TadyTam TADY? TAM!

tvrtletník č.5/2015 TadyTam TADY? TAM! tvrtletník č.5/2015 TadyTam TADY? TAM! Milí čtenáři, říkala jsem si, že vydám časopis v listopadu nebo v prosinci. Dobře, tak v lednu. Nakonec budu ráda, když se k vám dostane do konce zimy. Omlouvám se,

Více

číslo 134 strana 2 časopis Základní školy Jižní IV., ročník 20

číslo 134 strana 2 časopis Základní školy Jižní IV., ročník 20 číslo 134 strana 2 časopis Základní školy Jižní IV., ročník 20 vychází poměrně nepravidelně, ale vytrvale, tentokrát 25.6.2014 Redakce: T. Bečvářová (6.P), K. Hudečková (5.U), D. Hudek (7.M), M. Koudelka

Více

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 4/2003-2004. Úvodník. 5,-Kč. 4. číslo. www.7zskolin.cz

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 4/2003-2004. Úvodník. 5,-Kč. 4. číslo. www.7zskolin.cz SPORŤÁK 4/2003-2004 školní časopis 7. ZŠ Kolín www.7zskolin.cz Úvodník Venku nám jaro už pomalu zaklepalo na dveře a s prosluněnými dny přichází i nové číslo EUROSPORŤÁ- KU. Ano, zajisté jste i vy postřehli,

Více

Obsah. partneři TK Sparta Praha. Tenis mě opět baví rozhovor s Ivanem Lendlem 4. Sparta Prague Open 2012 7

Obsah. partneři TK Sparta Praha. Tenis mě opět baví rozhovor s Ivanem Lendlem 4. Sparta Prague Open 2012 7 1 21/2012 tenisová Sparta partneři TK Sparta Praha Vážení příznivci tenisové Sparty, velice mě těší, že jste si udělali čas na další číslo sparťanského bulletinu. Zima byla opravdu nabitá úspěchy našich

Více

časopis oddílu K d y : 1. ř í j n a 2 0 0 5 o d 9. 0 0 d o 1 3. 0 0 h o d. K d e : V t ě l o c v i č n ě Z Š L e ž á k ů v H l i n s k u.

časopis oddílu K d y : 1. ř í j n a 2 0 0 5 o d 9. 0 0 d o 1 3. 0 0 h o d. K d e : V t ě l o c v i č n ě Z Š L e ž á k ů v H l i n s k u. ZÁŘÍ 2005 24. SKÁLŮV OBĚŽNÍK časopis oddílu J u n á k - s v a z s k a u t ů a s k a u t e k Č R s t ř e d i s k o H l i n s k o v Č e c h á c h D í v č í a c h l a p e c k ý k m e n p o ř á d á u p ř í

Více

VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!!

VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!! Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postiţením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník III., číslo 3, říjen 2010 VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!! Do posledního místečka vyprodané Divadlo

Více

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce Anglie na vlastní oči Žáci hráli žákům Exkurze do Osvětimi Holky versus kluci Rozhovor s panem zástupcem Benešem Moji přátelé z pólů www.zsms.streliceubrna.cz

Více