Základní škola Čimelice Číslo 29/30 Prosinec 2010/Leden 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Čimelice Číslo 29/30 Prosinec 2010/Leden 2011"

Transkript

1 Základní škola Čimelice Číslo 29/30 Prosinec 2010/Leden

2 Úvodem Redakci Školního zpravodaje zaplavily v měsíci listopadu články o sportovních úspěších našich ţáků. Není se co divit, i já sama jsem měla v poslední době pocit, ţe některé sportovně nadané ţáky jsem v hodinách češtiny uţ dlouho nespatřila, ba dokonce ţe tak trochu zapomínám, jak vlastně vypadají. Protoţe však v naší škole myslíme na všestranně rozvinutého ţáka, vydali se mnozí z vás také za kulturou. Pátá třída aţ do hlavního města, kde si prohlédla řadu památek, a její ţáci pak o tom podali zevrubnou zprávu. Šestá třída zase cestovala na lední revue Mrazík do Českých Budějovic a po návratu pořádala v rámci narozeninové oslavy také módní přehlídku. Německou pohádku nacvičili ţáci osmé třídy pod vedením pana ředitele. Do nedalekých Mirotic se vypravila vaše keramická dílka a s nimi paní učitelky M.Vejcharová a I.Jirušová. Z Norska se zase vrátil Jirka Filip, který začal v naší škole vyučovat angličtinu nepochybně k velké radosti některých ţákyň z vyšších ročníků. Vojta Mastný přicestoval z daleké Dubaje a sepsal o tom také zprávu, takţe Lucka Fialová uţ ví, ţe nebyl v Dublinu. No a David Pšeničný se podíval tentokrát alespoň prostřednictvím seriálu Cesta kolem světa za sportem do Brazílie, kde se za 4 roky uskuteční světový šampionát ve fotbale. Na MS moţná časem vyrazí i někteří mladší ţáci z Čimelic, zatím ale trénují alespoň na zimní futsalový turnaj, jak o tom referuje Jan Vašek. Martin Funda přišel s nápadem na novou rubriku a bude pro vás psát hodnocení počítačových her. Do kina zve tentokrát J.Kašparová ml., pochopitelně na 7. díl Harryho Pottera. A abychom při tom všem nezapomněli, ţe se blíţí Vánoce, nechybí ani vánoční anketa, pozvánka na předvánoční turné sborového zpěvu či recepty na cukroví. Tak dobrou chuť, hezký poslech a příjemné čtení! Za redakci Školního zpravodaje Jana Kubátová Obsah: Str. 3-4 = Výlet 5. třídy do Prahy Str. 5 = Lední revue Mrazík, výlet 6. tř. Str. 6 = Tropical Island Str. 7 = Návštěva Dubaje Str. 8 = Memoriál Bedřicha Šupčíka Str = Orion Cup Str. 12 = Přehazovaná Str. 13 = Soutěž ve vybíjené Str = Školská futsalová soutěž Str = Úspěšné florbalistky Str = Další výsledky turnaje o přeborníka ZŠ Čimelice (stol. tenis) Str. 18 = Mladší žáci Čimelice (fotbal) Str. 19 = Cesta kolem světa za sportem (2) - Brazílie Str. 20 = Berdych na turnaji mistrů Str. 21 = Keramický advent Str. 22 = Německá pohádka Str. 23 = Harry Potter 7, část 1. Str. 24 = Cascada Str. 25 = Half life Str. 26 = Osobnost měsíce Str. 27 = Od učitele nejen pro učitele Str = Rozhovor s učitelem Str. 30 = Podzimní narozeninová párty Str. 31 = Recepty na vánoční cukroví Str = vánoční anketa Str. 34 = Vtipy, poznámky v žákovských, hlášky z hodin Str. 35 = Nové příběhy Nočního hlídače a Robinových zbojníků (2) Str. 36 = Předvánoční turné sborového zpěvu 2

3 Výlet do Prahy očima žáků páté třídy Ve škole řekla paní učitelka, ţe pojedem do Prahy dne 19. října. Cesta vlakem byla dobrá, jeli jsme celá třída. Byla to zábava, protoţe s klukama jsme v kupíčku dělali samé blbosti. Vojta pořád fotil, říkali jsme mu paparazzi. Byli jsme zděšení, kdyţ nám pan průvodčí řekl:,,vaše jízdenky prosím. Já a Lucka jsme řekli:,,dobrý den. Dojeli jsme do Prahy ale tam to bylo pěkný. Jako první nás přivítalo Národní muzeum, ale hned po něm jsme byli upřeni na svatého Václava. Ten byl ale velký. Koukali jsme se na jeho sochu. Nad hlavami nám dokonce létal vrtulník. Potom následovalo Stavovské divadlo. Museli jsme se drţet za ruce, abychom se neztratili. Po něm jsme se odebrali k Prašné bráně, ale i ta nebyla k zahození. Všechno jsem si fotografoval, takţe na to nikdy nezapomenu. Na Staroměstském náměstí jsme si něco povídali a přišel k nám cizí pán a chtěl se od nás něco poučit a říkal :,,Vy toho víte víc neţ já. Prý tam bylo popraveno 27 českých pánů,,,hrůza. Odtamtud jsme vyšli na Karlův most. Byla s námi i Majda a ta nám řekla, ţe na mostě se nejvíc krade. Šli jsme přes Karlův most a museli jsme mít batohy na břiše, aby nám je nikdo neukradl. Na tomto místě je čas na malý kvíz, který z prací ţáků páté třídy vyplynul. Na Karlově mostě je místo, kde byl do Vltavy vhozen: a) Jan Ámos Komenský b) Jan Lucemburský c) Jan Nepomucký Karlův most -,,nádhera, také tam byl prý vhozen F. Nepomucký -,,fuj. U kříţe jsme si něco přáli. A jejda, zapomněl jsem na chrám svatého Mikuláše. Byli jsme v chrámu sv. Mikuláše, kde paní učitelka ukecala jednu pani, aby nás tam pustila zadarmo. Byl moc pěkný. Vyšli jsme veliký kopec a tam byly schody. Sotva jsme se tam nahoru všichni doplazili. Byl tam velký rozhled. Kdyţ jsme se najedli, šli jsme na Praţský hrad. Prošli jsme ho skoro celý, ale kolem, ne vevnitř. Všechny štvalo, ţe na hradě nebyl prezident. Kdyţ paní učitelka řekla, ţe půjdeme do KFC, všichni byli šťastný. Jeli jsme metrem. V KFC jsem si dal kuřecí prsíčka. Byli jsme tam asi jednu hodinu. Kdyţ jsme odešli k hlavnímu nádraţí, paní učitelka řekla, ţe můţeme mít rozchod. Kupovali jsme si suvenýry. Já a kamarád jsme jezdili po eskalátorech. Cesta domů byla také nádherná. Ve vlaku se mi moc chtělo na záchod, ale Majda mi řekla, ţe aţ vlak odstartuje. Kdyţ jsme jeli zpátky, tak nás jelo víc. Poslouchali jsme písničky. Pak tam přišla paní učitelka a řekla nám, ať to ztišíme, ţe to řve jako kráva. Vašek dostal od Majdy dvě facky.... 3

4 Do Čimelic jsme přijeli utahaní a tam si nás vyzvedli rodiče. Tento výlet v Praze se mi moc líbil, a kdyţ nám paní učitelka ke všem památkám vţdy něco řekla, hned jsme byli o něco chytřejší. Ráda bych si tento výlet zopakovala. Ze slohových prací ţáků 5. třídy sestavila Marie Filipová 4

5 Lední revue Mrazík a výlet 6. třídy Sešli jsme se na vlakovém nádraţí. Byla zima a všichni jsme byli zmrzlí. Přijel vlak a my jsme nastoupili. Celou cestu jsme hráli hry. Kdyţ jsme dojeli do Českých Budějovic, šli jsme na náměstí. Paní učitelka Vilímová nám řekla, ţe náměstí měří přesně 1 ha (tj. 100x100 m). Byly tam samé krásné budovy. V centru jsme obhlídli obchody a šli jsme do Budvar Arény. Chvíli jsme hledali vstup, paní učitelka nám pak rozdala lístky a mohli jsme vstoupit. Za chvíli uţ upozorňovali, ţe se bude začínat. Zasedli jsme na svá místa a představení začalo. Byly tam různé světelné efekty, krasobruslaři dělali různé piruety, otočky a skoky. Pohádka Mrazík byla trošku upravená (byla tam i Jitřenka), čarodějnici mluvil Martin Dejdar. Všem se představení moc líbilo. Kdyţ jsme se vraceli z revue, šli jsme špatným směrem, a tak jsme se museli zeptat lidí. V centru jsme si koupili, co jsme chtěli, a pokračovali jsme na nádraţí. Nakonec jsme dojeli šťastně domů. Kristýna Račanová 5

6 Výlet do Tropical Islandu Na přelomu října a listopadu se někteří ţáci a ţákyně naší školy rozhodli vyrazit s paní učitelkou Maštalířovou do Tropical Islandu nedaleko Berlína v Německu. Vyjíţděli jsme v pátek před půlnocí a uţ ráno jsme se poprvé namočili ve veliké laguně. Na hodinách právě naskočil čas 04 : 16. Koho z nás by napadlo, ţe se bude koupat tak brzy ráno. Ještě byla vlastně tma a okolo nás spali ostatní návštěvníci na lehátkách. Nevadí. Do laguny zahučeli v ten okamţik všichni. Od nejmladších prvňáčků po nejstarší sedmáky. Zkrátka čimelická parta. A tak jsme se k sobě i celý den chovali. Vyzkoušeli jsme krásné tobogány, vodní proudy, divokou řeku a spoustu dalších vodních vychytávek. Po rozednění jsme navštívili i další části rozlehlé haly, která původně slouţila pro výrobu vzducholodí. Prošli jsme tropickým pralesem, kde jsme viděli ţelvy, ryby, ptáky i ţáby. Pak jsme se brouzdali na kraji umělého moře, vyzkoušeli jsme obří tobogány v areálu vodních atrakcí, hráli jsme si v dětském koutku. Cestou jsme viděli několik stanových městeček, africkou vesnici, etnické restaurace a všudypřítomnou krásnou ţivou přírodu. Okolo našich lehátek pobíhali baţanti a pávi, poletovali motýli. Kupodivu nikdo z nás za celý den neusnul. Všichni jsme si chtěli uţít co nejvíce. A to se povedlo. Obešli jsme všechna bazény a zábavní kouty hned několikrát. Plni dojmů a záţitků jsme v 19 hodin opouštěli areál. Všichni v pořádku a strašlivě unaveni. Coţ se projevilo tím, ţe jsme usnuli okamţitě po výjezdu k domovu. K našim rodičům jsme se vrátili v sobotu před půlnocí. Byl to prostě báječný den! Tereza Maštalířová 6

7 Návštěva Dubaje V listopadu jsem měl díky své tetě a rodičům moţnost navštívit Dubaj. Cesta letadlem z Prahy trvala 5,5 hodiny. Při přistání jsme z letadla viděli svítící noční velkoměsto a na hodinách bylo o tři hodiny více neţ u nás doma. Kdyţ se řekne Dubaj, kaţdý si představí arabský svět, ropu a bohatství. Jsou zde vidět rekordy ve stavění luxusních mrakodrapů v poušti, kde dříve ţili jen domorodí beduíni. Dubaj je krásné město leţící na jihovýchodě Arabského poloostrova a jedno z hlavních měst Spojených arabských emirátů. Bydleli jsme v hotelu na uměle postaveném ostrově ve tvaru palmy. Ranní probuzení bylo milým překvapením. Z hotelového balkónu jsme se kochali krásou Dubaje a výhledem na moře. Denně jsme chodili na pláţ a koupali se v teplém moři a přitom pozorovali nádherný hotel postavený ve tvaru plachetnice - Burj al Arab. Čas rychle utíkal, ale stihli jsme navštívit i místa, na která nikdy nezapomenu. Můj první záţitek byl, kdyţ jsem se dostal na nejvyšší budovu světa - Burj Khalifa. Je 828 metrů vysoká a téměř k vrcholu jsme jeli nejrychlejším výtahem na světě rychlostí 10 m/s. Po krásném záţitku jsme se rozhodli, ţe další den strávíme na poušti projíţďkou písečných dun terénním autem a jízdou na velbloudech v beduínské pouštní vesnici. Sedět na velbloudu znamená vidět svět z docela pěkné výšky. Děsivá a zároveň dobrodruţná výprava skončila dobře a my jsme mohli v klidu povečeřet s beduíny jejich tradiční jídla. K Dubaji také neodmyslitelně patří muslimské mešity, šestiproudové dálnice, ţeny zahalené v černých hávech, uličky s mnoha obchody plnými zlata a šperků, krásných látek a obchodníci, kteří rádi smlouvají o cenách zboţí. Týden uběhl jako voda a my jsme se vraceli domů plní dojmů z jiného světa, který stojí za to vidět, ale nikdy bychom tam nechtěli ţít - chyběla by nám tam totiţ naše krásná krajina plná zeleně. Vojtěch Mastný Burj Khalifa - nejvyšší budova světa 7

8 Memoriál Bedřicha Šupčíka Jiţ poosmé se v mirovické tělocvičně konala počátkem listopadu soutěţ ve šplhu na laně a na tyči jako pocta našemu prvnímu olympijskému vítězi Bedřichu Šupčíkovi. Ţáci naší školy se této soutěţe účastní pravidelně a dosahují i pěkných výsledků. Letos měla naše výprava 18 členů z první aţ deváté třídy. Všichni účastníci šplhali s velkým nasazením. Bylo ho rozhodně zapotřebí, pokud chtěli obstát ve velké konkurenci závodníků z pěti základních škol ( Mirovice, Březnice, Mirotice, Čimelice a Chraštice). Nejlépe z našich si vedli tito závodníci: I. kategorie Kateřina Joujová (3.tř) - 3. místo ve šplhu na tyči II. kategorie Denisa Cígnerová (4.tř) - 2. místo ve šplhu na tyči Magdalena Kulasová (4.tř) - 3. místo ve šplhu na tyči III. kategorie Antonín Huleš (7.tř) - 1. místo ve šplhu na tyči, 2. místo ve šplhu na laně Gabriela Vinklerová (7.tř) - 1. místo ve šplhu na tyči, 2. místo ve šplhu na laně Jan Pěknice (7. tř) - 3. místo ve šplhu na tyči, 3. místo ve šplhu na laně Ve IV. kategorii si nejlépe vedla Lucie Tesková z deváté třídy, která obsadila dvakrát čtvrté místo. Celkově nejúspěšnějšími šplhajícími se stali sedmáci Gabriela Vinklerová a Tonda Huleš. Iva Jirušová 8

9 ORION CUP holky Ve čtvrtek se konalo v Písku OF ve florbale dívek z osmých a devátých tříd. Sešlo se tady celkem 6 druţstev dívek: druţstvo píseckého gymnázia a ZŠ Čimelice, Mirotice, Bernartice, Chyšky a J. Husa z Písku. Děvčata hrála ve dvou skupinách. Naše holky porazily v prvním zápase holky z Mirotic 2 : 1. Autorkou obou branek byla Lucka Tesková z deváté třídy. Před druhým zápasem s gymnáziem jsme byly velmi nervózní. Zatím jsme totiţ tento tým neporazily. Utkání trvalo 15 minut a prvních 14 minut bylo skóre stále 0 : 0. A pak to přišlo! Lucka Tesková dala náš první a vzápětí i druhý gól!!!! Radost našeho týmu byla převeliká. Měly jsme před sebou poslední utkání, ve kterém máme bojovat o první místo! Z druhé skupiny postoupila děvčata z Bernartic. Věděly jsme, ţe to bude těţké, ale věřily jsem si. V tomto zápase dvakrát skórovala Martina Pištěláková (9.tř.), ale na vítězství jsme bohuţel nedosáhly. Do krajského kola tentokrát postupují Bernartice s výsledkem 3 : 2. My jsme získaly velmi pěkné druhé místo a navázaly na úspěšnou loňskou sezónu, kdy jsme se ve velmi obsazeném krajském kole dostaly na 3. místo. Text a foto: Iva Jirušová 9

10 ORION florbal Cup chlapců 2010 V pátek se v Písku v obloukové hale uskutečnilo okresní finále ZŠ v Orion Florbal CUPU chlapců 8. a 9. tříd. Turnaje se zúčastnilo 10 týmů, které byly rozděleny do dvou skupin po pěti. Zápasy se hrály 1x 15 minut. Naše škola vstoupila do turnaje zápasem se ZŠ Protivín. Toto utkání jsme bez problémů vyhráli 3:0, všechny góly vstřelil David Pšeničný. V dalším utkání jsme remízovali se ZŠ Mirotice 0:0. V utkání jsme měli řadu šancí, ale nedokázali jsme je proměnit. Naším třetím soupeřem ve skupině byla ZŠ Tylova Písek. Do tohoto utkání jsme šli s tím, ţe pokud utkání vyhrajeme, tak si v posledním zápase se ZŠ Šobrova Písek zahrajeme o postup do finále. Utkání s Tylovkou jsme začali výborně a uţ ve 2. minutě jsme šli do vedení po gólu Davida Pšeničného. Bohuţel, co se dělo v dalším průběhu zápasu, jsem ještě nezaţil! Kaţdý kontakt našich hráčů se soupeřem byl pískán jako náš faul. Mnoţství trestných úderů v blízkosti naší branky přibývalo. Dokonce nám byl vyloučen hráč za pomalý odchod od místa přestupku. Ale díky vynikajícímu výkonu gólmana Jakuba Vařenky a všech hráčů v poli jsme aţ do 14. minuty drţeli vedení 1:0. Ve 14. minutě jsme inkasovali po rychlém rozehrání trestného úderu vyrovnávací gól. Přesto jsme se nevzdali a pokusili se s výsledkem ještě něco udělat. Po dlouhém výhozu Jakuba Vařenky se dostal do samostatného nájezdu na gólmana náš ostrostřelec David Pšeničný. Udělal gólmanovi kličku a poslal míček do prázdné brány! V tu chvíli v našem týmu vypukla obrovská radost! Jenţe předčasná.. Páni rozhodčí odpískali v momentě, kdy byl míček asi 3 cm před brankovou čarou, konec utkání!! Naše radost se okamţitě změnila ve velké zklamání! K uznání gólu nevedli ani dlouhé protesty našeho týmu u pánů rozhodčích a paní sekretářky turnaje. Tento článek píši s odstupem dvou týdnů a dodnes nechápu, proč bylo utkání řízeno tímhle způsobem. Ţe by pan rozhodčí byl bývalým ţákem školy a chtěl se odměnit škole za získané vzdělání? Nebo ţe je nepřípustné, aby vesnická škola porazila městskou? Či se rozhodčím tento zápas jen nepovedl? Správnou odpověď znají asi jen páni rozhodčí. K poslednímu zápasu se ZŠ Šobrova jsme nastoupili s pocitem křivdy a bez motivace. V utkání dostali příleţitost i náhradníci. Prohráli jsme 1:0 a ihned po zápase jsme vyrazili směr šatny, a pak domov. Závěrečná slova sekretářky celého turnaje, ţe situaci ohledně neuznaného gólu neviděla, ţe ji to mrzí a ţe za rok si to vynahradíme, nebyla moc povzbuzující. Ukradené vítězství nám to nevrátí a deváťáci si za rok uţ nic nevynahradí... 10

11 Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům za odvedené výkony v přípravě na turnaj i na celém turnaji a říci, ţe pro mě jsou morálními vítězi! I kdyţ na výsledkové listině jsme napsáni na místě. Věřím, ţe tento tým zúročí tréninkové úsilí v prosinci při turnaji o pohár starosty Mirovic! Sestava ZŠ Čimelice: Jakub Vařenka, Jan Vašek, Martin Nosek, Martin Jouja, Martin Kaššák, Jan Bystřický, Jan Ziegler, David Pšeničný a Karel Hrabě Okresní finále ZŠ v Orion Florbal CUPU chlapců 6. a 7. tříd se odehrálo ve středu v písecké obloukové hale. Zúčastnilo se ho 8 týmů rozdělených do dvou skupin po čtyřech. Hrací čas byl stejný jako u starší kategorie tedy 1x 15 minut. V prvním zápase ve skupině jsme porazili ZŠ Tylova Písek 4:1 (branky 2 Linhart, Válek, Fořt). Druhý zápas se ZŠ Husova jsme prohráli 4:1. Hlavním důvodem poráţky bylo neproměňování vyloţených šancí útočníky a chyba gólmana při prvním obdrţeném gólu! Jediným střelcem v tomto utkání byl Jakub Linhart. V posledním zápase skupiny jsme porazili ZŠ Milevsko I. 3:2 (branky Gereg, Linhart, Kuchta). Ve skupině jsme obsadili druhé místo a postoupili do boje o 3. místo! Soupeřem nám byl tým ZŠ Bernartice. V utkání jsme měli během prvních 5 minut opět několik vyloţených šancí, ale bohuţel jsme je nedokázali proměnit, za coţ nás soupeř potrestal a vyhrál utkání 2:0. Konečné 4. místo není špatné, ale sami hráči moc dobře vědí, ţe pokud by měli větší úspěšnost proměňování šancí, tak mohli dosáhnout lepšího umístění! Sestava ZŠ Čimelice: Jan Pěknice, Pavel Hadáček, Josef Biskup, Ondřej Bernatík, Antonín Huleš, Josef Gereg, Vladislav Kníţe, Jakub Linhart, Josef Fořt, Lukáš Válek a Jan Kuchta Vláďa Linhart 11

12 Přehazovaná v Chrašticích Ryze dívčí soutěţ v přehazované pro II. stupeň se konala 11. listopadu 2010 v malé tělocvičně v Chrašticích. Děvčata soutěţila ve dvou kategoriích. V kategorii A obsadily dívky z 6. a 7. třídy naší školy třetí místo a odvezly si pohár. Družstvo tvořily: Simona Krajíčková, Anna Kulasová, Marie Pobříslová, Aneta Vacková, Monika Valová, Gabriela Vinklerová, Lucie Vlasáková, Tereza Maštalířová a Kristýna Račanová. text a foto Iva Jirušová 12

13 Soutěž ve vybíjené V měsíci listopadu, přesněji 29. listopadu, proběhla v Chrašticích soutěţ ve vybíjené, které se opět zúčastnily čtyři školy - kromě ZŠ Čimelice také Mirovice, Mirotice a pořádající Chraštice. V tamní tělocvičně jsou poměry stísněné, ale organizátoři to tentokrát zvládli na jedničku. Našemu druţstvu chvilku trvalo, neţ se hráči rozkoukali a přivykli poměrům. V prvním zápase tedy prohráli, ale v následujících dvou zápasech jiţ s převahou zvítězili. Výsledkem je pohár za druhé místo a chuť k trénování vybíjené i po návratu zpět. A kdo ze čtvrťáků a páťáků byl u toho? Můţete je poznat na fotce! Ale kdyby ne... tak pro jistotu: Láďa Jizba a Dan Jizba, Vojta Štěpánek a Kuba Kuchejda, Kuba Klimeš a Dominik Karas, Petr Gottfried a Lukáš Vala, slečny Markéta Chylíková, Lucka Počtová a Klárka Lišková. Text a foto Iva Jirušová 13

14 ŠKOLSKÁ FUTSALOVÁ LIGA Českomoravský fotbalový svaz, Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy a Asociace školních a sportovních klubů organizují pro školní rok 2010/2011 školní futsalovou ligu. Jedná se o premiérový ročník této soutěţe. Soutěţ je určena pro všechny základní školy. Byly vypsány 2 kategorie školská futsalová liga 7 (určena pro ţáky 6. a 7. tříd) a školská futsalová liga 9 (určena pro ţáky 8. a 9. tříd). Přihlášené týmy byly rozlosovány do několika divizí. ZŠ Čimelice byla zařazena do divize B Střední Čechy. Futsal je sport hodně blízký fotbalu, ale má ovšem řadu zvláštností jiných pravidel. Pro představu uvádím pár z nich - hraje se s míčem velikost 4 s menším odskokem, branky mají rozměry 3x2 metry, hrací doba je 2x20 minut, počet hráčů v týmů je 4+1, platí hokejové střídání hráčů, pro veškeré rozehrání platí pravidlo 4 sekund, platí absolutní zákaz skluzů, hraje se na tzv. akumulované fauly atd. Dne se odehrálo první kolo futsalové ligy v obou kategoriích. Hrálo se v Příbrami ve sportovní hale na Březových Horách. ZŠ Čimelice se zde utkala se ZŠ Milín a pořádající ZŠ Příbram - Březové Hory. Z těchto 3 týmů postupovali do dalšího kola první dva. Uţ před prvním utkáním jsme věděli, ţe pro nás bude klíčové utkání s Milínem, jelikoţ za Příbram nastupují kluci, kteří hrají 1. ligu ţáků za FK Příbram! Hned první utkání našich mladších žáků s Příbramí ukázalo, ţe tento soupeř je úplně z jiného světa. V poločase jsme prohrávali 9:1(gól vstřelil Lukáš Válek), nakonec skončilo utkání 19:1! Hráči Příbrami předváděli nádherný kombinační fotbal, rychle střídali a naši hráči jim nemohli konkurovat. Chvílemi si museli připadat jako na kolotoči! S Milínem mladší ţáci uhráli remízu 2:2, kdyţ oba góly vstřelil Ondra Bernatík! Bohuţel nám k postupu remíza nestačila, protoţe Milín prohrál s Příbramí menším brankovým rozdílem (16:1) a díky lepšímu skóre tak obsadili 2. místo. Sestava ZŠ Čimelice: brankář Pavel Hadáček, obrana Ondřej Bernatík, Josef Biskup, útok Jan Kuchta, Lukáš Válek; střídali Jan Pěknice a Marcel Pšenko V kategorii starších žáků jsme první utkání hráli také s Příbramí a vzhledem ke klíčovému zápasu s Milínem a širšímu hráčskému kádru oproti mladší kategorii jsem se rozhodl rozloţit zápasovou zátěţ na více hráčů a pošetřit opory týmu. Asi i z tohoto důvodu svítilo na konci utkání na světelné tabuli hrozivé skóre 28:0 pro Příbram!! Myslím, ţe starší ţáci Čimelic si uţili ještě větší kolotoč neţ jejich mladší kolegové, a myslím, ţe Martinovi Noskovi se bude o vyndávání míčů z branky dlouho zdát!! Na hru Příbrami se byla radost dívat a řada akcí sklízela potlesk i od našich hráčů na střídačce!... 14

15 Zvolená taktika přinesla úspěch v zápase s Milínem jsme brzy vedli 3:0, soupeř ale po našich chybách dokázal do poločasu sníţit na 3:2. V poločase jsme si řekli, ţe zjednodušíme hru a vítězství je naše! A je třeba říci, ţe kluci odmakali druhý poločas na jedničku a celé utkání vyhráli 7:3! Ke konci utkání soupeř neunesl blíţící se poráţku a začal naše hráče provokovat a často faulovat! Musím ale hráče pochválit, ţe se nenechali vyprovokovat a v poklidu utkání dohráli. Střelecky se prosadili 3x David Pšeničný, 2x Kuba Vařenka a 2x Vojta Mastný. Výhrou jsme si zajistili postup do 2. kola této soutěţe. To by se mělo odehrát v průběhu prosince. Sestava ZŠ Čimelice: brankář Martin Nosek, obrana Karel Hrabě, Vojtěch Mastný, útok Jakub Vařenka a David Pšeničný; střídali Jan Vašek, Martin Jouja a Jan Ziegler. Závěrem je třeba říci, ţe pro většinu našich ţáků to byl záţitek, zahrát si proti klukům, kteří hrají nejvyšší ţákovskou soutěţ v Čechách a střetávají se tak se soupeři, jako je Sparta Praha, Slavie Praha, Viktoria Plzeň, Slovan Liberec atd. A moţná se na některé soupeře budou za nějaký čas dívat v televizi v 1. lize, nebo je uvidí v reprezentačním dresu. Na chodbě školy jsme viděli řadu fotografií bývalých ţáků školy; nejznámějším mezi nimi byl asi Tomáš Zápotočný! Vláďa Linhart Úspěšné florbalistky Ve středu 10. listopadu vyrazili společně chlapci a dívky z šestých a sedmých tříd na okresní finále ORION Cupu do Písku. Dívky se na tento turnaj pečlivě připravovaly. Chtěly navázat na loňskou výhru v Písku a krásné druhé místo v Jihočeském kraji, které vybojovaly v lednu 2010 v Sezimově Ústí. Stál před nimi nelehký úkol. Porazit tři soupeře a toho nejtěţšího hned v prvním zápase! Našimi prvními soupeřkami se staly dívky z Protivína, které uţ měly jeden vyhraný zápas za sebou a dost si věřily. Čimelické florbalistky se ale nenechaly zastrašit a nad těţkým soupeřem zvítězily 3 : 0! Úspěšnými střelkyněmi našich gólů se staly Monika Valová, Monika Vicherková a Gabriela Vinklerová. Po tomto prvním vyhraném zápase zavládla v druţstvu velká radost a do dalších zápasů uţ dívky nastupovaly s menší trémou. Ve druhém zápase jsme nad druţstvem z Chyšek vyhrály 2 : 0, kdyţ oba góly vstřelila Monika Valová. Třetí zápas skončil stejným skóre tedy naším vítězstvím 2:0. Autorkami branek se staly Gábina Vinklerová a opět Monika Valová

16 Našim dívkám se tedy podařilo podruhé za sebou vyhrát okresní soutěţ a postoupit do krajského kola! Určitě zaslouţeně, vţdyť poctivě trénují po celý rok a za veliké nasazení při turnajích si zasluhují velkou pochvalu! Budeme jim drţet palce i v krajském kole!!! Iva Jirušová Vítězné družstvo hrálo ve složení: Monika Valová, Anna Kulasová, Simona Krajíčková, Monika Vicherková, Gabriela Vinklerová, Tereza Směšná, Marie Pobříslová, Lucka Vlasáková 16

17 Další výsledky turnaje o přeborníka ZŠ ČIMELICE: Vašek-Nosek 3:4 Fořt-Pěknice 4:0 Kuchta-Gereg 4:0 Válek-Gereg 4:1 Kuchta-Pěknice 4:0 Vašek-Fořt 4:0 Nosek-Pěknice 4:2 Kuchta-Vašek 4:0 Válek-Fořt 4:1 Gereg-Pěknice 4:0 Kuchta-Nosek 4: Huleš-Vala 2:4 Ziegler-Račanová 4:0 Kuchta-Biskup 4:1 Biskup-Ziegler 1:4 Kuchta-Huleš 4:0 Vala-Biskup 4:2 Račanová-Tomášek 4:1 Kuchta-Tomášek 4:0 Jouja-Račanová 4:1 Ziegler-Huleš 4: Linhart-Bystřický 4:0 Vařenka-Tomášek 4:0 Kníţe-Bystřický 2:4 Hadáček-Tomášek 4:1 Vařenka-Kníţe 2:4 Hadáček-Linhart 0:4 Bystřický-Tomášek 4:0 Tomášek-Jouja 1:4 Bystřický-Hadáček 4:0 Vařenka-Jouja 4: Válek-Pěknice 4:0 Hrabě-Fořt 4:3 Hrabě-Válek 4:2 Huleš-Fořt 3:4 Vašek-Válek 4: Huleš-Biskup 4:0 Vala-Kníţe 4:0 Račanová-Gereg 0:4 Vala-Gereg 4:0 Kníţe-Račanová 4:0 Huleš-Račanová 4:0 Huleš-Kníţe 4:0 Vala Račanová 4:0 Gereg-Biskup 4:0 Gereg-Kníţe 4:1 Biskup-Račanová 4: Pištěláková-Pěknice 4:1 Linhart-Pištěláková 4:0 Pěknice-Jouja 4:0 Hrabě-Pištěláková 4:2 Linhart-Pěknice 4:0 Gereg-Jouja 4: Bystřický-Fořt 2:4 Vašek-Vařenka 4:2 Nosek-Vařenka 4:0 Nosek-Bystřický 4:1 Kuchta-Fořt 2:4 Nosek-Valová 3:4 Ziegler-Valová 4:2 Valová-Kuchta 0:4 Ziegler-Vašek 4: Hrabě-Huleš 4:1 Biskup-Pěknice 1:4 Pěknice-Huleš 4:3 Pšeničný-Vašek 4:3 Hrabě-Biskup 4:1 Jouja-Biskup 0:4 Hrabě-Vašek 4: Linhart-Fořt 4:0 Pištěláková-Račanová 4:2 Válek-Valová 3:4 Linhart-Ţahourová 4:0 Ţahourová-Fořt 0:4 Linhart-Račanová 4:0 Válek-Pištěláková 4:0 Ţahourová-Valová 2:4 Fořt-Račanová 4:0 Pištěláková-Fořt 1:4 Válek-Linhart 1:4 Ţahourová-Račanová 4:1 Linhart-Valová 4: Válek-Bystřický 4:3 Vala-Vařenka 4:2 Kníţe-Pšeničný 0:4 Pšeničný-Vařenka 4:0 Vala-Ziegler 4:1 Válek-Vařenka 4:0 Bystřický Vala 1:4 Jouja-Kníţe 0:4 Pšeničný Ziegler 4:2 Válek-Jouja 4:0 Vala-Jouja 4: Biskup-Hadáček 4:0 Hadáček-Pěknice 0:4 Fořt-Hadáček 4:0...

18 Gereg-Nosek 2:4 Huleš-Pištěláková 4:0 Nosek-Pištěláková 4:0 Ziegler-Pištěláková 4:0 Gereg-Ziegler 2:4 Ţahourová Nosek 1:4 Ţahourová Huleš 0:4 Hadáček Nosek 0:4 Jouja-Ţahourová 2:4 Huleš-Hadáček 4:2 Ziegler-Jouja 4:0 Hadáček Gereg 0:4 Ziegler-Tomášek 4:0 Ţahourová Tomášek 4:0 Pištěláková-Tomášek 4: Vašek-Tomášek 4:0 Vařenka-Biskup 4:2 Valová-Hrabě 2:4 Bystřický-Vašek 1:4 Hrabě-Vařenka 4:3 Pšeničný-Tomášek 4:0 Pšeničný-Valová 4:0 Bystřický-Vařenka 1:4 Valová-Tomášek 4:0 Vašek-Biskup 4:1 Valová-Jouja 4:0 Jouja-Vašek 0:4 Vláďa Linhart Mladší žáci se připravují na zimní futsalový turnaj Jiţ mnoho let v naší obci existuje fotbalový klub Čimelice, který má zastoupení nejen v muţských soutěţích, ale i v dětských kategoriích. Dříve malí fotbalisté spíše prohrávali, ale jiţ se ujímají první pozice v okresním kole. Výrazně také pomohl příchod dvou chlapců z Bohemians 1905 (L.Jizba a D. Jizba) a změna trenéra. Chlapci dvakrát týdně trénují pod vedením J.Kuchejdy a K.Šebka. Nyní tréninky navštěvuje asi 13 dětí naší školy. V podzimních měsících se trenéři snaţí připravit chlapce na zimní futsalový turnaj v hale. Letos by chtěli obhájit loňské překvapivé vítězství a navázat tak na dobré výkony. Jan Vašek 18

19 Cesta kolem světa za sportem - 2.díl Brazílie Fotbalové mistrovství světa se po 64 letech vrátí do Brazílie. Jihoamerický stát uspěl se svojí kandidaturou na šampionát v roce 2014, na jehoţ pořádání byl jediným uchazečem. Rozhodl o tom výkonný výbor FIFA na zasedání v Curychu. Potvrzení kandidatury bylo podle všeho jen formalitou, pro Brazílii hrálo mnoho věcí. Finálový turnaj se historicky nejúspěšnější fotbalové zemi světa vyhýbal od roku 1950, vedle absence protikandidátů pro ni navíc hovořila i jednoznačná podpora ostatních jihoamerických států. Kolumbie se šance na pořádání mistrovství světa zřekla v dubnu. Před volbou Brazilci dostali prostor na třicetiminutovou prezentaci své kandidatury. Tu přiletěli osobně podpořit i prezident Luiz Inácio Lula da Silva, trenér národního týmu Carlos Dunga, bývalý kanonýr Romário nebo známý spisovatel Paulo Coelho. Jejich vystoupení ocenil i prezident FIFA Sepp Blatter. "Jsem ohromený brazilskou nabídkou, ţe ani nemohu říct jak. Myslím, ţe tohle je fotbal. Tohle je Brazílie," prohlásil prezident FIFA. Brazilci uspěli během srpnové inspekční cesty FIFA po stadionech, přestoţe Blatter dříve vyjádřil pochybnost nad jejich připraveností. Země zaslíbená fotbalu se můţe pochlubit desítkou ze stovky největších stadionů na světě, rekonstrukcí přednedávnem prošel proslulý chrám Maracaná. Dají se očekávat rekordní divácké návštěvy, protoţe pro brazilské fanoušky je fotbal doslova náboţenstvím. Brazílie se po Mexiku, Itálii, Francii a Německu stala pátou zemí, která uspořádá MS podruhé. Přidělením světového šampionátu 2014 zároveň FIFA ukončila rotační systém, na jehoţ základě se mělo šest kontinentů pravidelně střídat v pořadatelství závěrečného turnaje. Pro příště platí, ţe jeden světadíl můţe pořádat MS po dvanáctileté pauze. Největšími favority jsou nynější mistři Španělé, domácí Brazilci a také Argentinci. Vše proběhne aţ za 4 roky, ale máme se na co těšit Nejznámější brazilský fotbalista Pelé. Připravil David Pšeničný, zdroj: 19

20 Vybrali jsme ze sportu Berdych porazil na Turnaji mistrů Roddicka Český tenista Tomáš Berdych vybojoval první vítězství na Turnaji mistrů, kdyţ v londýnské O2 Areně porazil světovou osmičku Andyho Roddicka 7:5, 6:3. Oba hráči si bez problémů drţeli podání aţ do stavu 5:4. Rodák z Valašského Meziříčí oproti úvodnímu zápasu zlepšil první servis, vyráběl méně chyb a dokázal uspět i při náběhu na síť. Jenţe v kritickém závěru první sady opět přestal trefovat servis a Roddick si vypracoval dva setboly. I díky Američanově chybě a úspěšnému náběhu na síť Berdych oba brejkboly odvrátil a nakonec srovnal na 5:5. "Všechno šlo v utkání o dost lépe neţ v prvním duelu. Po odvrácených setbolech jsem získával sebejistotu a hrál lépe a lépe," usmíval se Berdych, jehoţ zisk první sady viditelně povzbudil. Dokázal soupeře i při jeho servisu dostat do delších výměn, v nichţ měl navrch. Za stavu 2:2 podruhé v utkání vzal Roddickovi servis a rázně tak vykročil za vítězstvím v zápase. Utkání nakonec ukončil při Roddickově podání, kdyţ po necelé hodině a půl proměnil mečbol. Berdych porazil Roddicka potřetí v kariéře a vzájemnou bilanci sníţil na 3:6. Sezonu zakončil Tomáš Berdych šestým místem ve světovém ţebříčku, které si udrţel i po Turnaji mistrů v Londýně. Z vítězství ve finále Turnaje mistrů se nakonec radoval Roger Federer, který zvítězil nad Rafaelem Nadalem. Tomáš Berdych (* 17. září 1985, Valašské Meziříčí) začal hrát tenis v 5 letech, profesionálně působí od r a první výrazný úspěch se dostavil v r. 2004, kdy na Olympijských hrách porazil tehdejší světovou jedničku, Švýcara Rogera Federera. Mezi další výrazné úspěchy patří vítězství v turnaji série ATP Masters v Paříţi v roce 2005, finálová účast v turnaji Sony Ericsson Open v Miami v roce 2010 a semifinále French Open v témţe roce. V r se probojoval do svého prvního grandslamového finále ve Wimbledonu, v němţ nestačil na světovou jedničku Rafaela Nadala. Na mezinárodním ţebříčku ATP v témţe roce dosáhl dosud nejvyššího umístění, kdy byl klasifikován na 6. místě (18. říjen 2010). Hraje pravou rukou, jeho nejoblíbenějším povrchem je tvrdý povrch a silnou zbraní forhend a servis. Jeho trenérem byl 8 let J. Navrátil, se kterým spolupráci na konci roku 2008 ukončil (Navrátil přijal místo šéftrenéra TK Agrofert Prostějov). Od roku 2009 jej trénuje bývalý trenér Radka Štěpánka Tomáš Krupa. Připravil K.Hrabě, zdroj: sport.cz 20

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ DÍLNIČKY

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ DÍLNIČKY Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Vánoční dílničky Vyučující a vychovatelky školní družiny srdečně zvou rodiče a budoucí prvňáčky na TRADIČNÍ VÁNOČNÍ DÍLNIČKY Přijďte si s námi: zazpívat udělat

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13 Stupava 29-31.5.2009 Ve dnech 29-31.5.2009 odehráli miniţáci největší turnaj v sezóně 2008-2009 s názvem PLAYMINIHANBALL. Konal se na Slovensku ve Stupavě a byl to uţ druhý ročník tohoto turnaje. V minulém

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

ŠKOLNÍ NOVINY. Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633. krcmarovamarketa.3zskolin@iskola.cz, polakovapetra.3zskolin@iskola.

ŠKOLNÍ NOVINY. Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633. krcmarovamarketa.3zskolin@iskola.cz, polakovapetra.3zskolin@iskola. ŠKOLNÍ NOVINY Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 krcmarovamarketa.3zskolin@iskola.cz, polakovapetra.3zskolin@iskola.cz Web: www.3zskolin.cz Číslo

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY

Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY Jarní část tenisové sezóny je v plném proudu a ke slovu přišly soutěže družstev. Bývaly časy, kdy jsem se na tuto část tenisové sezóny velmi těšil.

Více

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3.

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3. 2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3. Obsah 1. Grónsko 2. Madagaskar 3. Exkurze do Prahy 4. Vánoční laťka 5. Zápis do 1. třídy 6. Lyžařský výcvik 7. třída 7. Škola v přírodě 4. třída

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna XI. ročník středa 30.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

HC BULDOCI NERATOVICE

HC BULDOCI NERATOVICE HC BULDOCI NERATOVICE LEDNÍ HOKEJ Krajská soutěž mužů HC Buldoci Neratovice vs TJ Spartak Příbram 31.10.2015 18:30 Partneři hokejového týmu: KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ Vážení příznivci neratovického ledního hokeje,

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 8. číslo prosinec 2010 Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, co že komu dobrého neseš na památku. Vánoce, Vánoce

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

Číslo 2. Ročník II. Únor 2012

Číslo 2. Ročník II. Únor 2012 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

VII. ročník futsalového turnaje

VII. ročník futsalového turnaje ZŠ a MŠ Damníkov VII. ročník futsalového turnaje Kdy? středa 20.3. 2013 od 13:00 Kde? velká tělocvična Kdo? žáci, žákyně (od 4. do 9. třídy) ZŠ a MŠ Damníkov. Lze vytvořit jakékoli týmy (chlapecké, dívčí,

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské. Aktuality ze ZŠ Elišky Krásnohorské bude mapovat nový časopis strana 2. název článku + stran

Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské. Aktuality ze ZŠ Elišky Krásnohorské bude mapovat nový časopis strana 2. název článku + stran ...květen/červen III. ročník, 6. číslo Reportér Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské Aktuality ze ZŠ Elišky Krásnohorské bude mapovat nový časopis strana 2 projekt Osudy spojují Svoboda, láska, velvyslanec

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel: SK Slavia Praha - fotbal a.s. 2. Termín: sobota 5.12.2015 3. Místo: sportovní hala

Více

AŤ SE. 2. číslo 2011

AŤ SE. 2. číslo 2011 AŤ SE 2. číslo 2011 VÍ Úvodník Milí čtenáři a čtenářky časopisu Ať se ví! V tomto čísle na nás čeká spoustu nového. Dočtete se zde o turnaji ve florbale a přehazované. Dozvíte se, jak vypadalo vystoupení

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha 10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha Propozice : Pořádající oddíl : HC Slavia Praha Datum konání : 10 12. dubna 2015 Čas : Zahájení a zakončení turnaje dle rozlosování viz.rozpis utkání. Pořadatel

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Propozice 30.ročník Mezinárodního žákovského halového turnaje. Memoriál Evžena Hadamczika 12. 14. 11. 2010. Sportovní hala Dubina

Propozice 30.ročník Mezinárodního žákovského halového turnaje. Memoriál Evžena Hadamczika 12. 14. 11. 2010. Sportovní hala Dubina Bukovanského /0, 0 00 Slezská Ostrava Bukovanského /0, 0 00 Slezská Ostrava. Pořadatel, a. s. Bukovanského, 0 00 Slezská Ostrava. Datum turnaje... 00 Propozice 0.ročník Mezinárodního žákovského halového

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

MASČÁSEK Časopis Masarykovy základní školy v Klatovech 3. číslo 4. ročník

MASČÁSEK Časopis Masarykovy základní školy v Klatovech 3. číslo 4. ročník MASČÁSEK Časopis Masarykovy základní školy v Klatovech 3. číslo 4. ročník OBSAH 1. Úvodem 2. Literární tvorba 3. Akce 4. Závěrem 1. ÚVODEM Milé čtenářky a čtenáři, máte před sebou poslední číslo našeho

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

Celkově: Pochvala všem hráčům za bojovný výkon plný herního nasazení. Střelci: 2x Tovara (1x Kořínek), 1x Kořínek (Štefan), 1x Štefan (Kořínek)

Celkově: Pochvala všem hráčům za bojovný výkon plný herního nasazení. Střelci: 2x Tovara (1x Kořínek), 1x Kořínek (Štefan), 1x Štefan (Kořínek) USK Slavie Ústí n/l FBC Liberec 5:4 (2:3, 1:1, 2:0) Tento zápas ukázal, jak se dá prohrát vítězný zápas. Drtivý nástup, 23s 1:0, po té ústí otočilo na 1:2, aby naši hráči přes velký nápor otočili na 3:2.

Více

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Vánoční oddílový pohár 2011 http://www.zs-husova.tabor.cz/webg/ 1 Hodnocení roku V roce 2011 cvičilo 40 žáků a 8 trenérů. Největší část žlenské základny tvoří

Více

OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU ZŠ - CHLAPCI

OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU ZŠ - CHLAPCI [1] OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU ZŠ - CHLAPCI Rakovník, pondělí 21. 11. 2011 GZWR RAKOVNÍK JESENICE 1. ZŠ RAKOVNÍK MŠEC SKÓRE BODY MÍSTO GZWR RAKOVNÍK 4 : 1 2 : 1 11 : 0 17 : 2 9 1. JESENICE 1 : 4 2 : 0 1

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE - FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h Sezóna: 2012/2013 Soutěž: divize B Kolo: 14 Rozhodčí: Šmakal, Kubr, Teuber Delegát:

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška Zůstatek ze šk.roku 2004/2005 0,- Příjmy: příspěvky žáků 4 440,- Sponzoři 2 800,- Zisky z akcí 1 388,- Obecní úřad + příspěvky na karneval 1 856,- 10 484,- výdaje: příspěvek na výlet (66 žáků) 1 650,-

Více

(PO)ŠKOLÁČEK číslo 1 ročník II. prosinec 2015

(PO)ŠKOLÁČEK číslo 1 ročník II. prosinec 2015 (PO)ŠKOLÁČEK číslo 1 ročník II. prosinec 2015 Milí čtenáři, v ruce držíte 2. díl časopisu (Po)Školáček. Předešlý díl vydali naši minulí páťáci. V tomto díle se dozvíte něco o adventu a bude tam i hodně

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

18. dubna 1. května 2011

18. dubna 1. května 2011 školní rok 2010/2011 16. číslo 18. dubna 1. května 2011 Aktuální vydání pro vás připravili: Lucie Ješátková, Matěj Boháček, Vladislav Sibal a David Žák ÚVODNÍK Vítáme vás u dalšího čísla Deváťáckých novin,

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

PRESS KIT Sezona2012/2013 30. kolo FC Vysočina Jihlava -SK Slavia Praha

PRESS KIT Sezona2012/2013 30. kolo FC Vysočina Jihlava -SK Slavia Praha PRESS KIT Sezona2012/2013 30. kolo FC Vysočina Jihlava -SK Slavia Praha 30. kolo Gambrinus ligy FC Vysočina Jihlava SK Slavia Praha 1.6. 2013, Stadion Jihlava 17:00 Rozhodčí: Jan Kalenda - Tomáš Kovařík,

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Kukátko. vydání č.18 leden 2014. Lednové nakouknutí do naší školy

Kukátko. vydání č.18 leden 2014. Lednové nakouknutí do naší školy Kukátko vydání č.18 leden 2014 Lednové nakouknutí do naší školy 1 Dílničky pro předškoláky 22.ledna 2014 Do aktivity se zapojili všichni učitelé, bylo vytvořeno téměř 40 sad výrobků. Připomeňme si hezkou

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Červen. 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu.

Červen. 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu. Červen 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu. V pondělí na Den dětí jsme byli na školním výletě. Byla tam naše třída, třída

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

BRUSLENÍ NA MILEVSKÉM STADIONU

BRUSLENÍ NA MILEVSKÉM STADIONU MAŠKARNÍ REJ Jihočeský folklórní soubor Kovářovan ve spolupráci základní školy Kovářov s dětským folklórním souborem Kovářovánek již tradičně uspořádal MAŠKARNÍ REJ. S tombolou letošního jedenáctého reje

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014 halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, Gryf Swidnica, FC Slovan Liberec, Admira Praha, Arsenal

Více

Redakce: pour féliciter 2012

Redakce: pour féliciter 2012 Redakce: Jakub Meinlschmidt, 6. B Jana Kučerová, 6. B Natálie Slováková, 6. B Markéta Novotná, 6. B Šárka Blažejovská, 6. A Mirka Kunešová, 6. A Hana Gavlíková, 6. A Veronika Makovcová, 7. C Klára Jurenková,

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Z Chorvatska vezeme medaile

Z Chorvatska vezeme medaile Z Chorvatska vezeme medaile Jsou za námi další, již XXIV.Mezinárodní salesiánské hry, které se konaly v chorvatském Zagrebu. Již tradičně několik let Česká republika vyslala své nejlepší stolní tenisty,

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

ozdobami- koule, řetězy z popcornu atd.

ozdobami- koule, řetězy z popcornu atd. ozdobami- koule, řetězy z popcornu atd. Štědrý den u nás doma O. Polcar Už od rána jsme s mojí sestřičkou Zuzankou čekali na Ježíška. Maminka řekla, že musíme počkat do večera. Celý den jsme byli oba hodní.

Více

MLADÝ FENOMÉN ZNAČKA ŠVEC

MLADÝ FENOMÉN ZNAČKA ŠVEC MLADÝ FENOMÉN ZNAČKA ŠVEC Když jsem zjistil, že se do naší školy hlásí loňský vítěz Silového čtyřboje ZŠ Pavel ŠVEC ze Základní školy v Židlochovicích, který před rokem v naší tělocvičně dokázal udělat

Více