STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA ČESKÉHO LETECKÉHO A KOSMICKÉHO PRŮMYSLU DO ROKU 2025 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA ČESKÉHO LETECKÉHO A KOSMICKÉHO PRŮMYSLU DO ROKU 2025 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN"

Transkript

1 STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA ČESKÉHO LETECKÉHO A KOSMICKÉHO PRŮMYSLU DO ROKU 2025 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Červen 2011 ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO LETECTVÍ A KOSMONAUTIKU Tento projekt je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj a ministerstvem průmyslu a obchodu INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

2 Vydala Česká technologická platforma pro letectví a kosmonautiku (ČTPL). Asociace leteckých výrobců České republiky Beranových 130, Praha 9, Letňany Tel: (+420) Fax: (+420) Grafická úprava: Martina Monteforte Hrabětová Tisk: Výzkumný a zkušební letecký ústav, Praha EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍN BUDOUCNOSTI

3 STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA ČESKÉHO LETECKÉHO A KOSMICKÉHO PRŮMYSLU DO ROKU 2025 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Červen Dokument zpracovala pracovní skupina ve složení: Ing. Jan Bartoň, Ing. Viktor Kučera, Ing. Martin Paloda, Ing. Josef Kašpar, Ing. Petr Štěrba, Ing. Miloš Vališ Při zpracování dokumentu byly využity podklady, které pracovní skupina obdržela od členů ČTPL.

4 sva implementační plán ÚVOD Strategická výzkumná agenda(sva), zpracovaná v rámci činnosti České technologické platformy definuje střednědobé a dlouhodobé cíle a vize budoucího technologického vývoje v oblasti letectví a kosmonautiky v ČR. Implementační plán navazuje na tento základní dokument a definuje kroky, činnosti, a výzkumné a vývojové úkoly,které je třeba vyřešit, aby se dosáhlo strategických cílů, definovaných v SVA. Implementační plán, stejně jako Strategická výzkumná agenda je navázán na strategické cíle evropského leteckého a kosmického průmyslu definované v evropské SRA-2 (Strategy Research Agenda). CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU V PROGRAMECH VĚDY A VÝZKUMU V LETECKÉM PRŮMYSLU Současná situace v našem leteckém průmyslu je dostatečně podrobně popsaná dokumentu SVA. V oblasti výzkumu a vývoje, pokud se týče finálních výrobků lze považovat za výchozí stav, na který bude navazovat rozvoj dalších programu, probíhající vývoj těchto výrobků: VUT COBRA EV-55 OUTBACK VUT 001 MARABU L410 - MOSTA-MODERNIZACE 4 SOUČASNÝ STAV PROJEKTŮ: VUT-100 COBRA: Jsou dokončeny dva prototypy, certifikační práce jsou až do doby nalezení strategického partnera pro rozběh sériové výroby utlumeny a probíhají pouze v omezené míře. Ve výrobě je předsérie strojů, které budou prodány v kategorii experimentál. EV-55 OUTBACK: V současné době je dokončen prototyp 001 a byl proveden zálet. Certifikační program bude probíhat ve spolupráci s Armádou České Republiky, typové osvědčení u evropského úřadu EASA a americké FAA bylo posunuto z důvodů snížení finanční náročnosti těchto procesů. Vývoj agregátů, přístrojů a ostatních komponent je ve fázi finálních zkoušek. Prototyp letounu 002 je rozpracován, na křídle probíhají pevnostní zkoušky ve VZLÚ, na vodorovné ocasní ploše zkoušky v Leteckém Ústavu. Dokončeny jsou pádové zkoušky podvozků a pevnostní zkoušky příďového podvozku. V Jihlavanu běží dlouhodobá funkční zkouška hydraulického stendu. Projekt byl do konce roku 2010 podporován MPO v rámci programu IMPULS a v r v rámci programu TIP. Upřesněné marketingové studie a reakce trhu potvrzují správné zaměření letounu a trvalý zájem o něj jak v civilní, tak vojenské oblasti.

5 sva implementační plán VUT 001-MARABU: Projekt byl do řešen za podpory MPO ČR, kdy v rámci projektu se k datu ukončení projektu podařilo vyvinout platformu pro bezpilotní letoun (prozatím z legislativních důvodů provozovanou za přímého dozoru pilota) tak, aby mohla být instalována zařízení umožňující automatické bezpilotní lety, vyvinou platformu pro zkoušky dílčích samostatných zařízení za letu, vyvinout proudovou pohonnou jednotku TJ100M, umožňující možnost okamžitého nabídnutí zákazníkovi, vytvoření řady metodik a postupů umožňující návrh, zkoušky a schválení pro leteckou aplikaci, vytvořit základnu pro další aplikace a verze včetně pohonu vodíkovými palivovými články a poskytnout prostor pro modifikace letounu jako létající laboratoř pro nové pohonné jednotky. Po technické úrovni je letoun (platforma) ve stádiu letových zkoušek pro ověření letových charakteristik a stanovení konstant pro matici řízení letounu. Po ukončení tohoto stádia bude instalován a odladěn autonomní řídící systém. 5 projekt L410 MOSTA: Náplní čtyřletého projektu MOSTA Modernizace malého dopravního letounu za účelem zvýšení efektivnosti a ekonomie jeho provozu je rozsáhlá modernizace letounu L410, která zajistí výrazné zlepšení technických, provozních a ekonomických parametrů letounu L410 při zlepšení a zjednodušení údržby, což v konečném důsledku umožní snížení přímých provozních nákladů provozovatelů letounu a povede ke zvýšení konkurenceschopnosti letounů L410 na světovém trhu. Pro projekt MOSTA bylo stanoveno 10 základních vylepšení, kterých má být na letounu L410 MOSTA dosaženo ve srovnání se stávajícím letounem L410 UVP-E20. 8 Zvýšení maximálního platícího zatížení 8 Zvětšení zavazadlových prostorů 8 Zvětšení doletu 8 Zvýšení cestovní rychlosti 8 Zlepšení výkonů letounu v teplých a vysokohorských podmínkách 8 Prodloužení životnosti na letových hodin 8 Zavedení moderních systémů údržby dle stavu 8 Zlepšení technicko-ekonomických parametrů přístrojů a agregátů 8 Zjednodušení konstrukce (snížení pracnosti výroby) 8 Modernizace přístrojového vybavení pilotní kabiny Dne 2. července 2010 byla podepsána smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu MOSTA mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Aircraft Industries, a.s. Na projektu zahájili práce spoluřešitelé: Avia Propeller, s.r.o., EVEKTOR, spol. s r.o., GE Aviation Czech s.r.o, VR Group, a.s., JIHLAVAN, a.s., Jihostroj a.s., MESIT přístroje spol. s r.o., SVÚM a.s., UNIS, a.s., Vysoké učení technické v Brně, Technometra Radotín, a.s., VZLÚ a.s.

6 sva implementační plán VUT Brno 2 % VR Group, a.s. 2 % UNIS, a.s. 2 % Technometra, a.s. 7 % VZLÚ 14 % Aircraft Industries, a.s. 34 % Aircraft Industries, a.s. Avia Propeller, s.r.o. EVEKTOR, s.r.o. GE Aviation Czech, s.r.o. JIHLAVAN, a.s. Jihostroj, a.s. SVÚM, a.s. 2 % MESIT přístroje 3 % Jihostroj, a.s. 7 % JIHLAVAN, a.s. 3 % GE Aviation Czech, s.r.o. 6 % Avia Propeller, s.r.o. 5 % EVEKTOR, s.r.o. 13 % MESIT přístroje SVÚM, a.s. Technometra, a.s. UNIS, a.s. VR Group, a.s. VUT Brno VZLÚ Podíl nákladů na řešení projektu MOSTA pro jednotlivé spoluřešitele 6 Náplň práce v projektu MOSTA je rozložena do tří základních etap, které se budou v průběhu projektu vzájemně prolínat: ETAPA 1: ANALÝZY A KONSTRUOVÁNÍ ETAPA 2: STAVBA PROTOTYPŮ ETAPA 3: TESTOVÁNÍ A DOKUMENTACE ETAPA 1 V současné době se intenzivně pracuje na úkolech v rámci Etapy 1, jejichž náplní je tvorba předběžných analýz, návrh koncepčních a konstrukčních řešení dílčích úkolů modernizace. Aerodynamické analýzy: Probíhající aerodynamické analýzy jsou převážně zaměřeny na výpočet letových výkonů modernizovaného letounu, které budou díky využití nově vyvíjeného motoru H80 od GE Aviation Czech a vrtule AV 725 od Avia Propeller výrazně vyšší ve srovnání s letovými výkony stávajícího letounu L410 UVP-E. Společnost VR Group současně připravuje matematický model letounu využitelný při dalších aerodynamických analýzách. Analýzy zatížení konstrukce: V důsledku zvýšení maximální vzletové hmostnosti inovovaného letounu ze současných 6600 na 7000kg a v důsledku řady konstrukčních změn, které jsou v průběhu projektu předpokládány, je nutné provést nový výpočet zatížení konstrukce.

7 sva implementační plán Konstrukční vývojové návrhy : Společnost Evektor spolupracuje se společností Aircraft Industries na komplexním návrhu křídla, jehož konstrukce dozná v rámci projektu MOSTA zásadních změn. Křídlo, stejně jako celý drak letounu, budou navrženy a prokazovány dle filozofie Damage Tolerance namísto stávajícího přístupu Safe Life. K dalším významným konstrukčním změnám patří prodloužení nosové části letounu, lokální zesílení trupu pro splnění požadavku na zvětšení výchylky směrového kormidla,.., atd. V důsledku zvýšení maximální vzletové hmotnosti jsou nevyhnutelné konstrukční změny na hlavním a příďovém podvozku. Na tomto úkolu se zejména podílí Aero Vodochody, VUT v Brně a Jihlavan. 7 Obr. L410 UVPE Obr. L410 MOSTA Koncepční návrh modernizovaného křídla Panelizace křídla (návrh Evektor)

8 sva implementační plán Výzkum vlastností materiálů: Ve společnostech VZLÚ a SVÚM je připravován výzkum vlastností materiálů uvažovaných pro použití na inovované konstrukci. Modernizace systémů: V oblasti modernizace systémů elektrické energie, systému řízení a monitorování pneumatického odledňování draku letounu, inovace motorových přístrojů a přístrojů pro měření paliva Aircraft Industries intenzivně spolupracuje se společností MESIT přístroje. Návrh agregátů do inovované palivové soustavy zabezpečuje Jihostroj ve spolupráci se společností UNIS. ETAPA 2 Náplní druhé etapy projektu MOSTA je výzkum a vývoj v oblasti nových technologií, konstrukční návrh přípravků pro stavbu prototypů a vlastní výroba prototypů systémů, zkušebních vzorků a prototypu letounu. ETAPA 3 Náplní třetí etapy projektu MOSTA bude tvorba metodik a programů zkoušek. Kromě toho bude tato etapa zahrnovat zkoušky pevnostní, únavové, rezonanční, pozemní a letové zkoušky systémů, letové zkoušky výkonů a vlastností prototypu. Paralelně bude probíhat tvorba provozní dokumentace. POHONNÉ JEDNOTKY: M601 H: Modernizace motoru M601 spočívá především v aplikaci nové materiálové databáze GE Aviation, s cílem odstranění enviromentálně nepřijatelných materiálů (olovo) a pak ve zvýšení termodynamických parametrů nezbytnými změnami designu hlavních částí motoru. Výsledkem je snížení měrné spotřeby paliva při zvýšeném výkonu s udržitelností do 36 O C atmosférické teploty. S tímto motorem počítá i projekt modernizace L410 společnosti Aicraft Industries MOSTA. 8 Turbovrtulový motor H80 nabídne 800 koní výkonu na hřídeli (shp) a bude používán k pohonu letounů všeobecného letectví, jakými jsou například menší obchodní a dopravní letouny, ale i letounů pro zemědělské i další využití. K certifikačním testům bude využito celkem pět vývojových motorů. Testování komponent motoru, aeromechanické zkoušky a výkonové zkoušky již probíhají po několik měsíců. Díky kombinaci účelné robustní konstrukce motoru M601, 3D aerodynamického designu a vyspělých materiálů vyvíjených společností GE je H80 výkonnější, úspornější a vysoce odolný turbovrtulový motor, který nemá žádný kalendářní limit životnosti a nevyžaduje obvyklou pravidelnou inspekci horkých částí. Jeho provozní doba mezi generálními opravami dosáhne 3600 letových hodin a 6600 cyklů. TP-100, TS-100: První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s. Divize letecké techniky je mimo jiné výrobcem malého proudového motoru TJ100, který sériově vyrábíme a dodáváme v modifikacích s tahem 1000N, 1100N, 1200N a před dokončením je verze s tahem 1300N.

9 sva implementační plán Motor našel uplatnění především v bezpilotních aplikacích, převážně pohon terčů a UAV - asi 90%, ale i v prostředcích pilotovaných, provozovaných v kategorii experimental, větroně, malá sportovní letadla atd. - v blízké budoucnosti až 10%. Doposud bylo vyrobeno a dodáno asi 160 motorů. Odběratelé a využití motoru je obsaženo v následující tabulce. Pro informaci - motor byl poprvé prezentován ve sdružení UAVNET, na jednání v belgickém Charleroi - SONACA Gosselies, ve dnech 22. a Prezentace, i když měla úspěch, se bohužel nijak významně neprojevila komerčním zájmem evropských výrobců UAV. Motory lze provozovat v letové hladině 0 až 10000m, s rychlostí do 0.8Ma. Pro potřeby UAV se tedy jedná o prostředky s vysokou rychlostí letu a velkým dostupem. Na bázi jádra motoru TJ100 probíhá v současné době vývoj prototypů turbovrtulového motoru TP100 s výkonem 180kW (pro aplikace UAV s nižšími rychlostmi a velkou operační výškou letu) a jsou připravovány podklady pro vývoj turbohřídelového motoru TS100, rovněž s výkonem 180kW. 9 S dodávkou motorů pro první letouny, opět pro bezpilotní kategorie a kategorie experimental, se uvažuje v r V současné době probíhá také intenzivní vývoj podstatně menšího proudového motoru TJ20, s tahem 200N s předpokládaným provozem v letových hladinách 0 až 8000m, při rychlosti do 0.6Ma. Sériová dodávka motorů bude zahájena ve II.pololetí r OSTATNÍ: Kromě těchto základních finálních výrobků probíhá vývoj agregátů, přistrojů a komponent pro výše uvedené finály i pro jiné odběratele. Od roku 1991 do r.2012 je registrováno celkem 488 výzkumu a vývoje, které jsou spolufinancované ze státního rozpočtu. Přehled těchto úkolů je uveden v příloze č.1. Podniky leteckého průmyslu se také intenzivně zapojily do mezinárodní spolupráce a projektů financovaných z evropských rámcových programů.podniky podaly celkem v rámci 4. až 7. RP EU 249 návrhů z čehož 79 projektů bylo schválených. Přehled je uveden v příloze č.2. Engineering a služby: Obecná charakteristika situace v oblasti inženýrských služeb v letectví je popsána ve Strategické výzkumné agendě českého leteckého a kosmického průmyslu. Rozvoj inženýrských služeb, tedy outsourcingu inženýrských prací nastal v USA a Evropě již v 90. létech minulého století. Je spojen s koncentrací leteckého výzkumu, vývoje a výroby do několika málo firem, pokrývajících zcela, nebo z převážné většiny, celosvětový trh v dané kategorii letecké techniky (např. Boeing a Airbus v kategorii velkých dopravních letadel, Bombardier a Embraer v kategorii Regional Jet, ATR a Bombardier v kategorii Regional Turboprop, atd.).

10 sva implementační plán Tato koncentrace byla vyvolána enormním nárůstem pracnosti a tedy i nákladnosti vývojových prací a především průkazu letadla v souvislosti se stále dokonalejšími leteckými předpisy, jakož i nákladnosti zavádění nových technologií, nezbytných pro dosažení co nejlepších ekonomických a bezpečnostních parametrů civilních letadel, respektive operačně taktických parametrů letadel vojenských. V obou případech je to spojeno i s mnohonásobným nárůstem životnosti posledních generací civilní i vojenské letecké techniky a tedy globálním snižováním počtu vyráběných typů letecké techniky a prodlužováním rozestupů mezi jednotlivými generacemi letecké techniky zaváděnými do výroby na mnoho desítek let. Důsledkem těchto trendů je, že finální výrobci nejsou schopni udržet dlouhodobě pracovní náplň komplexních inženýrských týmů, schopných zajistit v celém rozsahu vývoj, zkoušky a přípravu sériové výroby letecké techniky a stabilní velikost těchto týmů omezují na minimum. Na druhou stranu pak v době vývoje a přípravy sériové výroby nového, nebo dnes už i podstatněji modifikovaného výrobku, potřebují tyto týmy posílit na mnohonásobek běžného stavu pomocí outsourcingu inženýrských prací. Prvotním trendem, především z devadesátých let minulého století bylo, že si finální výrobci najímali inženýrské kapacity prostřednictvím engineeringových firem, které měly relativně malý počet stabilních zaměstnanců, fungovaly více méně jako personální agentury a dodávaly externí pracovníky finalistům letecké techniky. Ti tyto externí pracovníky zapojili do svých týmů, na svých pracovištích a přímo je řídili. Jednalo se především o konstruktéry a později i vývojáře v oblasti SW. V uplynulém desetiletí převládl trend zadávat engineeringovým subkontraktorům dílčí, ale ucelené úkoly formou pracovních balíčků (work packages) za fixní cenu. To vedlo k rozvoji engineeringových firem, z nichž největší disponují stovkami až tisíci zaměstnanců a mají často globální působnost, a dále pak k rozvoji poskytování engineeringových služeb leteckými firmami, které samy svůj vývoj zcela zastavily, nebo podstatně omezily. Z dříve převládajících konstrukčních prací se outsourcing rozšířil na všechny oblasti engineeringu, tedy veškeré výpočty a analýzy, technologie, tvorbu dokumentace, atd., až po outsourcing vedení, plánování a administraci samotných vývojových prací. Z dříve převládající práce přímo na pracovištích zadavatele (on-site) se postupně, i v důsledku rozvoje komunikačních technologií, umožňujících vzdálený přenos a sdílení velkých objemů dat, přesunula většina činností na pracoviště engineeringových subkontraktorů (off- -site). Většina zakázek na inženýrské práce je zadávána formou výběrových řízení. Vzhledem k náročnosti a nákladnosti získání oprávnění DOA (Design Organisation Approval) od EASA, resp. FAA, se outsourcing inženýrských prací rozšířil z oblasti vývoje finálních výrobků i do oblasti přestaveb, modernizací a modifikací, řešených formou konstrukčních změn na letecké technice (STC). 10 Pro současný stav outsourcingu inženýrských prací ve světovém letectví je charakteristické, že přes všechny (nemalé) problémy s tím spojené, je většina zakázek přesouvána do Asie, především Indie. Proto tam i přední světové engineeringové firmy zřizují své pobočky. Druhým charakteristickým rysem současné situace je, že finalisté požadují po svých strategických partnerech, kteří jsou obvykle i risk-sharing partnery, kompletní dodávky, tedy od vývoje, průkazu až po sériovou výrobu jim svěřených celků. Na to tito partneři, obvykle zavedení na výrobu z konstrukčních podkladů dodaných od finalistů, nejsou připraveni. Potřeba outsourcingu inženýrských prací se tak přesouvá od finalistů na strategické partnery. Finalisté pak rapidně omezují počet svých přímých engineeringových subkontraktorů na několik málo kvalifikovaných firem.

11 sva implementační plán V ČR, respektive tehdejším Československu se outsourcing inženýrských prací v letectví, pochopitelně ne pod tímto názvem, uplatňoval již od padesátých a šedesátých let minulého století formou půjčování konstruktérů (tzv. krajánků) mezi jednotlivými leteckými firmami na pokrytí kapacitních špiček vývojových prací. V současnosti má největší kapacity (řádově ve statisících konstrukčních hodin ročně) v oblasti engineeringových služeb firma Inter-Informatics, která se vyprofilovala v největšího poskytovatele těchto služeb v ČR. Převážná většina těchto služeb směřuje na export do Evropy, kde je největším partnerem Airbus. Firma patří mezi několik málo poskytovatelů engineeringových služeb v Evropě, kteří mohou uzavírat kontrakty na poskytování inženýrských služeb přímo s Airbusem na základě rámcové smlouvy s EADS. Firma má i rozsáhlé oprávnění DOA, umožňující jí provádět změny a STC především v oblasti řešení interiérů a souvisejících systémů, což je její doménou, na všech kategoriích letedel a vrtulníků. Dalším významným poskytovatelem inženýrských služeb, i když to není hlavní náplní jeho činnosti, je firma Evektor, která má v této oblasti dlouholeté zkušenosti na domácí i mezinárodní úrovni. Třetím hráčem, který se v poslední době úspěšně zapojil do této oblasti je Aero Vodochody, které reprezentuje svojí spoluprací na Bombardier CSeries, do které zapojilo i Inter-Informatics a VZLÚ, zmíněný současný trend, tedy risk-sharingovou účast na projektu, od vývoje, až po zajištění seriové výroby. 11 Další firmy českého leteckého průmyslu pak nabízejí inženýrské služby spíše jako doplňkové využití svých kapacit, určených primárně pro vlastní potřebu. BUDOUCÍ VÝROBNÍ PROGRAMY 1. FINÁLNÍ VÝROBKY- LETOUNY zapojení do evropského programu- letoun pro cestujících, vytvoření mezinárodního konsorcia vývoj nového letounu kategorie L410- do 19 cestujících vývoj verzí letounu EV-55 Vývoj nových sportovních letounů 2. MOTORY V současné době jsou v ČR dva výrobci, vyvíjející turbínové motory pro tuto kategorii. GEAC působí v segmentu turbovrtulových motorů a rozvíjí dále motor M601.. Lze očekávat dosažení výkonu okolo 1000 kw, modernizovaný motor bude mít parametry, které umožní jeho konkurenceschopnost v tomto segmentu nejméně do roku Kromě soudobých termodynamických parametrů bude motor opatřen plně číslicovým řídícím systémem FADEC. PBS Velká Bíteš působí v segmentu turbovrtulových motorů do 200 kw. Lze očekávat rozvoj těchto motorů, jejich vybavení systémem FADEC z dílny Jihostroje + Unis. Tato kategorie turbovrtulových motorů není na světovém trhu zastoupena, lze očekávat její rozvoj. Motory uvedených kategorií musí být opatřeny moderními vrtulemi (vrtule je podle předpisů samostatný výrobek). V ČR je schopnost vyvinout pro uvedené výkony moderní vrtule, včetně systému řízení, který bude kompatibilní se systémy řízení motorů FADEC.

12 sva implementační plán Strategie vývoje těchto nových pohonných jednotek byla již vymezena návrhem evropského projektu v 7. RP EU - ESPOSA (EFFICIENT SYSTEMS AND PROPULSION FOR SMALL AIRCRAFT), jehož rozpočet dosahuje 37 MEUR. Řešení projektu se předpokládá v letech 2011 až Koordinátorem projektu je společnost PBS Velká Bíteš a kromě ní se projektu účastní dalších 38 evropských firem, včetně ukrajinských výrobců Ivchenko Progres a Motor-Sič ze Záporoží. Vývoj letounů v kategorii do 19 cestujících může zahrnovat i kategorii Jetů. Prognózy zatím neuvažují s vývojem turbodmychadlových motorů v této kategorii, neboť v tomto segmentu mají světoví výrobci pohonných jednotek zřetelný náskok. Pokud by došlo k vývoji takového letounu, pak bude pohonná jednotka nakupována. Pro podporu vývoje citovaných kategorií turbínových motorů bude rozvíjen výzkum nových koncepcí spalovacích komor pro malé motory. Tento problém zatím není u malých motorů ve světovém měřítku řešen, v ČR již byly položeny solidní základy pro tento výzkum, jehož cílem je opatřit motory diskutované kategorie ekologickými spalovacími komorami, připravit podklady pro vývoj motorů na alternativní paliva včetně vodíkového pohonu. 3. INŽENÝRSKÉ SLUŽBY Hlavními směry pro rozvoj inženýrských služeb pro následující období jsou: Ucelené inženýrské služby pro finalisty a jejich strategické (risk-sharingové) partnery/primární subkontraktory zaměřené na komplexní servis, ve smyslu ucelené zakázky pro konkrétní části, nebo výrobky letecké techniky, ne jen dílčí úkoly, řešící jen určité kroky celého technického procesu. Tedy služby od návrhu, respektive studií proveditelnosti, přes detailní konstrukci, analýzy a výpočty, dokumentaci, až po certifikační podklady. Kombinované inženýrské a dodavatelské služby, tedy výše zmíněné ucelené inženýrské služby pro finalisty a jejich risk-sharingové partnery, kombinované s dodávkami na klíč, buď konkrétních výrobků, nebo technologického (přípravkového) vybavení pro jejich výrobu. Ucelené inženýrské služby, obvykle poskytované držiteli EASA DOA (Design Organisation Approval) pro provozovatele letecké techniky (letecké společnosti, soukromé provozovatele, vojenská letectva a speciální letecké útvary) a nebo servisní organizace (MRO), zahrnující inženýrské služby v oblasti modifikací a oprav letecké techniky v uceleném balíku: koncepční návrh, technickou dokumentaci nutnou pro schválení změny nebo opravy podle příslušných předpisů, výrobní dokumentaci instalačního kitu, dokumentaci pro realizaci změny na letecké technice (zástavbovou dokumentaci a Engineering order), změný, respektive doplňky letadlové dokumentace a konečně zajištění vlastní certifikace (malá změna, STC). Kombinované inženýrské a dodavatelské služby pro provozovatele letecké techniky a servisní organizace, kombinující inženýrské služby uvedené v předchozím odstavci s dodávkou na klíč instalačního kitu, případně ještě s podporou, respektive dozorem při instalaci. Specifickou oblastí jsou inženýrské služby v oblasti leteckého zkušebnictví, poskytované autorizovanými zkušebnami finálním výrobcům letecké techniky, jejich risk-sharingovým partnerům a řešitelům, často nadnárodních experimentálních výzkumných a vývojových programů. 12

13 sva implementační plán Změna koncepce subkontrahování inženýrských služeb směrem k uceleným a kombinovaným dodávkám vede ke zvýšeným nárokům na technickou i organizační úroveň dodavatelů inženýrských služeb a zvyšuje jejich zodpovědnost, neboť inženýrské služby přestávají být dílčím krokem, za jehož správnost a implementaci přebírá odpovědnost jejich objednatel. Dodavatelé inženýrských služeb se tak stávají rovnocennými partnery jejich objednatelů, se stejnou a často ve specifických oblastech dokonce vyšší požadovanou technickou úrovní a stejnou mírou odpovědnosti, pouze však na úžeji vymezeném prostoru dílčích aplikací. 4. PROGRAMY OPRAV A ÚDRŽBY Programy údržby a oprav se budou do budoucna orientovat v našich podnicích do těchto oblastí: optimalizace avionických systémů a agregátů vrtulníkové techniky zvyšování odolnosti transportních vrtulníků v rámci boje proti terorizmu a při provozování v nebezpečných oblastech optimalizace oprav a údržby letecké techniky v extrémních podmínkách BEZPILOTNÍ PROSTŘEDKY Dne byla v rámci Vědeckotechnické rady ALV ustavena pracovní skupina pro UAS. Členové UAS:VUT Brno,VZLÚ, Evektor, LOM, Jihostroj, Jihlavan, Unis,Inter- Informatics, Mesit, PBS. Hlavní cíle pracovní skupiny pro nejbližší období: 1. Naformulovat hlavní směry činnosti pracovní skupiny pro UAV tak, aby je bylo možné publikovat směrem k civilním a vojenským institucím v ČR a odpovídajícím institucím v zahraničí (především v rámci EU). 2. Zapojit se aktivně do tvorby platné legislativy pro provoz bezpilotních prostředků v řízeném vzdušném prostoru ČR. 3. Plní: určení členové ALV Termín: průběžně v závislosti na jednání mezirezortní komise 4. Zajistit účast členů pracovní skupiny pro UAV při ALV na konferencích a výstavách UV EUROPE. V rámci konference vystoupit s krátkým příspěvkem představujícím schopnosti ČR v oblasti UAS s důrazem na technické a technologické možnosti členů pracovní skupiny. 5. Vypracoval podmínky pro zapojení se do plnění vhodného grantu, řešeného v rámci EU v oblasti UAS, který by byl obsahově odpovídající složení příslušníků pracovní skupiny pro UAV. 6. Vyhledat vhodné uplatnění v oblasti UAS u potenciálních zákazníků z domácího prostředí se snahou o vývoj bezpilotního prostředku pro optický průzkum, jiné druhy vzdušného průzkumu nebo jako terč. Provádět jednání s odpovídajícími funkcionáři zainteresovaných ministerstev (MO ČR, MV ČR, MŽP ČR). 7. Plní: určení členové pracovní skupiny Termín: průběžně 6. KOSMICKÉ PROGRAMY PRACOVNÍ SKUPINA SPACE V rámci Vědeckotechnické rady byla ustavena pracovní skupina pro SPACE. Členové skupiny jsou: VZLÚ, Inter-Informatics, MESIT, UNIS, VUT Brno.

14 sva implementační plán Definice cíle skupiny Vnější Identifikace, zjištění záměrů a potřeb a navázání vhodné formy trvalé spolupráce s evropskými firmami a institucemi aktivními v oblasti SPACE a s českými subjekty a institucemi aktivnimi v oblasti SPACE. Vnitřní Identifikace vhodných oblastí jimiž by se měla pracovní skupina zabývat z pohledu praktické využitelnosti pro členy ALV. Identifikace vhodných technických řešení použitelných pro aktivity v oblasti SPACE jimiž by se měla pracovní skupina zabývat. Posouzení zapojení pracovní skupiny jako celku do vhodného SPACE projektu/projektů na národní, nebo mezinárodní úrovni. Předávání informací Vytvoření systému předávání informací na úrovni pracovní skupiny a ALV. Koordinace pasivní a aktivní účasti pracovní skupiny, nebo jejích členů, na konferencích, výstavách a podobných akcích z oblasti SPACE. Zdroje financování vhodné pro space Základní specifikace a upřesnění podmínek vhodných finančních zdrojů pro space (typ programu, rozpočet, podmínky, způsob financování, atd.): ČR: TAČR, MPO-TIP, MV, MŠMT EU: 7.FP se zaměřením na space ESA: Povinné a Volitelné programy, Tendry ESA Task Force ESO, ISRO, JAXA, (Rusko) 14 Ostatní Získávání informací z konferencí, seminářů, workshopů atd. Definování způsobu prezentace portfolia ALV-space Způsob distribuce získaných informací Návrh způsobu komunikace (spolupráce) s jinými subjekty/asociacemi. Český kosmický průmysl je reprezentován v současné době tzv. Trojkoalicí (ALV, SDT, CSA) Prezentovat se ČKK (uvedení např. na jejich webové stránky), udržování kontaktů Příprava zájmu o ESA Volitelné programy (mění se 1/3 roky) Vytvoření kontaktů přispěvovatelů do ESA (MŠMT, MD, MPO) 7. VOJENSKÉ PROGRAMY, (LETOUNY, VRTULNÍKY, BEZPILOTNÍ PROSTŘEDKY) Podrobnější participace na programech souvisejících s budoucím vojenským letectvem EU bude řešena až na základě studie FASin Europe, ALV je zastoupeno ve skupině podniků, (států), které vyhráli tendr na tuto studii vyhlášeny EDA.

15 sva implementační plán VÝZKUM A VÝVOJ NUTNÝ K DOSAŽENÍ CÍLŮ STANOVENÝCH V SVA Pro zajištění konkurenceschopnosti našich výrobků a dosažení cílů, stanovených v Strategické Výzkumné Agendě(SVA), která navazuje na evropský dokument SRA-2 je třeba zajistit celu řadu dílčích konkrétních výzkumných a vývojových úkolů. Přehled těchto úkolů je uveden v příloze č.3 tohoto dokumentu. POSTUP REALIZACE Pro postupnou realizaci cílů stanovených v SVA bude třeba zajistit řadu opatření a úkolů,mezi které patří zejména: 1. POLITICKÁ PODPORA NAPLŇOVÁNÍ SVA(DÁLE JEN STRATEGIE) NA ÚROVNI ČR a) Příprava zjednodušené formy Strategie a zjednodušené prezentace firem (1 firma = 1x A4, v dělení na průmyslové, výzkumné a podpůrné subjekty) a projednání těchto dokumentů s relevantními zástupci MPO (průmyslový pohled), MŠMT (pohled vzdělávací, výzkumný a v kontextu s RP EU a Infrastrukturou pro výzkum a vývoj) a MD (pouze Space). O: Prezident + Viceprezidenti / T: do konce r b) Získávání politické podpory pro Strategii a další rozvoj leteckého a kosmického průmyslu v ČR v kontextu podpory EU. O: Prezident + Viceprezidenti / T: průběžně. 15 c) Prezentace Strategie a získávání politické podpory pro Strategii ze strany regionů. O: Vybraní členové Představenstva + relevantní členové ve vztahu k regionu / T: průběžně 2. NAPOJENÍ STRATEGIE NA ÚROVEŇ EU a) Prosazování cílů Strategie (jejich zahrnutí do cílů různých strategií na úrovni EU) a hlídání kompatibility Strategie s dokumenty ACARE (SRA). O: Zástupce ALV v ACARE / T: průběžně. b) Prosazování cílů Strategie ve vztahu k leteckému a kosmickému průmyslu EU na platformě ASD (akceptace role leteckého průmyslu ČR a zahrnutí cílů strategie do cílů ASD na úrovni EU). O: Zástupci ALV v ASD / T: průběžně. c) Spolu s partnery z nových členských zemí prosadit založení skupiny pro General Aviation v ASD a aktivně tuto skupinu formovat. O: Představenstvo a vybraní zástupci ALV / T: do konce roku d) Zajištění dlouhodobého kontaktu s českými zástupci ve skupině pro letectví Evropského parlamentu. O: Prezident + Viceprezidenti / T: první kontakt do konce 2010, potom průběžně. 3. PROJEKTOVÁ PODPORA NAPLŇOVÁNÍ STRATEGIE NA ÚROVNI ČR a) Sledování a šíření informací z oblasti státní podpory výzkumu, vývoje a inovací pro letectví a kosmonautiku. O: Určený zástupce ALV / T: průběžně.

16 sva implementační plán b) Formování společných projektových konsorcií a příprava projektů naplňujících Strategii. O: jednotliví členové ALV/ T: průběžně. c) Zajišťování projektové podpory informačních zdrojů (např. OKO LKV, normy, Letecký zpravodaj, zahraniční časopisy apod.). O: představenstvo/ T: průběžně. 4. PROJEKTOVÁ PODPORA NAPLŇOVÁNÍ STRATEGIE NA ÚROVNI EU a) Zajišťování prosazování cílů Strategie do Workprogramů RP EU. O: Zástupce ALV v programovém výboru / T: průběžně. b) Zajišťování a šíření informací z oblasti RP EU se zaměřením na letectví. O: VZLÚ / T: průběžně. c) Zapojování se členů ALV do projektových konsorcií RP EU. O: jednotliví členové ALV/ T: průběžně. d) Příprava vlastních projektů RP EU k naplnění integrálních částí Strategie. O: vybraní členové ALV/ T: průběžně. 16 e) Podměty k přípravě 8. RP EU (prostřednictvím ASD). O: VZLÚ/ T: do konce f) Příprava L2 projektu s tématikou general aviation pro 7. RP EU se záštitou ALV. O: představenstvo (PBS)/ T: listopad KOMUNIKAČNÍ A PROPAGAČNÍ PODPORA NAPLŇOVÁNÍ STRATEGIE a) Prezentace zjednodušené formy Strategie a dále jejího naplňování v časopise Ekonom a Technický týdeník. O: Představenstvo / T: první část do konce roku 2011 a pak každý rok review. b) Prezentace Strategie a jejího naplňování v časopise Flight International. O: Představenstvo / T: první část do konce roku 2011 a pak každé dva roky review. c) Prezentace Strategie a jejího naplňování na úrovni Podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. O: Představenstvo / T: první část do konce roku 2011 a pak dle možností jednání podvýboru každé dva roky review. d) Prezentace Strategie a jejího naplňování ve veřejné sekci internetových stránek ALV. O: Představenstvo / T: první část do konce roku 2011 a pak každý rok review.

17 sva implementační plán e) Ve spolupráci s Czechinvest a MPO prezentovat Strategii a její naplňování při státem organizovaných podnikatelských misích. O: Představenstvo / T: dle možností misí. f) Prezentace Strategie na úrovni univerzit a AV ČR (nutno vybrat konkrétní pracoviště). O: Představenstvo / T: první část do ½ roku PODPORA NAPLŇOVÁNÍ STRATEGIE NA ÚROVNI ALV 6.1. Zařadit téma Strategie a jejího naplňování min. 1x za ½ roku na jednání VTR. O: Předseda VTR / T: průběžně Zařadit téma Strategie a jejího naplňování min. 1x za ½ roku na jednání Představenstva a Dozorčí rady. O: Tajemník ALV / T: průběžně Organizovat semináře, workshopy a odborné konference v oblasti nových materiálů, technologií a jednotlivých disciplinách výzkumu a vývoje v oblasti letectví a kosmonautiky Udržovat kontakty s evropskou technologickou platformou, zajistit aktivní činnost našich zástupců v odborných skupinách a sekcích ASD, ACARE, IMG-4, EREA a dalších evropských strukturách s cíle hájit prosazovat zájmy našich podniků a realizovat cíle definované v SVA Propagovat český letecký průmysl, výsledky jeho výzkumu a vývoje na výstavách a veletrzích. Organizovat společné expozice pro podniky ALV/ČTPL. Spolupracovat s Czechtrade a Czechinvest a MPO při organizaci a podpoře těchto akcí Propagovat výsledky výzkumu a vývoje, vydávat odborný časopis Aerospace Proceedings a to min. 3 výtisky za rok Informovat jak laickou, tak odbornou veřejnost a členy ČTPL/ALV na webových stránkách o novinkách,událostech a činnosti jednotlivých orgánů a odborných sekcí ALV/ČTPL Řešit problematiku oborových norem v souladu s potřebami jednotlivých podniků Intenzivně spolupracovat s Oborovou kontaktní organizací při přípravě, a podpoře jednotlivých úkolů VaV v rámci RP EU i úkolů dotovaných ze zdrojů ČR Spolupracovat s Czech Space Office při hledání cest k většímu zapojení podniků do programů ESA.

18 sva implementační plán Podporovat a propagovat zvýšení prestiže zaměstnání v leteckém a kosmickém průmyslu, podporovat systém vzdělávání a výchovy pracovníků pro letecký a kosmický průmysl Efektivněji využívat offsety- Spolupracovat s offsetovou komisí při zapojování našich podniků do evropských a transatlantických programů Zapojení do projektu FAS- Future Airf orce Systém in Europe. Aktivně spolupracovat na studii a zajistit pro naše podniky participaci v pilotních projektech. 18

19 sva implementační plán ZÁVĚR Tento Implementační plán byl zpracován z podkladů jednotlivých členů ČTPL a je návrhem, který definuje cestu a postup realizace Strategické Výzkumné Agendy Českého leteckého a kosmického průmyslu. Dokument byl podroben oponentuře všech členů ČTPL a představenstva ALV. A všechny jejich připomínky byly zapracovány. Implementační plán reaguje na situaci v Českém leteckém průmyslu v r. 2011, a je nutno počítat s tím, že bude nutno v budoucnu provést jeho novelizaci. V Praze LITERATURA [1] Strategic Research Agenda 2, ACARE, October 2004 [2] Aerospace Forecast FY , FAA, 2006 [3] Global Market Forecast , Airbus Industrie, December 2006 [4] Facts and Figures, ASD, 2004, 2005 [5] ASD Yearbook, 2005 [6] Firemní zdroje [7] Periodika: Defense News, Flight International, Aviation Week, Military Procurement International, Military Technology. [8] Strategie rozvoje českého leteckého průmyslu - listopad 2007

20 sva implementační plán SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ACARE Advisory Council for Aeronautic Research in Europe ALV ČR Asociace leteckých výrobců České republiky ASD AeroSpace and Defence Industries Association of Europe ASŘ Automatizované systémy řízení ATM Air Traffic Management AVSL Asociace výrobců sportovních letadel CAN Controller Area Network CESAR Cost Effective Small Aircraft, integrovaný evropský projekt CFD Computational Fluid Dynamics CLKV Centrum leteckého a kosmického výzkumu CO2 kysličník uhličitý COTS Commercial Off-the-Shelf CS-23 Certification Specifications for Normal, Utility, Aerobatic and Commuter Category Aeroplanes ČR Česká republika ČSA Československé aerolinie, České aerolinie ČTPL Česká technologická platforma pro letectví a kosmonautiku ČVUT České vysoké učení technické DOA Design Organisation Approval EADS European Aeronautic Defence and Space Company EASA European Aviation Safety Agency EHA Electro-Hydraulic Actuator ELA European Light Aircraft EMA Electro-Mechanical Actuator ERP Enterprise Resource Planning ESA European Space Agency EU European Union, Evropská unie FAA Federal Aviation Administration (USA) FADEC Full Authority Digital Engine Control FSI Fakulta strojního inženýrství FSW Friction Stir Welding GA General Aviation GAP General Aviation Propulsion GDP Gross domestic product GE General Electric HDP Hrubý domácí produkt HW Hardware 20

PLATFORMA PRO LETECTVÍ A KOSMONAUTIKU(ČTPL)

PLATFORMA PRO LETECTVÍ A KOSMONAUTIKU(ČTPL) ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO LETECTVÍ A KOSMONAUTIKU(ČTPL) Ing Miloš Vališ-ALV říjen 2009 ČTPL- základní údaje Založena v září 2008( dotace schválena rozhodnutím MPO v lednu 2009) 19 členů-z z toho

Více

3.3 PROJEKTY VÝVOJE NOVÝCH LETADEL 3

3.3 PROJEKTY VÝVOJE NOVÝCH LETADEL 3 3.3 PROJEKTY VÝVOJE NOVÝCH LETADEL 3 Stejně jako u ostatních inženýrských děl je projektování letadel tvůrčí proces, jehož cílem je vytvoření nového nebo inovovaného letounu (nebo jeho části), který bude

Více

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně. www.feec.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně. www.feec.vutbr.cz Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně www.feec.vutbr.cz Historie Fakulty elektrotechnické Fakulta elektrotechnická byla založena v roce 1959 720 studentů, 18

Více

Implementační akční Plán

Implementační akční Plán Strategická Výzkumná Agenda Českého leteckého a kosmického průmyslu do roku 2025 Implementační akční Plán Březen 2013 CZECH TECHNOLOGICAL PLATFORM for the aviation and space ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA

Více

Honeywell Česká republika. Deváté české dny pro evropský výzkum 27. října 2011, Praha

Honeywell Česká republika. Deváté české dny pro evropský výzkum 27. října 2011, Praha Honeywell Česká republika Deváté české dny pro evropský výzkum 27. října 2011, Praha Naše divize Obrat 35-36 miliard*usd, 50% mimo U.S.A. Bezmála 130,000 zaměstnanců ve 100 zemích Česká republika je pro

Více

ÚVODNÍ ČÁST L 8/A. 26.6.2014 vii Změna č. 9 DEFINICE. Pojmy použité v tomto předpisu mají tyto významy:

ÚVODNÍ ČÁST L 8/A. 26.6.2014 vii Změna č. 9 DEFINICE. Pojmy použité v tomto předpisu mají tyto významy: ÚVODNÍ ČÁST L 8/A DEFINICE Pojmy použité v tomto předpisu mají tyto významy: Dodatečné instrukce pro zachování letové způsobilosti (Additional instructions for continued airworthiness) Jsou dodatečné informace

Více

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví LETECKÉ ORGANIZACE MEZIVLÁDNÍ NEVLÁDNÍ ICAO ECAC EUROCONTROL IATA SITA FAA JAA EASA ICAO International Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace civilního letectví ECAC European Civil Aviation

Více

Nezávislý Společný podnik (Joint Undertaking JU), až 25. EC poskytuje roční příspěvky, JU řídí jejich distribuci a RTD

Nezávislý Společný podnik (Joint Undertaking JU), až 25. EC poskytuje roční příspěvky, JU řídí jejich distribuci a RTD Joint Technology Initiative Clean Sky Petr ŠTĚRBA 14.10.2009 Clean Sky Joint Technology Initiative Základní fakta Public-Private Partnership mezi EC a průmyslem Výzkumný projekt, 7 let trvání Celkový rozpočet

Více

Honeywell Česká republika SESAR 2020. Technologické centrum, Praha, 10. 6. 2014

Honeywell Česká republika SESAR 2020. Technologické centrum, Praha, 10. 6. 2014 Honeywell Česká republika SESAR 2020 Technologické centrum, Praha, 10. 6. 2014 Divize společnosti Honeywell Obrat $36.5 mld., z toho zhruba 55% realizováno mimo území USA Počet zaměstnanců 130,000 ve 100

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

LOM PRAHA státní podnik VOJENSKÝ TECHNICKÝ ÚSTAV LETECTVA A PVO (VTÚL A PVO)

LOM PRAHA státní podnik VOJENSKÝ TECHNICKÝ ÚSTAV LETECTVA A PVO (VTÚL A PVO) LOM PRAHA státní podnik VOJENSKÝ TECHNICKÝ ÚSTAV LETECTVA A PVO (VTÚL A PVO) VTÚLaPVO odborné zaměření Speciální výroba a zástavby techniky a vozidel ve prospěch vojenského zákazníka VTÚLaPVO odborné zaměření

Více

Družicová navigace a kosmické technologie jako předpoklad moderní dopravní telematiky. Karel Dobeš Vládní zmocněnec pro spolupráci s GSA

Družicová navigace a kosmické technologie jako předpoklad moderní dopravní telematiky. Karel Dobeš Vládní zmocněnec pro spolupráci s GSA Družicová navigace a kosmické technologie jako předpoklad moderní dopravní telematiky Karel Dobeš Vládní zmocněnec pro spolupráci s GSA Inteligentní dopravní systémy (ITS) Zdroj: MD 17. května 2012 Trendy

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí VEŔEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI VYHLAŠOVANÁ MPO ČR Chlumský Miroslav - MPO ČR, Praha, e-mail : chlumskym@mpo.cz Jedna z důležitých aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelské sféře

Více

Příloha č. 1 Smlouvy Počet stran: 5. Projekt

Příloha č. 1 Smlouvy Počet stran: 5. Projekt Příloha č. 1 Smlouvy Počet stran: 5 Projekt Zpracování legislativních podkladů pro provoz státních bezpilotních prostředků 1. Předmět řešení Předmětem veřejné zakázky je vyhodnocení současné legislativy

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Aircraft Industries, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

Aircraft Industries, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI PREZENTACE SPOLEČNOSTI Prezentace Aircraft Industries, a. s. AREÁL SPOLEČNOSTI Z PTAČÍ PERSPEKTIVY KRÁTCE O SPOLEČNOSTI» Aircraft Industries, a.s. čerpá z více než 70ti leté historie letecké výroby» Dosud

Více

Internacionalizace, projekt Cluster COOP. Regionální setkání CluStrat; Cheb Ing. Hana Zvariková, CzechInvest

Internacionalizace, projekt Cluster COOP. Regionální setkání CluStrat; Cheb Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Internacionalizace, projekt Cluster COOP Regionální setkání CluStrat; Cheb 7.3.2013 Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Obsah: Internacionalizace Co? Proč? Jak? Podpora internacionalizace Národní a evropský

Více

WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a hnací řetězec Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a hnací řetězec Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Popis obsahu balíčku WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku TÜV SÜD Czech s.r.o.,

Více

Cíle a organizace projektu TPSD, představenp. Ing. Václav Fencl, CSc. jednatel

Cíle a organizace projektu TPSD, představenp. Ing. Václav Fencl, CSc. jednatel Cíle a organizace projektu TPSD, představenp edstavení členů TPSD jednatel Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci OPPI ze dne 30.4.2010 Rozpočet projektu: způsobilé výdaje 6 800 tis Kč, nezpůsobilé 477

Více

Panelová diskuze Vyspělé technologie výzkum, vývoj, inovace, mezinárodní spolupráce

Panelová diskuze Vyspělé technologie výzkum, vývoj, inovace, mezinárodní spolupráce Panelová diskuze Vyspělé technologie výzkum, vývoj, inovace, mezinárodní spolupráce Aleš Laciok Předseda technologické platformy Udržitelná energetika (TPUE) Koordinátor výzkumu a vývoje ČEZ Konference

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s.

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. "Jaderná energetika jako impuls pro export velkých investičních celků" Mezinárodní strojírenský veletrh 4.10.2011, Brno Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. PROJEKT MIR.1200 EVOLUČNÍ TECHNOLOGIE Reaktor projektu

Více

Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV)

Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV) Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV) Ing. Zdeněk Malkovský 1), Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. 2) 1) Ing. Zdeněk Malkovský VÚKV a.s., Praha www.vukv.cz 2) Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. Západočeská

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Rozhodné faktory pro úspěšnou účast českého letectví v Rámcových Programech EU Aeronautika a letecká doprava

Rozhodné faktory pro úspěšnou účast českého letectví v Rámcových Programech EU Aeronautika a letecká doprava Rozhodné faktory pro úspěšnou účast českého letectví v Rámcových Programech EU Aeronautika a letecká doprava Deváté české dny pro evropský výzkum Karel Paiger - Výzkumný a zkušební letecký ústav a.s. 27.

Více

Česká vodíková technologická platforma. Luděk Janík 1.11.2007. Stručná historie

Česká vodíková technologická platforma. Luděk Janík 1.11.2007. Stručná historie Česká vodíková technologická platforma Luděk Janík 1.11.2007 Stručná historie 1. 7/2005 MPO ČR zadalo zpracování studie ohledně vodíkových technologií. Hlavní závěr: je třeba založit zastřešující organizaci

Více

SPOLEČNÉ TECHNOLOGICKÉ INICIATIVY (JTIs) partnerství veřejného a soukromého sektoru pro efektivnější uskutečňování strategických výzkumných agend evro

SPOLEČNÉ TECHNOLOGICKÉ INICIATIVY (JTIs) partnerství veřejného a soukromého sektoru pro efektivnější uskutečňování strategických výzkumných agend evro SPOLEČNÉ TECHNOLOGICKÉ INICIATIVY Informační den PPP Praha, 28. června 2010 Lenka HAVLÍČKOVÁ (havlickova@tc.cz) Michaela VLKOVÁ (vlkovam@tc.cz) PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU (PPP) forma spolupráce

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

UAVA - ALIANCE PRO BEZPILOTNÍ LETECKÝ PRŮMYSL

UAVA - ALIANCE PRO BEZPILOTNÍ LETECKÝ PRŮMYSL UAVA - ALIANCE PRO BEZPILOTNÍ LETECKÝ PRŮMYSL PROGRAM KONFERENCE 8:30-9:15 Prezence, možnost prohlídky vystavených UAV BLOK I (70 min.) 9:15-9:20 Přivítání hostitele 9:20-9:30 Keynote doc. Ing. Jindřich

Více

MALÝ LETECKÝ MOTOR Jakým způsobem byl motor vyvíjen

MALÝ LETECKÝ MOTOR Jakým způsobem byl motor vyvíjen MALÝ LETECKÝ MOTOR AICTA Design Work (ADW) je tradiční vývojář dieselových motorů, má zkušenosti z Avie a ČKD Hradec Králové. Její tým vyvíjí motory již desítky let. Firma AICTA Design Work se pustila

Více

Otevřené Inovace - Inovace 2

Otevřené Inovace - Inovace 2 Otevřené Inovace - Inovace 2 Profil společnosti Technologické Inovační Centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu SportCruiser na letišti Frýdlant nad Ostravicí, dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu SportCruiser na letišti Frýdlant nad Ostravicí, dne ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 08-155 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu SportCruiser na letišti Frýdlant

Více

Seznam vydaných Oprávnění k výrobě podle předpisu Část 21- Hlava G: The list of Part 21, Subpart G Approvals:

Seznam vydaných Oprávnění k výrobě podle předpisu Část 21- Hlava G: The list of Part 21, Subpart G Approvals: Seznam vydaných Oprávnění k výrobě podle předpisu Část 21- Hlava G: The list of Part 21, Subpart G Approvals: Název firmy/ Organisation Name Adresa/ Address Číslo Oprávnění/ Approval Number Rozsah Oprávnění/

Více

gresivních letových a imple postupů TA01031868 vých postupů TA01031868

gresivních letových a imple postupů TA01031868 vých postupů TA01031868 Vývoj a implementace progresivních letovývoj a implementace provývoj a implementace progresivních letových postupů TA01031868 Vývoj a implementace progresivních letových postupůvývoj TA01031868 gresivních

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Name occupation area of activity e-mail. Aerodynamics certification. microelectronics

Name occupation area of activity e-mail. Aerodynamics certification. microelectronics Adamec Josef, FS ČVUT in Prague Fluid Mechanics Thermodynamics jiri.adamec@fs.cvut.cz Ančík Zdeněk Aircraft Industries, a.s. Na Záhonech1177 686 04 Kunovice Aerodynamics certification ancikovi@cmail.cz

Více

Technologické platformy v OPPI. Mgr. Marie Danišová projektový manažer Praha, 21. února 2013

Technologické platformy v OPPI. Mgr. Marie Danišová projektový manažer Praha, 21. února 2013 Technologické platformy v OPPI Mgr. Marie Danišová projektový manažer Praha, 21. února 2013 Program Spolupráce - program podporuje vznik a rozvoj klastrů a technologických platforem (TP) - kooperační odvětvová

Více

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Č.j.:13277/4287-TI/99 Vydáno dne: 23.11.1999 Zpracovatel: Ing.J.Kamarýt Odd. draků a mech. systémů PORADNÍ OBĚŽNÍK Věc: Způsoby prokazování jednotlivých požadavků

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

ČESK LETECK PRŮMYSL Asociace leteck ch v robců České republiky. www.alv-cr.cz

ČESK LETECK PRŮMYSL Asociace leteck ch v robců České republiky. www.alv-cr.cz ČESK LETECK PRŮMYSL Asociace leteckch vrobců České republiky HISTORIE Každ leteck průmysl má svou historii v našem případě je to historie skutečně bohatá: 2 a SOUČASNOST Naštěstí však můžeme mluvit i o

Více

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 1 DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz ING. RADEK RINN 16. 6. 2015 Podpora výzkumu

Více

ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POZEMNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO LETADLA

ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POZEMNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO LETADLA ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POZEMNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO LETADLA (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POZEMNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO LETADLA Základem pro tvorbu tohoto standardu byl originál

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA. Koncepce IAP skupiny 5

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA. Koncepce IAP skupiny 5 TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA Koncepce IAP skupiny 5 Skupina 5 Snižování negativních vlivů silniční dopravy na životní prostředí Výzkumné téma 1 - Kvalita ovzduší Výzkumné téma 2 - Hluková zátěţ

Více

Znění ze dne:30/06/2011 ELSA - D. Doplněk. k Předpisům SLZ upravující podmínky pro ELSA

Znění ze dne:30/06/2011 ELSA - D. Doplněk. k Předpisům SLZ upravující podmínky pro ELSA ELSA - D Doplněk k Předpisům SLZ upravující podmínky pro ELSA Na základě pověření MD OCL vydala Letecká amatérská asociace ČR Ke Kablu 289, 102 00. Praha 10 strana 1 z 7 ZMĚNOVÝ LIST Datum vydání změny

Více

Česká kosmická kancelář (CSO)

Česká kosmická kancelář (CSO) Česká kosmická kancelář (CSO) Cíl činnosti 1. Přispívat k dosažení a udržení co nejširšího a nejúčinnějšího zapojení ČR do kosmických programů a projektů, 2. Podporovat uplatňování přínosů kosmonautiky

Více

Prezentace projektu Ladislav Šimek

Prezentace projektu Ladislav Šimek Prezentace projektu Ladislav Šimek CEO Červen 2015 Představení společnosti 2 Klíčové schopnosti Vývoj a konstrukce Výroba Výcvik Testování Modernizace Údržba a opravy Logistická podpora 3 Hlavní partneři

Více

je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost primárně zaměřen na podporu podnikání (zejména MSP) Navazuje na Operační program

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY Středoevropský technologický institut CEIT (Central European Institute of Technology) nabízí nejmodernější, inovativní a vysoce kvalitní řešení pro průmysl, zdravotnictví

Více

PBS Velká Bíteš. Profil společnosti

PBS Velká Bíteš. Profil společnosti PBS Velká Bíteš Profil společnosti 65 let ve Velké Bíteši Patříme do skupiny PBS Group QM Řízení jakosti Průmyslové kotle Turbíny Divize letecké techniky Divize přesného lití Divize industry Divize centrum

Více

Údaje o vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií

Údaje o vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Příloha č. 4 k žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Přírodovědné inženýrství na Fakultě mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity

Více

Představení projektu létajícího kola kompletně řešeného na platformě V6. V Praze, 24. května 2012

Představení projektu létajícího kola kompletně řešeného na platformě V6. V Praze, 24. května 2012 kompletně řešeného na platformě V6 V Praze, 24. května 2012 Agenda Představení firem Duratec, Evektor a Technodat Zrod projektu létajícího kola Cíle a etapy projektu, projektový tým Přínosy platformy V6

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Ing. Jan Koloničný, Ph.D. 23.5.2011 VŠB-TU Ostrava - 1 - Projekt Inovace pro efektivitu a ţivotní prostředí regionální výzkumně-vývojové

Více

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ BROŽÚRA Prof. Ing. Rudolf

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů SMART CITY VŠB - TU Ostrava Září 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. První výstupy centra RODOS pilotně provozované systémy Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

VOP CZ partner AČR ve výzkumu, vývoji a výrobě. Ing. Libor Marčík Brno

VOP CZ partner AČR ve výzkumu, vývoji a výrobě. Ing. Libor Marčík Brno VOP CZ partner AČR ve výzkumu, vývoji a výrobě Ing. Libor Marčík Brno 25. 4. 2012 Historie společnosti VOP CZ 1946 počátek historie VOP 025 Nový Jičín, s.p. 1951 počátek historie VOP-026 Šternberk, s.p.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČVUT FD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČVUT FD Příloha č. 1 ke Statutu ČVUT FD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČVUT FD Organizační řád je vnitřním předpisem Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní (dále jen ČVUT FD ), který upravuje vnitřní organizaci

Více

1) registrace k transferu vojenského materiálu na základě obecné licence - 22b odst. 5 písm. a) zákona č.38/1994sb.

1) registrace k transferu vojenského materiálu na základě obecné licence - 22b odst. 5 písm. a) zákona č.38/1994sb. 1) registrace k transferu vojenského materiálu na základě obecné licence - 22b odst. 5 písm. a) zákona č.38/1994sb. ČÍSLO REGISTRACE PODNIKATEL IČO KA13550006 AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 24194204 KA17060002

Více

Sdružení právnických osob,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma

Sdružení právnických osob,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma Sdružení právnických osob,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma I n g. B o h u s l a v D o h n a l v ý k o n n ý ř e d i t e l Association of Corporate Bodies -,,Interoperability

Více

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Mgr. Zuzana Fialová regionální projektová manažerka Brno, 29. ledna 2015 OP PIK 2014-2020

Více

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Přínos pro společnost Česká společnost pro mechaniku byla v roce 2000 organizována ve třech místních pobočkách (Brno, Liberec.. Plzeň) s ústředím

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) RIS3 strategie 19. května 2014, Ostrava 9. září 2014, Brno Kritéria MMR-NOK pro zahájení implementace operačních programů schválení

Více

Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD

Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD http://www.ranus-td.cz/ PID:TE01020445 Anglický název: Radiation and nuclear safety technologies development center: RANUS - TD

Více

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Č. j.: TACR/4321/2015 I. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech 1. Využití (aplikace)

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace 7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance Brno, 25.1.2007 LENKA HAVLÍČKOVÁ NCP pro regiony TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Definice European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Prosinec 2010 Berliner Energieagentur GmbH Disclaimer: The sole responsibility for the content of this paper

Více

PROFIL PODNIKU VOP CZ, s.p. Největší výrobce vojenské techniky v ČR Firma s mezinárodně uznávanými odborníky v oblasti výzkumu a vývoje Renomovaný partner v oblasti zkušebnictví a certifikace Podnik s

Více

Aktivity TPEB ČR a strategický výhled jejího fungování. Praha - Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 22. ledna 2015

Aktivity TPEB ČR a strategický výhled jejího fungování. Praha - Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 22. ledna 2015 Aktivity TPEB ČR a strategický výhled jejího fungování Praha - Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 22. ledna 2015 Založena z iniciativy HV PSP ČR a MPO ČR na konci roku 2011 jako projekt partnerství veřejného

Více

FRAUNHOFEROVA SPOLEČNOST

FRAUNHOFEROVA SPOLEČNOST FRAUNHOFEROVA SPOLEČNOST Charakteristika největší organizace pro aplikovaný výzkum v Evropě v šesti bodech Fraunhoferova společnost je největší organizace pro aplikovaný výzkum v Evropě, která provádí

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Stráž pod Ralskem 19. března 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Technologická agentura ČR organizační složka

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

olga.kristofikova@mdcr.cz Úřad pro civilní letectví, Odbor letišť a leteckých staveb

olga.kristofikova@mdcr.cz Úřad pro civilní letectví, Odbor letišť a leteckých staveb Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo dopravy Adresa Nábřeží Ludvíka Svobody 12/ Kontaktní osoba Ing. Olga

Více

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Poodhalte budoucnost českého zadávání, aneb co nás čeká a nemine AKADEMIE VEŘEJNÝCH INVESTIC AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Ing. Klára Dostálová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR STATISTIKA ČERVENEC

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Rozpočet TA ČR Výdaje

Více

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - Kolokvium Božek 2010, Praha 7.12.2011 -

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - Kolokvium Božek 2010, Praha 7.12.2011 - 53A107 Systematický výzkum vlastností vybraného konstrukčního materiálu (litina, slitiny lehkých kovů) typického pro teplotně exponované díly motoru (hlava, blok, skříně turbodmychadla ) s ohledem na kombinované

Více

Aktivity MPO vedoucí k většímu zapojení českých podniků do evropských programů podpory

Aktivity MPO vedoucí k většímu zapojení českých podniků do evropských programů podpory Aktivity MPO vedoucí k většímu zapojení českých podniků do evropských programů podpory Ing. Marcela Příhodová vedoucí oddělení Oddělení podpory vazby OPPIK na komunitární programy Smart služby pro rozvoj

Více

Inovační vouchery v Olomouckém kraji. Pracovní setkání Inovační vouchery v Olomouckém kraji II. etapa Krajský úřad Olomouckého

Inovační vouchery v Olomouckém kraji. Pracovní setkání Inovační vouchery v Olomouckém kraji II. etapa Krajský úřad Olomouckého Inovační vouchery v Olomouckém kraji Pracovní setkání Inovační vouchery v Olomouckém kraji II. etapa 11. 12. 2013 Krajský úřad Olomouckého Inovační vouchery v Olomouckém kraji II. etapa Inovační voucher

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Centra kompetence Informační seminář k vyhlášení 2. veřejné soutěže

Centra kompetence Informační seminář k vyhlášení 2. veřejné soutěže Centra kompetence Informační seminář k vyhlášení 2. veřejné soutěže Veronika Chudlarská Obsah prezentace informace o programu vyhlášení 2. veřejné soutěže elektronická přihláška Centra kompetence informační

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa Specifický cíl Podprogram Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1. Inovace Aktivity,

Více

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti.

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti. PŘÍLOHA Č. 5 2. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (podle odst. 1 čl. 24 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti) Úvod Směrnice Evropského

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku faktorů a optimalizace hardwaru kabiny WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoké učení technické

Více

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR 26. 11. 2014 Spolupráce při podpoře priorit MPO: ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČR PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ INTERNACIONALIZACE MSP PODPORA VÝZKUMU A INOVACÍ TRANSFER

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Joint Technology Initiative

Joint Technology Initiative ECSEL Electronic Components and Systems for European Leadership Joint Technology Initiative Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Témata 1. Společná technologická iniciativa ECSEL 2. Financování

Více