STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA ČESKÉHO LETECKÉHO A KOSMICKÉHO PRŮMYSLU DO ROKU 2025 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA ČESKÉHO LETECKÉHO A KOSMICKÉHO PRŮMYSLU DO ROKU 2025 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN"

Transkript

1 STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA ČESKÉHO LETECKÉHO A KOSMICKÉHO PRŮMYSLU DO ROKU 2025 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Červen 2011 ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO LETECTVÍ A KOSMONAUTIKU Tento projekt je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj a ministerstvem průmyslu a obchodu INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

2 Vydala Česká technologická platforma pro letectví a kosmonautiku (ČTPL). Asociace leteckých výrobců České republiky Beranových 130, Praha 9, Letňany Tel: (+420) Fax: (+420) Grafická úprava: Martina Monteforte Hrabětová Tisk: Výzkumný a zkušební letecký ústav, Praha EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍN BUDOUCNOSTI

3 STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA ČESKÉHO LETECKÉHO A KOSMICKÉHO PRŮMYSLU DO ROKU 2025 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Červen Dokument zpracovala pracovní skupina ve složení: Ing. Jan Bartoň, Ing. Viktor Kučera, Ing. Martin Paloda, Ing. Josef Kašpar, Ing. Petr Štěrba, Ing. Miloš Vališ Při zpracování dokumentu byly využity podklady, které pracovní skupina obdržela od členů ČTPL.

4 sva implementační plán ÚVOD Strategická výzkumná agenda(sva), zpracovaná v rámci činnosti České technologické platformy definuje střednědobé a dlouhodobé cíle a vize budoucího technologického vývoje v oblasti letectví a kosmonautiky v ČR. Implementační plán navazuje na tento základní dokument a definuje kroky, činnosti, a výzkumné a vývojové úkoly,které je třeba vyřešit, aby se dosáhlo strategických cílů, definovaných v SVA. Implementační plán, stejně jako Strategická výzkumná agenda je navázán na strategické cíle evropského leteckého a kosmického průmyslu definované v evropské SRA-2 (Strategy Research Agenda). CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU V PROGRAMECH VĚDY A VÝZKUMU V LETECKÉM PRŮMYSLU Současná situace v našem leteckém průmyslu je dostatečně podrobně popsaná dokumentu SVA. V oblasti výzkumu a vývoje, pokud se týče finálních výrobků lze považovat za výchozí stav, na který bude navazovat rozvoj dalších programu, probíhající vývoj těchto výrobků: VUT COBRA EV-55 OUTBACK VUT 001 MARABU L410 - MOSTA-MODERNIZACE 4 SOUČASNÝ STAV PROJEKTŮ: VUT-100 COBRA: Jsou dokončeny dva prototypy, certifikační práce jsou až do doby nalezení strategického partnera pro rozběh sériové výroby utlumeny a probíhají pouze v omezené míře. Ve výrobě je předsérie strojů, které budou prodány v kategorii experimentál. EV-55 OUTBACK: V současné době je dokončen prototyp 001 a byl proveden zálet. Certifikační program bude probíhat ve spolupráci s Armádou České Republiky, typové osvědčení u evropského úřadu EASA a americké FAA bylo posunuto z důvodů snížení finanční náročnosti těchto procesů. Vývoj agregátů, přístrojů a ostatních komponent je ve fázi finálních zkoušek. Prototyp letounu 002 je rozpracován, na křídle probíhají pevnostní zkoušky ve VZLÚ, na vodorovné ocasní ploše zkoušky v Leteckém Ústavu. Dokončeny jsou pádové zkoušky podvozků a pevnostní zkoušky příďového podvozku. V Jihlavanu běží dlouhodobá funkční zkouška hydraulického stendu. Projekt byl do konce roku 2010 podporován MPO v rámci programu IMPULS a v r v rámci programu TIP. Upřesněné marketingové studie a reakce trhu potvrzují správné zaměření letounu a trvalý zájem o něj jak v civilní, tak vojenské oblasti.

5 sva implementační plán VUT 001-MARABU: Projekt byl do řešen za podpory MPO ČR, kdy v rámci projektu se k datu ukončení projektu podařilo vyvinout platformu pro bezpilotní letoun (prozatím z legislativních důvodů provozovanou za přímého dozoru pilota) tak, aby mohla být instalována zařízení umožňující automatické bezpilotní lety, vyvinou platformu pro zkoušky dílčích samostatných zařízení za letu, vyvinout proudovou pohonnou jednotku TJ100M, umožňující možnost okamžitého nabídnutí zákazníkovi, vytvoření řady metodik a postupů umožňující návrh, zkoušky a schválení pro leteckou aplikaci, vytvořit základnu pro další aplikace a verze včetně pohonu vodíkovými palivovými články a poskytnout prostor pro modifikace letounu jako létající laboratoř pro nové pohonné jednotky. Po technické úrovni je letoun (platforma) ve stádiu letových zkoušek pro ověření letových charakteristik a stanovení konstant pro matici řízení letounu. Po ukončení tohoto stádia bude instalován a odladěn autonomní řídící systém. 5 projekt L410 MOSTA: Náplní čtyřletého projektu MOSTA Modernizace malého dopravního letounu za účelem zvýšení efektivnosti a ekonomie jeho provozu je rozsáhlá modernizace letounu L410, která zajistí výrazné zlepšení technických, provozních a ekonomických parametrů letounu L410 při zlepšení a zjednodušení údržby, což v konečném důsledku umožní snížení přímých provozních nákladů provozovatelů letounu a povede ke zvýšení konkurenceschopnosti letounů L410 na světovém trhu. Pro projekt MOSTA bylo stanoveno 10 základních vylepšení, kterých má být na letounu L410 MOSTA dosaženo ve srovnání se stávajícím letounem L410 UVP-E20. 8 Zvýšení maximálního platícího zatížení 8 Zvětšení zavazadlových prostorů 8 Zvětšení doletu 8 Zvýšení cestovní rychlosti 8 Zlepšení výkonů letounu v teplých a vysokohorských podmínkách 8 Prodloužení životnosti na letových hodin 8 Zavedení moderních systémů údržby dle stavu 8 Zlepšení technicko-ekonomických parametrů přístrojů a agregátů 8 Zjednodušení konstrukce (snížení pracnosti výroby) 8 Modernizace přístrojového vybavení pilotní kabiny Dne 2. července 2010 byla podepsána smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu MOSTA mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Aircraft Industries, a.s. Na projektu zahájili práce spoluřešitelé: Avia Propeller, s.r.o., EVEKTOR, spol. s r.o., GE Aviation Czech s.r.o, VR Group, a.s., JIHLAVAN, a.s., Jihostroj a.s., MESIT přístroje spol. s r.o., SVÚM a.s., UNIS, a.s., Vysoké učení technické v Brně, Technometra Radotín, a.s., VZLÚ a.s.

6 sva implementační plán VUT Brno 2 % VR Group, a.s. 2 % UNIS, a.s. 2 % Technometra, a.s. 7 % VZLÚ 14 % Aircraft Industries, a.s. 34 % Aircraft Industries, a.s. Avia Propeller, s.r.o. EVEKTOR, s.r.o. GE Aviation Czech, s.r.o. JIHLAVAN, a.s. Jihostroj, a.s. SVÚM, a.s. 2 % MESIT přístroje 3 % Jihostroj, a.s. 7 % JIHLAVAN, a.s. 3 % GE Aviation Czech, s.r.o. 6 % Avia Propeller, s.r.o. 5 % EVEKTOR, s.r.o. 13 % MESIT přístroje SVÚM, a.s. Technometra, a.s. UNIS, a.s. VR Group, a.s. VUT Brno VZLÚ Podíl nákladů na řešení projektu MOSTA pro jednotlivé spoluřešitele 6 Náplň práce v projektu MOSTA je rozložena do tří základních etap, které se budou v průběhu projektu vzájemně prolínat: ETAPA 1: ANALÝZY A KONSTRUOVÁNÍ ETAPA 2: STAVBA PROTOTYPŮ ETAPA 3: TESTOVÁNÍ A DOKUMENTACE ETAPA 1 V současné době se intenzivně pracuje na úkolech v rámci Etapy 1, jejichž náplní je tvorba předběžných analýz, návrh koncepčních a konstrukčních řešení dílčích úkolů modernizace. Aerodynamické analýzy: Probíhající aerodynamické analýzy jsou převážně zaměřeny na výpočet letových výkonů modernizovaného letounu, které budou díky využití nově vyvíjeného motoru H80 od GE Aviation Czech a vrtule AV 725 od Avia Propeller výrazně vyšší ve srovnání s letovými výkony stávajícího letounu L410 UVP-E. Společnost VR Group současně připravuje matematický model letounu využitelný při dalších aerodynamických analýzách. Analýzy zatížení konstrukce: V důsledku zvýšení maximální vzletové hmostnosti inovovaného letounu ze současných 6600 na 7000kg a v důsledku řady konstrukčních změn, které jsou v průběhu projektu předpokládány, je nutné provést nový výpočet zatížení konstrukce.

7 sva implementační plán Konstrukční vývojové návrhy : Společnost Evektor spolupracuje se společností Aircraft Industries na komplexním návrhu křídla, jehož konstrukce dozná v rámci projektu MOSTA zásadních změn. Křídlo, stejně jako celý drak letounu, budou navrženy a prokazovány dle filozofie Damage Tolerance namísto stávajícího přístupu Safe Life. K dalším významným konstrukčním změnám patří prodloužení nosové části letounu, lokální zesílení trupu pro splnění požadavku na zvětšení výchylky směrového kormidla,.., atd. V důsledku zvýšení maximální vzletové hmotnosti jsou nevyhnutelné konstrukční změny na hlavním a příďovém podvozku. Na tomto úkolu se zejména podílí Aero Vodochody, VUT v Brně a Jihlavan. 7 Obr. L410 UVPE Obr. L410 MOSTA Koncepční návrh modernizovaného křídla Panelizace křídla (návrh Evektor)

8 sva implementační plán Výzkum vlastností materiálů: Ve společnostech VZLÚ a SVÚM je připravován výzkum vlastností materiálů uvažovaných pro použití na inovované konstrukci. Modernizace systémů: V oblasti modernizace systémů elektrické energie, systému řízení a monitorování pneumatického odledňování draku letounu, inovace motorových přístrojů a přístrojů pro měření paliva Aircraft Industries intenzivně spolupracuje se společností MESIT přístroje. Návrh agregátů do inovované palivové soustavy zabezpečuje Jihostroj ve spolupráci se společností UNIS. ETAPA 2 Náplní druhé etapy projektu MOSTA je výzkum a vývoj v oblasti nových technologií, konstrukční návrh přípravků pro stavbu prototypů a vlastní výroba prototypů systémů, zkušebních vzorků a prototypu letounu. ETAPA 3 Náplní třetí etapy projektu MOSTA bude tvorba metodik a programů zkoušek. Kromě toho bude tato etapa zahrnovat zkoušky pevnostní, únavové, rezonanční, pozemní a letové zkoušky systémů, letové zkoušky výkonů a vlastností prototypu. Paralelně bude probíhat tvorba provozní dokumentace. POHONNÉ JEDNOTKY: M601 H: Modernizace motoru M601 spočívá především v aplikaci nové materiálové databáze GE Aviation, s cílem odstranění enviromentálně nepřijatelných materiálů (olovo) a pak ve zvýšení termodynamických parametrů nezbytnými změnami designu hlavních částí motoru. Výsledkem je snížení měrné spotřeby paliva při zvýšeném výkonu s udržitelností do 36 O C atmosférické teploty. S tímto motorem počítá i projekt modernizace L410 společnosti Aicraft Industries MOSTA. 8 Turbovrtulový motor H80 nabídne 800 koní výkonu na hřídeli (shp) a bude používán k pohonu letounů všeobecného letectví, jakými jsou například menší obchodní a dopravní letouny, ale i letounů pro zemědělské i další využití. K certifikačním testům bude využito celkem pět vývojových motorů. Testování komponent motoru, aeromechanické zkoušky a výkonové zkoušky již probíhají po několik měsíců. Díky kombinaci účelné robustní konstrukce motoru M601, 3D aerodynamického designu a vyspělých materiálů vyvíjených společností GE je H80 výkonnější, úspornější a vysoce odolný turbovrtulový motor, který nemá žádný kalendářní limit životnosti a nevyžaduje obvyklou pravidelnou inspekci horkých částí. Jeho provozní doba mezi generálními opravami dosáhne 3600 letových hodin a 6600 cyklů. TP-100, TS-100: První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s. Divize letecké techniky je mimo jiné výrobcem malého proudového motoru TJ100, který sériově vyrábíme a dodáváme v modifikacích s tahem 1000N, 1100N, 1200N a před dokončením je verze s tahem 1300N.

9 sva implementační plán Motor našel uplatnění především v bezpilotních aplikacích, převážně pohon terčů a UAV - asi 90%, ale i v prostředcích pilotovaných, provozovaných v kategorii experimental, větroně, malá sportovní letadla atd. - v blízké budoucnosti až 10%. Doposud bylo vyrobeno a dodáno asi 160 motorů. Odběratelé a využití motoru je obsaženo v následující tabulce. Pro informaci - motor byl poprvé prezentován ve sdružení UAVNET, na jednání v belgickém Charleroi - SONACA Gosselies, ve dnech 22. a Prezentace, i když měla úspěch, se bohužel nijak významně neprojevila komerčním zájmem evropských výrobců UAV. Motory lze provozovat v letové hladině 0 až 10000m, s rychlostí do 0.8Ma. Pro potřeby UAV se tedy jedná o prostředky s vysokou rychlostí letu a velkým dostupem. Na bázi jádra motoru TJ100 probíhá v současné době vývoj prototypů turbovrtulového motoru TP100 s výkonem 180kW (pro aplikace UAV s nižšími rychlostmi a velkou operační výškou letu) a jsou připravovány podklady pro vývoj turbohřídelového motoru TS100, rovněž s výkonem 180kW. 9 S dodávkou motorů pro první letouny, opět pro bezpilotní kategorie a kategorie experimental, se uvažuje v r V současné době probíhá také intenzivní vývoj podstatně menšího proudového motoru TJ20, s tahem 200N s předpokládaným provozem v letových hladinách 0 až 8000m, při rychlosti do 0.6Ma. Sériová dodávka motorů bude zahájena ve II.pololetí r OSTATNÍ: Kromě těchto základních finálních výrobků probíhá vývoj agregátů, přistrojů a komponent pro výše uvedené finály i pro jiné odběratele. Od roku 1991 do r.2012 je registrováno celkem 488 výzkumu a vývoje, které jsou spolufinancované ze státního rozpočtu. Přehled těchto úkolů je uveden v příloze č.1. Podniky leteckého průmyslu se také intenzivně zapojily do mezinárodní spolupráce a projektů financovaných z evropských rámcových programů.podniky podaly celkem v rámci 4. až 7. RP EU 249 návrhů z čehož 79 projektů bylo schválených. Přehled je uveden v příloze č.2. Engineering a služby: Obecná charakteristika situace v oblasti inženýrských služeb v letectví je popsána ve Strategické výzkumné agendě českého leteckého a kosmického průmyslu. Rozvoj inženýrských služeb, tedy outsourcingu inženýrských prací nastal v USA a Evropě již v 90. létech minulého století. Je spojen s koncentrací leteckého výzkumu, vývoje a výroby do několika málo firem, pokrývajících zcela, nebo z převážné většiny, celosvětový trh v dané kategorii letecké techniky (např. Boeing a Airbus v kategorii velkých dopravních letadel, Bombardier a Embraer v kategorii Regional Jet, ATR a Bombardier v kategorii Regional Turboprop, atd.).

10 sva implementační plán Tato koncentrace byla vyvolána enormním nárůstem pracnosti a tedy i nákladnosti vývojových prací a především průkazu letadla v souvislosti se stále dokonalejšími leteckými předpisy, jakož i nákladnosti zavádění nových technologií, nezbytných pro dosažení co nejlepších ekonomických a bezpečnostních parametrů civilních letadel, respektive operačně taktických parametrů letadel vojenských. V obou případech je to spojeno i s mnohonásobným nárůstem životnosti posledních generací civilní i vojenské letecké techniky a tedy globálním snižováním počtu vyráběných typů letecké techniky a prodlužováním rozestupů mezi jednotlivými generacemi letecké techniky zaváděnými do výroby na mnoho desítek let. Důsledkem těchto trendů je, že finální výrobci nejsou schopni udržet dlouhodobě pracovní náplň komplexních inženýrských týmů, schopných zajistit v celém rozsahu vývoj, zkoušky a přípravu sériové výroby letecké techniky a stabilní velikost těchto týmů omezují na minimum. Na druhou stranu pak v době vývoje a přípravy sériové výroby nového, nebo dnes už i podstatněji modifikovaného výrobku, potřebují tyto týmy posílit na mnohonásobek běžného stavu pomocí outsourcingu inženýrských prací. Prvotním trendem, především z devadesátých let minulého století bylo, že si finální výrobci najímali inženýrské kapacity prostřednictvím engineeringových firem, které měly relativně malý počet stabilních zaměstnanců, fungovaly více méně jako personální agentury a dodávaly externí pracovníky finalistům letecké techniky. Ti tyto externí pracovníky zapojili do svých týmů, na svých pracovištích a přímo je řídili. Jednalo se především o konstruktéry a později i vývojáře v oblasti SW. V uplynulém desetiletí převládl trend zadávat engineeringovým subkontraktorům dílčí, ale ucelené úkoly formou pracovních balíčků (work packages) za fixní cenu. To vedlo k rozvoji engineeringových firem, z nichž největší disponují stovkami až tisíci zaměstnanců a mají často globální působnost, a dále pak k rozvoji poskytování engineeringových služeb leteckými firmami, které samy svůj vývoj zcela zastavily, nebo podstatně omezily. Z dříve převládajících konstrukčních prací se outsourcing rozšířil na všechny oblasti engineeringu, tedy veškeré výpočty a analýzy, technologie, tvorbu dokumentace, atd., až po outsourcing vedení, plánování a administraci samotných vývojových prací. Z dříve převládající práce přímo na pracovištích zadavatele (on-site) se postupně, i v důsledku rozvoje komunikačních technologií, umožňujících vzdálený přenos a sdílení velkých objemů dat, přesunula většina činností na pracoviště engineeringových subkontraktorů (off- -site). Většina zakázek na inženýrské práce je zadávána formou výběrových řízení. Vzhledem k náročnosti a nákladnosti získání oprávnění DOA (Design Organisation Approval) od EASA, resp. FAA, se outsourcing inženýrských prací rozšířil z oblasti vývoje finálních výrobků i do oblasti přestaveb, modernizací a modifikací, řešených formou konstrukčních změn na letecké technice (STC). 10 Pro současný stav outsourcingu inženýrských prací ve světovém letectví je charakteristické, že přes všechny (nemalé) problémy s tím spojené, je většina zakázek přesouvána do Asie, především Indie. Proto tam i přední světové engineeringové firmy zřizují své pobočky. Druhým charakteristickým rysem současné situace je, že finalisté požadují po svých strategických partnerech, kteří jsou obvykle i risk-sharing partnery, kompletní dodávky, tedy od vývoje, průkazu až po sériovou výrobu jim svěřených celků. Na to tito partneři, obvykle zavedení na výrobu z konstrukčních podkladů dodaných od finalistů, nejsou připraveni. Potřeba outsourcingu inženýrských prací se tak přesouvá od finalistů na strategické partnery. Finalisté pak rapidně omezují počet svých přímých engineeringových subkontraktorů na několik málo kvalifikovaných firem.

11 sva implementační plán V ČR, respektive tehdejším Československu se outsourcing inženýrských prací v letectví, pochopitelně ne pod tímto názvem, uplatňoval již od padesátých a šedesátých let minulého století formou půjčování konstruktérů (tzv. krajánků) mezi jednotlivými leteckými firmami na pokrytí kapacitních špiček vývojových prací. V současnosti má největší kapacity (řádově ve statisících konstrukčních hodin ročně) v oblasti engineeringových služeb firma Inter-Informatics, která se vyprofilovala v největšího poskytovatele těchto služeb v ČR. Převážná většina těchto služeb směřuje na export do Evropy, kde je největším partnerem Airbus. Firma patří mezi několik málo poskytovatelů engineeringových služeb v Evropě, kteří mohou uzavírat kontrakty na poskytování inženýrských služeb přímo s Airbusem na základě rámcové smlouvy s EADS. Firma má i rozsáhlé oprávnění DOA, umožňující jí provádět změny a STC především v oblasti řešení interiérů a souvisejících systémů, což je její doménou, na všech kategoriích letedel a vrtulníků. Dalším významným poskytovatelem inženýrských služeb, i když to není hlavní náplní jeho činnosti, je firma Evektor, která má v této oblasti dlouholeté zkušenosti na domácí i mezinárodní úrovni. Třetím hráčem, který se v poslední době úspěšně zapojil do této oblasti je Aero Vodochody, které reprezentuje svojí spoluprací na Bombardier CSeries, do které zapojilo i Inter-Informatics a VZLÚ, zmíněný současný trend, tedy risk-sharingovou účast na projektu, od vývoje, až po zajištění seriové výroby. 11 Další firmy českého leteckého průmyslu pak nabízejí inženýrské služby spíše jako doplňkové využití svých kapacit, určených primárně pro vlastní potřebu. BUDOUCÍ VÝROBNÍ PROGRAMY 1. FINÁLNÍ VÝROBKY- LETOUNY zapojení do evropského programu- letoun pro cestujících, vytvoření mezinárodního konsorcia vývoj nového letounu kategorie L410- do 19 cestujících vývoj verzí letounu EV-55 Vývoj nových sportovních letounů 2. MOTORY V současné době jsou v ČR dva výrobci, vyvíjející turbínové motory pro tuto kategorii. GEAC působí v segmentu turbovrtulových motorů a rozvíjí dále motor M601.. Lze očekávat dosažení výkonu okolo 1000 kw, modernizovaný motor bude mít parametry, které umožní jeho konkurenceschopnost v tomto segmentu nejméně do roku Kromě soudobých termodynamických parametrů bude motor opatřen plně číslicovým řídícím systémem FADEC. PBS Velká Bíteš působí v segmentu turbovrtulových motorů do 200 kw. Lze očekávat rozvoj těchto motorů, jejich vybavení systémem FADEC z dílny Jihostroje + Unis. Tato kategorie turbovrtulových motorů není na světovém trhu zastoupena, lze očekávat její rozvoj. Motory uvedených kategorií musí být opatřeny moderními vrtulemi (vrtule je podle předpisů samostatný výrobek). V ČR je schopnost vyvinout pro uvedené výkony moderní vrtule, včetně systému řízení, který bude kompatibilní se systémy řízení motorů FADEC.

12 sva implementační plán Strategie vývoje těchto nových pohonných jednotek byla již vymezena návrhem evropského projektu v 7. RP EU - ESPOSA (EFFICIENT SYSTEMS AND PROPULSION FOR SMALL AIRCRAFT), jehož rozpočet dosahuje 37 MEUR. Řešení projektu se předpokládá v letech 2011 až Koordinátorem projektu je společnost PBS Velká Bíteš a kromě ní se projektu účastní dalších 38 evropských firem, včetně ukrajinských výrobců Ivchenko Progres a Motor-Sič ze Záporoží. Vývoj letounů v kategorii do 19 cestujících může zahrnovat i kategorii Jetů. Prognózy zatím neuvažují s vývojem turbodmychadlových motorů v této kategorii, neboť v tomto segmentu mají světoví výrobci pohonných jednotek zřetelný náskok. Pokud by došlo k vývoji takového letounu, pak bude pohonná jednotka nakupována. Pro podporu vývoje citovaných kategorií turbínových motorů bude rozvíjen výzkum nových koncepcí spalovacích komor pro malé motory. Tento problém zatím není u malých motorů ve světovém měřítku řešen, v ČR již byly položeny solidní základy pro tento výzkum, jehož cílem je opatřit motory diskutované kategorie ekologickými spalovacími komorami, připravit podklady pro vývoj motorů na alternativní paliva včetně vodíkového pohonu. 3. INŽENÝRSKÉ SLUŽBY Hlavními směry pro rozvoj inženýrských služeb pro následující období jsou: Ucelené inženýrské služby pro finalisty a jejich strategické (risk-sharingové) partnery/primární subkontraktory zaměřené na komplexní servis, ve smyslu ucelené zakázky pro konkrétní části, nebo výrobky letecké techniky, ne jen dílčí úkoly, řešící jen určité kroky celého technického procesu. Tedy služby od návrhu, respektive studií proveditelnosti, přes detailní konstrukci, analýzy a výpočty, dokumentaci, až po certifikační podklady. Kombinované inženýrské a dodavatelské služby, tedy výše zmíněné ucelené inženýrské služby pro finalisty a jejich risk-sharingové partnery, kombinované s dodávkami na klíč, buď konkrétních výrobků, nebo technologického (přípravkového) vybavení pro jejich výrobu. Ucelené inženýrské služby, obvykle poskytované držiteli EASA DOA (Design Organisation Approval) pro provozovatele letecké techniky (letecké společnosti, soukromé provozovatele, vojenská letectva a speciální letecké útvary) a nebo servisní organizace (MRO), zahrnující inženýrské služby v oblasti modifikací a oprav letecké techniky v uceleném balíku: koncepční návrh, technickou dokumentaci nutnou pro schválení změny nebo opravy podle příslušných předpisů, výrobní dokumentaci instalačního kitu, dokumentaci pro realizaci změny na letecké technice (zástavbovou dokumentaci a Engineering order), změný, respektive doplňky letadlové dokumentace a konečně zajištění vlastní certifikace (malá změna, STC). Kombinované inženýrské a dodavatelské služby pro provozovatele letecké techniky a servisní organizace, kombinující inženýrské služby uvedené v předchozím odstavci s dodávkou na klíč instalačního kitu, případně ještě s podporou, respektive dozorem při instalaci. Specifickou oblastí jsou inženýrské služby v oblasti leteckého zkušebnictví, poskytované autorizovanými zkušebnami finálním výrobcům letecké techniky, jejich risk-sharingovým partnerům a řešitelům, často nadnárodních experimentálních výzkumných a vývojových programů. 12

13 sva implementační plán Změna koncepce subkontrahování inženýrských služeb směrem k uceleným a kombinovaným dodávkám vede ke zvýšeným nárokům na technickou i organizační úroveň dodavatelů inženýrských služeb a zvyšuje jejich zodpovědnost, neboť inženýrské služby přestávají být dílčím krokem, za jehož správnost a implementaci přebírá odpovědnost jejich objednatel. Dodavatelé inženýrských služeb se tak stávají rovnocennými partnery jejich objednatelů, se stejnou a často ve specifických oblastech dokonce vyšší požadovanou technickou úrovní a stejnou mírou odpovědnosti, pouze však na úžeji vymezeném prostoru dílčích aplikací. 4. PROGRAMY OPRAV A ÚDRŽBY Programy údržby a oprav se budou do budoucna orientovat v našich podnicích do těchto oblastí: optimalizace avionických systémů a agregátů vrtulníkové techniky zvyšování odolnosti transportních vrtulníků v rámci boje proti terorizmu a při provozování v nebezpečných oblastech optimalizace oprav a údržby letecké techniky v extrémních podmínkách BEZPILOTNÍ PROSTŘEDKY Dne byla v rámci Vědeckotechnické rady ALV ustavena pracovní skupina pro UAS. Členové UAS:VUT Brno,VZLÚ, Evektor, LOM, Jihostroj, Jihlavan, Unis,Inter- Informatics, Mesit, PBS. Hlavní cíle pracovní skupiny pro nejbližší období: 1. Naformulovat hlavní směry činnosti pracovní skupiny pro UAV tak, aby je bylo možné publikovat směrem k civilním a vojenským institucím v ČR a odpovídajícím institucím v zahraničí (především v rámci EU). 2. Zapojit se aktivně do tvorby platné legislativy pro provoz bezpilotních prostředků v řízeném vzdušném prostoru ČR. 3. Plní: určení členové ALV Termín: průběžně v závislosti na jednání mezirezortní komise 4. Zajistit účast členů pracovní skupiny pro UAV při ALV na konferencích a výstavách UV EUROPE. V rámci konference vystoupit s krátkým příspěvkem představujícím schopnosti ČR v oblasti UAS s důrazem na technické a technologické možnosti členů pracovní skupiny. 5. Vypracoval podmínky pro zapojení se do plnění vhodného grantu, řešeného v rámci EU v oblasti UAS, který by byl obsahově odpovídající složení příslušníků pracovní skupiny pro UAV. 6. Vyhledat vhodné uplatnění v oblasti UAS u potenciálních zákazníků z domácího prostředí se snahou o vývoj bezpilotního prostředku pro optický průzkum, jiné druhy vzdušného průzkumu nebo jako terč. Provádět jednání s odpovídajícími funkcionáři zainteresovaných ministerstev (MO ČR, MV ČR, MŽP ČR). 7. Plní: určení členové pracovní skupiny Termín: průběžně 6. KOSMICKÉ PROGRAMY PRACOVNÍ SKUPINA SPACE V rámci Vědeckotechnické rady byla ustavena pracovní skupina pro SPACE. Členové skupiny jsou: VZLÚ, Inter-Informatics, MESIT, UNIS, VUT Brno.

14 sva implementační plán Definice cíle skupiny Vnější Identifikace, zjištění záměrů a potřeb a navázání vhodné formy trvalé spolupráce s evropskými firmami a institucemi aktivními v oblasti SPACE a s českými subjekty a institucemi aktivnimi v oblasti SPACE. Vnitřní Identifikace vhodných oblastí jimiž by se měla pracovní skupina zabývat z pohledu praktické využitelnosti pro členy ALV. Identifikace vhodných technických řešení použitelných pro aktivity v oblasti SPACE jimiž by se měla pracovní skupina zabývat. Posouzení zapojení pracovní skupiny jako celku do vhodného SPACE projektu/projektů na národní, nebo mezinárodní úrovni. Předávání informací Vytvoření systému předávání informací na úrovni pracovní skupiny a ALV. Koordinace pasivní a aktivní účasti pracovní skupiny, nebo jejích členů, na konferencích, výstavách a podobných akcích z oblasti SPACE. Zdroje financování vhodné pro space Základní specifikace a upřesnění podmínek vhodných finančních zdrojů pro space (typ programu, rozpočet, podmínky, způsob financování, atd.): ČR: TAČR, MPO-TIP, MV, MŠMT EU: 7.FP se zaměřením na space ESA: Povinné a Volitelné programy, Tendry ESA Task Force ESO, ISRO, JAXA, (Rusko) 14 Ostatní Získávání informací z konferencí, seminářů, workshopů atd. Definování způsobu prezentace portfolia ALV-space Způsob distribuce získaných informací Návrh způsobu komunikace (spolupráce) s jinými subjekty/asociacemi. Český kosmický průmysl je reprezentován v současné době tzv. Trojkoalicí (ALV, SDT, CSA) Prezentovat se ČKK (uvedení např. na jejich webové stránky), udržování kontaktů Příprava zájmu o ESA Volitelné programy (mění se 1/3 roky) Vytvoření kontaktů přispěvovatelů do ESA (MŠMT, MD, MPO) 7. VOJENSKÉ PROGRAMY, (LETOUNY, VRTULNÍKY, BEZPILOTNÍ PROSTŘEDKY) Podrobnější participace na programech souvisejících s budoucím vojenským letectvem EU bude řešena až na základě studie FASin Europe, ALV je zastoupeno ve skupině podniků, (států), které vyhráli tendr na tuto studii vyhlášeny EDA.

15 sva implementační plán VÝZKUM A VÝVOJ NUTNÝ K DOSAŽENÍ CÍLŮ STANOVENÝCH V SVA Pro zajištění konkurenceschopnosti našich výrobků a dosažení cílů, stanovených v Strategické Výzkumné Agendě(SVA), která navazuje na evropský dokument SRA-2 je třeba zajistit celu řadu dílčích konkrétních výzkumných a vývojových úkolů. Přehled těchto úkolů je uveden v příloze č.3 tohoto dokumentu. POSTUP REALIZACE Pro postupnou realizaci cílů stanovených v SVA bude třeba zajistit řadu opatření a úkolů,mezi které patří zejména: 1. POLITICKÁ PODPORA NAPLŇOVÁNÍ SVA(DÁLE JEN STRATEGIE) NA ÚROVNI ČR a) Příprava zjednodušené formy Strategie a zjednodušené prezentace firem (1 firma = 1x A4, v dělení na průmyslové, výzkumné a podpůrné subjekty) a projednání těchto dokumentů s relevantními zástupci MPO (průmyslový pohled), MŠMT (pohled vzdělávací, výzkumný a v kontextu s RP EU a Infrastrukturou pro výzkum a vývoj) a MD (pouze Space). O: Prezident + Viceprezidenti / T: do konce r b) Získávání politické podpory pro Strategii a další rozvoj leteckého a kosmického průmyslu v ČR v kontextu podpory EU. O: Prezident + Viceprezidenti / T: průběžně. 15 c) Prezentace Strategie a získávání politické podpory pro Strategii ze strany regionů. O: Vybraní členové Představenstva + relevantní členové ve vztahu k regionu / T: průběžně 2. NAPOJENÍ STRATEGIE NA ÚROVEŇ EU a) Prosazování cílů Strategie (jejich zahrnutí do cílů různých strategií na úrovni EU) a hlídání kompatibility Strategie s dokumenty ACARE (SRA). O: Zástupce ALV v ACARE / T: průběžně. b) Prosazování cílů Strategie ve vztahu k leteckému a kosmickému průmyslu EU na platformě ASD (akceptace role leteckého průmyslu ČR a zahrnutí cílů strategie do cílů ASD na úrovni EU). O: Zástupci ALV v ASD / T: průběžně. c) Spolu s partnery z nových členských zemí prosadit založení skupiny pro General Aviation v ASD a aktivně tuto skupinu formovat. O: Představenstvo a vybraní zástupci ALV / T: do konce roku d) Zajištění dlouhodobého kontaktu s českými zástupci ve skupině pro letectví Evropského parlamentu. O: Prezident + Viceprezidenti / T: první kontakt do konce 2010, potom průběžně. 3. PROJEKTOVÁ PODPORA NAPLŇOVÁNÍ STRATEGIE NA ÚROVNI ČR a) Sledování a šíření informací z oblasti státní podpory výzkumu, vývoje a inovací pro letectví a kosmonautiku. O: Určený zástupce ALV / T: průběžně.

16 sva implementační plán b) Formování společných projektových konsorcií a příprava projektů naplňujících Strategii. O: jednotliví členové ALV/ T: průběžně. c) Zajišťování projektové podpory informačních zdrojů (např. OKO LKV, normy, Letecký zpravodaj, zahraniční časopisy apod.). O: představenstvo/ T: průběžně. 4. PROJEKTOVÁ PODPORA NAPLŇOVÁNÍ STRATEGIE NA ÚROVNI EU a) Zajišťování prosazování cílů Strategie do Workprogramů RP EU. O: Zástupce ALV v programovém výboru / T: průběžně. b) Zajišťování a šíření informací z oblasti RP EU se zaměřením na letectví. O: VZLÚ / T: průběžně. c) Zapojování se členů ALV do projektových konsorcií RP EU. O: jednotliví členové ALV/ T: průběžně. d) Příprava vlastních projektů RP EU k naplnění integrálních částí Strategie. O: vybraní členové ALV/ T: průběžně. 16 e) Podměty k přípravě 8. RP EU (prostřednictvím ASD). O: VZLÚ/ T: do konce f) Příprava L2 projektu s tématikou general aviation pro 7. RP EU se záštitou ALV. O: představenstvo (PBS)/ T: listopad KOMUNIKAČNÍ A PROPAGAČNÍ PODPORA NAPLŇOVÁNÍ STRATEGIE a) Prezentace zjednodušené formy Strategie a dále jejího naplňování v časopise Ekonom a Technický týdeník. O: Představenstvo / T: první část do konce roku 2011 a pak každý rok review. b) Prezentace Strategie a jejího naplňování v časopise Flight International. O: Představenstvo / T: první část do konce roku 2011 a pak každé dva roky review. c) Prezentace Strategie a jejího naplňování na úrovni Podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. O: Představenstvo / T: první část do konce roku 2011 a pak dle možností jednání podvýboru každé dva roky review. d) Prezentace Strategie a jejího naplňování ve veřejné sekci internetových stránek ALV. O: Představenstvo / T: první část do konce roku 2011 a pak každý rok review.

17 sva implementační plán e) Ve spolupráci s Czechinvest a MPO prezentovat Strategii a její naplňování při státem organizovaných podnikatelských misích. O: Představenstvo / T: dle možností misí. f) Prezentace Strategie na úrovni univerzit a AV ČR (nutno vybrat konkrétní pracoviště). O: Představenstvo / T: první část do ½ roku PODPORA NAPLŇOVÁNÍ STRATEGIE NA ÚROVNI ALV 6.1. Zařadit téma Strategie a jejího naplňování min. 1x za ½ roku na jednání VTR. O: Předseda VTR / T: průběžně Zařadit téma Strategie a jejího naplňování min. 1x za ½ roku na jednání Představenstva a Dozorčí rady. O: Tajemník ALV / T: průběžně Organizovat semináře, workshopy a odborné konference v oblasti nových materiálů, technologií a jednotlivých disciplinách výzkumu a vývoje v oblasti letectví a kosmonautiky Udržovat kontakty s evropskou technologickou platformou, zajistit aktivní činnost našich zástupců v odborných skupinách a sekcích ASD, ACARE, IMG-4, EREA a dalších evropských strukturách s cíle hájit prosazovat zájmy našich podniků a realizovat cíle definované v SVA Propagovat český letecký průmysl, výsledky jeho výzkumu a vývoje na výstavách a veletrzích. Organizovat společné expozice pro podniky ALV/ČTPL. Spolupracovat s Czechtrade a Czechinvest a MPO při organizaci a podpoře těchto akcí Propagovat výsledky výzkumu a vývoje, vydávat odborný časopis Aerospace Proceedings a to min. 3 výtisky za rok Informovat jak laickou, tak odbornou veřejnost a členy ČTPL/ALV na webových stránkách o novinkách,událostech a činnosti jednotlivých orgánů a odborných sekcí ALV/ČTPL Řešit problematiku oborových norem v souladu s potřebami jednotlivých podniků Intenzivně spolupracovat s Oborovou kontaktní organizací při přípravě, a podpoře jednotlivých úkolů VaV v rámci RP EU i úkolů dotovaných ze zdrojů ČR Spolupracovat s Czech Space Office při hledání cest k většímu zapojení podniků do programů ESA.

18 sva implementační plán Podporovat a propagovat zvýšení prestiže zaměstnání v leteckém a kosmickém průmyslu, podporovat systém vzdělávání a výchovy pracovníků pro letecký a kosmický průmysl Efektivněji využívat offsety- Spolupracovat s offsetovou komisí při zapojování našich podniků do evropských a transatlantických programů Zapojení do projektu FAS- Future Airf orce Systém in Europe. Aktivně spolupracovat na studii a zajistit pro naše podniky participaci v pilotních projektech. 18

19 sva implementační plán ZÁVĚR Tento Implementační plán byl zpracován z podkladů jednotlivých členů ČTPL a je návrhem, který definuje cestu a postup realizace Strategické Výzkumné Agendy Českého leteckého a kosmického průmyslu. Dokument byl podroben oponentuře všech členů ČTPL a představenstva ALV. A všechny jejich připomínky byly zapracovány. Implementační plán reaguje na situaci v Českém leteckém průmyslu v r. 2011, a je nutno počítat s tím, že bude nutno v budoucnu provést jeho novelizaci. V Praze LITERATURA [1] Strategic Research Agenda 2, ACARE, October 2004 [2] Aerospace Forecast FY , FAA, 2006 [3] Global Market Forecast , Airbus Industrie, December 2006 [4] Facts and Figures, ASD, 2004, 2005 [5] ASD Yearbook, 2005 [6] Firemní zdroje [7] Periodika: Defense News, Flight International, Aviation Week, Military Procurement International, Military Technology. [8] Strategie rozvoje českého leteckého průmyslu - listopad 2007

20 sva implementační plán SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ACARE Advisory Council for Aeronautic Research in Europe ALV ČR Asociace leteckých výrobců České republiky ASD AeroSpace and Defence Industries Association of Europe ASŘ Automatizované systémy řízení ATM Air Traffic Management AVSL Asociace výrobců sportovních letadel CAN Controller Area Network CESAR Cost Effective Small Aircraft, integrovaný evropský projekt CFD Computational Fluid Dynamics CLKV Centrum leteckého a kosmického výzkumu CO2 kysličník uhličitý COTS Commercial Off-the-Shelf CS-23 Certification Specifications for Normal, Utility, Aerobatic and Commuter Category Aeroplanes ČR Česká republika ČSA Československé aerolinie, České aerolinie ČTPL Česká technologická platforma pro letectví a kosmonautiku ČVUT České vysoké učení technické DOA Design Organisation Approval EADS European Aeronautic Defence and Space Company EASA European Aviation Safety Agency EHA Electro-Hydraulic Actuator ELA European Light Aircraft EMA Electro-Mechanical Actuator ERP Enterprise Resource Planning ESA European Space Agency EU European Union, Evropská unie FAA Federal Aviation Administration (USA) FADEC Full Authority Digital Engine Control FSI Fakulta strojního inženýrství FSW Friction Stir Welding GA General Aviation GAP General Aviation Propulsion GDP Gross domestic product GE General Electric HDP Hrubý domácí produkt HW Hardware 20

PLATFORMA PRO LETECTVÍ A KOSMONAUTIKU(ČTPL)

PLATFORMA PRO LETECTVÍ A KOSMONAUTIKU(ČTPL) ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO LETECTVÍ A KOSMONAUTIKU(ČTPL) Ing Miloš Vališ-ALV říjen 2009 ČTPL- základní údaje Založena v září 2008( dotace schválena rozhodnutím MPO v lednu 2009) 19 členů-z z toho

Více

Rozhodné faktory pro úspěšnou účast českého letectví v Rámcových Programech EU Aeronautika a letecká doprava

Rozhodné faktory pro úspěšnou účast českého letectví v Rámcových Programech EU Aeronautika a letecká doprava Rozhodné faktory pro úspěšnou účast českého letectví v Rámcových Programech EU Aeronautika a letecká doprava Deváté české dny pro evropský výzkum Karel Paiger - Výzkumný a zkušební letecký ústav a.s. 27.

Více

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví LETECKÉ ORGANIZACE MEZIVLÁDNÍ NEVLÁDNÍ ICAO ECAC EUROCONTROL IATA SITA FAA JAA EASA ICAO International Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace civilního letectví ECAC European Civil Aviation

Více

ČESK LETECK PRŮMYSL Asociace leteck ch v robců České republiky. www.alv-cr.cz

ČESK LETECK PRŮMYSL Asociace leteck ch v robců České republiky. www.alv-cr.cz ČESK LETECK PRŮMYSL Asociace leteckch vrobců České republiky HISTORIE Každ leteck průmysl má svou historii v našem případě je to historie skutečně bohatá: 2 a SOUČASNOST Naštěstí však můžeme mluvit i o

Více

Aircraft Industries, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

Aircraft Industries, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI PREZENTACE SPOLEČNOSTI Prezentace Aircraft Industries, a. s. AREÁL SPOLEČNOSTI Z PTAČÍ PERSPEKTIVY KRÁTCE O SPOLEČNOSTI» Aircraft Industries, a.s. čerpá z více než 70ti leté historie letecké výroby» Dosud

Více

Družicová navigace a kosmické technologie jako předpoklad moderní dopravní telematiky. Karel Dobeš Vládní zmocněnec pro spolupráci s GSA

Družicová navigace a kosmické technologie jako předpoklad moderní dopravní telematiky. Karel Dobeš Vládní zmocněnec pro spolupráci s GSA Družicová navigace a kosmické technologie jako předpoklad moderní dopravní telematiky Karel Dobeš Vládní zmocněnec pro spolupráci s GSA Inteligentní dopravní systémy (ITS) Zdroj: MD 17. května 2012 Trendy

Více

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

MALÝ LETECKÝ MOTOR Jakým způsobem byl motor vyvíjen

MALÝ LETECKÝ MOTOR Jakým způsobem byl motor vyvíjen MALÝ LETECKÝ MOTOR AICTA Design Work (ADW) je tradiční vývojář dieselových motorů, má zkušenosti z Avie a ČKD Hradec Králové. Její tým vyvíjí motory již desítky let. Firma AICTA Design Work se pustila

Více

Česká vodíková technologická platforma. Luděk Janík 1.11.2007. Stručná historie

Česká vodíková technologická platforma. Luděk Janík 1.11.2007. Stručná historie Česká vodíková technologická platforma Luděk Janík 1.11.2007 Stručná historie 1. 7/2005 MPO ČR zadalo zpracování studie ohledně vodíkových technologií. Hlavní závěr: je třeba založit zastřešující organizaci

Více

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Č.j.:13277/4287-TI/99 Vydáno dne: 23.11.1999 Zpracovatel: Ing.J.Kamarýt Odd. draků a mech. systémů PORADNÍ OBĚŽNÍK Věc: Způsoby prokazování jednotlivých požadavků

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Představení projektu létajícího kola kompletně řešeného na platformě V6. V Praze, 24. května 2012

Představení projektu létajícího kola kompletně řešeného na platformě V6. V Praze, 24. května 2012 kompletně řešeného na platformě V6 V Praze, 24. května 2012 Agenda Představení firem Duratec, Evektor a Technodat Zrod projektu létajícího kola Cíle a etapy projektu, projektový tým Přínosy platformy V6

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Lubomír Němec, Marcela Jebavá

Lubomír Němec, Marcela Jebavá Laboratoř anorganických materiálů Společné pracoviště Ústavu anorganické chemie AVČR, v.v.i a Vysoké školy chemicko-technologick technologické v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6, Česká Republika Výzkum

Více

Výzkumný a zkušební letecký ústav. along with industry. Výzkum - Vývoj - Inovace

Výzkumný a zkušební letecký ústav. along with industry. Výzkum - Vývoj - Inovace Výzkumný a zkušební letecký ústav along with industry Výzkum - Vývoj - Inovace HISTORIE VZLÚ VZLÚ patří k nejstarším leteckým výzkumným a zkušebním institucím na světě VZLÚ byl založen v roce 1922 a od

Více

gresivních letových a imple postupů TA01031868 vých postupů TA01031868

gresivních letových a imple postupů TA01031868 vých postupů TA01031868 Vývoj a implementace progresivních letovývoj a implementace provývoj a implementace progresivních letových postupů TA01031868 Vývoj a implementace progresivních letových postupůvývoj TA01031868 gresivních

Více

Význam sídla GSA v Praze pro ČR a český průmysl. Karel Dobeš Vládní zmocněnec pro spolupráci s GSA

Význam sídla GSA v Praze pro ČR a český průmysl. Karel Dobeš Vládní zmocněnec pro spolupráci s GSA Význam sídla GSA v Praze pro ČR a český průmysl Karel Dobeš Vládní zmocněnec pro spolupráci s GSA Evropský projekt Galileo EGNOS (v provozu a certifikován pro leteckou dopravu) Systémová část projektu

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

1) registrace k transferu vojenského materiálu na základě obecné licence - 22b odst. 5 písm. a) zákona č.38/1994sb.

1) registrace k transferu vojenského materiálu na základě obecné licence - 22b odst. 5 písm. a) zákona č.38/1994sb. 1) registrace k transferu vojenského materiálu na základě obecné licence - 22b odst. 5 písm. a) zákona KA14360013 AERO TRADE a.s. 49240161 KA13550006 AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 24194204 KA12470023 Bell

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

STRATEGIKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA ÈESKÉHO LETECKÉHO A KOSMICKÉHO PRÙMYSLU DO ROKU 2025

STRATEGIKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA ÈESKÉHO LETECKÉHO A KOSMICKÉHO PRÙMYSLU DO ROKU 2025 Èeská technologická platforma pro letectví a kosmonautiku STRATEGIKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA ÈESKÉHO LETECKÉHO A KOSMICKÉHO PRÙMYSLU DO ROKU 2025 ZÁØÍ ASOCIACE LETECKÝCH VÝROBCÙ ÈESKÉ REPUBLIKY BERANOVÝCH 130

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů SMART CITY VŠB - TU Ostrava Září 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. První výstupy centra RODOS pilotně provozované systémy Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Využití bezpilotních leteckých prostředků pro letecký monitoring JAKUB KARAS

Využití bezpilotních leteckých prostředků pro letecký monitoring JAKUB KARAS Využití bezpilotních leteckých prostředků pro letecký monitoring JAKUB KARAS UPVISION s.r.o. Největší česká společnost zaměřená na komplexní využití bezpilotních leteckých prostředků. Unikátní projekty

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství Ústav automobilního a dopravního Ústav automobilního a inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno tel: +420 541 142 271 fax: +420 541 143 354 e-mail: pistek.v@fme.vutbr.cz web: www.udt.fme.vutbr.cz Pracoviště

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network mezinárodní spolupráce v klastrových iniciativách 6. února 2013 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Enterprise Europe Network Podpora: z Rámcového

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 1 DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní

Více

Aktuální výzvy Technologické platformy energetické bezpečnosti ČR. Konference Energetika Most 2014 24.9.2014

Aktuální výzvy Technologické platformy energetické bezpečnosti ČR. Konference Energetika Most 2014 24.9.2014 Aktuální výzvy Technologické platformy energetické bezpečnosti ČR Konference Energetika Most 2014 24.9.2014 Představení TPEB ČR Vznik a cíle TP TP byla založena z iniciativy HV PSP ČR a MPO ČR na konci

Více

Sdružení právnických osob,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma

Sdružení právnických osob,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma Sdružení právnických osob,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma I n g. B o h u s l a v D o h n a l v ý k o n n ý ř e d i t e l Association of Corporate Bodies -,,Interoperability

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network a projekt Czech Local Visibility Events - Společně pro úspěch vašeho podnikání 24.4.2014 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Zastoupena: Enterprise

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína

15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína 15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

WP06: WP06 Turbodmychadla a výkonové turbiny aerodynam. optimalizace, dynamika rotorů a přiřazení pro účinné přeplňované motory

WP06: WP06 Turbodmychadla a výkonové turbiny aerodynam. optimalizace, dynamika rotorů a přiřazení pro účinné přeplňované motory Popis obsahu balíčku WP06 Turbodmychadla a výkonové turbiny aerodynam. WP06: WP06 Turbodmychadla a výkonové turbiny aerodynam. Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku České vysoké učení technické

Více

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s.

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. 1 PŘEDSTAVENÍ VÚTS, a.s. rok založení 1951 dlouholetá tradice ve výzkumu a vývoji strojů zpracovatelského průmyslu 187 zaměstnanců (120 ve

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Stráž pod Ralskem 19. března 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Technologická agentura ČR organizační složka

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6)

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6) Níže uvedený přehled referencí poskytuje informace o našich zkušenostech a obsahuje také projekty, na kterých jsme se účastnili ve spolupráci s jinými partnerskými společnostmi: Zákazník Františkovy Lázně

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Honeywell & Masarykova univerzita v Brně

Honeywell & Masarykova univerzita v Brně Honeywell & Masarykova univerzita v Brně Představení projektu ifest a dosavadních výsledků jeho řešení Ing. Jan Beran, Ph.D., Advanced Technology Europe (Platform Systems), Honeywell International Představení

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

Česká kosmická kancelář (CSO)

Česká kosmická kancelář (CSO) Česká kosmická kancelář (CSO) Cíl činnosti 1. Přispívat k dosažení a udržení co nejširšího a nejúčinnějšího zapojení ČR do kosmických programů a projektů, 2. Podporovat uplatňování přínosů kosmonautiky

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR

Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR Petr Moos, Fakulta dopravní,čvut Vysokorychlostním vlakem nebo letadlem Kritické parametry rozhodování

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál univerzity Rektorát, IC Budova A (sídlo FM) Menza 2 Základní

Více

Zapojení 5M s.r.o. do projektů 7. Rámcového programu

Zapojení 5M s.r.o. do projektů 7. Rámcového programu Zapojení 5M s.r.o. do projektů 7. Rámcového programu Richard Pavlica Zapojení 5M s.r.o. do projektů 7. Rámcového programu 5M s.r.o. Projekty 7. Rámcového programu Průběh řešení projektů Aplikace výsledků

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele. 2. 9. 2014, Ostrava

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele. 2. 9. 2014, Ostrava Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele 2. 9. 2014, Ostrava CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým

Více

Vzdělávání v inovacích

Vzdělávání v inovacích Inovace ve vzdělávání Vzdělávání v inovacích Praha, 6.prosince 2007 ESF JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Inkubátor RLZ při

Více

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601 Externí engineering Úvod Proces kompletního vývoje výrobku Komplexní Vývoj výrobkůna zakázku Řešení v každé fázi procesu vývoje výrobku Externí engineering Studie Vývoj výrobku Výroba Podpora marketingu

Více

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů doporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010024

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre Quality control Robotic machining Rapid prototyping 3D optical digitalization Additive manufacturing of metal parts Mechanical and industrial design Obsah prezentace Představení pracoviště Laboratoře Vývoj

Více

KATALOG PREZENTOVANÝCH ORGANIZACÍ

KATALOG PREZENTOVANÝCH ORGANIZACÍ KATALOG PREZENTOVANÝCH ORGANIZACÍ Rychloseznamka4inovace pro obor: ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA, PŘÍSTROJE Olomouc, Jeremenkova 40a Kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje 28. dubna 2015 SEZNAM

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Technologická agentura České republiky a její programy

Technologická agentura České republiky a její programy Technologická agentura České republiky a její programy VZNIK A ZAHÁJENÍ ČINNOSTI TA ČR Ustavení Technologické agentury ČR (dále jen TA ČR ) bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému

Více

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje Mar4n Štorkán, ředitel mar4n.storkan@ins4tut sp.cz Prezentace projektu pro podniky 1 Fórum průmyslu a vysokých škol

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ Ing. Daniel Koutný, Ph.D. Ing. David Paloušek, Ph.D. 9 October Digital Prototyping 2012 and 3D Print Days NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering Divize: Energetiky, procesů a ekologie

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Příloha č. 3 Závěrečné zprávy Projektu Zhodnocení komplementarit se zvýhodněnými bankovními produkty v ČR Níže uvedené produkty a jejich charakteristiky

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Účast ČR v 7.RP Praktické zkušenosti pro H2020

Účast ČR v 7.RP Praktické zkušenosti pro H2020 Účast ČR v 7.RP Praktické zkušenosti pro H2020 19. listopadu 2014, Olomouc E. Hillerová, TC AV ČR Technologické centrum AV ČR PŘEHLEDNÉ CELKOVÉ ÚDAJE Czech Republic Number of institutions: 378 Projects:

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR

Technologické centrum Akademie věd ČR Technologické centrum Akademie věd ČR Ve Struhách 27, Praha 6 www.tc.cz www.h2020.cz www.een.cz www.strast.cz www.czelo.cz známe cenu myšlenky Struktura Technologického centra AV ČR Národní informační

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Útvar transferu technologií VUT v Brně. Historie a současnost Ing Petr Holec, CSc

Útvar transferu technologií VUT v Brně. Historie a současnost Ing Petr Holec, CSc Útvar transferu technologií VUT v Brně Historie a současnost Ing Petr Holec, CSc Začátky VUT v Brně je zřejmě první českou universitou, která se začala zajímat o transfer technologií již v roce 1993 Impulsem

Více

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ ŠKODA JS v r.2005 1 ŠKODA HOLDING a.s. Struktura společnosti 23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ Jedna z největších ruských strojírenských společností Tržby

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Radomíra Jordová, CDV, v.v.i. Zbyněk Sperat, CDV, v.v.i. Pardubice, 17. září Obsah Možnosti EU QUEST a související projekty Plány udržitelné městské mobility

Více

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 7. rámcový program BEZPEČNOST Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 1 BEZPEČNOST přístup k programu technologicky orientovaný výzkum (vítáno užití existujících technologií pro účely bezpečnosti) socio

Více

CAA-PI-027 strana 0 změna č. 0 PŘEVOD ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA NA ČESKÝ

CAA-PI-027 strana 0 změna č. 0 PŘEVOD ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA NA ČESKÝ číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ÚCL/PIILP, ÚCL/PIpiloti,

Více

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů oddělení bezpilotních systémů Legislativa Terminologie, definice, klasifikace Provozní omezení, jak (ne)létat Evidence a povolení procesní schéma Odpovědnost a pojištění Prosazování pravidel Národní a

Více

N A N O F O R L I F E

N A N O F O R L I F E NANO FOR LIFE OBSAH KDO JSME? POTENCIÁL NANOVLÁKEN CO NABÍZÍME? TECHNOLOGIE NANOSPIDER KDO JSME? KDO JSME? česká technologická společnost založená v roce 2000, sídlící v Liberci v České republice (v roce

Více

Brno 8. 10. 2013. Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 1: Obecné závěry studie E-mobilita v MHD"

Brno 8. 10. 2013. Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 1: Obecné závěry studie E-mobilita v MHD Brno 8. 10. 2013 Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 1: Obecné závěry studie E-mobilita v MHD" Shrnutí výsledků studie E-mobilita v MHD Ing. Jakub Slavík, MBA Consulting Services 2 Studie E-mobilita

Více

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Koutný, D. Paloušek, D. We learn by example and by direct experience because there are real limits to the adequacy of verbal instruction. Malcolm Gladwell,

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Prezentace oboru Letový provoz

Prezentace oboru Letový provoz Prezentace oboru Letový provoz motto: Aktivity v letovém provozu jsou podmíněné vysokou odborností a profesionalitou v oboru doc. Ing. Luděk Beňo, CSc. VŠO Katedra letecké dopravy 1 V čem spočívá rozdíl

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Současné projekty CDV oblasti dopravní telematiky Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Témata prezentace Konference projektu ROMODIS 1. Úvod

Více

www.elvac.eu 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer

www.elvac.eu 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer O společnosti Kdo jsme? Jsme součástí největší české inženýrské skupiny sdružené pod křídly VAE CONTROLS Group, a.s. Poskytujeme obchodně-technické a inženýrskododavatelské

Více