Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1."

Transkript

1 Česko-německá konference v rámci r projektu Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu Deutsch-tschechische tschechischekonferenz im Rahmen vom Projekt Integrierte grenzüber berschreitendeende Entwicklung deskünischen Gebirges Nýrsko,

2 Integrierte grenz Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu - grenzüberschreitende Entwicklung des Künischen K Gebirges Představení projektu - Projektvorstellung

3 Integrierte grenz Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu - grenzüberschreitende Entwicklung des Künischen K Gebirges Financováno noopps Cíl Cl 3 Česká republika-svobodný stát Bavorsko , spolufinancováno no Úhlava hlava DSO Leadpartner Úhlava hlava DSO Německý partner německé obce Akčního sdružen ení Královský hvozd Realizace projektu Realizátor Centrum pro komunitní práci západnz padní Čechy (CpKP ZČ) Z Gefördert über OP Grenzübergreifende Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern- Tschechische Republik , 2013, mitfinanziert durch Gemeindeverband Úhlava hlava DSO Leadpartner- Úhlava hlava DSO Deutscher Partner deutsche Gemeinden des Aktionsbündnisses ndnisses Künisches K Gebirge Projektzeitraum Realisator des Projekts Zentrum für kommunale Arbeit Westböhmen

4 Cíl l projektu -Projektziel Podpora navazování nových partnerství a realizace česko-německých aktivit v Královsk lovském m hvozdu a v jeho sousedních regionech (konzultace, setkávání) Vytvořen ení systému distribuce informací o možnostech přeshranip eshraničníspolupráce (setkávání,, kalendář akcí) Podpora prezentace regionu pod jednotnou hlavičkou Královský hvozd Zásobník projektových záměrůz a kontaktů (databáze) Unterstützung tzung von neuen Partnerschaften und der Durchführung hrung von deutsch- tschechischen Aktivitäten ten im Künischen K Gebirge und in den benachbarten Regionen (Besprechungen, Treffen) Ein Distributionssystem der Informationen über Möglichkeiten M der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu schaffen (Treffen, Veranstaltungskalender) Unterstützung tzung der Vermarkung der Region unter dem Titel Künisches K Gebirge Datenbank mit Kontakten und grenzüberschreitenden Projektvorhaben

5 Pozitivní dopad projektu/ Positive Wirkungen des Projekts dlouhodobým přínosem projektu je zvýšen enípovědom domí obyvatel o historickéi současn asnéprovázanosti života českých a bavorských obyvatel Královsk lovského hvozdua o česko-německé spolupráci v tomto regionu prohlubování spolupráce na úrovni obcí a iniciace nových partnerství na úrovni NNO a podnikatelůs reálnými dopady na příhraniční oblasti, které přinesou přeshraniční projekty projekt tak přispívá k vytvářen ení předpokladů pro rozvoj venkova v česko-bavorské příhraniční oblasti také mimo region KH projekt bude udržitelný existencí brožur ura databáze na internetových stránk nkách die nachhaltige Wirkung des Projekts ist die Erhöhung hung des Bewusstseins der Einwohner über die historische und gegenwärtige Einkopplung des Lebens der tschechischen und bayerischen Einwohner des Künischen K Gebirges undüber deutsch-tschechischen tschechischen Zusammenarbeit in dieser Region die Anknüpfung neuer langfristigen Beziehungen gemeinsam mit den realen Auswirkungen auf das Grenzgebiet, die die gemeinsame grenzüberschreitende Projekte brachten und bringen werden Vertiefung der Zusammenarbeit auf dem Gemeindeebene und Anregung von neunen Partnerschaften auf dem Ebene der Organisationen und Unternehmer mit realen Wirkungen den grenzübergreifenden Projekten für f r den Grenzraum das Projekt wird mittels Broschüren ren und der Datenbank auf den Webseiten haltbar

6 Projektové aktivity- Projektaktivitäten ten Česko-německá setkání deutsch-tschechische tschechischetreffen Nýrsko Zahájen jeníprojektu, workshop k informačnímu mu letáku KH, burza projektů/ Eröffnung des Projekts, Workshop zum Informationsflayer des KG, Projektbörse rse Nýrsko Historie Královsk lovského hvozdu, stávaj vající tradiční česko-německé akce, projektová burza / Geschichte des Künischen Gebirges, bestehende traditionelle Veranstaltungen, Projektb ektbörse Neukirchen Podpora přeshranip eshraniční spolupráce na regionáln lníúrovni projekty Impulz-Bavaria Bohemia, Centrum Bavaria Bohemia, Turistický destinační management Bavorský les-šumava, aktivity městyse m Eschlkam, přeshraniční turistické stezky / Unterstützung tzungder grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf regionales Ebene Projekte Impulz-Bavaria Bohemia, Centrum Bavaria Bohemia, Touristisches Destinationsmanagement Bayerwald-Böhmerwald, Aktivitäten ten des Markts Eschlkam, grenzüberschreitende Wanderwege Nýrsko Historie Královsk lovského hvozdu, představenp edstavení aktualizovaných ekoregion-uhlava.cz, gebirge.de/ Geschichte des Künischen Gebirges, Vorstellen der aktualisierten Webseiten Neukirchen Workshop na témat přeshraniční turismus v KH / Workshop zum Thema grenzüberschreitendes Tourismus im Künischen K Gebirge Nýrsko Cyklostezka Euro velo 13, Evropský ý region Dunaj-Vltava / Fahrradroute Euro Velo Nr.. 13, Europäische Region Donau-Moldau

7 Česko-německá setkání deutsch-tschechische Treffen

8 Projektové aktivity- Projektaktivitäten ten Internetové stránky projektu Internetseiten ekoregion-uhlava.cz

9 Konzultace -Besprechungen Projektové aktivity- Projektaktivitäten ten

10 Projektové aktivity- Projektaktivitäten ten Propagace regionu Vermarktung der Region

11 Děkuji za pozornost a přeji mnoho úspěchův další česko-německé spolupráci / Ich bedanke mich für f r die Aufmerksamkeit und wünsche w viele Erfolge bei der weiteren deutsch-tschechischen tschechischen Zusammenarbeit Monika Ženíšková CpKP ZČZ Americká 29, Plzeň Telefon: / Mobil: /

ČESKÁ REPUBLIKA DEUTSCH- LAND. Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Program přeshraniční spolupráce KONTAKT. www.by-cz.

ČESKÁ REPUBLIKA DEUTSCH- LAND. Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Program přeshraniční spolupráce KONTAKT. www.by-cz. KONTAKT Nähere Informationen, auch zu Antragstellung und Ansprechpartnern, finden Sie unter Další informace, kontakty a také informace k podávání žádostí naleznete na www.by-cz.eu Kronach Oberfranken Wunsiedel

Více

Vznik Evropského regionu Dunaj-Vltava informace o projektu

Vznik Evropského regionu Dunaj-Vltava informace o projektu Der Aufbau der Europaregion Donau-Moldau Informationen zum Projekt Vznik Evropského regionu Dunaj-Vltava informace o projektu Projektinitiative Aufbau der Europaregion Donau-Moldau Unsere gemeinsame Europaregion

Více

Tschechiens IT-Branche: Mit Highspeed in die Zukunft. Informační a telekomunikační technologie v Německu. Reportage vom DTIHK-Sommerfest

Tschechiens IT-Branche: Mit Highspeed in die Zukunft. Informační a telekomunikační technologie v Německu. Reportage vom DTIHK-Sommerfest AUGUST SRPEN 2013 Tschechiens IT-Branche: Mit Highspeed in die Zukunft Reportage vom DTIHK-Sommerfest Informační a telekomunikační technologie v Německu Reportáž z Letní slavnosti ČNOPK SIMPLY CLEVER ŠKODA

Více

Zemská nemocnice Gmünd. Landesklinikum Gmünd öffnet für tschechische Patienten Landesklinikum Gmünd opens doors for Czech patients

Zemská nemocnice Gmünd. Landesklinikum Gmünd öffnet für tschechische Patienten Landesklinikum Gmünd opens doors for Czech patients Zemská nemocnice Gmünd se otevírá českým pacientům Landesklinikum Gmünd öffnet für tschechische Patienten Landesklinikum Gmünd opens doors for Czech patients Zemská nemocnice Gmünd se otevírá českým pacientům

Více

Interkulturní vzdělávací a setkávací projekt v průřezu

Interkulturní vzdělávací a setkávací projekt v průřezu Interkulturní vzdělávací a setkávací projekt v průřezu Stav informací k lednu 2008 Občanské sdružení Rodowitz Radvanec 3, CZ - 473 01 Nový Bor WEB www.lanternafuturi.net E-MAIL info@lanternafuturi.net

Více

Vážení čtenáři, SLOVO ÚVODEM. IV. ročník Číslo 2/2012 124.ÚS IPA sekce ČR

Vážení čtenáři, SLOVO ÚVODEM. IV. ročník Číslo 2/2012 124.ÚS IPA sekce ČR SERVO PER AMIKECO IV. ročník Číslo 2/2012 124.ÚS IPA sekce ČR SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, Začalo jaro a od této doby máme možnost navštěvovat hrady, zámky a různé pamětihodnosti. Tuto skutečnost nám připomíná

Více

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Znění pro konzultaci Stav: 27.06.2014 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Předmluva V novém období

Více

Plán akcí Tandemu v roce 2015

Plán akcí Tandemu v roce 2015 Plán akcí Tandemu v roce 2015 napříč všemi oblastmi práce Tandemu YOLO - You Only Live Once / Žiješ jen jednou. Fórum pro Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Název akce Koordinierungszentrum

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Činnost MAS v roce 2008. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí

Činnost MAS v roce 2008. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Činnost MAS v roce 2008 Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. 2008 Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Místní akční skupina LAG Strakonicko občanské sdružení Právní

Více

Inhaltsverzeichnis Historische Waldentwicklung Historický vývoj lesa. Obsah. Poděkování. Danksagung

Inhaltsverzeichnis Historische Waldentwicklung Historický vývoj lesa. Obsah. Poděkování. Danksagung Inhaltsverzeichnis Historische Waldentwicklung Historický vývoj lesa Blatt 1 Luftbildaufnahme von 2005 Blatt 2 Kartenmosaik von 1840/44 Blatt 3 Kartenmosaik von 1913/24 Blatt 4 Hauptbaumarten von 1840/44

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

KANCELÁŘ PRO OBĚTI NACISMU ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI BÜRO FÜR OPFER DES NATIONALSOZIALISMUS DEUTSCH-TSCHECHISCHER ZUKUNFTSFONDS

KANCELÁŘ PRO OBĚTI NACISMU ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI BÜRO FÜR OPFER DES NATIONALSOZIALISMUS DEUTSCH-TSCHECHISCHER ZUKUNFTSFONDS KANCELÁŘ PRO OBĚTI NACISMU ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI BÜRO FÜR OPFER DES NATIONALSOZIALISMUS DEUTSCH-TSCHECHISCHER ZUKUNFTSFONDS NEPŘICHÁZÍ-LI PRÁCE K TOBĚ KOMMT DIE ARBEIT NICHT ZU DIR RŮZNÉ PODOBY

Více

Možnosti nadací a státních programů. Ing. Jakub Děd, Omnium z.s.

Možnosti nadací a státních programů. Ing. Jakub Děd, Omnium z.s. Možnosti nadací a státních programů Ing. Jakub Děd, Omnium z.s. Struktura prezentace Nadace a nadační fondy Státní programy Ministerstva Hlavní oblasti dotační politiky pro NNO v roce 2015 Prezentace ke

Více

Vyhodnocení monitoringu povrchových vod jako způsob určení významných antropogenních vlivů v povodí Lužické Nisy. Pavel Rosendorf

Vyhodnocení monitoringu povrchových vod jako způsob určení významných antropogenních vlivů v povodí Lužické Nisy. Pavel Rosendorf Vyhodnocení monitoringu povrchových vod jako způsob určení významných antropogenních vlivů v povodí Lužické Nisy Bewertung der Überwachung der Oberflächengewässer als Mittel der Identifizierung der signifikanten

Více

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE Kronach Kulmbach Hof Oberfranken Wunsiedel i.fichtelgebirge Sokolov Karlovy Vary Karlovarský kraj Cheb Bayreuth Tirschenreuth Neustadt a.d.waldnaab Amberg-Sulzbach Schwandorf Oberpfalz Tachov Cham Domažlice

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE SERIES B MODERNÍ TRENDY MULTIMODALITY INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE SERIES B MODERNÍ TRENDY MULTIMODALITY INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE SERIES B The Jan Perner Transport Faculty 5 (1999) MODERNÍ TRENDY MULTIMODALITY INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY LETECKÉ A ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Ladislav BÍNA,

Více

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje Martin Štorkán, ředitel martin.storkan@institut sp.cz 2009 Institut Svazu průmyslu ČR 1 Fórum průmyslu a vysokých

Více

KA 3. Praktickékompetence pro začínajícípedagogy

KA 3. Praktickékompetence pro začínajícípedagogy KA 3 Praktickékompetence pro začínajícípedagogy Cílováskupina (začínajícípedagogičtípracovníci středních zemědělských a lesnických škol sžádnou/minimálnípedagogickou praxí) - obdrží relevantní praktické

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 1.3.2010 1 Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 Setkání u kulatého stolu na téma Jak dál rozvíjet cestovní ruch na Vysočině? Tomáš Čihák, Vysočina Tourism Jihlava, 25. 2. 2010 1.3.2010

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část 2011 Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Mgr. David Rucki a

Více

Partneři ročníku 2008

Partneři ročníku 2008 2008 Hlavní partneři: Partneři ročníku 2008 Partneři: BOHEMIA SEKT, a.s. Moravské vinařské závody Bzenec s.r.o. M-Bricol, s.r.o. Ribbon, s.r.o. Vinné sklepy Valtice, a.s. Znovín Znojmo, a.s. BS vinařské

Více

Program Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 2013

Program Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 2013 Program Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 2013 Marek Liebscher Společný technický sekretariát (JTS) Dotační území české dotační území tschechisches

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Návrhová část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více