SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) b ř e z e n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) b ř e z e n 2 0 0 9"

Transkript

1 O B S A H SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) b ř e z e n Název periodika počet záznamů strana ARCH, 2009, č Architekt, 2008, č. 12, 2009 č ASB (Č), 2008, č ASB (S), 2008, č Beton, 2009, č DOMO, 2009, č Domov, 2009, č ERA 21, 2009, č Eurostav, 2008, č HOME, 2008, č Projekt, 2008, č Průzkumy památek, 2008, č Silniční obzor, 2009, č SOVAK, 2008, č. 12, 2009, č Stavební obzor, 2009, č Stavitel, 2008, č. 12, 2009, č Uhlí, rudy, geologický průzkum, 2008, č. 12, 2009, č Vodní hospodářství, 2008, č. 12, 2009, č Zakládání, 2008, č Zlatý řez, 2008, č Sborník konference "Regenerace panelové výstavby Sborník příspěvků 10. mez. sympozia Mosty

2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) Signální informace zpracovává Informační centrum ČKAIT z odborných stavebních časopisů českých a slovenských a z časopisů příbuzných oborů; z ročenek a sborníků z odborných konferencí a seminářů. Formou bibliografických záznamů jsou sledovány odborné statě, články a příspěvky, informující o nových poznatcích, technologiích či výrobcích ve stavební teorii a praxi. Bibliografický záznam obsahuje údaje: jméno autora název článku (příspěvku) bibliografický popis (je uváděn v normalizované podobě: název periodika nebo sborníku, ročník, číslo periodika, čísla stránek, počet vyobrazení, číslo ISSN mezinárodně přidělovaný kód časopisu) klíčová slova (základní slovní hesla řízeného slovníku příslušné počítačové databáze) anotace (stručná charakteristika obsahu článku) Signální informace jsou zpřístupňovány v měsíčních dávkách. Měsíční dávka obsahuje bibliografické záznamy z odborných časopisů, které obdrželo IC ČKAIT v průběhu předcházejícího měsíce. Členové ČKAIT si mohou podle vlastního výběru následně objednat xerokopie článků, které je zajímají. V IC ČKAIT lze rovněž zadat zpracování r e š e r š e na zvolené téma (výběr bibliografických záznamů podle zadaných klíčových slov). Cenové podmínky: Roční předplatné signálních informací pro AO činí 400 Kč + poštovné. Zhotovení xerokopií článků bude účtováno v ceně výrobních nákladů, tj. 0,80 Kč jednostranná kopie A4; 1,20 oboustranná kopie A4 + poštovné. Příslušné částky za poskytované informační materiály a služby se zaznamenávají během roku na osobní konta jednotlivých členů komory a předepisují se k úhradě hromadně jednou ročně. 2

3 ARCH.... 1/2009 BUIJS-VÍTKOVÁ, Táňa Centrum vied o živej prírode, Univerzita Groningen : Rudy Uytenhaak Architectenbureau b.v. ARCH, 2009, V.14, No.1, p : 11 figs. - ISSN Klíčová slova: Nizozemí; budovy nové; univerzity; výzkumná zařízení; kompozice urbanistická; prostorové uspořádání; vztahy vizuální; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení výtvarné; měřítko; řešení průčelí budov; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Mimikry je nové sídlo Centra věd o živé přírodě groningské univerzity. V souladu s územním plánem se uskutečňuje postupná transformace technokratického univerzitního areálu na okraji města na klasický univerzitní kampus amerického typu. Mimikry dává odpověď na vztah mezi tvarem a kontextem, budovou a kampusem, uživateli a prostorem pro jejich spolupráci. Projekt reprezentuje interakci, dynamiku a flexibilitu. Budova svou siluetou připomíná vztyčeného ještěra. Dynamické zešikmené tvary způsobují, že části této obrovské stavby se ztrácejí v perspektivě. Průhledy akcentují prostor místo masy a člověk tak vnímá spíše okolí. NOVOMESTSKÁ, Katarína T. Atóm, Pendle, Velká Británia: Meacock a Novomestská ARCH, 2009, V.14, No.1, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: rozhledny; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení výtvarné; tělesa prostorová; elipsoid; konstrukční řešení; skořepiny; architektura soudobá Atom byl navržen pro otevřenou mezinárodní soutěž organizovanou RIBA pod názvem Panopticons, která nabízela výběr 4 různých lokalit, každou z nich s fascinujícím výhledem. Panopticon jako struktura, prostor nebo přístroj měl poskytnout široký nebo panoramatický pohled do okolní krajiny, v tomto případě na Wycoller Country Park v Pendle ve Velké Británii. K získání tvaru objektu se autoři inspirovali částicí hmoty - atomem s jádrem a více otvory. Jádro nahradila koule s vysoce leštěným povrchem umístěná ve středu Atomu, která přes otvory odráží sluneční paprsky. Otvory v uzavřené elipsoidní formě vytvářejí pomyslná okna, jimiž je možné pozorovat okolní svět, který je zároveň přenášen dovnitř Atomu prostřednictvím odrazů na kulovém zrcadle. MARKO, Igor Northala Fields Park, Londýn-Ealing : Form Associates ARCH, 2009, V.14, No.1, p : 5 figs. - ISSN Klíčová slova: Velká Británie; města hlavní; okraje města; plochy zeleně ve městech; parky; zařízení rekreační; zařízení sportovní; stavební odpad; recyklace; využití odpadu; ekologie; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; architektura soudobá Northala Fields Park je projekt nového městského parku v severozápadní čtvrti Londýna. Park je přímo napojený na integrovanou síť větších a menších zelených prostorů. Spojuje více okrajových městských částí a hned po dokončení se stal úspěšným plnohodnotným místem pro volný čas, rekreaci a sport. Proces jeho realizace je zajímavým příkladem inovativního a výjimečného projektu 3

4 tohoto druhu. Tvarování parku bylo plně podmíněno využitím maximální plochy pro uložení recyklovaného stavebního odpadu. Dramatické prostorové tvarování sestávající ze čtyř různě velikých terénních kuželů dává parku unikátní vzhled. NETÍK, Rudolf Léčiva a Zentiva, Praha : Netík - Ranný ARCH, 2009, V.14, No.1, p : 11 figs. - ISSN Klíčová slova: výrobny léčiv; budovy nové; rekonstrukce budov; dostavby; administrativní budovy; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; proporce; monumentálnost; řešení průčelí budov; členění; průhlednost; půdorysné řešení; půdorys, tvar; architektura soudobá Urbanistické a architektonické řešení administrativních budov v areálu výrobny léčiv - nové s půdorysem ve tvaru elipsy a rekonstrukce s dostavbou objektu se dvěma trakty kanceláří propojených komunikační a servisní střední částí. KRAMÁRIKOVÁ, Janka Stredná škola Barclay, Stevenage - Veľká Británia : Rosenberg - Yorke ARCH, 2009, V.14, No.1, p : 5 figs. - ISSN Klíčová slova: Velká Británie; architektonické dědictví; funkcionalismus; školy střední; budovy dvoupodlažní; typologie budov a staveb; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení průčelí budov; denní osvětlení; půdorysné řešení; funkční řešení; konstrukční řešení; konstrukce smíšené; prefabrikace Architektonické a konstrukční řešení střední školy Barclay v Stevenage navržená a postavená v druhé polovině čtyřicátých let 20. století v době modernizace britského vzdělávacího systému. BOHÁČOVÁ, Katka IDO HP, Bratislava : Citovický - Candráková ARCH, 2009, V.14, No.1, p : 10 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; administrativní budovy; budovy s rozdílnou podlažností; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; válec; řešení průčelí budov; průhlednost; půdorysné řešení; půdorys, tvar; funkční řešení; architektura soudobá Urbanistické a architektonické řešení administrativního centra ve tvaru dvou nestejně vysokých válců na podnožích propojených malým hranolem spojovacího krčku. BOČKOVÁ, Andrea Bytový dom Smrek, Štrbské Pleso : Office 110 architekti ARCH, 2009, V.14, No.1, p : 10 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy obytné vícepodlažní; umístění budov; velehory; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; proporce; členění; řešení průčelí budov; řešení barevné; půdorysné řešení; řešení interiérů; architektura soudobá Proporce a hmota bytového domu rozčleněná na dva nestejně vysoké šikmo seříznuté objemy působí jako přirozená součást horské krajiny. Tvarováním i barevností koresponduje s reliefem Tater, který vodní toky a horské ledovce analogicky rozdělily na více skalnatých hřbetů. 4

5 MORAVČÍK, Štefan Motoshop, Banská Bystrica : Dupej - Šimončík ARCH, 2009, V.14, No.1, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy halové; budovy dvoupodlažní; prodejny specializované; opravny; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; řešení objemové; řešení průčelí budov; řešení barevné; průhlednost; kontrast; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Urbanistické a architektonické řešení areálu prodejny se servisním zázemím motocentra, zabývajícího se prodejem motorek, čtyřkolek a souvisejícího příslušenství, na severním okraji města v zanedbaném území. Architekt /2008 ŠTĚPÁN, Marek Jan - JANATA, Michal - VERNER, Martin Kostel sv. Ducha, Ostrava-Zábřeh : Top realizace Architekt, 2008, V.54, No.12, p : 21 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; stavby církevní; kostely; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; řešení objemové; měřítko; půdorysné řešení; půdorys, tvar; elipsa; věže; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; řešení interiérů; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné; světlo a stín; estetické působení; architektura soudobá Autorská charakteristika urbanistického, architektonického a koncepčního řešení interiéru kostela, stavebního a technologického řešení: zásadním prvkem urbanistického řešení je vytýčení vyvýšeného čtvercového plata - sakrálního okrsku, vlastní kostel má půdorys ve tvaru elipsy - bipolárního útvaru se dvěma ohnisky; rozhovor s architektem Markem Janem Štěpánem o současné české sakrální architektuře; rozhovor s farářem kostela sv. Ducha Vítězslavem Řehulkou; o spékání skel pro kostel s uměleckým sklářem Petrem Hoplíčkem; recenze Michala Janaty architektonického řešení kostela sv. Ducha. RECHLÍK, Karel Cesty a křižovatky českých moderních kostelů Architekt, 2008, V.54, No.12, p : 6 figs., 8 refs. - ISSN Klíčová slova: dějiny architektury; Česká republika; 20. století; stavby církevní; kostely; kaple; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; architektura soudobá Počátky naší moderní sakrální architektury spojené se vznikem Československa v roce nový kostel pro Prahu-Vinohrady podle návrhu Josipa Plečnika z roku 1928, Husův sbor z roku 1926 od architekta Jana Víška v Brně, Ambrožův sbor v Hradci Králové od Josefa Gočára, katolický kostel sv. Václava v Praze-Vršovicích od téhož autora, úprava kostela v Jedovnici na Moravě; ojedinělé sakrální novostavby z období "pražského jara" - kostel sv. Josefa v malé moravské vesnici Senetářov od brněnského výtvarníka Ludvíka Kolka a kostel sv. Mikuláše v Tiché u Frenštátu, jehož autorem je architekt Lubomír Šlapeta; kostely devadesátých let se silně kolísající architektonickou kvalitou - kaple na vesnici, městské kostely a komunitní centra, nové poutní a klášterní kostely; nejnovější příklady a projekty. ŠTĚPÁN, Marek Jan Kostel sv. Ducha, Šumná Architekt, 2008, V.54, No.12, p : 10 figs. - ISSN

6 Klíčová slova: budovy nové; stavby církevní; kostely; sídla venkovská; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; proporce; členění; řešení průčelí budov; architektura soudobá Prostá architektonická forma venkovského nevelkého kostela v geometrických liniích, která je vystavěna na striktní proporční osnově vycházející z vepsaného kruhu jak v půdorysu, tak v řezech. KUBA, Ladislav - PILAŘ, Tomáš Kaple sv. Antonína, Černá u Měřína Architekt, 2008, V.54, No.12, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; stavby církevní; kaple; sídla venkovská; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; struktura materiálová; půdorysné řešení; půdorys, tvar; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné; dřevostavby; architektura soudobá Kaple na návsi obce, jejíž tvar symbolizuje dřevěnou loď mírně zvednutou nad terénem a odstavenou na břehu potoka. Prkenný povrch stavby je akcentován několika masivními kovovými prvky z černé oceli - vstupními dveřmi, rampou, oknem s okenicí a úchytem zvonu. SOUKUP, Jan Kaple Smíření : Dálniční kaple, D5, Šlovice Architekt, 2008, V.54, No.12, p : 2 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; stavby církevní; kaple; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; hmoty věžové; monumentálnost; řešení průčelí budov; kříže; řešení interiérů; řešení barevné; konstrukce železobetonové; rámy; architektura soudobá Stavba kaple, která je asociací božích muk, je postavena v duchu současné architektury. Má jednoduchý tvar tvořený dvanáct metrů vysokým rámem, jenž uvnitř skrývá menší prosklenou kapli. V rámu je na obou stranách vyříznut tvar kříže, jenž má být v noci podsvícen. ZUMTHOR, Peter - NETZ, Dina - SCHIEFER, Thomas - GALILEE, Beatrice Kaple Bruder Klaus : Wachendorf, Eifel Architekt, 2008, V.54, No.12, p : 11 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; stavby církevní; kaple; stavby unikátní; kompozice urbanistická; dominanty; kompozice architektonická; hmoty věžové; monumentálnost; struktura materiálová; řešení interiérů; světlo a stín; řešení výtvarné; řešení barevné; architektura soudobá Stavbu kaple, věnované sv. Nikolausovi z Fláje, nazývaného Bruder Claus, zadala rolnická rodina - manželé Hermann-Josef a Trudel Scheidtweilerovi, kteří za podpory přátel a místních řemeslníků stavbu z velké části sami realizovali na vlastním poli nad vesnicí Wachendorf. Vnitřní prostor kaple byl postaven ze 112 kmenů, vztyčených do stanové konstrukce, která plnila funkci ztraceného bednění. Kolem tohoto dřevěného stanu vzniklo postupně během 24 měsíců obvodové zdivo kaple z vrstev dusaného betonu - každý měsíc udusali místní sedláci jednu vrstvu betonu o výšce padesát centimetrů. Na podzim 2006 po dobu tří týdnů byl uvnitř udržován stálý oheň, jímž bylo dřevo bednění vypalováno. Oheň kmeny opálil, vysušil a oddělil od betonu a zbytky kmenů byly odstraněny. Vznikla tak unikátní samonosná konstrukce a v místě, kde se kmeny sbíhaly, vzniklo okno, vpouštějící dovnitř světlo i déšť. Autor jedinečnéhho uměleckého architektonického díla, architekt Zumthor, vytvořil nejen koncepci, ale i způsob provedení stavby. 6

7 FANTA, Bohumil - HALÍK, Pavel Kolumbarium : Horní Počáply Architekt, 2008, V.54, No.12, p : 14 figs. - ISSN Klíčová slova: hřbitovy; budovy nové; budovy přízemní; kolumbaria; kompozice architektonická; hmotové řešení; proporce; řešení průčelí budov; struktura materiálová; řešení barevné; členění; řešení interiérů; světlo a stín; architektura soudobá Autorská charakteristika a recenze architektonického řešení nového kolumbaria geometrických tvarů obloženého světlým, svítívým, jemně žilkovaným carrarským mramorem. BUREŠ, Zdeněk Typologie bohoslužebných prostorů Architekt, 2008, V.54, No.12, p : 2 figs., 6 refs. - ISSN Klíčová slova: dějiny architektury; stavby kultovní; stavby církevní; synagogy; kostely; mešity; typologie budov a staveb; funkční typologie budov a staveb Typologie synagog, křesťanských chrámů, katolických kostelů, pravoslavných a řeckokatolických kostelů, evangelických kostelů a mešit. Architekt.... 1/2009 LÁBUS, Ladislav - POLÁČEK, Jiří - ŠKARDA, Václav - VINŠOVÁ, Hana - JANATA, Michal Hotel Karlov, Benešov u Prahy : Top realizace Architekt, 2009, V.55, No.1, p : 25 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; domy rodinné; přestavby budov; dostavby; budovy nové; hotely; umístění budov; památkové rezervace; kompozice urbanistická; měřítko; dominanty; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení objemové; členění; úměrnost; řešení průčelí budov; řešení barevné; struktura materiálová; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; orientace; architektura soudobá Hotel Karlov v Benešově u Prahy umístěný přímo v centru města na okraji památkově chráněného území Karlov, osídleného již v 11. století; vývoj a koncepce projektu pro památkáři akceptovatelné řešení v drobném měřítku domkářské čtvrti při změně programu z výstavby malých bytových domů na hotel; způsob zachování nenahraditelné autenticity původních staveb a jejich odlišení od nových objektů, tvarování dispozic a hmot domů s ohledem na plynulý hotelový provoz; komorní měřítko hotelových prostor a různorodost řešení hotelových pokojů; rozhovor o projektu s Ladislavem Lábusem; rozhovor o stavbě hotelu s investorem Antonínem Stibůrkem; s Josefem Pleskotem na téma urbanismus Benešova; recenze řešení od Michala Janaty nazvaná "žánrový luxus a konec podvojnosti". MĚŠŤANOVÁ, Sabina - ZIMA, Jaroslav - RIZOPULU, Michaela Rodinný dům ve Svinařích Architekt, 2009, V.55, No.1, p : 11 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; ateliéry; domy jednotlivé; budovy přízemní; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; hmoty deskové; řešení průčelí budov; orientace; struktura materiálová; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; řešení barevné; architektura soudobá 7

8 Stručná autorská charakteristika architektonického řešení malého přízemního domu se severní fasádou tvořenou kamennými gabiony a jižní zcela prosklenou, otevřenou do zahrady; slovo uživatelky o přízemním domu se zatravněnou střechou - obytného ateliéru. THÉR, Karel Rodinný dům v Lysolajích Architekt, 2009, V.55, No.1, p : 15 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění; struktura materiálová; orientace; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Architektonické řešení rodinného domu s půdorysem ve tvaru L, chránícím pobytovou zahradu od veřejně přístupných stran téměř čtvercového pozemku; fasádu hlavních hmot do ulice tvoří pískovcové zdivo se štíhlými otvory, střešní nástavba je obložena dřevem, průčelí obrácené do zahrady je otevřené s posuvnými stěnami a dřevěnou verandou. STRÁSKÝ, Jiří - HLAVÁČEK, Václav Lávka přes Svratku, Brno Architekt, 2009, V.55, No.1, p : 16 figs. - ISSN Klíčová slova: města velká; stavby dopravní; mosty přes řečiště; lávky pro pěší; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; estetické působení; mosty o jednom poli; konstrukce nosná; nosník hlavní; oblouky Představení lávky pro pěší, která získala na mezinárodní konferenci Footbridge 2008 v portugalském Portu v kategorii lávek s rozpětím 30 až 60 metrů první dvě hlavní ceny - za estetiku a za technické řešení. SMOLÍK, Jiří - RYCHTAŘÍK, Zdeněk - ŠENBERGR, Tomáš - BÍLKOVÁ, Eva Univerzální velkoprostorová učebna : Fakulta stavební ČVUT, Praha-Dejvice Architekt, 2009, V.55, No.1, p : 4 figs. - ISSN Klíčová slova: školy vysoké; budovy výukové; atria; vestavby; budovy halové; posluchárny; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; funkční řešení; design Charakteristika vestavby velkého učebního prostoru katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v místě bývalého hospdářského dvora, leitmotivem jehož projektu je továrna na nápady. JANATA, Michal Strategie měst 19. století : První část Architekt, 2009, V.55, No.1, p : 4 figs. - ISSN Klíčová slova: dějiny stavitelství; dějiny architektury; dějiny stavby měst; dějiny měst; 19. století; vývoj měst; urbanismus; urbanistické ztvárnění města; kompozice urbanistická; prostorové uspořádání; veřejné prostory; náměstí; města, přestavba; asanace starých částí Devatenácté století - století, které nejen vtisklo podobu dnešnímu vzezření měst, ale přineslo také zrod urbanismu jako teorie stavby a kompozice měst; přední evropští urbanisté a nejvýznamnější díla v teorii stavby měst; kompoziční zásady tvorby městského veřejného prostoru, mezinárodní diskuse o urbanismu; přístupy k prostorovému rozvrhu měst, vytváření technické infrastruktury; přestavba Paříže a její přeměna v přední evropské velkoměsto. 8

9 ASB (Č) /2008 KOTALOVÁ, Kateřina Harmonie s krajinou ASB (Č), 2008, V.5, No.12, p : 11 figs. - ISSN Klíčová slova: sídla venkovská; budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; kompozice urbanistická; harmonie; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmoty deskové; řešení průčelí budov; řešení barevné; členění; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, výtvarná úprava; architektura soudobá Rodinný dům v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko autorů Martiny Buřičové a Štěpána Kubíčka z architektonického studia Caraa.cz je navržen citlivě v souladu s přírodní krajinou, rozvolněnou zástavbou malé obce i s požadavky na komfort bydlení. V soutěži Porotherm dům 2008 zaujal svým šetrným vztahem k okolí i nečekaně velkoryse řešeným interiérem a získal Zvláštní cenu vydavatelství Jaga Media. NACHTMANNOVÁ, Iva Chrám experimentálních múz ASB (Č), 2008, V.5, No.12, p : 10 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; muzea; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; průhlednost; fasády dvojité; řešení interiérů; řešení barevné; světlo a stín; kontrast; větrání; rekuperace tepla; architektura soudobá; města historická; umístění budov; městské centrum Bolzano je město v jižním Tyrolsku, kde se po staletí setkávaly různé kultury. V centru města je mnoho historicky cenných a památkově chráněných budov. Když už se staví něco nového, je to výjimečná událost. Poslední takovou událostí - dokonce v mezinárodním měřitku - bylo otevření Muzea moderního a současného umění New Museion od berlínského ateliéru KSV Krüger Schuberth Vandreike. Nové muzeum je dokladem odvahy pustit do historických kulis města světlo a čisté linie. Erhartova cukrárna ASB (Č), 2008, V.5, No.12, p : 5 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; architektonické dědictví; funkcionalismus; kulturní památky; budovy víceúčelové; budovy obchodní; byty; památková péče; restaurace budov; obnova památek; kavárny; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné; design; estetické působení Zrestaurovaná Erhartova cukrárna na pražské Letné je vzácným příkladem, kdy jednoduchý a elegantní interiér může působit příjemně a osobitě, a to proto, že rekonstrukcí neztratil jedinečnou atmosféru 30. let minulého století. Zároveň je důkazem pokory před prací předků, která je zde zcela oprávněná. Jiná než pietní rekonstrukce by v prostoru památky, kde s ohledem na plánovanou funkci byl původně promýšlen každý detail, působila nepatřičně a nepřirozeně. NACHTMANNOVÁ, Iva Centrum módy v lascivním šatu ASB (Č), 2008, V.5, No.12, p : 7 figs. - ISSN

10 Klíčová slova: budovy nové; budovy halové; budovy vícepodlažní; budovy obchodní; obchodní domy; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; řešení barevné; řešení interiérů; interiér, výtvarná úprava; design; architektura soudobá Co do podnikatelského úspěchu jsou jistě mnohá nákupní centra velice zdatná, ale najít architektonicky osobité nákupní středisko je nesnadný úkol. Legendární pařížské Forum Les Halles jen tak něco nepřekoná. Nakonec se přece jen podařilo objevit zajímavou stavbu ve Skandinávii. Porota Světového festivalu architektury v Barceloně pro letošní rok prohlásila nejlepší stavbou v kategorii obchodních domů Centrum módy K:fem na předměstí Stockholmu. Autorem návrhu až lascivně lesklé červené krabice je kancelář švédského architekta Gerta Wingärdha. AULICKÝ, Václav Obchodně společenské centrum Arkády Pankrác ASB (Č), 2008, V.5, No.12, p : 7 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; střediska společenská; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení objemové; půdorysné řešení; kompozice osová; pasáže; galerie; rotundy; fontány; hmotové řešení; proporce; architektura soudobá V listopadu roku 2008 bylo v Praze na Pankráci otevřeno obchodně společenské centrum Arkády Pankrác, které je součástí celoměstského polyfunkčního centra Pankrác City. Svou funkcí a společenským významem jsou Arkády Pankrác ústřední stavbou tohoto městského prostoru. ZEMAN, Jaroslav Schmelowského vila v Jablonci nad Nisou ASB (Č), 2008, V.5, No.12, p : 6 figs. - ISSN Klíčová slova: architektonické dědictví; funkcionalismus; domy rodinné; domy jednotlivé; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; funkční řešení; konstrukční řešení; architekti Historie výstavby a charakteristika architektonického řešení funkcionalistické vily, kterou lze bez nadsázky označit za jednu z nejhodnotnějších meziválečných staveb tohoto druhu na našem území. Jejím autorem byl přední německý architekt Heinrich Lauterbach, jehož stručný životopis a dílo jsou rovněž v příspěvku připomenuty. ASB (S) /2008 PETRÁNSKY, Ľudo Triangolo - vlna v panoráme Nitry ASB (S), 2008, V.15, No.12, p : 5 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy obytné vícepodlažní; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; půdorys, tvar; trojúhelník; řešení průčelí budov; členění horizontální; struktura materiálová; řešení barevné; kontrast; zastřešení; vlnovka; architektura soudobá Bytový dům na půdorysu rovnoramenného trojúhelníku se střechou ve tvaru vlnovky a fasádou s metalickým vlnitým pláštěm, z níž vyčnívají trojúhelníkové balkony. Architektonické řešení bylo odměněno Cenou Dušana Jarkoviče JAKUŠOVÁ, Martina 10

11 Hotel Bankov rozšíril svoje kapacity ASB (S), 2008, V.15, No.12, p : 6 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; hotely; rekonstrukce budov; podkroví; vestavby; pokoje dvoulůžkové ; apartementy; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; technické řešení; stropy; krovy; zesilování konstrukcí; výtahy osobní; řešení výtvarné Příjemný hotel v Dolním Bankově, který se nachází v lesním prostředí nedaleko Košic má stálou klientelu. Vydařená rekonstrukce této historické budovy přinesla v roce 1997 jejím autorům Cenu Dušana Jurkoviče 1997 a titul Stavba roku Před nedávnem byl tento čtyřhvězdičkový hotel rozšířen o další kapacity vestavbou v podkroví. Kromě kultivovaného řešení a kvalitních interiérů je vestavba zajímavá i náročným technickým řešením. ŠLACHTA, Štefan František Florians - Gabriel Schreiber: Charitas v Bratislave ASB (S), 2008, V.15, No.12, p : 3 figs. - ISSN Klíčová slova: dějiny architektury; architekti; architektonické dědictví; stavby historické; funkcionalismus; budovy obytné vícepodlažní; ubytovny; rekonstrukce budov; památková péče; budovy víceúčelové Velkorysé a moderní řešení funkcionalistického Domova svobodných žen, realizovaného v letech na křižovatce ulic Heydukova a Hollého v Bratislavě, ve kterém autoři naplnili specifickým způsobem myšlenku kolektivního bydlení. V současné době byla dokončena rekonstrukce objektu, který se stal sídlem Bratislavské katolické charity se čtyřicetiprocentním využitím pro sociální účely, zbytek tvoří administrativní, bytové a obchodní prostory a kaple sv. Alžběty. Z bývalé jídelny je garáž. DANIEL, Peter - HRONSKÝ, Michal C. Hotel Grand v Jasnej s novým interiérom ASB (S), 2008, V.15, No.12, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy staré; hotely; prostory vstupní; společenské místnosti; kavárny; restaurace; rekonstrukce budov; kompozice architektonická; půdorysné řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; design; řešení barevné; architektura soudobá Ve čtyřhvězdičkovém hotelu Grand v Jasné se v průběhu jednoho měsíce udála výrazná změna designu společenských prostorů. Modernizace se dočkaly zejména kavárna, restaurace, recepce, hotelová hala, lobby bar a toalety. PALKO, Milan Rekonštrukcie plochých striech ASB (S), 2008, V.15, No.12, p : 4 figs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: budovy staré; střechy ploché; střechy teplé jednoplášťové; střechy teplé dvouplášťové; poruchy, příčiny; opravy renovační; technologický postup; izolace vodotěsné; dodatečná tepelná izolace; práce na vodotěsných izolacích; práce na tepelných izolacích; hygiena staveb; technické normy; teplota povrchu; součinitel prostupu tepla Důvody rekonstrukcí plochých střech; obnova hydroizolační funkce, zateplení a obnova hydroizolační funkce; stavebně fyzikální požadavky na plochou střechu. 11

12 Beton.... 1/2009 "Dokonalost v betonu" - ocenění udělovaná anglickou Betonářskou společností : Podle časopisu Concrete č.10/2008 str. 40 Beton, 2009, V.9, No.1, p : 26 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby unikátní; konstrukce železobetonové; stavby v úrovni terénu; výzkumná zařízení; zkušebny; kompozice architektonická; tunely; lhůty výstavby; technologie výstavby; prefabrikace; prefabrikáty; konstrukce velkorozponové; náklady investiční; nemocnice; zařízení léčebná speciální; budovy vícepodlažní; konstrukční řešení; podlaží podzemní; místnosti pro fyzikální léčbu; ochrana proti záření; beton speciální; beton na ochranu proti záření; odolnost proti vzniku trhlin; únosnost; mezisklady jaderného odpadu; beton vyztužený; konstrukce obvodové; odolnost proti klimatickým vlivům V loňském listopadovém čísle svého časopisu představila anglická Betonářská společnost stavby oceněné titulem "Dokonalost v betonu". Tři z nich jsou v článku popsány - jedná se o Centrum CFD týmu Renault F1, počítačově řízený větrný tunel, který slouží ke zdokonalení aerodynamiky aut, jehož stavba byla vyhlášena vítězem kategorie "realizace betonové stavby"; dále se jedná o nové onkologické křídlo univerzitní nemocnice St. James v Leedsu, budovu s betonovou konstrukcí a vybavenou nejmodernější skenovací zobrazovací a léčebnou technikou, v jejímž dvoupodlažním suterénu je dvanáct komor pro lineární urychlovače - stavba získala v kategorii "provádění betonových konstrukcí" Certifikát dokonalosti; třetí vybranou stavbou je nový víceúčelový mezisklad jaderného odpadu v areálu jaderné elektrárny u obce Trawsfynydd, která získala čestné uznání v kategorii "inženýrské stavby". MARGOLDOVÁ, Jana Ocenění nejlepších evropských betonových staveb za rok 2008 udělované Evropskou sítí betonářských společností ECSN Beton, 2009, V.9, No.1, p : 5 figs., 3 tabs., 1 refs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; vydavatelství; kompozice architektonická; řešení interiérů; stavby historické; repliky; konstrukce nosné; konstrukce velkorozponové; konstrukce železobetonové; beton speciální; beton pohledový; beton bílý; jakost; tepelná akumulace; vodojemy věžové; vodojemy vyrovnávací; čerpací stanice; dominanty; řešení výtvarné; konstrukce monolitické; práce betonářské; budovy víceúčelové; budovy atriové; řešení objemové; řešení průčelí budov; konstrukční řešení Charakteristika oceněných betonových staveb: vítěze kategorie budovy - Paláce Gyldenal na náměstí Sehesteds v Oslu v Norsku, vodojemu u obce Sillogue poblíž irského Dublinu a Holandského Institutu obrazu a zvuku, oceněných čestným uznáním v kategorii budovy. MEDIČ, Berislav Arena Záhřeb Beton, 2009, V.9, No.1, p : 15 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby sportovní víceúčelové; stavby unikátní; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; řešení výtvarné; konstrukční řešení; suterén; tribuny stabilní; konstrukce železobetonové; konstrukce monolitické; sloupy; oblouky; konstrukce nosné; prefabrikáty; prefabrikace na staveništi; zastřešení; konstrukce ocelové; konstrukce zavěšené 12

13 Aréna Záhřeb je multifunkční městská hala, jež se stala jedním ze symbolů města na jedné z jeho hlavních os a nabízí obyvatelům širokou paletu různých sportovních, kulturních i společenských akcí. Skořepinový tvar konstrukce vychází z logiky konstrukce, která zastřešuje vnitřní prostor pomocí obloukových sloupů. V příspěvku jsou popsány - monolitická železobetonová konstrukce suterénu a tribun, konstrukce prefabrikovaných železobetonových sloupů, působících staticky jako zakřivené konzoly a zavěšená ocelová konstrukce střechy. Železobetonové konstrukce v německých městech v roce 1912 : Podle Beton und Eisen č.2/1912 str.41 a č.4/1912, str.79 Beton, 2009, V.9, No.1, p : 11 figs. - ISSN Klíčová slova: dějiny stavitelství; dějiny stavební techniky; konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; divadla; hlediště; balkony; kostely; sloupy; klenby Časopis Beton und Eisen ve 2. a 4. čísle časopisu z roku 1912 otiskl velmi zajímavé články o nových konstrukcích postavených ze železobetonu ve Frankfurtu nad Mohanem a ve Štrasburgu. NIJSEE, R. Znovupostavení Le Corbusierova pavilonu Poéme Electronique ze Světové výstavy v Bruselu 1958 Beton, 2009, V.9, No.1, p : 9 figs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: dějiny stavitelství; dějiny stavební techniky; pavilony výstavní; konstrukce prostorové; skořepiny se zápornou Gaussovou křivkou; hyperboloické paraboloidy; konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; prefabrikáty; konstrukce montované; konstrukce monolitické; konstrukce ocelové Le Corbusierova mytická stavba navržená pro Světovou výstavu 1958 v Bruselu byla první stavbou kombinující světlo a zvukovou show s architekturou. Po výstavě byla zbořena, ale přání postavit tento Pavilon stále žije. V roce 2006 byla vypracována studie, jak byl Pavilon postaven a jak by mohl být mnohem efektivněji postaven v současnosti. PUMPR, Václav - VÁVRA, Zdeněk - CHABR, Jaroslav Speciálně formulované rychlovazné materiály pro opravy stavebních konstrukcí v nepříznivých podmínkách Beton, 2009, V.9, No.1, p : 4 figs., 1 tabs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: konstrukce betonové; opravy renovační; sanace konstrukcí; sanační materiály; tuhnutí, doba; tvrdnutí, doba; vývoj; pojiva; minerály slínku; chemické složení Rozhodujícím kritériem pro volbu materiálu a technologického postupu při opravě betonových konstrukcí je často rychlost provedení opravy a doba, za kterou může být konstrukce opět provozně zatížena. Sanační materiály na bázi klasických rychlovazných cementů mají dlouhou dobu tuhnutí a tvrdnutí, zatížitelnost vodou v řádu hodin a mechanickým zatížením v řádu dnů. Snaha řešit problém urychlovači nevedla k žádoucímu cíli. Vývoj "rychlých" sanačních materiálů proto užívá pojiv na bázi směsí čistých slínkových minerálů portlandského typu, které jsou jednoznačně definovány chemickým a fázovým složením a umožňují za využití chemických aditiv nastavit požadovanou dobu tuhnutí relativně přesně. V článku je popsáno i použití uvedeného sanačního materiálu pro opravu stoky P v Praze. BRIATKA, Peter Optimalizácia prístupu k sanáciam priemyselných podláh Beton, 2009, V.9, No.1, p : 13 figs., 5 refs. - ISSN

14 Klíčová slova: podlahy průmyslové; podlahy uložené na terénu; vrstva podkladní; konstrukce betonové; beton vyztužený; vznik trhlin; spáry dilatační; poruchy, příčiny; sanace konstrukcí; kontrola jakosti Článek pojednává o typických nebo nejčastěji se vyskytujících poruchách průmyslových podlah, které nutí investora k jejich sanaci. Vypracované metodické kroky přístupu k sanacím představují určitý návod objasňující základní zásady takového obecně náročného procesu, jakým je sanace. Fotografický beton na fasádě Nemocnice sv. Marie v Hamburku : Podle Concrete Architecture Design Beton, 2009, V.9, No.1, p : 3 figs., 1 refs. - ISSN Klíčová slova: nemocnice; přístavby; fasády; řešení výtvarné; beton pohledový; beton barevný; umění výtvarné, uplatnění v architektuře; malířství; panely; technologie výroby Nemocnice sv. Marie je jedna z nejstarších a také nejuznávanějších nemocnic v Hamburku. Fasádu nové přístavby ke stávající budově tvoří železobetonové panely žlutavé barvy s grafickou úpravou povrchu známou pod označením "fotografický beton". Vhodný motiv k zobrazení se našel rychle vzhledem k patronce nemocnice - obrázek Madonna di Tempi od italského renesančního malíře a stavitele Rafaella Sanzio. Jeho technická realizace však vyžadovala velkou dávku znalostí, zkušeností a zručnosti. LÓPEZ, A. - TOBES, Juan M. - ZERBINO, R. - BARRAGÁN, Bryan E. Barevný samozhutnitelný beton - receptura a charakterizace Beton, 2009, V.9, No.1, p : 9 figs., 2 tabs., 22 refs. - ISSN Klíčová slova: beton samozhutnitelný (SCC); beton barevný; navrhování složení betonové směsi; barviva; zkoušky laboratorní; zkušební vzorky; malty; betonová směs; zpracovatelnost; vlastnosti povrchu; barevnost; formy Článek se zabývá vlivem pigmentů na vlastnosti čerstvého betonu a charakter povrchu barveného samozhutnitelného betonu. Použitá metoda pro návrh receptur je založena na složení malty a v práci jsou popsány případy záměsí malty a betonu s různými typy a velikostmi dávek pigmentů (žluť, červeň a čerň na bázi oxidů železa a uhelná čerň). Barva povrchu byla charakterizována u vzorků malty a SCC měřením hodnot trojbarevné souřadnice v chromatickém prostoru CIELab. Navíc jsou uvedeny i příklady povrchu vzorků malty a SCC odlitých ve formách z různých typů materiálů. NIEHOFF, Dirk - VOREL JR., Petr Definice vývoje pevnosti v tlaku u předpjatých vazníků v běžné výrobě Beton, 2009, V.9, No.1, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: prefabrikace ve výrobně; prefabrikáty; vazníky; konstrukce z předpjatého betonu; beton; tvrdnutí, doba; tvrdnutí, rychlost; pevnost v tlaku; zkušební metody; zkoušky ultrazvukem; rozdílné teploty; přesnost měření Jednou ze současných tendencí v oblasti betonářských technologií jsou stále se zvyšující hranice výsledných pevností betonů. V prefabrikaci hraje mnohem důležitější roli náběh, resp. nárůst potřebných pevností, zejména v případě předem předpjatých betonů a konečná pevnost hraje podružnou roli. Článek představuje jednu z moderních metod měření nárůstu pevnosti u betonových dílců vykazující velmi dobré výsledky. MARGOLDOVÁ, Jana Grafický beton Beton, 2009, V.9, No.1, p : 15 figs. - ISSN

15 Klíčová slova: beton pohledový; beton barevný; beton vymývaný; prefabrikáty; technologie výroby; umění výtvarné, uplatnění v architektuře; řešení výtvarné; řešení dekorativní Grafický beton je nová techologie úpravy betonových povrchů vhodná zejména pro prefabrikovanou technologii výstavby. Technologický postup byl vyvinut finskými architekty a je chráněn patentem. Technologie je založena na stejném principu jako známé a rozšířené vymývané betony. FAJMAN, Petr Postřehy o chování železobetonové konstrukce při požáru Beton, 2009, V.9, No.1, p : 15 figs., 2 tabs., 7 refs. - ISSN Klíčová slova: budovy halové; konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; konstrukce skeletové; sloupy; stropy vylehčené dutinami; zastřešení; konstrukce lehké; požární odolnost konstrukcí; požáry, hodnocení; poškození budov a staveb; deformace při zatížení; zatížení teplotou; posun od deformace; vznik trhlin; pevnost, pokles; zkoušky jakosti; zkušební vzorky; vývrty Chování konstrukcí při požáru je v současné době velmi diskutované téma. Celkové požární hodnocení konstrukce však závisí na více faktorech, především pak na typu materiálu a konstrukčním systému. Z tohoto důvodu je velmi poučné zjišťovat, co se stalo a k jakým událostem došlo při reálném požáru. V létě 2008 vypukl požár v seníku Agrostavu Jaroměř. Velikost požáru a rozsah zničení železobetonové konstrukce byl překvapující. V příspěvku je popsána konstrukce haly, rozsah jejího poškození a deformace, dále je proveden výpočet vodorovného posunu konce sloupu od zatížení teplotou při požáru, charakterizován vznik trhlin v betonu, uvedeny výsledky zkoušek degradace betonu sloupů a závěry s doporučením halu zbourat. WASSERBAUER, Richard - ZIGLER, Radek Biodegradace betonu půdními bakteriemi Beton, 2009, V.9, No.1, p : 4 figs., 9 refs. - ISSN Klíčová slova: beton; koroze, odolnost; odolnost proti mikroorganismům; koroze atmosférická; koroze biologická; bakterie; plísně; diagnostika staveb; zkoušky laboratorní; zkušební vzorky; kultivační metody; výsledky měření Beton je z biologického hlediska považován za velmi rezistentní materiál, jehož odolnost mohou ve specifických případech narušit pouze thianové bakterie. V poslední době se však ukazuje, že korozní působení těchto mikroorganismů se s výjimklou kanalizačních kolektorů přeceňovalo a že zvláště atmosférickou korozi urychluje řada běžných půdních mikrobů. Tyto mikroorganismy byly dosud považovány za členy specifického mikrobního společenství a jejich degradační aktivita vůči betonu nebyla brána v úvahu. Včasná a rychlá diagnostika jejich přítomnosti může proto zabránit větším škodám. DOMO.... 1/2009 VANĚK, Tomáš Opakující se zbytečné chyby na betonových a železobetonových podlahách DOMO, 2009, V.13, No.1, p : 3 figs., 5 refs. - ISSN Klíčová slova: podlahy průmyslové; podlahy uložené na terénu; vrstva podkladní; vrstvy nášlapné; konstrukce betonové; konstrukce železobetonové; poruchy, příčiny; projektová činnost; výpočty statické; zatížení nahodilé; vyztužení; spáry smršťovací; spáry dilatační; práce podlahářské; práce betonářské; jakost práce; opravy renovační; sanace konstrukcí 15

16 Hlavní chyby při navrhování, provádění a opravách betonových podlah: při navrhování podlahy - nedostatečný průzkum pod budoucí podlahou, návrh malé tloušťky desky, chybné stanovení nahodilého zatížení, malá pozornost výpočtu statických veličin v okolí spár a rohů, volba způsobu vyztužení, vyztužování sítěmi, kvalitní návrh povrchu podlahy; při provádění podlahy - návrh betonové směsi, kvalita ošetřování betonu, provádění smršťovacích spár a nášlapných vrstev; při užívání podlah; opravy betonových podlah a závěrečná doporučení. Domov.... 1/2009 VONDRÁKOVÁ, Alena Dům plný světla Domov, 2009, -, No.1, p : 17 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; členění; řešení průčelí budov; řešení barevné; denní osvětlení; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; architektura soudobá V okrajové čtvrti Brna - Modřicích - na první pohled zaujme rodinný dům, jehož architektonický styl nese výrazné rysy prvorepublikového funkcionalismu. Nezakryje je ani "líčidlo" v podobě pastelových barev na fasádě domu. Kromě jednoduché elegance nabízí množství světla, velkorysé prostorové řešení a těsné spojení s přírodou. ERA /2009 FORSTER, Stefan Revitalizace sídliště v německém Leinefelde ERA 21, 2009, V.9, No.1, p : 14 figs. - ISSN X Klíčová slova: budovy staré; budovy obytné vícepodlažní; konstrukce panelové; obytné komplexy; sídliště; revitalizace; redukce; přestavby budov; kompozice urbanistická; prostorové uspořádání; kompozice architektonická; řešení objemové; řešení průčelí budov; řešení barevné; půdorysné řešení; měřítko; estetické působení Sídliště východního Německa se potýkají s odchodem obyvatel, způsobeným malou atraktivitou. Účinným nástrojem k zabránění jejich zplanění se ukazuje být revitalizace, spočívající v redukci počtu podlaží a půdorysných ploch objektů a jednoduchém přidávání a ubírání architektonických objemů, vytvářející přátelské měřítko. Změněné estetice budov s hravými, výrazně předsazenými balkony odpovídá proměna interiéru - zvětšený formát oken prosvětlil byty, přesun instalačních šachet umožnil individuální řešení půdorysů. GLISSENAAR, Joost - VAN DER MOLEN, Klaas Krasiňského pavilon ve Varšavě ERA 21, 2009, V.9, No.1, p : 5 figs. - ISSN X Klíčová slova: budovy staré; budovy obytné vícepodlažní; konstrukce panelové; nástavby; ateliéry; přístavby; pavilony; prostory výstavní; terasy; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení průčelí budov; konstrukce prosklené; ochrana proti slunci Výstavní a společenský prostor vznikl přístavbou k bývalému ateliéru významného polského umělce v nejvyšším patře panelového domu. Obtížnější přístup je vyvážen unikátními prostorovými souvislostmi. V současnosti ja na střeše pavilonu dokončována projekční plocha, která spojí život pavilonu a města. 16

17 DREXLER, Petr - VRBATA, Ladislav - PIŠTĚK, Petr Nástavba malometrážních bytů na panelový dům v Hostivaři ERA 21, 2009, V.9, No.1, p : 7 figs. - ISSN X Klíčová slova: budovy staré; budovy obytné vícepodlažní; konstrukce panelové; rekonstrukce budov; nástavby; byty; kompozice architektonická; hmotové řešení; členění; řešení průčelí budov; řešení výtvarné; řešení barevné; půdorysné řešení; architektura soudobá Dvoupodlažní nástavba zůstává i po téměř pěti letech od dokončení nejlepším příkladem úpravy panelového domu v ČR. Nesnaží se charakter svého hostitele maskovat, ale plynule na něj navazuje. VESELÁ, Markéta Rekonstrukce a nástavba panelového domu v Brně-Bystrci ERA 21, 2009, V.9, No.1, p : 10 figs. - ISSN X Klíčová slova: budovy staré; budovy obytné vícepodlažní; konstrukce panelové; přestavby budov; nástavby; vestavby; byty; kompozice architektonická; hmotové řešení; arkýře; řešení průčelí budov; členění; řešení barevné; půdorysné řešení; konstrukční řešení; architektura soudobá Skupina čtyřpodlažních panelových domů je postupně upravována třípodlažními nástavbami. První dokončená dvojice projektů ukazuje možnosti kompromisu architektonického výrazu, developerských nároků a místních regulativů. LÁBUS, Ladislav - MAREŠ, David - PRÁŠILOVÁ, Dagmar Barevnost panelových domů na sídlišti Bohnice ERA 21, 2009, V.9, No.1, p : 4 figs. - ISSN X Klíčová slova: budovy staré; obytné komplexy; sídliště; konstrukce panelové; velkodomy; rekonstrukce budov; zateplování dodatečné; řešení průčelí budov; řešení barevné; řešení výtvarné; estetické působení Panelové domy jsou reflexí doby svého vzniku a odrazem části naší společné zkušenosti. Jejich estetická proměna zde není jen výtvarnou prací s abstraktní plochou, ale vychází z fyzické podstaty stavby. PLESKOT, Josef Regenerace panelového sídliště Komenského náměstí v Litomyšli ERA 21, 2009, V.9, No.1, p : 14 figs. - ISSN X Klíčová slova: městské centrum; budovy staré; budovy obytné vícepodlažní; konstrukce panelové; obytné komplexy; sídliště; regenerace; řešení dopravy; rekonstrukce budov; koncepce ozelenění; kompozice urbanistická; prostorové uspořádání; kompozice architektonická; pohoda prostředí Cílem úprav je integrace sídlišťní zástavby do historického jádra města, a to pomocí obnovení ideálu moderního města založeného na přítomnosti kvalitní zeleně, obohacující také jeho historický protějšek. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je především úprava vzájemných komunikačních vztahů. 17

18 TEMELOVÁ, Jana - NOVÁK, Jakub - OUŘEDNÍČEK, Martin - PULDOVÁ, Petra Budou česká sídliště místy bydlení chudých? ERA 21, 2009, V.9, No.1, p : 3 figs., 3 refs. - ISSN X Klíčová slova: Česká republika; obytné komplexy; budovy staré; budovy obytné vícepodlažní; konstrukce panelové; sídliště; vývojové tendence; bydlení; obyvatelstvo, struktura; struktura věková; sociální skupiny; nezaměstnanost; obyvatelstvo nepracující; krajina městská; chátrání krajiny Článek představuje tři možné scénáře budoucího vývoje sídlišť v České republice a upozorňuje na rizika sociální degradace v některých sídlištních lokalitách. Rostoucí etnická diverzifikace, demografické stárnutí populace, úpadek veřejných prostor a malá zodpovědnost místních vlád představují hlavní zdroj problémů v budoucím vývoji našich sídlišť. Eurostav /2008 HUSÁK, Vladimír Obnova priemyselných pamiatok? Eurostav, 2008, V.14, No.12, p : 12 figs. - ISSN Klíčová slova: architektonické dědictví; stavby historické; stavby průmyslové; výrobní objekty; technické památky; kulturní památky; využití architektonických památek; konverze; památková péče; rekonstrukce budov; stavby kulturní; budovy obytné Funkční přeměna staveb - konverze, je stejně tak starým tématem jako samo stavění. Stará výrobní budova řemeslnického nebo průmyslového původu představovala téměř vždy potenciál ekonomického a kulturního vkladu předcházejících generací. Aktuálnost a naléhavost tématu nového využití a zhodnocení budov vyplývá z rozsahu opuštěného fondu průmyslového dědictví. Jeho významnou část tvoří průmyslové památky, většinou však hodnotově nerozpoznatelné a de jure nechráněné. ŠULCOVÁ, Jana Industriál z pohľadu pamiatkového úradu Slovenskej republiky Eurostav, 2008, V.14, No.12, p : 6 figs., 3 refs. - ISSN Klíčová slova: architektonické dědictví; stavby historické; stavby průmyslové; výrobní objekty; technické památky; poškození památek; ohrožené památky; demolice; památková péče; konverze; rekonstrukce budov; využití architektonických památek Odborné posuzování památkových hodnot historického industriálu, vnímání estetických a architektonických hodnot historických výrobních staveb veřejností; problematika bourání starých industriálních staveb; úloha obcí jako majitelů historických výrobních staveb podle Památkového zákona; využití industriálních staveb a ochrana kulturního dědictví. GREGOROVÁ, Jana Kde končia hranice extrému pri ochrane dedičstva? Eurostav, 2008, V.14, No.12, p : 17 figs. - ISSN Klíčová slova: architektonické dědictví; stavby historické; památková péče; umělecká hodnota; poškození památek; ohrožené památky; rekonstrukce budov; restaurace budov; památková obnova; využití architektonických památek 18

19 Ve společnosti, ve které se mění základní hodnoty, se mění i vnímání hodnoty kulturního dědictví. Už tento fakt představuje oproti nedávné minulosti extrém. Reakcí na něj může být uplatnění větší nebo menší piety, se kterou zachované dědictví obnovujeme, snaha zastavení přirozeného zániku existujícího (problém obnovy ruin) anebo dilema jedince, který se po přemístění do nového kulturního kontextu vypořádává s hrozbou kulturního vykořenění. Všechno je věc kontinuity a tradice. Po čtyřiceti letech pomalé degradace kulturní identity národa se opět vynořuje potřeba obnovy ohroženého dědictví, jeho úbytek je však tak veliký, že se běžně uplatňují extrémní požadavky na jeho zachování. Příklady extrémů: extrém, který se na první pohled jeví jako kompromis - vážným nedostatkem při obnově kostela sv. Anny v Praze je ohrožení unikátního gotického krovu ze 14. století změnou mikroklimatu; extrémy vyplývající z různých postojů k ochraně fyzického originálu - způsob prezentace za války poničeného kostela císaře Wilhelma v Berlíně konsolidací torza a jeho kontrastu s novotvarem, rekonstrukce a dostavba ruin kostela Frauenkirche v Drážďanech; extrémy vyplývající z nového využití původního objektu - rekonstrukce a zvednutí fasády Las Arenas v Barceloně, původně sloužící pro býčí zápasy, pro multifunkční využití (restaurace, konferenční sály, kina, kanceláře a plovárna s příslušenstvím), adaptace původně výrobního objektu Caixa Forum v Madridu pro společensko kulturní využití; extrém vyplývajíc z preference současných estetických principů - Ministerstvo kultury a komunikací v Paříži. KYJOVSKÁ, Viktória Ruina - doklad pominuteľnosti alebo šanca pre fantáziu? Eurostav, 2008, V.14, No.12, p : 16 figs. - ISSN Klíčová slova: dějiny stavitelství; dějiny architektury; architektonické dědictví; stavby historické; poškození památek; ruiny; zříceniny; památková péče; konzervace budov; opravy renovační; využití architektonických památek Ruiny historických staveb jako studnice poznání historie našich předků; prezentace zanikajícího - inspirační zdroj fantazie; aktuální trendy v prezentaci ruiny, ruina jako součást živé složky urbanistické struktury, ruina v umělé krajině jako samostatný objekt; virtuální realita in situ - TimeFrame, TimeScope, TimeLine - virtuální relita v muzeu; ruina jakoby vrostla do přírodní složky a není součástí umělé krajiny; staré versus nové. MAKÝŠ, Oto Technológia sanácie múriv a medzinárodné metodické odporúčania Eurostav, 2008, V.14, No.12, p : 5 figs., 9 refs. - ISSN Klíčová slova: Architektonické dědictví; stavby historické; konstrukce zděné; konstrukce z přírodního kamene; konstrukce smíšené; památková péče; rekonstrukce budov; restaurace budov; sanace konstrukcí; technologický postup; metodické pokyny Sanační zásahy do struktury zdiva historických staveb, sanační technologie, technologie oprav, stručná realizační doporučení; reflexe v mezinárodních dokumentech, rozbory vybraných mezinárodních dokumentů. ČEREŠŇOVÁ, Zuzana Bezbariérové úpravy historických objektov Eurostav, 2008, V.14, No.12, p : 9 figs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: architektonické dědictví; stavby historické; města; historické jádro; kulturní památky; památková péče; památková obnova; úpravy bezbariérové; chodníky; rampy pro pěší; výtahy osobní Zajišťování bezbariérového přístupu v historických centrech měst a historických památek a monumentů na vyvýšeninách; příklad zpřístupnění historického monumentu na vyvýšenině - výtah 19

20 na Athénskou Akropoli, zpřístupnění Děvínského hradu na Slovensku, budovy Reduty v Brně a kostela sv. Štefana ve Stupavě. TRNKUSOVÁ, Martina - SKOČEK, Ilja Rekonštrukcia objektu Albrecht, Bratislava Eurostav, 2008, V.14, No.12, p : 11 figs. - ISSN Klíčová slova: architektonické dědictví; stavby historické; restaurace; střediska společenská; rekonstrukce budov; památková péče; restaurace budov; hotely; kompozice architektonická; kompozice prostorová; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; konstrukční řešení Objekt s názvem Albrecht z 20.let minulého století nacházející se v bratislavské lukrativní lokalitě na Starém Městě změnil svůj vnější vzhled a hlavně vnitřní náplň. Díky současnému majiteli a architektům se z něho stal pětihvězdičkový pohodlný a luxusní "boutique hotel spa". Poskytuje ubytování v dvanácti nadstandardně zařízených pokojích, které vycházejí z původní dispozice historické budovy, proto ani jeden z nich není stejný. TRNKUSOVÁ, Martina - STRUHAŘ, Jozef Prístavba hotela Tatra v Bratislave Eurostav, 2008, V.14, No.12, p : 7 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy staré; hotely; přístavby; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; členění; řešení průčelí budov; struktura materiálová; řešení barevné; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Bratislavský hotel Tatra, postavený před téměř osmdesáti lety, má svoje současné dvojče nacházející se hned vedle původní budovy. Nová část objektu hotelu je totiž jakoby pokračováním nebo zrcadlovým obrazem té původní, a to nejen řešením fasády, ale i výškou a členěním. MASÁR, Ivan Rekonštrukcia bratislavského hradu Eurostav, 2008, V.14, No.12, p : 6 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; hrady; stavební vývoj; 15. až 16. století; 17. až 18. století; škody způsobené požárem; poškození památek; památková péče; rekonstrukce budov; paláce; využití architektonických památek; průzkum stavebně historický; obnova památek; kompozice architektonická Stručná informace o historii bratislavského hradu do jeho katastrofálního požáru v roce 1811; první koncepce obnovy hradu z 50. let minulého století, obsahující jeho fyzickou záchranu; původní záměry a změny funkčního využití hradu; příprava a postup obnovy hradu po roce 2000; funkční využití paláce po rekonstrukcích a v současnosti prováděné průzkumné a stavební práce. TRNKUSOVÁ, Martina - SEDLÁR, Viliam Ôsmý mlyn na Vydrici - Klepáč Eurostav, 2008, V.14, No.12, p : 10 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; architektonické dědictví; mlýny obilí; stavební vývoj; obytné domy nízkopodlažní; poškození památek; památková péče; rekonstrukce budov; konstrukční řešení; využití architektonických památek; ubytovny rekreační; kompozice architektonická; půdorysné řešení; funkční řešení 20

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

36-47-M/01 Stavebnictví

36-47-M/01 Stavebnictví Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví ŠVP

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Česká republika 12/1998 04/1999 Inženýrská činnost, vedení stavby, technický dozor investora Třípodlažní železobetonový administrativní a obchodní objekt

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s.

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s. NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni Základní informace o stavbě První divadlo, které bylo v České republice postaveno od roku 1989, je celé zabaleno v našem betonu. Návštěvníky zve ke vstupu betonová

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Úvod Yverdon-les-Bains je švýcarské lázeňské město nacházející se se na břehu jezera Neuchâtel. Současná situace je výsledkem takřka třísetletého vývoje, ačkoliv Yverdon byl jako město

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H strana 1.0 Úvod 2 2.0 Identifikační údaje 3 3.0 Popis výchozího stavu 4 4.0 Zhodnocení výchozího stavu 67 5.0 Návrhy opatření ke snížení

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby I. Umělecká díla Celkové náklady stavby Stavba SO1 ZRN 1 SO2 ZRN 2 SOn ZRN n PROPOČET POLOŽKOVÝ ROZPOČET I. Umělecká díla

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

CIMEX INVEST. Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5. Vlastník:

CIMEX INVEST. Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5. Vlastník: Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5 Vlastník: PHL - Zličín s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00 IČ: 28162897 Charakteristika: Skladový areál je situován

Více

k funkcionalismu Z lásky NÁVŠTĚVA

k funkcionalismu Z lásky NÁVŠTĚVA Z lásky k funkcionalismu Na začátku bylo víc než tři tisíce čtverečních metrů svažitého travnatého pozemku se šošolkou lesa a záviděníhodným výhledem do údolí Svratky a na protilehlé svahy. Velký prostor

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Pozemní stavitelství II. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Panelové konstrukční soustavy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. V současnédobě obklopují panelová sídliště jádra téměř všech našich měst a tvoří podstatnou část jejich bytového fondu.

Více

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13)

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13) Stránka 1 (13) POUŽITÁ LITERATURA, SOFTWARE : EUROKÓD ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 1 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 2 NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD 3 NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD

Více

Přitažlivost řešení bungalovu

Přitažlivost řešení bungalovu HAAS FERTIGBAU, S.R.O.: BASIC LINE 116 Přitažlivost řešení bungalovu TYP: Basic Line 116 POČET MÍSTNOSTÍ: 3+1 ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 138,3 m 2 PODLAHOVÁ PLOCHA: 116,0 m 2 VHODNÝ POČET OSOB: 3-4 OBESTAVĚNÝ PROSTOR:

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

rezidenční zóna 52 Domus Aurea

rezidenční zóna 52 Domus Aurea rezidenční zóna Elegantní stavba od studia JM Architecture je pojata jako dvoupodlažní. Nad zem vyčnívá skleněný pavilon ve tvaru písmene U, pod ním je do svahu zapuštěný betonový blok. 52 Domus Aurea

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II. CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ OBSAH I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU... 2 CENÍKU... 2 11. Členění... 2... 2 13. Náplň položek... 2 2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví 2014 lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví SPOLEHLIVÝ PARTNER Společnost WOXI vyrábí a dodává lehké skeletové konstrukce z pozinkovaných, za studena tvářených ocelových profilů ve formě panelů a příhradových

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Jan Růžička*) **), Radek Začal**) *) Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI

OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI OCELOVÁ KONSTRUKCE Kolení výztuha Vaznice opěrného systému Samořezný šroub Střešní okno-panel Nýty Obal domu Rohový obal domu Střešní vaznice Trám Jeřáb Pilíř Příčný opěrný systém

Více

Do výšky s masivním dřevem. Vícepodlažní dřevostavby CLT NEBOLI CROSS LAMINATED TIMBER JE POJMEM,

Do výšky s masivním dřevem. Vícepodlažní dřevostavby CLT NEBOLI CROSS LAMINATED TIMBER JE POJMEM, CLT NEBOLI CROSS LAMINATED TIMBER JE POJMEM, KTERÝ V SOUČASNÉ DOBĚ SLÝCHÁME V SOUVISLOSTI S URBANISMEM STÁLE ČASTĚJI. PANEL Z MASIVNÍHO DŘEVA SESTÁVAJÍCÍ Z JEDNOTLIVÝCH VRSTEV LEPENÝCH K SOBĚ KŘÍŽEM JE

Více

Typologie staveb II.

Typologie staveb II. Typologie staveb II. Přednášející: Ing.Renata Zdařilová Katedra městského inženýrství L.Podéště 1875, LP C 208 tel: 59 732 1937 e-mail: renata.zdarilova@vsb.cz www.fast.vsb.cz/zdarilova 222 068 Typologie

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SUBURBÁNNÍ VÝSTAVBĚ

NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SUBURBÁNNÍ VÝSTAVBĚ NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SUBURBÁNNÍ VÝSTAVBĚ Jana Temelová, Martin Ouředníček Suburbanizace znamená rozšiřování městské zástavby, stěhování městského obyvatelstva a dalších aktivit z jader měst do jejich

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE Královské město Žatec Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant Listopad, 2013 Královsk lovské město Žatec The Royal

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

HLAVNÍ VSTUP JE ZVÝRAZNĚN ZÁŘEZEM DO FASÁDY, KTERÝ JE ORÁMOVANÝ PORTÁLEM.

HLAVNÍ VSTUP JE ZVÝRAZNĚN ZÁŘEZEM DO FASÁDY, KTERÝ JE ORÁMOVANÝ PORTÁLEM. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVILOSTI PARCELA SE NACHÁZÍ V MĚSTE BRNĚ. LEŽÍ NA OKRAJI BRNĚNSKÉ OKRUŽNÍ TŘÍDY, NA KTERÉ SE NACHÁZEJÍ MĚSTSKÉ PARKY A DŮLEŽITÉ KULTURNÍ STAVBY. KONKRÉTNĚ JDE O KŘIŽOVATKU

Více

26 rodinné domy. úsporný dům. Vstříc novým trendům

26 rodinné domy. úsporný dům. Vstříc novým trendům 26 rodinné domy Energeticky úsporný dům Vstříc novým trendům Rukopis architekta Jiřího Houši bývá v sousedství jiných rodinných domů na první pohled jasně čitelný. Hladce omítnutá stavba s plochou střechou,

Více

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 7822DV Základní principy Jedná se o třítřídní jednopodlažní mateřskou školu, která bude používána na více místech a objekt je tedy navržen s důrazem na aplikovatelnost pro různě členěný terén, jak pro

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 2014

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 2014 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 2014 Základní informace o společnosti Zateplení budov a stavební činnost Výměna oken a dveří Výstavba rodinných domu dřevostaveb Další nabídka služeb a prací 1 Základní informace

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Brownfields Libereckého kraje, Textilana, Nové Město pod Smrkem 1. Textilana. Název obce, v jejímž KÚ se lokalita nachází:

Brownfields Libereckého kraje, Textilana, Nové Město pod Smrkem 1. Textilana. Název obce, v jejímž KÚ se lokalita nachází: Brownfields Libereckého kraje, Textilana, Nové Město pod Smrkem 1 Název lokality (oficiální, místní nebo identifikační): Textilana Číslo lokality: 510275 Název obce, v jejímž KÚ se lokalita nachází: Nové

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, společnost PKS stavby a.s. je generální dodavatel staveb, jenž disponuje vlastními výrobními kapacitami na

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Marta Maštálková Jan Novák Matěj Činčera. explikace řešení vizuální identity projektu Brněnské architektonické stezky. značka

Marta Maštálková Jan Novák Matěj Činčera. explikace řešení vizuální identity projektu Brněnské architektonické stezky. značka explikace řešení vizuální identity projektu Brněnské architektonické stezky Marta Maštálková Jan Novák Matěj Činčera značka Značka projektu BAM v sobě odráží geometrii funkcionalistických domů a vychází

Více

extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra

extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra Automatické dveře bezbariérové, bezpečné, komfortní a spolehlivé OBSAH 4 Hlavní vstupy 5 6 Společenská

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY 22.10.2003 OBECNĚ Metody návrhu prefabrikovaných betonových konstrukcí jsou založeny na otevřeném modulárním systému. Příklady řešení řadových a věžových prefabrikovaných bytových

Více

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o.

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. 1 Architektonický návrh: Ing. Arch. Alena Šrámková Ing.arch. Tomáš Koumar Ing. Arch. Lukáš Ehl Návrh

Více

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č.

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č. 98 Opotřebení staveb Příloha č. 15 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. 1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Předmětem veřejné zakázky je odstranění části stavby na pozemku parc. č. 2583/4 k.ú. Horní Litvínov (je umístěna v žst. Litvínov v těsném sousedství

Více

KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN

KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN DIPLOMNÍ PROJEKT / PAVEL LEJDAR ATELIÉR ŠESTÁKOVÁ / 15 118 ÚSTAV NAUKY O BUDOVÁCH / FA ČVUT / ZS 2013/2014 vedoucí práce doc. Ing. arch. Irena Šestáková / konzultace

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015. Jiří Bíza. Tomáš Novotný. Iva Kolajová

Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015. Jiří Bíza. Tomáš Novotný. Iva Kolajová Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015 Jiří Bíza Tomáš Novotný Iva Kolajová Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 1. ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY FUNKCE A POŽADAVKY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM k prodeji zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti, se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54, PSČ: 586 52, IČ: 463 47 071, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

špičková technologie + 30 let zkušeností e n e r g e t i c k y e f e k t i v n í DYWIDAG PREFA a.s.

špičková technologie + 30 let zkušeností e n e r g e t i c k y e f e k t i v n í DYWIDAG PREFA a.s. špičková technologie + 30 let zkušeností e n e r g e t i c k y e f e k t i v n í DYWIDAG PREFA a.s. konstrukce Bashallen Stěny a střešní prvky jsou z kvalitního betonu - ten je tedy hlavním a nejdůležitějším

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková Vilová čtvrť Baba Markéta Vyhnánková Bydlení na dobré adrese v Praze 6 Baba Obytný komplex Hanspaulka Hanspaulka Na Krutci Ořechovka Vilová čtvrť Baba Původní vilová čtvrť Vznik vilové čtvrti Baba Lokalita

Více

V přízemí řadový, v patře solitér

V přízemí řadový, v patře solitér V přízemí řadový, v patře solitér Řadové domy se většinou vyznačují kompaktní hmotou tělo na tělo a jasnými vnitřními limity. V malé západočeské obci nás zaujalo netradiční architektonické řešení, které

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

Dům jako pro hvězdáře: sedlovou střechou se 24 okny vidí až do nebe

Dům jako pro hvězdáře: sedlovou střechou se 24 okny vidí až do nebe Dům jako pro hvězdáře: sedlovou střechou se 24 okny vidí až do nebe 11. ledna 2010 Opustil pražské sídliště a vrátil se do rodných severních Čech. Vedle odvahy k takovému "dobrodružství", které stavba

Více

SOŠT Mojmír 747, 686 06 Uherské Hradiště Obor: 11 Stavebnictví, architektura a design interiérů STUDIE PŘÍSTAVBY KNIHOVNY B.B.BUCHLOVANA Studentská práce do soutěže SOČ Vypracoval: Vedoucí práce: Miroslav

Více