SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) b ř e z e n

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) b ř e z e n 2 0 0 9"

Transkript

1 O B S A H SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) b ř e z e n Název periodika počet záznamů strana ARCH, 2009, č Architekt, 2008, č. 12, 2009 č ASB (Č), 2008, č ASB (S), 2008, č Beton, 2009, č DOMO, 2009, č Domov, 2009, č ERA 21, 2009, č Eurostav, 2008, č HOME, 2008, č Projekt, 2008, č Průzkumy památek, 2008, č Silniční obzor, 2009, č SOVAK, 2008, č. 12, 2009, č Stavební obzor, 2009, č Stavitel, 2008, č. 12, 2009, č Uhlí, rudy, geologický průzkum, 2008, č. 12, 2009, č Vodní hospodářství, 2008, č. 12, 2009, č Zakládání, 2008, č Zlatý řez, 2008, č Sborník konference "Regenerace panelové výstavby Sborník příspěvků 10. mez. sympozia Mosty

2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) Signální informace zpracovává Informační centrum ČKAIT z odborných stavebních časopisů českých a slovenských a z časopisů příbuzných oborů; z ročenek a sborníků z odborných konferencí a seminářů. Formou bibliografických záznamů jsou sledovány odborné statě, články a příspěvky, informující o nových poznatcích, technologiích či výrobcích ve stavební teorii a praxi. Bibliografický záznam obsahuje údaje: jméno autora název článku (příspěvku) bibliografický popis (je uváděn v normalizované podobě: název periodika nebo sborníku, ročník, číslo periodika, čísla stránek, počet vyobrazení, číslo ISSN mezinárodně přidělovaný kód časopisu) klíčová slova (základní slovní hesla řízeného slovníku příslušné počítačové databáze) anotace (stručná charakteristika obsahu článku) Signální informace jsou zpřístupňovány v měsíčních dávkách. Měsíční dávka obsahuje bibliografické záznamy z odborných časopisů, které obdrželo IC ČKAIT v průběhu předcházejícího měsíce. Členové ČKAIT si mohou podle vlastního výběru následně objednat xerokopie článků, které je zajímají. V IC ČKAIT lze rovněž zadat zpracování r e š e r š e na zvolené téma (výběr bibliografických záznamů podle zadaných klíčových slov). Cenové podmínky: Roční předplatné signálních informací pro AO činí 400 Kč + poštovné. Zhotovení xerokopií článků bude účtováno v ceně výrobních nákladů, tj. 0,80 Kč jednostranná kopie A4; 1,20 oboustranná kopie A4 + poštovné. Příslušné částky za poskytované informační materiály a služby se zaznamenávají během roku na osobní konta jednotlivých členů komory a předepisují se k úhradě hromadně jednou ročně. 2

3 ARCH.... 1/2009 BUIJS-VÍTKOVÁ, Táňa Centrum vied o živej prírode, Univerzita Groningen : Rudy Uytenhaak Architectenbureau b.v. ARCH, 2009, V.14, No.1, p : 11 figs. - ISSN Klíčová slova: Nizozemí; budovy nové; univerzity; výzkumná zařízení; kompozice urbanistická; prostorové uspořádání; vztahy vizuální; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení výtvarné; měřítko; řešení průčelí budov; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Mimikry je nové sídlo Centra věd o živé přírodě groningské univerzity. V souladu s územním plánem se uskutečňuje postupná transformace technokratického univerzitního areálu na okraji města na klasický univerzitní kampus amerického typu. Mimikry dává odpověď na vztah mezi tvarem a kontextem, budovou a kampusem, uživateli a prostorem pro jejich spolupráci. Projekt reprezentuje interakci, dynamiku a flexibilitu. Budova svou siluetou připomíná vztyčeného ještěra. Dynamické zešikmené tvary způsobují, že části této obrovské stavby se ztrácejí v perspektivě. Průhledy akcentují prostor místo masy a člověk tak vnímá spíše okolí. NOVOMESTSKÁ, Katarína T. Atóm, Pendle, Velká Británia: Meacock a Novomestská ARCH, 2009, V.14, No.1, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: rozhledny; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení výtvarné; tělesa prostorová; elipsoid; konstrukční řešení; skořepiny; architektura soudobá Atom byl navržen pro otevřenou mezinárodní soutěž organizovanou RIBA pod názvem Panopticons, která nabízela výběr 4 různých lokalit, každou z nich s fascinujícím výhledem. Panopticon jako struktura, prostor nebo přístroj měl poskytnout široký nebo panoramatický pohled do okolní krajiny, v tomto případě na Wycoller Country Park v Pendle ve Velké Británii. K získání tvaru objektu se autoři inspirovali částicí hmoty - atomem s jádrem a více otvory. Jádro nahradila koule s vysoce leštěným povrchem umístěná ve středu Atomu, která přes otvory odráží sluneční paprsky. Otvory v uzavřené elipsoidní formě vytvářejí pomyslná okna, jimiž je možné pozorovat okolní svět, který je zároveň přenášen dovnitř Atomu prostřednictvím odrazů na kulovém zrcadle. MARKO, Igor Northala Fields Park, Londýn-Ealing : Form Associates ARCH, 2009, V.14, No.1, p : 5 figs. - ISSN Klíčová slova: Velká Británie; města hlavní; okraje města; plochy zeleně ve městech; parky; zařízení rekreační; zařízení sportovní; stavební odpad; recyklace; využití odpadu; ekologie; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; architektura soudobá Northala Fields Park je projekt nového městského parku v severozápadní čtvrti Londýna. Park je přímo napojený na integrovanou síť větších a menších zelených prostorů. Spojuje více okrajových městských částí a hned po dokončení se stal úspěšným plnohodnotným místem pro volný čas, rekreaci a sport. Proces jeho realizace je zajímavým příkladem inovativního a výjimečného projektu 3

4 tohoto druhu. Tvarování parku bylo plně podmíněno využitím maximální plochy pro uložení recyklovaného stavebního odpadu. Dramatické prostorové tvarování sestávající ze čtyř různě velikých terénních kuželů dává parku unikátní vzhled. NETÍK, Rudolf Léčiva a Zentiva, Praha : Netík - Ranný ARCH, 2009, V.14, No.1, p : 11 figs. - ISSN Klíčová slova: výrobny léčiv; budovy nové; rekonstrukce budov; dostavby; administrativní budovy; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; proporce; monumentálnost; řešení průčelí budov; členění; průhlednost; půdorysné řešení; půdorys, tvar; architektura soudobá Urbanistické a architektonické řešení administrativních budov v areálu výrobny léčiv - nové s půdorysem ve tvaru elipsy a rekonstrukce s dostavbou objektu se dvěma trakty kanceláří propojených komunikační a servisní střední částí. KRAMÁRIKOVÁ, Janka Stredná škola Barclay, Stevenage - Veľká Británia : Rosenberg - Yorke ARCH, 2009, V.14, No.1, p : 5 figs. - ISSN Klíčová slova: Velká Británie; architektonické dědictví; funkcionalismus; školy střední; budovy dvoupodlažní; typologie budov a staveb; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení průčelí budov; denní osvětlení; půdorysné řešení; funkční řešení; konstrukční řešení; konstrukce smíšené; prefabrikace Architektonické a konstrukční řešení střední školy Barclay v Stevenage navržená a postavená v druhé polovině čtyřicátých let 20. století v době modernizace britského vzdělávacího systému. BOHÁČOVÁ, Katka IDO HP, Bratislava : Citovický - Candráková ARCH, 2009, V.14, No.1, p : 10 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; administrativní budovy; budovy s rozdílnou podlažností; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; válec; řešení průčelí budov; průhlednost; půdorysné řešení; půdorys, tvar; funkční řešení; architektura soudobá Urbanistické a architektonické řešení administrativního centra ve tvaru dvou nestejně vysokých válců na podnožích propojených malým hranolem spojovacího krčku. BOČKOVÁ, Andrea Bytový dom Smrek, Štrbské Pleso : Office 110 architekti ARCH, 2009, V.14, No.1, p : 10 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy obytné vícepodlažní; umístění budov; velehory; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; proporce; členění; řešení průčelí budov; řešení barevné; půdorysné řešení; řešení interiérů; architektura soudobá Proporce a hmota bytového domu rozčleněná na dva nestejně vysoké šikmo seříznuté objemy působí jako přirozená součást horské krajiny. Tvarováním i barevností koresponduje s reliefem Tater, který vodní toky a horské ledovce analogicky rozdělily na více skalnatých hřbetů. 4

5 MORAVČÍK, Štefan Motoshop, Banská Bystrica : Dupej - Šimončík ARCH, 2009, V.14, No.1, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy halové; budovy dvoupodlažní; prodejny specializované; opravny; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; řešení objemové; řešení průčelí budov; řešení barevné; průhlednost; kontrast; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Urbanistické a architektonické řešení areálu prodejny se servisním zázemím motocentra, zabývajícího se prodejem motorek, čtyřkolek a souvisejícího příslušenství, na severním okraji města v zanedbaném území. Architekt /2008 ŠTĚPÁN, Marek Jan - JANATA, Michal - VERNER, Martin Kostel sv. Ducha, Ostrava-Zábřeh : Top realizace Architekt, 2008, V.54, No.12, p : 21 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; stavby církevní; kostely; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; řešení objemové; měřítko; půdorysné řešení; půdorys, tvar; elipsa; věže; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; řešení interiérů; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné; světlo a stín; estetické působení; architektura soudobá Autorská charakteristika urbanistického, architektonického a koncepčního řešení interiéru kostela, stavebního a technologického řešení: zásadním prvkem urbanistického řešení je vytýčení vyvýšeného čtvercového plata - sakrálního okrsku, vlastní kostel má půdorys ve tvaru elipsy - bipolárního útvaru se dvěma ohnisky; rozhovor s architektem Markem Janem Štěpánem o současné české sakrální architektuře; rozhovor s farářem kostela sv. Ducha Vítězslavem Řehulkou; o spékání skel pro kostel s uměleckým sklářem Petrem Hoplíčkem; recenze Michala Janaty architektonického řešení kostela sv. Ducha. RECHLÍK, Karel Cesty a křižovatky českých moderních kostelů Architekt, 2008, V.54, No.12, p : 6 figs., 8 refs. - ISSN Klíčová slova: dějiny architektury; Česká republika; 20. století; stavby církevní; kostely; kaple; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; architektura soudobá Počátky naší moderní sakrální architektury spojené se vznikem Československa v roce nový kostel pro Prahu-Vinohrady podle návrhu Josipa Plečnika z roku 1928, Husův sbor z roku 1926 od architekta Jana Víška v Brně, Ambrožův sbor v Hradci Králové od Josefa Gočára, katolický kostel sv. Václava v Praze-Vršovicích od téhož autora, úprava kostela v Jedovnici na Moravě; ojedinělé sakrální novostavby z období "pražského jara" - kostel sv. Josefa v malé moravské vesnici Senetářov od brněnského výtvarníka Ludvíka Kolka a kostel sv. Mikuláše v Tiché u Frenštátu, jehož autorem je architekt Lubomír Šlapeta; kostely devadesátých let se silně kolísající architektonickou kvalitou - kaple na vesnici, městské kostely a komunitní centra, nové poutní a klášterní kostely; nejnovější příklady a projekty. ŠTĚPÁN, Marek Jan Kostel sv. Ducha, Šumná Architekt, 2008, V.54, No.12, p : 10 figs. - ISSN

6 Klíčová slova: budovy nové; stavby církevní; kostely; sídla venkovská; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; proporce; členění; řešení průčelí budov; architektura soudobá Prostá architektonická forma venkovského nevelkého kostela v geometrických liniích, která je vystavěna na striktní proporční osnově vycházející z vepsaného kruhu jak v půdorysu, tak v řezech. KUBA, Ladislav - PILAŘ, Tomáš Kaple sv. Antonína, Černá u Měřína Architekt, 2008, V.54, No.12, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; stavby církevní; kaple; sídla venkovská; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; struktura materiálová; půdorysné řešení; půdorys, tvar; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné; dřevostavby; architektura soudobá Kaple na návsi obce, jejíž tvar symbolizuje dřevěnou loď mírně zvednutou nad terénem a odstavenou na břehu potoka. Prkenný povrch stavby je akcentován několika masivními kovovými prvky z černé oceli - vstupními dveřmi, rampou, oknem s okenicí a úchytem zvonu. SOUKUP, Jan Kaple Smíření : Dálniční kaple, D5, Šlovice Architekt, 2008, V.54, No.12, p : 2 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; stavby církevní; kaple; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; hmoty věžové; monumentálnost; řešení průčelí budov; kříže; řešení interiérů; řešení barevné; konstrukce železobetonové; rámy; architektura soudobá Stavba kaple, která je asociací božích muk, je postavena v duchu současné architektury. Má jednoduchý tvar tvořený dvanáct metrů vysokým rámem, jenž uvnitř skrývá menší prosklenou kapli. V rámu je na obou stranách vyříznut tvar kříže, jenž má být v noci podsvícen. ZUMTHOR, Peter - NETZ, Dina - SCHIEFER, Thomas - GALILEE, Beatrice Kaple Bruder Klaus : Wachendorf, Eifel Architekt, 2008, V.54, No.12, p : 11 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; stavby církevní; kaple; stavby unikátní; kompozice urbanistická; dominanty; kompozice architektonická; hmoty věžové; monumentálnost; struktura materiálová; řešení interiérů; světlo a stín; řešení výtvarné; řešení barevné; architektura soudobá Stavbu kaple, věnované sv. Nikolausovi z Fláje, nazývaného Bruder Claus, zadala rolnická rodina - manželé Hermann-Josef a Trudel Scheidtweilerovi, kteří za podpory přátel a místních řemeslníků stavbu z velké části sami realizovali na vlastním poli nad vesnicí Wachendorf. Vnitřní prostor kaple byl postaven ze 112 kmenů, vztyčených do stanové konstrukce, která plnila funkci ztraceného bednění. Kolem tohoto dřevěného stanu vzniklo postupně během 24 měsíců obvodové zdivo kaple z vrstev dusaného betonu - každý měsíc udusali místní sedláci jednu vrstvu betonu o výšce padesát centimetrů. Na podzim 2006 po dobu tří týdnů byl uvnitř udržován stálý oheň, jímž bylo dřevo bednění vypalováno. Oheň kmeny opálil, vysušil a oddělil od betonu a zbytky kmenů byly odstraněny. Vznikla tak unikátní samonosná konstrukce a v místě, kde se kmeny sbíhaly, vzniklo okno, vpouštějící dovnitř světlo i déšť. Autor jedinečnéhho uměleckého architektonického díla, architekt Zumthor, vytvořil nejen koncepci, ale i způsob provedení stavby. 6

7 FANTA, Bohumil - HALÍK, Pavel Kolumbarium : Horní Počáply Architekt, 2008, V.54, No.12, p : 14 figs. - ISSN Klíčová slova: hřbitovy; budovy nové; budovy přízemní; kolumbaria; kompozice architektonická; hmotové řešení; proporce; řešení průčelí budov; struktura materiálová; řešení barevné; členění; řešení interiérů; světlo a stín; architektura soudobá Autorská charakteristika a recenze architektonického řešení nového kolumbaria geometrických tvarů obloženého světlým, svítívým, jemně žilkovaným carrarským mramorem. BUREŠ, Zdeněk Typologie bohoslužebných prostorů Architekt, 2008, V.54, No.12, p : 2 figs., 6 refs. - ISSN Klíčová slova: dějiny architektury; stavby kultovní; stavby církevní; synagogy; kostely; mešity; typologie budov a staveb; funkční typologie budov a staveb Typologie synagog, křesťanských chrámů, katolických kostelů, pravoslavných a řeckokatolických kostelů, evangelických kostelů a mešit. Architekt.... 1/2009 LÁBUS, Ladislav - POLÁČEK, Jiří - ŠKARDA, Václav - VINŠOVÁ, Hana - JANATA, Michal Hotel Karlov, Benešov u Prahy : Top realizace Architekt, 2009, V.55, No.1, p : 25 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; domy rodinné; přestavby budov; dostavby; budovy nové; hotely; umístění budov; památkové rezervace; kompozice urbanistická; měřítko; dominanty; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení objemové; členění; úměrnost; řešení průčelí budov; řešení barevné; struktura materiálová; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; orientace; architektura soudobá Hotel Karlov v Benešově u Prahy umístěný přímo v centru města na okraji památkově chráněného území Karlov, osídleného již v 11. století; vývoj a koncepce projektu pro památkáři akceptovatelné řešení v drobném měřítku domkářské čtvrti při změně programu z výstavby malých bytových domů na hotel; způsob zachování nenahraditelné autenticity původních staveb a jejich odlišení od nových objektů, tvarování dispozic a hmot domů s ohledem na plynulý hotelový provoz; komorní měřítko hotelových prostor a různorodost řešení hotelových pokojů; rozhovor o projektu s Ladislavem Lábusem; rozhovor o stavbě hotelu s investorem Antonínem Stibůrkem; s Josefem Pleskotem na téma urbanismus Benešova; recenze řešení od Michala Janaty nazvaná "žánrový luxus a konec podvojnosti". MĚŠŤANOVÁ, Sabina - ZIMA, Jaroslav - RIZOPULU, Michaela Rodinný dům ve Svinařích Architekt, 2009, V.55, No.1, p : 11 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; ateliéry; domy jednotlivé; budovy přízemní; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; hmoty deskové; řešení průčelí budov; orientace; struktura materiálová; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; řešení barevné; architektura soudobá 7

8 Stručná autorská charakteristika architektonického řešení malého přízemního domu se severní fasádou tvořenou kamennými gabiony a jižní zcela prosklenou, otevřenou do zahrady; slovo uživatelky o přízemním domu se zatravněnou střechou - obytného ateliéru. THÉR, Karel Rodinný dům v Lysolajích Architekt, 2009, V.55, No.1, p : 15 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění; struktura materiálová; orientace; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Architektonické řešení rodinného domu s půdorysem ve tvaru L, chránícím pobytovou zahradu od veřejně přístupných stran téměř čtvercového pozemku; fasádu hlavních hmot do ulice tvoří pískovcové zdivo se štíhlými otvory, střešní nástavba je obložena dřevem, průčelí obrácené do zahrady je otevřené s posuvnými stěnami a dřevěnou verandou. STRÁSKÝ, Jiří - HLAVÁČEK, Václav Lávka přes Svratku, Brno Architekt, 2009, V.55, No.1, p : 16 figs. - ISSN Klíčová slova: města velká; stavby dopravní; mosty přes řečiště; lávky pro pěší; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; estetické působení; mosty o jednom poli; konstrukce nosná; nosník hlavní; oblouky Představení lávky pro pěší, která získala na mezinárodní konferenci Footbridge 2008 v portugalském Portu v kategorii lávek s rozpětím 30 až 60 metrů první dvě hlavní ceny - za estetiku a za technické řešení. SMOLÍK, Jiří - RYCHTAŘÍK, Zdeněk - ŠENBERGR, Tomáš - BÍLKOVÁ, Eva Univerzální velkoprostorová učebna : Fakulta stavební ČVUT, Praha-Dejvice Architekt, 2009, V.55, No.1, p : 4 figs. - ISSN Klíčová slova: školy vysoké; budovy výukové; atria; vestavby; budovy halové; posluchárny; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; funkční řešení; design Charakteristika vestavby velkého učebního prostoru katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v místě bývalého hospdářského dvora, leitmotivem jehož projektu je továrna na nápady. JANATA, Michal Strategie měst 19. století : První část Architekt, 2009, V.55, No.1, p : 4 figs. - ISSN Klíčová slova: dějiny stavitelství; dějiny architektury; dějiny stavby měst; dějiny měst; 19. století; vývoj měst; urbanismus; urbanistické ztvárnění města; kompozice urbanistická; prostorové uspořádání; veřejné prostory; náměstí; města, přestavba; asanace starých částí Devatenácté století - století, které nejen vtisklo podobu dnešnímu vzezření měst, ale přineslo také zrod urbanismu jako teorie stavby a kompozice měst; přední evropští urbanisté a nejvýznamnější díla v teorii stavby měst; kompoziční zásady tvorby městského veřejného prostoru, mezinárodní diskuse o urbanismu; přístupy k prostorovému rozvrhu měst, vytváření technické infrastruktury; přestavba Paříže a její přeměna v přední evropské velkoměsto. 8

9 ASB (Č) /2008 KOTALOVÁ, Kateřina Harmonie s krajinou ASB (Č), 2008, V.5, No.12, p : 11 figs. - ISSN Klíčová slova: sídla venkovská; budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; kompozice urbanistická; harmonie; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmoty deskové; řešení průčelí budov; řešení barevné; členění; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, výtvarná úprava; architektura soudobá Rodinný dům v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko autorů Martiny Buřičové a Štěpána Kubíčka z architektonického studia Caraa.cz je navržen citlivě v souladu s přírodní krajinou, rozvolněnou zástavbou malé obce i s požadavky na komfort bydlení. V soutěži Porotherm dům 2008 zaujal svým šetrným vztahem k okolí i nečekaně velkoryse řešeným interiérem a získal Zvláštní cenu vydavatelství Jaga Media. NACHTMANNOVÁ, Iva Chrám experimentálních múz ASB (Č), 2008, V.5, No.12, p : 10 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; muzea; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; průhlednost; fasády dvojité; řešení interiérů; řešení barevné; světlo a stín; kontrast; větrání; rekuperace tepla; architektura soudobá; města historická; umístění budov; městské centrum Bolzano je město v jižním Tyrolsku, kde se po staletí setkávaly různé kultury. V centru města je mnoho historicky cenných a památkově chráněných budov. Když už se staví něco nového, je to výjimečná událost. Poslední takovou událostí - dokonce v mezinárodním měřitku - bylo otevření Muzea moderního a současného umění New Museion od berlínského ateliéru KSV Krüger Schuberth Vandreike. Nové muzeum je dokladem odvahy pustit do historických kulis města světlo a čisté linie. Erhartova cukrárna ASB (Č), 2008, V.5, No.12, p : 5 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; architektonické dědictví; funkcionalismus; kulturní památky; budovy víceúčelové; budovy obchodní; byty; památková péče; restaurace budov; obnova památek; kavárny; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné; design; estetické působení Zrestaurovaná Erhartova cukrárna na pražské Letné je vzácným příkladem, kdy jednoduchý a elegantní interiér může působit příjemně a osobitě, a to proto, že rekonstrukcí neztratil jedinečnou atmosféru 30. let minulého století. Zároveň je důkazem pokory před prací předků, která je zde zcela oprávněná. Jiná než pietní rekonstrukce by v prostoru památky, kde s ohledem na plánovanou funkci byl původně promýšlen každý detail, působila nepatřičně a nepřirozeně. NACHTMANNOVÁ, Iva Centrum módy v lascivním šatu ASB (Č), 2008, V.5, No.12, p : 7 figs. - ISSN

10 Klíčová slova: budovy nové; budovy halové; budovy vícepodlažní; budovy obchodní; obchodní domy; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; řešení barevné; řešení interiérů; interiér, výtvarná úprava; design; architektura soudobá Co do podnikatelského úspěchu jsou jistě mnohá nákupní centra velice zdatná, ale najít architektonicky osobité nákupní středisko je nesnadný úkol. Legendární pařížské Forum Les Halles jen tak něco nepřekoná. Nakonec se přece jen podařilo objevit zajímavou stavbu ve Skandinávii. Porota Světového festivalu architektury v Barceloně pro letošní rok prohlásila nejlepší stavbou v kategorii obchodních domů Centrum módy K:fem na předměstí Stockholmu. Autorem návrhu až lascivně lesklé červené krabice je kancelář švédského architekta Gerta Wingärdha. AULICKÝ, Václav Obchodně společenské centrum Arkády Pankrác ASB (Č), 2008, V.5, No.12, p : 7 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; střediska společenská; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení objemové; půdorysné řešení; kompozice osová; pasáže; galerie; rotundy; fontány; hmotové řešení; proporce; architektura soudobá V listopadu roku 2008 bylo v Praze na Pankráci otevřeno obchodně společenské centrum Arkády Pankrác, které je součástí celoměstského polyfunkčního centra Pankrác City. Svou funkcí a společenským významem jsou Arkády Pankrác ústřední stavbou tohoto městského prostoru. ZEMAN, Jaroslav Schmelowského vila v Jablonci nad Nisou ASB (Č), 2008, V.5, No.12, p : 6 figs. - ISSN Klíčová slova: architektonické dědictví; funkcionalismus; domy rodinné; domy jednotlivé; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; funkční řešení; konstrukční řešení; architekti Historie výstavby a charakteristika architektonického řešení funkcionalistické vily, kterou lze bez nadsázky označit za jednu z nejhodnotnějších meziválečných staveb tohoto druhu na našem území. Jejím autorem byl přední německý architekt Heinrich Lauterbach, jehož stručný životopis a dílo jsou rovněž v příspěvku připomenuty. ASB (S) /2008 PETRÁNSKY, Ľudo Triangolo - vlna v panoráme Nitry ASB (S), 2008, V.15, No.12, p : 5 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy obytné vícepodlažní; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; půdorys, tvar; trojúhelník; řešení průčelí budov; členění horizontální; struktura materiálová; řešení barevné; kontrast; zastřešení; vlnovka; architektura soudobá Bytový dům na půdorysu rovnoramenného trojúhelníku se střechou ve tvaru vlnovky a fasádou s metalickým vlnitým pláštěm, z níž vyčnívají trojúhelníkové balkony. Architektonické řešení bylo odměněno Cenou Dušana Jarkoviče JAKUŠOVÁ, Martina 10

11 Hotel Bankov rozšíril svoje kapacity ASB (S), 2008, V.15, No.12, p : 6 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; hotely; rekonstrukce budov; podkroví; vestavby; pokoje dvoulůžkové ; apartementy; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; technické řešení; stropy; krovy; zesilování konstrukcí; výtahy osobní; řešení výtvarné Příjemný hotel v Dolním Bankově, který se nachází v lesním prostředí nedaleko Košic má stálou klientelu. Vydařená rekonstrukce této historické budovy přinesla v roce 1997 jejím autorům Cenu Dušana Jurkoviče 1997 a titul Stavba roku Před nedávnem byl tento čtyřhvězdičkový hotel rozšířen o další kapacity vestavbou v podkroví. Kromě kultivovaného řešení a kvalitních interiérů je vestavba zajímavá i náročným technickým řešením. ŠLACHTA, Štefan František Florians - Gabriel Schreiber: Charitas v Bratislave ASB (S), 2008, V.15, No.12, p : 3 figs. - ISSN Klíčová slova: dějiny architektury; architekti; architektonické dědictví; stavby historické; funkcionalismus; budovy obytné vícepodlažní; ubytovny; rekonstrukce budov; památková péče; budovy víceúčelové Velkorysé a moderní řešení funkcionalistického Domova svobodných žen, realizovaného v letech na křižovatce ulic Heydukova a Hollého v Bratislavě, ve kterém autoři naplnili specifickým způsobem myšlenku kolektivního bydlení. V současné době byla dokončena rekonstrukce objektu, který se stal sídlem Bratislavské katolické charity se čtyřicetiprocentním využitím pro sociální účely, zbytek tvoří administrativní, bytové a obchodní prostory a kaple sv. Alžběty. Z bývalé jídelny je garáž. DANIEL, Peter - HRONSKÝ, Michal C. Hotel Grand v Jasnej s novým interiérom ASB (S), 2008, V.15, No.12, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy staré; hotely; prostory vstupní; společenské místnosti; kavárny; restaurace; rekonstrukce budov; kompozice architektonická; půdorysné řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; design; řešení barevné; architektura soudobá Ve čtyřhvězdičkovém hotelu Grand v Jasné se v průběhu jednoho měsíce udála výrazná změna designu společenských prostorů. Modernizace se dočkaly zejména kavárna, restaurace, recepce, hotelová hala, lobby bar a toalety. PALKO, Milan Rekonštrukcie plochých striech ASB (S), 2008, V.15, No.12, p : 4 figs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: budovy staré; střechy ploché; střechy teplé jednoplášťové; střechy teplé dvouplášťové; poruchy, příčiny; opravy renovační; technologický postup; izolace vodotěsné; dodatečná tepelná izolace; práce na vodotěsných izolacích; práce na tepelných izolacích; hygiena staveb; technické normy; teplota povrchu; součinitel prostupu tepla Důvody rekonstrukcí plochých střech; obnova hydroizolační funkce, zateplení a obnova hydroizolační funkce; stavebně fyzikální požadavky na plochou střechu. 11

12 Beton.... 1/2009 "Dokonalost v betonu" - ocenění udělovaná anglickou Betonářskou společností : Podle časopisu Concrete č.10/2008 str. 40 Beton, 2009, V.9, No.1, p : 26 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby unikátní; konstrukce železobetonové; stavby v úrovni terénu; výzkumná zařízení; zkušebny; kompozice architektonická; tunely; lhůty výstavby; technologie výstavby; prefabrikace; prefabrikáty; konstrukce velkorozponové; náklady investiční; nemocnice; zařízení léčebná speciální; budovy vícepodlažní; konstrukční řešení; podlaží podzemní; místnosti pro fyzikální léčbu; ochrana proti záření; beton speciální; beton na ochranu proti záření; odolnost proti vzniku trhlin; únosnost; mezisklady jaderného odpadu; beton vyztužený; konstrukce obvodové; odolnost proti klimatickým vlivům V loňském listopadovém čísle svého časopisu představila anglická Betonářská společnost stavby oceněné titulem "Dokonalost v betonu". Tři z nich jsou v článku popsány - jedná se o Centrum CFD týmu Renault F1, počítačově řízený větrný tunel, který slouží ke zdokonalení aerodynamiky aut, jehož stavba byla vyhlášena vítězem kategorie "realizace betonové stavby"; dále se jedná o nové onkologické křídlo univerzitní nemocnice St. James v Leedsu, budovu s betonovou konstrukcí a vybavenou nejmodernější skenovací zobrazovací a léčebnou technikou, v jejímž dvoupodlažním suterénu je dvanáct komor pro lineární urychlovače - stavba získala v kategorii "provádění betonových konstrukcí" Certifikát dokonalosti; třetí vybranou stavbou je nový víceúčelový mezisklad jaderného odpadu v areálu jaderné elektrárny u obce Trawsfynydd, která získala čestné uznání v kategorii "inženýrské stavby". MARGOLDOVÁ, Jana Ocenění nejlepších evropských betonových staveb za rok 2008 udělované Evropskou sítí betonářských společností ECSN Beton, 2009, V.9, No.1, p : 5 figs., 3 tabs., 1 refs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; vydavatelství; kompozice architektonická; řešení interiérů; stavby historické; repliky; konstrukce nosné; konstrukce velkorozponové; konstrukce železobetonové; beton speciální; beton pohledový; beton bílý; jakost; tepelná akumulace; vodojemy věžové; vodojemy vyrovnávací; čerpací stanice; dominanty; řešení výtvarné; konstrukce monolitické; práce betonářské; budovy víceúčelové; budovy atriové; řešení objemové; řešení průčelí budov; konstrukční řešení Charakteristika oceněných betonových staveb: vítěze kategorie budovy - Paláce Gyldenal na náměstí Sehesteds v Oslu v Norsku, vodojemu u obce Sillogue poblíž irského Dublinu a Holandského Institutu obrazu a zvuku, oceněných čestným uznáním v kategorii budovy. MEDIČ, Berislav Arena Záhřeb Beton, 2009, V.9, No.1, p : 15 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby sportovní víceúčelové; stavby unikátní; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; řešení výtvarné; konstrukční řešení; suterén; tribuny stabilní; konstrukce železobetonové; konstrukce monolitické; sloupy; oblouky; konstrukce nosné; prefabrikáty; prefabrikace na staveništi; zastřešení; konstrukce ocelové; konstrukce zavěšené 12

13 Aréna Záhřeb je multifunkční městská hala, jež se stala jedním ze symbolů města na jedné z jeho hlavních os a nabízí obyvatelům širokou paletu různých sportovních, kulturních i společenských akcí. Skořepinový tvar konstrukce vychází z logiky konstrukce, která zastřešuje vnitřní prostor pomocí obloukových sloupů. V příspěvku jsou popsány - monolitická železobetonová konstrukce suterénu a tribun, konstrukce prefabrikovaných železobetonových sloupů, působících staticky jako zakřivené konzoly a zavěšená ocelová konstrukce střechy. Železobetonové konstrukce v německých městech v roce 1912 : Podle Beton und Eisen č.2/1912 str.41 a č.4/1912, str.79 Beton, 2009, V.9, No.1, p : 11 figs. - ISSN Klíčová slova: dějiny stavitelství; dějiny stavební techniky; konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; divadla; hlediště; balkony; kostely; sloupy; klenby Časopis Beton und Eisen ve 2. a 4. čísle časopisu z roku 1912 otiskl velmi zajímavé články o nových konstrukcích postavených ze železobetonu ve Frankfurtu nad Mohanem a ve Štrasburgu. NIJSEE, R. Znovupostavení Le Corbusierova pavilonu Poéme Electronique ze Světové výstavy v Bruselu 1958 Beton, 2009, V.9, No.1, p : 9 figs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: dějiny stavitelství; dějiny stavební techniky; pavilony výstavní; konstrukce prostorové; skořepiny se zápornou Gaussovou křivkou; hyperboloické paraboloidy; konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; prefabrikáty; konstrukce montované; konstrukce monolitické; konstrukce ocelové Le Corbusierova mytická stavba navržená pro Světovou výstavu 1958 v Bruselu byla první stavbou kombinující světlo a zvukovou show s architekturou. Po výstavě byla zbořena, ale přání postavit tento Pavilon stále žije. V roce 2006 byla vypracována studie, jak byl Pavilon postaven a jak by mohl být mnohem efektivněji postaven v současnosti. PUMPR, Václav - VÁVRA, Zdeněk - CHABR, Jaroslav Speciálně formulované rychlovazné materiály pro opravy stavebních konstrukcí v nepříznivých podmínkách Beton, 2009, V.9, No.1, p : 4 figs., 1 tabs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: konstrukce betonové; opravy renovační; sanace konstrukcí; sanační materiály; tuhnutí, doba; tvrdnutí, doba; vývoj; pojiva; minerály slínku; chemické složení Rozhodujícím kritériem pro volbu materiálu a technologického postupu při opravě betonových konstrukcí je často rychlost provedení opravy a doba, za kterou může být konstrukce opět provozně zatížena. Sanační materiály na bázi klasických rychlovazných cementů mají dlouhou dobu tuhnutí a tvrdnutí, zatížitelnost vodou v řádu hodin a mechanickým zatížením v řádu dnů. Snaha řešit problém urychlovači nevedla k žádoucímu cíli. Vývoj "rychlých" sanačních materiálů proto užívá pojiv na bázi směsí čistých slínkových minerálů portlandského typu, které jsou jednoznačně definovány chemickým a fázovým složením a umožňují za využití chemických aditiv nastavit požadovanou dobu tuhnutí relativně přesně. V článku je popsáno i použití uvedeného sanačního materiálu pro opravu stoky P v Praze. BRIATKA, Peter Optimalizácia prístupu k sanáciam priemyselných podláh Beton, 2009, V.9, No.1, p : 13 figs., 5 refs. - ISSN

14 Klíčová slova: podlahy průmyslové; podlahy uložené na terénu; vrstva podkladní; konstrukce betonové; beton vyztužený; vznik trhlin; spáry dilatační; poruchy, příčiny; sanace konstrukcí; kontrola jakosti Článek pojednává o typických nebo nejčastěji se vyskytujících poruchách průmyslových podlah, které nutí investora k jejich sanaci. Vypracované metodické kroky přístupu k sanacím představují určitý návod objasňující základní zásady takového obecně náročného procesu, jakým je sanace. Fotografický beton na fasádě Nemocnice sv. Marie v Hamburku : Podle Concrete Architecture Design Beton, 2009, V.9, No.1, p : 3 figs., 1 refs. - ISSN Klíčová slova: nemocnice; přístavby; fasády; řešení výtvarné; beton pohledový; beton barevný; umění výtvarné, uplatnění v architektuře; malířství; panely; technologie výroby Nemocnice sv. Marie je jedna z nejstarších a také nejuznávanějších nemocnic v Hamburku. Fasádu nové přístavby ke stávající budově tvoří železobetonové panely žlutavé barvy s grafickou úpravou povrchu známou pod označením "fotografický beton". Vhodný motiv k zobrazení se našel rychle vzhledem k patronce nemocnice - obrázek Madonna di Tempi od italského renesančního malíře a stavitele Rafaella Sanzio. Jeho technická realizace však vyžadovala velkou dávku znalostí, zkušeností a zručnosti. LÓPEZ, A. - TOBES, Juan M. - ZERBINO, R. - BARRAGÁN, Bryan E. Barevný samozhutnitelný beton - receptura a charakterizace Beton, 2009, V.9, No.1, p : 9 figs., 2 tabs., 22 refs. - ISSN Klíčová slova: beton samozhutnitelný (SCC); beton barevný; navrhování složení betonové směsi; barviva; zkoušky laboratorní; zkušební vzorky; malty; betonová směs; zpracovatelnost; vlastnosti povrchu; barevnost; formy Článek se zabývá vlivem pigmentů na vlastnosti čerstvého betonu a charakter povrchu barveného samozhutnitelného betonu. Použitá metoda pro návrh receptur je založena na složení malty a v práci jsou popsány případy záměsí malty a betonu s různými typy a velikostmi dávek pigmentů (žluť, červeň a čerň na bázi oxidů železa a uhelná čerň). Barva povrchu byla charakterizována u vzorků malty a SCC měřením hodnot trojbarevné souřadnice v chromatickém prostoru CIELab. Navíc jsou uvedeny i příklady povrchu vzorků malty a SCC odlitých ve formách z různých typů materiálů. NIEHOFF, Dirk - VOREL JR., Petr Definice vývoje pevnosti v tlaku u předpjatých vazníků v běžné výrobě Beton, 2009, V.9, No.1, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: prefabrikace ve výrobně; prefabrikáty; vazníky; konstrukce z předpjatého betonu; beton; tvrdnutí, doba; tvrdnutí, rychlost; pevnost v tlaku; zkušební metody; zkoušky ultrazvukem; rozdílné teploty; přesnost měření Jednou ze současných tendencí v oblasti betonářských technologií jsou stále se zvyšující hranice výsledných pevností betonů. V prefabrikaci hraje mnohem důležitější roli náběh, resp. nárůst potřebných pevností, zejména v případě předem předpjatých betonů a konečná pevnost hraje podružnou roli. Článek představuje jednu z moderních metod měření nárůstu pevnosti u betonových dílců vykazující velmi dobré výsledky. MARGOLDOVÁ, Jana Grafický beton Beton, 2009, V.9, No.1, p : 15 figs. - ISSN

15 Klíčová slova: beton pohledový; beton barevný; beton vymývaný; prefabrikáty; technologie výroby; umění výtvarné, uplatnění v architektuře; řešení výtvarné; řešení dekorativní Grafický beton je nová techologie úpravy betonových povrchů vhodná zejména pro prefabrikovanou technologii výstavby. Technologický postup byl vyvinut finskými architekty a je chráněn patentem. Technologie je založena na stejném principu jako známé a rozšířené vymývané betony. FAJMAN, Petr Postřehy o chování železobetonové konstrukce při požáru Beton, 2009, V.9, No.1, p : 15 figs., 2 tabs., 7 refs. - ISSN Klíčová slova: budovy halové; konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; konstrukce skeletové; sloupy; stropy vylehčené dutinami; zastřešení; konstrukce lehké; požární odolnost konstrukcí; požáry, hodnocení; poškození budov a staveb; deformace při zatížení; zatížení teplotou; posun od deformace; vznik trhlin; pevnost, pokles; zkoušky jakosti; zkušební vzorky; vývrty Chování konstrukcí při požáru je v současné době velmi diskutované téma. Celkové požární hodnocení konstrukce však závisí na více faktorech, především pak na typu materiálu a konstrukčním systému. Z tohoto důvodu je velmi poučné zjišťovat, co se stalo a k jakým událostem došlo při reálném požáru. V létě 2008 vypukl požár v seníku Agrostavu Jaroměř. Velikost požáru a rozsah zničení železobetonové konstrukce byl překvapující. V příspěvku je popsána konstrukce haly, rozsah jejího poškození a deformace, dále je proveden výpočet vodorovného posunu konce sloupu od zatížení teplotou při požáru, charakterizován vznik trhlin v betonu, uvedeny výsledky zkoušek degradace betonu sloupů a závěry s doporučením halu zbourat. WASSERBAUER, Richard - ZIGLER, Radek Biodegradace betonu půdními bakteriemi Beton, 2009, V.9, No.1, p : 4 figs., 9 refs. - ISSN Klíčová slova: beton; koroze, odolnost; odolnost proti mikroorganismům; koroze atmosférická; koroze biologická; bakterie; plísně; diagnostika staveb; zkoušky laboratorní; zkušební vzorky; kultivační metody; výsledky měření Beton je z biologického hlediska považován za velmi rezistentní materiál, jehož odolnost mohou ve specifických případech narušit pouze thianové bakterie. V poslední době se však ukazuje, že korozní působení těchto mikroorganismů se s výjimklou kanalizačních kolektorů přeceňovalo a že zvláště atmosférickou korozi urychluje řada běžných půdních mikrobů. Tyto mikroorganismy byly dosud považovány za členy specifického mikrobního společenství a jejich degradační aktivita vůči betonu nebyla brána v úvahu. Včasná a rychlá diagnostika jejich přítomnosti může proto zabránit větším škodám. DOMO.... 1/2009 VANĚK, Tomáš Opakující se zbytečné chyby na betonových a železobetonových podlahách DOMO, 2009, V.13, No.1, p : 3 figs., 5 refs. - ISSN Klíčová slova: podlahy průmyslové; podlahy uložené na terénu; vrstva podkladní; vrstvy nášlapné; konstrukce betonové; konstrukce železobetonové; poruchy, příčiny; projektová činnost; výpočty statické; zatížení nahodilé; vyztužení; spáry smršťovací; spáry dilatační; práce podlahářské; práce betonářské; jakost práce; opravy renovační; sanace konstrukcí 15

16 Hlavní chyby při navrhování, provádění a opravách betonových podlah: při navrhování podlahy - nedostatečný průzkum pod budoucí podlahou, návrh malé tloušťky desky, chybné stanovení nahodilého zatížení, malá pozornost výpočtu statických veličin v okolí spár a rohů, volba způsobu vyztužení, vyztužování sítěmi, kvalitní návrh povrchu podlahy; při provádění podlahy - návrh betonové směsi, kvalita ošetřování betonu, provádění smršťovacích spár a nášlapných vrstev; při užívání podlah; opravy betonových podlah a závěrečná doporučení. Domov.... 1/2009 VONDRÁKOVÁ, Alena Dům plný světla Domov, 2009, -, No.1, p : 17 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; členění; řešení průčelí budov; řešení barevné; denní osvětlení; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; architektura soudobá V okrajové čtvrti Brna - Modřicích - na první pohled zaujme rodinný dům, jehož architektonický styl nese výrazné rysy prvorepublikového funkcionalismu. Nezakryje je ani "líčidlo" v podobě pastelových barev na fasádě domu. Kromě jednoduché elegance nabízí množství světla, velkorysé prostorové řešení a těsné spojení s přírodou. ERA /2009 FORSTER, Stefan Revitalizace sídliště v německém Leinefelde ERA 21, 2009, V.9, No.1, p : 14 figs. - ISSN X Klíčová slova: budovy staré; budovy obytné vícepodlažní; konstrukce panelové; obytné komplexy; sídliště; revitalizace; redukce; přestavby budov; kompozice urbanistická; prostorové uspořádání; kompozice architektonická; řešení objemové; řešení průčelí budov; řešení barevné; půdorysné řešení; měřítko; estetické působení Sídliště východního Německa se potýkají s odchodem obyvatel, způsobeným malou atraktivitou. Účinným nástrojem k zabránění jejich zplanění se ukazuje být revitalizace, spočívající v redukci počtu podlaží a půdorysných ploch objektů a jednoduchém přidávání a ubírání architektonických objemů, vytvářející přátelské měřítko. Změněné estetice budov s hravými, výrazně předsazenými balkony odpovídá proměna interiéru - zvětšený formát oken prosvětlil byty, přesun instalačních šachet umožnil individuální řešení půdorysů. GLISSENAAR, Joost - VAN DER MOLEN, Klaas Krasiňského pavilon ve Varšavě ERA 21, 2009, V.9, No.1, p : 5 figs. - ISSN X Klíčová slova: budovy staré; budovy obytné vícepodlažní; konstrukce panelové; nástavby; ateliéry; přístavby; pavilony; prostory výstavní; terasy; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení průčelí budov; konstrukce prosklené; ochrana proti slunci Výstavní a společenský prostor vznikl přístavbou k bývalému ateliéru významného polského umělce v nejvyšším patře panelového domu. Obtížnější přístup je vyvážen unikátními prostorovými souvislostmi. V současnosti ja na střeše pavilonu dokončována projekční plocha, která spojí život pavilonu a města. 16

17 DREXLER, Petr - VRBATA, Ladislav - PIŠTĚK, Petr Nástavba malometrážních bytů na panelový dům v Hostivaři ERA 21, 2009, V.9, No.1, p : 7 figs. - ISSN X Klíčová slova: budovy staré; budovy obytné vícepodlažní; konstrukce panelové; rekonstrukce budov; nástavby; byty; kompozice architektonická; hmotové řešení; členění; řešení průčelí budov; řešení výtvarné; řešení barevné; půdorysné řešení; architektura soudobá Dvoupodlažní nástavba zůstává i po téměř pěti letech od dokončení nejlepším příkladem úpravy panelového domu v ČR. Nesnaží se charakter svého hostitele maskovat, ale plynule na něj navazuje. VESELÁ, Markéta Rekonstrukce a nástavba panelového domu v Brně-Bystrci ERA 21, 2009, V.9, No.1, p : 10 figs. - ISSN X Klíčová slova: budovy staré; budovy obytné vícepodlažní; konstrukce panelové; přestavby budov; nástavby; vestavby; byty; kompozice architektonická; hmotové řešení; arkýře; řešení průčelí budov; členění; řešení barevné; půdorysné řešení; konstrukční řešení; architektura soudobá Skupina čtyřpodlažních panelových domů je postupně upravována třípodlažními nástavbami. První dokončená dvojice projektů ukazuje možnosti kompromisu architektonického výrazu, developerských nároků a místních regulativů. LÁBUS, Ladislav - MAREŠ, David - PRÁŠILOVÁ, Dagmar Barevnost panelových domů na sídlišti Bohnice ERA 21, 2009, V.9, No.1, p : 4 figs. - ISSN X Klíčová slova: budovy staré; obytné komplexy; sídliště; konstrukce panelové; velkodomy; rekonstrukce budov; zateplování dodatečné; řešení průčelí budov; řešení barevné; řešení výtvarné; estetické působení Panelové domy jsou reflexí doby svého vzniku a odrazem části naší společné zkušenosti. Jejich estetická proměna zde není jen výtvarnou prací s abstraktní plochou, ale vychází z fyzické podstaty stavby. PLESKOT, Josef Regenerace panelového sídliště Komenského náměstí v Litomyšli ERA 21, 2009, V.9, No.1, p : 14 figs. - ISSN X Klíčová slova: městské centrum; budovy staré; budovy obytné vícepodlažní; konstrukce panelové; obytné komplexy; sídliště; regenerace; řešení dopravy; rekonstrukce budov; koncepce ozelenění; kompozice urbanistická; prostorové uspořádání; kompozice architektonická; pohoda prostředí Cílem úprav je integrace sídlišťní zástavby do historického jádra města, a to pomocí obnovení ideálu moderního města založeného na přítomnosti kvalitní zeleně, obohacující také jeho historický protějšek. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je především úprava vzájemných komunikačních vztahů. 17

18 TEMELOVÁ, Jana - NOVÁK, Jakub - OUŘEDNÍČEK, Martin - PULDOVÁ, Petra Budou česká sídliště místy bydlení chudých? ERA 21, 2009, V.9, No.1, p : 3 figs., 3 refs. - ISSN X Klíčová slova: Česká republika; obytné komplexy; budovy staré; budovy obytné vícepodlažní; konstrukce panelové; sídliště; vývojové tendence; bydlení; obyvatelstvo, struktura; struktura věková; sociální skupiny; nezaměstnanost; obyvatelstvo nepracující; krajina městská; chátrání krajiny Článek představuje tři možné scénáře budoucího vývoje sídlišť v České republice a upozorňuje na rizika sociální degradace v některých sídlištních lokalitách. Rostoucí etnická diverzifikace, demografické stárnutí populace, úpadek veřejných prostor a malá zodpovědnost místních vlád představují hlavní zdroj problémů v budoucím vývoji našich sídlišť. Eurostav /2008 HUSÁK, Vladimír Obnova priemyselných pamiatok? Eurostav, 2008, V.14, No.12, p : 12 figs. - ISSN Klíčová slova: architektonické dědictví; stavby historické; stavby průmyslové; výrobní objekty; technické památky; kulturní památky; využití architektonických památek; konverze; památková péče; rekonstrukce budov; stavby kulturní; budovy obytné Funkční přeměna staveb - konverze, je stejně tak starým tématem jako samo stavění. Stará výrobní budova řemeslnického nebo průmyslového původu představovala téměř vždy potenciál ekonomického a kulturního vkladu předcházejících generací. Aktuálnost a naléhavost tématu nového využití a zhodnocení budov vyplývá z rozsahu opuštěného fondu průmyslového dědictví. Jeho významnou část tvoří průmyslové památky, většinou však hodnotově nerozpoznatelné a de jure nechráněné. ŠULCOVÁ, Jana Industriál z pohľadu pamiatkového úradu Slovenskej republiky Eurostav, 2008, V.14, No.12, p : 6 figs., 3 refs. - ISSN Klíčová slova: architektonické dědictví; stavby historické; stavby průmyslové; výrobní objekty; technické památky; poškození památek; ohrožené památky; demolice; památková péče; konverze; rekonstrukce budov; využití architektonických památek Odborné posuzování památkových hodnot historického industriálu, vnímání estetických a architektonických hodnot historických výrobních staveb veřejností; problematika bourání starých industriálních staveb; úloha obcí jako majitelů historických výrobních staveb podle Památkového zákona; využití industriálních staveb a ochrana kulturního dědictví. GREGOROVÁ, Jana Kde končia hranice extrému pri ochrane dedičstva? Eurostav, 2008, V.14, No.12, p : 17 figs. - ISSN Klíčová slova: architektonické dědictví; stavby historické; památková péče; umělecká hodnota; poškození památek; ohrožené památky; rekonstrukce budov; restaurace budov; památková obnova; využití architektonických památek 18

19 Ve společnosti, ve které se mění základní hodnoty, se mění i vnímání hodnoty kulturního dědictví. Už tento fakt představuje oproti nedávné minulosti extrém. Reakcí na něj může být uplatnění větší nebo menší piety, se kterou zachované dědictví obnovujeme, snaha zastavení přirozeného zániku existujícího (problém obnovy ruin) anebo dilema jedince, který se po přemístění do nového kulturního kontextu vypořádává s hrozbou kulturního vykořenění. Všechno je věc kontinuity a tradice. Po čtyřiceti letech pomalé degradace kulturní identity národa se opět vynořuje potřeba obnovy ohroženého dědictví, jeho úbytek je však tak veliký, že se běžně uplatňují extrémní požadavky na jeho zachování. Příklady extrémů: extrém, který se na první pohled jeví jako kompromis - vážným nedostatkem při obnově kostela sv. Anny v Praze je ohrožení unikátního gotického krovu ze 14. století změnou mikroklimatu; extrémy vyplývající z různých postojů k ochraně fyzického originálu - způsob prezentace za války poničeného kostela císaře Wilhelma v Berlíně konsolidací torza a jeho kontrastu s novotvarem, rekonstrukce a dostavba ruin kostela Frauenkirche v Drážďanech; extrémy vyplývající z nového využití původního objektu - rekonstrukce a zvednutí fasády Las Arenas v Barceloně, původně sloužící pro býčí zápasy, pro multifunkční využití (restaurace, konferenční sály, kina, kanceláře a plovárna s příslušenstvím), adaptace původně výrobního objektu Caixa Forum v Madridu pro společensko kulturní využití; extrém vyplývajíc z preference současných estetických principů - Ministerstvo kultury a komunikací v Paříži. KYJOVSKÁ, Viktória Ruina - doklad pominuteľnosti alebo šanca pre fantáziu? Eurostav, 2008, V.14, No.12, p : 16 figs. - ISSN Klíčová slova: dějiny stavitelství; dějiny architektury; architektonické dědictví; stavby historické; poškození památek; ruiny; zříceniny; památková péče; konzervace budov; opravy renovační; využití architektonických památek Ruiny historických staveb jako studnice poznání historie našich předků; prezentace zanikajícího - inspirační zdroj fantazie; aktuální trendy v prezentaci ruiny, ruina jako součást živé složky urbanistické struktury, ruina v umělé krajině jako samostatný objekt; virtuální realita in situ - TimeFrame, TimeScope, TimeLine - virtuální relita v muzeu; ruina jakoby vrostla do přírodní složky a není součástí umělé krajiny; staré versus nové. MAKÝŠ, Oto Technológia sanácie múriv a medzinárodné metodické odporúčania Eurostav, 2008, V.14, No.12, p : 5 figs., 9 refs. - ISSN Klíčová slova: Architektonické dědictví; stavby historické; konstrukce zděné; konstrukce z přírodního kamene; konstrukce smíšené; památková péče; rekonstrukce budov; restaurace budov; sanace konstrukcí; technologický postup; metodické pokyny Sanační zásahy do struktury zdiva historických staveb, sanační technologie, technologie oprav, stručná realizační doporučení; reflexe v mezinárodních dokumentech, rozbory vybraných mezinárodních dokumentů. ČEREŠŇOVÁ, Zuzana Bezbariérové úpravy historických objektov Eurostav, 2008, V.14, No.12, p : 9 figs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: architektonické dědictví; stavby historické; města; historické jádro; kulturní památky; památková péče; památková obnova; úpravy bezbariérové; chodníky; rampy pro pěší; výtahy osobní Zajišťování bezbariérového přístupu v historických centrech měst a historických památek a monumentů na vyvýšeninách; příklad zpřístupnění historického monumentu na vyvýšenině - výtah 19

20 na Athénskou Akropoli, zpřístupnění Děvínského hradu na Slovensku, budovy Reduty v Brně a kostela sv. Štefana ve Stupavě. TRNKUSOVÁ, Martina - SKOČEK, Ilja Rekonštrukcia objektu Albrecht, Bratislava Eurostav, 2008, V.14, No.12, p : 11 figs. - ISSN Klíčová slova: architektonické dědictví; stavby historické; restaurace; střediska společenská; rekonstrukce budov; památková péče; restaurace budov; hotely; kompozice architektonická; kompozice prostorová; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; konstrukční řešení Objekt s názvem Albrecht z 20.let minulého století nacházející se v bratislavské lukrativní lokalitě na Starém Městě změnil svůj vnější vzhled a hlavně vnitřní náplň. Díky současnému majiteli a architektům se z něho stal pětihvězdičkový pohodlný a luxusní "boutique hotel spa". Poskytuje ubytování v dvanácti nadstandardně zařízených pokojích, které vycházejí z původní dispozice historické budovy, proto ani jeden z nich není stejný. TRNKUSOVÁ, Martina - STRUHAŘ, Jozef Prístavba hotela Tatra v Bratislave Eurostav, 2008, V.14, No.12, p : 7 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy staré; hotely; přístavby; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; členění; řešení průčelí budov; struktura materiálová; řešení barevné; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Bratislavský hotel Tatra, postavený před téměř osmdesáti lety, má svoje současné dvojče nacházející se hned vedle původní budovy. Nová část objektu hotelu je totiž jakoby pokračováním nebo zrcadlovým obrazem té původní, a to nejen řešením fasády, ale i výškou a členěním. MASÁR, Ivan Rekonštrukcia bratislavského hradu Eurostav, 2008, V.14, No.12, p : 6 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; hrady; stavební vývoj; 15. až 16. století; 17. až 18. století; škody způsobené požárem; poškození památek; památková péče; rekonstrukce budov; paláce; využití architektonických památek; průzkum stavebně historický; obnova památek; kompozice architektonická Stručná informace o historii bratislavského hradu do jeho katastrofálního požáru v roce 1811; první koncepce obnovy hradu z 50. let minulého století, obsahující jeho fyzickou záchranu; původní záměry a změny funkčního využití hradu; příprava a postup obnovy hradu po roce 2000; funkční využití paláce po rekonstrukcích a v současnosti prováděné průzkumné a stavební práce. TRNKUSOVÁ, Martina - SEDLÁR, Viliam Ôsmý mlyn na Vydrici - Klepáč Eurostav, 2008, V.14, No.12, p : 10 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; architektonické dědictví; mlýny obilí; stavební vývoj; obytné domy nízkopodlažní; poškození památek; památková péče; rekonstrukce budov; konstrukční řešení; využití architektonických památek; ubytovny rekreační; kompozice architektonická; půdorysné řešení; funkční řešení 20

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 0 9. ASB (Č), 2008, č. 11, 2009, č. 1 speciál, č.

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 0 9. ASB (Č), 2008, č. 11, 2009, č. 1 speciál, č. SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) O B S A H č e r v e n 2 0 0 9 Název periodika počet záznamů strana ARCH, 2009, č. 3 8 3 Architekt, 2009, č. 3 7 4 ASB (Č), 2008,

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) ú n o r 2 0 0 9

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) ú n o r 2 0 0 9 O B S A H SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) ú n o r 2 0 0 9 Název periodika počet záznamů strana ARCH, 2008, č. 78, 9 10 3 Architekt, 2008, č. 89 5 5 ASB (Č), 2008,

Více

ú n o r 2 0 1 0 O B S A H SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory)

ú n o r 2 0 1 0 O B S A H SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) O B S A H ú n o r 2 0 1 0 Název periodika počet záznamů strana ARCH, 2009, č. 7 8, 9, 12, 1-2 28 3 Architekt, 2010, č. 1 11 9 ASB

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) d u b e n 2 0 0 9

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) d u b e n 2 0 0 9 O B S A H SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) d u b e n 2 0 0 9 Název periodika počet záznamů strana Architekt, 2009, č. 2 10 3 ASB (Č), 2009, č. 1-2 7 5 ASB (S), 2009,

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) s r p e n 2 0 0 8

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) s r p e n 2 0 0 8 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) O B S A H s r p e n 2 0 0 8 Název periodika počet záznamů strana ARCH, 2008, č. 4 8 3 Architekt, 2008, č. 4 4 5 Beton, 2008, č. 4

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) k v ě t e n 2 0 0 8

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) k v ě t e n 2 0 0 8 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) O B S A H k v ě t e n 2 0 0 8 Název periodika počet záznamů strana Architekt, 2008, č. 3 3 3 DEKTIME, 2008, č. 2 3 4 Development

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2 O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana Architekt, 2012, č. 3, 4 19 3 ASB (Č), 2012, č. 4 4 8 Beton TKS,

Více

ř í j e n 2 0 0 7 O B S A H SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) ARCH, 2007, č. 7-8 3 Architekt, 2007, č.

ř í j e n 2 0 0 7 O B S A H SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) ARCH, 2007, č. 7-8 3 Architekt, 2007, č. SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) O B S A H ř í j e n 2 0 0 7 Název periodika počet záznamů strana ARCH, 2007, č. 7-8 3 Architekt, 2007, č. 9 ASB (Č), 2007, č. 6 ASB

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, středisko vzdělávání a informací, Sokolská 15, 120 00 Praha 2

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, středisko vzdělávání a informací, Sokolská 15, 120 00 Praha 2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) z á ř í 2 0 1 2 O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana Beton TKS, 2012, č. 5 15 3 DEKTIME, 2012, č. 3, 4 7 7 Geotechnika,

Více

Název časopisu Číslo Strana

Název časopisu Číslo Strana SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) b ř e z e n 2 0 1 5 OBSAH Název časopisu Číslo Strana Beton TKS 1/2015 3 Český instalatér 1/2015 7 Domov 1/2015 8 ELEKTRO 12/2014

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) d u b e n 2 0 1 1

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) d u b e n 2 0 1 1 O B S A H SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) d u b e n 2 0 1 1 Název periodika počet záznamů strana Bydlení, 2011, č. 2 1 3 Elektro, 2010, č. 3 3 3 ENERGIE 21, 2010,

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) s r p e n 2 0 1 2

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) s r p e n 2 0 1 2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) s r p e n 2 0 1 2 O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana ARCH, 2012, č. 7-8 6 3 Bazén a sauna, 2012, č. 6 5 4 Domov, 2012,

Více

YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu. pro mladé a začínající architekty KATALOG

YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu. pro mladé a začínající architekty KATALOG YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu pro mladé a začínající architekty KATALOG O soutěži Schopnost měnit kulturu společnosti a posouvat ji kupředu je s mládím spojována obecně. A mladí architekti

Více

02/12 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR

02/12 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR 2012 MK ČR E 17014 02/12 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů

Více

stavby pro kulturu a osvětu časopis Stavba roku 2011 druhé kolo obnova Jurkovičovy vily osobnost stavitelství: František Klokner 08/11

stavby pro kulturu a osvětu časopis Stavba roku 2011 druhé kolo obnova Jurkovičovy vily osobnost stavitelství: František Klokner 08/11 2011 MK ČR E 17014 08/11 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) d u b e n 2 0 1 2

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) d u b e n 2 0 1 2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) d u b e n 2 0 1 2 O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana ASB (Č), 2012, č. 3, mimoř. č. 10 3 DEKTIME, 2011, č. 4 4 6 Materiály

Více

1/2009 O BČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY

1/2009 O BČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY 1/2009 O BČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 e-mail: svcement@svcement.cz www.svcement.cz 56/ G RAFICKÝ B E T O N A

Více

HOTEL CONTINENTAL. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění. Bakalářská diplomová práce. Vypracovala: Ing. arch.

HOTEL CONTINENTAL. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění. Bakalářská diplomová práce. Vypracovala: Ing. arch. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění HOTEL CONTINENTAL Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Ing. arch. Petra Gajdová Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. Brno 2008 Prohlašuji,

Více

3/2013. SANACE A REKONSTRUKCE panelová sídliště

3/2013. SANACE A REKONSTRUKCE panelová sídliště 3/2013 SANACE A REKONSTRUKCE panelová sídliště SPOLEČNOSTI A SVAZY PODPORUJÍCÍ ČASOPIS CO NAJDETE V TOMTO ČÍSLE SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811

Více

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi.

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi. 2009 MK ČR E 17014 02/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY VILY 1 Vila Tomáše Bati 2 Vila Jana Antonína Bati 3 Vila MUDr. Bohuslava Alberta 4 Vila arch. Vladimíra Karfíka 5 Vila ředitele Hugo Vavrečky 6 Vila ředitele Josefa Hlavničky 7 Vila ředitele Dominika Čipery

Více

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27 03/ 2008 JOURNAL L A F A R G E C E M E N T PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13 BETON NA VLNÁCH str. 24 27 obsah aktuality Lafarge aktuálně 1 3 téma Snižování hlukové zátěže pokračuje 4 6 technologie Pohledový

Více

Známá neznámá. Jihočeská architektura 20. století. Autorky výstavy: Jana Štorková a Eva Zuzáková

Známá neznámá. Jihočeská architektura 20. století. Autorky výstavy: Jana Štorková a Eva Zuzáková Známá neznámá Jihočeská architektura 20. století Architektura 2. poloviny 19. století, zejména v městském prostředí, je odrazem určité tvůrčí krize a neschopnosti překročit tradiční pojetí staveb jak v

Více

DAŠICKÁ 1 KDO CHCE BYDLET, MUSÍ PŘILOŽIT RUKU K DÍLU. (Deník Zář, 26. října 1984)

DAŠICKÁ 1 KDO CHCE BYDLET, MUSÍ PŘILOŽIT RUKU K DÍLU. (Deník Zář, 26. října 1984) DAŠICKÁ SÍDLIŠTĚ KDO CHCE BYDLET, MUSÍ PŘILOŽIT RUKU K DÍLU. (Deník Zář, 6. října 984) INFO Lokalita Severně od ulice Dašické, mezi ulicemi Na Drážce a Spojilská Původní název: Na Slovanech, Familie, Vystrkov

Více

ARCHINEWS. Město pro současnou společnost. Rozhovor s Michelem Rojkindem

ARCHINEWS. Město pro současnou společnost. Rozhovor s Michelem Rojkindem ARCHINEWS 2 2010 Město pro současnou společnost. Rozhovor s Michelem Rojkindem ArchiCAD 14: první integrátor BIM na českém trhu Pěší zóna v Chebu příběh doby a místa Poctivé řemeslo, slušnost, pokora a

Více

Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR

Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR Tvář venkova Tvář venkova Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR ISBN 978-80-254-8685-6 Úvod Svět jako vesnice.

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

1/2010 POZEMNÍ STAVBY

1/2010 POZEMNÍ STAVBY 1/2010 POZEMNÍ STAVBY SPOLEČNOSTI A SVAZY PODPORUJÍCÍ ČASOPIS CO NAJDETE V TOMTO ČÍSLE SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 e-mail: svcement@svcement.cz

Více

SENIOR LIVING. ledax. 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové. III. ročníku konference

SENIOR LIVING. ledax. 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové. III. ročníku konference ledax S B O R N Í K III. ročníku konference SENIOR LIVING 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové Pod záštitou: RNDr. Petra Nečase, místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Ing. Pavla Bradíka, hejtmana

Více

C.3 Bydlení. C.3.1 Charakteristika. C.3.2 Stav a trendy vývoje

C.3 Bydlení. C.3.1 Charakteristika. C.3.2 Stav a trendy vývoje C.3 Bydlení C.3.1 Charakteristika Bydlení plní základní potřebu lidské společnosti při uspokojování životních potřeb člověka při regeneraci a reprodukci lidských sil. Bydlení uspokojuje nároky fyziologické,

Více