SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) b ř e z e n

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) b ř e z e n 2 0 0 9"

Transkript

1 O B S A H SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) b ř e z e n Název periodika počet záznamů strana ARCH, 2009, č Architekt, 2008, č. 12, 2009 č ASB (Č), 2008, č ASB (S), 2008, č Beton, 2009, č DOMO, 2009, č Domov, 2009, č ERA 21, 2009, č Eurostav, 2008, č HOME, 2008, č Projekt, 2008, č Průzkumy památek, 2008, č Silniční obzor, 2009, č SOVAK, 2008, č. 12, 2009, č Stavební obzor, 2009, č Stavitel, 2008, č. 12, 2009, č Uhlí, rudy, geologický průzkum, 2008, č. 12, 2009, č Vodní hospodářství, 2008, č. 12, 2009, č Zakládání, 2008, č Zlatý řez, 2008, č Sborník konference "Regenerace panelové výstavby Sborník příspěvků 10. mez. sympozia Mosty

2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) Signální informace zpracovává Informační centrum ČKAIT z odborných stavebních časopisů českých a slovenských a z časopisů příbuzných oborů; z ročenek a sborníků z odborných konferencí a seminářů. Formou bibliografických záznamů jsou sledovány odborné statě, články a příspěvky, informující o nových poznatcích, technologiích či výrobcích ve stavební teorii a praxi. Bibliografický záznam obsahuje údaje: jméno autora název článku (příspěvku) bibliografický popis (je uváděn v normalizované podobě: název periodika nebo sborníku, ročník, číslo periodika, čísla stránek, počet vyobrazení, číslo ISSN mezinárodně přidělovaný kód časopisu) klíčová slova (základní slovní hesla řízeného slovníku příslušné počítačové databáze) anotace (stručná charakteristika obsahu článku) Signální informace jsou zpřístupňovány v měsíčních dávkách. Měsíční dávka obsahuje bibliografické záznamy z odborných časopisů, které obdrželo IC ČKAIT v průběhu předcházejícího měsíce. Členové ČKAIT si mohou podle vlastního výběru následně objednat xerokopie článků, které je zajímají. V IC ČKAIT lze rovněž zadat zpracování r e š e r š e na zvolené téma (výběr bibliografických záznamů podle zadaných klíčových slov). Cenové podmínky: Roční předplatné signálních informací pro AO činí 400 Kč + poštovné. Zhotovení xerokopií článků bude účtováno v ceně výrobních nákladů, tj. 0,80 Kč jednostranná kopie A4; 1,20 oboustranná kopie A4 + poštovné. Příslušné částky za poskytované informační materiály a služby se zaznamenávají během roku na osobní konta jednotlivých členů komory a předepisují se k úhradě hromadně jednou ročně. 2

3 ARCH.... 1/2009 BUIJS-VÍTKOVÁ, Táňa Centrum vied o živej prírode, Univerzita Groningen : Rudy Uytenhaak Architectenbureau b.v. ARCH, 2009, V.14, No.1, p : 11 figs. - ISSN Klíčová slova: Nizozemí; budovy nové; univerzity; výzkumná zařízení; kompozice urbanistická; prostorové uspořádání; vztahy vizuální; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení výtvarné; měřítko; řešení průčelí budov; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Mimikry je nové sídlo Centra věd o živé přírodě groningské univerzity. V souladu s územním plánem se uskutečňuje postupná transformace technokratického univerzitního areálu na okraji města na klasický univerzitní kampus amerického typu. Mimikry dává odpověď na vztah mezi tvarem a kontextem, budovou a kampusem, uživateli a prostorem pro jejich spolupráci. Projekt reprezentuje interakci, dynamiku a flexibilitu. Budova svou siluetou připomíná vztyčeného ještěra. Dynamické zešikmené tvary způsobují, že části této obrovské stavby se ztrácejí v perspektivě. Průhledy akcentují prostor místo masy a člověk tak vnímá spíše okolí. NOVOMESTSKÁ, Katarína T. Atóm, Pendle, Velká Británia: Meacock a Novomestská ARCH, 2009, V.14, No.1, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: rozhledny; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení výtvarné; tělesa prostorová; elipsoid; konstrukční řešení; skořepiny; architektura soudobá Atom byl navržen pro otevřenou mezinárodní soutěž organizovanou RIBA pod názvem Panopticons, která nabízela výběr 4 různých lokalit, každou z nich s fascinujícím výhledem. Panopticon jako struktura, prostor nebo přístroj měl poskytnout široký nebo panoramatický pohled do okolní krajiny, v tomto případě na Wycoller Country Park v Pendle ve Velké Británii. K získání tvaru objektu se autoři inspirovali částicí hmoty - atomem s jádrem a více otvory. Jádro nahradila koule s vysoce leštěným povrchem umístěná ve středu Atomu, která přes otvory odráží sluneční paprsky. Otvory v uzavřené elipsoidní formě vytvářejí pomyslná okna, jimiž je možné pozorovat okolní svět, který je zároveň přenášen dovnitř Atomu prostřednictvím odrazů na kulovém zrcadle. MARKO, Igor Northala Fields Park, Londýn-Ealing : Form Associates ARCH, 2009, V.14, No.1, p : 5 figs. - ISSN Klíčová slova: Velká Británie; města hlavní; okraje města; plochy zeleně ve městech; parky; zařízení rekreační; zařízení sportovní; stavební odpad; recyklace; využití odpadu; ekologie; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; architektura soudobá Northala Fields Park je projekt nového městského parku v severozápadní čtvrti Londýna. Park je přímo napojený na integrovanou síť větších a menších zelených prostorů. Spojuje více okrajových městských částí a hned po dokončení se stal úspěšným plnohodnotným místem pro volný čas, rekreaci a sport. Proces jeho realizace je zajímavým příkladem inovativního a výjimečného projektu 3

4 tohoto druhu. Tvarování parku bylo plně podmíněno využitím maximální plochy pro uložení recyklovaného stavebního odpadu. Dramatické prostorové tvarování sestávající ze čtyř různě velikých terénních kuželů dává parku unikátní vzhled. NETÍK, Rudolf Léčiva a Zentiva, Praha : Netík - Ranný ARCH, 2009, V.14, No.1, p : 11 figs. - ISSN Klíčová slova: výrobny léčiv; budovy nové; rekonstrukce budov; dostavby; administrativní budovy; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; proporce; monumentálnost; řešení průčelí budov; členění; průhlednost; půdorysné řešení; půdorys, tvar; architektura soudobá Urbanistické a architektonické řešení administrativních budov v areálu výrobny léčiv - nové s půdorysem ve tvaru elipsy a rekonstrukce s dostavbou objektu se dvěma trakty kanceláří propojených komunikační a servisní střední částí. KRAMÁRIKOVÁ, Janka Stredná škola Barclay, Stevenage - Veľká Británia : Rosenberg - Yorke ARCH, 2009, V.14, No.1, p : 5 figs. - ISSN Klíčová slova: Velká Británie; architektonické dědictví; funkcionalismus; školy střední; budovy dvoupodlažní; typologie budov a staveb; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení průčelí budov; denní osvětlení; půdorysné řešení; funkční řešení; konstrukční řešení; konstrukce smíšené; prefabrikace Architektonické a konstrukční řešení střední školy Barclay v Stevenage navržená a postavená v druhé polovině čtyřicátých let 20. století v době modernizace britského vzdělávacího systému. BOHÁČOVÁ, Katka IDO HP, Bratislava : Citovický - Candráková ARCH, 2009, V.14, No.1, p : 10 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; administrativní budovy; budovy s rozdílnou podlažností; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; válec; řešení průčelí budov; průhlednost; půdorysné řešení; půdorys, tvar; funkční řešení; architektura soudobá Urbanistické a architektonické řešení administrativního centra ve tvaru dvou nestejně vysokých válců na podnožích propojených malým hranolem spojovacího krčku. BOČKOVÁ, Andrea Bytový dom Smrek, Štrbské Pleso : Office 110 architekti ARCH, 2009, V.14, No.1, p : 10 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy obytné vícepodlažní; umístění budov; velehory; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; proporce; členění; řešení průčelí budov; řešení barevné; půdorysné řešení; řešení interiérů; architektura soudobá Proporce a hmota bytového domu rozčleněná na dva nestejně vysoké šikmo seříznuté objemy působí jako přirozená součást horské krajiny. Tvarováním i barevností koresponduje s reliefem Tater, který vodní toky a horské ledovce analogicky rozdělily na více skalnatých hřbetů. 4

5 MORAVČÍK, Štefan Motoshop, Banská Bystrica : Dupej - Šimončík ARCH, 2009, V.14, No.1, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy halové; budovy dvoupodlažní; prodejny specializované; opravny; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; řešení objemové; řešení průčelí budov; řešení barevné; průhlednost; kontrast; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Urbanistické a architektonické řešení areálu prodejny se servisním zázemím motocentra, zabývajícího se prodejem motorek, čtyřkolek a souvisejícího příslušenství, na severním okraji města v zanedbaném území. Architekt /2008 ŠTĚPÁN, Marek Jan - JANATA, Michal - VERNER, Martin Kostel sv. Ducha, Ostrava-Zábřeh : Top realizace Architekt, 2008, V.54, No.12, p : 21 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; stavby církevní; kostely; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; řešení objemové; měřítko; půdorysné řešení; půdorys, tvar; elipsa; věže; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; řešení interiérů; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné; světlo a stín; estetické působení; architektura soudobá Autorská charakteristika urbanistického, architektonického a koncepčního řešení interiéru kostela, stavebního a technologického řešení: zásadním prvkem urbanistického řešení je vytýčení vyvýšeného čtvercového plata - sakrálního okrsku, vlastní kostel má půdorys ve tvaru elipsy - bipolárního útvaru se dvěma ohnisky; rozhovor s architektem Markem Janem Štěpánem o současné české sakrální architektuře; rozhovor s farářem kostela sv. Ducha Vítězslavem Řehulkou; o spékání skel pro kostel s uměleckým sklářem Petrem Hoplíčkem; recenze Michala Janaty architektonického řešení kostela sv. Ducha. RECHLÍK, Karel Cesty a křižovatky českých moderních kostelů Architekt, 2008, V.54, No.12, p : 6 figs., 8 refs. - ISSN Klíčová slova: dějiny architektury; Česká republika; 20. století; stavby církevní; kostely; kaple; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; architektura soudobá Počátky naší moderní sakrální architektury spojené se vznikem Československa v roce nový kostel pro Prahu-Vinohrady podle návrhu Josipa Plečnika z roku 1928, Husův sbor z roku 1926 od architekta Jana Víška v Brně, Ambrožův sbor v Hradci Králové od Josefa Gočára, katolický kostel sv. Václava v Praze-Vršovicích od téhož autora, úprava kostela v Jedovnici na Moravě; ojedinělé sakrální novostavby z období "pražského jara" - kostel sv. Josefa v malé moravské vesnici Senetářov od brněnského výtvarníka Ludvíka Kolka a kostel sv. Mikuláše v Tiché u Frenštátu, jehož autorem je architekt Lubomír Šlapeta; kostely devadesátých let se silně kolísající architektonickou kvalitou - kaple na vesnici, městské kostely a komunitní centra, nové poutní a klášterní kostely; nejnovější příklady a projekty. ŠTĚPÁN, Marek Jan Kostel sv. Ducha, Šumná Architekt, 2008, V.54, No.12, p : 10 figs. - ISSN

6 Klíčová slova: budovy nové; stavby církevní; kostely; sídla venkovská; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; proporce; členění; řešení průčelí budov; architektura soudobá Prostá architektonická forma venkovského nevelkého kostela v geometrických liniích, která je vystavěna na striktní proporční osnově vycházející z vepsaného kruhu jak v půdorysu, tak v řezech. KUBA, Ladislav - PILAŘ, Tomáš Kaple sv. Antonína, Černá u Měřína Architekt, 2008, V.54, No.12, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; stavby církevní; kaple; sídla venkovská; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; struktura materiálová; půdorysné řešení; půdorys, tvar; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné; dřevostavby; architektura soudobá Kaple na návsi obce, jejíž tvar symbolizuje dřevěnou loď mírně zvednutou nad terénem a odstavenou na břehu potoka. Prkenný povrch stavby je akcentován několika masivními kovovými prvky z černé oceli - vstupními dveřmi, rampou, oknem s okenicí a úchytem zvonu. SOUKUP, Jan Kaple Smíření : Dálniční kaple, D5, Šlovice Architekt, 2008, V.54, No.12, p : 2 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; stavby církevní; kaple; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; hmoty věžové; monumentálnost; řešení průčelí budov; kříže; řešení interiérů; řešení barevné; konstrukce železobetonové; rámy; architektura soudobá Stavba kaple, která je asociací božích muk, je postavena v duchu současné architektury. Má jednoduchý tvar tvořený dvanáct metrů vysokým rámem, jenž uvnitř skrývá menší prosklenou kapli. V rámu je na obou stranách vyříznut tvar kříže, jenž má být v noci podsvícen. ZUMTHOR, Peter - NETZ, Dina - SCHIEFER, Thomas - GALILEE, Beatrice Kaple Bruder Klaus : Wachendorf, Eifel Architekt, 2008, V.54, No.12, p : 11 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; stavby církevní; kaple; stavby unikátní; kompozice urbanistická; dominanty; kompozice architektonická; hmoty věžové; monumentálnost; struktura materiálová; řešení interiérů; světlo a stín; řešení výtvarné; řešení barevné; architektura soudobá Stavbu kaple, věnované sv. Nikolausovi z Fláje, nazývaného Bruder Claus, zadala rolnická rodina - manželé Hermann-Josef a Trudel Scheidtweilerovi, kteří za podpory přátel a místních řemeslníků stavbu z velké části sami realizovali na vlastním poli nad vesnicí Wachendorf. Vnitřní prostor kaple byl postaven ze 112 kmenů, vztyčených do stanové konstrukce, která plnila funkci ztraceného bednění. Kolem tohoto dřevěného stanu vzniklo postupně během 24 měsíců obvodové zdivo kaple z vrstev dusaného betonu - každý měsíc udusali místní sedláci jednu vrstvu betonu o výšce padesát centimetrů. Na podzim 2006 po dobu tří týdnů byl uvnitř udržován stálý oheň, jímž bylo dřevo bednění vypalováno. Oheň kmeny opálil, vysušil a oddělil od betonu a zbytky kmenů byly odstraněny. Vznikla tak unikátní samonosná konstrukce a v místě, kde se kmeny sbíhaly, vzniklo okno, vpouštějící dovnitř světlo i déšť. Autor jedinečnéhho uměleckého architektonického díla, architekt Zumthor, vytvořil nejen koncepci, ale i způsob provedení stavby. 6

7 FANTA, Bohumil - HALÍK, Pavel Kolumbarium : Horní Počáply Architekt, 2008, V.54, No.12, p : 14 figs. - ISSN Klíčová slova: hřbitovy; budovy nové; budovy přízemní; kolumbaria; kompozice architektonická; hmotové řešení; proporce; řešení průčelí budov; struktura materiálová; řešení barevné; členění; řešení interiérů; světlo a stín; architektura soudobá Autorská charakteristika a recenze architektonického řešení nového kolumbaria geometrických tvarů obloženého světlým, svítívým, jemně žilkovaným carrarským mramorem. BUREŠ, Zdeněk Typologie bohoslužebných prostorů Architekt, 2008, V.54, No.12, p : 2 figs., 6 refs. - ISSN Klíčová slova: dějiny architektury; stavby kultovní; stavby církevní; synagogy; kostely; mešity; typologie budov a staveb; funkční typologie budov a staveb Typologie synagog, křesťanských chrámů, katolických kostelů, pravoslavných a řeckokatolických kostelů, evangelických kostelů a mešit. Architekt.... 1/2009 LÁBUS, Ladislav - POLÁČEK, Jiří - ŠKARDA, Václav - VINŠOVÁ, Hana - JANATA, Michal Hotel Karlov, Benešov u Prahy : Top realizace Architekt, 2009, V.55, No.1, p : 25 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; domy rodinné; přestavby budov; dostavby; budovy nové; hotely; umístění budov; památkové rezervace; kompozice urbanistická; měřítko; dominanty; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení objemové; členění; úměrnost; řešení průčelí budov; řešení barevné; struktura materiálová; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; orientace; architektura soudobá Hotel Karlov v Benešově u Prahy umístěný přímo v centru města na okraji památkově chráněného území Karlov, osídleného již v 11. století; vývoj a koncepce projektu pro památkáři akceptovatelné řešení v drobném měřítku domkářské čtvrti při změně programu z výstavby malých bytových domů na hotel; způsob zachování nenahraditelné autenticity původních staveb a jejich odlišení od nových objektů, tvarování dispozic a hmot domů s ohledem na plynulý hotelový provoz; komorní měřítko hotelových prostor a různorodost řešení hotelových pokojů; rozhovor o projektu s Ladislavem Lábusem; rozhovor o stavbě hotelu s investorem Antonínem Stibůrkem; s Josefem Pleskotem na téma urbanismus Benešova; recenze řešení od Michala Janaty nazvaná "žánrový luxus a konec podvojnosti". MĚŠŤANOVÁ, Sabina - ZIMA, Jaroslav - RIZOPULU, Michaela Rodinný dům ve Svinařích Architekt, 2009, V.55, No.1, p : 11 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; ateliéry; domy jednotlivé; budovy přízemní; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; hmoty deskové; řešení průčelí budov; orientace; struktura materiálová; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; řešení barevné; architektura soudobá 7

8 Stručná autorská charakteristika architektonického řešení malého přízemního domu se severní fasádou tvořenou kamennými gabiony a jižní zcela prosklenou, otevřenou do zahrady; slovo uživatelky o přízemním domu se zatravněnou střechou - obytného ateliéru. THÉR, Karel Rodinný dům v Lysolajích Architekt, 2009, V.55, No.1, p : 15 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění; struktura materiálová; orientace; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Architektonické řešení rodinného domu s půdorysem ve tvaru L, chránícím pobytovou zahradu od veřejně přístupných stran téměř čtvercového pozemku; fasádu hlavních hmot do ulice tvoří pískovcové zdivo se štíhlými otvory, střešní nástavba je obložena dřevem, průčelí obrácené do zahrady je otevřené s posuvnými stěnami a dřevěnou verandou. STRÁSKÝ, Jiří - HLAVÁČEK, Václav Lávka přes Svratku, Brno Architekt, 2009, V.55, No.1, p : 16 figs. - ISSN Klíčová slova: města velká; stavby dopravní; mosty přes řečiště; lávky pro pěší; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; estetické působení; mosty o jednom poli; konstrukce nosná; nosník hlavní; oblouky Představení lávky pro pěší, která získala na mezinárodní konferenci Footbridge 2008 v portugalském Portu v kategorii lávek s rozpětím 30 až 60 metrů první dvě hlavní ceny - za estetiku a za technické řešení. SMOLÍK, Jiří - RYCHTAŘÍK, Zdeněk - ŠENBERGR, Tomáš - BÍLKOVÁ, Eva Univerzální velkoprostorová učebna : Fakulta stavební ČVUT, Praha-Dejvice Architekt, 2009, V.55, No.1, p : 4 figs. - ISSN Klíčová slova: školy vysoké; budovy výukové; atria; vestavby; budovy halové; posluchárny; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; funkční řešení; design Charakteristika vestavby velkého učebního prostoru katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v místě bývalého hospdářského dvora, leitmotivem jehož projektu je továrna na nápady. JANATA, Michal Strategie měst 19. století : První část Architekt, 2009, V.55, No.1, p : 4 figs. - ISSN Klíčová slova: dějiny stavitelství; dějiny architektury; dějiny stavby měst; dějiny měst; 19. století; vývoj měst; urbanismus; urbanistické ztvárnění města; kompozice urbanistická; prostorové uspořádání; veřejné prostory; náměstí; města, přestavba; asanace starých částí Devatenácté století - století, které nejen vtisklo podobu dnešnímu vzezření měst, ale přineslo také zrod urbanismu jako teorie stavby a kompozice měst; přední evropští urbanisté a nejvýznamnější díla v teorii stavby měst; kompoziční zásady tvorby městského veřejného prostoru, mezinárodní diskuse o urbanismu; přístupy k prostorovému rozvrhu měst, vytváření technické infrastruktury; přestavba Paříže a její přeměna v přední evropské velkoměsto. 8

9 ASB (Č) /2008 KOTALOVÁ, Kateřina Harmonie s krajinou ASB (Č), 2008, V.5, No.12, p : 11 figs. - ISSN Klíčová slova: sídla venkovská; budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; kompozice urbanistická; harmonie; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmoty deskové; řešení průčelí budov; řešení barevné; členění; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, výtvarná úprava; architektura soudobá Rodinný dům v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko autorů Martiny Buřičové a Štěpána Kubíčka z architektonického studia Caraa.cz je navržen citlivě v souladu s přírodní krajinou, rozvolněnou zástavbou malé obce i s požadavky na komfort bydlení. V soutěži Porotherm dům 2008 zaujal svým šetrným vztahem k okolí i nečekaně velkoryse řešeným interiérem a získal Zvláštní cenu vydavatelství Jaga Media. NACHTMANNOVÁ, Iva Chrám experimentálních múz ASB (Č), 2008, V.5, No.12, p : 10 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; muzea; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; průhlednost; fasády dvojité; řešení interiérů; řešení barevné; světlo a stín; kontrast; větrání; rekuperace tepla; architektura soudobá; města historická; umístění budov; městské centrum Bolzano je město v jižním Tyrolsku, kde se po staletí setkávaly různé kultury. V centru města je mnoho historicky cenných a památkově chráněných budov. Když už se staví něco nového, je to výjimečná událost. Poslední takovou událostí - dokonce v mezinárodním měřitku - bylo otevření Muzea moderního a současného umění New Museion od berlínského ateliéru KSV Krüger Schuberth Vandreike. Nové muzeum je dokladem odvahy pustit do historických kulis města světlo a čisté linie. Erhartova cukrárna ASB (Č), 2008, V.5, No.12, p : 5 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; architektonické dědictví; funkcionalismus; kulturní památky; budovy víceúčelové; budovy obchodní; byty; památková péče; restaurace budov; obnova památek; kavárny; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné; design; estetické působení Zrestaurovaná Erhartova cukrárna na pražské Letné je vzácným příkladem, kdy jednoduchý a elegantní interiér může působit příjemně a osobitě, a to proto, že rekonstrukcí neztratil jedinečnou atmosféru 30. let minulého století. Zároveň je důkazem pokory před prací předků, která je zde zcela oprávněná. Jiná než pietní rekonstrukce by v prostoru památky, kde s ohledem na plánovanou funkci byl původně promýšlen každý detail, působila nepatřičně a nepřirozeně. NACHTMANNOVÁ, Iva Centrum módy v lascivním šatu ASB (Č), 2008, V.5, No.12, p : 7 figs. - ISSN

10 Klíčová slova: budovy nové; budovy halové; budovy vícepodlažní; budovy obchodní; obchodní domy; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; řešení barevné; řešení interiérů; interiér, výtvarná úprava; design; architektura soudobá Co do podnikatelského úspěchu jsou jistě mnohá nákupní centra velice zdatná, ale najít architektonicky osobité nákupní středisko je nesnadný úkol. Legendární pařížské Forum Les Halles jen tak něco nepřekoná. Nakonec se přece jen podařilo objevit zajímavou stavbu ve Skandinávii. Porota Světového festivalu architektury v Barceloně pro letošní rok prohlásila nejlepší stavbou v kategorii obchodních domů Centrum módy K:fem na předměstí Stockholmu. Autorem návrhu až lascivně lesklé červené krabice je kancelář švédského architekta Gerta Wingärdha. AULICKÝ, Václav Obchodně společenské centrum Arkády Pankrác ASB (Č), 2008, V.5, No.12, p : 7 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; střediska společenská; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení objemové; půdorysné řešení; kompozice osová; pasáže; galerie; rotundy; fontány; hmotové řešení; proporce; architektura soudobá V listopadu roku 2008 bylo v Praze na Pankráci otevřeno obchodně společenské centrum Arkády Pankrác, které je součástí celoměstského polyfunkčního centra Pankrác City. Svou funkcí a společenským významem jsou Arkády Pankrác ústřední stavbou tohoto městského prostoru. ZEMAN, Jaroslav Schmelowského vila v Jablonci nad Nisou ASB (Č), 2008, V.5, No.12, p : 6 figs. - ISSN Klíčová slova: architektonické dědictví; funkcionalismus; domy rodinné; domy jednotlivé; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; funkční řešení; konstrukční řešení; architekti Historie výstavby a charakteristika architektonického řešení funkcionalistické vily, kterou lze bez nadsázky označit za jednu z nejhodnotnějších meziválečných staveb tohoto druhu na našem území. Jejím autorem byl přední německý architekt Heinrich Lauterbach, jehož stručný životopis a dílo jsou rovněž v příspěvku připomenuty. ASB (S) /2008 PETRÁNSKY, Ľudo Triangolo - vlna v panoráme Nitry ASB (S), 2008, V.15, No.12, p : 5 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy obytné vícepodlažní; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; půdorys, tvar; trojúhelník; řešení průčelí budov; členění horizontální; struktura materiálová; řešení barevné; kontrast; zastřešení; vlnovka; architektura soudobá Bytový dům na půdorysu rovnoramenného trojúhelníku se střechou ve tvaru vlnovky a fasádou s metalickým vlnitým pláštěm, z níž vyčnívají trojúhelníkové balkony. Architektonické řešení bylo odměněno Cenou Dušana Jarkoviče JAKUŠOVÁ, Martina 10

11 Hotel Bankov rozšíril svoje kapacity ASB (S), 2008, V.15, No.12, p : 6 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; hotely; rekonstrukce budov; podkroví; vestavby; pokoje dvoulůžkové ; apartementy; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; technické řešení; stropy; krovy; zesilování konstrukcí; výtahy osobní; řešení výtvarné Příjemný hotel v Dolním Bankově, který se nachází v lesním prostředí nedaleko Košic má stálou klientelu. Vydařená rekonstrukce této historické budovy přinesla v roce 1997 jejím autorům Cenu Dušana Jurkoviče 1997 a titul Stavba roku Před nedávnem byl tento čtyřhvězdičkový hotel rozšířen o další kapacity vestavbou v podkroví. Kromě kultivovaného řešení a kvalitních interiérů je vestavba zajímavá i náročným technickým řešením. ŠLACHTA, Štefan František Florians - Gabriel Schreiber: Charitas v Bratislave ASB (S), 2008, V.15, No.12, p : 3 figs. - ISSN Klíčová slova: dějiny architektury; architekti; architektonické dědictví; stavby historické; funkcionalismus; budovy obytné vícepodlažní; ubytovny; rekonstrukce budov; památková péče; budovy víceúčelové Velkorysé a moderní řešení funkcionalistického Domova svobodných žen, realizovaného v letech na křižovatce ulic Heydukova a Hollého v Bratislavě, ve kterém autoři naplnili specifickým způsobem myšlenku kolektivního bydlení. V současné době byla dokončena rekonstrukce objektu, který se stal sídlem Bratislavské katolické charity se čtyřicetiprocentním využitím pro sociální účely, zbytek tvoří administrativní, bytové a obchodní prostory a kaple sv. Alžběty. Z bývalé jídelny je garáž. DANIEL, Peter - HRONSKÝ, Michal C. Hotel Grand v Jasnej s novým interiérom ASB (S), 2008, V.15, No.12, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy staré; hotely; prostory vstupní; společenské místnosti; kavárny; restaurace; rekonstrukce budov; kompozice architektonická; půdorysné řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; design; řešení barevné; architektura soudobá Ve čtyřhvězdičkovém hotelu Grand v Jasné se v průběhu jednoho měsíce udála výrazná změna designu společenských prostorů. Modernizace se dočkaly zejména kavárna, restaurace, recepce, hotelová hala, lobby bar a toalety. PALKO, Milan Rekonštrukcie plochých striech ASB (S), 2008, V.15, No.12, p : 4 figs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: budovy staré; střechy ploché; střechy teplé jednoplášťové; střechy teplé dvouplášťové; poruchy, příčiny; opravy renovační; technologický postup; izolace vodotěsné; dodatečná tepelná izolace; práce na vodotěsných izolacích; práce na tepelných izolacích; hygiena staveb; technické normy; teplota povrchu; součinitel prostupu tepla Důvody rekonstrukcí plochých střech; obnova hydroizolační funkce, zateplení a obnova hydroizolační funkce; stavebně fyzikální požadavky na plochou střechu. 11

12 Beton.... 1/2009 "Dokonalost v betonu" - ocenění udělovaná anglickou Betonářskou společností : Podle časopisu Concrete č.10/2008 str. 40 Beton, 2009, V.9, No.1, p : 26 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby unikátní; konstrukce železobetonové; stavby v úrovni terénu; výzkumná zařízení; zkušebny; kompozice architektonická; tunely; lhůty výstavby; technologie výstavby; prefabrikace; prefabrikáty; konstrukce velkorozponové; náklady investiční; nemocnice; zařízení léčebná speciální; budovy vícepodlažní; konstrukční řešení; podlaží podzemní; místnosti pro fyzikální léčbu; ochrana proti záření; beton speciální; beton na ochranu proti záření; odolnost proti vzniku trhlin; únosnost; mezisklady jaderného odpadu; beton vyztužený; konstrukce obvodové; odolnost proti klimatickým vlivům V loňském listopadovém čísle svého časopisu představila anglická Betonářská společnost stavby oceněné titulem "Dokonalost v betonu". Tři z nich jsou v článku popsány - jedná se o Centrum CFD týmu Renault F1, počítačově řízený větrný tunel, který slouží ke zdokonalení aerodynamiky aut, jehož stavba byla vyhlášena vítězem kategorie "realizace betonové stavby"; dále se jedná o nové onkologické křídlo univerzitní nemocnice St. James v Leedsu, budovu s betonovou konstrukcí a vybavenou nejmodernější skenovací zobrazovací a léčebnou technikou, v jejímž dvoupodlažním suterénu je dvanáct komor pro lineární urychlovače - stavba získala v kategorii "provádění betonových konstrukcí" Certifikát dokonalosti; třetí vybranou stavbou je nový víceúčelový mezisklad jaderného odpadu v areálu jaderné elektrárny u obce Trawsfynydd, která získala čestné uznání v kategorii "inženýrské stavby". MARGOLDOVÁ, Jana Ocenění nejlepších evropských betonových staveb za rok 2008 udělované Evropskou sítí betonářských společností ECSN Beton, 2009, V.9, No.1, p : 5 figs., 3 tabs., 1 refs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; vydavatelství; kompozice architektonická; řešení interiérů; stavby historické; repliky; konstrukce nosné; konstrukce velkorozponové; konstrukce železobetonové; beton speciální; beton pohledový; beton bílý; jakost; tepelná akumulace; vodojemy věžové; vodojemy vyrovnávací; čerpací stanice; dominanty; řešení výtvarné; konstrukce monolitické; práce betonářské; budovy víceúčelové; budovy atriové; řešení objemové; řešení průčelí budov; konstrukční řešení Charakteristika oceněných betonových staveb: vítěze kategorie budovy - Paláce Gyldenal na náměstí Sehesteds v Oslu v Norsku, vodojemu u obce Sillogue poblíž irského Dublinu a Holandského Institutu obrazu a zvuku, oceněných čestným uznáním v kategorii budovy. MEDIČ, Berislav Arena Záhřeb Beton, 2009, V.9, No.1, p : 15 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby sportovní víceúčelové; stavby unikátní; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; řešení výtvarné; konstrukční řešení; suterén; tribuny stabilní; konstrukce železobetonové; konstrukce monolitické; sloupy; oblouky; konstrukce nosné; prefabrikáty; prefabrikace na staveništi; zastřešení; konstrukce ocelové; konstrukce zavěšené 12

13 Aréna Záhřeb je multifunkční městská hala, jež se stala jedním ze symbolů města na jedné z jeho hlavních os a nabízí obyvatelům širokou paletu různých sportovních, kulturních i společenských akcí. Skořepinový tvar konstrukce vychází z logiky konstrukce, která zastřešuje vnitřní prostor pomocí obloukových sloupů. V příspěvku jsou popsány - monolitická železobetonová konstrukce suterénu a tribun, konstrukce prefabrikovaných železobetonových sloupů, působících staticky jako zakřivené konzoly a zavěšená ocelová konstrukce střechy. Železobetonové konstrukce v německých městech v roce 1912 : Podle Beton und Eisen č.2/1912 str.41 a č.4/1912, str.79 Beton, 2009, V.9, No.1, p : 11 figs. - ISSN Klíčová slova: dějiny stavitelství; dějiny stavební techniky; konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; divadla; hlediště; balkony; kostely; sloupy; klenby Časopis Beton und Eisen ve 2. a 4. čísle časopisu z roku 1912 otiskl velmi zajímavé články o nových konstrukcích postavených ze železobetonu ve Frankfurtu nad Mohanem a ve Štrasburgu. NIJSEE, R. Znovupostavení Le Corbusierova pavilonu Poéme Electronique ze Světové výstavy v Bruselu 1958 Beton, 2009, V.9, No.1, p : 9 figs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: dějiny stavitelství; dějiny stavební techniky; pavilony výstavní; konstrukce prostorové; skořepiny se zápornou Gaussovou křivkou; hyperboloické paraboloidy; konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; prefabrikáty; konstrukce montované; konstrukce monolitické; konstrukce ocelové Le Corbusierova mytická stavba navržená pro Světovou výstavu 1958 v Bruselu byla první stavbou kombinující světlo a zvukovou show s architekturou. Po výstavě byla zbořena, ale přání postavit tento Pavilon stále žije. V roce 2006 byla vypracována studie, jak byl Pavilon postaven a jak by mohl být mnohem efektivněji postaven v současnosti. PUMPR, Václav - VÁVRA, Zdeněk - CHABR, Jaroslav Speciálně formulované rychlovazné materiály pro opravy stavebních konstrukcí v nepříznivých podmínkách Beton, 2009, V.9, No.1, p : 4 figs., 1 tabs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: konstrukce betonové; opravy renovační; sanace konstrukcí; sanační materiály; tuhnutí, doba; tvrdnutí, doba; vývoj; pojiva; minerály slínku; chemické složení Rozhodujícím kritériem pro volbu materiálu a technologického postupu při opravě betonových konstrukcí je často rychlost provedení opravy a doba, za kterou může být konstrukce opět provozně zatížena. Sanační materiály na bázi klasických rychlovazných cementů mají dlouhou dobu tuhnutí a tvrdnutí, zatížitelnost vodou v řádu hodin a mechanickým zatížením v řádu dnů. Snaha řešit problém urychlovači nevedla k žádoucímu cíli. Vývoj "rychlých" sanačních materiálů proto užívá pojiv na bázi směsí čistých slínkových minerálů portlandského typu, které jsou jednoznačně definovány chemickým a fázovým složením a umožňují za využití chemických aditiv nastavit požadovanou dobu tuhnutí relativně přesně. V článku je popsáno i použití uvedeného sanačního materiálu pro opravu stoky P v Praze. BRIATKA, Peter Optimalizácia prístupu k sanáciam priemyselných podláh Beton, 2009, V.9, No.1, p : 13 figs., 5 refs. - ISSN

14 Klíčová slova: podlahy průmyslové; podlahy uložené na terénu; vrstva podkladní; konstrukce betonové; beton vyztužený; vznik trhlin; spáry dilatační; poruchy, příčiny; sanace konstrukcí; kontrola jakosti Článek pojednává o typických nebo nejčastěji se vyskytujících poruchách průmyslových podlah, které nutí investora k jejich sanaci. Vypracované metodické kroky přístupu k sanacím představují určitý návod objasňující základní zásady takového obecně náročného procesu, jakým je sanace. Fotografický beton na fasádě Nemocnice sv. Marie v Hamburku : Podle Concrete Architecture Design Beton, 2009, V.9, No.1, p : 3 figs., 1 refs. - ISSN Klíčová slova: nemocnice; přístavby; fasády; řešení výtvarné; beton pohledový; beton barevný; umění výtvarné, uplatnění v architektuře; malířství; panely; technologie výroby Nemocnice sv. Marie je jedna z nejstarších a také nejuznávanějších nemocnic v Hamburku. Fasádu nové přístavby ke stávající budově tvoří železobetonové panely žlutavé barvy s grafickou úpravou povrchu známou pod označením "fotografický beton". Vhodný motiv k zobrazení se našel rychle vzhledem k patronce nemocnice - obrázek Madonna di Tempi od italského renesančního malíře a stavitele Rafaella Sanzio. Jeho technická realizace však vyžadovala velkou dávku znalostí, zkušeností a zručnosti. LÓPEZ, A. - TOBES, Juan M. - ZERBINO, R. - BARRAGÁN, Bryan E. Barevný samozhutnitelný beton - receptura a charakterizace Beton, 2009, V.9, No.1, p : 9 figs., 2 tabs., 22 refs. - ISSN Klíčová slova: beton samozhutnitelný (SCC); beton barevný; navrhování složení betonové směsi; barviva; zkoušky laboratorní; zkušební vzorky; malty; betonová směs; zpracovatelnost; vlastnosti povrchu; barevnost; formy Článek se zabývá vlivem pigmentů na vlastnosti čerstvého betonu a charakter povrchu barveného samozhutnitelného betonu. Použitá metoda pro návrh receptur je založena na složení malty a v práci jsou popsány případy záměsí malty a betonu s různými typy a velikostmi dávek pigmentů (žluť, červeň a čerň na bázi oxidů železa a uhelná čerň). Barva povrchu byla charakterizována u vzorků malty a SCC měřením hodnot trojbarevné souřadnice v chromatickém prostoru CIELab. Navíc jsou uvedeny i příklady povrchu vzorků malty a SCC odlitých ve formách z různých typů materiálů. NIEHOFF, Dirk - VOREL JR., Petr Definice vývoje pevnosti v tlaku u předpjatých vazníků v běžné výrobě Beton, 2009, V.9, No.1, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: prefabrikace ve výrobně; prefabrikáty; vazníky; konstrukce z předpjatého betonu; beton; tvrdnutí, doba; tvrdnutí, rychlost; pevnost v tlaku; zkušební metody; zkoušky ultrazvukem; rozdílné teploty; přesnost měření Jednou ze současných tendencí v oblasti betonářských technologií jsou stále se zvyšující hranice výsledných pevností betonů. V prefabrikaci hraje mnohem důležitější roli náběh, resp. nárůst potřebných pevností, zejména v případě předem předpjatých betonů a konečná pevnost hraje podružnou roli. Článek představuje jednu z moderních metod měření nárůstu pevnosti u betonových dílců vykazující velmi dobré výsledky. MARGOLDOVÁ, Jana Grafický beton Beton, 2009, V.9, No.1, p : 15 figs. - ISSN

15 Klíčová slova: beton pohledový; beton barevný; beton vymývaný; prefabrikáty; technologie výroby; umění výtvarné, uplatnění v architektuře; řešení výtvarné; řešení dekorativní Grafický beton je nová techologie úpravy betonových povrchů vhodná zejména pro prefabrikovanou technologii výstavby. Technologický postup byl vyvinut finskými architekty a je chráněn patentem. Technologie je založena na stejném principu jako známé a rozšířené vymývané betony. FAJMAN, Petr Postřehy o chování železobetonové konstrukce při požáru Beton, 2009, V.9, No.1, p : 15 figs., 2 tabs., 7 refs. - ISSN Klíčová slova: budovy halové; konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; konstrukce skeletové; sloupy; stropy vylehčené dutinami; zastřešení; konstrukce lehké; požární odolnost konstrukcí; požáry, hodnocení; poškození budov a staveb; deformace při zatížení; zatížení teplotou; posun od deformace; vznik trhlin; pevnost, pokles; zkoušky jakosti; zkušební vzorky; vývrty Chování konstrukcí při požáru je v současné době velmi diskutované téma. Celkové požární hodnocení konstrukce však závisí na více faktorech, především pak na typu materiálu a konstrukčním systému. Z tohoto důvodu je velmi poučné zjišťovat, co se stalo a k jakým událostem došlo při reálném požáru. V létě 2008 vypukl požár v seníku Agrostavu Jaroměř. Velikost požáru a rozsah zničení železobetonové konstrukce byl překvapující. V příspěvku je popsána konstrukce haly, rozsah jejího poškození a deformace, dále je proveden výpočet vodorovného posunu konce sloupu od zatížení teplotou při požáru, charakterizován vznik trhlin v betonu, uvedeny výsledky zkoušek degradace betonu sloupů a závěry s doporučením halu zbourat. WASSERBAUER, Richard - ZIGLER, Radek Biodegradace betonu půdními bakteriemi Beton, 2009, V.9, No.1, p : 4 figs., 9 refs. - ISSN Klíčová slova: beton; koroze, odolnost; odolnost proti mikroorganismům; koroze atmosférická; koroze biologická; bakterie; plísně; diagnostika staveb; zkoušky laboratorní; zkušební vzorky; kultivační metody; výsledky měření Beton je z biologického hlediska považován za velmi rezistentní materiál, jehož odolnost mohou ve specifických případech narušit pouze thianové bakterie. V poslední době se však ukazuje, že korozní působení těchto mikroorganismů se s výjimklou kanalizačních kolektorů přeceňovalo a že zvláště atmosférickou korozi urychluje řada běžných půdních mikrobů. Tyto mikroorganismy byly dosud považovány za členy specifického mikrobního společenství a jejich degradační aktivita vůči betonu nebyla brána v úvahu. Včasná a rychlá diagnostika jejich přítomnosti může proto zabránit větším škodám. DOMO.... 1/2009 VANĚK, Tomáš Opakující se zbytečné chyby na betonových a železobetonových podlahách DOMO, 2009, V.13, No.1, p : 3 figs., 5 refs. - ISSN Klíčová slova: podlahy průmyslové; podlahy uložené na terénu; vrstva podkladní; vrstvy nášlapné; konstrukce betonové; konstrukce železobetonové; poruchy, příčiny; projektová činnost; výpočty statické; zatížení nahodilé; vyztužení; spáry smršťovací; spáry dilatační; práce podlahářské; práce betonářské; jakost práce; opravy renovační; sanace konstrukcí 15

16 Hlavní chyby při navrhování, provádění a opravách betonových podlah: při navrhování podlahy - nedostatečný průzkum pod budoucí podlahou, návrh malé tloušťky desky, chybné stanovení nahodilého zatížení, malá pozornost výpočtu statických veličin v okolí spár a rohů, volba způsobu vyztužení, vyztužování sítěmi, kvalitní návrh povrchu podlahy; při provádění podlahy - návrh betonové směsi, kvalita ošetřování betonu, provádění smršťovacích spár a nášlapných vrstev; při užívání podlah; opravy betonových podlah a závěrečná doporučení. Domov.... 1/2009 VONDRÁKOVÁ, Alena Dům plný světla Domov, 2009, -, No.1, p : 17 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; členění; řešení průčelí budov; řešení barevné; denní osvětlení; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; architektura soudobá V okrajové čtvrti Brna - Modřicích - na první pohled zaujme rodinný dům, jehož architektonický styl nese výrazné rysy prvorepublikového funkcionalismu. Nezakryje je ani "líčidlo" v podobě pastelových barev na fasádě domu. Kromě jednoduché elegance nabízí množství světla, velkorysé prostorové řešení a těsné spojení s přírodou. ERA /2009 FORSTER, Stefan Revitalizace sídliště v německém Leinefelde ERA 21, 2009, V.9, No.1, p : 14 figs. - ISSN X Klíčová slova: budovy staré; budovy obytné vícepodlažní; konstrukce panelové; obytné komplexy; sídliště; revitalizace; redukce; přestavby budov; kompozice urbanistická; prostorové uspořádání; kompozice architektonická; řešení objemové; řešení průčelí budov; řešení barevné; půdorysné řešení; měřítko; estetické působení Sídliště východního Německa se potýkají s odchodem obyvatel, způsobeným malou atraktivitou. Účinným nástrojem k zabránění jejich zplanění se ukazuje být revitalizace, spočívající v redukci počtu podlaží a půdorysných ploch objektů a jednoduchém přidávání a ubírání architektonických objemů, vytvářející přátelské měřítko. Změněné estetice budov s hravými, výrazně předsazenými balkony odpovídá proměna interiéru - zvětšený formát oken prosvětlil byty, přesun instalačních šachet umožnil individuální řešení půdorysů. GLISSENAAR, Joost - VAN DER MOLEN, Klaas Krasiňského pavilon ve Varšavě ERA 21, 2009, V.9, No.1, p : 5 figs. - ISSN X Klíčová slova: budovy staré; budovy obytné vícepodlažní; konstrukce panelové; nástavby; ateliéry; přístavby; pavilony; prostory výstavní; terasy; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení průčelí budov; konstrukce prosklené; ochrana proti slunci Výstavní a společenský prostor vznikl přístavbou k bývalému ateliéru významného polského umělce v nejvyšším patře panelového domu. Obtížnější přístup je vyvážen unikátními prostorovými souvislostmi. V současnosti ja na střeše pavilonu dokončována projekční plocha, která spojí život pavilonu a města. 16

17 DREXLER, Petr - VRBATA, Ladislav - PIŠTĚK, Petr Nástavba malometrážních bytů na panelový dům v Hostivaři ERA 21, 2009, V.9, No.1, p : 7 figs. - ISSN X Klíčová slova: budovy staré; budovy obytné vícepodlažní; konstrukce panelové; rekonstrukce budov; nástavby; byty; kompozice architektonická; hmotové řešení; členění; řešení průčelí budov; řešení výtvarné; řešení barevné; půdorysné řešení; architektura soudobá Dvoupodlažní nástavba zůstává i po téměř pěti letech od dokončení nejlepším příkladem úpravy panelového domu v ČR. Nesnaží se charakter svého hostitele maskovat, ale plynule na něj navazuje. VESELÁ, Markéta Rekonstrukce a nástavba panelového domu v Brně-Bystrci ERA 21, 2009, V.9, No.1, p : 10 figs. - ISSN X Klíčová slova: budovy staré; budovy obytné vícepodlažní; konstrukce panelové; přestavby budov; nástavby; vestavby; byty; kompozice architektonická; hmotové řešení; arkýře; řešení průčelí budov; členění; řešení barevné; půdorysné řešení; konstrukční řešení; architektura soudobá Skupina čtyřpodlažních panelových domů je postupně upravována třípodlažními nástavbami. První dokončená dvojice projektů ukazuje možnosti kompromisu architektonického výrazu, developerských nároků a místních regulativů. LÁBUS, Ladislav - MAREŠ, David - PRÁŠILOVÁ, Dagmar Barevnost panelových domů na sídlišti Bohnice ERA 21, 2009, V.9, No.1, p : 4 figs. - ISSN X Klíčová slova: budovy staré; obytné komplexy; sídliště; konstrukce panelové; velkodomy; rekonstrukce budov; zateplování dodatečné; řešení průčelí budov; řešení barevné; řešení výtvarné; estetické působení Panelové domy jsou reflexí doby svého vzniku a odrazem části naší společné zkušenosti. Jejich estetická proměna zde není jen výtvarnou prací s abstraktní plochou, ale vychází z fyzické podstaty stavby. PLESKOT, Josef Regenerace panelového sídliště Komenského náměstí v Litomyšli ERA 21, 2009, V.9, No.1, p : 14 figs. - ISSN X Klíčová slova: městské centrum; budovy staré; budovy obytné vícepodlažní; konstrukce panelové; obytné komplexy; sídliště; regenerace; řešení dopravy; rekonstrukce budov; koncepce ozelenění; kompozice urbanistická; prostorové uspořádání; kompozice architektonická; pohoda prostředí Cílem úprav je integrace sídlišťní zástavby do historického jádra města, a to pomocí obnovení ideálu moderního města založeného na přítomnosti kvalitní zeleně, obohacující také jeho historický protějšek. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je především úprava vzájemných komunikačních vztahů. 17

18 TEMELOVÁ, Jana - NOVÁK, Jakub - OUŘEDNÍČEK, Martin - PULDOVÁ, Petra Budou česká sídliště místy bydlení chudých? ERA 21, 2009, V.9, No.1, p : 3 figs., 3 refs. - ISSN X Klíčová slova: Česká republika; obytné komplexy; budovy staré; budovy obytné vícepodlažní; konstrukce panelové; sídliště; vývojové tendence; bydlení; obyvatelstvo, struktura; struktura věková; sociální skupiny; nezaměstnanost; obyvatelstvo nepracující; krajina městská; chátrání krajiny Článek představuje tři možné scénáře budoucího vývoje sídlišť v České republice a upozorňuje na rizika sociální degradace v některých sídlištních lokalitách. Rostoucí etnická diverzifikace, demografické stárnutí populace, úpadek veřejných prostor a malá zodpovědnost místních vlád představují hlavní zdroj problémů v budoucím vývoji našich sídlišť. Eurostav /2008 HUSÁK, Vladimír Obnova priemyselných pamiatok? Eurostav, 2008, V.14, No.12, p : 12 figs. - ISSN Klíčová slova: architektonické dědictví; stavby historické; stavby průmyslové; výrobní objekty; technické památky; kulturní památky; využití architektonických památek; konverze; památková péče; rekonstrukce budov; stavby kulturní; budovy obytné Funkční přeměna staveb - konverze, je stejně tak starým tématem jako samo stavění. Stará výrobní budova řemeslnického nebo průmyslového původu představovala téměř vždy potenciál ekonomického a kulturního vkladu předcházejících generací. Aktuálnost a naléhavost tématu nového využití a zhodnocení budov vyplývá z rozsahu opuštěného fondu průmyslového dědictví. Jeho významnou část tvoří průmyslové památky, většinou však hodnotově nerozpoznatelné a de jure nechráněné. ŠULCOVÁ, Jana Industriál z pohľadu pamiatkového úradu Slovenskej republiky Eurostav, 2008, V.14, No.12, p : 6 figs., 3 refs. - ISSN Klíčová slova: architektonické dědictví; stavby historické; stavby průmyslové; výrobní objekty; technické památky; poškození památek; ohrožené památky; demolice; památková péče; konverze; rekonstrukce budov; využití architektonických památek Odborné posuzování památkových hodnot historického industriálu, vnímání estetických a architektonických hodnot historických výrobních staveb veřejností; problematika bourání starých industriálních staveb; úloha obcí jako majitelů historických výrobních staveb podle Památkového zákona; využití industriálních staveb a ochrana kulturního dědictví. GREGOROVÁ, Jana Kde končia hranice extrému pri ochrane dedičstva? Eurostav, 2008, V.14, No.12, p : 17 figs. - ISSN Klíčová slova: architektonické dědictví; stavby historické; památková péče; umělecká hodnota; poškození památek; ohrožené památky; rekonstrukce budov; restaurace budov; památková obnova; využití architektonických památek 18

19 Ve společnosti, ve které se mění základní hodnoty, se mění i vnímání hodnoty kulturního dědictví. Už tento fakt představuje oproti nedávné minulosti extrém. Reakcí na něj může být uplatnění větší nebo menší piety, se kterou zachované dědictví obnovujeme, snaha zastavení přirozeného zániku existujícího (problém obnovy ruin) anebo dilema jedince, který se po přemístění do nového kulturního kontextu vypořádává s hrozbou kulturního vykořenění. Všechno je věc kontinuity a tradice. Po čtyřiceti letech pomalé degradace kulturní identity národa se opět vynořuje potřeba obnovy ohroženého dědictví, jeho úbytek je však tak veliký, že se běžně uplatňují extrémní požadavky na jeho zachování. Příklady extrémů: extrém, který se na první pohled jeví jako kompromis - vážným nedostatkem při obnově kostela sv. Anny v Praze je ohrožení unikátního gotického krovu ze 14. století změnou mikroklimatu; extrémy vyplývající z různých postojů k ochraně fyzického originálu - způsob prezentace za války poničeného kostela císaře Wilhelma v Berlíně konsolidací torza a jeho kontrastu s novotvarem, rekonstrukce a dostavba ruin kostela Frauenkirche v Drážďanech; extrémy vyplývající z nového využití původního objektu - rekonstrukce a zvednutí fasády Las Arenas v Barceloně, původně sloužící pro býčí zápasy, pro multifunkční využití (restaurace, konferenční sály, kina, kanceláře a plovárna s příslušenstvím), adaptace původně výrobního objektu Caixa Forum v Madridu pro společensko kulturní využití; extrém vyplývajíc z preference současných estetických principů - Ministerstvo kultury a komunikací v Paříži. KYJOVSKÁ, Viktória Ruina - doklad pominuteľnosti alebo šanca pre fantáziu? Eurostav, 2008, V.14, No.12, p : 16 figs. - ISSN Klíčová slova: dějiny stavitelství; dějiny architektury; architektonické dědictví; stavby historické; poškození památek; ruiny; zříceniny; památková péče; konzervace budov; opravy renovační; využití architektonických památek Ruiny historických staveb jako studnice poznání historie našich předků; prezentace zanikajícího - inspirační zdroj fantazie; aktuální trendy v prezentaci ruiny, ruina jako součást živé složky urbanistické struktury, ruina v umělé krajině jako samostatný objekt; virtuální realita in situ - TimeFrame, TimeScope, TimeLine - virtuální relita v muzeu; ruina jakoby vrostla do přírodní složky a není součástí umělé krajiny; staré versus nové. MAKÝŠ, Oto Technológia sanácie múriv a medzinárodné metodické odporúčania Eurostav, 2008, V.14, No.12, p : 5 figs., 9 refs. - ISSN Klíčová slova: Architektonické dědictví; stavby historické; konstrukce zděné; konstrukce z přírodního kamene; konstrukce smíšené; památková péče; rekonstrukce budov; restaurace budov; sanace konstrukcí; technologický postup; metodické pokyny Sanační zásahy do struktury zdiva historických staveb, sanační technologie, technologie oprav, stručná realizační doporučení; reflexe v mezinárodních dokumentech, rozbory vybraných mezinárodních dokumentů. ČEREŠŇOVÁ, Zuzana Bezbariérové úpravy historických objektov Eurostav, 2008, V.14, No.12, p : 9 figs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: architektonické dědictví; stavby historické; města; historické jádro; kulturní památky; památková péče; památková obnova; úpravy bezbariérové; chodníky; rampy pro pěší; výtahy osobní Zajišťování bezbariérového přístupu v historických centrech měst a historických památek a monumentů na vyvýšeninách; příklad zpřístupnění historického monumentu na vyvýšenině - výtah 19

20 na Athénskou Akropoli, zpřístupnění Děvínského hradu na Slovensku, budovy Reduty v Brně a kostela sv. Štefana ve Stupavě. TRNKUSOVÁ, Martina - SKOČEK, Ilja Rekonštrukcia objektu Albrecht, Bratislava Eurostav, 2008, V.14, No.12, p : 11 figs. - ISSN Klíčová slova: architektonické dědictví; stavby historické; restaurace; střediska společenská; rekonstrukce budov; památková péče; restaurace budov; hotely; kompozice architektonická; kompozice prostorová; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; konstrukční řešení Objekt s názvem Albrecht z 20.let minulého století nacházející se v bratislavské lukrativní lokalitě na Starém Městě změnil svůj vnější vzhled a hlavně vnitřní náplň. Díky současnému majiteli a architektům se z něho stal pětihvězdičkový pohodlný a luxusní "boutique hotel spa". Poskytuje ubytování v dvanácti nadstandardně zařízených pokojích, které vycházejí z původní dispozice historické budovy, proto ani jeden z nich není stejný. TRNKUSOVÁ, Martina - STRUHAŘ, Jozef Prístavba hotela Tatra v Bratislave Eurostav, 2008, V.14, No.12, p : 7 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy staré; hotely; přístavby; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; členění; řešení průčelí budov; struktura materiálová; řešení barevné; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Bratislavský hotel Tatra, postavený před téměř osmdesáti lety, má svoje současné dvojče nacházející se hned vedle původní budovy. Nová část objektu hotelu je totiž jakoby pokračováním nebo zrcadlovým obrazem té původní, a to nejen řešením fasády, ale i výškou a členěním. MASÁR, Ivan Rekonštrukcia bratislavského hradu Eurostav, 2008, V.14, No.12, p : 6 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; hrady; stavební vývoj; 15. až 16. století; 17. až 18. století; škody způsobené požárem; poškození památek; památková péče; rekonstrukce budov; paláce; využití architektonických památek; průzkum stavebně historický; obnova památek; kompozice architektonická Stručná informace o historii bratislavského hradu do jeho katastrofálního požáru v roce 1811; první koncepce obnovy hradu z 50. let minulého století, obsahující jeho fyzickou záchranu; původní záměry a změny funkčního využití hradu; příprava a postup obnovy hradu po roce 2000; funkční využití paláce po rekonstrukcích a v současnosti prováděné průzkumné a stavební práce. TRNKUSOVÁ, Martina - SEDLÁR, Viliam Ôsmý mlyn na Vydrici - Klepáč Eurostav, 2008, V.14, No.12, p : 10 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; architektonické dědictví; mlýny obilí; stavební vývoj; obytné domy nízkopodlažní; poškození památek; památková péče; rekonstrukce budov; konstrukční řešení; využití architektonických památek; ubytovny rekreační; kompozice architektonická; půdorysné řešení; funkční řešení 20

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Seznam příloh 1. situace 1:1000, 1:500 2. půdorys 1. pp a 1. np 1:200 3. půdorys 2. a 3. np 1:200 4. půdorys 4. np a řezy 1:200 5. pohledy 1:200 6. perspektivy

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky Obor: Název SZZ: Konstrukce staveb Rekonstrukce staveb Vypracoval: Ing. Jan Plachý, Ph.D. Podpis: Schválil garant oboru Prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Podpis: Datum vydání 8.9.2014 Platnost od: AR 2014/2015

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

Typy staveb. Petr Braniš 3.S

Typy staveb. Petr Braniš 3.S Typy staveb Petr Braniš 3.S Rozdělení stavitelství Rozdělení stavitelství odpovídá jednotné klasifikaci stavebních objektů (JKSO) a jednotné klasifikace stavebních objektů a práce (JKSOP). Následující

Více

Novostavba BD v Rajhradě

Novostavba BD v Rajhradě PASIVNÍ BYTOVÝ DŮM V RAJHRADĚ SOUČÁST BYTOVÉHO KOMPLEXU KLÁŠTERNÍ DVŮR Bytový dům tvořený dvěma bloky B1 a B2 s 52 resp. 51 byty. Investor: Fine Line, s. r. o. Autor projektu: Architektonická a stavební

Více

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Česká republika 12/1998 04/1999 Inženýrská činnost, vedení stavby, technický dozor investora Třípodlažní železobetonový administrativní a obchodní objekt

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Úvod Yverdon-les-Bains je švýcarské lázeňské město nacházející se se na břehu jezera Neuchâtel. Současná situace je výsledkem takřka třísetletého vývoje, ačkoliv Yverdon byl jako město

Více

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s.

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s. NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni Základní informace o stavbě První divadlo, které bylo v České republice postaveno od roku 1989, je celé zabaleno v našem betonu. Návštěvníky zve ke vstupu betonová

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ TYPOLOGIE úvod TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ Typologie nauka o navrhování budov Cíl typologie vytvořit příjemné prostředí pro práci a odpočinek v budově Při navrhování objektu musíme respektovat požadavky:

Více

36-47-M/01 Stavebnictví

36-47-M/01 Stavebnictví Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví ŠVP

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce 1. Dimenzování dřevěných trámů na ohyb 2. Dimenzování dřevěných sloupů 3. Dimenzování ocelových sloupů 4. Dimenzování ocelových válcovaných

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2007 / 2008 VYPSANÉ

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 7. PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE A POŽADAVKY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N

PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N O. 33 O PROJEKTU Rezidenční projekt OVENECKÁ N O. 33 představuje nadstandardní bydlení pro náročné. Během přestavby je zdůrazňován původní modernistický koncept a současně

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK

Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK Základní princip navrhovaného řešení Původní rozloha parku byla postupně zmenšována stavebními zásahy. Ukusování plochy a následné vybudování objektu letního kina přímo

Více

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108 DIPLOMNÍ PROJEKT KOSTEL S FARNÍM CENTREM NA SÍDLIŠTI BARRANDOV V PRAZE AUTOR : JAROSLAV FILEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE : ING. ARCH. AKAD. ARCH. ANTONÍN JENÍČEK AKAD. ROK / SEMESTR : 2010/2011 / LETNÍ KONZULTANT

Více

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 7822DV Základní principy Jedná se o třítřídní jednopodlažní mateřskou školu, která bude používána na více místech a objekt je tedy navržen s důrazem na aplikovatelnost pro různě členěný terén, jak pro

Více

Montované stavby na bázi dřeva v bytové výstavbě

Montované stavby na bázi dřeva v bytové výstavbě 13.10.2010 Ostrava Montované stavby na bázi dřeva v bytové výstavbě Antonín Lokaj VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí, Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Obsah:

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Vize. Flow East koupil budovu Václavské náměstí 47 v roce 1994 a kompletně ji zrekonstruoval v roce 1996.

Vize. Flow East koupil budovu Václavské náměstí 47 v roce 1994 a kompletně ji zrekonstruoval v roce 1996. Design Vize Flow East koupil budovu Václavské náměstí 47 v roce 1994 a kompletně ji zrekonstruoval v roce 1996. Rekonstrukce nicméně odhalila mnohá neodstranitelná poškození způsobená stářím budovy a použitým

Více

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ZLÍNTHERM 2014 SPORTOVNÍ HALA EURONICS U STADIONU 4286 ZLÍN 28. BŘEZNA 2014 JOSEF

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě. AMECO3 software 16.9.2014

Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě. AMECO3 software 16.9.2014 Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě 3 software 16.9.2014 software : Software pro zhodnocení životního cyklu budov a mostů s ocelovou nosnou konstrukcí Výpočty jsou

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

13. DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA

13. DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA 13. DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA HISTORIE DŘEVA VE STAVEBNICTVÍ DŘEVO PATŘÍ MEZI NEJSTARŠÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY. SETKÁVÁME SE S NÍM U NEJRŮZNĚJŠÍCH DRUHŮ STAVEB A KONSTRUKCÍ. JE VELMI PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Státní závěrečná zkouška ústní část z tematických okruhů se skládá ze zkoušek z Architektonického navrhování budov a Technického navrhování budov.

Státní závěrečná zkouška ústní část z tematických okruhů se skládá ze zkoušek z Architektonického navrhování budov a Technického navrhování budov. STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY ÚSTNÍ ČÁST Z TEMATICKÝCH OKRUHŮ ARCHITEKTONICKÉ NAVRHOVÁNÍ BUDOV Program Architektura a stavitelství Obor Architektura a stavitelství Platné od akademického roku 2015/16 Státní

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Ladislav Dobiáš PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 434 01 MOST Jana Kubelíka 1472/7 Tel.: 723 413 292 (mobil) e-mail : lada.dobias@seznam.cz B. Souhrnná technická zpráva Stavba : Vybudování sklepních kojí laťových J.Dobrovského

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková Vilová čtvrť Baba Markéta Vyhnánková Bydlení na dobré adrese v Praze 6 Baba Obytný komplex Hanspaulka Hanspaulka Na Krutci Ořechovka Vilová čtvrť Baba Původní vilová čtvrť Vznik vilové čtvrti Baba Lokalita

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Přitažlivost řešení bungalovu

Přitažlivost řešení bungalovu HAAS FERTIGBAU, S.R.O.: BASIC LINE 116 Přitažlivost řešení bungalovu TYP: Basic Line 116 POČET MÍSTNOSTÍ: 3+1 ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 138,3 m 2 PODLAHOVÁ PLOCHA: 116,0 m 2 VHODNÝ POČET OSOB: 3-4 OBESTAVĚNÝ PROSTOR:

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Historický dům v Telči Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu dům

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Dostavba památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu. soutěžní návrh Marika Dumková

Dostavba památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu. soutěžní návrh Marika Dumková Dostavba památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu soutěžní návrh Marika Dumková Žalov lesní hřbitov Hodonín u Kunštátu Hodonínka Rozsečský potok vesnice les pole vodní plochy a toky objekty

Více

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim LEGENDA Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim 1 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 2 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 3 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 4 NÁROŽÍ MASARYKOVO NÁM.,

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ ÚZEMNÍ STUDIE č.4 DUBIČNÉ LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ zhotovitel: Ing.arch.Karel Paluš Ing.arch. Václav Čada září 2011 schváleno pořizovatelem Obecní úřad Dubičné Dubičné 15, 373 71 Rudolfov Pavel Brůžek starosta

Více

Obchodní pasáže. Vypracovala: Jana Vašková, jaja.vaskova@seznam.cz

Obchodní pasáže. Vypracovala: Jana Vašková, jaja.vaskova@seznam.cz Obchodní pasáže Vypracovala: Jana Vašková, jaja.vaskova@seznam.cz Pasáž (z francouzského le passage, průchod) je v architektuře průchod budovou nebo spojenými budovami, který umožňuje osobám přecházet

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace bytového objektu. Růženínská 909-910, Praha 4

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace bytového objektu. Růženínská 909-910, Praha 4 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Revitalizace bytového objektu Růženínská 909-910, Praha 4 Vypracoval: David Reichel Datum: 10/2011 Zodp. projektant: Ing. Aleš Zahradnický Strana 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Část 1: Vertikální komunikace

Část 1: Vertikální komunikace Část 1: Vertikální komunikace - schodiště názvosloví, druhy, funkční a typologické požadavky, příklad návrhu - schodiště konstrukční a materiálová řešení, statické principy - schodiště technologická a

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE Investor: BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE RECOIL, s.r.o. Rašínovo nábřeží 1696/66, 120 00 Praha 2, Nové Město Projektant: Atelier SMITKA s.r.o. Bucharova 2641/14, 158 00 Praha

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

ZAN ateliér Kvízová,Fenclová,Bednářová ZS 2014-15

ZAN ateliér Kvízová,Fenclová,Bednářová ZS 2014-15 ZAN ateliér Kvízová,Fenclová,Bednářová Program výuky předmětu Základy architektonického navrhování Vedoucí atelieru: Ing. arch. Pavla Kvízová, Ing.akad.arch.Dana Fenclová Vyučující asistent: Ing.arch.

Více

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o.

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. 1 Architektonický návrh: Ing. Arch. Alena Šrámková Ing.arch. Tomáš Koumar Ing. Arch. Lukáš Ehl Návrh

Více

Domy. s nulovou spotřebou. 118 Stavba

Domy. s nulovou spotřebou. 118 Stavba Domy s nulovou spotřebou Pravděpodobně už od roku 2020 bude v Evropě možné stavět jen energeticky úsporné domy. Optimálně to budou ekologické stavby, které využívají přírodní materiály a mají minimální

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

Průvodní zpráva. Termální lázně, Yverdon les Bains

Průvodní zpráva. Termální lázně, Yverdon les Bains Průvodní zpráva Termální lázně, Yverdon les Bains Urbanistické souvislosti Areál lázní se nachází v západním Švýcarsku ve městě Yverdon les Bains, jež se rozprostírá kolem jižního břehu Neuchatelského

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY 19. ročník / listopad 2014 NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS O BYDLENÍ 11/14 www.dumazahrada.cz MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM SPECIÁLNÍ TÉMA 17STRAN ENERGIE VELKOPLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ ZMĚNA DODAVATELE

Více

Vzorové domy. Přijďte se přesvědčit...

Vzorové domy. Přijďte se přesvědčit... Vzorové domy Přijďte se přesvědčit... Za účelem návštěvy některého ze vzorových domů nás neváhejte kontaktovat. Rádi vás provedeme interiérem a řekneme vám vše o výstavbě i bydlení v dřevostavbě NEMA.

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_ZF_POS_18 Beton a jeho vlastnosti Střední průmyslová škola a Vyšší odborná

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

VÍTKOVA HORA, KARLOVY VARY

VÍTKOVA HORA, KARLOVY VARY ATELIER ŠENBERGER-PUSTĚJOVSKÝ Atelier ATKS _ letní semestr 2014/2015 _úterý 14.00 19.50_D-A3 Tomáš Šenberger, 603 460 888, tomas.senberger@fsv.cvut.cz Jan Pustějovský, 775 137 881, jan.pustejovsky@fsv.cvut.cz

Více

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4 Obsah B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 3 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 3 B.2.3 Celkové

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Zhodnocení staveniště: Budova centra postižených byla postavena v roce 1928. Postupně došlo k několika změnám, byly

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Vypracoval: Vojtěch Listík Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Konzultant:

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 5. PŘÍČKY I. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Schöck Isokorb typ QS

Schöck Isokorb typ QS Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 32 BYTŮ V OBJEKTU CENA PROJEKTU: 235 270 Kč 1 np np EUROLINE 200 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY: 15 667 90 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA 1m

Více