SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ. Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ. Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví"

Transkript

1 SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví

2 Členění výrobních podniků Podle stupně zpracování vyráběných statků prvovýroba a druhovýroba; Podle výrobního množství kusová, seriová a hromadná; Podle velikosti malo- a velkovýrobní

3 Průmyslové podniky dobývání nerostných surovin zpracovatelský průmysl výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody Průmysl těžební a zpracovatelský prvovýroba druhovýroba Těžký a lehký průmysl strojírenství hutnictví chemický průmysl Spotřební průmysl textilní a oděvní průmysl

4 Vývoj průmyslu Období řemeslné a domácké malovýroby Průmyslová výroba manufaktura strojní velkovýroba Vnitřní organizace Pracoviště dílny závod podnik Pracovní operace výroba proudová výrobní takt průběžná doba výrobku Výrobní procesy pracovní automatické přírodní

5 Energetika Elektrárenství elektřina elektrárny parní jaderné vodní Teplárenství Teplárna (výtopna, kotelna) Plynárenství plynárna

6 Vodní hospodářství Vodohospodářské činnosti Kanalizace Vodní toky Státní vodohospodářská inspekce

7 Zemědělské a lesnické podniky Zemědělství funkce produkční a mimoprodukční přírodní podmínky; časový nesoulad průběhu výrobního a pracovního procesu; sezónnost práce; zvláštnosti ekonomiky a evidence rostlinná výroba orná půda, trvalé travní porosty, trvalé kultury, 5 výrobních oblastí; ha výnos, sklizňové a osevní plochy živočišná výroba výroba plnohodnotných živočišných produktů objem produkce; ukazatel užitkovosti hosp. zvířectva Lesnictví lesy hospodářské, ochranné, zvláštního určení; Rybolov

8 Stavebnictví má některé zvláštnosti: Výroba kusová Výroba s dlouhým výrobním cyklem Výroba je pohyblivá výrobek nikoliv Závislé na povětrnostních podmínkách Práce, stroje a ostatní výrobní zařízení jsou různorodé. členění: velká stavební výroba malá stavební výroba specializace

9 Bankovní podniky Banka jako specifický podnik druh finančního zprostředkovatele, jehož hlavní činností je různými formami zprostředkovávat pohyb finančních prostředků mezi jednotlivými specifickými subjekty základní funkce: finanční zprostředkování transformace kapitálu emise bezhotovostních peněz provádění bezhotovostního platebního styku

10 Bilance banky Strana aktiv Pokladní hodnoty Vklady u emisních bank St. pokl. poukázkyvklady a úvěry u bank Úvěry Cenné papíry k obch. Majetkové účasti Hmotný a nehm. Majetek Ostatní aktiva Strana pasív Závazky k ČNB Závazky k bankám Přijaté vklady Závazky z em.dluhopisů Rezervy Základní jmění Kapitálové fondy Rezervní a jiné fondy ze zisku Nerozdělený zisk z předch. let Zisk běž. Roku Ostatní pasíva

11 Výkaz zisku a ztrát Výnosy a náklady Přijaté úroky Placené úroky Výnosy z operací s cennými papíry Výnosy z devizových operací Výnosy z poplatků a provizí Placené poplatky a provize Ostatní výnosy z finančních operací Zisk z finančních operací Všeobecné provozní náklady Tvorba rezerv a opravných položek Ostatní provozní výnosy (náklady) Mimořádné výnosy (náklady) Daně Čistý zisk běžného hospodářství

12 Bankovní systém Struktura bankovního systému centrální banka síť komerčních bank univerzální a oddělené bankovnictví Struktura českého bankovního systému ČNB; univerzální banky a spořitelny; stavební spořitelny; hypoteční banky; specializované banky; DZ - SÚD Vývoj bankovního sytému v Č

13 Bankovní prostředí Obecné zákonné normy ObZ, ObčZ, ObčSŘ Specifické zákonné normy povolení působit jako banka majetková účast nesmí vykonávat kontrolu nad jinou právnickou osobou smějí vydávat akcie jako zaknihované bankovní dohled vklady fyzických osob Opatření, vyhlášky a nástroje ČNB kapitálová přiměřenost a úvěrová angažovanost

14 Bankovní produkty (obchody) Finančně úvěrové produkty účelové úvěr kontokorentní, eskontní, hypoteční, akceptační, avalový, záruky, faktoring, forfaiting Depozitní (vkladové) produkty vklady na viděnou; termínované vklady; úsporné vklady Bankovní platební produkty bankovní převody, šeky, platební karty, dokumentární platební instrumenty (akreditiv a inkaso)

15 Základní principy řízení banky Řízení aktiv Řízení pasív Řízení likvidity Řízení úvěrového rizika Řízení úrokového a měnového rizika Řízení solventnosti neboli kapitálového rizika

16 Podniky infrastruktury Význam a zvláštnosti podniků infrastruktury dopravní a spojový systém energetický a vodohospodářský systém výstavba a provoz bytů, škol, zdravotnictví, výzkumných institucí Infrastruktura se dělí na ekonomickou a sociální; působí odlišně v prostředí přirozeného monopolu nebo v prostředí regulace trhu (ceny, konkurenční provozovatelé, rozsah služeb, jednotné podmínky pro uživatele, společensky dostatečné kapacity, sociální rozměr) Stát- státní veřejné podniky, neziskové organizace, princip zákonitostí trhu

17 Doprava Železniční Silniční Vodní (námořní a vnitrozemská) Letecká Nekonvenční Veřejná a neveřejná, individuální motorismus Dopravci, přepravci, cestující, spediční služby Riziko v podnikání Individuální potřeby a zájmy jednotlivých dopravců

18 Železniční a silniční doprava Přeprava nákladní Přeprava osobní Výstavba koridorů Silniční dopravci Motorová vozidla s ložnou plochou Nemotorová vozidla s ložnou plochou Motorová vozidla bez ložné plochy Přeprava pravidelná a nepravidelná, mezinárodní, vnitrostátní dálková a místní

19 Ostatní doprava Vodní doprava Omezenost dopravní cesty Dlouhá a nespolehlivá doba dodání Omezenost míst nakládky Letecká doprava Městská hromadná doprava Respektování systému vyššího řádu a okolí systému

20 Pošta a telekomunikace Poštovní služby Obstaravatelské činnosti pro třetí subjekt s využitím poštovních sítí Služby doplňující sortiment poštovních a obstaravatelských činností Česká pošta, poštovní kurs a poštovní přepravní síť, faxové služby, peněžní styk Přenos hlasu, zpráv, dat či informací prostřednictvím telekomunikačních sítí hlasová služba textové služby informační služby datové služby Internet, radiokomunikace Telekomunikační síť, digitální překryvné sítě DON, digitální sítě integrovaných služeb - ISDN

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.1

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.1 PODNIK 2 ČLENĚNÍ PODNIKŮ Z HLEDISKA PŘEDMĚTU ČINNOSTI 2 TYPOLOGIE PRÁVNÍ FORMY PODNIKU 3 ČLENĚNÍ PODNIKŮ Z HLEDISKA PŘEDMĚTU ČINNOSTI 9 SVTP ČR (SPOLEČNOST VĚDECKO-TECHNICKÝCH PARKŮ ČR) 9 PRŮMYSLOVÉ PODNIKY

Více

Dovoz zboží Platby za dovezené zboží ve sjednané paritě včetně nákladů. provize, montáže aj., úroky), upravené o korigující položky

Dovoz zboží Platby za dovezené zboží ve sjednané paritě včetně nákladů. provize, montáže aj., úroky), upravené o korigující položky POPIS ČÍSELNÍKU : Název: 110 BA0030 Výčet položek číselníku: Platební tituly pro deviz. platby a v Kč ve vztahu k zahran. Charakteristika: Seznam a kódy platebních titulů pro devizové platby nabo platby

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a 1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a její základní kategorie... 7 3.1 Výrobní faktory a jejich

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky.

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. 3. Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. Finanční zprostředkovatelé hlavní skupiny 1. depozitní a úvěrové instituce: obchodní banky spořitelní a úvěrová sdružení 2. finanční instituce nebankovního

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

Bankovní právo. Obsah

Bankovní právo. Obsah BANKOVNÍ PRÁVO Bankovní právo Obsah Obsah... 2 Úloha bank v ekonomice... 3 Pojem a definice banky... 3 Právní a ekonomické postavení bank... 4 Bankovní systémy... 4 Druhy bank... 4 Bankovní licence...

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Téma 3: Obchodní bankovnictví Struktura přednášky: 1. Banky a bankovní systém 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát 3. Bankovní rizika a jejich řízení 4. Charakteristika bankovních produktů 5. Způsoby

Více

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka Banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu. V bankovnictví se vše točí kolem peněz. Co jsou to peníze? Jako peníze může sloužit cokoli, co jsou lidé všeobecně ochotni přijmout výměnou

Více

Obsah. Finance verze 1.1

Obsah. Finance verze 1.1 Obsah Obsah... 1 1. Podstata podnikových financí... 2 2. Finanční řízení... 3 3. Charakteristika finančního trhu... 6 4. Bilance podniku (rozvaha)... 7 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ)... 9 6. Cash Flow a

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

pololetní zpráva Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Komerční banka, a.s.

pololetní zpráva Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Komerční banka, a.s. 2010 pololetní zpráva Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Komerční banka, a.s. 2 700 000 Počet zákazníků celé Skupiny KB dosáhl 2,7 milionu.

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Obsah 1) Podstata podniku a podnikání... 4 1.1 Podnikání a podnik... 4 1.2 Právní úprava podnikání... 4 2) Okolí podniku... 5 2.

Obsah 1) Podstata podniku a podnikání... 4 1.1 Podnikání a podnik... 4 1.2 Právní úprava podnikání... 4 2) Okolí podniku... 5 2. Obsah 1) Podstata podniku a podnikání... 4 1.1 Podnikání a podnik... 4 1.2 Právní úprava podnikání... 4 2) Okolí podniku... 5 2.1 Prvky okolí podniku... 5 4) Efektivnost podniku a její základní kategorie...

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Osnova Témata Základy účetnictví Principy daňové evidence Financování podniku, rozpočetnictví a kalkulace Bankovní soustava

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 2000

ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 2000 ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 2000 V prvém pololetí roku 2000 se oživení české ekonomiky, pozorovatelné již od druhého pololetí 1999, mírně urychlilo. Hrubý domácí produkt v prvním čtvrtletí 2000 vzrostl

Více

Metodický list. Úvěry klientské

Metodický list. Úvěry klientské Metodický list Úvěry klientské I. Definice a obsah Stavy úvěrů: konečné zůstatky úvěrových účtů klientů, tj. počáteční zůstatky plus čerpání nových úvěrů mínus splátky dříve poskytnutých úvěrů. II. Zdroje

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ Okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2014/2015 obor FINANCE FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ 1. Podstata finančního řízení a rozhodování podniku - podstata a oblasti

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty a jejich význam pro podniky Daniela Čálková Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré

Více

POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU

POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU Comparison of conditions for opening and managing accounts Diplomová práce

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Zahraniční obchod ČR. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Zahraniční obchod ČR. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha Zahraniční obchod ČR Bakalářská práce Tereza Vostárková Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Zahraniční obchod ČR Obchodování

Více

ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2014

ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2014 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Č ř ž í á Č á á á é ář ě á á č á ř ž éúč í á ě č Č á á č í á Ý ň á ř ě á í á ří é úč íá ě č ě ž ý ý ý úč í í ň í í ú ů Ú č Čé á á č í á ě ří é úč íá ě ě á í

Více