Historie před soudem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie před soudem"

Transkript

1

2

3 Historie před soudem

4

5 Historie před soudem Můj den u soudu s Davidem Irvingem Deborah E. Lipstadtová Nakladatelství EPOCHA a Občanské sdružení SPHV

6 Kniha vychází s podporou MŠMT Published by arrangement with HarperCollins Publishers Copyright Deborah E. Lipstadtová, 2006 Translation Ivan Brož, 2006 Cover Eva Zittová, Josef Kroupa, 2006 Czech Edition Nakladatelství Epocha, Praha 2006 ISBN

7 Věnováno obětem Šoa a těm, kteří mi umožnili tolika různými způsoby bojovat proti snaze o zpustošení jejich dějin a jejich paměti.

8

9 Obsah Předmluva Sdělení čtenáři Prolog: Dopis předehra (1) Osobní a badatelská odysea (2) Strategie obhajoby (3) Osvětim: soudní výprava (4) Naše objektivní změny Proces (5) Povstaňte, soud přichází! (6) Irving na lavici svědků: nikoli popírač, ale oběť (7) Řetěz dokumentů (8) Holocaust: namátkové vraždy, nebo systematická genocida? (9) Zástupy lidí a rozpory kolem plynových komor (10) Americký profesor (11) Očišťování Hitlera, kritizování spojenců (12) Bojovná slova (13) Nechutné kalkulace

10 (14) Lži o Hitlerovi (15) Deník Anne Frankové román? (16) Náš německý kontingent (17) Skotačení s gangstery, nebo obviněn ze spolupráce? (18) Plynové komory pro jednu osobu a bělošské Polky (19) Konečná scéna VÝSLEDKY (20) Den soudu: řetězce telefonátů, žalmy, přeživší beze spánku (21) Nesmírné díky (22) V kostýmu šaška Doslov Obrazová příloha

11 Jenom si dej pozor a velice se střez zapomenout na věci, které jsi viděl na vlastní oči, aby nevymizely z tvého srdce po všechny dny tvého života. Seznam s nimi své syny i vnuky. Pátá kniha Mojžíšova 4:9 Forsan et haec olim meminisse iuvabit. Snad ti jednou jeden den přinese uspokojení, že si na to všechno vzpomeneš. Aeneas I: 203

12

13 předmluva Anthony Lewis J sem čtenář britských novin a časopisů. Před léty jsem si začal všímat článků, které psal jistý David Irving. Byly zaměřeny na Německo v období nacismu a to, co mne zaujalo, byla skutečnost, že se vyjadřovaly s velkými sympatiemi k Hitlerovi. Irving tvrdil, že Hitler nikdy nevydal žádný rozkaz k vyhlazení Židů v Evropě. Ve svých knihách pak zpochybňoval jakékoli organizované schéma vyhlazování, tedy holocaust. Tvrdil, že Židé, kteří zemřeli v koncentračních táborech, skonali na tyfus nebo v důsledku jiných nemocí. V Osvětimi žádné plynové komory nebyly. Co na tom bylo však nejnápadnější, autor takových urážlivých nesmyslů se těšil uznání. Britští vydavatelé pokračovali v publikování jeho článků. Irvingovy knihy byly posuzovány váženými historiky s tím, že jsou založeny na svědomitém bádání, byť s občasnými výhradami k některým jeho závěrům. Irving byl vybaven záhadnou imunitou vůči protestům kritiky, jakou si jeho psaní zasloužilo. Tohoto protestu se ujala Deborah Lipstadtová. Ve své knize Denying the Holocaust: The Growing Assault on Truth and Memory (Popírání holocaustu: Narůstající útok na pravdu a paměť) označila Irvinga jako popírače, nebezpečného popírače, a to o to nebezpečnějšího, že jeho knihy o druhé světové válce byly široce uznávány. Její komentáře o Irvingovi byly v knize stručné a jak se domnívala, i nekontroverzní, protože jeho názory byly tak jasně vyloženy. Když se 13

14 Historie před soudem Irving například v roce 1988 postavil před kanadský soud, aby obhajoval jednoho popírače, tak prohlásil: Žádné dokumenty nikterak nedokazují, že by někdy došlo k nějakému holocaustu. Avšak po vydání knihy Denying the Holocaust Irving zažaloval profesorku Lipstadtovou a jejího britského nakladatele, společnost Penguin za urážku na cti. V následujících pěti letech Deborah Lipstadtová vlastně věnovala všechny své síly boji proti takovému nařčení. Stal se její prací, jejím zaujetím, její noční můrou. Tato bitva vyžadovala velké zdroje, spousty peněz milióny dolarů a morální odolnost. Jednalo se o zápas, který byl veden nejen o slova v knize, nýbrž o historii. Nakonec se stal prostředkem, jak čelit nejen lžím Davida Irvinga, ale veškerému úsilí zaměřenému na omlouvání Hitlera a jeho hrůzných nohsledů. Tato kniha je mimo jiné mocnou lekcí pro Američany o významu prvního dodatku k americké ústavě. Jak bylo řečeno Nejvyšším soudem, tento dodatek zaručuje svobodu slova a tisku, a tak ponechává jen velmi malý prostor pro Davidy Irvingy tohoto světa, aby sekýrovali své kritiky. Ve Velké Británii žádná taková ústavní ochrana neexistuje a zákon o nactiutrhání je zde zcela odlišný. Podle amerického práva musí osoba, která si stěžuje, dokázat, že to, co o ní bylo napsáno nebo vysloveno, není pravda nebo že ji to poškozuje. Ve Velké Británii musí obviněný autor nebo vydavatel dokázat, že napsané nebo vyslovené je pravda. Takový rozdíl v důkazním břemenu může způsobit, že se vše chápe odlišně. A navíc, americký zákon vyžaduje, aby žalující strana, pokud je osobou vystupující na veřejnosti tedy velmi dobře známým člověkem prokázala, že obviněný publikoval urážlivý výrok s vědomím, že jde o zfalšování nebo o bezohledné znevážení pravdy. Ve Velké Británii může být za urážku úspěšně obžalován každý vydavatel nebo autor, který sice vyvíjí maximální úsilí, aby jeho výrok byl přesný, ale dopustí se přitom nevinné chyby. Obhajoba kritických komentářů před nactiutrháním je natolik zatěžující, že se jí britské noviny obvykle vzdávají. Celou záležitost urovnávají podstatně velkou sumou a omluvným prohlášením u soudu. Devastující ovšem může být již samotná hrozba žaloby za urážku. Významné britské nakladatelství Weidenfeld & Nicolson mělo v plánu 14

15 Předmluva vydat knihu historika Johna Lukacse, ve které je Irving vylíčen jako zatvrzelý obdivovatel Hitlera, ale pak od tohoto úmyslu ustoupilo v obavě ze žaloby za urážku na cti. Jakmile Lipstadtová svůj proces vyhrála, nakladatelství Weidenfeld & Nicolson tuto Lukacsovu knihu přece jen vydalo, ale komentáře o Irvingovi zmírnilo. Britský list The Observer si postěžoval, že pasáže věnované Irvingovi byly vykuchány. Na rozdíl od společnosti Weidenfeld & Nicolson se nakladatelství Penguin odvážně postavilo za Deborah Lipstadtovou a podílelo se na financování její obhajoby proti Irvingově justičnímu útoku. Jistě se nehodí, aby se v úvodu vyzrazovaly detaily dramatu, který je obsažen v příběhu Lipstadtové. Ale rád bych se zmínil alespoň o jedné epizodě, která mne zasáhla velmi tvrdě. Během přestávky soudního líčení přistoupila k Irvingovi jedna žena a řekla mu, že její rodiče zemřeli v osvětimské plynové komoře. Vedle stojící novinář zaslechl, jak Irving té ženě odpověděl: Madam, může vás jen těšit vědomí, že téměř jistě zemřeli na tyfus. Těšit vědomí. Soudní proces byl řízen jedním soudcem, bez poroty. Jeho verdikt představoval mimořádně velké vítězství profesorky Lipstadtové. Ale pak nastalo něco, co považuji za nesmírně překvapující a zneklidňující události v celém případu. Většina komentátorů ve Velké Británii se o rozsudku ve prospěch Deborah Lipstadtové vyslovila s nadšením. Ale dva profesionální historikové nesouhlasili. Donald Cameron Watt napsal sloupek pro londýnský list Evening Standard, který pod titulkem Dějiny potřebují Davida Irvinga vyšel ve stejném odpoledni, kdy soudce vyhlásil rozsudek. Watt v něm prohlásil: Ukažte mi jednoho historika, kterému nevyskočí po těle studený pot při pomyšlení, že by měl podstoupit takovou proceduru tedy takovou, jaké byly vystaveny Irvingovy lži. Druhý den ráno se v Daily Telegraphu objevila slova významného vojenského historika, Sira Johna Keegana, že soudce Gray rozhodl, že veškerá předvedená znalost obrovského množství materiálu neomlouvá chyby v interpretaci těchto fakt. Watt a Keegan psali, jako kdyby iniciátorem procesu byla Deborah Lipstadtová. Ale byl to přece David Irving, kdo ji zažaloval a kdo ji donutil polykat jeho lži a strávit pět let života dokazováním toho, čím je, 15

16 Historie před soudem tedy rasistickým falšovatelem. Jak si vysvětlit reakci Watta a Keegana? Způsobila to zášť k člověku stojícímu mimo, k někomu, kdo není členem klubu, kdo je Židem, k ženě? Nechť byla jejich zvrácená reagence čímkoli inspirována, stala se mrazivým přízrakem na desce spravedlnosti. 16

17 sdělení čtenáři D louho předtím, než jsem mohla vědět, že David Irving změní své výhrůžky soudem ve skutečnou žalobu, jsem si detailně zaznamenávala všechny své rozhovory s mými právníky a dalšími lidmi, kteří byli do případu zasvěceni. Nakonec jsem se rozhodla vést si deník, v němž jsem si zapisovala jak tyto rozhovory, tak i své vlastní úvahy. Všechny citáty v této knize jsou prakticky použity z těchto mých poznámek a deníků. V několika málo vzácných případech jsem je upravila podle toho, jak jsem si je uchovala v paměti. Snažila jsem se své partnery interpretovat co nejvěrněji s úplným vědomím toho, že paměť bývá vrtošivá. Všechny citáty ze soudních zápisů pocházejí z dokumentů, jak je pořizoval soudní zapisovatel. V zájmu důslednosti jsem sjednotila pravopis jistých slov, jako například antisemitismus. Periodicky jsem zdůrazňovala některé výrazy podle toho, jak jsem je podle svých poznámek a paměti slyšela. Při každém soudním přelíčení, zejména bez účasti poroty, se může objevit nějaký námět, který je pak odložen stranou a za jistou dobu zase vrácen k jednání. Abych čtenáři usnadnila sledování soudní debaty, spojila jsem dva nebo více dnů jejího průběhu do jednoho dne. 17

18

19 prolog Dopis S talo se to jednoho krásného podzimního dne. Právě začínal akademický rok na Emory University. Letní vedra skončila, univerzitní areál se třpytil v plném lesku, listy na stromech dostávaly podzimní barvu a studenti se chovali vlídně. Vynořili se zrovna z budov postavených ve stylu italské renesance a zaplnili travnatý čtyřúhelník, neoficiální centrum areálu. Celý prostor patřil studentům, kteří si tam házeli talíři, četli, hráli míčové hry či jen tak užívali poslední dny, než sem vpadne zima, pokud lze o Georgii říci, že má i toto období. Líbil se mi ten pohled, když jsem tudy kráčela do své pracovny. Přišla jsem z Los Angeles před několika lety, sem do Atlanty, když mi nabídli vedení katedry moderních židovských studií a dějin holocaustu. Ačkoli jsem ztratila z dohledu své dřívější přátele, považovala jsem Atlantu za svůj domov. Před chvílí jsem skončila přednášku z historie holocaustu. Uvolnila jsem se a v dobré pohodě jsem se chystala k domluvené konzultaci s jednou studentkou o její diplomové práci s tím, že pak ještě strávím odpoledne prací na dokončování návrhu knihy vycházející z mého nového výzkumného projektu studii o tom, jak byl prezentován holocaust v poválečné Americe. Když jsem vešla do kanceláře katedry, sekretářka mi sdělila, že právě došel expresní dopis od společnosti Penguin, britského vydavatele mé knihy Denying the Holocaust: The Growing Assault on Truth and Memory (Popírání holocaustu: Narůstající útok na pravdu a paměť), což byla vědecká studie o popírání nacistické 19

20 Historie před soudem genocidy. Upoutaná zvědavostí jsem požádala čekající studentku, zda jí nebude vadit, když se rychle podívám na dopis. Stačilo, abych si přečetla jen pár řádek, a vybuchla jsem smíchy. Studentka, která si mezitím prohlížela své poznámky, zvedla hlavu, když jsem vyhrkla, stále ještě s potlačovaným smíchem, to je ale opravdu nemorálnost. Vysvětlila jsem jí, že David Irving, světově nejproslulejší popírač holocaustu, mně vyhrožuje soudní žalobou za to, že jsem ho nazvala popíračem. V mé knize jsem Irvingovi věnovala asi dvě stě slov, když jsem ho popisovala jako Hitlerova přívržence s klapkami na očích, který překrucuje důkazy manipuluje s dokumenty a neobjektivně dezinterpretuje fakta, aby dospěl k historicky neudržitelným závěrům. Napsala jsem, že v jistém smyslu se zdá, že Irving na sebe přebírá poslání Hitlerova dědice. Pokládala jsem ho za nejnebezpečnějšího popírače holocaustu, protože na rozdíl od jiných lidí tohoto druhu, o nichž bylo známo, že jsou jen popírači, Irving představoval autora četných knih o druhé světové válce a o Třetí říši, přičemž některé z nich byly všeobecně uznávané. Lze říci, že prakticky všichni zájemci o historii druhé světové války jeho jméno znali, dokonce i když věděli, že se v jeho knihách nacházejí jisté sympatie k Třetí říši. O jeho publikacích se psalo v hlavních periodikách a tudíž jeho aktivity s popíráním holocaustu sklízely mnohem více pozornosti než práce jiných popíračů. Moje slova byla nepochybně ostrá, ale nepovažovala jsem je za kontroverzní, protože se Irving při popírání holocaustu takovým způsobem veřejně vyjadřoval. Když v roce 1988 kanadská vláda obvinila německého emigranta Ernsta Zündela z propagace popírání holocaustu, Irving svědčil v Zündelův prospěch. Před soudem řekl, že neexistovala žádná celková politika Říše pro zabíjení Židů, že nejsou k dispozici ani žádné dokumenty dokazující, že někdy vůbec došlo k holocaustu a že plynové komory k masovému zabíjení lidí neexistovaly. Poté Irving opakovaně popíral holocaust. Když se ho jeden reportér zeptal, proč z nového vydání jedné z jeho knih zmizely všechny zmínky o holocaustu, odpověděl: Jestliže se nic nestalo, pak si to nezasluhuje ani poznámku pod čarou. Popíral, že Židé byli systematicky zabíjeni v plynových komorách. Prohlašoval, že nebyl potvrzen žádný oficiál- 20

21 Prolog ní plán Třetí říše na likvidaci evropských Židů. A tvrdil, že Hitler byl pravděpodobně největším přítelem Židů, jakého vůbec mohli mít v Třetí říši. A že to byl právě Hitler, kdo dělal vše, co bylo v jeho silách, aby zabránil těm ošklivým věcem, které se jim staly. Lidi, kteří přežili a trvali na svých svědectvích, že viděli plynové komory, označoval za lháře nebo šarlatány. Když jsem vzala v úvahu vše, co bylo o Irvingovi známo, zdála se mi jeho hrozba absurdní. Divila jsem se, jak o sobě může někdo, kdo nazývá holocaust legendou, tvrdit, že není popírač? V domnění, že nejde o nic jiného, než o nával zmateného rámusu, jsem tak trochu úmyslně odhodila dopis na stálou hromadu papírů na mém pracovním stole a věnovala se studentce. Po několika dnech jsem ten dopis vydolovala jelikož spočíval pod jinou poštovní zásilkou a předala jej mé vědecké asistentce s prosbou, aby jej poskytla právníkům nakladatelství Penguin společně s podklady, z nichž jsem vycházela ve své kritice Irvinga. Vzhledem k tomu, že vskutku všechno, co jsem o něm napsala, lze najít ve spolehlivých zdrojích, byla jsem si jista, že tím celá záležitost skončila. Vyzvala jsem asistentku, aby tomu nevěnovala příliš mnoho času a co nejrychleji se vrátila ke sběru materiálu, který jsem potřebovala k mému novému projektu. Je ironické, že před pětadvaceti lety, kdy jsem se poprvé dověděla o popírání holocaustu, byly mé reakce totožné, prostě jsem to považovala za nevýznamné. V polovině sedmdesátých let mi profesor Jehuda Bauer, jeden z předních badatelů dějin holocaustu, řekl, že skupina lidí z Kalifornie, sdružená kolem Institutu pro výzkum dějin (IHR), rozšiřuje časopis popírající holocaust. Dělala jsem si posměšky z představy, že by je někdo mohl brát vážně. Ale nyní, když jsem seděla ve své pracovně na Emory University, jsem si lámala hlavu, kdo by mohl brát vážně argumenty Davida Irvinga, že není popíračem holocaustu. Zřejmě mohlo jít jen o nějaký trik, který mě měl zastrašit. Nad kávou jsem o dopise řekla některým kolegům a vyslovila domněnku, že to nikam nepovede. Jak se však ukázalo, naprosto jsem se mýlila. Irving to bral velice vážně, stejně jako britské soudy. Skutečnost, že všechny moje prameny 21

22 Historie před soudem byly zdokumentovány, mě ve Spojeném království nikterak nechránila, jak tomu bylo ve Spojených státech. Byla jsem jednoznačně v nevýhodě. Podle britských zákonů spočívalo důkazní břemeno na mně, jako na žalované straně. V americkém právu je tomu úplně naopak. Ve Spojených státech by Irving musel dokázat, že lžu. Ve Velké Británii jsem musela já dokázat, že jsem měla pravdu. V průběhu onoho kvasu, kdy se lidé snažili pomáhat tomuto právnickému tažení, jsem přemýšlela o tom, jak si mě Irving ve svých obviněních vůči mně vypodobnil jako součást globálního spiknutí. Podle Irvinga jsem proti němu vedla trvale zlovolnou, mocnou, dobře finančně zajištěnou a bezohlednou kampaň. Nic nemohlo být pravdě vzdálenější. Kniha Denying the Holocaust byla mým individuálním projektem realizovaným za pomoci skromného výzkumného grantu, který mi umožnil najmout výzkumnou asistentku, získat několik balíků dokumentačního materiálu a vykonat cesty do několika archivů. Některé židovské organizace již měly kolekce novinových výstřižků o popíračích a publikace těchto popíračů, které mi zapůjčily. Většinu času jsem seděla sama ve své pracovně vedena snahou vysvětlit čtenářům historii popírání holocaustu. Bylo to moje zcela samostatné úsilí, které trvalo do okamžiku, než se Irving rozhodl mne pronásledovat. Teprve potom, zdůrazňuji až potom, se kolem mne soustředila skupina lidí, která mi pomohla získat fondy, bez nichž by nebylo možné odvrátit Irvingovy útoky. A pokud už moji zastánci vytvářeli nějaké spiknutí, pak to byla konspirace, jíž neslo odhodlání zabránit tomu, aby bylo kdykoli v budoucnu možné znásilnit dějiny k takto ohavným účelům. Při mnoha příležitostech se ke mně hlásili lidé, kteří chtěli soudní cestou zakročit proti popíračům. Vždy jsem je upozorňovala, aby tak nečinili, protože první dodatek k americké ústavě jim ve Spojených státech prakticky zajišťuje, že neuspějí. Odrazovala jsem od toho dokonce i v těch státech, kde bylo právně možné k takovým žalobám na popírače přistoupit. Takové zákony totiž dělaly z popírání zakázané ovoce, čímž se stávalo ještě více nikoli méně přitažlivým. Kromě toho jsem nevěřila, že by soudní síně byly tím správným místem k historickému bádání. A tvrdila jsem, že popírači musejí být zastaveni nikoli 22

23 Prolog odměřeným soudním verdiktem, nýbrž racionálními fakty vyplývajícími z výzkumu. Také jsem měla pocit, že soudy vykonávaly spravedlnost tím, že nechaly strany předkládat to, co každá z nich považovala za závažnou průkaznou skutečnost, za fyzický důkaz a jasná fakta, aby porota nebo soudce mohli být o usvědčujícím materiálu naprosto beze zbytku přesvědčeni. Historikové se snaží dospět k historické pravdě objektivním určováním toho, co se stalo. Zvažují kontext a okolnosti dané události nebo dokumentu. Interpretují důkaz a nabízejí své názory s tím, že si jsou zároveň vědomi, že jiní historikové mohou stejný materiál také posuzovat a bez pokusu o jakékoli klamání dospět k odlišným závěrům. Historikové rovněž vědí, že když přijdou na světlo nové zdroje a dokumenty, jejich pravdy mohou být odloženy stranou. Jednoduše řečeno, historické pravdy nelze měřit jako smog, který znečišťuje městské ovzduší. Po čtyři roky jsem se připravovala na tento proces, když jsem se ponořila do prací muže, z něhož prýštilo pohrdání vůči mně a vůči tomu, o čem jsem byla přesvědčena. Prožila jsem řadu bezesných nocí v obavě, aby se neobjevila nějaká právnická nahodilost, která by Irvingovi pomohla zvítězit. V zimě roku 2000 jsem deset týdnů seděla sotva pět metrů od něho a tiše naslouchala, jak otevřeně vyjadřuje své pohrdání před soudcem a před světovými sdělovacími prostředky. Moje vědecká práce byla rozebírána na kousky a tisk pitval mé šaty, moji osobnost a mé osobní přesvědčení. Většina z toho, co se o mně psalo například můj věk, zdroje podpory a politické názory byla prostě vedena zlým úmyslem. Ale neměla jsem jinou možnost, než se proti tomu postavit. Během procesu jsem však na naléhání mých obhájců u soudu mlčela a nepředkládala žádná svědectví. Ačkoli jsem měla vždy připravená slova, která se týkala podstaty tohoto zápasu, musela jsem se spoléhat na ostatní, kteří mluvili za mne. Pro člověka, který tak vášnivě oceňuje možnost mít svůj život pod vlastní kontrolou i když měli advokáti pravdu to bylo mučivě obtížné. Několik let před tímto soudním jednáním se Irving před svými sympatizanty vyjádřil, že když se lidé obvinění z nactiutrhání dovědí, že půjdou před soud, tak se obvykle bouřlivě vychloubají. Když zjistí, 23

24 Historie před soudem jaké obtíže ve Spojeném království přináší takový soudní zápas ve věci křivého obvinění, tak se zhroutí a zbaběle utečou. Irving dost možná předpokládal, že se rozhodnu, že nemá cenu takový soud podstupovat a že se vše urovná, když se mu nějakým způsobem omluvím nebo svá slova odvolám. Kromě toho jsem přece byla osm tisíc kilometrů daleko s tím, že bych se musela bránit v cizí zemi, jejíž zákony vyznívaly ve prospěch mého oponenta. Soudní řízení se může nadlouho protáhnout a může být mimořádně nákladné. Mýlila jsem se, když jsem tuto možnost odmítala jako pouhý rušící svízel. Ale David Irving se mýlil dokonce ještě víc, když si myslel, že se já, jako zažalovaná, zhroutím a zbaběle uteču. Neudělala jsem ani jedno, ani druhé. Bojovala jsem za svoji věc útočně, i když jsem si nikdy nepomyslela, že budu muset někdy k něčemu takovému přistoupit. A tak jsem s troškou naivity o tom, co mne očekává, a zcela otrávená skutečností, že budu muset věnovat spoustu času něčemu, co se zdálo být naprosto nicotnou záležitostí, ale přitom poněkud nedočkavě, nastoupila k cestě, která měla dokázat, že jsem napsala pravdu. Tato kniha je příběhem této cesty. 24

25 předehra Tým obhájců si v osvětimském archivu prohlíží architektonické plány krematoria

26

27 (1) Osobní a badatelská odysea N e, nejsem dítě lidí, kteří přežili holocaust. Pokaždé, když jsem začala přednášet o holocaustu, dostávala jsem otázky o svém rodinném prostředí. Zdálo se, že někteří tazatelé byli mojí odpovědí překvapeni. Proč jinak bych se zajímala o toto téma? Ale jiní vycítili, že můj osobní odstup od těchto událostí mi umožňuje lepší badatelskou perspektivu. Otec opustil Německo před vznikem Třetí říše a matka se narodila v Kanadě. Vyrůstala jsem v horní části čtvrti West Side na newyorském Manhattanu, kde jsem poznala hodně uprchlíků. Nikdo jim neříkal lidé, kteří přežili. Někteří emigrovali ve třicátých letech dvacátého století, když za sebou nechali pohodlnou existenci příslušníků středních vrstev. Otec mnohým z nich po příjezdu do New Yorku pomáhal. Snažil se dostat do Spojených států svých pět sester, ale to se mu nepodařilo. Přežily v jiných zemích a do New Yorku přijely až po válce. Z doby, kdy jsem byla mladá dívka, si pamatuji atmosféru těch domovů středoevropských Židů s jejich těžkým, tmavým nábytkem a kouřícími šálky čaje s lahodným domácím štrůdlem a dalším vyloženě evropským pečivem lišícím se od toho, jaké znali moji američtí spolužáci. Moderní ortodoxní domov mých rodičů byl na jedné straně zasvěcen židovské tradici, zatímco na straně druhé měl cit pro sekulární 27

28 Historie před soudem společnost, která nás obklopovala. Na stole v našem obývacím pokoji bylo možno najít stejně tak knihu o židovské věrouce, jako knihu o Rembrandtovi. S bratrem a sestrou jsme chodili do židovských škol. Když jsem byla v první třídě, tak se rodiče rozhodli přestěhovat z Manhattanu na předměstí. Zvolili si Far Rockaway, část čtvrti Queens přiléhající k mořské pláži, protože obdivovali místního rabína, Emanuela Rackmana, kterého chtěli mít jako duchovního vůdce a vzor pro své děti. Tento muž, absolvent právnické fakulty na Kolumbijské univerzitě, v sobě spojoval vědomosti o judaismu se znalostmi soudobého světa. Jeho velmi dovedná temperamentní kázání, bez jediného připraveného textu, pokrývala široké tematické spektrum všechno z týdeníku Torah až po dílo britského historika a filozofa Arnolda Toynbeeho. Krátce po Stalinově smrti, během perestrojky v Chruščovově stylu, odcestoval se skupinou amerických rabínů do Sovětského svazu. Po jeho návratu můj otec navrhl, abych v době sabatu zůstala v synagoze při bohoslužbě ve chvílích, kdy si děti obvykle hrály na velkém trávníku před budovou. Bude to pamětihodné, uvidíš, ujišťoval mě. Ačkoli jsem si nebyla zcela jistá, co znamená slovo pamětihodné, věděla jsem, že se rabínova cesta vyznačovala něčím významným. Nedokázala jsem pochopit všechno, co rabín Rackman vykládal, ale bylo mi jasné, že se setkal se skupinou Židů, kteří nežili tak svobodně, jako my, a řekl, že na ně nesmíme zapomínat. Rackman, věřící muž, který svým dialogem uvnitř i vně náboženství, ještě dříve, než se to stalo módou, dokázal oslovit lidi jak v židovské komunitě, tak i mimo její řady. Pravicově orientovaní náboženští Židé na něho útočili za to, že se snažil dokázat, že je možno a nutno sblížit to nejlepší v tradičním judaismu s tím nejlepším v sekulárním světě. Vzpomínám si, jak se otec kvůli těmto útokům zlobil a jak zdůrazňoval důležitost toho, aby ideje rabína Rackmana nebyly umlčeny. Takže dlouho předtím, než jsem si přesně mohla uvědomit, co takový vzor představuje, jsem si řekla, že chci být jako on. Ačkoli návštěvy synagogy a dodržování židovských rituálů určovaly rytmus našeho domova, byli jsme samozřejmě součástí širšího světa. Kromě toho, že jsme se sourozenci dostali intenzivní židovské vzdělání, 28

29 Předehra nás rodiče orientovali i směrem k divadlům, muzeím, uměleckým aktivitám a k politice. I když jsme se přestěhovali na předměstí, matka nás v neděli často brala na Manhattan, kde jsme chodili po výstavách, navštěvovali speciální hudební pořady YMHA pro mladé na Devadesáté druhé ulici, dívali se na pochodující přehlídky, lezli po skalách v Centrálním parku a dokonce si prohlíželi i zakotvené letadlové lodě. Rodiče v nás pěstovali i jistý stupeň nezávislosti. Když mi bylo dvanáct a chtěla jsem jít do kina v Radio City Music Hall na Manhattanu nebo navštívit muzeum, rodiče to podpořili. Problémem bylo najít kamarádku, jejíž rodiče by to nepovažovali za nějaký naprosto riskantní výlet. Obvykle jsem si vybírala přítelkyně odvážného ducha. Brzy jsem se naučila pohybovat se po městě bezpečně. Na střední škole jsem získala pověst prudké a bojovné studentky, zejména u učitelů v židovské denní škole. Když učitelé udělali něco, co jsem nepovažovala za spravedlivé, neváhala jsem se vzepřít často nepříliš diplomaticky. A tak se stávalo, že se matka pravidelně objevovala v kanceláři ředitele, aby obhajovala mé kroky a přimlouvala se za mne. Měla jsem dojem, že i když takové návštěvy ve škole nepokládala za nic příjemného, obdivovala moji kuráž. Věděla jsem, že mi dali jméno Deborah, protože matka milovala jeho biblický charakter. Byla jsem ještě hodně malá, když mi líčila, jak Deborah vedla svůj lid do boje a vykonávala spravedlnost. Líbilo se mi, že se jmenuji jako tato osobnost. Když mě matka napomínala za nějakou potíž, tak jsem jí říkala, že se jen snažím být jako Deborah. Moje matka zastávala svobodu ducha. Nebylo ničím neobvyklým, že mi zničehonic řekla: V Guggenheimově muzeu je báječná výstava Van Gogha. Období jeho plavebních kanálů a padacích mostů. Pojďme. A tak jsem šla. Vzdor tomu a možná díky tomu že ani otec, ani matka neměli vysokoškolské vzdělání, sami se intenzivně vzdělávali, když systematicky navštěvovali různé kurzy a přednášky. Vzpomínám, jak během sabatu oduševněle debatovali o románech Silent Spring (Tiché jaro) od Rachel Carsonové, Franny and Zooey (Franny a Zooey) od Jerome D. Salingera a Goodbye, Columbus (Sbohem, město) od Philipa Rotha, nebo 29

30 Historie před soudem o občanských právech, o stávce newyorských učitelů v roce 1968 a válce ve Vietnamu, proti které jsme jednoznačně vystupovali. S matkou jsme se v Harlemu zúčastnily pochodu solidarity s lidmi, kteří v Birminghamu-Salemu vystupovali na obranu občanských práv. Byly jsme svým způsobem pyšné, že Andy Goodman, jeden ze zastánců hnutí za občanská práva, který byl zavražděn v Mississippi, žil o jeden blok pod námi a vždy jsme návštěvníkům ukazovaly jeho dům. Trvalou součástí našeho domova byly časopisy jako New Republic, Saturday Review of Literature a Commentary. Na střední škole jsem hrála košíkovou a prázdniny trávila na židovských táborech v pennsylvánském Pocono Mountains, kde jsem se zdokonalovala v plavání. Už si nevzpomínám jak k tomu došlo, prostě nějak jsem se dověděla o holocaustu. Učitelé v mé denní židovské škole nám říkali, nechť je jméno Hitler vymazáno, ale nikdy jsme se při vyučování vlastně nedověděli, co se tehdy stalo. Pravidelně se o tom při bohoslužbách zmiňoval rabín Rackman. Na letním táboře bylo téma holocaustu zařazeno alespoň do jednoho programu. Při oslavě židovských velikonočních svátků Seder můj otec recitoval modlitbu připomínající holocaust a povstání ve varšavském ghetu. Tekly mu po tváři slzy, když mluvil o těch, s nimiž vyrůstal v Hamburku. V té chvíli jsem se zděsila. Byly to právě jeho slzy, které mě znepokojily. Byla jsem ráda, když už to pak bylo za námi. Na toto téma jsme doma měli knihy, jako například The Wall (Zeď) od Johna Herseye, The Last of the Just (Poslední spravedlivý), jejímž autorem byl Andre Schwarz-Bart a The Pawnbroker (Zastavárník) od Edwarda Wallanta. Sledovali jsme některé části Eichmannova procesu v televizi a četli Exodus, který napsal Leon Uris. Ale holocaust nepředstavoval dominantní místo v naší židovské identitě. Byl jedním z vláken mezi mnohými v tapisérii našich židovských životů. Setkání s holocaustem: Izrael, 1967 Na newyorské City College jsem studovala politické dějiny Spojených států ve 20. století. Moji pozornost upoutalo to, co vědci označovali jako paranoidní styl v americké politice, americkou náchylnost ke 30

31 Předehra všem druhům teorie spiknutí, zejména k takovým, které vyvolávaly předpojatost a antisemitismus. Byla šedesátá léta a já jsem se účastnila různých studentských demonstrací. V jednom okamžiku jsme v rámci boje za otevřené přijímání dokázali uzavřít školu na delší období. Požadovali jsme, aby každý absolvent střední školy v New Yorku měl zaručeno přijetí na některou z veřejných univerzit ve městě. Sice jsme dosáhli svého, ale bylo to jen Pyrrhovo vítězství, jelikož městské střední školy byly plné studentů, kteří byli špatně připraveni na studium ve státních školách univerzitního zaměření. Naše vítězství tak ve skutečnosti garantovalo pokles vysoké kvality vzdělání na těchto školách na řadu desetiletí. Ve snaze získat zkušenost ze zahraničí jsem se roce 1966 impulzivně rozhodla ke studiu na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Ačkoli moji rodiče patřili k zastáncům Izraele, tuto moji cestu neinspirovaly žádné sionistické pohnutky. Chtěla jsem cestovat, zlepšit si hebrejštinu a poznat odlišnou kulturu. Cesta do Izraele nebyla tedy vedena žádným jiným účelovým záměrem, a přesto svým dopadem změnila můj život. V letech 1948 až 1967 byla jediným přechodem mezi Izraelem a ostatními částmi Středního východu jeruzalémská Mandelbaumova brána. Byla vlastně ekvivalentem kontrolního bodu Charlie v Berlíně. Izraelci stáli a pozorovali lidi, kteří přecházeli několik set metrů široký úsek země nikoho mezi Izraelem a Jordánskem. Vypadalo to tak, jako by si mysleli, že když tam budou stát dostatečně dlouho, že se jim podaří dohlédnout až do Starého města. Jordánci se snažili přístup turistů do Izraele ztížit, a proto jim dovolili procházet Mandelbaumovou branou pouze jedním směrem, a to buď do Izraele nebo z Izraele. Jedenkrát ročně, na vánoční svátky, udělali Jordánci výjimku, ale pouze pro křesťany. Umožnili jim procházet Mandelbaumovou branou tam i zpět, očividně proto, aby izraelští křesťané mohli tyto svátky oslavit v Betlémě. V prosinci 1966 se tuto výhodnou příležitost rozhodla využít skupina amerických studentů z Hebrejské univerzity. Tamním úředníkům řekli, že jsou křesťané a dostali speciální povolení k cestě. I když jsem byla plná pokušení jet s nimi a vidět Staré město jeruzalémské, nemohla jsem se vydávat za křesťanku jen proto, abych toho dosáhla. 31

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Zdá se mi, že holocaust je prodáván a ne vyučován. Rabín Arnold Wolf, ředitel na Univerzitě Yale (M. Berenbaum, After Tragedy and Triumph, Cambridge,

Zdá se mi, že holocaust je prodáván a ne vyučován. Rabín Arnold Wolf, ředitel na Univerzitě Yale (M. Berenbaum, After Tragedy and Triumph, Cambridge, Obsah Poděkování............................ 7 Předmluva k prvnímu brožovanému vydání............ 9 Úvod............................... 13 Kapitola 1 Jak se z holocaustu dělá kapitál............ 19 Kapitola

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné Druhy vedlejších vět Souvětí podřadné Podmětná vyjadřuje podmět věty řídící. Bývá připojena vztažným zájmenem kdo nebo co nebo spojkami že, aby apod., např.: Je pozoruhodné, že se poměrně málo otázek týkalo

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Izraelsko-arabský konflikt

Izraelsko-arabský konflikt Izraelsko-arabský konflikt Izraelsko arabský konflikt, jde o náboženství? Mgr. ALENA BENDOVÁ, 2012 Práce s textem za použití metod RWCT (text je rozmnožen buď pro dvojice nebo pro každého žáka) 1. Přečtete

Více

Arabsko-izraelské války

Arabsko-izraelské války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Předmluva ke druhému vydání

Předmluva ke druhému vydání PŘEDMLUVA 9 Předmluva ke druhému vydání Od prvního vydání této knihy uplynuly už skoro dva roky, což je v dnešním světě urychlené komunikace a informační záplavy relativně dlouhá doba. I v debatě o globálním

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO ČESKÉ PEDAGOGY 12/10/2010 22/10/2010 Yad Vashem Mezinárodní škola pro studium holokaustu (ISHS)

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO ČESKÉ PEDAGOGY 12/10/2010 22/10/2010 Yad Vashem Mezinárodní škola pro studium holokaustu (ISHS) ICHEIC Humanitarian Fund VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO ČESKÉ PEDAGOGY 12/10/2010 22/10/2010 Yad Vashem Mezinárodní škola pro studium holokaustu (ISHS) Úterý 12.10.2010: Vítejte v Izraeli Zahájení semináře ***

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Škola: náboženská, nebo světská?

Škola: náboženská, nebo světská? Škola: náboženská, nebo světská? Židovské identity 77 92 Židovská škola v Lužích, do roku 1905 Židovské muzeum v Praze Škola, schopnost číst a psát, a proto i porozumět náboženským textům, patřila k významným

Více

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Nikdo však tehdy netušil, že od zákazů pěstovat holuby, rybařit, chovat papouška a kanárky, povede cesta ke komínům pecí osvětimských krematorií. Nakonec směli židé jen zemřít. Karel

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

Měla jsem dvě pracovní povolení a dva živnostenské listy. Ty se mi navíc podařilo prodloužit. Oslavovala jsem.

Měla jsem dvě pracovní povolení a dva živnostenské listy. Ty se mi navíc podařilo prodloužit. Oslavovala jsem. únor 2008 Legálně v České republice: Byrokratická odysea jedné Američanky Abstrakt: Článek zachycuje osobní zkušenosti občanky USA žijící přes deset let v ČR. Autorka představuje jednotlivé etapy svého

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

INTERNET OPATRNOSTI NENÍ NIKDY DOST

INTERNET OPATRNOSTI NENÍ NIKDY DOST INTERNET OPATRNOSTI NENÍ NIKDY DOST Star Wars Kid 2003 Všeobecně uznávaný jako první případ kyberšikany Ghyslain Raza 14tiletý student střední školy natočil sám sebe, když se pokoušel napodobit svého oblíbeného

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti a útočníka, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace

Více

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků.

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků. Veronika Marešová: Okénko a čeština v Londýně V první části svého vstupu bych ráda představila Okénko- neziskovou organizaci, jejímž cílem je podporovat českou i slovenskou komunitu ve Velké Británii a

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013)

Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013) Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013) Těší nás, že lidé k sobě nejsou lhostejní a pomáhají v místech, kterými se letos prohnala povodeň. Nadace se rozhodla pomoci rodinám s dětmi,

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

John Kerr: Nebezpečná metoda

John Kerr: Nebezpečná metoda 1 2 John Kerr: Nebezpečná metoda John Kerr Nebezpečná metoda Příběh Junga, Freuda a Sabiny Spielreinové PROSTOR 3 4 John Kerr: Zdeněk Nebezpečná Štěpánekmetoda JOHN KERR NEBEZPEČNÁ METODA PŘÍBĚH JUNGA,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 111 21 Praha Nové Město Datová schránka snkabbm Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí Praha, 12. 2. 2013 Žalobce: Bc. Jakub

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů

Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů Občanske asociace, mezinárodní, dobrovolnické a nevládní organizace, veřejné agentury a obyvatelé celého

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.15

Více

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932.

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Českoslovenští politikové a především ministr zahraničních věcí s obavami sledovali vývoj

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Český jazyk a literatura. Arnošt Lustig - Motlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Český jazyk a literatura. Arnošt Lustig - Motlitba pro Kateřinu Horovitzovou Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Jak jsem vyrůstal za železnou oponou

Jak jsem vyrůstal za železnou oponou ROZHOVOR Jak jsem vyrůstal za železnou oponou Rozhovor s Petrem Sísem PETR BLAŽEK Knihy výtvarníka Petra Síse patří formálně mezi publikace pro děti. Rodiče je sice skutečně kupují pro své potomky, ale

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Symbol podaných rukou bude připomínat budoucím generacím i umělecké dílo od sochaře Ivana Šmída, autora sochy Poutníka u kapličky a sochy sv.

Symbol podaných rukou bude připomínat budoucím generacím i umělecké dílo od sochaře Ivana Šmída, autora sochy Poutníka u kapličky a sochy sv. Projekt Podané ruce Vážení přátelé, i když pořádáme obecní den už pěknou řádku let, těší se vždy hojné účasti a nese se vždy ve vzájemném přátelském duchu. Jen vzpomeňme, kolik jsme zde už prožili emocí!

Více

Egypt. program pro děti

Egypt. program pro děti Světový den modliteb 2014 Egypt program pro děti 2 Světový den modliteb (Při vchodu nabízíme dětem skleničku nebo kelímek s vodou, kterou děti mají hned na místě ochutnat.) 1. Seznámení s Egyptem (doporučujeme

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace. Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Dana Koucká. III. ročník. Waldorfské lyceum v Praze. říjen 2010. Zpráva o pobytu na zahraniční škole v Německu

Dana Koucká. III. ročník. Waldorfské lyceum v Praze. říjen 2010. Zpráva o pobytu na zahraniční škole v Německu Dana Koucká III. ročník Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Stáž byla podpořena z prostředků programu OPPA Waldorfské lyceum v Praze říjen 2010 Zpráva o pobytu na zahraniční

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Ans 6/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Geometrie v architektuře

Geometrie v architektuře Geometrie v architektuře garant: Pavel Staněk členové expertní skupiny: Kožmínová Eliška Fořtová Lenka Čejdová Andrea Krampera Lukáš Křížková Ivana Stuchlá Aneta Jankovská Denisa Hrbková Lucie Zdrubecká

Více

Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům

Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům Byt či dům? Renovovat nebo stavět? Dřevostavba nebo zděná klasika? Takové a mnohé další otázky vyvstaly před partnerským párem s dvěma

Více