KOSTKA 1/ z obsahu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOSTKA 1/2013. www.bohemiacargo.cz. z obsahu:"

Transkript

1 KOSTKA firemní časopis společnosti BOHEMIA CARGO s. r. o. 1/2013 z obsahu: Nové pracoviště v Kolíně Budování sítě zahraniční sběrky Jaký bude náš rok 2013? Rok 2012 ve skladování Když se učit, pak jedině u profesionálů! Statistiky LIKO-S a my Předvánoční bowling

2 Úvodník Vážení a milí, bývá dobrým zvykem seriózních periodik přivítat se na prahu nového ročníku prostřednictvím šéfredaktora nějak duchaplně se čtenáři. Ačkoli tedy nejsme až tak úplně seriózní periodikum a o té duchaplnosti si možná budete myslet své, čestné břímě úvodníku prostě tentokrát padlo na má bedra. Zdravím Vás tedy v novém roce a za sebe i všechny přispěvatele a spolutvůrce Kostky Vám do něj přeji jen to nejlepší. Další z řady avizovaných konců světa, tentokrát s magickým datem , se opět nekonal a tak nezbývá než se nějak poprat s tím, co nás v letošním roce s údajně šťastnou třináctkou čeká. Někteří do něj hledí s optimismem, nadějí a velkými očekáváními, další spíše střízlivě a někteří (dost možná i pod dojmem z právě probíhající veselice kolem volby nového prezidenta) dokonce s obavami. Já patřím k té prostřední skupině. Jsem přesvědčená, že jakkoli běh dějin ovlivňují ti nad námi nebo ještě výš (až po toho nejvýš, je-li nějaký), do velké míry svůj osud řídí každý z nás sám. Své zdraví, vztahy i úspěch či štěstí, ať už za něj hranice svých možností a naplnit svá vlastní očekávání. To myslím platí jak pro jednotlivce, tak i pro společenství, jakým je třeba naše firma. Věřím, že všichni uděláme maximum pro to, aby rok 2013 patřil k těm, za kterými se rádi ohlédneme, ať už nad fotografiemi z rodinného alba nebo nad výroční zprávou. K tomu nám dopomáhej??? Petra Filipi šéfredaktorka považujeme cokoli Je tedy na nás, zda v novém roce dokážeme posunout Co se u nás děje: Máme nové pracoviště v Kolíně! Jak jsme již zmínili v minulém čísle, připravujeme vznik samostatné pobočky v Praze, která bude poskytovat zákazníkům služby převážně v oblasti malých a středních zásilek formou provozování pravidelných linek zahraniční sběrné služby. Pobočka v Praze ještě nevznikla, ale již má manipulaci se zásilkami na/z 20 kamionů současně z každé strany 10 vozidel. své první pracoviště v Kolíně. Společně s naší Dopravou na paletách zde máme pronajaté překladiště a kanceláře. Jan Kučera st. - jednatel Naše nová kolegyně paní Drahomíra Štěchová zde spolupracuje s kolegy z DNP při odbavování pravidelné sběrné linky do/z Beneluxu. V nočních hodinách se zde pak odehrává překládka zásilek našeho vnitrostátního paletového systému, který zahraniční sběrné zásilky rozváží a sváží. Neobyčejnou výhodou tohoto centrálního překladiště je, že najednou může zajistit Budování sítě zahraniční sběrky zatím podle plánu! V září minulého roku proběhl náš první kontakt s holandským partnerem ohledně sběrky mezi Beneluxem a ČR. Martin Mach a Honza Kučera ml. pak po návštěvě Holandska připravovali vše potřebné a již 10. listopadu přijel první sběrný kamion do Kolína. Týdně se jedná v průměru o 4 kamiony mezi Venlo a Kolínem. Zásluhou především naší Dany Štěchové a pracovníků Dopravy na paletách zatím vše funguje bez problémů. Samozřejmě, že je zde ještě velký prostor pro zkvalitňování servisu. Souběžně také probíhala a ještě probíhají jednání s dalšími zahraničními partnery. Nejrychleji se nám podařilo dohodnout podmínky spolupráce s německým partnerem a jsme uzavřeli smlouvu o provozování pravidelné sběrné linky. Podpis smlouvy s panem Clausem Mohnem ze společnosti Militzer & Münch je zachycen na snímku. Ostrý provoz mezi třemi německými městy a Kolínem začal ve druhém lednovém týdnu. S italským partnerem je již předběžně domluvena celá řada podmínek a definitivní rozhodnutí o datu zahájení provozu padne po jednání Martina s Honzou v Itálii v posledním lednovém týdnu. Předpokládáme 2-3 kamiony týdně. Kostky jsou vrženy, velký kus práce teď bude hlavně na všech pracovnících obchodního úseku, aby s našimi kvalitními produkty oslovili dostatek exportních zákazníků. O dalším postupu v rozvoji zahraniční sběrné služby vás budeme průběžně informovat. Jan Kučera st. - jednatel

3 Jaký bude náš rok 2013? Jak již zaznělo v úvodníku, chce se mi říci, že to bude záviset zase jen a jen na nás, kam se posuneme a jakou míru pokroku si svým jednáním a chováním zvolíme. Platí to samozřejmě pro každého z nás v běžném osobním životě, ale i pro celou naši firmu včetně dceřiných společností. Jak známo, svět se pohybuje v cyklech a vždy, když něco končí, tak také něco nového začíná. Skončil rok 2012 a začíná nový nadějný rok 2013, rok plný výzev pro ty, kteří chápou, že každé nové se s určitými,,porodními bolestmi rodí z právě končícího se cyklu. Chci věřit tomu, že pro naše firmy loňským rokem skončilo období hospodářsko-finančních recesí a krizí. Rok 2012 přesto pro nás nebyl úplně neúspěšný. V době kdy píši tento článek jsme sice ještě neznali prosincové výsledky, přesto si dovolím krátké předběžné zhodnocení. Provozní hospodářský výsledek se bude pohybovat kolem 38 mil. Kč, ale skutečný účetní zisk pouze něco kolem 4 mil. Kč. Je to způsobeno nižšími výnosy než bylo plánováno a také opravnými položkami většími než 11 mil. Kč. Největší část odepisovaných nesplacených pohledávek představuje asi 7,5 mil Kč za firmou Noves, která skončila v konkurzu. Samozřejmě nám těch 11 milionů chybělo ve financování. No a co rok 2013? Moje očekávání je, že se nám letos podaří splnit náš vlastní rozpočet a budeme moci udělat také změny v odměňování. Není to nereálné, budeme-li nadále poskytovat jen kvalitní služby, více a lépe spolupracovat se stávajícími zákazníky a také usilovat o rozšíření počtu klientů o nové nadějné partnery. Velkou výzvou a příležitostí je rozšíření zahraniční sběrné služby. Dílčí základní kroky již byly učiněny, nové produkty jsou připravovány a bude záležet jen na nás, jak dokážeme oslovit zákaznickou veřejnost. Mimo již vzniklého pracoviště v Kolíně se připravuje založení pobočky pro zahraniční sběrnou službu v Praze. Chtěli bychom také dokončit dlouhodobá a složitá jednání s naším partnerem v Ústí nad Labem a využít příležitosti na vybudování čistící stanice pro chemické a potravinářské železniční a silniční cisterny. Záměr je zahájit provoz do konce letošního roku. Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti dochází také průběžně ke změnám v řídící, organizační a personální oblasti. Jen namátkou, úsek marketingu se převedl na oddělení obchodního úseku a zavádí se nově úsek řízení provozu a úsek strategie a rozvoje. Osvědčené a ty nejlepší spolupracovníky nasazujeme na pozice a činnosti, kde předpokládáme ty největší příležitosti rozvoje a úspěchu. Proto jsme se dohodli na významném posílení obchodního úseku obchodním ředitelem se stal Jiří Šindler a marketing převzal od odešlého Ing. Michala Svobody Mgr. Martin Mach, který bude nadále řídit i prodejní činnosti. Obchodní úsek je tak již v plné síle, popřejme jim tedy mnoho úspěchů. V rámci postupující generační výměny vlastníků firmy se stal ředitelem společnosti Ing. Jan Kučera ml. a já se budu nadále mimo rozvoje a strategie zabývat také dceřinými společnostmi. Provozní záležitosti spedice a skladování budou řídit Radek Vyhnálek a Jirka Ullmann. Všem kolegům, kteří přešli na nové funkce, přeji hodně úspěchů a invence, děkuji moc za práci a úsilí v minulé činnosti a Vám všem ostatním čtenářům Kostky přeji dodatečně úspěšný rok 2013 a také tu pověstnou trochu štěstíčka. Jan Kučera st. - jednatel Upravené moduly ve skladovém systému Logi V prosinci minulého roku bylo kompletně dokončeno převedení starších modulů skladového systému Logi na nové moduly v nákupu se týká modulů Příjemka, Výdejka, Objednávka, Skladová karta a Příkazy k naskladnění. Převod probíhal přibližně od dubna minulého roku a spočíval v nasazení nových modulů souběžně se starými. Tyto nové moduly byly postupně odzkoušeny a upraveny do jejich konečné podoby, která byla v prosinci nasazena a staré moduly definitivně odebrány. Nové moduly jsou trochu jiné vzhledově, obsahují větší množství informací uspořádaných v jednotlivých záložkách, práce v novém prostředí je mírně odlišná oproti původním modulům, ale stále jednoduchá a nyní více přehledná. Tiskové výstupy dokladů zůstaly nezměněny. Ing. Zuzana Dostálová oddělení nákupu Rok 2012 ve skladování Dovolte mi, abych zde také bilancoval uplynulý rok 2012, který byl pro provozy skladování velmi náročný. Co se tedy konkrétně u nás dělo: Po zásadním rozhodnutí o omezení provozu Žatec a následném přemístění většiny zboží do Děčína (téměř 5 tis.palet) musely projít i sklady v Děčíně a Ústí nad Labem poměrně velkou reorganizací. Sortiment zboží v jednotlivých provozech se výrazně změnil a s tím i potřebné pracovní postupy a procesy. Celkově se tak povedlo sklady v Děčíně a UL vytížit v zaplněnosti na průměrných 86% z celkových kapacit (DC průměr 90% a UL průměr 59%). Průměr je průměr. Byly chvíle, kdy potřebná místa k dispozici byla a byly také chvíle, kdy zboží určitých proporcí již nebylo v daném okamžiku kam do regálů umístit a nervozita s tím spojená rostla. Bylo zapotřebí po nocích a sobotách upravit regálový systém na novou konfiguraci. To se postupně podařilo. Dále vznikla v hlavním logistickém skladě v Děčíně potřeba řídit provoz jiným způsobem a hlavně stejně v obou směnách, proto byly provedeny i návazné změny v systému jeho řízení. Předně byli nově stanoveni dva plnohodnotní směnoví vedoucí skladu a bylo nezbytné zavést i systém časových oken pro odbavování vozidel, které již při počtu odbavení LKW denně nelze ponechat náhodnému příjezdu. Muselo se zároveň také změnit i mnoho interních skladových procesů a příprav zboží na omezeném prostoru tak, aby se činnosti nekřížily a procesy byly vykonávány nejen efektivně, ale především aby navazovaly na zavedený systém příprav zboží do časových oken. To samozřejmě následně vyústilo i v nutnou potřebu úprav skladového softwaru. Upgrade SW a úpravy probíhaly současně po celý rok za plného provozu a bohužel ne vždy podle našich představ. Nyní je softwarové dílo již konečně alespoň z 80% dokončeno. Věřte, že to vše konat za plného provozu a tak, aby naše interní potíže nepocítili zákazníci, není vůbec jednoduché! Aby toho nebylo málo, začaly se porouchávat hlavní stroje - regálové zakladače - a několik měsíců jsme téměř denně byli nuceni improvizovat a následné skluzy interních prací a příprav pak dohánět do nočních hodin. Situace se zakladači došla až tak daleko, že po složitých jednáních nakonec musel být vyměněn i jediný český servis této techniky a k zajištění provozuschopnosti byl povolán přímo výrobce z Německa. O této anabázi jste se ostatně mohli dočíst již v minulém čísle Kostky. Dnes je však výšková technika opět v provozu a v péči ostravské společnosti, která si troufla být náhradníkem v servisu těchto velice složitých strojů. Nyní je celková situace ve skladech již znovu stabilizovaná a máme opět k dispozici další kapacity pro obsluhu dalších zákazníků a možnost uskladnění dalších až 3 tisíc palet. Podařilo se nám vloni také získat několik nových zákazníků a zároveň pro ty stávající některé činnosti navýšit nebo rozšířit, což není pro skladování často vůbec jednoduché. Geografická poloha Děčína mimo střed republiky a absence dálničního přivaděče příliš nenahrává zájmu o skladování v naší lokalitě. Navíc i průmyslová výroba našeho regionu je spíše na ústupu než v rozvoji, naši zákazníci jsou proto většinou mimoděčínští. Není tak výjimkou, že zboží ke skladování vozíme i ze vzdálenosti 100 km. Na tuto vzdálenost pak musíme samozřejmě umět i závozy k zákazníkům (většinou materiál přímo do výroby) s přesností dodání na hodiny. O tom, jak je těžké se při současných dopravních nákladech vejít do této služby, co vše musíte poskytnout navíc než konkurenční skladovatel v sousedním okrese (přes který vede trasa do vašeho skladu) a jak vysoká musí být konečná úroveň vaší služby abyste to byli právě VY, kdo službu bude poskytovat, si napíšeme někdy příště. Jiří Ullmann - vedoucí skladování

4 K bilancování roku 2012 patří i trocha statistik Celkem bylo paletově zmanipulováno IN + OUT ks palet zboží. Pikováním bylo vychystáno ks kartonů a vzniklo z nich ks nových palet zboží. V mycí lince bylo umyto ks KLT obalů pro různé zákazníky. Mezi vozidly bylo vzájemně přeloženo celkem 430 tun zboží, v SBS bylo zpracováno tun zboží, z toho nejtěžší zásilka měla 1690 kg a byla spíše výjimkou, nejmenší byla 0,07kg, průměrná zásilka SBS má nyní 12,7 kg. V rozmezí 02 10/2012 jsme dále zpracovali ručně v provozech DC i UL více než 19 tis. ks zimních pneumatik ve 183 položkách, ty byly blokově uskladněny bez pohybu několik měsíců a poté vyskladněny kombinovaně po zákaznících opět volně bez jakékoliv chyby. Celkem bylo zabaleno foliováním ks palet, na toto bylo použito 176 km(!) obalové stretch folie. Ta by rozmotaná propojila Děčín s Jihlavou a kdyby se víc utahovala, tak možná i s Brnem. Skladované zboží docílilo hodnoty úctyhodných paletodnů. Vysoko plánovanou laťku zisku rozpočtu roku 2012 středisko skladování sice nesplnilo, ale i tak si nevedlo špatně. Výše popsané komplikace navazující na vícenáklady bohužel udělaly s konečnými čísly své. Všechny nástrahy a potíže však byly nakonec překonány a na základě přetrvávající přízně našich zákazníků si dovoluji domnívat se, že dobře a kvalitně. Děkuji proto ještě jednou i touto cestou našim zákazníků za jejich přízeň a zároveň chci také poděkovat celému týmu skladování za velmi dobrou a kvalitní práci v roce Jiří Ullmann - vedoucí provozu skladování Oslavy v pracovní době? Hned druhý pracovní den v novém roce se oslavovalo. Šest služebně nejstarších kolegů a kolegyň z pobočky Děčín a Ústí nad Labem se sešlo na pozvání vedení firmy v zasedačce, aby zavzpomínali na svoje začátky ve firmě BOHEMIA CARGO s.r.o., kam před 15 lety nastoupili do zaměstnání s pracovní smlouvou datovanou k Oslavovalo se ale pouze kávou a minerálkou. Dne 2. ledna 1998 byl přemístěn provoz z tehdejší jedné kanceláře bývalého hotelu Sever do nových prostor na Ústecké ulici. Veronika Černíková s Vláďou Muchnou začali rozvíjet celovozové zásilky, Mirek Mžourek německou sběrnou službu, Alena Rejlová s Jitkou Novákovou měly na starost svozy a rozvozy zahraniční sběrky a Hanka Luková začínala s prvními zápisy do účetnictví. Vedení firmy jim poděkovalo za vzornou dlouhodobou spolupráci a všichni obdrželi malý věcný dar a peněžní odměnu. Děkujeme Vám! Jan Kučera st. - jednatel Novinky z dceřinných společností: Když se učit, pak jedině u profesionálů! Akademie logistických profesí, s.r.o. v listopadu 2012 rozšířila své služby o provoz autoškoly. Akreditaci jsme získali a můžeme tak konečně nabízet kompletní služby vzdělávání v oblasti dopravy a logistiky. Autoškola jako základ toho všeho dění nám dosud chyběla. Chceme především zázemím, zkušenostmi, technikou a cenou konkurovat ostatním autoškolám v Děčíně a okolí. Prvotně chceme oslovit mladou generaci na středních školách, protože dnes bez řidičáku jako bys nebyl. Dále chceme spolupracovat s ÚP v rámci rekvalifikací tak jako doposud a věříme, že si v budoucnu získáme i ostatní neřidiče, kteří se budou chtít učit právě u nás. Jako správné akreditované středisko spolu s autoškolou v oblasti řízení vozidel zajišťujeme kompletní služby jako je výuka profesionálů, periodická a doškolovací školení. A koho by zajímal ceník tady je. Jitka Landová -prokurista Skupina řidičského oprávnění Skupina řidičského oprávnění B B RB/C RB/C C+E C+E Profesní průkaz 140 Profesní hod, min.průkaz 5 účastníků, 140 hod, C amin. C+E 5 účastníků, C a C+E Periodická školení Periodická školení Cena v Kč

5 Statistiky Ze světa logistiky: Od počátku vydávání Kostky zde pravidelně uvádíme statistická data. Rok skončil, je tedy na místě připojit k číslům také pár slov. Pokles dopravy po železnici v Německu Dopravené množství zboží po železnici pokleslo za prvních devět měsíců tohoto roku o 3,5 procenta ve srovnání se stejným obdobím roku předchozího. Hlásí to Spolkový statistický úřad (Destatis). Přepraveno bylo 273,1 milionů tun, t.j. o 10,1 milionů tun méně než v prvních třech kvartálech roku Dopravní výkon šel dolů o 4,2 procenta na 82 miliard tkm. Nárůst se nicméně uskutečnil v počtu přepravených kontejnerů a výměnných nástaveb. Obrat se zde zvýšil o 2,4 procenta na 4,6 milionů TEU. K indexu vývoje nákladů v dopravě kusových zásilek v Německu Cena motorové nafty vystoupala po mírné korekci v letních měsících opět v srpnu a v září na své roční maximum. Od října do konce roku jsme zaznamenali v ČR trvalý mírný pokles. U našich pump jsme my, dopraváci, pouze tiše sledovali, kdy bude na stojanech prolomena psychologická hranice 40 Kč (včetně DPH) za litr. Sem tam se to pumpařům i povedlo. Zajímavé je, že v sousedních zemích se průměrné čtvrtletní ceny nafty od druhého kvartálu příliš nelišily, ale jejich meziroční nárůsty dosahovaly až 10%. Ceny se tedy u nás převážně pohybovaly v pásmu Kč bez DPH. Jedna z největších nákladových položek silniční dopravy (dnes více jak 1/3 celkových nákladů) tak v loňském roce opět stoupala. Nejen naši, ale zákazníci obecně, vyvíjí trvalý tlak na ceny a ty se daří zvyšovat jen velmi nesnadno. Tam, kde již nemůžeme ceny udržet, jsme v několika případech byli nuceni ukončit s klientem spolupráci a ten zvolil jiného dodavatele dopravních služeb. Bez spolupráce obou partnerů v nákladové optimalizaci a úsporách již mnohdy skutečně jiné řešení není. Mám o to větší radost, když se pak zákazníci, jako v loňském roce, k nám vrátí zpět, protože nový dodavatel nebyl schopen službu zajistit buď vůbec, nebo nedostatečně kvalitně. Chtěl bych proto všem navrátivším se tímto poděkovat. Nadále budeme ve spolupráci s Vámi vedeni snahou náklady optimalizovat k oboustranné spokojenosti. Jan Kučera st. jednatel Počátkem února 2013 má být zveřejněn první index o vývoji nákladů v dopravě kusových zásilek. Sdělil to Yorik Lowin, předseda společenstva speditérů kusového zboží v Německém spedičním a logistickém svazu (Versa) odbornému tisku. Potom co Versa vztáhla základní hodnotu budoucího indexu na 31. prosinec 2011, probíhá první zvyšovací kolo mezi členy Versa a kooperacemi. Tím má být vývoj nákladů dokumentován k 30. červnu Aby se však dosáhlo velkého přijetí všemi členy, byla by žádoucí co možno největší datová báze. Dosud se připravenost speditérů k dodávání potřebných údajů považuje za opravdu chabou řekl Manfréd Boss, předseda zemského svazu spedice a logistiky v Severním Porýní Vestfálsku. Na mikulášském setkání ve Werlu. Pokud speditéři sběrného zboží středního stavu mají udávat vážné signály o zvyšování nákladů, musejí se také postarat, aby byl dán dohromady reprezentativní vzorek a dodat k tomu své údaje. Za snažením jsou aspekty kartelového práva. Ty umožňují formulovat nákladový vývoj namísto dosavadních cenových doporučení Versa. Námořní kontejnery znovu před zvýšením sazeb? Zvýšení námořního dopravného, které si prosadila nedávno v asijské plavbě linková rejdařství, nebylo zřejmě dostatečné. Má to ukázat šanghajský index SCFI. Podle něj poklesla sazební úroveň v relaci Šanghaj západní Evropa počátkem prosince o 12 procent na 1079 USD za TEU. Mnozí dopravci jako aliance CKYH či aliance G6 a Maersk Line snížily své kapacity, aby výši sazeb podpořily. S ohledem na pokles množství zásilek toto údajně nestačí. Výrazné ztráty také signalizuje World Container Index (WCI) v Londýně. Nicméně sazební úroveň na lince Šanghaj Rotterdam po posledních ztrátách je s 2416 USD za 40stopý kontejner (FEU) stále ještě o cca 340 USD vyšší než koncem října před posledním zvýšením sazeb. Soud umožnil pokračování dostavby dálnice D8 Ústí nad Labem ( ) Ústecký krajský soud napodruhé posvětil stavební povolení na dokončení dálnice D8. Ekologům sice dal v jednom ze tří bodů za pravdu a územní rozhodnutí vrátil krajskému úřadu k dořešení, ale to zřejmě faktický dopad mít nebude. Podle předsedy hnutí Děti Země Miroslava Patrika zvažují ekologové podání kasační stížnosti, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) rozhodnutí přivítalo, protože umožní pokračování stavby. Premiéři chtějí spojit železniční nákladní firmy Z grafu je zřejmé, že do poloviny roku 2012 byl vývoj i přes mírný pokles srovnatelný s předchozím obdobím roku Bohužel v druhém pololetí je již rozdíl výraznější a k činí více než 5% v neprospěch roku Uvedený rozdíl byl způsoben zejména (na základě opětovného výběrového řízení) ukončenou spoluprací s firmou JYSK s.r.o. a poklesem spolupráce s dánskou spediční společností BLUE WATER. Tento úbytek zásilek se nám bohužel do konce roku nepodařilo v plné míře nahradit. Po návštěvách našich stávajících i potenciálních zákazníků a jejich převážně optimistickými výhledy do roku 2013 jsem však přesvědčen, že se nám podaří tento mírně negativní vývoj zvrátit. K nárůstu by nám samozřejmě měly napomoci nově nabízené produkty. Radomír Vyhnálek vedoucí provozu spedice Český nákladní železniční dopravce ČD Cargo a slovenská Železničná spoločnosť Cargo Slovakia by se mohly spojit fúzí. V diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce se pro to vyslovili český premiér Petr Nečas a jeho slovenský protějšek Robert Fico. Obě firmy mají hospodářské problémy, v Česku a na Slovensku se o tomto záměru hovořilo už v minulosti. Soukromý polský operátor vstupuje na poštovní trh v ČR Praha ( ) V rámci 300milionového celoevropského investičního programu začne polská společnost Integer.pl Group instalovat v České republice 100 samoobslužných zásilkových strojů. Automatická služba 24/7, která umožňuje vyzvednout, případně odeslat zásilku 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, tak bude přístupná také zákazníkům na českém trhu. Z tuzemského tisku sestavil : Jan Kučera st. - jednatel

6 Představujeme naše zákazníky: LIKO-S a my Byl jsem požádán, abych do této rubriky vybral z mého pohledu nejvýznamnějšího zákazníka brněnské pobočky BOHEMIA CARGO. Volba to byla od počátku jasná společnost LIKO-S, a.s. Proto mi dovolte, abych Vás seznámil s dosavadním průběhem spolupráce mezi námi a touto společností. Naše firmy se setkaly již v roce 2002, kdy lidé z LIKO-Su odvedli dokonalou práci na výstavbě naší skladovací a administrativní budovy v Děčíně, a to za 26,8 mil Kč. Doposud zde máme hlavní sídlo společnosti, za což jim od všech, kteří mohou těchto prostor využívat ke své práci, patří velký dík. Spolupráce pokračovala a v roce 2004 byl pro naši firmu vybudován logistický sklad za 19,5 mil. Kč a o 3 roky později další skladovací hala za 13 mil. Kč. Po takto získaných zkušenostech je jasné, že se v případě dalšího stavebního rozvoje naší firmy obrátíme v prvé řadě opět na LIKO-S. Významným se pro nás stal rok 2008, kdy byla založena naše brněnská pobočka. S tím je spojena i první praktická spolupráce v oboru dopravy a logistiky - dne proběhla přeprava materiálu z Belgie, konkrétně z Wijnegemu do Slavkova u Brna. Do konce roku jsme jich uskutečnili ještě dalších šestadvacet. Postupem času se počty realizovaných přeprav zvyšovaly; v roce 2009 jich bylo 83, v roce 2010 celkem 114, v roce 2011 Střípky z historie dopravy a cestování: se zrealizovalo 174 přeprav a v průběhu minulého roku jsme se dostali na číslo 189. Věřím, že v roce 2013 se nám podaří finální číslo zase navýšit a nadále tak společně pracovat jak na importní přepravě materiálů, tak i na exportu hotových výrobků k zákazníkům po celém světě. Je jasné, že kvalitní spolupráce by se neobešla bez dobré komunikace, na které si my i společnost LIKO-S zakládáme. Na společných setkáních zaměstnanců našich firem jsem se již několikrát mohl přesvědčit, jaké příjemné pracovní prostředí společnost LIKO-S vytváří a jak milí lidé zde pracují. Rád bych zmínil zejména paní Ivu Kuncovou, pana Zbyňka Macalíka, pana Petra Hrabovského, pana Ing. Martina Coufala a pana Romana Zouhara, se kterými jsem měl tu čest se seznámit a se kterými spolupracuji. Fakt, že obě naše firmy jsou rodinné, již není jediným pojítkem mezi našimi společnostmi. Závěrem bych rád dodal, že společnost LIKO-S je pro mě příkladem toho, jak by měla firma v dnešní době vypadat a fungovat. Pavel Švarc disponent Před 160 lety se 16. ledna 1853 narodil André Michelin, jeden ze zakladatelů slavné pneumatikářské firmy. Roku 1900 publikoval svůj první Michelinův průvodce propagující autoturistiku, která vede k větší spotřebě pneumatik. 10. ledna 1863 byla v Londýně otevřena první podzemní dráha (u nás se pro ni po sovětském vzoru ujal název metro), která spojovala vlakové nádraží Paddington, King Cross a Farrington Street. Projekt byl schválen již v roce V lednu 1883 se narodil Ing.František Kec od roku 1911 hlavní konstruktér Laurin a Klement, později konstruktér a ředitel automobilky Praga. První radiový přenos zprávy přes Atlantik se uskutečnil 18. ledna Zprávu anglickému králi Edwardu VII. poslal americký prezident Roosevelt. 4. února 1927 dosáhl Malcolm Cambell na pláži v Pendine rychlosti 279,79 km/hod na voze Napier s motorem Lion. Úctyhodný výkon! V lednu 1932 se v Československu změnilo označení vozidel. Zrušilo se používání římských číslic a nová evidenční značka se skládala z písmene označujícího kraj, velkého čísla a menšího čísla. Od 1. ledna 1953 bylo v Československu předepsáno mít na přístrojové desce modré světlo pro kontrolu zapnutí dálkových světel, počítač kilometrů a rychloměr. Povinnost používat ochranou přilbu mimo obec na motocyklu o vyšším objemu než 300 ccm začala platit v Československu od ledna Do Československa začala proudit sovětská ropa trubkami ropovodu Družba. Stalo se tak 4. února 1962 v 17 hodin. ZLATO, INFLACE, AUTA - před 90 lety prodával Henry Ford svůj slavný model T za 260 dolarů, což odpovídalo 13 uncím zlata. Nyní Ford prodává vůz střední třídy za 23 tisíc dolarů, což je opět 13 uncí zlata. Pojem inflace je odhalen, není to růst cen, ale ztráta kupní síly peněz. Můj pradědeček před 90 lety a já dnes potřebujeme na koupi auta ve zlatě pořád stejně. Narozeniny slaví: Chadima Jakub Ullmann Jiří Horyna Lukáš Ullmann Michal Heinrich Jiří Trypesová Gabriela Kučera Jan Morvay Ivo Pavlišová Jana Kučera Josef Janoušková Jana Holý Jiří Všem oslavencům blahopřejeme! Děčín Děčín Děčín Děčín Děčín Děčín Děčín Děčín Liberec Děčín Ústí nad Labem Děčín Staněk Miroslav Děčín Parlesák Ota Děčín Bičovský Václav Děčín Šťásek Jakub Děčín Tůma Michal Ústí nad Labem Zeman Michal Ústí nad Labem Dostálová Zuzana Ing Děčín Mrňák Jaroslav Děčín Engelhart Jan Děčín Větrovská Eva Ústí nad Labem Snovák Ján Děčín Klimentová Soňa Děčín (takže letos nic J)

7 Různé: V pátek se uskutečnilo tradiční a zdravým jádrem oblíbené předvánoční firemní klání v bowlingu. Týmy byly rozlosovány předem a na 4 drahách ihned započal lítý boj o vítězství, neboť kromě cti a prestiže mezi kolegy šlo mj. také o medaile z drahých kovů a hodnotné věcné ceny. Motivace tedy byla značná, přesto více než o sportovní výkony šlo v prvé řadě o utužení kolektivu a dobrou zábavu. Tužili jsme tedy, co se dalo a myslím, že i z fotografií je zřejmé, že se všichni bavili opravdu dobře. No, a protože šlo přece jen o soutěž, musím zde zmínit také vítěze jednotlivých kategorií: dámy Iva Roušalová, páni Vláďa Muchna, týmy Vláďa Muchna, Jirka Volenec, Monča Gallerachová a já (Petra Filipi). Módní policie V závěru loňského roku došlo v halách logistického skladu v Děčíně k náhlému oživení garderóby zaměstnanců díky novým slušivým vestám, jejichž užívání nařídilo vedení společnosti z důvodu zvýšení bezpečnosti práce novou směrnicí. Jak se můžete přesvědčit na přiložených snímcích, ačkoli mají vesty jednotný střih a velikost, outfit skladových zaměstnanců nevzbuzoval u ostatních závist, uvolil se totiž management jsou zejména díky svěží fosforově žluté barvě a reflexním pruhům velmi šik a sluší opravdu ve výše zmíněné směrnici zapůjčit jej i všem příchozím, byť by se ve skladu pohybovali jen každému. Někteří pracovníci skladu si je díky jejich nepřehlédnutelnosti oblíbili natolik, že pár minut. je nosí nad rámec nařízení i venku a dokonce i v (relativním) bezpečí kanceláří. Pár jedinců Aby se snad někdo (ať už z vrozené, nebo falešné skromnosti) nezdráhal vestu zapůjčit, dokonce podezříváme, že si je kvůli prokazatelně zvýšenému zájmu o svou osobu nosí po platí toto pravidlo povinně pro všechny bez výjimky. A pokud snad náhodou přece jen tento směně tajně domů, což jim ale nelze zazlívat. nekonvenční kousek neodpovídá tak zcela vašemu vkusu, vězte, že v tomto případně účel Pokud jste právě také zatoužili některý z těchto apartních modelů vyzkoušet, není nic (o jehož legitimnosti jistě není pochyb) rozhodně světí prostředky! jednoduššího - najděte si nějakou důmyslnou záminku k návštěvě našeho skladu! Aby nový Dvouměsíčník KOSTKA vydává pro své obchodní partnery a zaměstnance společnost BOHEMIA CARGO s.r.o., Chmelnická 98, Děčín 12 - Vilsnice, tel.: , Redakční rada: Petra Filipi, Ing. Jan Kučera ml.

8

KOSTKA. www.bohemiacargo.cz. z obsahu:

KOSTKA. www.bohemiacargo.cz. z obsahu: KOSTKA firemní časopis společnosti BOHEMIA CARGO s. r. o. 2/2014 z obsahu: Rozšíření skladovacích služeb Nová sběrka Belgie Organizační změny - nové pozice Nová posila pro východní relace Kdo je kdo: představujeme

Více

KOSTKA. www.bohemiacargo.cz. z obsahu:

KOSTKA. www.bohemiacargo.cz. z obsahu: KOSTKA firemní časopis společnosti BOHEMIA CARGO s. r. o. 3/2013 z obsahu: Malá oslava logistiky na hradě Hněvín 34. Kongres skupiny FORCE v Buenos Aires KIMA Transport, s.r.o. testuje tahače EURO VI Nová

Více

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě Úspěšný audit Str. 2 Radonové lázně Jáchymov Str. 5 Ř í j e n 2 0 1 1 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Provoz Zajímavosti Relax Zahájen výdej licencí

Více

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem Č Í S L O 9 / Z Á Ř Í 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK MÁME TU NOVÝ ŠKOLNÍ ROK Čas dovolených je pryč a počasí ukázalo i svou druhou tvář. Pokud

Více

Nový grafikon vlakové dopravy vstoupil v platnost

Nový grafikon vlakové dopravy vstoupil v platnost Hutní výrobky z Podbrezové do Evropy Str. 4 Vlakem do nitra sopky Str. 8 L e d e n 2 0 1 2 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Provoz Nástěnka Zajímavosti

Více

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2 Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na

Více

Rozhovor s Nikolou Sudovou na str. 14 15. zima 2006. Dodavatelský řetězec roku 2020. 15 let v životě SCHENKER. 12 Rapid a jeho bratříček.

Rozhovor s Nikolou Sudovou na str. 14 15. zima 2006. Dodavatelský řetězec roku 2020. 15 let v životě SCHENKER. 12 Rapid a jeho bratříček. zima 2006 Rozhovor s Nikolou Sudovou na str. 14 15 Dodavatelský řetězec roku 2020 2 15 let v životě SCHENKER 12 Rapid a jeho bratříček 5 Mýtné v ČR 16 Kostičky do celé Evropy 6 7 MS motocyklů MOTO GP 19

Více

KOSTKA. www.bohemiacargo.cz. z obsahu: Pod proudem Workflow podruhé Zvláštní zájem o hodnotu zboží Novinky z Prahy Zápisky z Ukrajiny

KOSTKA. www.bohemiacargo.cz. z obsahu: Pod proudem Workflow podruhé Zvláštní zájem o hodnotu zboží Novinky z Prahy Zápisky z Ukrajiny KOSTKA firemní časopis společnosti BOHEMIA CARGO s. r. o. 5/2014 z obsahu: Pod proudem Workflow podruhé Zvláštní zájem o hodnotu zboží Novinky z Prahy Zápisky z Ukrajiny www.bohemiacargo.cz Úvodník Tak,

Více

Změny na manažerských pozicích

Změny na manažerských pozicích ú uni plně n ové i nformace 7 8 číslo ročník 6 letní speciál Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Červenec srpen 2012 naše Rozhovor s ředitelem kapitálových investic Unipetrolu str. 4 Nedávno vyvinutý

Více

úplně nové informace Sobota v Chemparku NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL Č Í S L O 6 / Č E R V E N 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 ÚVODNÍK

úplně nové informace Sobota v Chemparku NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL Č Í S L O 6 / Č E R V E N 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 ÚVODNÍK Č Í S L O 6 / Č E R V E N 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK MISTŘI! Euforie z hokejového zlata pomalu slábne, ale víte, že mezi partou, která se o

Více

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět 03 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Mění se veřejné mínění Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje Otázky slovy: ČD Cargo na pokraji krachu. Situace,

Více

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLEN SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2008 LOVOCHEMIK OHLÉDNUTÍ ZPĚT

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLEN SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2008 LOVOCHEMIK OHLÉDNUTÍ ZPĚT NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLEN SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2008 LOVOCHEMIK Vyhodnocení soutěže mezi odděleními zapojených do soutěže - souhrnná tabulka Oddělení KD Počet zaměstnanců 39 Celkem 11 700

Více

2007 / ročník 12. Rozhovor s novým generálním ředitelem (04) Patnáctá sezóna muzea MHD (16)

2007 / ročník 12. Rozhovor s novým generálním ředitelem (04) Patnáctá sezóna muzea MHD (16) duben 2007 / ročník 12 zdarma číslo 4 Rozhovor s novým generálním ředitelem (04) Patnáctá sezóna muzea MHD (16) Jak jsme hospodařili v roce 2006 (22) Křižík je příkladem generacím (26) 1 EDITORIAL Změny

Více

Umělci na Moravě: Zakrynycny a Lorencová. Revoluce v MHD. Brno čeká největší nákup CNG autobusů v Česku

Umělci na Moravě: Zakrynycny a Lorencová. Revoluce v MHD. Brno čeká největší nákup CNG autobusů v Česku TO PODSTATNÉ PRO FIRMY A VEŘEJNOU SPRÁVU ČERVENEC SRPEN 2014 www.moravskehospodarstvi.cz 7 ČD Cargo: Ze ztráty do stamilionového zisku www.facebook.com/moravskehospodarstvi 10 11 Umělci na Moravě: Zakrynycny

Více

Využití železničních tratí pro nákladní dopravu

Využití železničních tratí pro nákladní dopravu Provozu se dařilo Str. 3 Jižní Tyrolsko Str. 8 Z á ř í 2 0 1 1 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Nástěnka Zajímavosti Relax Ekologický projekt Flavia

Více

Ohlédnutí. ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009. Úspěch přijde se spokojeným zákazníkem, říká ředitel České pošty Petr Sedláček

Ohlédnutí. ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009. Úspěch přijde se spokojeným zákazníkem, říká ředitel České pošty Petr Sedláček 3-4 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009 Ohlédnutí V minulém úvodníku jsem psal o dvou akcích, při kterých svojí účastí

Více

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009 Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4 Balíková služba v ČR 5 Kombinace kamionu a železnice 6 7 Nové webové stránky 10

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services str. 9

Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services str. 9 ú uni plně n ové i nformace 6 číslo ročník 5 NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2011 O budoucnosti Parama s Milanem Kuncířem str. 4 Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services

Více

Jak je na tom česká ekonomika. 2013? Tedy v době, kdy volby do Poslanecké sněmovny

Jak je na tom česká ekonomika. 2013? Tedy v době, kdy volby do Poslanecké sněmovny www.abiaqr.cz Ročník Roãník 12 17 č. ã. 9 10/ 5/20082013 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita.

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita. ú uni plně n ové i nformace naše Spustili jsme zábavné vzdělávací stránky www.zazijchemii.cz 3 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol březen 2012 Nová struktura vodního hospodářství str. 2

Více

Internetová adresa našeho svazu: http://oszptns.cmkos.cz. ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009

Internetová adresa našeho svazu: http://oszptns.cmkos.cz. ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009 5 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009 PŘEČTĚTE SI: 17. listopad a odbory str. 1 Do konce roku zbývají už jen.. (Česká

Více

Ing. Mojmír Bakalář, ředitel Odboru lidských zdrojů

Ing. Mojmír Bakalář, ředitel Odboru lidských zdrojů 01 2015 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Jak jsme obstáli v roce 2014? Podle předběžných výsledků, které byly v době psaní tohoto sloupku k dispozici, přepravilo ČD Cargo v roce 2014 celkem

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více

Nové zbraně v boji s hlukem. Potřebujeme funkční železnici. Hora jako ementál 2 / 2013. kolem tratí ubude betonu. říká šéf SŽDC Jiří Kolář

Nové zbraně v boji s hlukem. Potřebujeme funkční železnici. Hora jako ementál 2 / 2013. kolem tratí ubude betonu. říká šéf SŽDC Jiří Kolář 2 / 2013 Potřebujeme funkční železnici říká šéf SŽDC Jiří Kolář Hora jako ementál tunel napříč Gotthardem Nové zbraně v boji s hlukem kolem tratí ubude betonu POVODNĚ 2013 1 Editorial Editorial obvykle

Více

jízdy všech vlaků, patří pokračující

jízdy všech vlaků, patří pokračující 02 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Podnikatelský plán schválen Podnikatelský plán ČD Cargo na letošní rok byl schválen na jednání Dozorčí rady společnosti dne 24. ledna 2014. O tři

Více

centra. Kolem vyroste komplex s moderně vybavenými laboratořemi, v nichž najde práci řádově 85 výzkumníků, uvedl

centra. Kolem vyroste komplex s moderně vybavenými laboratořemi, v nichž najde práci řádově 85 výzkumníků, uvedl ú uni plně n ové i nformace 2 číslo ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol ú n o r 2 0 1 1 Autolékárničky z firemních aut do pražské ZOO str. 4 Pohonné hmoty jsou středem pozornosti str. 5 Unipetrol

Více

7/2015 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ

7/2015 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců OBSAH 7/2015 VyDáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com Členové

Více

4Březen 2008 Projektoví manažeři se starají o klíčové zakázky.

4Březen 2008 Projektoví manažeři se starají o klíčové zakázky. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZAMĚSTNANCŮ, AKCIONÁŘŮ A OBCHODNÍCH PARTNERŮ STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI www.zvvz.cz 4Březen 2008 Projektoví manažeři se starají o klíčové zakázky. Pracovníci, kteří mají na starosti

Více