V ROCE 2008 JSME POSKYTOVALI TYTO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ROCE 2008 JSME POSKYTOVALI TYTO SOCIÁLNÍ SLUŽBY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI

2 Úvodní slovo Diakonie ČCE Středisko sociální pomoci v Mostě (dále jen Středisko) existuje již osmým rokem. Za tuto dobu jsme prošli dlouhou cestu společně s řadou našich klientů, spolupracovníků, sympatizantů, sponzorů. Jsme hrdi na to, že jsme se stali etablovaným poskytovatelem sociálních služeb na Mostecku. Rok 2008 byl pro naše Středisko jedním z nejklidnějších. Zaměřili jsme se v něm zejména na prohlubování kvality služeb a stabilizaci našich programů. Velkou pozornost jsme věnovali individuálnímu rozvoji jednotlivých pracovníků a rovněž systematické práci s dobrovolníky v našem Středisku, což se projevilo v nárůstu počtu dobrovolníků, kteří ve Středisku aktivně pomáhají. V tomto roce se nám po dlouhé době podařilo najít vhodného PR pracovníka. Začali jsme aktivně vydávat vlastní tiskové zprávy, což nám umožnilo pravidelně informovat široký okruh lidí o dění v našem Středisku. Před koncem roku jsme zahájili úpravu zahrady u azylového domu. Doufáme, že díky jejímu vybudování dojde ke zklidnění atmosféry před azylovým domem, protože klientkám (uživatelkám služeb) a jejich dětem bude k dispozici vhodné místo, kde budou moci trávit svůj volný čas.

3 Zřízení POSLÁNÍ Pomáháme lidem v nepříznivé životní situaci nalézt jejich uplatnění ve společnosti. Středisko svou činnost vyvíjí v souladu s posláním a koncepcí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Svoji práci chápe jako službu, vycházející z principů křesťanské lásky k bližnímu, respektu k jedinečnosti a nezastupitelné hodnotě každého člověka a profesionality v přístupu ke klientům. Středisko je samostatnou organizační jednotkou (Střediskem) Diakonie Českobratrské církve evangelické (Diakonie ČCE) s právní subjektivitou. V rámci Diakonie ČCE je středisko součástí Českobratrské církve evangelické. Středisko je tedy církevní právnickou osobou. Středisko se ve své činnosti zaměřuje na pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo osobám sociálně vyloučeným v důsledku tíživé nebo krizové sociální situace, životních návyků, způsobu života, znevýhodňujícího sociálního prostředí a neuplatňováním jejich práv a oprávněných zájmů. Specializuje se na poskytování služeb sociální prevence. V ROCE 2008 JSME POSKYTOVALI TYTO SOCIÁLNÍ SLUŽBY Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most Občanská poradna Most Terénní sociální práce v ohrožených rodinách Most ZÁKLADNÍ ÚDAJE název: Diakonie ČCE Středisko sociální pomoci v Mostě sídlo: U Města Chersonu 1675, MOST adresa: Tř. Budovatelů 2957 (bývalé Báňské stavby), 5.patro, MOST tel: web: most.diakoniecce.cz IČ: DIČ: CZ ; nejsme plátci DPH zapsána: Rejstřík evidovaných právnických osob MK ČR číslo 275/ bank. spojení: ČSOB, pobočka Most; /0300

4 Orgány střediska pracovní tým DOZORČÍ RADA Petra Klimecká Michal Pavlovský Vlasta Seidlová Jana Mračníková Vladislav Hána po celý rok beze změn předsedkyně člen členka členka člen SPRÁVNÍ RADA Margita Pištorová Jana Podzimková Blahoslav Číčel po celý rok beze změn předsedkyně členka člen PRACOVNÍ TÝM Margita Pištorová ředitelka Střediska Jana Hrdinová vedoucí Azylového domu Jana Mračníková sociální pracovnice AD Eliška Lazárová sociální pracovnice AD Anna Buřtová recepční AD Blanka Nídlová recepční AD Knarik Manukyan recepční AD Jana Podzimková vedoucí Občanské poradny Markéta Strížová poradkyně OP Lenka Tomková poradkyně OP Jaroslava Andreaová právník OP Marie Mašková asistentka poradců od května 2008 Lenka Kohoutová vedoucí Terénní sociální práce do září 2008 Monika Lecková vedoucí Terénní sociální práce od října 2008 Lenka Kohoutová sociální pracovnice TSP od října 2008 Petra Zichová sociální pracovnice TSP Martina Cmíralová ekonomka Eva Beranová účetní Gabriela Benešová PR pracovnice Blahoslav Číčel metodik

5 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most CHARAKTERISTIKA A POPIS Jedná se o sociální službu poskytovanou podle Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Služba má registraci sociální služby a pracovníci mají pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Azylový dům poskytuje své služby od listopadu 2001, má kapacitu 30 lůžek (3 pro ženy bez dětí, 7 pro matky a 20 pro děti). Je určen dospělým ženám a matkám s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly na ulici v důsledku ztráty bydlení nebo střetu s nějakou formou násilí. Azylový dům poskytuje individuální, důstojnou, nepřetržitou a koncepční pomoc ženám a matkám, které se ocitnou v těžké životní situaci. AD je pobytovým zařízením, ve kterém je služba poskytována pouze po přechodnou dobu a od uživatelů služby předpokládá základní zájem o vyřešení jejich nepříznivé sociální situace. Více informací o programu naleznete na webu most.diakoniecce.cz KALENDÁRIUM leden Nový rok v AD únor Seminář pro klientky: Ekologie a ochrana životního prostředí březen Velikonoce v AD (barvení vajíček, pečení beránků) červen Den dětí v AD Výlet na den Magistra Kellyho na hradě Hněvín Konec školního roku a vítání prázdnin červenec Setkání bývalých klientek AD Výlet na Den záchranářů v Braňanech srpen Kulinářská soutěž pro klientky AD Korálky pro děti Začátek školního roku prosinec Mikulášská v AD Adventní večery v AD (3x) Vánoční strom přání Vánoce v AD Silvestr v AD

6 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most STATISTIKA Počty klientů a využitelnost lůžek Počet Dospělé klientky 49 osob Děti 60 osob Osoby celkem 109 osob Využitelnost lůžek 97 % Klientky podle místa bydliště Počet % Most Litvínov 2 4 Ostatní Ústecký kraj Jiný 2 4 HOSPODAŘENÍ Náklady celkem Kč Výnosy celkem Kč Osobní Kč MPSV Kč Materiál Kč Ústecký kraj Kč Energie Kč Statutární město Most Kč Služby Kč Příjmy od uživatelů Kč Výsledek hospodaření Kč

7 Občanská poradna Most CHARAKTERISTIKA A POPIS Jedná se o sociální službu poskytovanou podle Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Služba má registraci sociální služby. Občanská poradna poskytuje své služby od listopadu Je určena dospělým, případně mladistvým v doprovodu dospělého v obtížné sociální situaci, do které se dostali v důsledku konkrétního problému, který nedokáží vyřešit sami bez odborné rady případně další pomoci poradců. Občanská poradna usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Více informací o programu naleznete na webu most.diakoniecce.cz ZAPOJENÍ OBČANSKÉ PORADNY Zajišťování občanského poradenství se zřetelem na bytovou politiku Síť poradenství obětem trestných činů Interdisciplinární tým na pomoc obětem domácího násilí STATISTIKA Počty klientů a kontaktů Klienti celkem Kontakty celkem Počet 940 osob kontaktů Klienti podle místa bydliště Počet % Most Litvínov Ostatní Ústecký kraj 50 6 Jiný 3 0 HOSPODAŘENÍ Náklady celkem Kč Výnosy celkem Kč Osobní Kč MPSV Kč Materiál Kč Ústecký kraj Kč Energie Kč Statutární město Most Kč Služby Kč Vlastní zdroje Kč Výsledek hospodaření Kč

8 Terénní sociální práce v ohrožených rodinách Most CHARAKTERISTIKA A POPIS Jedná se o sociální službu poskytovanou podle Z. č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Služba má registraci sociální služby a má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Terénní sociální práce poskytuje své služby od prosince Je určena úplným nebo neúplným rodinám s dětmi z Mostu a jeho okolí, které se ocitly v tíživé finanční, sociální, psychické, emocionální nebo rodinné situaci. Partnerem pracovníků terénní sociální práce je vždy dospělý člen rodiny se zájmem o řešení nepříznivé situace. Služby jsou určeny pouze pro rodiny s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Jedná se o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které jsou poskytovány v terénu (v přirozeném prostředí). Služby jsou poskytovány zdarma a ze strany uživatele služby se očekává aktivní spolupráce na vyřešení sociální situace. Více informací o programu naleznete na webu most.diakoniecce.cz KALENDÁRIUM leden Seminář pro klienty: Šikana a domácí násilí březen Seminář pro klienty: Komunikace rodič-dítě Výlet dětí na Ressl červen Opékání buřtů říjen Exkurze pracovníků: Dům pro matky s handicapem Jiřetín p/j listopad Školení pracovníků: Pozvání do psychopatologie II. prosinec Vánoční dárky pro děti

9 Terénní sociální práce v ohrožených rodinách Most STATISTIKA Počty klientů a rodin Dospělé osoby Děti Osoby celkem Rodiny Počet 79 osob 128 osob 207 osob 32 rodin Klientky podle místa bydliště Počet % Most Litvínov 6 19 HOSPODAŘENÍ Náklady celkem Kč Výnosy celkem Kč Osobní Kč MPSV Kč Materiál Kč Statutární město Most Kč Energie Kč Blokový grand Kč Služby Kč Příjmy od klientů 0 Kč Výsledek hospodaření Kč

10 Spolupráce STŘEDISKO JE ČLENEM Sdružení azylových domů Asociace občanských poraden Česká rada humanitárních organizací Euroregion Krušnohoří STŘEDISKO JE ZAPOJENO DO Komunitního plánování sociálních služeb v Mostě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji Interdisciplinárního týmu pro oběti domácího násilí Rady dobrovolnických center Regionu Severozápad Lokálního partnerství (Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách Úřadu vlády ČR) FEANTSA Evropský svaz národních organizací pracujících s lidmi bez domova STŘEDISKO SPOLUPRACOVALO ZEJMÉNA S o.s. STŘEP v oblasti specializované metodiky práce Sanace rodiny Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem v oblasti tzv. Manažerské akreditace podpůrný program pro dobrovolníky v našem Středisku STŘEDISKO SPOLUPRACUJE SE ZAHRANIČNÍMI PARTNERY Diakonie Marienberg Stadt mission CHemnitz

11 Poděkování Upřímně děkujeme všem, kteří v roce 2008 podpořili naši práci finančně, materiálně, morálně či jiným způsobem. Všichni, kteří nám jmenovitě či anonymně pomáhají, přispívají k úspěchu naší práce. Velice si toho vážíme. DÁRCI MATERIÁLNÍ POMOCI V ROCE 2008 K. Poláková, I. Vlasáková, R. Bártek, Kučerová, Veselá, J. Bláhová, O. Loulová, E. Dragounová, M. Mužík, J. Kopáčová, P. Lovecká, Dobiášová, Vodičková, I. Johanisová, Wintrová, M. Müllnerová, V. Konečný, Kubišová, B. Paulusová, Pěchotovi, S. Motl, Čihákovi, Šlapákovi, E. Bláhová, M. Strouhalová, J. Cichá, J. Andrtová, P. Andrt, L. Kujalová, J. Klein, M. Vaníčková, Muck, E. Schmiedová, M. Wohlová, Církev Apoštolská, Javorek, Straková, M. Lála, MěP, Greguš, H. Nová, Z. Petrů, Gustová, Javorkovi, InterDACT, K. Cirglová, J. Křížková, M. Součková, L.Straková DOBROVOLNÍCI V ROCE 2008 Ivana Pospíšilová Azylový dům Veronika Sixtová Azylový dům Tereza Šilíková Azylový dům Kateřina Šimková Azylový dům Alexandra Vaňková Azylový dům Silvie Bažová Terénní sociální práce Věra Hertlová Terénní sociální práce Alena Perglerová Terénní sociální práce

12 Kontakty DIAKONIE ČCE STŘEDISKO SOCIÁLNÍ POMOCI V MOSTĚ adresa: Tř. Budovatelů 2957, M0ST Business Centrum 5.patro; č.d. 506 tel: ředitelka: Margita Pištorová AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI V TÍSNI MOST adresa: M.Alše 3274, M0ST tel: , vedoucí: Jana Hrdinová OBČANSKÁ PORADNA MOST adresa: Tř. Budovatelů 2957, M0ST Business Centrum 5.patro; č.d. 512 tel: , vedoucí: Jana Podzimková TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE V OHROŽENÝCH RODINÁCH MOST adresa: Tř. Budovatelů 2957, M0ST Business Centrum 5.patro; č.d. 501 tel: , vedoucí: Monika Lecková web: most.diakoniecce.cz

Margita Pištorová, ředitelka

Margita Pištorová, ředitelka ÚVODNÍ SLOVO Opět uplynul rok a já znovu píši úvodní slovo k výroční zprávě. Při tom si čím dál tím víc uvědomuji, že vlastně neustále žijeme v určité časové schizofrenii. Skoro celou první polovinu roku

Více

Oblastní charita Most

Oblastní charita Most Oblastní charita Most Výroční zpráva 2010 Úvod Vážení, představujeme Vám činnost Oblastní charity Most v roce 2010. Oblastní charita Most je nestátní nezisková- církevní organizace. Poskytuje humanitární

Více

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Jilemnického 2457, 434 01 MOST IČO: 70828920 Telefon/fax: 476 119 999 E-mail: steiner@charitamost.cz, www.charitamost.cz Raiffesisen bank,

Více

Vážení přátelé, vážení spolupracovníci,

Vážení přátelé, vážení spolupracovníci, VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské poradny Nymburk, o. s. za rok 2009 Vážení přátelé, vážení spolupracovníci, dovolujeme si Vám předložit zprávu o činnosti Občanské poradny Nymburk, o.s. za rok 2009. Chceme Vás informovat

Více

TRIADA-Poradenské centrum

TRIADA-Poradenské centrum VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 zapojení do Individuálního projektu Jihomoravského kraje Poskytování vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje, www. triada-centrum.cz sídlo: Orlí 20, 602 00, Brno tel.:

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

rok se s rokem sešel a já mám opět tu čest promluvit k Vám prostřednictvím výroční zprávy Občanské poradny Plzeň, o.s. tentokrát za rok 2006.

rok se s rokem sešel a já mám opět tu čest promluvit k Vám prostřednictvím výroční zprávy Občanské poradny Plzeň, o.s. tentokrát za rok 2006. Vážení přátelé, rok se s rokem sešel a já mám opět tu čest promluvit k Vám prostřednictvím výroční zprávy Občanské poradny Plzeň, o.s. tentokrát za rok 2006. Díky pečlivé práci v předchozích letech, kdy

Více

dobrovolnické centrum VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, O.S. ZA ROK 2010

dobrovolnické centrum VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, O.S. ZA ROK 2010 dobrovolnické centrum VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, O.S. ZA ROK 2010 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, O.S. ZA ROK 2010 Poslání Dobrovolnického centra, o.s. 2 Slovo předsedkyně Rady

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ Magistrát města Brna Dominikánské náměstí 1 601 67 Brno e-mail: info@brno.cz www.brno.cz ADRESÁŘ Organizací působících v sociální oblasti

Více

Co se nám podařilo v roce 2014?

Co se nám podařilo v roce 2014? Výroční zpráva 2014 Co se nám podařilo v roce 2014? Proxima Sociale byla první rok obecně prospěšnou společností. Poprvé se konal letní příměstský tábor pro děti a mládež v Dobříši. Programy pro děti a

Více

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Milí a vážení přátelé, je nám ctí, předložit Vám naši výroční zprávu za rok 2014. Rádi bychom tímto s Vámi sdíleli souhrn činností a údajů za uplynulý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2010 Adresa: FARNÍ CHARITA KRALUPY NAD VLTAVOU Sokolská 139 278 01 Kralupy nad Vltavou Tel: 606 613 018, 724 170 796 e-mail: centrum@nasefarnost.cz

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

f) podporou spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje

f) podporou spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské poradny Nymburk, o. s. za rok 2010 POSLÁNÍ ORGANIZACE Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo

Více

TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

TRIADA-Poradenské centrum, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Občanské sdružení založené v roce 2003 - registrace Ministerstva vnitra ČR č. VS/1 1/55713/03-R, IČ 266 47 486 Poskytovatel sociálních služeb registrace

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Výroční zpráva 2014

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Výroční zpráva 2014 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Výroční zpráva 2014 Obsah INFORMACE O ORGANIZACI 4 ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 5 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 5 Terénní asistenční služba Vsetín, Zlín,

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvodní slovo 4 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 5 Základní údaje a kontakty 6 Struktura společnosti 7 Poskytované služby 9 Další aktivity SKP-CENTRUM, o.p.s. v roce 2012 35

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

Výroční zpráva 2014. Elim Vsetín, o.p.s. 1

Výroční zpráva 2014. Elim Vsetín, o.p.s. 1 Výroční zpráva 2014 Elim Vsetín, o.p.s. 1 Úvodní slovo Vážení a milí přátelé, máme za sebou rok činnosti naší obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s., od chvíle, kdy jsme převzali veškeré aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Oblastní charity Most

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Oblastní charity Most VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Oblastní charity Most Kdo jsme Oblastní charita Most je nestátní nezisková humanitární organizace. Naším krédem je pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

SLOVO ÚVODEM. Významný krok jsme učinili dne 20. 12. 2013. Občanské sdružení Centrum MATÝSEK se sloučilo s občanským

SLOVO ÚVODEM. Významný krok jsme učinili dne 20. 12. 2013. Občanské sdružení Centrum MATÝSEK se sloučilo s občanským Matýskovy narozeniny OBSAH Slovo úvodem 2 Představení organizace 3 Sociální služby 4 Podpora aktivního rodičovství 7 Ostatní činnost 10 Dobrovolnictví 12 Sloučení organizací 13 Návštěvnost 14 Personální

Více