Vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON"

Transkript

1 TACR/14503/2014 Vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u níže uvedených projektů. Jedná se o projekty, které nebyly doporučeny k podpoře (skupina 4). Podprogram 1 Pořadí Název Uchazeč Další účastníci TH Rozšíření digitálního modelu pozemních komunikací o výškové a směrové parametry a jeho využití pro optimalizaci tras a bezpečnost dopravy, v inteligentních systémech řízení vozidel a silničním hospodářství. Central European Data Agency, a.s. stavební TH Nové progresivní mobilní jednotky pro termickou degradaci odpadu SMS CZ, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Centrum environmentálních technologií TH Využití General Purpose Technologies pro efektivní řízení zaměstnanců veřejného sektoru. AQE advisors, a.s. Mendelova univerzita v Brně - Rektorát Stránka 1 z 42

2 Název Uchazeč Další účastníci TH Plazmová úprava osiva SEMO a.s. Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta TH Výzkum a vývoj lokalizačního systému na bázi A- RFID a vyhodnocovacího software vhodného pro chovy hospodářských zvířat. CUTTER Systems spol. s r.o. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I TH TH Modulární přístroj pro univerzální pohybovou terapii horních i dolních končetin s motivační zpětnou vazbou. Výzkum a vývoj inteligentní robotické technologie pro automatizaci výroby katod a mřížek výkonových elektronek EMBITRON TESLA Electrontubes TH ADAPTOS - adaptivní osvětlení ELTODO, a.s. Fakulta biomedicínského inženýrství, Univerzita Karlova v Praze - 3. lékařská fakulta Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta aplikovaných věd Fakulta elektrotechnická, ELTODO-CITELUM, TH Ověření využití progresivních technologií výroby kompozitů a jejich vliv na flutterovou odolnost vysokovýkonného větroně. HPH, spol. s r.o. Fakulta strojní TH Vývoj nových postupů výroby tvarově složitých, vysokopevných dílů pro karoserie automobilů s využitím řízené lokální modifikace technologických vlastností. KOVOVÝROBA HOFFMANN, Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta strojní TH Moderní systém pro efektivní řízení podnikových procesů CÍGLER SOFTWARE, a.s. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky Stránka 2 z 42

3 TH Název Uchazeč Další účastníci Nová generace platinových cytostatik pro perorální užití VUAB Pharma a.s. Fakultní nemocnice Hradec Králové, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Farmaceutická fakulta, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Fakulta chemické technologie TH Implementace technologií digitálního mapování půd do strojů na zpracování půdy a setí za účelem hodnocení půdní variability a podpory lokálně cílených rozhodovacích procesů. Farmet, a.s. Česká zemědělská univerzita v Praze - Technická fakulta TH Lékové formulace obcházející hematoencefalickou bariéru pro léčbu Alzheimerovy choroby Zentiva, k.s. ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR, v.v.i., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská TH Systém včasné detekce poruch solárních elektráren a úniků tepla u velkoplošných infrastruktur FV Invest RCE systems, stavební TH On-line řízené dávkování kyseliny adipové pro zlepšení technologie procesu odsíření spalin ORGREZ, a.s. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Centrum nanotechnologií TH Pravděpodobnostní modelování spolehlivosti kritických konstrukcí pomocí superpočítačů Červenka Consulting Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta stavební Stránka 3 z 42

4 Název Uchazeč Další účastníci TH Zvýšení užitných vlastností otevřených dýchacích přístrojů Technická univerzita v Liberci - Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Clean - air TH TH TH Výzkum vyhledávacích technologií pro rozsáhlé webové kolekce obrázků Vývoj nových povrchových úprav pro těsnící pístní kroužky Nová technologie pro odstraňování a regeneraci zinku z technologických a odpadních vod Glanstoff Bohemia TH Přístroj pro terapii fokusovanou rázovou vlnou TH TH TH TH TH Automatizace procesů v technologie vakuového lití s využitím počítačového vidění a robotických aplikací Výzkum mezní únosnosti dodatečně předepnutých konstrukčních částí VaV extruzní linky s využitím páry pro zvýšení efektivnosti procesu extruze a pro zlepšení nutričních a dietetických vlastností výsledného produktu. AVIGORA - SW pro plánování, provedení a vyhodnocení letu Vývoj a výzkum nových materiálů pro aditivní technologii - binding jetting. Seznam.cz, a.s. BUZULUK a.s. Glanzstoff - Bohemia Medical Technologies CZ a.s. Materialise PEEM, spol. s r.o. Farmet, a.s. CNS a.s. Materialise Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta strojní Univerzita Pardubice - Fakulta chemickotechnologická Fakulta elektrotechnická DRAKISA stavební Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů elektrotechniky a komunikačních technologií Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta Stránka 4 z 42

5 TH Název Uchazeč Další účastníci Nová technologie rekonstrukce trvale sjízdných lesních cest se zvýšenou životností na 20 let. Mendelova univerzita v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta IMOS Brno, a.s., MP LESY, spol. s r. o., SILMOS TH Vývoj robotického záznamového a navigačního systému pro virtuální postmortem vyšetření lidského těla (VirtoHand) v soudním lékařství MCAE Systems, Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové TH Výzkum a vývoj hardwarových a softwarových nástrojů pro pokročilé řízení vytápění Teco a.s. Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta aplikovaných věd TH e-spedice - virtuální spediční broker KPM CONSULT, a.s TH DIASTAS - Diagnostika stavu stožárů ELTODO-CITELUM, CORTEC, Univerzita Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera Fakulta strojní, ELTODO, a.s TH Metodika sdílení a aktualizace prostorových dat/informací o území obcí I. typu v propojenosti na strategické dokumenty vedoucí k zefektivnění procesů ve veřejném sektoru B.I.B.S., a.s. TopGis, TH Výzkum a vývoj katalytického systému pro rychlý rozklad par dekontaminačního média na bázi peroxidu vodíku (VPHP) a intenzifikaci pracovního cyklu dekontaminace VPHP technologií BLOCK a.s. MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Fakulta chemické technologie Stránka 5 z 42

6 TH TH Název Uchazeč Další účastníci Výzkum a vývoj technologií pro realizaci geografických analýz v cloudu Využití separační metody (gelové elektroforézy) pro predikci mutagenity VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, V.V.I. Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Geosense Univerzita Pardubice - Fakulta chemickotechnologická TH Výzkum a vývoj ultrazvukových průtokoměrů plynu ELIS PLZEŇ a. s TH Využití nových technologií pro směrové průzkumy ve veřejné hromadné dopravě INTENS Corporation Fakulta dopravní TH Vývoj technologie laserového spékání kovových prášků pro perspektivní materiály využívané v leteckém průmyslu s ohledem na geometrické specifikace, integritu povrchu výsledného produktu a mechanické vlastnosti Misan Fakulta strojní TH CLEVER ANALYTICS'' online - webová mapová služba pro lokační analýzu obchodní sítě CleverMaps, Masarykova univerzita - Filozofická fakulta TH Vývoj celokompozitního ultralehkého vírníku LA composite, ALGIZ, Fakulta strojní, Jan Veleba, Rostislav Bauer Stránka 6 z 42

7 TH Název Uchazeč Další účastníci NewIS - Modulární framework pro vytváření webových mapových informačních systémů a aplikací. VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, V.V.I. Geosense TH Radioznačené injikovatelné hybridní termoresponsivní kopolymery pro brachyterapii ÚJV Řež, a. s. ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR, v.v.i TH TH Systém pro včasnou detekci a monitoring vlhkosti v budovách Progresivní tenkostěnné ocelové mostní konstrukce s vysokou životností a nízkou uhlíkovou stopou České vysoké učení technické v Praze - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov VPÚ DECO PRAHA a.s TH Vývoj vyprošťovacího systému Pretol PRETOL HB s. r. o TH Systém komunikační podpory klinické práce lékaře TH TH Vývoj kompaktního kosmického rentgenového slunečního monitoru Vývoj a celostátní uplatnění informačních systémů genetického hodnocení hospodářských zvířat Institut mikroelektronických aplikací SERENUM, a.s. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, V.V.I. A T R I U M,, RD Rýmařov s. r. o. Fakulta stavební, ViaCon ČR Univerzita Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera Fakultní nemocnice Královské Vinohrady HVM PLASMA, spol. s r.o., Rigaku Innovative Technologies Europe, Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Stránka 7 z 42

8 Název Uchazeč Další účastníci TH Biomechanický měřicí systém pro analýzu pohybu pacienta v rehabilitaci či sportovce evolving systems consulting Fakulta elektrotechnická TH TH TH Monitorování parametrů silniční dopravy vláknově optickými interferometry Vývoj aplikace pro optimalizaci dojezdu elektrokol zohledňující energetickou náročnost trasy a aktuální stav baterie. Výzkum a vývoj kalibrovaných měřidel délky a úhlu z polymerů Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky Central European Data Agency, a.s. Technická univerzita v Liberci - Fakulta strojní SQS Vláknová optika a.s. ekolo.cz TH Dynamická platforma Flexi SW IMG Systems Vigard Český metrologický institut, G D K spol. s r.o., KOH-I-NOOR PONAS, TOS VARNSDORF a.s TH Účinné látky doplňků stravy ve vztahu k aktuální legislativě Evropské unie (Zdravotní tvrzení) Výzkumný ústav organických syntéz a.s. RADANAL, Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze TH Využití nových poznatků ke komplexnímu hodnocení návrhu protipovodňových opatření Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta životního prostředí Vodní stavby Group TH Systém pro manipulaci s kapalnými vzorky v uzavřených nádobkách DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o. Stránka 8 z 42

9 TH TH Název Uchazeč Další účastníci Technologie strojového vnímání a řízení pro asistivní technologie do vozidel Optimalizace konstrukčních prvků a dílců pro dřevostavby Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ARTIN, spol. s r.o. FINE, SPOL. S R.O TH Využití pokročilých metod laserového svařování pro zvýšení kvality dílů pro automobilový průmysl Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. KOVOVÝROBA HOFFMANN, TH Znalostní podpora klinických doporučených postupů STAPRO s. r. o TH TH Výzkum a vývoj technologie speciálních litých ocelí a keramických implantátů Výzkum nových konstrukčních řešení zemědělských pneumatik TH Lékařský trenažér pro medicínu akutních stavů Slévárna Chomutov, a.s. MITAS a.s. Com-Sys TRADE spol. s r.o. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky Fakulta strojní VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I. Creative Connections, e-fractal,, INOMECH, Masarykova univerzita - Institut biostatistiky a analýz, Moravské přístroje a.s., PHJ, Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta Stránka 9 z 42

10 TH Název Uchazeč Další účastníci Systém automatické identifikace a evidence výstroje a výzbroje organizovaných složek GABEN, spol. s r. o. Fakulta elektrotechnická, Pyrex, spol. s r. o., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Hornicko-geologická fakulta TH Evidence drah a pasport přejezdů určené pro výkon funkcí silničních a drážní správních úřadů a informování odborné i laické veřejnosti. KPM CONSULT, a.s TH Zkušební zařízení pro zkoušky klimatické odolnosti rozměrných objektů Vojenský technický ústav, s.p. Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s TH Nové přístupy pro tvorbu a hodnocení regionálních strategií a obchodních modelů pro zavádění infrastruktury alternativních paliv v ČR. B.I.B.S., a.s. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i TH Inovace kosmického mikroakcelerometru pro zpřesňování drah satelitů. SERENUM, a.s TH Výzkum a vývoj prvků obecného geoportálu pro webové designéry a systémy pro správu obsahu (CMS) - Geo4Web VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, V.V.I. Geosense TH Software pro automatické vyhodnocování vyšetření a prevenci lymfatických onemocnění, hlavně u onkologických a angiologických pacientů využitím skenovacího zařízení, včetně vývoje nových kompresivních pomůcek DEONA MEDI Stránka 10 z 42

11 TH TH TH Název Uchazeč Další účastníci Program pro návrh spřažených dřevobetonových a ocelobetonových konstrukcí Databáze a GIS železničních přejezdů v ČR určená pro potřeby veřejné správy Univerzální laserový systém pro pulzní navařování a gravírování IDEA RS KPM CONSULT, a.s. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. ARMING spol. s r.o., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta stavební Správa železniční dopravní cesty, státní organizace AS LASER WELDING, Stanislav Musil TH Grafické zobrazení aktuální polohy autobusu a jeho budoucí trasy plánovaného denního výkonu B&C Dopravní systémy M-line a.s TH Výrobky na bázi anorganických kompozitů. MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o. Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s TH Terénní výcvik specialistů v určení kontaminace radioaktivními látkami, vytyčování kontaminovaného prostoru, lokalizaci ztracených diskrétních zdrojů ionizujícího záření a v dekontaminaci ploch kontaminovaných radioaktivními látkami. Vojenský výzkumný ústav, s. p TH TH Přístroj pro kontinuální monitorování glukózy u pacientů v kritickém stavu Klasifikace a predikce ukazatelů bezpečnosti na úrovňových křižovatkách BVT Technologies,a.s. Probe Scientific Ltd. AF-CITYPLAN Fakulta dopravní TH Vývoj motoru nové generace s nízkou hmotností a vysokým měrným výkonem optimalizovaného pro konstrukci ultralehkých letadel. KNOB ENGINES Fakulta strojní Stránka 11 z 42

12 TH TH TH TH TH Název Uchazeč Další účastníci Výzkum a vývoj servisního diagnostického systému, včetně geoaplikace, pro projekt JetSurf. Výzkum a vývoj metalurgie a technologie hutních válců s definovanou tvrzenou vrstvou Příprava a využití velkých geografických dat pomocí webových technologií GEOZIP Indukční průtokoměry s digitální filtrací vstupního signálu. Metodika inspekce a pasportizace silničních mostů silnic II. a III. třídy MSR Engines České vysoké učení technické v Praze - Fakulta strojní VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, V.V.I. ELIS PLZEŇ a. s. České vysoké učení technické v Praze - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov K-PROFI, spol. s r.o., Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká fakulta BUZULUK a.s. Geosense NOZA,, POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s TH Experimentální ověření a realizace funkčního leteckého s motoru pulzním přeplňováním na základě úspěšných zkoušek numerického modelu. KNOB ENGINES Fakulta strojní TH Nové principy tvorby jednotné informační báze v dopravně -přepravním procesu ve všech dopravních oborech. KPM CONSULT, a.s. TELEMATIX SOFTWARE a.s. Stránka 12 z 42

13 TH Název Uchazeč Další účastníci Purifikace a radioaktivní značení penetračních enzymů TH Kruhová stáj - automatické řízení stáda TH Digitalizace v řízení firem Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta AGROMONT VIMPERK spol. s r.o. Slovácké strojírny, akciová společnost MB PHARMA Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta strojní TH Nový způsob vyhodnocení a využití uživatelských dat z navigačních a ITS systémů TELEMATIX SOFTWARE a.s TH Využití pokročilých výpočtových metod pro zvýšení tvarové a rozměrové stability tvářených dílů z plechů. Technická univerzita v Liberci - Fakulta strojní KADLEC,, MECAS ESI TH RIVO - Vývoj aplikace pro řízení inovací výzkumných organizací DERS s. r. o. Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu TH Využití vysokohodnotného betonu pro prvky pasivní bezpečnosti strategických objektů státu DELTA ETS engineering Fakulta stavební TH Pokročilé mobilní krmné systémy TH Anonymizované sledování a zpracování zásilek s kryptografickou ochranou VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I. GX SOLUTIONS BOHEMIA, s. r. o. Cernin, Fakulta strojní elektrotechniky a komunikačních technologií Stránka 13 z 42

14 Název Uchazeč Další účastníci TH Informační panely ipanel pro komplexní inteligentní systém řízení a kontroly dopravní obslužnosti pro města a regiony (KIS) GES-ELECTRONICS, a.s. Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta elektrotechnická TH Nová generace výdejních stojanů pohonných hmot E-line TH Dotace v systému veřejné dopravy Adast Systems, a.s. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích M-line a.s TH Experimentální vývoj kompaktního vodního tryskového pohonu s využitím nových konstrukčních materiálů a birotačního motoru. KNOB ENGINES Fakulta strojní TH Výzkum a vývoj systému pro analýzu obrazových dat sportovních událostí v reálném čase esports.cz, Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta aplikovaných věd TH Automatické metody validace dopravních informací INTENS Corporation Ústřední automotoklub České republiky TH Měřící systém pro přesné měření velkých rotačních dílů s bezdrátovým přenosem dat PILSEN TOOLS ELIS PLZEŇ a. s., Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta strojní TH Systém pro podporu řízení, rozhodování a komunikace ve výrobních a obchodních firmách zaměřený na efektivní tvorbu řešení pro zákazníky (Customer Solutions Management) včetně podpory engineeringu. OR-CZ spol. s r.o. podnikatelská Stránka 14 z 42

15 Název Uchazeč Další účastníci TH Kontinuální monitoring provozních parametrů pneumatik nákladních vozidel s automatickou notifikací řidiče a analytickým nástrojem pro dispečerský monitorovací systém. LEVEL, s. r. o. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i TH Systémové řešení svislých konstrukcí STATUS stavební a.s. Fakulta stavební, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s TH Systém pro identifikaci, evidenci, lokalizaci a sledování radioaktivních zdrojů (SIELAS) Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. EBIS, spol. s r.o., UJP PRAHA a.s TH Inteligentní tržiště integrovaných služeb osobní mobility TH Inovace zabezpečovacího relé TH Vývojové zkoušky letounu kategorie commuter s novou pohonnou jednotkou. ADLER Mobility, České vysoké učení technické v Praze - Fakulta strojní AEROSERVIS, Fakulta elektrotechnická DUO CZ, Simply fin,, strojního inženýrství TH Vývoj a ověření mobilní technologie na měření prostupu tepla stavebních materiálů a konstrukcí Centrum stavebního inženýrství a.s. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta stavební TH TH Implementace algoritmů pokročilého plánování do prostředí SAP HANA SMARTGen - SMART generace elektronických počítadel iadp/t pro výdej všech typů pohonných látek Sabris, Beta Control Fakulta elektrotechnická Vysoké učení technické v Brně - Středoevropský technologický institut Stránka 15 z 42

16 Název Uchazeč Další účastníci TH Bezpečná dopravní cesta v návaznosti na 3D model silniční sítě, jeho analýza z bezpečnostního hlediska a vývoj nástrojů pro podporu bezpečnostních inspekcí a auditů. VARS BRNO a.s. stavební TH Návrh systému lokalizace v budovách pomocí magnetického pole SERENUM, a.s TH SW pro plánování, hodnocení a regulaci dopravního výkonu na jednotlivých linkách a spojích veřejné autobusové dopravy ve veřejném zájmu B&C Dopravní systémy M-line a.s TH Návrh a vývoj modulárního optovláknového měřicího systému OPTOKON, a.s. elektrotechniky a komunikačních technologií TH Zvýšení konkurenceschopnosti hospodářství ČR a informační podpory přepravců nadměrných nákladů plánováním a evidencí páteřních tras prostřednictvím webového portálu VARS BRNO a.s. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta stavební TH Výzkum a vývoj řady víceúčelových jednoválcových motorů o objemu ccm. Technická univerzita v Liberci - Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace D-ANA Stránka 16 z 42

17 TH Název Uchazeč Další účastníci Produkce zelené energie v kontextu utváření znalostní ekonomiky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí Fakulta strojní, D.S.K. spol. s r.o TH Návrh nových technologií pro odolná optická rozhraní různých typů v miniaturním provedení OPTOKON, a.s. elektrotechniky a komunikačních technologií TH Průmyslové využití technologie malých bezpilotních letadel TH Výzkum a vývoj nové montážní plošiny MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o. Slovácké strojírny, akciová společnost VÚTS, a.s. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta strojní TH Výzkum možností ovlivnění chování koncových uživatelů veřejné dopravy v případě mimořádné události vyžadující krizové řízení. TELEMATIX SOFTWARE a.s. AZIN CZ TH Sociální transport TOROLA design podnikatelská TH Inteligentní systém pro komplexní řízení a kontrolu dopravní obslužnosti měst a regionů (KIS) GES-ELECTRONICS, a.s. Fakulta elektrotechnická TH TH Vývoj a inovace nových stavebních prvků ze zemědělské biomasy ARATech 2018 Systém hodnocení rizika a predikce dopadů průmyslových havárií VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I. ISATech, EKOPANELY CZ AZIN CZ, Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta podnikohospodářská, WAK System, spol. s r.o. Stránka 17 z 42

18 TH TH Název Uchazeč Další účastníci Technologie pro energeticky nezávislé monitorování životního prostředí Výzkum a vývoj systému řízení rychloběžného hybridního pásového podvozku pro široké využití TH Optimalizace v systému veřejné dopravy M-line a.s. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky K-PROFI, spol. s r.o. Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Ekotechnika spol. s r.o. MARKOS Trading,, strojního inženýrství B&C Dopravní systémy, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích TH Monitoring a automatizace montážních procesů s využitím optických, laserových a robotických prostředků při výrobě ložiskových dílů ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Fakulta výrobních technologií a managementu TH Vývoj automatického zakladače osobních automobilů KOVAL SYSTEMS Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky TH MORIS - inovativní způsob vizualizace řízení rizik ve vazbě na podnikové procesy, aktiva, bezpečnost a ISO certifikace T-SOFT a.s. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i TH LUCIS - Vývoj světelné elektroluminiscenční masky a systému pro luminostimulační cirkadiánní synchronizaci ELON Technologies PSYCHIATRICKÉ CENTRUM PRAHA Stránka 18 z 42

19 TH Název Uchazeč Další účastníci Podpora výzkumu a vývoje pro inovace stavebních výrobků malých a středních výrobců Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, TH Automatizovaná podpora rozhodovacích procesů pro umísťování, evidenci a pasportizaci dopravního značení (APROPO SDZ) Central European Data Agency, a.s. Fakulta dopravní TH Multifunkční letový displej " M plus " spol. s r.o. 301 TH Využití dat z provozu ze systému veřejné dopravy M-line a.s. 302 TH Softwarová aplikace podpory bezpečnosti a spolehlivosti procesů. WAK System, spol. s r.o. Fakulta elektrotechnická Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta podnikohospodářská 303 TH Multiplatformní systém pro distribuci, tvorbu a práci s elektronickými učebnicemi Code Creator, Masarykova univerzita - Fakulta sportovních studií 304 TH TH TH TH Experimentální vývoj software pro bezpečnost dat v cloudu Vývoj aplikace pro online sběr dat v prostředí Microsoft Dynamics CRM Vývoj software pro správu parku železničních nákladních vozů. Odborná metodika psychosociální pomoci a doprovodná mapa kritických oblastí pro humanitární jednotky ČČK Safetica Technologies CentralWork RANKENEN a.s. Univerzita Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky NEWTON College, a.s. ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Stránka 19 z 42

20 TH Podprogram 2 Název Uchazeč Další účastníci Komplexní využití vedlejších produktů hutní výroby v zemních pracích, především s ohledem na jejich objemovou stálost ARCADIS CZ a.s TH Výzkum a vývoj strojní dehydratace kalů ČOV IN - EKO TEAM TH TH TH TH Zvýšení bezpečnosti a provozní spolehlivosti kulové dráhy zemních, stavebních a těžebních strojů. Nanoterapeutika eliminující vznik a šíření metastáz karcinomů Malá domovní bioplynová stanice - využití energetického potenciálu biologicky rozložitelných odpadů Výzkum a vývoj autotrofních organismů pro energetické účely Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. - Podnikatelské a inovační centrum Severní Čechy Therapharm, a.s. DEKONTA, a.s. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta stavební strojního inženýrství Fakulta strojní Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v.v.i. D.S.K. spol. s r.o TH Výzkum a vývoj nového modulárního robotického systému pro diagnostiku kanalizací a potrubí I.B.O.S. EU a.s. Vysoké učení technické v Brně - Středoevropský technologický institut TH Vývoj zařízení pro termochemickou konverzi pevné odpadní biomasy Flenexa plus Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Výzkumné energetické centrum Stránka 20 z 42

21 Název Uchazeč Další účastníci TH Vrstvené bezpečnostní sklo s výztuží NAUPO, TH Vývoj pohonné jednotky FGR o obsahu 250 ccm FPOS a.s TH TH TH Inteligentní nanovlákenné nosiče se stabilizovanými trombocyty pro léčbu chronických kožních defektů Cirkulační systém fumigantů a modifikovaných atmosfér pro ochranu komodit v silech před škodlivými organizmy. Nanočásticový systém pro detekci fosfolipidů v medicíně Transfúzní služba a.s. de Wolf GROUP KRD-obchodní společnost Kloknerův ústav, HABENA, SPOL. S R.O. Univerzitní centrum energeticky efektivních budov AVIKO Praha, Podravka - Lagris a.s., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Univerzitní institut Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i TH Elektrochemické mikrosenzory na bázi nanomateriálu grafenu a jeho anorganických analogů pro detekci bojových chemických látek TOSEDA ROKOSPOL a.s., Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i., ÚSTAV ORGANICKÉ CHEMIE A BIOCHEMIE AV ČR, v.v.i TH Aplikace technologie anaerobní fermentace pro gastro provozy a čistírny odpadních vod ASIO, spol. s r.o. DSD-Dostál, a.s., Mendelova univerzita v Brně - Agronomická fakulta TH Technologicky kombinovaná konstrukce pro energeticky a ekologicky šetrné vícepodlažní stavby PREFA Brno, a.s. Avanta Systeme spol. s r.o., stavební TH Monitorování a optimalizace ručního svařování potrubí nadkritických a superkritických parovodních kotlů s využitím modelovacích technik umělé inteligence. ZK - TERMOCHEM Fakulta strojní Stránka 21 z 42

22 Název Uchazeč Další účastníci TH Funkční membrány pro oděvní průmysl ELMARCO Technická univerzita v Liberci - Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TH Aktivní monitorovací, analytický a informační systém ILW Assist - monitoring skladování radioaktivního odpadu COMING Plus, a.s TH TH TH TH Nanovlákenné hemostatické materiály pro chirurgii dutiny břišní Inkjetové nanosoly pro multifunkční prototypy 3D tištěné elektroniky. Vývoj nástrojů pro bezpečnostní analýzy plynem chlazených reaktorů generace IV Optimalizace návrhu spřažené ocelobetonové konstrukce a vliv výrobních vad na její spolehlivost NANOVIA Technická univerzita v Liberci - Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace ÚJV Řež, a. s. VÍTKOVICE ÚAM a.s. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady MOLECULAR CYBERNETICS,, STARMANS electronics,, ÚSTAV TERMOMECHANIKY AV ČR, v.v.i Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., stavební TH Zvýšení efektivity kování zavedením účinku pulzací do působící tvářecí síly, vývoj a konstrukce technologického zařízení pro tento způsob tváření TS Plzeň a.s. Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta strojní TH TH Pokročilé kotevní kontaktní materiály s využitím kompozitů Vývoj technologické linky pro energetické využití odpadních produktů z vinohradnictví PREFA KOMPOZITY, a.s. Mendelova univerzita v Brně - Zahradnická fakulta (Lednice) stavební OSLAVAN, a.s., VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I., Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Stránka 22 z 42

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů doporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010024

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

Národní priority orientovaného výzkumu pro program DELTA

Národní priority orientovaného výzkumu pro program DELTA Národní priority orientovaného výzkumu pro program DELTA Č.j.: TACR/5520/2015 Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech Oblast Podoblast Cíle VaVaI 1. Využití (aplikace) nových poznatků z oblasti

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál univerzity Rektorát, IC Budova A (sídlo FM) Menza 2 Základní

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství 1 Obsah 1 N2301 Strojní inženýrství 2 1.1 2301T001-Dopravní a manipulační technika (prezenční)....................... 2 1.2 2302T040-Konstrukce zdravotnické techniky (prezenční).......................

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže programu EPSILON

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže programu EPSILON č. j. TACR/4563/2014 Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže programu EPSILON 1 Seznam návrhů projektů, které splnily podmínky veřejné soutěže (návrhy projektů jsou seřazeny dle ID čísel

Více

Kam se dostanete bez přijímaček

Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček 21.1.2008 Převis poptávky nad nabídkou byl v loňském akademickém roce sice nižší než v letech předchozích, na vysokou se však přesto nedostalo

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů SMART CITY VŠB - TU Ostrava Září 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. První výstupy centra RODOS pilotně provozované systémy Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

PROJEKT SUSEN, UDRŽITELNÁ ENERGETIKA. Marek Mikloš Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Hlavní 130, 250 68 Řež marek.miklos@cvrez.cz

PROJEKT SUSEN, UDRŽITELNÁ ENERGETIKA. Marek Mikloš Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Hlavní 130, 250 68 Řež marek.miklos@cvrez.cz PROJEKT SUSEN, UDRŽITELNÁ ENERGETIKA Marek Mikloš Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Hlavní 130, 250 68 Řež marek.miklos@cvrez.cz ABSTRAKT Centrum výzkumu Řež, s.r.o., dceřiná společnost ÚJV Řež, a.s., společně

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze PROJEKT TECHNOPARK KRALUPY Reg. č. projektu: 5.1PP04/052 TECHNOPARK VTP KRALUPY Stavební chemie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze Město

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

KATALOG PREZENTOVANÝCH ORGANIZACÍ

KATALOG PREZENTOVANÝCH ORGANIZACÍ KATALOG PREZENTOVANÝCH ORGANIZACÍ Rychloseznamka4inovace pro obor: ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA, PŘÍSTROJE Olomouc, Jeremenkova 40a Kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje 28. dubna 2015 SEZNAM

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz.

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz. Tabulka č. 5 - Konečné výsledky Hodnocení VO, agregované podle VO a podle jejich organizačních jednotek, seřazené abecedně podle názvu s uvedením kategorie VO Poskytovatel Kategorie IČ Název Kód org. j.

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Nabízíme Vám kvalitní a odborné zpracování studií, posudků a jiných expertních dokumentů

Více

www.elvac.eu 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer

www.elvac.eu 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer O společnosti Kdo jsme? Jsme součástí největší české inženýrské skupiny sdružené pod křídly VAE CONTROLS Group, a.s. Poskytujeme obchodně-technické a inženýrskododavatelské

Více

Aplikace v botanice: druhá větev téhož stromu. Dr. Miroslav Vosátka Doc. Dr. Jana Albrechtová

Aplikace v botanice: druhá větev téhož stromu. Dr. Miroslav Vosátka Doc. Dr. Jana Albrechtová Aplikace v botanice: druhá větev téhož stromu Dr. Miroslav Vosátka Doc. Dr. Jana Albrechtová Základní výzkum a aplikace v botanice: dvě větve téhož stromu Centrum excelence pro ekologické inovace a aplikace

Více

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Stupeň Druhy informačních pramenů Retrospektiva Tematické vymezení MDT úplnosti Počet exemplářů - domácí/zahraniční doplňování doplň. I. TECHNICKÉ OBORY

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Programy a další nástroje ke zlepšení kvality ovzduší v Lombardii Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Emisní sektory a kritické body

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ Ing. Daniel Koutný, Ph.D. Ing. David Paloušek, Ph.D. 9 October Digital Prototyping 2012 and 3D Print Days NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering Divize: Energetiky, procesů a ekologie

Více

Vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

Vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON TACR/14646/2014 Vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: 8.1.2014

LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: 8.1.2014 LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: 8.1.2014 Public funding paid to beneficiary under name of the fund cofinancing (CZK) Registration number Operation Name of beneficiary

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU)

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU) VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1 www.amu.cz Divadelní fakulta Karlova 26, 116 65 Praha 1, http://www.damu.cz Filmová a televizní fakulta

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre Obsah Úvod Koncepční a komplexní

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů Martin Hájek VŠB - TU Ostrava Březen 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. Řízení dopravy při modernizaci D1 výstupy centra Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II.

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Ústav fyziky a měřicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Výrobci, specializované technologie a aplikace Obsah

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM

PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM V RÁMCI NORSKÉHO FINANČNÍHO MECHANISMU ÚVOD Projekt PERSPEKTIS 21 obnovitelné zdroje perspektiva pro 21. Století vznikl za podpory norského grantu prostřednictvím Norského Finančního

Více

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka 1 Nové výzvy Vyčerpávání surovin Priorita ekologie Růst spotřeby Nové příležitosti Nové technologie Nové koncepty podnikání Nová situace ČEZ Velká úspěšná firma Regionální leader Již ne follower, ale leader

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Obsah přednášky: Druhové rozdělení dopravní telematiky Tematika v projektech výzkumu a vývoje

Více

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic. JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.cz zprostředkovávání zaměstnanců na pracovní pozice v top, nižším

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Hlavní směry rozvoje TP UVZ

Hlavní směry rozvoje TP UVZ Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje Technology Platform on Sustainable Water Resources CZ Hlavní směry rozvoje TP UVZ Jan Čermák k Praha 11.9..2012 Zakládající členové TPUVZ 1 1. Asociace

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy Tadeáš Ochodek Rožnov pod Radhoštěm, Beskydský hotel RELAX 28.-29.2. 2008 Název projektu:

Více

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. Úvod do problematiky Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 % domácími zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Aplikace. Základní informace. Výzkum

Aplikace. Základní informace. Výzkum Základní informace Výzkum Založen v r. 1953 123 výzkumníků 22 postdoktorandů 19 doktorandů 6 vědeckých oddělení 5 lokalit Základní a aplikovaný mechanika tekutin termodynamika dynamika mech. systémů mechanika

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Stráž pod Ralskem 19. března 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Technologická agentura ČR organizační složka

Více

PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace

PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace Jiří Potůček 1,2,3, Radek Fiala 1,3, Pavel Smrčka 1,2,3, Karel Hána 1,2,3, Jan Mužík 1,2,3, Jan Kašpar 1,2,3 1 CleverTech s.r.o. U Hřiště 149 Světice,

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Identifikace regionálních disparit v oblasti obnovitelných zdrojů energie na Jesenicku Bc. Krystyna Nováková Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR

Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou na vysokých školách v ČR Ing. Pavla Tryhubová Katedra mapování a, Stavební fakulta ČVUT Thákurova 7, 166 29 Praha 6 tryhubova@fsv.cvut.cz

Více