Vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON"

Transkript

1 TACR/14503/2014 Vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u níže uvedených projektů. Jedná se o projekty, které nebyly doporučeny k podpoře (skupina 4). Podprogram 1 Pořadí Název Uchazeč Další účastníci TH Rozšíření digitálního modelu pozemních komunikací o výškové a směrové parametry a jeho využití pro optimalizaci tras a bezpečnost dopravy, v inteligentních systémech řízení vozidel a silničním hospodářství. Central European Data Agency, a.s. stavební TH Nové progresivní mobilní jednotky pro termickou degradaci odpadu SMS CZ, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Centrum environmentálních technologií TH Využití General Purpose Technologies pro efektivní řízení zaměstnanců veřejného sektoru. AQE advisors, a.s. Mendelova univerzita v Brně - Rektorát Stránka 1 z 42

2 Název Uchazeč Další účastníci TH Plazmová úprava osiva SEMO a.s. Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta TH Výzkum a vývoj lokalizačního systému na bázi A- RFID a vyhodnocovacího software vhodného pro chovy hospodářských zvířat. CUTTER Systems spol. s r.o. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I TH TH Modulární přístroj pro univerzální pohybovou terapii horních i dolních končetin s motivační zpětnou vazbou. Výzkum a vývoj inteligentní robotické technologie pro automatizaci výroby katod a mřížek výkonových elektronek EMBITRON TESLA Electrontubes TH ADAPTOS - adaptivní osvětlení ELTODO, a.s. Fakulta biomedicínského inženýrství, Univerzita Karlova v Praze - 3. lékařská fakulta Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta aplikovaných věd Fakulta elektrotechnická, ELTODO-CITELUM, TH Ověření využití progresivních technologií výroby kompozitů a jejich vliv na flutterovou odolnost vysokovýkonného větroně. HPH, spol. s r.o. Fakulta strojní TH Vývoj nových postupů výroby tvarově složitých, vysokopevných dílů pro karoserie automobilů s využitím řízené lokální modifikace technologických vlastností. KOVOVÝROBA HOFFMANN, Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta strojní TH Moderní systém pro efektivní řízení podnikových procesů CÍGLER SOFTWARE, a.s. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky Stránka 2 z 42

3 TH Název Uchazeč Další účastníci Nová generace platinových cytostatik pro perorální užití VUAB Pharma a.s. Fakultní nemocnice Hradec Králové, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Farmaceutická fakulta, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Fakulta chemické technologie TH Implementace technologií digitálního mapování půd do strojů na zpracování půdy a setí za účelem hodnocení půdní variability a podpory lokálně cílených rozhodovacích procesů. Farmet, a.s. Česká zemědělská univerzita v Praze - Technická fakulta TH Lékové formulace obcházející hematoencefalickou bariéru pro léčbu Alzheimerovy choroby Zentiva, k.s. ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR, v.v.i., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská TH Systém včasné detekce poruch solárních elektráren a úniků tepla u velkoplošných infrastruktur FV Invest RCE systems, stavební TH On-line řízené dávkování kyseliny adipové pro zlepšení technologie procesu odsíření spalin ORGREZ, a.s. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Centrum nanotechnologií TH Pravděpodobnostní modelování spolehlivosti kritických konstrukcí pomocí superpočítačů Červenka Consulting Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta stavební Stránka 3 z 42

4 Název Uchazeč Další účastníci TH Zvýšení užitných vlastností otevřených dýchacích přístrojů Technická univerzita v Liberci - Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Clean - air TH TH TH Výzkum vyhledávacích technologií pro rozsáhlé webové kolekce obrázků Vývoj nových povrchových úprav pro těsnící pístní kroužky Nová technologie pro odstraňování a regeneraci zinku z technologických a odpadních vod Glanstoff Bohemia TH Přístroj pro terapii fokusovanou rázovou vlnou TH TH TH TH TH Automatizace procesů v technologie vakuového lití s využitím počítačového vidění a robotických aplikací Výzkum mezní únosnosti dodatečně předepnutých konstrukčních částí VaV extruzní linky s využitím páry pro zvýšení efektivnosti procesu extruze a pro zlepšení nutričních a dietetických vlastností výsledného produktu. AVIGORA - SW pro plánování, provedení a vyhodnocení letu Vývoj a výzkum nových materiálů pro aditivní technologii - binding jetting. Seznam.cz, a.s. BUZULUK a.s. Glanzstoff - Bohemia Medical Technologies CZ a.s. Materialise PEEM, spol. s r.o. Farmet, a.s. CNS a.s. Materialise Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta strojní Univerzita Pardubice - Fakulta chemickotechnologická Fakulta elektrotechnická DRAKISA stavební Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů elektrotechniky a komunikačních technologií Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta Stránka 4 z 42

5 TH Název Uchazeč Další účastníci Nová technologie rekonstrukce trvale sjízdných lesních cest se zvýšenou životností na 20 let. Mendelova univerzita v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta IMOS Brno, a.s., MP LESY, spol. s r. o., SILMOS TH Vývoj robotického záznamového a navigačního systému pro virtuální postmortem vyšetření lidského těla (VirtoHand) v soudním lékařství MCAE Systems, Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové TH Výzkum a vývoj hardwarových a softwarových nástrojů pro pokročilé řízení vytápění Teco a.s. Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta aplikovaných věd TH e-spedice - virtuální spediční broker KPM CONSULT, a.s TH DIASTAS - Diagnostika stavu stožárů ELTODO-CITELUM, CORTEC, Univerzita Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera Fakulta strojní, ELTODO, a.s TH Metodika sdílení a aktualizace prostorových dat/informací o území obcí I. typu v propojenosti na strategické dokumenty vedoucí k zefektivnění procesů ve veřejném sektoru B.I.B.S., a.s. TopGis, TH Výzkum a vývoj katalytického systému pro rychlý rozklad par dekontaminačního média na bázi peroxidu vodíku (VPHP) a intenzifikaci pracovního cyklu dekontaminace VPHP technologií BLOCK a.s. MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Fakulta chemické technologie Stránka 5 z 42

6 TH TH Název Uchazeč Další účastníci Výzkum a vývoj technologií pro realizaci geografických analýz v cloudu Využití separační metody (gelové elektroforézy) pro predikci mutagenity VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, V.V.I. Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Geosense Univerzita Pardubice - Fakulta chemickotechnologická TH Výzkum a vývoj ultrazvukových průtokoměrů plynu ELIS PLZEŇ a. s TH Využití nových technologií pro směrové průzkumy ve veřejné hromadné dopravě INTENS Corporation Fakulta dopravní TH Vývoj technologie laserového spékání kovových prášků pro perspektivní materiály využívané v leteckém průmyslu s ohledem na geometrické specifikace, integritu povrchu výsledného produktu a mechanické vlastnosti Misan Fakulta strojní TH CLEVER ANALYTICS'' online - webová mapová služba pro lokační analýzu obchodní sítě CleverMaps, Masarykova univerzita - Filozofická fakulta TH Vývoj celokompozitního ultralehkého vírníku LA composite, ALGIZ, Fakulta strojní, Jan Veleba, Rostislav Bauer Stránka 6 z 42

7 TH Název Uchazeč Další účastníci NewIS - Modulární framework pro vytváření webových mapových informačních systémů a aplikací. VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, V.V.I. Geosense TH Radioznačené injikovatelné hybridní termoresponsivní kopolymery pro brachyterapii ÚJV Řež, a. s. ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR, v.v.i TH TH Systém pro včasnou detekci a monitoring vlhkosti v budovách Progresivní tenkostěnné ocelové mostní konstrukce s vysokou životností a nízkou uhlíkovou stopou České vysoké učení technické v Praze - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov VPÚ DECO PRAHA a.s TH Vývoj vyprošťovacího systému Pretol PRETOL HB s. r. o TH Systém komunikační podpory klinické práce lékaře TH TH Vývoj kompaktního kosmického rentgenového slunečního monitoru Vývoj a celostátní uplatnění informačních systémů genetického hodnocení hospodářských zvířat Institut mikroelektronických aplikací SERENUM, a.s. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, V.V.I. A T R I U M,, RD Rýmařov s. r. o. Fakulta stavební, ViaCon ČR Univerzita Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera Fakultní nemocnice Královské Vinohrady HVM PLASMA, spol. s r.o., Rigaku Innovative Technologies Europe, Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Stránka 7 z 42

8 Název Uchazeč Další účastníci TH Biomechanický měřicí systém pro analýzu pohybu pacienta v rehabilitaci či sportovce evolving systems consulting Fakulta elektrotechnická TH TH TH Monitorování parametrů silniční dopravy vláknově optickými interferometry Vývoj aplikace pro optimalizaci dojezdu elektrokol zohledňující energetickou náročnost trasy a aktuální stav baterie. Výzkum a vývoj kalibrovaných měřidel délky a úhlu z polymerů Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky Central European Data Agency, a.s. Technická univerzita v Liberci - Fakulta strojní SQS Vláknová optika a.s. ekolo.cz TH Dynamická platforma Flexi SW IMG Systems Vigard Český metrologický institut, G D K spol. s r.o., KOH-I-NOOR PONAS, TOS VARNSDORF a.s TH Účinné látky doplňků stravy ve vztahu k aktuální legislativě Evropské unie (Zdravotní tvrzení) Výzkumný ústav organických syntéz a.s. RADANAL, Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze TH Využití nových poznatků ke komplexnímu hodnocení návrhu protipovodňových opatření Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta životního prostředí Vodní stavby Group TH Systém pro manipulaci s kapalnými vzorky v uzavřených nádobkách DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o. Stránka 8 z 42

9 TH TH Název Uchazeč Další účastníci Technologie strojového vnímání a řízení pro asistivní technologie do vozidel Optimalizace konstrukčních prvků a dílců pro dřevostavby Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ARTIN, spol. s r.o. FINE, SPOL. S R.O TH Využití pokročilých metod laserového svařování pro zvýšení kvality dílů pro automobilový průmysl Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. KOVOVÝROBA HOFFMANN, TH Znalostní podpora klinických doporučených postupů STAPRO s. r. o TH TH Výzkum a vývoj technologie speciálních litých ocelí a keramických implantátů Výzkum nových konstrukčních řešení zemědělských pneumatik TH Lékařský trenažér pro medicínu akutních stavů Slévárna Chomutov, a.s. MITAS a.s. Com-Sys TRADE spol. s r.o. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky Fakulta strojní VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I. Creative Connections, e-fractal,, INOMECH, Masarykova univerzita - Institut biostatistiky a analýz, Moravské přístroje a.s., PHJ, Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta Stránka 9 z 42

10 TH Název Uchazeč Další účastníci Systém automatické identifikace a evidence výstroje a výzbroje organizovaných složek GABEN, spol. s r. o. Fakulta elektrotechnická, Pyrex, spol. s r. o., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Hornicko-geologická fakulta TH Evidence drah a pasport přejezdů určené pro výkon funkcí silničních a drážní správních úřadů a informování odborné i laické veřejnosti. KPM CONSULT, a.s TH Zkušební zařízení pro zkoušky klimatické odolnosti rozměrných objektů Vojenský technický ústav, s.p. Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s TH Nové přístupy pro tvorbu a hodnocení regionálních strategií a obchodních modelů pro zavádění infrastruktury alternativních paliv v ČR. B.I.B.S., a.s. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i TH Inovace kosmického mikroakcelerometru pro zpřesňování drah satelitů. SERENUM, a.s TH Výzkum a vývoj prvků obecného geoportálu pro webové designéry a systémy pro správu obsahu (CMS) - Geo4Web VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, V.V.I. Geosense TH Software pro automatické vyhodnocování vyšetření a prevenci lymfatických onemocnění, hlavně u onkologických a angiologických pacientů využitím skenovacího zařízení, včetně vývoje nových kompresivních pomůcek DEONA MEDI Stránka 10 z 42

11 TH TH TH Název Uchazeč Další účastníci Program pro návrh spřažených dřevobetonových a ocelobetonových konstrukcí Databáze a GIS železničních přejezdů v ČR určená pro potřeby veřejné správy Univerzální laserový systém pro pulzní navařování a gravírování IDEA RS KPM CONSULT, a.s. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. ARMING spol. s r.o., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta stavební Správa železniční dopravní cesty, státní organizace AS LASER WELDING, Stanislav Musil TH Grafické zobrazení aktuální polohy autobusu a jeho budoucí trasy plánovaného denního výkonu B&C Dopravní systémy M-line a.s TH Výrobky na bázi anorganických kompozitů. MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o. Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s TH Terénní výcvik specialistů v určení kontaminace radioaktivními látkami, vytyčování kontaminovaného prostoru, lokalizaci ztracených diskrétních zdrojů ionizujícího záření a v dekontaminaci ploch kontaminovaných radioaktivními látkami. Vojenský výzkumný ústav, s. p TH TH Přístroj pro kontinuální monitorování glukózy u pacientů v kritickém stavu Klasifikace a predikce ukazatelů bezpečnosti na úrovňových křižovatkách BVT Technologies,a.s. Probe Scientific Ltd. AF-CITYPLAN Fakulta dopravní TH Vývoj motoru nové generace s nízkou hmotností a vysokým měrným výkonem optimalizovaného pro konstrukci ultralehkých letadel. KNOB ENGINES Fakulta strojní Stránka 11 z 42

12 TH TH TH TH TH Název Uchazeč Další účastníci Výzkum a vývoj servisního diagnostického systému, včetně geoaplikace, pro projekt JetSurf. Výzkum a vývoj metalurgie a technologie hutních válců s definovanou tvrzenou vrstvou Příprava a využití velkých geografických dat pomocí webových technologií GEOZIP Indukční průtokoměry s digitální filtrací vstupního signálu. Metodika inspekce a pasportizace silničních mostů silnic II. a III. třídy MSR Engines České vysoké učení technické v Praze - Fakulta strojní VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, V.V.I. ELIS PLZEŇ a. s. České vysoké učení technické v Praze - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov K-PROFI, spol. s r.o., Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká fakulta BUZULUK a.s. Geosense NOZA,, POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s TH Experimentální ověření a realizace funkčního leteckého s motoru pulzním přeplňováním na základě úspěšných zkoušek numerického modelu. KNOB ENGINES Fakulta strojní TH Nové principy tvorby jednotné informační báze v dopravně -přepravním procesu ve všech dopravních oborech. KPM CONSULT, a.s. TELEMATIX SOFTWARE a.s. Stránka 12 z 42

13 TH Název Uchazeč Další účastníci Purifikace a radioaktivní značení penetračních enzymů TH Kruhová stáj - automatické řízení stáda TH Digitalizace v řízení firem Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta AGROMONT VIMPERK spol. s r.o. Slovácké strojírny, akciová společnost MB PHARMA Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta strojní TH Nový způsob vyhodnocení a využití uživatelských dat z navigačních a ITS systémů TELEMATIX SOFTWARE a.s TH Využití pokročilých výpočtových metod pro zvýšení tvarové a rozměrové stability tvářených dílů z plechů. Technická univerzita v Liberci - Fakulta strojní KADLEC,, MECAS ESI TH RIVO - Vývoj aplikace pro řízení inovací výzkumných organizací DERS s. r. o. Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu TH Využití vysokohodnotného betonu pro prvky pasivní bezpečnosti strategických objektů státu DELTA ETS engineering Fakulta stavební TH Pokročilé mobilní krmné systémy TH Anonymizované sledování a zpracování zásilek s kryptografickou ochranou VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I. GX SOLUTIONS BOHEMIA, s. r. o. Cernin, Fakulta strojní elektrotechniky a komunikačních technologií Stránka 13 z 42

14 Název Uchazeč Další účastníci TH Informační panely ipanel pro komplexní inteligentní systém řízení a kontroly dopravní obslužnosti pro města a regiony (KIS) GES-ELECTRONICS, a.s. Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta elektrotechnická TH Nová generace výdejních stojanů pohonných hmot E-line TH Dotace v systému veřejné dopravy Adast Systems, a.s. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích M-line a.s TH Experimentální vývoj kompaktního vodního tryskového pohonu s využitím nových konstrukčních materiálů a birotačního motoru. KNOB ENGINES Fakulta strojní TH Výzkum a vývoj systému pro analýzu obrazových dat sportovních událostí v reálném čase esports.cz, Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta aplikovaných věd TH Automatické metody validace dopravních informací INTENS Corporation Ústřední automotoklub České republiky TH Měřící systém pro přesné měření velkých rotačních dílů s bezdrátovým přenosem dat PILSEN TOOLS ELIS PLZEŇ a. s., Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta strojní TH Systém pro podporu řízení, rozhodování a komunikace ve výrobních a obchodních firmách zaměřený na efektivní tvorbu řešení pro zákazníky (Customer Solutions Management) včetně podpory engineeringu. OR-CZ spol. s r.o. podnikatelská Stránka 14 z 42

15 Název Uchazeč Další účastníci TH Kontinuální monitoring provozních parametrů pneumatik nákladních vozidel s automatickou notifikací řidiče a analytickým nástrojem pro dispečerský monitorovací systém. LEVEL, s. r. o. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i TH Systémové řešení svislých konstrukcí STATUS stavební a.s. Fakulta stavební, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s TH Systém pro identifikaci, evidenci, lokalizaci a sledování radioaktivních zdrojů (SIELAS) Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. EBIS, spol. s r.o., UJP PRAHA a.s TH Inteligentní tržiště integrovaných služeb osobní mobility TH Inovace zabezpečovacího relé TH Vývojové zkoušky letounu kategorie commuter s novou pohonnou jednotkou. ADLER Mobility, České vysoké učení technické v Praze - Fakulta strojní AEROSERVIS, Fakulta elektrotechnická DUO CZ, Simply fin,, strojního inženýrství TH Vývoj a ověření mobilní technologie na měření prostupu tepla stavebních materiálů a konstrukcí Centrum stavebního inženýrství a.s. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta stavební TH TH Implementace algoritmů pokročilého plánování do prostředí SAP HANA SMARTGen - SMART generace elektronických počítadel iadp/t pro výdej všech typů pohonných látek Sabris, Beta Control Fakulta elektrotechnická Vysoké učení technické v Brně - Středoevropský technologický institut Stránka 15 z 42

16 Název Uchazeč Další účastníci TH Bezpečná dopravní cesta v návaznosti na 3D model silniční sítě, jeho analýza z bezpečnostního hlediska a vývoj nástrojů pro podporu bezpečnostních inspekcí a auditů. VARS BRNO a.s. stavební TH Návrh systému lokalizace v budovách pomocí magnetického pole SERENUM, a.s TH SW pro plánování, hodnocení a regulaci dopravního výkonu na jednotlivých linkách a spojích veřejné autobusové dopravy ve veřejném zájmu B&C Dopravní systémy M-line a.s TH Návrh a vývoj modulárního optovláknového měřicího systému OPTOKON, a.s. elektrotechniky a komunikačních technologií TH Zvýšení konkurenceschopnosti hospodářství ČR a informační podpory přepravců nadměrných nákladů plánováním a evidencí páteřních tras prostřednictvím webového portálu VARS BRNO a.s. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta stavební TH Výzkum a vývoj řady víceúčelových jednoválcových motorů o objemu ccm. Technická univerzita v Liberci - Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace D-ANA Stránka 16 z 42

17 TH Název Uchazeč Další účastníci Produkce zelené energie v kontextu utváření znalostní ekonomiky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí Fakulta strojní, D.S.K. spol. s r.o TH Návrh nových technologií pro odolná optická rozhraní různých typů v miniaturním provedení OPTOKON, a.s. elektrotechniky a komunikačních technologií TH Průmyslové využití technologie malých bezpilotních letadel TH Výzkum a vývoj nové montážní plošiny MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o. Slovácké strojírny, akciová společnost VÚTS, a.s. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta strojní TH Výzkum možností ovlivnění chování koncových uživatelů veřejné dopravy v případě mimořádné události vyžadující krizové řízení. TELEMATIX SOFTWARE a.s. AZIN CZ TH Sociální transport TOROLA design podnikatelská TH Inteligentní systém pro komplexní řízení a kontrolu dopravní obslužnosti měst a regionů (KIS) GES-ELECTRONICS, a.s. Fakulta elektrotechnická TH TH Vývoj a inovace nových stavebních prvků ze zemědělské biomasy ARATech 2018 Systém hodnocení rizika a predikce dopadů průmyslových havárií VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I. ISATech, EKOPANELY CZ AZIN CZ, Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta podnikohospodářská, WAK System, spol. s r.o. Stránka 17 z 42

18 TH TH Název Uchazeč Další účastníci Technologie pro energeticky nezávislé monitorování životního prostředí Výzkum a vývoj systému řízení rychloběžného hybridního pásového podvozku pro široké využití TH Optimalizace v systému veřejné dopravy M-line a.s. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky K-PROFI, spol. s r.o. Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Ekotechnika spol. s r.o. MARKOS Trading,, strojního inženýrství B&C Dopravní systémy, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích TH Monitoring a automatizace montážních procesů s využitím optických, laserových a robotických prostředků při výrobě ložiskových dílů ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Fakulta výrobních technologií a managementu TH Vývoj automatického zakladače osobních automobilů KOVAL SYSTEMS Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky TH MORIS - inovativní způsob vizualizace řízení rizik ve vazbě na podnikové procesy, aktiva, bezpečnost a ISO certifikace T-SOFT a.s. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i TH LUCIS - Vývoj světelné elektroluminiscenční masky a systému pro luminostimulační cirkadiánní synchronizaci ELON Technologies PSYCHIATRICKÉ CENTRUM PRAHA Stránka 18 z 42

19 TH Název Uchazeč Další účastníci Podpora výzkumu a vývoje pro inovace stavebních výrobků malých a středních výrobců Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, TH Automatizovaná podpora rozhodovacích procesů pro umísťování, evidenci a pasportizaci dopravního značení (APROPO SDZ) Central European Data Agency, a.s. Fakulta dopravní TH Multifunkční letový displej " M plus " spol. s r.o. 301 TH Využití dat z provozu ze systému veřejné dopravy M-line a.s. 302 TH Softwarová aplikace podpory bezpečnosti a spolehlivosti procesů. WAK System, spol. s r.o. Fakulta elektrotechnická Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta podnikohospodářská 303 TH Multiplatformní systém pro distribuci, tvorbu a práci s elektronickými učebnicemi Code Creator, Masarykova univerzita - Fakulta sportovních studií 304 TH TH TH TH Experimentální vývoj software pro bezpečnost dat v cloudu Vývoj aplikace pro online sběr dat v prostředí Microsoft Dynamics CRM Vývoj software pro správu parku železničních nákladních vozů. Odborná metodika psychosociální pomoci a doprovodná mapa kritických oblastí pro humanitární jednotky ČČK Safetica Technologies CentralWork RANKENEN a.s. Univerzita Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky NEWTON College, a.s. ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Stránka 19 z 42

20 TH Podprogram 2 Název Uchazeč Další účastníci Komplexní využití vedlejších produktů hutní výroby v zemních pracích, především s ohledem na jejich objemovou stálost ARCADIS CZ a.s TH Výzkum a vývoj strojní dehydratace kalů ČOV IN - EKO TEAM TH TH TH TH Zvýšení bezpečnosti a provozní spolehlivosti kulové dráhy zemních, stavebních a těžebních strojů. Nanoterapeutika eliminující vznik a šíření metastáz karcinomů Malá domovní bioplynová stanice - využití energetického potenciálu biologicky rozložitelných odpadů Výzkum a vývoj autotrofních organismů pro energetické účely Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. - Podnikatelské a inovační centrum Severní Čechy Therapharm, a.s. DEKONTA, a.s. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta stavební strojního inženýrství Fakulta strojní Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v.v.i. D.S.K. spol. s r.o TH Výzkum a vývoj nového modulárního robotického systému pro diagnostiku kanalizací a potrubí I.B.O.S. EU a.s. Vysoké učení technické v Brně - Středoevropský technologický institut TH Vývoj zařízení pro termochemickou konverzi pevné odpadní biomasy Flenexa plus Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Výzkumné energetické centrum Stránka 20 z 42

21 Název Uchazeč Další účastníci TH Vrstvené bezpečnostní sklo s výztuží NAUPO, TH Vývoj pohonné jednotky FGR o obsahu 250 ccm FPOS a.s TH TH TH Inteligentní nanovlákenné nosiče se stabilizovanými trombocyty pro léčbu chronických kožních defektů Cirkulační systém fumigantů a modifikovaných atmosfér pro ochranu komodit v silech před škodlivými organizmy. Nanočásticový systém pro detekci fosfolipidů v medicíně Transfúzní služba a.s. de Wolf GROUP KRD-obchodní společnost Kloknerův ústav, HABENA, SPOL. S R.O. Univerzitní centrum energeticky efektivních budov AVIKO Praha, Podravka - Lagris a.s., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Univerzitní institut Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i TH Elektrochemické mikrosenzory na bázi nanomateriálu grafenu a jeho anorganických analogů pro detekci bojových chemických látek TOSEDA ROKOSPOL a.s., Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i., ÚSTAV ORGANICKÉ CHEMIE A BIOCHEMIE AV ČR, v.v.i TH Aplikace technologie anaerobní fermentace pro gastro provozy a čistírny odpadních vod ASIO, spol. s r.o. DSD-Dostál, a.s., Mendelova univerzita v Brně - Agronomická fakulta TH Technologicky kombinovaná konstrukce pro energeticky a ekologicky šetrné vícepodlažní stavby PREFA Brno, a.s. Avanta Systeme spol. s r.o., stavební TH Monitorování a optimalizace ručního svařování potrubí nadkritických a superkritických parovodních kotlů s využitím modelovacích technik umělé inteligence. ZK - TERMOCHEM Fakulta strojní Stránka 21 z 42

22 Název Uchazeč Další účastníci TH Funkční membrány pro oděvní průmysl ELMARCO Technická univerzita v Liberci - Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TH Aktivní monitorovací, analytický a informační systém ILW Assist - monitoring skladování radioaktivního odpadu COMING Plus, a.s TH TH TH TH Nanovlákenné hemostatické materiály pro chirurgii dutiny břišní Inkjetové nanosoly pro multifunkční prototypy 3D tištěné elektroniky. Vývoj nástrojů pro bezpečnostní analýzy plynem chlazených reaktorů generace IV Optimalizace návrhu spřažené ocelobetonové konstrukce a vliv výrobních vad na její spolehlivost NANOVIA Technická univerzita v Liberci - Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace ÚJV Řež, a. s. VÍTKOVICE ÚAM a.s. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady MOLECULAR CYBERNETICS,, STARMANS electronics,, ÚSTAV TERMOMECHANIKY AV ČR, v.v.i Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., stavební TH Zvýšení efektivity kování zavedením účinku pulzací do působící tvářecí síly, vývoj a konstrukce technologického zařízení pro tento způsob tváření TS Plzeň a.s. Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta strojní TH TH Pokročilé kotevní kontaktní materiály s využitím kompozitů Vývoj technologické linky pro energetické využití odpadních produktů z vinohradnictví PREFA KOMPOZITY, a.s. Mendelova univerzita v Brně - Zahradnická fakulta (Lednice) stavební OSLAVAN, a.s., VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I., Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Stránka 22 z 42

PŘÍLOHA Č. 2. Seznam podpořených projektů Center kompetence

PŘÍLOHA Č. 2. Seznam podpořených projektů Center kompetence PŘÍLOHA Č. 2 Seznam podpořených projektů Center kompetence 1 1VS: Identifikační kód Název TE01020020 Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka Fakulta strojní 2012 2017 TE01020022 TE01020028

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA 1. Seznam návrhů projektů, které splňují podmínky veřejné soutěže (návrhy

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory s následujícími projekty:

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory s následujícími projekty: TACR/10059/2013 Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže Programu na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem CENTRA KOMPETENCE TA ČR předpokládá

Více

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH POŘADÍ ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU ÚČASTNÍKŮ PROJEKTU

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH POŘADÍ ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU ÚČASTNÍKŮ PROJEKTU Výsledky hodnocení řešených projektů podpořených v rámci 1. veřejné soutěže programu Centra kompetence pro účely poskytnutí podpory na období řešení projektu od 49. měsíce dále. V seznamu jsou uvedeny

Více

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Č. j.: TACR/4321/2015 I. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech 1. Využití (aplikace)

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VE VEŘEJNÉM VÝZKUMU V ČÍSLECH Karel Eliáš Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách, Praha 0. Duben 0 Na padesátém, 00 Praha 0 czso.cz / Patentová

Více

Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA

Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů doporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010024

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz ING. RADEK RINN 16. 6. 2015 Podpora výzkumu

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji. Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015

Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji. Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015 Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015 Ústecký kraj hlavní podnikatelské obory Uhlíková energetika Chemie (uhlíková)

Více

Národní priority orientovaného výzkumu pro program DELTA

Národní priority orientovaného výzkumu pro program DELTA Národní priority orientovaného výzkumu pro program DELTA Č.j.: TACR/15-32/2017 Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech Oblast Podoblast Cíle VaVaI 1. Využití (aplikace) nových poznatků z oblasti

Více

Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje

Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje červenec 2013 Projekt Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí Subjekty inovační infrastruktury v ULK Příklady transferu technologií Všechny

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Tvorba strategických, koncepčních a závazných dokumentů optimálního využití území z hlediska obnovitelných

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Tabulka č. 3a Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich výsledky podle příjemců, seřazené podle skupin dle právní formy příjemce

Tabulka č. 3a Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich výsledky podle příjemců, seřazené podle skupin dle právní formy příjemce Tabulka č. 3a Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich podle příjemců, seřazené podle skupin dle příjemce Řazeno podle skupin dle, indexu, názvu příjemce a názvu organizační. Hodnocené projekty a

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO UCHAZEČE NÁZEV ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU POŘADÍ

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO UCHAZEČE NÁZEV ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU POŘADÍ Výsledky hodnocení řešených projektů podpořených v rámci 1. veřejné soutěže programu Centra kompetence pro účely poskytnutí podpory na období řešení projektu od 49. měsíce dále. Poskytovatel předpokládá

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Ing. Jan Koloničný, Ph.D. 23.5.2011 VŠB-TU Ostrava - 1 - Projekt Inovace pro efektivitu a ţivotní prostředí regionální výzkumně-vývojové

Více

TACR/95006-6/2015 ČÍSLO PROJEKTU POŘADÍ NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI

TACR/95006-6/2015 ČÍSLO PROJEKTU POŘADÍ NÁZEV PROJEKTU HLAVNÍ UCHAZEČ DALŠÍ ÚČASTNÍCI Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

Národní priority orientovaného výzkumu pro program DELTA

Národní priority orientovaného výzkumu pro program DELTA Národní priority orientovaného výzkumu pro program DELTA Č.j.: TACR/5520/2015 Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech Oblast Podoblast Cíle VaVaI 1. Využití (aplikace) nových poznatků z oblasti

Více

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY Středoevropský technologický institut CEIT (Central European Institute of Technology) nabízí nejmodernější, inovativní a vysoce kvalitní řešení pro průmysl, zdravotnictví

Více

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. veřejná výzkumná instituce Dopravní VaV centrum - CDV PLUS Výzkumný program 1: HLOUBKOVÁ ANALÝZA DOPRAVNÍCH NEHOD Vedoucí výzkumného programu: Ing. Josef Andres Kontakt:

Více

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum CVVOZE - cíl Vytvořit nové a zdokonalit stávající podmínky pro špičkový základní a hlavně aplikovaný výzkum v

Více

Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE):

Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE): Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE): Vybrané vize a výzkumné projekty v energetice a dopravní technice Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni www.rice.zcu.cz prof. Ing.

Více

Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA

Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA TACR/6469/2013 Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Ohodnocené výsledky celkem. Právní forma. Kód org. j. Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body

Ohodnocené výsledky celkem. Právní forma. Kód org. j. Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Hodnocené výsledky agregované podle výzkumných organizací a podle jejich organizačních jednotek seřazené abecedně s uvedením právní formy výzkumné organizace Tabulka 4 přílohy 3 Metodiky hodnocení výsledků

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje 18.10.2012 Zita Kučerová CENTRUM EP Regionální inovační systém Subsystém regionální politiky: samospráva (RVVI) rozvojové agentury národní agentury Veřejná

Více

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ Adresa: Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice, http://www.fbi.vsb.cz Bakalářské studium: doba studia 4 roky, titul Bc. Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Bezpečnost

Více

Přehled knihoven a databází

Přehled knihoven a databází rok 2013 FTE počet registrovanýc h uživatelů / studentů 2013 (1.8.-31.12) Academic Search Complete Business Source Complete Environment Complete SocIndex with FullText 2013 (1.9.-31.12.) 2013 (1.8.-31.12.)

Více

Podpora VaVaI pro Ústecký kraj

Podpora VaVaI pro Ústecký kraj 1 Podpora VaVaI pro Ústecký kraj Petr Očko předseda TA ČR 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 13. června 2016 Technologická agentura ČR (TA ČR) Kdo jsme a co děláme organizační složka státu a správce

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem CAD Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu 3 Význam mechanických analýz

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

14:30 15:00 příchod hostů 15:00 16:30 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 16:30 17:30 networking raut

14:30 15:00 příchod hostů 15:00 16:30 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 16:30 17:30 networking raut 14:30 15:00 příchod hostů 15:00 16:30 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 16:30 17:30 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PROJEKTŮ ZAŘAZENÝCH V ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PROJEKTŮ ZAŘAZENÝCH V ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PROJEKTŮ ZAŘAZENÝCH V ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Číslo výzvy: Číslo a název Prioritní osy: Číslo a název oblasti podpory:

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání CAD data FEM výpočty Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Optimalizace Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 22:00 neformální část akce

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 22:00 neformální část akce 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 22:00 neformální část akce JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420

Více

je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VŠB Technická univerzita Ostrava EMISNÉ ZAŤAŽENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, 11. 12. 06. 2015 Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Stručně o VEC Založeno roku 1999 pracovníky z Katedry energetiky

Více

LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne:

LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: 5.1.2012 Registration number Operation Name of beneficiary Funding decision issued Public funding paid to beneficiary under name

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů SMART CITY VŠB - TU Ostrava Září 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. První výstupy centra RODOS pilotně provozované systémy Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Seznam vybraných návrhů projektů k řešení a poskytnutí účelové podpory

Seznam vybraných návrhů projektů k řešení a poskytnutí účelové podpory Poř. Uchazeč (koordinátor), popř. další uchazeči Název návrhu projektu 1 Ústav organické chemie a biochemie AV, Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha Cílený vývoj léčiv použitelných k ochraně obyvatelstva

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Inteligentní města a obce

Inteligentní města a obce aktuální stav a výhled do budoucna Evropská inovační partnerství v rámci inteligentních měst a obcí Sdělení Komise: evropské inovační partnerství (červenec 2012) vznik inovativních řešení v rámci tzv.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Ondřej Pašek Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Dohoda o partnerství Schválena Vládou ČR 9. 4. 2014, odeslána k formálním vyjednáváním s Evropskou

Více

Údaje o vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií

Údaje o vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Příloha č. 4 k žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Přírodovědné inženýrství na Fakultě mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA

VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Ministerstvo dopravy 2. 4. 2014 Plzeň Výchozí strategické dokumenty Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný

Více

Vizualizace dat, metadat a trendu pro podporu rozhodování o datech. S daty o datech

Vizualizace dat, metadat a trendu pro podporu rozhodování o datech. S daty o datech Vizualizace dat, metadat a trendu pro podporu rozhodování o datech S daty o datech Půvab otevřených zdrojů Modelový příklad práce s otevřenými zdroji Nástroje Vytáhnout Python (OWSlib, ElementTree, Math)

Více

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Nabízíme Vám kvalitní a odborné zpracování studií, posudků a jiných expertních dokumentů

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV)

Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV) Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV) Ing. Zdeněk Malkovský 1), Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. 2) 1) Ing. Zdeněk Malkovský VÚKV a.s., Praha www.vukv.cz 2) Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. Západočeská

Více

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Název opory DEKONTAMINACE

Název opory DEKONTAMINACE Ochrana obyvatelstva Název opory DEKONTAMINACE doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 O P E R A Č N Í P R O G R A M V Z D Ě L Á V Á N Í P R O K O N K U R E N C E S C

Více

od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR

od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR index (2=1) Stav životního prostředí v ČR Energetická náročnost hospodářství Energetická náročnost HDP v ČR [%], 23 211 Energetická náročnost hospodářství

Více

Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD

Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD http://www.ranus-td.cz/ PID:TE01020445 Anglický název: Radiation and nuclear safety technologies development center: RANUS - TD

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

Dopravní VaV centrum.

Dopravní VaV centrum. Dopravní VaV centrum Dopravní VaV centrum CDV PLUS - projekt Centra dopravního výzkumu, v.v.i. Rozpočet projektu (způsobil sobilé výdaje) Celkem: Investiční část: Neinvestiční část: 463 130 480 KčK 357

Více

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE)

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum Centrum CVVOZE Financováno

Více

Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK

Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK Představení lektora Bc. Daniel Žáček Senior projektový manažer Email: daniel.zacek@enovation.cz www.enovation.cz O společnosti

Více

PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY

PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY INTRODUCTION NA PALIVOVÝCH OF GASIFICATION ČLÁNCÍCH TECHNOLOGY, IGCC Seminář ELECTRICITY SVSE, 3.května PRODUCTION 2012 AND ALTERNATIVE ENERGY SOLUTIONS Ing. Tomáš Rohal, Business

Více

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Synchronní měření Podpora pro Smart Grids AIS spol. s r.o. Brno WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Profil společnosti AIS spol. s r.o.: Společnost AIS byla založena v roce 1990. Zaměstnanci společnosti

Více

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 2 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J imp - článek v impaktovaném časopise

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 2 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J imp - článek v impaktovaném časopise Tabulka č. 5 - Konečné výsledky Hodnocení VO, agregované podle VO a podle jejich organizačních jednotek, seřazené abecedně podle názvu s uvedením kategorie VO Poskytovatel Kategorie IČ Název Kód org. j.

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce 2016/17 MODELOVÁNÍ V PÉČI O KRAJINU

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce 2016/17 MODELOVÁNÍ V PÉČI O KRAJINU MODELOVÁNÍ V PÉČI O KRAJINU 1. Modelování, druhy modelů 2. Rozdělení dat pro modelování 3. Georeferencování 4. Podmínky pro výběr dat 5. Metody pořízení dat 6. Podkladová data pro modelování 7. Data ekologická,

Více

Podrobný přehled šancí na přijetí

Podrobný přehled šancí na přijetí Podrobný přehled šancí na přijetí Právo, 17.01.2014, str. 19, Jak si vybrat VŠ a VOŠ http://pravo.novinky.cz/ V následující tabulce jsou obsaženy údaje týkající se pouze uchazečů s českým občanstvím, kteří

Více

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP Jana Střihavková odbor odpadů MBÚ Zařízení k mechanicko biologické úpravě odpadů Účelem zařízení je mechanické oddělení výhřevné složky od biologické složky. Zařízení

Více

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 47/2017 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 47/2017 ze dne: Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu ve 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 2 3 Výroba potravinářských výrobků a nápojů 3 4 Výroba textilií, textilních a oděvních

Více