Vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON"

Transkript

1 TACR/14503/2014 Vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u níže uvedených projektů. Jedná se o projekty, které nebyly doporučeny k podpoře (skupina 4). Podprogram 1 Pořadí Název Uchazeč Další účastníci TH Rozšíření digitálního modelu pozemních komunikací o výškové a směrové parametry a jeho využití pro optimalizaci tras a bezpečnost dopravy, v inteligentních systémech řízení vozidel a silničním hospodářství. Central European Data Agency, a.s. stavební TH Nové progresivní mobilní jednotky pro termickou degradaci odpadu SMS CZ, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Centrum environmentálních technologií TH Využití General Purpose Technologies pro efektivní řízení zaměstnanců veřejného sektoru. AQE advisors, a.s. Mendelova univerzita v Brně - Rektorát Stránka 1 z 42

2 Název Uchazeč Další účastníci TH Plazmová úprava osiva SEMO a.s. Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta TH Výzkum a vývoj lokalizačního systému na bázi A- RFID a vyhodnocovacího software vhodného pro chovy hospodářských zvířat. CUTTER Systems spol. s r.o. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I TH TH Modulární přístroj pro univerzální pohybovou terapii horních i dolních končetin s motivační zpětnou vazbou. Výzkum a vývoj inteligentní robotické technologie pro automatizaci výroby katod a mřížek výkonových elektronek EMBITRON TESLA Electrontubes TH ADAPTOS - adaptivní osvětlení ELTODO, a.s. Fakulta biomedicínského inženýrství, Univerzita Karlova v Praze - 3. lékařská fakulta Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta aplikovaných věd Fakulta elektrotechnická, ELTODO-CITELUM, TH Ověření využití progresivních technologií výroby kompozitů a jejich vliv na flutterovou odolnost vysokovýkonného větroně. HPH, spol. s r.o. Fakulta strojní TH Vývoj nových postupů výroby tvarově složitých, vysokopevných dílů pro karoserie automobilů s využitím řízené lokální modifikace technologických vlastností. KOVOVÝROBA HOFFMANN, Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta strojní TH Moderní systém pro efektivní řízení podnikových procesů CÍGLER SOFTWARE, a.s. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky Stránka 2 z 42

3 TH Název Uchazeč Další účastníci Nová generace platinových cytostatik pro perorální užití VUAB Pharma a.s. Fakultní nemocnice Hradec Králové, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Farmaceutická fakulta, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Fakulta chemické technologie TH Implementace technologií digitálního mapování půd do strojů na zpracování půdy a setí za účelem hodnocení půdní variability a podpory lokálně cílených rozhodovacích procesů. Farmet, a.s. Česká zemědělská univerzita v Praze - Technická fakulta TH Lékové formulace obcházející hematoencefalickou bariéru pro léčbu Alzheimerovy choroby Zentiva, k.s. ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR, v.v.i., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská TH Systém včasné detekce poruch solárních elektráren a úniků tepla u velkoplošných infrastruktur FV Invest RCE systems, stavební TH On-line řízené dávkování kyseliny adipové pro zlepšení technologie procesu odsíření spalin ORGREZ, a.s. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Centrum nanotechnologií TH Pravděpodobnostní modelování spolehlivosti kritických konstrukcí pomocí superpočítačů Červenka Consulting Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta stavební Stránka 3 z 42

4 Název Uchazeč Další účastníci TH Zvýšení užitných vlastností otevřených dýchacích přístrojů Technická univerzita v Liberci - Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Clean - air TH TH TH Výzkum vyhledávacích technologií pro rozsáhlé webové kolekce obrázků Vývoj nových povrchových úprav pro těsnící pístní kroužky Nová technologie pro odstraňování a regeneraci zinku z technologických a odpadních vod Glanstoff Bohemia TH Přístroj pro terapii fokusovanou rázovou vlnou TH TH TH TH TH Automatizace procesů v technologie vakuového lití s využitím počítačového vidění a robotických aplikací Výzkum mezní únosnosti dodatečně předepnutých konstrukčních částí VaV extruzní linky s využitím páry pro zvýšení efektivnosti procesu extruze a pro zlepšení nutričních a dietetických vlastností výsledného produktu. AVIGORA - SW pro plánování, provedení a vyhodnocení letu Vývoj a výzkum nových materiálů pro aditivní technologii - binding jetting. Seznam.cz, a.s. BUZULUK a.s. Glanzstoff - Bohemia Medical Technologies CZ a.s. Materialise PEEM, spol. s r.o. Farmet, a.s. CNS a.s. Materialise Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta strojní Univerzita Pardubice - Fakulta chemickotechnologická Fakulta elektrotechnická DRAKISA stavební Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů elektrotechniky a komunikačních technologií Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta Stránka 4 z 42

5 TH Název Uchazeč Další účastníci Nová technologie rekonstrukce trvale sjízdných lesních cest se zvýšenou životností na 20 let. Mendelova univerzita v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta IMOS Brno, a.s., MP LESY, spol. s r. o., SILMOS TH Vývoj robotického záznamového a navigačního systému pro virtuální postmortem vyšetření lidského těla (VirtoHand) v soudním lékařství MCAE Systems, Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové TH Výzkum a vývoj hardwarových a softwarových nástrojů pro pokročilé řízení vytápění Teco a.s. Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta aplikovaných věd TH e-spedice - virtuální spediční broker KPM CONSULT, a.s TH DIASTAS - Diagnostika stavu stožárů ELTODO-CITELUM, CORTEC, Univerzita Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera Fakulta strojní, ELTODO, a.s TH Metodika sdílení a aktualizace prostorových dat/informací o území obcí I. typu v propojenosti na strategické dokumenty vedoucí k zefektivnění procesů ve veřejném sektoru B.I.B.S., a.s. TopGis, TH Výzkum a vývoj katalytického systému pro rychlý rozklad par dekontaminačního média na bázi peroxidu vodíku (VPHP) a intenzifikaci pracovního cyklu dekontaminace VPHP technologií BLOCK a.s. MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Fakulta chemické technologie Stránka 5 z 42

6 TH TH Název Uchazeč Další účastníci Výzkum a vývoj technologií pro realizaci geografických analýz v cloudu Využití separační metody (gelové elektroforézy) pro predikci mutagenity VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, V.V.I. Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Geosense Univerzita Pardubice - Fakulta chemickotechnologická TH Výzkum a vývoj ultrazvukových průtokoměrů plynu ELIS PLZEŇ a. s TH Využití nových technologií pro směrové průzkumy ve veřejné hromadné dopravě INTENS Corporation Fakulta dopravní TH Vývoj technologie laserového spékání kovových prášků pro perspektivní materiály využívané v leteckém průmyslu s ohledem na geometrické specifikace, integritu povrchu výsledného produktu a mechanické vlastnosti Misan Fakulta strojní TH CLEVER ANALYTICS'' online - webová mapová služba pro lokační analýzu obchodní sítě CleverMaps, Masarykova univerzita - Filozofická fakulta TH Vývoj celokompozitního ultralehkého vírníku LA composite, ALGIZ, Fakulta strojní, Jan Veleba, Rostislav Bauer Stránka 6 z 42

7 TH Název Uchazeč Další účastníci NewIS - Modulární framework pro vytváření webových mapových informačních systémů a aplikací. VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, V.V.I. Geosense TH Radioznačené injikovatelné hybridní termoresponsivní kopolymery pro brachyterapii ÚJV Řež, a. s. ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR, v.v.i TH TH Systém pro včasnou detekci a monitoring vlhkosti v budovách Progresivní tenkostěnné ocelové mostní konstrukce s vysokou životností a nízkou uhlíkovou stopou České vysoké učení technické v Praze - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov VPÚ DECO PRAHA a.s TH Vývoj vyprošťovacího systému Pretol PRETOL HB s. r. o TH Systém komunikační podpory klinické práce lékaře TH TH Vývoj kompaktního kosmického rentgenového slunečního monitoru Vývoj a celostátní uplatnění informačních systémů genetického hodnocení hospodářských zvířat Institut mikroelektronických aplikací SERENUM, a.s. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, V.V.I. A T R I U M,, RD Rýmařov s. r. o. Fakulta stavební, ViaCon ČR Univerzita Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera Fakultní nemocnice Královské Vinohrady HVM PLASMA, spol. s r.o., Rigaku Innovative Technologies Europe, Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Stránka 7 z 42

8 Název Uchazeč Další účastníci TH Biomechanický měřicí systém pro analýzu pohybu pacienta v rehabilitaci či sportovce evolving systems consulting Fakulta elektrotechnická TH TH TH Monitorování parametrů silniční dopravy vláknově optickými interferometry Vývoj aplikace pro optimalizaci dojezdu elektrokol zohledňující energetickou náročnost trasy a aktuální stav baterie. Výzkum a vývoj kalibrovaných měřidel délky a úhlu z polymerů Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky Central European Data Agency, a.s. Technická univerzita v Liberci - Fakulta strojní SQS Vláknová optika a.s. ekolo.cz TH Dynamická platforma Flexi SW IMG Systems Vigard Český metrologický institut, G D K spol. s r.o., KOH-I-NOOR PONAS, TOS VARNSDORF a.s TH Účinné látky doplňků stravy ve vztahu k aktuální legislativě Evropské unie (Zdravotní tvrzení) Výzkumný ústav organických syntéz a.s. RADANAL, Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze TH Využití nových poznatků ke komplexnímu hodnocení návrhu protipovodňových opatření Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta životního prostředí Vodní stavby Group TH Systém pro manipulaci s kapalnými vzorky v uzavřených nádobkách DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o. Stránka 8 z 42

9 TH TH Název Uchazeč Další účastníci Technologie strojového vnímání a řízení pro asistivní technologie do vozidel Optimalizace konstrukčních prvků a dílců pro dřevostavby Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ARTIN, spol. s r.o. FINE, SPOL. S R.O TH Využití pokročilých metod laserového svařování pro zvýšení kvality dílů pro automobilový průmysl Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. KOVOVÝROBA HOFFMANN, TH Znalostní podpora klinických doporučených postupů STAPRO s. r. o TH TH Výzkum a vývoj technologie speciálních litých ocelí a keramických implantátů Výzkum nových konstrukčních řešení zemědělských pneumatik TH Lékařský trenažér pro medicínu akutních stavů Slévárna Chomutov, a.s. MITAS a.s. Com-Sys TRADE spol. s r.o. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky Fakulta strojní VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I. Creative Connections, e-fractal,, INOMECH, Masarykova univerzita - Institut biostatistiky a analýz, Moravské přístroje a.s., PHJ, Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta Stránka 9 z 42

10 TH Název Uchazeč Další účastníci Systém automatické identifikace a evidence výstroje a výzbroje organizovaných složek GABEN, spol. s r. o. Fakulta elektrotechnická, Pyrex, spol. s r. o., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Hornicko-geologická fakulta TH Evidence drah a pasport přejezdů určené pro výkon funkcí silničních a drážní správních úřadů a informování odborné i laické veřejnosti. KPM CONSULT, a.s TH Zkušební zařízení pro zkoušky klimatické odolnosti rozměrných objektů Vojenský technický ústav, s.p. Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s TH Nové přístupy pro tvorbu a hodnocení regionálních strategií a obchodních modelů pro zavádění infrastruktury alternativních paliv v ČR. B.I.B.S., a.s. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i TH Inovace kosmického mikroakcelerometru pro zpřesňování drah satelitů. SERENUM, a.s TH Výzkum a vývoj prvků obecného geoportálu pro webové designéry a systémy pro správu obsahu (CMS) - Geo4Web VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, V.V.I. Geosense TH Software pro automatické vyhodnocování vyšetření a prevenci lymfatických onemocnění, hlavně u onkologických a angiologických pacientů využitím skenovacího zařízení, včetně vývoje nových kompresivních pomůcek DEONA MEDI Stránka 10 z 42

11 TH TH TH Název Uchazeč Další účastníci Program pro návrh spřažených dřevobetonových a ocelobetonových konstrukcí Databáze a GIS železničních přejezdů v ČR určená pro potřeby veřejné správy Univerzální laserový systém pro pulzní navařování a gravírování IDEA RS KPM CONSULT, a.s. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. ARMING spol. s r.o., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta stavební Správa železniční dopravní cesty, státní organizace AS LASER WELDING, Stanislav Musil TH Grafické zobrazení aktuální polohy autobusu a jeho budoucí trasy plánovaného denního výkonu B&C Dopravní systémy M-line a.s TH Výrobky na bázi anorganických kompozitů. MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o. Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s TH Terénní výcvik specialistů v určení kontaminace radioaktivními látkami, vytyčování kontaminovaného prostoru, lokalizaci ztracených diskrétních zdrojů ionizujícího záření a v dekontaminaci ploch kontaminovaných radioaktivními látkami. Vojenský výzkumný ústav, s. p TH TH Přístroj pro kontinuální monitorování glukózy u pacientů v kritickém stavu Klasifikace a predikce ukazatelů bezpečnosti na úrovňových křižovatkách BVT Technologies,a.s. Probe Scientific Ltd. AF-CITYPLAN Fakulta dopravní TH Vývoj motoru nové generace s nízkou hmotností a vysokým měrným výkonem optimalizovaného pro konstrukci ultralehkých letadel. KNOB ENGINES Fakulta strojní Stránka 11 z 42

12 TH TH TH TH TH Název Uchazeč Další účastníci Výzkum a vývoj servisního diagnostického systému, včetně geoaplikace, pro projekt JetSurf. Výzkum a vývoj metalurgie a technologie hutních válců s definovanou tvrzenou vrstvou Příprava a využití velkých geografických dat pomocí webových technologií GEOZIP Indukční průtokoměry s digitální filtrací vstupního signálu. Metodika inspekce a pasportizace silničních mostů silnic II. a III. třídy MSR Engines České vysoké učení technické v Praze - Fakulta strojní VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, V.V.I. ELIS PLZEŇ a. s. České vysoké učení technické v Praze - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov K-PROFI, spol. s r.o., Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká fakulta BUZULUK a.s. Geosense NOZA,, POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s TH Experimentální ověření a realizace funkčního leteckého s motoru pulzním přeplňováním na základě úspěšných zkoušek numerického modelu. KNOB ENGINES Fakulta strojní TH Nové principy tvorby jednotné informační báze v dopravně -přepravním procesu ve všech dopravních oborech. KPM CONSULT, a.s. TELEMATIX SOFTWARE a.s. Stránka 12 z 42

13 TH Název Uchazeč Další účastníci Purifikace a radioaktivní značení penetračních enzymů TH Kruhová stáj - automatické řízení stáda TH Digitalizace v řízení firem Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta AGROMONT VIMPERK spol. s r.o. Slovácké strojírny, akciová společnost MB PHARMA Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta strojní TH Nový způsob vyhodnocení a využití uživatelských dat z navigačních a ITS systémů TELEMATIX SOFTWARE a.s TH Využití pokročilých výpočtových metod pro zvýšení tvarové a rozměrové stability tvářených dílů z plechů. Technická univerzita v Liberci - Fakulta strojní KADLEC,, MECAS ESI TH RIVO - Vývoj aplikace pro řízení inovací výzkumných organizací DERS s. r. o. Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu TH Využití vysokohodnotného betonu pro prvky pasivní bezpečnosti strategických objektů státu DELTA ETS engineering Fakulta stavební TH Pokročilé mobilní krmné systémy TH Anonymizované sledování a zpracování zásilek s kryptografickou ochranou VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I. GX SOLUTIONS BOHEMIA, s. r. o. Cernin, Fakulta strojní elektrotechniky a komunikačních technologií Stránka 13 z 42

14 Název Uchazeč Další účastníci TH Informační panely ipanel pro komplexní inteligentní systém řízení a kontroly dopravní obslužnosti pro města a regiony (KIS) GES-ELECTRONICS, a.s. Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta elektrotechnická TH Nová generace výdejních stojanů pohonných hmot E-line TH Dotace v systému veřejné dopravy Adast Systems, a.s. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích M-line a.s TH Experimentální vývoj kompaktního vodního tryskového pohonu s využitím nových konstrukčních materiálů a birotačního motoru. KNOB ENGINES Fakulta strojní TH Výzkum a vývoj systému pro analýzu obrazových dat sportovních událostí v reálném čase esports.cz, Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta aplikovaných věd TH Automatické metody validace dopravních informací INTENS Corporation Ústřední automotoklub České republiky TH Měřící systém pro přesné měření velkých rotačních dílů s bezdrátovým přenosem dat PILSEN TOOLS ELIS PLZEŇ a. s., Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta strojní TH Systém pro podporu řízení, rozhodování a komunikace ve výrobních a obchodních firmách zaměřený na efektivní tvorbu řešení pro zákazníky (Customer Solutions Management) včetně podpory engineeringu. OR-CZ spol. s r.o. podnikatelská Stránka 14 z 42

15 Název Uchazeč Další účastníci TH Kontinuální monitoring provozních parametrů pneumatik nákladních vozidel s automatickou notifikací řidiče a analytickým nástrojem pro dispečerský monitorovací systém. LEVEL, s. r. o. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i TH Systémové řešení svislých konstrukcí STATUS stavební a.s. Fakulta stavební, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s TH Systém pro identifikaci, evidenci, lokalizaci a sledování radioaktivních zdrojů (SIELAS) Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. EBIS, spol. s r.o., UJP PRAHA a.s TH Inteligentní tržiště integrovaných služeb osobní mobility TH Inovace zabezpečovacího relé TH Vývojové zkoušky letounu kategorie commuter s novou pohonnou jednotkou. ADLER Mobility, České vysoké učení technické v Praze - Fakulta strojní AEROSERVIS, Fakulta elektrotechnická DUO CZ, Simply fin,, strojního inženýrství TH Vývoj a ověření mobilní technologie na měření prostupu tepla stavebních materiálů a konstrukcí Centrum stavebního inženýrství a.s. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta stavební TH TH Implementace algoritmů pokročilého plánování do prostředí SAP HANA SMARTGen - SMART generace elektronických počítadel iadp/t pro výdej všech typů pohonných látek Sabris, Beta Control Fakulta elektrotechnická Vysoké učení technické v Brně - Středoevropský technologický institut Stránka 15 z 42

16 Název Uchazeč Další účastníci TH Bezpečná dopravní cesta v návaznosti na 3D model silniční sítě, jeho analýza z bezpečnostního hlediska a vývoj nástrojů pro podporu bezpečnostních inspekcí a auditů. VARS BRNO a.s. stavební TH Návrh systému lokalizace v budovách pomocí magnetického pole SERENUM, a.s TH SW pro plánování, hodnocení a regulaci dopravního výkonu na jednotlivých linkách a spojích veřejné autobusové dopravy ve veřejném zájmu B&C Dopravní systémy M-line a.s TH Návrh a vývoj modulárního optovláknového měřicího systému OPTOKON, a.s. elektrotechniky a komunikačních technologií TH Zvýšení konkurenceschopnosti hospodářství ČR a informační podpory přepravců nadměrných nákladů plánováním a evidencí páteřních tras prostřednictvím webového portálu VARS BRNO a.s. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta stavební TH Výzkum a vývoj řady víceúčelových jednoválcových motorů o objemu ccm. Technická univerzita v Liberci - Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace D-ANA Stránka 16 z 42

17 TH Název Uchazeč Další účastníci Produkce zelené energie v kontextu utváření znalostní ekonomiky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí Fakulta strojní, D.S.K. spol. s r.o TH Návrh nových technologií pro odolná optická rozhraní různých typů v miniaturním provedení OPTOKON, a.s. elektrotechniky a komunikačních technologií TH Průmyslové využití technologie malých bezpilotních letadel TH Výzkum a vývoj nové montážní plošiny MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o. Slovácké strojírny, akciová společnost VÚTS, a.s. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta strojní TH Výzkum možností ovlivnění chování koncových uživatelů veřejné dopravy v případě mimořádné události vyžadující krizové řízení. TELEMATIX SOFTWARE a.s. AZIN CZ TH Sociální transport TOROLA design podnikatelská TH Inteligentní systém pro komplexní řízení a kontrolu dopravní obslužnosti měst a regionů (KIS) GES-ELECTRONICS, a.s. Fakulta elektrotechnická TH TH Vývoj a inovace nových stavebních prvků ze zemědělské biomasy ARATech 2018 Systém hodnocení rizika a predikce dopadů průmyslových havárií VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I. ISATech, EKOPANELY CZ AZIN CZ, Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta podnikohospodářská, WAK System, spol. s r.o. Stránka 17 z 42

18 TH TH Název Uchazeč Další účastníci Technologie pro energeticky nezávislé monitorování životního prostředí Výzkum a vývoj systému řízení rychloběžného hybridního pásového podvozku pro široké využití TH Optimalizace v systému veřejné dopravy M-line a.s. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky K-PROFI, spol. s r.o. Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Ekotechnika spol. s r.o. MARKOS Trading,, strojního inženýrství B&C Dopravní systémy, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích TH Monitoring a automatizace montážních procesů s využitím optických, laserových a robotických prostředků při výrobě ložiskových dílů ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Fakulta výrobních technologií a managementu TH Vývoj automatického zakladače osobních automobilů KOVAL SYSTEMS Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky TH MORIS - inovativní způsob vizualizace řízení rizik ve vazbě na podnikové procesy, aktiva, bezpečnost a ISO certifikace T-SOFT a.s. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i TH LUCIS - Vývoj světelné elektroluminiscenční masky a systému pro luminostimulační cirkadiánní synchronizaci ELON Technologies PSYCHIATRICKÉ CENTRUM PRAHA Stránka 18 z 42

19 TH Název Uchazeč Další účastníci Podpora výzkumu a vývoje pro inovace stavebních výrobků malých a středních výrobců Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, TH Automatizovaná podpora rozhodovacích procesů pro umísťování, evidenci a pasportizaci dopravního značení (APROPO SDZ) Central European Data Agency, a.s. Fakulta dopravní TH Multifunkční letový displej " M plus " spol. s r.o. 301 TH Využití dat z provozu ze systému veřejné dopravy M-line a.s. 302 TH Softwarová aplikace podpory bezpečnosti a spolehlivosti procesů. WAK System, spol. s r.o. Fakulta elektrotechnická Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta podnikohospodářská 303 TH Multiplatformní systém pro distribuci, tvorbu a práci s elektronickými učebnicemi Code Creator, Masarykova univerzita - Fakulta sportovních studií 304 TH TH TH TH Experimentální vývoj software pro bezpečnost dat v cloudu Vývoj aplikace pro online sběr dat v prostředí Microsoft Dynamics CRM Vývoj software pro správu parku železničních nákladních vozů. Odborná metodika psychosociální pomoci a doprovodná mapa kritických oblastí pro humanitární jednotky ČČK Safetica Technologies CentralWork RANKENEN a.s. Univerzita Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky NEWTON College, a.s. ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Stránka 19 z 42

20 TH Podprogram 2 Název Uchazeč Další účastníci Komplexní využití vedlejších produktů hutní výroby v zemních pracích, především s ohledem na jejich objemovou stálost ARCADIS CZ a.s TH Výzkum a vývoj strojní dehydratace kalů ČOV IN - EKO TEAM TH TH TH TH Zvýšení bezpečnosti a provozní spolehlivosti kulové dráhy zemních, stavebních a těžebních strojů. Nanoterapeutika eliminující vznik a šíření metastáz karcinomů Malá domovní bioplynová stanice - využití energetického potenciálu biologicky rozložitelných odpadů Výzkum a vývoj autotrofních organismů pro energetické účely Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. - Podnikatelské a inovační centrum Severní Čechy Therapharm, a.s. DEKONTA, a.s. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta stavební strojního inženýrství Fakulta strojní Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v.v.i. D.S.K. spol. s r.o TH Výzkum a vývoj nového modulárního robotického systému pro diagnostiku kanalizací a potrubí I.B.O.S. EU a.s. Vysoké učení technické v Brně - Středoevropský technologický institut TH Vývoj zařízení pro termochemickou konverzi pevné odpadní biomasy Flenexa plus Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Výzkumné energetické centrum Stránka 20 z 42

21 Název Uchazeč Další účastníci TH Vrstvené bezpečnostní sklo s výztuží NAUPO, TH Vývoj pohonné jednotky FGR o obsahu 250 ccm FPOS a.s TH TH TH Inteligentní nanovlákenné nosiče se stabilizovanými trombocyty pro léčbu chronických kožních defektů Cirkulační systém fumigantů a modifikovaných atmosfér pro ochranu komodit v silech před škodlivými organizmy. Nanočásticový systém pro detekci fosfolipidů v medicíně Transfúzní služba a.s. de Wolf GROUP KRD-obchodní společnost Kloknerův ústav, HABENA, SPOL. S R.O. Univerzitní centrum energeticky efektivních budov AVIKO Praha, Podravka - Lagris a.s., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Univerzitní institut Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i TH Elektrochemické mikrosenzory na bázi nanomateriálu grafenu a jeho anorganických analogů pro detekci bojových chemických látek TOSEDA ROKOSPOL a.s., Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i., ÚSTAV ORGANICKÉ CHEMIE A BIOCHEMIE AV ČR, v.v.i TH Aplikace technologie anaerobní fermentace pro gastro provozy a čistírny odpadních vod ASIO, spol. s r.o. DSD-Dostál, a.s., Mendelova univerzita v Brně - Agronomická fakulta TH Technologicky kombinovaná konstrukce pro energeticky a ekologicky šetrné vícepodlažní stavby PREFA Brno, a.s. Avanta Systeme spol. s r.o., stavební TH Monitorování a optimalizace ručního svařování potrubí nadkritických a superkritických parovodních kotlů s využitím modelovacích technik umělé inteligence. ZK - TERMOCHEM Fakulta strojní Stránka 21 z 42

22 Název Uchazeč Další účastníci TH Funkční membrány pro oděvní průmysl ELMARCO Technická univerzita v Liberci - Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TH Aktivní monitorovací, analytický a informační systém ILW Assist - monitoring skladování radioaktivního odpadu COMING Plus, a.s TH TH TH TH Nanovlákenné hemostatické materiály pro chirurgii dutiny břišní Inkjetové nanosoly pro multifunkční prototypy 3D tištěné elektroniky. Vývoj nástrojů pro bezpečnostní analýzy plynem chlazených reaktorů generace IV Optimalizace návrhu spřažené ocelobetonové konstrukce a vliv výrobních vad na její spolehlivost NANOVIA Technická univerzita v Liberci - Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace ÚJV Řež, a. s. VÍTKOVICE ÚAM a.s. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady MOLECULAR CYBERNETICS,, STARMANS electronics,, ÚSTAV TERMOMECHANIKY AV ČR, v.v.i Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., stavební TH Zvýšení efektivity kování zavedením účinku pulzací do působící tvářecí síly, vývoj a konstrukce technologického zařízení pro tento způsob tváření TS Plzeň a.s. Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta strojní TH TH Pokročilé kotevní kontaktní materiály s využitím kompozitů Vývoj technologické linky pro energetické využití odpadních produktů z vinohradnictví PREFA KOMPOZITY, a.s. Mendelova univerzita v Brně - Zahradnická fakulta (Lednice) stavební OSLAVAN, a.s., VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, V.V.I., Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Stránka 22 z 42

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže programu EPSILON

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže programu EPSILON č. j. TACR/4563/2014 Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže programu EPSILON 1 Seznam návrhů projektů, které splnily podmínky veřejné soutěže (návrhy projektů jsou seřazeny dle ID čísel

Více

Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA. Podprogram 1. STAPRO s. r. o. HPH, spol.s r.o.

Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA. Podprogram 1. STAPRO s. r. o. HPH, spol.s r.o. TACR/5427/2014 Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí

Více

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže programu ALFA

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže programu ALFA Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže programu ALFA č. j. TACR/2060/2014 1 Seznam návrhů projektů, které splnily podmínky veřejné soutěže (návrhy projektů jsou seřazeny dle ID čísel

Více

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže programu ALFA

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže programu ALFA Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže programu ALFA č. j. TACR/4563/2014 1 Seznam návrhů projektů, které splnily podmínky veřejné soutěže (návrhy projektů jsou seřazeny dle ID čísel

Více

Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA Seznam návrhů projektů podprogramu 1 doporučených k podpoře: (návrhy projektů jsou seřazeny dle čísla

Více

Výsledky VES14 KONTAKT II

Výsledky VES14 KONTAKT II Výsledky VES14 KONTAKT II ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA Kód projektu Název projektu Uchazeč 2014 2015 2016 celkem Celkové uznané náklady projektu *) Doporučení OPO k financování Rozhodnutí poskytovatele financovat

Více

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR final brozura Go net:sestava 1 3.6.2013 16:53 PODPORA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH CENTER VYSOKÝCH ŠKOL Stránka 1 Grant Office GRANT OFFICE NETWORK CZECH REPUBLIC CZ.1.07/2.4.00/17.0140

Více

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY. Vážení přátelé,

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY. Vážení přátelé, Vážení přátelé, Právě držíte v ruce první katalog zaměstnavatelů ušitý na míru pro Matematicko-fyzikální fakultu UK. V jednom balení Vám předkládáme široké spektrum firem a organizací z celé České republiky,

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ NOVĚ BUDOVANÝCH INFRASTRUKTUR V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PRO ROZVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

MOŽNOSTI VYUŽITÍ NOVĚ BUDOVANÝCH INFRASTRUKTUR V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PRO ROZVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE MOŽNOSTI VYUŽITÍ NOVĚ BUDOVANÝCH INFRASTRUKTUR V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PRO ROZVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Studie respektuje aktuální stav k 30.11.2010 Mgr.

Více

NANOTECHNOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE 2008

NANOTECHNOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE 2008 Česká společnost pro nové materiály a technologie Praha NANOTECHNOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE 2008 Zpracoval kolektiv autorů červenec 2008 Autoři: Ing. Tasilo Prnka, DrSc. Ing. Jiřina Shrbená doc. Ing. Karel

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2004

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2004 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2004 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2006 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Špičkový výzkum ve veřejném zájmu je mottem

Špičkový výzkum ve veřejném zájmu je mottem Strategie AV21 NOVÁ STRATEGIE AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Špičkový výzkum ve veřejném zájmu je mottem nové strategie Akademie věd, která by se měla do budoucna výrazněji profilovat jako instituce, jejímž

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2008 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2010 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2005 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2007 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2003 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2005 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz.

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz. Tabulka č. 5 - Konečné výsledky Hodnocení VO, agregované podle VO a podle jejich organizačních jednotek, seřazené abecedně podle názvu s uvedením kategorie VO Poskytovatel Kategorie IČ Název Kód org. j.

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2001

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2001 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2001 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2003 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2007 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2009 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT. Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2001

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT. Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2001 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2001 Praha 31. května 2000 Aktualizace dlouhodobého záměru VŠCHT Praha pro rok 2001 V souladu se zněním zákona

Více

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Obsah 1. ÚVOD... 4 2. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU PRIORIT VAVAI... 5 2.1. SOUČASNÝ STAV V ČR... 5 2.2. POROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍCH POSTUPŮ

Více

Implementační akční plán v energetice

Implementační akční plán v energetice Implementační akční plán v energetice Verze 1 (18.12.2012) Zpracoval: Tým pro IAP 20.12.2012 1 Obsah 1. Úvod... 10 2. Tematická oblast 1: Výroba elektřiny a tepla v jaderných zdrojích... 12 2.1 Podoblast

Více

METODICKÝ POKYN K ZALOŽENÍ SPIN OFF

METODICKÝ POKYN K ZALOŽENÍ SPIN OFF METODICKÝ POKYN K ZALOŽENÍ SPIN OFF Obsah Metodický pokyn k založení spin off 3 Definice spin off 10 Případová studie Enantis 11 Elcom, a. s. 15 Průzkum pracovišť s komerčním potenciálem výstupu VaV 17

Více

Pøíle itosti studia a spolupráce ve výzkumu a vývoji. sekce knihovna 1

Pøíle itosti studia a spolupráce ve výzkumu a vývoji. sekce knihovna 1 Pøíle itosti studia a spolupráce ve výzkumu a vývoji 2004 sekce knihovna 1 Obsah Obecné informace o VŠCHT Praha...2 Informace o bakalářských a magisterských studijních programech...4 Fakulta chemické technologie...4

Více

Reference. společnosti Asistenční centrum, a.s. Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace. Peníze EU pomáhají k úspěchu

Reference. společnosti Asistenční centrum, a.s. Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace. Peníze EU pomáhají k úspěchu Reference společnosti Asistenční centrum, a.s. Vybrané úspěšné žádosti o dotace Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace Peníze EU pomáhají k úspěchu www.asistencnicentrum.cz www.dotace-fondy.eu

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE prosinec 2012 Úvod V souladu s pokynem Evropské komise jsou součástí II. Strategické zprávy České

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

Cena Nadace ČEZ 2015. o nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci XVI. ročník

Cena Nadace ČEZ 2015. o nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci XVI. ročník Cena Nadace ČEZ 2015 o nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci XVI. ročník Soutěž je součástí vzdělávacího programu ČEZ Svět energie www.cez.cz/vzdelavaciprogram Vyhlašuje se v těchto oborech: Klasická

Více

Strategická výzkumná agenda strojírenství ČR na období 2010-2020 Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, o.s.

Strategická výzkumná agenda strojírenství ČR na období 2010-2020 Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, o.s. Strategická výzkumná agenda strojírenství ČR na období 2010-2020 Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, o.s. V rámci projektu Rozvoj Technologické platformy STROJÍRENSTVÍ č. 5.1 SPT 01/012 OPPI Spolupráce

Více