OBSAH STRANA 1. Úvod: O Partners Czech, o. p. s. 2. Přehled o činnosti 3. Statistiky školení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH STRANA 1. Úvod: O Partners Czech, o. p. s. 2. Přehled o činnosti 3. Statistiky školení"

Transkript

1 [výroční zpráva] 2008

2 OBSAH 1. Úvod: O Partners Czech, o. p. s. STRANA 3 2. Přehled o činnosti MDG 15 Rozvojové cíle tisíciletí ve školách 4 Deliberating in a Democracy 5 Rational Games 6 Zlepšení finančního řízení a zvýšení kapacity NNO Partners Czech, o.p.s. 6 Evropa očima mladých 7 Projekt Initiative for Peacebuilding 7 8 Projekt Rozhovory s občany Evropy 8 Probační a resocializační program Právo pro každý den 9 Rozumět médiím 9 Školící programy a služby v roce Publikace Statistiky školení Přehled hospodaření Partners Czech, o. p. s. za rok 2008 Hospodaření organizace Zpráva auditora Účetní závěrka k Orgány a členové organizace Poděkování sponzorům 33 Seznam internetových stránek provozovaných Partners Czech, o. p. s.:

3 1. ÚVOD PARTNERS CZECH, o. p. s. je nevládní nezisková organizace, která působí v oblasti vzdělávacích programů pro nejrůznější skupiny osob, především pro učitele, příslušníky minorit, úředníky, policisty a jiné neziskové organizace. Usilujeme o podporu demokratických struktur ve společnosti, udržitelný rozvoj spolupráce státního, soukromého i neziskového sektoru a integraci znevýhodněných skupin. Cestou vzdělávání, poradenství, poskytování služeb a realizací projektů chceme podporovat profesní i osobní růst cílových skupin, a tím přispívat ke snižování napětí, prevenci a řešení konfliktů. Naše organizace byla založena v roce 1992 americkou organizací "Partners for Democratic Change" jako jedno ze sítě center. Centra Partners dnes pracují v Albánii, Argentině, Bulharsku, České republice, Gruzii, Jordánsku, Kosovu, Litvě, Maďarsku, Mexiku, Peru, Polsku, v Rumunsku, na Slovensku a USA. VIZE Partners Czech, o.p.s. chce zvýšit účast občanů na věcech veřejných, podpořit rozvoj partnerství a spolupráce při prevenci a řešení aktuálních společenských témat. POSLÁNÍ Partners Czech, o.p.s. je nevládní nezisková organizace usilující o podporu demokratických struktur ve společnosti, udržitelný rozvoj spolupráce státního, soukromého i neziskového sektoru a integraci znevýhodněných skupin. Cestou vzdělávání, poradenství, poskytování služeb a realizací projektů chce podporovat profesní i osobní růst cílových skupin, a tím přispívat ke snižování napětí, prevenci a řešení konfliktů. PARTNERS CZECH, o. p. s. Adresa: Lomená 515/9, Praha 6 Tel: (+420) , , fax:

4 2. PŘEHLED O ČINNOSTI MDG 15 - Rozvojové cíle tisíciletí ve školách Od června roku 2007 realizuje společnost Partners Czech, o. p. s. ve spolupráci s neziskovými organizacemi z Francie, Anglie, Belgie, Polska, Senegalu a Indie tříletý vzdělávací program MDG 15 podporující rozvojové vzdělávání na středních školách. Cílem projektu je zvýšit povědomí studentů o situaci v rozvojových zemích a vést je k aktivní podpoře Rozvojových cílů tisíciletí (Millennium Development Goals MDGs). Hlavními aktivitami projektu jsou: Prezentace a diskuse ve školách Mezinárodní soutěž studentů Mezinárodní kemp studentů Mezinárodní seminář učitelů o rozvojovém vzdělávání Studijní cesta učitelů do Senegalu se Diskusní fórum na webových stránkách projektu V roce 2008 se do projektu aktivně zapojilo celkem 7 pražských středních škol, téměř čtyři stovky studentů zúčastnily prezentací a diskusí k tématu: Jak se žije v Africe a Co jsou Rozvojové cíle tisíciletí, které s lektorkou z Partners Czech vedl pan Samane Djakoualno pocházející z africké republiky Čad. Více než 80 studentů se zapojilo do pražského kola soutěže na podporu Rozvojových cílů tisíciletí. Spolu s pracovníky jiných neziskových organizací a univerzit jsme vytvořili komplet metodických lekcí k výuce o Rozvojových cílech tisíciletí na středních školách. Lekce jsou zdarma k dispozici učitelům pražských středních škol. V roce 2009 budou probíhat prezentace a diskuse v dalších pražských středních školách, budou vyhlášeny výsledky prvního mezinárodního kola soutěže na podporu Rozvojových cílů tisíciletí a vybraní učitelé z Evropy a Indie budou mít možnost vycestovat do Senegalu. Projekt je realizován za finanční podpory Evropské komise a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Pan Samane Djakoualno hovoří se studenty Diskuse mezi studenty Samane Djakoualno čte reflexe studentů 4

5 Již od roku 2004 realizuje společnost Partners Czech, o.p.s. mezinárodní vzdělávací projekt nazvaný Deliberating in a Democracy. Cílem projektu Deliberating in a Democracy je zvýšit znalosti studentů středních škol o aktuálních společenských tématech a motivovat je k aktivnímu přístupu k dění ve společnosti. V průběhu školního roku studenti vedou strukturované diskuse o aktuálních celospolečenských tématech a zaujímají postoje k různým kontroverzním otázkám. Své názory mohou studenti všech zemí zapojených do projektu vzájemně konfrontovat prostřednictvím internetového fóra na webových stránkách nebo během on-line videokonferencí s partnerskou stranou. Partnerem České republiky je již pátým rokem americké město Chicago. Ostatní partnerské strany projektu jsou: Ázerbájdžán, Estonsko, Litva, Makedonie, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Ukrajina a oblasti v okolí Chicaga, Los Angeles, Washingtonu, Colorada a South Caroliny. V roce 2008 studenti z celé České republiky diskutovali tato témata: - Recyklace - Klimatické změny - Domácí násilí Do diskusí se zapojilo několik stovek studentů pod vedením 20 učitelů z 15 škol z celé České republiky. Před každou diskusí studentů proběhlo školení učitelů, během nějž se učitelé připravili na vedení diskuse a získali metodické materiály a nové informace od metodiků Partners Czech a také od pozvaných odborníků v dané oblasti. Slavnostní zakončení projektového roku v roce 2008 proběhlo formou Národní studentské konference, během níž vybraní studenti ze všech českých škol zapojených do projektu diskutovali téma Globální klimatické změny nejen mezi sebou, ale také s odborníky, a na názory široké veřejnosti se zeptali občanů v pražských ulicích, na názory politiků se došli zeptat do Poslanecké sněmovny a do Senátu. Své průzkumy v závěru konference prezentovali ostatním účastníkům této akce. Za spolupráci během realizace projektu děkujeme Americkému Centru v Praze. Projekt je financován z prostředků Ministerstva školství Spojených států amerických. Studenti během národní Studentské konference projektu Deliberating in a Democracy Školení učitelů projektu Deliberating in a Democracy Rational Games 5

6 Pro žáky a studenty pražských gymnázií jsme již třetí rok realizovali vzdělávací program zaměřený na techniky komunikace, vyjednávání a řešení konfliktů. Projektu se zúčastnilo celkem cca 378 studentů z Gymnázia Arabská, Gymnázia Nad Alejí z Prahy 6 a Gymnázia Opatov z Prahy 4. Někteří studenti se účastnili programu poprvé, někteří již opakovaně. Pro studenty, kteří se programu účastnili prvně byl připraven šestihodinový seminář o základech komunikace a předcházení konfliktům. Pro studenty, kteří se programu v nadstavbové části účastnili po roce již po druhé, byly v rámci šestihodinového semináře zařazeny základy facilitace a mediace. Studenti i učitelé hodnotili semináře pozitivně, sami vyvolávali diskuzi a obraceli se na nás i se zcela konkrétními otázkami. Na závěr semináře studenti vždy jako hodnocení z jejich strany napsali dopis dárci. Některé dopisy byly tak zajímavé, že jsme je přeposílali i soukromé nadace Rational Games Inc., která pořádání seminářů financovala. Gymnázium Opatov základy efektivní komunikace Zlepšení finančního řízení a zvýšení kapacity NNO Partners Czech, o.p.s. Projekt probíhal již od září 2007 díky podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti v programu Globálních grantů. Jeho cílem bylo zlepšit finanční řízení organizace Partners Czech o.p.s. a posílit tak kapacitu organizace rozvojem lidských zdrojů, dále i vylepšit technologické vybavení organizace tak, aby mohly být propojeny a efektivně fungovat všechny složky řízení organizace (finanční řízení, metodické i obsahové řízení lidských zdrojů). Součástí projektu bylo provedení dvou finančních auditů (jeden na počátku projektu, druhý na závěr), které mapovaly stav v organizaci, popsaly silné i slabé stránky a potřebu některých koncepčních změn. Mimo jiné byla přijata nová interní pracovnice na pozici účetní. V následujícím roce bude přijat další nový pracovník na pozici finančního manažera, což je nutné zejména pro řešení klíčových témat financování a řízení organizace do budoucna. 6

7 Evropa očima mladých Projekt se uskutečnil v květnu a říjnu roku 2008 na dvou pražských středních školách (Ekogymnázium, Gymnázium Na vítězné pláni). Měl za cíl upozornit mladé lidi ve věku 15 až 17 let na témata evropské budoucnosti a motivovat je k tomu, aby se aktivně podíleli na vytváření Evropského politického, ekonomického a sociálního prostředí. Jádrem projektu byly dva pětidenní semináře, během kterých si mladí lidé zformulovali názory a vize v souvislosti s jedním z následujících témat: Energie a životní prostředí, Přistěhovalectví a integrace a Rodinná politika. Poslední den přednesli své závěry pozvaným hostům a zástupcům médií. Byli přitom podporováni osobnostmi z politických, ekonomických a sociálních sfér, kteří působili jako patroni a odborní poradci projektu. V průběhu jednoho dne semináře probírali tito patroni předběžné výsledky se studenty zmíněných škol a dělili se s nimi o své zkušenosti. Evropa očima mladých se obzvlášť zaměřuje na vytváření vazeb a osobních setkání mladých lidí z různých evropských zemí. Během 6 týdnů se konalo celkem 8 seminářů v těchto zemích: ve Slovinsku, v České republice, Estonsku a ve Španělsku, z nichž každý byl propojen se třemi paralelními projektovými týmy v Německu. Mladí lidé z různých koutů Evropy byli prostřednictvím internetu virtuálně propojeni se svými německými protějšky. Tímto způsobem se projekt stává místem pro setkávání evropské mládeže, které nezná hranic. Studenti se zcela vžili do rolí lídrů politických stran Ve volební komisi zasedla Jana Hybášková (poslankyně EP) Projekt Initiative for Peacebuilding Výzkumný projekt Initiative for Peacebuilding se zaměřil na rozvojovou pomoc České republiky, specificky pak na takové aktivity, které lze označit jako peacebuilding. Byl realizován v rámci mezinárodního výzkumu Initiative for Peacebuilding. Do výzkumu jsou kromě České republiky zapojeny další členské země EU: Španělsko, Portugalsko, Řecko, Bulharsko, Polsko, Slovinsko. Nejdůležitější částí projektu je zpráva, která objasňuje oficiální rozvojovou pomoc všech zemí zapojených do tohoto projektu (s důrazem na peacebuilding) a určování jejích priorit, na roli a míru zapojení jednotlivých klíčových aktérů v celém procesu, zvlášť na úlohu občanské společnosti zejména různých zájmových uskupení. Rovněž se zaměřuje na veřejné mínění a informovanost ohledně rozvojové pomoci a ohlasy v médiích. Účel zprávy tkví na národní úrovni (tj. např. v ČR) ve zvýšení informovanosti o tématu peacebuilding zejména mezi zainteresovanými aktéry. Na mezinárodní úrovni je zpráva součástí shrnujícího dokumentu o peacebuildingu v rámci ODA v sedmi nových členských zemích EU. 7

8 Jakožto součást souhrnného dokumentu zpráva měla definovat mezery a změny v této oblasti, a tak přispět k lepšímu zacílení politik na úrovni Evropské unie. Má sloužit také jako zdroj informací při budování kapacit občanské společnosti v oblasti prevence konfliktů a peacebuildingu. Initiative for Peacebuilding (IfP) je hnutí, které řídí nevládní organizace International Alert a financuje Evropská komise. IfP sjednocuje navzájem se doplňující geografické a tematické odborné znalosti deseti občanských organizací s úřady po celé EU i v zemích zasažených konflikty. Jejím cílem je rozvíjet a využívat mezinárodních a odborných znalostí v oblasti prevence konfliktů a peacebuidlingu, a tak zajistit všem zainteresovaným subjektům, včetně institucí EU, přístup k řádné nezávislé analýze, a tím usnadnit rozhodování o politice na základě kvalitnějších informací a většího množství podkladů. Témata, která jsou v rámci IfP zkoumána, zahrnují: 1) vyjednávání; 2) regionální spolupráci v oblastech životního prostředí, hospodářství a přírodních zdrojů; 3) bezpečnost; 4) demokratizaci a transformační spravedlnost; 5) genderová témata a 6) rozvoj kapacity zainteresovaných organizací a jejich školení. Projekt Rozhovory s občany Evropy (European Citizens Consultations) Projekt Rozhovory s občany Evropy je vůbec první celoevropská diskuse, které se účastní občané ze všech 27 členských zemí. Diskutují o budoucnosti Evropské unie bez ohledu na hranice států a různost jazyků. Občané si vyměňují názory, spolu vytvářejí představu o budoucím směřování Evropy a předkládají svá hlediska politikům. Setkání na národní úrovni jsou provázána a sladěna tak, aby mohl zaznít hlas každého účastníka. Hlavním cílem projektu je posbírat názory lidí v členských zemích EU a na jejich základě načrtnout vizi budoucnosti Evropy. Cyklus národních rozhovorů, které se uskuteční ve všech 27 členských zemích EU, začal na setkání organizátorů ze všech zemí v Bruselu v září 2008, kde byla vybrána témata a termíny diskusí v jednotlivých státech. Národní diskuse proběhnou v březnu 2009 a všechny budou mít stejné téma: Jak může EU ovlivnit naši ekonomickou a sociální budoucnost v globalizovaném světě? Doporučení řadových občanů ohledně budoucnosti Evropy budou předána Evropské komisi v květnu 2009 v Bruselu, kde proběhnou finální rozhovory s malým počtem dobrovolníků z řad účastníků národních dialogů, s partnery projektu a s politickými experty. Tato akce zužitkuje výsledky všech 27 národních konzultací, které budou shrnuty do finálního dokumentu mapujícího výsledky formou, která odpovídá zamýšlené cílové skupině. Součástí jsou i doporučení pro Evropskou komisi a Evropský parlament a pro předsednictvo Rady; tisková konference, a dále krátké psané i video dokumentace celého projektu spolu se zpětnou vazbou občanů. Výsledky budou předány evropským politikům. Projekt je financován a organizován sdružením nadací a neziskových organizací z celé Evropy, vedeném King Baudouin Foundation. Je spolufinancován z komunikační strategie Plánu D Evropské komise. Partners Czech je jedním z národních partnerů. Tento projekt volně navazuje na projekt z roku 2007, na jehož realizaci se Partners Czech rovněž podíleli. Oproti ročníku 2007 se ten současný liší zejména širším zapojením veřejnosti do diskuse pomocí online debaty na která začala v prosinci 2008 a předchází samotné diskusi občanů v březnu

9 Probační a resocializační program Právo pro každý den V roce 2008 byl program realizován 45x přímo s cílovými skupinami mladistvých klientů. V Jižních Čechách se uskutečnil v letních měsících ze zdrojů společnosti ICOS, Český Krumlov, desetidenní kurz pro nové školitele probačního programu, kteří se následně ihned zapojili do práce s cílovou skupinou mladistvých prvopachatelů. V první polovině roku byly také doplněny a dopracovány podklady pro Akreditační a dotační komisi tak, aby mohlo být zahájeno řízení o prodloužení akreditace probačního programu. Toto akreditační řízení bylo úspěšně zakončeno vydáním řádné akreditace pro rok Souhrnně lze říci, že realizace programu má po celé ČR stoupající tendenci a program se stále daří rozšiřovat a naplňovat. V roce 2008 absolvovalo program úspěšně téměř 300 klientů. V roce 2008 proběhlo několik školení školitelů v preventivním programu Právo pro každý den, v zimě např. pro Ministerstvo vnitra a Polici ČR. Celkem bylo proškoleno 50 příslušníků Policie ČR. Ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje se uskutečnilo školení pro učitele základních a středních škol, kterého za účasti 25 učitelů (listopad 2008). Školení učitelů Školení probač. programu v Českých Budějovicích Rozumět médiím je program na podporu mediální výchovy především na středních školách. V rámci programu jsou organizována školení, která jsou praktickým a interaktivním vzděláváním o médiích a jejich fungování. Cílem je, aby učitelé získali základní znalosti o fungování médií a zároveň si osvojili potřebné dovednosti a metodické postupy, na jejichž základě by u svých žáků dosáhli základní úrovně mediální gramotnosti. V roce 2008 se uskutečnila 3 školení (otevřené kurzy). Informace pro další zájemce o program lze získat na 9

10 ŠKOLICÍ PROGRAMY V ROCE 2008 dovednosti efektivní komunikace dovednosti mediace - vyjednávání a řešení konfliktů mimosoudní cestou vedení porad a jednání facilitace manažerské dovednosti (vedení lidí, koučování, řízení změn, práce s týmem, apod.) obrana proti stresu (stress-management), řešení zátežových situací řízení času (time-management) působivá prezentace na veřejnosti, veřejný projev, spolupráce s médii, pořádání konferencí, moderování diskusí, týmová spolupráce. SLUŽBY uspořádání jednání u kulatého stolu, pomoc při hledání řešení v rámci lokality, mediace - efektivní řešení profesních, firemních, soukromých i jiných sporu za pomoci prostředníka mediátora. facilitace - technika efektivního řízení porad, schůzí a skupinových jednání, supervize pro řídící pracovníky (manažerská supervize), individuální konzultace v oblasti profesního i osobního růstu, koučování. 10

11 PUBLIKACE Konflikt, koření života (průvodce řešením konfliktu pro učitele středních škol) Konflikt, koření života - VIDEOKAZETA Rozumět médiím - metodická příručka a multimediální CD-ROM Jak řešit konflikty a lépe si porozumět v předškolním věku Výchova k toleranci a proti rasismu Menšiny a migranti v ČR (autor. tým Partners Czech vydal v naklad. Portál) Já a ty = kamarád (vydáno ve spolupráci s ISV Praha) Postavme mosty - jak zvládat konflikty a neshody (český překlad manuálu UN Habitat) Právo pro každého - (pouze na CD) Právo pro každého - VIDEOKAZETA DEEP - VIDEOKAZETA Videoprogram Občan a jeho obec - komplet (metodika + videokazeta vydáno ve spolupráci s Institutem pro vzdělávání veřejné správy, Praha) Právo v prostředí ústavní výchovy (vydáno ve spolupráci s organizací Člověk v tísni) Naši sousedé metodická příručka s DVD VYDÁNO V ROCE 2008 Rozvojové cíle tisíciletí - manuál pro učitele středních škol 11

12 3. STATISTIKY ŠKOLENÍ počet školení facilitovaná jednání ostatní zakázky Statistiky školení počet školení facilitovaná jednání ostatní zakázky

13 POČET ŠKOLÍCÍCH DNÍ počet školících dní počet dní facilitovaných jednání ostatní zakázky Počet školících dní počet školících dní 150 počet dní facilitovaných jednání ostatní zakázky

14 STATISTIKY PROŠKOLENÝCH OSOB policisté státní zaměstnanci ostatní celkem studenti učitelé a soc. pracovníci zaměstnanci NGO Statistiky proškolených osob 2008 ostatní 2007 státní zaměstnanci 2006 policisté zaměstnanci NGO (neziskový sektor) učitelé a soc. pracovníci 2003 studenti

15 4. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PARTNERS CZECH, O.P.S. ZA ROK 2008 PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA ROK 2008 NÁKLADY č. účtu Celkem skutečnost v Kč 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie , Prodané zboží , Opravy a udržování , Cestovné 518 Služby , Mzdové náklady , Sociální a zdravotní pojištění 528 Ostatní sociální náklady 9 262, Odpis nedobytné pohled , Kurzové ztráty 548 Manka a škody 317, Ostatní náklady , Odpisy , Zůstatková cena prodaného DHM , , , ,10 NÁKLADY CELKEM VÝNOSY č. účtu , ,33 Celkem skutečnost v Kč 602 Výnosy z vlastní činnosti 604 Tržby za prodané zboží , Úroky z běžného účtu , Kursové zisky 649 Jiné ostatní výnosy 4 972, Tržby z prodeje HM , Granty, dotace VÝNOSY CELKEM Rozdíl výnosy minus náklady , , , , ,88 15

16 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ GRANTY A DOTACE V ROCE 2008 Přehled nejvýznamnějších grantů za rok 2008 Název projektu Zkratka Poskytovatel grantu Výnosy v Kč 1 MDG'15 Rozvojové cíle tisíciletí GR 15 Francie, spolufinancování MZV 2 Deliberating in a Democracy Rational Games - Mediace ve školách DID CRF Chicago RG Rational Games Zlepšení finančního řízení NNO GR 84 5 Evropa očima mladých (Akce 2) IFOK-A2 6 Initiative for Peacebulding IFP 7 Evropa očima mladých (Akce 1) IFOK-A1 Nadace pro rozvoj občanské společnosti Robert Bosh Stiftung Partners for Democtacic Change International Robert Bosh Stiftung 8 Rozhovory s občany Evropy II ECC 2 European Citizen Consultations PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH GRANTŮ PODLE VÝŠE POSKYTNUTÉ ČÁSTKY V KČ 16

17 PŘEHLED ČINNOSTÍ ZA ROK 2008 Náklady v Kč MDG'15 Rozvojové cíle tisíciletí ,46 Výnosy z vlastní činnosti, dotace, granty, dary v Kč ,60 Deliberating in a Democracy , ,37 Evropa očima mladých (akce 1 a 2) , ,50 Rational Games - Mediace ve školách , ,98 Ostatní otevřené kursy , ,00 Initiative for Peacebulding Zlepšení finančního řízení a zvýšení kapacity NNO Rozhovory s občany Evropy II , , , , , ,50 Ostatní akce , ,11 CELKEM , ,45 NÁKLADY A VÝNOSY JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ V ROCE 2008 V KČ 17

18 STRUKTURA NÁKLADŮ V ROCE 2008 NÁKLADY SPOTŘEBA MATERIÁLU A ENERGIE Rozpočet 2008 v Kč Skutečnost 2008 v Kč Rozdíl v Kč % čerpání CESTOVNÉ PRONÁJEM PROSTOR LEKTOŘI TLUMOČENÍ, PŘEKLADY EKONOMICKÉ SLUŽBY OSTATNÍ SLUŽBY OSTATNÍ NÁKLADY ODPISY MAJETKU A ZC PROD. DHM OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM NÁKLADY CELKEM GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ STRUKTURY NÁKLADŮ V ROCE

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 5. ORGÁNY A ČLENOVÉ ORGANIZACE ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY Renáta Lukešová Svatava Machová Roman Joch VEDENÍ ORGANIZACE Dana Rabiňáková, ředitelka Partners Czech, o. p. s. TÝM ORGANIZACE Dagmar Holanová, koordinátorka projektů a lektorka Marek Mičienka, vedoucí vzdělávacích programů, školitel Karolína Kuncová, koordinátorka projektů Kateřina Dubská, koordinátorka a lektorka Veronika Endrštová, koordinátorka Šárka Dvořáková, projektová asistentka a lektorka Marie Uhlířová, finanční manažerka a manažerka kanceláře Ivana Šmídová, finanční a daňová poradkyně Alice Horná, účetní EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI PROJEKTU ROZUMĚT MÉDIÍM Jan Jirák, Radim Wolák, Jan Buryánek, Vladimíra Dvořáková, Irena Ebermannová, Martin Charvát, Daniel Köppl, Ondřej Lochman, Irena Reifová, Nina Rutová, Zdeněk Šámal, Tomáš Trampota, Jiří Závozda, Václav Zeman, Kateřina Srnská, Lenka Matějčíková, František Brož, Monika Wagnerová, Jana Karolová, Zuzana Zejdová EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI PRO OBLAST MULTIETNICKÉHO SOUŽITÍ Svatopluk Karásek, Kateřina Jacques, Marie Kopecká, Gabriela Hrabaňová, Anna Poláková, David Benák, Jan Balog, Iveta Millerová, Alena Kosková, Božena Fílová, Lucie Vopálenská, Klára Tomková, Marta Miklušáková, Katarína Klamková, Helena Balabánová, Kumar Vishwanathan, Lydia Poláčková, Miroslav Zima, Martin Cichý, Radek Jiránek, Karel Podsedník, Martin Šimáček a další EXTERNÍ ŠKOLITELÉ PROJEKTU PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN Lenka Ceplová, Vojtech Cepl, Martin Elger, Luděk Hrnčíř, Jana Haklová, Dagmar Kuřátková, Radka Medková, Dana Mánková, Andrea Rezková, Magda Salyková, Martin Smetana, Jiří Sixta, Jana Tempírová, Martina Tesařová, Vít Bičák, Zdeněk Stránský, aj. 32

33 6. PODĚKOVÁNÍ NAŠIM SPONZORŮM Za období existence Partners Czech jako občanského sdružení: Microsoft Nadace Leviho Strausse z USA NROS USAID Za období Partners Czech, o. p. s.: USAID Microsoft Matra Vzdělávací centrum pro veřejnou správu (Matra II) CRFC Chicago, USA Street Law Inc., Baltimore, USA Ministerstvo školství USA Institute for Sustainable Communities Streghtening Civil Society in Ukraine Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Evropský sociální fond, státní rozpočet ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR PLIVA CZ S.R.O. Amgen s.r.o. Velvyslanectví USA v Praze British Khow-How Fund King Baudouin Foundation, Belgie Ministerstvo vnitra ČR Council of Europe PHARE Democracy, PHARE Lien Ministerstvo zahraničních věcí ČR Evropská komise Rational Games, Inc. 33

Seznam internetových stránek provozovaných Partners Czech, o. p. s.:

Seznam internetových stránek provozovaných Partners Czech, o. p. s.: [výročnízpráva] 2007 OBSAH STRANA 1. Úvod: O Partners Czech, o. p. s. 3 2. Přehled o činnosti OBLAST MULTIETNICKÉHO SOUŽITÍ 4 5 ZVYŠOVÁNÍ PRÁVNÍHO VĚDOMÍ 6 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 7 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8 11 POSÍLENÍ

Více

PARTNERS CZECH, o. p. s. VIZE POSLÁNÍ PARTNERS CZECH, o. p. s.

PARTNERS CZECH, o. p. s. VIZE POSLÁNÍ PARTNERS CZECH, o. p. s. [výročnízpráva] 2006 1 PARTNERS CZECH, o. p. s. je nevládní nezisková organizace, která působí více než deset let v oblasti vzdělávacích programů pro nejrůznější skupiny osob, především pro učitele, příslušníky

Více

[výroční zpráva] 2010 OBSAH STRANA 1. Úvod: O Partners Czech, o. p. s., vize, poslání 4 2. Přehled o činnosti 5 MDG 15 Rozvojové cíle tisíciletí ve školách 5 Deliberating in a Democracy 7 Let s Take Care

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PARTNERS CZECH, o. p. s. je nevládní nezisková organizace, která působí více než deset let v oblasti vzdělávacích programů pro nejrůznější skupiny osob, především pro učitele, příslušníky

Více

Partners for Democratic Change International

Partners for Democratic Change International Partners for Democratic Change International [výroční zpráva] 2012 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. NAŠE ORGANIZACE... 4 3. PŘEHLED ČINNOSTI PROJEKTY... 5 MDG 15 Rozvojové cíle tisíciletí ve školách... 5

Více

Účastníci studijní cesty do Burundi na čajové plantáži

Účastníci studijní cesty do Burundi na čajové plantáži Účastníci studijní cesty do Burundi na čajové plantáži [výroční zpráva] 2013 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. NAŠE ORGANIZACE... 4 3. PŘEHLED ČINNOSTI PROJEKTY... 5 MDG 15 ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ VE ŠKOLÁCH...

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

INFORMACE O NAPLŇOVÁNÍ DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 V ROCE 2012 II.

INFORMACE O NAPLŇOVÁNÍ DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 V ROCE 2012 II. INFORMACE O NAPLŇOVÁNÍ DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 V ROCE 2012 II. 1. ÚVOD... 3 2. DEKÁDA ROMSKÉ INKLUZE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI... 4 2.1 ŘÍDICÍ STRUKTURY DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE... 4 2.2 PŘEDSEDNICTVÍ

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S.

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. 1 Obsah Gender Studies v roce 2014................ 3 3 Shrnutí činnosti......................... 12 1 Tematické okruhy aktivit............... 4 4 Lidé Gender Studies...................

Více

Výroční zpráva. Otevřené společnosti

Výroční zpráva. Otevřené společnosti Výroční zpráva Otevřené společnosti 2010 Obsah Mise 3 Úvodní slovo 4 Správní rada 5 Dozorčí rada 5 Zaměstnanci 5 Externí spolupracovníci 5 Programové oblasti a projekty Otevřené společnosti 6 Společnost

Více

I. ÚVODNÍ SLOVO. Mgr. Dagmar Doubravová, předsedkyně Sdružení - 1 -

I. ÚVODNÍ SLOVO. Mgr. Dagmar Doubravová, předsedkyně Sdružení - 1 - I. ÚVODNÍ SLOVO Pokud byl rok 2000 pro Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici (dále SPJ nebo Sdružení) rokem přelomovým, tak rok 2001 by se dal nazvat rokem hledání, rokem transformačním

Více

Výroční zpráva FoRS 2012 České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS

Výroční zpráva FoRS 2012 České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS Výroční zpráva FoRS 2012 České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS Obsah 1. Představení FoRS... 3 2. Výsledky činnosti FoRS za rok 2012... 4 2.1 Zastupování zájmů členů FoRS a ovlivňování českých a evropských

Více

Globální vzdělávání. v České republice. Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání

Globální vzdělávání. v České republice. Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání Globální vzdělávání v České republice Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání Národní zpráva o globálním vzdělávání v České republice GENE GLOBAL EDUCATION NETWORK EUROPE 1 Obsah Použité

Více

Výroční zpráva FoRS 2013. České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS

Výroční zpráva FoRS 2013. České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS Výroční zpráva FoRS 2013 České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS Obsah 1 Představení FoRS...1 2 Výsledky činnosti FoRS za rok 2013...2 2.1 Zastupování zájmů členů FoRS a ovlivňování českých a evropských

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

PODPORA KAPACIT PLATFORMY FORS ČESKÉHO FÓRA PRO ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI V ROCE 2010 NA NÁRODNÍ A EVROPSKÉ ÚROVNI

PODPORA KAPACIT PLATFORMY FORS ČESKÉHO FÓRA PRO ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI V ROCE 2010 NA NÁRODNÍ A EVROPSKÉ ÚROVNI Ministerstvo zahraničních věcí ČR Dotační titul: Posilování kapacit platforem nevládních organizací pro rozvojovou spolupráci ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU PODPORA KAPACIT PLATFORMY FORS ČESKÉHO FÓRA PRO ROZVOJOVOU

Více

Výroční zpráva 2014. Agora CE o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Agora CE o.p.s. Výroční zpráva 2014 Agora CE o.p.s. 1 OBSAH 1. Agora Central Europe... 3 2. Statutární orgány a tým organizace... 4 3. Slovo ředitelky: Agora CE v roce 2014... 5 4. Participační projekty... 6 Praha pro

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DEVELOPMENT WORLDWIDE DWW, Máchova 23, 120 00 Praha 2 Telefon/fax: (+420) 222 513 123, 222 515 016 E-mail: dww@dww.cz http://www.dww.cz Registrace: Ministerstvo

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2007 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Výroční zpráva 2011 Otevřené společnosti, o.p.s.

Výroční zpráva 2011 Otevřené společnosti, o.p.s. Výroční zpráva 2011 Otevřené společnosti, o.p.s. Výroční zpráva 2011 Obsah Mise......................................................................................... 4 Úvodní slovo.................................................................................

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOU SPRÁVU ČR obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2003 2 Výroční zpráva společnosti za rok 2003 OBSAH Úvodní slovo předsedy správní rady... 4 Úvodní slovo ředitelky...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 w w w. n e z i s kov ky. c z V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 V Ý R O Č N Í Z P RÁVA 2 0 0 4 I n f o r m a č n í c e n t r u m n e z i s k o v ý c h o r g a n i z a c í, o. p. s. POMÁHÁME TĚM, KTEŘÍ POMÁHAJÍ

Více

Výroční zpráva 2009. občanské sdružení. Poradna pro občanství/občanská a lidská práva. Ječná 7/548, 120 00 Praha 2.

Výroční zpráva 2009. občanské sdružení. Poradna pro občanství/občanská a lidská práva. Ječná 7/548, 120 00 Praha 2. Výroční zpráva 2009 občanské sdružení Ječná 7/548, 120 00 Praha 2 Česká republika 2 Kontakt Problematika sanace rodin a práv dětí 270 003 291 3 777 258 568 777 208 568 774 058 568 Problematika osob zbavených

Více

BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE. Zpravodaj CIP EQUAL

BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE. Zpravodaj CIP EQUAL ČÍSLO 3 BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE Zpravodaj CIP EQUAL říjen 2007 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR - novinky Obsah 1 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR 5 Zajímavé výstupy projektů 10 Národní tématické sítě

Více

Multikulturní. Praha. Výroční zpráva 2011. Vydalo Multikulturní centrum Praha o.s. v roce 2012.

Multikulturní. Praha. Výroční zpráva 2011. Vydalo Multikulturní centrum Praha o.s. v roce 2012. Multikulturní centrum Praha Výroční zpráva 2011 Vydalo Multikulturní centrum Praha o.s. v roce 2012. OBSAH I. O MULTIKULTURNÍM CENTRU PRAHA...6 NAŠE PROJEKTY V ROCE 2011...7 DÁRCI A SPONZOŘI...9 ORGANIZAČNÍ

Více

výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ráva výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků NÚV 2013 výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady Jarmily Knight 2 2.

Více

Výroční zpráva 2012. Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět!

Výroční zpráva 2012. Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět! Výroční zpráva 2012 Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět! OBSAH OBSAH...2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 3 NEZISKOVKY.CZ STRUČNĚ, JASNĚ, VÝSTIŽNĚ... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 5 SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ...

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více