Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253

2 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací program školy 7 4. Počty žáků 8 5. Průběh a výsledky vzdělávání 9 6. Další vzdělávání pracovníků Aktivity školy a prezentace na veřejnosti Zájmové vzdělávání- ŠD, ŠK Školní jídelna Materiálně-technické vybavení školy Záměry pro příští rok 25 Příloha 1.- Hospodaření školy 2

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Charakteristika školy Název školy Adresa školy Ředitel školy Zástupce ředitele Právní forma IČO IZO REDIZO telefon ředitelna telefon kancelář web Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim Nádražní 253, Hrochův Týnec Mgr. Jiřina Macháčková od Mgr. Jana Slavíková od příspěvková organizace Základní škola Školní družina při ZŠ Školní klub Školní jídelna Zřizovatel Adresa Kontakt Obec Hrochův Týnec Smetanova 25, Hrochův Týnec Údaje o školské radě zřízena dne , 6 členů kontakt - Hana Džurníková Vzdělávací program 16847/96-2, Základní škola Školní vzdělávací program ZŠ Hrochův Týnec č.j. zsht01/2007-red 3

4 1.2. Součásti školy součásti školy kapacita Základní škola 400 Školní družina 56 Školní klub 69 Školní jídelna ZŠ Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let , let , let , let ,7 61 a více let ,4 celkem ,0 % 13,8 86,2 100,0 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví dosažené vzdělání muži ženy celkem % základní ,5 vyučen střední odborné ,2 úplné střední ,1 vyšší odborné vysokoškolské ,2 celkem ,0 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná splňuje nesplňuje kvalifikace kvalifikaci kvalifikaci celkem splňuje v % Učitel 1.stupně základní školy ,7 Učitel 2.stupně základní školy Vychovatel celkem ,9 4

5 2.4 Přehled pracovníků dle aprobovanosti Příjmení, jméno, titul Funk. zařaz. Aprobace Vyučoval(a) ve škol.roce 2007/08 Další vz. spec. Macháčková Jiřina, Mgr. Ř M, F M, F, Inf Slavíková Jana, Mgr. ZŘ 1.stupeň 1. stupeň Bakešová Dana VCH vychovatelka Felcmanová Jana, Mgr. U M, Ze M, Z, Vkz, Sp Chvojková Michaela, Mgr. U Nj, Ov Nj, Ov, D, Rv Jelínková Blanka, M, Ch, Zek, Vv, U M, Ch Mgr. Pč Kelka František, Mgr. U Př, Ch Ivt, Př, Ch, Pč, Tv Michaela U - Aj, 1. stupeň Kohoutková Věra U 1. stupeň 1. stupeň Konupková Zora, Bc. U - Aj, Pč Kratochvílová Hana, Mgr. U Tv, Př Tv, Pří, Vkz Kubátová Věra U - 1. stupeň Němcová Vlasta, Mgr. U Čj, D Čj, D Pecinová Jana, Mgr. U M, F M, F, Tek,1.st. Puchýřová Radoslava, Mgr. U 1. stupeň 1.stupeň Pulkrábková Jolana, Mgr. U 1. stupeň 1. stupeň Secká Jana, Mgr. U 1. stupeň 1. stupeň Slaninová Hana, Mgr. U 1. stupeň 1. stupeň Svobodová Tereza U - 1. stupeň Šmíd Vlastimil VCH vychovatel ŠK, Vv, Pč Žampach Pavel, Mgr. U Čj, Vv Čj, Vv studium 1.stupeň studium 1.stupeň 5

6 2.5 Délka praxe pedagogických pracovníků Doba trvání Počet pracovníků % Do 5 let 6 28,6 Do 10 let 2 9,5 Do 15 let 4 19,1 Do 20 let 2 9,5 Nad 20 let 7 33,3 celkem Komentář ředitelky školy: Pracovní kolektiv je poměrně mladý a s převážným zastoupením žen, většina pedagogů je dojíždějících. Během roku došlo ke změnám v jeho složení. Některé kolegyně přerušily z důvodu mateřských povinností, další kolegové využili pracovních nabídek v místě svého bydliště. 2.6 Administrativní a provozní zaměstnanci školy Dus Jiří školník Havlíčková Jana vedoucí škol. jídelny, účetní Kárníková Libuše uklízečka Pešavová Petra uklízečka Rálišová Irena uklízečka Horáková Libuše kuchařka Jadrná Alena kuchařka Chmelíková Taťána asistent pedagoga 6

7 3.Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program Vzdělávací program Zařazené ročníky Základní škola - č.j / , ŠVP ZŠ Hrochův Týnec 1. a Učební plán (1. a 6. ročník dle ŠVP, ostatní dle osnov Základní škola, č.j /96-2) Předmět - ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Výchova ke zdraví Informatika Volit.předměty Týdenní dotace

8 3.3 Volitelné předměty ročník předměty 1. Hv/Tv 6. Sh/Dom 7. Njv/Ajv, Sh/Svs 8. Njv/Ajv, Sh/Svs 9. Čap/Zek, SČj/SM, Svs/Tek, Ivt Komentář ředitelky školy: Škola nabízí výběr povinně volitelných předmětů dle zájmu žáků a dle složení pedagogického sboru v daném školním roce (hudební výchova, tělesná výchova, sportovní hry, domácnost, německý jazyk, anglický jazyk, společensko-vědní seminář, člověk a příroda, základy ekonomiky, seminář z českého jazyka a matematiky, technické kreslení, informatika) V zájmu zkvalitnění výuky se dělí vyučovací hodiny především jazykové výuky a z kapacitních důvodů hodiny informatiky (učebna má 24 počítačů) a tělesné výchovy (v daném okamžiku může užívat tělocvičnu pouze jedna skupina žáků). 4. Počty žáků 4.1 Porovnání předcházejícího a tohoto školního roku (k ) Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele 2006/ / / / / / / / ,77 20,64 16,28 15, Počty žáků, třídy a třídnictví (k ) třída třídní učitel(ka) chlapci dívky celkem Výjimka z počtu žáků (ano-ne) 1.A Mgr. Puchýřová Radoslava ne 1.B Mgr. Slaninová Hana ne 2.A Svobodová Tereza ne 2.B Kohoutková Věra ne 3. Kubátová Věra ne 4.A Mgr.Pecinová Jana ne 4.B Mgr. Pulkrábková Jolana ne 5. Mgr. Secká Jana Ano- jaz. 8

9 6.A Mgr. Kelka František ne 6.B Mgr. Felcmanová Jana ne 7. Mgr. Němcová Vlasta ne 8. Mgr. Jelínková Blanka ne 9.A Mgr. Chvojková Michaela ne 9.B Bc. Konupková Zora ne 1. stupeň stupeň celkem Žáci přijatí do 1.ročníku základní školy Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Počet odkladů pro školní rok Žáci přijatí do vyšších ročníků základní školy Ročník Počet žáků Žáci přijatí ke vzdělávání na střední školy V letošním školním roce vychází 33 žáků z devátých tříd a jeden žák ze sedmého ročníku ZŠ. Typ školy Počet přijatých žáků Víceletá gymnázia 0 Čtyřletá gymnázia 4 Střední odborné školy a obchodní akademie 18 Střední odborná učiliště 9 Konzervatoř 0 Odborné učiliště a prak.škola 3 celkem Průběh a výsledky vzdělávání 5.1 Celkové hodnocení žáků-prospěch 9

10 Souhrnná statistika tříd 1. pololetí školního roku 2007/08 zpracováno dne: třída žáků z toho hodnocení V P 5 N snížená známka Ch průměrný prospěch absence na žáka omluv. neomluv. třídní učitel 2.A Svobodová Tereza 2.B Kohoutková Věra 1.B (0+1) Mgr. Slaninová Hana 1.A (1+0) Mgr. Puchýřová Radoslava 4.A (1+0) Mgr Pecinová Jana Kubátová Věra 4.B Mgr Pulkrábková Jolana 9.B (1+0) Bc. Konupková Zora 6.B Mgr. Felcmanová Jana Mgr. Secká Jana Mgr. Němcová Vlasta 9.A (1+2) Mgr. Chvojková Michaela (1+0) Mgr. Jelínková Blanka 6.A (2+0) Mgr. Kelka František Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2007/08 zpracováno dne: třída žáků z toho hodnocení V P 5 N snížená známka Ch průměrný prospěch absence na žáka omluv. neomluv. třídní učitel 2.A Svobodová Tereza 2.B Kohoutková Věra 1.A (0+1) Mgr. Puchýřová Radoslava 1.B (0+1) Mgr. Slaninová Hana 4.A Mgr. Pecinová Jana Kubátová Věra 9.B Bc. Konupková Zora 4.B Mgr. Pulkrábková Jolana 9.A (0+2) Mgr. Chvojková Michaela (1+0) Mgr. Němcová Vlasta Mgr. Secká Jana 6.B Mgr. Felcmanová Jana (2+1) Mgr. Jelínková Blanka 6.A (0+1) Mgr. Kelka František Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen 10

11 5.2.Výchovná opatření- pochvaly. napomenutí, důtky Výchovná opatření 1.pololetí 2.pololetí Pochvala třídního učitele Napomenutí třídního učit Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Komentář ředitelky školy: Mezi nejčastěji řešené výchovné problémy patří záškoláctví a jiné časté absence, které omlouvají rodiče dětí. Problémy se škola snažila řešit v rámci školského poradenského pracoviště (výchovné komise ve složení: vedení školy, výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitel) a ve spolupráci s odbornými pracovišti. Doporučenými dopisy škola pravidelně informuje odbor sociálních věcí Městského úřadu v Chrudimi Mimořádné výsledky a úspěchy žáků Zdislava Víšková - Matematický klokan, 2. místo v okresním kole Dívky 4. a 5. tříd Vybíjená, 2. místo v okresním kole Marie Žáková - Počítačová soutěž na SPŠE, tvorba prezentací, 5.místo Luděk Hrdlička - Počítačová soutěž na SPŠE, znalostní test, 13.místo 5.4. Výsledky testování CERMAT 1. Souhrnné výsledky školy 11

12 12

13 13

14 5.5. Hospitační činnost pracovník počet hospitací ředitelka školy 9 zástupkyně ředitelky školy 17 celkem 26 Komentář ředitelky školy: Kontrolní a hospitační činnost je prováděna pravidelně, ředitelkou i zástupkyní ředitelky, hospitace jsou konzultovány s jednotlivými učiteli, konkrétní nedostatky ihned řešeny. Úkoly dlouhodobějšího rázu jsou postupně prosazovány a začleňovány do práce pedagogů. V loňském školním roce byla kontrolní činnost zaměřena zejména na výukové metody, na hodnocení a sebehodnocení žáků a učitelů a na začínající pedagogy. Při výuce byla snaha aktivně zapojovat žáky do hodin, byly zařazovány metody aktivního, prožitkového učení a experimentování. Na 1. stupni bylo vhodně střídáno frontální vyučování se skupinovou a individuální výukou. Na 2.stupni se střídání metod objevovalo méně, stále převažuje frontální výuka. Učitelé mají snahu motivovat žáky, jsou respektovány individuální schopnosti žáků. Velmi se osvědčilo zapojování projektové výuky. V hodinách s výchovným zaměřením se učitelé potýkají s nenošením pomůcek na výuku a s absencí oblečení na hodiny tělesné výchovy. Některé nedostatky se již podařilo odstranit, přetrvávající chyby budou postupně napravovány a opakovaně kontrolovány. Oblast kontroly provozních pracovníků se provádí při pravidelné prohlídce celé budovy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V minulém školním roce ČŠI inspekci v naší škole nevykonala Zpráva o činnosti výchovného poradce k V letošním školním roce bylo v evidenci výchovné poradkyně celkem 25 integrovaných žáků. Pro usnadnění výuky s devíti žáky pracovaly dyslektické asistentky Mgr. J.Secká a Mgr. J.Pulkrábková. Pomalejším tempem a individuálním přístupem jim umožňovaly lepší zvládnutí probíraného učiva, upevnění gramatických pravidel v českém či cizím jazyce, názorné vysvětlení matematických zákonů žákyni, u které byla zjištěna dyskalkulie. Integrovaným dětem byla věnována péče a individuální přístup i v ostatních předmětech dle 14

15 dispozic z jednotlivých vyšetření. U většiny dětí byla diagnostikována SPU - dyslexie, dysgrafie a dysortografie. Výchovná poradkyně průběžně spolupracovala s třídními učiteli při řešení kázeňských problémů. V případě závažnějších kázeňských přestupků bylo výchovnou komisí jednáno s rodiči, z těchto jednání jsou vedeny zápisy, které jsou uloženy v ředitelně školy. Zápis dětí do 1.třídy proběhl v řádném termínu. Pro příští školní rok bylo zapsáno celkem 38 žáků, z toho 8 žáků dostalo odklad školní docházky o jeden rok. Náplní práce výchovného poradce je i pomoc při volbě povolání vycházejících žáků. Žáci i rodiče se mohli přijít poradit v konzultačních hodinách, případně po dohodě i v jiném termínu. Žáci obdrželi Katalog středních škol a učilišť. Informace předávali žákům osobně zástupci příslušných SŠ a SOU, kteří přicházeli v průběhu října - prosince do školy. Někteří zástupci se zúčastnili i schůzky s rodiči. Žáci i jejich rodiče měli možnost získat informace i na ÚP v Chrudimi. Pedagogicko-psychologická poradna v Chrudimi spolupracovala průběžně s výchovnou poradkyní i s metodikem prevence sociálně-patologických jevů, kterým je na naší škole Mgr. M. Chvojková a M.. 6. Další vzdělávání pracovníků Výchozí stav: Ředitelka školy zahájila v lednu 2007 funkční studium pro výkon funkce podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, které ukončila v listopadu Dvě učitelky prvního stupně dokončují studia vysoké školy. Výuka je ve většině hodin vedena pedagogy s úplnou kvalifikací. Výuka anglického byla vedena ve všech ročnících kvalifikovanými pedagogy, ne vždy ale aprobovanými. Problém s aprobovaností byl v tomto školním roce i u hudební výchovy a pracovních činností. Pedagogové se průběžně vzdělávají dle svých aprobací a výběru a účastní se seminářů. Během roku proběhlo 5 vzdělávacích akcí pro celý pedagogický sbor. Druh studia Metody a aktivity vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí 10/07 Rozvoj ŠVP, síť koordinátorů, evaluace a autoevaluace 2/08 Zvláštnosti a komunikace s dětmi v prostředí školy 5/08 Učitel v ohrožení aneb Hroší kůže by se hodila 5/2008 Alternativní vyučovací metody 8/08 Školní matrika a statistické výkazy a hlášení v Bakalářích 9/07 Zákoník práce a nový pracovní řád 12/07 Funkční studium 11/2007 Projektové financování 2/08 Vybrané kapitoly z hospodaření příspěv.organizací 4/08 Jak úspěšně komunikovat prosazování změn na pracovišti 4/08 Využití interaktivní tabule 4/08 Pracovník Všichni ped.pracovníci Macháčková 15

16 Alternativní způsoby vyučování 4/08 Metody aktivizace a motivace žáků na 1. stupni ZŠ 4/08 Podzimní floristika Malba na hedvábí Výtvarné proměny odpadových materiálů a přírodnin Konference EVVO ekocentrum Paleta 10/07 Učíme se sami zeměpis, užití intr.tabule 11/07, 4/08 V zeměpise prakticky jinak 4/08 Využití interaktivní tabule 4/08 Slavíková Bakešová Felcmanová Školení metodiků prevence Seč Chvojková Výuka chemie v základním vzdělávání dnes a zítra 4/08 Inovativní postupy v oblasti prevence soc.pat.jevů 3/08 Schůzka preventistů Jelínková 50 způsobů, jak procvičovat slovní zásobu 4/08 Konupková Výuka snowboardingu 1/08 Kratochvílová Školení výchovných poradců Seč Školení výchovných poradců ÚP Chrudim Němcová Nad vlaštovčím hnízdem Paleta Chrudim 11/07 Pecinová Hudební rok v RVP 9/07 Pulkrábková Rozezpívávání nezpěváků a hlasová výchova dětí 4/08 Secká Pohyblivá školička, Vánoce v pohybu 11/07 Slaninová 7. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 7.1. Environmentální výchova V rámci environmentální výchovy probíhala po celý rok spolupráce environmentálního koordinátora s učiteli 1.a 2. stupně, s vychovateli ŠD a ŠK. V průběhu roku probíhal sběr papíru a plastů, hliníkových folií, pomerančové a citrónové kůry, léčivých rostlin. Na sběru se podíleli i učitelé. Celkem jsme nasbírali kg starého papíru, 77 kg pomerančové a citrónové kůry, 17 kg šípků a 10 kg léčivých rostlin. Finanční výtěžek byl rozdělen podle vedené evidence do jednotlivých tříd. Byli vyhodnoceni nejúspěšnější sběrači a třídní kolektivy. 16

17 . Přednášky, besedy a exkurze pro žáky 4. až 9. tříd v tomto školním roce: Planetárium Hradec Králové Sluneční soustava, tř. Pardubice - Ekocentrum Paleta 4.A program Vlna 4.B program Len 5. program Vlna 6.A program Tkaní 6.B program Tkaní 7. program Africká vesnice 8. program Sever a jih 9.A program Mezilidské vztahy a kooperace 9.B program Sever a jih Beseda o Novém Zélandu Ochrana přírody a vazby mezi ekosystémy na Novém Zélandu, 6.A, B, 7. Přednáška o Austrálii Přírodní a umělé ekosystémy Austrálie a Ochrana přírody v Austrálii, 6.A, B, 7. Exkurze do tepelné elektrárny v Opatovicích nad Labem Zdroje znečištění ovzduší a možnosti řešení, 8., 9.A, 9.B. Výukový program Jak se zachraňuje Země, 4.A, B. Exkurze Holice - Africké muzeum, 6.A, B. Součástí environmentální výchovy na naší škole byly celoškolní akce: Ochrana člověka za mimořádných událostí, evakuace školy, beseda s hasiči. Sázení javorů. Týdenní projekt Doprava. Projekty v jednotlivých ročnících: Projektový týden Les, 4. ročník Projektový týden Zdravé zuby Projektový měsíc Oblasti Evropy, 5. ročník Projektový den Přírodní poměry Afriky, 6. ročník Projektový měsíc Oblasti Evropy, 7. ročník Projektový měsíc Kraje ČR, 8. ročník Projekty a jejich prezentace na PC: Jaderné elektrárny, Sluneční soustava, Životní prostředí, Prvohory a druhohory 17

18 7.2. Prevence sociálně-patologických jevů v jednotlivých ročnících Podrobný přehled akcí Roč. Téma Organizace Datum Poznámky 1. Co je to zdraví Zdravý životní styl, výživa Vztahy k ostatním, nebezpečí od cizích lidí Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření Normální je nekouřit Program podpory zdraví a prevence kouření Listopad Prosinec Leden Únor Březen Tč.uč. 2. Co je to zdraví Zdravý životní styl, výživa Vztahy k ostatním, nebezpečí od cizích lidí Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření Normální je nekouřit Program podpory zdraví a prevence kouření Listopad Prosinec Leden Únor Březen Tč.uč. 3. Co je to zdraví Zdravý životní styl, výživa Vztahy k ostatním, nebezpečí od cizích lidí Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření Kriminalita dětí a mládeže Bílý kruh bezpečí Listopad Prosinec Leden Únor Tč.uč. 18

19 4. Dobrý den, nepotřebujete pomoc? Zdraví Zdravý životní styl, výživa Vztahy k ostatním, nebezpečí od cizích lidí Klima třídy Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření Klima třídy Interaktivní beseda Tyflocentrum Pardubice Archa Chrudim Mgr. Pražák Archa Chrudim Mgr. Pražák Listopad Prosinec Leden Únor , Slavíková 4.A, 4.B, Chvojková 5. Dobrý den, nepotřebujete pomoc? Zdraví Zdravý životní styl, výživa Vztahy k ostatním, nebezpečí od cizích lidí Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření Základy 1.pomoci Kriminalita dětí a mládeže Interaktivní beseda Tyflocentrum Pardubice Střední zdravotnická škola Pce Policie ČR Listopad Prosinec Leden Únor , Kratochvílová, Kratochvílová, Kratochvílová, Kratochvílová 6. 6.A Sociometrie Memento dramatizace románu Dospívání fyzické změny Poruchy příjmu potravy ---- Základy 1. pomoci 6. A, B domácí násilí Archa Chrudim Mgr. Pražák Prevence drogové závislosti Jonson & Jonson ZŠ Hrochův Týnec Střední zdravotnická škola Pce J.J. Pestalozzi Chrudim , Leden Dívky, Chvojková --- Chvojková Chvojková 19

20 7. Klima třídy, sociometrie Základy 1.pomoci Memento dramatizace románu Mentální retardace Dospívání fyzické změny Poruchy příjmu potravy Kriminalita dětí a mládeže ---- Lidské vztahy v období puberty Archa Chrudim Mgr. Pražák Český červený kříž Prevence drogové závislosti Ústav sociální péče Slatiňany Jonson & Jonson ZŠ Hrochův Týnec Bílý kruh bezpečí Archa Chrudim Říjen Leden Chvojková -- Dívky, Chvojková -- Chvojková -- - Chvojková 8. Klima třídy, sociometrie Základy 1. pomoci Integrace nevidomých jedinců ---- Memento dramatizace románu Mentální retardace Problematika alkoholismu Poruchy příjmu potravy - Kriminalita dětí a mládeže Domácí násilí Archa Chrudim Mgr. Pražák Český červený kříž Tyflocentrum Pardubice Prevence drogové závislosti Ústav sociální péče Slatiňany Archa Chrudim Melicherová ZŠ Hrochův Týnec Bílý kruh bezpečí J.J. Pestalozzi Říjen Leden Chvojková -- Chvojková -- Chvojková Chvojková 9. Memento dramatizace románu Mentální retardace Láska, sex a něžnosti Prevence drogové závislosti Ústav sociální péče Slatiňany Archa Chrudim Mgr. Pražák Chvojková -- Chvojková 7.3. Celoškolní akce ( ročník): Září - červen: Schůzky žákovské samosprávy - Mgr. Macháčková Seznámení žáků s programem činnosti v novém roce - tř.uč Osob. a sociální výchova, stmelení kolektivů, tvorba pravidel, klima třídy - tř.uč Vyhlášení celoročních soutěží (pomerančová kůra, sběr papíru, třídění plastů sportovní soutěže) - tř.uč Projektový den Ochrana člověka za mimořádných událostí, evakuace školy - tř.uč. 20

21 3.10. Atletický trojboj Hrošiáda - Mgr. Kratochvílová Prezentace kazety Vidí za nás - pes jako pomocník nevidomého člověka Bílá pastelka - veřejná sbírka na podporu nevidomých spoluobčanů - Prosinec - mikulášská nadílka, vánoční tvořivé dílny- tř.uč Ústav sociální péče Slatiňany ročník seminář Svs - Mgr. Chvojková Prosinec - prevence dětských úrazů (nebezpečí popálenin, úraz el. proudem, pyrotechnika)- tř.uč. Leden - prevence dětských úrazů a rizikového chování v zimním období - tř.uč Dvojí tvář tabáku - projektový den, prevence kouření - Mgr. Chvojková 6.3. Sezame, otevři se - výchovný program prevence sociálně patologických jevů - Květen - prevence dětských úrazů (sportovní aktivity, nebezpečí pokousání zvířetem) - tř.uč Atletický trojboj Hrošiáda - Mgr. Kratochvílová Talent školy - Mgr. Chvojková Prevence dětských úrazů (skoky do vody, utonutí, 1.pomoc, nebezpečí otravy - rostliny, houby) - tř.uč Malá Hrošiáda ročník- Mgr. Pecinová, Mgr. Půlkrábková 8. Zájmové vzdělávání- školní družina, školní klub 8.1. Školní družina V tomto školním roce bylo přihlášeno k docházce celkem 42 dětí z 1. až 3.třídy. Vychovatelkou byla Dana Bakešová a pro velký počet přihlášených dětí byla přijata na sedm hodin týdně paní Věra Kubátová. V průběhu celého roku děti chodily na vycházky po okolí Hrochova Týnce a procvičovaly si své přírodovědné a orientační schopnosti. Několikrát byly v Chrudimi na výstavě v MLK a v Městské knihovně. Děti také shlédly několik programů Ekocentra s různým zaměřením a vyzkoušely si svoji zručnost při výukových programech paní Gabesamové. Tradičně jsme uspořádali podzimní a jarní dílnu pro děti i jejich rodiče. Pravidelně k nám jezdila paní Koumarová se svými divadelními představeními. Při sportovních kláních se dětí vídaly s kamarády z Vejvanovic a také nás poprvé navštívily děti z Chroustovic, se kterými jsme oslavili Dětský den. Děti se postupně seznamovaly se základy silničního provozu a učily se slušnému chování jak k dospělým, tak ke svým spolužákům. Učily se zvládat i chování v kritických situacích a velmi poučná byla beseda s hasičem. Přehled akcí: Září Říjen - atletické závody se ŠD Vejvanovice - turistická vycházka Skalice - divadelní představení O Palečkovi - turistická vycházka Blansko, Psotnov - opékání buřtů na školní zahradě - výlet do Chrudimi výstava v MLK 21

22 Listopad - vybíjená a závody družstev se ŠD Vejvanovice - výukový program Ekocentra Jak to vidí nevidomí - výlet do Chrudimi beseda v Městské knihovně - divadelní představení Jak Míša a Máša slavili Vánoce Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen - mikulášská besídka ve Vejvanovicích - vánoční besídka se ŠD Vejvanovice - vánoční besídka s rozdáváním dárků - divadelní představení O princezně Solimánské - výukový program drátování - výlet do Chrudimi výstava v MLK - divadelní představení Hrnečku vař - výukový program Ekocentra Krajina - karneval - velikonoční vyrábění - výlet do Chrudimi beseda v Městské knihovně - výukový program Ekocentra ohrožená zvířata - divadelní představení Loupežnická pohádka - výlet do Pardubic výstava J. Lady - výukový program výroba přání a barvení triček - beseda s hasičem - turistická vycházka Blansko, Skalice - přírodovědná vycházka Topol, Tuněchody - divadelní představení Kocour v botách - dětský den, soutěže a opékání buřtů se ŠD Chroustovice 8.2. Školní klub Školní klub ve školním roce navštěvovalo 50 dětí s řádnou přihláškou, další žáci navštěvovali klubovou činnost volně. V klubu se žáci věnovali hraní stolních her, kulečníku, četbě časopisů a hraní videoher. K dispozici měli i internet. Herna školního klubu byla rozšířena o vlastní stolní hry. Na jejich realizaci se podíleli i žáci kroužku FAN her výrobou maket a modelů. Během roku probíhaly tradiční přestávkové hry. Žáci se mohli zapojit do turnajů v mini kopané, stolním tenisu jednotlivců, rapid šachu, házené, streetbalu a florbalu. Soutěží o velkých přestávkách se účastnili žáci od 4. tříd ve dvou věkových kategoriích. Přehled akcí: Hrošíkova vánoční hokejka Trojboj všestrannosti Zlatá pyramida Turnaj O šachového krále 22

23 Při ŠK pracovali v odpoledních hodinách tyto kroužky: Klub netradičních stolních her - každý čtvrtek Malé sporty mladších žáků - každou středu Klubová herna - pravidelně každý den Florbal starších dívek - středa a pátek Florbal chlapců - středa a pátek V rámci činnosti školního klubu se žáci zúčastnili těchto soutěží pořádaných jinými školami a organizacemi: Turnaj v kopané - 3.místo Šachový turnaj v Chrasti - 10., 18. a 27. místo (z celkem 51 startujících) Florbalový turnaj na Majáles Skuteč - 1. místo Kroužek malých sportů Vedoucí: Vlastimil Šmíd Termín schůzek: středa od 13.30hodin Počet žáků: 16 Hodnocení : Cílem činnosti kroužku je příprava mladších žáků pro práci ve sportovních kroužcích na 2. stupni. Program je zaměřen na sportovní hry - především florbal, vybíjenou, kopanou, basketbal a házenou. Vzhledem k věku členů kroužku je velký prostor věnován drobným hrám a zjednodušeným variantám kolektivních her, např. basketbalu na švédské bedny apod. Žáci absolvovali i jednoduchou atletickou průpravu - atletickou abecedu, nácviky startů z pozic, strečink Pro členy kroužku byl připraven i turnaj v minikopané a florbalu. Dále jsme se v průběhu roku seznámili s pravidly netradičních sportovních her - softbalu, freesbee a lakrosu. Kroužek florbalu Vedoucí: Vlastimil Šmíd Termín schůzek: pátek od hod. Počet žáků: 16 Hodnocení: Kroužek je určen žákům od 7. do 9. třídy. Náplň byla zaměřena převážně na nácvik základních florbalových dovedností - techniku hry s hokejkou, přihrávky, střelbu tahem a švihem, kombinaci, hru v útoku a v obraně a na vlastní hru v družstvech. Nedílnou součástí byla taktická příprava jednotlivých útoků na turnaje. Žáci z kroužku se zúčastnil i florbalového turnaje v rámci Skutečského Majálesu, kde zvítězili. Byl pro ně zorganizován i místní florbalový turnaj Hrošíkova vánoční hokejka. Kroužek FAN her Vedoucí: Termín schůzek: Vlastimil Šmíd čtvrtek od hod. 23

24 Počet žáků: 5 Hodnocení: Kroužek byl určen starším dětem naší ZŠ, které se zajímají o problematiku netradičních stolních her a fantazy her. Nemalou část náplně tvoří i naše vlastní hry, pro které si vyrábíme modely a makety z moduritu a dalších materiálů. Smyslem programu kroužku je uvést hráče do poměrně složitých pravidel těchto her, aktivně se do nich zapojit v našem kolektivu. Motivací je i ten fakt, že pro jednotlivce je zakoupení základních sad pro hraní poměrně finančně nákladné Nabídka kroužků Šikulka, anglický jazyk, dramatický kroužek, výtvarný kroužek, stolní tenis, taneční kroužek, práce s počítačem 9. Školní jídelna Zdejší chod školní jídelny má na starost vedoucí školní jídelny. Ve školní kuchyni vaří dvě kuchařky, které se pravidelně střídají ve vedení. Všichni dbají na řádné dodržování všech stanovených pravidel a předpisů. Vaří jídla s velkou pečlivostí a dbají na to, aby jídla byla připravována co nejchutněji. Za celý školní rok bylo uvařeno ve zdejší kuchyni celkem obědů. Od září do konce prosince bylo uvařeno celkem obědů, což je v průměru obědů na měsíc. Od ledna do konce června bylo uvařeno celkem obědů, což je v průměru obědů na měsíc. Konec školního roku je vždy ve znamení školních výletů a škol v přírodě, což se také projeví na počtu obědů v těchto dnech. Ekonomické informace jsou uvedeny v měsíčních a ročních uzávěrkách. 10. Materiálně technické vybavení školy Spolupráce se zřizovatelem je na dobré úrovni, vzájemná informovanost je funkční, většina našich požadavků byla brána na zřetel a realizována. Finanční dotace na provoz školy a na investice byly dostatečné, všechny potřebné opravy i plánované vybavení a rekonstrukce byly realizovány. Zhodnocení: V prosinci jsme zakoupili dotykovou interaktivní tabuli s projektorem, která slouží všem žákům a pedagogům a umožňuje atraktivní výuku s užitím nových metod. Žáci mají možnost výrazným způsobem spolupracovat s vyučujícím, mohou přímo do výkladových materiálů vkládat své poznámky i poznámky vyučujících. Tím se dále vzdělávají, učí se prezentovat své dovednosti před třídou, diskutovat a hodnotit. Průběžně doplňujeme a modernizujeme pomůcky na výuku. 24

25 V průběhu prázdnin byly vymalovány učebny a chodba v posledním patře hlavní budovy a jídelna s kuchyní. Na druhé budově dostala nový nátěr chodba, učebna, sociální zařízení a střecha nad tělocvičnou. Doplněny byly ohřívače teplé vody. Během roku proběhla výměna světel v tělocvičně. Dlouho zamýšlenou akcí bylo vybavení počítačové učebny vhodným nábytkem tak, aby vyhovoval hygienickým a bezpečnostním požadavkům. I to se během prázdnin podařilo zrealizovat. Vznikla vzdušná, prostorná a moderně vyhlížející učebna, kterou budou žáci využívat nejen při výuce ale i v odpoledních hodinách. 11. Závěry pro práci v příštím roce ve spolupráci se zřizovatelem pokračovat v úpravách školních budov (rekonstrukce podlahové krytiny v tělocvičně, plot kolem pozemku, šatny žáků, malování učeben, renovace podlah ve třídách) postupně vybavovat třídy novým nábytkem doplňovat moderní pomůcky pro výuku pokračovat ve zvyšování kvalifikace pedagogického sboru rozvíjet a nadále zkvalitňovat informační a komunikační technologie pro výuku žáků i práci pedagogů nadále věnovat zvýšenou pozornost prevenci patologických jevů (záškoláctví, alkohol, kouření, drogy, šikana, vulgární chování apod.) pokračovat v aktivitách školy a akcích pro veřejnost připravovat a realizovat projekty Výroční zprávu zpracovala: Mgr.Jiřina Macháčková, ředitelka školy Podklady: Mgr. V.Němcová, Mgr. J.Felcmanová, M., Mgr. M.Chvojková, D.Bakešová, V.Šmíd, J.Havlíčková V Hrochově Týnci

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253

Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Obsah str. Charakteristika školy 3 Úvodní slovo 4 Základní údaje 5 Učební dokumenty 6 Přehled pracovníků

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 076 156 Termín

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více