Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253

2 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací program školy 7 4. Počty žáků 8 5. Průběh a výsledky vzdělávání 9 6. Další vzdělávání pracovníků Aktivity školy a prezentace na veřejnosti Zájmové vzdělávání- ŠD, ŠK Školní jídelna Materiálně-technické vybavení školy Záměry pro příští rok 25 Příloha 1.- Hospodaření školy 2

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Charakteristika školy Název školy Adresa školy Ředitel školy Zástupce ředitele Právní forma IČO IZO REDIZO telefon ředitelna telefon kancelář web Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim Nádražní 253, Hrochův Týnec Mgr. Jiřina Macháčková od Mgr. Jana Slavíková od příspěvková organizace Základní škola Školní družina při ZŠ Školní klub Školní jídelna Zřizovatel Adresa Kontakt Obec Hrochův Týnec Smetanova 25, Hrochův Týnec Údaje o školské radě zřízena dne , 6 členů kontakt - Hana Džurníková Vzdělávací program 16847/96-2, Základní škola Školní vzdělávací program ZŠ Hrochův Týnec č.j. zsht01/2007-red 3

4 1.2. Součásti školy součásti školy kapacita Základní škola 400 Školní družina 56 Školní klub 69 Školní jídelna ZŠ Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let , let , let , let ,7 61 a více let ,4 celkem ,0 % 13,8 86,2 100,0 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví dosažené vzdělání muži ženy celkem % základní ,5 vyučen střední odborné ,2 úplné střední ,1 vyšší odborné vysokoškolské ,2 celkem ,0 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná splňuje nesplňuje kvalifikace kvalifikaci kvalifikaci celkem splňuje v % Učitel 1.stupně základní školy ,7 Učitel 2.stupně základní školy Vychovatel celkem ,9 4

5 2.4 Přehled pracovníků dle aprobovanosti Příjmení, jméno, titul Funk. zařaz. Aprobace Vyučoval(a) ve škol.roce 2007/08 Další vz. spec. Macháčková Jiřina, Mgr. Ř M, F M, F, Inf Slavíková Jana, Mgr. ZŘ 1.stupeň 1. stupeň Bakešová Dana VCH vychovatelka Felcmanová Jana, Mgr. U M, Ze M, Z, Vkz, Sp Chvojková Michaela, Mgr. U Nj, Ov Nj, Ov, D, Rv Jelínková Blanka, M, Ch, Zek, Vv, U M, Ch Mgr. Pč Kelka František, Mgr. U Př, Ch Ivt, Př, Ch, Pč, Tv Michaela U - Aj, 1. stupeň Kohoutková Věra U 1. stupeň 1. stupeň Konupková Zora, Bc. U - Aj, Pč Kratochvílová Hana, Mgr. U Tv, Př Tv, Pří, Vkz Kubátová Věra U - 1. stupeň Němcová Vlasta, Mgr. U Čj, D Čj, D Pecinová Jana, Mgr. U M, F M, F, Tek,1.st. Puchýřová Radoslava, Mgr. U 1. stupeň 1.stupeň Pulkrábková Jolana, Mgr. U 1. stupeň 1. stupeň Secká Jana, Mgr. U 1. stupeň 1. stupeň Slaninová Hana, Mgr. U 1. stupeň 1. stupeň Svobodová Tereza U - 1. stupeň Šmíd Vlastimil VCH vychovatel ŠK, Vv, Pč Žampach Pavel, Mgr. U Čj, Vv Čj, Vv studium 1.stupeň studium 1.stupeň 5

6 2.5 Délka praxe pedagogických pracovníků Doba trvání Počet pracovníků % Do 5 let 6 28,6 Do 10 let 2 9,5 Do 15 let 4 19,1 Do 20 let 2 9,5 Nad 20 let 7 33,3 celkem Komentář ředitelky školy: Pracovní kolektiv je poměrně mladý a s převážným zastoupením žen, většina pedagogů je dojíždějících. Během roku došlo ke změnám v jeho složení. Některé kolegyně přerušily z důvodu mateřských povinností, další kolegové využili pracovních nabídek v místě svého bydliště. 2.6 Administrativní a provozní zaměstnanci školy Dus Jiří školník Havlíčková Jana vedoucí škol. jídelny, účetní Kárníková Libuše uklízečka Pešavová Petra uklízečka Rálišová Irena uklízečka Horáková Libuše kuchařka Jadrná Alena kuchařka Chmelíková Taťána asistent pedagoga 6

7 3.Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program Vzdělávací program Zařazené ročníky Základní škola - č.j / , ŠVP ZŠ Hrochův Týnec 1. a Učební plán (1. a 6. ročník dle ŠVP, ostatní dle osnov Základní škola, č.j /96-2) Předmět - ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Výchova ke zdraví Informatika Volit.předměty Týdenní dotace

8 3.3 Volitelné předměty ročník předměty 1. Hv/Tv 6. Sh/Dom 7. Njv/Ajv, Sh/Svs 8. Njv/Ajv, Sh/Svs 9. Čap/Zek, SČj/SM, Svs/Tek, Ivt Komentář ředitelky školy: Škola nabízí výběr povinně volitelných předmětů dle zájmu žáků a dle složení pedagogického sboru v daném školním roce (hudební výchova, tělesná výchova, sportovní hry, domácnost, německý jazyk, anglický jazyk, společensko-vědní seminář, člověk a příroda, základy ekonomiky, seminář z českého jazyka a matematiky, technické kreslení, informatika) V zájmu zkvalitnění výuky se dělí vyučovací hodiny především jazykové výuky a z kapacitních důvodů hodiny informatiky (učebna má 24 počítačů) a tělesné výchovy (v daném okamžiku může užívat tělocvičnu pouze jedna skupina žáků). 4. Počty žáků 4.1 Porovnání předcházejícího a tohoto školního roku (k ) Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele 2006/ / / / / / / / ,77 20,64 16,28 15, Počty žáků, třídy a třídnictví (k ) třída třídní učitel(ka) chlapci dívky celkem Výjimka z počtu žáků (ano-ne) 1.A Mgr. Puchýřová Radoslava ne 1.B Mgr. Slaninová Hana ne 2.A Svobodová Tereza ne 2.B Kohoutková Věra ne 3. Kubátová Věra ne 4.A Mgr.Pecinová Jana ne 4.B Mgr. Pulkrábková Jolana ne 5. Mgr. Secká Jana Ano- jaz. 8

9 6.A Mgr. Kelka František ne 6.B Mgr. Felcmanová Jana ne 7. Mgr. Němcová Vlasta ne 8. Mgr. Jelínková Blanka ne 9.A Mgr. Chvojková Michaela ne 9.B Bc. Konupková Zora ne 1. stupeň stupeň celkem Žáci přijatí do 1.ročníku základní školy Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Počet odkladů pro školní rok Žáci přijatí do vyšších ročníků základní školy Ročník Počet žáků Žáci přijatí ke vzdělávání na střední školy V letošním školním roce vychází 33 žáků z devátých tříd a jeden žák ze sedmého ročníku ZŠ. Typ školy Počet přijatých žáků Víceletá gymnázia 0 Čtyřletá gymnázia 4 Střední odborné školy a obchodní akademie 18 Střední odborná učiliště 9 Konzervatoř 0 Odborné učiliště a prak.škola 3 celkem Průběh a výsledky vzdělávání 5.1 Celkové hodnocení žáků-prospěch 9

10 Souhrnná statistika tříd 1. pololetí školního roku 2007/08 zpracováno dne: třída žáků z toho hodnocení V P 5 N snížená známka Ch průměrný prospěch absence na žáka omluv. neomluv. třídní učitel 2.A Svobodová Tereza 2.B Kohoutková Věra 1.B (0+1) Mgr. Slaninová Hana 1.A (1+0) Mgr. Puchýřová Radoslava 4.A (1+0) Mgr Pecinová Jana Kubátová Věra 4.B Mgr Pulkrábková Jolana 9.B (1+0) Bc. Konupková Zora 6.B Mgr. Felcmanová Jana Mgr. Secká Jana Mgr. Němcová Vlasta 9.A (1+2) Mgr. Chvojková Michaela (1+0) Mgr. Jelínková Blanka 6.A (2+0) Mgr. Kelka František Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2007/08 zpracováno dne: třída žáků z toho hodnocení V P 5 N snížená známka Ch průměrný prospěch absence na žáka omluv. neomluv. třídní učitel 2.A Svobodová Tereza 2.B Kohoutková Věra 1.A (0+1) Mgr. Puchýřová Radoslava 1.B (0+1) Mgr. Slaninová Hana 4.A Mgr. Pecinová Jana Kubátová Věra 9.B Bc. Konupková Zora 4.B Mgr. Pulkrábková Jolana 9.A (0+2) Mgr. Chvojková Michaela (1+0) Mgr. Němcová Vlasta Mgr. Secká Jana 6.B Mgr. Felcmanová Jana (2+1) Mgr. Jelínková Blanka 6.A (0+1) Mgr. Kelka František Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen 10

11 5.2.Výchovná opatření- pochvaly. napomenutí, důtky Výchovná opatření 1.pololetí 2.pololetí Pochvala třídního učitele Napomenutí třídního učit Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Komentář ředitelky školy: Mezi nejčastěji řešené výchovné problémy patří záškoláctví a jiné časté absence, které omlouvají rodiče dětí. Problémy se škola snažila řešit v rámci školského poradenského pracoviště (výchovné komise ve složení: vedení školy, výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitel) a ve spolupráci s odbornými pracovišti. Doporučenými dopisy škola pravidelně informuje odbor sociálních věcí Městského úřadu v Chrudimi Mimořádné výsledky a úspěchy žáků Zdislava Víšková - Matematický klokan, 2. místo v okresním kole Dívky 4. a 5. tříd Vybíjená, 2. místo v okresním kole Marie Žáková - Počítačová soutěž na SPŠE, tvorba prezentací, 5.místo Luděk Hrdlička - Počítačová soutěž na SPŠE, znalostní test, 13.místo 5.4. Výsledky testování CERMAT 1. Souhrnné výsledky školy 11

12 12

13 13

14 5.5. Hospitační činnost pracovník počet hospitací ředitelka školy 9 zástupkyně ředitelky školy 17 celkem 26 Komentář ředitelky školy: Kontrolní a hospitační činnost je prováděna pravidelně, ředitelkou i zástupkyní ředitelky, hospitace jsou konzultovány s jednotlivými učiteli, konkrétní nedostatky ihned řešeny. Úkoly dlouhodobějšího rázu jsou postupně prosazovány a začleňovány do práce pedagogů. V loňském školním roce byla kontrolní činnost zaměřena zejména na výukové metody, na hodnocení a sebehodnocení žáků a učitelů a na začínající pedagogy. Při výuce byla snaha aktivně zapojovat žáky do hodin, byly zařazovány metody aktivního, prožitkového učení a experimentování. Na 1. stupni bylo vhodně střídáno frontální vyučování se skupinovou a individuální výukou. Na 2.stupni se střídání metod objevovalo méně, stále převažuje frontální výuka. Učitelé mají snahu motivovat žáky, jsou respektovány individuální schopnosti žáků. Velmi se osvědčilo zapojování projektové výuky. V hodinách s výchovným zaměřením se učitelé potýkají s nenošením pomůcek na výuku a s absencí oblečení na hodiny tělesné výchovy. Některé nedostatky se již podařilo odstranit, přetrvávající chyby budou postupně napravovány a opakovaně kontrolovány. Oblast kontroly provozních pracovníků se provádí při pravidelné prohlídce celé budovy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V minulém školním roce ČŠI inspekci v naší škole nevykonala Zpráva o činnosti výchovného poradce k V letošním školním roce bylo v evidenci výchovné poradkyně celkem 25 integrovaných žáků. Pro usnadnění výuky s devíti žáky pracovaly dyslektické asistentky Mgr. J.Secká a Mgr. J.Pulkrábková. Pomalejším tempem a individuálním přístupem jim umožňovaly lepší zvládnutí probíraného učiva, upevnění gramatických pravidel v českém či cizím jazyce, názorné vysvětlení matematických zákonů žákyni, u které byla zjištěna dyskalkulie. Integrovaným dětem byla věnována péče a individuální přístup i v ostatních předmětech dle 14

15 dispozic z jednotlivých vyšetření. U většiny dětí byla diagnostikována SPU - dyslexie, dysgrafie a dysortografie. Výchovná poradkyně průběžně spolupracovala s třídními učiteli při řešení kázeňských problémů. V případě závažnějších kázeňských přestupků bylo výchovnou komisí jednáno s rodiči, z těchto jednání jsou vedeny zápisy, které jsou uloženy v ředitelně školy. Zápis dětí do 1.třídy proběhl v řádném termínu. Pro příští školní rok bylo zapsáno celkem 38 žáků, z toho 8 žáků dostalo odklad školní docházky o jeden rok. Náplní práce výchovného poradce je i pomoc při volbě povolání vycházejících žáků. Žáci i rodiče se mohli přijít poradit v konzultačních hodinách, případně po dohodě i v jiném termínu. Žáci obdrželi Katalog středních škol a učilišť. Informace předávali žákům osobně zástupci příslušných SŠ a SOU, kteří přicházeli v průběhu října - prosince do školy. Někteří zástupci se zúčastnili i schůzky s rodiči. Žáci i jejich rodiče měli možnost získat informace i na ÚP v Chrudimi. Pedagogicko-psychologická poradna v Chrudimi spolupracovala průběžně s výchovnou poradkyní i s metodikem prevence sociálně-patologických jevů, kterým je na naší škole Mgr. M. Chvojková a M.. 6. Další vzdělávání pracovníků Výchozí stav: Ředitelka školy zahájila v lednu 2007 funkční studium pro výkon funkce podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, které ukončila v listopadu Dvě učitelky prvního stupně dokončují studia vysoké školy. Výuka je ve většině hodin vedena pedagogy s úplnou kvalifikací. Výuka anglického byla vedena ve všech ročnících kvalifikovanými pedagogy, ne vždy ale aprobovanými. Problém s aprobovaností byl v tomto školním roce i u hudební výchovy a pracovních činností. Pedagogové se průběžně vzdělávají dle svých aprobací a výběru a účastní se seminářů. Během roku proběhlo 5 vzdělávacích akcí pro celý pedagogický sbor. Druh studia Metody a aktivity vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí 10/07 Rozvoj ŠVP, síť koordinátorů, evaluace a autoevaluace 2/08 Zvláštnosti a komunikace s dětmi v prostředí školy 5/08 Učitel v ohrožení aneb Hroší kůže by se hodila 5/2008 Alternativní vyučovací metody 8/08 Školní matrika a statistické výkazy a hlášení v Bakalářích 9/07 Zákoník práce a nový pracovní řád 12/07 Funkční studium 11/2007 Projektové financování 2/08 Vybrané kapitoly z hospodaření příspěv.organizací 4/08 Jak úspěšně komunikovat prosazování změn na pracovišti 4/08 Využití interaktivní tabule 4/08 Pracovník Všichni ped.pracovníci Macháčková 15

16 Alternativní způsoby vyučování 4/08 Metody aktivizace a motivace žáků na 1. stupni ZŠ 4/08 Podzimní floristika Malba na hedvábí Výtvarné proměny odpadových materiálů a přírodnin Konference EVVO ekocentrum Paleta 10/07 Učíme se sami zeměpis, užití intr.tabule 11/07, 4/08 V zeměpise prakticky jinak 4/08 Využití interaktivní tabule 4/08 Slavíková Bakešová Felcmanová Školení metodiků prevence Seč Chvojková Výuka chemie v základním vzdělávání dnes a zítra 4/08 Inovativní postupy v oblasti prevence soc.pat.jevů 3/08 Schůzka preventistů Jelínková 50 způsobů, jak procvičovat slovní zásobu 4/08 Konupková Výuka snowboardingu 1/08 Kratochvílová Školení výchovných poradců Seč Školení výchovných poradců ÚP Chrudim Němcová Nad vlaštovčím hnízdem Paleta Chrudim 11/07 Pecinová Hudební rok v RVP 9/07 Pulkrábková Rozezpívávání nezpěváků a hlasová výchova dětí 4/08 Secká Pohyblivá školička, Vánoce v pohybu 11/07 Slaninová 7. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 7.1. Environmentální výchova V rámci environmentální výchovy probíhala po celý rok spolupráce environmentálního koordinátora s učiteli 1.a 2. stupně, s vychovateli ŠD a ŠK. V průběhu roku probíhal sběr papíru a plastů, hliníkových folií, pomerančové a citrónové kůry, léčivých rostlin. Na sběru se podíleli i učitelé. Celkem jsme nasbírali kg starého papíru, 77 kg pomerančové a citrónové kůry, 17 kg šípků a 10 kg léčivých rostlin. Finanční výtěžek byl rozdělen podle vedené evidence do jednotlivých tříd. Byli vyhodnoceni nejúspěšnější sběrači a třídní kolektivy. 16

17 . Přednášky, besedy a exkurze pro žáky 4. až 9. tříd v tomto školním roce: Planetárium Hradec Králové Sluneční soustava, tř. Pardubice - Ekocentrum Paleta 4.A program Vlna 4.B program Len 5. program Vlna 6.A program Tkaní 6.B program Tkaní 7. program Africká vesnice 8. program Sever a jih 9.A program Mezilidské vztahy a kooperace 9.B program Sever a jih Beseda o Novém Zélandu Ochrana přírody a vazby mezi ekosystémy na Novém Zélandu, 6.A, B, 7. Přednáška o Austrálii Přírodní a umělé ekosystémy Austrálie a Ochrana přírody v Austrálii, 6.A, B, 7. Exkurze do tepelné elektrárny v Opatovicích nad Labem Zdroje znečištění ovzduší a možnosti řešení, 8., 9.A, 9.B. Výukový program Jak se zachraňuje Země, 4.A, B. Exkurze Holice - Africké muzeum, 6.A, B. Součástí environmentální výchovy na naší škole byly celoškolní akce: Ochrana člověka za mimořádných událostí, evakuace školy, beseda s hasiči. Sázení javorů. Týdenní projekt Doprava. Projekty v jednotlivých ročnících: Projektový týden Les, 4. ročník Projektový týden Zdravé zuby Projektový měsíc Oblasti Evropy, 5. ročník Projektový den Přírodní poměry Afriky, 6. ročník Projektový měsíc Oblasti Evropy, 7. ročník Projektový měsíc Kraje ČR, 8. ročník Projekty a jejich prezentace na PC: Jaderné elektrárny, Sluneční soustava, Životní prostředí, Prvohory a druhohory 17

18 7.2. Prevence sociálně-patologických jevů v jednotlivých ročnících Podrobný přehled akcí Roč. Téma Organizace Datum Poznámky 1. Co je to zdraví Zdravý životní styl, výživa Vztahy k ostatním, nebezpečí od cizích lidí Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření Normální je nekouřit Program podpory zdraví a prevence kouření Listopad Prosinec Leden Únor Březen Tč.uč. 2. Co je to zdraví Zdravý životní styl, výživa Vztahy k ostatním, nebezpečí od cizích lidí Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření Normální je nekouřit Program podpory zdraví a prevence kouření Listopad Prosinec Leden Únor Březen Tč.uč. 3. Co je to zdraví Zdravý životní styl, výživa Vztahy k ostatním, nebezpečí od cizích lidí Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření Kriminalita dětí a mládeže Bílý kruh bezpečí Listopad Prosinec Leden Únor Tč.uč. 18

19 4. Dobrý den, nepotřebujete pomoc? Zdraví Zdravý životní styl, výživa Vztahy k ostatním, nebezpečí od cizích lidí Klima třídy Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření Klima třídy Interaktivní beseda Tyflocentrum Pardubice Archa Chrudim Mgr. Pražák Archa Chrudim Mgr. Pražák Listopad Prosinec Leden Únor , Slavíková 4.A, 4.B, Chvojková 5. Dobrý den, nepotřebujete pomoc? Zdraví Zdravý životní styl, výživa Vztahy k ostatním, nebezpečí od cizích lidí Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření Základy 1.pomoci Kriminalita dětí a mládeže Interaktivní beseda Tyflocentrum Pardubice Střední zdravotnická škola Pce Policie ČR Listopad Prosinec Leden Únor , Kratochvílová, Kratochvílová, Kratochvílová, Kratochvílová 6. 6.A Sociometrie Memento dramatizace románu Dospívání fyzické změny Poruchy příjmu potravy ---- Základy 1. pomoci 6. A, B domácí násilí Archa Chrudim Mgr. Pražák Prevence drogové závislosti Jonson & Jonson ZŠ Hrochův Týnec Střední zdravotnická škola Pce J.J. Pestalozzi Chrudim , Leden Dívky, Chvojková --- Chvojková Chvojková 19

20 7. Klima třídy, sociometrie Základy 1.pomoci Memento dramatizace románu Mentální retardace Dospívání fyzické změny Poruchy příjmu potravy Kriminalita dětí a mládeže ---- Lidské vztahy v období puberty Archa Chrudim Mgr. Pražák Český červený kříž Prevence drogové závislosti Ústav sociální péče Slatiňany Jonson & Jonson ZŠ Hrochův Týnec Bílý kruh bezpečí Archa Chrudim Říjen Leden Chvojková -- Dívky, Chvojková -- Chvojková -- - Chvojková 8. Klima třídy, sociometrie Základy 1. pomoci Integrace nevidomých jedinců ---- Memento dramatizace románu Mentální retardace Problematika alkoholismu Poruchy příjmu potravy - Kriminalita dětí a mládeže Domácí násilí Archa Chrudim Mgr. Pražák Český červený kříž Tyflocentrum Pardubice Prevence drogové závislosti Ústav sociální péče Slatiňany Archa Chrudim Melicherová ZŠ Hrochův Týnec Bílý kruh bezpečí J.J. Pestalozzi Říjen Leden Chvojková -- Chvojková -- Chvojková Chvojková 9. Memento dramatizace románu Mentální retardace Láska, sex a něžnosti Prevence drogové závislosti Ústav sociální péče Slatiňany Archa Chrudim Mgr. Pražák Chvojková -- Chvojková 7.3. Celoškolní akce ( ročník): Září - červen: Schůzky žákovské samosprávy - Mgr. Macháčková Seznámení žáků s programem činnosti v novém roce - tř.uč Osob. a sociální výchova, stmelení kolektivů, tvorba pravidel, klima třídy - tř.uč Vyhlášení celoročních soutěží (pomerančová kůra, sběr papíru, třídění plastů sportovní soutěže) - tř.uč Projektový den Ochrana člověka za mimořádných událostí, evakuace školy - tř.uč. 20

21 3.10. Atletický trojboj Hrošiáda - Mgr. Kratochvílová Prezentace kazety Vidí za nás - pes jako pomocník nevidomého člověka Bílá pastelka - veřejná sbírka na podporu nevidomých spoluobčanů - Prosinec - mikulášská nadílka, vánoční tvořivé dílny- tř.uč Ústav sociální péče Slatiňany ročník seminář Svs - Mgr. Chvojková Prosinec - prevence dětských úrazů (nebezpečí popálenin, úraz el. proudem, pyrotechnika)- tř.uč. Leden - prevence dětských úrazů a rizikového chování v zimním období - tř.uč Dvojí tvář tabáku - projektový den, prevence kouření - Mgr. Chvojková 6.3. Sezame, otevři se - výchovný program prevence sociálně patologických jevů - Květen - prevence dětských úrazů (sportovní aktivity, nebezpečí pokousání zvířetem) - tř.uč Atletický trojboj Hrošiáda - Mgr. Kratochvílová Talent školy - Mgr. Chvojková Prevence dětských úrazů (skoky do vody, utonutí, 1.pomoc, nebezpečí otravy - rostliny, houby) - tř.uč Malá Hrošiáda ročník- Mgr. Pecinová, Mgr. Půlkrábková 8. Zájmové vzdělávání- školní družina, školní klub 8.1. Školní družina V tomto školním roce bylo přihlášeno k docházce celkem 42 dětí z 1. až 3.třídy. Vychovatelkou byla Dana Bakešová a pro velký počet přihlášených dětí byla přijata na sedm hodin týdně paní Věra Kubátová. V průběhu celého roku děti chodily na vycházky po okolí Hrochova Týnce a procvičovaly si své přírodovědné a orientační schopnosti. Několikrát byly v Chrudimi na výstavě v MLK a v Městské knihovně. Děti také shlédly několik programů Ekocentra s různým zaměřením a vyzkoušely si svoji zručnost při výukových programech paní Gabesamové. Tradičně jsme uspořádali podzimní a jarní dílnu pro děti i jejich rodiče. Pravidelně k nám jezdila paní Koumarová se svými divadelními představeními. Při sportovních kláních se dětí vídaly s kamarády z Vejvanovic a také nás poprvé navštívily děti z Chroustovic, se kterými jsme oslavili Dětský den. Děti se postupně seznamovaly se základy silničního provozu a učily se slušnému chování jak k dospělým, tak ke svým spolužákům. Učily se zvládat i chování v kritických situacích a velmi poučná byla beseda s hasičem. Přehled akcí: Září Říjen - atletické závody se ŠD Vejvanovice - turistická vycházka Skalice - divadelní představení O Palečkovi - turistická vycházka Blansko, Psotnov - opékání buřtů na školní zahradě - výlet do Chrudimi výstava v MLK 21

22 Listopad - vybíjená a závody družstev se ŠD Vejvanovice - výukový program Ekocentra Jak to vidí nevidomí - výlet do Chrudimi beseda v Městské knihovně - divadelní představení Jak Míša a Máša slavili Vánoce Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen - mikulášská besídka ve Vejvanovicích - vánoční besídka se ŠD Vejvanovice - vánoční besídka s rozdáváním dárků - divadelní představení O princezně Solimánské - výukový program drátování - výlet do Chrudimi výstava v MLK - divadelní představení Hrnečku vař - výukový program Ekocentra Krajina - karneval - velikonoční vyrábění - výlet do Chrudimi beseda v Městské knihovně - výukový program Ekocentra ohrožená zvířata - divadelní představení Loupežnická pohádka - výlet do Pardubic výstava J. Lady - výukový program výroba přání a barvení triček - beseda s hasičem - turistická vycházka Blansko, Skalice - přírodovědná vycházka Topol, Tuněchody - divadelní představení Kocour v botách - dětský den, soutěže a opékání buřtů se ŠD Chroustovice 8.2. Školní klub Školní klub ve školním roce navštěvovalo 50 dětí s řádnou přihláškou, další žáci navštěvovali klubovou činnost volně. V klubu se žáci věnovali hraní stolních her, kulečníku, četbě časopisů a hraní videoher. K dispozici měli i internet. Herna školního klubu byla rozšířena o vlastní stolní hry. Na jejich realizaci se podíleli i žáci kroužku FAN her výrobou maket a modelů. Během roku probíhaly tradiční přestávkové hry. Žáci se mohli zapojit do turnajů v mini kopané, stolním tenisu jednotlivců, rapid šachu, házené, streetbalu a florbalu. Soutěží o velkých přestávkách se účastnili žáci od 4. tříd ve dvou věkových kategoriích. Přehled akcí: Hrošíkova vánoční hokejka Trojboj všestrannosti Zlatá pyramida Turnaj O šachového krále 22

23 Při ŠK pracovali v odpoledních hodinách tyto kroužky: Klub netradičních stolních her - každý čtvrtek Malé sporty mladších žáků - každou středu Klubová herna - pravidelně každý den Florbal starších dívek - středa a pátek Florbal chlapců - středa a pátek V rámci činnosti školního klubu se žáci zúčastnili těchto soutěží pořádaných jinými školami a organizacemi: Turnaj v kopané - 3.místo Šachový turnaj v Chrasti - 10., 18. a 27. místo (z celkem 51 startujících) Florbalový turnaj na Majáles Skuteč - 1. místo Kroužek malých sportů Vedoucí: Vlastimil Šmíd Termín schůzek: středa od 13.30hodin Počet žáků: 16 Hodnocení : Cílem činnosti kroužku je příprava mladších žáků pro práci ve sportovních kroužcích na 2. stupni. Program je zaměřen na sportovní hry - především florbal, vybíjenou, kopanou, basketbal a házenou. Vzhledem k věku členů kroužku je velký prostor věnován drobným hrám a zjednodušeným variantám kolektivních her, např. basketbalu na švédské bedny apod. Žáci absolvovali i jednoduchou atletickou průpravu - atletickou abecedu, nácviky startů z pozic, strečink Pro členy kroužku byl připraven i turnaj v minikopané a florbalu. Dále jsme se v průběhu roku seznámili s pravidly netradičních sportovních her - softbalu, freesbee a lakrosu. Kroužek florbalu Vedoucí: Vlastimil Šmíd Termín schůzek: pátek od hod. Počet žáků: 16 Hodnocení: Kroužek je určen žákům od 7. do 9. třídy. Náplň byla zaměřena převážně na nácvik základních florbalových dovedností - techniku hry s hokejkou, přihrávky, střelbu tahem a švihem, kombinaci, hru v útoku a v obraně a na vlastní hru v družstvech. Nedílnou součástí byla taktická příprava jednotlivých útoků na turnaje. Žáci z kroužku se zúčastnil i florbalového turnaje v rámci Skutečského Majálesu, kde zvítězili. Byl pro ně zorganizován i místní florbalový turnaj Hrošíkova vánoční hokejka. Kroužek FAN her Vedoucí: Termín schůzek: Vlastimil Šmíd čtvrtek od hod. 23

24 Počet žáků: 5 Hodnocení: Kroužek byl určen starším dětem naší ZŠ, které se zajímají o problematiku netradičních stolních her a fantazy her. Nemalou část náplně tvoří i naše vlastní hry, pro které si vyrábíme modely a makety z moduritu a dalších materiálů. Smyslem programu kroužku je uvést hráče do poměrně složitých pravidel těchto her, aktivně se do nich zapojit v našem kolektivu. Motivací je i ten fakt, že pro jednotlivce je zakoupení základních sad pro hraní poměrně finančně nákladné Nabídka kroužků Šikulka, anglický jazyk, dramatický kroužek, výtvarný kroužek, stolní tenis, taneční kroužek, práce s počítačem 9. Školní jídelna Zdejší chod školní jídelny má na starost vedoucí školní jídelny. Ve školní kuchyni vaří dvě kuchařky, které se pravidelně střídají ve vedení. Všichni dbají na řádné dodržování všech stanovených pravidel a předpisů. Vaří jídla s velkou pečlivostí a dbají na to, aby jídla byla připravována co nejchutněji. Za celý školní rok bylo uvařeno ve zdejší kuchyni celkem obědů. Od září do konce prosince bylo uvařeno celkem obědů, což je v průměru obědů na měsíc. Od ledna do konce června bylo uvařeno celkem obědů, což je v průměru obědů na měsíc. Konec školního roku je vždy ve znamení školních výletů a škol v přírodě, což se také projeví na počtu obědů v těchto dnech. Ekonomické informace jsou uvedeny v měsíčních a ročních uzávěrkách. 10. Materiálně technické vybavení školy Spolupráce se zřizovatelem je na dobré úrovni, vzájemná informovanost je funkční, většina našich požadavků byla brána na zřetel a realizována. Finanční dotace na provoz školy a na investice byly dostatečné, všechny potřebné opravy i plánované vybavení a rekonstrukce byly realizovány. Zhodnocení: V prosinci jsme zakoupili dotykovou interaktivní tabuli s projektorem, která slouží všem žákům a pedagogům a umožňuje atraktivní výuku s užitím nových metod. Žáci mají možnost výrazným způsobem spolupracovat s vyučujícím, mohou přímo do výkladových materiálů vkládat své poznámky i poznámky vyučujících. Tím se dále vzdělávají, učí se prezentovat své dovednosti před třídou, diskutovat a hodnotit. Průběžně doplňujeme a modernizujeme pomůcky na výuku. 24

25 V průběhu prázdnin byly vymalovány učebny a chodba v posledním patře hlavní budovy a jídelna s kuchyní. Na druhé budově dostala nový nátěr chodba, učebna, sociální zařízení a střecha nad tělocvičnou. Doplněny byly ohřívače teplé vody. Během roku proběhla výměna světel v tělocvičně. Dlouho zamýšlenou akcí bylo vybavení počítačové učebny vhodným nábytkem tak, aby vyhovoval hygienickým a bezpečnostním požadavkům. I to se během prázdnin podařilo zrealizovat. Vznikla vzdušná, prostorná a moderně vyhlížející učebna, kterou budou žáci využívat nejen při výuce ale i v odpoledních hodinách. 11. Závěry pro práci v příštím roce ve spolupráci se zřizovatelem pokračovat v úpravách školních budov (rekonstrukce podlahové krytiny v tělocvičně, plot kolem pozemku, šatny žáků, malování učeben, renovace podlah ve třídách) postupně vybavovat třídy novým nábytkem doplňovat moderní pomůcky pro výuku pokračovat ve zvyšování kvalifikace pedagogického sboru rozvíjet a nadále zkvalitňovat informační a komunikační technologie pro výuku žáků i práci pedagogů nadále věnovat zvýšenou pozornost prevenci patologických jevů (záškoláctví, alkohol, kouření, drogy, šikana, vulgární chování apod.) pokračovat v aktivitách školy a akcích pro veřejnost připravovat a realizovat projekty Výroční zprávu zpracovala: Mgr.Jiřina Macháčková, ředitelka školy Podklady: Mgr. V.Němcová, Mgr. J.Felcmanová, M., Mgr. M.Chvojková, D.Bakešová, V.Šmíd, J.Havlíčková V Hrochově Týnci

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 60. výročí otevření budovy školy

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 60. výročí otevření budovy školy Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/ 60. výročí otevření budovy školy Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 1 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací

Více

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací program školy 7 4. Počty ţáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více

Výroční zpráva školní rok 2009-10

Výroční zpráva školní rok 2009-10 Výroční zpráva školní rok 2009-10 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 2. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Ve Skutči dne 1. 10. 2011 Zpracoval: Mgr. Jiří Navrátil, ředitel školy Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Základní charakteristika školy Základní škola Rosice, okres Chrudim Název školy: Adresa školy: 53834 Rosice IZO: 102 142 611 Zřizovatel školy:

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce Obsah: Část I. : Základní charakteristika školy 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně technické podmínky školy 1.6 Údaje o škole 1.7 Údaje o sdružení

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014 [1] 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více