BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR"

Transkript

1 MĚSTO PŘÍBOR - MĚSTSKÁ POLICIE Zpráva MPP za rok 2013 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR Obsah 1 Ustanovení, činnost Personální a technické zajištění činnosti Personální stav Technické vybavení Vyhodnocení statistik v souvislosti s bezpečnostní situací a veřejným pořádkem Vyhodnocení evidovaných událostí Vyhodnocení trestné a přestupkové činnosti Podezření ze spáchání trestného činu Přestupky Řešení všech odhalených přestupků Statistika míst událostí na katastru města Spolupráce s Policií ČR Prevence kriminality Aktivity MPP související s prevencí kriminality Plán prevence kriminality na léta Skatepark Horolezecká stěna Veřejná finanční podpora Dětská hřiště Preventivní přednášky Schránky důvěry Spolupráce s organizacemi Kamerový systém Prezentace MPP a prevence kriminality Závěr Zpracoval : Libor BOLOM, vrchní strážník Městské policie Příbor 1

2 1 Ustanovení, činnost Městská policie Příbor (dále jen MPP ) byla zřízena (OZV č.2/1999), což znamená, že působí na území města již 22 rokem. Činnost městské policie a její povinnosti a oprávnění vyplývají ze zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. V loňském roce byla poslanecké sněmovně (dále jen PS) předložena Ministerstvem vnitra ČR rozsáhlá novela zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii a dalších souvisejících předpisů, která měla nabýt účinnosti Tato připravovaná novela měla rozšířit úkoly městských policií, ale zároveň i jejich oprávnění, které by umožnily lepší vymahatelnost práva. Jelikož však novela zákona nebyla PS schválena a předkladatel již znovu návrh nepředložil, platí i nadále č. 553/1991 Sb., o obecní policii a dalších souvisejících předpisech. 2 Personální a technické zajištění činnosti 2.1 Personální stav Početní stav 8 zaměstnanců MPP je dlouhodobý, ale vzhledem k vzrůstajícím úkolům a špatné zastupitelnosti při čerpání řádných dovolených či pracovních neschopnostech strážníků již nedostačující. Z tohoto důvodu bylo na základě schváleného rozpočtu na rok 2014 rozhodnuto o přijetí nového zaměstnance v roce 2014, který by měl personální nedostatek vyřešit. V roce 2013 byli a jsou všichni zaměstnanci držiteli osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů a tudíž kvalifikovaní strážníci. Jelikož však strážníci musí osvědčení každé 3 roky obhajovat formou prolongací, absolvuje v letošním roce 6 strážníků kurz se závěrečnou zkouškou před komisí MVČR. Vrchní strážník absolvoval školení i úspěšnou zkoušku již v měsíci listopadu Technické vybavení osobní vozidlo Škoda - Yeti, v provozu od září 2010, k najeto km, 2 jízdní kola, v provozu 11 let, celkový stav spíše neuspokojivý, profesionální alkoholový detektor Dräger, pořízen v roce 2008, pravidelně co půl roku kalibrován a jednou ročně ověřován Českým metrologickým institutem, celkový stav dobrý, 7 ks radiostanic - 5 ks ručních a 2 ks pevných základnových radiostanic (služebna + vozidlo), prováděny pravidelné opravy a údržba, 1x ročně prováděna revize celé rádiové sítě, celkový stav uspokojivý (jedná se však o analogové zařízení, které již nevyhovuje současným normám), 10 ks pistolí - 8 ks pistolí CZ Compact 75, ráže 9 mm, pořízeny v roce 2012, 1 ks pistole ČZ 75. ráže 9 mm, v užívání 20 let (zachována jako rezerva a "historická" zbraň), 1 ks narkotizační pistole, 3 ks preventivních radarů k preventivnímu měření rychlosti, 1 ks v provozu 7 rokem, umístěn v současnosti na ul. Jičínské před ZŠ (stav uspokojivý), 1 ks v provozu 5 rokem, současně umístěn na ul. Nábřeží RA v blízkosti "Mockového splavu" (stav dobrý), 1 ks v provozu 3 rokem, umístěn na ul. Místecké u fy. Decplast (stav dobrý), laserový radar TruCam k měření rychlosti vozidel pořízen v roce 2012, užívaný dle avizované četnosti nepravidelně cca 1x týdně, u radaru nutná kalibrace 1x ročně (stav dobrý), 3 ks digitálních fotoaparátů - 2 ks Nikon v užívání 4 roky (stav dobrý), 1 ks Canon v užívání 9 let (stav uspokojivý), digitální videokamera, v užívání 6 rokem, stav dobrý, 3 PC + příslušenství, 1 ks stolní PC v užívaní 2 roky (stav dobrý), 1 ks notebook v užívaní 5 let (stav uspokojivý) a 1 ks stolní PC v užívání 1 rok (stav výborný), 3 ks mobilních telefonů, pevná telefonní linka se záznamníkem 3 ks svítilen profesionálních, ručních,halogenových, stav dobrý.. 2

3 kamerový systém - 4 kamery (2 vnitřní, 2 venkovní) v užívání od prosince Vyhodnocení statistik v souvislosti s bezpečnostní situací a veřejným pořádkem 3.1 Vyhodnocení evidovaných událostí Za rok 2013 je evidováno celkem událostí, které všechny souvisí s řešením místních záležitostí veřejného pořádku na území města. Při všech zaznamenaných událostech strážníci prováděli zákrok nebo úkon v souladu se zákonem č.553/1991 Sb., o obecní policii. Tabulka 1: Rozložení evidovaných událostí (porovnání let 2011, 2012 a 2013) Podezření ze spáchání TČ Přestupky (bez dopravních a bodových) Dopravní přestupky zařazené do bodového hodnocení Dopravní přestupky ostatní Jiný správní delikt 1* Přijatá oznámení Přijatá oznámení prostřednictvím Kontroly osob Asistence na žádost První pomoc Doručení obsílek Vraky vozidel Nálezy Závady Odchyty zvířat Zadržení hledaných osob 3 3* - CELKEM UDÁLOSTÍ Poznámka: *) nově evidovaná událost Z tabulky je patrné, že počet událostí řešených MPP je stále vysoký, což není z hlediska bezpečnostní situace na území města zásadní, avšak ukazuje na vytíženost MPP při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku. I přesto činí trestná a přestupková činnost cca 45% z celkově evidovaných událostí MPP. Tyto protiprávní jednání jsou významnějšími ukazateli pro vyhodnocení bezpečnostní situace a jsou proto vyhodnocena v samostatné kapitole Vysoký počet přijatých oznámení, který činí celkem 765, svědčí o vysoké důvěře občanů v MPP, Ta provádí bezodkladně prověřování oznámení a následně činí opatření k vyřešení oznámené události. U asistencí na žádost, jejichž počet činí 107, se jedná zejména o žádosti odborů MÚ, TS, Policie ČR či jiných orgánů či organizací, které žádají o součinnost při řešení konkrétních záležitostí. Závady fyzických a právnických osob, kterých je evidováno 255, jsou evidovány a i nadále řešeny v případech, kdy závada může ohrozit bezpečnost občanů (závady ve schůdnosti či sjízdnosti, závady na \VO, závady na dopravním značení, suché dřeviny apod.), narušit vzhled obce (odpad mimo určená místa, znečištěné veřejné prostranství atd.) či jiným způsobem ohrožuje či omezuje občany (závady na vodovodních řádech, výpadky elektřiny, poškozené jiná 3

4 obecně prospěšná zařízení a pod.). Všechny tyto závady jsou řešeny s právnickými či fyzickými osobami tak, aby došlo k jejich odstranění. Odchycených zvířat (99% psů), kterých bylo vloni 42, je stále velké množství. V loňském roce i v současnosti využíváme pro umisťování psů Útulek pro opuštěná zvířata v Kopřivnici - Vlčovicích, a to na základě smlouvy s městem Kopřivnice Graf 1: Rozložení evidovaných událostí (porovnání let 2011, 2012 a 2013) 4

5 3.2 Vyhodnocení trestné a přestupkové činnosti Podezření ze spáchání trestného činu Zaznamenáno celkově 22 podezření ze spáchání TČ, což je o 6 více než v roce Všechny podezření byly bezprostředně předávány Policii ČR, která činila další opatření (městská policie k tomuto nemá zákonné zmocnění). Jednalo se zejména o majetkové trestné činy. Ve 14 případech MPP omezila pachatele trestného činu na osobní svobodě či sdělila totožnost podezřelého Policii ČR Přestupky Graf 2: Rozložení trestných činů 2013 Počet odhalených přestupků v roce 2013 činil 1614, což je v porovnání s rokem 2012, kdy bylo zaznamenáno 1725 přestupků, mírný pokles. Z tabulky je patrné, v jaké skutkové podstatě spočívají přestupkové jednání, a v kterých jednáních je zaznamenán nárůst či pokles. Tabulka 2: Rozložení přestupků 2013 Kvalifikace přestupků c, zák. 361/2000 Sb,.o provozu na pozemních komunikacích 30, zák.200/1990 Sb. o přestupcích (na úseku ochrany před alkoholem a jinými toxikomaniemi)) 46/2, zák.200/1990 Sb., o přestupcích (porušení OZV města) 47, zák.200/1990 Sb., o přestupcích (proti veřejnému pořádku) 49, zák.200/1990 Sb., o přestupcích (proti občanskému soužití) 50, zák.200/1990 Sb., o přestupcích (proti majetku) Ostatní přestupky CELKEM Pokles je patrný v přestupcích dle ustanovení 125c, zák. 361/2000 Sb,. o silničním provozu, který spočívá zejména v protiprávním jednání řidičů na katastru města. U ostatních přestupků je 5

6 počet přibližně stejný nebo nižší než v roce 2012, zvýšení je zaznamenáno u majetkových přestupků, spáchaných zejména prostými krádežemi.či nižší. V souvislosti s pácháním přestupků pod vlivem alkoholu nebo z jiných zákonných důvodů bylo provedeno 5 převozů osob do protialkoholní záchytné stanice ve Frýdku-Místku (v roce 2012 to byly 2 převozy). Tyto osoby vážně narušovaly veřejný pořádek, ohrožovaly sebe, jiné osoby a byly ve stavu vzbuzujícím veřejné pohoršení. Odvoz do záchytné stanice je jak finančně tak časově mimořádně náročný. Všichni strážníci jsou instruováni, aby k němu přistoupili skutečně pouze v krajním případě. Po provedeném převozu se následně přistupuje k vymáhaní nákladů vzniklých jejich dopravou, které je realizováno finančním odborem MÚ Příbor Přestupky dle 125c, zák. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích Evidováno 1321 odhalených přestupků. Tyto přestupky byly páchány na území celého katastru, kdy největší počet, stejně jako v předchozích letech je zaznamenán v centrální části města. Mezi nejčastěji řešené přestupky patří nezaplacení parkovného či stání bez parkovacího kotouče na náměstí S. Freuda, porušování zákazových a příkazových značek a nedovolené stání či zastavení vozidel na katastru města, kde je to obecnou úpravou zakázáno (78%). Zbývajících 22% odhalených přestupků bylo spácháno překročením nejvyšší povolené rychlosti vozidel na úsecích katastru města STATISTIKA MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL LASEROVÝM RADAREM TruCam Celkový počet odhalených přestupků v souvislost s překročením nejvyšší povolené rychlosti vozidel na úsecích katastru města činil 287. Z grafu je patrný počet (i procentuální) naměřených vozidel dle rychlostí a způsobu řešení přestupků.u těchto přestupků nelze upustit od sankce tj. blokového či správního řízení. 13 přestupků 5% Správní řízení Blokové řízení na místě 274 přestupků 95% Graf 3: Řešení přestupků - rychlost vozidel Za přestupky v souvislosti s překročením rychlosti vozidel byly v roce 2013 MPP uděleny blokové pokuty v celkové výši ,- Kč. 6

7 65-74 km/h.; 95 vozidel 33% km/h.; 17 vozidel 6% 85 km/h. a více; 4 vozidla 1% do 64 km/h.; 171 vozidel 60% Graf 4: Rychlosti naměřených vozidel Přestupky dle 30, zák.200/1990 Sb (na úseku ochrany před alkoholem a jinými toxikomaniemi) Evidováno 13 odhalených přestupků. Tyto přestupky byly páchány osobami, které podají, prodají či jinak umožní požití alkoholického nápoje nebo prodají tabákové výrobky osobám mladším 18ti let. MPP pořádala akce v restauračních zařízeních se zaměřením na požívání alkoholických nápojů v mnoha případech i s účastí Policie ČR. Většina přestupků nebyla odhalena při těchto kontrolách, ale při namátkových kontrolách na dětských a sportovních hřištích či jiných prostranstvích na katastru města. Stejně jako v roce 2012 platí, že alkohol byl zjištěn i u dětí a mládeže zejména ve věku let. Vzhledem k těmto zjištěním se MPP na tuto oblast i nadále bude zaměřovat s cílem eliminovat tyto sociálně patologické jevy Přestupky dle 46/2, zák.200/1990 Sb. (porušení OZV města) Evidováno 146 odhalených přestupků, kdy nejčastěji byly řešeny stejně jako v minulých letech OZV č. 5/2008, o záležitostech veřejného pořádku v souvislosti s pohybem psů na veřejných prostranstvích, OZV č.3/08, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství a OZV č. 2/2011 o místním poplatku ze psů Přestupky dle 47, zák.200/1990 Sb. (proti veřejnému pořádku) Evidováno 83 odhalených přestupků, což je mírný pokles ve srovnání s rokem Zaznamenána jsou zejména protiprávní jednání spočívající obdobně jako v předchozích letech v neoprávněných záborech veřejného prostranství, veřejném pohoršení (nejčastěji odhalený přestupek ve většině případů pod vlivem alkoholu), ukládání odpadu mimo určená místa, znečištění veřejného prostranství, rušení nočního klidu, neuposlechnutí výzvy úřední osoby apod Přestupky dle 49, zák.200/1990 Sb. (proti občanskému soužití) Evidováno 12 odhalených přestupků, kdy se opětovně jedná o přestupky způsobené úmyslným narušením občanského soužití, urážkou na cti, vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví nebo nedbalostním ublížením na zdraví. Těchto přestupků není mnoho i vzhledem k tomu, že v mnoha případech jsou latentní tj. skryté (páchány mezi osobami blízkými a neoznámené). 7

8 Přestupky dle 50, zák.200/1990 Sb. (přestupky proti majetku) Evidováno 38 odhalených přestupků, kdy protiprávní jednání spočívala v úmyslném způsobení škody na cizím majetku zejména krádeží, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku, nebo se jednalo o jednání ve fázi pokusu, které je stejně postižitelné. Ve většině případů byly zaznamenány prosté krádeže v prodejnách potravin (především supermarketů), kdy nárůst byl zaznamenán v prodejně Penny market a naopak pokles v prodejně Tesco Express. V pachatelích těchto přestupků byli zjištěni cca z 50% místní občané a z 50% občané jiných měst v různých věkových kategoriích (13-80 let). Ve většině případů se jedná o místní spoluobčany i občany jiných měst závislé na alkoholu či jiných návykových látkách, ale také se jedná o krádeže páchané, ať již cíleně či nikoliv, osobami pouze projíždějícími našim městem Řešení všech odhalených přestupků Tabulka 3: Způsob řešení odhalených přestupků ROK Počet odhalených přestupků Postoupeno správním orgánům (počet) Řešeno domluvou (počet) Z toho Řešeno v blokovém řízení Počet , , ,00 Z výše uvedeného vyplývá, že strážníci městské policie kladou i nadále důraz zejména na preventivní řešení zjištěných přestupků a u méně závažných jednání projednávají přestupky domluvou. Průměrná výše pokuty se zvyšuje, což je zapříčiněno udělováním vyšších blokových pokut za překročení rychlosti vozidel. 3.3 Statistika míst událostí na katastru města Kč Graf 5: Vyhodnocení míst událostí 8

9 Je zřejmé, že místa s nejvyšším počtem událostí se oproti předchozím letům opět výrazně nemění, pouze se mění jejich pořadí. Stále je největší počet událostí zaznamenán v centrální části města tj. náměstí S. Freuda, ul. Jičínská, Lidická a dále pak ul. Štramberská a Frenštátská. U všech těchto lokalit je zaznamenán počet převyšující 200 událostí za rok. Největší vzestup v počtu řešených událostí byl zaznamenán na ul. Frenštátská o 137 událostí, způsobený zejména častým překračováním povolené rychlosti vozidel. Největší poklesy pak byly zaznamenány na náměstí S. Freuda o 170 událostí, ul. Jíčínská o 61 událostí. Místa s počtem menším než 28 událostí nejsou v grafu zaznamenána. Stejně jako v minulých letech strážníci MPP vykonávají pravidelně svou činnost i ve svěřených rajonech, kde pravidelně působí a vykonávají činnost související s bezpečností a místními záležitostmi veřejného pořádku. Hlavní činnost strážníků je situována zejména do míst, kde je největší nápad trestné a přestupkové činnosti vycházejících ze statistik. Již pouhá přítomnost strážníků MPP na těchto místech působí preventivně, snižuje rizika páchání trestné činnosti a zvyšuje tak bezpečí občanů na rizikových místech. Podle aktuálních potřeb je však mnohdy nutné činnost strážníků operativně směrovat i do jiných míst, kde vznikly aktuální problémy, které je potřeba bezodkladně řešit. 4 Spolupráce s Policií ČR Spolupráce s Policií ČR Obvodním oddělením Příbor je velice dobrá. V roce 2013 byla městská policie ze strany Policie ČR požádána o součinnost ve 49 případech, jako například: pomoc MPP při prověřování oznámení, kdy hlídka Policie ČR se nacházela ve vzdálenějších místech obvodu či řešila jiné oznámení, součinnost při řešení protiprávních jednání, součinnost při usměrňování provozu na pozemních komunikacích v mimořádných situacích (dopravní nehody, závady ve sjízdnosti a pod.) akce na dodržování zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým a dodržování zákazu hry těchto osob na výherních hracích přístrojích, pomoc při odchytech či umisťování toulavých psů, montáže TPZOV ("botiček") na odcizená vozidla jako donucovací prostředek, Ze strany MPP byla Policie ČR žádána o součinnost například v případech mimořádných opatření při pořádání některých kulturních, sportovních či společenských akcí, Památky zesnulých, při mimořádných událostech, účasti na preventivních či represivních akcích pořádaných MPP na katastru města. Pozitivně lze hodnotit zejména to, že ve všech případech bylo z obou stran žádostem vyhověno a v rámci součinnosti tak mohly být provedeny úkony, úkoly či zákroky, které nebyla některá strana schopná z různých důvodů sama zajistit. Bez vzájemné pomoci si již lze některé činnosti jen těžko představit. Mimo Obvodní oddělení PČR Příbor spolupracovala MPP i se Službou kriminální policie a vyšetřování PČR (poskytování informací důležitých pro objasňování trestné činnosti), Dopravním inspektorátem PČR Nový Jičín (akce na měření rychlosti). Celkově tak lze hodnotit spolupráci s Policií ČR na vysokou úroveň. 5 Prevence kriminality Mezi úkoly městské policie, podle zákona o obecní policii, patří mj. podílet se i na prevenci kriminality ve městě. Proto i MPP v roce 2013 prováděla preventivní činnost na katastru města. Organizací této činnosti se u MPP v roce 2013 zabývala strážnice Městské policie Příbor Eva Durčeková. Činnost MPP v oblasti prevence kriminality je zaměřena zejména na působení v oblasti sociální a situační prevence na místní úrovni, kdy hlavním cílem je nejen snižování rozsahu a závažnosti kriminality, ale také zvyšování pocitu bezpečí a jistoty občanů prostřednictvím opatření, pomocí kterých můžeme bezpečnostním rizikům předcházet. Jedná se o opatření sociální prevence, situační prevence včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí. Cíle prevence byly a v roce 9

10 2014 budou naplňovány prostřednictvím vhodných preventivních aktivit a opatření a zapojením občanů do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti. Strážnice městské policie také zpracovávala návrhy na projekty v rámci prevence kriminality, které jsou následně využívány pro podání žádostí o dotace v roce Aktivity MPP související s prevencí kriminality Plán prevence kriminality na léta Plán na léta 2013 až 2016 byl zpracován v souladu s dokumentem Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015, který byl schválen usnesením vlády České republiky č. 925 ze dne Zaměřuje se na koncepční řešení bezpečnostní situace a místních problémů spojených s pácháním trestné činnosti, přestupků či jiných protiprávních jednáních. Jeho úkolem je analýza situace, stanovení strategických cílů, priorit a vymezení cílových skupin. Pracovní skupina prevence kriminality, jejímiž členy jsou Libor Bolom, vrchní strážník MP Příbor, Ing. Milan Strakoš, starosta města, npor. Bc. Petr Tůma, vedoucí obvodního oddělení Příbor Policie ČR; Bc. Lenka Filipcová, vedoucí odboru sociálních věcí, Naděžda Střelková, referent odboru rozvoje města, Eva Durčeková DiS., strážnice Městské policie Příbor, Lenka Nenutilová, ředitelka LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, příspěvková organizace, se pravidelně v průběhu roku schází a zabývá se prevencí kriminality, podněty a návrhy svých členů, zpracovává akční plán minimálních preventivních aktivit a projektů, které jsou následně v daném roce realizovány. Tak tomu bylo i v roce Skatepark Provoz skateparku byl v roce 2013 zajištěn finančními prostředky PK, kdy z rozpočtu bylo vyčleněno na jeho provoz, údržbu a mzdy správců celkem Kč. Provozní doba byla prodloužena o jeden měsíc, kdy skatepark byl otevřen od začátku dubna do konce měsíce listopadu, přičemž jeho otevření se samozřejmě odvíjelo od vhodných klimatických podmínek. Koncem roku 2013 byl do areálu skateparku umístěn přístřešek, který budou moci v roce 2014 využívat jak návštěvníci, tak správci. Každý návštěvník se musel řídit provozním řádem, který byl schválen Radou města v roce Na dodržování tohoto řádu v roce 2013 dohlíželi 4 správci Horolezecká stěna Městská policie prevence kriminality pravidelně přispívá z rozpočtu na provoz horolezecké stěny umístěné v tělocvičně bývalé ZŠ na ul. Dukelské částkou Kč na pronájem, revizi a pojištění stěny pořízené z dotace MVČR. Tak tomu bylo i v roce Veřejná finanční podpora V roce 2013 bylo na veřejnou finanční podporu z celkového rozpočtu PK vyčleněno Kč. Z této částky bylo podpořeno RM celkem 9 předkladatelů projektů v celkové částce Kč Dětská hřiště Tak jak v předešlých letech i v roce 2013 byla část finančních prostředků PK použita na pořízení nových herních dětských prvků. V tomto roce byl i za finanční spoluúčasti Osadního výboru Prchalov pořízen herní prvek (šplhadlo Pavouk), který byl umístěn v areálu výletiště na Prchalově Preventivní přednášky Městská policie v loňském roce v rámci prevence pořádala řadu přednášek, které byly organizovány jak z vlastního podnětu městské policie, tak byla snaha vyhovět požadavkům oslovených škol, školek a klubů. Přednášky a divadelní představní proběhly v základních školách a na gymnáziu, kde byla řešena zejména problematika alkoholu, tabákových výrobků, internetové kriminality, šikany, vandalství, dále byly přednášky a divadelní představení 10

11 zorganizovány pro seniory na téma domácí násilí a důvěřivost k cizím lidem. Nebylo zapomenuto ani na mateřské školky, kde byla přednášková činnost zaměřena na celkovou bezpečnost dětí a byla také zorganizována přednáška pro II. stupeň základní školy na téma finanční gramotnost Schránky důvěry V roce 2008 bylo pořízeno z finančních prostředků PK 6 ks schránek důvěry, které byly rozmístěny do vybraných lokalit katastru města. Cílem jejich pořízení bylo umožnit i těm občanům, kteří z různých důvodů nemohou nebo nechtějí sdělovat různé připomínky, informace či podněty osobně, aby se tak mohli vyjádřit prostřednictvím schránek důvěry. V současné době, ale spíše tyto schránky důvěry slouží jako sběrné místo různých nalezených dokladů, věcí a podněty a různé připomínky jsou v nich nalezeny ojediněle Spolupráce s organizacemi Městská policie v rámci prevence kriminality spolupracuje při své činnosti s orgány státní správy, samosprávy, Policií ČR, se školskými zařízeními, s kluby seniorů, s Renarkonem, Besipem a s jinými zájmovými organizacemi působícími na katastru města Příbor. Tato spolupráce je využívána zejména při získávání potřebných informací, studií, při pořádání a organizování různých přednášek, akcí pro širokou veřejnost, při žádostech o dotaci, při poskytování příspěvků aj. potřebných úkonech Kamerový systém V roce 2013 byl pořízen z finančních prostředků PK kamerový systém, jehož součástí jsou 4 kamery (drátové), záznamové zařízení s úložištěm dat na cca 3 týdny a možností napojení až 8 kamer. Kamery jsou umístěny tak, aby monitorovaly jednak vstupní dveře MP, a dále prostory náměstí (bohužel v současnosti nepokryjí celé náměstí). Cílem jejich pořízení bylo jednak působit preventivně (zveřejnění o užívání kamerového systému může odradit řadu pachatelů) a také k tomu vedly represivní důvody (dohledávání pachatelů či nezbytných informací z kamerových záznamů). Za dobu užívání tj. 3 měsíce, byly pomocí kamerového systému zjištěni ve 2 případech pachatelé TČ a ve 2 případech řidiči, kteří zavinili dopravní nehodu.mimo tyto případy kamerový systém napomohl i k odhalení a prokázání několika přestupků či byl zdrojem informací (časových, o pohybu osob apod.). Vzhledem k tomuto pozitivnímu zjištění budeme požadovat postupně do dalších rozpočtů navyšování počtu kamer. 5.2 Prezentace MPP a prevence kriminality Propagace a činnost Městské policie Příbor a prevence kriminality je realizována pravidelným přispíváním do měsíčníku města Příbor, lokální televize a na webových stránkách města Příbor. Zde jsou přinášeny čerstvé informace o akcích a činnosti městské policie a jsou zde k nalezení také různé rady a užitečné informace. 6 Závěr Jak je z uvedených statistik patrné, počet protiprávních jednání (1636) v roce 2013 mírně klesl v porovnání s rokem 2012 (1741), což je pozitivní zjištění. Protiprávních jednání je stále nejvíce zaznamenáno v dopravě, což má příčinnou souvislost s užíváním laserového radaru k měření rychlosti vozidel. V protiprávních jednáních naplňujících skutkovou podstatu přestupku je zaznamenán spíše mírný pokles, pouze v případě přestupku proti majetku, kde je zaznamenán mírný nárůst. V případě podezření ze spáchání trestného činu je však zaznamenán nárůst, kdy zejména vzrostl počet prostých krádeží a krádeží vloupáním. Nejhorší je zjištění, že jsme zaznamenali i dvě loupežná přepadení, která v minulých letech nebyla námi zaznamenána. Lze tak konstatovat, že z pohledu MPP je současný stav co do počtu protiprávních jednání stabilizovaný, avšak je nutné konstatovat, že vzrůstá závažnost trestné činnosti a také 11

12 agresivita pachatelů, kteří poškozují cizí majetek a v některých případech i ohrožují zdraví občanů. Největším problémem na území města z našeho pohledu zůstávají sociálně patologické jevy, které jsem již uvedl ve zprávě za rok 2012: alkoholová a drogová závislost - dle statistik Renarkonu je město Příbor druhým městem (po Kopřivnici) co do počtu drogově závislých na Novojičínsku. Také alkoholová závislost je dle našeho názoru v našem městě ve značném počtu. páchání trestné činnosti pod vlivem návykových látek - spojené zejména se závislostí (krádeže prosté, vloupání, podvody přestupky proti veřejnému pořádku či občanskému soužití, násilná trestná činnost apod.), požívání alkoholických nápojů nezletilými a mladistvými - stejně jako v roce 2012 byla MPP i v roce 2013 zjištěna přítomnost alkoholu v dechu i u nezletilých ve věku 13ti let. Požívání není realizováno v restauračních zařízeních, ale na dětských či sportovních hřištích či jiných veřejných prostranstvích. bezdomovectví - spojené také se závislostí, kdy tyto osoby veškeré finanční prostředky investují do nákupu návykové látky a nezbývá jim tak na bydlení. Tyto osoby jsou vlivem návykových látek v tak špatném psychickém a fyzickém stavu, že nejsou schopni zajistit si bydlení prostřednictvím sociálních služeb. Nutno však konstatovat, že se podařilo za pomoci sociálního odboru počet bezdomovců v našem městě redukovat na minimum. sprejerství - trendová záležitost, páchána zejména teenagery na fasádách budov či jiných vhodných plochách na katastru s potřebou se nějakým způsobem zviditelnit (exhibice). Problémem je, že sprejerství je ve většině případů spojeno se škodou na cizím majetku, což si pachatelé ne vždy uvědomují. Graffiti v našem městě je pácháno zejména na nádraží, v parku, na pilířích mostů, garážích. V ojedinělých případech se objevují v MPR. vandalství - páchána taktéž zejména teenagery, kdy pod vlivem alkoholu či z nudy poškozují dopravní značky, vyvracejí popelnice či jinak poškozují obecní či soukromý majetek. Vzhledem k tomu, že MPP o těchto negativních jevech ví, provádí a bude i nadále provádět preventivní i represivní činnost tak, aby co možná nejvíce eliminovala tyto jevy a přispěla tak ke klidnému žití v našem městě a co největší bezpečnosti našich občanů. 12

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 16. 01. 2013 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou OBEC JANOV NAD NISOU Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecní policie (dále jen OP) je orgánem obce Janov nad Nisou, který v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 1 z 10 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 je vypracována a předkládána pro potřebu

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí

Zpráva o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí MĚ STSKÁ POLICIĚ Zákostelní 720 PLANÁ NAD LUŽNICÍ 14. ledna 2014 Zpráva o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí za rok 2013 Městská policie Planá nad Lužnicí sídlí v přízemí budovy Městského úřadu

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Oprávnění strážníků. Oprávnění strážníků obecní policie jsou dána zákonem a vymezují rozsah jejich působnosti.

Oprávnění strážníků. Oprávnění strážníků obecní policie jsou dána zákonem a vymezují rozsah jejich působnosti. Oprávnění strážníků Oprávnění strážníků obecní policie jsou dána zákonem a vymezují rozsah jejich působnosti. Strážníci městské policie při výkonu svého povolání disponují řadou zákonných oprávnění, která

Více

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY IV. Q 2008 Struktura uváděných informací Návod Ministerstva dopravy jak nedostat body... 2 Bodované přestupky a trestné činy

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra

Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra Program prevence kriminality a extremismu Úsvit varianta řádného Programu prevence

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2008

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2008 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2008 Městská policie Hradec Králové v roce 2008 plnila úkoly v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

Zpráva. k bezpečnostní situaci na území městské části Praha 7 za rok 2014. Zpráva k bezpečnostní situaci na území městské části Praha 7 za rok 2014

Zpráva. k bezpečnostní situaci na území městské části Praha 7 za rok 2014. Zpráva k bezpečnostní situaci na území městské části Praha 7 za rok 2014 Zpráva k bezpečnostní situaci na území městské části Praha 7 za rok 2014 Zpráva k bezpečnostní situaci na území městské části Praha 7 za rok 2014 Z podkladů Policie ČR - Obvodní ředitelství Praha I a Městské

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 Název dokumentu: Sankční řád Vypracoval: Mgr. Stanislav Novotný Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 Počet listů: 5 Městská část Praha 5 k rukám zástupce starosty MČ JUDr. Petra LACHNITA P r a h a 5 ZPRÁVA

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Příloha školního řádu Kázeňský a sankční řád Základní škola, Rudná, 5. května 583 SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků základní školy jsme vypracovali

Více

Městys Nehvizdy. Nehvizdy 2013 verze I

Městys Nehvizdy. Nehvizdy 2013 verze I Městys Nehvizdy KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTYSE NEHVIZDY NA ROKY 2013-2014 Nehvizdy 2013 verze I 1 OBSAH: Úvod. str. 3 1. Bezpečnostní analýza... str. 4 2. Institucionální analýza. str. 5 3. Dosavadní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín Město Kolín 2 Založeno před rokem 1261 31077 obyvatel Rozloha 35 km2 Důležitý železniční

Více

Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné, litinové a

Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné, litinové a Seminář Problematika výkupu kovů v České republice, 28. dubna 2015 Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné,

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Preventivní skupina Sociálně patologické jevy Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Základní programová nabídka 1. ročník Listina základních práv a svobod /Práva

Více

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2011

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2011 Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2011 Městská policie Lipník nad Bečvou (dále jen městská policie) je orgánem Města Lipník nad Bečvou, který byl zřízen dle zákona č. 128/200 Sb.

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování (postup pedagogických pracovníků v níže uvedených krizových situacích) Zpracoval: Mgr. Zdeněk Brabec 1.11.2013 Pracovníci školy vždy, v rámci možností a

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

V Chabařovicích, dne : 18.07.2007

V Chabařovicích, dne : 18.07.2007 MĚSTSKÁ POLICIE CHABAŘOVICE Husovo náměstí 17, mobil : 725 062 547 V Chabařovicích, dne : 18.07.2007 Činnost MěP Chabařovice za 1. pololetí 2007. Cílem zprávy je předložit radě města ve stručné podobě

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1 SANKČNÍ ŘÁD Čl.I Úvodní část 1) Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle Metodického

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2013

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2013 Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2013 Městská policie Lipník nad Bečvou (dále jen městská policie) je orgánem Města Lipník nad Bečvou, který byl zřízen dle zákona č. 128/200 Sb.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 3. 2012 Bod pořadu jednání: Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2011 Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009 Městská policie Hradec Králové (dále jen MPHK), jako orgán města, zabezpečovala v roce 2009 místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002

HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002 HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002 I. OBECNÉ PODMÍNKY MĚSTO KRNOV Počet obyvatel 25820 Program realizován v letech 1997-2002 Celkové náklady na prevenci kriminality 1997 246.096,20 na místní úrovni 1998 4.071.220,47

Více

- 2 - 2. Výsledky činnosti MP... 3. 2.4. Oblast ochrany majetku... 10. 2.5. Oblast ochrany před alkoholismem... 12. 2.6. Ostatní přestupky...

- 2 - 2. Výsledky činnosti MP... 3. 2.4. Oblast ochrany majetku... 10. 2.5. Oblast ochrany před alkoholismem... 12. 2.6. Ostatní přestupky... Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za rok 2006 v porovnání s rokem 2005 - 2 - O B S A H 1. Úvod... 3 2. Výsledky činnosti MP... 3 2.1. Oblast veřejného pořádku... 3 2.2. Oblast dopravy...

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Pravidelné činnosti městské policie

Pravidelné činnosti městské policie Činnost městské policie za rok 2014 Činnost MP je z obecního pohledu zákona pojata jako činnost veřejně prospěšná. Prostřednictvím MP město zajišťuje klid a pořádek na svém teritoriu vymezeném konkrétním

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2012

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2012 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MĚSTSKÁ POLICIE Nemocniční 11/3328 702 00 Ostrava www.mpostrava.cz info@mpostrava.cz OBSAH 1. Bezpečnostní situace z pohledu

Více

ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD

ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odstavec 1, zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s Minimálním

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové (dále MPHK) podává aktuální informaci o vývoji na úseku veřejného pořádku, o realizovaných

Více

SYSTÉM PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVY

SYSTÉM PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVY Měření úsekové Detekce jízdy na Pokročilé noční Laserový rychlosti červenou vidění rychloměr ě Měření dojezdových dob Smyčkový rychloměr Klasifikace vozidel Automatické čtení SPZ/RZ Vyhodnocovací software

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 R O Z H O D N U T Í

CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 R O Z H O D N U T Í CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 SPISOVÁ ZNAČKA 37749/2014-540000-12 VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA KARLOVY VARY bez 37749-4/2014-540000-12 Janouškovec 1.

Více

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 13

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 13 Důvodová zpráva: Z á p i s č. 13 z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 04. 2. 2014 v zasedací místnosti na Radnici Doba jednání: Zahájení: 14.30 hodin Ukončení: 15.40 hodin Přítomni: Členové:

Více

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji Působnost Policie ČR Územní odbory Karlovarského kraje 2 Preventivní

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ Vypracoval: Základní škola Česká Lípa, Školní 2520 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ 1 Schválil: Účinnost od : 1.9.2005 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2010 Městská policie Zábřeh Počet stran: 16. Zpracovatel: Václav Doubrava Datum: 30.1.2011 strana 1 Obsah: 1. Předmět činnosti 1.1. Přestupky 1.1.1. Dopravní

Více

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 20/17 ze dne 30.10.2008 Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2009 až 2012 Motto: Každý občan má právo na bezpečné město Zpracovala: Ing. Alena Šindlerová OKR

Více

PROJEKTY PREVENCE KRIMINALITY V SOKOLOVĚ. Mgr. Bc. Hana Procházková Mgr. Kateřina Böhmová

PROJEKTY PREVENCE KRIMINALITY V SOKOLOVĚ. Mgr. Bc. Hana Procházková Mgr. Kateřina Böhmová PROJEKTY PREVENCE KRIMINALITY V SOKOLOVĚ Mgr. Bc. Hana Procházková Mgr. Kateřina Böhmová Od roku 2010 Městská policie v Sokolově spolupracuje s Policií ČR a společně realizují 4 projekty prevence kriminality,

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Odpovědnost za přestupek tato oblast správního práva trestního je jako jediná kodifikována zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění obecná část, zvláštní část, procesní část pouze částečná

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok 2014 Městská policie Lipník nad Bečvou (dále jen městská policie) je orgánem Města Lipník nad Bečvou, který byl zřízen dle zákona č. 128/200 Sb.

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MĚSTSKÁ POLICIE Nemocniční 11/3328 702 00 Ostrava www.mpostrava.cz info@mpostrava.cz OBSAH 1. Úvod... 3 2. Bezpečnostní situace

Více

Bezpečnostní analýza

Bezpečnostní analýza Bezpečnostní analýza KAMEROVÝ SYSTÉM Ke dni 1.1.2008 jsou na území Nového Bydžova 4 pevné kamery, které snímají 24 hod. ul.čsa, Smetanovu, Revoluční a vyhrazené parkoviště pře městským úřadem. Dále 1 pohyblivá

Více

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Trestná činnost dětí a mládeže Karlovarský kraj Věková struktura pachatelů 2. 1. - 13.11. 2012 1.1. 13.

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

Koncepce prevence kriminality města Tanvaldu na období 2015 až 2018

Koncepce prevence kriminality města Tanvaldu na období 2015 až 2018 Koncepce prevence kriminality města Tanvaldu na období 2015 až 2018 Autoři: Hana Preislerová Václav Hošek Milan Kozák Městský úřad Palackého 359, 468 41 Tanvald 483 369 511 meu@tanvald.cz Obsah 1 ÚVOD

Více

ZÁSADY ŘÁDNÉHO A BEZPEČNÉHO UŽÍVÁNÍ BYTU A DOMU

ZÁSADY ŘÁDNÉHO A BEZPEČNÉHO UŽÍVÁNÍ BYTU A DOMU Projekt prevence kriminality BEZPEČNÁ LOKALITA BEZPEČNÉ BYDLENÍ Městská část Brno Nový Lískovec Bytový dům Koniklecová č. 5 ZÁSADY ŘÁDNÉHO A BEZPEČNÉHO UŽÍVÁNÍ BYTU A DOMU Základní informace o režimových,

Více

7. 2. Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2011

7. 2. Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2011 7. 2. Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2011 Městská policie pod vedením velitele Ing. Jana Řeháka, náměstka primátora, a ředitele Ing. Bc. Víta Šulce v roce 2011 zabezpečovala místní záležitosti

Více

Duben měsíc bezpečných obcí. souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce

Duben měsíc bezpečných obcí. souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce Duben měsíc bezpečných obcí souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce Základní údaje o akci Dopravně bezpečnostní akce Duben měsíc bezpečných obcí měla za úkol ve vybraných městech a obcích celé

Více

Na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích bylo v roce 2008 strážníky odhaleno celkem 826 746 přestupků.

Na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích bylo v roce 2008 strážníky odhaleno celkem 826 746 přestupků. Bezpečnost Statistika přestupků a údaje z činnosti MP V roce 2008 zabezpečovala Městská policie hl. m. Prahy (dále jen MP) prioritně úkoly, vyplývající ze zákona o obecní policii. Pozornost byla zaměřena

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Základní škola Mšeno, okres Mělník, se sídlem Boleslavská 360, 277 35 Mšeno

Základní škola Mšeno, okres Mělník, se sídlem Boleslavská 360, 277 35 Mšeno Základní škola Mšeno, okres Mělník, se sídlem Boleslavská 360, 277 35 Mšeno Směrnice Školní řád část Sankční řád Č.j.: 225 / 2012 Vypracoval: Mgr. Jiřina Trunková Schválil: Mgr. Jiřina Trunková Školská

Více

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň:

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Mgr. Andrea

Více

I. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení

I. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení Naše škola při řešení problematiky sociálně patologických jevů vychází z platných dokumentů vydávaných MŠMT. Vyučující při řešení problémových situací budou jednotně postupovat podle Metodického pokynu

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2010 Příloha usnesení: Zpráva o činnosti Městské policie Pardubice za rok 2010 Obsah strana 1. Úvod 2 2. Oblast personální práce a vzdělávání 2 3. Činnost městské policie 3 3.1 Prevence kriminality, dopravní

Více

Město Kolín. Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Město Kolín. Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Město Kolín Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Kolína se v souladu s ustanovením 10 písm. a), 35, 84 odst. 2 písm. h)

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Vyhodnocení činnosti MP Český Těšín za rok 2013

Vyhodnocení činnosti MP Český Těšín za rok 2013 Vyhodnocení činnosti MP Český Těšín za rok 2013 V roce 2013 bylo na území města Český Těšín zjištěno celkem 3372 spáchaných přestupků. Pomocí městského kamerového systému, který byl v roce 2013 rozšířen

Více

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více