BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme zastupitele města. MAN-UB nová zkratka, nové služby. Bydlení ve stínu stromů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme zastupitele města. MAN-UB nová zkratka, nové služby. Bydlení ve stínu stromů"

Transkript

1 V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n č í s l o K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme zastupitele města MAN-UB nová zkratka, nové služby Bydlení ve stínu stromů Seminář o domácím násilí Netradičně za tradicemi Informace z uherskobrodských škol Letní prázdninové akce DDM 100 let Junáku Kulturní tipy Sport

2 Představujeme zastupitele města Ing. Milan Katolický V zastupitelstvu města (ZM) pracuje již třetí volební období tj. od roku Je předsedou klubu zastupitelů za KSČM. Stanovisko k článku Představujeme zastupitele města Vzhledem k závažnosti tvrzení Ing. Katolického (KSČM), která zmiňuje v předchozím článku v souvislosti s problematikou správy majetku města, jsme požádali o stanovisko vedoucí odboru správy majetku města. Město Uherský Brod postupuje při nakládání s movitým a nemovitým majetkem města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a to zejména dle: - 38 až 45, které pojednávají o hospodaření s majetkem obce, - 84 až 98, které pojednávají o pravomocích zastupitelstva obce, - 99 až 102, které pojednávají o pravomocích rady obce. Ing. Adriana Kalinová, vedoucí OSMM v V zastupitelstvu města jste jako strana po celou dobu v opozici. Dá se i tak pro město něco dobrého vykonat a pokud ano, co se vám již povedlo konkrétně? Ano, jsme celou dobu v opozici spolu se Stranou zelených a Nezávislými zastupiteli. Nedomnívám se, že bychom v této opozici hráli nějakou podřadnou roli naopak cítíme se jako rovnocenní partneři, společně se připravujeme na zasedání ZM když to zjednoduším, pokud bychom jako opozice nepředkládali své názory a návrhy na zasedání Zastupitelstva města, zřejmě by nebylo o čem jednat, protože návrhy Rady města (RM) by byly bez jakýchkoliv připomínek okamžitě schváleny. A náš klub je tvrdým oponentem praktik RM zejména v oblasti hospodaření s majetkem. Na druhé straně naše místní politika spočívá v pochopení zájmů občanů a dlouhodobé koncepci zabezpečování jejich potřeb. Tedy podpoříme vše, co prospěje občanům města, a odmítáme vše, co není koncepčně projednáno a schváleno v jejich dlouhodobých potřebách bez ohledu na to, kdo příslušné opatření navrhuje. Proto se domnívám, že i jako opozice jsme se podíleli na úspěších, kterých bylo jednotným úsilím dosaženo, a nebylo jich málo. Jaký problém ve městě vás v současné době nejvíce trápí? Jako opoziční straně nám nejvíce vadí, že koalice ve své převaze, která díky volebním hlasům občanů vznikla po volbách 2006 v poměru 8:19, tuto situaci pochopila tak, že všechno převálcuje. Nejhorší situace je podle mého názoru právě v hospodaření s majetkem města, investicích a kontrole hospodaření. Jsem přesvědčen, že Zákon o obcích v platném znění dává pouze ZM pravomoc rozhodovat o majetku města: * který majetek potřebuje a bude jej obhospodařovat, využívat a zvelebovat, * který dočasně nepotřebuje a pověří RM k jejímu pronájmu, či výpůjčce, * který nebude potřebovat, je racionální se ho zbavit prodejem a pověří Radu města zorganizovat výběrové řízení na jeho prodej. Bohužel RM se podle svého právního názoru chová jako suverénní správce majetku města a sama rozhoduje o pronájmu a prodeji majetku s tím, že Zastupitelstvo města postaví před hotovou věc, což nepřispívá k průhlednosti a věrohodnosti hospodaření se svěřeným majetkem. A teď se neodvažuji připomenout možnost korupce. Proto dlouhodobě volám po koncepci rozvoje města snad se podaří zahájit řešení této otázky na mimořádném zasedání ZM dne Na rozdíl od ostatních měst regionu (a daleko menších) se nám nepodařilo donutit RM, aby po volbách předstoupila před občany s Volebním programem, nebo alespoň s nějakou vizí na období do roku 2012, aby občané i opozice mohly reálně zhodnotit výsledky jejich práce. Nejlepší je jistě nic neslibovat a pokud se něco povede, tak se tím pochlubit což se samozřejmě bez problémů daří. Zůstanou-li kostlivci a těch je něurekom pak se nic neděje v nejhorším případě se převedou do dalšího volebního období. To je reálná situace vládnutí předminulé, minulé i současné koalice, a to nám samozřejmě vadí. Já osobně jsem tvrdým odpůrcem a oponentem bezhlavých řešení dílčích problémů operativními rozpočtovými opatřeními, což je ovšem pravidlem práce naší Rady města. Pokud jsme nějakým způsobem ušetřili finanční prostředky, ať špatným odhadem nákladů nebo mimořádnými příjmy, měly by se shromažďovat v rezervě a ne se okamžitě rozpouštět v neplánovaných nákladech. Samozřejmě, kdo je u toho, hned dokáže tyto prostředky využít a prosadit. Zastupitelstvo města je postaveno před návrh RM, kdy není vůle ani naděje tyto prostředky soustřeďovat na koncepční investice. Je vám 69 let a jste nejstarším členem ZM. Je to pro vás výhoda nebo handicap. Myslíte si, že máte odlišný pohled na fungování města než mladší členové? Již třetí volební období jsem nejstarším zastupitelem města. Co s tím mám dělat? V tomto volebním období budu v zastupitelstvu pracovat, pokud si má strana i já budeme věřit, že je to přínosem pro práci našeho klubu i Zastupitelstva. Samozřejmě, že hledáme nové příznivce naší politiky, kteří by převzali štafetu našich názorů, a věřím, že se nám to podaří. Z hlediska svých vztahů, nemám problém se ztotožnit s názory mladších zastupitelů jak z koaličních, tak opozičních stran. Celá řada z nich ve mně vidí nejen partnera, ale i kamaráda. A tak se vzájemně i chováme a mně to dělá dobře. Můj věk spíše chápu jako výhodu, kdy mě opoziční zastupitelé berou jako brzdu některých zbytečně radikálních řešení a možná i koaliční partneři cítí, že mně nejde o jakýkoliv osobní užitek, ale o transparentnost využívání rozpočtu a systémové řešení rozvoje města. Ale aby nevyznělo moje vyznání příliš skepticky, prohlašuji, a jsem na to hrdý, že město Uherský Brod prožívá etapu dynamického rozvoje. Jde jen o to, jestli by tento rozvoj nemohl být dynamičtější, koncepčnější a hlavně lacinější. To je ovšem otázka schopnosti managementu města. E. Sladká NABÍZÍME zajímavou práci v nově otevírané prodejně Pekařství u Rohlíčka v předkasové zóně OD Kaufland Uherský Brod. Informace na číslech nebo , na Úřadu práce Uherský Brod nebo pište na

3 Spanilá jízda historických vozidel V sobotu 16. června 2007 bude Uherským Brodem projíždět spanilá jízda historických vozidel, která se uskuteční v rámci projektu Trofeo Niké Moravia Tato akce, jež se koná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše a za podpory České centrály cestovního ruchu, je zaměřena na podporu rozvoje turistického ruchu v České republice. Celá kolona vozidel se zastaví v 9.30 hod. na Masarykově náměstí. K vidění bude cca 25 historických vozidel. Za město Uherský Brod se přidají brodští hasiči s ukázkou historických hasicích stříkaček. Akci podpoří svým vystoupením folklorní soubor JAKUB Uh. Brod. Organizátoři akce zvou všechny občany. Společné jednání Rady města Uherský Brod a rady Zlínského kraje se konalo v pondělí na uherskobrodské radnici. Více informací v příštím čísle BZ. Bydlení a posezení v ovocném sadě Po loňském úspěšném projektu Místo pro přátele se ZO ČSOP 63/01 Centaurea podařilo získat finanční podporu na nový projekt Bydlení a posezení v ovocném sadě. Projekt řeší rekonstrukci veřejného prostranství mezi ulicí Jana Švermy a Svatopluka Čecha. V rámci realizace projektu proběhla dvě pracovní setkání s občany a zástupci Uherského Brodu. Na setkáních - kulatých stolech se společně za účasti všech zainteresovaných stran vypracovává návrh plánu rekonstrukce dané lokality. V průběhu měsíce května se počítá se zahájením prvních prací. Jedná se o výsadbu okrasných stromů a přípravné zahradnické práce. Projekt je finančně podpořen nadací Partnerství a finanční částkou Kč přispělo i město Uherský Brod. Veřejná podpora města je určena na realizaci prací, dopravu a nákup rostlinného materiálu, a ne pro potřeby naší organizace, jak se mylně někteří občané domnívají. Se zapojením do realizace prací počítáme i s místními obyvateli sídliště. Věřím, že společnými silami vznikne v Uherském Brodě další příjemné a pěkné místo k relaxaci a odpočinku, řekl Julius Kunčar ze ZO ČSOP 63/01 Centaurea. -red- Zlatí a stříbrní střelci Opět po roce se zástupci Uherského Brodu úspěšně zúčastnili Střelecké soutěže ředitele krajského vojenského velitelství Zlín v Kroměříži. Tento závod je branně střeleckým vícebojem tříčlenných družstev o Putovní pohár ředitele KVV Zlín a je určen pro pracovníky obcí s rozšířenou působností a krajského úřadu. Soutěžními disciplínami je střelba z armádní pistole vzor 82 na vzdálenost 25 m a střelba z malorážné pušky na vzdálenost 50 m. Naše družstvo ve složení Ludmila Kostelníková, Radek Šustek a Ivo Dalajka získalo za celkové umístění mezi devíti celky stříbrný pohár. Navíc v kategorii malorážné pušky zvítězila Ludmila Kostelníková a v kategorii armádní pistole obsadil první místo Radek Šustek. Oba obdrželi zlatý pohár. -es- Radní města se ve středu dne 13. června od 18 hodin sejdou s podnikateli z Uherského Brodu v zasedací místnosti Městského úřadu. Na programu je v úvodu prezentace operačních programů Podnikání a inovace a Lidské zdroje a zaměstnanost, kterou provede zástupce Regionální kanceláře Czechinvestu. Dále bude diskutována možná spolupráce při rozvoji našeho města. Radní si od setkání také slibují, že uslyší od podnikatelů, co je nejvíce trápí a v čem by jim mohlo být město nápomocno. Ing. Ladislav Kryštof, starosta města Uherský Brod VOMA se chlubí značkou Klasa V polovině dubna proběhlo v Obecním domě v Praze slavnostní předávání certifikátů Klasa. Ministr zemědělství Petr Gandalovič ocenil značkou kvality Klasa téměř 40 výrobků, a z toho 3 výrobky uherskobrodské firmy VOMA. Již koncem minulého roku dostala tato firma ocenění pro šest svých výrobků, a právě tento úspěch byl motivem pro to, aby ji Státní zemědělský intervenční fond vyzval k přihlášení dalších výrobků. Oceněním Klasa se tedy pyšní: Debrecínská pečeně, Zauzený šunkový salám, Bystřická klobása, Bílokarpatský salám, Anglická slanina, Šunková klobása, Brodská sekaná, Mahdalíkovy párky a Lopenická slanina, která získala také ocenění Perla Zlínska. Národní značka kvality Klasa označuje výrobky, které splňují náročné mezinárodní standardy, jsou vyráběny převážně z domácích surovin a jejichž zpracování probíhá výhradně v České republice. Na stálou kvalitu výrobků označených touto značkou dohlíží Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Vzpomínka Dne 10. června 2007 by se dožil 100 let pan Emanuel Sýkora, jeden ze zakladatelů České zbrojovky v roce Za tichou vzpomínku na vzácného a dobrého člověka, odborníka ve svém oboru, děkuje a s láskou vzpomíná dcera w

4 MAN-UB nová zkratka, nové služby Město Uherský Brod zahájilo začátkem tohoto roku realizaci projektu Metropolitní komunikační síť Uherský Brod (MAN-UB). Na konci ledna uzavřelo smlouvu se sdružením obchodních společností GTS NOVERA, a. s., a Extra NET, s. r. o., na vybudování této sítě. Ta propojí objekty místní správy a instituce zřizované městem. Občanům zároveň nabídne možnost přístupu k vysokorychlostnímu internetu. Součástí sítě bude 1 internetový informační kiosek, 35 veřejně dostupných počítačů a 14 Wi-Fi zón. Náklady na vybudování sítě jsou 14,162 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropským fondem pro regionální rozvoj ve výši 66,7 % a státním rozpočtem ČR ve výši 10 % v rámci Společného regionálního operačního programu). Zbývající část finančních prostředků vloží do projektu město Uherský Brod. Občané budou mít k dispozici na všech veřejně přístupných místech k internetu (PIAP) bezplatný přístup na internet. Provozní doba takového veřejného přístupového místa bude řízena institucí, v jejichž prostorách je PIAP vybudován. Průměrná doba využitelnosti přístupového místa veřejností bude stanovena dle pravidel programu na minimálně 4 hodiny denně. Místo s největším počtem PIAP bude v připravovaném Městském informačním centru (MIC), které se právě teď buduje v prostorách Domu kultury Uherský Brod. Projekt tedy vytváří základní podmínky pro zpřístupnění širokopásmového internetu pro širokou veřejnost ve městě a přispívá tak k rozvoji informační společnosti. Součástí projektu MAN-UB je taktéž vybudování 14 Wi-Fi zón, tzn. míst, kde se občané připojí k internetu prostřednictvím vlastní výpočetní techniky (nejčastěji notebook, který je vybavený wi-fi přijímačem). I toto připojení bude bezplatné. Wi-Fi zóny jsou nainstalované tak, aby byly dostupné uvnitř každého přístupového bodu. Jedinou výjimku Seznam přístupových bodů, v závorce je uvedený počet nainstalovaných počítačů, popř. je uvedeno, zda je na tomto místě Wi-Fi zóna: 1 Budova MěÚ, Masarykovo nám. 100 (1 PC+W) 2 Městská knihovna (2 PC+W) 3 Dům kultury (8 PC+W) 4 ZŠ Mariánské nám. 41 (1 PC) 5 MŠ Mariánské nám. 16 (1 PC) pouze propojovací bod 7 DDM UB (2 PC+W) pouze propojovací bod 9 Budova MěÚ, Masarykovo nám. 136 (1 PC) 10 Budova MěÚ, Nerudova 193 (1 PC) 11 Sociální služby UB, U Sboru 1066 (1 PC+W) 12 Budova MěÚ, Nivnická 1763 (1 PC+W) 13 MŠ sídl. Olšava 2148 (1 PC) 14 MŠ Primátora Hájka 2030 (1 PC) 15 MŠ Svatopluka Čecha 1528 (1 PC) 16 MŠ Obchodní 1639 (1 PC+W) 17 MŠ Těšov 130 (1 PC) 18 MŠ Havřice 1 (1 PC) 19 MŠ Újezdec 282 (1 PC) 20 ZŠ Pod Vinohrady 1420 (1 PC+W) 21 ZŠ Na Výsluní 2047 (1 PC) 22 ZŠ Újezdec 291 (1 PC) 23 ZŠ Havřice 117 (1 PC) 24 CPA Delfín, Slovácké nám (kiosek+w) 25 Sociální služby UB, Za Humny 2292 (1 PC+W) pouze propojovací bod 27 Městská nemocnice s poliklinikou (1 PC+W) 28 Městská knihovna, pobočka Máj (1 PC+W) 29 Kino Máj, nám. 1. Máje 2057 (1 PC+W) pouze propojovací bod Oficiální logo projektu MAN-UB, které vás bude provázet na všech přístupových bodech i propagačních materiálech tvoří prostor Masarykova náměstí, které bude wi-fi signálem pokryto celé. Předpokládáme, že tento způsob připojení by mohli využívat i návštěvníci našeho města. Připojení domácností, resp. podnikatelských subjektů, do internetu prostřednictvím MAN-UB bude omezeně umožněno. Slavnostní spuštění MAN-UB proběhne v dopoledních hodinách. O jeho průběhu vás budeme informovat v dalším čísle BZ. Více informací o projektu MAN-UB je k dispozici na www stránkách projektu http: //man.ub.cz, kde bude k dispozici mapa PIAP a jiné užitečné informace. Ing. Kamil Válek, vedoucí oddělení informatiky, manažer projektu MAN-UB Fotografie z realizace MAN-UB Projekt Metropolitní komunikační síť Uherský Brod (MAN-UB) je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Společného regionálního operačního programu a státním rozpočtem ČR x

5 Seminář o domácím násilí Domácí násilí je problémem, o kterém se v současné době hodně mluví a který trápí stále více lidí. Proto město Uherský Brod ve spolupráci se střediskem komplexní péče pro rodinu Luisa a Intervenčním centrem Zlínského kraje uspořádal odborný seminář zaměřený na domácí násilí a uvedli možnosti, jak se mu bránit. Domácí násilí je velmi rozšířený a současně nejméně kontrolovaný druh násilí. Zahrnuje v sobě všechny projevy fyzického, sexuálního a psychického násilí páchaného mezi jednotlivými členy rodiny, dle zahraničních i tuzemských výzkumů v naprosté většině páchaného muži vůči ženám - vlastním manželkám, dětem, družkám či partnerkám, vysvětluje lektorka Jarmila Hasoňová z Intervenčního centra Zlínského kraje. Seminář, kterého se zúčastnili zástupci obecních úřadů, městské policie a neziskových organizací, si klad za cíl informovat o rozsahu, následcích a nepřijatelnosti domácího násilí, vyvrátit předsudky s domácím násilím spojené a přispět k vytvoření systému adekvátní reakce na tento specifický druh násilí v České republice. Ačkoliv mnozí z nás vnímají tento problém pouze okrajově, domácí násilí představuje v současné době závažný společenský problém, se kterým je třeba bojovat všemožnými prostředky. V první řadě je třeba vědět, co si vlastně pod pojmem domácí násilí představit. V mnoha případech si oběti ani neuvědomují, že něco není v pořádku. Domácí násilí není omezeno jen na ženy. V některých případech jsou oběťmi i muži a staří lidé. Skutečné domácí násilí se opakuje a stále stupňuje. V oběti vzniká vzrůstající strach vůči agresorovi a domov přestává být útočištěm a domovem. Účastníci semináře se seznámili s tím, že asi největším problémem u tohoto druhu násilí je fakt, že se hrubosti a krutosti odehrávají za zavřenými dveřmi bytů, převážně beze svědků a bez důkazů. Velice často se oběť bojí z různých důvodů cokoliv sdělit, např. ze studu apod. Velmi důležité je vůbec promluvit, mít pomoc nadosah a nezůstat osamocen. Od 1. ledna 2007 má tato pomoc oporu i v zákoně (č. 135/2006 Sb.), podle kterého může Policie ČR vykázat násilníka z domu nebo bytu až na deset dní. Ve Zlínském kraji od začátku roku využili policisté pravomoci ve více než 20 případech, k jednomu došlo také v Uherském Brodě. -es- Netradičně za tradicemi Netradičně za tradicemi - to je název, pod kterým se letos jel již třetí ročník cyklovýletu ze Zlína do Vlčnova na Jízdu králů. Akci založil a organizuje vlčnovský rodák JUDr. Jan Zlínský, člen zastupitelstva zlínského magistrátu. Této akce se každoročně zúčastnil hejtman Libor Lukáš, kterého doprovodili další známé osobnosti - náměstkové Josef Slovák, Hynek Szezka, tajemník zlínského magistrátu pan Mikel. Akce se letos s početným doprovodem zúčastnil i europoslanec pan Zatloukal a část etapy si na kole zajela i Dolores Baťová, dcera Jana Antonína Bati. Největší hvězdou pelotonu byl bezesporu Josef Zimovčák. Ten svoji účast na této akci zařadil do přípravy na účast třetího největšího světového etapového závodu, který se pojede v srpnu ve Španělsku. Jet za Zimovčákem do kudlovského kopce ve Zlíně bylo skutečným zážitkem. zatímco někteří na kudlovskou točnu dorazili na nejlehčí převod z jazykem na vestě a někteří závěr došli vedle kola, Pepa se stihl část kopce vrátit a dal si nášup. Je to podle mne náš nejlepší současný amatérský sportovec, říká místostarosta našeho města Ing. Pavel Josefík, který se akce taky každoročně zúčastňuje. Jednou ze dvou zastávek bývá tradiční občerstvení v motorestu Pepčín. Kolem tohoto místa by měla vést cyklotrasa nazvaná Kolem panských vinohradů. Akce je ve stadiu projekční přípravy a podílet by se na ní měli kromě našeho města i okolní obce Vlčnov, Veletiny, Hradčovice a Drslavice spolu se svými mikroregiony Východní Slovácko a Dolní Poolšaví. Jedním z cílů by mělo být i místo, kde stával zámek Pepčín. O tomto záměru byli účastníci cyklovýletu taky informováni, dodává místostarosta Josefík. To nejlepší, co za tento školní rok vytvořili, předvedli žáci i učitelé Základní umělecké školy na výchovném koncertu pro děti a galakoncertu pro veřejnost. Vystoupili nejen hudebníci různého zaměření, ale také taneční a literárně dramatický obor. Jeden z největších potlesků publika patřil dětské cimbálové muzice Šablička. Minulý týden navštívil v rámci své cesty po krajích ČR naše město bývalý předseda vlády, poslanec Jiří Paroubek. Na jednání s představiteli našeho města se hovořilo především o nezaměstnanosti v našem regionu, školství a možnostech pomoci tomu, aby se tento region nevylidňoval. Po návštěvě radnice se Jiří Paroubek s doprovodem přesunul do České zbrojovky. y

6 Dům kultury Uherský Brod Pamětní síň JUDr. Václava hraběte z Kounic stálá expozice Galerie DK Panský dům Do pá VÝSTAVA VÝTVARNÁ TVORBA STUDENTŮ GYMNÁZIA J. A. KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ foyer Domu kultury st až pá MUSAIONFILM ročník nesoutěžní přehlídky videofilmů muzeí ČR středa projekce diskuse moderují Rudolf Adler a Robert Tamchyna lektorský seminář režisér Rudolf Adler koncert Atrium muzea, příp. Sloupový sál Zuzana Lapčíková: Balady a romance beseda u cimbálu Atrium muzea, příp. Sloupový sál CM Jožky Severina z Kostic čtvrtek projekce diskuse moderují Rudolf Adler a Robert Tamchyna lektorský seminář redaktor a moderátor Robert Tamchyna stereoskopická projekce projekce filmů Eduarda Ingriše vernisáž výstavy fotografií Eduarda Ingriše Atrium muzea, příp. Velký výstavní sál divadelní představení sloupový sál Podobenství o Bohatci a Lazarovi skupina historického šermu LOS PUPKOS pátek projekce diskuse ukončení Malý sál Domu kultury projekce Atrium Muzea JAK kulturní pořady pá až ne VÝSTAVA FRANTIŠEK CHRÁSTEK & SPOL FOTOGRAFIE Vernisáž výstavy v pátek 8.6. v hodin. Galerie DK Panský dům 10, 5 Kč so XVII. BRODSKÝ JARMARK čt CANZONETTA Koncertní vystoupení dětského pěveckého sboru z Českých Budějovic. Spoluúčinkuje Dětský pěvecký sbor COMENIUS Uherský Brod velký sál DK hod. 60, 30 Kč Slavnost Slabikáře Slabikáři, Slabikáři, tobě dneska oči září, budem na tě vzpomínat, byl jsi skvělý kamarád! Třiadvacet jásavých dětských hlásků rozeznělo touto říkankou učebnu třídy 1. A na úvod slavnostního úterního odpoledne, kdy se prvňáčci loučili s patrně nejdůležitější knihou ve svém životě. Ano, budou jistě vzpomínat, stejně jako každý z nás, na své první krůčky na cestě za poznáním a dnes, když směle předstoupili před své rodiče a rodiny a začali číst, přednášet a zpívat, všichni přítomní pochopili, že jsou účastni zázraku, že nesmělé krůčky vědění se změnily v kroky a nakonec ve skoky a děti se staly čtenáři! A to už je, panečku, nějaký důvod k oslavě! Kdekdo z rodin chtěl tu slávu na vlastní oči spatřit a třída se zaplnila do posledního místečka. Děti pak předvedly své čtenářské dovednosti, zazpívaly písničky a sklidily za to od svých blízkých, v jejichž očích se zračily pocity radosti, hrdosti, štěstí i dojetí, bouřlivý potlesk. Přišla chvíle, na kterou se děti nejvíc těšily - pasování na čtenáře. Tak to byl zážitek, na takový se jen tak nezapomene! Všechny holky i kluci postupně, po vzoru dávných rytířů, poklekli před paní učitelku, která oděna do pasovacího pláště, dětmi vlastnoručně popsaného, každému poklepala opravdovým mečem na rameno, pronesla pasovací formuli a pasovala je tímto na čtenáře. Na stvrzení a na památku této slavné chvíle dostal každý Pamětní pasovací listinu. Po tomto velebném ceremoniálu byly děti odměněny svými nejbližšími knihou, první vlastní opravdickou knížkou! Nakonec představila paní učitelka dětem novou kamarádku Čítanku, která je bude provázet druhou třídou, a děti ji hned radostně přivítaly písničkou. Už se na ni těší, jak by ne, vždyť každý čtenář zvědavě a netrpělivě očekává novou knížku, nad kterou z jejích písmen, slov a vět splétá snové provázky, po kterých jak barevného draka pouští svoji fantazii do nekonečných dálek. A tento dar mají ode dneška, díky své píli a paní učitelce, i tito malí čtenářští rytíři. Přejme jim ze srdce, ať se jim daří tuto schopnost rozvíjet, aby v životě strávili s knížkou nespočet krásných chvil, neboť utrácet svůj čas nad knihou není jeho ztrátou, ale tou nejlepší investicí. Mgr. Jana Bistrá pá VEČER SLUNOVRATU Zábavný večer s povídáním o slunovratu s country kapelou SA- MOROST. Hvězdárna DK hod. 60 Kč z h t t p : / / k u l t u r a. u b. c z Děti ze Školní družiny ZŠ Pod Vinohrady se vydaly do Pohádkového lesa v Halenkovicích

7 {

8 Stoletý skautský příběh s otevřeným koncem... První člověk na Měsíci, první český prezident, majitel Microsoftu, nová rektorka Harvardu, šéf Akademie věd ČR co mají tito lidé společného? Jednu malou nenápadnou položku ve svém životopise jsou to skauti a tato skutečnost i v dospělosti může pomoci otevírat dveře a získávat kontakty, protože velká skautská hra zanechává v lidech zářez na celý život. Prokážete-li se dospělému skautovi svojí skautskou identitou, obyčejně dojde k vřelejší a srdečnější komunikaci. Vyznavači skautingu si připomínají 150 let od narození otce zakladatele a také rovnou stovku od vzniku skautingu vůbec. Abychom o tom mohli přemýšlet, musíme se podívat na začátek, který by se svou povahou v jistém ohledu hodil spíše do elektronické éry než do viktoriánské Anglie na vrcholu imperiální slávy globální požár, který zakladatel hnutí Robert Baden Powell způsobil počátkem století svou knihou Scouting for Boys, totiž připomíná křivku popularity MTV nebo Googlu. Robert Baden-Powell pocházel jako jedno ze sedmi dětí ze středostavovské anglické rodiny, která měla hojné kontakty na význačné vědce a umělce své doby. Vystudoval vojenskou akademii se specializací na výzvědy a během služby v Africe se naučil od domorodců stopařskému umění přežití v přírodě. Jeho velká chvíle přišla v r. 1900, kdy bránil jihoafrické město Mafeking proti trojnásobné přesile Bůrů a když po 217 dnech obléhání Britové zvítězili a rotačky zvláštního vydání přinesly tuto zprávu do ulic Londýna, zrodil se nový hrdina - generál Robert Baden Powell. Právě toto vítězství a sláva s ním spojená mu později pomohly uskutečnit jiný sen. Napsal příručku pro zvědy - původně pro mladé vojáky, ale zjistil, že ji hltají obyčejní chlapci a v hlavě mu vzklíčil zajímavý experiment - v létě roku 1907 sezval skupinu hochů studentů z různých sociálních vrstev na řídce osídlený anglický ostrov Brownsea a během táboření je učil umění přežít v přírodě, zálesáckým dovednostem a vzájemné přátelské pomoci. Kluci byli nadšeni a generál začal svou příručku přepisovat pro jinou cílovou skupinu. V r vyšla jeho později proslavená kniha Skauting for Boys, kterou recenze přijala nejdříve vlažně, ale děti ji přivítaly bouřlivě během roku začali spontánně vytvářet chlapecké skautské oddíly a vyrážet na výpravy rok po vydání se ke skautingu v Anglii hlásilo již víc jak sto tisíc chlapců a záhy se k nim přidala i děvčata, která našla spolehlivé vedení v generálově sestře Agnes a později dívčí skauting proslavila především Baden-Powellova žena Olave, která se stala první a také jedinou světovou náčelnicí pro své zásluhy v boji za samostatnost a soběstačnost žen a jejich světové společenství. Britská společnost po čase pochopila, že fenomén skautingu jí dává do rukou nástroj, jak mladým lidem vštěpovat hodnoty úcty k vlasti a Bohu a princip vzájemné pomoci lépe než školní škamny. V r požádal král Eduard VII. osobně Baden-Powella, aby se vzdal vojenské služby a věnoval se skautingu na plný úvazek. Starý vlk se po zážitcích z 1. světové války stává zarytým pacifistou a skauting vnímá i jako výchovu k míru ve světě. Za své zásluhy mu byl po právu přiznán šlechtický titul. Místo pro svůj poslední odpočinek si Sir R. Baden-Powel vybírá ve své milované Africe, v Keni. Později byla do stejného hrobu uložena se skautskými poctami i jeho žena Olave. Na kamenném náhrobku je kromě jiného vytesána stopařská značka kruh s tečkou uprostřed, jejíž význam se překládá takto: Splnil jsem svůj úkol, odešel jsem. Zašlý obrázek mladých hochů ve stejnokroji trochu dnešním mladým lidem zakrývá to, čím skauting doopravdy byl prostorem k dobrodružnému a svobodnému životu ve věku, kdy se děti ještě občas vodí s rodiči za ruce. Skauting se šířil jako epidemie nejprve v britských koloniích, pak v Evropě, Americe, Africe a Jižní Americe. V r měl po světě již přes milion členů hnutí mělo pro rozmach dobré předpoklady - bylo pro děti atraktivní a zároveň nechávalo svobodu vytvářet lokální a náboženské mutace. Duchovní princip si může každý dosadit dle své víry, povinně je nutno dodržet hodnoty vycházející ze skautského slibu především povinnost pomáhat druhým. Tato skutečnost otevřela skautingu dveře do celého světa dnes má světová organizace čtyřicet milionů skautů a na mapě světa chybí jen na několika místech s totalitními režimy, se kterými jsou zásady demokracie a apolitičnosti skautů v příkrém rozporu. Světové skautské organizace jsou dvě dívčí a chlapecká pracují však na stejných principech a ve stejném znění skautského slibu. Moderní doba s sebou přinesla také modernizaci této organizace, takže dnešní skauti s těmi původními mají společný jen základní princip. Skautské oddíly pracují hodně samostatně, jsou zaměřeny na specializované volnočasové aktivity. Skauti z celého světa se tradičně většinou jednou za 4 roky setkávají na mezinárodním jamboree letos s ohledem na století vzniku je organizací pověřena kolébka skautingu Anglie. Příště Český příběh Podle článku v týdeníku Respekt upravila Z. Miklíčková Středisko Prvních moravských junáků zve všechny děti a příznivce na Skautský den, který se bude tradičně konat v sobotu od 14 hod. v rámci Brodského jarmarku v zahradě Panského domu. Přijďte se s námi pobavit a vyzkoušet své dovednosti! Těší se na Vás skauti a členové skupiny Samorost, která zde bude vystupovat. Den dětí se vydařil Den dětí oslavili již tradičně děti MŠ Olšava s žáky ZŠ Mariánské náměstí v překrásném prostředí zahrady školky. Díky rodičům i sponzorům si děti užily nádherné odpoledne plné her, soutěží, nad kterými si vzali patronát deváťáci a vzorně se o malé děti po celou dobu starali. Počasí bylo milosrdné a rozpršelo se až po snědení posledního opečeného špekáčku. Celé odpoledne nám pomáhali bavit děti také členové historického spolku Los Pupkos, kteří měli pro děti připravené rozmanité soutěže i vystoupení šermířů. Dopoledne 1. června si užily děti prvního stupně dopoledne projekt na školním hřišti a v městském parku. Byl to projekt jak má být. Děti si jej sami připravily pod vedením svých paní učitelek a k jeho realizaci si přizvaly také klienty ústavu sociální péče. Na přípravu jednotlivých soutěží byl vypsán přísný konkurz. Protože se všem podařilo splnit úkoly výborně, mohli také na závěr všechny skupinky vystavět hrad pro zakletou princeznu Leontýnku a pomoci jí zůstat ve světě lidí se svými kamarády. Na závěr přišel tajemný rytíř Brtník a přinesl všem sladkou odměnu. -red-

9 Z HISTORIE: Přítel lidu Dokončení z minulého čísla Vyvrcholením politického účinkování I. Seicherta se stal rok Je opětně zvolen do Říšské rady, nyní na kandidátce Strany lidově pokrokové; ta získává 10 míst z 18 určených pro české strany na Moravě; Staročeši ztrácejí 6, když jim zůstalo 5 míst; zbytek připadl 2 místa Sociál. demokracii a jedno pro novou Stranu katolickonárodní (Dr. Stojan). Opět jisté porovnání pro naše vyprávění: třebaže národní katolíci se např. v Zemském sněmu zapojili do protiněmecké koalice s Mlado- i Staročechy, Seichertovo počínání je považováno div ne za zradu! V tom roce ale Seichert posílil pozice v samotném Uh. Brodě, když je obdivuhodně zvolen i starostou města obdržel 25 hlasů od 30 zastupitelů! To mluví za mnohé, neboť jej volili i stoupenci nastupující síly politického katolicismu. Moc je mu nadále nakloněn opravdový přítel, vlastenecký děkan P. Jan Parobek kněz blahé paměti. Za to se mu dostalo konkrétních výtek už před volbami do Říšského sněmu, jak opět zpravuje dokument doby zachovaný dopis od brněnského kanovníka P. Josefa Pospíšila, místopředsedy Strany katolicko-národní. Podivuje se, že P. J. Parobek podporuje poslaneckou kandidaturu Seichertovu a ne jeho protikandidáta Jos. M. Kadlčáka, řídícího učitele z Frýdlantu, ze Strany katolicko-národní. Připojuje i kritické mínění, že takto se pak zachovají i mnozí kněží na Uherskobrodsku! Jak tomu všemu porozumět s odstupem času? Nejen přítel P. J. Parobek, ale většina kněží těch zapadlých vlastenců staré školy dobře vědělo o činnosti Seichertově. Kolik dělá užitečného pro obyčejný lid měst i venkova, o tom tenkrát věděli v našem kraji mnozí. Mezi informovanějšími (ti, co měli možnost vůbec číst noviny) vešlo ve známost, že náš poslanec vystupuje často i samostatně a umí se třeba opřít i vůči antiklerikálnímu Dr. Stránskému. Třeba ozřejmit i to, že Mladočeši si byli dobře vědomi, že jejich účinkování v liberálním duchu má na Moravě své meze. A prosadí se, jen když zachovají respekt k náboženskému přesvědčení voličstva. Proto ve své rétorice uváděli, že sice jsou protiklerikální (klerikalismus, toť prý zneužívání náboženského cítění k politickým účelům), ale plně uznávají tradici cyrilometodějského křesťanství ku prospěchu našeho národa. Opět vítězný Seichert však obdržel své v tisku mu nepřejícímu. Poražený Kadlčák pak vydal prohlášení: děkoval těm, co jej volili, ale odsoudil konání svobodomyslných bratří učitelů a v modlitbách vzpomíná přátel i nepřátel. Poslanec a starosta Seichert postupuje svým osobitým stylem, v zájmu těch, které zastupoval lidí dobré vůle. Co nám říká jiný dokument časů, které jsou v nenávratnu? Například dopis ze Suché Loze z února 1897, adresovaný v důvěře poslanci do Uh. Brodu: Vaše Blahorodí! Zasílám zde přiloženou prosbu i s přílohami a uctivě Vašnost prosíme, by jste ráčil ji na patřičném místě za naši obec tlumočiti a nás v naší bídě laskavě se ujati, začež předem vydáváme Vašnosti srdečný dík. Josef Luks, starosta. A ještě z června 1901, když Seichert končil i co zemský poslanec, jsou zachována poděkování z obcí Slavičínska, za jeho prosazování stavby silnic spojujících tyto obce. O jeho činnosti v obou sněmech se dobře vědělo, nehrál roli poslance do počtu. Nebál se kritizovat třebas ústřední vládu i zemské vedení. V prosinci r nacházíme jeho jméno v pětičlenné delegaci poslanců Mladočechů na jednání s poslanci Poláky, členy jejich říšského klubu nejdříve v Krakově, na oplátku pak v Přerově. Toť ukázka slovanské spolunáležitosti! Častokrát promluvil v obou sněmech na téma školství, pro zlepšení jeho úrovně a ve prospěch situace učitelstva i jejich rodin, kteří zvláště na venkově žili na pokraji bídy. Ze všeho účinkování Ignáta Seicherta plyne, že to byl odpovědný politik, který měl veřejné účinkování za službu! Věřme, že takoví jsou i dnes. Co je svět světem, je i skutečností, že lidský vděk netrvá dlouho; a třebas by si to zasloužil, ani doma nebývá mnohý prorokem. I. Seichert postupně začíná ztrácet své pozice jednu za druhou... V r už nebyl nominován v říšských volbách a příští rok ani ve volbách zemských. Starostou města je zvolen kdysi jeho souputník ve vlastenecké obrodě Dr. Weber, předseda Katolicko-politické jednoty, když značná část brodských Staročechů přešla pod prapor Strany katolicko-národní. S novým farářem P. J. Fidlerem, kterého vítal ještě co starosta na jaře r. 1900, za účasti téměř celého města, vyzvánění zvonů a hudebního umu nivnické kapely, asi vycházel přiměřeně. Bylo jasné, že začal foukat jiný vítr, na programu je změna kurzu. Někteří přátelé zapomínají, další se odstěhovali, statečný děkan P. J. Parobek odešel na podzim r na věčnost. Až neuvěřitelně se jeví událost z doby závěru Seichertova starostování. Jemu, který měl mimořádný podíl na zbudování gymnazia, je při opravě jeho blízkého domu zakázáno, aby mohl brát vodu ze školní studny! Někteří zastupitelé a úředníci města se dokonce propůjčili k tomu, že to zdůvodnili úředně; nejen kritizovali, ostouzeli... Jak už naznačeno střídmá bývá vděčnost; hanebnější je, když se platí nevděkem! Výstižně napsal básník: Uznání? Toť krůpěj vína na dlani, unikne dříve, nežli jej okusíš... I. Seichert, už sice mimo politiku, ještě vše nevzdává. Nezapřel čilého ducha a stává se ředitelem filiálky Moravské pojišťovny až v Plzni, téměř v rodném kraji. S Uh. Brodem však svazky nezpřetrhal, jak svědčí i jeho rozloučení s érou politiky, ve společenství přátel. Ta část brodské vlastenecké veřejnosti, která jej uznávala, mu připravila v červenci r společenský večer. Akce proběhla v Občanské záložně, za účasti Mladočechů, ale i Staročechů. Jeho veškerého úsilí ocenili ve svých vystoupeních: náměstek starosty Fr. Janáček za městskou radu, místopředseda Fr. Cahel, rolník z Hradčovic za Okresní hospodářskou jednotu, Dr. J. Renner,co starosta Sokola, rada Fr. Hruban za Občanskou besedu, učitel J. Kučera za Musejní společnost. Oslavenec vystoupil rozvážně, děkujíc těm, kteří jej uměli pochopit a podpořili i jeho veřejné angažování. Bylo zaznamenáno, že toto vystoupení si nezadalo s jeho umem řečnit v parlamentu. V průběhu večera vedeného v národním duchu, vystoupil místní Smíšený pěvecký sbor. Něco k závěru jeho nové profesní kariéry: z plzeňské filiálky postoupil na místo ředitele Moravské pojišťovny pro Českou zemi, se sídlem v Praze. To však netrvalo už dlouho, neboť pro zhoršené zdraví se zcela navrací do Uh. Brodu. Po letech naplněných skutečným výkonem, to měl být zasloužilý odpočinek. Mnoho si tohoto od podzimu r ale neužil. Když vyřizoval své záležitosti v Brně, zemřel tam nečekaně 25. února 1909 bude to brzy celé století. Pohřeb Ignáta Seicherta se uskutečnil se všemi poctami 1. března v Uh. Brodě. Církevní obřady vykonal děkan P. J. Fidler. Nad hrobem pak promluvil Dr. Renner, umírněný vůdce brodských pokrokářů a přítel zesnulého. Zdůraznil jeho zásluhy pro národ, pro lid města i širého kraje. Jak dále informuje tisk, mohutně navštíveného pohřbu se zúčastnili: zástupci c. a k. úřadů, městského zastupitelstva, učitelské sbory všech škol, členové Občanské besedy včetně vedení, spolek Theodor, Sdružení katolických tovaryšů, Hasičský sbor i Spolek vojenských vysloužilců. Z někdejších poslaneckých kolegů byl přítomen J. V. Pokorný, Mladočech z Vyškovska. Ve Slováckých novinách (kdysi staročeských, poté katolicko-národních) napsali poměrně uznalé zhodnocení života i díla Seichertova. Zaujme pravdivě výstižné konstatování o charakteru zvěčnělého politika: Při veškeré své agilnosti a prozíravosti zapomínal však na sebe; přikvačily okolnosti, jež jej přiměly, aby se vzdal politiky, pro níž se tolik angažoval. - Jeho hrob na starém hřbitově najdeme snadno vejdouce branou se dáme hned vpravo; je u zdi, nasměrován na jih. Potěšitelné je, že pisatel těchto řádků byl ujištěn představiteli vedení města Uh. Brodu, že pomník a hrob Seichertův, léta omšelý až polorozpadlý, bude opraven. Připomínám, že nejlépe bez odkladu k výročí r Mají být ošetřeny i hroby dalších našich osobností, zvláště když není, kdo by se o ně staral. Něco o pozůstalé rodině: v archivech toho moc není, a proto bych rád uvítal, co ještě ví k tématu někdo ze Starobroďanů? Zjištěno: vdova M. Seichertová zemřela 25. února 1925 v Uh. Brodě, na sešlost věkem. Duchovně ji zaopatřil P. J. Fidler, farář na odpočinku. Pohřební obřady vykonal brodský farář P. J. Hlobil, když se pohřeb konal 27. února, z čp Cosi víme o synu Karlu Seichertovi. Z mála zachované pozůstalosti dopisy, foto, pohlednice možno domyslet, že tento mladý drobný muž původně vystudoval univerzitu v Ženevě a často cestoval. Další sourozenci? Nezjištěno. K. Seichert v r žádá v Uh. Brodě o povolení zřídit soukromou školu francouzštiny, kterou r otevřel. Měl úspěch ve městě, kde jeho pozoruhodný otec zažil mnohé slávu i hořkost?!... Zpracoval St. Lukáš }

10 Den záchranných akcí na ZŠ Na Výsluní Na základě dodatku k učebním dokumentům pro základní školy o Ochraně dětí za mimořádných událostí, proběhlo na naší škole námětové cvičení zaměřené na evakuaci, hasební a zdravotní zásah v součinnosti s HZS Uh. Brod, SDH Vlčnov a SDH Uh. Brod včetně ZSS. Cvičení mělo prověřit řešení mimořádné události s výskytem požáru. Bylo zahájeno vyhlášením požáru a okamžitou evakuací žáků a zaměstnanců školy. Během několika minut bylo před budovu školy evakuováno téměř 460 osob. Velitel hasičů převzal velení a začal řídit záchranné operace. Na místo přijely tři hasičské vozy a vůz záchranné služby. Jednotka profesionálních hasičů vybavena dýchací technikou okamžitě vyrazila k požárnímu zásahu uvnitř budovy. Požár byl uhašen a hasiči vyvedli z budovy postupně čtyři zraněné školáky, kteří neuposlechli výzev k evakuaci. Zranění byli vyvedeni a vyneseni na nosítkách s použitím dýchací techniky. Následně byli ošetřeni a odvezeni vozem záchranné služby na další ošetření. Další zásah hasičů proběhl na střeše budovy školy. Hasiči při něm využili veškeré techniky. Na závěr si žáci mohli prohlédnout vybavení hasičských vozů. Celé cvičení proběhlo úspěšně. Děti se seznámily s prevencí před požáry a se zásadami chování při mimořádných událostech. Mgr. Šárka Votavová Akademie školy a společenský večer Při příležitosti 30. výročí založení ZŠ Na Výsluní se konala v pátek 18. května v Kulturním domě akademie školy a společenský večer pro rodiče, žáky a přátele školy. Slavnostní večer zahájila ředitelka školy PaedDr. Dagmar Bistrá, která přivítala rodiče, představitele města, ředitele místních škol a především velmi vzácnou návštěvu paní Bělu Gran Jensen a kapitána Lubomíra Horáka. Paní Běla Češka žijící v Norsku je prezidentkou hnutí Na vlastních nohou, což je mezinárodní humanitární a mírová organizace, v níž děti pomáhají jiným dětem. V hnutí dnes pracují tisíce dětí a stovky učitelů u nás i po celém světě. Výtěžek z prodeje dětských výrobků je věnován nemocným a postiženým dětem. ut Brodské šikulky v Praze V sobotu 19. května jsme si pěkně přivstaly a v čistě holčičím složení vyrazily v pět ráno do naší matičky stověžaté Prahy. Naše šikulky ze Školní družiny ZŠ Pod Vinohrady sem postoupily z moravského semifinále soutěže v aerobiku Děti fitness aneb sportem proti drogám. Ještě v polospánku jsme nastoupily do mikrobusu a s dobrou náladou a maxiřízkem se vydaly na cestu. Po deváté hodině jsme konečně dorazily k cíli. Sportovní hala UK Hostivař doslova praskala ve švech. Jen v naší kategorii nás čekalo 19 soupeřů z celé republiky. A i když v nabité konkurenci děvčátka neuspěla, svoji trenérku rozhodně nezklamala a pro ni byla jasně nejlepší. Největším zážitkem byla pro malé cvičenky projížďka metrem a návštěva McDonaldu. Po náročném dnu jsme se nasoukaly do našeho busíku a vyrazily směr domov. Unavené, ale s výbornou náladou a písničkou, jsme se večer vrhly do náručí netrpělivých maminek. B.B. Kdo našel kabelku s osobními doklady u firmy Hua Thi Thu na Moravské ulici čp. 97 ve středu 23. nebo ve čtvrtek 24. května a odevzdá ji v uvedené firmě, dostane odměnu Kč. Také naše školní družina již od roku 1995 spolupracuje s touto Stonožkovou organizací, proto napadlo vedoucí vychovatelku ŠD Dagmar Svobodovou pozvat paní Bělu na návštěvu naší školy v době oslav výročí jejího založení. Jelikož Stonožkovým dětem velmi pomáhají Generální štáb AČR, Ministerstvo obrany a vojáci mírových sborů AČR, doprovázel zakladatelku hnutí také kpt. Horák člen mise v Afgánistánu. Oba jmenovaní se v odpoledních hodinách zúčastnili v prostorách školy besedy s projekcí snímků válkou postižených oblastí. Kromě finančního daru ze sbírky žáků, rodičů a pracovníků školy ve výši Kč, věnovaly děti ze ŠD naší vzácné návštěvě ručně malované hrníčky s logem hnutí stonožkou. Po slovech díků paní Běly našim dětem a projevu pana starosty ing. Ladislava Kryštofa vstoupili na pódium moderátoři večera z řad deváťáků. Nejdříve diváky pobavily děti z prvního stupně a školní družiny. Po hudební přestávce, kterou všem hostům zpříjemnila skupina Country Mix, následoval blok tanečních vystoupení, pěveckých vstupů a scének žáků druhého stupně. Vrcholem večera bylo stužkování žáků 9. tříd, kteří po prázdninách zahájí novou etapu svého života již na jiných školách. Žáci se touto nejvýznamnější prezentační akcí školního roku rozloučili oficiálně se školou a škola slovy paní učitelky Mgr. Zdeny Uhrové s nimi. Prostory Domu kultury byly vyzdobeny vernisáží, kterou připravila z prací žáků školy hlavní výtvarnice Mgr. Stanislava Chernelová. Dík patří všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu akce, především pedagogům školního klubu a školní družiny Vlaďce Bahulíkové, Dagmar Svobodové a Haně Bandurkové. R. Václavíčková, M. Žáková

11 uu

12 LÉTO S CPA DELFÍN S příchodem léta a hlavně blížících se letních prázdnin se stává uherskobrodský aquapark jednou z nejvyhledávanějších zábav pro turisty z ČR a Slovenska v regionu. Loni v době letních prázdnin navštívilo CPA celkem 55 tisíc osob a podobnou návštěvnost Delfín očekává i letos. Zeptali jsme se ředitele CPA Delfín Mgr. Vlastimila Šmída na stávající a zároveň na letní provoz. Jakou máte zatím v letošním roce návštěvnost, díky teplé zimě bude asi příznivá? Můžeme říci,že letošní zima nepřála lyžařům, a to se příznivě odrazilo na naší návštěvnosti. Při bilanci prvních pěti měsíců v roce jsou letošní statistiky nejlepší od otevření v roce 2003, což dokazuje stále velkou oblíbenost. S příchodem léta se mění i celkový provoz areálu? Od června do konce prázdnin vždy zavádíme snížení cen vstupného a rozšíření provozní doby. Naší hlavní výhodou pro léto je bezkonkurenčně nejnižší cena u krytých aquaparků. V červnu je ve všední dny otevřeno už od 13 do 22 hodin a o prázdninách denně od 9 do 22 hodin. Asi jako jediní v regionu nabízíme navíc o prázdninách i finskou saunu, a to každý pátek od 18 do 22 hodin. V červnu je v provozu v pátek a sobotu. Čekají návštěvníky nějaké novinky? Inovaci služeb pro návštěvníky se snažíme přinášet průběžně během celého roku. Z novinek, které jsme zavedli v průběhu prvního pololetí 2007, můžu uvést: - rozšíření provozní doby finské sauny do 22 hodin ve všechny provozní dny a možnost bezhotovostní platby v sauně prostřednictvím permanentky u všeho zboží, včetně občerstvení - instalovali jsme větší LCD televizi do vstupní haly s kamerovým náhledem přímo na bazény a atrakce. Dále připravujeme od prázdnin spustit další novinku, a to, že ve vstupní hale bude k dispozici pro veřejnost zdarma terminál s internetem. Zde bude mít veřejnost v rámci našeho provozu vždy přístup na internet. Tuto služba bude určitě vítaná a oblíbená u návštěvníků. Po prázdninách bude bazén opět uzavřen? Ano, celý areál bude mimo provoz od 3. do 9. září. Důvodem je kompletní vypuštění a vyčištění všech bazénů včetně nutných oprav, které nelze realizovat za provozu. Můžou se návštěvníci do budoucna těšit na nějaké úpravy? Naším záměrem je, a v současnosti se již pracuje na projektové dokumentaci, upravit systém ohřevu vody pro jednotlivé bazény. Výsledkem této složitější úpravy bude možnost poskytnout teplejší vodu zejména v zábavném bazénu a dětském brouzdališti. Zároveň s touto úpravou bychom oddělili prostor dětského brouzdaliště prosklenou stěnou. Výstupem uvedených úprav bude určitě navýšení celkové návštěvnosti. Tyto úpravy jsou však finančně a časově náročnější, proto budeme hledat s naším zřizovatelem možnosti nejbližší realizace. -red- CPA DELFÍN UHERSKÝ BROD LETNÍ PROVOZ ( ) Červen: Po Pá: hod.; kondiční plavání hod. Červen: So Ne: hod.; kondiční plavání hod. Červenec, srpen, září: Po Ne: 9: hod.; kondiční plavání zrušeno * ke všem vstupenkám záloha na čip 50 Kč; * případný doplatek účtován po minutách poměrnou částí vstupenky Ve dnech s teplotou nad 28 C možnost slunění na terase nebo travnaté ploše v zadní části areálu. K dispozici dětský koutek pro nejmenší. Finská sauna v provozu od do hod. v červnu v PÁ a SO, v červenci a srpnu v PÁ....mnoho atrakcí k nekonečné zábavě uv

13 Vítězka Českého poháru ve snowboardingu Šárka Pančochová je z Uherského Brodu Tradičním lyžařským sjezdovým disciplínám začíná v poslední době silně konkurovat - zejména mezi mládeží- snowboarding (česky by se dalo říci jízda na prkně ). V České republice existuje Asociace českého snowboardingu (dále jen AČS), která je vrcholným orgánem řízení tohoto odvětví a pořádá soutěže jak pro mužské, tak i ženské složky. Velmi úspěšnou závodnicí v tomto sportu je i šestnáctiletá Šárka Pančochová z Uherského Brodu. Už od dětství se věnovala pod dozorem rodičů lyžování. Později se na horách setkala s mladými lidmi, kteří místo na dvou, jezdili pouze na jednom prkně. To se jí tak zalíbilo, že přesvědčila rodiče, aby jí pořídili aspoň to nejzákladnější snowboardingové vybavení, a místo na lyžích to zkoušela na prkně. Neměla žádného trenéra, který by jí poradil, jak na to. Trénovala metodou Podivej se a zkus to! V době, kdy nebyl sníh, věnovala se také jiným sportům. Zkoušela tenis, kopanou a nakonec se jí nejvíce zalíbil florbal. Již v osmé třídě ZŠ se stala členkou ženského družstva I. AC florbal Uh. Brod a možno říci, že úspěšnou. Bohužel soutěže florbalu zasahovaly do snowboardingové sezony, a proto se Šárka musela rozhodnout, zda se bude věnovat jednomu či druhému.zvítězil snowboarding - free style (volný způsob). V roce 2005 se zúčastnila prvních závodů poblíž bydliště a hlavně získávala zkušenosti. V další sezoně už se zúčastnila prvních větších holčičích závodů a začala se umísťovat na předních místech. Začali si jí všímat jak lidé z vedení AČS, tak i prodejci snowboardového oblečení a vybavení. Podařilo se jí proniknout mezi špičkové závodníky disciplíny, získala sponzory firmy Nugget, Flow, Snowboard Zezula, Spy optic. V létě 2006 se zúčastnila campu v letním tréninkovém středisku olympijského vítěze Aleše Valenty ve Štítech a pak měsíc trénovala v Tyrolských Alpách na ledovci Hintertux. Finanční náklady si musela hradit sama z ušetřeného kapesného a z příspěvků rodičů. Její houževnatost a tréninková píle přinesly ovoce. V letošní sezoně se zúčastnila všech důležitých závodů kategorie žen a juniorek. Byla to hlavně soutěž 4x4 Český pohár ve freestyle snowboardingu 2007, která je vlastně nejvyšší soutěží odvětví v ČR. Freestyle znamená jízdu se skoky na sněhovém můstku a sjíždění zábradlí, bedýnek a dalších překážek. U skoků se hodnotí rotace a čistý dopad. Šárka dovede bezpečně skočit rotaci 540, kterou skočila jako vůbec první žena v soutěži 4x4, a úspěšně se pokoušela i o 720. Tyto triky provádějí už špičkoví závodníci kategorie mužů. V osmi závodech českého poháru byla čtyřikrát první, třikrát druhá a jednou třetí. Z celkového počtu 29 žen, hodnocených v soutěži, zvítězila a získala pohár za Zazpívej slavíčku Přišlo jaro do vsi a s ním i písničková soutěž do ZŠ praktické a ZŠ speciální Uh. Brod. V letošním roce proběhlo již 6. kolo znovu obnovené tradice školy, která sahá daleko do let minulých. Při pořádání akce úzce spolupracujeme s DDM Uh. Brod, jehož vedení nám poskytuje slavnostní prostory svého sálu a také ozvučení, bez něhož by pěvecký výkon našich žáků mnohdy zanikl v ruchu prostředí. Soutěžíme ve 3 kategoriích. Každý soutěžící svůj výstup prožíval velmi intenzivně. Někteří byli nejistí, někomu vypadl kousek textu, někdo si svoji píseň radostně užíval a někdo se i rozplakal. Všichni zpěváci dostali sladkou odměnu, aby jim chuť vydržela i do příštího roku. Ti, kteří se neodvážili vystoupit na prkna, která znamenají svět, nikdy nepochopí, kolik síly mají děti, které tu odvahu v sobě najdou. Jdou a svou písní rozdávají radost nejen spolužákům a svým učitelkám, ale hlavně svým rodičům, jejichž účastí jsme byli mile překvapeni. Právě vzrůstající zájem rodičů o naši pěveckou soutěž nás povzbuzuje, abychom ve společné práci pokračovali. Lenka Habartová 1. místo. Vedle této hlavní soutěže se zúčastnila i juniorských závodů O2 Rockie cup 2007, kde v konečném pořadí byla druhá, hlavně proto, že se neúčastnila všech závodů. Ve školním roce je Šárka studentkou Střední průmyslové školy - obor technické lyceum. S velkým porozuměním se setkala u ředitelství školy, které na doporučení AČS umožnilo Šárce individuální studijní plán. Za úspěšnou reprezentaci školy, města a celého kraje zaslouží mladá sportovkyni uznání. Přejeme jí hodně dalších úspěchů na poli nejen národním, ale také mezinárodním, které již pomalu začíná zkoušet, a hlavně žádná zranění. Text: JOKA Středisko komplexní péče pro rodinu, školu a duševní zdraví v Uherském Brodě Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy si Vás dovoluje pozvat na odbornou besedu ZKUŠENOST ROZVODOVÉ A POROZVODOVÉ SOUDNĚ ZNALECKÉ PRAXE O problematice rozvodů, manželského vypořádání i porozvodové péče o děti bude hovořit soudní znalkyně v oboru klinické psychologie PhDr. Hana Široká. Termín: čtvrtek v 9.30 hodin Místo konání: Poradna pro rodinu (Nadační dům), Bří Lužů 116, Uh. Brod. Bližší informace na tel: uw

14 Olympiáda školních družin Ve čtvrtek 24. května proběhl na stadionu Lapač již 27. ročník atletické olympiády školních družin. 264 dětí z 16 školních družin okrsku Uh. Brod a jejich vychovatelky přivítala ředitelka pořádající školy Dagmar Bistrá. Před vyvěšenou olympijskou vlajkou závodníci soupeřili o medaile skoro 3 hodiny. Nejúspěšnější byla ŠD Havřice s 12 a ŠD Pod Vinohrady UB s 9 medailemi. Všichni závodníci však zaslouží velikou pochvalu za bojovnost a sportovní chování a jejich vychovatelky za pomoc na jednotlivých stanovištích! Hlavní pořadatelka olympiády D. Svobodová ze ŠD Na Výsluní poděkovala také Liboru Miličkovi za dlouholetou spolupráci při této akci a i jeho ocenila diplomem za výdrž. Poděkování patří i dalším pracovníkům ze spolupořádajícího DDM v Uh. Brodě. D. Svobodová a H. Vanďurková, ŠD Na Výsluní Hoši: I. kategorie hod kriketovým míčkem 1. Martin Kolínek ŠD Nezdenice 2. David Hamada ŠD Záhorovice 3. Aleš Řezníček ŠD Havřice II. kategorie hod kriketovým míčkem 1. Dušan Vacula ŠD Korytná 2. Jan Mikulec ŠD Katolická 3. Ondřej Kvasnica ŠD Pod Vin. III. kategorie - hod kriketovým míčkem 1. Daniel Dufka ŠD Slavkov 1. Dominik Hladiš ŠD Záhorovice 2. Patrik Zetík ŠD Pod Vin. 3. Bronislav Josefík ŠD Horní Němčí IV. kategorie - hod kriketovým míčkem 1. Jaromír Borýsek ŠD Havřice 2. Josef Zámečník ŠD Horní Němčí 3. Zdeněk Švardala ŠD Slavkov I. kategorie běh na 50 m 1. Jindřich Mahdal - ŠD Nivnice 2. Aleš Řezníček ŠD Havřice 3. Martin Zahrádka ŠD Pod Vin. II. kategorie běh na 50 m 1. Dušan Vacula ŠD Korytná 2. Šimon Bartoš ŠD Nezdenice 3. David Plesl ŠD Vlčnov III. kategorie běh na 50 m 1. Tomáš Janíček ŠD Pod Vin. 2. Jakub Rezek ŠD Mar. nám. 3. Přemysl Bistrý ŠD Výsluní VÝSLEDKOVÁ LISTINA III. kategorice skok daleký 1. Jakub Rezek ŠD Mar. nám. 2. Přemysl Bistrý ŠD Výsluní 3. Tomáš Janíček ŠD Por Vin. IV. kategorice skok daleký 1. Josef Zámečník ŠD Horní Němčí 2. Václav Schürmacher ŠD Katolická 3. Jaromír Borýsek ŠD Havřice Děvčata: I. kategorie hod kriketovým míčkem 1. Regina Flekačová ŠD Katolická 2. Lenka Krejčiříková ŠD Havřice 3. Radka Klusáková ŠD Nivnice II. kategorie - hod kriketovým míčkem 1. Martina Machalová ŠD Záhorovice 2. Sabina Crlová ŠD Havřice 3. Natálie Habartová ŠD Slavkov III. kategorice - hod kriketovým míčkem 1. Klára Hamalčíková ŠD Záhorovice 2. Leona Antlová ŠD Horní Němčí 3. Vendula Dudová ŠD Horní Němčí IV. kategorie - hod kriketovým míčkem 1. Kateřina Slámová ŠD Nivnice 2. Lucie Mandová ŠD Pod Vin. 3. Aneta Habartová ŠD Slavkov I. kategorie běh na 50 m 1. Regina Flekačová ŠD Katolická 2. Dominika Dvořáková ŠD Záhorovice 3. Markéta Hladišová ŠD Nivnice VÝSLEDKOVÁ LISTINA II. kategorie běh na 50 m 1. Sabina Crlová ŠD Havřice 2. Kateřina Večeřová ŠD Havřice 3. Natálie Mahdalová ŠD Korytná III. kategorie běh na 50 m 1. Beata Slavíčková ŠD Pod Vin. 2. Klára Hamalčíková ŠD Záhorovice 3. Kamila Nevařilová ŠD Prakšice IV. kategorie běh na 50 m 1. Adéla Jurčíková ŠD Havřice 2. Monika Osohová ŠD Korytná 3. Kateřina Slámová ŠD Nivnice I. kategorie skok daleký 1. Markéta Hladišová ŠD Nivnice 2. Soňa Zálešáková ŠD Mar. nám. 3. Michaela Habartová ŠD Korytná II. kategorie skok daleký 1. Sabina Crlová ŠD Havřice 2. Monika Mančíková ŠD Dolní Němčí 3. Marie Škrdlíková ŠD Katolická III. kategorice skok daleký 1. Kamila Nevařilová - ŠD Prakšice 2. Klára Hamalčíková ŠD Záhorovice 3. Markéta Turečková ŠD Horní Němčí IV. kategorice skok daleký 1. Adéla Jurčíková ŠD Havřice 2. Monika Osohová ŠD Korytná 3. Eliška Šmídová ŠD Nivnice VÝSLEDKOVÁ LISTINA IV. kategorie běh na 50 m 1. Josef Zámečník ŠD Horní Němčí 2. David Machalík ŠD Bystřice 3. Václav Schürmacher ŠD Katolická I. kategorie skok daleký 1. Aleš Řezníček ŠD Havřice 2. Martin Kolínek ŠD Nezdenice 3. Martin Zahrádka ŠD Pod Vin. II. kategorie skok daleký 1. Adam Žmolík ŠD Pod Vin. 2. David Sagula ŠD Vlčnov 3. Šimon Bartoš ŠD Nezdenice ux

15 Program kina Máj červen st 6. 20/ Kč KRVAVÁ SKLIZEŇ Bývalá křesťanská misionářka Katherine Winterová po tragické smrti svých rodičů ztratila svou víru a stala se uznávanou světovou expertkou na náboženské fenomény a jejich vyvracení. Při průzkumu jednoho malého města v Luisianě, které sužují podivné temné síly, je nucena se vzdát svých vědeckých poznatků a v boji proti nim použít svou ztracenou víru. Hrají: Hilary Swank, David Morrissey, Idris Elba ad. Režie: Stephen Hopkins. USA min. Od 12 let. Titulky. Horror. Čt 7. 20/00 pá 8. 20/00 so 9. 20/00 ne / Kč BESTIÁŘ Bestiář je příběhem mladé ženy Karolíny, jejíž život pronikavým způsobem změní vztah se záhadným a neuchopitelným mužem Alexem. Je to vztah plný nejistoty a podivínských nejasností, vztah, který vyčerpává. Karolína se rozhodne vymanit se ze své citové závislosti a naučit se na jiných mužích, jak přestat být submisivní. Bude se chovat tak, aby měla věci pod kontrolou, bude nezávislá, bude víc brát než dávat! Záhy se ale ukáže, že toto není cesta. Jediný způsob, jak být nezávislý, je být sám sebou a nemít potřebu to nikomu natřít! Hrají: Danica Jurčová, Karel Roden, Marek Vašut, Tomáš Matonoha, Kryštof Hádek Režie: Irena Pavlásková. ČR min. Od 15 let. Komedie. Út / Kč OŠKLIVÉ KÁČÁTKO A JÁ Představte si svět plný skvělých, slušně vychovaných a inteligentních zvířátek... tak s tím teda rozhodně nepočítejte. My všichni známe Pohádku o ošklivém káčátku od Hanse Christiana Andersena. Dánsko Český dabing. Animovaný. Út /00 st / Kč TAXI 4 Taxi 4 je čtvrtou částí slavné automobilové ságy Taxi napsané Lucem Bessonem. Všichni hlavní herci trilogie Taxi se vrací ke čtvrtému opusu taxikář Samy Naceri, nešikovný policajt Frédéric Diefenthal, komisař Bernard Farcy, jehož role zaujímá v tomto díle mnohem významnější post než u předchozích dílů. Hrají: Frédéric Diefenthal, Bernard Farcy ad. Režie: Gérard Krawczyk. Francie min. Od 12 let. Titulky. Komedie. St /00 BIO SENIOR 20 Kč GOYOVY PŘÍZRAKY Příběh se odehrává v roce 1792, kdy Goya nastoupil na španělský královský dvůr jako dvorní malíř. Je založen na vztahu Goyi a jeho múzy Ines. Třetí zásadní postavou velkého dramatu je Goyův přítel, katolický mnich Lorenzo. Velký zlom v Goyově životě nastane, když je Ines obviněna z kacířství a uvězněna. Postupem času vyplyne na povrch, že za vším stojí lstivý Lorenzo. Po mnoha letech se Goya seznámí s mladičkou prostitutkou Alicii a dozví se, že je dcerou Ines, kterou Lorenzo znásilnil... Hrají: Javier Bardem, Natalie Portman, Stellan Skarsgard ad. Režie: Miloš Forman. USA/Španělsko min. Od 15 let. Titulky. Drama. Čt /00 BIO MÁG zdarma/ 44+1 Kč ŽIVOT BRIANA Krátce po znesvěcení artušovské pověsti ve filmu Monty Python a Sv. Grál se proslulá britská komediální skupina vrhla s poťouchlou radostí na téma ještě více tabuizované a kontroverzní. Vinou finančních problémů byl však snímek dokončen až v roce Biblická fraška o nedobrovolném Mesiášovi, který je omylem již od narození považován za Spasitele (ačkoli pro takovou roli nemá sebemenší předpoklady) a který také ve třiatřiceti letech skončí na kříži, načrtává absurdně rozvernou a přidrzlou paralelu ke Kristovu životnímu osudu. Hrají: Terry Jones, Graham Chapman, Michael Palin ad. Režie: Terry Jones. VB min. Titulky. Satirická komedie. Čt /00 pá / Kč VRATNÉ LÁHVE Josef Tkaloun se definitivně rozhodl opustit své žáky, ale rozhodně se nehodlá smířit s pozicí důchodce, trávícího čas na lavičce v parku. Tkaloun je plný aktivity, nápadů i chlapských tužeb a nemíní zestárnout v nečinnosti. Navzdory nesouhlasu ženy Elišky, která se sarkastickým nadhledem komentuje všechny aktivity svého muže, Tkaloun přijímá brigádnické místo ve výkupu lahví menšího supermarketu. Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Tatiana Vilhelmová, Jiří Macháček, Pavel Landovský,Jan Budař ad. Režie: Jan Svěrák. ČR min. Přístupný. Komedie. So /00 ne / Kč NORBIT Muž mnoha tváří. Tato definice asi v současné době nejpřiléhavěji sedí na Eddieho Murphyho. Slavný herec totiž dokáže s přehledem zahrát nejen drzého Policajta z Beverly Hills, ale také přitroublého outsidera, jeho přisprostlou těžkotonážní manželku nebo stařičkého provozovatele sirotčince čínského původu. Hrají: Eddie Murphy, Thandie Newton ad. Režie: Brian Robbins. USA Od 15 let. 102 min. Titulky. Komedie. Změna programu vyhrazena. V ceně každé vstupenky je zahrnuta 1 Kč pro Unii filmových distributorů na Rozvoj české kinematografie. Chcete program kina em? Dejte nám vědět. Napište nám, co byste ve svém kině chtěli vidět: uy

16 přírodní cesta ke zdraví Uzávěrka dalšího čísla, které vyjde , je Své příspěvky můžete dávat do redakce, na podatelnu MěÚ, vrátnici DK nebo posílat em na adresu brodsky. ub. cz Není nad dobrou koupel Zejména ti z vás, kteří navštívili Podhájskou a zkusili blahodárné účinky tamního vřídla, ocení výrobek Energy Biotermál - jde o bioinformační koupelovou vřídelní sůl. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o vodu třetihorního moře s vysokým obsahem prvků a minerálů. Účinné látky v produktu obsažené jsou navíc podpořeny bioinformacemi, jež výrazně posilují léčivé působení. Koupel připravená z Biotermálu působí příznivě na řadu potíží - kožními problémy počínaje, přes nemoci pohybového aparátu až po onemocnění cest dýchacích, astma, nebo záněty průdušek. Soli z podhájské obsahují mimo jiné lithium, které pomáhá při léčení dny, a jodidy příznivě působící na štítnou žlázu. Pravidelné koupele se osvědčí lidem trpícím revmatismem, stabilizují stav pacientů s artrózou, velmi účinné jsou při léčbě ekzémů, vyrážek a kožních onemocnění vzhledem ke značnému množství síranu. Biotermál harmonizuje celý energetický systém organismu, prospívá kondici i kráse a přispívá k rovnováze duše a těla. Působí relaxačním a zklidňujícím účinkem, pomáhá tišit svalovou únavu, čistí pokožku a zároveň z ní odstraňuje nadbytečnou mastnotu a škodlivé látky. Jinou koupel si můžete připravit z Balneolu s obsahem humátů a éterických olejů. Na lidský organismus působí lázeň Balneolu v několika úrovních současně. Huminové látky podporují celkově regeneraci těla, ovlivňují přímo povrch kůže, pomáhají při léčbě oparů, ekzémů, lupénky. Koupel uvolňuje křeče svalů a šlach, má příznivé účinky při otocích dolních končetin, uvolňuje lymfatický systém. Bližší informace o koupelích a jak si je připravit získáte v Klubu Energy nová poliklinika, 3.patro, dv.č. 312, nebo na tel Eva Karská, vedoucí Klubu Energy Naše soutěž pokračuje: Které látky obsažené v Biotermálu jsou velmi účinné při léčbě ekzémů, vyrážek a kožních onemocnění? Odpovědi pošlete nejpozději do pátku 15. června formou SMS ( ). Tři správné odpovědi vylosujeme - výherci získají 50% slevu na koupi přísadové koupele. Výherci minulé soutěže: Trnková E., Machalová E., Jakšová H., Míková a Šimoníková M. Více informací můžete získat v Klubu Energy - nová poliklinika, 3. patro dv. 312, tel Jaroslav Bába vyhrál v Uherském Brodě Jaroslav Bába, bronzový medailista z olympijských her v Athénách, dokázal navzdory stálým následkům vážného zranění kotníku vyhrát na jubilejním 10. ročníku Výškařského JIPAST poháru v Uherském Brodě. V soutěži mužů mu k tomu stačilo 215 centimetrů. Na druhém místě se umístil Tomáš Janků, který šel závod z přípravy. Skočil o pět centimetrů méně. Třetí místo obsadil jeho starší bratr Jan Martin Bršlica z domácí ZŠ Pod Vinohrady UB na 3. místě v kat. st. žáků za 183 cm Janků. Ten se na mítinku, na kterém dokázal v minulosti třikrát vyhrát, rozloučil se svojí aktivní kariérou. Jan Janků nechtěl původně ani startovat, ale organizátoři ho přemluvili a dobře udělali. Honza měl jako jediný tretry do mokra a půjčoval je Tomášovi. Celý závod mužů totiž propršel. To se samozřejmě projevilo do předvedených výkonů, řekl Zdeněk Moštěk ze spolupořádající ZŠ Pod Vinohrady. Tradiční brodská specialita soutěž v duoskoku, musela být kvůli extrémně špatnému počasí zrušena. Všichni soutěžící si ale zaslouží ocenění za to, že v těchto podmínkách vůbec startovali a předvedli divákům profesionální výkon. Nejvíce ovšem bratři Jan a Tomáš Janků, kteří se stejně jako jejich otec, Jan Janků starší, zúčastnili všech deseti ročníků mítinku a obdrželi od pořadatelů dárek za věrnost každý 10 litrový demižon slivovice. Soutěži mužů předcházelo republikové finále Výškařského JIPAST poháru pro čtyřčlenná družstva ze základních škol, ve které se blýskl domácí Martin Bršlica, který obsadil v kategorii starších žáků 3. místo za senzačních 183 cm. -zm- BRODSKÝ ZPRAVODAJ vydává město Uherský Brod jako čtrnáctideník. Registrační číslo MK ČR E Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Scan, Sazba, Grafická úprava, Web: :-* ForMyD., tel.: Osvit, Tisk: EUROtisk, tel.: uz

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE Termín konání: 05.12.2006 budova Krajského úřadu ve Zlíně (21.budova; zasedací místnost Místo jednání: Zastupitelstva Zlínského

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ (postřehy žáků mediální výchovy) p. uč.. Křesťanová Disciplíny: kliky, lehsedy, trojskok, hod, švihadlo Čestný host: Eliška Krupnová bronzová mistryně

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1. Úvodem Cenu hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2013 vyhlašují: Rada Plzeňského kraje Asociace společensky odpovědných firem Regionální hospodářská komora

Více

Město Kroměříž partnerem projektu: Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje

Město Kroměříž partnerem projektu: Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje Město Kroměříž partnerem projektu: Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje Konference - Kroměříž 7.5.2009 Ing. Marie Pokorná manažerka partnerského

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Zábřeh bylo zahájeno v 16:07 hodin ve velkém sále Kulturního domu dosavadním starostou města RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D..

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Činnost KORM za rok 2014

Činnost KORM za rok 2014 Činnost KORM za rok 2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností KORM PK za rok 2014. Zasedání KORM se doposud uskutečnilo celkem třikrát, čtvrtá rada

Více

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Dovolte, abychom Vám představili naše vítězné město. Do soutěže Obec přátelská rodině se přihlásilo celkem 218 obcí,

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy:

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy: Koncepce školy pro období 2014-2017 Obecná charakteristika školy: KZŠ v Uherském Brodě vznikla z iniciativy věřících rodičů města a děkana P. Františka Krále jako alternativa pro výchovu dětí v městských

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková,

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky 3. listopadu 2008 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., vyhlásil na jaře spolu s dalšími akademickými institucemi

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

49. oddíl Lumturo. Přihlašuji svou dceru: Jméno a příjmení:... Rodné číslo:...

49. oddíl Lumturo. Přihlašuji svou dceru: Jméno a příjmení:... Rodné číslo:... Junák český skaut, středisko MAJÁK Praha, z.s. 49. oddíl Lumturo Vůdce střediska: PhDr. Jan Synek, středisko Maják Praha, U Kněžské louky 6, Praha 3, 130 00 Vůdce oddílu: Lucie Cisariková, oddíl Lumturo,

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014

Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014 Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014 předloženého na základě výběrového řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více