BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme zastupitele města. MAN-UB nová zkratka, nové služby. Bydlení ve stínu stromů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme zastupitele města. MAN-UB nová zkratka, nové služby. Bydlení ve stínu stromů"

Transkript

1 V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n č í s l o K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme zastupitele města MAN-UB nová zkratka, nové služby Bydlení ve stínu stromů Seminář o domácím násilí Netradičně za tradicemi Informace z uherskobrodských škol Letní prázdninové akce DDM 100 let Junáku Kulturní tipy Sport

2 Představujeme zastupitele města Ing. Milan Katolický V zastupitelstvu města (ZM) pracuje již třetí volební období tj. od roku Je předsedou klubu zastupitelů za KSČM. Stanovisko k článku Představujeme zastupitele města Vzhledem k závažnosti tvrzení Ing. Katolického (KSČM), která zmiňuje v předchozím článku v souvislosti s problematikou správy majetku města, jsme požádali o stanovisko vedoucí odboru správy majetku města. Město Uherský Brod postupuje při nakládání s movitým a nemovitým majetkem města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a to zejména dle: - 38 až 45, které pojednávají o hospodaření s majetkem obce, - 84 až 98, které pojednávají o pravomocích zastupitelstva obce, - 99 až 102, které pojednávají o pravomocích rady obce. Ing. Adriana Kalinová, vedoucí OSMM v V zastupitelstvu města jste jako strana po celou dobu v opozici. Dá se i tak pro město něco dobrého vykonat a pokud ano, co se vám již povedlo konkrétně? Ano, jsme celou dobu v opozici spolu se Stranou zelených a Nezávislými zastupiteli. Nedomnívám se, že bychom v této opozici hráli nějakou podřadnou roli naopak cítíme se jako rovnocenní partneři, společně se připravujeme na zasedání ZM když to zjednoduším, pokud bychom jako opozice nepředkládali své názory a návrhy na zasedání Zastupitelstva města, zřejmě by nebylo o čem jednat, protože návrhy Rady města (RM) by byly bez jakýchkoliv připomínek okamžitě schváleny. A náš klub je tvrdým oponentem praktik RM zejména v oblasti hospodaření s majetkem. Na druhé straně naše místní politika spočívá v pochopení zájmů občanů a dlouhodobé koncepci zabezpečování jejich potřeb. Tedy podpoříme vše, co prospěje občanům města, a odmítáme vše, co není koncepčně projednáno a schváleno v jejich dlouhodobých potřebách bez ohledu na to, kdo příslušné opatření navrhuje. Proto se domnívám, že i jako opozice jsme se podíleli na úspěších, kterých bylo jednotným úsilím dosaženo, a nebylo jich málo. Jaký problém ve městě vás v současné době nejvíce trápí? Jako opoziční straně nám nejvíce vadí, že koalice ve své převaze, která díky volebním hlasům občanů vznikla po volbách 2006 v poměru 8:19, tuto situaci pochopila tak, že všechno převálcuje. Nejhorší situace je podle mého názoru právě v hospodaření s majetkem města, investicích a kontrole hospodaření. Jsem přesvědčen, že Zákon o obcích v platném znění dává pouze ZM pravomoc rozhodovat o majetku města: * který majetek potřebuje a bude jej obhospodařovat, využívat a zvelebovat, * který dočasně nepotřebuje a pověří RM k jejímu pronájmu, či výpůjčce, * který nebude potřebovat, je racionální se ho zbavit prodejem a pověří Radu města zorganizovat výběrové řízení na jeho prodej. Bohužel RM se podle svého právního názoru chová jako suverénní správce majetku města a sama rozhoduje o pronájmu a prodeji majetku s tím, že Zastupitelstvo města postaví před hotovou věc, což nepřispívá k průhlednosti a věrohodnosti hospodaření se svěřeným majetkem. A teď se neodvažuji připomenout možnost korupce. Proto dlouhodobě volám po koncepci rozvoje města snad se podaří zahájit řešení této otázky na mimořádném zasedání ZM dne Na rozdíl od ostatních měst regionu (a daleko menších) se nám nepodařilo donutit RM, aby po volbách předstoupila před občany s Volebním programem, nebo alespoň s nějakou vizí na období do roku 2012, aby občané i opozice mohly reálně zhodnotit výsledky jejich práce. Nejlepší je jistě nic neslibovat a pokud se něco povede, tak se tím pochlubit což se samozřejmě bez problémů daří. Zůstanou-li kostlivci a těch je něurekom pak se nic neděje v nejhorším případě se převedou do dalšího volebního období. To je reálná situace vládnutí předminulé, minulé i současné koalice, a to nám samozřejmě vadí. Já osobně jsem tvrdým odpůrcem a oponentem bezhlavých řešení dílčích problémů operativními rozpočtovými opatřeními, což je ovšem pravidlem práce naší Rady města. Pokud jsme nějakým způsobem ušetřili finanční prostředky, ať špatným odhadem nákladů nebo mimořádnými příjmy, měly by se shromažďovat v rezervě a ne se okamžitě rozpouštět v neplánovaných nákladech. Samozřejmě, kdo je u toho, hned dokáže tyto prostředky využít a prosadit. Zastupitelstvo města je postaveno před návrh RM, kdy není vůle ani naděje tyto prostředky soustřeďovat na koncepční investice. Je vám 69 let a jste nejstarším členem ZM. Je to pro vás výhoda nebo handicap. Myslíte si, že máte odlišný pohled na fungování města než mladší členové? Již třetí volební období jsem nejstarším zastupitelem města. Co s tím mám dělat? V tomto volebním období budu v zastupitelstvu pracovat, pokud si má strana i já budeme věřit, že je to přínosem pro práci našeho klubu i Zastupitelstva. Samozřejmě, že hledáme nové příznivce naší politiky, kteří by převzali štafetu našich názorů, a věřím, že se nám to podaří. Z hlediska svých vztahů, nemám problém se ztotožnit s názory mladších zastupitelů jak z koaličních, tak opozičních stran. Celá řada z nich ve mně vidí nejen partnera, ale i kamaráda. A tak se vzájemně i chováme a mně to dělá dobře. Můj věk spíše chápu jako výhodu, kdy mě opoziční zastupitelé berou jako brzdu některých zbytečně radikálních řešení a možná i koaliční partneři cítí, že mně nejde o jakýkoliv osobní užitek, ale o transparentnost využívání rozpočtu a systémové řešení rozvoje města. Ale aby nevyznělo moje vyznání příliš skepticky, prohlašuji, a jsem na to hrdý, že město Uherský Brod prožívá etapu dynamického rozvoje. Jde jen o to, jestli by tento rozvoj nemohl být dynamičtější, koncepčnější a hlavně lacinější. To je ovšem otázka schopnosti managementu města. E. Sladká NABÍZÍME zajímavou práci v nově otevírané prodejně Pekařství u Rohlíčka v předkasové zóně OD Kaufland Uherský Brod. Informace na číslech nebo , na Úřadu práce Uherský Brod nebo pište na

3 Spanilá jízda historických vozidel V sobotu 16. června 2007 bude Uherským Brodem projíždět spanilá jízda historických vozidel, která se uskuteční v rámci projektu Trofeo Niké Moravia Tato akce, jež se koná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše a za podpory České centrály cestovního ruchu, je zaměřena na podporu rozvoje turistického ruchu v České republice. Celá kolona vozidel se zastaví v 9.30 hod. na Masarykově náměstí. K vidění bude cca 25 historických vozidel. Za město Uherský Brod se přidají brodští hasiči s ukázkou historických hasicích stříkaček. Akci podpoří svým vystoupením folklorní soubor JAKUB Uh. Brod. Organizátoři akce zvou všechny občany. Společné jednání Rady města Uherský Brod a rady Zlínského kraje se konalo v pondělí na uherskobrodské radnici. Více informací v příštím čísle BZ. Bydlení a posezení v ovocném sadě Po loňském úspěšném projektu Místo pro přátele se ZO ČSOP 63/01 Centaurea podařilo získat finanční podporu na nový projekt Bydlení a posezení v ovocném sadě. Projekt řeší rekonstrukci veřejného prostranství mezi ulicí Jana Švermy a Svatopluka Čecha. V rámci realizace projektu proběhla dvě pracovní setkání s občany a zástupci Uherského Brodu. Na setkáních - kulatých stolech se společně za účasti všech zainteresovaných stran vypracovává návrh plánu rekonstrukce dané lokality. V průběhu měsíce května se počítá se zahájením prvních prací. Jedná se o výsadbu okrasných stromů a přípravné zahradnické práce. Projekt je finančně podpořen nadací Partnerství a finanční částkou Kč přispělo i město Uherský Brod. Veřejná podpora města je určena na realizaci prací, dopravu a nákup rostlinného materiálu, a ne pro potřeby naší organizace, jak se mylně někteří občané domnívají. Se zapojením do realizace prací počítáme i s místními obyvateli sídliště. Věřím, že společnými silami vznikne v Uherském Brodě další příjemné a pěkné místo k relaxaci a odpočinku, řekl Julius Kunčar ze ZO ČSOP 63/01 Centaurea. -red- Zlatí a stříbrní střelci Opět po roce se zástupci Uherského Brodu úspěšně zúčastnili Střelecké soutěže ředitele krajského vojenského velitelství Zlín v Kroměříži. Tento závod je branně střeleckým vícebojem tříčlenných družstev o Putovní pohár ředitele KVV Zlín a je určen pro pracovníky obcí s rozšířenou působností a krajského úřadu. Soutěžními disciplínami je střelba z armádní pistole vzor 82 na vzdálenost 25 m a střelba z malorážné pušky na vzdálenost 50 m. Naše družstvo ve složení Ludmila Kostelníková, Radek Šustek a Ivo Dalajka získalo za celkové umístění mezi devíti celky stříbrný pohár. Navíc v kategorii malorážné pušky zvítězila Ludmila Kostelníková a v kategorii armádní pistole obsadil první místo Radek Šustek. Oba obdrželi zlatý pohár. -es- Radní města se ve středu dne 13. června od 18 hodin sejdou s podnikateli z Uherského Brodu v zasedací místnosti Městského úřadu. Na programu je v úvodu prezentace operačních programů Podnikání a inovace a Lidské zdroje a zaměstnanost, kterou provede zástupce Regionální kanceláře Czechinvestu. Dále bude diskutována možná spolupráce při rozvoji našeho města. Radní si od setkání také slibují, že uslyší od podnikatelů, co je nejvíce trápí a v čem by jim mohlo být město nápomocno. Ing. Ladislav Kryštof, starosta města Uherský Brod VOMA se chlubí značkou Klasa V polovině dubna proběhlo v Obecním domě v Praze slavnostní předávání certifikátů Klasa. Ministr zemědělství Petr Gandalovič ocenil značkou kvality Klasa téměř 40 výrobků, a z toho 3 výrobky uherskobrodské firmy VOMA. Již koncem minulého roku dostala tato firma ocenění pro šest svých výrobků, a právě tento úspěch byl motivem pro to, aby ji Státní zemědělský intervenční fond vyzval k přihlášení dalších výrobků. Oceněním Klasa se tedy pyšní: Debrecínská pečeně, Zauzený šunkový salám, Bystřická klobása, Bílokarpatský salám, Anglická slanina, Šunková klobása, Brodská sekaná, Mahdalíkovy párky a Lopenická slanina, která získala také ocenění Perla Zlínska. Národní značka kvality Klasa označuje výrobky, které splňují náročné mezinárodní standardy, jsou vyráběny převážně z domácích surovin a jejichž zpracování probíhá výhradně v České republice. Na stálou kvalitu výrobků označených touto značkou dohlíží Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Vzpomínka Dne 10. června 2007 by se dožil 100 let pan Emanuel Sýkora, jeden ze zakladatelů České zbrojovky v roce Za tichou vzpomínku na vzácného a dobrého člověka, odborníka ve svém oboru, děkuje a s láskou vzpomíná dcera w

4 MAN-UB nová zkratka, nové služby Město Uherský Brod zahájilo začátkem tohoto roku realizaci projektu Metropolitní komunikační síť Uherský Brod (MAN-UB). Na konci ledna uzavřelo smlouvu se sdružením obchodních společností GTS NOVERA, a. s., a Extra NET, s. r. o., na vybudování této sítě. Ta propojí objekty místní správy a instituce zřizované městem. Občanům zároveň nabídne možnost přístupu k vysokorychlostnímu internetu. Součástí sítě bude 1 internetový informační kiosek, 35 veřejně dostupných počítačů a 14 Wi-Fi zón. Náklady na vybudování sítě jsou 14,162 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropským fondem pro regionální rozvoj ve výši 66,7 % a státním rozpočtem ČR ve výši 10 % v rámci Společného regionálního operačního programu). Zbývající část finančních prostředků vloží do projektu město Uherský Brod. Občané budou mít k dispozici na všech veřejně přístupných místech k internetu (PIAP) bezplatný přístup na internet. Provozní doba takového veřejného přístupového místa bude řízena institucí, v jejichž prostorách je PIAP vybudován. Průměrná doba využitelnosti přístupového místa veřejností bude stanovena dle pravidel programu na minimálně 4 hodiny denně. Místo s největším počtem PIAP bude v připravovaném Městském informačním centru (MIC), které se právě teď buduje v prostorách Domu kultury Uherský Brod. Projekt tedy vytváří základní podmínky pro zpřístupnění širokopásmového internetu pro širokou veřejnost ve městě a přispívá tak k rozvoji informační společnosti. Součástí projektu MAN-UB je taktéž vybudování 14 Wi-Fi zón, tzn. míst, kde se občané připojí k internetu prostřednictvím vlastní výpočetní techniky (nejčastěji notebook, který je vybavený wi-fi přijímačem). I toto připojení bude bezplatné. Wi-Fi zóny jsou nainstalované tak, aby byly dostupné uvnitř každého přístupového bodu. Jedinou výjimku Seznam přístupových bodů, v závorce je uvedený počet nainstalovaných počítačů, popř. je uvedeno, zda je na tomto místě Wi-Fi zóna: 1 Budova MěÚ, Masarykovo nám. 100 (1 PC+W) 2 Městská knihovna (2 PC+W) 3 Dům kultury (8 PC+W) 4 ZŠ Mariánské nám. 41 (1 PC) 5 MŠ Mariánské nám. 16 (1 PC) pouze propojovací bod 7 DDM UB (2 PC+W) pouze propojovací bod 9 Budova MěÚ, Masarykovo nám. 136 (1 PC) 10 Budova MěÚ, Nerudova 193 (1 PC) 11 Sociální služby UB, U Sboru 1066 (1 PC+W) 12 Budova MěÚ, Nivnická 1763 (1 PC+W) 13 MŠ sídl. Olšava 2148 (1 PC) 14 MŠ Primátora Hájka 2030 (1 PC) 15 MŠ Svatopluka Čecha 1528 (1 PC) 16 MŠ Obchodní 1639 (1 PC+W) 17 MŠ Těšov 130 (1 PC) 18 MŠ Havřice 1 (1 PC) 19 MŠ Újezdec 282 (1 PC) 20 ZŠ Pod Vinohrady 1420 (1 PC+W) 21 ZŠ Na Výsluní 2047 (1 PC) 22 ZŠ Újezdec 291 (1 PC) 23 ZŠ Havřice 117 (1 PC) 24 CPA Delfín, Slovácké nám (kiosek+w) 25 Sociální služby UB, Za Humny 2292 (1 PC+W) pouze propojovací bod 27 Městská nemocnice s poliklinikou (1 PC+W) 28 Městská knihovna, pobočka Máj (1 PC+W) 29 Kino Máj, nám. 1. Máje 2057 (1 PC+W) pouze propojovací bod Oficiální logo projektu MAN-UB, které vás bude provázet na všech přístupových bodech i propagačních materiálech tvoří prostor Masarykova náměstí, které bude wi-fi signálem pokryto celé. Předpokládáme, že tento způsob připojení by mohli využívat i návštěvníci našeho města. Připojení domácností, resp. podnikatelských subjektů, do internetu prostřednictvím MAN-UB bude omezeně umožněno. Slavnostní spuštění MAN-UB proběhne v dopoledních hodinách. O jeho průběhu vás budeme informovat v dalším čísle BZ. Více informací o projektu MAN-UB je k dispozici na www stránkách projektu http: //man.ub.cz, kde bude k dispozici mapa PIAP a jiné užitečné informace. Ing. Kamil Válek, vedoucí oddělení informatiky, manažer projektu MAN-UB Fotografie z realizace MAN-UB Projekt Metropolitní komunikační síť Uherský Brod (MAN-UB) je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Společného regionálního operačního programu a státním rozpočtem ČR x

5 Seminář o domácím násilí Domácí násilí je problémem, o kterém se v současné době hodně mluví a který trápí stále více lidí. Proto město Uherský Brod ve spolupráci se střediskem komplexní péče pro rodinu Luisa a Intervenčním centrem Zlínského kraje uspořádal odborný seminář zaměřený na domácí násilí a uvedli možnosti, jak se mu bránit. Domácí násilí je velmi rozšířený a současně nejméně kontrolovaný druh násilí. Zahrnuje v sobě všechny projevy fyzického, sexuálního a psychického násilí páchaného mezi jednotlivými členy rodiny, dle zahraničních i tuzemských výzkumů v naprosté většině páchaného muži vůči ženám - vlastním manželkám, dětem, družkám či partnerkám, vysvětluje lektorka Jarmila Hasoňová z Intervenčního centra Zlínského kraje. Seminář, kterého se zúčastnili zástupci obecních úřadů, městské policie a neziskových organizací, si klad za cíl informovat o rozsahu, následcích a nepřijatelnosti domácího násilí, vyvrátit předsudky s domácím násilím spojené a přispět k vytvoření systému adekvátní reakce na tento specifický druh násilí v České republice. Ačkoliv mnozí z nás vnímají tento problém pouze okrajově, domácí násilí představuje v současné době závažný společenský problém, se kterým je třeba bojovat všemožnými prostředky. V první řadě je třeba vědět, co si vlastně pod pojmem domácí násilí představit. V mnoha případech si oběti ani neuvědomují, že něco není v pořádku. Domácí násilí není omezeno jen na ženy. V některých případech jsou oběťmi i muži a staří lidé. Skutečné domácí násilí se opakuje a stále stupňuje. V oběti vzniká vzrůstající strach vůči agresorovi a domov přestává být útočištěm a domovem. Účastníci semináře se seznámili s tím, že asi největším problémem u tohoto druhu násilí je fakt, že se hrubosti a krutosti odehrávají za zavřenými dveřmi bytů, převážně beze svědků a bez důkazů. Velice často se oběť bojí z různých důvodů cokoliv sdělit, např. ze studu apod. Velmi důležité je vůbec promluvit, mít pomoc nadosah a nezůstat osamocen. Od 1. ledna 2007 má tato pomoc oporu i v zákoně (č. 135/2006 Sb.), podle kterého může Policie ČR vykázat násilníka z domu nebo bytu až na deset dní. Ve Zlínském kraji od začátku roku využili policisté pravomoci ve více než 20 případech, k jednomu došlo také v Uherském Brodě. -es- Netradičně za tradicemi Netradičně za tradicemi - to je název, pod kterým se letos jel již třetí ročník cyklovýletu ze Zlína do Vlčnova na Jízdu králů. Akci založil a organizuje vlčnovský rodák JUDr. Jan Zlínský, člen zastupitelstva zlínského magistrátu. Této akce se každoročně zúčastnil hejtman Libor Lukáš, kterého doprovodili další známé osobnosti - náměstkové Josef Slovák, Hynek Szezka, tajemník zlínského magistrátu pan Mikel. Akce se letos s početným doprovodem zúčastnil i europoslanec pan Zatloukal a část etapy si na kole zajela i Dolores Baťová, dcera Jana Antonína Bati. Největší hvězdou pelotonu byl bezesporu Josef Zimovčák. Ten svoji účast na této akci zařadil do přípravy na účast třetího největšího světového etapového závodu, který se pojede v srpnu ve Španělsku. Jet za Zimovčákem do kudlovského kopce ve Zlíně bylo skutečným zážitkem. zatímco někteří na kudlovskou točnu dorazili na nejlehčí převod z jazykem na vestě a někteří závěr došli vedle kola, Pepa se stihl část kopce vrátit a dal si nášup. Je to podle mne náš nejlepší současný amatérský sportovec, říká místostarosta našeho města Ing. Pavel Josefík, který se akce taky každoročně zúčastňuje. Jednou ze dvou zastávek bývá tradiční občerstvení v motorestu Pepčín. Kolem tohoto místa by měla vést cyklotrasa nazvaná Kolem panských vinohradů. Akce je ve stadiu projekční přípravy a podílet by se na ní měli kromě našeho města i okolní obce Vlčnov, Veletiny, Hradčovice a Drslavice spolu se svými mikroregiony Východní Slovácko a Dolní Poolšaví. Jedním z cílů by mělo být i místo, kde stával zámek Pepčín. O tomto záměru byli účastníci cyklovýletu taky informováni, dodává místostarosta Josefík. To nejlepší, co za tento školní rok vytvořili, předvedli žáci i učitelé Základní umělecké školy na výchovném koncertu pro děti a galakoncertu pro veřejnost. Vystoupili nejen hudebníci různého zaměření, ale také taneční a literárně dramatický obor. Jeden z největších potlesků publika patřil dětské cimbálové muzice Šablička. Minulý týden navštívil v rámci své cesty po krajích ČR naše město bývalý předseda vlády, poslanec Jiří Paroubek. Na jednání s představiteli našeho města se hovořilo především o nezaměstnanosti v našem regionu, školství a možnostech pomoci tomu, aby se tento region nevylidňoval. Po návštěvě radnice se Jiří Paroubek s doprovodem přesunul do České zbrojovky. y

6 Dům kultury Uherský Brod Pamětní síň JUDr. Václava hraběte z Kounic stálá expozice Galerie DK Panský dům Do pá VÝSTAVA VÝTVARNÁ TVORBA STUDENTŮ GYMNÁZIA J. A. KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ foyer Domu kultury st až pá MUSAIONFILM ročník nesoutěžní přehlídky videofilmů muzeí ČR středa projekce diskuse moderují Rudolf Adler a Robert Tamchyna lektorský seminář režisér Rudolf Adler koncert Atrium muzea, příp. Sloupový sál Zuzana Lapčíková: Balady a romance beseda u cimbálu Atrium muzea, příp. Sloupový sál CM Jožky Severina z Kostic čtvrtek projekce diskuse moderují Rudolf Adler a Robert Tamchyna lektorský seminář redaktor a moderátor Robert Tamchyna stereoskopická projekce projekce filmů Eduarda Ingriše vernisáž výstavy fotografií Eduarda Ingriše Atrium muzea, příp. Velký výstavní sál divadelní představení sloupový sál Podobenství o Bohatci a Lazarovi skupina historického šermu LOS PUPKOS pátek projekce diskuse ukončení Malý sál Domu kultury projekce Atrium Muzea JAK kulturní pořady pá až ne VÝSTAVA FRANTIŠEK CHRÁSTEK & SPOL FOTOGRAFIE Vernisáž výstavy v pátek 8.6. v hodin. Galerie DK Panský dům 10, 5 Kč so XVII. BRODSKÝ JARMARK čt CANZONETTA Koncertní vystoupení dětského pěveckého sboru z Českých Budějovic. Spoluúčinkuje Dětský pěvecký sbor COMENIUS Uherský Brod velký sál DK hod. 60, 30 Kč Slavnost Slabikáře Slabikáři, Slabikáři, tobě dneska oči září, budem na tě vzpomínat, byl jsi skvělý kamarád! Třiadvacet jásavých dětských hlásků rozeznělo touto říkankou učebnu třídy 1. A na úvod slavnostního úterního odpoledne, kdy se prvňáčci loučili s patrně nejdůležitější knihou ve svém životě. Ano, budou jistě vzpomínat, stejně jako každý z nás, na své první krůčky na cestě za poznáním a dnes, když směle předstoupili před své rodiče a rodiny a začali číst, přednášet a zpívat, všichni přítomní pochopili, že jsou účastni zázraku, že nesmělé krůčky vědění se změnily v kroky a nakonec ve skoky a děti se staly čtenáři! A to už je, panečku, nějaký důvod k oslavě! Kdekdo z rodin chtěl tu slávu na vlastní oči spatřit a třída se zaplnila do posledního místečka. Děti pak předvedly své čtenářské dovednosti, zazpívaly písničky a sklidily za to od svých blízkých, v jejichž očích se zračily pocity radosti, hrdosti, štěstí i dojetí, bouřlivý potlesk. Přišla chvíle, na kterou se děti nejvíc těšily - pasování na čtenáře. Tak to byl zážitek, na takový se jen tak nezapomene! Všechny holky i kluci postupně, po vzoru dávných rytířů, poklekli před paní učitelku, která oděna do pasovacího pláště, dětmi vlastnoručně popsaného, každému poklepala opravdovým mečem na rameno, pronesla pasovací formuli a pasovala je tímto na čtenáře. Na stvrzení a na památku této slavné chvíle dostal každý Pamětní pasovací listinu. Po tomto velebném ceremoniálu byly děti odměněny svými nejbližšími knihou, první vlastní opravdickou knížkou! Nakonec představila paní učitelka dětem novou kamarádku Čítanku, která je bude provázet druhou třídou, a děti ji hned radostně přivítaly písničkou. Už se na ni těší, jak by ne, vždyť každý čtenář zvědavě a netrpělivě očekává novou knížku, nad kterou z jejích písmen, slov a vět splétá snové provázky, po kterých jak barevného draka pouští svoji fantazii do nekonečných dálek. A tento dar mají ode dneška, díky své píli a paní učitelce, i tito malí čtenářští rytíři. Přejme jim ze srdce, ať se jim daří tuto schopnost rozvíjet, aby v životě strávili s knížkou nespočet krásných chvil, neboť utrácet svůj čas nad knihou není jeho ztrátou, ale tou nejlepší investicí. Mgr. Jana Bistrá pá VEČER SLUNOVRATU Zábavný večer s povídáním o slunovratu s country kapelou SA- MOROST. Hvězdárna DK hod. 60 Kč z h t t p : / / k u l t u r a. u b. c z Děti ze Školní družiny ZŠ Pod Vinohrady se vydaly do Pohádkového lesa v Halenkovicích

7 {

8 Stoletý skautský příběh s otevřeným koncem... První člověk na Měsíci, první český prezident, majitel Microsoftu, nová rektorka Harvardu, šéf Akademie věd ČR co mají tito lidé společného? Jednu malou nenápadnou položku ve svém životopise jsou to skauti a tato skutečnost i v dospělosti může pomoci otevírat dveře a získávat kontakty, protože velká skautská hra zanechává v lidech zářez na celý život. Prokážete-li se dospělému skautovi svojí skautskou identitou, obyčejně dojde k vřelejší a srdečnější komunikaci. Vyznavači skautingu si připomínají 150 let od narození otce zakladatele a také rovnou stovku od vzniku skautingu vůbec. Abychom o tom mohli přemýšlet, musíme se podívat na začátek, který by se svou povahou v jistém ohledu hodil spíše do elektronické éry než do viktoriánské Anglie na vrcholu imperiální slávy globální požár, který zakladatel hnutí Robert Baden Powell způsobil počátkem století svou knihou Scouting for Boys, totiž připomíná křivku popularity MTV nebo Googlu. Robert Baden-Powell pocházel jako jedno ze sedmi dětí ze středostavovské anglické rodiny, která měla hojné kontakty na význačné vědce a umělce své doby. Vystudoval vojenskou akademii se specializací na výzvědy a během služby v Africe se naučil od domorodců stopařskému umění přežití v přírodě. Jeho velká chvíle přišla v r. 1900, kdy bránil jihoafrické město Mafeking proti trojnásobné přesile Bůrů a když po 217 dnech obléhání Britové zvítězili a rotačky zvláštního vydání přinesly tuto zprávu do ulic Londýna, zrodil se nový hrdina - generál Robert Baden Powell. Právě toto vítězství a sláva s ním spojená mu později pomohly uskutečnit jiný sen. Napsal příručku pro zvědy - původně pro mladé vojáky, ale zjistil, že ji hltají obyčejní chlapci a v hlavě mu vzklíčil zajímavý experiment - v létě roku 1907 sezval skupinu hochů studentů z různých sociálních vrstev na řídce osídlený anglický ostrov Brownsea a během táboření je učil umění přežít v přírodě, zálesáckým dovednostem a vzájemné přátelské pomoci. Kluci byli nadšeni a generál začal svou příručku přepisovat pro jinou cílovou skupinu. V r vyšla jeho později proslavená kniha Skauting for Boys, kterou recenze přijala nejdříve vlažně, ale děti ji přivítaly bouřlivě během roku začali spontánně vytvářet chlapecké skautské oddíly a vyrážet na výpravy rok po vydání se ke skautingu v Anglii hlásilo již víc jak sto tisíc chlapců a záhy se k nim přidala i děvčata, která našla spolehlivé vedení v generálově sestře Agnes a později dívčí skauting proslavila především Baden-Powellova žena Olave, která se stala první a také jedinou světovou náčelnicí pro své zásluhy v boji za samostatnost a soběstačnost žen a jejich světové společenství. Britská společnost po čase pochopila, že fenomén skautingu jí dává do rukou nástroj, jak mladým lidem vštěpovat hodnoty úcty k vlasti a Bohu a princip vzájemné pomoci lépe než školní škamny. V r požádal král Eduard VII. osobně Baden-Powella, aby se vzdal vojenské služby a věnoval se skautingu na plný úvazek. Starý vlk se po zážitcích z 1. světové války stává zarytým pacifistou a skauting vnímá i jako výchovu k míru ve světě. Za své zásluhy mu byl po právu přiznán šlechtický titul. Místo pro svůj poslední odpočinek si Sir R. Baden-Powel vybírá ve své milované Africe, v Keni. Později byla do stejného hrobu uložena se skautskými poctami i jeho žena Olave. Na kamenném náhrobku je kromě jiného vytesána stopařská značka kruh s tečkou uprostřed, jejíž význam se překládá takto: Splnil jsem svůj úkol, odešel jsem. Zašlý obrázek mladých hochů ve stejnokroji trochu dnešním mladým lidem zakrývá to, čím skauting doopravdy byl prostorem k dobrodružnému a svobodnému životu ve věku, kdy se děti ještě občas vodí s rodiči za ruce. Skauting se šířil jako epidemie nejprve v britských koloniích, pak v Evropě, Americe, Africe a Jižní Americe. V r měl po světě již přes milion členů hnutí mělo pro rozmach dobré předpoklady - bylo pro děti atraktivní a zároveň nechávalo svobodu vytvářet lokální a náboženské mutace. Duchovní princip si může každý dosadit dle své víry, povinně je nutno dodržet hodnoty vycházející ze skautského slibu především povinnost pomáhat druhým. Tato skutečnost otevřela skautingu dveře do celého světa dnes má světová organizace čtyřicet milionů skautů a na mapě světa chybí jen na několika místech s totalitními režimy, se kterými jsou zásady demokracie a apolitičnosti skautů v příkrém rozporu. Světové skautské organizace jsou dvě dívčí a chlapecká pracují však na stejných principech a ve stejném znění skautského slibu. Moderní doba s sebou přinesla také modernizaci této organizace, takže dnešní skauti s těmi původními mají společný jen základní princip. Skautské oddíly pracují hodně samostatně, jsou zaměřeny na specializované volnočasové aktivity. Skauti z celého světa se tradičně většinou jednou za 4 roky setkávají na mezinárodním jamboree letos s ohledem na století vzniku je organizací pověřena kolébka skautingu Anglie. Příště Český příběh Podle článku v týdeníku Respekt upravila Z. Miklíčková Středisko Prvních moravských junáků zve všechny děti a příznivce na Skautský den, který se bude tradičně konat v sobotu od 14 hod. v rámci Brodského jarmarku v zahradě Panského domu. Přijďte se s námi pobavit a vyzkoušet své dovednosti! Těší se na Vás skauti a členové skupiny Samorost, která zde bude vystupovat. Den dětí se vydařil Den dětí oslavili již tradičně děti MŠ Olšava s žáky ZŠ Mariánské náměstí v překrásném prostředí zahrady školky. Díky rodičům i sponzorům si děti užily nádherné odpoledne plné her, soutěží, nad kterými si vzali patronát deváťáci a vzorně se o malé děti po celou dobu starali. Počasí bylo milosrdné a rozpršelo se až po snědení posledního opečeného špekáčku. Celé odpoledne nám pomáhali bavit děti také členové historického spolku Los Pupkos, kteří měli pro děti připravené rozmanité soutěže i vystoupení šermířů. Dopoledne 1. června si užily děti prvního stupně dopoledne projekt na školním hřišti a v městském parku. Byl to projekt jak má být. Děti si jej sami připravily pod vedením svých paní učitelek a k jeho realizaci si přizvaly také klienty ústavu sociální péče. Na přípravu jednotlivých soutěží byl vypsán přísný konkurz. Protože se všem podařilo splnit úkoly výborně, mohli také na závěr všechny skupinky vystavět hrad pro zakletou princeznu Leontýnku a pomoci jí zůstat ve světě lidí se svými kamarády. Na závěr přišel tajemný rytíř Brtník a přinesl všem sladkou odměnu. -red-

9 Z HISTORIE: Přítel lidu Dokončení z minulého čísla Vyvrcholením politického účinkování I. Seicherta se stal rok Je opětně zvolen do Říšské rady, nyní na kandidátce Strany lidově pokrokové; ta získává 10 míst z 18 určených pro české strany na Moravě; Staročeši ztrácejí 6, když jim zůstalo 5 míst; zbytek připadl 2 místa Sociál. demokracii a jedno pro novou Stranu katolickonárodní (Dr. Stojan). Opět jisté porovnání pro naše vyprávění: třebaže národní katolíci se např. v Zemském sněmu zapojili do protiněmecké koalice s Mlado- i Staročechy, Seichertovo počínání je považováno div ne za zradu! V tom roce ale Seichert posílil pozice v samotném Uh. Brodě, když je obdivuhodně zvolen i starostou města obdržel 25 hlasů od 30 zastupitelů! To mluví za mnohé, neboť jej volili i stoupenci nastupující síly politického katolicismu. Moc je mu nadále nakloněn opravdový přítel, vlastenecký děkan P. Jan Parobek kněz blahé paměti. Za to se mu dostalo konkrétních výtek už před volbami do Říšského sněmu, jak opět zpravuje dokument doby zachovaný dopis od brněnského kanovníka P. Josefa Pospíšila, místopředsedy Strany katolicko-národní. Podivuje se, že P. J. Parobek podporuje poslaneckou kandidaturu Seichertovu a ne jeho protikandidáta Jos. M. Kadlčáka, řídícího učitele z Frýdlantu, ze Strany katolicko-národní. Připojuje i kritické mínění, že takto se pak zachovají i mnozí kněží na Uherskobrodsku! Jak tomu všemu porozumět s odstupem času? Nejen přítel P. J. Parobek, ale většina kněží těch zapadlých vlastenců staré školy dobře vědělo o činnosti Seichertově. Kolik dělá užitečného pro obyčejný lid měst i venkova, o tom tenkrát věděli v našem kraji mnozí. Mezi informovanějšími (ti, co měli možnost vůbec číst noviny) vešlo ve známost, že náš poslanec vystupuje často i samostatně a umí se třeba opřít i vůči antiklerikálnímu Dr. Stránskému. Třeba ozřejmit i to, že Mladočeši si byli dobře vědomi, že jejich účinkování v liberálním duchu má na Moravě své meze. A prosadí se, jen když zachovají respekt k náboženskému přesvědčení voličstva. Proto ve své rétorice uváděli, že sice jsou protiklerikální (klerikalismus, toť prý zneužívání náboženského cítění k politickým účelům), ale plně uznávají tradici cyrilometodějského křesťanství ku prospěchu našeho národa. Opět vítězný Seichert však obdržel své v tisku mu nepřejícímu. Poražený Kadlčák pak vydal prohlášení: děkoval těm, co jej volili, ale odsoudil konání svobodomyslných bratří učitelů a v modlitbách vzpomíná přátel i nepřátel. Poslanec a starosta Seichert postupuje svým osobitým stylem, v zájmu těch, které zastupoval lidí dobré vůle. Co nám říká jiný dokument časů, které jsou v nenávratnu? Například dopis ze Suché Loze z února 1897, adresovaný v důvěře poslanci do Uh. Brodu: Vaše Blahorodí! Zasílám zde přiloženou prosbu i s přílohami a uctivě Vašnost prosíme, by jste ráčil ji na patřičném místě za naši obec tlumočiti a nás v naší bídě laskavě se ujati, začež předem vydáváme Vašnosti srdečný dík. Josef Luks, starosta. A ještě z června 1901, když Seichert končil i co zemský poslanec, jsou zachována poděkování z obcí Slavičínska, za jeho prosazování stavby silnic spojujících tyto obce. O jeho činnosti v obou sněmech se dobře vědělo, nehrál roli poslance do počtu. Nebál se kritizovat třebas ústřední vládu i zemské vedení. V prosinci r nacházíme jeho jméno v pětičlenné delegaci poslanců Mladočechů na jednání s poslanci Poláky, členy jejich říšského klubu nejdříve v Krakově, na oplátku pak v Přerově. Toť ukázka slovanské spolunáležitosti! Častokrát promluvil v obou sněmech na téma školství, pro zlepšení jeho úrovně a ve prospěch situace učitelstva i jejich rodin, kteří zvláště na venkově žili na pokraji bídy. Ze všeho účinkování Ignáta Seicherta plyne, že to byl odpovědný politik, který měl veřejné účinkování za službu! Věřme, že takoví jsou i dnes. Co je svět světem, je i skutečností, že lidský vděk netrvá dlouho; a třebas by si to zasloužil, ani doma nebývá mnohý prorokem. I. Seichert postupně začíná ztrácet své pozice jednu za druhou... V r už nebyl nominován v říšských volbách a příští rok ani ve volbách zemských. Starostou města je zvolen kdysi jeho souputník ve vlastenecké obrodě Dr. Weber, předseda Katolicko-politické jednoty, když značná část brodských Staročechů přešla pod prapor Strany katolicko-národní. S novým farářem P. J. Fidlerem, kterého vítal ještě co starosta na jaře r. 1900, za účasti téměř celého města, vyzvánění zvonů a hudebního umu nivnické kapely, asi vycházel přiměřeně. Bylo jasné, že začal foukat jiný vítr, na programu je změna kurzu. Někteří přátelé zapomínají, další se odstěhovali, statečný děkan P. J. Parobek odešel na podzim r na věčnost. Až neuvěřitelně se jeví událost z doby závěru Seichertova starostování. Jemu, který měl mimořádný podíl na zbudování gymnazia, je při opravě jeho blízkého domu zakázáno, aby mohl brát vodu ze školní studny! Někteří zastupitelé a úředníci města se dokonce propůjčili k tomu, že to zdůvodnili úředně; nejen kritizovali, ostouzeli... Jak už naznačeno střídmá bývá vděčnost; hanebnější je, když se platí nevděkem! Výstižně napsal básník: Uznání? Toť krůpěj vína na dlani, unikne dříve, nežli jej okusíš... I. Seichert, už sice mimo politiku, ještě vše nevzdává. Nezapřel čilého ducha a stává se ředitelem filiálky Moravské pojišťovny až v Plzni, téměř v rodném kraji. S Uh. Brodem však svazky nezpřetrhal, jak svědčí i jeho rozloučení s érou politiky, ve společenství přátel. Ta část brodské vlastenecké veřejnosti, která jej uznávala, mu připravila v červenci r společenský večer. Akce proběhla v Občanské záložně, za účasti Mladočechů, ale i Staročechů. Jeho veškerého úsilí ocenili ve svých vystoupeních: náměstek starosty Fr. Janáček za městskou radu, místopředseda Fr. Cahel, rolník z Hradčovic za Okresní hospodářskou jednotu, Dr. J. Renner,co starosta Sokola, rada Fr. Hruban za Občanskou besedu, učitel J. Kučera za Musejní společnost. Oslavenec vystoupil rozvážně, děkujíc těm, kteří jej uměli pochopit a podpořili i jeho veřejné angažování. Bylo zaznamenáno, že toto vystoupení si nezadalo s jeho umem řečnit v parlamentu. V průběhu večera vedeného v národním duchu, vystoupil místní Smíšený pěvecký sbor. Něco k závěru jeho nové profesní kariéry: z plzeňské filiálky postoupil na místo ředitele Moravské pojišťovny pro Českou zemi, se sídlem v Praze. To však netrvalo už dlouho, neboť pro zhoršené zdraví se zcela navrací do Uh. Brodu. Po letech naplněných skutečným výkonem, to měl být zasloužilý odpočinek. Mnoho si tohoto od podzimu r ale neužil. Když vyřizoval své záležitosti v Brně, zemřel tam nečekaně 25. února 1909 bude to brzy celé století. Pohřeb Ignáta Seicherta se uskutečnil se všemi poctami 1. března v Uh. Brodě. Církevní obřady vykonal děkan P. J. Fidler. Nad hrobem pak promluvil Dr. Renner, umírněný vůdce brodských pokrokářů a přítel zesnulého. Zdůraznil jeho zásluhy pro národ, pro lid města i širého kraje. Jak dále informuje tisk, mohutně navštíveného pohřbu se zúčastnili: zástupci c. a k. úřadů, městského zastupitelstva, učitelské sbory všech škol, členové Občanské besedy včetně vedení, spolek Theodor, Sdružení katolických tovaryšů, Hasičský sbor i Spolek vojenských vysloužilců. Z někdejších poslaneckých kolegů byl přítomen J. V. Pokorný, Mladočech z Vyškovska. Ve Slováckých novinách (kdysi staročeských, poté katolicko-národních) napsali poměrně uznalé zhodnocení života i díla Seichertova. Zaujme pravdivě výstižné konstatování o charakteru zvěčnělého politika: Při veškeré své agilnosti a prozíravosti zapomínal však na sebe; přikvačily okolnosti, jež jej přiměly, aby se vzdal politiky, pro níž se tolik angažoval. - Jeho hrob na starém hřbitově najdeme snadno vejdouce branou se dáme hned vpravo; je u zdi, nasměrován na jih. Potěšitelné je, že pisatel těchto řádků byl ujištěn představiteli vedení města Uh. Brodu, že pomník a hrob Seichertův, léta omšelý až polorozpadlý, bude opraven. Připomínám, že nejlépe bez odkladu k výročí r Mají být ošetřeny i hroby dalších našich osobností, zvláště když není, kdo by se o ně staral. Něco o pozůstalé rodině: v archivech toho moc není, a proto bych rád uvítal, co ještě ví k tématu někdo ze Starobroďanů? Zjištěno: vdova M. Seichertová zemřela 25. února 1925 v Uh. Brodě, na sešlost věkem. Duchovně ji zaopatřil P. J. Fidler, farář na odpočinku. Pohřební obřady vykonal brodský farář P. J. Hlobil, když se pohřeb konal 27. února, z čp Cosi víme o synu Karlu Seichertovi. Z mála zachované pozůstalosti dopisy, foto, pohlednice možno domyslet, že tento mladý drobný muž původně vystudoval univerzitu v Ženevě a často cestoval. Další sourozenci? Nezjištěno. K. Seichert v r žádá v Uh. Brodě o povolení zřídit soukromou školu francouzštiny, kterou r otevřel. Měl úspěch ve městě, kde jeho pozoruhodný otec zažil mnohé slávu i hořkost?!... Zpracoval St. Lukáš }

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Spolupráce mezi městy Uherský Brod a Naarden bude pokračovat V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme zastupitele města

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Spolupráce mezi městy Uherský Brod a Naarden bude pokračovat V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme zastupitele města V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 7 č í s l o 9 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Spolupráce mezi městy Uherský Brod a Naarden bude pokračovat Představujeme

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 6 č í s l o 1 0 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku Informace k volbám Gymnázium

Více

Brodský zpravodaj. Vydává město Uherský Brod květen 2012 číslo 5 zdarma www.ub.cz

Brodský zpravodaj. Vydává město Uherský Brod květen 2012 číslo 5 zdarma www.ub.cz Vydává město Uherský Brod květen 2012 číslo 5 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Po uzávěrce přišla dobrá zpráva, že město obdrželo dotaci na výstavbu II. etapy dopravního terminálu. Autorský večer Marcely

Více

Prezident republiky Václav Klaus udělil ve výročí vzniku republiky 28. října 2007 Medaili Za zásluhy o stát Anně Honové.

Prezident republiky Václav Klaus udělil ve výročí vzniku republiky 28. října 2007 Medaili Za zásluhy o stát Anně Honové. V y d á v á M ě s t o U B l i s t o p a d 2 0 0 7 č í s l o 1 7 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Medaile Za zásluhy o stát Anně Honové Nositelem Ceny města je Milan

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ VZNIKLA NOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novoroční zdravice starosty města

BRODSKÝ ZPRAVODAJ VZNIKLA NOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novoroční zdravice starosty města V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d l e d e n 2 0 0 5 č í s l o 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novoroční zdravice starosty města VZNIKLA NOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n 2 0 0 9 č í s l o 6 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům s pečovatelskou službou otevíral ministr Radko Martínek V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Obrazový kaleidoskop Dnů Uherskobrodska

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům s pečovatelskou službou otevíral ministr Radko Martínek V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Obrazový kaleidoskop Dnů Uherskobrodska V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d z á ř í 2 0 0 5 č í s l o 1 8 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Obrazový kaleidoskop Dnů Uherskobrodska Dům s pečovatelskou službou

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Nejvíce lidí nás vítalo v Uherském Brodě, řekl prezident Klaus V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Nejvíce lidí nás vítalo v Uherském Brodě, řekl prezident Klaus V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 5 č í s l o 9 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Mimořádná barevná příloha z návštěvy prezidenta ČR v Uherském

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Řidiči pozor uzavírka. Z dění na radnici

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Řidiči pozor uzavírka. Z dění na radnici V y d á v á m ě s t o U h. B r o d č e r v e n e c 2 0 0 6 č í s l o 1 3-1 4 1 0 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy Řidiči pozor

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Parkování v centru města se zlepší V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Obrazový kaleidoskop z víkendových akcí

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Parkování v centru města se zlepší V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Obrazový kaleidoskop z víkendových akcí V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d z á ř í 2 0 0 6 č í s l o 1 8 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Parkování v centru města se zlepší Obrazový kaleidoskop z víkendových

Více

6/2014 UHERSKOBRODSKÉ NÁDRAŽÍ ZÁSADNĚ ZMĚNÍ SVOJI PODOBU VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ. foto: Elen Sladká

6/2014 UHERSKOBRODSKÉ NÁDRAŽÍ ZÁSADNĚ ZMĚNÍ SVOJI PODOBU VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ. foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 6/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ UHERSKOBRODSKÉ NÁDRAŽÍ ZÁSADNĚ ZMĚNÍ SVOJI PODOBU Druhá etapa výstavby dopravního terminálu byla zahájena. foto: Elen Sladká

Více

Vydává město Uherský Brod únor 2013 číslo 2 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Fašanku, fašanku, Veliká noc bude...

Vydává město Uherský Brod únor 2013 číslo 2 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Fašanku, fašanku, Veliká noc bude... Vydává město Uherský Brod únor číslo zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Fašanku, fašanku, Veliká noc bude Na sedmdesát účinkujících se představilo v krásném pořadu s živým betlémem v atriu Muzea J. A.

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Slavnostní ocenění deváťáků V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem. Oslavy v knihovně. Comenius opět úspěšný

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Slavnostní ocenění deváťáků V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem. Oslavy v knihovně. Comenius opět úspěšný V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n e c 2 0 0 4 č í s l o 1 3 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem Slavnostní ocenění deváťáků

Více

Vydává město Uherský Brod prosinec 2011 číslo 12 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Vánoční čas v Uherském Brodě začal Kateřinským jarmarkem

Vydává město Uherský Brod prosinec 2011 číslo 12 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Vánoční čas v Uherském Brodě začal Kateřinským jarmarkem Vydává město Uherský Brod prosinec 2011 číslo 12 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Vánoční čas v Uherském Brodě začal Kateřinským jarmarkem Orchestr Standy Sládka oslavil desáté narozeniny, více str.

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Návštěva Egypta stojí za to V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k zápisům do základních škol. Chodci v zimě. Projekt Podpora změn

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Návštěva Egypta stojí za to V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k zápisům do základních škol. Chodci v zimě. Projekt Podpora změn V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ú n o r 2 0 0 6 č í s l o 2 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k zápisům do základních škol Návštěva Egypta stojí za to

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Evropský den bez aut v Uherském Brodě V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Přehled účasti členů ZM na zasedáních. Knihovna informuje

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Evropský den bez aut v Uherském Brodě V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Přehled účasti členů ZM na zasedáních. Knihovna informuje V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d z á ř í 2 0 0 6 č í s l o 1 9 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Evropský den bez aut v Uherském Brodě Přehled účasti členů ZM na

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín. Setkání Brodů podeváté. Pozvánka do knihovny

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín. Setkání Brodů podeváté. Pozvánka do knihovny V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 5 č í s l o 1 9 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá Setkání

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Přípravy na otevření dialyzačního střediska vrcholí V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident. Pozor na exekutora

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Přípravy na otevření dialyzačního střediska vrcholí V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident. Pozor na exekutora V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d d u b e n 2 0 0 5 č í s l o 8 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident Přípravy na otevření dialyzačního

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Krásné léto přeje redakce Brodského zpravodaje

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Krásné léto přeje redakce Brodského zpravodaje VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ Krásné léto přeje redakce Brodského zpravodaje potok Hořenůšek v Újezdci foto: Markéta Švehlíková FOTOGALERIE

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 9 č í s l o 5 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD KVĚTEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 5/2014 MÁJOVÝ PODVEČER. foto: Markéta Švehlíková

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD KVĚTEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 5/2014 MÁJOVÝ PODVEČER. foto: Markéta Švehlíková VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD KVĚTEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 5/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ MÁJOVÝ PODVEČER foto: Markéta Švehlíková KULTURNÍ FOTOGALERIE Chalani z Košic skupina NO NAME dokázali vytvořit neopakovatelnou

Více

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c 2 0 0 9 č í s l o 1 2 Z D A R M A w w w. u b.

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Rušné léto na hvězdárně V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme kandidáty na Cenu města Uherský Brod. Pozvánka na Dny Uherskobrodska

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Rušné léto na hvězdárně V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme kandidáty na Cenu města Uherský Brod. Pozvánka na Dny Uherskobrodska V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d z á ř í 2 0 0 5 č í s l o 1 7 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme kandidáty na Cenu města Uherský Brod Rušné léto na

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r k ý B r o d d u b e n 2 0 0 9 č í s l o 4 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více