Studenti vysokých škol v ČR 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studenti vysokých škol v ČR 1"

Transkript

1 203,5 30,1 220,2 31,2 243,7 33,0 264,8 38,4 44,3 289,5 53,5 316,2 63,6 343,9 73,2 81,7 368,1 88,1 93,0 389,0 396,0 392,1 381,0 93,9 367,9 91,7 347,3 88,1 Studenti vysokých škol v ČR 1 Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou podle OECD (Canberra manuál, 1997) definovány jako (i.) osoby s ukončeným terciárním vzděláním, (ii.) osoby pracující ve vědeckých a technických povoláním a (iii.) tzv. jádro lidských zdrojů ve vědě a technologiích, které zahrnuje terciárně vzdělané osoby zaměstnané na pozicích vědeckých a technických odborníků. Podle statistik studentů a absolventů českých vysokých škol lze odhadovat, o jaké množství osob v budoucnu dané kategorie rozšíří. Následující text poskytuje přehled statistik vysokoškolských studentů a absolventů s ohledem na jejich základní charakteristiky, pohlaví, typu studijního programu, studijního oboru, státní příslušnosti, místa výuky a místa bydliště. Statistiky studentů doktorských programů českých vysokých škol jsou uvedeny zvlášť, což je dáno okolností, že o těchto studentech se lze s vyšší pravděpodobností domnívat, že svou budoucí profesní dráhu spojí s oblastí vědy. Počet studentů na českých vysokých školách od roku 2001 do roku 20 rostl. Zatímco v roce 2001 navštěvovalo vysokou školu téměř 204 tisíc osob, v roce 20 jich bylo 396 tisíc. Od roku 20 vysokoškolských studentů ubývá, v roce 2014 byl jejich počet zhruba o 50 tisíc nižší než v roce 20. Vztáhneme-li tyto počty studentů k celkové populaci osob ve věku 20 až 29 let, zjistíme, že v období posledních sedmi let měla zhruba čtvrtina osob této věkové kategorie status vysokoškolského studenta. Na počátku sledovaného období, v roce 2001, dosahoval podíl studentů na populaci osob tohoto věkového rozmezí pouze 12 %. Postupem času se tedy hodnota tohoto ukazatele přibližně zdvojnásobila. Absolventů českých vysokých škol v průběhu let přibývá. Během sledovaných čtrnácti let se jejich počet ztrojnásobil (jedná se o navýšení z 30 tisíc v roce 2001 na téměř 90 tisíc v roce 2014). Tento výrazný nárůst počtu absolventů může být do jisté míry způsoben tím, že od roku 2001 se magisterský stupeň vzdělávání rozdělil na stupně dva (bakalářský a navazující magisterský) a velká část absolventů bakalářského stupně dále pokračuje studiem stupně navazujícího magisterského. Graf 1: Studenti a absolventi vysokých škol v ČR 450,0 375,0 300,0 225, ,0 75,0 5 0, Studenti VŠ (tis.) Absolventi VŠ (tis.) Podíl studentů VŠ na populaci ve věku let (v %) 1 Údaje o počtech studentů a absolventů pocházejí z datových zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (databáze SIMS). 1

2 15,4 16,4 17,7 20,7 48,0 24,5 52,9 56,7 29,8 57,3 56,0 53,5 35,5 41,7 98,4 8,0 120,7 134,7 150,7 167,8 185,9 202,6 216,4 221,5 219,6 214,3 206,6 194,9 Výrazně vzrostly také absolutní počty studentek a absolventek vysokých škol. V případě studujících žen došlo při srovnání let 2001 a 2014 ke zdvojnásobení jejich počtu, v případě žen absolvujících některou z českých vysokých škol se jedná o více než trojnásobné zvýšení během tohoto období. Podíl žen na celkovém počtu studentů v průběhu let také vzrostl v posledních šesti letech odpovídá 56 %. Mezi absolventy vysokých škol rovněž mírně převažují ženy, od roku 20 je jejich podíl ustálen nad hodnotou 60 %. Tato skutečnost může naznačovat, že ženy mají při dokončování vysokoškolského studia vyšší úspěšnost. Graf 2: Ženy studující a absolvující vysoké školy v ČR 300,0 250,0 200,0 150,0 0,0 50,0 0, Studentky (tis.) Absolventky (tis.) Podíl žen na celk. počtu studentů (v %) Podíl žen na celk. počtu absolventů (v %) V roce 2001 byla zavedena třístupňová struktura vysokoškolského studia, která nahradila dosavadní 4-6leté vysokoškolské studium. V současné době tedy ve většině oborů probíhá výuka v bakalářských, magisterských a doktorských programech 2. Tato změna je dobře patrná z grafu 3. Ještě v roce 2002 tvořili studenti magisterských oborů největší část studentské populace, po úplném dokončení transformace struktury vysokého školství početně dominují studenti bakalářských programů. Podíl doktorských studentů je v průběhu let stabilní, pohybuje se mezi šesti až osmi procenty. Podrobnější analýze studentů a absolventů doktorských programů se věnuje následující odstavec. 2 Magisterské programy jsou dvojího typu navazující, v nichž studenti pokračují po absolvování bakalářských programů, a tzv. dlouhé, které se týkají např. studia medicíny, veterinárního lékařství nebo architektury, u nichž rozdělení na dva stupně neproběhlo. 2

3 1,1 1,4 1,5 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,4 2,2 2,4 2,7 2,4 2,4 16,5 18,1 20,0 21,4 22,3 23,3 24,0 24,5 25,5 25,9 25,6 24,8 24,7 24,3 Graf 3: Struktura studentů vysokých škol v ČR podle typu studijního programu bakalářský magisterský doktorský % 34% 7% % 32% 6% 20 62% 32% 6% % 32% 7% % 36% 7% % 46% 8% % 65% 8% Studenti a absolventi doktorského stupně vzdělávání Doktorský stupeň obsahuje terciární programy vzdělávání, které jsou zaměřeny na prohloubení studia, výzkumnou činnost a vedou k udělení diplomu vědeckého stupně. Nejedná se tedy pouze o účast na výuce, ale vyžaduje se také aktivní zapojení do výzkumných aktivit a předložení výsledků bádání na konci studia. Předpokládá se, že osoby s tímto vzděláním se zapojí do výzkumu a vývoje ve státním i soukromém sektoru a budou působit jako pedagogové na vysokých školách. Graf 4: Studenti a absolventi doktorského studia 35,0 32,5 30,0 27,5 25,0 22,5 20,0 17,5 15,0 12,5,0 7,5 5,0 2,5 0,0 8,1 8,2 8,2 8,1 7,7 7,4 7,0 7,0 6,7 6,6 6,5 6,5 6,5 6, Studenti doktorského programu (tis.) Podíl doktorandů na celkovém počtu studentů (v %) Absolventi doktorského programu (tis.) Počet doktorských studentů na českých vysokých školách se od roku 2001 zvyšoval, v posledních letech se pohybuje okolo 25 tisíc. Podíl doktorandů na celkovém počtu studentů je naproti tomu poměrně stabilní, v roce 2014 činil 7 %. Studenti doktorského programu představují 1,8 % populace ve věku 20 až 29 let. V případě absolventů doktorského studia došlo rovněž ke zvýšení jejich absolutního počtu (jedná se o nárůst o 1,3 tisíc, srovnáváme-li rok 2001 a 2014). Nicméně, od roku 2007 je počet těchto absolventů relativně 3

4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 1,0 1,1 6,0 6,5 7,2 7,9 8,5 9,2 9,6,1,8 11,1 11,0,9 11,0,8 stabilní. V roce 2014 představovali absolventi doktorských programů 2,8 % všech vysokoškolských absolventů. Graf 5: Studentky a absolventky doktorského studia 14,0 12,0,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 6,1 6,1 6,0 5,9 5,7 5,5 5,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,1 5,3 5, ,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5-0,5 Studentky doktorského programu (v tis.) Podíl doktorandek na celkovém počtu studentek (v %) Absolventky doktorského programu (tis.) Absolutní počty studentek doktorských programů vzrůstaly až do roku 20 (z 6,0 tisíc v roce 2001 na 11,1 tisíc v roce 20), poté se ustálily na hodnotě okolo 11 tisíc. Stejně tak absolutní počty absolventek doktorského studia jsou v posledních čtyřech letech stabilizovány na úrovni 1,1 tisíce. Podíl doktorandek na celkovém počtu vysokoškolských studentek se dlouhodobě pohybuje okolo 5 %. Studenti vysokých škol v ČR podle oborů vzdělávání Klasifikace ISCED 2011 rozlišuje osm oborů vzdělávání (viz graf 5). Z takto definovaných oborů byl mezi studenty v roce 2014 největší zájem o obor Společenské vědy, obchod a právo (zahrnoval více než 9 tisíc studentů, tj. asi jedna třetina všech studujících viz graf 6). Popularita tohoto oboru v průběhu sledovaných let výrazně vzrostla, počet jeho studentů se mezi roky 2001 a 2014 zvýšil více než dvojnásobně. Srovnatelně výrazné zvýšení počtu studentů zaznamenaly také obory Přírodní vědy, matematika a informatika, Zdravotnictví a sociální péče a. Růst počtu studentů Přírodních věd je patrně dán zvyšujícím se zájmem studentů o IT obory, které jsou řazeny právě do skupiny přírodních věd. V roce 2014 tak studenti Přírodních věd, matematiky a informatiky tvořili 14 %, studenti Zdravotnických věd % a studenti oboru Služeb 6 % celkového počtu studentů. 4

5 Graf 6: Studenti vysokých škol podle oborů vzdělávání (v tis.) Společenské vědy, obchod a právo Technické vědy, výroba a stavebnictví 53,2 52,1 50,2 9,2 Vzdělávání a výchova 37,0 29,2 Přírodní vědy, matematika a informatika Humanitní vědy a umění 21,4 19,8 35,6 47, Zdravotnictví a sociální péče 18,2 36,6 Zemědělství a veterinářství 7,3 13,9 8,4 21,1 Naopak k nejmenšímu nárůstu počtu studentů (1,9 tisíc) došlo u oborů ve skupině Technických věd, výroby a stavebnictví. Tyto obory v roce 2014 navštěvovalo 52,1 tisíc osob. Na celkovém počtu studentů se podílely 15 %, co je o procentních bodů méně než v roce Mezi obory, které dlouhodobě studuje nejmenší počet studentů, patří obory orientované na a Zemědělství a veterinářství. Jedná se o 21,1, resp. 13,9 tisíc studentů v roce 2014, což odpovídá podílům 6 % a 4 % na celkovém počtu studentů. Graf 7: Struktura studentů vysokých škol podle oborů vzdělávání, 2014 (v %) 4%* 6% Společenské vědy, obchod a právo 31% Vzdělávání a výchova % Humanitní vědy a umění % Technické vědy, výroba a stavebnictví 15% Zdravotnictví a sociální péče % Přírodní vědy, matematika a informatika 14% * Zemědělství a veterinářství 5

6 Studenti doktorských programů podle oborů vzdělávání Na rozdíl od studentů všech stupňů vysokoškolského studia, patří mezi nejoblíbenější obory studentů doktorských programů Přírodní vědy, matematika a informatika, které v roce 2014 studovalo více než 7 tisíc doktorandů. Druhým nejpopulárnějším oborem se mezi těmito studenty staly Technické vědy, výroba a stavebnictví s téměř 5 tisíci studujícími. Podobným počtem doktorandů (3,6, resp. 3,7 tisíc) se v roce 2014 vyznačovaly obory Společenské vědy, obchod a právo a Humanitní vědy a umění. Relativně málo doktorských studentů najdeme v roce 2014 v oborech Zemědělství a veterinářství, Vzdělávání a výchova a. Graf 8: Studenti doktorských programů podle oborů vzdělávání (v tis.) Přírodní vědy, matematika a informatika Technické vědy, výroba a stavebnictví Společenské vědy, obchod a právo Humanitní vědy a umění Zdravotnictví a sociální péče Zemědělství a veterinářství Vzdělávání a výchova 0,9 0,8 0,9 0,5 0,8 0,4 2,7 2,1 2,3 1,7 3,6 3,6 3,7 4,9 4,6 7, Studenti vysokých škol podle pohlaví Z hlediska studovaných oborů lze mezi muži a ženami zaznamenat poměrně velké rozdíly. Největší podíl mužů i žen studuje obor Společenské vědy, obchod a právo, v případě žen se jedná o 34 % všech studentek, v případě mužů o 27 % všech studentů-mužů. Druhým nejoblíbenějším oborem mezi studentkami je Vzdělávání a výchova (15 %) a třetím Zdravotnictví a sociální péče (14 %). Nejnižší zastoupení mají mezi studentkami obory Zemědělství a veterinářství (4 %), (5 %) a Technické vědy (7 %). Muži volí ke studiu Technické vědy častěji než ženy, téměř jedna čtvrtina všech studujících mužů se věnuje oborům Technických věd. Nejméně oblíbenými obory potom jsou mezi muži Vzdělávání a výchova, Zemědělství a veterinářství (shodně 4 %) a Zdravotnictví a sociální péče (6 %). Největší rozdíl vidíme tedy v případě technických věd mužů studujících tento obor bylo o 17 procentních bodů více než studentek tohoto oboru. Shodně 4 % mužů i žen studují Zemědělství a veterinářství. 6

7 Graf 9: Struktura vysokoškolských studentů podle oborů vzdělávání a pohlaví, 2014 Vzdělávání a výchova Společenské vědy, obchod a právo Technické vědy, výroba a stavebnictví Zdravotnictví a sociální péče Humanitní vědy a umění Přírodní vědy, matematika a informatika Zemědělství a veterinářství ženy 15% 12% 34% 9% 7% 4% 14% 5% muži 4% 8% 27% 19% 24% 4% 6% 8% Lze také zjišťovat, jaký je vzájemný podíl studujících mužů a žen v rámci jednotlivých oborů (graf ). Výrazně více studentek než studentů najdeme v oborech Vzdělávání a výchova (82 %) a Zdravotnictví a sociální péče (74 %). Naopak v oborech Technických a přírodních věd mají mezi studenty vyšší zastoupení muži než ženy (72 %, resp. 62 %). Graf : Struktura vysokoškolských studentů podle pohlaví a oborů vzdělávání, 2014 muži ženy Vzdělávání a výchova Zdravotnictví a sociální péče Humanitní vědy a umění Společenské vědy, obchod a právo Zemědělství a veterinářství 18% 26% 33% 38% 40% 82% 74% 67% 62% 60% Přírodní vědy, matematika a informatika Technické vědy, výroba a stavebnictví 56% 62% 72% 44% 38% 28% Studenti vysokých škol cizí státní příslušnosti V roce 2014 studovalo vysokou školu v ČR 41,2 tisíc osob cizí státní příslušnosti a jejich podíl na celkovém počtu studentů byl v tomto roce téměř 12 %. V roce 2001 tento podíl činil 4 %. Absolventů českých vysokých škol cizí státní příslušnosti bylo v roce ,3 tisíce, což představuje 9 % všech absolventů. Od roku 2001 se tento podíl zvýšil o sedm procentních bodů. Tento nárůst zastoupení absolventů cizí státní příslušnosti je způsoben zvyšujícím se počtem cizinců, zvláště Slováků, kteří do ČR přicházejí studovat. Obory, kterým se studenti cizí státní příslušnosti nejčastěji na území ČR vzdělávali, spadaly do Společenských věd, obchodu a práva. Tyto obory studovala více než třetina všech zahraničních studentů. Zahraniční studenti často navštěvovali také Přírodní vědy a Zdravotnictví. Relativně malý zájem byl ze strany 7

8 zahraničních studentů o studijní obory zaměřené na, Zemědělství a veterinářství a Vzdělávání a výchovu. Graf 11: Struktura vysokoškolských studentů cizí státní příslušnosti podle oborů vzdělávání, % 18% 17% 13% % 4% 3% 1% Společenské vědy, obchod a právo Přírodní vědy, matematika a informatika Zdravotnictví a sociální péče Technické vědy, výroba a stavebnictví Humanitní vědy a umění Zemědělství a veterinářství Vzdělávání a výchova sledujeme-li zastoupení zahraničních studentů v jednotlivých studijních oborech, vidíme, že nejvyšší podíl zahraničních studentů byl v oborech ve Zdravotnictví a sociální péči, v němž studenti-cizinci tvoří pětinu všech studujících (graf 12). Nejmenší podíl zahraničních studentů, pouze 2 %, se vyskytoval mezi studenty oboru Vzdělávání a výchova. Graf 12: Podíly studentů cizí státní příslušnosti v jednotlivých studijních oborech českých vysokých škol, % 16% 13% 11% % 8% 8% 2% Zdravotnictví a sociální péče Přírodní vědy, matematika a informatika Společenské vědy, obchod a právo Humanitní vědy a umění Technické vědy, výroba a stavebnictví Zemědělství a veterinářství Vzdělávání a výchova Vysokoškolští studenti podle místa výuky, 2014 Nejvíce studentů českých vysokých škol studovalo v roce 2014 v Praze. Jejich počet (130 tisíc) byl téměř dvojnásobný než v Jihomoravském kraji a téměř čtyřnásobný ve srovnání s Moravskoslezským krajem, což jsou regiony s druhým a třetím nejvyšším počtem studentů 3. V Olomouckém, Jihočeském a Plzeňském kraji 3 Kraje jsou srovnány podle počtu studentů sledovaných na základě místa výuky. 8

9 studovalo v roce 2014 srovnatelné množství studentů. Srovnání šesti krajů s nejvyššími počty studentů zobrazuje graf 13. Graf 13: Počty VŠ studentů podle místa výuky (kraje ČR s nejvyššími počty studentů, v tis.) 160,0 135,1 146,3 140,4 130,0 Praha 1,0 60,0,0 8,6 81,9 80,5 76,2 73,3 61,0 39,2 41,5 38,1 31,3 33,3 21,9 23,9 23,2 22,5 17,0 19,8 18,5 17,3 16,9 18,7 17,3 17,1 14,8,7 14, Jihomoravský Moravskoslezský Olomoucký Jihočeský Plzeňský Odlišný pohled na skupinu studentů technických oborů přináší graf 14 zobrazující jejich podíly v jednotlivých krajích. Nejvyšší množství vysokoškolských studentů se logicky koncentruje v regionech s největšími českými vysokými školami. Z tohoto důvodu se nejvyšší podíl vysokoškolských studentů v roce 2014 nacházel v Praze (37 %), Brně (tj. Jihomoravském kraji, 21 %) a Moravskoslezském kraji ( %). Více než čtyřprocentního podílu studentů navštěvuje výuku v Olomouckém, Jihočeském a Plzeňském kraji. V ostatních krajích podíl vysokoškolských studentů nepřekročil 3 %, v grafu 14 je proto uveden součet podílů v těchto krajích. Graf 14: Podíly vysokoškolských studentů v krajích (v %, podle místa výuky), % 21% 17% % 6% 5% 4% 9

10 Vysokoškolští studenti podle bydliště, 2014 Nejvíce studentů českých vysokých škol mělo v roce 2014 trvalé bydliště v Praze (40,9 tisíc). Vysoké počty vysokoškolských studentů (přes 30 tisíc osob) najdeme i v dalších nejlidnatějších českých krajích Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském. Krajem s nejvyšším podílem vysokoškolských studentů na počtu osob ve věku let se stal Zlínský kraj, kde studenti vysokých škol tvořili 27 % tamější populace daného věku. Naopak nejnižší podíl studentů na této skupině obyvatel najdeme v Ústeckém kraji a Karlovarském kraji (18, resp. 17 %). Graf 15: Vysokoškolští studenti podle bydliště, , , ,4 34, ,5 19,9 19, ,7 16,4 16,1 15, ,0,9 17 6, Celkový počet VŠ studentů (tis.) Podíl VŠ studentů na celkovém počtu osob ve věku let (v %)

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo.

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. 5. Vysoké školy Vysoké školy představují nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen

Více

Rychlý růst vzdělanosti žen

Rychlý růst vzdělanosti žen 3. 11. 2016 Rychlý růst vzdělanosti žen V České republice rapidně roste úroveň formálního vzdělání. Ve věkové skupině 25-64letých v průběhu posledních deseti let počet obyvatel stagnoval, ale počet osob

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

2. Kvalita pracovní síly

2. Kvalita pracovní síly 2. Kvalita pracovní síly Kvalita pracovní síly = vzdělání a kvalifikace Úkolem první části této práce bylo ukázat, jak velká je pracovní síla v Jihomoravském kraji či jak se její velikost změnila. Cílem

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2016 činil 5,7 % jde celkem o 396 410 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Mzdy specialistů ve vědě a technice

Mzdy specialistů ve vědě a technice Mzdy specialistů ve vědě a technice Podrobná charakteristika osob zaměstnaných jako Specialisté ve vědě a technologiích, včetně jednotlivých užších kategorií zaměstnání, je uvedena v příloze k metodice

Více

5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina

5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina 5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina Počet příslušníků ukrajinského státního občanství se v roce 2012 vyšplhal na 112 549 osob, z čehož 61 649 bylo mužů a 50 900 žen. V populaci Ukrajinců

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2007/2008 činil 154 182, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 133 990

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2013 činil 7,7 % jde celkem o 551 662 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. To představuje nejvyšší počet v novodobé historii České republiky. V

Více

2. Vzdělání a vzdělávání

2. Vzdělání a vzdělávání 2. Vzdělání a vzdělávání Vzdělanost podle nejvyššího ukončeného vzdělání Třetina mladé generace měla podle výsledků sčítání lidu úplné střední vzdělání s maturitou, dalších 28 % juniorů v kraji mělo dosud

Více

2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI

2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI 2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI Ve výzkumu a vývoji (dále jen VaV) bylo v eské republice k 31. 12. 213 zaměstnáno celkem 92 714 fyzických osob (HC Head Count). Šlo o 5,9% nárůst oproti předchozímu roku.

Více

2.4. VYJÍŽĎKA MIMO OBEC BYDLIŠTĚ Vyjíždění do zaměstnání, škol a do zahraničí mimo obec bydliště

2.4. VYJÍŽĎKA MIMO OBEC BYDLIŠTĚ Vyjíždění do zaměstnání, škol a do zahraničí mimo obec bydliště 2.4. VYJÍŽĎKA MIMO OBEC BYDLIŠTĚ 2.4.1 Vyjíždění do zaměstnání, škol a do zahraničí mimo obec bydliště Podle výsledků sčítání v roce 21 vyjíždí 1 mimo obec do práce nebo do školy 2 347 725 osob, z toho

Více

4. Osoby bydlící v zařízeních

4. Osoby bydlící v zařízeních 4. Osoby bydlící v zařízeních Ubytování v zařízení nesplňuje parametry bydlení v bytech, naopak poskytuje bydlícím osobám některé služby. Celkem bylo k 26. 3. 2011 ve všech typech zařízení sečteno 194

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly HDP vzrostl nejvíce ze všech krajů. Středočeský kraj zasáhla zhoršená ekonomická situace z let 28 a 29 méně citelně než jako celek. Zatímco HDP České republiky mezi roky 1995 a

Více

8. Věda a technologie, informační společnost

8. Věda a technologie, informační společnost 8. Věda a technologie, informační společnost V každé společnosti je její důležitou a nedílnou součástí oblast výzkumu a vývoje. Jedná se o systematickou tvůrčí práci konanou za účelem získání nových znalostí

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Meziročně se výroba elektrické energie v ČR snížila, zatímco její spotřeba vzrostla. Hlavní příčinou poklesu výroby elektrické energie byla odstávka

Více

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve Česká republika Celková míra v dubnu 2012 činila 8,4 %, což představuje 480 818 tzv. dosažitelných 1 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková míra v ČR klesala. Dopad ekonomické

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji Energetický regulační úřad uvádí pravidelně na svých internetových stránkách (www.eru.cz) informace z oblasti energetiky. Základní údaje o provozu energetické

Více

2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ. Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných.

2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ. Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných. 2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných. Podle výsledků Výběrového šetření pracovní sil (VŠPS) představovala v Kraji Vysočina v roce 21 pracovní síla téměř 254 tis. osob, z tohoto

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla se v kraji snižuje i přes celorepublikový růst Pracovní síla v kraji v roce 9 představovala 9,9 tis. osob. Z dlouhodobého hlediska byla nejvyšší v roce 7, v následujících

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie Počty a mzdy ICT odborníků Od roku 2011 se v ČR odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT odborníci) dělí dle Klasifikace zaměstnání (CZ- ISCO) do dvou hlavních kategorií:

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

Graf 1: Obyvatelstvo ve věku 20 let a více (struktura podle vzdělání) ženy muži celkem

Graf 1: Obyvatelstvo ve věku 20 let a více (struktura podle vzdělání) ženy muži celkem Vzdělání Sčítání lidu, domů a bytů je pro zjištění úrovně vzdělání obyvatelstva klíčové. Je totiž jediným zdrojem, kde lze tento údaj reprezentativně zjistit. Protože SLDB bývá vždy jednou za deset let,

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví, 7 Migrace Poprvé po roce 2001 bylo v roce 2013 znovu zaznamenáno záporné saldo zahraniční migrace. Počet vystěhovalých se meziročně zvýšil na 30,9 tisíce a převýšil počet přistěhovalých o 1 297 osob. Mezi

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2010/2011 činil 133 140, z toho do studia

Více

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců Genderové otázky pracovníků ve školství STRUČNÉ SHRNUTÍ Svodka Genderové otázky pracovníků ve školství se zabývá genderovou strukturou pracovníků v regionálním školství a na jejím základě pak také strukturou

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU

Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU ŠABLONY STÁŽÍ 28. 7. 2014 se uskutečnilo jednání Odborné rady, na kterém bylo schváleno všech 6 předložených šablon a systém revize stávajících šablon.

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

6. ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ OBYVATELSTVA

6. ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ OBYVATELSTVA 6. ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ OBYVATELSTVA 6.1 Vývoj vzdělanosti obyvatel ČR Při sčítání lidu byla otázka na nejvyšší vyplňovana pouze 15letými a staršími osobami podle nejvyšší dokončené školy. Škála zjišťovaných

Více

Pozn.: ve školním roce 2005/2006 vešel v platnost školský zákon č. 561/2004 Sb., který do jisté míry ovlivnil srovnatelnost dat

Pozn.: ve školním roce 2005/2006 vešel v platnost školský zákon č. 561/2004 Sb., který do jisté míry ovlivnil srovnatelnost dat 2.2 Vzdělání Vzdělání je nezbytnou součástí budoucího kvalitního života každého člověka. Jedním z obecných cílů vzdělávání jako veřejné služby je rozvíjet osobnost každého jednotlivce, a to především ve

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2015/2016 činil 112 756, z toho do studia

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby Zdrojem dat o důchodech a důchodcích je Česká správa sociálního zabezpečení. Vzhledem k legislativní změně, ke které došlo v roce 21 (mezi starobní důchodce se začali převádět

Více

3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev

3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev 3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev V další části AHM 2004, která byla vyplňována pouze za zaměstnance a členy produkčních družstev (ČPD) civilního sektoru národního hospodářství,

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2006/2007 činil 160 841, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 140 564

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

5. Sociální zabezpečení

5. Sociální zabezpečení 5. Sociální zabezpečení Další z genderově citlivých oblastí je sociální zabezpečení. Je třeba si uvědomit, že sociální zabezpečení zahrnuje mj. vyplácení ů a že podíl ců v populaci se neustále zvyšuje.

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. Analytická část Úvod Předmětem následujícího textu jsou zjištění, plynoucí ze statistického šetření Českého statistického úřadu o licencích za rok 2014, zaměřeného na poskytovatele licencí, počty platných

Více

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Bankovní a Nebankovní registr evidoval koncem druhého čtvrtletí roku 2015 celkový dluh ve výši 1,75 bilionu Kč. Dlouhodobý dluh (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření)

Více

Senioři - sociální skupina ohrožená exekucemi? Sociální ochrana Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i

Senioři - sociální skupina ohrožená exekucemi? Sociální ochrana Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i Senioři - sociální skupina ohrožená exekucemi? Připravila: Jana Vrabcová Sociální ochrana Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i Obsah 1. Úvod 2. Základní přehled a podmínky uvalení exekuce na

Více

NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K

NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K 31. 1. 2014 Karlovarský kraj dosáhl k 31. 1. 2014 čtvrtý nejvyšší podíl nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v Karlovarském kraji 9,69 %. Oproti

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0).

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0). Česká republika Celková míra v dubnu 2010 činila 9,2 % 1, což představuje 523 591 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 průměrná celková míra v ČR rostla a od roku 2004 začala postupně klesat.

Více

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015 Barometr 1. čtvrtletí roku 215 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem prvního čtvrtletí roku 215 celkový dluh ve výši 1,73 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol

5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol 5. Vyjížďka a jížďka a škol 5.1. Vyjížďka a jížďka 5 % zaměstnaných nemělo stálé pracoviště Pracoviště ve stejné obci mělo 40 % vyjíždějících, Osoby vyjíždějící či jíždějící nebo škol jsou osoby, které

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

3. Úroveň vzdělání obyvatelstva ČR podle výsledků sčítání lidu v roce 2001

3. Úroveň vzdělání obyvatelstva ČR podle výsledků sčítání lidu v roce 2001 3. Úroveň obyvatelstva ČR podle výsledků sčítání lidu v roce 2001 3.1 Vzdělání mužů a žen podle věkových skupin Výsledky sčítání lidu 2001 doložily probíhající proces stárnutí populace České republiky.

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0).

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0). Česká republika Celková míra v dubnu 2009 činila 7,9 % 1, což představuje 445 024 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 průměrná celková míra v ČR rostla a od roku 2004 začala postupně klesat.

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Předmluva ke kapitole: V této kapitole jsou představeny jednotlivé typy sociálních služeb a jsou zde základní charakteristiky příjemců těchto služeb. Tabulka 27:

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Nezaměstnanost se jedním z negativních důsledků společenských, ekonomických a sociálních změn, ke kterým došlo v České republice po roce 1989. Postupem

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? prosinec 2013 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v i - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Rok 216 Obsah Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových řidičů 3 Přírůstky bodů za poslední rok, složení udělených bodů. 4 Srovnání

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2009/2010 činil 147 957, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 127 806

Více

průměrná obytná plocha trvale obydleného bytu průměrná obytná plocha dokončeného bytu (m 2 )

průměrná obytná plocha trvale obydleného bytu průměrná obytná plocha dokončeného bytu (m 2 ) 2.5. Bydlení, bytová výstavba Pro zjištění rozdílů mezi venkovským a městským prostorem v oblasti bydlení byly využity především výsledky sčítání lidu, domů a bytů v letech 1991 a 2001, které umožňují

Více

Příjmy krajských samospráv

Příjmy krajských samospráv mld. Kč Hospodaření krajů Příjmy krajských samospráv se v posledních pěti letech zvyšovaly v průměru o 1 % ročně. V letech 2009 a 2010 se zvýšily o 4 %, resp. o 3 %, zatímco v navazujících dvou letech

Více

4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK)

4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK) 4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK) V období 1995 2007 dosáhla v České republice tvorba hrubého fixního kapitálu objemu 7 963,4 mld. Kč. Na tomto objemu se hlavní měrou podílelo

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2012 činila míra v Karlovarském kraji 9,9 % 1 a celkový počet dosahoval 16 712 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 je zaznamenán

Více

4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY

4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY 4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY Za celé období let 2001 2011 se z Prahy vystěhovalo 294,3 tis. osob. Počty vystěhovalých od roku 2006 klesají s výjimkou roku 2010. Vystěhovalí z Prahy směřovali většinou do jiných

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra v Libereckém kraji 11,1 % 1 a celkový počet dosahoval 25 839 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Nejčerstvější údaje o zdravotní péči o seniory jsou k dispozici za rok 213. V zásadě jde o data přebíraná od Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Zdravotní stav Jak u obyvatelstva

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra v Jihočeském kraji 7,6 % 1 a celkový počet dosahoval 25 603 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 míra stoupla

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2014

Občané o stavu životního prostředí květen 2014 oe06 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 20 Technické

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Vzdělanost v Pardubickém kraji

Vzdělanost v Pardubickém kraji Vzdělanost v Pardubickém kraji Předkládaný analytický materiál navazuje na publikaci Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Pardubický kraj analýza výsledků vydanou v září roku 2013. Vzhledem k tomu, že díky sčítání

Více

Tabulka č.1: Počet škol,studentů, profesorů v období 1.republiky. Řádní studenti. Podíl žen z celk. počtu studentů čs.stát.přísluš nosti v % z toho

Tabulka č.1: Počet škol,studentů, profesorů v období 1.republiky. Řádní studenti. Podíl žen z celk. počtu studentů čs.stát.přísluš nosti v % z toho 1.7.Vysoké školy v období 1.republiky ze statistického pohledu Vzhledem k velkému časovému rozsahu je použito řady pramenů a přehledů, vydávaných jednorázově či periodicky dřívějšími orgány státní statistiky

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v i - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

3.4. Cizinci se státním občanstvím Polska

3.4. Cizinci se státním občanstvím Polska 3.4. Cizinci se státním občanstvím Polska Počty bydlících cizinců Cizinci s polským občanstvím patřili během let 1994-2005 mezi první čtyři nejčetnější občanství cizinců v ČR. V roce 1994 zastali pozici

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost Počet potratů se dlouhodobě snižuje a tento trend pokračoval i v roce. Registrovaných 7 potratů bylo 35,8 tisíce, čímž bylo opět překonáno historické minimum. Počet umělých přerušení těhotenství

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra v Olomouckém kraji 11,5 % 1 a celkový počet dosahoval 38 159 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán

Více

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí,

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí, 3 Rozvodovost Statistika zpracovaná na základě údajů obdržených od Ministerstva spravedlnosti ČR udává 26,1 tisíce rozvedených manželství v roce 2015, nejméně od roku 2000. Téměř třetina rozvodů byla iniciována

Více

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 Výdaje na výzkum a vývoj Graf 1: Celkové výdaje na VaV v ČR; 1995-2005 (v mld. Kč v b.c. a jako % HDP) Graf 2: Meziroční procentní

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v i - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013 2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 213 Regionální výsledky FSS 213 byly publikovány na http://www.czso.cz/csu/214edicniplan.nsf/p/27166-14. Z celkového počtu 26 246 zemědělských subjektů hospodařilo

Více

IV.4 Mobilita kvalifikovaných lidských zdrojů

IV.4 Mobilita kvalifikovaných lidských zdrojů IV.4 Mobilita kvalifikovaných lidských zdrojů Základem pro monitorování pohybu kvalifikovaných lidských zdrojů ve vědě a technologiích na mezinárodní úrovni je souhrnná publikace OECD - Science, Technology

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2003

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.10.2004 62 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2003 Zdrojem dat pro tuto

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla se v kraji i republice zvětšuje Pracovní síla 2 v Pardubickém kraji představuje v posledních ech v průměru 254 tisíc osob (27 29). Z dlouhodobého hlediska dochází

Více

3. PŘISTĚHOVALÍ DO PRAHY

3. PŘISTĚHOVALÍ DO PRAHY 3. PŘISTĚHOVALÍ DO PRAHY Mezi, kteří se do Česka přistěhovali v letech 2001 2011, jich 34,7 % směřovalo do hlavního města Jak již bylo uvedeno několikrát dříve v textu, absolutní počet přistěhovalých osob

Více

2.3. Vysoké školství od roku 1968 do roku Školy, studenti a studentky vysokých škol v letech Počet vysokých škol

2.3. Vysoké školství od roku 1968 do roku Školy, studenti a studentky vysokých škol v letech Počet vysokých škol 2.3. Vysoké školství od roku 1968 do roku 1989 Nespokojenost s politickým systémem a celkovou situací ve státě se začala projevovat i u studentů vysokých škol. V roce 1967 obnovili studenti majáles a v

Více

6. Soudnictví, kriminalita

6. Soudnictví, kriminalita 6. Soudnictví, kriminalita Nepominutelnou oblastí s genderově citlivými rozdíly je soudnictví. A to jak u obětí, tak pachatelů zjištěných trestných činů, včetně uvězněných. Speciální problematikou jsou

Více

2. Kvalita pracovní síly

2. Kvalita pracovní síly 2. Kvalita pracovní síly Význam vzdělání neustále roste...je však spojen s klesajícím zájmem o učňovské obory Graf 22 Vzdělanostní struktura pracovní síly v Libereckém kraji Vzdělání jako nezbytný předpoklad

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla v kraji neustále roste Pracovní síla 2 v Plzeňském kraji dosáhla v posledních třech létech v průměru 2 tis. osob. Z retrospektivního pohledu to znamená nárůst o

Více

NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K

NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K 31. 10. 2010 Míra registrované nezaměstnanosti v Plzeňském kraji v říjnu 2010 poklesla a k 31. 10. 2010 činila 7,13%. Oproti září 2010 došlo ke snížení o 0,17

Více

Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, příspěvek na péči

Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, příspěvek na péči 5. Sociální služby Uživatelé sociálních služeb Klienty vybraných sociálních služeb se v roce 216 v kraji stalo téměř 5,5 tisíce osob ve věku 18 let a méně. Nejvýznamnější roli v posledních 8 letech sehrávala

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost V roce bylo zaznamenáno 7 38 864 potratů, z toho bylo 13 637 samovolných potratů a 24 055 umělých přerušení těhotenství. Celkový počet potratů se již třetím rokem snižoval. Úhrnná potratovost

Více

4. Nezaměstnanost v Plzeňském kraji

4. Nezaměstnanost v Plzeňském kraji 4. Nezaměstnanost v Plzeňském kraji Nezaměstnanost se ve statistice sleduje na základě evidence nezaměstnaných u úřadů práce a na základě Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS), které provádí ČSÚ. Rozdíly

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více