KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ"

Transkript

1 Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

2 PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH NÁZEV: Kdo si hraje nezlobí aneb na věku nezáleží TYP PROJEKTU: Dlouhodobý, celoroční OBSAH: 1. Cíl projektu 2. Cílová skupina 3. Přínos pro děti 4. Dílčí cíle 5. Klíčové kompetence 6. Podmínky pro realizaci 7. Realizace jednotlivých aktivit 8. Kalendář akcí 1.CÍL PROJEKTU Cílem tohoto projektu je seznámení dětí s okolním světem ostatních lidí, seznámení s jeho rozmanitostí a přirozeným vývojem. Napomoci dětem uvědomit si, že i ony jsou součástí přírody, světa, že vše prochází vývojem a řídí se přírodními zákonitostmi. Cílem je také napomoci dětem uvědomit si, že i staří, nemocní, opuštění lidé jsou součástí naší společnosti a mají své zájmy a radosti. Umět respektovat odlišnosti, podpořit rozvoj tolerance, sociálního cítění, umění pomoci a těšit se z toho, že je možné někomu pomoci, někoho potěšit a udělat radost. Pomoci získat pocit uspokojení z toho, že i když jsme teprve malé děti, máme možnost a schopnost pomoci a tím jsme potřební a úspěšní. 2.CÍLOVÁ SKUPINA Cílovou skupinou jsou děti předškolního roku s hlubším zaměřením pro děti staršího předškolního věku. 3. PŘÍNOS PRO DĚTI Seznámení dětí s prostředím Domovem Srdce v dlaních ve Filipově, umět komunikovat se seniory, přiblížení a upevnění morálních hodnot. Rozšíření

3 všeobecného rozhledu, rozvoj morálních vlastností a rozvoj osobního růstu. Upevnění vědomí, že jsme součástí společnosti, kde mohou děti pomáhat a kde jsou potřebné. 4.DÍLČÍ CÍLE Dílčí cíle jsou v souladu s rámcovým programem pro předškolní vzdělávání: - umět vyjadřovat své myšlenky, pocity - umět se soustředit a udržet pozornost - poznávat pravidla společenského soužití - získávat základní poznatky o prostředí, ve kterém žijeme - rozvíjet schopnost sebeovládání - rozvíjet smyslová vnímání - posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním dětem a dospělým - vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách - rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách - vytvořit povědomí o vlastní sounáležitosti se světem - chápat, že jsme součástí přírody - vytvářet si zdravý životní postoj - rozvoj schopnosti žít ve společnosti ostatních lidí - rozvoj sociální citlivosti a tolerance - poznávání sebe sama, uvědomění si vlastní identity sebevědomí, sebedůvěra, vlastní spokojenost - získat správné postoje ke společným činnostem při dodržování určených pravidel - vnímání řádu světa i jeho rozmanitostí - schopnost řídit své chování - objevovat hezké vztahy ke všemu kolem nás - vytváření základů k aktivnímu postoji ke světu a životu - obezřetné chování při setkání s neznámými lidmi - rozvoj řečových schopností a dovedností - rozvoj estetického vkusu - kultivace mravního vnímání 4.KLÍČOVÉ KOMPETENCE Kompetence k učení - soustředěné pozorování, objevování, všímání si souvislostí - získávání elementárních poznatků o světě, lidech, kultuře, přírodě

4 - orientace v řádu dění v prostředí, ve kterém žije - aktivní zájem o to, co se kolem nás děje - radost z toho, co samo dítě vykonalo, dokázalo a zvládlo - vědomé soustředění učení - dokončení daného úkolu - oceňování práce druhých Kompetence k řešení problémů - řešení problémů na základě zkušeností, hledání nových řešení - rozlišování funkčnosti řešení dokáže mezi nimi volit Kompetence komunikativní - samostatné vyjadřování vlastních myšlenek, vedení smysluplného dialogu - vyjadřování svých prožitků, pocitů, nálad, různými prostředky (hudební, řečové, výtvarné,dramatické..) - v běžných situacích komunikace bez zábran s dětmi i dospělými - průběžné rozšiřování slovní zásoby a její aktivní používání k lepší komunikaci s okolím Kompetence sociální a personální - samostatné rozhodování o svých činnostech - uvědomování si, že za své jednání a sebe zodpovídá - projevování citlivosti a ohleduplnosti k druhým, pomoc slabším - schopnost domluvit se a spolupracovat, respektovat druhé, přijímat kompromisy - napodobování prosociálních vztahů - dodržování dohodnutých pravidel - tolerance a uvědomění si, že lidé jsou odlišní Kompetence činnostní a občanské - rozpoznat a využívat své vlastní silné stránky - umět se přizpůsobovat okolnostem - umět se rozhodovat svobodně, ale chápat, že za své rozhodnutí zodpovídá - odpovědné přistupování, smysl pro povinnost, vážit si práce a úsilí druhých - snaha o chování v souladu se základními lidskými hodnotami a normami - uvědomování si svých práv i práv druhých, pochopení, že lidé mají stejnou hodnotu - dbát na osobní zdraví a bezpečí své i druhých, chovat se odpovědně s ohledem na zdraví a bezpečnost okolního prostředí (přírodní i společenské)

5 6.PODMÍNKY PRO REALIZACI Podmínkou pro realizaci tohoto projektu je pokračovat v již navázané spolupráci s Domovem Srdce v dlaních ve Filipově. Zapojení do realizace všech pedagogických zaměstnanců MŠ, spolupráce s vedoucími učitelkami tohoto projektu paní učitelkou Petrovou a paní učitelkou Hurtigovou, vstřícný postoj k tomuto projektu. 7.REALIZACE JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT Domov Srdce v dlaních budou děti navštěvovat nejméně 1x za měsíc dle Kalendáře akcí tohoto projektu. Aktivity budou rozděleny do dvou směrů aktivity předškoláků se seniory a kulturní vystoupení k různým příležitostem vybraných dětí z celé MŠ. Tato kulturní vystoupení budou probíhat v dopoledních hodinách. Aktivity předškoláků se skuteční v době poobědových činností v DD ve Filipově. Děti budou do Filipova dojíždět autobusem. Mateřská škola Slunečnice Jiříkov Autoři projektu: Petrová Mirka Denisa Hurtigová Ředitelka mateřské školy: Majáková Lenka Domov Srdce v dlaních Filipov Kulturní referentka: Nerudová Jana Ředitel Domova Srdce v dlaních : Ing. Bc. Jan Sembdner

6 KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2014/2015 ŘÍJEN - společný sběr kaštanů na zahradě DD a promítání pohádek na velkém plátně všechny děti LISTOPAD - podzimní dílna Barevný podzim předškoláci, práce s přírodninami PROSINEC - adventní čtení předškoláci - vystoupení na vánoční besídce výběr dětí LEDEN - zimní dílna Mrazík maluje - předškoláci ÚNOR - společný masopust, maškarní bál všechny děti BŘEZEN - vystoupení k MDŽ výběr dětí DUBEN - jarní, velikonoční dílna Dostaveníčko s beránkem předškoláci KVĚTEN - vystoupení ke Dni matek výběr dětí ČERVEN - FOH předškoláci - letní výtvarná dílna s názvem Léto,milé léto, co jsi nám přineslo? předškoláci

7

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

Vybrané části ze školního vzdělávacího programu

Vybrané části ze školního vzdělávacího programu Vybrané části ze školního vzdělávacího programu Záměr naší vzdělávací práce Naším záměrem je dosáhnout u dětí, aby byly co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté a vlastním úsudkem, schopné se dívat

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Školní vzdělávací program přípravné třídy

Školní vzdělávací program přípravné třídy Příloha školního vzdělávacího programu č. 2 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou, Loučná - Hartavská 220, Školní vzdělávací program přípravné třídy Obsah 1. Charakteristika přípravné

Více

1. Organizace vzdělávání

1. Organizace vzdělávání 1. Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá v jedné třídě. I. třída: věk 3 6 let učitelky: Jaroslava Zbořilová vedoucí učitelka Monika Jachová - učitelka Denní program: Výuka v MŠ probíhá podle školního

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 4 Roční plán pro

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika přípravné třídy 4 2.1. Charakteristika přípravné třídy 4 2.2. Materiálně technické podmínky přípravné třídy 5 2.3. Psychohygienické podmínky 5 2.4.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

MŠ Orangery, Dolní Počernice

MŠ Orangery, Dolní Počernice MŠ Orangery, Dolní Počernice Vydal: Soňa Lorencová, ředitelka školy Účinnost: Od 1. září 2014 Platnost: Schváleno: Vytvořen: Motto školky: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je platný

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, DUBENEC

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, DUBENEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, DUBENEC Čj.: ZSD/7/2008 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družiny Základní školy Dukelských bojovníků a mateřské

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

Školní vzdělávací program Školní rok 2010-2011 Nebe není bez mraků, svět je plný zázraků

Školní vzdělávací program Školní rok 2010-2011 Nebe není bez mraků, svět je plný zázraků Školní vzdělávací program Školní rok 2010-2011 Název programu Modifikace pro tento rok Nebe není bez mraků, svět je plný zázraků Člověk není sám... Hlavní tematický okruh doba Svět je samá září pohádka.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Číslo jednací: /2013 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Bosonožská 4, Brno, 62500 na školní rok 2013-2016 Vypracoval ho kolektiv pedagogických pracovnic mateřské školy.

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MODRÁ ŠKOLA Příloha č.5 1 OBSAH : 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY 2. CÍLE PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY 3. OBLASTI PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Dítě a jeho tělo

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád Základní škola a Mateřská škola Loděnice Mateřská škola Loděnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád MOTTO: Největší odměnou je pro děti čas, který

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9. Naše kamínky Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.2007 Aktualizace provedena dne 28.8.2013 pod č.j. 32/2013 Mateřská škola

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více