1 / 2014 LEDEN. Nám, nám narodil se. tyto svátky snad na každém kroku. Toto dnes

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 / 2014 LEDEN. Nám, nám narodil se. tyto svátky snad na každém kroku. Toto dnes"

Transkript

1 LEDEN 1 / 2014 Betlém je město Vánoc, kde se připomínají tyto svátky snad na každém kroku. Toto dnes stotisícové město se rozprostírá na táhlých svazích a na vrcholu se tyčí zdaleka viditelná bazilika Narození Páně. Turisté vyčkávají často celé hodiny před jeskyní Narození, aby uctili místo Spasitelova narození. V době jeho narození, jak nám to uvádí sv. Lukáš v evangeliu, nikdo nevěděl o této důležité události. V tichu jeskyně přichází o půlnoci na svět. Na stráních nedaleko města, kde jsme slavili s biskupy a s ostatními poutníky mši svatou, tehdy pásli pastýři stáda, jimž andělé oznámili jeho narození: Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově (Lk 2,11). Betlém se též nazývá městem Davidovým, protože se zde narodil tento slavný král, z jehož rodu pochází Ježíš Kristus. Z života čistého, z rodu královského, nám, nám narodil se zpíváme v naší vánoční písni. Jistě máme rádi Vánoce. Nejen proto, že jsou příležitostí vzájemně se obdarovat, ale že lidé, kteří prožívají tyto svátky, vnášejí do svého života radost, chtějí se navzájem usmířit, nechtějí, aby někdo zůstal sám. Zvláště je krásné pozorovat o Vánocích děti. Přicházejí se svými rodiči do kostela a jejich oči září štěstím, když hledí na malého Ježíška v jeslích. V Plzni Nám, nám narodil se jsou opravdu krásné jesličky. Děti snad nejvíc osloví jesle v životní velikosti v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Ty zcela v intencích sv. Františka představují věrně scénu vánoční půlnoci. O Vánocích jsme se setkali s Betlémským světlem, pozdravem z místa Ježíšova narození. V duchu se dotýkáme se jeskyně, v níž se narodil. Zvyk strojit o Vánocích stromečky není tak starý. Pochází z 19. století. Vyjadřuje však pravdu, kterou si tím připomínáme: Pod stromem v ráji propadl první člověk smrti hříchu, pod stromem kříže se mu dostalo nového života. Možná, že si po Novém roce povzdechneme, že ty svátky tak rychle uběhly. Záleží na nás, abychom si nesli v sobě radostnou atmosféru Vánoc. Liturgicky končí svátkem křtu Páně, ale nesme si v srdci krásný odkaz svátků: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení (Lk 2,14). Mons. Emil Soukup Pane, pošli mě tam, kde mě chceš mít, ale pojd se mnou. Vlož na mě břemeno jaké chceš, ale dej mi sílu ho nést. Zpřetrhej všechny provazy, kterými jsem k něčemu přivázán, jen pouto, kterým jsem s tebou spojen, prosím tě, zachovej. T. Coan 1

2 STRUČNÉ INFORMACE st Slavnost Matky Boží Panny Marie katedrála pontifikální mše svatá knpm mše sv. BUDE! čt památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve mázhaus radnice zahájení Tříkrálové sbírky 2014 otcem biskupem za přítomnosti představitelů města katedrála herecké ztvárnění vánočního příběhu pá první pátek kostel u Ježíška poutní mše sv ne 2. neděle po Narození Páně katedrála Tříkrálový koncert (Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka a členové Příbramské filharmonie pod vedením Pavla Šmolíka) po Slavnost Zjevení Páně kaple sv. Jana M. Vianneye mše sv. pro děti a rodiče ne Svátek Křtu Páně pá pam. Sv. Antonína, opata so pam. Panny Marie, Matky jednoty křest anů, začíná Týden modliteb za jednotu křest anů, str ne 2. neděle v mezidobí út sv. Anežky Římské, panny a mučednice pá pa. Sv. Františka Saleského, biskupa u učitele Církve so svátek Obrácení sv. Pavla ne 3. neděle v mezidobí út pam. Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele Církve knpm mše sv. za respektování lidského života st Příprava na biřmování první setkání pá pam. Sv. Jana Boska, kněze Výuka náboženství Kontakt: sestra Zuzka Magerová, tel: Výuka vždy v úterý 1. rok přípravy na 1. sv. přijímání rok přípravy na 1. sv. přijímání Skupinka po 1. sv. přijímání Růst ve víře Setkání farních společenství každou středu v 9 00 setkání nad Božím slovem, otevřené ke sdílení, rozhovoru a modlitbě setkání bratří a sester SFŘ (frant. terciáři) v 16 30, zahajujeme v kostele Nanebevzetí Panny Marie slavením Eucharistie celebruje P. Dominik OFM. Přede mší svatou je možnost adorace Nejsvětější Svátosti od 16 hod. Zveme všechny příznivce sv. Františka. Po mši sv. setkání terciářů na faře. Modlitební setkání nejen terciářů SFŘ, ale i sympatizantů, je první čtvrtek, tj v ve farním sále na faře. Naše stránky jsou:

3 ADORACE kostel NANEBEVZETÍ PANNY MARIE: na první pátek v měsíci: 9 11 a hod. každý pátek od do v Domově pro seniory Mohylová ul. v Doubravce: v neděli v hod. úmysl na leden: budeme prosit milujícího Pána, aby i když Rok víry skončil, aby nikdy neskončila naše touha po Bohu, naše vděčnost, že jsme se křestní milostí stali Božími dětmi, že nás ke svému obrazu stvořil. Abychom spolupracovali s Jeho milostí ke cti a slávě Boží SVÁTOST SMÍŘENÍ Na požádání kdykoliv katedrála sv. Bartoloměje před každou mší sv. kostel Nanebevzetí Panny Marie: příležitost ke svátosti smíření a duchovním rozhovorům zpovědní místnost v kostele Nanebevzetí Panny Marie: před každou mší sv. na první pátek v měsíci od 7 00 do a od do P. Stanislav Uhlíř: každou středu v a ve P. Didak Robert Klučka, OFM nebo P. Dominik Daniel Valer, OFM: každý čtvrtek od P. Ludolf Josef Kazda: každý pátek zpovídá od Úklidy kostelů katedrála sv. Bartoloměje: 9 00 po ranní mši sv.: pondělí a úterý kostel Nanebevzetí Panny Marie: v 8 30 (čtvrtek): 02. a Každých čtrnáct dní uklízíme v úterý v 9 00 v katedrále, ve čtvrtek v 8 30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Můžete-li přispět pomocí, rádi Vás přijmeme, jde asi o hodinu služby. Každá pomoc je vítaná. Kostel Nanebevzetí Panny Marie Mše sv. anglicky ve každou sobotu Mše sv. pro vietnamskou komunitu v x za 14 dní Mše sv. polsky v každou neděli ŽIVOT FARNOSTI Znovuzrození z vody a z Ducha Svatého: Karolína Monika Nová..... (*2013) Jan Pašek (*2013) Rozloučili jsme se s bratry a sestrami ve společenství víry, naděje a lásky: František Surman uložení do hrobu Anna Soukupová rozloučení před kremací Anna Trhlíková requiem Anna Traxmandlová requiem Půjčování knih a časopisů Farní knihovna ve Františkánské 11 nabízí půjčování knih, které jsou doplňovány novými výtisky, především z Karmelitánského nakladatelství. Na faře jsou k dispozici také časopisy, které si můžete vypůjčit: Teologické texty, Rodina a škola, Universum, Nové Město, Milujte se!, Varhaník, RC Monitor, Rodinný život 3

4 Schola od sv. Bartoloměje zve zájemce o sborový zpěv. Pokud rádi zpíváte a chtěli byste se aktivně účastnit na liturgickém hudebním dění v katedrále, přijd te se podívat na zkoušku scholy (každé pondělí v 19 hodin v evangelickém kostele v Němejcově ul. u Jižního předměstí. Těšíme se na vás. Kontakt: Petr Kryl, INFORMACE Pravidelné bohoslužby a duchovní setkání v Plzni v rámci pastorační služby pro nemocné a seniory Domov důchodců na Borech (Klatovská) 3. pondělí v 9 15 Dům sv. Aloise (Hradišt ská) každé pondělí ve Hospic sv. Lazara (Sladkovského) každé pondělí ve (dominikáni) LDN (Kotíkovská, 6. poschodí) každé úterý ve (františkáni) Domov Longe Vita (Křimice) 1. středa v Domov Longe Vita (Na Jíkalce) 3. středa v Domov Důchodců Košutka (Západní ul.) 4. středa v Domov sv. Jiří (Mohylová) každou středu duchovní půlhodinka v 16 30, každou sobotu v mše sv. Fakultní nemocnice Bory (bývalá Vojenská nem. LDN 3) každou 2. středu v Domov sv. Alžběty (Hlavanova) každý čtvrtek ve Hospic sv. Lazara (Sladkovského) v každý čtvrtek v liché měsíce (v sudé měsíce v nepravidelně dle zájmu pacientů Koinonia) Fakultní nemocnice Lochotín (Alej Svobody) každý první pátek ve Domov pro seniory (DD Kotíkovská) každý pátek v (františkáni) 4 P. Jiří Barhoň, , zodpovědný za pastorační službu pro nemocné a seniory DUCHOVNÍ SLUŽBA NEMOCNÝM NONSTOP tel rozhovor s knězem, pastorační asistentkou nebo asistentem svátost smíření (zpověd ) svátost eucharistie (sv. přijímání) svátost pomazání nemocných Studentská duchovní správa P. Vojtěch Soudský OP P. Pavel Petrašovský, Pravidelné akce: Neděle mše sv. s účastí studentů v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici, po ní se jde na kofolu, na kafe či na pivo Pondělí příprava na svátosti - studentský klub ve Františkánské ulici, P. Vojtěch Soudský OP Úterý příležitost k svátosti smíření, rozhovoru nebo jen tak posezení studentský klub ve Františkánské ulici, P. Pavel Petrašovský studentský volejbal v tělocvičně Církevního gymnázia, Mikulášské náměstí Středa hlavní studentská mše sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici, po ní cca od program na faře, ukončení nešporami asi ve 22 hod. Čtvrtek adorace v kapli na faře ve Františkánské ulici Během adorace příležitost ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru (P. Vojtěch Soudský OP nebo P. Pavel Petrašovský) sobota anglická mše sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ul.

5 Ve studentském klubu ve Františkánské ulici každý všední den od společná modlitba ranních chval. HORAcké středy leden 2014 (od ve farním sále Františkánská 11) 8. ledna: BISKUP a HORA setkání studentů s biskupem, při té příležitosti mu představíme naše společenství 15. ledna: přednáška Marie Svatošové o páteru Ladislavu Kubíčkovi 22. ledna: Kolloquium, reakce na pastýřský list o evangelizaci a budoucnosti naší diecéze 28. ledna: Čajovna, posezení nad dobrými čaji Dále pořádáme: Silvestr v Dýšině Hory s Horou fara na Božím Daru hlásit se můžete na mail: boyda(zavináč)centrum.cz Aktualizované informace najdete na Poutní zájezd Farnost Švihov zve zájemce o poutní zájezd do Itálie v termínu (Assisi Řím Montecassino Pompeje San Giovanni Rotondo Monte Sant Angelo Lanciano Monoppello Loreto Padova + koupání v Jaderském moři) Přihlášky do konce ledna Z okolí Plzně a z Klatovska se přihlašujte u P. Tomasza Kowalika , ŘKF Švihov, Komenského 92, Švihov, Dále je možné se přihlásit u CK Avetour CK AVETOUR s.r.o., Novoměstská 205, Dobruška, tel./fax , , mobil , e.mail Bližší informace vám rádi podáme také na faře. Jedná se vyloženě o poutně poznávací zájezd s každodenní mší svatou. Zájezd se uskuteční celkem s 48 účastníky. Týden modliteb za jednotu křest anů Zveme vás k účasti na Týdnu modliteb za jednotu křest anů, který se bude konat od 18. do 25. ledna Podrobnosti viz str. 23. Tématem toho nadcházejícího je otázka apoštola Pavla Je snad Kristus rozdělen? (1K 1,13) Kostelík U Ježíška pátek poutní mše sv. Program je k dispozici na vývěskách ÚMO2 a na Koncerty kultura TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka (Příbram) a členové Příbramské filharmonie pod vedením Pavla Šmolíka. Zazní skladby zejména české provenience s tříkrálovou tématikou tříkrálové kantáty F. X. a Š. Brixiů a další. KAPLE SV. MAXMILIÁNA KOLBE Meditační zahrada Otevírací doba: zavřeno DVD Plody zla a odpuštění svědectví plk. L. Hrušky i cizojazyčně Kontakt: Tel:

6 Večery chval v Plzni úterý 21. ledna na DCM v Pozvání ke chvalám platí pro všechny věkové skupiny chvalme Pána přece! Jinak samozřejmě i všechny ostatní úterky večer jste zváni na normální modlitbu do kaple DCM. Pojd me chválit Pána tancem Modlitební setkání pro ty, kdo chtějí chválit Pána tancem i slovem 21. ledna od v učebně biskupství v Plzni. Info: M. Linková , M. Fenclová Pastorační centrum Biblické hodiny na biskupství Pastorační centrum zve všechny zájemce na pravidelné biblické hodiny s Josefem Kaše. Tento čas s Písmem nabízí prostor nejen ke čtení a naslouchání, ale Boží slovo promlouvá ke každému z nás. Sejdeme se v hod. v učebnách Biskupství plzeňského, abychom se povzbuzovali na cestě víry i vzájemným svědectvím. Pokračujeme v četbě a exegezi textů Janova evangelia. Těšíme se na Vás v hezkém společenství. Za organizační tým Majka Lachmanová a Anička Šlajsová. Info na ZADÁNO PRO RODINY Centrum pro rodinu Kurz efektivního rodičovství se uskuteční 11. a 25. ledna a 8. února v Městské knihovně v Ostrově u Karlových Varů. Přihlášky Více informací o efektivním rodičovství najdete na 6 Národní týden manželství proběhne již poosmé, letos se uskuteční v termínu února s mottem Ohromné maličkosti: Malé kroky k velkým vztahům. Příprava na život v manželství sedmitýdenní cyklus setkání se koná v úterky od v Plzni v sále farnosti, Františkánská 11. Začínáme 11. února. (Další cyklus bude probíhat od 23. dubna, vždy ve středu.) Víkend pro chlapy již 20. jubilejní se uskuteční března. Křest anská psychoterapeutická poradna při Biskupství plzeňském nabízí poradenství v oblasti rozvoje osobnosti, těžkých životních situací, mezilidských vztahů, manželské poradenství a párovou terapii (více na Poradnu vede psychoterapeutka Marie Kutilová pro objednané 2. a 4. pondělí v měsíci v budově biskupství, nám. Republiky 35, Plzeň. Objednávky: tel , Poradna PPR Vyškolené instruktorky nabízejí bezpl. konzultace ohledně symptotermální metody přirozeného plán. rodičovství. Domluva na tel (Věrka), (Hanka). Víkend pro otce s dcerou června v Albeřicích (Krkonoše). Věk dcery let, u otce není dáno, přihlášky a informace:

7 Víkend pro otce s dospívajícím synem I. aneb Mnoho mužů má děti, ale málo dětí má otce! Pořádá Centrum pro rodinu litoměřického biskupství září v Bělči nad Orlicí, více Pro velký zájem doporučujeme zájemcům přihlásit se již nyní. Sady 5. května č. 8, Plzeň Program v lednu Nový rok je dar nové šance, kterou jsme dostali, když jsme se do probudili. A od toho dne smíme, můžeme a možná toužíme dělat to nejlepší, začít nějak nově, lépe a také milovat o něco více, naše MÁ DÁTI nechce už nárokovat DAL. V lásce, kterou můžeme druhé obdarovat, je celý smysl našeho lidského konání tady na světě. Zakotveni v Bohu jsme pozváni k velikému láskyplnému konání tam, kde právě v tuto chvíli jsme. Kéž Vás k tomuto konání povzbudí i slova básně Richarda Allena: Když miluješ, vlož do své lásky všechno, co máš. A dojdeš-li až na hranice svých možností, dávej dál. Zapomeň na bolest, kterou ti to působí, Protože až jednou staneš tváří v tvář smrti, Nic nebude mít žádnou váhu, Nic než láska, láska, kterou jsi rozdal i kterou jsi přijal. A všechno ostatní: To, čeho jsi dosáhl, všechno tvé úsilí a všechny boje, Ti sejde z očí a zmizí v zapomnění. Pokud jsi miloval tak, jak se patří, Uvidíš, že to všechno stálo za to, A radost nad tím tě zachová v čase konce. Pokud jsi ale nemiloval, Přijde smrt vždycky příliš brzy A bude hrozné pohlédnout jí do tváře. Bohu stačí náš nejmenší krůček směrem k lásce, aby naplnil život náš a našich bližních štědře a vrchovatě. A naše dny naplní křest anská radost, pramenící v Kristově překypujícím srdci. (Evangelii gaudium I,5). Přeji dny plné míru a štěstí. Majka Lachmanová S rokem 2014 jsme v Panenkách připravily několik nových programů, které jsou odpovědí na Váš zájem. Zveme na programy dopoledních pestrých čtvrtků a inspirativních pátků. Zejména pátky budou patřit tzv. podpůrným skupinám, vedeným našimi lektory odborníky. Například první pátky od 9 00 do budou na programu témata, která Vás pálí či jinak zajímají. Setkání povede psycholožka PhDr. Blanka Šestáková. V Plzeňských panenkách se na Vás moc těšíme. Programy jsou krásné, lákavé a pro každého dostupné. Kéž Vás potěší třeba i jen přečtení nabídky na našich stránkách A pokud se vydáte do Sadů 5. května 8 v Plzni, tak kéž se Vám tam dostane to, po čem toužíte. Ježíš hovoří o Janu Křtiteli jako o lampě, v jejímž světle se mnozí toužili radovat. Není to vznešené poslání a potřebná služba i pro nás a pro naši dobu? Petr Vrbacký 7

8 Lochotínský pavilonek NEDĚLE v 9 00 a v mše sv. Domeček, Komenského 17 mše sv. pondělí až čtvrtek v Eucharistická adorace úterý až Svátost smíření před nedělní mší sv. v Pavilonku (v zadní místnosti pro děti je možnost přistoupit ke svátosti smíření.) kdykoliv na požádání, po individuální domluvě s knězem. Zpovědní služba každý čtvrtek v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici. Zpovídá bratr Didak nebo bratr Dominik. Domov pro seniory Kotíkovská ul. PÁTEK v mše sv. Kostel Povýšení sv. Kříže v Chotíkově NEDĚLE v Kalendář na leden Slavnost Matky Panny Marie, v kostele Všech svatých na Roudné Půst. První pátek v měsíci. Farnost se modlí a postí na úmysl, který vzešel z modliteb pátečního růžencového společenství žen v Domečku: Za manžele a otce rodin. Páteční půst bude završen adorací v kostele Všech svatých na Roudné Farní běžkování. Sraz na hl. nádraží u hutníka v 6 45, odjezd v Podrobnější informace u br. Didaka Otec biskup bude přítomen na nedělních bohoslužbách v Pavilonku Farní běžkování. Sraz a odjezd jako 4.1. (6 45 na hl. nádraží u hutníka). Z plánovacího kalendáře Půst. První pátek v měsíc. Farnost se modlí a postí na úmysl: za studenty a rozlišení jejich povolání Duchovní obnova animátorů mládeže a skautů v Sušici. Pravidelná setkávání Modlitba sv. růžence každý pátek v 9 00 hod. v Domečku Scházejí se maminky bez dětí i s dětmi k modlitbě a rozjímání sv. růžence. Zůstává prostor pro sdílení. Společenství seniorů jednou za 14 dní v úterý v Domečku od 9 30 hod., se schází pod vedením bratra Junipera (tel.: ). Společně se modlí, rozjímají Písmo, poté volná zábava. Zvou i ostatní, kteří nechtějí být sami. Modlitební společenství přímluvné modlitby možnost přímluvné modlitby v bytě u paní M. Ventové: každé pondělí od hod. Po modlitbě sv. růžence je možnost přímluvné modlitby a prosby. Pokud má někdo potřebu poprosit o modlitbu, může poslat SMS na tel. č.: (paní Marie Ventová). OHLÉDNUTÍ Pout ke Kristu Králi V sobotu se konala tradiční pout ke Kristu Králi na Prusiny. Já se této akce účastnila poprvé Šla jsem na ni obtížena starostmi a smutky tohoto světa, které jsem tu

9 chtěla odevzdat Pánu. Na začátku jsme si vybrali lístečky a citáty z bible. Hned první zněl: Skryj mě Hospodine ve stínu svých křídel. Velice mě to zasáhlo a povzbudilo. Zjistila jsem, že touhou mého srdce je spočinout v milující náruči Boží. Bůh mě provází každým dnem, pokud jej nechám působit a spolehnu se na něj. I další citáty byli pro mne útěchou. Celou pout bylo silentium, které bylo příležitostí pro tichý rozhovor s Bohem. Cestou jsme se modlili společně křížovou cestu, jednotlivá zastavení byla moc hezky a pravdivě přiblížena dnešní době. Po obědě byla možnost modlitby v kapli s adorací, procházky po okolí, četba teologicky zaměřené literatury a možnost jít ke svátosti smíření. V 17 hod. jsme se sešli a sdíleli jsme prožitky z této pouti. Pro mě to byl jeden z nejdůležitějších okamžiků, kdy jsem mohla nahlas vyslovit své dojmy a pocity. Od 18 hod. se konala mše, která byla krásným zakončením celé pouti a která byla obětovaná za jednotlivé úmysly, se kterými jsme na pout šli. Poté nás bratři odvezli do Plzně na MHD a my se, posíleni na duši, vrátili domů. Bohu díky za tento den. Irena Krbcová Požehnání a pověřování služebníků na Slavnost Krista Krále Chvalte a dobrořečte mému Pánu a vzdávejte mu díky a služte mu s velikou pokorou sv. František z Assisi... a tak slouží nezištně a dobrovolně v duchu františkánské spirituality okolo 80 služebníků, mladých i starších, ve službě pravidelné, nebo jen občasné, třeba i jen jednou v roce. Všichni tito služebníci dostávají každoročně požehnání a pověření ke službě na další rok; vždy na Slavnost Krista Krále při mši svaté v 9 hod. v Lochotínském pavilonku. Farnost za ně prosí a slibuje, že je bude podpírat svými modlitbami. Před oltář postupně přicházejí skupinky služebníků, bratři Didak i Dominik nad nimi vztahují své ruce a pronášejí žehnací modlitby: Ekonomická a farní rada předstupuje první: Pán at vám žehná; at vám dá citlivost srdce, abyste neumdlévali a neztráceli odvahu; at vám dá sílu postavit se proti zlu okolo nás i v nás... Přicházejí animátoři dětí a mládeže, skautských družinek: Pán at vám žehná; at vám dá citlivost srdce pro to, co děti opravdu potřebují; at vás posiluje ve chvílích únavy a bezradnosti... Dalšími služebníky jsou ti, kteří vedou a moderují společenství dospělých: Pán at vám žehná; at vás naplňuje svým pokojem a radostí a uschopní vás ke službě; at vám dá dar rozlišování, abyste ve všem dokázali rozpoznat, co se jakým duchem nese... Nemalou skupinku představují kluci ministranti: Pán at vám žehná; at se ve vás stále rozhojňuje dar zbožnosti, abyste byli dobří služebníci oltáře; at druhým dáváte dobrý příklad a at blízkost oltáře proměňuje vaše srdce... Ti, kteří slouží starým a nemocným si přicházejí pro požehnání: Pán at vám žehná; at vám dá vynalézavost lásky, abyste vždycky věděli, jak pomoci zraněným, nedůvěřivým a do sebe uzavřeným srdcím... Také všichni hudebníci, ti kteří slouží zpěvem a hraním dostávají požehnání: Pán at vám žehná; at ve vás stále rozhojňuje dar umění dar hudby, abyste tak učili naše duše mluvit; at pomáháte nám společně jej chválit a oslavovat... Jako poslední předstupují ti, kteří slouží rozmanitými službami; úklidem, květiny na oltáři, nástěnky, farní věstník, vaření na duchovních obnovách atd: Pán at vám žehná; at vás pevněji spojuje s Kristem i s jeho Církví a On sám at je vaší odměnou... 9

10 Poté před oltářem poklekají bratři františkáni a farníci se modlí a děkují Bohu za jejich obětavou a vytrvalou službu, slibují, že jim budou pomáhat, podpírat a nést je ve svých modlitbách. Celá bohoslužba byla provázena krásným zpěvem a po ní jsme byli pozváni na valašské koláče-frgály, které přivezly maminka a teta bratra Didaka. Obě se předchozího dne zúčastnily kající pouti ke Kristu Králi na Prusiny... Pán at žehná všem služebníkům i bratřím františkánům. Pavla Budilová Pravidelné bohoslužby: FARNÍ KOSTEL SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO Pondělí v hodin Úterý v hodin Středa v 9 00 hodin Čtvrtek v hodin Pátek v hodin Sobota v 9 00 hodin Neděle v 9 00 a v hodin slovensky v hodin Příležitost ke svátosti smíření: podle možností půl hodiny přede mši sv. a na požádání kdykoliv. FILIÁLNÍ KOSTEL SVATÉHO PROKOPA, ŠTĚNOVICE Středa novoroční mše sv. po mši sv. společné setkání Sobota mše svatá Neděle mše sv. - po mši sv. společné setkání Farní kancelář: pondělí: úterý: středa: volný den čtvrtek: pátek: Zapisování úmyslů na mše sv. můžete uskutečnit před nebo po každé mši sv. v sakristii kostela. Pokud něco potřebujete mimo úřední 10 hodiny, kontaktujte nás em nebo telefonicky. Děkujeme za pochopení Pravidelné akce farnosti Úklid farního kostela sv. J. Nepomuckého: po večerní mši sv. každé úterý a pátek. Děkujeme všem, kdo pomáhají. Společenství dříve narozených Každý 2. čtvrtek v 9 30 na faře (Klatovská 176). Nebojte se přijít, kdo se chcete společně setkat a povzbudit se k životu z víry Termíny: 16. a Setkání Scholy u Rede: Každý čtvrtek v na Františkánské ulici Náboženství pro děti: středa třída třída třída čtvrtek příprava na 1. sv. přijímání Příprava dospělých na přijetí svátostí: Každý 2. čtvrtek. Termíny v prosinci 16. a v hod. na faře (Klatovská tř. 176). Z diáře na leden 2014 Rok 2014 je vyhlášen jako ROK RODINY Úterý : Matky Boží, Panny Marie: novoroční mše sv. v 9 00 hod., v hod. (slovensky) v kostele sv. Jana Nepomuckého,

11 v hod. ve Štěnovicích a po ní setkání, a v hod. Čtvrtek : první čtvrtek v měsíci lednu: v hod. mše sv.; po ní pravidelná adorace za nová kněžská a misijní povolání Pátek : první pátek v měsíci lednu: od hod. výstav a adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní, přede mší sv. modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V hod. mše sv. zveme zvláště děti na účasti na mši sv. Sobota : první sobota v měsíci lednu: mše sv. v 9 00 hod. Po mši sv. bude mariánská pobožnost na první sobotu v měsíci Neděle neděle po Narození Páně: v 9 00 hod, hod. slovensky a hod. mše svatá Tříkrálový koncert Scholy u Rede Pondělí Zjevení Páně: mše sv. se svěcením Tříkrálové vody v 9 00 hod., v hod. v kostele sv. Jana Nepomuckého Neděle Svátek Křtu Páně Konec vánoční doby: mše sv. v 9 00 hod., v hod. (slovensky) v kostele sv. Jana Nepomuckého, s obnovou křtu. Čtvrtek : v 9 30 hod. společenství dříve narozených fara (Klatovská tř. 176). v hod. příprava dospělých na přijetí svátostí fara (Klatovská tř. 176) Týden modliteb za jednotu křest anů Sobota Začíná kanonická vizitace O. biskupem Mons. Františkem Radkovským hod. mše sv. ve Štěnovicích, po ní setkání Neděle : mše sv. v 9 00, a hod. s Otcem biskupem, Mons. Františkem Radkovským. Po mších sv. bude společné setkání s O. biskupem v modrém sále. Čtvrtek : v 9 30 hod. společenství dříve narozených na faře (Klatovská tř. 176). v hod. příprava dospělých na přijetí svátostí: na faře Ohlédnutí zpět Setkání přátel, dárců a dobrodinců salesiánského díla v Plzni Toto každoroční setkání je pro nás příležitostí, jak poděkovat všem, kteří nám pomáhají. Zároveň je můžeme seznámit s tím, co je u nás nového a jak nám jejich podpora pomáhá v práci s dětmi a mladými. Dobrovolník Michael Gottwald (náš dobrovolník v rámci Evropské dobrovolné služby) pochází a) z Berlína, b) ze Zwikova, c) z Regensburgu? Co myslíte, podařilo by se vám bezchybně vyplnit otázky kvizu, se kterým si hosté Setkání po předešlém rozhovoru s Michaelem hravě poradili? Mimo to, proč si Michael vybral právě naše středisko a 11

12 co se mu líbí na Plzni, se naši hosté dozvěděli také o dění ve volnočasových i sociálních programech střediska. Hlavním hostem večera byl P. Krzysztof Dedek, biskupský vikář, vedoucí DCM, cestovatel, fotograf a účastník Národní poutě do Izraele. Izrael, jeruzalémský chrám, Zed nářků... to všechno jsme viděli na fotkách. K tomu P. Dedek poutavě vyprávěl o místech, která jsou mu v Izraeli blízká. Před tím, než jsme se z nově opravené podesty, kde program probíhal, přesunuli do nižších pater za pohoštěním, poděkovali jsme našim dárcům a dobrovolníkům. Zvlášt někteří z nich mají doslova zlaté ruce. Za všechno, co pro nás dělá a jak našemu středisku i farnosti pomáhá, jsme poděkovali paní Márii Doubkové a udělili jí ocenění Zlaté ručičky Už ted se těšíme na Zlaté ručičky Třeba to budou zrovna ty Vaše. Setkání se na rekonstruované podestě neodehrávalo vůbec náhodou. Díky Nadaci Vinci, společnosti Eurovia, Plzeňské teplárenské a řadě dalších sponzorů máme ve středisku velmi pěkný prostor pro děti a mladé, ale také pro tato společenská setkání. Svou návštěvou nás obzvlášt potěšili zástupci Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně, společnosti Eurovia a Stavebniny Škopek. Nabídka pěstounským rodinám Na základě dlouholetých zkušeností z realizace příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči a dlouholeté práce s rodinami v obtížných životních situacích a dětmi a mládeží nabízíme v Centru pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha služby pro pěstounské rodiny. Služby jsou určené pěstounům, dětem v pěstounské péči, rodinám s dětmi v pěstounské péči, zájemcům o pěstounskou péči. Každé rodině zajišt uje koordinaci služeb a doprovázení v rámci dohody klíčový pracovník. 12 Farnost Pátek První pátek po mši sv. adorace a v 19 hodin povídání na téma Financování církve. Pondělí Tříkrálový koncert ZUŠ B. Smetany. Začátek je v hodin v kostele sv. Martina a Prokopa. Výtěžek dobrovolného vstupného je určena na třikrálovou sbírku. Další informace jsou na webu. Sobota V Gospelová ekumenická bohoslužba v kostele sv. Martina a Prokopa Neděle Slavnostní mše sv. ke cti dona Boska v rámci salesiánských dnů. Mši sv. v 10 hod celebruje P. Evžen Rakovský. Mši sv. v 9 hod celebruje otec biskup František Radkovský. Chcete-li pravidelně dostávat informace o dění u salesiánů přímo do vaší ové schránky, přihlaste se k odběru elektronického zpravodaje na webových stránkách Zveme vás na oslavu salesiánských dnů Volejbalový turnaj V sobotu od 9 00 ve 4.ZŠ Přihlášky do na tel nebo mailem Smíšená družstva (min. dvě osoby druhého pohlaví!!!). Cena za družstvo 300Kč. Salesiánský ples V pátek 7. února od v Pekle. Prodej vstupenek v pátek 24. ledna od v budově střediska. Srdečně zveme!

13 Poutní mše svatá Karneval pro děti aneb My rádi jíme! ke svátku Dona Boska. Neděle v v kostele sv. Martina a Prokopa. Hlavní celebrant P. ing. Evžen Rakovský, SDB. V 9 00 celebruje mši sv. u Sv. Jiří otec biskup František Radkovský. Požehnaný rok 2014 za všechny ze střediska a farnosti přejí V neděli 26. ledna od 15 do 18 hodin ve středisku. Cena za masku 50 Kč nebo 80 Kč rodinné vstupné. Přihlášky na recepci do 22. ledna. P. Antonín Nevola, P. Vojtěch Sivek, Karel Ženíšek Pravidelné bohoslužby u PMR neděle 7 30, 9 00, (v mše sv. pro děti 05. a ) pondělí (mše sv. v Hospicu sv. Lazara na Guldenerově ulici), úterý pátek 7 00, sobota 8 00 (první sobota v měsíci: ke cti P. Marie pro mariánské ctitele a terciáře; po mši večeřadlo v kapli), Adorace První pátek po večerní mši sv. adorace se zasvěcením Božímu Srdci Každý pátek po nešporách v zimní kapli (do ) Modlitba posvátného růžence denně od Nešpory denně po večerní mši svaté Knihovna sv. Tomáše pondělí středa , neděle (po skončení mše sv. v 9 hod) Farní kancelář pondělí středa , Kalendář pondělí od Modlitební setkávání, vede P. Petr Semík OP úterý od Setkání farní charity úterý od chrámový sbor, vede Ing. Václav Šlajs středa od příprava rodičů na křest malého dítěte, vede P. Petr Semík OP středa od úklid kostela-po nešporách čtvrtek úklid kostela čtvrtek Mariina legie Schůzka III. řád v úterý od Dětské mše sv.: 05. a v hod. MŠE SVATÉ PODLE MISÁLU Z R V KOSTELE P. M. R. Mše svaté celebruje P. Antonín Damián Nohejl, provinční moderátor Sdružení kněží a jáhnů sv. Dominika v kostele Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí. Další změny na nástěnce. Možné ověření termínu na tel. čísle

14 Mše svatá: 1.,2.,4.(a 5) neděle v měsíci... (!)*10 30 hod. 3. neděle v měsíci hod. Pondělí, Středa, Pátek... *16 30 hod. Úterý, Čtvrtek hod. 1. sobota v měsíci hod. Ostatní soboty hod. Výstav, modlitba růžence, požehnání 1. sobota v měsíci 7 00 hod. ostatní soboty cca 9 00 hod. *o svátcích I. a II. třídy kázání od hod. (!)*TRVALÁ ZMĚNA v neděli odpoledne bude jen 3. v měsíci, tj. i 1. v měsíci Mše sv. dopoledne! Koncerty V sobotu dne 4. ledna 2014 v bude v kostele u P. M. Růžencové na Jiráskově nám. uvedena koncertně česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby Hej mistře. Účinkuje katedrální pěvecký sbor Resonance za doprovodu členů Plzeňského orchestrálního sdružení. Diriguje prof. Jitka Chaloupková. Dobrovolné vstupné bude věnováno na Tříkrálovou sbírku V neděli v 15 hod v kostele Panny Maire Růžencové se koná koncert sboru PMR Vánoční pastorale Kristologický cyklus Srdečně zveme na cyklus přednášek o tajemství Ježíše Krista. Přednáší fr. Tomáš Pospíšil OP v sále kláštera vždy ve čtvrtek od Data přednášek: 9. 1., a Bratři dominikáni Bohoslužby Kaple Navštívení Panny Marie: neděle v (kromě vánočního období a setkání Ježíš uzdravuje) (kaple se nachází v přístavbě ke stodole ve farním areálu, je vytápěná, po nedělní mši sv. je možnost oběda a setrvání ve společenství ) Kostel sv. Petra a Pavla: o nedělích a svátcích v době vánoční mše sv. v 10 00, jinak nepravidelně v sobotu v Kostel sv. Jakuba Většího na Prusinách: sobota v (nepravidelně) Kaple Panny Marie Pomocné v Chlumčanech: neděle v (nepravidelně) (Aktuální rozpis sledujte na Přímluvná modlitba Služba přímluvné modlitby v kapli Navštívení Panny Marie každou středu od do hodin. Modlitební linka pro úmysly či hlášení účasti na modlitbě: Víkendové setkání Ježíš uzdravuje Ve dnech ledna 2014 se v sále Betlém koná setkání s modlitbou za vnitřní a tělesné uzdravení. Přihláška na: At už je nám 20, 30, 40, 50 let nebo víc, nikdy není pozdě změnit se. Y. Boulvin 14

15 FARNOST Plzeň Západ, Křimická 73, Plzeň tel.: Krypta bohoslužby: neděle mše svatá čtvrtek mše sv Setkání nad Biblí v úterky v u Sester sv. Josefa Setkání nad Katechismem ve čtvrtky po mši svaté Mimořádná mše svatá Svátek Zjevení Páně. Vejprnice mše svatá: neděle 8 30 Malesice mše svatá: 01., 15. a v hod P. Miroslav Verčimák, farnost Plzeň Západ Řeckokatolická církev Adresa: otec Igor Bibko, Plzeň, Plzeňská E 156 tel.: , Liturgický pořádek na leden Obřezání J. Krista; Bazil Veliký, svt Sv. liturgie sv. Bazila Velikého s myrováním Malachiáš, prorok., 1. pátek Sv. liturgie (kaple na plz. bisk.) Neděle před Bohozjevením Sv. liturgie Neděle po Bohozjevení Sv. liturgie Pavel Tibaidský a Jan Kuščnik, prep Sv. liturgie (kaple na plz. bisk.) neděle po SSD Sv. liturgie Timotej, ap Sv. liturgie (kaple na plz. bisk.) neděle po SSD Sv. liturgie Přenesení ost. sv. Ignáce Bohonosce Sv. liturgie (kaple na plz. bisk.) Od srdce k srdci (návštěvy potřebných) Jsme otevřené společenství mladých lidí, kteří touží být blízko všem potřebným (nemocným, starým, opuštěným, trpícím, lidem v nouzi). Budeme rádi, když se přidáš Aktuální informace hledejte na: Lucka Face to Face úterní adorace za mládež Plzeňské diecéze Srdečně všechny zveme každé úterý v hodin do kaple DCM. Přijít může každý. Večer chval na DCM ledna v v sále františkánského kláštera v Plzni. Pozvání platí pro všechny chvalme Pána! Víc než studentský Silvestr... Pokud se ještě někdo nerozhodl, jak stráví závěr letošního kalendářního roku, nabízíme možnost se připojit k partě studentů z vysokoškolského klubu HORA. 15

16 Více informací naleznete na adrese Kurz pro animátory 2013/14 Kurz animátorů se tak může stát důležitou součástí tvého životního příběhu. První setkání se uskutečnilo v říjnu, ale ještě je možné se přihlásit. Další terminy: , , , Těší se na tebe DCM Plzeň a jáhen Elva Frouz koordinátor kurzu JUMP 2014 Červeně si do svých kalendářů poznamenejte neděli až středu ledna (do ), nebot právě v tyto dny bude jediná možnost se na internetové adrese přihlásit na nejprestižnější křest anský tábor JUMP. Opět se připravují dva turnusy JUMP ML (15 18 let), který se uskuteční , a JUMP XL (18 23 let) v termínu Z došlých přihlášek se bude losovat. Postní duchovní obnova pro mládež s papežem Františkem a P. Vlastimilem Kadlecem, OMI ( ) Jak prožít postní dobu? To je otázka, kterou si často klademe. Můžeš do ní vstoupit účastí na duchovní obnově pro mládež, která se bude konat u nás v Plzni na DCM a povede ji P. Vlastimil Kadlec, OMI. Přihlásit se je možné do 25. února. Přijměte pozvání ke ztišení... Celostátní setkání animátorů v Třešti ( ) Smyslem akce je pomoci mladým lidem, kteří se ve farnostech, školách, v různých typech společenství atd. věnují vrstevníkům nebo se na tuto 16 službu připravují a rádi by se nějakým způsobem více angažovali. Týden nabízí širokou nabídku osobního rozvoje, od hledání odpovědí na otázky duchovního života až po metodiku práce s dětmi a mládeží, povzbuzení ve službě druhým a v evangelizaci. Na programu budou společné přednášky pro celé plénum, tématické přednášky pro menší skupiny z oblasti kultury, psychologie, spirituality, diskusní skupiny, workshopy, semináře, kulturní a sportovní aktivity, společné bohoslužby a modlitby... Téma tohoto setkání: Nikdo není ostrov aneb zaostřeno na vztahy. Prostě pokud ti záleží na tom, jak vypadají naše farnosti, naše církev, jak se nám daří nabízet evangelium dalším mladým lidem, tak se určitě přihlas na adrese: (zde je také více informací o celém setkání). Dále si poznamenejte... Světový den mládeže v Plzeňské diecézi ( ) VIII. fotbalový BiskupCUP v Domažlicích (14. 6.) PilsALIVE 2014 ( ) Kajaky v zahraničí ( ) ÚLET 2014 ( ) Nabídka DCM: Jste nadějí církve I. a II. publikace mapující vztah Benedikta XVI. k mládeži (průběh světových dnů mládeže, promluvy pro mládež během apoštolských cest; celý komplet za 130, Kč) YOUCAT Příprava na biřmování (nová oranžová kniha za 110, Kč) Z DCM zdraví P. Kryštof & Petr Tvrdí-li něko, že miluje Boha, a přitom nenávidí svého bližního, lže. apoštol Jan

17 Upřímné poděkování patří všem, kteří nás podpořili na podzim roku 2013 v programu Prazdroj lidem Na auto, určené pro Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni jsme obdrželi 80 % požadované částky, což obnášelo Kč. Auto bude sloužit k přepravě matek s dětmi např, k lékaři, na nákupy a vůbec pro provoz tohoto domu. Pro Vás, kteří jste se zúčastnili adventní sbírky dárků pro klienty Městské charity, máme povzbuzující zprávu, že i letos se nám podařilo sestavit více než 650 dárkových balíčků. Víme, že pro mnohé to znamenalo opravdu rozdělení z mála, o to více potěšilo každého obdarovaného právě to osobní poselství lásky, které je skryto v každém dárku. Kéž Boží požehnání vynahradí i Vám, milí dárci, Vaši štědrost. Tříkrálová sbírka 2014 bude v Plzni slavnostně zahájena dne 2. ledna 2014 v 16 hodin v mázhauzu plzeňské radnice za účasti otce biskupa a představitelů města. Slavnostní atmosféru doplní schola od kostela Panny Marie Nanebevzaté. Pokud to počasí dovolí, tak i letos Plzeňské krále a královny povezou i přes náměstí pivovarští koně do katedrály, kde začne v hodin dramatické ztvárnění Tříkrálového příběhu v podání osvědčeného souboru ze Starého Plzence. Po požehnání otcem biskupem budou až do přát všem lidem štěstí, zdraví, pokoj svatý... Všichni jste srdečně zváni i na doprovodný program, který uvádíme zatím jen rámcově a který bude průběžně aktualizován. Koncertovat se bude: h. Panna Maria Růžencová koncertně Rybova mše vánoční hod. kostel sv. Jana Nepomuckého schola vedená A Švehlou h. Interspar pěvecký sbor Rolničky h. kostel sv. Martina a Prokopa Základní umělecká škola Lobzy Nenechte si ujít ani putování králů k JE- ŽÍŠKOVI. Průvod vyjde v neděli 5. ledna ve 14 hodin z náměstí Republiky a skončí v milém kostelíku u Ježíška vánočním programem. Účelem sbírky není jen shromáždění prostředků na vybrané projekty pomoci doma i v zahraničí, ale je především kladen důraz na osobní kontakt s lidmi, které koledníci doma navštíví, popřejí Boží požehnání a tak se i velká skupina nevěřících občanů setká možná poprvé s prací charity, jejíž motivací je především Kristus sám. Velmi bychom uvítali jakoukoliv pomoc at už jako vedoucí skupinek anebo mladých, ochotných koledovat. Koordinátorkou sbírky v Plzni je Anna Srbová, tel , mail Zapečetěné pokladničky s průkazkami bude možno vyzvednout na biskupství cca od 14 hodin dne nebo po domluvě podle potřeby. A tak i my, spolu se všemi koledníky, vinšujeme v roce 2014 štěstí, zdraví, dlouhá léta... Anna Srbová Poslouchat neznamená zřeknout se vlastní svobody, ale pozvednout ji, a tak uvést do pohybu hlubokou dynamiku naslouchání a rozhovoru. L. Zani 17

18 Kapka naděje pro potřebné aneb misijní okénko Nečekejme, až někdo udělá radost nám, zkusme ji udělat jako první... Milí přátelé. Přesně loni v lednu jsme se s vámi podělili o misijní zkušenosti dvou mladých lékařek z naší diecéze (Terezy Truhlářové a Markéty Balcarové), které pomáhaly potřebným v Ugandě. Dnes bychom vám rádi zprostředkovali pár misijních dojmů od dalšího mladého muže z Plzně. Je to Vojtěch Bílý, který odjel na 10 měsíců do Středoafrické republiky, kde působí jako učitel a vychovatel v místní škole a stacionáři pro sirotky. Co ve Středoafrické republice dělám a k čemu je to dobré? Přijel jsem do SAR, konkrétně do městečka Bozoum, abych primárně učil na zdejší škole, na jejíž výstavbě se kromě italských karmelitánů podílela i organizace SIRIRI. Konkrétně budu učit biologii a tělocvik. Vyučování je ve francouzštině (úřední jazyk), osnovy jsou převzaté z francouzského školství, které je mi důvěrně známé. Neučím tedy děti o tom, jak mají ve své zemi přežít, ale učím prostě předměty, pro které se nenašel profesor a učím podle středoafrických osnov. Pro vaši představu budu učit v jediné fungující škole pro oblast velkou asi jako Morava. V této oblasti se samozřejmě nachází vícero státních škol, ale všechny jsou zavřené, protože učitelé odešli, jelikož od státu nedostávali plat nebo jednoduše utekli ze strachu před rebeli. Nemám sice žádné vysokoškolské vzdělání, přesto názor italských misionářů je takový, že vzdělání, které mám já je pro výuku plně dostačující vzhledem k úrovni zdejšího vzdělání, tudíž i s ohledem na mé znalosti francouzštiny a francouzských osnov, bych 18 pro školu, kde je stálý nedostatek kvalitních profesorů, měl být přínosem. Dále pak budu působit jako vychovatel ve zdejším stacionáři pro sirotky. Sirotků jsou tu tisíce a tisíce a znovu: tento stacionář je jedno z mála zařízení, které se těmto opuštěným dětem věnuje. Samozřejmě si uvědomuji, že z globálního hlediska nemůžu Středoafrické republice pomoci. Není to ani mým záměrem respektive nemám spasitelské sklony zachránit svět. Moje působení se dotkne jen relativně velmi malého množství lidí. Krom samotné výuky je tady ovšem ještě druhý význam tohoto působení, který nelze přehlížet. Fakt, že si někdo SAR všiml, že jí věnuje pozornost a čas, je tady pro zdejší obyvatele neuvěřitelně povzbuzující informací, čehož jsem si začal všímat již druhý den po mém příjezdu do Bozoum. Lidé v této zdevastované a doslova zapomenuté zemi vnímají velmi silně sebemenší náznak zájmu zvenčí. Netoužím po nějaké glorifikaci ale například skrze tento blog se vůbec o existenci Středoafrické republiky dozví stovky lidí. Stovky lidí se dozví, že ta země se nachází v zoufalém stavu a stovky lidí se dozví, že existují způsoby, jak této zemi pomoci... Více informací o tom, jaký je život v SAR můžete získat na Pomozte Národní kanceláři! Milí přátelé a podporovatelé misií, v souvislosti s přípravou nových misijních materiálů se na Vás obracíme s dvěma prosbami o pomoc. Třetí prosba se týká horského střediska Eljon, kde Národní kancelář PMD od r sídlí. MISIJNÍ ZÁPALKY 2014 text Zapalme svá srdce pro misie a Darujme svůj 1denní výdělek pro misie ukazuje účel zá-

19 palek, při jejichž používání můžeme krátkou modlitbou pamatovat na potřebné v misiích. Etikety s textem a logem PMD jsou nyní samostatně, abychom mohli sirky začít distribuovat, uvítáme právě Vaši pomoc. Zruční dobrovolníci, kteří nám chtějí pomoci zdarma lepit etikety na krabičky od zápalek, hlaste se v kanceláři PMD. (Národní kancelář PMD, Špindlerův Mlýn 33, , č.tel , MISIJNÍ ŠÁTKY nový styl šátků, které budou vyrobeny ze stejnobarevné přírodní látky, budou po obvodu olemovány barevnými lemy v barvách kontinentů. Základní látka tak spojuje nositele všech těchto barev a sama vyzařuje skromnost a pokoru, která je základem naší činnosti. Abychom ušetřili, sháníme šikovné švadleny, které by byly ochotné zdarma na ustřiženou látku našívat barevné lemy a visačku missio. Zájemci, hlaste se v kanceláři PMD. AUTO PRO ELJON Dovolujeme si vás požádat o pomoc, která se týká auta pro středisko Eljon. Pokud by se našel někdo, kdo by mohl automobil pro potřeby centra Eljon Svědectví Ohlédnutí poskytnout, budeme velmi vděční. Pomohlo by nám to vyřešit stávající situaci s dosluhujícím vozem. Upřímně děkujeme! Kontakt: tel , mobil: Miriam Svobodová, zástupce PMD, Misijní úmysl na měsíc leden: Aby křest ané různých vyznání směřovali k jednotě, po které toužil Kristus. Úmysly apoštolátu modlitby na leden 2014: Všeobecný: Aby byl podporován opravdový hospodářský rozvoj, který respektuje důstojnost každého člověka. Místní: Aby Pán svou mocí přivedl k naplnění každé dobré rozhodnutí a dílo víry. Svatá Maria, tys přece matkou lidí všech národů a barev pleti, takže oni jsou logicky našimi bratry a sestrami. Pomoz nám tuto pravdu stále spatřovat, i životem uskutečňovat, Královno míru. (Václav Drvota) Rád bych se s vámi podělil o radost z toho, co jsem zažil: Vlastníme malý nájemní dům 4 malometrážní byty. Před rekonstrukcí, (před 15 ti lety) kdy dispozice tvořily pouze místnosti a záchod na pavlači jsme jej pronajímali Ukrajincům. Nějaký čas (asi 3 roky) tam bydleli a s posledními jsme se rozloučili a zůstal po nich nějaký dluh tehdy slečna slíbila, že vše uhradí. Odešli, nepřikládal jsem tomu velkou váhu, neřešil jsem to a nemrzelo mně to, věděl jsem jaká je jejich situace, zapomněl jsem na to ti lidé byli fajn (rozvětvená rodina s přáteli z Drohobyče u Lvova před válkou bylo toto území součástí republiky, zažili jsme s nimi spoustu pěkných společných návštěv, byli na křtinách našich dětí ). V úterý jsem šel vybrat schránku, protože tam mám hlášeno trvalé bydliště a nasměrovánu poštu. Ve schránce pohled vánoční přání a tam připsána prosba o zavolání na uvedené tel. číslo a podepsána Ljuba. Vzpomněl jsem si kdo by to mohl být, rojili se ve mně otázky co asi může chtít ve středu dopoledne jsem jí zavolal domluvili jsme si schůzku, zašel jsem za ní do práce pan Jaroslav, já jsem vás několikrát viděla, nevěděla jsem jak se s vámi 19

20 spojit, jestli ten dům ještě máte, kdybyste mi nezavolal, tak bych šla na policii, zjistit, kde bydlíte mám u vás dluh, tehdy jsem peníze neměla, máma mi marodila a vydělávala jsem na léky a opravu jejího domu, před půl rokem mi zemřela a když jsem od vás odcházela, tak jsem vám slíbila, že to zaplatím a vy jste mi taky pomohli a já nechci mít hřích a vyndala z peněženky 10 tis. V době, kdy finančně drhneme, ty peníze nepřistály na ohromné hromadě peněz, ale do černé díry a denně to odevzdávám nechci si stěžovat, ale je to nutné napsat pro dokreslení Božího skutku a potvrzení jak se Bůh opravdu stará. Chvála Pánu! Jarda Jakoubek Modlitba Neprosím o zázrak, Pane, ale o sílu pro všední život. Nauč mě umění malých kroků. Učiň mě vynalézavým a vstřícným, učiň mě sebejistým v správný čas. Obdař mě jemnocitem, abych dokázal odlišit prvořadé od druhořadého. Prosím o disciplínu, abych jen tak neproklouzl životem a svoje dny si rozumně rozdělil, abych neprospal záblesky světla a vrcholy a abych aspoň tu a tam našel čas na umělecký zážitek. Dovol mi utvrdit se v tom, že snít o minulosti či budoucnosti mně Význam Plzně v českém 16. stol. Plzeň byla od roku 1420 oporou protihusitské strany, zůstala katolická dalších dvě stě let, ale od poloviny 16. století ve městě proběhl zápas mezi katolickou většinou a nekatolickou menšinou. Na přelomu 15. a 16. století byla v zemi malá katolická menšina ohrožena ve své podstatě. Nástup reformace velmi oslabil katolickou církev, nejsilnější institucí zůstalo olomoucké arcibiskupství, jehož význam nesmírně stoupl také vzhledem k dlouhodobě 20 Náboženský život nepomůže. Pomoz mi co nejlépe zvládnout to, co je nejbližší, pomoz mně pokládat právě prožívanou hodinu za nejdůležitější. Ochraň mě před naivní vírou, že v životě musí jít všechno hladce. Daruj mi střízlivé poznání, že těžkosti, porážky, neúspěchy a zklamání jsou přirozenou součástí života, že díky nim rosteme a dozráváme. Připomeň mi, že srdce se často staví proti rozumu, pošli mi ve správnou chvíli někoho, kdo má odvahu říci mi pravdu s láskou. Dej mi chléb každodenní pro tělo i duši, projev Tvé lásky, přátelské gesto a aspoň tu a tam náznak, že budu užitečný. Vím, že mnoho problémů se řeší trpělivostí dej, abych dokázal čekat. At vždy Tebe i ostatní nechám domluvit. To nejdůležitější si člověk neřekne sám, to nejdůležitější mu bývá řečeno. Ty víš, jak moc potřebuji přátelství. Dej, abych dorostl této nejkrásnější, nejtěžší, nejriskantnější a nejněžnější záležitosti života. Vnukni mi pravou chvíli a pravé místo, kde mohu zanechat balíček dobra slovy či beze slov. Chraň mě před strachem, že bych mohl promarnit svůj život. Nedej mi to, co si přeji, ale to, co potřebuji. Nauč mě umění malých kroků! Antoine de Saint Exupéry z internetu neobsazenému pražskému arcibiskupskému stolci. Zhruba do poloviny 16. stol. V naší zemi katolíků stále ubývalo, ale situace se začala měnit po skončení tridentského koncilu (1563) a po znovuobsazení pražského arcibiskupství (1561). Část českého západu a hlavně Plzeň zůstaly věrné katolické víře i během husitství, takže práce církve zde stále pokračovala. V situaci, kdy země neměla 140 let jmenovaného pražského arcibiskupa, stoupl podobně jako olomouckého biskupství

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle.

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle. ÚNOR 2 / 2014 Každý rok si připomínáme Světový den nemocných. Památka Panny Marie Lurdské nás k této myšlence přivádí. V jeskyni u řeky Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni

Více

LEDEN 1 / 2013. nápisem: Zde se narodil z Marie Panny Ježíš Kristus. své povinnosti. Vánoce, bud te požehnány... Mons. Emil Soukup

LEDEN 1 / 2013. nápisem: Zde se narodil z Marie Panny Ježíš Kristus. své povinnosti. Vánoce, bud te požehnány... Mons. Emil Soukup LEDEN 1 / 2013 Opět slavíme Vánoce. Myslím, že máme Vánoce rádi. Sice ne předvánoční shon, kdy si stěžujeme, že nic nestačíme, ani tu nákupní horečku, jíž se snažíme nepodlehnout. Nakonec se všechno stačí

Více

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a DUBEN 4 / 2015 Aleluja Pán z mrtvých vstal V katedrále sv. Bartoloměje byla krásná výstava Na paletě. Umělci byli vyzváni, aby namalovali obraz na paletu, kterou užívají malíři ke své práci. Zaujal mě

Více

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením.

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. 12/2012 PROSINEC Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši, našem Pánu! Na začátku nového církevního roku se na Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. S vděčností se ohlížím za minulým rokem a chci Vám

Více

Modlitba. Tmou bouře, hromem, úsvitem, jenž plane,

Modlitba. Tmou bouře, hromem, úsvitem, jenž plane, 6/2014 ČERVEN Modlitba. Čas nemluvňat Vším už jsi ke mně promlouval, vším, Pane. Tmou bouře, hromem, úsvitem, jenž plane, přátelskou dlaní v bojích s tímto světem, dokonce chválou žel, že ne Tvým květem...

Více

neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů bude Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou

neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů bude Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou 10/2012 ŘÍJEN Výzva k slavení Roku víry Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě a Vy všichni, kteří máte účast na službě v plzeňské diecézi! Dne 11. října 2012 zahájí papež Benedikt XVI. v katolické

Více

A táhnou tudy vrány, táhnou hejna zmijí. já budu jeho krev, já budu jeho žena, já budu paprsek, jejž tma smí zachytit.

A táhnou tudy vrány, táhnou hejna zmijí. já budu jeho krev, já budu jeho žena, já budu paprsek, jejž tma smí zachytit. 3/2014 BŘEZEN Báseň naděje A táhnou tudy vrány, táhnou hejna zmijí a táhne tudy píseň, kterou d as má rád. Ty běžíš za nimi, utíkáš kalvárií. Je velmi pozdní čas. Otvírá ústa zrad. Na vyvrácených patnících

Více

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti 11/2009 LISTOPAD Obruče Za komunistů to bylo celkem jednoduché, zaslechnete možná ještě dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti čemu se stavíme. Ano, železná opona a přítomný nesmrtelný režim

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 S far Ř e ímsk v nost P er ní př ok lz at edměstí eň olick á

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 S far Ř e ímsk v nost P er ní př ok lz at edměstí eň olick á VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Římskokatolická farnost Plzeň Severní předměstí Tři "kouzelná" slova Milí farníci, obracím se tímto slovem zvláště k manželům, protože vnímám silnou potřebu vás povzbudit a podepřít.

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

4/2015 duben Otevření a žehnání první plzeňské nemocniční kaple v Privamedu

4/2015 duben Otevření a žehnání první plzeňské nemocniční kaple v Privamedu Biskupství plzeňské 4/2015 duben Otevření a žehnání první plzeňské nemocniční kaple v Privamedu Podivný název článku? Ale stalo se, že dne 19. března 2015 po více jak ročním pečlivém hledání byl Svatým

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

Biskupství plzeňské. 7 / 8 2015 ČERVENec / srpen. Nightfever. v centru Plzně 12.6.

Biskupství plzeňské. 7 / 8 2015 ČERVENec / srpen. Nightfever. v centru Plzně 12.6. Biskupství plzeňské 7 / 8 2015 ČERVENec / srpen Nightfever v centru Plzně 12.6. Otvírání kostelů a srdcí ostýchají vstoupit, když probíhá bohoslužba. Je dobré nabízet otevřená kostelní vrata i jen tak,

Více

č. 10 prosinec 2009 17. ročník

č. 10 prosinec 2009 17. ročník zpravodaj pražské arcidiecéze č. 10 prosinec 2009 17. ročník ÚVODNÍK Advent starý slib se začíná uskutečňovat Přichází, nebo už přišel? Přihodí se, nebo už se přihodilo? Samo latinské slovo advent pro

Více

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu 11 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 listopad 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Rok víry ukončí věřící v Olomouci Dnem arcidiecéze Jako ukončení celosvětového

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

pražské arcidiecéze č. 4, duben 2005

pražské arcidiecéze č. 4, duben 2005 pražské arcidiecéze č. 4, duben 2005 Poznání Krista, zkušenost Velikonoc Na začátku obřadu přijetí dospělých do katechumenátu, který jak velmi dobře víme, je dobou křes anské formace ve společenství a

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006 ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006 S radostí a optimismem do nového církevního roku Mám před sebou nový kalendář a přemýšlím, kam nás příští rok asi zavede. Máme být pesimisty nebo optimisty?

Více

Kardinál Dominik Duka a biskup František Radkovský

Kardinál Dominik Duka a biskup František Radkovský Biskupství plzeňské 5/2015 květen Kardinál Dominik Duka a biskup František Radkovský uctili společně s americkými vojáky památku padlých osvoboditelů Plzně. Velikonoční jiskření Milí čtenáři, mám dojem,

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dobře skloubit péčí o naši rodinu a o rodiny cizí V olomoucké

Více

7/2007 ČERVENEC SRPEN

7/2007 ČERVENEC SRPEN 7/2007 ČERVENEC SRPEN Odpočívat prosím s úsměvem... Moje babička sedávala vždycky v neděli odpoledne na gauči proti oknu, ze kterého dokázala dlouhou dobu zamyšleně hledět ven. Nevím, čím se tehdy její

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 1 leden 2013 ročník XXIII. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu,

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-5 Pouť do Koclířova Pozvání mezi ministranty

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2007 Obsah:! Pastýřský list kardinála u příležitosti oslav jeho 75. narozenin... str. 9! Zvony na Tetíně péčí farníků...str. 9-10! Svědectví: vnímání rozdílů mezi ateisty a věřícími...str. 10-11!

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008 Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy Milí přátelé, na začátku října, měsíce růžence a misií, bych si chtěl všimnout jedné mladé francouzské dívky,

Více